KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 4.ročník Vzdělávací obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 4.ročník Vzdělávací obsah"

Transkript

1 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 4.ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Časový pán Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Honem, honem do školy, A jak se chytá abeceda?, Obrázek Dejte mi pastelku, Lesní školka, Byla jednou moucha, Nejlepší botičky, Drak, Hruštička, Jabloňka Co si myslí Rudolfína, Rudolfína na cestách, Už je podzim, Podzimní stromeček Čistota se sama neudělá, Zásilka od babičky, Zimní dopis, Před Vánocemi, Mráz Tajný výlet, Na Adama, Lavina, Modrá očka Jak se zvířátka stěhovala do Ameriky, Má láska je za velkou louží, Kozí koberec Velikonoční, Kuličky, Nápady kuřete Napipi, Pohádka o cestě do nebe Osvojí si a rozvíjí správné techniky čtení, čte plynule a vázaně se správnou intonací. Vytváří si a upevňuje čtenářské dovednosti: - vědomě užívá tiché čtení - čte krátké texty s porozuměním - orientuje se v daném textu, vyhledá dle zadání jeho určitou část (klíčová slova) - reprodukuje text vlastními slovy - vystihne hlavní myšlenku a určí hlavní postavu díla - správně odpovídá na otázky týkající se obsahu textu - pracuje s textem podle zadání - pamatuje si kratší říkanky a básničky, recituje Komunikuje v různých situacích, vede dialog, využívá komunikačních dovedností při komunikaci s vrstevníky i dospělými. PT-OSV/8a-g průběžně v hodinách Duben Malé kotě, Slepička je chytrák, Vosa papírnice, dětské časopisy Květen Placky a pracky, Sova, Čáp, Malí čtenáři, Co je knížka, Překvapení Červen Pohádky z mechu a kapradí, Mach a Šebestová Použitá literatura : Čítanka pro 4. ročník zvláštní školy, nakladatelství PARTA Učíme se číst s mouchou Rudolfínou, nakladatelství Scientia

2 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení - 5. ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Časový plán Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Kanárek uletěl, Kočka a kuře, Pěnkavy, Věrný pes, Veverka a vlk Lovili čtyři rybáři, Myšáček a šeptání, Matěj a jeho kamarádi Kubula a Kuba Kubikula (Jak se volá Barbucha?, Tak to dopadlo 1. část) Cestička do školy, Šťastný nový rok, Vánoční koleda, Všichni se vejdem do vánoční koule, Jak slavíme Vánoce v Bullerbynu Kubula a Kuba Kubikula (Tak to dopadlo 2. část, Velké strašení U rychtáře Randy) Novoroční příběh, Rýma, Zvíře v černém kožíšku Rozvíjí správné techniky čtení, čte plynule a vázaně se správnou intonací Vytváří si a upevňuje čtenářské dovednosti: - vědomě užívá tiché čtení - čte krátké texty s porozuměním - orientuje se v daném textu, vyhledá podle zadání jeho určitou část (klíčová slova) - reprodukuje text vlastními slovy - vystihne hlavní myšlenku a určí hlavní postavu díla - správně odpovídá na otázky vycházející z obsahu textu - pracuje s textem podle zadání - pamatuje si kratší říkanky a básničky, recituje Komunikuje v různých situacích, vede dialog, využívá komunikačních dovedností při komunikaci s vrstevníky i dospělými. PT-OSV/8a-g průběžně v hodinách Březen Kubula a Kuba Kubikula (Cirkus na zamrzlém rybníku, Lízino opravdové divadlo) Duben Přiletěli špačci, O vrzavém hlemýžďovi, Co je lepší, Nit Květen Malý cestující, rukavice, Bílá vrána, Kéž a bych Červen Zachránil mě Franta Šramota, Robinson Crusoe Použitá literatura : Čítanka pro 5. ročník zvláštní školy, nakladatelství PARTA Učíme se číst s medvědem Kubulou, nakladatelství Scientia

