MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N"

Transkript

1 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE NAD NISOU Věc: Výroční zpráva ZŠ Vratislavice nad Nisou Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš Pohanka, starosta Projednáno: Předkládá: K projednání přizván: Předpokládaná doba projednání: Lukáš Pohanka, starosta Mgr. Jana Svobodová, pověřená vedením školy min. Počet výtisků: Návrh usnesení Zastupitelstvo MO Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí výroční zprávu za školní rok 2008/2009: ZÁKLADNÍ ŠKOLY, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace.

2 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Svobodová pověřená vedením školy

3 Obsah Obsah... 1 Základní údaje o škole... 2 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku... 4 Přehled pracovníků školy... 5 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy... 7 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků... 8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků... 9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti... 9 Spolupráce s jinými subjekty Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Přílohová část Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace 2008/2009

4 Základní údaje o škole Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Sídlo: Nad Školou 278, Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou Resortní identifikátor právnické osoby: IČO právnické osoby: Datum zápisu právnické osoby do rejstříku: Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy: Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30 Charakteristika školy: Plně organizovaná základní škola. Součástí školy je i školní družina. Vedení školy: ředitel školy: Mgr. Jana Neubauerová zástupce ředitele: Mgr. Petr Němec WWW: Tel: Fax: Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace 2008/2009

5 Id. zařízení Název zařízení Základní škola Školní družina Obec Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou Ulice Nad Školou 278 Nad Školou 278 Vyučovací jazyk Kapacita Platnost zařízení český 580 platné český 120 platné Ve školním roce 2008/2009 probíhala výuka podle dvou vzdělávacích programů. Ve ročníku a v ročníku podle programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, čj /96-2, v prvních, druhých, šestých a sedmých třídách se podle platných předpisů (Školský zákon) ve školním roce 2008/2009 vyučovalo podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE ŠKOLA ze dne Škola má 4 oddělení školní družiny. Pro děti 1. i 2. stupně nabízíme i další aktivity, např. zájmové útvary (angličtinka, výtvarné činnosti, kresba a malba, origami, sportovní hry, pěvecký sbor, míčové hry, keramika, hra na kytaru, vaření, florbal, dramatický kroužek, kroužek šikovných rukou, autodráha, beachvolejbal, rybářský kroužek a další), pořádáme pro žáky ozdravné i poznávací zájezdy do zahraničí, školu v přírodě, exkurze, žáci se účastní soutěží nejrůznějšího zaměření. V rámci akce "Mládež a kultura" navštěvují divadelní představení, koncerty, besedy, přednášky. Prostřednictvím výchovné poradkyně nabízíme výchovné a kariérové poradenství, na prevenci sociálně patologických jevů (drogy, šikana, záškoláctví, atd.) se zaměřuje školní preventistka. V budově školy sídlí i veřejná knihovna. Od roku 2000 při škole působí devítičlenná Rada školy, kterou nahradila v lednu 2006 Školská rada. V prosinci 2008 proběhly volby do školské rady. Při škole též působí občanské sdružení - Sdružení rodičů a přátel dětí školy. Na základě dohody o spolupráci má škola statut fakultní školy Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. Od roku 2007 jsme jednou ze tří škol v Libereckém kraji, které poskytují kurzy českého jazyka pro žáky cizince. Škola má již více než stoletou tradici. Nejstarší hlavní budova se třemi nadzemními podlažími je spojena s členitým komplexem mladších přístaveb. Vedle klasických učeben jsou na škole tyto odborné učebny: fyzika, chemie, 3 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace 2008/2009

6 cizí jazyky, zeměpis, přírodopis, výtvarná výchova, keramická dílna, cvičná kuchyňka, čítárna, dvě tělocvičny, dílny pro pracovní vyučování, hudební sál, počítačová učebna s připojením na internet a výukovými programy, učebna s interaktivní tabulí. Škola má venkovní hřiště s umělým povrchem pro kolektivní míčové hry, které je v době mimo vyučování přístupné veřejnosti. Počty žáků a tříd v ZŠ Liberec Vratislavice nad Nisou ve školním roce 2008/2009 (stav v červnu 2009) Počet Počet Počet Třída Ročník žáků chlapců dívek I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Kód oboru C/ C/01 Popis oboru Forma Délka Kapacita vzdělávání vzdělávání oboru Platnost Základní škola denní devět let 580 platné Základní škola denní devět let 580 platné Dobíhající obor ano ne 4 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace 2008/2009

