Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013"

Transkript

1 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace Jablonec nad Nisou Tel./fax: , , IČ: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Zpracoval: Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školy Předkládá: Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školy Jablonec nad Nisou

2 Obsah 1. Úvod Základní údaje Charakteristika školy Přehled oborů vzdělávání Nabídka volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce Výkon státní správy (správní rozhodnutí ředitele školy) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků. tříd a oddělení školní družiny (stav k ) Podmínky pro vzdělávání Prospěch žáků a počty zameškaných vyučovacích hodin Další údaje o výsledcích vzdělávání Údaje o přijímacím řízení na střední školy Zpráva koordinátora školního vzdělávacího programu Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Řízení školy, další údaje týkající se záměrů školy Poradenské služby ve školním roce 2012/ Hodnocení plánu prevence za rok 2012/ Prezentace školy na veřejnosti Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů (2012/2013) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, výsledky soutěží a olympiád Zpráva o činnosti školní družiny ve školním roce 2012/ Zpráva metodika environmentální výchovy za rok 2012/ Zpráva metodika informačních technologií za školní rok 2012/ Zpráva školního speciálního pedagoga za školní rok 2012/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Zpráva o hospodaření školy za rok Údržba a opravy budov školy Závěrečné hodnocení Přílohy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1

3 1. Úvod Již tradičně v úvodu zmíním události, které v průběhu školního roku 2012/2013 zahýbaly českým školstvím a naší školou. Nemohu začít jinak, než zprávou o významném jubileu naší školy. 1. září 1963 se stalo datem, kdy do budovy naší školy s nadějemi, odhodláním a touhou po vědění vstoupili její první žáci. Rok 2013 je tedy významným rokem v historii naší školy naše škola oslaví 50 let od svého slavnostního otevření. Naší škole bych rád i na stránkách výroční zprávy ze srdce popřál, aby jako doposud i nadále významně přispívala k výchově a přípravě mladých atletických nadějí, z nichž některým možná pootevře i dveře do světa velké atletiky. Ze všeho nejvíce bych jí však rád popřál, aby z ní odcházely pouze děti, které na ni budou moc rády vzpomínat nejen proto, že v nich probudila ten správný vztah ke sportování a zdravému pohybu, ale probudila v nich opravdového ducha svobodného myšlení s pocitem odpovědnosti za své konání, předala jim ta nejpotřebnější moudra pro jejich život a přivedla je k prahu toho skutečného poznání, které učiní jejich život šťastným a spokojeným. Zajímavou zprávou pro většinu ze čtenářů výroční zprávy bude zcela jistě informace o květnovém konkurzu na pozici ředitele Základní školy Pasířská, který proběhl v souladu s rozhodnutím našeho zřizovatele na všech školách, které jsou příspěvkovými organizacemi města Jablonec nad Nisou a též v souladu se zákonem po uplynutí šestiletého funkčního období každého ředitele. Konkurzu se zúčastnili tři uchazeči a konkurzní komise stanovila v konkurenci tří uchazečů jejich pořadí s doporučením Radě města Jablonec nad Nisou. Rada na svém nejbližším jednání respektovala doporučení komise a jmenovala ředitelem školy Mgr. Jiřího Vondráčka, stávajícího ředitele základní školy, pro další zákonné šestileté funkční období. Podobně jako v loňském roce zmíním hned v úvodu další velice významný úspěch našich mladých atletů. Naše starší dívky opět předvedly, tentokrát v daleké Litomyšli dne , úžasné představení ve finále Poháru rozhlasu starších žákyň, kde za účasti tvrdé konkurence z celé republiky suverénně zvítězily. O tento úspěch se v podstatě zasloužil stejný tým dívek, který vybojoval tento titul i v roce předchozím v kategorii mladších žákyň. Poděkování zaslouží nejen všechny dívky, ale i ti, kteří po celý rok připravovali to správné podhoubí pro tento úspěch a náležitě všechny dívky motivovali (od 1. řady a vždy zleva: Terka Vokálová, Anička Valešová, Pavlína Marxová, Terka Pečenková, Míša Barborová, Lucka Hoření, Terka Patočková, Kačka Pulmannová a Andrea Pfefferová). Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 2

