REPORTÉR. modrý. Dalkia Česká republika má nového akcionáře Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika str./p. 4-5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REPORTÉR. modrý. Dalkia Česká republika má nového akcionáře Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika str./p. 4-5"

Transkript

1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2009 prosinec décembre Dalkia Česká republika má nového akcionáře Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika str./p. 4-5 Dalkia modernizuje své technologie Dalkia modernise ses installations str./p. 8-9 AmpluServis se stará o zařízení předního výrobce rostlinných olejů ADM Prague, Dalkia mu topí AmpluServis s occupe des équipements du premier producteur d huiles végétales ADM Prague, Dalkia de son chauffage str./p

2 obsah / sommaire strana 03 page 03 Úvodník Éditorial strana 18 Krby a kamna podtrhnou kouzelnou atmosféru Vánoc strana 04 page 05 Aktuality Actualités page 19 Les cheminées et les poêles rendent encore plus magique l ambiance de Noël strana 14 page 15 AmpluServis se stará o zařízení předního výrobce rostlinných olejů ADM Prague, Dalkia mu topí AmpluServis s occupe des équipements du premier producteur d huiles végétales strana 20 page 21 strana 23 page 23 Kde Dalkia pomáhá? Où Dalkia aide-t-elle? Křížovka Mots croisés ADM Prague, Dalkia de son chauffage Vydává / Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction: Laurent Barrieux, Aline Capris, Renaud Capris, Martina Kantorová, Petr Přívozník, Reda Rahma, Olivier Rigaux, Hana Šulová, Eva Tmejová Náklad / Tirage: ks / pc Foto / Photographies: Martina Kantorová, Hana Šulová Design: Jaromír Kopecký Realizace / Réalisation: Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: modry. / Nous recevrons bien volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante: 02

3 úvodník / éditorial V ážení klienti, vážení obchodní partneři, rok 2009 se pomalu, ale jistě chylí ke konci. Jaký tento rok byl a co nám přinesl? Skupina Dalkia v České republice letos prošla řadou změn. Tou nejzásadnější je skutečnost, že jsme získali nového silného partnera - společnost ČEZ. S českou energetickou jedničkou jsme v listopadu uzavřeli dohodu o prodeji 15 % akcií Dalkie Česká republika a zároveň o převodu 85 % akcií dceřiné společnosti Dalkia Ústí nad Labem. Jsem přesvědčen o tom, že vstup ČEZu do Dalkie posílí naše postavení v České republice a umožní nám rozvíjet další projekty, abychom mohli být i nadále co nejblíže našim odběratelům. Obě transakce v tuto chvíli podléhají schválení ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Jsem rád, že i v tomto náročném období, které s sebou přináší ekonomická recese, Dalkia v České republice neustále rozšiřuje své aktivity a potvrzuje své silné postavení v zemi. Důkazem je například nedávno uzavřená dlouhodobá smlouva se společností DISTEP o dodávkách tepla pro město Frýdek-Místek. Náš úspěch by však nebyl možný bez kvalitního technického zázemí. Dalkia proto své energetické technologie neustále inovuje. V poslední době se může pochlubit např. výstavbou turbíny TG4 v Olomouci nebo instalací biokotle v Krnově, který je největším zařízením svého druhu v České republice. Naší prioritou je spokojený zákazník. Vždy se snažíme pružně reagovat na jejich požadavky a očekávání a chceme jim být jim co nejspolehlivějším a nejdůvěryhodnějším partnerem. O tom, že jdeme správnou cestou, svědčí výborné výsledky posledního průzkumu spokojenosti klientů. Na závěr bych vám všem rád poděkoval za důvěru ve služby Dalkie a popřál vám i vašim blízkým krásné Vánoce plné rodinné i tepelné pohody a šťastný nový rok Ať vám v něm nikdy neschází pozitivní energie. Laurent Barrieux Country manažer skupiny Dalkia v České republice Ch ères clients, chers partenaires commerciaux, L année 2009 touche à sa fin. Que dire de cette année écoulée, que nous a-t-elle apporté? Le groupe Dalkia en République tchèque a subi de nombreux changements au cours de cette année. La nouvelle la plus importante est certainement celle de l arrivée d un partenaire solide la société ČEZ. Avec ce leader tchèque de l énergie, nous avons signé début novembre un accord portant sur la vente de 15 % des actions de Dalkia Česká republika, ainsi que sur la cession de 85 % des actions de la filiale Dalkia Ústí nad Labem. Je suis persuadé que l entrée de ČEZ dans le capital de Dalkia va renforcer notre position en République tchèque et contribuera au développement d autres projets, ceci de manière à pouvoir rester toujours au plus près de nos clients. Les deux transactions doivent encore être validées par l Office de protection de la libre concurrence. Je constate avec satisfaction que malgré le contexte économique difficile lié à la crise, Dalkia en République tchèque ne cesse d élargir ses activités, confirmant ainsi un positionnement solide dans ce pays. Citons en exemple le contrat à long terme de fourniture de chaleur pour la ville de Frýdek- Místek signé récemment avec la société DISTEP. Toutefois, notre réussite commerciale ne serait pas possible sans un dispositif technique de très bonne qualité. C est pourquoi Dalkia ne cesse d innover en matière de technologie de production d énergie. Parmi les projets récents, nous pouvons mentionner avec fierté l exemple de la construction de la turbine TG4 à Olomouc, ou l installation d une chaudière biomasse à Krnov le plus grand équipement de ce type en République tchèque. Notre priorité est la satisfaction de nos clients. Nous tenons à réagir de façon efficace à toute demande ou attente des clients, et être ainsi leur partenaire le plus fiable et le plus crédible. Les résultats de la dernière enquête de satisfaction de la clientèle prouvent que nous nous dirigeons dans le bon sens. Je voudrais enfin vous remercier de la confiance que vous portez aux prestations de Dalkia, et j aimerais vous souhaiter, à tous, ainsi qu à vos proches, de joyeuses fêtes de Noël dans la quiétude familiale, le confort thermique, et vous transmettre mes meilleurs vœux pour l année Je vous souhaite de ne jamais manquer d énergie positive. Laurent Barrieux Directeur pays de Dalkia en République tchèque 03

4 služby pro zákazníky Spokojenost zákazníků na prvním místě Spokojenost klientů je pro skupinu Dalkia v České republice na prvním místě. Neustále se snažíme zlepšovat kvalitu našich služeb a zároveň pravidelně zjišťujeme, jak ji zákazníci hodnotí. V letošním roce jsme proto provedli další průzkum spokojenosti, tentokrát mezi klienty z téměř všech měst České republiky, kde Dalkia působí. Oproti loňskému roku jsme značně rozšířili počet oslovených respondentů. Vloni jsme se telefonicky dotazovali 65 klientů, nyní již více než dvou set. Návratnost dotazníků letos činila 88 %, odpovědělo celkem 201 lidí. Mezi oslovenými byli především energetici z bytových družstev, ředitelé škol nebo zástupci firem. Jednalo se o zákazníky z Ostravy, Krnova, Prahy, Karviné, Olomouce, Přerova, Nového Jičína, Ústí nad Labem a Kolína. Díky tomu můžeme porovnat spokojenost klientů z jednotlivých regionů. Průzkum ukázal, že nejspokojenější jsou zákazníci z Olomouce, Karviné a Kolína. Celkově Dalkia v hodnocení získala známku 1,4, což je oproti loňsku, kdy jsme dostali známku 1,5, zlepšení. Nejpozitivněji je vnímáno plnění smluvních závazků a odborná úroveň našich techniků. V průzkumech spokojenosti budeme pokračovat i v budoucnu. Je pro nás velmi důležité vědět, jak klienti naše služby hodnotí a co by si přáli zlepšit, uvedla Ivana Niedobová, specialista sledování kvality služeb. V reakci na výsledky ankety a s ohledem na zavádění systému kvality dle normy ČSN ISO 9001:2008 v závodech Distribuce a služby (ZDS) Dalkia vytvořila vlastní Kodex přístupu k zákazníkům, který shrnuje základní zásady jednání zaměstnanců Dalkie s klienty či obchodními partnery. Věříme, že dodržování pravidel kodexu povede ke zvýšení spokojenosti našich zákazníků a přispěje ke zlepšení systému kvality v naší společnosti, dodala Ivana Niedobová. Mezi klienty Dalkie patří obyvatelé měst, průmyslové podniky, veřejné instituce, zdravotnická a školská zařízení, obchodní a administrativní centra apod. aktuality Dalkia Česká republika má nového akcionáře Ve skupině Dalkia v České republice došlo v listopadu ke dvěma významným změnám. Po několika měsících jednání byla uzavřena dohoda o prodeji 15 % akcií Dalkie Česká republika, jejímž novým minoritním akcionářem se stal ČEZ. Tato společnost zároveň získala 85% podíl v dceřiné firmě Dalkia Ústí nad Labem. Doposud Dalkia Česká republika patřila z 98 % firmě Dalkia International a Dalkia Ústí nad Labem byla 100% vlastněna Dalkií Česká republika, která si ponechává právo prodat zbývajících 15 % Dalkie Ústí nad Labem nebo naopak zpět odkoupit již prodaný 85% podíl. Obě tyto možnosti jsou však podmíněny řadou navazujících dlouhodobých kroků a dalším průběhem spolupráce mezi společnostmi ČEZ a Dalkia Česká republika. Majetkový vstup ČEZu do Dalkie Česká republika umožní posílit naši schopnost rozvíjet další projekty a být tak i nadále co nejblíže našim odběratelům. Zároveň nám pomůže lépe čelit klíčové výzvě pro celou planetu, kterou je hospodaření s energiemi. Celá operace je plně v souladu s naší dlouhodobou strategií a přispívá k dalšímu rozvoji Dalkie na českém trhu, uvedl generální ředitel Dalkie Česká republika Laurent Barrieux. Dalkia bude dlouhodobě dodávat teplo pro Frýdek-Místek Společnosti Dalkia Česká republika a DISTEP uzavřely v listopadu 2009 dlouhodobou smlouvu, na jejímž základě bude DISTEP odebírat od karvinské divize Dalkie teplo pro město Frýdek-Místek ve výši zhruba 750 TJ ročně. Naše teplárna dodává teplo do frýdecko-místeckých domácností, škol, firem a dalším klientům již od roku 1974, poprvé se však jedná o dlouhodobý kontrakt, který se nám podařilo úspěšně uzavřít po několika letech jednání. Dlouhodobá spolupráce je pro město a obyvatele velmi přínosná, řekl vedoucí obchodního oddělení Divize Karviná Jan Závorka. Dlouholetá smlouva zaručuje DISTEPu a městu spolehlivé a bezpečné dodávky tepla i vývoj jeho ceny, která je pro obyvatele v porovnání s jinými městy ČR velmi přijatelná. Těší nás, že se nám podařilo eliminovat odpojování klientů od dálkového tepla a jejich přechod na méně ekologický způsob vytápění, což má velký význam pro zachování kvality životního prostředí ve Frýdku-Místku, uvedl Petr Jonas, ředitel společnosti DISTEP, která je téměř z devadesáti procent dodavatelem tepelné energie ve Frýdku Místku a části města dodává i pitnou vodu. Spokojen je i generální ředitel Dalkie Česká republika Laurent Barrieux: Jsme rádi, že jsme se se společností DISTEP dohodli na dlouhodobé smlouvě. Dalkia se vždy snaží uzavírat se svými partnery a klienty dlouhodobá partnerství, která jim garantují kvalitní dodávky tepla a příznivý vývoj cen po celou dobu trvání smlouvy. 04

