MOUDRÁ SOVA. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j.:582/2007 ZÁKLADNÍ ČÁST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOUDRÁ SOVA. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j.:582/2007 ZÁKLADNÍ ČÁST"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j.:582/2007 ZÁKLADNÍ ČÁST 1928 Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem

2 Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č. j.: 582/2007 Účinnost od: Spisový znak: 2.17 Skartační znak: A 10 Počet listů: 183 Počet příloh: 2 motto: Neučíme se pro školu, ale pro život. Školní vzdělávací program - Moudrá sova byl projednán školskou radou a schválen ředitelem školy Mgr. Josef KUSEBAUCH ředitel školy II

3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah Obsah ZÁKLADNÍ ČÁST 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŘEDKLADATEL ZŘIZOVATEL CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY VYBAVENÍ ŠKOLY CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY UMÍSTĚNÍ ŠKOLY A CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠKOLY Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Konkrétní metody práce s nadanými žáky Diagnostika nadaného žáka podle S. Winebrennerové (2001) ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Začlenění průřezových témat formou začlenění do školních výstupů Realizace průřezových témat formou projektů UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN 1. STUPNĚ Tabulka učebního plánu 1. stupně...15 III

4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně UČEBNÍ PLÁN 2. STUPNĚ Tabulka učebního plánu 2. stupně Poznámky k učebnímu plánu 2. stupeně UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah Český jazyk - 1. ročník Vzdělávací obsah Český jazyk - 2. ročník Vzdělávací obsah Český jazyk - 3. ročník Vzdělávací obsah Český jazyk - 4. ročník Vzdělávací obsah Český jazyk - 5. ročník Vzdělávací obsah Český jazyk - 6. ročník Vzdělávací obsah Český jazyk - 7. ročník Vzdělávací obsah Český jazyk - 8. ročník Vzdělávací obsah Český jazyk - 9. ročník ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah anglický jazyk - 2. ročník Vzdělávací obsah anglický jazyk - 3. ročník Vzdělávací obsah anglický jazyk - 4. ročník Vzdělávací obsah anglický jazyk - 5. ročník Vzdělávací obsah anglický jazyk - 6. ročník Vzdělávací obsah anglický jazyk - 7. ročník Vzdělávací obsah anglický jazyk - 8. ročník Vzdělávací obsah anglický jazyk - 9. ročník NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah německý jazyk - 8. ročník Vzdělávací obsah německý jazyk - 9. ročník MATEMATIKA...73 IV

5 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah Charakteristika vyučovacího předmětu matematika Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah matematika - 2. ročník Vzdělávací obsah matematika - 3. ročník Vzdělávací obsah matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah matematika - 5. ročník Vzdělávací obsah matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah matematika - 7. ročník Vzdělávací obsah matematika - 8. ročník Vzdělávací obsah matematika - 9. ročník INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu informatika Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah informatika - 4. ročník Vzdělávací obsah informatika - 5. ročník Vzdělávací obsah informatika - 7. ročník Vzdělávací obsah informatika - 8. ročník PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu prvouka Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah prvouka - 1. ročník Vzdělávací obsah prvouka - 2. ročník Vzdělávací obsah prvouka - 3. ročník PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu přírodověda Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah přírodověda - 4. ročník Vzdělávací obsah přírodověda - 5. ročník VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu vlastivěda Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vlastivěda - 4. ročník Vzdělávací obsah vlastivěda - 5. ročník V

6 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 5.9 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah dějepis - 6. ročník Vzdělávací obsah dějepis - 7. ročník Vzdělávací obsah dějepis - 8. ročník Vzdělávací obsah dějepis - 9. ročník OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu občanská a rodinná výchova Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsahobčanská a rodinná výchova - 6. ročník Vzdělávací obsahobčanská a rodinná výchova - 7. ročník VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah výchova k občanství - 9. ročník FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah fyzika - 6. ročník Vzdělávací obsah fyzika - 7. ročník Vzdělávací obsah fyzika - 8. ročník CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu chemie Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah Chemie - 8. ročník Vzdělávací obsah chemie - 9. ročník PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu přírodopis Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah přírodopis - 7. ročník BIOLOGIE ČLOVĚKA Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie člověka VI

