KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 4.ročník Vzdělávací obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 4.ročník Vzdělávací obsah"

Transkript

1 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 4.ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Časový pán Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Honem, honem do školy, A jak se chytá abeceda?, Obrázek Dejte mi pastelku, Lesní školka, Byla jednou moucha, Nejlepší botičky, Drak, Hruštička, Jabloňka Co si myslí Rudolfína, Rudolfína na cestách, Už je podzim, Podzimní stromeček Čistota se sama neudělá, Zásilka od babičky, Zimní dopis, Před Vánocemi, Mráz Tajný výlet, Na Adama, Lavina, Modrá očka Jak se zvířátka stěhovala do Ameriky, Má láska je za velkou louží, Kozí koberec Velikonoční, Kuličky, Nápady kuřete Napipi, Pohádka o cestě do nebe Osvojí si a rozvíjí správné techniky čtení, čte plynule a vázaně se správnou intonací. Vytváří si a upevňuje čtenářské dovednosti: - vědomě užívá tiché čtení - čte krátké texty s porozuměním - orientuje se v daném textu, vyhledá dle zadání jeho určitou část (klíčová slova) - reprodukuje text vlastními slovy - vystihne hlavní myšlenku a určí hlavní postavu díla - správně odpovídá na otázky týkající se obsahu textu - pracuje s textem podle zadání - pamatuje si kratší říkanky a básničky, recituje Komunikuje v různých situacích, vede dialog, využívá komunikačních dovedností při komunikaci s vrstevníky i dospělými. PT-OSV/8a-g průběžně v hodinách Duben Malé kotě, Slepička je chytrák, Vosa papírnice, dětské časopisy Květen Placky a pracky, Sova, Čáp, Malí čtenáři, Co je knížka, Překvapení Červen Pohádky z mechu a kapradí, Mach a Šebestová Použitá literatura : Čítanka pro 4. ročník zvláštní školy, nakladatelství PARTA Učíme se číst s mouchou Rudolfínou, nakladatelství Scientia

2 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení - 5. ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Časový plán Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Kanárek uletěl, Kočka a kuře, Pěnkavy, Věrný pes, Veverka a vlk Lovili čtyři rybáři, Myšáček a šeptání, Matěj a jeho kamarádi Kubula a Kuba Kubikula (Jak se volá Barbucha?, Tak to dopadlo 1. část) Cestička do školy, Šťastný nový rok, Vánoční koleda, Všichni se vejdem do vánoční koule, Jak slavíme Vánoce v Bullerbynu Kubula a Kuba Kubikula (Tak to dopadlo 2. část, Velké strašení U rychtáře Randy) Novoroční příběh, Rýma, Zvíře v černém kožíšku Rozvíjí správné techniky čtení, čte plynule a vázaně se správnou intonací Vytváří si a upevňuje čtenářské dovednosti: - vědomě užívá tiché čtení - čte krátké texty s porozuměním - orientuje se v daném textu, vyhledá podle zadání jeho určitou část (klíčová slova) - reprodukuje text vlastními slovy - vystihne hlavní myšlenku a určí hlavní postavu díla - správně odpovídá na otázky vycházející z obsahu textu - pracuje s textem podle zadání - pamatuje si kratší říkanky a básničky, recituje Komunikuje v různých situacích, vede dialog, využívá komunikačních dovedností při komunikaci s vrstevníky i dospělými. PT-OSV/8a-g průběžně v hodinách Březen Kubula a Kuba Kubikula (Cirkus na zamrzlém rybníku, Lízino opravdové divadlo) Duben Přiletěli špačci, O vrzavém hlemýžďovi, Co je lepší, Nit Květen Malý cestující, rukavice, Bílá vrána, Kéž a bych Červen Zachránil mě Franta Šramota, Robinson Crusoe Použitá literatura : Čítanka pro 5. ročník zvláštní školy, nakladatelství PARTA Učíme se číst s medvědem Kubulou, nakladatelství Scientia