7 Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci 1. Mgr. Miroslava Adamcová 2. Mgr. Michaela Čermáková 3. Mgr. Ivan Charypar 4. Mgr. Miloslava Kešnerová 5. Kateřina Klusáková 6. Mgr. Pavlína Kordová 7. Mgr. Lucie Marhoulová 8. Mgr. Jana Neubauerová 9. Mgr. Petr Němec 10. Lukáš Pelc 11. Mgr. Vladimíra Reinišová 12. Mgr. Milada Sedláčková 13. Mgr. Jana Soldátová 14. Mgr. Jana Volková 15. Mgr. Jan Zouzalík 16. Mgr. Jana Bujárková 17. Mgr. Miroslava Fortelková 18. Mgr. Jolana Hegedüsová 19. Mgr. Věra Humpalová 20. Mgr. Soňa Jezdinská 21. Mgr. Martina Kynclová 22. Mgr. Michaela Pospíšilová 23. Mgr. Jana Svobodová 24. Mgr. Jarmila Šlaichová 25. Mgr. Věra Šnajdrová 26. Mgr. Květa Trakalová 27. Mgr. Hana Zahradníková 28. Petra Brychtová 29. Šárka Gebriánová 30. Marcela Chmelíková 31. Aja Krčmářová Nepedagogičtí pracovníci 1. Ivana Blaschkeová 2. Dana Dominiková 3. Anna Mokrošová 4. Pavla Nováková 5. Libuše Polcarová 6. Monika Ullrichová 7. Hana Líbalová 8. Hynek Matějka 9. Jiří Richter 5 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace 2008/2009

8 Pedagogičtí pracovníci Pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Kvalifikace Praxe 1. ředitelka VŠ 2. st. ČJ/AJ zástupce ředitelky VŠ 2. st. NJ/BI Učitelka VŠ 1. st. ZŠ 5 4. Učitelka VŠ 2. st. ZŠ Učitelka VŠ 1. st. ZŠ Učitelka VŠ 1. st. ZŠ Učitelka VŠ 1. st. ZŠ Učitelka VŠ 1. st. ZŠ Učitelka VŠ 1. st. ZŠ Učitelka VŠ 1. st. ZŠ Učitelka VŠ 1. st. ZŠ Učitelka VŠ 1. st. ZŠ Učitelka VŠ 1. st. ZŠ Učitelka VŠ 1. st. ZŠ/AJ Učitelka VŠ 1. st. ZŠ/AJ Učitelka VŠ 1. st. ZŠ Učitelka VŠ 1. st. ZŠ Učitel VŠ 2. st. CH/Z Učitelka VŠ 2. st. Č/OV Učitelka VŠ 2. st. M/Z Učitelka VŠ 2. st. M/F Učitelka VŠ 2. st. A/INF Učitel SŠ HV Učitel VŠ 2. st. PŘ/TV Učitelka. VŠ 2. st. RJ/OV Učitelka VŠ 2. st. RJ/TV Učitelka SŠ Vychovatelka SPgš Vychovatelka SPgš Vychovatelka SPgš Vychovatelka SPgš 1 Průměrná délka praxe pedagogických pracovníků je 18 let. Věková struktura pedagogičtí pracovníci Do 30 let let let Nad 50 let Důchodci

9 Nepedagogičtí pracovníci Pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Praxe 1. Uklízečka neeviduje se 2. Uklízečka neeviduje se 3. Uklízečka neeviduje se 4. Uklízečka neeviduje se 5. Uklízečka neeviduje se 6. Uklízečka neeviduje se 7. Sam. referentka školník neeviduje se 9. správce neeviduje se Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 43 dětí přijato k základnímu vzdělávání podle ustanovení 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 16 dětí s odkladem povinné školní docházky podle ustanovení 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 20 žáků přijato ke vzdělávání v základní škole podle 49 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 3

