VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK Zprávu předkládá: Semily Mgr. Věra Provazníková ředitelka PPP Semily Stránka 1 z 15

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH, JEJICH KVALIFIKACI A ZPŮSOBILOSTI PŘEHLED ODBORNÉ A PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI VĚKOVÁ SKLADBA ÚČAST NA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍCH KONZULTACE NA ŠKOLÁCH A KONTROLY IVP ÚDAJE O POČTU DĚTÍ VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ REALIZOVANÉ KURZY PRO DĚTI: PROJEKTY A GRANTY OBLAST SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ METODICKÉ VEDENÍ ŠKOLNÍCH METODIKŮ PREVENCE METODICKÉ VEDENÍ VÝCHOVNÝCH PORADCŮ METODICKÉ VEDENÍ DYSLEKTICKÝCH ASISTENTEK ČINNOSTI V OBLASTI KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ TÁBORY NOVÉ TRENDY PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST A PRACOVNÍ SEMINÁŘE VEDENÍ STÁŽISTŮ...13 Stránka 2 z 15

3 20. OBLAST ŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL DALŠÍ ZÁMĚRY PORADNY, ZHODNOCENÍ, ZÁVĚR...14 SEZNAM PŘÍLOH K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ O ČINNOSTI PPP...15 Stránka 3 z 15

4 1. Základní údaje o zařízení - Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech, Nádražní 213, Semily, PSČ PPP Semily je od příspěvkovou organizací Libereckého kraje - IČO IZO Zřizovatel: Krajský úřad v Liberci - Ředitel: Mgr. Věra Provazníková - Datum zařazení do sítě: Odloučená pracoviště: Turnov, 28. října 1872 a Lomnice nad Popelkou, Fučíkova Údaje o pracovnících, jejich kvalifikaci a způsobilosti Přehled pedagogických pracovníků: Mgr. Věra Provazníková ředitelka, psycholog 100% PhDr. Věra Picková psycholog 100% - odchod do důchodu Mgr. Ivana Goddefroy speciální pedagog 80% - pracovní poměr ukončen dohodou Mgr. Jana Leitnerová psycholog 100% Mgr. Pavlína Tomášková psycholog 80% - od % Mgr. Lenka Marková speciální pedagog 100% Mgr. Petra Houšková speciální pedagog 50 % Mgr. Iva Špetlíková speciální pedagog 50% Mgr. Lucie Bártová psycholog od % od % Přehled nepedagogických pracovníků: Ludmila Sieglerová sociální pracovnice 100% Věková skladba pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích: < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 2 2,5 1, ,8 z toho ženy 2 2,5 1, ,8 Stránka 4 z 15

5 3. Přehled odborné a pedagogické způsobilosti Všichni zaměstnanci PPP s pracovní smlouvou na dobu neurčitou splňují kvalifikační předpoklady pro výkon svých funkcí dle platných předpisů 4. Věková skladba Průměrný věk pedagogických pracovníků je 39,875 let. Průměrný věk nepedagogických pracovníků je 43 let. Průměrný věk pracovníků PPP 40,22 let. 5. Účast na vzdělávacích akcích Údaje o dalším vzdělávání pracovníků Lucie Bártová úspěšně ukončila studium jednooborové psychologie na FF v Olomouci v červnu Mgr. Pavlína Tomášková úspěšně ukončila výcvik Základní výcvik ve VTI (ZV VTI Modul II); (Občanské sdružení SPIN akreditovaná vzdělávací instituce oprávněná udělovat osvědčení pro kvalifikaci VTI trenér) - v rámci projektu Poradenství dne Dne , , a supervize VTI Praha přípravný seminář VTI na závěrečné zkoušky Intervize Praha Individuální účast na vzdělávacích akcích Interní kazuistické semináře pro odborné pracovníky (psychology a speciální pedagogy) poradny , , Odborní pracovníci si přinášeli své kauzy ke sdílení a hledání dalších možných řešení v PPP Liberec - společný kazuistický seminář pro psychology poraden k diagnostickému využití metody WJ- IE (Mgr. Provazníková, Mgr. Leitnerová, Mgr. Tomášková) a Poradenské dny na Seči, které pořádala Asociace PPP ČR (Mgr. Leitnerová, Mgr. Marková). Mgr. Leitnerová Jana 1. Semináře v rámci pracovní skupiny pro nadané na NUV Praha: a , a Chocholová a J. Budínová: Čtením a psaním ke kritickému myšlení a kazuistický seminář s Dr. Krejčířovou a pracovní setkání skupiny psychologů Stránka 5 z 15

