VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK Zprávu předkládá: Semily Mgr. Věra Provazníková ředitelka PPP Semily Stránka 1 z 15

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH, JEJICH KVALIFIKACI A ZPŮSOBILOSTI PŘEHLED ODBORNÉ A PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI VĚKOVÁ SKLADBA ÚČAST NA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍCH KONZULTACE NA ŠKOLÁCH A KONTROLY IVP ÚDAJE O POČTU DĚTÍ VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ REALIZOVANÉ KURZY PRO DĚTI: PROJEKTY A GRANTY OBLAST SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ METODICKÉ VEDENÍ ŠKOLNÍCH METODIKŮ PREVENCE METODICKÉ VEDENÍ VÝCHOVNÝCH PORADCŮ METODICKÉ VEDENÍ DYSLEKTICKÝCH ASISTENTEK ČINNOSTI V OBLASTI KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ TÁBORY NOVÉ TRENDY PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST A PRACOVNÍ SEMINÁŘE VEDENÍ STÁŽISTŮ...13 Stránka 2 z 15

3 20. OBLAST ŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL DALŠÍ ZÁMĚRY PORADNY, ZHODNOCENÍ, ZÁVĚR...14 SEZNAM PŘÍLOH K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ O ČINNOSTI PPP...15 Stránka 3 z 15

4 1. Základní údaje o zařízení - Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech, Nádražní 213, Semily, PSČ PPP Semily je od příspěvkovou organizací Libereckého kraje - IČO IZO Zřizovatel: Krajský úřad v Liberci - Ředitel: Mgr. Věra Provazníková - Datum zařazení do sítě: Odloučená pracoviště: Turnov, 28. října 1872 a Lomnice nad Popelkou, Fučíkova Údaje o pracovnících, jejich kvalifikaci a způsobilosti Přehled pedagogických pracovníků: Mgr. Věra Provazníková ředitelka, psycholog 100% PhDr. Věra Picková psycholog 100% - odchod do důchodu Mgr. Ivana Goddefroy speciální pedagog 80% - pracovní poměr ukončen dohodou Mgr. Jana Leitnerová psycholog 100% Mgr. Pavlína Tomášková psycholog 80% - od % Mgr. Lenka Marková speciální pedagog 100% Mgr. Petra Houšková speciální pedagog 50 % Mgr. Iva Špetlíková speciální pedagog 50% Mgr. Lucie Bártová psycholog od % od % Přehled nepedagogických pracovníků: Ludmila Sieglerová sociální pracovnice 100% Věková skladba pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích: < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 2 2,5 1, ,8 z toho ženy 2 2,5 1, ,8 Stránka 4 z 15

5 3. Přehled odborné a pedagogické způsobilosti Všichni zaměstnanci PPP s pracovní smlouvou na dobu neurčitou splňují kvalifikační předpoklady pro výkon svých funkcí dle platných předpisů 4. Věková skladba Průměrný věk pedagogických pracovníků je 39,875 let. Průměrný věk nepedagogických pracovníků je 43 let. Průměrný věk pracovníků PPP 40,22 let. 5. Účast na vzdělávacích akcích Údaje o dalším vzdělávání pracovníků Lucie Bártová úspěšně ukončila studium jednooborové psychologie na FF v Olomouci v červnu Mgr. Pavlína Tomášková úspěšně ukončila výcvik Základní výcvik ve VTI (ZV VTI Modul II); (Občanské sdružení SPIN akreditovaná vzdělávací instituce oprávněná udělovat osvědčení pro kvalifikaci VTI trenér) - v rámci projektu Poradenství dne Dne , , a supervize VTI Praha přípravný seminář VTI na závěrečné zkoušky Intervize Praha Individuální účast na vzdělávacích akcích Interní kazuistické semináře pro odborné pracovníky (psychology a speciální pedagogy) poradny , , Odborní pracovníci si přinášeli své kauzy ke sdílení a hledání dalších možných řešení v PPP Liberec - společný kazuistický seminář pro psychology poraden k diagnostickému využití metody WJ- IE (Mgr. Provazníková, Mgr. Leitnerová, Mgr. Tomášková) a Poradenské dny na Seči, které pořádala Asociace PPP ČR (Mgr. Leitnerová, Mgr. Marková). Mgr. Leitnerová Jana 1. Semináře v rámci pracovní skupiny pro nadané na NUV Praha: a , a Chocholová a J. Budínová: Čtením a psaním ke kritickému myšlení a kazuistický seminář s Dr. Krejčířovou a pracovní setkání skupiny psychologů Stránka 5 z 15

