SPORT JABLONEC nad Nisou, s.r.o., U Stadionu 4586/1, Jablonec nad Nisou. Výroční zpráva 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPORT JABLONEC nad Nisou, s.r.o., U Stadionu 4586/1, Jablonec nad Nisou. Výroční zpráva 2009"

Transkript

1 SPORT JABLONEC nad Nisou, s.r.o., U Stadionu 4586/1, Jablonec nad Nisou Výroční zpráva 2009

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: SPORT JABLONEC nad Nisou, s.r.o., Datum zápisu: 5. září 2001 Sídlo Jablonec nad Nisou, U Stadionu 1/4586, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: reklamní činnost a marketing realitní činnost pořádání dětských rekreačních a rekreačně-vzdělávacích akcí specializovaný maloobchod poskytování technických sluţeb pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení slouţící k zábavě pronájem a půjčování věcí movitých ubytovací sluţby provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení slouţících k regeneraci a rekondici poskytování tělovýchovných sluţeb STATUTÁRNÍ ORGÁNY: Jednatel: Dozorčí rada: Jan TKÁČ Petr VOBOŘIL Bc. Ondřej FRIČ (odvolaný k 10. září 2009) František ŠPOTÁK Ing. Eduard Hrdina (jmenovaný od 1. září 2009) Společníci: IČ: Vklad: ,- Kč splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Město Jablonec nad Nisou Základní kapitál: ,- Kč

3 Struktura společnosti V roce 2009 se společnost členila na následující střediska: Správa - vedení společnosti CORNY Atletická aréna atletická hala atletický stadion CORNY městská hala Městský zimní stadion. CAHNCE Aréna. Dětské dopravní hřiště. Tělocvična v Jugoslávské ulici Jednatel Obchodní manažer Asistent Účetní Správce CORNY atletická aréna Správce CORNY městská hala Recepce Správa Recepce Správa Dopr. hřiště Zimní stadion Ved.recepce Údržba Ved.recepce Údržba Údržba Správce Recepční Údržba Recepční Údržba CHANCE Aréna Údržba Recepční Úklid FK Baumit Fitness Břízky UMT FK Jiskra

4 CORNY atletická aréna - stadion Atletický stadion je v přímé správě společnosti SPORT Jablonec n. N. Odbornou údržbu zeleně provádí jako subdodávku FK Baumit, a. s. Atletický stadion je jedním z nejmodernějších v České republice. Dokončen byl na podzim roku Pyšní se osmidráhou s umělým povrchem Polytan a všemi potřebnými sektory pro atletické soutěže. Pro pořádání závodů jsou k dispozici moderně řešené rozvody datových sítí. Velkou výhodou je jeho přimknutí ke kryté atletické hale,což umožňuje vynikající tréninkové podmínky za jakéhokoliv počasí. Kapacita tribuny činí 1200 diváků, společně s oválem cca 2000 diváků. Ze stadionu je jeden z nejkrásnějších výhledů na město Jablonec nad Nisou a Jizerské hory. V jarním, letním a podzimním období je stadion v dopoledních hodinách pravidelně využíván k hodinám tělocviku přilehlých základních škol. Mezi pravidelné uživatele patří střední školy, Technická universita a též Policie ČR. V odpoledních hodinách je areál využíván k tréninkové činnosti zejména atletických oddílů. Velkou oblibu si atletický areál získal též pro realizaci soustředění a tréninkových kempů u atletů z celého světa. Významné sportovní akce v roce 2009: Mistrovství ČR ve vícebojích Mladá Evropa Global Games Soutěž se uskutečnila v červenci 2009 jako jakási obdoba paralympijských her, které se pořádají pro sportovce sdružené v Mezinárodním svazu mentálně handicapovaných sportovců INAS-FID, kteří se od her v Sydney nemohou účastnit paralympiád. Soutěže se zúčastnilo téměř dvou tisícovek sportovců, členů jejich výprav a dalších doprovodů v atletických disciplínách,cyklistice, basketbalu, futsalu (sálové kopané), plavání, stolním tenisu, tenisu a ukázkově také v judu.