6 a seminář ROR s Dr. Krejčířovou a pracovní setkání skupiny psychologů N. Špaténková - Dítě a smrt Mgr. Marková Lenka 1. A. Chocholová a J. Budínová: Čtením a psaním ke kritickému myšlení v termínech a , a , a , 15. a , a Dr. Heyrovská Kurz rozvoje grafomotorických dovedností Trutnov Dr. Zelinková - Metody vyučování čtení, Dyscentrum Praha Mgr. Tomášková Pavlína 1. Kvalifikační kurz - Kompletní krizová intervence - OS Ztracené dítě ( , , , ) a Úvod do Motivačních rozhovorů Praha Jacobsonova progresivní relaxace Praha Mgr. Bártová Lucie a Kurz administrátorů testu Woodcock-Johnson International Editions; Praha PhDr. Anton Furman Csc. Mgr. Goddefroy Ivana Poradenský den Jablonec nad Nisou Mgr. Houšková Petra Poradenský den Jablonec nad Nisou Mgr. Provazníková Věra Krizová intervence na škole Mgr. Fořtová- PPP Liberec Nový občanský zákoník a škola Mgr. Veselá 6. Konzultace na školách a kontroly IVP Konzultace a návštěvy na školách v průběhu školního roku, vyjma akcí a přednášek jsou již na našem školském poradenském zařízení samozřejmostí a standardem naší práce. Setkáváme se společně s rodiči a pedagogy, což je pozitivní předpoklad pro řešení výchovných a výukových problémů. Takových setkání bylo v globále více než 100. Všechny pracovnice jsou přítomny na mateřských školách při příležitosti vyšetření školní připravenosti dětí i při šetření na základních školách. Stránka 6 z 15

7 Kontroly IVP na základních školách Mgr. Ivana Goddefroy 3 školy 2x za rok (ZŠ I. O. Semily, ZŠ Riegra Semily, ZŠ T. G. M. Lomnice nad Popelkou) 2 školy 1x za rok (WZŠ Semily, ZŠ Loukov) Mgr. Iva Špetlíková 4 školy 2x za rok (ZŠ Turnov Žižkova, ZŠ Turnov 28. října, ZŠ Rovensko pod Troskami, ZŠ Tatobity) Mgr. Petra Houšková 1 škola 2x za rok (ZŠ Turnov Skálova) Mgr. Marková Lenka 12 škol (ZŠ Rokytnice, ZŠ Jablonec n/j., ZŠ Víchová n/j., ZŠ Horní Branná, ZŠ Benecko, ZŠ Jilemnice I., ZŠ Jilemnice II., ZŠ Studenec, ZŠ Poniklá, ZŠ Roztoky u Jilemnice, ZŠ Vysoké nad Jizerou, MŠ a ZŠ Jilemnice) 7. Údaje o počtu dětí Potencionální klienti Semily ve školním roce 2013/14 mateřské školy: základní školy: střední školy: (z toho 135 ve speciálních třídách) (z toho 249 ve speciálních třídách) (z toho 116 nástavby, žáci po vyučení a starší) Celkem potencionálních klientů: Výsledky výchovy a vzdělávání Přehledy vyšetřených dětí: Celkem skupinových vyšetření: 6 Celkový počet kontaktů s klienty: 2214 Individuální komplexní vyšetření bylo realizováno: 855 Ostatní individuální péče: 1044 Vstupní vyšetření: 562 Sociometrické vyšetření třídních kolektivů: 6 Nově jsme v tomto školním roce provedli screening v mateřských školách: celkem zapojeno 17 mateřských škol na území našeho okresu a 108 dětí. Klienti, jimž byla v tomto školním roce poskytnuta skupinová péče: 800 dětí a žáků. (harmonizační dny, intervenční programy pro problémové třídy, screening MŠ) Metodicky byla v tomto školním roce vedena přípravná třída v Základní škole v Semilech, kde bylo v červnu výstupní kontrolní vyšetření zařazených dětí. Stránka 7 z 15