4 Dále připomenu některé významné události, které proběhly v České republice a v českém školství. Veřejnost se značným znepokojením sledovala průběh politické krize v České republice v úvodu června roku 2013, která vyústila v demisi vlády Petra Nečase s nejistotou dalšího vývoje současné vládní koalice. V lednu 2013 vzešel první prezident České republiky z přímé volby občanů České republiky - stal se jím Miloš Zeman, který dne 8. března 2013 složil svůj prezidentský slib a nastoupil do svého úřadu. Miloš Zeman se poté rozhodl převzít otěže v rámci zmíněné vládní krize a v rozporu s přáním všech parlamentních stran jmenoval premiéra úřednické vlády. Stal se jím ekonom Jiří Rusnok, jímž sestavená vláda dle předpokladu nezískala důvěru Poslanecké sněmovny a byla nucena podat demisi. Poslanci parlamentu ČR proto podpořili návrh prezidenta na rozpuštění sněmovny a tento návrh pohodlnou většinou schválili - prezident republiky poté stanovil termín předčasných voleb do Parlamentu ČR na dny 25. a (volby nás tedy teprve čekají). V souvislosti s touto zprávou vystřídal na postu ministra školství pana Petra Fialu nový ministr úřednické vlády premiéra Rusnoka, pan Dalibor Štys. Ministr školství Petr Fiala vydržel ve své funkci v podstatě jeden školní rok. Minulým školním rokem proplouval někdy tišeji, někdy bouřlivěji, téměř nekonečný příběh zaklínadla již přijatého štrasburského rozsudku se snahou prosadit ideu bezbřehé inkluze - plánované zrušení základních škol praktických (bývalých zvláštních) zde si názor musí vytvořit každý sám. MŠMT připravuje v této souvislosti novelu školského zákona, která by znamenala zásadní změny ve speciálním školství a v poradenství - vše úzce souvisí s tzv. vládní Strategií boje proti sociálnímu vyloučení. Celou veřejnost velice silně rozladila a znepokojila rozsáhlá amnestie prezidenta republiky, Václava Klause před koncem jeho volebního období (před nástupem nového prezidenta, Miloše Zemana). Její nepříjemné dopady pociťuje dodnes mnoho lidí, kteří se dovolávali spravedlnosti v různých mediálně známých kauzách. V lednu 2013 představilo Ministerstvo školství diskuzní materiál strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, který by měl navázat na Národní program rozvoje vzdělávání z roku 2001 (tzv. Bílou knihu). První návrh by měl být připraven v průběhu léta a na podzim roku Ministerstvo školství schválilo významné změny v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání spočívající především ve změnách ve stanovených výstupech ve dvou vzdělávacích oborech - Cizí jazyk a další cizí jazyk a Matematika a její aplikace (s povinným začleněním finanční gramotnosti). Tyto změny jsou platné od data Pro školní rok byla vyslyšena pedagogická veřejnost a MŠMT téměř o 100 % navýšilo školám tzv. prostředky ONIV určené, mimo jiné, pro nákup učebnic a učebních pomůcek. Institut smluv s rodiči při řešení problémů v chování žáků spojených s individuálními výchovnými plány prošel svým zkušebním obdobím. Naše škola prozatím tento institut nevyužila, ale s uspokojením konstatuji, že u nás velmi dobře fungují výchovné komise, na které jsou rodiče žáků s problémy v chování a učení zváni včetně zástupce OSPODu. Právě s touto institucí je spolupráce velmi dobrá a z jeho strany jsme i chváleni Nyní blíže k některým zajímavým událostem a aktivitám naší školy. V průběhu května a června 2013 jsme se zúčastnili již v pořadí druhého celoplošného elektronického testování žáků 5. a 9. tříd. Bližší informace o testování a jeho výsledcích najdete v části 3.4. této výroční zprávy. V naší škole jsme oficiálně k datu uzavřeli projekt z oblasti podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.4. (Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách) - tzv. šablony klíčových aktivit. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 3

