MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N"

Transkript

1 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE NAD NISOU Věc: Výroční zpráva ZŠ Vratislavice nad Nisou Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš Pohanka, starosta Projednáno: Předkládá: K projednání přizván: Předpokládaná doba projednání: Lukáš Pohanka, starosta Mgr. Jana Svobodová, pověřená vedením školy min. Počet výtisků: Návrh usnesení Zastupitelstvo MO Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí výroční zprávu za školní rok 2008/2009: ZÁKLADNÍ ŠKOLY, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace.

2 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Svobodová pověřená vedením školy

3 Obsah Obsah... 1 Základní údaje o škole... 2 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku... 4 Přehled pracovníků školy... 5 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy... 7 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků... 8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků... 9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti... 9 Spolupráce s jinými subjekty Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Přílohová část Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace 2008/2009

4 Základní údaje o škole Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Sídlo: Nad Školou 278, Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou Resortní identifikátor právnické osoby: IČO právnické osoby: Datum zápisu právnické osoby do rejstříku: Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy: Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30 Charakteristika školy: Plně organizovaná základní škola. Součástí školy je i školní družina. Vedení školy: ředitel školy: Mgr. Jana Neubauerová zástupce ředitele: Mgr. Petr Němec WWW: Tel: Fax: Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace 2008/2009

5 Id. zařízení Název zařízení Základní škola Školní družina Obec Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou Ulice Nad Školou 278 Nad Školou 278 Vyučovací jazyk Kapacita Platnost zařízení český 580 platné český 120 platné Ve školním roce 2008/2009 probíhala výuka podle dvou vzdělávacích programů. Ve ročníku a v ročníku podle programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, čj /96-2, v prvních, druhých, šestých a sedmých třídách se podle platných předpisů (Školský zákon) ve školním roce 2008/2009 vyučovalo podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE ŠKOLA ze dne Škola má 4 oddělení školní družiny. Pro děti 1. i 2. stupně nabízíme i další aktivity, např. zájmové útvary (angličtinka, výtvarné činnosti, kresba a malba, origami, sportovní hry, pěvecký sbor, míčové hry, keramika, hra na kytaru, vaření, florbal, dramatický kroužek, kroužek šikovných rukou, autodráha, beachvolejbal, rybářský kroužek a další), pořádáme pro žáky ozdravné i poznávací zájezdy do zahraničí, školu v přírodě, exkurze, žáci se účastní soutěží nejrůznějšího zaměření. V rámci akce "Mládež a kultura" navštěvují divadelní představení, koncerty, besedy, přednášky. Prostřednictvím výchovné poradkyně nabízíme výchovné a kariérové poradenství, na prevenci sociálně patologických jevů (drogy, šikana, záškoláctví, atd.) se zaměřuje školní preventistka. V budově školy sídlí i veřejná knihovna. Od roku 2000 při škole působí devítičlenná Rada školy, kterou nahradila v lednu 2006 Školská rada. V prosinci 2008 proběhly volby do školské rady. Při škole též působí občanské sdružení - Sdružení rodičů a přátel dětí školy. Na základě dohody o spolupráci má škola statut fakultní školy Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. Od roku 2007 jsme jednou ze tří škol v Libereckém kraji, které poskytují kurzy českého jazyka pro žáky cizince. Škola má již více než stoletou tradici. Nejstarší hlavní budova se třemi nadzemními podlažími je spojena s členitým komplexem mladších přístaveb. Vedle klasických učeben jsou na škole tyto odborné učebny: fyzika, chemie, 3 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace 2008/2009

6 cizí jazyky, zeměpis, přírodopis, výtvarná výchova, keramická dílna, cvičná kuchyňka, čítárna, dvě tělocvičny, dílny pro pracovní vyučování, hudební sál, počítačová učebna s připojením na internet a výukovými programy, učebna s interaktivní tabulí. Škola má venkovní hřiště s umělým povrchem pro kolektivní míčové hry, které je v době mimo vyučování přístupné veřejnosti. Počty žáků a tříd v ZŠ Liberec Vratislavice nad Nisou ve školním roce 2008/2009 (stav v červnu 2009) Počet Počet Počet Třída Ročník žáků chlapců dívek I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Kód oboru C/ C/01 Popis oboru Forma Délka Kapacita vzdělávání vzdělávání oboru Platnost Základní škola denní devět let 580 platné Základní škola denní devět let 580 platné Dobíhající obor ano ne 4 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace 2008/2009