10 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků REKAPITULACE HODNOCENÍ ZA ZŠ Liberec - Vratislavice nad Nisou Školní rok 2008/2009 Pololetí Celkový počet žáků z toho děvčata chlapci Počet žáků s vyznamenáním Počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kteří neprospěli Počet neklasifikovaných 5 3 Průměrný prospěch 1,57 1,65 Celková absence z toho omluvená neomluvená Průměrná celková absence 42,42 55,4 z toho omluvená 41,01 53,92 neomluvená 1,41 1,48 *Vysoký počet neomluvených hodin vznikl díky žákovi, který prakticky po celý školní rok školu nenavštěvoval. Situace byla řešena s odborem sociální péče, s kurátorkou, policií a soudem. Přes veškeré naše úsilí bohužel bezvýsledně. Úspěšnost našich žáků při přijímacím řízení na střední školy Typ školy Podaných přihlášek Přijato 9. třídy Gymnázia 1 1 SŠ a SOŠ s maturitou SOU třídy Gymnázia - šestiletá třídy Gymnázia - osmiletá 8 7 Žáci po splnění povinné školní docházky SOU 5 5 Přehled kázeňských opatření Školní rok 2008/2009 Pololetí Počet udělených pochval Počet udělených důtek třídního učitele Počet udělených důtek ředitele školy Počet snížených stupňů z chování

11 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Krátkodobé 61 Dlouhodobé 5 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI ŠKOLNÍHO ROKU 2008/2009 Datum Událost Účastníci ZÁŘÍ Vítání prvňáčků a jejich rodičů ředitelkou školy I. třídy Třídní schůzky rodičů žáků I. tříd rodiče I. tříd Vítání prvňáčků u starosty MO I. třídy Zahájení plavání v jabloneckém bazénu II. a III. třídy 1. týden Nábor do zájmových kroužků všechny třídy září Akce Tanči a nedrob prevence sociálněpatologických všichni žáci jevů Návštěva filmového představení Planeta Země v kině VII.AB Varšava Mládež a kultura Varhanní koncert v jabloneckém V.AB divadle Mimořádná schůzka rodičů VII.B rodiče žáků VII.B ŘÍJEN Středisko výchovné péče program Klima třídy IX. A Středisko výchovné péče vrstevnický program pro VIII. B třídu Fotografování dětí (FOTO-VIDEO Ostrava) zájemci Návštěva oblastní galerie v Liberci VII.A 5

12 Představení Písmenková polívka Naivní divadlo I. třídy Divadelní představení v jabloneckém divadle III. a IV. třídy Havrane z kamene Mládež a kultura -představení Písmenková polívka I. třídy Naivní divadlo Návštěva Oblastní galerie v Liberci VII.B Drakiáda ve školní družině ŠD Přespolní běh - 1. místo děvčata i chlapci VII. třídy Turnaj ve vybíjené V., VI. třídy Návštěva Oblastní galerie v Liberci V.B Návštěva Oblastní galerie v Liberci VI.A Mládež a kultura představení Ptačí svatba I. a II. třídy Návštěva policisty dopravní výchova II. třídy Návštěva Oblastní galerie v Liberci VI.B, IX.A Středisko výchovné péče vrstevnický program pro VIII.B třídu Návštěva Oblastní galerie v Liberci V.A Představení Panna z Arku v Naivním divadle VI.B Návštěva dopravního hřiště v rámci dopravní výchovy III. třídy Návštěva vzdělávacího veletrhu EDUCA v rámci VIII.B, IX.A výchovy k volbě povolání Návštěva vzdělávacího veletrhu EDUCA v rámci VIII.A výchovy k volbě povolání Návštěva dopravního hřiště v rámci dopravní výchovy IV. třídy LISTOPAD Středisko výchovné péče vrstevnický program pro VIII.B třídu Středisko výchovné péče vrstevnický program pro VIII.A třídu Školní kolo dějepisné olympiády VIII., IX. třídy První zasedání Školního parlamentu Zástupci všech tříd Turnaj chlapců ve florbale oblastní kolo 1. místo VI., VII. třída Testování SCIO ČJ, M, AJ/NJ, OSP IX. třída Mládež a kultura J. A. Komenský Experimentální VII.B studio Představení Zbraně a zbroje vrcholné gotiky v rámci V. IX. třídy výuky dějepisu v tělocvičně školy Slavnostní předávání slabikářů I. třídy Středisko výchovné péče vrstevnický program pro VIII.B třídu Turnaj chlapců ve florbale oblastní kolo 3. místo VIII., IX. třídy Návštěva filmů o Jizerských horách Experimentální VIII. AB, IX.A studio Představení Mládež a kultura Jak si hrají tatínkové III. a V. třídy Turnaj dívek ve florbale oblastní kolo VI. a VII. třídy MŠ Tanvaldská secvičná s dětmi z MŠ k rozsvěcení 1. třídy 6