3 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Psaní 4. ročník Časový plán Září Říjen Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Opakování písmen (diagnostika) Psaní malých a velkých písmen, psaní malých a velkých tiskacích písmen, přepis písmen, psaní číslic, opis a přepis slov a vět, psaní souvislého textu (opis, přepis), psaní diakritických a interpunkčních znamének, psaní vlastních jmen, psaní s porozuměním Přepis malých a velkých písmen Tvarová skupina : e, l Tvarová skupina : b, h, k Tvarová skupina : f ; psaní slov; malá tiskací písmena (e, l, h, k, b) Tvarová skupina : d, ď, t, ť Přepis písmen a slov Tvarová skupina : 1, 4 Tvarová skupina : u, ů, ú, U, Ú; přepis slov Tvarová skupina : i, í; psaní slov Má správné držení těla při psaní, dodržuje hygienu zraku, drží správně psací náčiní. Píše správné tvary malých i velkých písmen, dodržuje správnou velikost jednotlivých písmen, poměr velikosti písmen, sklon písmen, spojuje písmena správnými spojovacími tahy, píše v liniatuře. Převádí písmena z tiskací formy do psací. Píše velká a malá tiskací písmena, píše číslice. Píše slova plynule, stejnou rychlostí, jedním tahem, diakritická znaménka píše až po napsání slova. Opisuje slova a věty, dodržuje správné pořadí písmen a slov dle vzoru, dodržuje stejnou velikost mezer mezi slovy. Zná, pojmenuje a správně píše diakritická a interpunkční znaménka. Převádí slova a věty z tiskací formy do psací. Správně píše vlastní jména. Opíše, přepíše souvislý text včetně diakritických a interpunkčních znamének. Písanka pro 4. ročník Str. 1 Str. 2 zřetel na poměr výšky písmen e, l Str. 3 zřetel na spoje s písmenem b Str. 4 zřetel na spoje s písmenem f Str. 5 zřetel na psaní diakritických znamének Str. 6 Str. 7 Str. 8 zřetel na poměr výšky u, U, psaní diakritických znamének - ů Str. 9 Listopad Tvarová skupina : r, ř, n, ň Tvarová skupina : N; psaní vět (vykřičník), přepis slov Píše s porozuměním - chápe význam psaných slov a vět, tvoří a píše krátké věty, tvoří a píše věty s danými slovy, doplňuje slova do vět, tvoří otázky a odpovědi, upravuje a řadí věty podle zadaných kritérií atp. Str. 10 zřetel na poměr velikosti háčků k celkové výšce písmen Str. 11 Tvarová skupina : m, M; tiskací tvary písmen M, m, N, n Dbá na úhlednost písma, čistotu a celkovou úpravu sešitů. Str. 12 zřetel na poměr výšky m, M Prosinec Tvarová skupina : v, V; tiskací tvary písmen V, v, d, t Tvarová skupina : y, ý, Y Tvarová skupina : 5, c, č, Č, Č; vratný tah Tvarová skupina : ch, Ch ; přepis slabik Str. 13 zřetel na poměr výšky v, V Str. 14- zřetel na poměr y, Y, stejnou délku a stejný sklon dolních kliček Str. 15 zřetel na poměr c, C, vratné připojování c, č Str. 16 poměr velikosti Tvarová skupina : E, 6; psaní vět Str. 17 dvojovál u E Tvarová skupina : o, ó, Ó; psaní vět, vlastních jmen Str. 18- poměr velikosti, spoje s písmenem o (ol, oz, oc, ob, od, bo, vo )

4 Psaní 4. ročník Časový plán Leden Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Tvarová skupina : a, á, A, Á ; přepis slov Str. 19 Únor Březen Tvarová skupina : g, G, přepis písmen Tvarová skupina : 0, 9 Tvarová skupina : j, J; psaní vět, opis říkadla Tvarová skupina : x, X, w, W, q, Q Tvarová skupina : i,i; přepis písmen, opis a přepis vět Tvarová skupina : h, H Tvarová skupina : k, K ; doplnění vět správnými slovy, přepis vět Opis souvislého textu Tvarová skupina : 8, 3 Tvarová skupina : p, P; přepis říkadla (otazník) Tvarová skupina : b, B; psaní adresy Tvarová skupina : R, Ř ; přepis názvů měst, tiskací tvary písmen P, B, R, Ř, K, H Tvarová skupina : T, Ť, F Opis souvislého textu (uvozovky), přepis vlastních jmen Str. 20 stejný sklon a velikost dolních kliček Str. 21 Str. 22 poměr velikosti, dolní kličky, celkový sklon J Str. 23 nácvik méně užívaných písmen Str. 24 spoje s I vratným tahem Str. 25 spojení dolní a horní smyčky u H Str. 26 klička u k, K Str. 27 Str. 28 Str. 29 krycí tah písmene p, hadovka u P Str. 30 hadovka a dvojovál u B, spoje vratným tahem Str. 31 hadovka a kličkový obrat u R Str. 32 Str. 33