7 Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci 1. Mgr. Miroslava Adamcová 2. Mgr. Michaela Čermáková 3. Mgr. Ivan Charypar 4. Mgr. Miloslava Kešnerová 5. Kateřina Klusáková 6. Mgr. Pavlína Kordová 7. Mgr. Lucie Marhoulová 8. Mgr. Jana Neubauerová 9. Mgr. Petr Němec 10. Lukáš Pelc 11. Mgr. Vladimíra Reinišová 12. Mgr. Milada Sedláčková 13. Mgr. Jana Soldátová 14. Mgr. Jana Volková 15. Mgr. Jan Zouzalík 16. Mgr. Jana Bujárková 17. Mgr. Miroslava Fortelková 18. Mgr. Jolana Hegedüsová 19. Mgr. Věra Humpalová 20. Mgr. Soňa Jezdinská 21. Mgr. Martina Kynclová 22. Mgr. Michaela Pospíšilová 23. Mgr. Jana Svobodová 24. Mgr. Jarmila Šlaichová 25. Mgr. Věra Šnajdrová 26. Mgr. Květa Trakalová 27. Mgr. Hana Zahradníková 28. Petra Brychtová 29. Šárka Gebriánová 30. Marcela Chmelíková 31. Aja Krčmářová Nepedagogičtí pracovníci 1. Ivana Blaschkeová 2. Dana Dominiková 3. Anna Mokrošová 4. Pavla Nováková 5. Libuše Polcarová 6. Monika Ullrichová 7. Hana Líbalová 8. Hynek Matějka 9. Jiří Richter 5 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace 2008/2009

8 Pedagogičtí pracovníci Pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Kvalifikace Praxe 1. ředitelka VŠ 2. st. ČJ/AJ zástupce ředitelky VŠ 2. st. NJ/BI Učitelka VŠ 1. st. ZŠ 5 4. Učitelka VŠ 2. st. ZŠ Učitelka VŠ 1. st. ZŠ Učitelka VŠ 1. st. ZŠ Učitelka VŠ 1. st. ZŠ Učitelka VŠ 1. st. ZŠ Učitelka VŠ 1. st. ZŠ Učitelka VŠ 1. st. ZŠ Učitelka VŠ 1. st. ZŠ Učitelka VŠ 1. st. ZŠ Učitelka VŠ 1. st. ZŠ Učitelka VŠ 1. st. ZŠ/AJ Učitelka VŠ 1. st. ZŠ/AJ Učitelka VŠ 1. st. ZŠ Učitelka VŠ 1. st. ZŠ Učitel VŠ 2. st. CH/Z Učitelka VŠ 2. st. Č/OV Učitelka VŠ 2. st. M/Z Učitelka VŠ 2. st. M/F Učitelka VŠ 2. st. A/INF Učitel SŠ HV Učitel VŠ 2. st. PŘ/TV Učitelka. VŠ 2. st. RJ/OV Učitelka VŠ 2. st. RJ/TV Učitelka SŠ Vychovatelka SPgš Vychovatelka SPgš Vychovatelka SPgš Vychovatelka SPgš 1 Průměrná délka praxe pedagogických pracovníků je 18 let. Věková struktura pedagogičtí pracovníci Do 30 let let let Nad 50 let Důchodci

9 Nepedagogičtí pracovníci Pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Praxe 1. Uklízečka neeviduje se 2. Uklízečka neeviduje se 3. Uklízečka neeviduje se 4. Uklízečka neeviduje se 5. Uklízečka neeviduje se 6. Uklízečka neeviduje se 7. Sam. referentka školník neeviduje se 9. správce neeviduje se Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 43 dětí přijato k základnímu vzdělávání podle ustanovení 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 16 dětí s odkladem povinné školní docházky podle ustanovení 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 20 žáků přijato ke vzdělávání v základní škole podle 49 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 3

10 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků REKAPITULACE HODNOCENÍ ZA ZŠ Liberec - Vratislavice nad Nisou Školní rok 2008/2009 Pololetí Celkový počet žáků z toho děvčata chlapci Počet žáků s vyznamenáním Počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kteří neprospěli Počet neklasifikovaných 5 3 Průměrný prospěch 1,57 1,65 Celková absence z toho omluvená neomluvená Průměrná celková absence 42,42 55,4 z toho omluvená 41,01 53,92 neomluvená 1,41 1,48 *Vysoký počet neomluvených hodin vznikl díky žákovi, který prakticky po celý školní rok školu nenavštěvoval. Situace byla řešena s odborem sociální péče, s kurátorkou, policií a soudem. Přes veškeré naše úsilí bohužel bezvýsledně. Úspěšnost našich žáků při přijímacím řízení na střední školy Typ školy Podaných přihlášek Přijato 9. třídy Gymnázia 1 1 SŠ a SOŠ s maturitou SOU třídy Gymnázia - šestiletá třídy Gymnázia - osmiletá 8 7 Žáci po splnění povinné školní docházky SOU 5 5 Přehled kázeňských opatření Školní rok 2008/2009 Pololetí Počet udělených pochval Počet udělených důtek třídního učitele Počet udělených důtek ředitele školy Počet snížených stupňů z chování