5 actualités Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika Deux importants changements sont intervenus en novembre dans le groupe Dalkia en République tchèque. Après plusieurs mois de négociations, un accord a en effet été conclu pour la vente de 15 % des actions de Dalkia Česká republika dont la société ČEZ est ainsi devenue le nouvel actionnaire minoritaire. Cette société a également pris une participation de 85 % dans la filiale Dalkia Ústí nad Labem. Dalkia Česká republika était jusqu à présent détenue à 98 % par Dalkia International, et Dalkia Ústí nad Labem appartenait à 100 % à Dalkia Česká republika qui se réserve le droit de vendre les 15 % restants de Dalkia Ústí nad Labem ou au contraire de racheter la participation de 85 % déjà vendue. Ces deux options sont toutefois liées à une série de démarches successives sur le long terme et dépendent du déroulement ultérieur de la coopération entre ČEZ et Dalkia Česká republika. «La prise de participation de ČEZ dans Dalkia Česká republika nous permettra de renforcer nos capacités à développer de nouveaux projets et de rester ainsi au plus près de nos clients. Elle nous aidera aussi à mieux répondre au défi, crucial pour toute la planète, qu est la gestion des énergies. Toute cette opération s inscrit parfaitement dans notre stratégie à long terme et contribue à la poursuite du développement de Dalkia sur le marché tchèque», a déclaré Laurent Barrieux, directeur général de Dalkia Česká republika. Dalkia signe un contrat à long terme de fourniture de chaleur pour la ville de Frýdek-Místek Les sociétés Dalkia Česká republika et DISTEP ont conclu en novembre 2009 un contrat à long terme dans lequel la Division de Karviná de Dalkia fournira à DISTEP environ 750 TJ de chaleur par an pour la ville de Frýdek-Místek. «Notre centrale thermique fournit la chaleur pour des ménages, écoles, entreprises, et autres clients de Frýdek-Místek depuis C est toutefois la première fois que nous avons réussi à signer un contrat à long terme qui est le fruit de négociations menées depuis plusieurs années. Une coopération à long terme est tout à fait bénéfique pour la ville et ses citoyens,» affirme Jan Závorka, responsable du service commercial de la Division de Karviná. «Ce contrat à long terme garantit à DISTEP et à la ville des fournitures de chaleur sûres et fiables, ainsi qu une évolution tarifaire qui, comparée à d autres villes en République tchèque, reste tout à fait acceptable pour ses citoyens. Nous pouvons constater avec satisfaction que nous avons réussi à éliminer des déraccordements de clients du réseau de chauffage urbain et leur passage à des modes de chauffage moins écologiques. Ainsi, l impact positif sur la qualité de l environnement à Frýdek-Místek sera considérable,» constate Petr Jonas, directeur de la société DISTEP qui fournit pratiquement 90 % de la chaleur de Frýdek Místek, et qui alimente également une partie de la ville en eau potable. Laurent Barrieux, directeur général de Dalkia Česká republika, exprime lui aussi sa satisfaction: «Nous saluons la conclusion de ce contrat à long terme avec la société DISTEP. Dalkia s efforce de signer avec ses partenaires et clients des accords de partenariat à long terme qui peuvent leurs garantir des fournitures de chaleur de bonne qualité, ainsi qu une évolution tarifaire favorable pour toute la période contractuelle.» services pour les clients Notre première préoccupation - la satisfaction de nos clients La satisfaction des clients est l objectif n 1 pour le groupe Dalkia en République tchèque. Nous nous efforçons en permanence d améliorer la qualité de nos prestations, tout en nous préoccupant régulièrement de la perception de notre travail par nos clients. C est pourquoi cette année, nous avons organisé une nouvelle enquête de satisfaction lancée, cette fois, auprès des clients de presque toutes les villes de République tchèque dans lesquelles Dalkia est présente. «Par rapport à l année dernière, nous avons sensiblement augmenté le nombre des personnes sondées. En effet, l année dernière, nous n avions contacté par téléphone que 65 clients, alors que cette année, nous avons dépassé le nombre des 200 personnes. Le taux de réponse de cette année a atteint 88 %, nous avons donc pu recueillir les réponses de 201 personnes. Nous avons notamment contacté des spécialistes en énergie pour les coopératives de logements, des directeurs d établissements scolaires et des responsables d entreprises. Il s agissait de clients d Ostrava, Krnov, Prague, Karviná, Olomouc, Přerov, Nový Jičín, Ústí nad Labem et Kolín. Nous pouvons ainsi comparer le degré de satisfaction des clients issus de différentes régions. Les résultats de l enquête montrent que le plus haut niveau de satisfaction est exprimé par les clients d Olomouc, Karviná et Kolín. La note globale de Dalkia atteint 1,4 soit une amélioration par rapport à la note 1,5 de l année dernière. C est le respect des engagements contractuels, ainsi que le niveau de professionnalisme de nos techniciens qui est perçue de façon plus positive. Par ailleurs, nous envisageons de refaire à l avenir ces enquêtes de satisfaction, car il est essentiel pour nous de savoir quelle est la perception de nos prestations par nos clients, et quelles sont les améliorations qu ils attendent,» affirme Ivana Niedobová, spécialiste en suivi de qualité des services. Suite aux résultats de l enquête, et compte tenu de la mise en œuvre du système qualité selon la norme ČSN ISO 9001:2008 dans les Entités Distribution et Services (ZDS), Dalkia a défini sa propre Approche clientèle. Cette dernière définit le processus d approche relationnel des clients et des partenaires commerciaux de Dalkia tel qu il doit être appliqué par ses employés. «Nous sommes persuadés que le respect des règles de cette Aproche clientèle contribuera à une satisfaction accrue de nos clients et permettra d améliorer le système qualité au sein de notre société,» ajoute Ivana Niedobová. On trouve, parmi les clients de Dalkia, les habitants des villes, des industriels, des institutions publiques, des établissements scolaires ou de santé publique, des centres commerciaux et administratifs, etc. 05