3 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Psaní 4. ročník Časový plán Září Říjen Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Opakování písmen (diagnostika) Psaní malých a velkých písmen, psaní malých a velkých tiskacích písmen, přepis písmen, psaní číslic, opis a přepis slov a vět, psaní souvislého textu (opis, přepis), psaní diakritických a interpunkčních znamének, psaní vlastních jmen, psaní s porozuměním Přepis malých a velkých písmen Tvarová skupina : e, l Tvarová skupina : b, h, k Tvarová skupina : f ; psaní slov; malá tiskací písmena (e, l, h, k, b) Tvarová skupina : d, ď, t, ť Přepis písmen a slov Tvarová skupina : 1, 4 Tvarová skupina : u, ů, ú, U, Ú; přepis slov Tvarová skupina : i, í; psaní slov Má správné držení těla při psaní, dodržuje hygienu zraku, drží správně psací náčiní. Píše správné tvary malých i velkých písmen, dodržuje správnou velikost jednotlivých písmen, poměr velikosti písmen, sklon písmen, spojuje písmena správnými spojovacími tahy, píše v liniatuře. Převádí písmena z tiskací formy do psací. Píše velká a malá tiskací písmena, píše číslice. Píše slova plynule, stejnou rychlostí, jedním tahem, diakritická znaménka píše až po napsání slova. Opisuje slova a věty, dodržuje správné pořadí písmen a slov dle vzoru, dodržuje stejnou velikost mezer mezi slovy. Zná, pojmenuje a správně píše diakritická a interpunkční znaménka. Převádí slova a věty z tiskací formy do psací. Správně píše vlastní jména. Opíše, přepíše souvislý text včetně diakritických a interpunkčních znamének. Písanka pro 4. ročník Str. 1 Str. 2 zřetel na poměr výšky písmen e, l Str. 3 zřetel na spoje s písmenem b Str. 4 zřetel na spoje s písmenem f Str. 5 zřetel na psaní diakritických znamének Str. 6 Str. 7 Str. 8 zřetel na poměr výšky u, U, psaní diakritických znamének - ů Str. 9 Listopad Tvarová skupina : r, ř, n, ň Tvarová skupina : N; psaní vět (vykřičník), přepis slov Píše s porozuměním - chápe význam psaných slov a vět, tvoří a píše krátké věty, tvoří a píše věty s danými slovy, doplňuje slova do vět, tvoří otázky a odpovědi, upravuje a řadí věty podle zadaných kritérií atp. Str. 10 zřetel na poměr velikosti háčků k celkové výšce písmen Str. 11 Tvarová skupina : m, M; tiskací tvary písmen M, m, N, n Dbá na úhlednost písma, čistotu a celkovou úpravu sešitů. Str. 12 zřetel na poměr výšky m, M Prosinec Tvarová skupina : v, V; tiskací tvary písmen V, v, d, t Tvarová skupina : y, ý, Y Tvarová skupina : 5, c, č, Č, Č; vratný tah Tvarová skupina : ch, Ch ; přepis slabik Str. 13 zřetel na poměr výšky v, V Str. 14- zřetel na poměr y, Y, stejnou délku a stejný sklon dolních kliček Str. 15 zřetel na poměr c, C, vratné připojování c, č Str. 16 poměr velikosti Tvarová skupina : E, 6; psaní vět Str. 17 dvojovál u E Tvarová skupina : o, ó, Ó; psaní vět, vlastních jmen Str. 18- poměr velikosti, spoje s písmenem o (ol, oz, oc, ob, od, bo, vo )

4 Psaní 4. ročník Časový plán Leden Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Tvarová skupina : a, á, A, Á ; přepis slov Str. 19 Únor Březen Tvarová skupina : g, G, přepis písmen Tvarová skupina : 0, 9 Tvarová skupina : j, J; psaní vět, opis říkadla Tvarová skupina : x, X, w, W, q, Q Tvarová skupina : i,i; přepis písmen, opis a přepis vět Tvarová skupina : h, H Tvarová skupina : k, K ; doplnění vět správnými slovy, přepis vět Opis souvislého textu Tvarová skupina : 8, 3 Tvarová skupina : p, P; přepis říkadla (otazník) Tvarová skupina : b, B; psaní adresy Tvarová skupina : R, Ř ; přepis názvů měst, tiskací tvary písmen P, B, R, Ř, K, H Tvarová skupina : T, Ť, F Opis souvislého textu (uvozovky), přepis vlastních jmen Str. 20 stejný sklon a velikost dolních kliček Str. 21 Str. 22 poměr velikosti, dolní kličky, celkový sklon J Str. 23 nácvik méně užívaných písmen Str. 24 spoje s I vratným tahem Str. 25 spojení dolní a horní smyčky u H Str. 26 klička u k, K Str. 27 Str. 28 Str. 29 krycí tah písmene p, hadovka u P Str. 30 hadovka a dvojovál u B, spoje vratným tahem Str. 31 hadovka a kličkový obrat u R Str. 32 Str. 33