11 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Krátkodobé 61 Dlouhodobé 5 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI ŠKOLNÍHO ROKU 2008/2009 Datum Událost Účastníci ZÁŘÍ Vítání prvňáčků a jejich rodičů ředitelkou školy I. třídy Třídní schůzky rodičů žáků I. tříd rodiče I. tříd Vítání prvňáčků u starosty MO I. třídy Zahájení plavání v jabloneckém bazénu II. a III. třídy 1. týden Nábor do zájmových kroužků všechny třídy září Akce Tanči a nedrob prevence sociálněpatologických všichni žáci jevů Návštěva filmového představení Planeta Země v kině VII.AB Varšava Mládež a kultura Varhanní koncert v jabloneckém V.AB divadle Mimořádná schůzka rodičů VII.B rodiče žáků VII.B ŘÍJEN Středisko výchovné péče program Klima třídy IX. A Středisko výchovné péče vrstevnický program pro VIII. B třídu Fotografování dětí (FOTO-VIDEO Ostrava) zájemci Návštěva oblastní galerie v Liberci VII.A 5

12 Představení Písmenková polívka Naivní divadlo I. třídy Divadelní představení v jabloneckém divadle III. a IV. třídy Havrane z kamene Mládež a kultura -představení Písmenková polívka I. třídy Naivní divadlo Návštěva Oblastní galerie v Liberci VII.B Drakiáda ve školní družině ŠD Přespolní běh - 1. místo děvčata i chlapci VII. třídy Turnaj ve vybíjené V., VI. třídy Návštěva Oblastní galerie v Liberci V.B Návštěva Oblastní galerie v Liberci VI.A Mládež a kultura představení Ptačí svatba I. a II. třídy Návštěva policisty dopravní výchova II. třídy Návštěva Oblastní galerie v Liberci VI.B, IX.A Středisko výchovné péče vrstevnický program pro VIII.B třídu Návštěva Oblastní galerie v Liberci V.A Představení Panna z Arku v Naivním divadle VI.B Návštěva dopravního hřiště v rámci dopravní výchovy III. třídy Návštěva vzdělávacího veletrhu EDUCA v rámci VIII.B, IX.A výchovy k volbě povolání Návštěva vzdělávacího veletrhu EDUCA v rámci VIII.A výchovy k volbě povolání Návštěva dopravního hřiště v rámci dopravní výchovy IV. třídy LISTOPAD Středisko výchovné péče vrstevnický program pro VIII.B třídu Středisko výchovné péče vrstevnický program pro VIII.A třídu Školní kolo dějepisné olympiády VIII., IX. třídy První zasedání Školního parlamentu Zástupci všech tříd Turnaj chlapců ve florbale oblastní kolo 1. místo VI., VII. třída Testování SCIO ČJ, M, AJ/NJ, OSP IX. třída Mládež a kultura J. A. Komenský Experimentální VII.B studio Představení Zbraně a zbroje vrcholné gotiky v rámci V. IX. třídy výuky dějepisu v tělocvičně školy Slavnostní předávání slabikářů I. třídy Středisko výchovné péče vrstevnický program pro VIII.B třídu Turnaj chlapců ve florbale oblastní kolo 3. místo VIII., IX. třídy Návštěva filmů o Jizerských horách Experimentální VIII. AB, IX.A studio Představení Mládež a kultura Jak si hrají tatínkové III. a V. třídy Turnaj dívek ve florbale oblastní kolo VI. a VII. třídy MŠ Tanvaldská secvičná s dětmi z MŠ k rozsvěcení 1. třídy 6

