Vyjadřování budoucnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyjadřování budoucnosti"

Transkript

1

2 5. Vyjadřování budoucnosti Vyjadřování budoucnosti Úroveň A (Cvičení 1 40) going to pro plánované nebo jisté události v budoucnosti a pro rozhodnutí Úroveň B (Cvičení ) budoucí čas (will) (nabídky, spontánní rozhodnutí, předpovědi a požadavky) (41 80); užití will pro vznášení požadavků (81 90); užití shall v nabídkách, návrzích a dotazech na názory (91 105); přítomný průběhový čas pro vyjádření budoucích událostí ( ) Úroveň C (Cvičení ) modální slovesa v budoucnosti ( ); dva děje v budoucnosti v časových a podmínkových větách (when, whenever, if, while, before, until, unless a as soon as) ( ); události v bezprostřední budoucnosti s použitím just going to ( ) Úroveň D (Cvičení ) might (not)/may (not) + infinitiv pro vyjadřování možnosti v budoucnosti ( ); budoucí průběhový čas ( ); další časové a podmínkové věty (as long as, providing, provided, in case, by the time, next time) ( ); vyjadřování budoucích nadějí prostřednictvím hope a přítomného času ( ); přítomný prostý čas pro vyjádření budoucích událostí ( ) Úroveň E (Cvičení ) předpřítomný čas po spojkách when, after, as soon as, until, unless a by the time v kombinaci s budoucím časem ( ); předbudoucí čas prostý a průběhový ( ); bezprostřední budoucnost (be about to + infinitiv) ( ) Úroveň F (Cvičení ) formální vazba be to + infinitiv Úroveň A (Cvičení 1 40) Going to pro plánované a jisté události v budoucnosti. Přeložte. 1) Zítra jí o tom řeknu. 2) Pozvou třicet lidí. 3) Dnes večer zůstaneme doma. 4) Zamluvím stůl na šestou hodinu. 5) Zítra jde navštívit své prarodiče. [ona] 6) Koupíme jí k narozeninám štěně. 7) Zítra mi půjčí to auto. [on] 8) Letos nebudu oslavovat narozeniny. 9) Ty lístky nebudou drahé. 10) Učitelka říká, že nám dá v pondělí test. 11) Prý [Říkají, že] bude o víkendu lepší počasí. 12) Myslím, že tady budeš moc š astná. 13) Myslím, že bude pršet. 14) Myslím, že zmeškáme autobus. 15) Myslím, že Liverpool vyhraje. 16) Myslím, že to bude velký úspěch. 48 Nová cvičebnice anglické gramatiky

3 5. Expressing the future Expressing the future Level A (examples 1 40) going to for planned or certain future events and for resolutions Level B (examples ) future with will (offers, spontaneous decisions, predictions and requests) (41 80); use of will for making requests (81 90); use of shall for offering, suggesting and asking opinions (91 105); present continuous for future events ( ) Level C (examples ) future modals ( ); double actions in the future with clauses of time and condition using when, whenever, if, while, before, until, unless and as soon as ( ); events in the immediate future with just going to ( ) Level D (examples ) might (not)/may (not) + infinitive for expressing possibility in the future ( ); future continuous ( ); more double actions in the future with clauses of time and condition, using as long as (providing, provided), in case, by the time and next time ( ); translating future hopes with hope and present tense ( ); present simple for future events ( ) Level E (examples ) double actions in the future with completed action in present perfect, using when, after, as soon as, until, unless and by the time ( ); future perfect, simple and continuous forms ( ); immediate future using about to + infinitive ( ) Level F (examples ) formal be to + infinitive Level A (examples 1 40) Going to for planned or certain future events 1) I m going to tell her about it tomorrow. 2) They re going to invite thirty people. 3) We re going to stay at home this evening. 4) I m going to reserve a table for six o clock. 5) She s going to visit her grandparents tomorrow. 6) We re going to buy her a puppy for her birthday. 7) He s going to lend me the car tomorrow. 8) I m not going to celebrate my birthday this year. 9) The tickets aren t going to be expensive. 10) The teacher says she is going to give us a test on Monday. 11) They say there s going to be better weather at the weekend. 12) I think you re going to be very happy here. 13) I think it s going to rain. 14) I think we re going to miss the bus. 15) I think Liverpool are/is going to win. 16) I think it s going to be a big success. Nová cvičebnice anglické gramatiky 49

4 5. Vyjadřování budoucnosti 17) Zeptáš se jí? 18) Myslíš, že bude souhlasit? [on] 19) Co mu dáš k Vánocům? 20) Co uděláš s těmi penězi? 21) Co si vezmeš na sebe? 22) Kam je vezmeš na oběd? 23) Kam to dáš? 24) Komu to pošleš? 25) Kdy budou mít svatbu? [se vezmou] 26) V pátek bude u Marty večírek. 27) V úterý odpoledne bude schůze. 28) Ve dvanáct hodin bude na náměstí demonstrace. 29) V centru bude nový obchodní dům. 30) Budou tam stovky lidí. Novoroční předsevzetí. Přeložte za použití going to. 31) Budu lepší student. 32) Nebudu tak líný. 33) Zkusím ve škole víc mluvit. 34) Každý den před snídaní přeložím pár anglických vět. 35) Nebudu házet vlaštovky [papírová letadélka] na učitelku angličtiny. 36) Přestanu kouřit. 37) Nebudu jíst tolik dortů. 38) Budu si pamatovat narozeniny svých přátel. 39) Nebudu utrácet tolik peněz. 40) Koupím si budík a nebudu zaspávat. Úroveň B (Cvičení ) Budoucí čas (will) pro vyjadřování nabídek. Přeložte. 41) Je ten úkol těžký? Pomohu ti. 42) Nerozumíš tomu? Vysvětlím ti to. 43) Dej mi ten dopis. Pošlu ti ho. 44) Koupím ti to, jestli se ti to líbí. 45) Půjdu s tebou, jestli chceš. 46) Je ti zima? Zavřu okno. 47) Udělám oběd te, jestli máš hlad. 48) Dej mi to. Já ti to otevřu. 49) Jestli nemáš dost peněz, půjčím ti nějaké. 50) Máš mapu? Ukáži ti, kde bydlíme. Budoucí čas (will) pro vyjadřování spontánních rozhodnutí. Přeložte. 51) Je pozdě. Myslím, že půjdu do postele. 52) Mám žízeň. Myslím, že si dám něco k pití. 53) Mám hlad. Myslím, že půjdu ven a koupím si něco k jídlu. 54) Necítím se dobře. Myslím, že si půjdu lehnout. 55) John má narozeniny. Myslím, že mu dnes večer zavolám. 56) Jsem unavený. Myslím, že zůstanu doma. 57) Nudím se. Myslím, že půjdu na procházku. 58) Smrdím. Myslím, že se vykoupu. 50 Nová cvičebnice anglické gramatiky