8 Dyslektická náprava a rozvoj řečových dovedností u dětí vedená speciálním pedagogem na poradně: 6 klientů náprava vedena v průběhu celého školního roku Mgr. Ivana Goddefroy Individuální reedukační péče v PPP: Mgr. Marková Lenka 1 klient 5 setkání 1 klient 3 setkání 1 klient 2 setkání 9. Realizované kurzy pro děti: Kurz grafomotoriky metodikou Dr. Heyrovské Mgr. Ivana Goddefroy (Semily + Lomnice nad Popelkou) - 10 setkání se skupinou; 3 skupiny; 21 dětí Mgr. Petra Houšková (Turnov) - 10 setkání se skupinou; 9 dětí Kurz předškolních dovedností Mgr. Lenka Marková - 5 setkání se skupinou; 6 dětí - 10 setkání se skupinou; 11 dětí Mgr. Petra Houšková (Turnov) - 5 setkání se skupinou; 13 dětí 10. Projekty a granty Pedagogicko-psychologická poradna přestala vyvíjet iniciativu v této oblasti, protože realizované projekty, které měly mnohaletou (více jak 15 let) tradici nebyly podpořeny MŠMT na základě posouzení hodnotitelů MŠMT. 11. Oblast sociálně patologických jevů - Harmonizační dny pro 6. ročník ZŠ Libštát Kořenov ve dnech lektorské zajištění a příprava programu Mgr. Lenka Marková, Mgr. Iva Špetlíková - Harmonizační dny 6. ročník ZŠ I. O. Semily na Nebáku lektorské zajištění a příprava programu Mgr. Jana Leitnerová a Mgr. Lucie Bártová - Harmonizační dny 6. ročník ZŠ Semily Jizerská lektorské zajištění a příprava programu Mgr. Pavlína Tomášková a Mgr. Lenka Marková Stránka 8 z 15

9 - Harmonizační dny 6. ročník ZŠ Turnov v Radostíně lektorské zajištění a příprava programu Mgr. Jana Leitnerová, Mgr. Iva Špetlíková - Harmonizační program pro studenty SZŠ Turnov lektorské zajištění a příprava programu Mgr. Jana Leitnerová - Harmonizační program na ZŠ Jilemnice lektorské zajištění a příprava programu Mgr. Lenka Marková, pro 6. A a 6. B - Harmonizační dny 6. ročníků ZŠ Lomnice nad Pop lektorské zajištění a příprava programu 3 skupiny- Mgr. Jana Leitnerová a Mgr. Lucie Bártová Prevence k bezpečnému pohybu na internetu na základních školách - Na žádost školy (ZŠ Libštát) připraven a realizován program pro 2 skupiny žáků - KYBEZ bezpečný pohyb na internetu Mgr. Pavlína Tomášková, Mgr. Jana Leitnerová Prevence šikany na základních školách: - Beseda k prevenci šikany za pomoci filmu Mezi stěnami ( třídy - 6. ročník ZŠ Lomnice nad Popelkou) Mgr. Jana Leitnerová Práce s problematickými třídními kolektivy: Mgr. Pavlína Tomášková: , , , , , , Mgr. Jana Leitnerová: a Mgr. Lenka Marková: , , , , , Mgr. Iva Špetlíková: Metodické vedení školních metodiků prevence: jsme ve spolupráci s pracovníky Krajského úřadu v Liberci v rámci udržitelnosti Projektu Poradenství v Libereckém kraji CZ1.07/ / zorganizovali a zajistili pracovní setkání metodiků prevence na Hadovce ve Vítkovicích Téma setkání: Mgr. Robert Čapek Práce se třídním klimatem, Školní prostředí, autorita a kázeň, Pravidla chování a jejich dodržování Hodnocení účastníky - viz příloha. Garant: Mgr. Věra Provazníková, Ludmila Sieglerová pracovní setkání metodiků základních a středních škol s Mgr. Chudobovou Kateřinou jako zástupcem KÚ Liberec a Mudr. Nejedlou ze SZÚ Praha na téma: Rizikové faktory ve stravování dětí a jejich vliv na chování. Obsah prodejních automatů na školách, vliv výživy na syndrom ADHD Stránka 9 z 15

