MOUDRÁ SOVA. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j.:582/2007 ZÁKLADNÍ ČÁST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOUDRÁ SOVA. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j.:582/2007 ZÁKLADNÍ ČÁST"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j.:582/2007 ZÁKLADNÍ ČÁST 1928 Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem

2 Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č. j.: 582/2007 Účinnost od: Spisový znak: 2.17 Skartační znak: A 10 Počet listů: 183 Počet příloh: 2 motto: Neučíme se pro školu, ale pro život. Školní vzdělávací program - Moudrá sova byl projednán školskou radou a schválen ředitelem školy Mgr. Josef KUSEBAUCH ředitel školy II

3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah Obsah ZÁKLADNÍ ČÁST 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŘEDKLADATEL ZŘIZOVATEL CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY VYBAVENÍ ŠKOLY CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY UMÍSTĚNÍ ŠKOLY A CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠKOLY Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Konkrétní metody práce s nadanými žáky Diagnostika nadaného žáka podle S. Winebrennerové (2001) ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Začlenění průřezových témat formou začlenění do školních výstupů Realizace průřezových témat formou projektů UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN 1. STUPNĚ Tabulka učebního plánu 1. stupně...15 III

4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně UČEBNÍ PLÁN 2. STUPNĚ Tabulka učebního plánu 2. stupně Poznámky k učebnímu plánu 2. stupeně UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah Český jazyk - 1. ročník Vzdělávací obsah Český jazyk - 2. ročník Vzdělávací obsah Český jazyk - 3. ročník Vzdělávací obsah Český jazyk - 4. ročník Vzdělávací obsah Český jazyk - 5. ročník Vzdělávací obsah Český jazyk - 6. ročník Vzdělávací obsah Český jazyk - 7. ročník Vzdělávací obsah Český jazyk - 8. ročník Vzdělávací obsah Český jazyk - 9. ročník ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah anglický jazyk - 2. ročník Vzdělávací obsah anglický jazyk - 3. ročník Vzdělávací obsah anglický jazyk - 4. ročník Vzdělávací obsah anglický jazyk - 5. ročník Vzdělávací obsah anglický jazyk - 6. ročník Vzdělávací obsah anglický jazyk - 7. ročník Vzdělávací obsah anglický jazyk - 8. ročník Vzdělávací obsah anglický jazyk - 9. ročník NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah německý jazyk - 8. ročník Vzdělávací obsah německý jazyk - 9. ročník MATEMATIKA...73 IV

5 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah Charakteristika vyučovacího předmětu matematika Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah matematika - 2. ročník Vzdělávací obsah matematika - 3. ročník Vzdělávací obsah matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah matematika - 5. ročník Vzdělávací obsah matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah matematika - 7. ročník Vzdělávací obsah matematika - 8. ročník Vzdělávací obsah matematika - 9. ročník INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu informatika Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah informatika - 4. ročník Vzdělávací obsah informatika - 5. ročník Vzdělávací obsah informatika - 7. ročník Vzdělávací obsah informatika - 8. ročník PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu prvouka Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah prvouka - 1. ročník Vzdělávací obsah prvouka - 2. ročník Vzdělávací obsah prvouka - 3. ročník PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu přírodověda Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah přírodověda - 4. ročník Vzdělávací obsah přírodověda - 5. ročník VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu vlastivěda Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vlastivěda - 4. ročník Vzdělávací obsah vlastivěda - 5. ročník V

6 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 5.9 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah dějepis - 6. ročník Vzdělávací obsah dějepis - 7. ročník Vzdělávací obsah dějepis - 8. ročník Vzdělávací obsah dějepis - 9. ročník OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu občanská a rodinná výchova Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsahobčanská a rodinná výchova - 6. ročník Vzdělávací obsahobčanská a rodinná výchova - 7. ročník VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah výchova k občanství - 9. ročník FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah fyzika - 6. ročník Vzdělávací obsah fyzika - 7. ročník Vzdělávací obsah fyzika - 8. ročník CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu chemie Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah Chemie - 8. ročník Vzdělávací obsah chemie - 9. ročník PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu přírodopis Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah přírodopis - 7. ročník BIOLOGIE ČLOVĚKA Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie člověka VI