5 Psaní 4. ročník Časový plán Duben Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Tvarová skupina : s, S, š, Š, d, D Přepis písmen a říkadla; opis vět (uvozovky, otazník) Str. 34 spoje s, S vratným tahem, hadovka, kličkový obrat a vlnovka u D Str. 35 Tvarová skupina l, L; přepis textu Tvarová skupina z, Z, ž, Ž; opis vět, přepis písmen, opis a přepis vlastních jmen Str..36 hadovka, kličkový obrat a vlnovka u L Str. 37 jako u L Květen Opis textu, tiskací písmena T, F, L, D Tvarová skupina : 2, 7; opis básně Str. 38 Str. 39 Červen Procvičování a upevňování učiva, psaní s porozuměním Psaní závorek; opis a přepis vět (procvičení psaní uvozovek), tiskací písmena S, Z Přepis vět z pohádek; jednoduchý dotazník Přepis písmen; opis názvů zvířat Doplňování slov do vět a přepis vět Psaní jmen zvířat; tvoření a psaní vět Str. 40 Str. 41 Str. 42 Str. 43 Str. 44 Přepis krátkých textů Str. 45 Opis textu pohled (adresa, text) Str. 46 Přepis textu (dopis), psaní s podložkou Str. 47 Přepis všech malých a velkých písmen, psaní jména a adresy Str. 48 Průběžně zařazujeme cvičení k psaní s porozuměním doplňování slov do vět, odpovědi na otázky, úpravy vět, doplnění diakritických znamének ve slovech, řazení vět podle zadaného kritéria.

6 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Psaní 5. ročník Časový plán Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Opakování písmen (diagnostika) Psaní malých písmen a číslic Psaní textu Opakování písmen abecedy Tvarová skupina : e, é, ě, l Tvarová skupina : b, f, h, k Tvarová skupina : t, ť, 1, 4 Opis textu (báseň) Má správné držení těla při psaní, dodržuje hygienu zraku, drží správně psací náčiní. Píše správné tvary malých i velkých písmen, dodržuje správnou velikost jednotlivých písmen, poměr velikosti a sklon písmen v liniatuře, spojuje písmena správnými spojovacími tahy. Převádí písmena z tiskací formy do psací. Píše velká tiskací písmena. Píše číslice arabské, římské. Vyučující volí slova k procvičení tvarových skupin písmen a texty k procvičení opisu a přepisu. U jednotlivých tvarových skupin individuální docvičování správných tvarů písmen. Říjen Psaní malých a velkých písmen Psaní textu Tvarová skupina : U, u, ú, ů, i, í Tvarová skupina : n, ň, N, m, M Tvarová skupina : v, V, w, W Opis textu, interpunkční znaménka (.?! ) Píše slova - plynule, stejnou rychlostí, jedním tahem, diakritická znaménka píše až po napsání slova. Píše slova s obtížným hláskovým složením. Opisuje slova a věty, dodržuje správné pořadí písmen a slov dle vzoru, dodržuje stejnou velikost mezer mezi slovy. Zná, pojmenuje a správně píše diakritická a interpunkční znaménka. Převádí slova a věty z tiskací formy do psací. Správně píše vlastní jména. Opíše, přepíše souvislý text včetně diakritických a interpunkčních znamének. Cvičení k psaní s porozuměním (doplňování slov do vět, odpovědi na otázky, úpravy vět, doplnění diakritických znamének ve slovech, řazení vět podle zadaného kritéria ) možno zařazovat do hodin průběžně k procvičení a zpestření učiva. Listopad Prosinec Psaní malých a velkých písmen, psaní číslic Psaní textu Psaní malých a velkých písmen, psaní číslic Tvarová skupina : c, C, č, Č Tvarová skupina : ch, Ch, E, 6 Tvarová skupina : o, ó, O, Ó, a, á, A Přepis textu, interpunkční znaménka ( :, ; ) Tvarová skupina : d, ď, g, G Tvarová skupina : 0, 9, q, Q Píše s porozuměním - chápe význam psaných slov a vět, tvoří a píše věty, tvoří a píše věty s danými slovy, doplňuje a píše slova do vět, tvoří a píše otázky a odpovědi, upravuje, řadí a píše věty podle zadaných kritérií atp. Zvyšuje rychlost psaní. Zlepšuje čitelnost a úhlednost písma. Dbá na úhlednost písma a celkovou úpravu sešitů. Vyučující dbá na dodržování správného poměru výšky písmen, správné psaní spojů jednotlivých písmen (především b, c, v, o, I, P, B, s, S, D), správný poměr velikosti písmen a diakritických znamének, správné psaní složitějších tvarů písmen (E, H, k, K, b, B, R, D, L, z, Z), správné psaní méně obvyklých tvarů písmen (x, X, w, W, q, Q). Psaní textu Přepis textu (báseň)