5 5. Expressing the future 17) Are you going to ask her? 18) Do you think he is going to agree? 19) What are you going to give him for Christmas? 20) What are you going to do with the money? 21) What are you going to wear? 22) Where are you going to take them for lunch? 23) Where are you going to put it? 24) Who are you going to send it to? 25) When are they going to get married? 26) There s going to be a party at Marta s on Friday. 27) There s going to be a meeting on Tuesday afternoon. 28) There s going to be a demonstration on the square at twelve o clock. 29) There s going to be a new department store in the centre. 30) There are going to be hundreds of people there. New Year s Resolutions 31) I m going to be a better student. 32) I m not going to be so lazy. 33) I m going to try to speak more at school. 34) I m going to translate a few English sentences every day before breakfast. 35) I m not going to throw paper aeroplanes at the English teacher. 36) I m going to give up smoking. 37) I m not going to eat so many cakes. 38) I m going to remember my friends birthdays. 39) I m not going to spend so much money. 40) I m going to buy myself an alarm clock and I m not going to oversleep. Level B (examples ) Future with will for offering 41) Is the/that homework difficult? I ll help you. 42) Don t you understand it? I ll explain it to you. 43) Give me the/that letter. I ll post/send it for you. 44) I ll buy it for you if you like it. 45) I ll go with you if you want/like. 46) Are you cold? I ll close/shut the window. 47) I ll make (some) lunch now if you re hungry. 48) Give it to me. I ll open it for you. 49) If you haven t got enough money I ll lend you some. 50) Have you got/do you have a map? I ll show you where we live. Future with will for spontaneous decisions 51) It s late. I think I ll go to bed. 52) I m thirsty. I think I ll have something to drink. 53) I m hungry. I think I ll go out and buy something to eat. 54) I m not feeling/i don t feel well. I think I ll go and lie down. 55) It s John s birthday. I think I ll phone him this evening. 56) I m tired. I think I ll stay at home. 57) I m bored. I think I ll go for a walk. 58) I smell. I think I ll have a bath. Nová cvičebnice anglické gramatiky 51

6 5. Vyjadřování budoucnosti 59) Tohle pivo je vynikající. Myslím, že objednám další. 60) Je zima. Myslím, že zapnu topení. Budoucí čas (will) pro předpovídání následků a událostí. Přeložte. 61) Musíme jet autobusem, nebo přijdeme pozdě. 62) Musíš se učit, jinak tu zkoušku neuděláš. 63) Tady nemůžeme čekat. Uvidí nás. [ona] 64) Sněz něco te, nebo budeš mít později hlad. 65) Vezmi si deštník, nebo zmokneš. 66) Neříkej mu to. Nebude se mu to líbit. 67) Dej si to do kapsy, nebo to ztratíš. 68) Nejez to. Bude ti špatně. 69) Nemyslím, že Alice tentokrát přijde. 70) Možná, že zítra bude lepší počasí. 71) Nevím, jestli se mu náš dárek bude líbit. 72) Jsem si jist, že jim to nebude vadit. 73) Nemyslím si, že nám bude věřit. [ona] 74) Myslíš, že nás pozvou? 75) Pravděpodobně nám bude pokládat [bude se nás ptát na] mnoho otázek. [on] 76) Jsem si jist, že se ti náš nový byt bude líbit. 77) Co si myslíš, že se stane? 78) Co si myslíš, že řekne? [on] 79) Kdy si myslíš, že skončí ta (divadelní) hra? 80) Koho si myslíš, že si vezme? [ona] Budoucí čas (will) pro vznášení požadavků. Přeložte. 81) Pomůžete mi s tím kufrem? 82) Dáte mi svou novou adresu? 83) Uděláš nám kávu? 84) Pomůžeš mi zítra s nákupem? 85) Řekneš [Dáš] mi svůj názor? 86) Pomůžeš mi hledat [mé] brýle? 87) Ztlumíš trochu tu hudbu? 88) Ukážeš mi, kde je koupelna? 89) Podržíš mi na chvíli kabát? 90) Půjčíš mi dnes večer svou modrou bundu? Použití shall pro nabídky, návrhy a dotazy na názory. Přeložte. 91) Mám ti zavolat taxi? 92) Mám ti přinést acylpyrin? 93) Mám ti objednat další pivo? 94) Mám ti pomoct? 95) Mám zamknout dveře? 96) Mám zavolat Viktorii a říct jí o tom? 97) Půjdeme te? 98) Koupíme jí kytku? 99) Mám si to vzít na sebe na Annin večírek? 100) Co te budeme dělat? 101) Co jim mám uvařit? 102) Kam pojedeme letos na dovolenou? 52 Nová cvičebnice anglické gramatiky

7 5. Expressing the future 59) This beer is excellent. I think I ll order another (one). 60) It s cold. I think I ll switch/turn on the heating. Future with will for predicting consequences and events 61) We must go by bus or we ll be late. 62) You must study or you won t pass the exam. 63) We can t wait here. She ll see us. 64) Eat something now or you ll be hungry later. 65) Take an umbrella or you ll get wet. 66) Don t tell him. He won t like it. 67) Put it in your pocket or you ll lose it. 68) Don t eat it/that. You ll be ill. 69) I don t think Alice will come this time. 70) Perhaps the weather will be better tomorrow. 71) I don t know if he ll like our present/gift. 72) I m sure they won t mind. 73) I don t think she ll believe us. 74) Do you think they ll invite us? 75) He ll probably ask us a lot of questions. 76) I m sure you ll like our new flat. 77) What do you think will happen? 78) What do you think he ll say? 79) When do you think the play will finish? 80) Who do you think she ll marry? Use of will for making requests 81) Will you help me with this/the suitcase? 82) Will you give me your new address? 83) Will you make us a/some coffee? 84) Will you help me with the shopping tomorrow? 85) Will you give me your opinion? 86) Will you help me look for my glasses? 87) Will you turn that/the music down a little? 88) Will you show me where the bathroom is? 89) Will you hold my coat for a moment/while? 90) Will you lend me your blue jacket this evening? Use of shall for offering, suggesting and asking opinions 91) Shall I call a taxi for you (call you a taxi)? 92) Shall I bring you an/some aspirin? 93) Shall I order you another beer (order another beer for you)? 94) Shall I help you? 95) Shall I lock the door? 96) Shall I phone Victoria and tell her about it? 97) Shall we go now? 98) Shall we buy her some flowers/a bunch of flowers? 99) Shall I wear it for Ann s party? 100) What shall we do now? 101) What shall I cook (for) them? 102) Where shall we go on holiday this year? Nová cvičebnice anglické gramatiky 53

