& * Zkušenosti POMŮCKY PRO VŠECHNY DĚTI ANEB RADUJME SE PŘI ČEŠTINĚ. Simona Pišlová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "& * Zkušenosti POMŮCKY PRO VŠECHNY DĚTI ANEB RADUJME SE PŘI ČEŠTINĚ. Simona Pišlová"

Transkript

1 POMŮCKY PRO VŠECHNY DĚTI ANEB RADUJME SE PŘI ČEŠTINĚ Simona Pišlová Anotace: Nejoblíbenější a dětmi nejvíce používané pomůcky jsou ty, které si samy vyrobily - nebo k jejich výrobě přispěly - a jsou pěkné na pohled. V článku najdete ukázky několika takových pomůcek, které lze využívat při vyučování češtiny i mimo ně. Jsou vhodné především pro žáky, kterým dělá učení češtiny obtíže, ale prospějí všem. Klíčová slova: didaktická pomůcka, český jazyk, didaktická hra, mezipředmětové vztahy. Dejte dítěti vybrat mezi cvičeními, z nichž je jedno vytištěné na jasně červeném papíře a druhé na papíře bílém. Jistě si vybere cvičení barevné; že se tím dostane do potíží, vůbec neví, sytá barva totiž velmi znesnadňuje soustředění, a tudíž i čtení a vypracovávání úkolu. Pokud si tuto skutečnost učitel uvědomí, snadno vyrovná rozdíl mezi dobrým čtenářem a dyslektikem, mezi nadaným matematikem a žákem s průměrnými výsledky. Jednomu tak dodá sebevědomí a druhý se dozví, že nikde není napsáno, že je vždy nejlepší, a to je velmi cenná informace. Nabídnete-li malým dětem, žákům, studentům nebo dospělým, ať si vyberou mezi písmenky napsanými tužkou na papíře, písmeny natištěnými na čtvrtce, písmeny zalaminovanými a tištěnými a zalaminovanými písmeny nalepenými na barevných víčkách od lahví (obr. 1), jistě sáhnou po... Už víte, jaká písmena si vyberou? Jaká byste si vybrali vy? Myslím, že větši- Obr. 1. Vyberte si písmenko! & * na z nás také chce držet v ruce něco krásného a hmotného, ne jen papír. Proto je důležité, aby pomůcky, které sami nebo s dětmi vyrábíme, byly hezké na pohled a příjemné do ruky. Pro každého musí být radost s nimi pracovat. Podobný rozdíl je v tom, jestli dáte člověku vytahovat úkol z papírového pomačkaného umaštěného sáčku, nebo z látkového pytle ve tvaru šaška (obr. 2), nebo mu úkol jen zadáte bez vlastní volby. Lep- 241

2 ší jsou cvičení nalepená na barevném papíru než tatáž cvičení v učebnici. (Zkuste vystřihnout cvičení z vyřazených učebnic, nalepit je na barevný papír a dát žákům jako barevná cvičení!) Budou-li cvičení dokonce nalepena na kostce (obr. 3), kterou si může díté hodit, a tak vybrat pořadí, v jakém je bude vypracovávat, bude učení ještě zajímavější. Všichni se chováme stejně, raději volíme pěknou věc, ne ošklivou, barevnou, ne šedou, novou, ne poškozenou, originální, ne běžnou, prostorovou, ne plochou. Ještě důležitější je, jestli jsme se na výrobě věci sami podíleli, jestli ji někdo vyráběl právě pro nás nebo jestli to je věc sériově vyráběná. 1 Proto jsem si jista, že pomůcka vyrobená učitelem nebo žákem samotným či jejich spoluprací je daleko cennější než pomůcka koupená. Vyrobme si spolu s dětmi tyto pomůcky. Tady jsou ukázky různých pomůcek, které mohou používat intaktní děti i děti se speciálními potřebami, pomůcky, se kterými se bude dětem práce v češtině snad i lépe dařit. Obr. 2. Pytlík jako kluk Obr. 3. Kostka s úkoly Pravopisná sbírka listů (obr. 4) Na škole v přírodě, na táboře nebo ve škole vyhlásíme, že zakládáme sbírku listů rostlin, které mají ve svém názvu nějakou pravopisnou obtíž. Zák najde například list dubu zimního, správnost si ověří v atlasu dřevin, dva dny jej bude lisovat v novinách pod knihami, pojmenuje všechna pravopisná úskalí (dub, dubu - na konci slova píšeme b\ zimní - po z píšeme i, protože nejde o slovo vyjmenované ani o slovo příbuzné k vyjmenovanému slovu...), a pokud nikdo ještě tento list nedonesl, učitel jej zalaminuje a zařadí do sbírky na nástěnce, na stěně ve třídě nebo ve zvláštní knize či šanonu. Listy ze sbírky můžeme používat při psaní diktátů, v tomto případě nediktujeme, ale ukazujeme zatavené listy. Děti si tak procvičují nejen pravopis, ale i botaniku. Spojují znalost pravopisu se 1 Vzpomeňte si na dárek, který vás v životě nejvíce potěšil. Podle měho, poměrně rozsáhlého výzkumu (2000 respondentů) to byl dárek, který nemá velkou finanční hodnotu, ale je v něm ukryto mnoho lásky. 242

