KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 4.ročník Vzdělávací obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 4.ročník Vzdělávací obsah"

Transkript

1 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 4.ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Časový pán Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Honem, honem do školy, A jak se chytá abeceda?, Obrázek Dejte mi pastelku, Lesní školka, Byla jednou moucha, Nejlepší botičky, Drak, Hruštička, Jabloňka Co si myslí Rudolfína, Rudolfína na cestách, Už je podzim, Podzimní stromeček Čistota se sama neudělá, Zásilka od babičky, Zimní dopis, Před Vánocemi, Mráz Tajný výlet, Na Adama, Lavina, Modrá očka Jak se zvířátka stěhovala do Ameriky, Má láska je za velkou louží, Kozí koberec Velikonoční, Kuličky, Nápady kuřete Napipi, Pohádka o cestě do nebe Osvojí si a rozvíjí správné techniky čtení, čte plynule a vázaně se správnou intonací. Vytváří si a upevňuje čtenářské dovednosti: - vědomě užívá tiché čtení - čte krátké texty s porozuměním - orientuje se v daném textu, vyhledá dle zadání jeho určitou část (klíčová slova) - reprodukuje text vlastními slovy - vystihne hlavní myšlenku a určí hlavní postavu díla - správně odpovídá na otázky týkající se obsahu textu - pracuje s textem podle zadání - pamatuje si kratší říkanky a básničky, recituje Komunikuje v různých situacích, vede dialog, využívá komunikačních dovedností při komunikaci s vrstevníky i dospělými. PT-OSV/8a-g průběžně v hodinách Duben Malé kotě, Slepička je chytrák, Vosa papírnice, dětské časopisy Květen Placky a pracky, Sova, Čáp, Malí čtenáři, Co je knížka, Překvapení Červen Pohádky z mechu a kapradí, Mach a Šebestová Použitá literatura : Čítanka pro 4. ročník zvláštní školy, nakladatelství PARTA Učíme se číst s mouchou Rudolfínou, nakladatelství Scientia

2 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení - 5. ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Časový plán Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Kanárek uletěl, Kočka a kuře, Pěnkavy, Věrný pes, Veverka a vlk Lovili čtyři rybáři, Myšáček a šeptání, Matěj a jeho kamarádi Kubula a Kuba Kubikula (Jak se volá Barbucha?, Tak to dopadlo 1. část) Cestička do školy, Šťastný nový rok, Vánoční koleda, Všichni se vejdem do vánoční koule, Jak slavíme Vánoce v Bullerbynu Kubula a Kuba Kubikula (Tak to dopadlo 2. část, Velké strašení U rychtáře Randy) Novoroční příběh, Rýma, Zvíře v černém kožíšku Rozvíjí správné techniky čtení, čte plynule a vázaně se správnou intonací Vytváří si a upevňuje čtenářské dovednosti: - vědomě užívá tiché čtení - čte krátké texty s porozuměním - orientuje se v daném textu, vyhledá podle zadání jeho určitou část (klíčová slova) - reprodukuje text vlastními slovy - vystihne hlavní myšlenku a určí hlavní postavu díla - správně odpovídá na otázky vycházející z obsahu textu - pracuje s textem podle zadání - pamatuje si kratší říkanky a básničky, recituje Komunikuje v různých situacích, vede dialog, využívá komunikačních dovedností při komunikaci s vrstevníky i dospělými. PT-OSV/8a-g průběžně v hodinách Březen Kubula a Kuba Kubikula (Cirkus na zamrzlém rybníku, Lízino opravdové divadlo) Duben Přiletěli špačci, O vrzavém hlemýžďovi, Co je lepší, Nit Květen Malý cestující, rukavice, Bílá vrána, Kéž a bych Červen Zachránil mě Franta Šramota, Robinson Crusoe Použitá literatura : Čítanka pro 5. ročník zvláštní školy, nakladatelství PARTA Učíme se číst s medvědem Kubulou, nakladatelství Scientia