8 5. Vyjadřování budoucnosti 103) Kam mám dát tvé klíče? 104) Koho se mám zeptat? 105) Jak mám začít ten dopis? Přítomný průběhový čas pro vyjadřování událostí v budoucnosti. Přeložte. 106) Brzy půjdu domů. 107) Přijde o půl osmé. [on] 108) Dnes jdu do školy pěšky. 109) V neděli přijde na oběd. [ona] 110) Příští týden kupuje nové auto. [on] 111) Zítra odpoledne jdeme na výstavu. 112) Příští měsíc mají svatbu. [se berou] 113) V pondělí dělá zkoušku. [ona] 114) Odjíždím v šest (hodin) ráno. 115) Jdeš v pátek na tu schůzi? 116) Přijedou autem? 117) Letíš s British Airways? 118) Berou s sebou psa? 119) Co děláš zítra večer? 120) Jakou novou gramatiku budeme dnes dělat? 121) Kam vy dva jedete letos na dovolenou? 122) Kam jedeš na Vánoce? 123) Kdy přivezou tu novou pračku? 124) Koho pozveš na svůj večírek? 125) S kým jdeš dnes na oběd? Úroveň C (Cvičení ) Modální slovesa v budoucnosti. Přeložte. Užijte will nebo going to a příslušné modální sloveso v opisném tvaru. 126) Budeme si muset vzít taxi. 127) Budeš se na to muset zeptat učitelky. 128) Po Vánocích si budou muset najít nový byt. 129) Budeš se muset víc učit. 130) Zítra se bude muset omluvit šéfovi. [on] 131) Budeš mi muset dát své nové telefonní číslo. 132) Koncert je v osm. Budeme muset odejít o půl osmé. 133) Nebude muset nic dělat. [ona] 134) Půjč si můj výtisk [mou kopii] a nebudeš to muset kupovat. 135) Nebudete s ním muset mluvit anglicky. On mluví česky. 136) Budeš se nám moct příští víkend postarat o kočku? 137) Budeš moct v sobotu přijít na náš večírek? 138) Budeš tohle všechno moct sníst? 139) Budete si na to moct najít čas? 140) Nebudeš se moct dostat dovnitř bez klíče. 141) Nebude ti moct poradit. [on] 142) Nebudeme to moct nalézt bez mapy. 143) Nemyslím si, že bude moct jít s námi. [ona] 54 Nová cvičebnice anglické gramatiky

9 5. Expressing the future 103) Where shall I put your keys? 104) Who shall I ask? 105) How shall I start/begin the letter? Present continuous for future events 106) I m going home soon. 107) He s coming at half past seven. 108) I m walking to school today. 109) She s coming for/to lunch on Sunday. 110) He s buying a new car next week. 111) We re going to an exhibition tomorrow afternoon. 112) They re getting married next month. 113) She s taking/sitting an exam on Monday. 114) I m leaving/going at six in the morning. 115) Are you going to the meeting on Friday? 116) Are they coming by car? 117) Are you flying (with) British Airways? 118) Are they taking/bringing the dog with them? 119) What are you doing tomorrow evening? 120) What new grammar are we doing today? 121) Where are you two going on holiday this year? 122) Where are you going for Christmas? 123) When are they bringing the new washing machine? 124) Who are you inviting to your party? 125) Who are you going for lunch with today? Level C (examples ) Future modals 126) We ll have to take (We re going to have to take) a taxi. 127) You ll have to ask (You re going to have to ask) the teacher about it. 128) They ll have to find (They re going to have to find) a new flat after Christmas. 129) You ll have to study (You re going to have to study) harder/more. 130) He ll have to apologize (He s going to have to apologize) to the/his boss tomorrow. 131) You ll have to give (You re going to have to give) me your new telephone number. 132) The concert is at eight. We ll have to leave (We re going to have to leave) at half past seven. 133) She won t have to do (She isn t going to have to do) anything. 134) Borrow my copy and you won t have to buy it. 135) You won t have to speak (You re not going to have to speak) English with him. He speaks Czech. 136) Will you be able to look after (Are you going to be able to look after) our cat next weekend? 137) Will you be able to come (Are you going to be able to come) to our party on Saturday? 138) Will you be able to eat (Are you going to be able to eat) all that? 139) Will you be able to find (Are you going to be able to find) (the) time for it? 140) You won t be able to get (You re not going to be able to get) in/inside without a/the key. 141) He won t be able to advise (He s not going to be able to advise) you. 142) We won t be able to find (We re not going to be able to find) it without a/the map. 143) I don t think she ll be able to go (she s going to be able to go) with us. Nová cvičebnice anglické gramatiky 55