13 vánočního stromečku Zasedání školního parlamentu Zástupci všech tříd Turnaj dívek ve florbale oblastní kolo VIII. a IX. třídy Školní kolo dějepisné olympiády VIII. a IX. třídy Spaní ve škole VIII.B Společné vystoupení s dětmi z MŠ na rozsvěcení I. třídy vánočního stromečku Listopad Akce Zdravý zoubek v rámci výchovy ke zdraví 1. stupeň PROSINEC Mládež a kultura představení O tom, co se možná II. třídy stalo Středisko výchovné péče vrstevnický program pro VIII.B třídu Mládež a kultura představení Pohádka o Raškovi v IV. třídy ND Mikulášská nadílka - žáci IX. třídy pro 1. stupeň 1. stupeň Mikulášská nadílka žáci IX. třídy pro děti z MŠ Lísteček žáci IX. tříd, děti z MŠ Beseda o bezpečnosti silničního provizu - BESIP II. třídy Turnaj ve florbale VI.a VII. třídy Zasedání školního parlamentu zástupci tříd Semifinále Vratislavického slavíka všechny třídy Mládež a kultura představení Štědrej večer nastal V. a VI. třídy jablonecké divadlo Finále Vratislavického slavíka všechny třídy Testování COMDI profesní orientace 9. třídy Vánoční besídky všechny třídy LEDEN Mládež a kultura - představení Janek a kouzelná I. třídy fazole Naivní divadlo Návštěva dopravního hřiště v rámci dopravní výchovy V. třídy Lyžařský výcvik Pec pod Sněžkou VII. třídy Chemická olympiáda školní kolo VIII. a IX. třídy Turnaj v ringu vítězem bylo družstvo IX.A IX. třídy, rodiče, školky, učitelé Návštěva dětí z MŠ Lísteček v 1. třídě I.A Návštěva dětí z MŠ Tanvaldská v 1. třídě I. B Návštěva dětí z MŠ Skloněná v 1. třídě I.A, I.B Návštěva Úřadu práce v Liberci v rámci výchovy IX. třída k volbě povolání Zápis do 1. tříd předškoláci Mládež a kultura -představení Přijel bílý medvídek II. třídy 7

14 Naivní divadlo Návštěva muzea v Liberci III.B Přihlašování žáků do zájmových kroužků podle nabídky na 2. pololetí všichni žáci Mládež a kultura - představení Pečení holubi aneb přísloví Naivní divadlo III. třídy, IV. třídy, VI.B Mládež a kultura - představení Mrazík I. třídy, II. třídy Experimentální studio Mládež a kultura - představení Pověsti pražské V. třídy divadlo Jablonec Turnaj ve florbale krajské kolo výběr chlapců VI. a VII. tříd Návštěva dopravního hřiště v Liberci v rámci dopravní výchovy IV. třídy ÚNOR Návštěva expozice Mořský svět v Praze VIII. třídy 5.2. Mládež a kultura - představení Sedm biblických V. a VI. třídy příběhů - v prostorách školy Krajská knihovna Liberec vzdělávací pořad Život VII. třídy v rovníkové Africe Pythagoriáda školní kolo matematické soutěže pro žáky VI. a VII. tříd zájemci z řad žáků VI. a VII. tříd Mládež a kultura - představení Pohádky pro Dášeňku - I. třídy v prostorách školy Spaní ve škole IV. B Návštěva areálu Vesec Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009 III. IX. třídy BŘEZEN Barevný den šálový, organizován Školním celoškolní akce parlamentem 9.3. Spaní ve škole V. B Mládež a kultura představení Hodina zpívání III. - VI. třídy zkoušení Experimentální studio Účast žákyň školy v okresním kole olympiády v českém jazyce T. Šafránková VIII. A V. Šimůnková IX.A Mládež a kultura představení v divadle Jablonec nad V. A, V.B, IV.A Nisou Ať žijí duchové Turnaj ve vybíjené Preventan Cup 3. místo v soutěži výběr z V. tříd mezi školami Mládež a kultura představení v divadle Jablonec nad Nisou Ať žijí duchové III. třídy 8

15 19.3. Mládež a kultura představení Postrach Paříže Naivní divadlo Liberec Návštěva Veletrhu dětské knihy Knihovna Liberec VIII.A II. třídy, IV.A, V.A, VI. IX. třídy DUBEN Mládež a kultura představení Poetik Odysseus VI. třídy v Experimentálním studiu 2.4. Okrskové kolo dopravní soutěže dopravní hřiště vybraní žáci 5.4. Vratislavické velikonoce - účast kroužku hry na flétnu, hudba a zpěv a roztleskávaček v programu 6.4. Vyhodnocení školní soutěž mezi třídami o nejkrásnější všechny třídy jarní výzdobu 7.4. Mládež a kultura představení Bezhlavý rytíř VI.B v Naivním divadle 8.4. Návštěva dopravního hřiště v Liberci v rámci dopravní IV.A výchovy 8.4. Okresní kolo matematické olympiády M. Kubáš, VIII.B Mládež a kultura představení Kufr III. třídy v Experimentálním studiu 14., Testování SCIO - Stonožka VIII. třídy Návštěva dopravního hřiště v Liberci v rámci dopravní IV.B výchovy Spaní ve škole VIII.A Sběr starého papíru nasbíráno celkem kg všichni žáci Exkurze do Prahy V.A, V.B Mládež a kultura představení Malý výlet do ZOO II. třídy v Experimentálním studiu Liberec Program Zdravé tělo - Maják II. třídy, III.B Oblastní kolo dopravní soutěže 3. místo vybraní žáci V. tříd Oblastní výtvarná soutěž O zlatý štětec Míša Vávrová obsadila 1. místo M. Vávrová, K. Vaníčková VIII.B Vratislavický běhoun zájemci ze všech tříd Program Zdravé tělo - Maják I. třídy, III.A Turnaj ve vybíjené III. a IV. třídy Mládež a kultura představení Piškot Země v Experimentálním studiu v Liberci Prevence sexuálního zneužívání dětí semináře v rámci cíleného programu vedeného třídními učiteli III., IV. a V. třídy IV. a VI. třídy KVĚTEN Mládež a kultura představení Ezop a ti druzí V. A 9