3 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Psaní 4. ročník Časový plán Září Říjen Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Opakování písmen (diagnostika) Psaní malých a velkých písmen, psaní malých a velkých tiskacích písmen, přepis písmen, psaní číslic, opis a přepis slov a vět, psaní souvislého textu (opis, přepis), psaní diakritických a interpunkčních znamének, psaní vlastních jmen, psaní s porozuměním Přepis malých a velkých písmen Tvarová skupina : e, l Tvarová skupina : b, h, k Tvarová skupina : f ; psaní slov; malá tiskací písmena (e, l, h, k, b) Tvarová skupina : d, ď, t, ť Přepis písmen a slov Tvarová skupina : 1, 4 Tvarová skupina : u, ů, ú, U, Ú; přepis slov Tvarová skupina : i, í; psaní slov Má správné držení těla při psaní, dodržuje hygienu zraku, drží správně psací náčiní. Píše správné tvary malých i velkých písmen, dodržuje správnou velikost jednotlivých písmen, poměr velikosti písmen, sklon písmen, spojuje písmena správnými spojovacími tahy, píše v liniatuře. Převádí písmena z tiskací formy do psací. Píše velká a malá tiskací písmena, píše číslice. Píše slova plynule, stejnou rychlostí, jedním tahem, diakritická znaménka píše až po napsání slova. Opisuje slova a věty, dodržuje správné pořadí písmen a slov dle vzoru, dodržuje stejnou velikost mezer mezi slovy. Zná, pojmenuje a správně píše diakritická a interpunkční znaménka. Převádí slova a věty z tiskací formy do psací. Správně píše vlastní jména. Opíše, přepíše souvislý text včetně diakritických a interpunkčních znamének. Písanka pro 4. ročník Str. 1 Str. 2 zřetel na poměr výšky písmen e, l Str. 3 zřetel na spoje s písmenem b Str. 4 zřetel na spoje s písmenem f Str. 5 zřetel na psaní diakritických znamének Str. 6 Str. 7 Str. 8 zřetel na poměr výšky u, U, psaní diakritických znamének - ů Str. 9 Listopad Tvarová skupina : r, ř, n, ň Tvarová skupina : N; psaní vět (vykřičník), přepis slov Píše s porozuměním - chápe význam psaných slov a vět, tvoří a píše krátké věty, tvoří a píše věty s danými slovy, doplňuje slova do vět, tvoří otázky a odpovědi, upravuje a řadí věty podle zadaných kritérií atp. Str. 10 zřetel na poměr velikosti háčků k celkové výšce písmen Str. 11 Tvarová skupina : m, M; tiskací tvary písmen M, m, N, n Dbá na úhlednost písma, čistotu a celkovou úpravu sešitů. Str. 12 zřetel na poměr výšky m, M Prosinec Tvarová skupina : v, V; tiskací tvary písmen V, v, d, t Tvarová skupina : y, ý, Y Tvarová skupina : 5, c, č, Č, Č; vratný tah Tvarová skupina : ch, Ch ; přepis slabik Str. 13 zřetel na poměr výšky v, V Str. 14- zřetel na poměr y, Y, stejnou délku a stejný sklon dolních kliček Str. 15 zřetel na poměr c, C, vratné připojování c, č Str. 16 poměr velikosti Tvarová skupina : E, 6; psaní vět Str. 17 dvojovál u E Tvarová skupina : o, ó, Ó; psaní vět, vlastních jmen Str. 18- poměr velikosti, spoje s písmenem o (ol, oz, oc, ob, od, bo, vo )

4 Psaní 4. ročník Časový plán Leden Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Tvarová skupina : a, á, A, Á ; přepis slov Str. 19 Únor Březen Tvarová skupina : g, G, přepis písmen Tvarová skupina : 0, 9 Tvarová skupina : j, J; psaní vět, opis říkadla Tvarová skupina : x, X, w, W, q, Q Tvarová skupina : i,i; přepis písmen, opis a přepis vět Tvarová skupina : h, H Tvarová skupina : k, K ; doplnění vět správnými slovy, přepis vět Opis souvislého textu Tvarová skupina : 8, 3 Tvarová skupina : p, P; přepis říkadla (otazník) Tvarová skupina : b, B; psaní adresy Tvarová skupina : R, Ř ; přepis názvů měst, tiskací tvary písmen P, B, R, Ř, K, H Tvarová skupina : T, Ť, F Opis souvislého textu (uvozovky), přepis vlastních jmen Str. 20 stejný sklon a velikost dolních kliček Str. 21 Str. 22 poměr velikosti, dolní kličky, celkový sklon J Str. 23 nácvik méně užívaných písmen Str. 24 spoje s I vratným tahem Str. 25 spojení dolní a horní smyčky u H Str. 26 klička u k, K Str. 27 Str. 28 Str. 29 krycí tah písmene p, hadovka u P Str. 30 hadovka a dvojovál u B, spoje vratným tahem Str. 31 hadovka a kličkový obrat u R Str. 32 Str. 33