7 Psaní 5. ročník Časový Plán Leden Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Psaní malých a velkých písmen Tvarová skupina : j, p Únor Březen Duben Květen Psaní textu Psaní malých a velkých písmen, psaní číslic Psaní velkých tiskacích písmen Římské číslice Psaní velkých písmen Psaní textu Psaní velkých tiskacích písmen Psaní malých a velkých písmen a číslic Psaní velkých tiskacích písmen Psaní malých písmen Psaní velkých tiskacích písmen Římské číslice Psaní textu Tvarová skupina : y, ý, Y Tvarová skupina : I, J Přepis textu Tvarová skupina : H, K Tvarová skupina : x, X, 8 Tiskací písmena : E, F, I, H, T, L, X Římské číslice : I - XII Tvarová skupina : P, B, R, Ř Tvarová skupina : T, Ť, F Opis, přepis textu, psaní s porozuměním Tiskací písmena : A, V, W, M, N, K, Z, Y Tvarová skupina : s, S, š, Š Tvarová skupina : L, D, 2, 7 Tvarová skupina : z, Z, ž, Ž Tiskací písmena : O, Q, U, J, C, CH, G Tvarová skupina : r, ř Tiskací písmena : D, B, P, R, S Římské číslice : L, C, D, M Opis a přepis textu, psaní s porozuměním

8 Časový Plán Červen Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Procvičování a upevňování učiva, psaní s porozuměním Psaní textů, psaní s porozuměním (opis, přepis, adresa, pozdrav, krátká zpráva, dopis, psaní s podložkou.)

9 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Sloh - 4. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Čtení (čtení podle obrázků, jednoduchých vět, tvoření jednoduchých vět, orientace ve čteném textu ) Vlastnosti zeleniny a ovoce Dary podzimu Tvoření vět ( pohádkové postavy ) Seřazení děje podle obrázků Zvířata kolem nás Zná význam slov a jejich postavení ve větě, čte s porozuměním přiměřeně náročné texty, rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu, posuzuje úplnost a neúplnost jednoduchého sdělení, tvoří otázky a odpovídá na ně, vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací, v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči, má vytvořenou odpovídající slovní zásobu, popíše jednoduché předměty a činnosti, dbá na správné tvary písma, čitelný písemný projev a jeho standardizovanou úpravu, používá ve společenském styku pozdrav, poděkování, omluvu, zvládá napsání adresy, předání krátkého vzkazu, zná formy a způsoby blahopřání. PT-MV/4a průběžně PT-MV/1a průběžně PT-OSV/5a průběžně PT-OSV/8a-g průběžně v hodinách Úprava psaného textu (nadpis, okraje, odstavce, vzdálenost mezi písmeny a slovy ) Jednoduché jazykové projevy Tvoření otázek a odpovědí Hra se slovy Věci - podobný význam slov Na vycházce Názvy povolání Ve městě, Na vesnici Věci malé a velké Jak jsme sáňkovali Ráno Jaké jsou věci Tvoření vět oznamovacích a tázacích Seřazení vět dle obrázku podle děje Roční období přiřazení vhodných vět Rok v přírodě Vzpomínka na prázdniny Pojmy obilí, ovoce a zelenina Zapiš jedním slovem Které zvíře to je? Úkol pro šikovného žáka Komunikuje v různých situacích, rozvíjí komunikační dovednosti a využívá základní komunikační pravidla oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování.

10 Sloh - 4. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Mluvený projev ( vypravování, popis, základní komunikační pravidla) Formy společenského styku (pozdrav, poděkování, omluva, oslovení, vzkaz, blahopřání Popis jednoduchých věcí a činností Sklizeň Víš, co je les? Plněn úkolů dle pokynů, vyprávění o obrázku Hádanky o zvířatech Jak vypadá kočka, zajíc, Jaro, Zima Ježci, jací jsou Kolik dní má týden Umíme se správně chovat? Kdy kterého pozdravu užiješ? Kdo pozdraví dříve? Požádej Adresa Říkej patří nebo nepatří Osobní hygiena