6 a seminář ROR s Dr. Krejčířovou a pracovní setkání skupiny psychologů N. Špaténková - Dítě a smrt Mgr. Marková Lenka 1. A. Chocholová a J. Budínová: Čtením a psaním ke kritickému myšlení v termínech a , a , a , 15. a , a Dr. Heyrovská Kurz rozvoje grafomotorických dovedností Trutnov Dr. Zelinková - Metody vyučování čtení, Dyscentrum Praha Mgr. Tomášková Pavlína 1. Kvalifikační kurz - Kompletní krizová intervence - OS Ztracené dítě ( , , , ) a Úvod do Motivačních rozhovorů Praha Jacobsonova progresivní relaxace Praha Mgr. Bártová Lucie a Kurz administrátorů testu Woodcock-Johnson International Editions; Praha PhDr. Anton Furman Csc. Mgr. Goddefroy Ivana Poradenský den Jablonec nad Nisou Mgr. Houšková Petra Poradenský den Jablonec nad Nisou Mgr. Provazníková Věra Krizová intervence na škole Mgr. Fořtová- PPP Liberec Nový občanský zákoník a škola Mgr. Veselá 6. Konzultace na školách a kontroly IVP Konzultace a návštěvy na školách v průběhu školního roku, vyjma akcí a přednášek jsou již na našem školském poradenském zařízení samozřejmostí a standardem naší práce. Setkáváme se společně s rodiči a pedagogy, což je pozitivní předpoklad pro řešení výchovných a výukových problémů. Takových setkání bylo v globále více než 100. Všechny pracovnice jsou přítomny na mateřských školách při příležitosti vyšetření školní připravenosti dětí i při šetření na základních školách. Stránka 6 z 15

7 Kontroly IVP na základních školách Mgr. Ivana Goddefroy 3 školy 2x za rok (ZŠ I. O. Semily, ZŠ Riegra Semily, ZŠ T. G. M. Lomnice nad Popelkou) 2 školy 1x za rok (WZŠ Semily, ZŠ Loukov) Mgr. Iva Špetlíková 4 školy 2x za rok (ZŠ Turnov Žižkova, ZŠ Turnov 28. října, ZŠ Rovensko pod Troskami, ZŠ Tatobity) Mgr. Petra Houšková 1 škola 2x za rok (ZŠ Turnov Skálova) Mgr. Marková Lenka 12 škol (ZŠ Rokytnice, ZŠ Jablonec n/j., ZŠ Víchová n/j., ZŠ Horní Branná, ZŠ Benecko, ZŠ Jilemnice I., ZŠ Jilemnice II., ZŠ Studenec, ZŠ Poniklá, ZŠ Roztoky u Jilemnice, ZŠ Vysoké nad Jizerou, MŠ a ZŠ Jilemnice) 7. Údaje o počtu dětí Potencionální klienti Semily ve školním roce 2013/14 mateřské školy: základní školy: střední školy: (z toho 135 ve speciálních třídách) (z toho 249 ve speciálních třídách) (z toho 116 nástavby, žáci po vyučení a starší) Celkem potencionálních klientů: Výsledky výchovy a vzdělávání Přehledy vyšetřených dětí: Celkem skupinových vyšetření: 6 Celkový počet kontaktů s klienty: 2214 Individuální komplexní vyšetření bylo realizováno: 855 Ostatní individuální péče: 1044 Vstupní vyšetření: 562 Sociometrické vyšetření třídních kolektivů: 6 Nově jsme v tomto školním roce provedli screening v mateřských školách: celkem zapojeno 17 mateřských škol na území našeho okresu a 108 dětí. Klienti, jimž byla v tomto školním roce poskytnuta skupinová péče: 800 dětí a žáků. (harmonizační dny, intervenční programy pro problémové třídy, screening MŠ) Metodicky byla v tomto školním roce vedena přípravná třída v Základní škole v Semilech, kde bylo v červnu výstupní kontrolní vyšetření zařazených dětí. Stránka 7 z 15