5 Psaní 4. ročník Časový plán Duben Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Tvarová skupina : s, S, š, Š, d, D Přepis písmen a říkadla; opis vět (uvozovky, otazník) Str. 34 spoje s, S vratným tahem, hadovka, kličkový obrat a vlnovka u D Str. 35 Tvarová skupina l, L; přepis textu Tvarová skupina z, Z, ž, Ž; opis vět, přepis písmen, opis a přepis vlastních jmen Str..36 hadovka, kličkový obrat a vlnovka u L Str. 37 jako u L Květen Opis textu, tiskací písmena T, F, L, D Tvarová skupina : 2, 7; opis básně Str. 38 Str. 39 Červen Procvičování a upevňování učiva, psaní s porozuměním Psaní závorek; opis a přepis vět (procvičení psaní uvozovek), tiskací písmena S, Z Přepis vět z pohádek; jednoduchý dotazník Přepis písmen; opis názvů zvířat Doplňování slov do vět a přepis vět Psaní jmen zvířat; tvoření a psaní vět Str. 40 Str. 41 Str. 42 Str. 43 Str. 44 Přepis krátkých textů Str. 45 Opis textu pohled (adresa, text) Str. 46 Přepis textu (dopis), psaní s podložkou Str. 47 Přepis všech malých a velkých písmen, psaní jména a adresy Str. 48 Průběžně zařazujeme cvičení k psaní s porozuměním doplňování slov do vět, odpovědi na otázky, úpravy vět, doplnění diakritických znamének ve slovech, řazení vět podle zadaného kritéria.

6 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Psaní 5. ročník Časový plán Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Opakování písmen (diagnostika) Psaní malých písmen a číslic Psaní textu Opakování písmen abecedy Tvarová skupina : e, é, ě, l Tvarová skupina : b, f, h, k Tvarová skupina : t, ť, 1, 4 Opis textu (báseň) Má správné držení těla při psaní, dodržuje hygienu zraku, drží správně psací náčiní. Píše správné tvary malých i velkých písmen, dodržuje správnou velikost jednotlivých písmen, poměr velikosti a sklon písmen v liniatuře, spojuje písmena správnými spojovacími tahy. Převádí písmena z tiskací formy do psací. Píše velká tiskací písmena. Píše číslice arabské, římské. Vyučující volí slova k procvičení tvarových skupin písmen a texty k procvičení opisu a přepisu. U jednotlivých tvarových skupin individuální docvičování správných tvarů písmen. Říjen Psaní malých a velkých písmen Psaní textu Tvarová skupina : U, u, ú, ů, i, í Tvarová skupina : n, ň, N, m, M Tvarová skupina : v, V, w, W Opis textu, interpunkční znaménka (.?! ) Píše slova - plynule, stejnou rychlostí, jedním tahem, diakritická znaménka píše až po napsání slova. Píše slova s obtížným hláskovým složením. Opisuje slova a věty, dodržuje správné pořadí písmen a slov dle vzoru, dodržuje stejnou velikost mezer mezi slovy. Zná, pojmenuje a správně píše diakritická a interpunkční znaménka. Převádí slova a věty z tiskací formy do psací. Správně píše vlastní jména. Opíše, přepíše souvislý text včetně diakritických a interpunkčních znamének. Cvičení k psaní s porozuměním (doplňování slov do vět, odpovědi na otázky, úpravy vět, doplnění diakritických znamének ve slovech, řazení vět podle zadaného kritéria ) možno zařazovat do hodin průběžně k procvičení a zpestření učiva. Listopad Prosinec Psaní malých a velkých písmen, psaní číslic Psaní textu Psaní malých a velkých písmen, psaní číslic Tvarová skupina : c, C, č, Č Tvarová skupina : ch, Ch, E, 6 Tvarová skupina : o, ó, O, Ó, a, á, A Přepis textu, interpunkční znaménka ( :, ; ) Tvarová skupina : d, ď, g, G Tvarová skupina : 0, 9, q, Q Píše s porozuměním - chápe význam psaných slov a vět, tvoří a píše věty, tvoří a píše věty s danými slovy, doplňuje a píše slova do vět, tvoří a píše otázky a odpovědi, upravuje, řadí a píše věty podle zadaných kritérií atp. Zvyšuje rychlost psaní. Zlepšuje čitelnost a úhlednost písma. Dbá na úhlednost písma a celkovou úpravu sešitů. Vyučující dbá na dodržování správného poměru výšky písmen, správné psaní spojů jednotlivých písmen (především b, c, v, o, I, P, B, s, S, D), správný poměr velikosti písmen a diakritických znamének, správné psaní složitějších tvarů písmen (E, H, k, K, b, B, R, D, L, z, Z), správné psaní méně obvyklých tvarů písmen (x, X, w, W, q, Q). Psaní textu Přepis textu (báseň)