7 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah biologie člověka - 8. ročník ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu zeměpis Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah zeměpis - 7. ročník Vzdělávací obsah zeměpis - 8. ročník GEOLOGIE A EKOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu geologie a ekologie Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah geologie a ekologie - 9. ročník HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu hudební výchova Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah hudební výchova - 1. ročník Vzdělávací obsah hudební výchova - 2. ročník Vzdělávací obsah hudební výchova - 3. ročník Vzdělávací obsah hudební výchova - 4. ročník Vzdělávací obsah hudební výchova - 5. ročník Vzdělávací obsah hudební výchova - 6. ročník Vzdělávací obsah hudební výchova - 7. ročník SPOLEČENSKÝ TANEC A CHOVÁNÍ Charakteristika vyučovacího předmětu společenský tanec a chování Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah společenský tanec a chování - 9. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah výtvarná výchova - 1. ročník Vzdělávací obsah výtvarná výchova - 2. ročník Vzdělávací obsah výtvarná výchova - 3. ročník Vzdělávací obsah výtvarná výchova - 4. ročník Vzdělávací obsah výtvarná výchova - 5. ročník VII

8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah Vzdělávací obsah výtvarná výchova - 6. ročník Vzdělávací obsah výtvarná výchova - 7. ročník Vzdělávací obsah výtvarná výchova - 8. ročník Vzdělávací obsah výtvarná výchova - 9. ročník TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu tělesná výchova Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah tělesná výchova - 1. ročník Vzdělávací obsah tělesná výchova - 2. ročník Vzdělávací obsah tělesná výchova - 3. ročník Vzdělávací obsah tělesná výchova - 4. ročník Vzdělávací obsah tělesná výchova - 5. ročník Vzdělávací obsah tělesná výchova ročník PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu pracovní činnosti Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah pracovní činnosti - 1. ročník Vzdělávací obsah pracovní činnosti - 2. ročník Vzdělávací obsah pracovní činnosti - 3. ročník Vzdělávací obsah pracovní činnosti - 4. ročník Vzdělávací obsah pracovní činnosti - 5. ročník Vzdělávací obsah pracovní činnosti - 6. ročník Vzdělávací obsah pracovní činnosti - 7. ročník VOLBA POVOLÁNÍ Charakteristika vyučovacího předmětu volba povolání Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah volba povolání - 9. ročník HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Úvod do problematiky hodnocení žáků Hodnocení a klasifikace žáka učitelem Kritéria hodnocení Kritéria klasifikace (a základní kriteria slovního hodnocení) prospěchu AUTOEVALUACE ŠKOLY VIII

9 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah Oblasti autoevaluace Cíle a kritéria autoevaluace Nástroje autoevaluace Časové rozvržení autoevaluačních činností POZNÁMKY K ŠVP PŘÍLOHA 1 - PROJEKTY 1. OCHRANA OBYVATELSTVA V KRIZOVÝCH SITUACÍCH... P1 1.1 POPIS PROJEKTU...P1 1.2 PŘÍPRAVA PROJEKTU A PŘÍKLADY ČINNOSTÍ...P1 1.3 ČINNOSTI...P Pochodové cvičení...p Požární a chemický poplach...p Den branných činností...p Branný závod...p3 1.4 CÍL PROJEKTU...P3 1.5 POZNÁMKY K PROJEKTU...P3 2. EVROPSKÉ DNY... P4 2.1 POPIS PROJEKTU...P4 2.2 PŘÍPRAVA PROJEKTU A PŘÍKLADY ČINNOSTÍ...P4 2.3 ČINNOSTI...P4 2.4 CÍL PROJEKTU...P4 2.5 POZNÁMKY K PROJEKTU...P5 3. STROM ŽIVOTA... P6 3.1 POPIS PROJEKTU...P6 3.2 PŘÍPRAVA PROJEKTU A PŘÍKLADY ČINNOSTÍ...P6 3.3 CÍL PROJEKTU...P6 3.4 POZNÁMKY K PROJEKTU...P fáze 1...p fáze 2...p fáze 3...p zdokumentování...p7 4. DEN ZEMĚ NA FRIEDRICHU... P8 4.1 POPIS PROJEKTU...P8 4.2 PŘÍPRAVA PROJEKTU A PŘÍKLADY ČINNOSTI...P8 IX