6 integrovaný systém řízení Týden bezpečnosti aneb Bez ochrany ani ránu Dalkia bezpečně. Tak zní jeden ze sloganů skupiny Dalkia v České republice, pro kterou je bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců prioritou. Nejen proto jsme se po roce opět zapojili do celosvětového týdne bezpečnosti, který pro 23. až 27. listopad vyhlásila mateřská společnost Veolia Environnement. Cílem této akce je zdůraznit zaměstnancům, jak moc je důležité dbát při práci na svou bezpečnost, neboť zdraví je naší nejcennější hodnotou. Jak týden bezpečnosti probíhal? Na závodech se konala setkání se zaměstnanci, kteří se mohli seznámit s výsledky skupiny Dalkia v ČR i konkrétních regionů, divizí a dceřiných společností v oblasti BOZP. Dozvěděli se také to, jaká opatření pro zlepšení bezpečnosti Dalkia přijala během uplynulého roku a jaká se chystá realizovat v budoucnu. Všichni obdrželi speciální číslo interního časopisu věnované BOZP a odznáčky se sloganem Bez ochrany ani ránu. Jsme rádi, že počet pracovních úrazů i zameškaných dnů v jejich důsledku neustále klesá. Velký podíl na povzbudivých číslech mají především samotní zaměstnanci skupiny Dalkia v ČR, ale také nová opatření v oblasti BOZP. Postupně zavádíme systém řízení BOZP dle ČSN OHSAS na jednotlivých regionech a divizích. Celá Dalkia Česká republika bude certifikována v roce 2010 a dceřiné společnosti se na tento krok připravují. Velkou pozornost jsme věnovali systematickému vyhledávání, vyhodnocování a řízení rizik a více jsme se zaměřili na školení a informovanost zaměstnanců. Ke snížení úrazovosti přispěly i modernější a účinnější ochranné pracovní pomůcky. Naším cílem je, aby se výsledky v oblasti bezpečnosti práce i nadále zlepšovaly. Dokud u nás bude docházet k úrazům, nemůžeme být spokojeni, řekl výrobní ředitel Dalkie Česká republika Renaud Capris. V současné době je jedním z hlavních témat chřipka a prevence proti ní. Dalkia v ČR připravila řadu opatření proti chřipce. Máme zásoby hygienických roušek a ochranných masek. Každý zaměstnanec dostal dezinfekční sprej na ruce a brožuru, jak se před nemocí co nejlépe chránit. Všichni měli možnost nechat se zdarma očkovat proti běžné chřipce a zaměstnancům zastávajícím profese, které jsou důležité pro zajištění dodávek energií, byla nabídnuta i bezplatná vakcinace proti chřipce typu A (H1N1). Pro prevenci jsme se snažili udělat maximum, teď záleží jen na zaměstnancích, zda budou všechna opatření a doporučení dodržovat, dodal Renaud Capris. 06 aktuality Nový generální ředitel skupiny Veolia Environnement Ve francouzské skupině Veolia Environnement, která je vlastníkem 66 % akcií Dalkie, došlo ke změně v nejvyšším vedení. Novým generálním ředitelem se stal Antoine Frérot, který doposud působil jako generální ředitel divize Veolia Eau (Veolia Voda). Antoine Frérot ve funkci vystřídal Henri Proglia, jenž se stal předsedou představenstva Veolie Environnement a zároveň byl jmenován generálním ředitelem francouzské společnosti Electricité de France (EdF), které patří zbývajících 34 % akcií Dalkie. Do skupiny Veolia Environnement kromě Dalkie a Veolie Voda patří také Veolia Transport a Veolia Environmentální servis. Antoine Frérot Henri Proglio Krytý bazén v Olomouci je modernější a pohodlnější Krytý bazén v Olomouci během léta připravil pro své návštěvníky řadu novinek pro zpříjemnění pobytu: milovníci plavání od září vstupují do prostor bazénu přes nový vestibul, jejich odbavení urychluje moderní turniketový systém, převlékají se v nových šatnách, celkově modernizován byl také vstup na letní bazén. Provozovatelem plaveckého stadionu je společnost Olterm&TD Olomouc. Jednalo se o kompletní modernizaci celého vstupního vestibulu. V průběhu července a srpna prošla údržbou i bazénová vana a technologie areálu Delfínek. Zavedli jsme čipový systém, který je pro návštěvníky mnohem komfortnější: na pokladně ve vstupní hale lidé zaplatí vstupné za čas, který chtějí na bazéně strávit, dostanou náramkový čip a nový turniket jim povolí vstup. Pomocí čipu si také zamknou skříňku, na infopanelech u šaten a vodní plochy si zjistí zbývající čas předplaceného pobytu ve vodní zóně, případně zůstatek peněz uložených v čipovém náramku. Součástí oprav bylo rovněž vybudování nové letní pokladny. Celková rekonstrukce stála zhruba 7 milionů korun. Olterm investoval 5,5 milionu, zbytek uhradilo město Olomouc, sdělila ředitelka Olterm&TD Olomouc Margareta Rapa-Katbeh. Do roku 2010 s originálním kalendářem Skupina Dalkia v České republice se může pochlubit originálními kalendáři pro rok Jejich stránky zdobí fotografie, které pořídili zaměstnanci v rámci fotografické soutěže Dalkia energie v dobrých rukou na tato témata: Dalkia spolehlivě, šetrně, zodpovědně, úsporně, perspektivně a bezpečně. Nástěnné a stolní kalendáře budou po celý následující rok krášlit kanceláře nebo domácnosti zaměstnanců skupiny Dalkia v ČR i jejích klientů a obchodních partnerů.

7 actualités Nouveau directeur général du groupe Veolia Environnement Veolia Environnement, groupe français qui détient 66 % des actions de Dalkia, a procédé à un remaniement au plus haut niveau de l encadrement. Antoine Frérot, ancien directeur général de la division Veolia Eau, devient le nouveau directeur général du groupe. Antoine Frérot succède à ce poste à Henri Proglio qui devient lui-même président du Conseil d administration de Veolia Environnement. Il devient également Président-Directeur général de la société Electricité de France (EDF) qui détient les 34 % restants des actions du groupe Dalkia. En plus de Dalkia et Veolia Eau, le groupe Veolia Environnement comprend aussi Veolia Transport et Veolia Propreté. La piscine couverte d Olomouc plus moderne et plus confortable Durant l été, la piscine couverte d Olomouc a préparé pour ses visiteurs de nombreuses nouveautés qui rendront plus agréable leur séjour : depuis septembre, les amateurs de natation accèdent rapidement à l espace de la piscine par un nouveau vestibule équipé d un système moderne de portillons. Ils peuvent se changer dans de nouveaux vestiaires, et l accès à la piscine découverte a lui aussi été entièrement modernisé. C est la société Olterm&TD Olomouc qui exploite le stade nautique. «Tout le vestibule d entrée a été complètement modernisé. Courant juillet et août, il a aussi été procédé à la maintenance du bac de la piscine et des équipements techniques du complexe Delfínek. Nous avons installé un système à puces, qui est bien plus confortable pour les visiteurs : dans le hall d entrée, les visiteurs achètent à la caisse un ticket d entrée en fonction du temps qu ils veulent passer à la piscine, ils reçoivent un bracelet à puce et le nouveau portillon les laisse entrer. Cette puce leurs sert aussi à fermer leurs casiers, ils peuvent vérifier sur les panneaux d information près des vestiaires et du bassin le temps prépayé qu il leur reste ou le solde de l argent enregistré sur leur puce. Les réparations ont aussi inclus la construction d une nouvelle caisse d été. L ensemble de la rénovation a coûté environ 7 millions de couronnes. Olterm a investi 5,5 millions, le reste a été payé par la municipalité d Olomouc», a indiqué la directrice d Olterm&TD Olomouc, Margareta Rapa-Katbeh. Un calendrier original pour 2010 Le groupe Dalkia en République tchèque peut être fier des calendriers originaux qu il a fait préparer pour l année Ceux-ci sont en effet illustrés de photographies prises par les salariés et sélectionnées dans le cadre du concours photo «Dalkia l énergie en bonnes mains» et portant sur les thèmes suivants : Dalkia, la fiabilité ; Dalkia, respectueuse de l environnement ; Dalkia, responsable ; Dalkia, économique ; Dalkia, des perspectives; Dalkia, la sécurité. Ces calendriers muraux embelliront toute l année les bureaux ou les foyers des salariés, des clients et des partenaires commerciaux du groupe Dalkia en République tchèque. systeme de management integré La semaine de la sécurité ou Jamais sans protection Dalkia, la sécurité. Tel est l un des slogans du groupe Dalkia en République tchèque, pour lequel la sécurité du travail et la protection de la santé des employés constituent des priorités. C est l une des raisons pour lesquelles nous nous sommes associés cette année encore à la semaine mondiale de la sécurité organisée du 23 au 27 novembre par notre société-mère Veolia Environnement. L objectif de ce projet est d attirer l attention de nos collaborateurs sur l importance de veiller à leur sécurité au travail car la santé est ce que nous avons de plus précieux. Comment la semaine de la sécurité s est-elle déroulée? Les usines ont accueilli des rencontres avec les employés qui ont eu l opportunité de prendre connaissance des résultats du groupe Dalkia en RT ainsi que de ceux des régions, divisions et filiales dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé au travail. Ils ont également obtenu des informations sur les mesures adoptées par Dalkia au cours de l année précédente en vue d améliorer la sécurité, ainsi que sur celles que le groupe entend prendre à l avenir. Tous se sont vu remettre un numéro spécial du magazine interne consacré à la sécurité et à la protection de la santé au travail ainsi qu un badge portant le slogan «Jamais sans protection». «Nous sommes heureux que le nombre d accidents au travail, et par conséquent de jours d arrêt de travail, baisse de façon continue. Ces chiffres encourageants sont dans une large mesure à mettre à l actif des employés du groupe Dalkia en RT eux-mêmes, ainsi que des nouvelles mesures adoptées dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé au travail. Nous allons introduire progressivement un système de gestion de la sécurité et de la protection de la santé au travail conformément à la norme ČSN OHSAS dans les différentes régions et divisions. Dalkia Česká republika sera intégralement certifiée en 2010 et ses filiales se préparent à cette étape. Nous avons consacré une grande attention à la recherche systématique, à l évaluation et à la gestion des risques et nous nous sommes davantage concentrés sur la formation et le niveau d information de nos collaborateurs. La baisse du taux d accidents est également le résultat de l utilisation d équipements de protection plus modernes et plus efficaces. Notre objectif est que les résultats obtenus dans le domaine de la sécurité du travail continuent à s améliorer. Nous ne serons pas satisfaits tant que nous enregistrerons des accidents», a indiqué Renaud Capris, directeur des exploitations de Dalkia Česká republika. À l heure actuelle, l un des thèmes centraux est celui de la grippe et de la prévention contre celle-ci. «Dalkia en RT a préparé toute une série de mesures de lutte contre la grippe. Nous disposons de stocks de masques hygiéniques et de protection. Chaque collaborateur s est vu distribuer un spray désinfectant pour les mains ainsi qu une brochure expliquant comment se protéger au mieux contre la maladie. Tous ont eu la possibilité de se faire vacciner gratuitement contre la grippe classique et il a en outre été offert aux employés occupant des postes importants pour les livraisons d énergie de se faire vacciner gratuitement contre la grippe A (H1N1). Nous avons fait notre maximum pour la prévention. Maintenant c est à nos collaborateurs de respecter toutes les règles et recommandations», ajoute Renaud Capris Počet úrazů Po et a zameškané úraz a dny zameškané dny Nombre d accidents et de jours d absence Zameškané dny zameškané Jours d absence dny Počet úrazů Nombre po et d accidents úraz

