VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK Zprávu předkládá: Semily Mgr. Věra Provazníková ředitelka PPP Semily Stránka 1 z 15

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH, JEJICH KVALIFIKACI A ZPŮSOBILOSTI PŘEHLED ODBORNÉ A PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI VĚKOVÁ SKLADBA ÚČAST NA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍCH KONZULTACE NA ŠKOLÁCH A KONTROLY IVP ÚDAJE O POČTU DĚTÍ VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ REALIZOVANÉ KURZY PRO DĚTI: PROJEKTY A GRANTY OBLAST SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ METODICKÉ VEDENÍ ŠKOLNÍCH METODIKŮ PREVENCE METODICKÉ VEDENÍ VÝCHOVNÝCH PORADCŮ METODICKÉ VEDENÍ DYSLEKTICKÝCH ASISTENTEK ČINNOSTI V OBLASTI KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ TÁBORY NOVÉ TRENDY PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST A PRACOVNÍ SEMINÁŘE VEDENÍ STÁŽISTŮ...13 Stránka 2 z 15

3 20. OBLAST ŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL DALŠÍ ZÁMĚRY PORADNY, ZHODNOCENÍ, ZÁVĚR...14 SEZNAM PŘÍLOH K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ O ČINNOSTI PPP...15 Stránka 3 z 15

4 1. Základní údaje o zařízení - Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech, Nádražní 213, Semily, PSČ PPP Semily je od příspěvkovou organizací Libereckého kraje - IČO IZO Zřizovatel: Krajský úřad v Liberci - Ředitel: Mgr. Věra Provazníková - Datum zařazení do sítě: Odloučená pracoviště: Turnov, 28. října 1872 a Lomnice nad Popelkou, Fučíkova Údaje o pracovnících, jejich kvalifikaci a způsobilosti Přehled pedagogických pracovníků: Mgr. Věra Provazníková ředitelka, psycholog 100% PhDr. Věra Picková psycholog 100% - odchod do důchodu Mgr. Ivana Goddefroy speciální pedagog 80% - pracovní poměr ukončen dohodou Mgr. Jana Leitnerová psycholog 100% Mgr. Pavlína Tomášková psycholog 80% - od % Mgr. Lenka Marková speciální pedagog 100% Mgr. Petra Houšková speciální pedagog 50 % Mgr. Iva Špetlíková speciální pedagog 50% Mgr. Lucie Bártová psycholog od % od % Přehled nepedagogických pracovníků: Ludmila Sieglerová sociální pracovnice 100% Věková skladba pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích: < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 2 2,5 1, ,8 z toho ženy 2 2,5 1, ,8 Stránka 4 z 15

5 3. Přehled odborné a pedagogické způsobilosti Všichni zaměstnanci PPP s pracovní smlouvou na dobu neurčitou splňují kvalifikační předpoklady pro výkon svých funkcí dle platných předpisů 4. Věková skladba Průměrný věk pedagogických pracovníků je 39,875 let. Průměrný věk nepedagogických pracovníků je 43 let. Průměrný věk pracovníků PPP 40,22 let. 5. Účast na vzdělávacích akcích Údaje o dalším vzdělávání pracovníků Lucie Bártová úspěšně ukončila studium jednooborové psychologie na FF v Olomouci v červnu Mgr. Pavlína Tomášková úspěšně ukončila výcvik Základní výcvik ve VTI (ZV VTI Modul II); (Občanské sdružení SPIN akreditovaná vzdělávací instituce oprávněná udělovat osvědčení pro kvalifikaci VTI trenér) - v rámci projektu Poradenství dne Dne , , a supervize VTI Praha přípravný seminář VTI na závěrečné zkoušky Intervize Praha Individuální účast na vzdělávacích akcích Interní kazuistické semináře pro odborné pracovníky (psychology a speciální pedagogy) poradny , , Odborní pracovníci si přinášeli své kauzy ke sdílení a hledání dalších možných řešení v PPP Liberec - společný kazuistický seminář pro psychology poraden k diagnostickému využití metody WJ- IE (Mgr. Provazníková, Mgr. Leitnerová, Mgr. Tomášková) a Poradenské dny na Seči, které pořádala Asociace PPP ČR (Mgr. Leitnerová, Mgr. Marková). Mgr. Leitnerová Jana 1. Semináře v rámci pracovní skupiny pro nadané na NUV Praha: a , a Chocholová a J. Budínová: Čtením a psaním ke kritickému myšlení a kazuistický seminář s Dr. Krejčířovou a pracovní setkání skupiny psychologů Stránka 5 z 15