7 Psaní 5. ročník Časový Plán Leden Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Psaní malých a velkých písmen Tvarová skupina : j, p Únor Březen Duben Květen Psaní textu Psaní malých a velkých písmen, psaní číslic Psaní velkých tiskacích písmen Římské číslice Psaní velkých písmen Psaní textu Psaní velkých tiskacích písmen Psaní malých a velkých písmen a číslic Psaní velkých tiskacích písmen Psaní malých písmen Psaní velkých tiskacích písmen Římské číslice Psaní textu Tvarová skupina : y, ý, Y Tvarová skupina : I, J Přepis textu Tvarová skupina : H, K Tvarová skupina : x, X, 8 Tiskací písmena : E, F, I, H, T, L, X Římské číslice : I - XII Tvarová skupina : P, B, R, Ř Tvarová skupina : T, Ť, F Opis, přepis textu, psaní s porozuměním Tiskací písmena : A, V, W, M, N, K, Z, Y Tvarová skupina : s, S, š, Š Tvarová skupina : L, D, 2, 7 Tvarová skupina : z, Z, ž, Ž Tiskací písmena : O, Q, U, J, C, CH, G Tvarová skupina : r, ř Tiskací písmena : D, B, P, R, S Římské číslice : L, C, D, M Opis a přepis textu, psaní s porozuměním

8 Časový Plán Červen Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Procvičování a upevňování učiva, psaní s porozuměním Psaní textů, psaní s porozuměním (opis, přepis, adresa, pozdrav, krátká zpráva, dopis, psaní s podložkou.)

9 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Sloh - 4. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Čtení (čtení podle obrázků, jednoduchých vět, tvoření jednoduchých vět, orientace ve čteném textu ) Vlastnosti zeleniny a ovoce Dary podzimu Tvoření vět ( pohádkové postavy ) Seřazení děje podle obrázků Zvířata kolem nás Zná význam slov a jejich postavení ve větě, čte s porozuměním přiměřeně náročné texty, rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu, posuzuje úplnost a neúplnost jednoduchého sdělení, tvoří otázky a odpovídá na ně, vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací, v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči, má vytvořenou odpovídající slovní zásobu, popíše jednoduché předměty a činnosti, dbá na správné tvary písma, čitelný písemný projev a jeho standardizovanou úpravu, používá ve společenském styku pozdrav, poděkování, omluvu, zvládá napsání adresy, předání krátkého vzkazu, zná formy a způsoby blahopřání. PT-MV/4a průběžně PT-MV/1a průběžně PT-OSV/5a průběžně PT-OSV/8a-g průběžně v hodinách Úprava psaného textu (nadpis, okraje, odstavce, vzdálenost mezi písmeny a slovy ) Jednoduché jazykové projevy Tvoření otázek a odpovědí Hra se slovy Věci - podobný význam slov Na vycházce Názvy povolání Ve městě, Na vesnici Věci malé a velké Jak jsme sáňkovali Ráno Jaké jsou věci Tvoření vět oznamovacích a tázacích Seřazení vět dle obrázku podle děje Roční období přiřazení vhodných vět Rok v přírodě Vzpomínka na prázdniny Pojmy obilí, ovoce a zelenina Zapiš jedním slovem Které zvíře to je? Úkol pro šikovného žáka Komunikuje v různých situacích, rozvíjí komunikační dovednosti a využívá základní komunikační pravidla oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování.

10 Sloh - 4. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Mluvený projev ( vypravování, popis, základní komunikační pravidla) Formy společenského styku (pozdrav, poděkování, omluva, oslovení, vzkaz, blahopřání Popis jednoduchých věcí a činností Sklizeň Víš, co je les? Plněn úkolů dle pokynů, vyprávění o obrázku Hádanky o zvířatech Jak vypadá kočka, zajíc, Jaro, Zima Ježci, jací jsou Kolik dní má týden Umíme se správně chovat? Kdy kterého pozdravu užiješ? Kdo pozdraví dříve? Požádej Adresa Říkej patří nebo nepatří Osobní hygiena