13 vánočního stromečku Zasedání školního parlamentu Zástupci všech tříd Turnaj dívek ve florbale oblastní kolo VIII. a IX. třídy Školní kolo dějepisné olympiády VIII. a IX. třídy Spaní ve škole VIII.B Společné vystoupení s dětmi z MŠ na rozsvěcení I. třídy vánočního stromečku Listopad Akce Zdravý zoubek v rámci výchovy ke zdraví 1. stupeň PROSINEC Mládež a kultura představení O tom, co se možná II. třídy stalo Středisko výchovné péče vrstevnický program pro VIII.B třídu Mládež a kultura představení Pohádka o Raškovi v IV. třídy ND Mikulášská nadílka - žáci IX. třídy pro 1. stupeň 1. stupeň Mikulášská nadílka žáci IX. třídy pro děti z MŠ Lísteček žáci IX. tříd, děti z MŠ Beseda o bezpečnosti silničního provizu - BESIP II. třídy Turnaj ve florbale VI.a VII. třídy Zasedání školního parlamentu zástupci tříd Semifinále Vratislavického slavíka všechny třídy Mládež a kultura představení Štědrej večer nastal V. a VI. třídy jablonecké divadlo Finále Vratislavického slavíka všechny třídy Testování COMDI profesní orientace 9. třídy Vánoční besídky všechny třídy LEDEN Mládež a kultura - představení Janek a kouzelná I. třídy fazole Naivní divadlo Návštěva dopravního hřiště v rámci dopravní výchovy V. třídy Lyžařský výcvik Pec pod Sněžkou VII. třídy Chemická olympiáda školní kolo VIII. a IX. třídy Turnaj v ringu vítězem bylo družstvo IX.A IX. třídy, rodiče, školky, učitelé Návštěva dětí z MŠ Lísteček v 1. třídě I.A Návštěva dětí z MŠ Tanvaldská v 1. třídě I. B Návštěva dětí z MŠ Skloněná v 1. třídě I.A, I.B Návštěva Úřadu práce v Liberci v rámci výchovy IX. třída k volbě povolání Zápis do 1. tříd předškoláci Mládež a kultura -představení Přijel bílý medvídek II. třídy 7

14 Naivní divadlo Návštěva muzea v Liberci III.B Přihlašování žáků do zájmových kroužků podle nabídky na 2. pololetí všichni žáci Mládež a kultura - představení Pečení holubi aneb přísloví Naivní divadlo III. třídy, IV. třídy, VI.B Mládež a kultura - představení Mrazík I. třídy, II. třídy Experimentální studio Mládež a kultura - představení Pověsti pražské V. třídy divadlo Jablonec Turnaj ve florbale krajské kolo výběr chlapců VI. a VII. tříd Návštěva dopravního hřiště v Liberci v rámci dopravní výchovy IV. třídy ÚNOR Návštěva expozice Mořský svět v Praze VIII. třídy 5.2. Mládež a kultura - představení Sedm biblických V. a VI. třídy příběhů - v prostorách školy Krajská knihovna Liberec vzdělávací pořad Život VII. třídy v rovníkové Africe Pythagoriáda školní kolo matematické soutěže pro žáky VI. a VII. tříd zájemci z řad žáků VI. a VII. tříd Mládež a kultura - představení Pohádky pro Dášeňku - I. třídy v prostorách školy Spaní ve škole IV. B Návštěva areálu Vesec Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009 III. IX. třídy BŘEZEN Barevný den šálový, organizován Školním celoškolní akce parlamentem 9.3. Spaní ve škole V. B Mládež a kultura představení Hodina zpívání III. - VI. třídy zkoušení Experimentální studio Účast žákyň školy v okresním kole olympiády v českém jazyce T. Šafránková VIII. A V. Šimůnková IX.A Mládež a kultura představení v divadle Jablonec nad V. A, V.B, IV.A Nisou Ať žijí duchové Turnaj ve vybíjené Preventan Cup 3. místo v soutěži výběr z V. tříd mezi školami Mládež a kultura představení v divadle Jablonec nad Nisou Ať žijí duchové III. třídy 8