5 V úvodu výroční zprávy též s radostí informuji naše rodiče, že v naší škole nadále s přímou podporou Ministerstva školství (projektu RAMPS VIP III) velice efektivně pracuje Školní poradenské pracoviště pod odborným vedením paní Mgr. Ivy Cironisové. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, jež zajišťují školní psychologové, školní speciální pedagogové, metodici pro školní poradenská pracoviště a další odborní pracovníci. Ve své práci se orientuje na pomoc třem hlavním zainteresovaným stranám - žákům, rodičům popř. zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům, poskytuje adekvátní intervenční podporu se snahou co nejlépe zvyšovat kvalitu a efektivitu vzdělávacích služeb školy a pomáhá též budovat zdravé klima školy. Bližší informace k práci střediska lze nalézt především na našich webových stránkách a také v další části výroční zprávy. Ve školním roce 2012/2013 jsme pro naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče připravili zajímavou novinku - projekt Školička. Tento projekt je zacílen na naše budoucí prvňáčky, kteří poprvé zamíří k zápisu a samozřejmě i na všechny děti, kterým byla pro právě probíhající školní rok jejich povinná školní docházka odložena. Formou pravidelných setkání každé pondělí vždy v čase od 15:45 h do h, počínaje datem , jsme postupně našim budoucím prvňáčkům školu představovali. Zvolili jsme nejen formu postupné prohlídky a představení všech prostor školy, ale především formu zábavného a hravého přiblížení různých předmětů a zajímavých témat, s kterými se děti budou v průběhu celé školní docházky potkávat. V úvodu své zprávy výjimečně zmíním některé z personálních změn, které proběhly v naší škole. Zmiňuji je v souvislosti s odchodem paní učitelky Miroslavy Krutské a paní učitelky Anny Pastuchové. Obě dámy odešly do svého zaslouženého důchodu poté, co v naší škole strávily velice významnou část svého kantorského života. Paní učitelka Krutská v naší škole strávila neuvěřitelných 26 let a paní učitelka Pastuchová 15 let. Oběma upřímně děkuji za vše, co pro naše děti a naši školu vykonaly. Byly vždy tou hybnou součástí našeho pedagogického sboru a oběma přeji především pevné zdraví, klid a pohodu do dalšího žití. Jako zajímavost v posledním školním roce vyjímám též mimořádné třídenní ředitelské volno z důvodu kritického vývoje chřipkové epidemie v naší škole - bylo vyhlášeno na dny Počet nemocných dětí se v kritické době dramaticky zvýšil (38 % dětí z celkového počtu ve škole chybělo) a kriticky se situace vyvinula i v učitelském sboru. A úplně na závěr čerstvá informace před ukončením školního roku a v průběhu úvodu školních prázdnin proběhla v naší škole malá předpříprava natáčení televizního pořadu "Šikulové". Magickým natáčecím datem bude čtvrtek Příprava pro tento den není vskutku jednoduchá. Opět se nám podařilo realizovat všechny tradiční akce, které jsou již nedílnou součástí našeho školního života v průběhu posledních pěti let všechny z nich jsou podrobně komentovány v dalších částech výroční zprávy. V následujících částech zprávy též najdete mnoho zajímavých informací a komentářů všeho důležitého a zajímavého, co se v naší škole událo. Přeji Vám, kteří projevíte snahu se s touto zprávou podrobně seznámit, abyste s jejím obsahem byli spokojeni. 2. Základní údaje 2.1. Charakteristika školy Název a sídlo školy Název školy: Sídlo: Právní forma: Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace Pasířská ul. 72, Jablonec nad Nisou příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 4

6 IČO: IZO školy: Identifikátor zařízení: Druh školy: základní škola Datum zařazení do sítě: Základní škola sdružuje: Název součásti IZO Kapacita 1. Základní škola žáků 2. Školní družina žáků 3. Školní jídelna jídel Zřizovatel školy Název: Město Jablonec nad Nisou Sídlo: Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou IČO: Údaje o vedení školy Ředitel školy: Zástupce ředitele školy: Výchovná poradkyně: Metodik prevence: Koordinátor ŠVP 1.st.: Koordinátor ŠVP 2.st.: Koordinátor EV: Mgr. Jiří Vondráček Mgr. Ladislav Chmelík Mgr. Miroslava Machová Mgr. Alena Vojtěchová Mgr. Marta Ciprová Mgr. Jitka Krotilová Mgr. Bohumila Matějčková Kontaktní údaje: Adresa webových stránek: Tel. + Ředitelství Sekretariát , Sborovna 1. a 2.st (adresy učitelů na web. stránkách) Školní jídelna (záznamník) Školní družina Fax(sekretariát): Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 5