5 CORNY atletická aréna hala CORNY atletická aréna je jedna z nejstarších sportovních hal v České republice, která slouţila atletům uţ od roku Město Jablonec n. N. na její rekonstrukci poskytlo 77 miliónů. Krytá CORNY atletická hala slouţí celoročnímu provozování atletiky. V "nové" hale je zachován 300 m dlouhý běţecký ovál, po celém obvodu jsou čtyři dráhy. Sprinteři mají k dispozici dokonce osm drah a dlouhý doběh. Kromě dráhy pro běhy hala obsahuje i jeden dálkařský (trojskokanský) sektor, jeden koulařský sektor a dva sektory pro tyčku. U koulařského sektoru je připraven kurt volejbal. Hala disponuje i vybavenou posilovnou. Změněno je uspořádání sektorů pro technické disciplíny. Celá hala má vysoký strop a nový povrch Polytan v barvě červeno-zelené. Pro diváky slouţí ochozový balkon s kapacitou 350 míst k sezení, do kterého je přístup z boku směrem od hotelů. Jablonecká lehkoatletická hala byla poprvé slavnostně otevřena 7. listopadu 1967 a od té doby zde bylo v minulosti vytvořeno několik světových rekordů. Významné sportovní akce v roce 2009: Jablonecká hala 2009 Mistrovství ČR veteránů Mezinárodní závody hasičů Soutěţe v atletické aréně pořádá především TJ LIAZ, poslední dva roky se přidalo i Sportovní gymnázium Jablonec n. N. a Technická universita v Liberci. TJ LIAZ pořádá krajské závody, ale i závody s mezinárodní účastí všech věkových kategorií, v roce 2009 byl jedním z hlavních závodů MČR druţstev s účastí českých reprezentantů např. B. Špotákové nebo P. Svobody. Sportovní gymnázium má pod záštitou především halové středy, na které dojíţdějí téţ závodníci z nedalekého Polska a Německa. Mezi tradiční závody, které jiţ poněkolikáté probíhají v atletické hale bezesporu patří i MČR v hasičských sportech, kdy první den je soutěţ profesionálních týmů, druhý den soutěţ oddílů dobrovolných hasičů. Ve všední dny je v dopoledních hodinách hala vyuţívána především základními a středními školami, Technickou universitou, Policií ČR a velmi často zde probíhají soustředění jiných atletických oddílů.

6 CORNY městská hala CORNY městskou halu přímo spravuje společnost SPORT Jablonec nad Nisou. Koncepce stavby umoţňuje provozovat v tomto víceúčelovém zařízení téměř všechny druhy sálových sportů a pomocí výsuvných opon je moţné halu připravit i na pořádání velkých kulturních a sportovních událostí. Parametry Hrací plocha celé haly je 64 m x 26 m. Herní výška 12 m. Jednotlivé kurty mají rozměry 26 x 16 m (4. kurt je dlouhý 28 m), a to pro odbíjenou, košíkovou, sálovou kopanou, nohejbal, florbal a nově i badminton. V hale je umoţněn stálý vstup divákům na ochozy a tribuny s 680 místy k sezení a 1420 místy ke stání. Při vyuţití plochy (pro koncerty) je hala dimenzována pro maximální počet 3400 diváků. K dalšímu vybavení haly patří cvičný boxerský sál, gymnastická tělocvična, aerobní sál,spinningový sál, čtyři stanoviště stolního tenisu, dvě posilovny, solárium a masérna. Kaţdý sál má k dispozici jednu šatnu s 36 místy (skříňkami), tři sprchy a WC. Restaurace o kapacitě 100 míst včetně salónku s kuchyňským vybavením podle nejnovějších norem EU je součástí budovy. Pro rychlé občerstvení je k dispozici bufet. Fitness je otevřeno denně,ve všední dny je současně otevřen fitness bar a místní obsluha pomůţe začátečníkům při prvním cvičení. Významné sportovní akce v roce 2009: 13. ročník memoriálu M. Kafky X - Dance Cup 2009 Industrial Cup 2009 Národní pohár Čech v kickboxu Emco dance live tour Mistrovství ČR dorostenek a kadetek v moderní gymnastice Sportovní hry mládeţe partnerských měst 2009 Global Games 2009 Turnaj měst ve volejbale Oblastní přebor Severočeského kraje v moderní gymnastice Podzimní závod ZPMG Jablonecký pohár v moderní gymnastice Svijany Cup