10 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 4.3 CÍL PROJEKTU...P8 4.4 POZNÁMKY K PROJEKTU...P9 5. ODPADY A JEJICH TŘÍDĚNÍ... P POPIS PROJEKTU...P PŘÍPRAVA PROJEKTU A PŘÍKLADY ČINNOSTÍ...P CÍL PROJEKTU...P POZNÁMKY K PROJEKTU...P11 6. TVORBA TIŠTĚNÉHO MÉDIA... P POPIS PROJEKTU...P PŘÍPRAVA PROJEKTU A PŘÍKLADY ČINNOSTÍ...P CÍL PROJEKTU...P POZNÁMKY K PROJEKTU...P13 X

11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Identifikační údaje 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 PŘEDKLADATEL Škola: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem předkladatel Adresa: Masarykova 559, Chabařovice, Ředitel: Mgr. Josef KUSEBAUCH Koordinátor: Mgr. Klára PEČIVOVÁ Kontakty: ředitel: telefon: škola: telefon: koordinátor: IČO: IZO: RED-IZO: ZŘIZOVATEL Zřizovatel: Město Chabařovice zřizovatel Adresa: Husovo náměstí 186, Chabařovice Kontakty: tajemník: telefon: starosta: telefon:

12 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Charakteristika školy 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY úplnost a velikost školy 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem (dále jen Základní škola Chabařovice) je plně organizovaná základní škola s prvním i druhým stupněm a s devíti postupnými ročníky. Většina ročníků je obsazena jen jednou třídou, někdy dochází k rozdělení třídy na dvě paralelní. Počet žáků se pohybuje kolem dvě stě třiceti a vzhledem k rozsáhlé výstavbě ve spádové oblasti (Chabařovice, Přestanov) a v nejbližším okolí, bude počet žáků spíše stoupat. Kapacita školy je tři sta žáků. V případě dalšího růstu počtu žáků je k dispozici rezervní kapacita v druhé školní budově, kde v současnosti sídlí mateřská škola, základní škola praktická a základní umělecká škola. vybavení školy 2.2 VYBAVENÍ ŠKOLY Škola sídlí ve starší školní budově z roku Ta je řešena velice účelně. Budova má tři podlaží, na kterých je velice dobrý rozhled a to umožňuje lepší dozor nad žáky. V přízemí je umístěna jídelna, šatny, tělocvična, dílna, dvě oddělení školní družiny, učebna prvního stupně a malá učebna pracovních činností. V prvním patře je kancelář ředitele školy, jeho zástupce, sborovna, konferenční místnost, počítačová učebna, specializovaná učebna přírodních věd a třídy prvního stupně. Na chodbě jsou dětem k dispozici čtyři počítače připojené k internetu a v brzké době tu plánujeme zřídit čtenářský kout s řadou časopisů. V oddělené části, rovněž v prvním patře, se nachází cvičná kuchyň s malou jídelnou a knihovna. V druhém patře je umístěna specializovaná učebna výtvarné a hudební výchovy, kabinety a učebny druhého stupně. Na školu navazuje hřiště se sportovišti, školní zahrada a volný travnatý areál za školou. Dále škola k výuce používá nedaleké sportoviště TJ Slovan Chabařovice, městskou sportovní halu a areál přírodního parku Friedrich. Ke kulturním akcím má k dispozici sál v kulturním domě. Dvě třídy druhého stupně jsou vybaveny dataprojektorem, plátnem, notebookem s DVD přehrávačem a ozvučením. Projektor je i v počítačové učebně. Ostatní třídy jsou vybaveny televizí, videem a DVD přehrávačem. Výměna za projektor a notebook bude následovat postupně. K dispozici jsou také dva digitální fotoaparáty a dvě videokamery. Keramiku je možné vypalovat v keramické peci. Technické vybavení je doplněno řadou názorných didaktických pomůcek a učebnic, které se neustále aktualizují. Škola si vyrábí vlastní výukové DVD materiály. Hygienické vybavení bylo z větší části dáno do souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb. Další úpravy budou probíhat tak, aby bylo vše dokončeno v roce charakteristika pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Pedagogický sbor v Základní škole Chabařovice je spíše menší, počet učitelů se pohybuje kolem šestnácti a vychovatelé jsou tři. Sbor je stabilní, fluktuace je téměř nulová. V nedávné době došlo ke generační výměně, kdy řada učitelů odešla do důchodu a zastoupili je mladší kolegové. Všichni učitelé jsou kvalifikovaní. Svoji odbornou úroveň si zvyšují na vzdělávacích seminářích DVPP, popřípadě při seminářích celého pedagogického sboru ve škole. Několik učitelů je