16 v Experimentálním studiu v Liberci 5.5. Den matek projekty 1. stupně jarmark, prodej výrobků, vystoupení dětí, výtěžek akce poslán na Fond ohrožených dětí 5.5. Mládež a kultura představení Sedm divů světa v Experimentálním studiu v Liberci 5.5. Prevence sexuálního zneužívání dětí semináře v rámci cíleného programu vedeného třídními učiteli 5.5. Turnaj mezi školami ve vybíjené Preventan Cup - 2. místo ve čtvrtfinále okresního kola a postup do semifinále 5.5. MacDonald Cup 3. místo v semifinále okresního kola fotbalové soutěže Lukáš Havrda získal cenu Fair play 7.5. Ukončení charitativní akce ve prospěch fondu SIDUS na pomoc dětským pacientům, formou prodeje nálepek bylo vybráno Kč a zasláno na účet organizace. třídy 1. stupně, školní družina VI. třídy IV. a V. třídy výběr žáků ze VII. tříd výběr žáků IV. a V. tříd školní družina, žáci 1. stupně Turnaj v SUDOKU zájemci z 1.a 2. stupně Přednáška o Národním parku Šumava VIII. a IX. třídy Projekt COMDI kariérové poradenství VIII. A Projekt COMDI kariérové poradenství VIII. B 13., Berlín život v metropoli zahraniční poznávací zájezd do Berlína Mládež a kultura představení Kytice v Experimentálním studiu v Liberci Den pro holky návštěva Střední průmyslové školy technické v Jablonci nad Nisou v rámci výchovy k volbě povolání. Cílem akce je zatraktivnit technické obory pro dívky Semifinále soutěže ve vybíjené VI. a VII. tříd Preventan Cup 2. místo, postup do finále Mládež a kultura představení Jak si hrají tatínkové 2 v divadle Jablonec nad Nisou Testování v rámci projektu COMDI zaměřeno na profesní orientaci žáků. Vyhodnocení projektu, interpretace výsledků. zájemci z 2. stupně VII. třídy VIII. A a VIII. B dívky výběr žáků ze VII. tříd IV. třídy VIII. třídy Zahraniční ozdravný zájezd do Chorvatska zájemci z 1. stupně Okresní finále soutěže ve vybíjené Praventan Cup 3. místo Profesní diagnostika COMDI vyhodnocení projektu VIII.A Pohár rozhlasu atletická soutěž, stadion Liberec vybraní žáci 2. stupně Pohár rozhlasu atletická soutěž, stadion Liberec vybraní žáci 2. stupně Profesní diagnostika COMDI vyhodnocení projektu VIII.B ČERVEN výběr žáků ze VII. tříd 10

17 Návštěva interaktivní výstavy LEPORELOHRA v IV. A a V. A Krajské vědecké knihovně Liberec 2.6. Společná oslava Dne dětí s dětmi z MŠ Lísteček I. B Pohádkový les 2.6. Turnaj v přehazované zvítězilo družstvo IX. A dívky z VIII. a IX. tříd Společná oslava Dne dětí s dětmi z MŠ Lísteček I. A Pohádkový les 3.6. Fotografování tříd všichni žáci 4.6. Spaní ve škole III. B 5.6. Bambiriáda III.B 5.6. Les Grandes Tam Tam D Afrique vystoupení všichni žáci černošského souboru s povídáním o Africe a výukou afrického tance 5.6. Exkurze do Prahy IV. A, IV. B Škola v přírodě chata Lužanka Mařenice 2. třídy Poznávací zájezd do Velké Británie Historie jižní Anglie a královský Londýn zájemci z V.-IX. tříd Návštěva Oblastní galerie v Liberci VI. A Školní olympiáda projekt učitelů a žáků 2. stupně žáci 2. stupně Ochrana člověka za mimořádných okolností všichni žáci celoškolní projekt ve spolupráci s Městskou policií Liberec, SDH Vratislavice a Střední zdravotnickou školou v Liberci Slavnostní rozloučení s žáky IX. tříd, předání triček žákům IX. tříd, předání knižních cen nejlepším žákům tříd, předání MP4 vítězi soutěže o nejlepší návrh na logo SRPDŠ všichni žáci, zástupce SRPDŠ Spolupráce s jinými subjekty Pedagogicko-psychologická poradna v Liberci žáci se specifickými poruchami učení a chování Odbor sociální péče v Liberci rodinné zázemí žáků, problematická spolupráce s rodiči, záškoláctví, atd. Středisko výchovné péče preventivní a intervenční programy podle potřeb jednotlivých tříd Mateřské školy v působnosti MO Liberec Vratislavice nad Nisou zápis do 1. tříd, návštěvy dětí z MŠ v 1. třídách v rámci Týdne otevřených dveří, společná kulturní vystoupení, Den dětí atd. Střední školy v Libereckém kraji výběr povolání, přijímací řízení na střední školy Policie ČR, Městská policie řešení problémových situací, besedy, přednášky Úřad práce v Liberci v rámci výchovy k povolání 11