6 a seminář ROR s Dr. Krejčířovou a pracovní setkání skupiny psychologů N. Špaténková - Dítě a smrt Mgr. Marková Lenka 1. A. Chocholová a J. Budínová: Čtením a psaním ke kritickému myšlení v termínech a , a , a , 15. a , a Dr. Heyrovská Kurz rozvoje grafomotorických dovedností Trutnov Dr. Zelinková - Metody vyučování čtení, Dyscentrum Praha Mgr. Tomášková Pavlína 1. Kvalifikační kurz - Kompletní krizová intervence - OS Ztracené dítě ( , , , ) a Úvod do Motivačních rozhovorů Praha Jacobsonova progresivní relaxace Praha Mgr. Bártová Lucie a Kurz administrátorů testu Woodcock-Johnson International Editions; Praha PhDr. Anton Furman Csc. Mgr. Goddefroy Ivana Poradenský den Jablonec nad Nisou Mgr. Houšková Petra Poradenský den Jablonec nad Nisou Mgr. Provazníková Věra Krizová intervence na škole Mgr. Fořtová- PPP Liberec Nový občanský zákoník a škola Mgr. Veselá 6. Konzultace na školách a kontroly IVP Konzultace a návštěvy na školách v průběhu školního roku, vyjma akcí a přednášek jsou již na našem školském poradenském zařízení samozřejmostí a standardem naší práce. Setkáváme se společně s rodiči a pedagogy, což je pozitivní předpoklad pro řešení výchovných a výukových problémů. Takových setkání bylo v globále více než 100. Všechny pracovnice jsou přítomny na mateřských školách při příležitosti vyšetření školní připravenosti dětí i při šetření na základních školách. Stránka 6 z 15

7 Kontroly IVP na základních školách Mgr. Ivana Goddefroy 3 školy 2x za rok (ZŠ I. O. Semily, ZŠ Riegra Semily, ZŠ T. G. M. Lomnice nad Popelkou) 2 školy 1x za rok (WZŠ Semily, ZŠ Loukov) Mgr. Iva Špetlíková 4 školy 2x za rok (ZŠ Turnov Žižkova, ZŠ Turnov 28. října, ZŠ Rovensko pod Troskami, ZŠ Tatobity) Mgr. Petra Houšková 1 škola 2x za rok (ZŠ Turnov Skálova) Mgr. Marková Lenka 12 škol (ZŠ Rokytnice, ZŠ Jablonec n/j., ZŠ Víchová n/j., ZŠ Horní Branná, ZŠ Benecko, ZŠ Jilemnice I., ZŠ Jilemnice II., ZŠ Studenec, ZŠ Poniklá, ZŠ Roztoky u Jilemnice, ZŠ Vysoké nad Jizerou, MŠ a ZŠ Jilemnice) 7. Údaje o počtu dětí Potencionální klienti Semily ve školním roce 2013/14 mateřské školy: základní školy: střední školy: (z toho 135 ve speciálních třídách) (z toho 249 ve speciálních třídách) (z toho 116 nástavby, žáci po vyučení a starší) Celkem potencionálních klientů: Výsledky výchovy a vzdělávání Přehledy vyšetřených dětí: Celkem skupinových vyšetření: 6 Celkový počet kontaktů s klienty: 2214 Individuální komplexní vyšetření bylo realizováno: 855 Ostatní individuální péče: 1044 Vstupní vyšetření: 562 Sociometrické vyšetření třídních kolektivů: 6 Nově jsme v tomto školním roce provedli screening v mateřských školách: celkem zapojeno 17 mateřských škol na území našeho okresu a 108 dětí. Klienti, jimž byla v tomto školním roce poskytnuta skupinová péče: 800 dětí a žáků. (harmonizační dny, intervenční programy pro problémové třídy, screening MŠ) Metodicky byla v tomto školním roce vedena přípravná třída v Základní škole v Semilech, kde bylo v červnu výstupní kontrolní vyšetření zařazených dětí. Stránka 7 z 15