8 aktuality Dalkia modernizuje své technologie Společnost Dalkia v rámci své Politiky trvale udržitelného rozvoje neustále inovuje a zdokonaluje svá energetická zařízení, aby byla co nejúčinnější a nejekologičtější. Mezi významné projekty, které realizovala v uplynulých měsících, patří instalace turbíny TG4 v Olomouci a biokotle v Krnově. Teplárna se neustále mění k lepšímu Po rekonstrukci olomoucké teplárny v letech 1996 až 1998 či modernizaci parní tepelné sítě na horkovodní v letech 1998 až 2003 se tento závod pustil do dalšího velkého projektu: Protitlaká turbína TG4 o výkonu 8 MWe od firmy Siemens nahradila v teplárně Olomouc svou předchůdkyni TG1 z roku 1958 o výkonu 6,8 MWe, která byla odstavena z provozu po padesáti letech spolehlivých služeb letos na jaře. Po vyrobení turbíny v roce 2008 a sedmi měsících montáže a zkoušek byla TG4 v říjnu poprvé úspěšně připojena do distribuční soustavy. Díky vyššímu výkonu turbíny dochází ke zvýšení kogenerační výroby tepla a elektřiny v teplárně Olomouc a tím ke snížení emisí a efektivnějšímu využití energie v palivu. U této akce koordinovali a řídili práce jednotlivých dodavatelů specialisté z útvaru významných projektů a Regionu Střední Morava, což vedlo k výraznému snížení investiční náročnosti akce oproti původně uvažovanému modelu generálního dodavatele celého díla. Největší biokotel Dalkie v České republice Krnovská teplárna byla v rámci skupiny Dalkia v České republice průkopníkem ve spalování biomasy obnovitelné zdroje energie začala využívat jako první již v roce Nyní se může pochlubit dalším nej zprovoznila nový biokotel spalující 100% biomasu, který je doposud největším zařízením svého druhu v České republice. Dodavatelem je společnost První brněnská strojírna DIZ. Biokotel o parním výkonu 35 t/hod Dalkii umožní vyrobit větší množství zelené energie a výrazně snížit množství vypouštěných emisí, zejména CO 2 a SO 2. Zařízení je v provozu od listopadu 2009 a jako palivo využívá především dřevní štěpku a energetické rostliny. Na těchto náročných projektech jsme pracovali již od roku Turbínu TG4 v Olomouci i biokotel v Krnově se nám podařilo zkompletovat a zprovoznit v rekordně krátkém čase, za což patří poděkování nejen našim zaměstnancům z ředitelství a regionů Střední a Severní Morava, ale také všem dodavatelským firmám včetně naší dceřiné společnosti AmpluServis. Turbína i biokotel se zařadily mezi nejmodernější a nejekologičtější zařízení Dalkie v České republice. Vladimír Němec, vedoucí útvaru významných projektů Teplárna Přerov oslavila 45 let Na začátku prosince 2009 Teplárna Přerov oslavila půlkulaté jubileum - dne uběhlo 45 let od uvedení prvního vysokotlakého kotle do provozu. V roce 1964 se tak začala psát historie závodu, který je dnes neodmyslitelnou součástí Dalkie Česká republika. Teplárna Přerov navazuje na dlouholetou tradici teplárenství ve městě. Její provoz se od roku 1964 postupně stále rozšiřoval, aby odpovídal potřebám rostoucího počtu obyvatel. Dnes je výrobní blok vybaven 2 vysokotlakými a 2 středotlakými kotli o celkovém tepelném výkonu 315 MWt. Kogenerační výrobu elektřiny zajišťují 2 turbogenerátory o celkovém elektrickém výkonu 50 MWe. Teplárna je nezastupitelným zdrojem tepelné energie v Přerově. Teplo dodává téměř dvěma třetinám přerovských domácností i největším průmyslovým podnikům ve městě. Dalším významným produktem je silová elektřina a od roku 2004 také poskytujeme podpůrné služby pro ČEPS. Pokud porovnáme rozsah služeb s instalovaným výkonem, pak v této oblasti patříme v ČR mezi špičku. Náš závod neustále modernizujeme, abychom zajistili spolehlivý provoz zařízení a splnili náročné ekologické limity. V posledních letech jsme např. vybudovali novou chemickou úpravnu vody a záložní kotelnu, uvedl vedoucí závodu Michal Gardián. 08

9 actualités Dalkia modernise ses installations Dans le cadre de sa Politique de développement durable, Dalkia innove sans cesse et perfectionne ses installations énergétiques pour qu elles soient les plus performantes et les plus écologiques possibles. Parmi les grands projets réalisés ces derniers mois, on peut compter l installation de la turbine TG4 à Olomouc et la bio-chaudière de Krnov. Une usine de chauffe en constante amélioration Après sa rénovation dans les années 1996 à 1998 ou la transformation de son réseau de vapeur en réseau à eau surchauffée dans les années 1998 à 2003, l usine de chauffe d Olomouc s est engagée dans un nouveau grand projet. La turbine Siemens à contre-pression TG4, d une puissance de 8 MWe, y a remplacé la TG1 d une puissance de 6,3 MWe qui datait de 1958 et qui avait été mise hors service au printemps dernier après cinquante ans de bons et loyaux services. Après la fabrication de la turbine en 2008 et sept mois de travaux de montage et d essais, en octobre la TG4 a été pour la première fois connectée avec succès au réseau de distribution. Grâce à la puissance supérieure de la turbine, la production combinée de chaleur et d électricité de Teplárna Olomouc est en augmentation, ce qui vient réduire les émissions et rend plus efficace l utilisation de l énergie du combustible. Pour cette opération, les travaux des différents fournisseurs ont été coordonnés par les spécialistes du service des grands projets en coopération avec les employés de la Région Moravie Centrale. Ce mode de gestion de projet a permis de réduire fortement les investissements nécessaires pour l opération par rapport au modèle initialement envisagé qui prévoyait de faire appel à une seule entreprise générale pour l ensemble de l ouvrage. La plus grande bio-chaudière de Dalkia en République tchèque Au sein du groupe Dalkia en République tchèque, l usine de chauffe de Krnov a été une pionnière de la combustion de biomasse elle a été la première à utiliser cette source d énergie renouvelable dès Aujourd hui, elle peut s enorgueillir d une autre première place elle a mis en service une nouvelle bio-chaudière brûlant 100 % de biomasse, qui est à l heure actuelle la plus grande installation en son genre en République tchèque. Elle a été fournie par la société První brněnská strojírna DIZ. Cette bio-chaudière d une puissance vapeur de 35 t/h permettra à Dalkia de produire une plus grande quantité d énergie «verte» et de réduire fortement la quantité d émissions dégagées, notamment de CO 2 et de SO 2. L installation est exploitée depuis novembre 2009 et elle brûle surtout des copeaux de bois et des plantes énergétiques. «Nous avons travaillé dès 2007 sur ces projets exigeants. Nous avons réussi à les boucler et à mettre en service la turbine TG4 à Olomouc et la bio-chaudière à Krnov en un temps record, c est pourquoi il faut remercier non seulement nos employés du siège et des régions de Moravie du Nord et Moravie Centrale, mais aussi tous les fournisseurs, incluant notre filiale AmpluServis. La turbine et la bio-chaudière font partie des installations les plus modernes et les plus écologiques de Dalkia en République tchèque». Vladimír Němec, responsable grands projets Teplárna Přerov fête ses 45 ans Début décembre 2009, Teplárna Přerov (Centrale thermique de Přerov) a célébré un jubilée : le 5 décembre, exactement 45 ans s étaient écoulés depuis la mise en service de la première chaudière à haute pression. C est donc en 1964 qu a débuté l histoire de cette usine, qui est aujourd hui une partie indivisible de Dalkia Česká republika. Teplárna Přerov perpétue une tradition de longues années de chauffe dans la ville. Son exploitation s est progressivement étendue depuis 1964 pour s adapter à la croissance de la population. Aujourd hui, la tranche de production est équipée de 2 chaudières à haute pression et 2 chaudières à moyenne pression, d une puissance thermique totale de 315 MWt. La production d électricité en cogénération est assurée par 2 turboalternateurs d une puissance électrique totale de 50 MWe. «La centrale de chauffe est une source irremplaçable d énergie thermique à Přerov. Elle fournit de la chaleur à presque deux tiers des ménages de Přerov ainsi qu aux plus grandes entreprises industrielles de la ville. Un autre produit important de notre centrale est l électricité de force et depuis 2004, nous fournissons aussi des services de soutien pour ČEPS. Si nous comparons l étendue des services et la puissance installée, nous faisons partie des meilleurs dans ce secteur en République tchèque. Nous modernisons sans cesse notre usine pour assurer l exploitation fiable des installations et respecter les strictes limites en matière environnementale. Ces dernières années, nous avons par exemple construit une nouvelle unité de traitement chimique d eau et une chaufferie de réserve», a indiqué le chef d usine Michal Gardián. Nový biokotel v Krnově si na začátku prosince prohlédl také ředitel Zóny Střední Evropa Jean-Michel Mazalerat v rámci své pracovní návštěvy Ostravy. Jean-Michel Mazalerat, Directeur de la Zone Europe Centrale, a, lui aussi, examiné la nouvelle bio-chaudière de Krnov dans le cadre de sa visite de travail à Ostrava. 09