11 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Sloh - 5. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Čtení ( čtení jednoduchých vět, tvoření jednoduchých vět, tiché čtení, orientace ve čteném textu) Popletená přísloví Ztratili se přátelé, napravíš to? Doplníš neúplnou pohádku J. Kožíška? Popletená pohádka Zná význam slov, čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas, reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a pamatuje si z něj podstatná fakta, vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací, tvoří otázky a správně odpovídá na otázky, domluví se v běžných situacích, umí telefonovat, má odpovídající slovní zásobu, opisuje, přepisuje a doplňuje jednoduché texty, napíše správně, čitelně a přehledně jednoduchá sdělení, dbá na správné tvary písmen a standardizovanou úpravu písemného projevu, zvládá písemnou i ústní formu uvítání, rozloučení, blahopřání, omluvy a prosby, napíše krátký dopis, pozdrav, napíše adresu. PT-MV/4a průběžně PT-MV/1a průběžně PT-OSV/5a průběžně PT-OSV/8a-g průběžně v hodinách Naslouchání (koncentrační cvičení) Úryvky pohádek, skrývačky, doplňovačky Komunikuje v různých situacích, využívá komunikačních dovedností., využívá základní komunikační pravidla oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování, mimojazykové prostředky řeči mimiku a gesta. Úprava psaného textu ( plynulé psaní slov, úprava nadpis, okraje, odstavce, vzdálenost mezi písmeny a slovy) Co budeš dělat o prázdninách? Co řekneš lékaři, když jsi nemocný Tvoření otázek a odpovědí Znáš dobře pohádku o Budulínkovi? Oslava maminčiných narozenin Mluvený projev ( základní komunikační pravidla oslovení, zahájení a ukončení dialogu, zdvořilé vystupování, mimojazykové prostředky řeči mimika, gesta, vypravování, popis ) Formy společenského styku (pozdrav, poděkování, prosba, omluva, vzkaz, blahopřání, adresa, dopis, oslovení, telefonování) Narodilo se štěně Doplň věty o sobě Co děláš celý den Poznáš pohádku? Můj největší zážitek Blahopřání k maminčiným narozeninám Dopis tetě o své rodině Jak zdravíme? Adresa, pozdrav ze školního výletu Jak poprosíme, požádáme, rozloučíme se Jak budeš telefonovat do školy, zaměstnání rodičů

12 JAZYKOVÁ VÝCHOVA - 4. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka plán Září Opakování učiva 3.ročníku Rozliší a napíše malá a velká písmena, napíše velká písmena ve vlastních jménech, rozpozná věty, na začátku věty píše velké písmeno a na konci tečku (otazník, vykřičník), rozliší slovo (slabiku, hlásku), reprodukuje (napíše) slyšené hlásky ve slově, vyjmenuje samohlásky, zná samohlásky krátké a dlouhé, rozliší jejich délku a správně je napíše. Říjen Hláskosloví Samohlásky a souhlásky u ú - ů Rozliší samohlásky a souhlásky, správně je vysloví, rozliší délku samohlásky a samohlásku doplní, zná pravopis slov se samohláskou u, ú, ů, zdůvodní ji a napíše, správně doplní délku samohlásky u do slov Dvojhláska : ou Pozná a dvojhlásku vyhledá, správně vysloví a doplní Listopad Věta Druhy vět : oznamovací, tázací, Rozliší věty v mluveném a psaném projevu, pozná větu jako rozkazovací jazykový celek, rozliší věty po stránce obsahové (zvukové, grafické), píše velká písmena na začátku věty, rozliší a správně píše interpunkční znaménka na konci věty, doplní věty podle významu, přiřadí věty k obrázkům podle obsahu Prosinec Nauka o slově Význam slova Rozliší slova ve větě, pojmenuje první hlásku ve slově, přiřadí slova k určitému předmětu, činnosti, objasní správný význam slova (opíše jinými slovy), zná slova se stejným a opačným významem, třídí slova podle daného kritéria Průběžně zařazujeme procvičování všech probraných mluvnických jevů Leden Třídění slov Rozpozná u běžných slov slova významem souřadná, nadřazená, a podřazená, rozlišuje slova podle významových okruhů, rozlišuje slova spisovná a nespisovná, dbá na správnou modulaci řeči (tempo a intonaci) Únor Pořádek slov ve větě Dodržuje pořádek slov ve větě, tvoří správné věty podle významu, přiřazuje vhodná slova do vět, uspořádá slova ve větě, dbá na správnou modulaci řeči (tempo a intonaci ) Slabika Březen Hláskosloví Souhlásky tvrdé Psaní y / ý po tvrdých souhláskách (h, ch, k, r) Rozdělí slabiky a slova na hlásky, vytvoří jednoduchá slova z písmen, třídí písmena na velká a malá, rozliší hlásku a písmeno, píše slabiky a slova podle diktátu Rozliší samohlásky a souhlásky, vyjmenuje tvrdé souhlásky, zdůvodní a správně píše y / ý po tvrdých souhláskách