8 Dyslektická náprava a rozvoj řečových dovedností u dětí vedená speciálním pedagogem na poradně: 6 klientů náprava vedena v průběhu celého školního roku Mgr. Ivana Goddefroy Individuální reedukační péče v PPP: Mgr. Marková Lenka 1 klient 5 setkání 1 klient 3 setkání 1 klient 2 setkání 9. Realizované kurzy pro děti: Kurz grafomotoriky metodikou Dr. Heyrovské Mgr. Ivana Goddefroy (Semily + Lomnice nad Popelkou) - 10 setkání se skupinou; 3 skupiny; 21 dětí Mgr. Petra Houšková (Turnov) - 10 setkání se skupinou; 9 dětí Kurz předškolních dovedností Mgr. Lenka Marková - 5 setkání se skupinou; 6 dětí - 10 setkání se skupinou; 11 dětí Mgr. Petra Houšková (Turnov) - 5 setkání se skupinou; 13 dětí 10. Projekty a granty Pedagogicko-psychologická poradna přestala vyvíjet iniciativu v této oblasti, protože realizované projekty, které měly mnohaletou (více jak 15 let) tradici nebyly podpořeny MŠMT na základě posouzení hodnotitelů MŠMT. 11. Oblast sociálně patologických jevů - Harmonizační dny pro 6. ročník ZŠ Libštát Kořenov ve dnech lektorské zajištění a příprava programu Mgr. Lenka Marková, Mgr. Iva Špetlíková - Harmonizační dny 6. ročník ZŠ I. O. Semily na Nebáku lektorské zajištění a příprava programu Mgr. Jana Leitnerová a Mgr. Lucie Bártová - Harmonizační dny 6. ročník ZŠ Semily Jizerská lektorské zajištění a příprava programu Mgr. Pavlína Tomášková a Mgr. Lenka Marková Stránka 8 z 15

9 - Harmonizační dny 6. ročník ZŠ Turnov v Radostíně lektorské zajištění a příprava programu Mgr. Jana Leitnerová, Mgr. Iva Špetlíková - Harmonizační program pro studenty SZŠ Turnov lektorské zajištění a příprava programu Mgr. Jana Leitnerová - Harmonizační program na ZŠ Jilemnice lektorské zajištění a příprava programu Mgr. Lenka Marková, pro 6. A a 6. B - Harmonizační dny 6. ročníků ZŠ Lomnice nad Pop lektorské zajištění a příprava programu 3 skupiny- Mgr. Jana Leitnerová a Mgr. Lucie Bártová Prevence k bezpečnému pohybu na internetu na základních školách - Na žádost školy (ZŠ Libštát) připraven a realizován program pro 2 skupiny žáků - KYBEZ bezpečný pohyb na internetu Mgr. Pavlína Tomášková, Mgr. Jana Leitnerová Prevence šikany na základních školách: - Beseda k prevenci šikany za pomoci filmu Mezi stěnami ( třídy - 6. ročník ZŠ Lomnice nad Popelkou) Mgr. Jana Leitnerová Práce s problematickými třídními kolektivy: Mgr. Pavlína Tomášková: , , , , , , Mgr. Jana Leitnerová: a Mgr. Lenka Marková: , , , , , Mgr. Iva Špetlíková: Metodické vedení školních metodiků prevence: jsme ve spolupráci s pracovníky Krajského úřadu v Liberci v rámci udržitelnosti Projektu Poradenství v Libereckém kraji CZ1.07/ / zorganizovali a zajistili pracovní setkání metodiků prevence na Hadovce ve Vítkovicích Téma setkání: Mgr. Robert Čapek Práce se třídním klimatem, Školní prostředí, autorita a kázeň, Pravidla chování a jejich dodržování Hodnocení účastníky - viz příloha. Garant: Mgr. Věra Provazníková, Ludmila Sieglerová pracovní setkání metodiků základních a středních škol s Mgr. Chudobovou Kateřinou jako zástupcem KÚ Liberec a Mudr. Nejedlou ze SZÚ Praha na téma: Rizikové faktory ve stravování dětí a jejich vliv na chování. Obsah prodejních automatů na školách, vliv výživy na syndrom ADHD Stránka 9 z 15