10 aktuality Olterm&TD Olomouc oslavil 15. narozeniny Společnost Olterm&TD Olomouc si připomněla významné jubileum - od jejího založení v září uplynulo 15 let. Olterm své výročí oslavil spolu s obchodními partnery, klienty a zaměstnanci dne 8. září v Moravském divadle Olomouc a přátelské setkání se vskutku vydařilo. Spokojení klienti Účastníci slavnostního večera, mezi nimiž byl např. hejtman Olomouckého kraje a místopředseda představenstva Oltermu Martin Tesařík, shlédli představení Muzikálový večer a připomněli si nejvýznamnější úspěchy této společnosti, která od roku 1994 provozuje tepelné hospodářství města Olomouce. Poté přišlo na řadu překvapení v podobě losování 15 výherců, kteří získali dárkový poukaz v hodnotě Kč. Mezi vylosovanými šťastlivci byl i Jaroslav Šebesta, předseda výboru společenství vlastníků Karafiátova 18,20, který řekl: Se společností Olterm jsme velmi spokojeni. Vyhovuje nám, že máme výměníkové stanice přímo v domě. Díky tomu víme přesně, kolik jsme spotřebovali tepla, a také jsme tak výrazně snížili tepelné ztráty. Z dnešního večera jsem přímo nadšen a z výhry mile překvapen. Odměnu rozdělím mezi nás tři členy výboru. Spokojení akcionáři Olterm je společný podnik Dalkie Česká republika (66 %) a Statutárního města Olomouce (34 %), proto v Moravském divadle nechyběl ani primátor Martin Novotný. Děkuji managementu a zaměstnancům Oltermu za práci, kterou odvedli za těch 15 let, i mým předchůdcům ve vedení města za strategické rozhodnutí nechat vstoupit do Oltermu francouzskou firmu Dalkia. Od roku 1994 se trh dodávek tepla pro město radikálně změnil. Je mnohem rozvinutější a ekologičtější a zároveň se raketově zmnohonásobil počet odběratelů. Cílová skupina klientů se výrazně proměnila, ale Oltermu se vždy dařilo přizpůsobit se nové situaci. Věřím, že naši společnost čeká dobrá budoucnost. Podobně hovořil i generální ředitel Dalkie Česká republika Laurent Barrieux: Působení společnosti Olterm hodnotím velice kladně a doufám, že se jí bude stejně výborně dařit i nadále. První dáma večera - ředitelka Oltermu Margareta Rapa-Katbeh a generální ředitel Dalkie Česká republika Laurent Barrieux zvolili pro slavnostní večer neobvyklý oděv - tradiční hanácký kroj. La première dame de la soirée, la directrice d Olterm, Margareta Rapa-Katbeh, et le directeur général de Dalkia Česká republika, Laurent Barrieux, ont choisi pour cette occasion la tenue inhabituelle - le costume traditionnel de Haná. Olterm&TD Olomouc udělal za uplynulých 15 let mnoho dobrého pro životní prostředí a spokojenost občanů Olomouce. Celkově jsme do modernizace a ekologizace zařízení investovali 517,6 milionů korun. Neustále se snažíme maximalizovat bezpečnost a spolehlivost provozovaných technologií a zvyšujeme kvalitu našich služeb. Provozujeme Plavecký stadion a Aquacentrum Delfínek, které patří mezi nejnavštěvovanější volnočasová zařízení ve městě. To vše Společně s našimi akcionáři pro občany města Olomouce. Margareta Rapa-Katbeh, ředitelka Olterm&TD Olomouc Oltermu přejeme mnoho úspěchů a spokojených zákazníků i zaměstnanců i do dalších let. 10

11 actualités Olterm&TD Olomouc a fêté son 15 e anniversaire La société Olterm&TD Olomouc a célébré un jubilée important : en septembre, 15 ans se sont écoulés depuis sa fondation. Olterm a fêté son anniversaire avec ses partenaires commerciaux, ses clients et ses collaborateurs le 8 septembre au Théâtre de Moravie d Olomouc. Cette rencontre amicale a été une vraie réussite. Des clients satisfaits Au cours de la soirée, les invités, parmi lesquels n ont pas manqué par ex. le président de la Région d Olomouc et le vice-président du directoire d Olterm Martin Tesařík, ont pu suivre le spectacle «Soirée de comédie musicale» et se sont rappelés les plus grands succès de cette société qui exploite depuis 1994 les installations thermiques de la ville d Olomouc. La suite du programme a pris la forme d une surprise consistant à un tirage au sort de 15 gagnants qui se sont vu remettre un chèquecadeau d une valeur de CZK. Parmi les heureux gagnants, Jaroslav Šebesta, président du comité de la communauté de propriétaires Karafiátova 18,20 a déclaré : «Nous sommes très satisfaits de la société Olterm. Le fait d avoir une sous-station directement dans notre immeuble nous convient, car cela nous permet de savoir exactement combien de chaleur nous avons consommé, et nous avons aussi ainsi fortement réduit les pertes thermiques. Je suis véritablement ravi de cette soirée et très agréablement surpris de gagner un chèque-cadeau. Je partagerai le prix entre les trois membres de notre comité.» Des actionnaires satisfaits Olterm&TD Olomouc est une entreprise commune de Dalkia Česká republika (66 %) et de la Ville statutaire d Olomouc (34 %), c est pourquoi le maire Martin Novotný était également présent au Théâtre de Moravie. «Je remercie le management et les employés d Olterm pour tout le travail qu ils ont effectué ces 15 dernières années, mais aussi mes prédécesseurs à la direction de la ville d avoir pris la décision stratégique de faire entrer l entreprise française Dalkia dans Olterm. Depuis 1994, le marché de la fourniture de chaleur dans la ville a radicalement changé. Il est bien plus développé et écologique, et le nombre d abonnés a énormément augmenté. La catégorie cible de clientèle a beaucoup changé, mais Olterm a toujours réussi à s adapter à la nouvelle situation. Je pense que notre société a un bel avenir devant elle». Le directeur général de Dalkia Česká republika Laurent Barrieux a parlé d une manière semblable : «J évalue très positivement le travail de la société Olterm et j espère qu elle continuera à obtenir d excellents résultats.» «Ces 15 dernières années, Olterm&TD Olomouc a fait beaucoup pour l environnement et la satisfaction des habitants d Olomouc. Au total, nous avons investi 517,6 millions de couronnes pour moderniser les installations et les rendre plus écologiques. Nous nous attachons en permanence à maximiser la sécurité et la fiabilité des installations exploitées et nous améliorons continuellement la qualité de nos services. Nous exploitons le Stade nautique et l Aquacentre Delfínek, qui font partie des installations de loisirs les plus fréquentées de la ville. Tout cela «Ensemble avec nos actionnaires pour les habitants d Olomouc». Margareta Rapa-Katbeh, directrice d Olterm&TD Olomouc Nous souhaitons à Olterm beaucoup de succès et également toute la satisfaction de nos nombreux clients et employés pour les prochaines années. Výherce losovali členové vrcholových orgánů Oltermu např. předseda představenstva Pavel Kolář, předseda dozorčí rady Jaroslav Vomáčka nebo hejtman Olomouckého kraje a místopředseda představenstva Martin Tesařík. Les gagnants ont été tirés au sort par les membres des organes d administration d Olterm par ex. le président du directoire, Pavel Kolář, le président du conseil de surveillance, Jaroslav Vomáčka, ou le président de la Région d Olomouc et le viceprésident du directoire, Martin Tesařík. 11