10 5. Vyjadřování budoucnosti 144) Jsem si jist, že budou schopni ti pomoct. 145) Nevím, jestli budu moct odpovědět na všechny tyto otázky. 146) Bude smět jít tak pozdě ven? [ona] 147) Budeš smět zůstat venku až do půlnoci? 148) Nebudu smět jít bez bratra. 149) V jejich bytě nebudeš smět kouřit. 150) Během té zkoušky nebudeme smět používat slovník. Dvě události v budoucnosti v časových a podmínkových větách (when, whenever, if, while, before, until, unless a as soon as). Přeložte. Tam, kde je v hlavní větě budoucí čas, použijte will/won t. when 151) Až ho uvidím, řeknu mu to. [I ll...] 152) Navštívíme je, až budeme chtít. 153) Zavolám jí, až budu moct. 154) Až přijde domů, bude moc unavený. [He ll...] 155) Až ten časopis najdu, půjčím ti ho. [I ll...] 156) Až to uvidíš, nebudeš tomu věřit. [You...] 157) Až o tom uslyší, bude se zlobit. [She ll...] 158) Až budeš starší, řeknu ti to. [I ll...] 159) Až budeme mít pračku, bude život jednodušší. [Life...] 160) Až dojedeme k příští pumpě, naplním nádrž. [I ll...] 161) Až budu mít volné odpoledne, zavolám ti. [I ll...] 162) Řekni mi, až bude půl čtvrté. 163) Až tahle hospoda zavře, najděme noční klub. 164) Až se zlepší počasí, je me na pár dní na hory. [Let s...] 165) Ukážeš mi své fotky, až budou hotové? [Will...?] whenever 166) Budu ti psát, kdykoli budu moct. 167) Říká, že mi půjčí auto, kdykoli ho budu potřebovat. [on] 168) Říká, že nám pomůže, kdykoli bude mít čas. [ona] 169) Zavolej mi, kdykoli budeš potřebovat radu. 170) Musíš se zeptat učitele, kdykoli něčemu [kdykoli bude něco, čemu] nebudeš rozumět. if 171) Jestli ten test udělá, budu překvapený. [on] [I ll...] 172) Jestli to navrhneš, jenom se ti budou smát. 173) Jestli tě pozvou, budeš muset jít. 174) Když ty stěny natřeš na růžovo, bude ta místnost veselejší. [The room...] 175) Co mám [bych měl] říct, jestli se mě zeptá? [on] 176) Jestli bude špatné počasí, nebude chtít řídit. [She...] 177) Jestli nebudeš šeptat, probudíš to miminko. 178) Jestli se nebudeš učit, nebudeš dělat pokroky. [You...] 179) Jestli nám to bude muset znovu vysvětlit, nebude moc rád. [He...] 180) Jestli te něco nesníme, budeme mít na cestě hlad. 181) Jestli nebude řídit opatrněji, bude mít nehodu. [He ll...] 182) Jestli zavolá Lisa, řekni jí, že jsem ve vaně. 183) Jestli s tím budeš mít nějaké problémy, řekni mi. [Tell...] 56 Nová cvičebnice anglické gramatiky

11 5. Expressing the future 144) I m sure they ll be able to help (they re going to be able to help) you. 145) I don t know if I ll be able to answer (I m going to be able to answer) all these questions. 146) Will she be allowed to go (Is she going to be allowed to go) out so late? 147) Will you be allowed to stay (Are you going to be allowed to stay) out until midnight? 148) I won t be allowed to go (I m not going to be allowed to go) without my brother. 149) You won t be allowed to smoke (You re not going to be allowed to smoke) in their flat. 150) We won t be allowed to use (We re not going to be allowed to use) dictionaries in/during the exam. Double actions in the future with clauses of time and condition using when, whenever, if, while, before, until, unless and as soon as when 151) I ll tell him when I see him. 152) We ll visit them when we want (to). 153) I ll phone/call her when I can. 154) He ll be very tired when he comes/gets home. 155) I ll lend you the magazine when I find it. 156) You won t believe it when you see it. 157) She ll be angry when she hears about it. 158) I ll tell you when you re older. 159) Life will be easier/simpler when we have a washing machine. 160) I ll fill the tank when we get to/reach the next garage/petrol station. 161) I ll call you when I ve got/when I have a free afternoon. 162) Tell me when it s half past three. 163) When this pub closes let s find a nightclub. 164) Let s go to the mountains for a few days when the weather improves. 165) Will you show me your photos when they re ready? whenever 166) I ll write to you whenever I can. 167) He says he ll lend me his/the car whenever I need it. 168) She says she ll help us whenever she has (the) time. 169) Call me whenever you need (some/any) advice. 170) You must ask the teacher whenever there s something you don t understand. if 171) I ll be surprised if he passes the test. 172) If you suggest that/it they ll only laugh at you. 173) If they invite you you ll have to go. 174) The room will be more cheerful if you paint the walls pink. 175) What should I say if he asks me? 176) She won t want to drive if the weather is bad. 177) If you don t whisper you ll wake the baby. 178) You won t make progress if you don t study. 179) He won t be very pleased/happy if he has to explain it to us again. 180) If we don t eat something now we ll be hungry on the journey. 181) He ll have an accident if he doesn t drive/go more carefully. 182) If Lisa calls, tell her I m in the bath. 183) Tell me if you have (any) problems with it. Nová cvičebnice anglické gramatiky 57

12 5. Vyjadřování budoucnosti 184) Prosím vás, jestli budete moct, přij te na tu schůzi. [Please come...] 185) Jestli počasí zůstane pěkné, poj me po obědě na procházku. [Let s...] while 186) O dovolené [zatímco budu na dovolené,] si přečtu hodně knih. [I ll...] 187) Opraví to na počkání? [zatímco budu čekat] 188) Říká, že uspořádá [bude mít] velký večírek [ona], zatímco budou [její] rodiče pryč. 189) Zatímco ona bude v nemocnici, možná se konečně naučí vařit. [on] [Perhaps he ll...] 190) Jestli zavolají rodiče, zatímco budu v hospodě, řekni jim, že jsem v knihovně. before 191) Potřebuji si s tebou promluvit, než odejdeš. 192) Myslím, že udělám čaj, než začne ten film. 193) Musím dopsat tento dopis, než se vrátí šéf. 194) Musíme odejít, než bude tma. 195) Budete si muset přečíst ten text, než na otázky odpovíte. 196) Zkontroluj to zboží, než zaplatíš. 197) Pečlivě přemýšlej, než odpovíš. 198) Přečti si návod, než to použiješ. 199) Dejme si něco k jídlu, než půjdeme. 200) Dejme si přestávku, než začneme novou gramatiku. until 201) Počkám tady s tebou, dokud ti nepřijede autobus. 202) Měl bys zůstat v posteli, dokud ti nebude úplně dobře. 203) Budou bydlet s jejími rodiči, dokud se nevezmou. [They re going to...] 204) Budu šetřit, dokud nebudu mít dost peněz na exotickou dovolenou. [I m going to...] 205) Bude na něj myslet každý den, dokud ho znovu neuvidí. [ona] 206) Počkej tady, dokud se nevrátím. 207) Najděme kavárnu a zůstaňme tam, dokud nepřestane pršet. 208) Prosím, posa te se v čekárně, dokud vás nezavolá recepční. 209) Stále jděte, dokud nepřijdete k mostu. 210) Pokračujte v těchto cvičeních, dokud nebudete moct tuto gramatiku používat plynně a bez chyb. 211) Nebudu připravovat oběd, dokud nepřijedou. 212) Nebude smět chodit do hospody, dokud mu nebude osmnáct. 213) Nemohu jít ven, dokud tento úkol nebude udělaný. 214) Nebude ji smět vidět, dokud se neomluví jejím rodičům. [on] 215) Nebudou š astní, dokud od tebe nedostanou odpově. 216) Nebude moct najít lepší práci, dokud nebude umět psát na stroji. [ona] 217) Neposílej ty peníze, dokud si o ně neřeknou. 218) Nedělej nic, dokud ti neřeknu. 219) Nepřidávej mouku, dokud cibule nebude měkká a žlutá. 220) Nerozhodujme se, dokud nám neřekne [nedá] svůj názor. [ona] unless 221) Nemůžeme jet, pokud nás nepozvou. 222) Nezjistí to, pokud jim to neřeknete. 223) Nebude dobrý běžec, pokud nebude více trénovat. 224) Přijdeme velmi pozdě, pokud si nevezmeme taxi. 58 Nová cvičebnice anglické gramatiky