3 znalostí významu slova, která často chybí. Mnoho z nás, učitelů češtiny, s jistotou nepozná v přírodě pelyněk, babyku... přiložit, musí si ze zbylých kamenů dobírat tak dlouho, až se mu to podaří. Vyhrává ten, kdo se zbaví všech kamenů, a žádný kámen už není otočen rubem nahoru. Příště můžeme takového hada postavit a děti mohou obrázky pojmenovávat tak, aby hra byla správně zahraná. (Zkuste si pojmenovat obrázky na obr. 5. Který kámen ze tří na obrázku přiložíte?) Jindy můžeme na obrázcích hledat děje (slovesa) nebo vlastnosti (přídavná jména). Obr. 4. Zalaminované listy Obrázkové domino (obr. 5) Stačí k tomu obrázky z vyřazených učebnic, časopisů či reklamních letáků a obdélníkové odřezky kartonů na hrací kameny. Na každý kousek kartonu nalepíme dva libovolné obrázky a hra je hotova. Čím víc hracích kamenů budeme mít, tím bude hra zajímavější, ale také delší, pokud je všechny použijeme. Hrajeme jako běžné domino. Hráčům rozdáme po třech hracích kamenech a jeden na začátku hry otočíme obrázky nahoru, ostatní zbylé kameny zůstanou otočené rubem nahoru. K otočenému kameni přikládá začínající hráč svůj tak, aby mohl pojmenovat sousedící obrázky dvěma různými slovy se stejným počátečním písmenem. Nesmí však nikdy použít dvě stejná slova. Podobné postupují i další hráči. Pokud hráč neumí žádný kámen Obr. 5. Obrázkové domino Písmena na víčkách (obr. 6) Písmenka z první třídy zalaminujeme a nalepíme na barevná víčka od plastových lahví tak, že pravopisně tvrdé souhlásky přilepíme na modrá víčka, měkké na červená, obojetné na fialová (smícháme-li modrou a červenou, dostaneme fialovou - mezipředmětový vztah s výtvarnou výchovou), samohlásky na zelená a cizí písmena na bílá víčka. Barvy jsou volené stejně jako v mnohých učebnicích. 2 Řešení: království, myšlenka, důmysl, dikobraz. 243

4 Obr. 7. Čtěte a skládejte slova Získáme tak všestrannou pomůcku. Můžeme sestavovat slova, věty, můžeme hrát hru Zvíře na pět" (Pišlová, 2008, s ) nebo luštit hlavolamy jako na fotografii: Které vyjmenované slovo skrývají otočená víčka (na obrázku vlevo dole)? Také můžeme chtít sestavit slovo ze dvou fialových a dvou modrých víček apod. Umíte číst? Zkuste přečíst slova na kartách na obrázku 7! 2 Slova se mohou skládat z obrázků a skupin písmen, např. na jedné kartě je slovo myšlenka. Takové karty žákům postupně ukazujeme a oni píší celá slova jako diktát. Někomu jde lépe slovo dešifrovat, jiný nepotřebuje tolik uvažovat o správném pravopisu slova, ale všichni budou novou formou diktátu zaujati. Navíc si děti při psaní jednoho slova uvědomují pravopis slov dvou. Tyto karty můžeme používat také při určování slovních druhů, mluvnic- kých kategorií nebo při přiřazování substantiv ke vzorům. Ve třídě si můžeme založit sbírku takových slov, která se dají skládat z obrázků a skupin písmen, je to zábavné hledání. Existuje soubor 40 takových karet v hmatovém provedení pro nevidomé. 3 Slova můžeme také skládat z částí volně položených na lavici. Na obr. 7 vidíme např. slovíčko, svíčka, svíčková, stužka... Při tomto skládání slov můžeme každou část použít několikrát. Soutěžíme, kdo složí slovo, které nikdo jiný nemá, kdo má slov nejvíce, kdo má ve slovech nejčastěji i/y apod. Skupiny písmen na kartičkách jsou psány tučným bezpatkovým písmem, aby mohly být použity také pro děti slabozraké, ale je tu i Braillovo písmo pro nevidomé, všechny obrázky a věci jsou též vnímatelné hmatem. Tato úprava je vhodná i pro děti dobře vidící, protože ony na rozdíl od do- ' PIŠLOVÁ, S. a kol. Půl slova víte a půl domyslíte, 2009, uloženo v půjčovné Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s. 244