5 Psaní 4. ročník Časový plán Duben Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Tvarová skupina : s, S, š, Š, d, D Přepis písmen a říkadla; opis vět (uvozovky, otazník) Str. 34 spoje s, S vratným tahem, hadovka, kličkový obrat a vlnovka u D Str. 35 Tvarová skupina l, L; přepis textu Tvarová skupina z, Z, ž, Ž; opis vět, přepis písmen, opis a přepis vlastních jmen Str..36 hadovka, kličkový obrat a vlnovka u L Str. 37 jako u L Květen Opis textu, tiskací písmena T, F, L, D Tvarová skupina : 2, 7; opis básně Str. 38 Str. 39 Červen Procvičování a upevňování učiva, psaní s porozuměním Psaní závorek; opis a přepis vět (procvičení psaní uvozovek), tiskací písmena S, Z Přepis vět z pohádek; jednoduchý dotazník Přepis písmen; opis názvů zvířat Doplňování slov do vět a přepis vět Psaní jmen zvířat; tvoření a psaní vět Str. 40 Str. 41 Str. 42 Str. 43 Str. 44 Přepis krátkých textů Str. 45 Opis textu pohled (adresa, text) Str. 46 Přepis textu (dopis), psaní s podložkou Str. 47 Přepis všech malých a velkých písmen, psaní jména a adresy Str. 48 Průběžně zařazujeme cvičení k psaní s porozuměním doplňování slov do vět, odpovědi na otázky, úpravy vět, doplnění diakritických znamének ve slovech, řazení vět podle zadaného kritéria.

6 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Psaní 5. ročník Časový plán Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Opakování písmen (diagnostika) Psaní malých písmen a číslic Psaní textu Opakování písmen abecedy Tvarová skupina : e, é, ě, l Tvarová skupina : b, f, h, k Tvarová skupina : t, ť, 1, 4 Opis textu (báseň) Má správné držení těla při psaní, dodržuje hygienu zraku, drží správně psací náčiní. Píše správné tvary malých i velkých písmen, dodržuje správnou velikost jednotlivých písmen, poměr velikosti a sklon písmen v liniatuře, spojuje písmena správnými spojovacími tahy. Převádí písmena z tiskací formy do psací. Píše velká tiskací písmena. Píše číslice arabské, římské. Vyučující volí slova k procvičení tvarových skupin písmen a texty k procvičení opisu a přepisu. U jednotlivých tvarových skupin individuální docvičování správných tvarů písmen. Říjen Psaní malých a velkých písmen Psaní textu Tvarová skupina : U, u, ú, ů, i, í Tvarová skupina : n, ň, N, m, M Tvarová skupina : v, V, w, W Opis textu, interpunkční znaménka (.?! ) Píše slova - plynule, stejnou rychlostí, jedním tahem, diakritická znaménka píše až po napsání slova. Píše slova s obtížným hláskovým složením. Opisuje slova a věty, dodržuje správné pořadí písmen a slov dle vzoru, dodržuje stejnou velikost mezer mezi slovy. Zná, pojmenuje a správně píše diakritická a interpunkční znaménka. Převádí slova a věty z tiskací formy do psací. Správně píše vlastní jména. Opíše, přepíše souvislý text včetně diakritických a interpunkčních znamének. Cvičení k psaní s porozuměním (doplňování slov do vět, odpovědi na otázky, úpravy vět, doplnění diakritických znamének ve slovech, řazení vět podle zadaného kritéria ) možno zařazovat do hodin průběžně k procvičení a zpestření učiva. Listopad Prosinec Psaní malých a velkých písmen, psaní číslic Psaní textu Psaní malých a velkých písmen, psaní číslic Tvarová skupina : c, C, č, Č Tvarová skupina : ch, Ch, E, 6 Tvarová skupina : o, ó, O, Ó, a, á, A Přepis textu, interpunkční znaménka ( :, ; ) Tvarová skupina : d, ď, g, G Tvarová skupina : 0, 9, q, Q Píše s porozuměním - chápe význam psaných slov a vět, tvoří a píše věty, tvoří a píše věty s danými slovy, doplňuje a píše slova do vět, tvoří a píše otázky a odpovědi, upravuje, řadí a píše věty podle zadaných kritérií atp. Zvyšuje rychlost psaní. Zlepšuje čitelnost a úhlednost písma. Dbá na úhlednost písma a celkovou úpravu sešitů. Vyučující dbá na dodržování správného poměru výšky písmen, správné psaní spojů jednotlivých písmen (především b, c, v, o, I, P, B, s, S, D), správný poměr velikosti písmen a diakritických znamének, správné psaní složitějších tvarů písmen (E, H, k, K, b, B, R, D, L, z, Z), správné psaní méně obvyklých tvarů písmen (x, X, w, W, q, Q). Psaní textu Přepis textu (báseň)