18 Sbor dobrovolných hasičů ve Vratislavicích nad Nisou ochrana člověka za mimořádných okolností Knihovna Vratislavice nad Nisou rozvoj čtenářství Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve dnech ledna 2009 proběhla inspekce ČŠI zaměřená na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle 174 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů: zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona (viz příloha) č. 2. Dne 26. března 2009 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci. Podle 11 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb. byla ve stanovené lhůtě ředitelkou školy předložena zpráva o odstranění zjištěných nedostatků. 12

19 Základní údaje o hospodaření školy V příloze č. 1 je k dispozici pololetní účetní uzávěrka ke

20 Přílohová část Příloha č. 1 - Pololetní účetní uzávěrka k Příloha č. 2 - Inspekční zpráva ČŠI 14

21 Příloha č. 1 Pololetní účetní uzávěrka k

22 16

23 17

24 18

25 19

26 20

27 Příloha č. 2 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-28/09-08 Základní škola, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace Adresa: ZŠ Vratislavice, Nad Školou 278, Liberec 30 Identifikátor: IČ: Místo inspekce: Vratislavice, Nad Školou 278 Termín inspekce: ledna 2009 Předmět inspekční činnosti Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků základního vzdělávání poskytovaného Základní školou, Liberec Vratislavice nad Nisou podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení souladu Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou s právními předpisy a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, podle 174 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školy Základní škola, Liberec Vratislavice nad Nisou (dále škola) je plně organizovanou základní školou s příspěvkovou formou hospodaření a kapacitou 580 žáků. Právnická osoba vykonává činnost základní školy a školní družiny. Jejím zřizovatelem je Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou. Areál školy se nachází u hlavní silnice v blízkosti zastávky tramvaje. Hlavní budova se třemi nadzemními podlažími je propojena s členitým komplexem přístaveb se třídami prvního 21

28 stupně, některými odbornými učebnami a malou a velkou tělocvičnou. Ke škole patří venkovní hřiště s umělým povrchem. Škola má zavedený kamerový systém. Žáci mají možnost se stravovat v jídelně v prostorách školy. Naplněnost školy se v posledních třech letech snižuje, v době inspekce byla 64 %. Nejmenší úbytek tří žáků je v tomto školním roce. Kapacita školní družiny je 120 žáků. Ve školním roce 2008/2009 probíhá výuka v 1., 2., 6. a 7. ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Naše škola (dále ŠVP), v ostatních ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola čj /96-2. Výuku zabezpečuje 30 pedagogických pracovníků včetně ředitelky, zástupce a vychovatelek školní družiny. Činnost školy směřuje k tomu, aby umožnila všem žákům maximálně rozvinout svou osobnost odpovídající jejich schopnostem a zájmům. Od poslední inspekce se zlepšila strategie kontroly pedagogické práce. Nová ředitelka školy byla jmenována od školního roku 2006/2007. V posledních třech letech proběhla rekonstrukce několika učeben i odborných, prostoru vstupu do školy, šaten a vestibulu, školní kuchyně a jídelny, topení a venkovní úprava zahrady. Učebny jsou postupně vybavovány výškově stavitelným nábytkem. Mnoho informací o škole lze najít na webových stránkách školy Ekonomické a materiální předpoklady školy Podíl nákladů a zdrojů na jednoho žáka ukazatel čtvrtletí 2008 Celkové NIV , , ,- Přímé náklady na vzdělávání , , ,- Účelové dotace ze SR 235,- 40,- 293,- Dotace od zřizovatele 9566, , ,- Účelové dotace od zřizovatele 0,- 0,- 508,- Ostatní zdroje 405,- 568,- 1972,- Rozvojové projekty 0,- 0,- 508,- Celkové zdroje , , ,- Hodnocení ekonomických podmínek školy bylo provedeno na základě vyhodnocení finančních rozborů, předložených rozpočtů a účetních závěrek za roky 2006, 2007 a 3. čtvrtletí Hospodářský výsledek v roce 2006 vykazoval ztrátu, v dalších hodnocených obdobích byl ziskový. Zdroji byly dotace ze státního rozpočtu (SR), od zřizovatele, finanční prostředky získané prostřednictvím grantů, projektů a ostatní zdroje (doplňková činnost, zájmové kroužky, aj.). Porovnáním zdrojů v jednotlivých letech a analyzováním jejich struktury je zřejmé, že podíl ze SR na celkovém financování školy se snižuje z 73% v roce 2006 na 67% k 3. čtvrtletí roku 2008, přičemž podíl zřizovatele na financování školy je v roce % v ostatních letech 30%. Zbylá 2 3% tvoří účelové dotace ze SR, získané granty (vyhlášené zřizovatelem) a v roce 2008 rozvojový projekt. Platy jsou hrazeny 100% ze SR, podíl SR na OPPP (ostatní platby za provedenou práci) se snížil z 91 % na 70 %. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, výdaje na učebnice a učební pomůcky jsou hrazeny ze SR, vztaženo k ONIV (ostatním neinvestičním výdajům) tento podíl činil 8 10 %. V oblasti materiálního zabezpečení je financování uskutečňováno ze zdrojů zřizovatele. Ve vztahu k celkovému rozpočtu činí podíl financování materiálního vybavení v oblasti drobného majetku organizace v roce %, v roce % a do konce 3. čtvrtletí %. 22