13 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Charakteristika školy zaměstnáno na částečný úvazek tak, aby byla co nejlépe pokryta aprobace. 2.4 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Dlouhodobým projektem, který je realizován pravidelně, je projekt Strom života (viz příloha). V projektu si žáci prvního ročníku zasadí s pomocí žáků 9. třídy strom v přírodním parku Friedrich, o který pečují po celou školní docházku a který jim zůstane připomínkou na celý život. Cílem projektu je vytvořit u dětí pocit, že o přírodu je třeba pečovat a chránit ji. Dalším dlouhodobým projektem je Naučná stezka v přírodním parku Friedrich. dlohodobé projekty, mezinárodní spolupráce Mezinárodní spolupráce s jinou školou se připravuje. 2.5 SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY Škola spolupracuje s rodiči oficiálně přes školskou radu, dále neformálně pomocí sdružení rodičů, které má právní subjektivitu (Sdružení dětí, rodičů a přátel školy), ve výboru má zástupce z každé třídy a podporuje zájmové a ostatní akce školy. Rodiče jsou zváni na třídní schůzky a kdykoliv po domluvě jsou jim poskytovány informace. Rodiče jsou dále informováni formou internetových stránek. Škola spolupracuje s městem Chabařovice, s tříčlennou školskou radou a školskými poradenskými zařízeními. S informačním střediskem Mikroregionu Milada spolupracuje na různých projektech při získávání finančních prostředků Spolupráce na velmi dobré úrovni je s občanským sdružením (dále jen OS) rodičů a přátel školy, OS Sportovní rybolov Chabařovice, OS Sdružení dobrovolných hasičů, místními sportovními organizacemi, ostatními neziskovými organizacemi a místními podnikateli. 2.6 UMÍSTĚNÍ ŠKOLY A CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ Škola je umístěna na okraji malého města (2 300 obyvatel) jako jediná základní škola. Budovu obklopují velké plochy pro volný pohyb dětí, sportování či pěstování rostlin. V blízkosti školy je přírodní park Friedrich, přírodní koupaliště s areálem pro různé činnosti, sportovní areál, sportovní hala, kulturní dům a přírodní plochy luk, lesů a rybníků. spolupráce s rodiči a jinými subjekty umístění školy a charakteristika žáků Složení žáků je vyvážené. Školu navštěvuje část žáků nadaných, část žáků průměrných i slabších. Agresivita a patologické jevy se vyskytují mezi dětmi spíše ojediněle. 3