7 Psaní 5. ročník Časový Plán Leden Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Psaní malých a velkých písmen Tvarová skupina : j, p Únor Březen Duben Květen Psaní textu Psaní malých a velkých písmen, psaní číslic Psaní velkých tiskacích písmen Římské číslice Psaní velkých písmen Psaní textu Psaní velkých tiskacích písmen Psaní malých a velkých písmen a číslic Psaní velkých tiskacích písmen Psaní malých písmen Psaní velkých tiskacích písmen Římské číslice Psaní textu Tvarová skupina : y, ý, Y Tvarová skupina : I, J Přepis textu Tvarová skupina : H, K Tvarová skupina : x, X, 8 Tiskací písmena : E, F, I, H, T, L, X Římské číslice : I - XII Tvarová skupina : P, B, R, Ř Tvarová skupina : T, Ť, F Opis, přepis textu, psaní s porozuměním Tiskací písmena : A, V, W, M, N, K, Z, Y Tvarová skupina : s, S, š, Š Tvarová skupina : L, D, 2, 7 Tvarová skupina : z, Z, ž, Ž Tiskací písmena : O, Q, U, J, C, CH, G Tvarová skupina : r, ř Tiskací písmena : D, B, P, R, S Římské číslice : L, C, D, M Opis a přepis textu, psaní s porozuměním

8 Časový Plán Červen Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Procvičování a upevňování učiva, psaní s porozuměním Psaní textů, psaní s porozuměním (opis, přepis, adresa, pozdrav, krátká zpráva, dopis, psaní s podložkou.)

9 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Sloh - 4. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Čtení (čtení podle obrázků, jednoduchých vět, tvoření jednoduchých vět, orientace ve čteném textu ) Vlastnosti zeleniny a ovoce Dary podzimu Tvoření vět ( pohádkové postavy ) Seřazení děje podle obrázků Zvířata kolem nás Zná význam slov a jejich postavení ve větě, čte s porozuměním přiměřeně náročné texty, rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu, posuzuje úplnost a neúplnost jednoduchého sdělení, tvoří otázky a odpovídá na ně, vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací, v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči, má vytvořenou odpovídající slovní zásobu, popíše jednoduché předměty a činnosti, dbá na správné tvary písma, čitelný písemný projev a jeho standardizovanou úpravu, používá ve společenském styku pozdrav, poděkování, omluvu, zvládá napsání adresy, předání krátkého vzkazu, zná formy a způsoby blahopřání. PT-MV/4a průběžně PT-MV/1a průběžně PT-OSV/5a průběžně PT-OSV/8a-g průběžně v hodinách Úprava psaného textu (nadpis, okraje, odstavce, vzdálenost mezi písmeny a slovy ) Jednoduché jazykové projevy Tvoření otázek a odpovědí Hra se slovy Věci - podobný význam slov Na vycházce Názvy povolání Ve městě, Na vesnici Věci malé a velké Jak jsme sáňkovali Ráno Jaké jsou věci Tvoření vět oznamovacích a tázacích Seřazení vět dle obrázku podle děje Roční období přiřazení vhodných vět Rok v přírodě Vzpomínka na prázdniny Pojmy obilí, ovoce a zelenina Zapiš jedním slovem Které zvíře to je? Úkol pro šikovného žáka Komunikuje v různých situacích, rozvíjí komunikační dovednosti a využívá základní komunikační pravidla oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování.