8 Dyslektická náprava a rozvoj řečových dovedností u dětí vedená speciálním pedagogem na poradně: 6 klientů náprava vedena v průběhu celého školního roku Mgr. Ivana Goddefroy Individuální reedukační péče v PPP: Mgr. Marková Lenka 1 klient 5 setkání 1 klient 3 setkání 1 klient 2 setkání 9. Realizované kurzy pro děti: Kurz grafomotoriky metodikou Dr. Heyrovské Mgr. Ivana Goddefroy (Semily + Lomnice nad Popelkou) - 10 setkání se skupinou; 3 skupiny; 21 dětí Mgr. Petra Houšková (Turnov) - 10 setkání se skupinou; 9 dětí Kurz předškolních dovedností Mgr. Lenka Marková - 5 setkání se skupinou; 6 dětí - 10 setkání se skupinou; 11 dětí Mgr. Petra Houšková (Turnov) - 5 setkání se skupinou; 13 dětí 10. Projekty a granty Pedagogicko-psychologická poradna přestala vyvíjet iniciativu v této oblasti, protože realizované projekty, které měly mnohaletou (více jak 15 let) tradici nebyly podpořeny MŠMT na základě posouzení hodnotitelů MŠMT. 11. Oblast sociálně patologických jevů - Harmonizační dny pro 6. ročník ZŠ Libštát Kořenov ve dnech lektorské zajištění a příprava programu Mgr. Lenka Marková, Mgr. Iva Špetlíková - Harmonizační dny 6. ročník ZŠ I. O. Semily na Nebáku lektorské zajištění a příprava programu Mgr. Jana Leitnerová a Mgr. Lucie Bártová - Harmonizační dny 6. ročník ZŠ Semily Jizerská lektorské zajištění a příprava programu Mgr. Pavlína Tomášková a Mgr. Lenka Marková Stránka 8 z 15

9 - Harmonizační dny 6. ročník ZŠ Turnov v Radostíně lektorské zajištění a příprava programu Mgr. Jana Leitnerová, Mgr. Iva Špetlíková - Harmonizační program pro studenty SZŠ Turnov lektorské zajištění a příprava programu Mgr. Jana Leitnerová - Harmonizační program na ZŠ Jilemnice lektorské zajištění a příprava programu Mgr. Lenka Marková, pro 6. A a 6. B - Harmonizační dny 6. ročníků ZŠ Lomnice nad Pop lektorské zajištění a příprava programu 3 skupiny- Mgr. Jana Leitnerová a Mgr. Lucie Bártová Prevence k bezpečnému pohybu na internetu na základních školách - Na žádost školy (ZŠ Libštát) připraven a realizován program pro 2 skupiny žáků - KYBEZ bezpečný pohyb na internetu Mgr. Pavlína Tomášková, Mgr. Jana Leitnerová Prevence šikany na základních školách: - Beseda k prevenci šikany za pomoci filmu Mezi stěnami ( třídy - 6. ročník ZŠ Lomnice nad Popelkou) Mgr. Jana Leitnerová Práce s problematickými třídními kolektivy: Mgr. Pavlína Tomášková: , , , , , , Mgr. Jana Leitnerová: a Mgr. Lenka Marková: , , , , , Mgr. Iva Špetlíková: Metodické vedení školních metodiků prevence: jsme ve spolupráci s pracovníky Krajského úřadu v Liberci v rámci udržitelnosti Projektu Poradenství v Libereckém kraji CZ1.07/ / zorganizovali a zajistili pracovní setkání metodiků prevence na Hadovce ve Vítkovicích Téma setkání: Mgr. Robert Čapek Práce se třídním klimatem, Školní prostředí, autorita a kázeň, Pravidla chování a jejich dodržování Hodnocení účastníky - viz příloha. Garant: Mgr. Věra Provazníková, Ludmila Sieglerová pracovní setkání metodiků základních a středních škol s Mgr. Chudobovou Kateřinou jako zástupcem KÚ Liberec a Mudr. Nejedlou ze SZÚ Praha na téma: Rizikové faktory ve stravování dětí a jejich vliv na chování. Obsah prodejních automatů na školách, vliv výživy na syndrom ADHD Stránka 9 z 15