15 19.3. Mládež a kultura představení Postrach Paříže Naivní divadlo Liberec Návštěva Veletrhu dětské knihy Knihovna Liberec VIII.A II. třídy, IV.A, V.A, VI. IX. třídy DUBEN Mládež a kultura představení Poetik Odysseus VI. třídy v Experimentálním studiu 2.4. Okrskové kolo dopravní soutěže dopravní hřiště vybraní žáci 5.4. Vratislavické velikonoce - účast kroužku hry na flétnu, hudba a zpěv a roztleskávaček v programu 6.4. Vyhodnocení školní soutěž mezi třídami o nejkrásnější všechny třídy jarní výzdobu 7.4. Mládež a kultura představení Bezhlavý rytíř VI.B v Naivním divadle 8.4. Návštěva dopravního hřiště v Liberci v rámci dopravní IV.A výchovy 8.4. Okresní kolo matematické olympiády M. Kubáš, VIII.B Mládež a kultura představení Kufr III. třídy v Experimentálním studiu 14., Testování SCIO - Stonožka VIII. třídy Návštěva dopravního hřiště v Liberci v rámci dopravní IV.B výchovy Spaní ve škole VIII.A Sběr starého papíru nasbíráno celkem kg všichni žáci Exkurze do Prahy V.A, V.B Mládež a kultura představení Malý výlet do ZOO II. třídy v Experimentálním studiu Liberec Program Zdravé tělo - Maják II. třídy, III.B Oblastní kolo dopravní soutěže 3. místo vybraní žáci V. tříd Oblastní výtvarná soutěž O zlatý štětec Míša Vávrová obsadila 1. místo M. Vávrová, K. Vaníčková VIII.B Vratislavický běhoun zájemci ze všech tříd Program Zdravé tělo - Maják I. třídy, III.A Turnaj ve vybíjené III. a IV. třídy Mládež a kultura představení Piškot Země v Experimentálním studiu v Liberci Prevence sexuálního zneužívání dětí semináře v rámci cíleného programu vedeného třídními učiteli III., IV. a V. třídy IV. a VI. třídy KVĚTEN Mládež a kultura představení Ezop a ti druzí V. A 9

16 v Experimentálním studiu v Liberci 5.5. Den matek projekty 1. stupně jarmark, prodej výrobků, vystoupení dětí, výtěžek akce poslán na Fond ohrožených dětí 5.5. Mládež a kultura představení Sedm divů světa v Experimentálním studiu v Liberci 5.5. Prevence sexuálního zneužívání dětí semináře v rámci cíleného programu vedeného třídními učiteli 5.5. Turnaj mezi školami ve vybíjené Preventan Cup - 2. místo ve čtvrtfinále okresního kola a postup do semifinále 5.5. MacDonald Cup 3. místo v semifinále okresního kola fotbalové soutěže Lukáš Havrda získal cenu Fair play 7.5. Ukončení charitativní akce ve prospěch fondu SIDUS na pomoc dětským pacientům, formou prodeje nálepek bylo vybráno Kč a zasláno na účet organizace. třídy 1. stupně, školní družina VI. třídy IV. a V. třídy výběr žáků ze VII. tříd výběr žáků IV. a V. tříd školní družina, žáci 1. stupně Turnaj v SUDOKU zájemci z 1.a 2. stupně Přednáška o Národním parku Šumava VIII. a IX. třídy Projekt COMDI kariérové poradenství VIII. A Projekt COMDI kariérové poradenství VIII. B 13., Berlín život v metropoli zahraniční poznávací zájezd do Berlína Mládež a kultura představení Kytice v Experimentálním studiu v Liberci Den pro holky návštěva Střední průmyslové školy technické v Jablonci nad Nisou v rámci výchovy k volbě povolání. Cílem akce je zatraktivnit technické obory pro dívky Semifinále soutěže ve vybíjené VI. a VII. tříd Preventan Cup 2. místo, postup do finále Mládež a kultura představení Jak si hrají tatínkové 2 v divadle Jablonec nad Nisou Testování v rámci projektu COMDI zaměřeno na profesní orientaci žáků. Vyhodnocení projektu, interpretace výsledků. zájemci z 2. stupně VII. třídy VIII. A a VIII. B dívky výběr žáků ze VII. tříd IV. třídy VIII. třídy Zahraniční ozdravný zájezd do Chorvatska zájemci z 1. stupně Okresní finále soutěže ve vybíjené Praventan Cup 3. místo Profesní diagnostika COMDI vyhodnocení projektu VIII.A Pohár rozhlasu atletická soutěž, stadion Liberec vybraní žáci 2. stupně Pohár rozhlasu atletická soutěž, stadion Liberec vybraní žáci 2. stupně Profesní diagnostika COMDI vyhodnocení projektu VIII.B ČERVEN výběr žáků ze VII. tříd 10