7 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah biologie člověka - 8. ročník ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu zeměpis Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah zeměpis - 7. ročník Vzdělávací obsah zeměpis - 8. ročník GEOLOGIE A EKOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu geologie a ekologie Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah geologie a ekologie - 9. ročník HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu hudební výchova Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah hudební výchova - 1. ročník Vzdělávací obsah hudební výchova - 2. ročník Vzdělávací obsah hudební výchova - 3. ročník Vzdělávací obsah hudební výchova - 4. ročník Vzdělávací obsah hudební výchova - 5. ročník Vzdělávací obsah hudební výchova - 6. ročník Vzdělávací obsah hudební výchova - 7. ročník SPOLEČENSKÝ TANEC A CHOVÁNÍ Charakteristika vyučovacího předmětu společenský tanec a chování Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah společenský tanec a chování - 9. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah výtvarná výchova - 1. ročník Vzdělávací obsah výtvarná výchova - 2. ročník Vzdělávací obsah výtvarná výchova - 3. ročník Vzdělávací obsah výtvarná výchova - 4. ročník Vzdělávací obsah výtvarná výchova - 5. ročník VII

8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah Vzdělávací obsah výtvarná výchova - 6. ročník Vzdělávací obsah výtvarná výchova - 7. ročník Vzdělávací obsah výtvarná výchova - 8. ročník Vzdělávací obsah výtvarná výchova - 9. ročník TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu tělesná výchova Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah tělesná výchova - 1. ročník Vzdělávací obsah tělesná výchova - 2. ročník Vzdělávací obsah tělesná výchova - 3. ročník Vzdělávací obsah tělesná výchova - 4. ročník Vzdělávací obsah tělesná výchova - 5. ročník Vzdělávací obsah tělesná výchova ročník PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu pracovní činnosti Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah pracovní činnosti - 1. ročník Vzdělávací obsah pracovní činnosti - 2. ročník Vzdělávací obsah pracovní činnosti - 3. ročník Vzdělávací obsah pracovní činnosti - 4. ročník Vzdělávací obsah pracovní činnosti - 5. ročník Vzdělávací obsah pracovní činnosti - 6. ročník Vzdělávací obsah pracovní činnosti - 7. ročník VOLBA POVOLÁNÍ Charakteristika vyučovacího předmětu volba povolání Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah volba povolání - 9. ročník HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Úvod do problematiky hodnocení žáků Hodnocení a klasifikace žáka učitelem Kritéria hodnocení Kritéria klasifikace (a základní kriteria slovního hodnocení) prospěchu AUTOEVALUACE ŠKOLY VIII

9 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah Oblasti autoevaluace Cíle a kritéria autoevaluace Nástroje autoevaluace Časové rozvržení autoevaluačních činností POZNÁMKY K ŠVP PŘÍLOHA 1 - PROJEKTY 1. OCHRANA OBYVATELSTVA V KRIZOVÝCH SITUACÍCH... P1 1.1 POPIS PROJEKTU...P1 1.2 PŘÍPRAVA PROJEKTU A PŘÍKLADY ČINNOSTÍ...P1 1.3 ČINNOSTI...P Pochodové cvičení...p Požární a chemický poplach...p Den branných činností...p Branný závod...p3 1.4 CÍL PROJEKTU...P3 1.5 POZNÁMKY K PROJEKTU...P3 2. EVROPSKÉ DNY... P4 2.1 POPIS PROJEKTU...P4 2.2 PŘÍPRAVA PROJEKTU A PŘÍKLADY ČINNOSTÍ...P4 2.3 ČINNOSTI...P4 2.4 CÍL PROJEKTU...P4 2.5 POZNÁMKY K PROJEKTU...P5 3. STROM ŽIVOTA... P6 3.1 POPIS PROJEKTU...P6 3.2 PŘÍPRAVA PROJEKTU A PŘÍKLADY ČINNOSTÍ...P6 3.3 CÍL PROJEKTU...P6 3.4 POZNÁMKY K PROJEKTU...P fáze 1...p fáze 2...p fáze 3...p zdokumentování...p7 4. DEN ZEMĚ NA FRIEDRICHU... P8 4.1 POPIS PROJEKTU...P8 4.2 PŘÍPRAVA PROJEKTU A PŘÍKLADY ČINNOSTI...P8 IX