10 Hodnocení akce účastníky: viz příloha. Garant: Mgr. Věra Provazníková a Ludmila Sieglerová V průběhu celého školního roku probíhala pravidelná spolupráce s krajským koordinátorem prevence (za PPP Semily zajišťovala Mgr. Věra Provazníková okresní metodik prevence) Mgr. V. Provazníková se podílela na hodnocení projektů podaných školami našeho kraje. - pravidelná jednání při zajišťování prevence sociálně patologických jevů na školách na základě podnětů pedagogů - spolupráce a případné metodické vedení u konkrétních kauz 13. Metodické vedení výchovných poradců jsme připravili a organizačně zajistili ve spolupráci se zřizovatelem v rámci udržitelnosti Projektu Poradenství v Libereckém kraji CZ1.07/ / pravidelné pracovní setkání výchovných poradců ZŠ, SŠ z územního celku okresu Semily. Akce byla realizována ve Svijanském Újezdu. Tématem setkání: Čtyřko-pětkař na základní škole a jak mu pomáhat - Mgr. Budíková J., která v den konání akce oznámila, že nemůže přijet. Poděkovat zde je nutné Mgr. Křečkovi za jeho profesionální poskytnutí podpory a následné zajištění náhradního programu pracovnicí svého oddělení. Hodnocení účastníky- viz příloha Garant: Mgr. Věra Provazníková a Ludmila Sieglerová pracovní setkání výchovných poradců na téma: Týrané děti s lektorkou Mgr. Veronikou Uhlířovou. Garant: Mgr. Věra Provazníková a Ludmila Sieglerová Hodnocení akce: viz.příloha Výchovní poradci jsou přítomni při kontrole IVP na škole, kam zveme i rodiče žáků a vyučující. Pokud na škole konzultujeme výukové obtíže, zveme k jednání výchovné poradce. Spolupráci s nimi vnímáme jako neoddělitelnou součást poradenské práce a podpory. 14. Metodické vedení dyslektických asistentek Pracovní seminář dyslektických asistentek byl zorganizován: v Jilemnici v Semilech v Turnově dne od hod. do hod. dne od hod. do hod. dne od hod. do hod. Téma setkání: Základní informace a zkušenosti s písmem comenia skript. Představení nových pomůcek pro výuku Mgr. Musilovou Garant akce: Mgr. Marková Lenka a Ludmila Sieglerová 15. Činnosti v oblasti kariérového poradenství: - Každoročně zajišťujeme prezentaci středních škol na výjezdním setkání výchovných Stránka 10 z 15