10 Hodnocení akce účastníky: viz příloha. Garant: Mgr. Věra Provazníková a Ludmila Sieglerová V průběhu celého školního roku probíhala pravidelná spolupráce s krajským koordinátorem prevence (za PPP Semily zajišťovala Mgr. Věra Provazníková okresní metodik prevence) Mgr. V. Provazníková se podílela na hodnocení projektů podaných školami našeho kraje. - pravidelná jednání při zajišťování prevence sociálně patologických jevů na školách na základě podnětů pedagogů - spolupráce a případné metodické vedení u konkrétních kauz 13. Metodické vedení výchovných poradců jsme připravili a organizačně zajistili ve spolupráci se zřizovatelem v rámci udržitelnosti Projektu Poradenství v Libereckém kraji CZ1.07/ / pravidelné pracovní setkání výchovných poradců ZŠ, SŠ z územního celku okresu Semily. Akce byla realizována ve Svijanském Újezdu. Tématem setkání: Čtyřko-pětkař na základní škole a jak mu pomáhat - Mgr. Budíková J., která v den konání akce oznámila, že nemůže přijet. Poděkovat zde je nutné Mgr. Křečkovi za jeho profesionální poskytnutí podpory a následné zajištění náhradního programu pracovnicí svého oddělení. Hodnocení účastníky- viz příloha Garant: Mgr. Věra Provazníková a Ludmila Sieglerová pracovní setkání výchovných poradců na téma: Týrané děti s lektorkou Mgr. Veronikou Uhlířovou. Garant: Mgr. Věra Provazníková a Ludmila Sieglerová Hodnocení akce: viz.příloha Výchovní poradci jsou přítomni při kontrole IVP na škole, kam zveme i rodiče žáků a vyučující. Pokud na škole konzultujeme výukové obtíže, zveme k jednání výchovné poradce. Spolupráci s nimi vnímáme jako neoddělitelnou součást poradenské práce a podpory. 14. Metodické vedení dyslektických asistentek Pracovní seminář dyslektických asistentek byl zorganizován: v Jilemnici v Semilech v Turnově dne od hod. do hod. dne od hod. do hod. dne od hod. do hod. Téma setkání: Základní informace a zkušenosti s písmem comenia skript. Představení nových pomůcek pro výuku Mgr. Musilovou Garant akce: Mgr. Marková Lenka a Ludmila Sieglerová 15. Činnosti v oblasti kariérového poradenství: - Každoročně zajišťujeme prezentaci středních škol na výjezdním setkání výchovných Stránka 10 z 15