7 Údaje o školské radě Počet členů: 6 Předseda: Mgr. Milan Staněk Školská rada se již v novém složení po změnách k datu pravidelně scházela ke svým jednáním v minulém školním roce již tradičně třikrát. Z každého jednání je pořizován zápis, jehož aktuální verze je zveřejňována na webových stránkách školy Občanská sdružení: Občanské sdružení Pasířská Sdružení rodičů a přátel školy Školní sportovní klub Školní atletický klub 2.2. Přehled oborů vzdělávání C/01 Základní škola (RVP ZV) Školní vzdělávací program (již ve všech ročnících) 2.3. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů V úvodu této části opět připomínám roli Občanského sdružení Pasířská v této oblasti - nadále v souladu se stanovami plní svoji základní funkci, kterou je především zastřešování nabídky a fungování zájmových útvarů v naší škole. Opět nám v tomto školním roce přineslo zajímavou finanční podporu mimoškolní činnosti našich dětí i finanční podporu akcí, které jsme pořádali pro děti i rodiče. Dne proběhla v prostorách základní školy již 5. výroční schůze Občanského sdružení Pasířská. Všichni přítomní si v průběhu schůze vyslechli Výroční zprávu o činnosti občanského sdružení za období březen 2012 až březen 2013, Zprávu o hospodaření a Revizní zprávu o hospodaření za rok 2012 a Návrh rozpočtu OS pro kalendářní rok Všechny uvedené dokumenty byly jednomyslně všemi přítomnými přijaty a odsouhlaseny. Zajímavá a velice podnětná byla opět již tradiční diskuze o stavu nabídky zájmových kroužků v naší škole. Zprávu píši vždy v průběhu září připomenu v této souvislosti opět významně rozšířenou nabídku zájmových útvarů pro naše děti. Již ve školním roce 2012/2013 jsme dětem nabízeli zajímavé kroužky, o které nakonec neprojevily zájem. Nezájem dětí o některé kroužky nás překvapil i v úvodu školního roku 2013/2014 (např. hra na kytaru, Věda nás baví, dramatický kroužek, v loňském roce např. turistický a skautský kroužek). Děti nereagovaly ani na velice širokou nabídku DDM Vikýř, který je ochoten organizovat zájmové útvary přímo na školách. V této části také upozorňuji, že v přílohách naleznete zprávu paní Mgr. Palatové o činnosti včelařských kroužků se zajímavou fotodokumentací. Seznam volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů naleznete v přiložené tabulce. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 6

8 TŘÍDA PŘEDMĚT 6.A Sportovní příprava 6.B Sportovní hry Aj - konverzace 7.A Sportovní příprava 7.B 7.A,B Sportovní hry Výpočetní technika Německý jazyk seminář 8.A Sportovní příprava 8.B 8.A,B Sportovní hry Výpočetní technika Německý jazyk seminář 9.A Sportovní příprava 9. B 9.A,B Sportovní hry Výpočetní technika Německý jazyk seminář VEDOUCÍ KROUŽEK ROČNÍK Mgr. Vladimír Drábek Stadtherrová Věra Mgr. Vendula Palatová Tomášová Ivana Míčové hry Sportovní Kroužek mladých včelařů (3 kroužky) Keramika Cironisová Iva Logopedie Klenerová Naďa Keramika Velíčková Hana Anglický jazyk Velíčková Hana Aerobic Mgr. Marie Hoskovcová Mgr. Marie Hoskovcová Mgr. Marie Hoskovcová Počítače 1. Počítače Počítače Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 7

9 2.4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Data v uvedených tabulkách, které popisují různé atributy týkající se složení pedagogického sboru, jsou obrazem stavu k datům uvedeným nad jednotlivými tabulkami. Po skončení školního roku 2012/13 od nás odešly do důchodu paní učitelka Miroslava Krutská a paní učitelka Anna Pastuchová, dále musela z rodinných důvodů odejít a zůstat doma s dětmi paní učitelka Dana Kleinová. Po osmi letech působení v naší škole odešel do zaslouženého důchodu i pan Juraj Lasky, kterého v pozici školníka nahradil od data pan Zdeněk Bartoš. Nově do naší školy nastoupili od data paní učitelka Radka Chvátalová s aprobací anglický jazyk francouzský jazyk (učí pouze anglický jazyk), paní učitelka Lucie Správková s aprobací anglický jazyk tělesná výchova a pan učitel Jaroslav Černý s aprobací dějepis německý jazyk (učí pouze německý jazyk s nižším úvazkem 8 hodin). Ke změně došlo i v naší školní družině v závěru školního roku nás opustila paní Mgr. Iva Cironisová, která však zůstává nadále ve funkci vedoucí školního poradenského pracoviště. Od data k nám nastoupila paní Barbora Formanová. Pedagogický sbor ve školním roce 2012/2013 (k datu ) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 8