10 Hodnocení akce účastníky: viz příloha. Garant: Mgr. Věra Provazníková a Ludmila Sieglerová V průběhu celého školního roku probíhala pravidelná spolupráce s krajským koordinátorem prevence (za PPP Semily zajišťovala Mgr. Věra Provazníková okresní metodik prevence) Mgr. V. Provazníková se podílela na hodnocení projektů podaných školami našeho kraje. - pravidelná jednání při zajišťování prevence sociálně patologických jevů na školách na základě podnětů pedagogů - spolupráce a případné metodické vedení u konkrétních kauz 13. Metodické vedení výchovných poradců jsme připravili a organizačně zajistili ve spolupráci se zřizovatelem v rámci udržitelnosti Projektu Poradenství v Libereckém kraji CZ1.07/ / pravidelné pracovní setkání výchovných poradců ZŠ, SŠ z územního celku okresu Semily. Akce byla realizována ve Svijanském Újezdu. Tématem setkání: Čtyřko-pětkař na základní škole a jak mu pomáhat - Mgr. Budíková J., která v den konání akce oznámila, že nemůže přijet. Poděkovat zde je nutné Mgr. Křečkovi za jeho profesionální poskytnutí podpory a následné zajištění náhradního programu pracovnicí svého oddělení. Hodnocení účastníky- viz příloha Garant: Mgr. Věra Provazníková a Ludmila Sieglerová pracovní setkání výchovných poradců na téma: Týrané děti s lektorkou Mgr. Veronikou Uhlířovou. Garant: Mgr. Věra Provazníková a Ludmila Sieglerová Hodnocení akce: viz.příloha Výchovní poradci jsou přítomni při kontrole IVP na škole, kam zveme i rodiče žáků a vyučující. Pokud na škole konzultujeme výukové obtíže, zveme k jednání výchovné poradce. Spolupráci s nimi vnímáme jako neoddělitelnou součást poradenské práce a podpory. 14. Metodické vedení dyslektických asistentek Pracovní seminář dyslektických asistentek byl zorganizován: v Jilemnici v Semilech v Turnově dne od hod. do hod. dne od hod. do hod. dne od hod. do hod. Téma setkání: Základní informace a zkušenosti s písmem comenia skript. Představení nových pomůcek pro výuku Mgr. Musilovou Garant akce: Mgr. Marková Lenka a Ludmila Sieglerová 15. Činnosti v oblasti kariérového poradenství: - Každoročně zajišťujeme prezentaci středních škol na výjezdním setkání výchovných Stránka 10 z 15