7 CHANCE fotbalová arena Fotbalovou CHANCE arenu spravuje na základě nájemní smlouvy FK Baumit Jablonec, a.s. Na fotbalovém stadionu hraje I. Gambrinus ligu jablonecký fotbalový klub FK Baumit Jablonec. Kapacita stadionu činí v současné době 6280 míst k sezení na třech krytých tribunách. Vyhřívaný trávník fotbalového hřiště má rozměry 105 x 68 metrů. Plynovému topení umoţňuje kvalitní podmínky pro sportovní zápasy i přes nepříznivé klimatické podmínky Umělé osvětlení, které bylo zprovozněno v roce 2003, zajišťují 4 stoţáry se 178 světlomety a garantovanou svítivostí 1200luxů.

8 Tělocvična v Jugoslávské ulici Sportoviště plně ve správě společnosti SPORT Jablonec nad Nisou.Dosluhující tělocvična, která by měla v dohledné době uvolnit místo výstavbě nového komerčního středu města. I přes svoji značnou zašlost oblíbena mezi sportovci díky své poloze přímo v centru města. Dětské dopravní hřiště V jarních měsících 2009 přibylo do správy společnosti Dětské dopravní hřiště. Provoz zajišťuje Městské policie, údrţbu a opravy zajišťuje společnost SPORT Jablonec n.n.,s.r.o. prostřednictvím jednoho ze svých údrţbářů.

9 Zimní stadion Na stadionu hraje svá utkání 2. liga ledního hokeje muţstvo HC VLCI Jablonec, dále zde funguje juniorský hokejový tým a ne méně neţ 250 dětí hraje v 10 mládeţnických týmech. Kapacita haly činí 1500 diváků. Ledová plocha má rozměry 58 x 26 m (je to speciálně zmenšená plocha s kanadskými parametry). Zázemí zimního stadionu tvoří také tělocvična s posilovnou a bufet. Třikrát týdně probíhá bruslení veřejnosti. Sezóna zimního stadionu začíná v září a Městský zimní stadion spravuje na základě Příkazní smlouvy TJ HC Vlci Jablonec nad Nisou. Ledovou plochu je moţno si pronajmout. BŘÍZKY umělá tráva Toto sportoviště je na základě Smlouvy o výpůjčce ve správě FK Jiskra Mšeno Jablonec n. Areál volnočasových aktivit ul.čelakovského Nové sportoviště vybudované s pomocí Evropské unie.

10 Společnost v roce shrnutí Společnost SPORT Jablonec nad Nisou,s.r.o. se v roce 2009 profilovala jako moderní a dynamická společnost, jejíž náplní je správa městských sportovišť. Společnost je technicky a personálně kvalitně vybavena k řádnému výkonu svěřených úkolů jak v oblasti údržby sportovišť, tak i v oblasti poskytování služeb jejich uživatelům. V personální oblasti došlo v roce 2009 k významné změně, kdy byla zrušena pozice ředitele Městské haly a došlo k posílení funkce jednatele na přímý výkon řízení Městské haly. S výstavbou areálu volnočasových aktivit v ulici Čelakovského, financovaného Městem Jablonec Nad Nisou z Evropských fondů se společnost aktivně připravovala na převzetí správy tohoto areálu. Byla zakoupena čtyrkolka s nástavbami určená pro údržbu areálu, úklid a čištění in-line dráhy. Do rozpočtu na rok 2010 byly zahrnuty i personální náklady spojené se zabezpečením Příkazní smlouvy, které zajistí dodržování podmínek dané dotační smlouvou mezi Městem Jablonec nad Nisou a poskytovatelem dotace. Společnost se v roce 2009 podílela na pořádání řady sportovních akcí, dominantní postavení mezi nimi zaujala Global Games, soutěž sportovců organizovaných v Mezinárodním svazu mentálně handicapovaných sportovců INAS-FID ve sportovních specializacích - atletika, cyklistika, basketbal, futsal (sálová kopaná), plavání, stolní tenis, tenis a judo. Rozhodující zásluhu na pořádání turnaje mělo město Jablonec nad Nisou, které podpořilo organizátory turnaje finanční podporou ve výši tis. Kč.