11 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Sloh - 5. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Čtení ( čtení jednoduchých vět, tvoření jednoduchých vět, tiché čtení, orientace ve čteném textu) Popletená přísloví Ztratili se přátelé, napravíš to? Doplníš neúplnou pohádku J. Kožíška? Popletená pohádka Zná význam slov, čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas, reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a pamatuje si z něj podstatná fakta, vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací, tvoří otázky a správně odpovídá na otázky, domluví se v běžných situacích, umí telefonovat, má odpovídající slovní zásobu, opisuje, přepisuje a doplňuje jednoduché texty, napíše správně, čitelně a přehledně jednoduchá sdělení, dbá na správné tvary písmen a standardizovanou úpravu písemného projevu, zvládá písemnou i ústní formu uvítání, rozloučení, blahopřání, omluvy a prosby, napíše krátký dopis, pozdrav, napíše adresu. PT-MV/4a průběžně PT-MV/1a průběžně PT-OSV/5a průběžně PT-OSV/8a-g průběžně v hodinách Naslouchání (koncentrační cvičení) Úryvky pohádek, skrývačky, doplňovačky Komunikuje v různých situacích, využívá komunikačních dovedností., využívá základní komunikační pravidla oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování, mimojazykové prostředky řeči mimiku a gesta. Úprava psaného textu ( plynulé psaní slov, úprava nadpis, okraje, odstavce, vzdálenost mezi písmeny a slovy) Co budeš dělat o prázdninách? Co řekneš lékaři, když jsi nemocný Tvoření otázek a odpovědí Znáš dobře pohádku o Budulínkovi? Oslava maminčiných narozenin Mluvený projev ( základní komunikační pravidla oslovení, zahájení a ukončení dialogu, zdvořilé vystupování, mimojazykové prostředky řeči mimika, gesta, vypravování, popis ) Formy společenského styku (pozdrav, poděkování, prosba, omluva, vzkaz, blahopřání, adresa, dopis, oslovení, telefonování) Narodilo se štěně Doplň věty o sobě Co děláš celý den Poznáš pohádku? Můj největší zážitek Blahopřání k maminčiným narozeninám Dopis tetě o své rodině Jak zdravíme? Adresa, pozdrav ze školního výletu Jak poprosíme, požádáme, rozloučíme se Jak budeš telefonovat do školy, zaměstnání rodičů

12 JAZYKOVÁ VÝCHOVA - 4. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka plán Září Opakování učiva 3.ročníku Rozliší a napíše malá a velká písmena, napíše velká písmena ve vlastních jménech, rozpozná věty, na začátku věty píše velké písmeno a na konci tečku (otazník, vykřičník), rozliší slovo (slabiku, hlásku), reprodukuje (napíše) slyšené hlásky ve slově, vyjmenuje samohlásky, zná samohlásky krátké a dlouhé, rozliší jejich délku a správně je napíše. Říjen Hláskosloví Samohlásky a souhlásky u ú - ů Rozliší samohlásky a souhlásky, správně je vysloví, rozliší délku samohlásky a samohlásku doplní, zná pravopis slov se samohláskou u, ú, ů, zdůvodní ji a napíše, správně doplní délku samohlásky u do slov Dvojhláska : ou Pozná a dvojhlásku vyhledá, správně vysloví a doplní Listopad Věta Druhy vět : oznamovací, tázací, Rozliší věty v mluveném a psaném projevu, pozná větu jako rozkazovací jazykový celek, rozliší věty po stránce obsahové (zvukové, grafické), píše velká písmena na začátku věty, rozliší a správně píše interpunkční znaménka na konci věty, doplní věty podle významu, přiřadí věty k obrázkům podle obsahu Prosinec Nauka o slově Význam slova Rozliší slova ve větě, pojmenuje první hlásku ve slově, přiřadí slova k určitému předmětu, činnosti, objasní správný význam slova (opíše jinými slovy), zná slova se stejným a opačným významem, třídí slova podle daného kritéria Průběžně zařazujeme procvičování všech probraných mluvnických jevů Leden Třídění slov Rozpozná u běžných slov slova významem souřadná, nadřazená, a podřazená, rozlišuje slova podle významových okruhů, rozlišuje slova spisovná a nespisovná, dbá na správnou modulaci řeči (tempo a intonaci) Únor Pořádek slov ve větě Dodržuje pořádek slov ve větě, tvoří správné věty podle významu, přiřazuje vhodná slova do vět, uspořádá slova ve větě, dbá na správnou modulaci řeči (tempo a intonaci ) Slabika Březen Hláskosloví Souhlásky tvrdé Psaní y / ý po tvrdých souhláskách (h, ch, k, r) Rozdělí slabiky a slova na hlásky, vytvoří jednoduchá slova z písmen, třídí písmena na velká a malá, rozliší hlásku a písmeno, píše slabiky a slova podle diktátu Rozliší samohlásky a souhlásky, vyjmenuje tvrdé souhlásky, zdůvodní a správně píše y / ý po tvrdých souhláskách

13 JAZYKOVÁ VÝCHOVA - 4. ročník Časový plán Duben Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Souhlásky měkké Psaní i / í po měkkých souhláskách (ž, š, č, ř, c, j) Vyjmenuje měkké souhlásky, zdůvodní a správně píše i / í po měkkých souhláskách Květen Slabiky dy, ty, ny, di, ti, ni Správně doplní slabiky di - dy, ti ty, ni ny do slov, zdůvodní pravopis, správně vyslovuje dané slabiky ve slovech, porovná správnost slyšené slabiky vyslovené tvrdě nebo měkce v daném slově se zápisem slova Červen Souhlásky obojetné Rozliší a vyjmenuje obojetné souhlásky Opakování učiva