17 Návštěva interaktivní výstavy LEPORELOHRA v IV. A a V. A Krajské vědecké knihovně Liberec 2.6. Společná oslava Dne dětí s dětmi z MŠ Lísteček I. B Pohádkový les 2.6. Turnaj v přehazované zvítězilo družstvo IX. A dívky z VIII. a IX. tříd Společná oslava Dne dětí s dětmi z MŠ Lísteček I. A Pohádkový les 3.6. Fotografování tříd všichni žáci 4.6. Spaní ve škole III. B 5.6. Bambiriáda III.B 5.6. Les Grandes Tam Tam D Afrique vystoupení všichni žáci černošského souboru s povídáním o Africe a výukou afrického tance 5.6. Exkurze do Prahy IV. A, IV. B Škola v přírodě chata Lužanka Mařenice 2. třídy Poznávací zájezd do Velké Británie Historie jižní Anglie a královský Londýn zájemci z V.-IX. tříd Návštěva Oblastní galerie v Liberci VI. A Školní olympiáda projekt učitelů a žáků 2. stupně žáci 2. stupně Ochrana člověka za mimořádných okolností všichni žáci celoškolní projekt ve spolupráci s Městskou policií Liberec, SDH Vratislavice a Střední zdravotnickou školou v Liberci Slavnostní rozloučení s žáky IX. tříd, předání triček žákům IX. tříd, předání knižních cen nejlepším žákům tříd, předání MP4 vítězi soutěže o nejlepší návrh na logo SRPDŠ všichni žáci, zástupce SRPDŠ Spolupráce s jinými subjekty Pedagogicko-psychologická poradna v Liberci žáci se specifickými poruchami učení a chování Odbor sociální péče v Liberci rodinné zázemí žáků, problematická spolupráce s rodiči, záškoláctví, atd. Středisko výchovné péče preventivní a intervenční programy podle potřeb jednotlivých tříd Mateřské školy v působnosti MO Liberec Vratislavice nad Nisou zápis do 1. tříd, návštěvy dětí z MŠ v 1. třídách v rámci Týdne otevřených dveří, společná kulturní vystoupení, Den dětí atd. Střední školy v Libereckém kraji výběr povolání, přijímací řízení na střední školy Policie ČR, Městská policie řešení problémových situací, besedy, přednášky Úřad práce v Liberci v rámci výchovy k povolání 11

18 Sbor dobrovolných hasičů ve Vratislavicích nad Nisou ochrana člověka za mimořádných okolností Knihovna Vratislavice nad Nisou rozvoj čtenářství Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve dnech ledna 2009 proběhla inspekce ČŠI zaměřená na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle 174 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů: zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona (viz příloha) č. 2. Dne 26. března 2009 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci. Podle 11 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb. byla ve stanovené lhůtě ředitelkou školy předložena zpráva o odstranění zjištěných nedostatků. 12

19 Základní údaje o hospodaření školy V příloze č. 1 je k dispozici pololetní účetní uzávěrka ke

20 Přílohová část Příloha č. 1 - Pololetní účetní uzávěrka k Příloha č. 2 - Inspekční zpráva ČŠI 14

21 Příloha č. 1 Pololetní účetní uzávěrka k

22 16

23 17

24 18

25 19

26 20

27 Příloha č. 2 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-28/09-08 Základní škola, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace Adresa: ZŠ Vratislavice, Nad Školou 278, Liberec 30 Identifikátor: IČ: Místo inspekce: Vratislavice, Nad Školou 278 Termín inspekce: ledna 2009 Předmět inspekční činnosti Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků základního vzdělávání poskytovaného Základní školou, Liberec Vratislavice nad Nisou podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení souladu Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou s právními předpisy a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, podle 174 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školy Základní škola, Liberec Vratislavice nad Nisou (dále škola) je plně organizovanou základní školou s příspěvkovou formou hospodaření a kapacitou 580 žáků. Právnická osoba vykonává činnost základní školy a školní družiny. Jejím zřizovatelem je Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou. Areál školy se nachází u hlavní silnice v blízkosti zastávky tramvaje. Hlavní budova se třemi nadzemními podlažími je propojena s členitým komplexem přístaveb se třídami prvního 21