14 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Charakteristika ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP motivační název motto zaměření školy Motivační název: Motto: Neučíme se pro školu, ale pro život. 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Naší prioritou je pomoci žákům dosáhnout takových dovedností a znalostí, se kterými se uplatní nejen při dalším studiu, ale i v budoucím životě. Klademe důraz na kvalitu poskytované výchovy a vzdělávání a chápeme své poslání jako službu žákům a jejich rodičům. Náš ŠVP, vycházející z RVP ZV, jde vstříc individuálním potřebám žáka. Efektivními vzdělávacími metodami jako například kooperativní a prožitkové vyučování vedeme žáky k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí, k týmové práci, sounáležitosti, vzájemnému respektu, tvořivosti a přemýšlení. Na přední místo stavíme také rozvoj komunikačních dovedností. Péči věnujeme nejen žákům intelektuálně nadaným, ale i žákům s nadáním estetickým či pohybovým. To podporujeme velkou nabídkovou zájmových činností, ze které si vyberou různě talentovaní žáci. Nadané žáky pověřujeme zajímavými činnostmi či specifickými úkoly a nabízíme jim účast v různých akcích a soutěžích školního, městského i okresního charakteru, které jsou pro ně výzvou a jejich schopnosti dále rozvíjí. Škola má vysokou prestiž zejména ve výtvarných soutěžích, kde se naši žáci pravidelně umísťují na prvních místech. Dáváme tak možnost zažít úspěch i dětem, které ve studiu nevynikají. Podporujeme osobnostní a sociální výchovu dětí, jejich sebedůvěru a smysl pro úctu k sobě i druhým. Velký důraz klademe na kvalifikovanost pedagogického sboru, a to jak po stránce odborné, tak i pedagogické. Naši učitelé se neustále dále vzdělávají a svým zaujetím pro obor a profesionálním přístupem motivují žáky k aktivnímu a zodpovědnému přístupu a dodržování stanovených pravidel. Díky kvalifikovanosti a aktivitě učitelů jazyků se škola může soustředit i na výuku jazyků, které jsou pro úspěšný život v Evropské unii nezbytné, a spolupracovat s partnery v zahraničí. Škola těží ze svého umístění v přírodě. Využíváme blízkých rybníků i okolí pro pozorování a poznávání přírody a konání akcí (jako naučná Strašidelná stezka, Pálení čarodějnic či pochodová cvičení), do kterých se děti rády zapojují. Propojení přírody a informačních technologií jsme dosáhli v multimediální učebně přírodních věd, kterou hojně využívají i učitelé ostatních předmětů. Naše škola je školou otevřenou. Integrujeme děti s vývojovými poruchami učení i chování, přistupujeme k nim individuálně a spolupracujeme s odborníky. Snažíme se i o efektivní komunikaci s rodiči, pro setkávání s nimi využíváme nejen prostor školy, ale i kulturní sál Zátiší, kde organizujeme různá vystoupení či školní ples. O akcích a novinkách pravidelně informujeme na webových stránkách, případně v městských novinách. Sdružení rodičů nám také pomáhá organizovat mimoškolní aktivity jako kroužky a jednorázové akce. Ve spolupráci s Integrovaným záchranným systémem pořádáme besedy a ukázky zásahů policie či hasičů. Všemi těmito aktivitami se snažíme o co největší sepětí školy s každodenním životem. 4

15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výchovně vzdělávací strategie školy 3.2. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠKOLY Jednotlivé kompetence rozvíjíme těmito společnými strategiemi: Kompetence k učení Vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení. strategie kompetence k učení Vedeme žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání a svou budoucnost Připravujeme je na celoživotní učení. Vedeme sebe, žáky a rodiče k tomu, že důležitější jsou získané dovednosti a znalosti, než známka na vysvědčení. Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení. Podporujeme samostatnost a tvořivost. Podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle. Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. Ve výuce se zaměřujeme prioritně na aktivní dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání. Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující). Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu. Podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky. Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. Na začátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem hodiny, na konci hodiny vždy s žáky zhodnotíme jeho dosažení. Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu přidané hodnoty. Motivujeme k učení snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení. Při hodnocení používáme pozitivní motivaci. Učíme práci s chybou. Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj pedagogický obzor. 5