13 5. Expressing the future 184) Please come to the meeting if you can/if you are able to. 185) Let s go for a walk after lunch if the weather stays nice. while 186) I ll read lots of/a lot of books while I m on holiday. 187) Will they repair it while I wait? 188) She says she ll have a big party while her parents are away. 189) Perhaps he ll finally learn to cook while she s in hospital. 190) If my parents phone while I m at the pub, tell them I m in/at the library. before 191) I need to speak/talk with/to you before you leave/go. 192) I think I ll make some tea before the film starts. 193) I must finish (writing) this letter before the boss comes back/returns. 194) We must leave before it s dark. 195) You ll have to read the text before you answer the questions. 196) Check the goods before you pay. 197) Think carefully before you answer. 198) Read the instructions before you use it. 199) Let s have something to eat before we go. 200) Let s have a break before we start the new grammar. until 201) I ll wait here with you until your bus comes. 202) You should stay in bed until you re completely well. 203) They re going to live with her parents until they get married. 204) I m going to save (up) until I ve got enough money for an exotic holiday. 205) She ll think about him every day until she sees him again. 206) Wait here until I get back/come back/return. 207) Let s find a café and stay there until it stops raining. 208) Please have/take a seat in the waiting room until the receptionist calls you. 209) Keep walking/going until you come to/get to a/the bridge. 210) Continue with these exercises until you can use this grammar fluently and without mistakes. 211) I won t make/prepare (the) lunch until they arrive/come. 212) He won t be allowed to go to the pub until he s eighteen. 213) I can t go out until this homework is done/finished. 214) He won t be allowed to see her until he apologizes to her parents. 215) They won t be happy until they get/receive an answer from you. 216) She won t be able to find a better job until she can type. 217) Don t send the money until they ask for it. 218) Don t do anything until I tell you. 219) Don t add the flour until the onion is soft and yellow. 220) Let s not decide/make a decision until she gives us her opinion. unless 221) We can t go unless they invite us. 222) They won t find out (about it) unless you tell them. 223) He won t be a good runner unless he trains more. 224) We ll be very late unless we take a taxi. Nová cvičebnice anglické gramatiky 59

14 5. Vyjadřování budoucnosti 225) Ten večírek nebude zábavný [legrace], pokud tam nebudeš. 226) Nedokončím to do pátku, pokud mi nepomůžete. 227) Nedávej jim ty informace, pokud si o ně neřeknou. 228) Nebude vědět, že máš zájem, pokud jí nezavoláš. [ona] 229) Neuděláte pokroky, pokud se nebudete učit také doma. 230) Nikdy nebudeš štíhlá, pokud nezačneš méně jíst a více cvičit. as soon as 231) Zavolej mi, jakmile přijedeš do Prahy. 232) Můžeme odjet, jakmile budeš hotová. 233) Dám vám vědět, jakmile budu moct. 234) Půjdu ven, jakmile skončí zprávy. 235) Musím zavolat rodičům, jakmile se dostaneme domů. 236) Chce si najít práci, jakmile dodělá zkoušky. [on] 237) Myslím, že bychom měli jít, jakmile přestane pršet. 238) Jakmile otevřu pusu, uslyší, že nejsem rodilý mluvčí. [oni] 239) Její otec říká, že jí koupí auto, jakmile dostane řidičský průkaz. [ona] 240) Jakmile najdeme byt, uspořádáme [budeme mít] večírek pro všechny naše přátele. Události v bezprostřední budoucnosti s just going to. Přeložte. 241) Právě jdu volat Alexovi. Potřebuješ s ním mluvit? 242) Právě jdu udělat čaj. Dal by sis také? 243) Právě si jdu koupit oběd. Budu za chvilku zpátky. 244) Právě si jdu dát sprchu. 245) Právě jdu volat kamarádovi. Úroveň D (Cvičení ) Might (not)/may (not) + infinitiv pro vyjadřování možnosti v budoucnosti. Přeložte. 246) Možná, že přijde pozdě. [on] 247) Možná, že letos pojedeme do Norska. 248) Možná, že se ti ten film bude líbit, ale možná, že ne. 249) Možná, že mu nabídnou tu práci. 250) Možná, že ty peníze bude potřebovat okamžitě. [ona] 251) Možná, že nebude souhlasit. [on] 252) Ale možná, že ti to auto nepůjčí. [ona] 253) Možná, že ji dnes vůbec neuvidím. 254) Možná, že se mu nebude líbit můj nový účes. 255) Možná, že na nás nebudou mít čas. 256) Na tvou otázku by mohl odpovědět Donald. 257) Moje teta by ti mohla dát nějakou dobrou radu. 258) Možná, že si ty peníze budu moct půjčit od rodičů. 259) Možná, že budeme moct najít ubytování v centru. 260) Možná, že s námi nebude moct jít. [ona] 261) Možná, že to nebudou moct opravit. 262) Piš čitelněji. Nemuseli by to přečíst. 263) Možná, že ti nebudu moct dát odpově do pátku. 264) Možná, že nás nebude moct vzít dnes večer na nádraží. 265) Možná, že nebudu moct přijít zítra do školy. 60 Nová cvičebnice anglické gramatiky