12 aktuality Dalkia Golf Tour 2009 Jak se již stalo tradicí, skupina Dalkia v České republice i letos připravila pro své klienty a obchodní partnery další sérii golfových turnajů pod hlavičkou Dalkia Golf Tour Pravidelně se jich účastní vynikající a dlouholetí hráči, ale také ti, kteří kouzlo tohoto sportu teprve objevují. I v letošním ročníku si účastníci mohli vybrat, zda se zaregistrují do systému Stableford nebo Texas Scramble. První klání se uskutečnilo 4. června v Čeladné. V Texas Scramble byl nejlepší flight ve složení Zdeněk Duba, Dušan Timko a Milan Grohmann. Ve Stablefordu zvítězil v kategorii 0-18 Peter Král, v kategorii 18,1-36 Tomáš Hanzel a v kategorii Petr Jonas. Celkově vyhrál Pavel Pilip. Druhý turnaj proběhl 25. června v Praze-Beřovicích, ale počasí golfu tentokrát bohužel nepřálo, takže hra byla předčasně přerušena a neukončena. Sérii zakončilo setkání 3. září v Mariánských Lázních. V systému Texas Scramble si nejlépe vedl dámský flight Jana Grohmannová, Alena Netopilová a Martina Kantorová. Ve Stablefordu se nejvíce dařilo opět Peterovi Královi (0-18), Zoltánu Polákovi (18,1-36) a Pavlu Mlčákovi (37-54). Celkovým vítězem mariánskolázeňského turnaje (0-54) byl znovu Pavel Pilip, a tak nebylo žádným překvapením, že se tento hráč zároveň stal i absolutním vítězem Dalkia Golf Tour Všem účastníkům děkujeme, vítězům gratulujeme a těšíme se na setkání v příštím roce. Děti se učí hrou, jak chránit planetu Dalkia v České republice připravila další zajímavý projekt pro děti: ve spolupráci se sesterskými společnostmi Veolia Voda a Veolia Transport uspořádala originální výchovně vzdělávací soutěž, která tentokrát nese název SOS Planeta Země. Cílem hry určené pro žáky 6. až 8. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií bylo seznámit děti zábavnou formou s aktuálními ekologickými tématy a naučit je aktivně pracovat s internetem a jinými zdroji informací. Hra tak zpestřila environmentální výuku ve školách. V průběhu listopadu se třídní kolektivy setkávaly po dobu jednoho měsíce na webových stránkách soutěže, kde odpovídaly na různé otázky a řešily řadu zajímavých úkolů týkajících se energie, vody, dopravy či odpadů. Žáci se kromě poučení a mnoha zábavných a napínavých chvil mohli těšit také na řadu pěkných cen. Zájem o SOS Planeta Země byl obrovský do projektu se zapojilo celkem 530 tříd ze všech koutů České republiky, celkem 11 tisíc dětí! A jak soutěž dopadla? Skupina Dalkia v ČR má dva vítěze, kteří získali maximální počet bodů: za Dalkii Česká republika je to třída 7. B ze ZŠ Žákovská z Karviné, za Olterm&TD Olomouc třída 6. A ze ZŠ a MŠ Olomouc - Holice. Gratulujeme! 12 Les enfants apprennent en jouant à protéger notre planète Dalkia en République tchèque a préparé un nouveau projet intéressant pour les enfants : en collaboration avec les sociétés sœurs Veolia Voda et Veolia Transport, elle a organisé un concours original et éducatif, baptisé SOS Planète Terre. L objectif de ce jeu destiné aux élèves de la 6 ème à la 4 ème était d informer les enfants de manière ludique sur des thèmes écologiques d actualité et de leur apprendre à travailler activement avec l Internet et d autres sources d information. Ce jeu est ainsi venu égayer leurs cours d écologie. Tout au long du mois de novembre, des collectifs de classe se sont retrouvés sur le site web du concours pour y répondre à diverses questions et résoudre de nombreux exercices sur les énergies, l eau, les transports ou les déchets. En plus de s être instruits et d avoir passé de nombreux moments divertissants ou pleins de suspense, les élèves ont aussi pu se réjouir d un grand nombre de très beaux prix. SOS Planète Terre a suscité un énorme engouement un total de 530 classes des quatre coins de la République tchèque a participé au projet, soit enfants au total! Et quels sont ses résultats? Le groupe Dalkia en République tchèque a deux vainqueurs qui ont gagné le nombre maximal de points : pour Dalkia Česká republika, c est la clase 7. B de l école primaire Žákovská de Karviná, pour Olterm, c est la classe 6. A de l école primaire Olomouc - Holice. Félicitations!

13 actualités Dalkia Golf Tour 2009 Comme de tradition, le groupe Dalkia en République tchèque a préparé cette année encore pour ses clients et ses partenaires commerciaux une nouvelle série de tournois de golf organisée dans le cadre du Dalkia Golf Tour Ces tournois voient régulièrement la participation non seulement de joueurs excellents et de longue date mais aussi de ceux qui découvrent tout juste la magie de ce sport. Cette année aussi, les participants ont pu choisir de s inscrire soit dans le système Stableford, soit dans le système Texas Scramble. La première rencontre s est déroulée le 4 juin à Čeladná. La meilleure équipe du Texas Scramble s est révélée être celle composée de Zdeněk Duba, Dušan Timko et Milan Grohmann. Le Stableford a quant à lui été remporté dans la catégorie 0-18 par Peter Král, dans la catégorie 18,1-36 par Tomáš Hanzel et dans la catégorie par Petr Jonas. La victoire générale est revenue à Pavel Pilip. Le deuxième tournoi a eu lieu le 25 juin à Prague-Beřovice, mais la météo n étant malheureusement pas favorable au golf, le jeu a dû être prématurément interrompu sans pouvoir être repris. Komíny Dalkie mění svou tvář Le nouveau visage des Novou image mají některé komíny skupiny Dalkia v České republice. Jako první změně neodolal komín teplárny ve Frýdku-Místku, jež v září získal nejen nový nátěr, ale také hrdě nese logo naší společnosti. Jako další přišel na řadu komín přerovské teplárny, který absolvoval stejnou proměnu. Na zásadní změnu vizáže se chystá komín Dalkie Kolín, o jehož nové podobě hlasovala během léta kolínská veřejnost, která vybírala z návrhů žáků kolínských základních škol. V současné době jsou ve hře dva nejpovedenější nápady a uvidíme, jaký motiv dominantu města ozdobí Průkopníkem v nové módě byl již v roce 2004 komín teplárny v Krnově s originálními létajícími draky. I v tomto případě nápad vzešel od dětí krnovských škol v rámci výtvarné soutěže vyhlášené společností Dalkia. La série de tournois s est terminée par la rencontre du 3 septembre à Mariánské Lázně. Dans le système Texas Scramble, c est l équipe féminine de Jana Grohmannová, Alena Netopilová et Martina Kantorová qui s est montrée la meilleure, alors que dans le Stableford Peter Král (0-18), Zoltán Polák (18,1-36) et Pavel Mlčák (37-54) se sont à nouveau distingués. La victoire générale au tournoi de Mariánské Lázně (0-54) est une nouvelle fois revenue à Pavel Pilip, et c est donc sans surprise que ce joueur a remporté la victoire absolue dans le Dalkia Golf Tour Nous remercions tous les participants, félicitons les vainqueurs et nous nous réjouissons de les revoir l année prochaine. cheminées de Dalkia Certaines cheminées du groupe Dalkia en République tchèque présentent un nouvel aspect. La première cheminée à ne pas avoir résisté au changement a été celle de l usine de chauffe de Frýdek-Místek, qui a été repeinte en septembre et arbore désormais fièrement le logo de notre société. La suivante a été celle de la centrale de chauffe de Přerov, qui a bénéficié de la même transformation. La cheminée de Dalkia Kolín changera bientôt complètement de visage, son nouvel aspect a fait cet été l objet d un vote des habitants de Kolín, qui l ont choisi parmi les projets des élèves des écoles élémentaires de la ville. Actuellement, les deux projets les plus réussis sont encore en jeu, et nous verrons lequel décorera cette dominante de la ville C est dès 2004 que la cheminée de l usine de chauffe de Krnov, pionnière de cette nouvelle mode, a été décorée de cerfs-volants originaux. Cette idée avait aussi été proposée par les enfants des écoles de Krnov dans le cadre d un concours artistique organisé par Dalkia. 13