10 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 4.3 CÍL PROJEKTU...P8 4.4 POZNÁMKY K PROJEKTU...P9 5. ODPADY A JEJICH TŘÍDĚNÍ... P POPIS PROJEKTU...P PŘÍPRAVA PROJEKTU A PŘÍKLADY ČINNOSTÍ...P CÍL PROJEKTU...P POZNÁMKY K PROJEKTU...P11 6. TVORBA TIŠTĚNÉHO MÉDIA... P POPIS PROJEKTU...P PŘÍPRAVA PROJEKTU A PŘÍKLADY ČINNOSTÍ...P CÍL PROJEKTU...P POZNÁMKY K PROJEKTU...P13 X

11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Identifikační údaje 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 PŘEDKLADATEL Škola: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem předkladatel Adresa: Masarykova 559, Chabařovice, Ředitel: Mgr. Josef KUSEBAUCH Koordinátor: Mgr. Klára PEČIVOVÁ Kontakty: ředitel: telefon: škola: telefon: koordinátor: IČO: IZO: RED-IZO: ZŘIZOVATEL Zřizovatel: Město Chabařovice zřizovatel Adresa: Husovo náměstí 186, Chabařovice Kontakty: tajemník: telefon: starosta: telefon:

12 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Charakteristika školy 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY úplnost a velikost školy 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem (dále jen Základní škola Chabařovice) je plně organizovaná základní škola s prvním i druhým stupněm a s devíti postupnými ročníky. Většina ročníků je obsazena jen jednou třídou, někdy dochází k rozdělení třídy na dvě paralelní. Počet žáků se pohybuje kolem dvě stě třiceti a vzhledem k rozsáhlé výstavbě ve spádové oblasti (Chabařovice, Přestanov) a v nejbližším okolí, bude počet žáků spíše stoupat. Kapacita školy je tři sta žáků. V případě dalšího růstu počtu žáků je k dispozici rezervní kapacita v druhé školní budově, kde v současnosti sídlí mateřská škola, základní škola praktická a základní umělecká škola. vybavení školy 2.2 VYBAVENÍ ŠKOLY Škola sídlí ve starší školní budově z roku Ta je řešena velice účelně. Budova má tři podlaží, na kterých je velice dobrý rozhled a to umožňuje lepší dozor nad žáky. V přízemí je umístěna jídelna, šatny, tělocvična, dílna, dvě oddělení školní družiny, učebna prvního stupně a malá učebna pracovních činností. V prvním patře je kancelář ředitele školy, jeho zástupce, sborovna, konferenční místnost, počítačová učebna, specializovaná učebna přírodních věd a třídy prvního stupně. Na chodbě jsou dětem k dispozici čtyři počítače připojené k internetu a v brzké době tu plánujeme zřídit čtenářský kout s řadou časopisů. V oddělené části, rovněž v prvním patře, se nachází cvičná kuchyň s malou jídelnou a knihovna. V druhém patře je umístěna specializovaná učebna výtvarné a hudební výchovy, kabinety a učebny druhého stupně. Na školu navazuje hřiště se sportovišti, školní zahrada a volný travnatý areál za školou. Dále škola k výuce používá nedaleké sportoviště TJ Slovan Chabařovice, městskou sportovní halu a areál přírodního parku Friedrich. Ke kulturním akcím má k dispozici sál v kulturním domě. Dvě třídy druhého stupně jsou vybaveny dataprojektorem, plátnem, notebookem s DVD přehrávačem a ozvučením. Projektor je i v počítačové učebně. Ostatní třídy jsou vybaveny televizí, videem a DVD přehrávačem. Výměna za projektor a notebook bude následovat postupně. K dispozici jsou také dva digitální fotoaparáty a dvě videokamery. Keramiku je možné vypalovat v keramické peci. Technické vybavení je doplněno řadou názorných didaktických pomůcek a učebnic, které se neustále aktualizují. Škola si vyrábí vlastní výukové DVD materiály. Hygienické vybavení bylo z větší části dáno do souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb. Další úpravy budou probíhat tak, aby bylo vše dokončeno v roce charakteristika pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Pedagogický sbor v Základní škole Chabařovice je spíše menší, počet učitelů se pohybuje kolem šestnácti a vychovatelé jsou tři. Sbor je stabilní, fluktuace je téměř nulová. V nedávné době došlo ke generační výměně, kdy řada učitelů odešla do důchodu a zastoupili je mladší kolegové. Všichni učitelé jsou kvalifikovaní. Svoji odbornou úroveň si zvyšují na vzdělávacích seminářích DVPP, popřípadě při seminářích celého pedagogického sboru ve škole. Několik učitelů je