28 stupně, některými odbornými učebnami a malou a velkou tělocvičnou. Ke škole patří venkovní hřiště s umělým povrchem. Škola má zavedený kamerový systém. Žáci mají možnost se stravovat v jídelně v prostorách školy. Naplněnost školy se v posledních třech letech snižuje, v době inspekce byla 64 %. Nejmenší úbytek tří žáků je v tomto školním roce. Kapacita školní družiny je 120 žáků. Ve školním roce 2008/2009 probíhá výuka v 1., 2., 6. a 7. ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Naše škola (dále ŠVP), v ostatních ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola čj /96-2. Výuku zabezpečuje 30 pedagogických pracovníků včetně ředitelky, zástupce a vychovatelek školní družiny. Činnost školy směřuje k tomu, aby umožnila všem žákům maximálně rozvinout svou osobnost odpovídající jejich schopnostem a zájmům. Od poslední inspekce se zlepšila strategie kontroly pedagogické práce. Nová ředitelka školy byla jmenována od školního roku 2006/2007. V posledních třech letech proběhla rekonstrukce několika učeben i odborných, prostoru vstupu do školy, šaten a vestibulu, školní kuchyně a jídelny, topení a venkovní úprava zahrady. Učebny jsou postupně vybavovány výškově stavitelným nábytkem. Mnoho informací o škole lze najít na webových stránkách školy Ekonomické a materiální předpoklady školy Podíl nákladů a zdrojů na jednoho žáka ukazatel čtvrtletí 2008 Celkové NIV , , ,- Přímé náklady na vzdělávání , , ,- Účelové dotace ze SR 235,- 40,- 293,- Dotace od zřizovatele 9566, , ,- Účelové dotace od zřizovatele 0,- 0,- 508,- Ostatní zdroje 405,- 568,- 1972,- Rozvojové projekty 0,- 0,- 508,- Celkové zdroje , , ,- Hodnocení ekonomických podmínek školy bylo provedeno na základě vyhodnocení finančních rozborů, předložených rozpočtů a účetních závěrek za roky 2006, 2007 a 3. čtvrtletí Hospodářský výsledek v roce 2006 vykazoval ztrátu, v dalších hodnocených obdobích byl ziskový. Zdroji byly dotace ze státního rozpočtu (SR), od zřizovatele, finanční prostředky získané prostřednictvím grantů, projektů a ostatní zdroje (doplňková činnost, zájmové kroužky, aj.). Porovnáním zdrojů v jednotlivých letech a analyzováním jejich struktury je zřejmé, že podíl ze SR na celkovém financování školy se snižuje z 73% v roce 2006 na 67% k 3. čtvrtletí roku 2008, přičemž podíl zřizovatele na financování školy je v roce % v ostatních letech 30%. Zbylá 2 3% tvoří účelové dotace ze SR, získané granty (vyhlášené zřizovatelem) a v roce 2008 rozvojový projekt. Platy jsou hrazeny 100% ze SR, podíl SR na OPPP (ostatní platby za provedenou práci) se snížil z 91 % na 70 %. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, výdaje na učebnice a učební pomůcky jsou hrazeny ze SR, vztaženo k ONIV (ostatním neinvestičním výdajům) tento podíl činil 8 10 %. V oblasti materiálního zabezpečení je financování uskutečňováno ze zdrojů zřizovatele. Ve vztahu k celkovému rozpočtu činí podíl financování materiálního vybavení v oblasti drobného majetku organizace v roce %, v roce % a do konce 3. čtvrtletí %. 22