10 Sloh - 4. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Mluvený projev ( vypravování, popis, základní komunikační pravidla) Formy společenského styku (pozdrav, poděkování, omluva, oslovení, vzkaz, blahopřání Popis jednoduchých věcí a činností Sklizeň Víš, co je les? Plněn úkolů dle pokynů, vyprávění o obrázku Hádanky o zvířatech Jak vypadá kočka, zajíc, Jaro, Zima Ježci, jací jsou Kolik dní má týden Umíme se správně chovat? Kdy kterého pozdravu užiješ? Kdo pozdraví dříve? Požádej Adresa Říkej patří nebo nepatří Osobní hygiena

11 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Sloh - 5. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Čtení ( čtení jednoduchých vět, tvoření jednoduchých vět, tiché čtení, orientace ve čteném textu) Popletená přísloví Ztratili se přátelé, napravíš to? Doplníš neúplnou pohádku J. Kožíška? Popletená pohádka Zná význam slov, čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas, reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a pamatuje si z něj podstatná fakta, vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací, tvoří otázky a správně odpovídá na otázky, domluví se v běžných situacích, umí telefonovat, má odpovídající slovní zásobu, opisuje, přepisuje a doplňuje jednoduché texty, napíše správně, čitelně a přehledně jednoduchá sdělení, dbá na správné tvary písmen a standardizovanou úpravu písemného projevu, zvládá písemnou i ústní formu uvítání, rozloučení, blahopřání, omluvy a prosby, napíše krátký dopis, pozdrav, napíše adresu. PT-MV/4a průběžně PT-MV/1a průběžně PT-OSV/5a průběžně PT-OSV/8a-g průběžně v hodinách Naslouchání (koncentrační cvičení) Úryvky pohádek, skrývačky, doplňovačky Komunikuje v různých situacích, využívá komunikačních dovedností., využívá základní komunikační pravidla oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování, mimojazykové prostředky řeči mimiku a gesta. Úprava psaného textu ( plynulé psaní slov, úprava nadpis, okraje, odstavce, vzdálenost mezi písmeny a slovy) Co budeš dělat o prázdninách? Co řekneš lékaři, když jsi nemocný Tvoření otázek a odpovědí Znáš dobře pohádku o Budulínkovi? Oslava maminčiných narozenin Mluvený projev ( základní komunikační pravidla oslovení, zahájení a ukončení dialogu, zdvořilé vystupování, mimojazykové prostředky řeči mimika, gesta, vypravování, popis ) Formy společenského styku (pozdrav, poděkování, prosba, omluva, vzkaz, blahopřání, adresa, dopis, oslovení, telefonování) Narodilo se štěně Doplň věty o sobě Co děláš celý den Poznáš pohádku? Můj největší zážitek Blahopřání k maminčiným narozeninám Dopis tetě o své rodině Jak zdravíme? Adresa, pozdrav ze školního výletu Jak poprosíme, požádáme, rozloučíme se Jak budeš telefonovat do školy, zaměstnání rodičů

12 JAZYKOVÁ VÝCHOVA - 4. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka plán Září Opakování učiva 3.ročníku Rozliší a napíše malá a velká písmena, napíše velká písmena ve vlastních jménech, rozpozná věty, na začátku věty píše velké písmeno a na konci tečku (otazník, vykřičník), rozliší slovo (slabiku, hlásku), reprodukuje (napíše) slyšené hlásky ve slově, vyjmenuje samohlásky, zná samohlásky krátké a dlouhé, rozliší jejich délku a správně je napíše. Říjen Hláskosloví Samohlásky a souhlásky u ú - ů Rozliší samohlásky a souhlásky, správně je vysloví, rozliší délku samohlásky a samohlásku doplní, zná pravopis slov se samohláskou u, ú, ů, zdůvodní ji a napíše, správně doplní délku samohlásky u do slov Dvojhláska : ou Pozná a dvojhlásku vyhledá, správně vysloví a doplní Listopad Věta Druhy vět : oznamovací, tázací, Rozliší věty v mluveném a psaném projevu, pozná větu jako rozkazovací jazykový celek, rozliší věty po stránce obsahové (zvukové, grafické), píše velká písmena na začátku věty, rozliší a správně píše interpunkční znaménka na konci věty, doplní věty podle významu, přiřadí věty k obrázkům podle obsahu Prosinec Nauka o slově Význam slova Rozliší slova ve větě, pojmenuje první hlásku ve slově, přiřadí slova k určitému předmětu, činnosti, objasní správný význam slova (opíše jinými slovy), zná slova se stejným a opačným významem, třídí slova podle daného kritéria Průběžně zařazujeme procvičování všech probraných mluvnických jevů Leden Třídění slov Rozpozná u běžných slov slova významem souřadná, nadřazená, a podřazená, rozlišuje slova podle významových okruhů, rozlišuje slova spisovná a nespisovná, dbá na správnou modulaci řeči (tempo a intonaci) Únor Pořádek slov ve větě Dodržuje pořádek slov ve větě, tvoří správné věty podle významu, přiřazuje vhodná slova do vět, uspořádá slova ve větě, dbá na správnou modulaci řeči (tempo a intonaci ) Slabika Březen Hláskosloví Souhlásky tvrdé Psaní y / ý po tvrdých souhláskách (h, ch, k, r) Rozdělí slabiky a slova na hlásky, vytvoří jednoduchá slova z písmen, třídí písmena na velká a malá, rozliší hlásku a písmeno, píše slabiky a slova podle diktátu Rozliší samohlásky a souhlásky, vyjmenuje tvrdé souhlásky, zdůvodní a správně píše y / ý po tvrdých souhláskách