5 spělých hned začnou zkoumat, jak se Braillovým písmem píše, a to je cesta k opravdové integraci. Veselé diktáty Už jste nékdy psali diktát, ve kterém se děly takhle divné věci? Tatínek šel s kosem na houby. V zoologické zahradě se narodila žebra. Když jsi nemocný, tak lez v posteli. Na zahradě zpíval koš. Až jej dětem nadiktujete, zeptejte se, co se stalo. Za domácí úkol pak mohou vymyslet podobné věty a budete mít veselý diktát na příště. A teď j iný diktát. Asi pro starší žáky. Odhadněte ročník, pro který by byl nejvhodnější. Vlajky a slova Obrázky vlajek děti nakreslí a vy k nim na kartičkách už dopíšete slova: ptáček, bedna, med, vesnice, žertík, kolo... Ukol je jasný, děti skládají ustálená slovní spojení: španělský ptáček, švédská bedna, turecký med, španělská vesnice, kanadský žertík, ruské kolo... Přísloví (obr. 8) Formou obrázkového čtení můžeme u dětí cvičit znalost přísloví. Děti do textu doplňují obrázky. Vše je zalaminováno a obrázky se připevňují na suchý zip. Děti samozřejmě vymyslí další přísloví a doplní je svými obrázky. Vánoce u dědečka Zbyněk strávil loňské Vánoce u dědečka na Moravě. Rozhodli se, že vyrazí do lesa. Dědeček je totiž známý šumavský myslivec. Po cestě viděli ve sněhu liščí stopy. U krmelce spatřili jelena se srnou a roztomilými mláďaty. Zbyněk pak na tyto chvíle dlouho vzpomínal. Pokud jste se rozhodli, kdy dětem diktát dáte, tak to ještě jednou zvažte. V diktátu je hned několik nesmyslů - Šumava není na Moravě, samice od jelena je laň a mláďata jsou v zimě už velká. Takže správná odpověď zní: pro žádný, nebo jen za předpokladu, že po žácích budu chtít i opravu věcných chyb. Tedy zkouším také zeměpis a přírodopis. Obr. 8. Doplň přísloví Želva a ježek (obr. 9 a 10) Na fotografiích je jedna pomůcka ze dvou stran, ježek s písmeny je z jedné 245

6 Motanice (obr. 11) Je to oblíbený druh knížky, která je běžné k dostání v obchodech. Obměna je pouze v tom, že místo knížky je tu tabulka, do které můžeme zasouvat různé oboustranné karty s učivem vytvořeným přesně podle potřeb žáků. Na obrázku je zasunuta karta vhodná pro dyslektika, který má postupné motáním provázku přiřazovat k velkým písmenům malá. Z druhé strany tabulky je čára, která mu ukáže, jestli vedl provázek správně, tedy dítě má hned zpětnou vazbu. Obr. 9 a10. Z jedné strany ježek, z druhé želva, z jedné strany písmena, z druhé čísla strany a želva s čísly z druhé strany. Podle jakých pravidel může žák provlékat provázek? Písmena provléká podle abecedy, nebo jen samohlásky či souhlásky, popřípadě jen souhlásky pravopisné tvrdé, nebo měkké, či obojetné. Žák může také správné zamotat slovo, které dnes pomotal" v diktátě. Na straně s čísly nejdříve hledá číselnou řadu, později se učí sudá a lichá čísla, násobky a nakonec hledá prvočísla. Pomůcku tedy můžeme používat při hodinách českého jazyka i v matematice, v prvním i v pátém ročníku. Obr. 11. Výměnná motanice Na závěr bych ráda upozornila na literaturu, ve které najdete mnoho dalších námětů na výrobu didaktických pomůcek a didaktických her pro děti i dospělé, ale ty nejlepší pomůcky vymyslíte a vyrobíte se svými žáky sami. 246

7 LITERATURA BAKALÁŘ, E. I dospělí si mohou hrát. Praha : ČTK, / HÁJKOVÁ, E. Komunikační činnosti. Praha : Karolinum,2008. ISBN PIŠLOVÁ, S. Jazykové hry. Praha : Fortuna, ISBN PIŠLOVÁ, S. Jak se vyrábí hmatový slabikář pro prvňáčka. Didaktické studie. 2009, roč. l,č. l,s ISSN PIŠLOVÁ, S., PIŠLOVÁ, K. Hra a hravé činnosti v hodinách češtiny. Didaktické studie. 2009, roč. 1, č. 1, s ISSN PIŠLOVÁ, S. Pojďme si hrát. Praha : Karolinum, ISBN

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Karolína Fojtová Vendula Karasová Alžběta Stropnická Člověk v tísni, o.p.s. 2011 Projekt

Více

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI.