15 5. Expressing the future 225) The party won t be fun unless you re there. 226) I won t finish it by Friday unless you help me. 227) Don t give them the information unless they ask for it. 228) She won t know you re interested unless you phone/call her. 229) You won t make progress unless you study at home too. 230) You ll never be slim unless you start eating less and exercising more. as soon as 231) Phone me as soon as you arrive in Prague. 232) We can leave as soon as you re ready. 233) I ll let you know as soon as I can. 234) I ll go/i m going out as soon as the news finishes. 235) I must phone my parents as soon as we get home. 236) He wants to find a job as soon as he finishes his exams. 237) I think we should leave/go as soon as it stops raining. 238) As soon as I open my mouth they ll hear I m not a native speaker. 239) Her father says he ll buy her a car as soon as she gets her driving licence. 240) As soon as we find a flat we ll have a party for all our friends. Events in the immediate future with just going to 241) I m just going to phone Alex. Do you need to speak to him? 242) I m just going to make some tea. Would you like some too? 243) I m just going to buy some lunch. I ll be back in a moment/while. 244) I m just going to have a shower. 245) I m just going to phone/call a/my friend. Level D (examples ) Might (not)/may (not) and infinitive for expressing possibility in the future 246) He might/may come late. 247) We might/may go to Norway this year. 248) You might/may like the film, but you might/may not. 249) They might/may offer him the job. 250) She might/may need the money immediately. 251) He might/may not agree. 252) But she might/may not lend you the car. 253) I might/may not see her at all today. 254) He might/may not like my new hair style. 255) They might/may not have (the) time for us. 256) Donald might/may be able to answer your question. 257) My aunt might/may be able to give you some good advice. 258) I might/may be able to borrow the money from my parents. 259) We might/may be able to find (some) accommodation in the centre. 260) She might/may not be able to go with us. 261) They might/may not be able to repair it. 262) Write more legibly/clearly. They might/may not be able to read it. 263) I might/may not be able to give you an answer by Friday. 264) He might/may not be able to take us to the station this evening. 265) I might/may not be able to come to school tomorrow. Nová cvičebnice anglické gramatiky 61

16 5. Vyjadřování budoucnosti 266) Možná, že budeme muset hodiny čekat. 267) Možná, že mi budeš muset půjčit ty peníze. 268) Možná, že to budeme muset objednat. 269) Možná, že budeš muset zaplatit clo. 270) Možná, že bude muset začít hledat jinou práci. [on] 271) Možná, že budu muset tuto neděli pracovat. 272) Možná, že bude muset na [mít] operaci. [ona] 273) Možná, že jim budeš muset ukázat svůj pas. 274) Možná, že budu muset začít nosit brýle. 275) Možná, že budeme muset změnit své plány. 276) Možná, že ho už nebude smět vídat. [ona] 277) Možná, že Petra nebude smět jet na školní výlet. 278) Možná, že nebudeš smět jít dovnitř bez kravaty. 279) Možná, že dnes nebudeme smět odejít dřív. 280) Možná, že nebude smět v této zemi pracovat. [on] Budoucí průběhový čas. Přeložte. 281) V 6.30 budu ještě pracovat. 282) V si budu v posteli číst. 283) V 9.00 bude studovat v knihovně. [on] 284) Ve bude obědvat se šéfem. [ona] 285) V 7.30 budu sedět v restauraci s Alicí. 286) Dnes večer v budu tancovat na diskotéce. 287) Dnes odpoledne ve budu sedět na schůzi. 288) Ve se budu dívat na film v televizi. 289) Zítra ráno v 7.15 budu ještě ležet v posteli. 290) V budu vařit večeři pro nějaké kamarády. 291) V bude s kolegou hrát badminton. [on] 292) Zítra ráno v 8.20 budu sedět v tramvaji číslo ) Dnes večer v budu ještě cestovat [řídit] domů z konference. 294) O půlnoci bude usínat před televizí. [ona] 295) Ve 2.00 ráno budu snít o zítřejší hodině angličtiny. 296) Co budeš dělat v sobotu ráno? ~ Budu pracovat na zahradě. 297) Co budete dělat 28. července? ~ Budeme sedět ve Španělsku na pláži. 298) Co budeš dělat ve středu? ~ Budu celý den cvičit na klavír. 299) Co budeš dělat v pátek odpoledne? ~ Budu si balit kufr. 300) Co budeš dělat zítra večer? ~ Budu oslavovat narozeniny svého nejlepšího kamaráda. 301) Mohu ti zavolat v osm? ~ Ne, budu se dívat na Dallas. 302) Dejme si schůzku ve čtyři. ~ Nemohu. Ve čtyři budu ještě pracovat. 303) Můžeš přijít v sobotu na oběd? ~ Ne, v sobotu se budu stěhovat. 304) Mohu tě v neděli navštívit? ~ Ne, v neděli se budu celý den učit na zkoušku z angličtiny. 305) Navštivme je ve čtvrtek večer. ~ Nemůžeme. Ve čtvrtek večer budou jíst u jejích rodičů. 306) Budeš příští rok dělat francouzštinu? 307) Budeme tě očekávat asi v sedm. 308) Pojedeš přes Bratislavu? 62 Nová cvičebnice anglické gramatiky