11 poradců. - V prostorách PPP máme nástěnku s nabídkou středních škol a aktuálními informacemi k profesionální orientaci. - Pravidelně spolupracujeme s úřadem práce paní Jetelovou, která se každoročně na podzim a na jaře účastní pracovního setkání výchovných poradců a každoročně zajišťuje prostor na úřadu práce pro jarní pracovní setkání výchovných poradců (vždy konec března nebo začátek dubna). - Profi vyšetření, pokud rodiče nebo studenti požádají. - Výstupní vyšetření našich klientů na konci základní školy, kde je předmětem konzultace i další směřování ve vzdělávání a profi. - Pokud jsme požádáni, tak vydáváme potvrzení pro žáky z 9. ročníků pro přijímací zkoušky na SŠ (viz. legislativa) 16. Tábory příprava letního tábora pro děti. Garant: Mgr. Pavlína Tomášková letní tábor a letní dyslektický tábor v Drhlenách Garant: Mgr. Věra Provazníková tábora se zúčastnilo 81 dětí. 17. Nové trendy Nově nabízenou službou PPP je metoda VTI, videotrénink interakcí, jehož primárním cílem je podpora pedagoga při zvládání náročných situací ve výuce, sekundárním cílem je rozvoj dovedností pedagoga. Mgr. Tomášková Pavlína v tomto školním roce realizovala: - spolupráci s 2 pedagogy ze 2 škol - 3 návštěvy na škole a konzultace, kde byl formulován cíl spolupráce - 6 natáčecích hodin ve třídě - 6 rozborů natočeného materiálu Školské poradenské pracoviště Tradicí se již stalo - tzv. Školní poradenské pracoviště při Základní škole v Lomnici nad Popelkou, kde je zajišťována přítomnost odborného pracovníka poradny, vždy druhou středu v měsíci. Tato služba se oboustranně osvědčila. Ve škole je vždy jeden měsíc speciální pedagog a následný měsíc psycholog. Pokračujeme v činnosti školního pracoviště v Jilemnici na Základní škole Komenského, kde je pravidelně zajišťována odborná péče o žáky. Pracovní setkání ředitelů škol ročník Ve dnech a z podnětu ředitelů připravila a zorganizovala PPP Semily dvoudenní pracovní setkání s řediteli malých škol ročníků na území okresu Semily (program viz příloha - Malá Skála). Stránka 11 z 15

12 Témata setkání: Ing. Princová Jiřina: Malé školy a jejich perspektiva a místo ve vzdělávací soustavě našeho kraje. Mgr. Musilová: Výpomůcky. Ing. Jirásko: člen rady asociace ředitelů ZŠ - Jak nám pomáhá asociace ředitelů. Mgr. Fronika Burešová: Selhávající žák ve třídě a jak s ním pracovat na malotřídní škole. Hodnocení akce: viz příloha Garant: Mgr. Věra Provazníková a Ludmila Sieglerová Poradenský den Naše pedagogicko-psychologická poradna připravila pro pedagogickou i laickou veřejnost již 11. ročník Poradenského dne, který byl podpořen v rámci udržitelnosti projektu Poradenství v Libereckém kraji CZ.1.07/1.2.00/ Hlavní téma: Tajemství a symbolika pohádek Lektor: PhDr. Marek Herman Garant: Mgr. Ivana Goddefroy 18. Přednášková činnost a pracovní semináře Pro rodiče a děti společné pracovní semináře: Mgr. Ivana Goddefroy Pracovní setkání MŠ Vysoké nad Jizerou Pracovní setkání MŠ Slaná u Semil Pracovní setkání MŠ Klubíčko Pracovní setkání MŠ Košťálov Školička ZŠ Jizerská Semily Mgr. Lenka Marková Pracovní seminář MŠ Víchová n/jiz. ( ) Pracovní seminář MŠ Poniklá ( ) Pracovní seminář MŠ Zámecká Jilemnice ( ) Pracovní seminář MŠ Spořilovská ( ) Pro rodiče: Přednášky o školní připravenosti dětí: Mgr. Věra Provazníková 6 x (MŠ Jilemnice Zámecká, MŠ Stružinec, MŠ Nová Ves, MŠ Lvíček Lomnice nad Popelkou, MŠ Levínská Olešnice, MŠ Na Olešce Semily) Mgr. Jana Leitnerová 3 x (MŠ Mašov, MŠ Turnov Zborovská, MŠ Alešova Turnov) Mgr. Petra Houšková 1 x (ZŠ Bělá u Turnova) Mgr. Lenka Marková 1 x (MŠ Hrabačov) Stránka 12 z 15