11 poradců. - V prostorách PPP máme nástěnku s nabídkou středních škol a aktuálními informacemi k profesionální orientaci. - Pravidelně spolupracujeme s úřadem práce paní Jetelovou, která se každoročně na podzim a na jaře účastní pracovního setkání výchovných poradců a každoročně zajišťuje prostor na úřadu práce pro jarní pracovní setkání výchovných poradců (vždy konec března nebo začátek dubna). - Profi vyšetření, pokud rodiče nebo studenti požádají. - Výstupní vyšetření našich klientů na konci základní školy, kde je předmětem konzultace i další směřování ve vzdělávání a profi. - Pokud jsme požádáni, tak vydáváme potvrzení pro žáky z 9. ročníků pro přijímací zkoušky na SŠ (viz. legislativa) 16. Tábory příprava letního tábora pro děti. Garant: Mgr. Pavlína Tomášková letní tábor a letní dyslektický tábor v Drhlenách Garant: Mgr. Věra Provazníková tábora se zúčastnilo 81 dětí. 17. Nové trendy Nově nabízenou službou PPP je metoda VTI, videotrénink interakcí, jehož primárním cílem je podpora pedagoga při zvládání náročných situací ve výuce, sekundárním cílem je rozvoj dovedností pedagoga. Mgr. Tomášková Pavlína v tomto školním roce realizovala: - spolupráci s 2 pedagogy ze 2 škol - 3 návštěvy na škole a konzultace, kde byl formulován cíl spolupráce - 6 natáčecích hodin ve třídě - 6 rozborů natočeného materiálu Školské poradenské pracoviště Tradicí se již stalo - tzv. Školní poradenské pracoviště při Základní škole v Lomnici nad Popelkou, kde je zajišťována přítomnost odborného pracovníka poradny, vždy druhou středu v měsíci. Tato služba se oboustranně osvědčila. Ve škole je vždy jeden měsíc speciální pedagog a následný měsíc psycholog. Pokračujeme v činnosti školního pracoviště v Jilemnici na Základní škole Komenského, kde je pravidelně zajišťována odborná péče o žáky. Pracovní setkání ředitelů škol ročník Ve dnech a z podnětu ředitelů připravila a zorganizovala PPP Semily dvoudenní pracovní setkání s řediteli malých škol ročníků na území okresu Semily (program viz příloha - Malá Skála). Stránka 11 z 15

12 Témata setkání: Ing. Princová Jiřina: Malé školy a jejich perspektiva a místo ve vzdělávací soustavě našeho kraje. Mgr. Musilová: Výpomůcky. Ing. Jirásko: člen rady asociace ředitelů ZŠ - Jak nám pomáhá asociace ředitelů. Mgr. Fronika Burešová: Selhávající žák ve třídě a jak s ním pracovat na malotřídní škole. Hodnocení akce: viz příloha Garant: Mgr. Věra Provazníková a Ludmila Sieglerová Poradenský den Naše pedagogicko-psychologická poradna připravila pro pedagogickou i laickou veřejnost již 11. ročník Poradenského dne, který byl podpořen v rámci udržitelnosti projektu Poradenství v Libereckém kraji CZ.1.07/1.2.00/ Hlavní téma: Tajemství a symbolika pohádek Lektor: PhDr. Marek Herman Garant: Mgr. Ivana Goddefroy 18. Přednášková činnost a pracovní semináře Pro rodiče a děti společné pracovní semináře: Mgr. Ivana Goddefroy Pracovní setkání MŠ Vysoké nad Jizerou Pracovní setkání MŠ Slaná u Semil Pracovní setkání MŠ Klubíčko Pracovní setkání MŠ Košťálov Školička ZŠ Jizerská Semily Mgr. Lenka Marková Pracovní seminář MŠ Víchová n/jiz. ( ) Pracovní seminář MŠ Poniklá ( ) Pracovní seminář MŠ Zámecká Jilemnice ( ) Pracovní seminář MŠ Spořilovská ( ) Pro rodiče: Přednášky o školní připravenosti dětí: Mgr. Věra Provazníková 6 x (MŠ Jilemnice Zámecká, MŠ Stružinec, MŠ Nová Ves, MŠ Lvíček Lomnice nad Popelkou, MŠ Levínská Olešnice, MŠ Na Olešce Semily) Mgr. Jana Leitnerová 3 x (MŠ Mašov, MŠ Turnov Zborovská, MŠ Alešova Turnov) Mgr. Petra Houšková 1 x (ZŠ Bělá u Turnova) Mgr. Lenka Marková 1 x (MŠ Hrabačov) Stránka 12 z 15