14 JAZYKOVÁ VÝCHOVA - 5.ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka plán Září Opakování učiva Hláskosloví samohlásky a souhlásky Zná všechna velká a malá písmena, doplňuje u, ú, ů a ostatní samohlásky dle délky ve slovech Druhy vět Zvládá psaní vět správně graficky vyznačí začátek a konec věty, rozliší druhy vět po stránce obsahové, zvukové a grafické, dodržuje pořádek slov ve větě Říjen Nauka o slově Psaní i,y po tvrdých a měkkých souhláskách Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Zdůvodní a správně doplní a napíše i, y po tvrdých a měkkých souhláskách, správně doplňuje a napíše slabiky di dy, ti ty, ni ny, správně vysloví slova s těmito slabikami Zná pravopis slov s těmito slabikami, správně vysloví a píše slova, doplní slova jednotlivými slabikami, tvoří slova ze slabik Průběžně zařazujeme procvičování všech probraných mluvnických jevů Hláskosloví Znělé a neznělé souhlásky b p, d t, ď - ť Zná pravopis slov se souhláskami uprostřed a na konci slova, umí si pravopis zdůvodnit použitím jiného tvaru slova, po zdůvodnění správně doplní a napíše danou souhlásku, správně vysloví a napíše znělé a neznělé souhlásky Listopad Hláskosloví Znělé a neznělé souhlásky h ch, v f, z s, ž š Prosinec Abeceda Abeceda zařazení Zná a vyjmenuje abecedu, řadí slova podle abecedy, vyhledá slova v abecedním seznamu (Pravidla čes.pravopisu, Dětská encyklopedie, PSČ ), správně vyslovuje a pojmenuje jednotlivé hlásky Hláskosloví Předložky Zná vázané čtení předložek se slovem a správně tyto výrazy napíše, zná předložku jako samostatné slovo (slovní druh) Leden Tvarosloví Vyjmenovaná slova po b Vyjmenuje obojetné souhlásky, vyjmenuje vyjmenovaná slova po dané hlásce, zná jejich význam, tvoří jednoduché věty dle významu vyjmenovaných slov, zná pravopis vyjmenovaných slov a nejběžnějších příbuzných slov, zdůvodní a správně doplní i, y po obojetných souhláskách b, l, m uvnitř slova, vyhledá v textu slova vyjmenovaná i příbuzná, tvoří běžná slova příbuzná

15 JAZYKOVÁ VÝCHOVA - 5.ročník Časový plán Únor Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Vyjmenovaná slova po l Březen Vyjmenovaná slova po m Duben Podstatná jména rod,číslo Zná podstatná jména jako názvy osob, zvířat a věcí, pozná podstatná jména ve větě, určí rod podstatných jmen (používá ukazovacích zájmen ten, ta, to), určí číslo jednotné a množné u podstatných jmen, vyhledá podstatná jména ve větách (názvy osob, zvířat a věcí) Vlastní jména Pozná vlastní jména a umí je napsat, zná vlastní jména jako názvy osob a zvířat, zná vlastní jména jako názvy měst, hor, řek Květen Slovesa - poznávání Zná definici sloves, vyhledá, pozná sloveso ve větě Červen Opakování a procvičování učiva Souhrnné opakování, procvičování učiva Časová rezerva