13 Mgr. Ivana Goddefroy ZŠ Lomnice nad Pop.) 4 x (MŠ Harrachov, ZŠ Vysoké nad Jizerou, ZŠ Bělá u Turnova, Přednášky na témata, dle požadavku škol pro rodiče: Režim školáka ZŠ Lomnice n. Pop. Mgr. Ivana Goddefroy ZŠ Stružinec Mgr. Ivana Goddefroy Řečová výchova MŠ Lomnice n. Pop. Mgr. Ivana Goddefroy Jak se učit ZŠ Čistá u Horek Mgr. Věra Provazníková Pro žáky a studenty: Jak se učit seminář pro 2 třídy žáků 8. ročníků ZŠ Lomnice n. Pop. - Mgr. Jana Leitnerová Jak se učit seminář pro studenty středních škol v Turnově ubytovaných na Domově mládeže - Mgr. Jana Leitnerová Pro učitele: Zpráva z vyšetření ve školském poradenském zařízení a jak ji číst Dvoračky - Mgr. Věra Provazníková a Mgr. Lenka Marková Třídní schůzky a jejich forma Mgr. Pavlína Tomášková a Mgr. Věra Provazníková 19. Vedení stážistů 3 studentky jednotlivě - celkem 8 pracovních dní (náslechy, konzultace, spolupráce při screeningu). 20. Oblast řízení zařízení Činnost PPP je vymezena Školským zákonem (561/2004) a definována ve Zřizovací listině PPP Semily. Dále Vyhláškou MŠMT ČR č. 72/2005 O výchovném poradenství ve znění pozdějších předpisů (116/2011) a dalšími právními předpisy. Pravidelné pracovní porady PPP se dle plánu na školní rok konají 1x měsíčně. Vždy je pořizován zápis, který je všemi zaměstnanci kontrolován a podepsán. V našem školském poradenském zařízení jsou pravidelně realizovány kazuistické semináře nad složitými kauzami našich klientů. Pravidelné konzultační hodiny PPP pro veřejnost a pedagogy jsou na pracovištích PPP v pondělí 14,00-16,00 hod. Ředitelka poradny se pravidelně účastní porad ředitelů, které svolává zřizovatel - Krajský Stránka 13 z 15

14 úřad v Liberci (26. 9 a , ). Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech Ředitelka PPP prezentovala informace z poradenského zařízení na poradě ředitelů ZŠ, MŠ, ZUŠ - pověřené obce Semily Na porady ředitelů pověřených obcí jsme několik let nebyli přizváváni a vítáme možnost nově nastavovat pravidla pro spolupráci , Pracovní setkání ke speciálnímu školství v Libereckém Kraji na KÚ Liberec. Porady ředitelů poraden České republiky aktuálně nejsou svolávány. Ředitelka poradny se pravidelně účastní jednání Asociace pracovníků v poradenství, kde zastupuje Liberecký kraj. V uplynulém školním roce jsme se snažili zprovoznit nový evidenční program Klient, který by měl zlepšit výkaznictví odvedené práce všech poraden v kraji. PPP průběžně dále spolupracuje: - s Krajským úřadem v Liberci - se základními, středními a mateřskými školami - s Úřadem práce v Semilech, oddělení poradenství - s oddělením péče o dítě a kurátory - s dětskými a odbornými lékaři - s Policií ČR - se speciálně pedagogickými centry dle jednotlivých zaměření 21. Údaje o výsledcích kontrol V uplynulém školním roce nebyla realizována žádná kontrola na našem pracovišti. 22. Další záměry poradny, zhodnocení, závěr - Naším trvalým hlavním záměrem je udržovat vysokou kvalitu a šíři poskytovaných poradenských služeb a rozvíjet je v rámci možností a v souladu s poptávkou po činnostech školských poradenských pracovišť. Pružně reagovat na změny v poptávce ze škol. - Úspěšně se vyrovnat s nestabilitou a změnami v legislativě, které se dějí nekoncepčně (retestování žáků každý rok, státní maturity...). - Pokračovat v započaté dobré spolupráci s řediteli malých základních škol roč. - Ve spolupráci s Asociací pracovníků pedagogicko-psychologických poraden řešit využívání testových metod v souvislosti s rovným přístupem žáků ke vzdělání. - Nakupovat a v rámci možností využívat nové testy, které mají aktualizované normy. - V souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne se vyrovnat se sloučením Pedagogicko-psychologické poradny v Semilech se Speciálně pedagogickým centrem v Turnově. Stránka 14 z 15