10 Přehled pracovníků školy k datu (úvod školního roku) Pracovník Kvalifikace a odbornost Délka praxe Úvazek I. Pedagogičtí pracovníci učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 25 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 34 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 28 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 25 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 22 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 6 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 33 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 27 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 10 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 31 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný - M,Ch 29 let 1,00 Učitelka 2.st. Kvalifikovaná Aj,Tv 10 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - Rj,Tv 36 let 0,77 učitelka 2.st. kvalifikovaná - M,Ch 26 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný - Př,Tv 19 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - Rj,D 11 let 1,00 učitel 2.st. nekvalifikovaný Ov,Tv 5 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaná - Čj,Nj 6 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná Tv 31 let 0,82 učitelka 2.st. kvalifikovaná Aj,Fj 9 let 0,82 učitel 2.st. kvalifikovaný - Čj,Hv,Aj 33 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - Čj,D 30 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - M,F 18 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný - M,F,Tv,Aj 33 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaná Př,Z 2 roky 1,00 Učitel 2.st. kvalifikovaný D,Nj 2 roky 0,364 vychovatelka ŠD kvalifikovaná 0 roků 0,50 vychovatelka ŠD kvalifikovaná 21 let 0,80 vychovatelka ŠD kvalifikovaná 24 let 1,00 vychovatelka ŠD kvalifikovaná 21 let 1,00 sekretářka školy 1,00 školník 1,00 uklízečka 0,60 uklízečka 0,40 uklízečka 0,30 uklízečka 0,50 uklízečka 0,80 uklízečka 0,90 uklízečka 0,40 uklízečka 0,50 vedoucí školní jídelny 0,80 kuchařka 1,00 kuchařka 1,00 kuchařka 1,00 kuchařka 1,00 kuchařka 0,375 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 9

11 Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích k datu let důchod. < 30 let let důchod. let věk věk Základní škola Školní družina Pedag. sbor celkem celkem 1,86 6,82 7,00 11,62 0,77 28,07 z toho ženy 1,50 5,82 6,00 8,62 0,67 22,71 celkem 0,50 0,00 1,00 1,80 0,00 3,30 z toho ženy 0,50 0,00 1,00 1,80 0,00 3,30 celkem 1,36 6,82 6,00 9,82 0,77 24,77 z toho ženy 1,00 5,82 5,00 6,82 0,77 19,41 Způsobilost pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích k datu (pouze učitelé bez školní družiny) odborná i pedagogická způsobilost pouze odborná způsobilost pouze pedagogická způsobilost bez způsobilosti celkem 21,13 0,00 2,45 0,82 24,40 Zde opět upozorňuji na skutečnost, že naší prioritou je nadále zvyšovat podíl odborně i pedagogicky způsobilých učitelů na naší škole (změna zákona o pedagogických pracovnících tento problém výrazně zjednodušila), k čemuž směřuje i plán v personální oblasti školy (učitelé druhého stupně by měli učit děti především v předmětech, které vystudovali na pedagogické fakultě). Specializované činnosti: výchovný poradce koordinátor informačních a komunikačních technologií 5. Ú d a j e koordinátor školního vzdělávacího programu školní metodik prevence o koordinátor environmentální výchovy Paní učitelka Miroslava Machová úspěšně ukončila studia výchovného poradenství k datu (v souladu s vyhl. 317/2005 Sb.). Paní učitelka Marie Hoskovcová úspěšně dokončila studia k datu !! (v souladu s vyhl. 317/2005 Sb.) Obě koordinátorky ŠVP- pro 1.st. Marta Ciprová a pro 2.st. Jitka Krotilová jsou ke studiu přihlášeny, avšak stále čekáme, zda bude pro dostatečný počet uchazečů otevřeno. Paní učitelka Vojtěchová úspěšně ukončila svá studia k datu (v souladu s vyhl. 317/2005). Paní Bohumila Harvanová (dosud bez potřebného studia dle vyhl. 317/2005) Zápis do 1. ročníku Dne proběhl v naší škole tradiční zápis dětí do 1. ročníku. Od jedné hodiny odpolední do šesti hodin procházeli školou rodiče se svými potomky a společně prožívali statečný boj svých dětí na jednotlivých stanovištích. Celý zápis opět probíhal tradičně formou soutěže. Učitelé připravili pro děti stanoviště s úkoly, za které budoucí prvňáčci získávali razítka na své zápisové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