11 poradců. - V prostorách PPP máme nástěnku s nabídkou středních škol a aktuálními informacemi k profesionální orientaci. - Pravidelně spolupracujeme s úřadem práce paní Jetelovou, která se každoročně na podzim a na jaře účastní pracovního setkání výchovných poradců a každoročně zajišťuje prostor na úřadu práce pro jarní pracovní setkání výchovných poradců (vždy konec března nebo začátek dubna). - Profi vyšetření, pokud rodiče nebo studenti požádají. - Výstupní vyšetření našich klientů na konci základní školy, kde je předmětem konzultace i další směřování ve vzdělávání a profi. - Pokud jsme požádáni, tak vydáváme potvrzení pro žáky z 9. ročníků pro přijímací zkoušky na SŠ (viz. legislativa) 16. Tábory příprava letního tábora pro děti. Garant: Mgr. Pavlína Tomášková letní tábor a letní dyslektický tábor v Drhlenách Garant: Mgr. Věra Provazníková tábora se zúčastnilo 81 dětí. 17. Nové trendy Nově nabízenou službou PPP je metoda VTI, videotrénink interakcí, jehož primárním cílem je podpora pedagoga při zvládání náročných situací ve výuce, sekundárním cílem je rozvoj dovedností pedagoga. Mgr. Tomášková Pavlína v tomto školním roce realizovala: - spolupráci s 2 pedagogy ze 2 škol - 3 návštěvy na škole a konzultace, kde byl formulován cíl spolupráce - 6 natáčecích hodin ve třídě - 6 rozborů natočeného materiálu Školské poradenské pracoviště Tradicí se již stalo - tzv. Školní poradenské pracoviště při Základní škole v Lomnici nad Popelkou, kde je zajišťována přítomnost odborného pracovníka poradny, vždy druhou středu v měsíci. Tato služba se oboustranně osvědčila. Ve škole je vždy jeden měsíc speciální pedagog a následný měsíc psycholog. Pokračujeme v činnosti školního pracoviště v Jilemnici na Základní škole Komenského, kde je pravidelně zajišťována odborná péče o žáky. Pracovní setkání ředitelů škol ročník Ve dnech a z podnětu ředitelů připravila a zorganizovala PPP Semily dvoudenní pracovní setkání s řediteli malých škol ročníků na území okresu Semily (program viz příloha - Malá Skála). Stránka 11 z 15

12 Témata setkání: Ing. Princová Jiřina: Malé školy a jejich perspektiva a místo ve vzdělávací soustavě našeho kraje. Mgr. Musilová: Výpomůcky. Ing. Jirásko: člen rady asociace ředitelů ZŠ - Jak nám pomáhá asociace ředitelů. Mgr. Fronika Burešová: Selhávající žák ve třídě a jak s ním pracovat na malotřídní škole. Hodnocení akce: viz příloha Garant: Mgr. Věra Provazníková a Ludmila Sieglerová Poradenský den Naše pedagogicko-psychologická poradna připravila pro pedagogickou i laickou veřejnost již 11. ročník Poradenského dne, který byl podpořen v rámci udržitelnosti projektu Poradenství v Libereckém kraji CZ.1.07/1.2.00/ Hlavní téma: Tajemství a symbolika pohádek Lektor: PhDr. Marek Herman Garant: Mgr. Ivana Goddefroy 18. Přednášková činnost a pracovní semináře Pro rodiče a děti společné pracovní semináře: Mgr. Ivana Goddefroy Pracovní setkání MŠ Vysoké nad Jizerou Pracovní setkání MŠ Slaná u Semil Pracovní setkání MŠ Klubíčko Pracovní setkání MŠ Košťálov Školička ZŠ Jizerská Semily Mgr. Lenka Marková Pracovní seminář MŠ Víchová n/jiz. ( ) Pracovní seminář MŠ Poniklá ( ) Pracovní seminář MŠ Zámecká Jilemnice ( ) Pracovní seminář MŠ Spořilovská ( ) Pro rodiče: Přednášky o školní připravenosti dětí: Mgr. Věra Provazníková 6 x (MŠ Jilemnice Zámecká, MŠ Stružinec, MŠ Nová Ves, MŠ Lvíček Lomnice nad Popelkou, MŠ Levínská Olešnice, MŠ Na Olešce Semily) Mgr. Jana Leitnerová 3 x (MŠ Mašov, MŠ Turnov Zborovská, MŠ Alešova Turnov) Mgr. Petra Houšková 1 x (ZŠ Bělá u Turnova) Mgr. Lenka Marková 1 x (MŠ Hrabačov) Stránka 12 z 15