16 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výchovně vzdělávací strategie školy kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Učíme žáky nebát se problémů. Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit. Na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problémů. Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému. Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů. V rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet. Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole Kompetence komunikativní Vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci. Prioritně se zaměřujeme na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích. Podporujeme různé formy komunikace na mezinárodní úrovni v rámci Evropy i světa. Klademe důraz na kultivovaný projev. Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. Podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky. Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně, slušnou formou vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. Podporujeme hodnocení a sebehodnocení. Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (místní tisk, web, prezentace ap.) Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových kategorií. Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí. Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí mimo školu ap. a umožňujeme žákům podílet se na sestavování těchto pravidel. Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. Učíme žáky asertivnímu chování a nonverbální komunikaci. Jdeme příkladem profesionálním přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností. Netolerujeme pomluvy, nezdvořilost a zákulisní jednání. Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti. 6

17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výchovně vzdělávací strategie školy Kompetence sociální a personální Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat druhé. Podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. Učíme žáky pracovat v týmech. Rozvíjíme u žáků schopnost zastávat v týmu různé role. Učíme žáky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních členů týmu. Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. Integrujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. Učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky (mezi žáky a učiteli). Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli. Podporujeme inkluzi (začlenění) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu. Jdeme příkladem - podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Nedělíme sbor na první a druhý stupeň. Pomáháme svým spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti Kompetence občanské Vychovávat žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, jako ohleduplné bytosti schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích. Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže). Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. Netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů. Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy. Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami integrovaného záchranného systému ap. V rámci svých předmětů, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích upevňujeme žádoucí pozitivní formy chování žáků. Sledujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření. Využíváme pomoci a zkušeností odborníků, výchovných poradců, PPP, policie. Kázeňské přestupky řešíme individuálně, princip kolektivní viny a kolektivního potrestání nepřipouštíme. 7 kompetence sociální a personální kompetence občanské

18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výchovně vzdělávací strategie školy kompetence občanské kompetence pracovní Dodržujeme zásadu, že tu není špatný žák, jsou tu jen špatné projevy jeho chování. Při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu). V rámci svých předmětů a své působnosti seznamujeme žáky s vhodnými právními normami. Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí. Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. V hodnocení žáků uplatňujeme prvky pozitivní motivace. Jsme připraveni žákům podat pomocnou ruku. Jdeme příkladem respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti. Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům, jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám Kompetence pracovní Vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání. Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Kvalitně odvedenou práci pochválíme. Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků. Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia. Motivujeme žáky k dosažení zvoleného studia Jdeme příkladem plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku ). Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností. 3.3 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vycházíme ze Směrnice MŠMT ČR č.j / k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) do škol a školských zařízení. O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel po dohodě s rodiči či zástupci dítěte na základě lékařského a speciálně-pedagogického vyšetření a s přihlédnutím k možnostem školy. Vzdělávání žáků s SVP bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Obsah vzdělávacích oborů ŠVP se přizpůsobí speciálním vzdělávacím potřebám žáka. Se souhlasem zákonných zástupců škola spolupracuje s poradenskými zařízeními (PPP). 8