29 V roce 2006 byla provedena rozsáhlá investice do zhodnocení budovy a infrastruktury, v dalších letech zřizovatel poskytoval škole dotaci na odpisy. Drobné opravy a stejně tak provozní náklady jsou pokrývány z příspěvku od zřizovatele. I přes postupný pokles žáků je financování jednotlivých položek rozpočtu ve sledovaných obdobích vyrovnané. Ekonomické podmínky školy jsou výrazně kladně ovlivněny podporou ze strany zřizovatele. Získáváním finančních prostředků prostřednictvím grantů a projektů škola přispívá i přes nižší naplněnost k udržení nastaveného standardu školy. Tyto aspekty umožňují realizování ŠVP. Financování jednotlivých položek rozpočtu školy je ve sledovaných obdobích vyrovnané. Škola využívá zdroje a prostředky na stanovený účel. Podmínky vzdělávání Hodnocení školy Škola se prezentuje na internetových stránkách, prostřednictvím týdne otevřených dveří, nástěnek a přispíváním do místního zpravodaje. Při přijímání žáků dodržuje zákonná ustanovení. S žáky cizí národnosti pracuje příkladným způsobem. Se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) škola pracuje na odborné úrovni. Individuální vzdělávací plány pro integrované žáky pravidelně aktualizuje a doplňuje, v běžných hodinách jsou tito žáci přiměřeně zohledňováni. Práce výchovné poradkyně hraje důležitou roli v oblasti péče o žáky se SVP, žáky problémové i v kariérovém poradenství. Při změně vzdělávacího programu a žákům s rizikem neúspěchu je zajištěna adekvátní pomoc. Individuální potřeby a možnosti žáků naplňuje nabídka volitelných předmětů a jiných aktivit. Škola vytváří vhodné prostředí pro vzdělávání, má dostatek odborných učeben, vkusně vyzdobené prostory podporují pozitivní klima ve škole. Mimo vyučování mohou žáci v rámci zájmové činnosti využívat učebnu informatiky, čítárnu, knihovnu a ostatní prostory školy včetně keramické dílny. Pro relaxaci žáků o přestávkách budou využívány nově upravené venkovní prostory školy. Materiální podmínky má škola dostačující a jsou plánovitě zlepšovány. Zázemí vyučujícím poskytuje sborovna a kabinety. Plánované renovace vnitřního vybavení i venkovních prostor vycházejí z reálných potřeb a možností školy. Problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví žáků se škola zabývá odpovědně a v potřebné míře. Stanovené podmínky k jejímu zajištění jsou dostatečně zapracovány ve školním řádu a žáci jsou s nimi pravidelně seznamováni. Míra počtu úrazů v posledních třech letech kolísá. Cílem preventivní strategie je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za své jednání. Její součástí je nabídka mnoha volnočasových aktivit. Vedení školy se cíleně a účinně zabývá minimalizací šikany. Většina pedagogů splňuje kvalifikaci, někteří učitelé si doplňují své vzdělání studiem na vysoké škole. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) podporuje priority školy, odborný růst i pedagogickou způsobilost. Je důsledně plněn a kontrolován. Přínosem je zapojení všech pedagogů do vzdělávání na podporu realizace ŠVP. Personální a materiální podmínky pozitivně ovlivňují naplňování ŠVP. Organizace DVPP je příkladná. Celkové podmínky vzdělávání jsou na dobré úrovni. Partnerství Vedení školy cíleně spolupracuje se zřizovatelem, pravidelně se školskou radou. Školní parlament složený ze zástupců tříd, pracující od letošního školního roku, zastává ve škole funkci demokratického prvku řízení. 23