17 5. Expressing the future 266) We might/may have to wait (for) hours. 267) You might/may have to lend me the money. 268) We might/may have to order it. 269) You might/may have to pay duty. 270) He might/may have to start looking for another job/a different job. 271) I might/may have to work this Sunday. 272) She might/may have to have an operation. 273) You might/may have to show them your passport. 274) I might/may have to start wearing glasses. 275) We might/may have to change our plans. 276) She might/may not be allowed to see him any more. 277) Petra might/may not be allowed to go on the school trip. 278) You might/may not be allowed to go in(side) without a tie. 279) We might/may not be allowed to leave early today. 280) He might/may not be allowed to work in this country. Future continuous 281) At 6.30 I ll still be working. 282) At I ll be reading in bed. 283) At 9.00 he ll be studying in/at the library. 284) At she ll be having lunch with her boss. 285) At 7.30 I ll be sitting in a restaurant with Alice. 286) At this evening I ll be dancing at the disco. 287) At 2.30 this afternoon I ll be sitting in a meeting. 288) At 8.30 I ll be watching a film on (the) television. 289) At 7.15 tomorrow morning I ll still be lying in bed. 290) At 6.15 I ll be cooking dinner/supper for some friends. 291) At 4.30 he ll be playing badminton with a/his colleague. 292) At 8.20 tomorrow morning I ll be sitting on the number 4 tram. 293) At 9.00 this evening I ll still be driving home from a/the conference. 294) At midnight she ll be falling asleep in front of the television. 295) At 2.00 in the morning I ll be dreaming about tomorrow s English lesson. 296) What will you be doing on Saturday morning? ~ I ll be working in the garden. 297) What will you be doing on 28th July? ~ We ll be sitting on a/the beach in Spain. 298) What will you be doing on Wednesday? ~ I ll be practising the piano all day. 299) What will you be doing on Friday afternoon? ~ I ll be packing my suitcase. 300) What will you be doing tomorrow evening? ~ I ll be celebrating my best friend s birthday. 301) Can I phone you at eight? ~ No, I ll be watching Dallas. 302) Let s meet at four. ~ I can t. I ll still be working at four. 303) Can you come to/for lunch on Saturday? ~ No, I ll be moving on Saturday. 304) Can I visit you on Sunday? ~ No, I ll be studying for my English exam all day on Sunday. 305) Let s visit them on Thursday evening. ~ We can t. They ll be eating at her parents on Thursday evening. 306) Will you be doing French next year? 307) We ll be expecting you (at) about seven. 308) Will you be going via/through Bratislava? Nová cvičebnice anglické gramatiky 63

18 5. Vyjadřování budoucnosti 309) Budeme se těšit na tvou příští návštěvu. 310) Jak dlouho budeš bydlet v tomto hotelu? 311) Příští semestr budu jejího syna učit angličtinu. 312) Budeš se dnes večer vracet moc pozdě? 313) Budeš tento týden mluvit s Andrewem? 314) Až vystoupíme z letadla, pravděpodobně bude pršet. [It ll...] 315) Myslím, že už budou jíst, až se tam dostaneme. 316) Až přijedeš, budu na tebe čekat na nádraží. [I ll...] 317) Budeš zítra používat auto, nebo si ho mohu půjčit? 318) Noci se budou brzy prodlužovat a dny zkracovat. 319) Cena benzinu prý zase půjde příští měsíc nahoru. [They say...] 320) Můžeš si půjčit můj skateboard, jestli chceš. Nebudu ho dnes potřebovat. 321) Příští víkend nepřijdou na ten večírek. Budou na Slovensku. 322) On opravdu věří, že za několik let bude každý mluvit esperantem! 323) Uvidím tě o půl sedmé u McDonalda. Budu mít na sobě růžové sako. 324) Rosemary je nemocná. Dnes večer bude hrát roli Ofélie někdo jiný. 325) Doufáme, že v sobotu budeš mít hezké narozeniny. Budeme na tebe myslet. 326) Zítra na tom koncertě nebude zpívat. Má strašnou rýmu. [ona] 327) Naše domácí tento byt prodává, takže budeme hledat nové ubytování. 328) Už je polovina října. Brzy budou připravovat obchody na Vánoce. 329) Zpožděný vlak do Manchesteru odjíždí přibližně za deset minut. 330) Příštích několik týdnů nebude moc chodit ven. Zkouší šetřit peníze.[he won t...] Další časové a podmínkové věty (as long as, providing, provided, in case, by the time, next time). Přeložte. as long as/providing/provided 331) Budu se cítit bezpečná, pokud budeš se mnou. 332) Nespadneš, pokud se nebudeš dívat dolů. 333) Nebude to bolet, pokud na to nebudeš myslet. 334) Mohu s tebou jít, pokud budu zase doma do jedenácti. 335) Říká, že tu práci udělá, pokud mu dobře zaplatíme. 336) Můžeš si přečíst můj domácí úkol, pokud ho neopíšeš. 337) Můžeš si půjčit mé kolo, pokud na něm pojedeš opatrně. 338) Půjčím ti tu knihu, pokud mi ji příští týden vrátíš. 339) Můžeš psát o čemkoliv chceš, pokud to bude zajímavé. 340) Měl bys tam mít dobrou dovolenou, pokud zůstane dobré počasí. 341) Měli bychom tam být do dvou hodin, pokud cestou nezastavíme. 342) Brzy ti bude lépe, pokud zůstaneš v teple. 343) Můžeš si na víkend půjčit auto, pokud zaplatíš všechen benzín. 344) Můžeš tady pár týdnů zůstat, pokud mi pomůžeš s nájmem a prací v domě. 345) Půjčím ti ty peníze, pokud slíbíš, že je všechny neutratíš za pivo. in case 346) Vezmi si deštník pro případ, že bude pršet. 64 Nová cvičebnice anglické gramatiky