11 Plnění rozpočtu

12 Plnění rozpočtu

13 Výnosy středisko 1 (Správa) Měsíc Leden ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Únor ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Březen ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Duben ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Květen ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Červen ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Červenec ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Srpen ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Září , 00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Říjen ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Listopad ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Prosinec ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

14 Výnosy středisko 2 (Zimní stadion) Měsíc Leden ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Únor ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Březen ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Duben 0,00 Kč 5 600,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Květen 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00,Kč Červen ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Červenec 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Srpen 0, 00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Září ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 7 706,00 Kč Říjen ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Listopad ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Prosinec ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Náklady - energie Jednotky Kč Jednotky Kč Jednotky Kč Jednotky Kč Elektřina kwh , kwh , kwh , kwh ,- Teplo 423,44 GJ ,64 392,87 GJ ,78 314,90 GJ ,73 300,30 GJ ,,- Voda neměřeno neměřeno m , m ,-

15 Výnosy středisko 3 (Corny atletická aréna) Měsíc Leden ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Únor ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Březen ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Duben ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Květen ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Červen ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Červenec ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Srpen ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Září ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Říjen ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Listopad ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Prosinec ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Náklady - energie Jednotky Kč Jednotky Kč Jednotky Kč Jednotky Kč Elektřina kwh , kwh , kwh , kwh ,- Teplo m , m , m , m ,- Voda m , m m , m ,-

16 Výnosy středisko 4 (Corny městska hala) Měsíc Leden ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Únor ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Březen ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Duben ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Květen ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Červen ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Červenec ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Srpen ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Září ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Říjen ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Listopad ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Prosinec ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Náklady - energie Jednotky Kč Jednotky Kč Jednotky Kč Jednotky Kč Elektřina kwh , kwh , kwh , kwh ,- Teplo 1 520,19 GJ , GJ , ,72 GJ , ,22 GJ ,- Voda m , m , m m ,-

17 Výnosy bez dotací - středisko č Kč Kč Kč Kč Kč Kč - Kč Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč rok Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč rok Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Výnosy bez dotací- středisko č. 4 rok 2007 rok 2008 rok ,38 Kč ,61 Kč ,37 Kč

18 Náklady - středisko č Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč - Kč Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč rok Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč rok Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Náklady - středisko č. 4 rok 2007 rok 2008 rok ,75 Kč ,68 Kč ,96 Kč

19 HV - středisko č Kč Kč Kč - Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč rok Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč rok Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč HV - středisko č. 4 rok 2007 rok 2008 rok ,42 Kč ,93 Kč ,38 Kč

20

21 CORNY atletická aréna CENÍK Ceník pro sezónu CORNY atletická aréna Jednotlivý sportovec - 3 hodiny ) tréninková fáze ( max. Skupina sportovců - tréninková fáze ( max. 3 hodiny ) Skupina nad 20 sportovců -tréninková fáze ( max. 3 hodiny ) Atletická hala Atletický stadion 110 Kč 70 Kč Kč 700 Kč smluvní cena smluvní cena Pronájem pro jediného uživatele Kč Kč Školy zřizované městem - zdarma od 7:00-15:00 hodin zdarma zdarma Školy nezřizované městem - hodina 400 Kč 200 Kč VIP Lounge (1/2 den) 550 Kč x VIP Lounge (celý den) Kč x Race Office (1/2 den) 550 Kč x Race Office (celý den) Kč x Pronájem cílové kamery s vyškoleným pracovníkem 1000 Kč Kč* 1000 Kč Kč* Klubovna - akce 450 Kč x Atletické závody - hodina Kč 800 Kč Soustředění smluvní cena smluvní cena Posilovna - na osobu (sezóna 1/2 rok) 550 Kč x Sportovní testy smluvní cena smluvní cena Permanentka - areál (venkovní i vnitřní prostor) Kč x Permanentka - 1/2 rok Kč x Permanentka - 1/4 rok Kč x Permanentka - měsíc 700 Kč x Permanentka - 10 vstupů 700 Kč x