13 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Charakteristika školy zaměstnáno na částečný úvazek tak, aby byla co nejlépe pokryta aprobace. 2.4 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Dlouhodobým projektem, který je realizován pravidelně, je projekt Strom života (viz příloha). V projektu si žáci prvního ročníku zasadí s pomocí žáků 9. třídy strom v přírodním parku Friedrich, o který pečují po celou školní docházku a který jim zůstane připomínkou na celý život. Cílem projektu je vytvořit u dětí pocit, že o přírodu je třeba pečovat a chránit ji. Dalším dlouhodobým projektem je Naučná stezka v přírodním parku Friedrich. dlohodobé projekty, mezinárodní spolupráce Mezinárodní spolupráce s jinou školou se připravuje. 2.5 SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY Škola spolupracuje s rodiči oficiálně přes školskou radu, dále neformálně pomocí sdružení rodičů, které má právní subjektivitu (Sdružení dětí, rodičů a přátel školy), ve výboru má zástupce z každé třídy a podporuje zájmové a ostatní akce školy. Rodiče jsou zváni na třídní schůzky a kdykoliv po domluvě jsou jim poskytovány informace. Rodiče jsou dále informováni formou internetových stránek. Škola spolupracuje s městem Chabařovice, s tříčlennou školskou radou a školskými poradenskými zařízeními. S informačním střediskem Mikroregionu Milada spolupracuje na různých projektech při získávání finančních prostředků Spolupráce na velmi dobré úrovni je s občanským sdružením (dále jen OS) rodičů a přátel školy, OS Sportovní rybolov Chabařovice, OS Sdružení dobrovolných hasičů, místními sportovními organizacemi, ostatními neziskovými organizacemi a místními podnikateli. 2.6 UMÍSTĚNÍ ŠKOLY A CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ Škola je umístěna na okraji malého města (2 300 obyvatel) jako jediná základní škola. Budovu obklopují velké plochy pro volný pohyb dětí, sportování či pěstování rostlin. V blízkosti školy je přírodní park Friedrich, přírodní koupaliště s areálem pro různé činnosti, sportovní areál, sportovní hala, kulturní dům a přírodní plochy luk, lesů a rybníků. spolupráce s rodiči a jinými subjekty umístění školy a charakteristika žáků Složení žáků je vyvážené. Školu navštěvuje část žáků nadaných, část žáků průměrných i slabších. Agresivita a patologické jevy se vyskytují mezi dětmi spíše ojediněle. 3