12 listy. Nejednalo se však o pouhé hraní. Zkušené učitelky pečlivě vymýšlely zadání tak, aby otestovaly nejrůznějšími způsoby připravenost dětí na školní docházku. Děti se představovaly, kreslily, vybarvovaly, stříhaly, říkaly básničky, zpívaly, poznávaly geometrické tvary a číslice. Poté, co prošly zdárně všemi stanovišti a získaly všechna potřebná razítka, mohly si v závěru svého putování vybrat z velkého množství dárků, které pro ně vyrobily naše školní děti a dostaly též malou sladkou odměnu. Věříme, že se všem dětem i jejich rodičům zápis líbil a spokojeně odcházeli ze školy a těší se na své první opravdové zážitky v základní škole. Statistika zápisu ( ) Počet zapsaných dětí 63 Z toho počet odkladů 16 Počet dětí, které do 1. třídy nastoupí 47 Uvažovaný počet budoucích 1. tříd 2 Ze statistiky zápisu vyplývá, že k zápisu přišlo mnohem více dětí než v roce předcházejícím (z toho 6 dětí bylo přijato z jiných obvodů). Výrazně více se jich také v našem obvodu pro tento rok školní docházky narodilo. Největším problémem je opět velmi vysoký počet odkladů v poměru k počtu zapisovaných dětí máme počet odkladových dětí nejvyšší. Tato statistika se však v průběhu dalších měsíců před datem ještě výrazně změnila. V tomto období jsme přijali do prvních ročníků dalších devět dětí, ale jedno z původního zápisu k nám do školy nenastoupilo a u dvou bylo nakonec rozhodnuto o odkladu jsme tedy otevřeli dvě první třídy s celkovým počtem 53 dětí ( ). Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

13 Tradičně přikládám dvě krásné fotografie našich prvňáčků, kteří slavnostně dne vstoupili do naší školy. Jedna z našich prvních tříd prožila i velice slavnostní první školní den. Společně se štábem České televize v čele s Žanetou Peřinovou ji navštívila naše nejslavnější žákyně, dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem, Bára Špotáková. I zde přikládám fotografii z tohoto zajímavého setkání. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

14 2.6. Výkon státní správy (správní rozhodnutí ředitele školy) st 2.7. atistika od do ) Rozhodnutí: o přijetí do 1. ročníku 53 o nepřijetí do 1. ročníku 0 o přijetí do vyššího ročníku 1 o nepřijetí do vyššího ročníku 0 o povolení individuálního vzdělávání žáka 0 o zrušení individuálního vzdělávání žáka 0 o přestupu žáka ZŠ do jiné ZŠ 18 o odkladu školní docházky 18 o dodatečném odkladu školní docházky 0 o povolení individuálního vzdělávacího plánu 11 o opakování ročníku 0 jiné důvody 0 celkem 100 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