16 LITERÁRNÍ VÝCHOVA - 4. ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Úvod Přednes (říkanky a krátké básničky) Poslech Moje oblíbená kniha Abeceda (výběr) Pohádka František Hrubín Sluníčko J. V. Svoboda Indiáni Josef Kainar Turistika Josef Brukner O hasícím přístroji Zdeněk Svěrák Živá voda není jen v pohádkách Helena a Eduard Škodovi Pohádky Boženy Němcová (poslechové kazety) Zná pojmy kniha, spisovatel, čtenář Čte krátké texty s porozuměním, vyhledává určená slova v textu, doplňuje je Zná pojmy poezie (báseň) a básník, pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a básničky, má dobrý přednes, rozumí textu hádanek a říkadel Koncentruje se na poslech, reprodukuje text podle jednoduchých otázek, čtenářský zážitek vyjádří vlastní kresbou PT-OSV/5a průběžně PT-VMEGS/1d - průběžně Porozumění textu (hlavní postava, hlavní myšlenka) Reprodukce a dramatizace (podle dané osnovy) Naše rodina Milena Lukešová Oslík není oslík Jiří Kahoun Jablíčko Josef Kožíšek Koblížek na cestách Karel Šmerhovský O lišce a vlku Eduard Vavruška Orientuje se v daném textu, určí v přečteném textu hlavní postavu, její vlastnosti, hlavní myšlenku, místo a čas děje, vhodně aplikuje vlastní zkušenosti na doplnění a rozvíjení zážitků z díla Reprodukuje obsah díla podle otázek, samostatně, aktivně spolupracuje ve skupině při dramatizaci, má citový vztah k literatuře Základní literární pojmy (rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň) Základní literární pojmy (pohádka) Základní literární pojmy (povídka) Základní literární pojmy (bajka, kniha, čtenář) Poslech a reprodukce A co je tohle? Věra Provazníková Sněhulák Josef Kožíšek Dostal jsem kolo I. Borská, I. Štuka Myší rébus Křemílek a Vochomůrka Václav Čtvrtek Začarovaný les František Hrubín O rybáři a zlaté rybce Hana Doskočilová Jsi pašák Kryštofe Jan Ryska Jak málem chytili vodníka Václav Čtvrtek Tetřívek a liška L. N. Tolstoj O kohoutkovi a slepičce K. J. Erben Křeček Zuzana Šňůrová Slonice bez chobotu Josef Vágner Co je lepší? Mária Jančová Budou závody Nataša Tanská Krátká pohádka o starém psu Eduard Petiška Psi zachránci podle časopisu ABC Zná a rozlišuje dané pojmy, zná pojem sloka (verš, rým), utvoří jednoduchý rým, reprodukuje některá rozpočitadla, recituje báseň Orientuje se v ději pohádky, určí v ději hlavní postavu a její vlastnosti, rozliší pohádkové prostředí od reálného, vypráví příběh vlastními slovy Orientuje se v ději povídky, odliší prostředí povídek od prostředí jiných literárních žánrů, určí hlavní postavy a jejich vlastnosti, místo a čas děje, s dopomocí učitele vystihne hlavní myšlenku Orientuje se v krátkém ději bajky, odliší bajku od ostatních žánrů se zvířecími postavami, s dopomocí učitele pochopí a vlastními slovy vyjádří hlavní myšlenku (poučení) bajky Vypráví obsah divadelního (televizního, filmového) příběhu podle otázek, samostatně Podle aktuální nabídky shlédne divadelní, televizní, filmový příběh Použitá literatura : Čítanka pro 4. ročník zvláštní školy, nakladatelství PARTA Učíme se číst s mouchou Rudolfínou, nakladatelství Scientia

17 LITERÁRNÍ VÝCHOVA - 5. ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Přednes (říkanky a krátké básničky) Poslech (předčítaný text) Po prázdninách Ladislav Stehlík Cestička k domovu K. V. Rais Vlaštovky táhnou J. V: Sládek Hopsavé říkadlo Vítězslav Nezval Fík ve škole R. Čechura, J. Šalamoun Jehňátko Astrid Lindgrenová Poslechové kazety Pamatuje si a reprodukuje krátké říkanky a básně, má dobrý přednes, rozliší prózu a verše Soustředí se na poslech, reprodukuje text podle otázek, jednoduché osnovy nebo obrázkové předlohy, čtenářský zážitek vyjádří vlastní kresbou PT-OSV/5a průběžně PT-VMEGS/1d - průběžně Porozumění textu (rozlišení místa, času, děje a prostředí) Dramatizace podle dané osnovy Základní literární pojmy (rozpočitadlo, hádanka, říkanka) Jak se dům narodil D. Fenclová, P. Kovář O poslední vlaštovce Eduard Petiška Nejlepší gramofon Jozef Pavlovič O chytrém Honzovi Eduard Vavruška Pohádky Boženy Němcové Hádankové oříšky O. Syrovátka, J. Drda Lidová rozpočitadla Josef Brukner Mokré říkadlo, aby se rostlo M. Lukešová Čte s porozuměním, ovládá tiché čtení a orientaci ve čteném textu, dokáže vlastními slovy reprodukovat čtenářský zážitek, určí hlavní postavy a jejich vlastnosti, vystihne hlavní myšlenku, určí prostředí, místo a čas děje Dokáže se vcítit do děje příběhu nebo pohádky, přijímá danou roli (je hercem), spolupracuje s kolektivem na dramatizaci, je kritický ke svým i ostatním hereckým výkonům Rozumí textu rozpočitadel, hádanek a říkanek, reprodukuje daný text Základní literární pojmy (báseň) Most a drozd Karel Šiktanc Rozdělovací znaménka Jan Brzechwa Jeden míč a druhý míč Ladislav Dvořák Orientuje se v textu básní, zná pojem sloka (verš, rým), vytváří vlastní rýmy k daným slovům Základní literární pojmy (pohádka) Základní literární pojmy (povídka) Jak se Cipísek narodil Václav Čtvrtek Jak Cipísek stavěl knížepánovi kuželky Honza Nebojsa Jiří Horák Čekání Roald Dahl Dobrodružství pod širákem Svatopluk Hrnčíř Tajemství Hana Doskočilová Orientuje se v ději pohádek, rozlišuje prostředí pohádek od reálného, určí v ději hlavní postavu a její vlastnosti, vnímá vítězství dobra nad zlem Orientuje se v ději povídek, formuluje ústně dojmy z četby, rozliší povídku od pohádky a dokáže s dopomocí učitele vystihnout rozlišovací znaky Základní literární pojmy (pověst) Boušín Božena Němcová Pověsti z Rýmařova a jeho okolí Zná pojem pověst, orientuje se v ději pověstí, dokáže svými slovy sdělit podstatu pověstí (pravdivé jádro) Poslech a reprodukce Jak se stal brtník Matěj včelařem H. Doskočilová Sám na pustém ostrově Daniel defoe J. V. Pleva Poslechové kazety Vypráví obsah divadelního (televizního, filmového) příběhu podle otázek, samostatně Podle aktuální nabídky shlédne divadelní, televizní, filmový příběh Použitá literatura : Čítanka pro 5. ročník zvláštní školy, nakladatelství PARTA Učíme se číst s medvědem Kubulou, nakladatelství Scientia