15 SEZNAM PŘÍLOH K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK Nabídka na školní rok 2013/2014 aneb poradna pro rodiče, děti a pedagogy 2. Pozvánka na pracovní setkání metodiků prevence základních a středních škol ( ) a hodnocení akce pedagogy 3. Pozvánka na pracovní setkání metodiků prevence základních a středních škol ( ) a hodnocení akce pedagogy 4. Pozvánka na seminář výchovných poradců základních a středních škol okresu Semily ( ) a hodnocení akce pedagogy 5. Pozvánka na pracovní setkání výchovných poradců základních a středních škol ( ) a hodnocení akce pedagogy 6. Pozvánka na 12. Poradenský den Tajemství a symbolika pohádek ( ) 7. Pozvánka na metodické setkání základních škol okresu Semily pracovní setkání ředitelů ( ) a hodnocení akce řediteli 8. Pozvánka na pravidelné setkání dyslektických asistentek ( , , ) 9. Hodnocení semináře Zpráva z vyšetření ve školském poradenském zařízení a jak ji číst pedagogy ( ) 10. Tabulky OŠD a Integrace Stránka 15 z 15

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 www. pppsemily.wz.cz tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007 Zprávu

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2003-2004

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2003-2004 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2003-2004 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP a SPC SEMILY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP a SPC SEMILY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP a SPC SEMILY ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Zprávu předkládá: Semily, 27. 10. 2016 Mgr. Věra Provazníková ředitelka PPP a SPC Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP & SPC SEMILY: 1.

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2008 2009

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 www. pppsemily.cz tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 Zprávu

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 www. pppsemily.wz.cz tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 Zprávu

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2005 2006

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2005 2006 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 www. pppsemily.wz.cz tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2005 2006 Zprávu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Výroční zpráva. Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny. za školní rok 2003/2004. Vypracovala: PhDr. Ivana Bernardová ředitelka KPPP

Výroční zpráva. Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny. za školní rok 2003/2004. Vypracovala: PhDr. Ivana Bernardová ředitelka KPPP Výroční zpráva Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny za školní rok 2003/2004 Vypracovala: PhDr. Ivana Bernardová ředitelka KPPP Výroční zpráva KPPP za školní rok 2003/2004 str. 1 Výroční zpráva

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016 Tematický plán výchovného poradce Školní rok 2015/2016 Oblasti působení výchovného poradce: 1.Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství v této

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Školní poradenské pracoviště Truhlářská

Školní poradenské pracoviště Truhlářská Školní poradenské pracoviště Truhlářská Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 Standardní činnosti výchovného poradce: A/ Poradenské činnosti: 1)

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13 Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Olomouc, U Sportovní haly 1a Adresa:

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 7 a 8 Glowackého 6/555. 181 00 Praha 8 - Troja Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 7 a 8 ve školním roce 2012/2013 1. Přesný

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE

STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE Přílohy Příloha 1: Síť místních center celoživotního vzdělávání PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení 1 Zřízení Centra vzdělanosti Libereckého kraje a sítě Místních center

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

Školní strategie poradenských služeb na ZŠ kpt. Nálepky Břeclav

Školní strategie poradenských služeb na ZŠ kpt. Nálepky Břeclav Školní strategie poradenských služeb na ZŠ kpt. Nálepky Břeclav Za poskytování poradenských služeb ve škole zodpovídá ředitel školy. Poradenské služby jsou zajišťovány školním poradenským pracovištěm (dále

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: OP Vzdělávání pro

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více