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI. Výukový software Terasoft Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou

Více

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Bakalářská práce Soutěžní práce SVOČ 2008 Autor: Studijní

Více

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová Příběhy z kostek (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová ÚVOD Hra je ostrůvek radosti v moři všedních dnů. neznámý autor Hru Příběhy z kostek jsem koupila asi před půl rokem v obchodě

Více

Metodické listy. Metody výuky slovní zásoby pro žáky v rozmezí 10 12 roků

Metodické listy. Metody výuky slovní zásoby pro žáky v rozmezí 10 12 roků Metodické listy Metody výuky slovní zásoby pro žáky v rozmezí 10 12 roků Podpůrný metodický materiál pro učitele anglického jazyka Vypracovala: Mgr. Helena Daňková, metodička kabinetu anglického jazyka,

Více

Katalog Oskola, školní rok 2014/2015

Katalog Oskola, školní rok 2014/2015 Katalog Oskola, školní rok 2014/2015 Vážení čtenáři, zákazníci a příznivci naší firmy, dostává se Vám do rukou náš nový katalog pro školní rok 2014/2015. Tento školní rok je již čtvrtým rokem, kdy jsou

Více

Manipulativní činnosti a modelování rozvíjející matematickou gramotnost

Manipulativní činnosti a modelování rozvíjející matematickou gramotnost Manipulativní činnosti a modelování rozvíjející matematickou gramotnost Autoři: Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., předseda Společnosti učitelů matematiky. Dlouhodobě se věnuje problematice výchovy učitelů

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

základních a speciálních škol LOGICO PRIMO LOGICO PICCOLO 2014/2015

základních a speciálních škol LOGICO PRIMO LOGICO PICCOLO 2014/2015 Učební systémy pro předškolní vzdělávání v mateřských školách a pro první stupeň základních a speciálních škol LOGICO PRIMO LOGICO PICCOLO 2014/2015 www.amosek.cz 1 NOVÉ NOVÉ 2NOVINKY strana 30 2 NOVÉ

Více

Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových

Více

Programy Vidět a naučit se

Programy Vidět a naučit se Programy Vidět a naučit se Program Vidět a naučit se zahrnuje několik dílčích programů každý z nich se zaměřuje na určitou oblast vývoje. Tři dílčí programy, na nichž právě pracujeme, jsou: Vidět a naučit

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

DysCom program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce

DysCom program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce DysCom program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce Program DysCom je určen všem dětem, které mají z nejrůznějších důvodů obtíže při osvojování dovedností jako je čtení, psaní a

Více

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ KATALOG P R O Š K O L Y učebnice pro 1. stupeň ZŠ Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic nakladatelství Didaktis pro základní školy. Dovolte nám tedy na úvod několik vět o nás a našich titulech.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala:

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů Smysly jsou nejen pro děti důležitým informačním kanálem. Díky nim získáváme informace o světě a jeho proměnách, a to často naprosto

Více

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ročník základních škol 6. 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií Bližší informace o titulech najdete na www.spn.cz. UČEBNICE ČTENÍ A POMŮCKY PRO

Více

Aby byly zážitky pro všechny!

Aby byly zážitky pro všechny! Aby byly zážitky pro všechny! Klokan patří do oddílu skautů už pěkných pár let, je mu čtrnáct. Nejraději by pořád jenom sportoval, pohyb má moc rád. Kvůli svým skokanským výkonům dostal také svou přezdívku.

Více

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová Sada didaktických rad a příkladů dobré praxe TABLETY DO ŠKOL POMŮCKA PRO PEDAGOGA VE SVĚTĚ DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ EDUBASE ČESKÝ JAZYK 6 10 let Vyjmenovaná slova Abeceda Práce s textem Ivana Hrubá Eliášová

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období 7. 1.Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má rozhodující postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným

Více

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la místo setkávání

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.2013: Mgr. Monika Tringelová

Více

Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci. Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol.

Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci. Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. NáPPadník Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ

Více

hra, soutěţ, kooperativní hra, pohybová hra, výuka, český jazyk, učitel, ţák, základní škola.

hra, soutěţ, kooperativní hra, pohybová hra, výuka, český jazyk, učitel, ţák, základní škola. HRY S ČESKÝM JAZYKEM Vendula MIKULÍKOVÁ Abstrakt: Článek se zaměřuje na vyuţití her ve výuce českého jazyka. Popisuje 3 typy jednoduchých her týkajících se jazykového vyučování, které byly předloţeny ţákům

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií ANDREA PECHANCOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: speciální pedagogika předškolního věku JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ

Více