14 naši klienti AmpluServis se stará o zařízení předního výrobce rostlinných olejů ADM Prague, Dalkia mu topí Skupina Dalkia v České republice, to není jen výrobce a distributor tepla a elektřiny. Je to také firma, která prostřednictvím své dceřiné společnosti AmpluServis zajišťuje opravy, montáže a expertní služby související s údržbou nejrůznějších výrobních zařízení, a to nejen z energetického odvětví. Jedním z klientů, který těchto služeb využívá, je přední výrobce rostlinných olejů na českém trhu, firma ADM Prague s.r.o. působící v Olomouci. Jak je tato společnost s činností AmpluServisu spokojena? Modrý reportér se zeptal Ing. Tomáše Oháňky, vedoucího údržby a oddělení péče o majetek. Modrý reportér: Čím se ADM Prague zabývá? Tomáš Oháňka: Jsme jednou ze tří firem v České republice, které se zabývají výrobou rostlinných olejů. Zpracováváme řepkové a slunečnicové semínko, jehož lisováním a extrakcí vzniká surový olej. Tento produkt se buď prodává zákazníkům, nebo z něj dalším zpracováním vzniká běžný rafinovaný olej určený pro finální zákazníky. Naším dalším produktem je slunečnicový a řepkový šrot, který využívají výrobci krmiv nebo zemědělci jako součást krmných směsí pro užitková zvířata. Modrý reportér: Nový název vaší firmy zatím není příliš známý, mnoha lidem více řekne spíše dřívější jméno Setuza Tomáš Oháňka: Naše provozovna v Olomouci nese jméno ADM Prague od listopadu Původně to byl závod MILO Olomouc, pak samostatná společnost MILO surovárny, následně LUKANA, který v roce 2000 odkoupila ústecká Setuza a my jsme změnili název. Nástupcem Setuzy pak byla společnost STZ - tak jsme se jmenovali od roku 2008 do roku Naší mateřskou společností je ADM, která vznikla v roce 1902 ve Spojených státech a je jednou z největších potravinářských firem na světě. V současné době má celkem 230 provozoven, zejména v USA, jižní Americe a Evropě. Koupí našeho olomouckého závodu doplnila své portfolio firem ve střední Evropě. Modrý reportér: Co se pro vaši firmu s novým majitelem změnilo? Tomáš Oháňka: Změnilo se mnohé především v oblasti bezpečnosti práce a změny budou určitě pokračovat s optimistickým výhledem do budoucnosti. Náš nový vlastník, který má obrovské zkušenosti z celého světa, je pro zemědělce a obchodníky v našem oboru silným partnerem. V olomouckém závodě plánuje investice s cílem zmodernizovat, zefektivnit a zkvalitnit výrobu. Modrý reportér: Váš závod je vybaven řadou speciálních technologií, které potřebují pravidelnou údržbu. Jednou z firem, která ji zajišťuje, je AmpluServis. Co přesně má tato společnost u vás na starosti? Tomáš Oháńka: AmpluServis nám zajišťuje každodenní údržbu strojních a elektro zařízení včetně základních revizí a kontrol. 14

15 nos clients PROFIL : Tomáš Oháňka est né en 1978 à Olomouc. Il a étudié à la faculté de mécanique de la Haute école des mines Université technique d Ostrava, en se spécialisant dans les technologies, concrètement l usinage, le soudage, les machines à souder et à façonner. Il est entré chez Setuza en 2003 en tant que responsable de la production d huiles brutes, et après une réorganisation il est devenu il y a deux ans le chef de l ensemble de la maintenance et de la gestion des biens de l usine d Olomouc. Ses hobbies sont le sport, surtout le football, et les ordinateurs. Il est marié et a une fille de trois ans, Natálie. AmpluServis s occupe des équipements du premier producteur d huiles végétales ADM Prague, Dalkia de son chauffage Le groupe Dalkia en République tchèque n est pas seulement un producteur et distributeur de chaleur et d électricité. En effet, il assure aussi par l intermédiaire de sa filiale AmpluServis des réparations, des travaux de montage et des services experts en relation avec la maintenance des équipements de production les plus divers, même en dehors du secteur de l énergétique. Un leader de la production d huiles végétales sur le marché tchèque, l entreprise ADM Prague s.r.o., opérant à Olomouc, utilise ces services. Cette société est-elle satisfaite de l activité d AmpluServis? Le Reporter bleu a interrogé Tomáš Oháňka, responsable de la maintenance et du service de l entretien des biens. Le Reporter bleu : À quoi se consacre ADM Prague? Tomáš Oháňka : «Nous sommes l une des trois entreprises de République tchèque à produire des huiles végétales. Nous traitons des graines de betterave et de tournesol qui, une fois pressées, nous permettent d extraire de l huile brute. Ce produit est soit vendu à des clients, soit traité pour être transformé en huile raffinée courante destinée aux clients finals. Nos autres produits sont des déchets de tournesol ou de betterave qui sont utilisés par les fabricants d aliments pour animaux ou par les agriculteurs et qui entrent dans les aliments composés pour animaux de rente». Le Reporter bleu : Le nouveau nom de votre société n est pas encore très connu, la plupart des gens se souviennent plutôt de votre nom précédent, Setuza Tomáš Oháňka : «Notre usine d Olomouc porte le nom d ADM Prague depuis novembre À l origine nous étions l usine MILO Olomouc, puis société autonome MILO surovárny (usine de sucre brut) et enfin LUKANA, rachetée en 2000 par Setuza d Ústí nad Labem ; nous avons ensuite changé de nom. Par la suite, Setuza a été reprise par STZ nous avons porté ce nom de 2008 à Notre société mère est ADM, qui a été fondée en 1902 aux États-Unis et qui est une des plus grandes entreprises d agroalimentaire du monde. Actuellement, elle possède un total de 230 unités d exploitation, en particulier aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Europe. Avec l acquisition de notre usine d Olomouc elle vient de compléter son portefeuille de compagnies en Europe centrale». Le Reporter bleu : Quels changements ce nouveau propriétaire a-t-il apportés dans votre entreprise? Tomáš Oháňka : «Beaucoup de choses ont changé, surtout en matière de sécurité du travail, et les changements se poursuivront certainement avec des perspectives optimistes pour l avenir. Notre nouveau propriétaire, qui a une énorme expérience du monde entier, est un partenaire puissant pour les agriculteurs et les négociants de notre secteur. Il prévoit d apporter des investissements dans l usine d Olomouc dans le but de moderniser la production, la rendre plus efficace et en améliorer la qualité». Le Reporter bleu : Votre usine est équipée de nombreuses installations techniques spéciales qui nécessitent une maintenance régulière. Une des entreprises qui s en charge est AmpluServis. De quoi s occupe exactement cette société dans votre usine? Tomáš Oháňka : «AmpluServis réalise pour nous la maintenance quotidienne de nos équipements mécaniques et électriques, incluant les inspections et contrôles de base. Concernant les équipements mécaniques, il s agit concrètement de convoyeurs, de pompes, de malaxeurs, etc. Notre collaboration fonctionne depuis sept ans, auparavant 15

16 naši klienti V případě strojních zařízení se konkrétně jedná o dopravníky, čerpadla, míchadla atd. Naše spolupráce funguje již sedm let, předtím se o údržbu starali zaměstnanci Setuzy. V roce 2003 vedení firmy rozhodlo, že budeme tyto služby outsourcovat, a poté, co AmpluServis zvítězil ve výběrovém řízení, naši kolegové přešli pod tuto firmu. V současné době o naše zařízení pečuje celkem 13 lidí z AmpluServisu. Údržbu elektrozařízení zajišťují nepřetržitě 24 hodin denně a 365 dní v roce čtyři lidé, dva elektrikáři jsou v pracovní dny na ranní směně. Na strojní zařízení dohlíží celkem 6 zaměstnanců na ranní směně, ale i oni jsou schopni zajistit nepřetržitou údržbu. Modrý reportér: AmpluServis je také specialista na vibrační diagnostiku a další expertní služby, spolupracujete i v této oblasti? Tomáš Oháńka: Ano, v současné době nám AmpluServis zajišťuje tyto služby u dvou zařízení na velkém chladicím kompresoru a dvou velkých ventilátorech na extrakci. Do budoucna však zvažujeme rozšíření spolupráce tímto směrem, neboť naším cílem je, aby náš provoz byl co nejspolehlivější a nejbezpečnější. Včasnou diagnostikou je možné odhalit případné budoucí poruchy. Modrý reportér: Jak hodnotíte spolupráci s AmpluServisem? Tomáš Oháňka: S AmpluServisem jsme velmi spokojeni. S jeho zaměstnanci je skvělá domluva, jsou zkušení a výborně znají naše zařízení, vždyť většina z nich tady pracuje od samého začátku. Velmi oceňujeme, že nám vycházejí vstříc při každoročních generálních opravách na zařízeních a v těchto náročných dnech vždy navýší počet pracovníků tak, aby odstávka trvala co nejkratší dobu. Díky svým technickým znalostem a schopnosti improvizace si dokážou s každým problémem rychle poradit, což je velmi důležité. Každá hodina prostojů totiž znamená obrovské finanční ztráty, a tak je pro nás spolupráce s AmpluServisem nenahraditelná. Modrý reportér: ADM Prague je navíc jedním z nejvýznamnějších klientů Dalkie Česká republika v Olomouci. Jak jste se spoluprací s Dalkií spokojeni? Tomáš Oháňka: Dalkia Česká republika má od roku 2002 v pronájmu naši plynovou kotelnu a zároveň nám ze svého centrálního zdroje prostřednictvím parní sítě dodává páru, kterou v kotelně distribuuje do jednotlivých provozů a zpětně odebírá částečně vratný kondenzát. Páru využíváme jednak pro vlastní výrobu, jednak pro vytápění a ohřev teplé vody. Oceňujeme, že kvalita páry je vždy vysoká. Dalkia nám rovněž zajišťuje rozvod plynu pro náš vyvíječ vysokotlaké páry v rafinérii. O tepelné hospodářství našeho závodu se stará nepřetržitě vždy jeden zaměstnanec Dalkie na směně. V současné době jednáme o nové smlouvě o dodávkách páry a plynu. Obecně jsme s dlouhodobou spoluprací s firmou Dalkia velmi spokojeni, je to pro nás spolehlivý partner. PROFIL: Ing. Tomáš Oháňka se narodil roku 1978 v Olomouci. Vystudoval strojní fakultu na VŠB TU Ostrava se zaměřením na technologii, konkrétně na obrábění, svařování, svářecí a tvářecí stoje. V roce 2003 nastoupil do Setuzy jako vedoucí výroby surových olejů a po organizační změně se o dva roky stal vedoucím celé údržby a správy majetku olomouckého závodu. Mezi jeho koníčky patří sport, především fotbal, a počítače. Je ženatý a má tříletou dceru Natálii. 16