14 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Charakteristika ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP motivační název motto zaměření školy Motivační název: Motto: Neučíme se pro školu, ale pro život. 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Naší prioritou je pomoci žákům dosáhnout takových dovedností a znalostí, se kterými se uplatní nejen při dalším studiu, ale i v budoucím životě. Klademe důraz na kvalitu poskytované výchovy a vzdělávání a chápeme své poslání jako službu žákům a jejich rodičům. Náš ŠVP, vycházející z RVP ZV, jde vstříc individuálním potřebám žáka. Efektivními vzdělávacími metodami jako například kooperativní a prožitkové vyučování vedeme žáky k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí, k týmové práci, sounáležitosti, vzájemnému respektu, tvořivosti a přemýšlení. Na přední místo stavíme také rozvoj komunikačních dovedností. Péči věnujeme nejen žákům intelektuálně nadaným, ale i žákům s nadáním estetickým či pohybovým. To podporujeme velkou nabídkovou zájmových činností, ze které si vyberou různě talentovaní žáci. Nadané žáky pověřujeme zajímavými činnostmi či specifickými úkoly a nabízíme jim účast v různých akcích a soutěžích školního, městského i okresního charakteru, které jsou pro ně výzvou a jejich schopnosti dále rozvíjí. Škola má vysokou prestiž zejména ve výtvarných soutěžích, kde se naši žáci pravidelně umísťují na prvních místech. Dáváme tak možnost zažít úspěch i dětem, které ve studiu nevynikají. Podporujeme osobnostní a sociální výchovu dětí, jejich sebedůvěru a smysl pro úctu k sobě i druhým. Velký důraz klademe na kvalifikovanost pedagogického sboru, a to jak po stránce odborné, tak i pedagogické. Naši učitelé se neustále dále vzdělávají a svým zaujetím pro obor a profesionálním přístupem motivují žáky k aktivnímu a zodpovědnému přístupu a dodržování stanovených pravidel. Díky kvalifikovanosti a aktivitě učitelů jazyků se škola může soustředit i na výuku jazyků, které jsou pro úspěšný život v Evropské unii nezbytné, a spolupracovat s partnery v zahraničí. Škola těží ze svého umístění v přírodě. Využíváme blízkých rybníků i okolí pro pozorování a poznávání přírody a konání akcí (jako naučná Strašidelná stezka, Pálení čarodějnic či pochodová cvičení), do kterých se děti rády zapojují. Propojení přírody a informačních technologií jsme dosáhli v multimediální učebně přírodních věd, kterou hojně využívají i učitelé ostatních předmětů. Naše škola je školou otevřenou. Integrujeme děti s vývojovými poruchami učení i chování, přistupujeme k nim individuálně a spolupracujeme s odborníky. Snažíme se i o efektivní komunikaci s rodiči, pro setkávání s nimi využíváme nejen prostor školy, ale i kulturní sál Zátiší, kde organizujeme různá vystoupení či školní ples. O akcích a novinkách pravidelně informujeme na webových stránkách, případně v městských novinách. Sdružení rodičů nám také pomáhá organizovat mimoškolní aktivity jako kroužky a jednorázové akce. Ve spolupráci s Integrovaným záchranným systémem pořádáme besedy a ukázky zásahů policie či hasičů. Všemi těmito aktivitami se snažíme o co největší sepětí školy s každodenním životem. 4

15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výchovně vzdělávací strategie školy 3.2. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠKOLY Jednotlivé kompetence rozvíjíme těmito společnými strategiemi: Kompetence k učení Vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení. strategie kompetence k učení Vedeme žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání a svou budoucnost Připravujeme je na celoživotní učení. Vedeme sebe, žáky a rodiče k tomu, že důležitější jsou získané dovednosti a znalosti, než známka na vysvědčení. Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení. Podporujeme samostatnost a tvořivost. Podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle. Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. Ve výuce se zaměřujeme prioritně na aktivní dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání. Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující). Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu. Podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky. Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. Na začátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem hodiny, na konci hodiny vždy s žáky zhodnotíme jeho dosažení. Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu přidané hodnoty. Motivujeme k učení snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení. Při hodnocení používáme pozitivní motivaci. Učíme práci s chybou. Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj pedagogický obzor. 5

16 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výchovně vzdělávací strategie školy kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Učíme žáky nebát se problémů. Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit. Na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problémů. Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému. Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů. V rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet. Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole Kompetence komunikativní Vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci. Prioritně se zaměřujeme na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích. Podporujeme různé formy komunikace na mezinárodní úrovni v rámci Evropy i světa. Klademe důraz na kultivovaný projev. Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. Podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky. Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně, slušnou formou vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. Podporujeme hodnocení a sebehodnocení. Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (místní tisk, web, prezentace ap.) Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových kategorií. Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí. Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí mimo školu ap. a umožňujeme žákům podílet se na sestavování těchto pravidel. Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. Učíme žáky asertivnímu chování a nonverbální komunikaci. Jdeme příkladem profesionálním přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností. Netolerujeme pomluvy, nezdvořilost a zákulisní jednání. Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti. 6

17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výchovně vzdělávací strategie školy Kompetence sociální a personální Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat druhé. Podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. Učíme žáky pracovat v týmech. Rozvíjíme u žáků schopnost zastávat v týmu různé role. Učíme žáky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních členů týmu. Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. Integrujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. Učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky (mezi žáky a učiteli). Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli. Podporujeme inkluzi (začlenění) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu. Jdeme příkladem - podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Nedělíme sbor na první a druhý stupeň. Pomáháme svým spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti Kompetence občanské Vychovávat žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, jako ohleduplné bytosti schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích. Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže). Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. Netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů. Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy. Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami integrovaného záchranného systému ap. V rámci svých předmětů, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích upevňujeme žádoucí pozitivní formy chování žáků. Sledujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření. Využíváme pomoci a zkušeností odborníků, výchovných poradců, PPP, policie. Kázeňské přestupky řešíme individuálně, princip kolektivní viny a kolektivního potrestání nepřipouštíme. 7 kompetence sociální a personální kompetence občanské