19 5. Expressing the future 309) We ll be looking forward to your next visit. 310) How long will you be staying in/at this hotel? 311) I will be teaching her son English next term. 312) Will you be coming back very late this evening? 313) Will you be speaking to/with Andrew this week? 314) It ll probably be raining when we get off the plane. 315) I think they ll already be eating when we get there. 316) I ll be waiting for you at the station when you arrive. 317) Will you be using the car tomorrow, or can I borrow it? 318) The nights will soon be getting longer and the days shorter. 319) They say the price of petrol will be going up again next month. 320) You can borrow my skateboard if you like. I won t be needing it today. 321) They won t be coming to the party next weekend. They ll be in Slovakia. 322) He really believes that in a few years everyone will be speaking Esperanto! 323) I ll see you at McDonald s at half past six. I ll be wearing a pink jacket. 324) Rosemary is ill. Someone else will be playing the role of Ophelia this evening. 325) We hope you (will) have a nice birthday on Saturday. We ll be thinking of you. 326) She won t be singing in/at the concert tomorrow. She s got/she has a terrible cold. 327) Our landlady is selling this flat, so we ll be looking for (some) new accommodation. 328) It s already the middle of October. They ll soon be preparing the shops for Christmas. 329) The delayed train for/to Manchester will be leaving in approximately ten minutes. 330) He won t be going out much in/during/over the next few weeks. He s trying to save money. More double actions in the future with clauses of time and condition, using as long as (providing, provided), in case, by the time and next time as long as/providing/provided 331) I ll feel safe as long as/providing/provided you re with me. 332) You won t fall as long as/providing/provided you don t look down. 333) It won t hurt as long as/providing/provided you don t think about it. 334) I can go with you as long as/providing/provided I m home again by eleven. 335) He says he ll do the job/work as long as/providing/provided we pay him well. 336) You can read my homework as long as/providing/provided you don t copy it. 337) You can borrow my bicycle as long as/providing/provided you go carefully on it. 338) I ll lend you the book as long as/providing/provided you give it back to me next week. 339) You can write about anything you want/like, as long as/providing/provided it s interesting. 340) You should have a good holiday there as long as/providing/provided the weather stays good. 341) We should be there by two o clock, as long as/providing/provided we don t stop on the way. 342) You ll soon be better (You ll be better soon) as long as/providing/provided you stay in the warm. 343) You can borrow the car for the weekend as long as/providing/provided you pay for all the petrol. 344) You can stay here for a few weeks as long as/providing/provided you help me with the rent and the housework. 345) I ll lend you the money as long as/providing/provided you promise you won t spend (you promise not to spend) it all on beer. in case 346) Take an umbrella in case it rains. Nová cvičebnice anglické gramatiky 65

20 5. Vyjadřování budoucnosti 347) Půjdu s tebou pro případ, že budeš potřebovat mou pomoc. 348) Kupme také nějaké pivo pro případ, že nepijí víno. 349) Myslím, že dnes večer zůstanu doma pro případ, že zavolá Daniel. 350) Uvařím hodně čočky pro případ, že jeho žena je vegetariánka. 351) Vezmu si s sebou bundu pro případ, že po koncertě bude zima. 352) Vezmi si s sebou na poštu pas pro případ, že ho budou chtít vidět. 353) Dám ti naše telefonní číslo pro případ, že budeš potřebovat více informací. 354) Máš u sebe nějaké peníze pro případ, že si budeš muset koupit lístek? 355) Měli bychom se dostat na nádraží na šestou hodinu pro případ, že přijedou dříve. by the time 356) Než ho najdeme, bude pozdě. 357) Než se dostaneme domů, budeme vyčerpáni. [We ll be...] 358) Než se tam dostaneme, bude ta banka zavřená. [The bank...] 359) Všechno by mělo být hotové do té doby, než přijede. [ona] 360) Než dostaneš tento pohled, budu zase doma. [I ll...] 361) Než mu bude třicet, měl by to být velmi bohatý muž. 362) Než přijede policie, bude ten dům prázdný. 363) Než přijedeme, bude všechno jídlo a pití pryč. [All the...] 364) Než tento kurz skončí, měl bys mít vynikající angličtinu. [You...] 365) Než se vrátíš do České republiky, budeme už bydlet ve svém novém bytě. next time 366) Budu ho varovat, až ho příště uvidím. 367) Až příště budeme mít večírek, také tě pozveme. 368) Pošli nám pohled, až budeš příště v Anglii. 369) Budu si tvou radu pamatovat, až příště budu mít rýmu. 370) Řekni mi, až budeš příště potřebovat pomoct [pomoc] s nákupem. 371) Musím si vzpomenout se jí zeptat, až jí budu příště psát. 372) Až bude příště italský film, řeknu ti o tom. 373) Nezapomeň nám dát vědět, až budeš příště v Praze. 374) Vezmu tě do té nové indické restaurace, až nás příště navštívíš. 375) Koupíš mi ten nový česko-anglický slovník, až budeš příště v knihkupectví? Vyjadřování budoucích nadějí prostřednictvím hope a přítomného času. Přeložte. 376) Doufám, že se ti ten film bude líbit. 377) Doufám, že s sebou nepřivede manželku. 378) Doufám, že se tam dostaneme včas. 379) Doufám, že dnes nedostaneme žádný úkol. 380) Doufám, že o Vánocích bude padat sníh. 381) Doufám, že to nebude moc drahé. 382) Doufám, že to bude kluk. 383) Doufám, že s tím nebudeš mít žádné problémy. 384) Doufám, že Amanda tu práci dostane. 385) Doufám, že jim to nebude vadit. Přítomný prostý čas pro vyjadřování událostí v budoucnosti. Přeložte. 386) Máš zítra večer volno? 387) Jeho vlak přijíždí za pět (minut) osm. 388) Ten nový kurz začíná příští týden. 66 Nová cvičebnice anglické gramatiky

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách:

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách: 1 MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE 1. Minulý čas slovesa to be se tvoří nepravidelně. 1. I was I was in Prague last month. Minulý měsíc jsem byl v Praze. 2. you were You were late. Opozdil jsi se. 3. he,

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

Česko-anglický slovníček

Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 GLOSSARY Glossary APPENDIX A a ach jo áčko, áčkem adresa

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?)

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?) English 2 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

Kurz anglického jazyka pro dopravce

Kurz anglického jazyka pro dopravce Kurz anglického jazyka pro dopravce Mgr. Barbora Kornecká AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz anglického jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014 2 OBSAH strana

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý Past Simple and Present Perfect Simple International Express Pre-Intermediate, U 7 UJAZ FEKT VUT v Brně Tvoření minulého času prostého Pravidelná slovesa sloveso

Více

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, OBSAH Úvod.. 3 Pracovní list 1 5 Worksheet 1.. 6 Worksheet 2..... 7 Pracovní list 2.. 8 Worksheet..... 9 Pracovní list 3.. 11 Worksheet..... 12 Pracovní list 4.. 13 Pracovní list 5.. 15 Pracovní list 6..

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD11C0T03 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky

Více

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998)

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Dreaming Of Me Light switch, man switch film was broken only then all the night, fuse tomorrow dancing with a distant friend filming and screening, I picture

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám ANGLICKÝ JAZYK DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Edika Brno 2013 Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Překlad: Vilém Jungman Odborná korektura: Christopher

Více

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

michael's story / 1 / meeting lisa

michael's story / 1 / meeting lisa michael's story / 1 / meeting lisa hello. my name is michael and I would like to tell you about a girl I know. she lives in california now but we used to spend a lot of time together when she was a teacher

Více