13 JAZYKOVÁ VÝCHOVA - 4. ročník Časový plán Duben Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Souhlásky měkké Psaní i / í po měkkých souhláskách (ž, š, č, ř, c, j) Vyjmenuje měkké souhlásky, zdůvodní a správně píše i / í po měkkých souhláskách Květen Slabiky dy, ty, ny, di, ti, ni Správně doplní slabiky di - dy, ti ty, ni ny do slov, zdůvodní pravopis, správně vyslovuje dané slabiky ve slovech, porovná správnost slyšené slabiky vyslovené tvrdě nebo měkce v daném slově se zápisem slova Červen Souhlásky obojetné Rozliší a vyjmenuje obojetné souhlásky Opakování učiva

14 JAZYKOVÁ VÝCHOVA - 5.ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka plán Září Opakování učiva Hláskosloví samohlásky a souhlásky Zná všechna velká a malá písmena, doplňuje u, ú, ů a ostatní samohlásky dle délky ve slovech Druhy vět Zvládá psaní vět správně graficky vyznačí začátek a konec věty, rozliší druhy vět po stránce obsahové, zvukové a grafické, dodržuje pořádek slov ve větě Říjen Nauka o slově Psaní i,y po tvrdých a měkkých souhláskách Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Zdůvodní a správně doplní a napíše i, y po tvrdých a měkkých souhláskách, správně doplňuje a napíše slabiky di dy, ti ty, ni ny, správně vysloví slova s těmito slabikami Zná pravopis slov s těmito slabikami, správně vysloví a píše slova, doplní slova jednotlivými slabikami, tvoří slova ze slabik Průběžně zařazujeme procvičování všech probraných mluvnických jevů Hláskosloví Znělé a neznělé souhlásky b p, d t, ď - ť Zná pravopis slov se souhláskami uprostřed a na konci slova, umí si pravopis zdůvodnit použitím jiného tvaru slova, po zdůvodnění správně doplní a napíše danou souhlásku, správně vysloví a napíše znělé a neznělé souhlásky Listopad Hláskosloví Znělé a neznělé souhlásky h ch, v f, z s, ž š Prosinec Abeceda Abeceda zařazení Zná a vyjmenuje abecedu, řadí slova podle abecedy, vyhledá slova v abecedním seznamu (Pravidla čes.pravopisu, Dětská encyklopedie, PSČ ), správně vyslovuje a pojmenuje jednotlivé hlásky Hláskosloví Předložky Zná vázané čtení předložek se slovem a správně tyto výrazy napíše, zná předložku jako samostatné slovo (slovní druh) Leden Tvarosloví Vyjmenovaná slova po b Vyjmenuje obojetné souhlásky, vyjmenuje vyjmenovaná slova po dané hlásce, zná jejich význam, tvoří jednoduché věty dle významu vyjmenovaných slov, zná pravopis vyjmenovaných slov a nejběžnějších příbuzných slov, zdůvodní a správně doplní i, y po obojetných souhláskách b, l, m uvnitř slova, vyhledá v textu slova vyjmenovaná i příbuzná, tvoří běžná slova příbuzná

15 JAZYKOVÁ VÝCHOVA - 5.ročník Časový plán Únor Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Vyjmenovaná slova po l Březen Vyjmenovaná slova po m Duben Podstatná jména rod,číslo Zná podstatná jména jako názvy osob, zvířat a věcí, pozná podstatná jména ve větě, určí rod podstatných jmen (používá ukazovacích zájmen ten, ta, to), určí číslo jednotné a množné u podstatných jmen, vyhledá podstatná jména ve větách (názvy osob, zvířat a věcí) Vlastní jména Pozná vlastní jména a umí je napsat, zná vlastní jména jako názvy osob a zvířat, zná vlastní jména jako názvy měst, hor, řek Květen Slovesa - poznávání Zná definici sloves, vyhledá, pozná sloveso ve větě Červen Opakování a procvičování učiva Souhrnné opakování, procvičování učiva Časová rezerva