22 CENÍK Ceník pro sezónu CORNY atletická aréna Jednotlivý sportovec - tréninková fáze ( max. 3 hodiny ) Skupina sportovců - tréninková fáze ( max. 3 hodiny ) Skupina nad 20 sportovců -tréninková fáze ( max. 3 hodiny ) CORNY atletická aréna Atletická hala Atletický stadion 110 Kč 70 Kč Kč 700 Kč smluvní cena smluvní cena Pronájem pro jediného uživatele Kč Kč Školy zřizované městem - zdarma od 7:00-15:00 hodin zdarma zdarma Školy nezřizované městem - hodina 400 Kč 200 Kč VIP Lounge (1/2 den) 550 Kč x VIP Lounge (celý den) Kč x Race Office (1/2 den) 550 Kč x Race Office (celý den) Kč x Pronájem cílové kamery s vyškoleným pracovníkem 1000 Kč Kč* 1000 Kč Kč* Klubovna - akce 450 Kč x Atletické závody - hodina Kč 800 Kč Soustředění smluvní cena smluvní cena Posilovna - na osobu (sezóna 1/2 rok) 550 Kč x Sportovní testy smluvní cena smluvní cena Permanentka - areál (venkovní i vnitřní prostor) Kč x Permanentka - 1/2 rok Kč x Permanentka - 1/4 rok Kč x Permanentka - měsíc 700 Kč x Permanentka - 10 vstupů 700 Kč x

23 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle ust. 66a odst. 9, Obchodního zákoníku za rok 2009 I. Charakteristika ovládané osoby, ovládající osoby a ostatních osob ovládaných toutéž ovládající osobou Ovládaná osoba: SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. sídlo: Jablonec nad Nisou, U Stadionu 1, PSČ IČ: Datum vzniku: 5. září 2001 Předmět podnikání:- reklamní činnost a marketing - realitní činnost - poskytování tělovýchovných sluţeb - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení slouţících k regeneraci a rekondici - ubytovací sluţby - pronájem a půjčování věcí movitých - pořádání dětských rekreačních a rekreačně-vzdělávacích akcí - pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení slouţících zábavě - poskytování technických sluţeb - specializovaný maloobchod - provozování solárií Ovládající osoba:město Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, PSČ: IČ: společník s obchodním podílem v rozsahu 100% Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. Jiráskova 2047/7, Jablonec nad Nisou Kontaktní osoba: Ing. Marta Procházková (ředitelka) Jablonecké kulturní a informační centrum o.p.s. Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou Kontaktní osoba: Mgr. Roman Král (ředitel) Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4 Havlíčkova 130/4, Jablonec nad Nisou Kontaktní osoba: Jolana Stejskalová (ředitelka) Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, p.o. Uhelná 991/5, Jablonec nad Nisou Kontaktní osoba: Helena Mrklasová (ředitelka) Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, p.o. Zámecká 223/10, Jablonec nad Nisou Kontaktní osoba: Vlasta Hillebrandová (ředitelka) Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, p.o. Palackého 2482/37, Jablonec nad Nisou Kontaktní osoba: Mgr. Jana Brethová (ředitelka) Ovládací smlouva nebyla uzavřena. Ostatní osoby ovládané toutéž ovládající osobou: Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. Palackého 4424/65, Jablonec nad Nisou Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Stanická (ředitelka) Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49 příspěvková organizace Podhorská 946/49, Jablonec nad Nisou Kontaktní osoba: Marta Tauchmanová (ředitelka)

24 Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. Dolní náměstí 600/1, Jablonec nad Nisou Kontaktní osoba: Mgr. Zbyněk Duda (ředitel) Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou Kontaktní osoba: Mgr. Jan Černý (ředitel) Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. Liberecká 1900/5, Jablonec nad Nisou Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Ţur (ředitel) Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Nemocniční 4446/15, Jablonec nad Nisou Kontaktní osoba: MUDr. Vít Němeček, MBA (ředitel) Plavecký bazén Jablonec nad Nisou, o. p. s. Svatopluka Čecha 4204/80, Jablonec nad Nisou Kontaktní osoba: Michalis Musulis (ředitel) Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. Souběţná 2349/7, Jablonec nad Nisou Kontaktní osoba: Milan Noţička Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, p.o. Rychnovská 216, Jablonec nad Nisou Kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Hozda (ředitel) Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, p.o. Pod Vodárnou 88/10, Jablonec nad Nisou Kontaktní osoba: Mgr. Irena Hubrtová (ředitelka) Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, p.o. Liberecká 3999/26, Jablonec nad Nisou Kontaktní osoba: Mgr. Věra Stehlíková (ředitelka) Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, p.o. Na Šumavě 2300/43, Jablonec nad Nisou Kontaktní osoba: Mgr. Jan Kolář (ředitel) Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, p.o. Pasířská 750/72, Jablonec nad Nisou Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Vondráček (ředitel) Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, p.o. Pivovarská 1850/15, Jablonec nad Nisou Kontaktní osoba: Mgr. Lubomír Mlejnek (ředitel) Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, p.o. 5. května 272/76, Jablonec nad Nisou Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Hanyšová (ředitelka) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, p.o. Arbesova 4015/30, Jablonec nad Nisou Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Saal (ředitel) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace Mozartova 3678/24, Jablonec nad Nisou Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Rousová (ředitelka) Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace Podhorská 2500/47, Jablonec nad Nisou Kontaktní osoba: Vít Rakušan (ředitel)