29 V roce 2006 byla provedena rozsáhlá investice do zhodnocení budovy a infrastruktury, v dalších letech zřizovatel poskytoval škole dotaci na odpisy. Drobné opravy a stejně tak provozní náklady jsou pokrývány z příspěvku od zřizovatele. I přes postupný pokles žáků je financování jednotlivých položek rozpočtu ve sledovaných obdobích vyrovnané. Ekonomické podmínky školy jsou výrazně kladně ovlivněny podporou ze strany zřizovatele. Získáváním finančních prostředků prostřednictvím grantů a projektů škola přispívá i přes nižší naplněnost k udržení nastaveného standardu školy. Tyto aspekty umožňují realizování ŠVP. Financování jednotlivých položek rozpočtu školy je ve sledovaných obdobích vyrovnané. Škola využívá zdroje a prostředky na stanovený účel. Podmínky vzdělávání Hodnocení školy Škola se prezentuje na internetových stránkách, prostřednictvím týdne otevřených dveří, nástěnek a přispíváním do místního zpravodaje. Při přijímání žáků dodržuje zákonná ustanovení. S žáky cizí národnosti pracuje příkladným způsobem. Se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) škola pracuje na odborné úrovni. Individuální vzdělávací plány pro integrované žáky pravidelně aktualizuje a doplňuje, v běžných hodinách jsou tito žáci přiměřeně zohledňováni. Práce výchovné poradkyně hraje důležitou roli v oblasti péče o žáky se SVP, žáky problémové i v kariérovém poradenství. Při změně vzdělávacího programu a žákům s rizikem neúspěchu je zajištěna adekvátní pomoc. Individuální potřeby a možnosti žáků naplňuje nabídka volitelných předmětů a jiných aktivit. Škola vytváří vhodné prostředí pro vzdělávání, má dostatek odborných učeben, vkusně vyzdobené prostory podporují pozitivní klima ve škole. Mimo vyučování mohou žáci v rámci zájmové činnosti využívat učebnu informatiky, čítárnu, knihovnu a ostatní prostory školy včetně keramické dílny. Pro relaxaci žáků o přestávkách budou využívány nově upravené venkovní prostory školy. Materiální podmínky má škola dostačující a jsou plánovitě zlepšovány. Zázemí vyučujícím poskytuje sborovna a kabinety. Plánované renovace vnitřního vybavení i venkovních prostor vycházejí z reálných potřeb a možností školy. Problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví žáků se škola zabývá odpovědně a v potřebné míře. Stanovené podmínky k jejímu zajištění jsou dostatečně zapracovány ve školním řádu a žáci jsou s nimi pravidelně seznamováni. Míra počtu úrazů v posledních třech letech kolísá. Cílem preventivní strategie je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za své jednání. Její součástí je nabídka mnoha volnočasových aktivit. Vedení školy se cíleně a účinně zabývá minimalizací šikany. Většina pedagogů splňuje kvalifikaci, někteří učitelé si doplňují své vzdělání studiem na vysoké škole. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) podporuje priority školy, odborný růst i pedagogickou způsobilost. Je důsledně plněn a kontrolován. Přínosem je zapojení všech pedagogů do vzdělávání na podporu realizace ŠVP. Personální a materiální podmínky pozitivně ovlivňují naplňování ŠVP. Organizace DVPP je příkladná. Celkové podmínky vzdělávání jsou na dobré úrovni. Partnerství Vedení školy cíleně spolupracuje se zřizovatelem, pravidelně se školskou radou. Školní parlament složený ze zástupců tříd, pracující od letošního školního roku, zastává ve škole funkci demokratického prvku řízení. 23

Obsah. Schváleno a projednáno na pedagogické radě dne 24.9.2014. Schváleno na školské radě dne 13.10.2014

Obsah. Schváleno a projednáno na pedagogické radě dne 24.9.2014. Schváleno na školské radě dne 13.10.2014 Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Libor Rygál ředitel školy Obsah Obsah...

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1408/08-04 Název školy: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Adresa: Kralovická 12, 323 00 Plzeň Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-406/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-406/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-406/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 45 211 345 Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-911/09. Základní škola sv. Voršily v Praze. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-911/09. Základní škola sv. Voršily v Praze. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-911/09 Základní škola sv. Voršily v Praze Adresa: Ostrovní 9/2070, 110 00 Praha 1 Identifikátor: 600001083 IČ: 45246751

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-002/09-14 Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-928/13-P. reditel@zsplanicka.ktnet.cz

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-928/13-P. reditel@zsplanicka.ktnet.cz Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-928/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194 Sídlo Plánická 194, 339 01 Klatovy

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIL-263/11-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIL-263/11-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sídlo: Sad 5.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-876/09-A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-876/09-A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-876/09-A Název školy: Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Adresa: Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 Identifikátor: 600 005 496 IČ: 61385271

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj.

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-461/10B Název školy Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Adresa: Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor: 48510921 IČ: 600108007 Místo

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12

Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA - 390/10-A Název školy Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Adresa: Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 - Modřany Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-584/08-11 Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod Adresa: Školní 440, 582 66 Krucemburk Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-253/14-Z. Základní škola Kelč, okres Vsetín. Mgr. Roman Blaha, ředitelem školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-253/14-Z. Základní škola Kelč, okres Vsetín. Mgr. Roman Blaha, ředitelem školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-253/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo 756 43 Kelč 229 E-mail právnické osoby Základní škola Kelč, okres Vsetín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1894/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1894/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1894/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Nový

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více