15 3. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 3.1. Počty žáků. tříd a oddělení školní družiny (stav k ) Součást Počet tříd, odd. počet žáků, dětí základní škola školní družina školní jídelna dětí MŠ Velice příjemnou skutečností je stále stoupající počet dětí v naší škole při nezměněném počtu tříd. V posledních čtyřech letech se počty v souladu se statistickými výkazy o základní škole zvyšovaly z původních 359 dětí k datu , přes 364 dětí k datu , 382 dětí k datu , 395 dětí k datu až k současným 416 dětem k datu V porovnání s loňským rokem se zvýšil počet dětí v naší škole o dvacet jedna! 3.2. Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání našich dětí jsou velice podrobně popsány nejen na našich webových stránkách, ale jsou též povinnou součástí úvodu našeho školního vzdělávacího programu. Podmínky na naší škole se výrazně zlepšily po dokončení rekonstrukce školy (výměna oken, zateplení, izolace proti zemní vlhkosti), vybudování víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem a rekonstrukci sociálního zázemí velké tělocvičny. Základní škola se skládá z několika vzájemně propojených pavilónů. Ve škole je celkem 32 učeben. Všech 18 tříd má svoji kmenovou učebnu (3 z nich mají k dispozici interaktivní tabuli). Zbývající učebny jsou využívány jako odborné učebny fyziky, chemie (učebna s interaktivní tabulí), přírodopisu, rodinné výchovy (v minulém školním roce kompletně zrekonstruována), 2 učebny cizích jazyků s interaktivními tabulemi, učebna hudební výchovy, školní dílny, dvě učebny pro výuku informatiky, multimediální učebna s interaktivní tabulí a dataprojektorem, keramická dílna s vypalovací pecí, učebna pro výtvarný kroužek apod. Škola má jednu velkou tělocvičnu a dvě malé tělocvičny. Učitelé ve škole pro svoji potřebu využívají 14 kabinetů. Ve velkoryse pojatých venkovních prostorách školy se nachází školní hřiště s atletickou dráhou z polytanu, travnaté hřiště, víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem, oplocené asfaltové hřiště, volejbalový kurt a rozsáhlé travnaté plochy s osázenými okrasnými keři a stromy. Součástí školy je školní kuchyně s jídelnou plně odpovídající stávajícím přísným hygienickým předpisům, podobně jako moderní šatny pro sportovce se sociálním zázemím v blízkosti školních hřišť. V prvním patře budovy, ve které se nachází školní jídelna, jsou umístěny též prostorově nadstandardní a dobře vybavené prostory školní družiny. V oblasti státní dotace určené mimo jiné na nákup učebnic a učebních pomůcek se mírně zablýskalo na lepší časy tato částka byla všem školám téměř dvakrát navýšena a umožnila školám více investovat především do nákupu nových učebnic. V souvislosti se zlepšením podmínek života ve škole stále zůstává prioritou pro rok příští a léta následná rekonstrukce WC. Zde ocituji část své loňské zprávy: Zde se blýská na lepší časy. Po dohodě se zřizovatelem naší školy, Městem Jablonec nad Nisou, byl tento problém zařazen mezi havarijní stavy související s majetkem města a oprava sociálních zařízení by měla proběhnout v průběhu hlavních prázdnin po skončení školního roku 2012/2013. Zde si však musím postesknout vzhledem k omezeným finančním prostředkům města byla tato rekonstrukce opět odložena na dobu neurčitou. Tento letitý a velice citlivý Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

16 problém nebyl opět vyřešen stav našich sociálních zařízení je však tak zoufalý, že se budeme snažit našeho zřizovatele přesvědčit, aby již dále tuto rekonstrukci neodkládal. 3.3 Prospěch žáků a počty zameškaných vyučovacích hodin Počet zameškaných vyučovacích hodin školní rok 2011/2012 školní rok 2012/2013 omluvené neomluvené omluvené neomluvené celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 1 žáka , ,44 V porovnání se školním rokem 2011/2012 došlo k mírnému nárůstu v počtu hodin omluvené absence, proti tomu však k významnému poklesu počtu neomluvených hodin (ve školním roce 2011/2012 však vysoký počet neomluvených hodin významně ovlivnil jediný žák vycházející z 8. roč. se 140ti neomluvenými hodinami). Výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí pochvala napomenutí důtka třídního učitele důtka ředitele školy sníž. známka z chování - 2.st. 3 4 sníž. známka z chování - 3.st. 2 4 Zde je statisticky významný nárůst těch méně populárních výchovných opatření ve druhém pololetí školního roku. Ze statistiky prospěchu vybírám některé zajímavé charakteristiky: ročník počet žáků prospěl prospěl neprospěl s vyzn. 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/ stupeň stupeň Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