19 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výuka žáků se speciálními potřebami Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu je třeba vycházet z konkrétního druhu, míry a stupně postižení. Obecně však škola zohlední druh postižení při hodnocení žáka, umožní používání dostupných kompenzačních pomůcek, vytváří podnětné a vstřícné prostředí a podporuje nadání a talent žáků. Škola také spolupracuje s odborníky a zkvalitňuje připravenost pedagogických pracovníků pro práci se žáky se SVP. Z důvodu architektonického řešení školy (stará budova) není možný bezbariérový přístup Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně nebo jazykově odlišného. Hlavním problémem je zpravidla nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. Pozornost při práci s těmito dětmi bude věnována osvojení českého jazyka, seznámení s českým prostředím a kulturními zvyklostmi a tradicemi. Škola však také doplní vzdělávací obsah specifickými materiály o historii, kultuře a tradicích jejich národnosti, aby žákům umožnila vybírat si z nich prvky pro budování své vlastní identity. Škola poskytne individuální nebo skupinovou péči, specifické učební materiály a zpětnou vazbu. Zároveň spolupracuje s odborníky a pokud současný stav dovolí, sníží i počet žáků ve třídě. Cílem je podpora úspěšnosti těchto žáku v majoritní společnosti. Nejdůležitějším činitelem je učitel, který volí vhodný přístup, podporuje toleranci různých etnik a vytváří ve třídě i škole příznivé společenské klima. 3.4 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Diagnostiku mimořádného nadání žáka provádí školské poradenské zařízení. Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, neboť tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na které je nutno reagovat. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. Mimořádně nadaným žákům vytváříme individuální vzdělávací plán. Doplňujeme, rozšiřujeme a prohlubujeme vzdělávací obsah v oblastech rozumových, pohybových, uměleckých a sociálních. Poskytujeme jim dostatek podnětů. Zapojujeme je do samostatných rozsáhlejších prací a projektů. Umožňujeme jim individuálně pracovat s naučnou literaturou či hlavolamy, kvizy a problémovými úlohami, kde si mohou volit různé způsoby řešení a vypracování. Jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly či referáty k probíranému učivu a mohou se realizovat i ve speciálních volitelných předmětech. Nadané žáky vhodným způsobem zapojujeme do činností v hodině i do mimoškolních aktivit. Poskytujeme jim možnost účasti v rozmanitých soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni - reprezentují školu a setkávají se tak s podobně nadanými žáky. Hodnotíme individuálně vzhledem ke schopnostem žáka. Často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Závažné problémy projednává výchovná komise a je vypracována zpráva, která je k dispozici třídnímu učiteli, rodičům a ostatním vyučujícím. Toto chování se snažíme usměrňovat taktně a s pedagogickým optimismem. Žákům věnujeme patřičnou pozornost, ale zároveň je vedeme k rovnému přístupu a toleranci méně nadaných spolužákům a ochotě pomáhat slabším. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním vzdělávání žáků mimořádně nadaných 9

20 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výuka nadaných žáků konkrétní metody práce s nadanými žáky vzdělávání nadaných žáků 1. stupně vzdělávání nadaných žáků 2. stupně Konkrétní metody práce s nadanými žáky Vzdělávání nadaných žáků 1. stupně zadávání diferenc. úkolů zadávání samostatných úkolů, dobrovolné, umělecká tvorba, + následná možnost jejich prezentace (i Ov) pověření samostatným vyhledáváním informací samostatně řeší zadané úlohy samostatně zpracuje referát vlastní prezentace sám zpracuje informace počítač, knihovna vytváří pro spolužáky křížovky, hádanky, rébusy ( hodina PrU, PŘ VL) prezentace školy, výstavy podpora kreativity lze provést skalaci z ročníku do ročníku zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů rozšiřování a prohlubování vzdělávacího obsahu způsob výuky vychází z principů individualizace a vnitřní diferenciace Vzdělávání nadaných žáků 2. stupně volí si techniku a metodu práce pomáhá ostatním spolužákům, kontroluje jejich práci vyhledá si materiály navíc samostatně studuje rozšiřující materiály připravuje aktivity pro své spolužáky vede část hodiny, případně si připraví celou vyučovací hodinu píše články, publikuje v tiskovinách, tvoří prezentace, podcasty atd, stříhá videa, tvoří webové stránky dokumentuje školní akce (video ) žákům umožníme přístup k vybavení (technické), se kterým se v běžné výuce nesetkají (MM, VV - ) prezentuje své schopnosti na školních akcích (akademie ) účastní se soutěží, olympiád sportovně nadané žáky vedeme k aktivní účasti ve sportovních oddílech a klubech, umělecky nadaní žáci mají možnost prezentovat své práce ve škole, na soutěžích, výstavách atd. žáky vedeme k dalšímu vzdělávání (korespondenční kurz matematiky apod., základní umělecká škola, kroužky) žáky vedeme ke složení určitého typu jazykové zkoušky (Cambridge exams) zpracovává dlouhodobé projekty Diagnostika nadaného žáka podle S. Winebrennerové (2001) diagnostika nadaného žáka v pocitivním ohledu V pozitivním ohledu jsou extrémně vyspělí v jakékoliv oblasti učení a výkonu; vykazují asynchronní vývoj; mohou být významně napřed v některých oblastech a v jiných oblastech vykazovat věkově adekvátní nebo dokonce opožděný vývoj (např. dokáží číst již ve třech letech, ale ještě v pěti letech si nedokáží zavázat tkaničky u bot); mají na svůj věk širokou slovní zásobu a vyspělý verbální projev; mají neuvěřitelnou paměť;