18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výchovně vzdělávací strategie školy kompetence občanské kompetence pracovní Dodržujeme zásadu, že tu není špatný žák, jsou tu jen špatné projevy jeho chování. Při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu). V rámci svých předmětů a své působnosti seznamujeme žáky s vhodnými právními normami. Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí. Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. V hodnocení žáků uplatňujeme prvky pozitivní motivace. Jsme připraveni žákům podat pomocnou ruku. Jdeme příkladem respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti. Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům, jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám Kompetence pracovní Vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání. Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Kvalitně odvedenou práci pochválíme. Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků. Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia. Motivujeme žáky k dosažení zvoleného studia Jdeme příkladem plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku ). Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností. 3.3 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vycházíme ze Směrnice MŠMT ČR č.j / k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) do škol a školských zařízení. O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel po dohodě s rodiči či zástupci dítěte na základě lékařského a speciálně-pedagogického vyšetření a s přihlédnutím k možnostem školy. Vzdělávání žáků s SVP bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Obsah vzdělávacích oborů ŠVP se přizpůsobí speciálním vzdělávacím potřebám žáka. Se souhlasem zákonných zástupců škola spolupracuje s poradenskými zařízeními (PPP). 8

19 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výuka žáků se speciálními potřebami Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu je třeba vycházet z konkrétního druhu, míry a stupně postižení. Obecně však škola zohlední druh postižení při hodnocení žáka, umožní používání dostupných kompenzačních pomůcek, vytváří podnětné a vstřícné prostředí a podporuje nadání a talent žáků. Škola také spolupracuje s odborníky a zkvalitňuje připravenost pedagogických pracovníků pro práci se žáky se SVP. Z důvodu architektonického řešení školy (stará budova) není možný bezbariérový přístup Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně nebo jazykově odlišného. Hlavním problémem je zpravidla nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. Pozornost při práci s těmito dětmi bude věnována osvojení českého jazyka, seznámení s českým prostředím a kulturními zvyklostmi a tradicemi. Škola však také doplní vzdělávací obsah specifickými materiály o historii, kultuře a tradicích jejich národnosti, aby žákům umožnila vybírat si z nich prvky pro budování své vlastní identity. Škola poskytne individuální nebo skupinovou péči, specifické učební materiály a zpětnou vazbu. Zároveň spolupracuje s odborníky a pokud současný stav dovolí, sníží i počet žáků ve třídě. Cílem je podpora úspěšnosti těchto žáku v majoritní společnosti. Nejdůležitějším činitelem je učitel, který volí vhodný přístup, podporuje toleranci různých etnik a vytváří ve třídě i škole příznivé společenské klima. 3.4 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Diagnostiku mimořádného nadání žáka provádí školské poradenské zařízení. Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, neboť tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na které je nutno reagovat. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. Mimořádně nadaným žákům vytváříme individuální vzdělávací plán. Doplňujeme, rozšiřujeme a prohlubujeme vzdělávací obsah v oblastech rozumových, pohybových, uměleckých a sociálních. Poskytujeme jim dostatek podnětů. Zapojujeme je do samostatných rozsáhlejších prací a projektů. Umožňujeme jim individuálně pracovat s naučnou literaturou či hlavolamy, kvizy a problémovými úlohami, kde si mohou volit různé způsoby řešení a vypracování. Jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly či referáty k probíranému učivu a mohou se realizovat i ve speciálních volitelných předmětech. Nadané žáky vhodným způsobem zapojujeme do činností v hodině i do mimoškolních aktivit. Poskytujeme jim možnost účasti v rozmanitých soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni - reprezentují školu a setkávají se tak s podobně nadanými žáky. Hodnotíme individuálně vzhledem ke schopnostem žáka. Často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Závažné problémy projednává výchovná komise a je vypracována zpráva, která je k dispozici třídnímu učiteli, rodičům a ostatním vyučujícím. Toto chování se snažíme usměrňovat taktně a s pedagogickým optimismem. Žákům věnujeme patřičnou pozornost, ale zároveň je vedeme k rovnému přístupu a toleranci méně nadaných spolužákům a ochotě pomáhat slabším. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním vzdělávání žáků mimořádně nadaných 9