13 JAZYKOVÁ VÝCHOVA - 4. ročník Časový plán Duben Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Souhlásky měkké Psaní i / í po měkkých souhláskách (ž, š, č, ř, c, j) Vyjmenuje měkké souhlásky, zdůvodní a správně píše i / í po měkkých souhláskách Květen Slabiky dy, ty, ny, di, ti, ni Správně doplní slabiky di - dy, ti ty, ni ny do slov, zdůvodní pravopis, správně vyslovuje dané slabiky ve slovech, porovná správnost slyšené slabiky vyslovené tvrdě nebo měkce v daném slově se zápisem slova Červen Souhlásky obojetné Rozliší a vyjmenuje obojetné souhlásky Opakování učiva

14 JAZYKOVÁ VÝCHOVA - 5.ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka plán Září Opakování učiva Hláskosloví samohlásky a souhlásky Zná všechna velká a malá písmena, doplňuje u, ú, ů a ostatní samohlásky dle délky ve slovech Druhy vět Zvládá psaní vět správně graficky vyznačí začátek a konec věty, rozliší druhy vět po stránce obsahové, zvukové a grafické, dodržuje pořádek slov ve větě Říjen Nauka o slově Psaní i,y po tvrdých a měkkých souhláskách Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Zdůvodní a správně doplní a napíše i, y po tvrdých a měkkých souhláskách, správně doplňuje a napíše slabiky di dy, ti ty, ni ny, správně vysloví slova s těmito slabikami Zná pravopis slov s těmito slabikami, správně vysloví a píše slova, doplní slova jednotlivými slabikami, tvoří slova ze slabik Průběžně zařazujeme procvičování všech probraných mluvnických jevů Hláskosloví Znělé a neznělé souhlásky b p, d t, ď - ť Zná pravopis slov se souhláskami uprostřed a na konci slova, umí si pravopis zdůvodnit použitím jiného tvaru slova, po zdůvodnění správně doplní a napíše danou souhlásku, správně vysloví a napíše znělé a neznělé souhlásky Listopad Hláskosloví Znělé a neznělé souhlásky h ch, v f, z s, ž š Prosinec Abeceda Abeceda zařazení Zná a vyjmenuje abecedu, řadí slova podle abecedy, vyhledá slova v abecedním seznamu (Pravidla čes.pravopisu, Dětská encyklopedie, PSČ ), správně vyslovuje a pojmenuje jednotlivé hlásky Hláskosloví Předložky Zná vázané čtení předložek se slovem a správně tyto výrazy napíše, zná předložku jako samostatné slovo (slovní druh) Leden Tvarosloví Vyjmenovaná slova po b Vyjmenuje obojetné souhlásky, vyjmenuje vyjmenovaná slova po dané hlásce, zná jejich význam, tvoří jednoduché věty dle významu vyjmenovaných slov, zná pravopis vyjmenovaných slov a nejběžnějších příbuzných slov, zdůvodní a správně doplní i, y po obojetných souhláskách b, l, m uvnitř slova, vyhledá v textu slova vyjmenovaná i příbuzná, tvoří běžná slova příbuzná