13 Mgr. Ivana Goddefroy ZŠ Lomnice nad Pop.) 4 x (MŠ Harrachov, ZŠ Vysoké nad Jizerou, ZŠ Bělá u Turnova, Přednášky na témata, dle požadavku škol pro rodiče: Režim školáka ZŠ Lomnice n. Pop. Mgr. Ivana Goddefroy ZŠ Stružinec Mgr. Ivana Goddefroy Řečová výchova MŠ Lomnice n. Pop. Mgr. Ivana Goddefroy Jak se učit ZŠ Čistá u Horek Mgr. Věra Provazníková Pro žáky a studenty: Jak se učit seminář pro 2 třídy žáků 8. ročníků ZŠ Lomnice n. Pop. - Mgr. Jana Leitnerová Jak se učit seminář pro studenty středních škol v Turnově ubytovaných na Domově mládeže - Mgr. Jana Leitnerová Pro učitele: Zpráva z vyšetření ve školském poradenském zařízení a jak ji číst Dvoračky - Mgr. Věra Provazníková a Mgr. Lenka Marková Třídní schůzky a jejich forma Mgr. Pavlína Tomášková a Mgr. Věra Provazníková 19. Vedení stážistů 3 studentky jednotlivě - celkem 8 pracovních dní (náslechy, konzultace, spolupráce při screeningu). 20. Oblast řízení zařízení Činnost PPP je vymezena Školským zákonem (561/2004) a definována ve Zřizovací listině PPP Semily. Dále Vyhláškou MŠMT ČR č. 72/2005 O výchovném poradenství ve znění pozdějších předpisů (116/2011) a dalšími právními předpisy. Pravidelné pracovní porady PPP se dle plánu na školní rok konají 1x měsíčně. Vždy je pořizován zápis, který je všemi zaměstnanci kontrolován a podepsán. V našem školském poradenském zařízení jsou pravidelně realizovány kazuistické semináře nad složitými kauzami našich klientů. Pravidelné konzultační hodiny PPP pro veřejnost a pedagogy jsou na pracovištích PPP v pondělí 14,00-16,00 hod. Ředitelka poradny se pravidelně účastní porad ředitelů, které svolává zřizovatel - Krajský Stránka 13 z 15

14 úřad v Liberci (26. 9 a , ). Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech Ředitelka PPP prezentovala informace z poradenského zařízení na poradě ředitelů ZŠ, MŠ, ZUŠ - pověřené obce Semily Na porady ředitelů pověřených obcí jsme několik let nebyli přizváváni a vítáme možnost nově nastavovat pravidla pro spolupráci , Pracovní setkání ke speciálnímu školství v Libereckém Kraji na KÚ Liberec. Porady ředitelů poraden České republiky aktuálně nejsou svolávány. Ředitelka poradny se pravidelně účastní jednání Asociace pracovníků v poradenství, kde zastupuje Liberecký kraj. V uplynulém školním roce jsme se snažili zprovoznit nový evidenční program Klient, který by měl zlepšit výkaznictví odvedené práce všech poraden v kraji. PPP průběžně dále spolupracuje: - s Krajským úřadem v Liberci - se základními, středními a mateřskými školami - s Úřadem práce v Semilech, oddělení poradenství - s oddělením péče o dítě a kurátory - s dětskými a odbornými lékaři - s Policií ČR - se speciálně pedagogickými centry dle jednotlivých zaměření 21. Údaje o výsledcích kontrol V uplynulém školním roce nebyla realizována žádná kontrola na našem pracovišti. 22. Další záměry poradny, zhodnocení, závěr - Naším trvalým hlavním záměrem je udržovat vysokou kvalitu a šíři poskytovaných poradenských služeb a rozvíjet je v rámci možností a v souladu s poptávkou po činnostech školských poradenských pracovišť. Pružně reagovat na změny v poptávce ze škol. - Úspěšně se vyrovnat s nestabilitou a změnami v legislativě, které se dějí nekoncepčně (retestování žáků každý rok, státní maturity...). - Pokračovat v započaté dobré spolupráci s řediteli malých základních škol roč. - Ve spolupráci s Asociací pracovníků pedagogicko-psychologických poraden řešit využívání testových metod v souvislosti s rovným přístupem žáků ke vzdělání. - Nakupovat a v rámci možností využívat nové testy, které mají aktualizované normy. - V souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne se vyrovnat se sloučením Pedagogicko-psychologické poradny v Semilech se Speciálně pedagogickým centrem v Turnově. Stránka 14 z 15