25 II. Smlouvy uzavřené v posledním účetním období mezi propojenými osobami V průběhu účetního období roku 2009 byly mezi ovládanou osobou a ovládající osobou uzavřeny tyto smlouvy: dne : Smlouva o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Jablonce nad Nisou č FaM/OOR dne : Dodatek č. I o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Jablonce nad Nisou č FaM/OOR dne : Dodatek č. 2 o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Jablonce nad Nisou č FaM/OOR dne : Dodatek č. 3 o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Jablonce nad Nisou č FaM/OOR V předmětném účetním období byly platné a účinné nájemní smlouvy o nájmu nemovitostí tvořících areál Střelnice, Městský zimní stadion, Městskou sportovní halu, tělocvičnu v Jugoslávské a umělou travnatou plochu fotbalového hřiště ve Mšeně. Za poskytnuté sluţby a nájem byly dohodnuty obvyklé ceny v daném místě a čase. V průběhu účetního období roku 2009 byly mezi ovládanou osobou a jinými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou sjednány tyto úkony: Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o. - dne oprava osvětlení atletické arény - dne nákup posypové soli Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s. - dne nákup kancelářských potřeb pro Global Games Ve všech případech se jednalo o plnění za cenu obvyklou v daném místě a čase a obchodní společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o. nevznikla majetková újma. III. Jiné právní úkony učiněné v zájmu propojených osob V roce 2009 nebyly učiněny ţádné jiné právní úkony v zájmu propojených osob. IV Všechna opatření přijatá v zájmu či na popud propojených osob nebo uskutečněná ovládanou osobou V roce 2009 nebyla přijata ţádná opatření v zájmu či na popud propojených osob nebo uskutečněná ovládanou osobou. V. Plnění a protiplnění, výhody a nevýhody přijatých opatření V roce 2009 nedošlo mimo plnění uvedených v čl. II. k plnění a protiplnění mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a osobami propojenými a ovládanou osobou nebyla přijata ţádná opatření v zájmu ani na popud těchto osob. VI. Újmy vzniklé ze smluv nebo opatření Ovládané osobě z činnosti nevznikla ţádná újma a ovládající osobě a propojeným osobám nevznikl ţádný prospěch. V Jablonci nad Nisou dne 31. března 2010 Ing. Milan Matura,jednatel SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o. Přílohy: Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Příloha k účetní závěrce Přiznání k DPPO Zpracoval: Ing. Milan Matura jednatel společnosti

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Výroční zprávu zpracoval Ing. Milan Matura jednatel společnosti Michaela Schierová asistentka Šárka Vávrová účetní (Schváleno usnesením RM/131,132/2010)

Výroční zpráva za rok 2011 společnosti Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Obsah : I. Úvod II. Textová část III. Tabulková část IV. Příloha účetní závěrky v plném znění V. Návrh na rozdělení zisku

Více

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022 Koncepce podpory sportu města Kopřivnice do roku 2022 Zpracovali: Členové komise sportovní Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu Správa sportovišť Kopřivnice Místostarosta města Ing. Miroslav Kopečný

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 společnosti Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Obsah : I. Úvod II. Textová část III. Tabulková část IV. Příloha účetní závěrky v plném znění V. Návrh na rozdělení zisku

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace 1 Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 V Náchodě dne 25. února 2015 Zpracovala: Ing. Jaroslava Justová, ředitelka 2 OBSAH 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva 2013 Město Uherské Hradiště