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Obsah. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace 2007/2008

Obsah. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy 2007 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Identifikátor školy: 650

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice Školní 414, 378 42 Nová Včelnice Identifikátor školy: 600 060 535 Termín konání inspekce: 20.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-294/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-294/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-294/10-M Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Adresa: Gen. Krátkého 30, 787 01

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2085/10-T Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 K ritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 Schváleno na PV MŠMT dne 2. září 2008. A Rovnost příležitostí ke vzdělávání Rovný

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Lipoltice 46, 533 64 Lipoltice Identifikátor školy: 600 096 441 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-595/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-595/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-595/07-R14 Název školy: Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6 Adresa: K. Čapka 6/372, 741 01 Nový Jičín Identifikátor: 674

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace Národní 1, 312 00 Plzeň-Újezd Identifikátor: 600 069 656 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice Spořilov, Kotkova Kotkova 1287, Pardubice - Spořilov. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice Spořilov, Kotkova Kotkova 1287, Pardubice - Spořilov. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice Spořilov, Kotkova 1287 Kotkova 1287, 530 03 Pardubice - Spořilov Identifikátor školy: 600 096 092 Termín konání inspekce:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1026/08-04 Název školy Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace Adresa: Osek 16, 338 21 Osek Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun 267 54 Praskolesy 104 Identifikátor školy: 600 043 011 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov. Adresa: Kadaňská 163, Vilémov. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov. Adresa: Kadaňská 163, Vilémov. Identifikátor: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov Adresa: Kadaňská 163, 431 54 Vilémov Identifikátor: 600 077 322 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-220/13-U Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice vykonávající činnost školy: Sídlo: Bezručova

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1024/ Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1024/ Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1024/08-04 Název školy Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 Adresa: Táborská 28, 326 00 Plzeň Identifikátor: 600 009 459 IČ: 49778137

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves u Chýnova. Adresa: Nová Ves u Chýnova č. 78, Chýnov. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves u Chýnova. Adresa: Nová Ves u Chýnova č. 78, Chýnov. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Nová Ves u Chýnova Adresa: Nová Ves u Chýnova č. 78, 391 55 Chýnov Identifikátor školy: 600 064 255 Termín konání inspekce: 25.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1203/09-S Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Adresa: Načeradec č. 270, 257 08 Načeradec Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč. Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč. Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč. Identifikátor: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč Starodubečská 413, 107 00 Praha 10 - Dubeč Identifikátor: 600 041 361 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou. č.p. 110, Dobré. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou. č.p. 110, Dobré. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou č.p. 110, 517 93 Dobré Identifikátor školy: 600 097 471 Termín konání inspekce: 21. 22.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 1359/11- A Název kontrolované osoby: Mateřská škola, Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815 Sídlo: Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-520/11-J. Sázavou, Haškova 129. obecně prospěšná společnost

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-520/11-J. Sázavou, Haškova 129. obecně prospěšná společnost Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-520/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Soukromá mateřská škola Bambino, o. p. s., Světlá nad Sázavou,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Lužnice. Adresa: Lužnice 109, 378 16 Lomnice nad Lužnicí. Identifikátor školy: 600 060 217

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Lužnice. Adresa: Lužnice 109, 378 16 Lomnice nad Lužnicí. Identifikátor školy: 600 060 217 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Lužnice Adresa: Lužnice 109, 378 16 Lomnice nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 217 Termín konání inspekce:7.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Jesenická 10. Jesenická 10, Bruntál. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Jesenická 10. Jesenická 10, Bruntál. Identifikátor: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bruntál, Jesenická 10 Jesenická 10, 792 01 Bruntál Identifikátor: 600 131 793 Termín konání inspekce: 22. 23. květen 2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová Identifikátor školy: 650 019 831 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace. Bezručova 418, Třinec, okres Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace. Bezručova 418, Třinec, okres Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace Bezručova 418, 739 61 Třinec, okres Frýdek-Místek Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-683/12-H. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-683/12-H. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-683/12-H Název právnické osoby Mateřská škola Šonov vykonávající činnost školy: Sídlo: 549 71 Šonov 318 IČ: 71 003 231 Identifikátor:

Více