15 SEZNAM PŘÍLOH K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK Nabídka na školní rok 2013/2014 aneb poradna pro rodiče, děti a pedagogy 2. Pozvánka na pracovní setkání metodiků prevence základních a středních škol ( ) a hodnocení akce pedagogy 3. Pozvánka na pracovní setkání metodiků prevence základních a středních škol ( ) a hodnocení akce pedagogy 4. Pozvánka na seminář výchovných poradců základních a středních škol okresu Semily ( ) a hodnocení akce pedagogy 5. Pozvánka na pracovní setkání výchovných poradců základních a středních škol ( ) a hodnocení akce pedagogy 6. Pozvánka na 12. Poradenský den Tajemství a symbolika pohádek ( ) 7. Pozvánka na metodické setkání základních škol okresu Semily pracovní setkání ředitelů ( ) a hodnocení akce řediteli 8. Pozvánka na pravidelné setkání dyslektických asistentek ( , , ) 9. Hodnocení semináře Zpráva z vyšetření ve školském poradenském zařízení a jak ji číst pedagogy ( ) 10. Tabulky OŠD a Integrace Stránka 15 z 15

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 www. pppsemily.wz.cz tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007 Zprávu

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2003-2004

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2003-2004 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2003-2004 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2008 2009

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 www. pppsemily.cz tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 Zprávu

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 www. pppsemily.wz.cz tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 Zprávu

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2005 2006

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2005 2006 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 www. pppsemily.wz.cz tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2005 2006 Zprávu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Výroční zpráva. Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny. za školní rok 2003/2004. Vypracovala: PhDr. Ivana Bernardová ředitelka KPPP

Výroční zpráva. Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny. za školní rok 2003/2004. Vypracovala: PhDr. Ivana Bernardová ředitelka KPPP Výroční zpráva Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny za školní rok 2003/2004 Vypracovala: PhDr. Ivana Bernardová ředitelka KPPP Výroční zpráva KPPP za školní rok 2003/2004 str. 1 Výroční zpráva

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE

STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE Přílohy Příloha 1: Síť místních center celoživotního vzdělávání PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení 1 Zřízení Centra vzdělanosti Libereckého kraje a sítě Místních center

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 7 a 8 Glowackého 6/555. 181 00 Praha 8 - Troja Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 7 a 8 ve školním roce 2012/2013 1. Přesný

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o., odloučené pracoviště PPP Teplice, Lípová 651/9 Jméno a příjmení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 Název školy dle zařazení v rejstříku škol: Základní škola a Základní umělecká

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13 Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Olomouc, U Sportovní haly 1a Adresa:

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Pomůcka k použití systému

Pomůcka k použití systému Pomůcka k použití systému KEVIS (Krajský EVidenční Informační Systém) evidence Školské organizace Výroční zpráva 2014/2015 (sběr dat a podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací

Více

Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700 742 13 IČO 00848671.

Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700 742 13 IČO 00848671. Mateřská škola Studénka Se sídlem Studénka Komenského 700 742 13 IČO 00848671. Povinně zveřejňované informace podle 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obsah Povinně zveřejňované

Více

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Nová role školního poradenského pracoviště a školního poradenského zařízení vyplývající z 16 novely školského zákona Mgr. Miroslav

Více

SPIN nestátní nezisková organizace pro rozvoj a využití metody VTI v České republice

SPIN nestátní nezisková organizace pro rozvoj a využití metody VTI v České republice Newsletter č. 3/2012 červenec 2012 SPIN nestátní nezisková organizace pro rozvoj a využití metody VTI v České republice Videotrénink interakcí je krátkodobou intervenční a terapeutickou metodou, která

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní informace k materiálu

Základní informace k materiálu Základní informace k materiálu Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2015 Materiál

Více

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Základní informace k materiálu: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2013 Materiál

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

školní metodik prevence jeho práce, resp. spolupráce s externími institucemi standardní činnosti šmp (dle přílohy vyhl. 72/2005 Sb., jde o vyňatek ) metodické a koordinační činnosti koordinace spolupráce

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více