18

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Slovo, věta Žák: J: tvoří jednoduché věty - píše věty s náležitými znaménky J: rozpozná oznámení, přání, rozkaz, výtku J: tvoří větnou melodii J: uspořádá slova

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Český jazyk 2.ročník 2015/2016

Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ 36 mateřský jazyk Rozeznávání skupiny didy, ti-ty, ni-ny ;hláska, písmeno Rozeznávání skupiny dě, tě, ně, bě,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace Tichá 282, 742 74 Tichá Učíme se navzájem

Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace Tichá 282, 742 74 Tichá Učíme se navzájem Tematický plán 1. ročník ZŠ Tichá Předmět: ČESKÝ JAZYK 2015/2016 Měsíc Čtení Literární výchova Psaní Výstupy ŠVP Průřezová témata, mezipředmětové vztahy ZÁŘÍ Přípravné období Rozvoj slovní zásoby Pravolevá

Více

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů:

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů: Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

Více

KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA Čtení 1. ročník Vzdělávací obsah

KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA Čtení 1. ročník Vzdělávací obsah KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA Čtení 1. ročník Září říjen 1/2 Říjen 1/2 Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Přípravné období ke čtení Nácvik čtení (hlásky, písmena, slabiky, slova) Základní

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětu Český jazyk a literatura. Je vyučován

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané v tomto oboru jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání,

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2012/2013. Ročník III. A. hod./týd. 9

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2012/2013. Ročník III. A. hod./týd. 9 Tématický plán Předmět Český jazyk Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2012/2013 Ročník III. A hod./týd. 9 Učebnice: Styblík, V. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník základní školy. SPN Praha, 2002. Hájková,

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Nauka o slově, podoba a význam slov Žák: J: porovná podobu a význam slov - porovná význam slov - všimne si spisovné a nespisovné podoby slov - slova nadřazená,

Více

Jazyková,sluchová a zraková příprava, analyticko syntetické cvičení. Slovo, slabika, hláska; hláska písmeno; samohlásky a,e,i,o,u

Jazyková,sluchová a zraková příprava, analyticko syntetické cvičení. Slovo, slabika, hláska; hláska písmeno; samohlásky a,e,i,o,u Tematický plán Předmět : Český jazyk Ročník : první Měsíc Září Učivo činnosti Rozhovoření žáků, hlasové rozcvičky Jazyková,sluchová a zraková příprava, analyticko syntetické cvičení Slovo, slabika, hláska;

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého jazyka je na II. stupni věnována vzhledem k lehkému mentálnímu

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Mírová, Mimoň Speciální třídy, Letná 236, 471 24 Mimoň Školní vzdělávací program ŠVP ZV Škola s vyhlídkou Zpracováno podle přílohy RVP ZV-LMP č. j. 150/2007 OBSAH 1 Charakteristika

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Český jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je významným nástrojem poznávání světa a porozumění sobě samému a mezi

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev Žák vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je Respektuje základní pravidla rozhovoru Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více