20 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výuka nadaných žáků konkrétní metody práce s nadanými žáky vzdělávání nadaných žáků 1. stupně vzdělávání nadaných žáků 2. stupně Konkrétní metody práce s nadanými žáky Vzdělávání nadaných žáků 1. stupně zadávání diferenc. úkolů zadávání samostatných úkolů, dobrovolné, umělecká tvorba, + následná možnost jejich prezentace (i Ov) pověření samostatným vyhledáváním informací samostatně řeší zadané úlohy samostatně zpracuje referát vlastní prezentace sám zpracuje informace počítač, knihovna vytváří pro spolužáky křížovky, hádanky, rébusy ( hodina PrU, PŘ VL) prezentace školy, výstavy podpora kreativity lze provést skalaci z ročníku do ročníku zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů rozšiřování a prohlubování vzdělávacího obsahu způsob výuky vychází z principů individualizace a vnitřní diferenciace Vzdělávání nadaných žáků 2. stupně volí si techniku a metodu práce pomáhá ostatním spolužákům, kontroluje jejich práci vyhledá si materiály navíc samostatně studuje rozšiřující materiály připravuje aktivity pro své spolužáky vede část hodiny, případně si připraví celou vyučovací hodinu píše články, publikuje v tiskovinách, tvoří prezentace, podcasty atd, stříhá videa, tvoří webové stránky dokumentuje školní akce (video ) žákům umožníme přístup k vybavení (technické), se kterým se v běžné výuce nesetkají (MM, VV - ) prezentuje své schopnosti na školních akcích (akademie ) účastní se soutěží, olympiád sportovně nadané žáky vedeme k aktivní účasti ve sportovních oddílech a klubech, umělecky nadaní žáci mají možnost prezentovat své práce ve škole, na soutěžích, výstavách atd. žáky vedeme k dalšímu vzdělávání (korespondenční kurz matematiky apod., základní umělecká škola, kroužky) žáky vedeme ke složení určitého typu jazykové zkoušky (Cambridge exams) zpracovává dlouhodobé projekty Diagnostika nadaného žáka podle S. Winebrennerové (2001) diagnostika nadaného žáka v pocitivním ohledu V pozitivním ohledu jsou extrémně vyspělí v jakékoliv oblasti učení a výkonu; vykazují asynchronní vývoj; mohou být významně napřed v některých oblastech a v jiných oblastech vykazovat věkově adekvátní nebo dokonce opožděný vývoj (např. dokáží číst již ve třech letech, ale ještě v pěti letech si nedokáží zavázat tkaničky u bot); mají na svůj věk širokou slovní zásobu a vyspělý verbální projev; mají neuvěřitelnou paměť;

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5.

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5. Obsah 1. Identifikační údaje 7 1.1. Název vzdělávacího programu 7 1.2. Základní údaje o škole 7 1.3. Zřizovatel školy 7 1.4. Organizační schéma školy 8 1.5. Platnost dokumentu 8 2. Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 3/2013 Účinnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání J á j s e m Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim IV. úprava k 1.9.2013 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Škola - cesta k poznání

Škola - cesta k poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola - cesta k poznání 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP pro ZV

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jednací číslo: Obsah:. Identifikační údaje... 3 Charakteristika ŠVP... 7 Učební plán... 15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace... 20 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek

školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 č.j. 81/2013 ŠVP ZV HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Od hraní k učení, č.j.: 443/2013

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Od hraní k učení, č.j.: 443/2013 OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV: OD HRANÍ K UČENÍ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Od hraní k učení, č.j.: 443/2013 Platnost dokumentu

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19 Úvod Dobrá cesta vede k dobrým cílům, pokud člověk nespěchá. Takto zpracovaný Školní

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou tel.: 353999244 www.zsamsbecov.estranky.cz e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH 1. Identifikační údaje 1 2.Charakteristika školy.2 3.Charakteristika školního vzdělávacího programu.4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více