15 JAZYKOVÁ VÝCHOVA - 5.ročník Časový plán Únor Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Vyjmenovaná slova po l Březen Vyjmenovaná slova po m Duben Podstatná jména rod,číslo Zná podstatná jména jako názvy osob, zvířat a věcí, pozná podstatná jména ve větě, určí rod podstatných jmen (používá ukazovacích zájmen ten, ta, to), určí číslo jednotné a množné u podstatných jmen, vyhledá podstatná jména ve větách (názvy osob, zvířat a věcí) Vlastní jména Pozná vlastní jména a umí je napsat, zná vlastní jména jako názvy osob a zvířat, zná vlastní jména jako názvy měst, hor, řek Květen Slovesa - poznávání Zná definici sloves, vyhledá, pozná sloveso ve větě Červen Opakování a procvičování učiva Souhrnné opakování, procvičování učiva Časová rezerva

16 LITERÁRNÍ VÝCHOVA - 4. ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Úvod Přednes (říkanky a krátké básničky) Poslech Moje oblíbená kniha Abeceda (výběr) Pohádka František Hrubín Sluníčko J. V. Svoboda Indiáni Josef Kainar Turistika Josef Brukner O hasícím přístroji Zdeněk Svěrák Živá voda není jen v pohádkách Helena a Eduard Škodovi Pohádky Boženy Němcová (poslechové kazety) Zná pojmy kniha, spisovatel, čtenář Čte krátké texty s porozuměním, vyhledává určená slova v textu, doplňuje je Zná pojmy poezie (báseň) a básník, pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a básničky, má dobrý přednes, rozumí textu hádanek a říkadel Koncentruje se na poslech, reprodukuje text podle jednoduchých otázek, čtenářský zážitek vyjádří vlastní kresbou PT-OSV/5a průběžně PT-VMEGS/1d - průběžně Porozumění textu (hlavní postava, hlavní myšlenka) Reprodukce a dramatizace (podle dané osnovy) Naše rodina Milena Lukešová Oslík není oslík Jiří Kahoun Jablíčko Josef Kožíšek Koblížek na cestách Karel Šmerhovský O lišce a vlku Eduard Vavruška Orientuje se v daném textu, určí v přečteném textu hlavní postavu, její vlastnosti, hlavní myšlenku, místo a čas děje, vhodně aplikuje vlastní zkušenosti na doplnění a rozvíjení zážitků z díla Reprodukuje obsah díla podle otázek, samostatně, aktivně spolupracuje ve skupině při dramatizaci, má citový vztah k literatuře Základní literární pojmy (rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň) Základní literární pojmy (pohádka) Základní literární pojmy (povídka) Základní literární pojmy (bajka, kniha, čtenář) Poslech a reprodukce A co je tohle? Věra Provazníková Sněhulák Josef Kožíšek Dostal jsem kolo I. Borská, I. Štuka Myší rébus Křemílek a Vochomůrka Václav Čtvrtek Začarovaný les František Hrubín O rybáři a zlaté rybce Hana Doskočilová Jsi pašák Kryštofe Jan Ryska Jak málem chytili vodníka Václav Čtvrtek Tetřívek a liška L. N. Tolstoj O kohoutkovi a slepičce K. J. Erben Křeček Zuzana Šňůrová Slonice bez chobotu Josef Vágner Co je lepší? Mária Jančová Budou závody Nataša Tanská Krátká pohádka o starém psu Eduard Petiška Psi zachránci podle časopisu ABC Zná a rozlišuje dané pojmy, zná pojem sloka (verš, rým), utvoří jednoduchý rým, reprodukuje některá rozpočitadla, recituje báseň Orientuje se v ději pohádky, určí v ději hlavní postavu a její vlastnosti, rozliší pohádkové prostředí od reálného, vypráví příběh vlastními slovy Orientuje se v ději povídky, odliší prostředí povídek od prostředí jiných literárních žánrů, určí hlavní postavy a jejich vlastnosti, místo a čas děje, s dopomocí učitele vystihne hlavní myšlenku Orientuje se v krátkém ději bajky, odliší bajku od ostatních žánrů se zvířecími postavami, s dopomocí učitele pochopí a vlastními slovy vyjádří hlavní myšlenku (poučení) bajky Vypráví obsah divadelního (televizního, filmového) příběhu podle otázek, samostatně Podle aktuální nabídky shlédne divadelní, televizní, filmový příběh Použitá literatura : Čítanka pro 4. ročník zvláštní školy, nakladatelství PARTA Učíme se číst s mouchou Rudolfínou, nakladatelství Scientia