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice Cílem programu je poskytnout všem žákům kvalitní všeobecné základní vzdělání s ohledem na jejich individuální schopnosti,

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Název našeho ŠVP Učíme se s Amosem vychází z čestného názvu školy, který je spojený se jménem učitele národů Jana Amose Komenského. ŠVP vychází z obecných

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět umožňuje žákovi poznávání techniky jako nedílnou část životního prostředí, uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

TECHNIKA KOLEM NÁS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

TECHNIKA KOLEM NÁS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: TECHNIKA KOLEM NÁS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět umožňuje žákovi poznávání techniky jako nedílnou část životního prostředí, uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence:

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence: 5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Verze 2013/2014 (platnost od 1.9. 2013) 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. 1 ÚDAJE O ŠKOLE NÁZEV: Základní škola Horní Kruty,

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek

školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 č.j. 81/2013 ŠVP ZV HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a

Více

OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsah předmětu osobnostní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Obsahově souvisí

Více

školní vzdělávací program č.j. 81/2013 ŠVP ZV RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek

školní vzdělávací program č.j. 81/2013 ŠVP ZV RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek školní vzdělávací program č.j. 81/2013 ŠVP ZV č.j. 81/2013 ŠVP ZV HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Vyžadujeme dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech.

- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Vyžadujeme dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech. ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který na 1. stupni ZŠ představuje úvod do cizojazyčného vzdělávání. Jde především o probuzení zájmu žáka

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu Etická výchova Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je zařazen do výuky jako volitelný předmět v 7. a 8. ročníku.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Identifikační údaje Název ŠVP: KOLEM SEBE ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV Údaje o škole: Základní škola Na rovině Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč 533

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM. Škola pro život. Aktualizováno : 31.8.2013 Aktualizovanou verzi vydal: ředitel školy, Zdeněk Bártek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM. Škola pro život. Aktualizováno : 31.8.2013 Aktualizovanou verzi vydal: ředitel školy, Zdeněk Bártek ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM Škola pro život Platnost : neomezena Účinnost: od 31.8.2007 Číslo jednací: 310807/Hb-10 Vydal: ředitel školy, Ivan Hába Aktualizováno : 31.8.2013 Aktualizovanou verzi

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu ŠKOLA NÁS BAVÍ Název školy Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín Adresa školy 696 31 Bukovany 132 Ředitel

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Ve výuce vede žáky k tomu, aby chápali umění a kulturu jako neoddělitelnou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy v Lanžhotě

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy v Lanžhotě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy v Lanžhotě Šťasten národ, který má hojnost škol a pěkných knih. J.A. Komenský Předkladatel: Název školy: Adresa: Ředitel: Zástupce

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

r Na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky vyvodíme cíl, na konci vyučovací jednotky společně zhodnotíme jeho dosažení; zařazujeme do výuky problémové vyučování, experiment. Využíváme sebekontrolu

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu I. Sekaniny 1804 Charakteristika ŠVP Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Náš ŠVP vychází z nároků a potřeb současné společnosti s výhledem na budoucí vývoj. Dnešní společnost

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

6.7 Matematicko-fyzikální seminář

6.7 Matematicko-fyzikální seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 6.7 Matematicko-fyzikální seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematicko-fyzikální

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice

Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2.1 Úplnost a velikost

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více