16 LITERÁRNÍ VÝCHOVA - 4. ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Úvod Přednes (říkanky a krátké básničky) Poslech Moje oblíbená kniha Abeceda (výběr) Pohádka František Hrubín Sluníčko J. V. Svoboda Indiáni Josef Kainar Turistika Josef Brukner O hasícím přístroji Zdeněk Svěrák Živá voda není jen v pohádkách Helena a Eduard Škodovi Pohádky Boženy Němcová (poslechové kazety) Zná pojmy kniha, spisovatel, čtenář Čte krátké texty s porozuměním, vyhledává určená slova v textu, doplňuje je Zná pojmy poezie (báseň) a básník, pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a básničky, má dobrý přednes, rozumí textu hádanek a říkadel Koncentruje se na poslech, reprodukuje text podle jednoduchých otázek, čtenářský zážitek vyjádří vlastní kresbou PT-OSV/5a průběžně PT-VMEGS/1d - průběžně Porozumění textu (hlavní postava, hlavní myšlenka) Reprodukce a dramatizace (podle dané osnovy) Naše rodina Milena Lukešová Oslík není oslík Jiří Kahoun Jablíčko Josef Kožíšek Koblížek na cestách Karel Šmerhovský O lišce a vlku Eduard Vavruška Orientuje se v daném textu, určí v přečteném textu hlavní postavu, její vlastnosti, hlavní myšlenku, místo a čas děje, vhodně aplikuje vlastní zkušenosti na doplnění a rozvíjení zážitků z díla Reprodukuje obsah díla podle otázek, samostatně, aktivně spolupracuje ve skupině při dramatizaci, má citový vztah k literatuře Základní literární pojmy (rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň) Základní literární pojmy (pohádka) Základní literární pojmy (povídka) Základní literární pojmy (bajka, kniha, čtenář) Poslech a reprodukce A co je tohle? Věra Provazníková Sněhulák Josef Kožíšek Dostal jsem kolo I. Borská, I. Štuka Myší rébus Křemílek a Vochomůrka Václav Čtvrtek Začarovaný les František Hrubín O rybáři a zlaté rybce Hana Doskočilová Jsi pašák Kryštofe Jan Ryska Jak málem chytili vodníka Václav Čtvrtek Tetřívek a liška L. N. Tolstoj O kohoutkovi a slepičce K. J. Erben Křeček Zuzana Šňůrová Slonice bez chobotu Josef Vágner Co je lepší? Mária Jančová Budou závody Nataša Tanská Krátká pohádka o starém psu Eduard Petiška Psi zachránci podle časopisu ABC Zná a rozlišuje dané pojmy, zná pojem sloka (verš, rým), utvoří jednoduchý rým, reprodukuje některá rozpočitadla, recituje báseň Orientuje se v ději pohádky, určí v ději hlavní postavu a její vlastnosti, rozliší pohádkové prostředí od reálného, vypráví příběh vlastními slovy Orientuje se v ději povídky, odliší prostředí povídek od prostředí jiných literárních žánrů, určí hlavní postavy a jejich vlastnosti, místo a čas děje, s dopomocí učitele vystihne hlavní myšlenku Orientuje se v krátkém ději bajky, odliší bajku od ostatních žánrů se zvířecími postavami, s dopomocí učitele pochopí a vlastními slovy vyjádří hlavní myšlenku (poučení) bajky Vypráví obsah divadelního (televizního, filmového) příběhu podle otázek, samostatně Podle aktuální nabídky shlédne divadelní, televizní, filmový příběh Použitá literatura : Čítanka pro 4. ročník zvláštní školy, nakladatelství PARTA Učíme se číst s mouchou Rudolfínou, nakladatelství Scientia

17 LITERÁRNÍ VÝCHOVA - 5. ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Přednes (říkanky a krátké básničky) Poslech (předčítaný text) Po prázdninách Ladislav Stehlík Cestička k domovu K. V. Rais Vlaštovky táhnou J. V: Sládek Hopsavé říkadlo Vítězslav Nezval Fík ve škole R. Čechura, J. Šalamoun Jehňátko Astrid Lindgrenová Poslechové kazety Pamatuje si a reprodukuje krátké říkanky a básně, má dobrý přednes, rozliší prózu a verše Soustředí se na poslech, reprodukuje text podle otázek, jednoduché osnovy nebo obrázkové předlohy, čtenářský zážitek vyjádří vlastní kresbou PT-OSV/5a průběžně PT-VMEGS/1d - průběžně Porozumění textu (rozlišení místa, času, děje a prostředí) Dramatizace podle dané osnovy Základní literární pojmy (rozpočitadlo, hádanka, říkanka) Jak se dům narodil D. Fenclová, P. Kovář O poslední vlaštovce Eduard Petiška Nejlepší gramofon Jozef Pavlovič O chytrém Honzovi Eduard Vavruška Pohádky Boženy Němcové Hádankové oříšky O. Syrovátka, J. Drda Lidová rozpočitadla Josef Brukner Mokré říkadlo, aby se rostlo M. Lukešová Čte s porozuměním, ovládá tiché čtení a orientaci ve čteném textu, dokáže vlastními slovy reprodukovat čtenářský zážitek, určí hlavní postavy a jejich vlastnosti, vystihne hlavní myšlenku, určí prostředí, místo a čas děje Dokáže se vcítit do děje příběhu nebo pohádky, přijímá danou roli (je hercem), spolupracuje s kolektivem na dramatizaci, je kritický ke svým i ostatním hereckým výkonům Rozumí textu rozpočitadel, hádanek a říkanek, reprodukuje daný text Základní literární pojmy (báseň) Most a drozd Karel Šiktanc Rozdělovací znaménka Jan Brzechwa Jeden míč a druhý míč Ladislav Dvořák Orientuje se v textu básní, zná pojem sloka (verš, rým), vytváří vlastní rýmy k daným slovům Základní literární pojmy (pohádka) Základní literární pojmy (povídka) Jak se Cipísek narodil Václav Čtvrtek Jak Cipísek stavěl knížepánovi kuželky Honza Nebojsa Jiří Horák Čekání Roald Dahl Dobrodružství pod širákem Svatopluk Hrnčíř Tajemství Hana Doskočilová Orientuje se v ději pohádek, rozlišuje prostředí pohádek od reálného, určí v ději hlavní postavu a její vlastnosti, vnímá vítězství dobra nad zlem Orientuje se v ději povídek, formuluje ústně dojmy z četby, rozliší povídku od pohádky a dokáže s dopomocí učitele vystihnout rozlišovací znaky Základní literární pojmy (pověst) Boušín Božena Němcová Pověsti z Rýmařova a jeho okolí Zná pojem pověst, orientuje se v ději pověstí, dokáže svými slovy sdělit podstatu pověstí (pravdivé jádro) Poslech a reprodukce Jak se stal brtník Matěj včelařem H. Doskočilová Sám na pustém ostrově Daniel defoe J. V. Pleva Poslechové kazety Vypráví obsah divadelního (televizního, filmového) příběhu podle otázek, samostatně Podle aktuální nabídky shlédne divadelní, televizní, filmový příběh Použitá literatura : Čítanka pro 5. ročník zvláštní školy, nakladatelství PARTA Učíme se číst s medvědem Kubulou, nakladatelství Scientia