Výroční zpráva 2013 Město Uherské Hradiště Výroční zpráva 2013 Město Uherské Hradiště Výroční zpráva města Uherské Hradiště za rok 2013 Obsah I. Textová část 1. Editorial....... 3 - starosta... 4 - tajemník městského úřadu... 5 2. Představení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. příspěvkové organizace Sportovní areály Sedlčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. příspěvkové organizace Sportovní areály Sedlčany VÝROČNÍ ZPRÁVA příspěvkové organizace Sportovní areály Sedlčany 2014 1. Úvod 10. Ostatní akce 2. Městský stadion Taverny 11. Struktura zaměstnanců 3. Turistická ubytovna Tatran 12. Obsazenost sportovišť

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. STAREZ SPORT, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 BRNO IČ 26 93 22 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA. STAREZ SPORT, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 BRNO IČ 26 93 22 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 STAREZ SPORT, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 BRNO IČ 26 93 22 11 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 3. Profil společnosti... 7 3.1. Základní identifikační

Více

Ekonomická analýza vybraného atletického oddílu Economic analysis of specific athletic club

Ekonomická analýza vybraného atletického oddílu Economic analysis of specific athletic club Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Tělesné výchovy Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Management sportovní Ekonomická analýza vybraného

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava. Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava. Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy Dokument upravující poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Jihlavy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 -

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 - ROČENKA Sokolské župy Jihočeské 2013-1 - Obsah Úvod... 3 Historie Sokola... 4 Historie Sokolské župy Jihočeské... 5 Předsednictvo Sokolské župy Jihočeské... 6 Členská základna Sokolské župy Jihočeské...

Více

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o.

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, CHOMUTOV, ČELAKOVSKÉHO 822, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŘÍJEN 2014 1. ÚVOD Dětský

Více

1. Základní údaje. Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02

1. Základní údaje. Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 1. Základní údaje Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 IČO: 60108631 Zápis v obchodním rejstříku: Krajský

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

GREENVALE a.s. Výroční zpráva 2012 1

GREENVALE a.s. Výroční zpráva 2012 1 GREENVALE a.s. Výroční zpráva 2012 1 Úvodní slovo jediného člena představenstva Vážení přátelé, posláním společnosti GREENVALE a.s. je pronájem areálu AQUAPALACE WELLNESS RESORT v Čestlicích u Prahy. RESORT

Více

Obsah. 3 4 6 9 10 12 12 13 14 15 16a 16a 18 18 18 20 20 25 28 32 33 33 34 36 38 38 38 38 38 39 39 39 40 46 48

Obsah. 3 4 6 9 10 12 12 13 14 15 16a 16a 18 18 18 20 20 25 28 32 33 33 34 36 38 38 38 38 38 39 39 39 40 46 48 Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah 1. Skupina Czech Property Investments, a.s. (CPI Group)... 2. Přehled vybraných ukazatelů CPI Group... 3. Zpráva auditora o ověření výroční zprávy a zprávy

Více

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD Výroční HEJ ROP INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD 2009 Vážení čtenáři, držíte v ruce výroční vydání bulletinu Regionálního operačního programu Jihozápad. ROP Jihozápad působí

Více

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17 Staroměstské náměstí str. 6 Hřiště Slovanka str. 11 Oprava divadla str. 17 2 Krátce z města i magistrátu OBČANSKÉ sdružení Spokojený domov, které poskytuje terénní sociální služby pro seniory a zdravotně

Více

Program rozvoje města Varnsdorf

Program rozvoje města Varnsdorf Program rozvoje města Varnsdorf na období od 2015 do 2020 Měsíc a rok zpracování: červen 2015 Program rozvoje města Varnsdorf byl schválen zastupitelstvem města dne 25. 6. 2015, usnesením č. 64/2015. 1

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ vysokoškolský ústav Technická 2896/2, 616 69 Brno, www.cesa.vutbr.cz Obsah Úvodní slovo ředitelky Centra sportovních

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Výpověď z nájmu bytu kvůli dluhu na nájemném

Výpověď z nájmu bytu kvůli dluhu na nájemném strana 03 nový pavilon strana 03 daně z nemovitostí strana 04 vodárenství strana 08 olympiáda strana 09 nešvary parkování www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Výpověď z nájmu

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více