17 Klasifikace - statistika podle tříd za celou školu za 2. pololetí školního roku 2012/2013: V prospěchu jsou statisticky významné rozdíly mezi průměry např. některých paralelních tříd (7.A a 7.B výrazné rozdíly mezi třídami 9.A a 9.B výrazný rozdíl s výjimkou Čj ve všech předmětech vzhledem ke složení obou tříd však rozdíl nijak překvapivý) a též významné rozdíly v průměrech u tříd 5.A a 5.B. Průměry v některých předmětech dle tříd ZŠ Třída ČJ AJ NJ M F D 1.A B A B A B A B A B A B A B A B A B Další údaje o výsledcích vzdělávání V této části zprávy by se mohly objevit mnohé údaje z výše uvedených tabulek. Předkládám zde též komentář druhého celoplošného elektronického testování žáků 5. a 9. tříd. Další údaje o výsledcích vzdělávání též významně dokumentuje část výroční zprávy týkající se účasti našich dětí ve všech vypsaných olympiádách a mnoha dalších soutěžích, ať už sportovních, výtvarných, recitačních, hudebních a mnoha jiných. Na tomto místě je nutné zmínit i zajímavé projekty související s jednotlivými průřezovými tématy v našem školním vzdělávacím programu, které naši učitelé připravili pro naše žáky a které se staly již nedílnou součástí školního vzdělávacího programu. Jiné projekty jsou zmíněny v části 5.6. (Mimoškolní a volnočasové aktivity), ve zprávě metodika environmentální výchovy a ve zprávě školní družiny. Celoplošné elektronického testování žáků 5. a 9. tříd. Co lze z níže uvedených grafů vyčíst? Cílem projektu NIQES není srovnávat žáky, třídy nebo školy základním úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností. Přesto může být zajímavé zasadit výsledky žáků školy do rámce výsledků všech testovaných žáků. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

18 První graf pod textem ukazuje, jak velké byly podíly žáků, kteří dosáhli v úvodní (společné) části testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0 20 %, %, %, % a %, tj. jaká část ze všech testovaných žáků (zahrnuti jsou pouze žáci bez SVP) vyřešila méně než jednu pětinu úloh základní společné části, jaká část jednu až dvě pětiny úloh základní společné části atd. Nad grafem najdete hodnotu průměrné úspěšnosti našich žáků. V horním panelu můžete volit předmět a ročník, pro které chcete porovnání provést, a školu nebo jednotlivé třídy. V legendě grafu jsou v závorkách počty žáků tvořících jednotlivé podíly. Graf tedy umožňuje posoudit, zda jsou naši žáci v průměru ve většinové skupině žáků rozdělených podle výsledků, nebo zda se řadí spíše k okrajovým (pozitivně i negativně) skupinám. Nejedná se o porovnání školy s ostatními školami graf je konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků, žádným způsobem nelze z grafu odvodit průměrné hodnoty úspěšností ostatních škol. Druhý graf ukazuje, jaká část ze všech testovaných žáků (bez SVP) řešila ve druhé části testu opět úlohy základní úrovně (Obtížnost 1), a jaká část žáků postoupila ve druhé části testu k úlohám vyšší úrovně (Obtížnost 2). Nad grafem jsou údaje o týchž podílech platné pro žáky naší školy a zvolený předmět a ročník. V legendě grafu jsou v závorkách opět počty všech zahrnutých žáků. Je třeba zdůraznit, že všechna porovnání jsou jen orientační. V některých předmětech neobsahovala úvodní společná část úplný výběr úloh reprezentující minimální standard v jeho celé šíři. Kromě toho až do ukončení testování se poměry jednotlivých skupin žáků mohou měnit (grafy zobrazují průběžně souhrn došlých výsledků). Společné úvodní části testů byly poměrně krátké a statistická chyba výsledku (směrodatná odchylka) je nezanedbatelná. Pro účel zběžného posouzení bez vyvozování jakýchkoli zásadních závěrů však prezentovaná informace postačuje. Níže uvedené grafy zobrazují celkové výsledky detailní výsledky, zprávy o jednotlivých třídách a výsledky jednotlivých žáků jsou uloženy v databázi školy a lze do nich kdykoliv nahlédnout. Mohou být také velice užitečné k různým analýzám výsledků vzdělávání, srovnání jednotlivých tříd, apod. 9. ročník Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

19 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

20 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ, p.o. J.A.Komenského 340, 435 13 Meziboří VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Zpracoval : Mgr. Jan Peška ředitel školy Lenka Englická zástupce ředitele pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2012 2013 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2013 Školská rada schválila dne xx. xx. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 V Roztokách 26. 9. 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Výroční zpráva je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový Svět 77, 512 46 Harrachov tel: 481 528 134, e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala : Ing. Helena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Osnova: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více