13 Mgr. Ivana Goddefroy ZŠ Lomnice nad Pop.) 4 x (MŠ Harrachov, ZŠ Vysoké nad Jizerou, ZŠ Bělá u Turnova, Přednášky na témata, dle požadavku škol pro rodiče: Režim školáka ZŠ Lomnice n. Pop. Mgr. Ivana Goddefroy ZŠ Stružinec Mgr. Ivana Goddefroy Řečová výchova MŠ Lomnice n. Pop. Mgr. Ivana Goddefroy Jak se učit ZŠ Čistá u Horek Mgr. Věra Provazníková Pro žáky a studenty: Jak se učit seminář pro 2 třídy žáků 8. ročníků ZŠ Lomnice n. Pop. - Mgr. Jana Leitnerová Jak se učit seminář pro studenty středních škol v Turnově ubytovaných na Domově mládeže - Mgr. Jana Leitnerová Pro učitele: Zpráva z vyšetření ve školském poradenském zařízení a jak ji číst Dvoračky - Mgr. Věra Provazníková a Mgr. Lenka Marková Třídní schůzky a jejich forma Mgr. Pavlína Tomášková a Mgr. Věra Provazníková 19. Vedení stážistů 3 studentky jednotlivě - celkem 8 pracovních dní (náslechy, konzultace, spolupráce při screeningu). 20. Oblast řízení zařízení Činnost PPP je vymezena Školským zákonem (561/2004) a definována ve Zřizovací listině PPP Semily. Dále Vyhláškou MŠMT ČR č. 72/2005 O výchovném poradenství ve znění pozdějších předpisů (116/2011) a dalšími právními předpisy. Pravidelné pracovní porady PPP se dle plánu na školní rok konají 1x měsíčně. Vždy je pořizován zápis, který je všemi zaměstnanci kontrolován a podepsán. V našem školském poradenském zařízení jsou pravidelně realizovány kazuistické semináře nad složitými kauzami našich klientů. Pravidelné konzultační hodiny PPP pro veřejnost a pedagogy jsou na pracovištích PPP v pondělí 14,00-16,00 hod. Ředitelka poradny se pravidelně účastní porad ředitelů, které svolává zřizovatel - Krajský Stránka 13 z 15

14 úřad v Liberci (26. 9 a , ). Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech Ředitelka PPP prezentovala informace z poradenského zařízení na poradě ředitelů ZŠ, MŠ, ZUŠ - pověřené obce Semily Na porady ředitelů pověřených obcí jsme několik let nebyli přizváváni a vítáme možnost nově nastavovat pravidla pro spolupráci , Pracovní setkání ke speciálnímu školství v Libereckém Kraji na KÚ Liberec. Porady ředitelů poraden České republiky aktuálně nejsou svolávány. Ředitelka poradny se pravidelně účastní jednání Asociace pracovníků v poradenství, kde zastupuje Liberecký kraj. V uplynulém školním roce jsme se snažili zprovoznit nový evidenční program Klient, který by měl zlepšit výkaznictví odvedené práce všech poraden v kraji. PPP průběžně dále spolupracuje: - s Krajským úřadem v Liberci - se základními, středními a mateřskými školami - s Úřadem práce v Semilech, oddělení poradenství - s oddělením péče o dítě a kurátory - s dětskými a odbornými lékaři - s Policií ČR - se speciálně pedagogickými centry dle jednotlivých zaměření 21. Údaje o výsledcích kontrol V uplynulém školním roce nebyla realizována žádná kontrola na našem pracovišti. 22. Další záměry poradny, zhodnocení, závěr - Naším trvalým hlavním záměrem je udržovat vysokou kvalitu a šíři poskytovaných poradenských služeb a rozvíjet je v rámci možností a v souladu s poptávkou po činnostech školských poradenských pracovišť. Pružně reagovat na změny v poptávce ze škol. - Úspěšně se vyrovnat s nestabilitou a změnami v legislativě, které se dějí nekoncepčně (retestování žáků každý rok, státní maturity...). - Pokračovat v započaté dobré spolupráci s řediteli malých základních škol roč. - Ve spolupráci s Asociací pracovníků pedagogicko-psychologických poraden řešit využívání testových metod v souvislosti s rovným přístupem žáků ke vzdělání. - Nakupovat a v rámci možností využívat nové testy, které mají aktualizované normy. - V souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne se vyrovnat se sloučením Pedagogicko-psychologické poradny v Semilech se Speciálně pedagogickým centrem v Turnově. Stránka 14 z 15