18

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 2. ročník, 2016/2017 časově-tematický plán Učebnice a jiné materiály: Český jazyk 2 (Prodos modrá řada) Český jazyk 2 pracovní sešit (Prodos modrá řada) Čítanka 2 (Prodos modrá

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Český jazyk ve 2. ročníku

Český jazyk ve 2. ročníku Český jazyk ve 2. ročníku září Navázání kontaktu očima. Písemné a ústní pokyny přiměřené náročnosti a jejich zvládání. Osvojování základních komunikačních projevů. Rozlišení zvukové a grafické podoby slova.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Učebnice a jiné materiály: Český jazyk 3 (Prodos modrá řada) Český jazyk 3 pracovní sešit (Prodos modrá řada) Čítanka 3 (Prodos modrá řada) Moje písanka Písanka 1, 2 pro 3. ročník (Prodos) Materiály z

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Ročník: I. Vzdělávací předmět: Český jazyk Očekávané výstupy z RVP ZV

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA slyšeném i, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše zná slova souznačná a protikladná

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk 1. období/ 1. 3. ročník 7 hodin/ týd Vzdělávací obor Český jazyk

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Čj - 1. stupeň.doc 1 / 9

Čj - 1. stupeň.doc 1 / 9 a komunikace 1.ročník Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) vyslovovat hlásky používat správnou techniku nádechu a výdechu střídat tempo řeči rychle, pomalu podpořené rytmizací výslovnost

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ví, že se ve jméně píše velké písmeno na začátku pozná konec a začátek věty umí rozložit větu na slova ví, že věta začíná velkým písmenem

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová: Český jazyk pro 2. ročník (Didaktis) H. Burianová: Český

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9.

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. ZÁŘÍ Předčtenářské období: Seznámení s grafickou podobou zápisu vlastního jména. Hry se jmény spolužáků. Představa o zvukové struktuře slova identifikovat

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 5. ročník, 2016/2017 časově-tematický plán Učebnice a jiné materiály: Český jazyk 5 (Prodos modrá řada) První období: 3. 9. 15. 10. 2015 Komunikační a slohová výchova Jazyková

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Psaní 1.ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah

Psaní 1.ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah Psaní 1.ročník 2 hodiny týdně Září Říjen Listopad Prosinec Přípravné období uvolňovací a přípravné cviky, prvky písmen Nácvik správného sezení, držení a používání psacího náčiní, uvolňování ruky, provádění

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tématický

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tématický Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tématický Ročník: 1. okruh Září Říjen Listopad Jazyková Literární Jazyková Literární Jazyková Literární Téma / učivo / Očekávaný výstup - jazyková, sluchová a

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Slovo, věta Žák: J: tvoří jednoduché věty - píše věty s náležitými znaménky J: rozpozná oznámení, přání, rozkaz, výtku J: tvoří větnou melodii J: uspořádá slova

Více