17 LITERÁRNÍ VÝCHOVA - 5. ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Přednes (říkanky a krátké básničky) Poslech (předčítaný text) Po prázdninách Ladislav Stehlík Cestička k domovu K. V. Rais Vlaštovky táhnou J. V: Sládek Hopsavé říkadlo Vítězslav Nezval Fík ve škole R. Čechura, J. Šalamoun Jehňátko Astrid Lindgrenová Poslechové kazety Pamatuje si a reprodukuje krátké říkanky a básně, má dobrý přednes, rozliší prózu a verše Soustředí se na poslech, reprodukuje text podle otázek, jednoduché osnovy nebo obrázkové předlohy, čtenářský zážitek vyjádří vlastní kresbou PT-OSV/5a průběžně PT-VMEGS/1d - průběžně Porozumění textu (rozlišení místa, času, děje a prostředí) Dramatizace podle dané osnovy Základní literární pojmy (rozpočitadlo, hádanka, říkanka) Jak se dům narodil D. Fenclová, P. Kovář O poslední vlaštovce Eduard Petiška Nejlepší gramofon Jozef Pavlovič O chytrém Honzovi Eduard Vavruška Pohádky Boženy Němcové Hádankové oříšky O. Syrovátka, J. Drda Lidová rozpočitadla Josef Brukner Mokré říkadlo, aby se rostlo M. Lukešová Čte s porozuměním, ovládá tiché čtení a orientaci ve čteném textu, dokáže vlastními slovy reprodukovat čtenářský zážitek, určí hlavní postavy a jejich vlastnosti, vystihne hlavní myšlenku, určí prostředí, místo a čas děje Dokáže se vcítit do děje příběhu nebo pohádky, přijímá danou roli (je hercem), spolupracuje s kolektivem na dramatizaci, je kritický ke svým i ostatním hereckým výkonům Rozumí textu rozpočitadel, hádanek a říkanek, reprodukuje daný text Základní literární pojmy (báseň) Most a drozd Karel Šiktanc Rozdělovací znaménka Jan Brzechwa Jeden míč a druhý míč Ladislav Dvořák Orientuje se v textu básní, zná pojem sloka (verš, rým), vytváří vlastní rýmy k daným slovům Základní literární pojmy (pohádka) Základní literární pojmy (povídka) Jak se Cipísek narodil Václav Čtvrtek Jak Cipísek stavěl knížepánovi kuželky Honza Nebojsa Jiří Horák Čekání Roald Dahl Dobrodružství pod širákem Svatopluk Hrnčíř Tajemství Hana Doskočilová Orientuje se v ději pohádek, rozlišuje prostředí pohádek od reálného, určí v ději hlavní postavu a její vlastnosti, vnímá vítězství dobra nad zlem Orientuje se v ději povídek, formuluje ústně dojmy z četby, rozliší povídku od pohádky a dokáže s dopomocí učitele vystihnout rozlišovací znaky Základní literární pojmy (pověst) Boušín Božena Němcová Pověsti z Rýmařova a jeho okolí Zná pojem pověst, orientuje se v ději pověstí, dokáže svými slovy sdělit podstatu pověstí (pravdivé jádro) Poslech a reprodukce Jak se stal brtník Matěj včelařem H. Doskočilová Sám na pustém ostrově Daniel defoe J. V. Pleva Poslechové kazety Vypráví obsah divadelního (televizního, filmového) příběhu podle otázek, samostatně Podle aktuální nabídky shlédne divadelní, televizní, filmový příběh Použitá literatura : Čítanka pro 5. ročník zvláštní školy, nakladatelství PARTA Učíme se číst s medvědem Kubulou, nakladatelství Scientia

18

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY příloha pro děti s LMP... 1 jméno koordinátora: Mgr. Alena Machová... 1 Předkladatel:... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody,

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 Platnost dokumentu od: 1. 9. 2012 Druhé vydání č.j.: 5/2013 s dodatkem Obsah Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41 Praha 9 V Praze 25. 8.2014 Mgr. Miroslava Adamcová, ředitelka školy Zpracoval tým školy Ing. Olga Cajchanová, Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do ţivota Základní školy, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Obsah JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...3 Český

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více