15 SEZNAM PŘÍLOH K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK Nabídka na školní rok 2013/2014 aneb poradna pro rodiče, děti a pedagogy 2. Pozvánka na pracovní setkání metodiků prevence základních a středních škol ( ) a hodnocení akce pedagogy 3. Pozvánka na pracovní setkání metodiků prevence základních a středních škol ( ) a hodnocení akce pedagogy 4. Pozvánka na seminář výchovných poradců základních a středních škol okresu Semily ( ) a hodnocení akce pedagogy 5. Pozvánka na pracovní setkání výchovných poradců základních a středních škol ( ) a hodnocení akce pedagogy 6. Pozvánka na 12. Poradenský den Tajemství a symbolika pohádek ( ) 7. Pozvánka na metodické setkání základních škol okresu Semily pracovní setkání ředitelů ( ) a hodnocení akce řediteli 8. Pozvánka na pravidelné setkání dyslektických asistentek ( , , ) 9. Hodnocení semináře Zpráva z vyšetření ve školském poradenském zařízení a jak ji číst pedagogy ( ) 10. Tabulky OŠD a Integrace Stránka 15 z 15

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Výroční zpráva/ zpráva o činnosti ŠPZ Školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Petra Novotná Ředitelka PPP ÚO Název zařízení: Pedagogicko-psychologická

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Libštát 17, 512 03 Libštát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. ŠKOLA... 3 1.2. ZŘIZOVATEL... 3 1.3. MÍSTO

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Podklady připravili: pracovníci KPPP a ZDVPP Zlín Kompletace, zpracování a úpravy: MUDr. PhDr. Miroslav Orel, ředitel organizace Zlín

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel: 481 350 011, 481 319 111, http://www.ohsturnov.cz, vedeni@ohsturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 , LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11, tel.: 482 429 841, 482 710 077, fax: 485 103 880 www.gfxs.cz, e-mail: sekretariat@gfxs.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené 1. Základní údaje o škole (zařízení) a) Název školy: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace Adresa: E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec 14 Právní forma: Právnická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový Svět 77, 512 46 Harrachov tel: 481 528 134, e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala : Ing. Helena

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Pedagogicko-psychologická poradna Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace Telefon: 487 522 179, Mobil: 728 541 505, Mail: simankova@pppcl.cz, Web: www.pppcl.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, 481 321232, 481 324323, e-mail: jana.rulcova@sups.info www.sups.info VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ. Školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ. Školní rok 2011/2012 Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, 513 01 Semily Tel.:481 622 514, fax:481 621 029, e-mail: ddsemily@quick.cz http://www.dd-semily.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Školní rok 2011/2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 IČO: 63154617 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výroční zpráva o činnosti SVP Domek Zlín

Výroční zpráva o činnosti SVP Domek Zlín Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna Brno, Veslařská 246, odloučené pracoviště Středisko výchovné péče Zlín, Česká ul. 4789, 760 05 Zlín Výroční zpráva o činnosti SVP

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více