17 nos clients c étaient des employés de Setuza qui se chargeaient de la maintenance. En 2003, la direction de l entreprise a décidé d externaliser ces services, et après la victoire d AmpluServis dans l appel d offres, nos collègues ont été transférés à cette société. Actuellement, un total de 13 collaborateurs d AmpluServis prend soin de nos équipements. Quatre personnes assurent la maintenance des équipements électriques 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Les jours ouvrables il y a deux électriciens dans l équipe du matin. Au total, six employés veillent aux équipements mécaniques en régime d équipe du matin, mais ils sont également capables d assurer un service de maintenance ininterrompu». Le Reporter bleu : AmpluServis est aussi un spécialiste des diagnostics par vibrations et d autres services d expertise, coopérezvous également dans ces domaines? Tomáš Oháňka : «Oui, actuellement AmpluServis nous fournit ces services pour deux installations sur un grand compresseur de refroidissement et deux grands ventilateurs d extraction. Mais nous prévoyons d élargir notre coopération future dans ce domaine car nous souhaitons rendre notre exploitation la plus fiable et la plus sûre possible. Un diagnostic réalisé à temps permet de déceler les futures défaillances potentielles». Le Reporter bleu : Quel jugement portezvous sur la coopération avec AmpluServis? Tomáš Oháňka : «Nous sommes très satisfaits d AmpluServis. La communication avec ses employés est excellente, ils sont expérimentés et connaissent parfaitement nos équipements, puisque pour la plupart ils travaillent ici depuis le début. Nous apprécions énormément qu ils soient si obligeants lors des réparations générales annuelles de nos installations et que lors de ces journées difficiles ils augmentent toujours leurs effectifs de sorte que l arrêt soit le plus bref possible. Grâce à leurs connaissances techniques et à leur capacité d improvisation, ils règlent rapidement tous les problèmes, ce qui est très important. En effet, chaque heure d arrêt se traduit par d énormes pertes financières, c est pourquoi notre coopération avec AmpluServis est irremplaçable». Le Reporter bleu : ADM Prague est aussi un des plus grands clients de Dalkia Česká republika à Olomouc. Êtes-vous satisfaits de votre coopération avec Dalkia? Tomáš Oháňka : «Depuis 2002, Dalkia Česká republika loue notre chaufferie au gaz et nous fournit de la vapeur de sa source centrale par l intermédiaire de son réseau de vapeur ; elle l a répartit dans la chaufferie entre les différents services d exploitation, et elle reprend une partie du condensat. Nous utilisons la vapeur pour notre propre production ainsi que pour le chauffage ou pour la préparation d eau chaude. Nous apprécions que la qualité de la vapeur soit toujours élevée. Dalkia se charge également de la distribution de gaz pour le générateur de vapeur haute pression de notre raffinerie. Un employé de Dalkia par équipe s occupe en permanence de la gestion thermique de notre usine. Nous menons actuellement des pourparlers sur un nouveau contrat de fourniture de vapeur et de gaz. De manière générale, nous sommes très satisfaits de notre coopération durable avec Dalkia, c est un partenaire sur lequel nous pouvons compter». 17

18 sociální odpovědnost Krby a kamna podtrhnou kouzelnou atmosféru Vánoc Co se vám vybaví, když se řekne Vánoce? Rodinná pohoda, rozsvícený vánoční stromek, dárky, cukroví, radovánky na sněhu Mnoho z vás si ale určitě představí i plápolající oheň v kamnech nebo krbu, který dokáže navodit tak příjemnou atmosféru Zvažujete, že byste si kamna nebo krb také pořídili? Pak se můžete obrátit na Martina Schorníka. Tento sedmadvacetiletý muž z Ostravy patří mezi šťastlivce, pro které je jejich zaměstnání zároveň i koníčkem - živí se výrobou kamen a krbů. Nelehké podnikatelské začátky mu usnadnil Nadační fond Dalkia Česká republika, který mu poskytl příspěvek na nákup vybavení. Jsem vyučený kamnář. Odjakživa mě to táhlo k výtvarnému umění. Od deseti let jsem chodil na keramiku a když jsem se měl rozhodnout, co dál po základní škole, volil jsem mezi profesí umělecký kovář, sklář nebo kamnář. Jsem rád, že jsem si vybral toto řemeslo, opravdu mě chytlo. Po vyučení a vojně jsem si vyzkoušel praxi u několika firem, a pak jsem se rozhodl pro samostatné podnikání. Přes Úřad práce v Ostravě jsem se dozvěděl o Nadačním fondu Dalkia Česká republika, za jehož příspěvek jsem si pořídil profesionální nářadí vrtačku, pilu, brusky, prostě vše, co je při výrobě kamen a krbů třeba. Spolu s přítelkyní Terezou, která vystudovala vysokou školu uměleckou, jsme si v Mariánských Horách otevřeli výtvarné centrum Stojan. Přítelkyně tady vede různé kreativní kurzy a nabízíme k prodeji umělecké předměty. Já vyrábím krby a kamna na klíč, ať už se jedná o krby na tuhá paliva s akumulací a rozvodem tepla, kachlové krby a kamna, krbové vložky nebo otevřené krby atd. Vždy si dávám záležet na profesionálním provedení a kladu důraz na maximální účinnost spotřeby paliva i na dodržování všech přísných stavebních a technických norem schválených Cechem kamnářů, jehož jsem členem. Kamna a krby vždy dělám klientům na míru někomu pro časté vytápění, jinému pro navození příjemné atmosféry. Nejprve musím vše propočítat, např. jaká je velikost vytápěných prostor, a také zkontrolovat stav komína. Poté ručně namaluji trojrozměrný návrh, a pokud s ním zákazník souhlasí, můžu se pustit do práce. Na závěr dělám Co na to kmotr projektu Tomáš Kladiva? Jako majitel rodinného domu vím, jaký problém může být sehnat dobrého zedníka, instalatéra nebo stolaře. V dnešní přetechnizované době se často zapomíná na tradiční řemesla, k nimž kamnářství určitě patří. Martin Schorník se orientuje na stavbu krbů na míru, nikoliv na montáž prefabrikovaných výrobků, jejichž kvalita je často sporná a pro zákazníka nečitelná. Po seznámení s panem Schorníkem a jeho zaujetím pro kamnářské řemeslo jsem přesvědčen, že se jeho projekt bude dobře vyvíjet. obklady. K tomu používám různé materiály - dlažbu, kámen, mramor, nerez, šamot, dřevěné římsy, šlechtěné omítky atd. Výroba jednoho krbu či kamen trvá zhruba pět dnů. Při práci mi pomáhá můj bratr, který je sice vyučený kuchař a číšník, ale dnes už má spoustu zkušeností v oboru. Jsem moc rád, že se mi v podnikání daří. Klientů mám dostatek, nejvíce na podzim a před Vánoci. Práce je pořád hodně, říká spokojeně Martin Schorník. Od založení Nadačního fondu Depuis la création de la Fondation nových pracovních míst nouveaux emplois 714 projektů projets retenus 18

19 responsabilité sociale Les cheminées et les poêles rendent encore plus magique l ambiance de Noël Que vous vient-il à l esprit lorsqu on vous dit «Noël»? La chaleur familiale, le sapin illuminé, les cadeaux, les petits fours, les jeux dans la neige Mais vous êtes certainement nombreux à penser au feu flamboyant dans le poêle ou la cheminée, qui crée une atmosphère si agréable Envisagez-vous aussi de faire l acquisition d un poêle ou d une cheminée? Dans ce cas vous pouvez vous adresser à Martin Schorník. Ce jeune homme de 27 ans d Ostrava fait partie des chanceux pour lesquels leur travail est aussi un hobby il gagne sa vie en fabriquant des poêles et des cheminées. Ses premiers pas dans les affaires ont été facilités par la Fondation Dalkia Česká republika, qui lui a versé une contribution pour l achat d équipements. Quel est l avis du parrain du projet Tomáš Kladiva? «En tant que propriétaire d une maison, je sais à quel point trouver un bon maçon, plombier ou menuisier peut être problématique. En cette époque trop technique, on oublie souvent les métiers traditionnels dont celui de poêlier fait assurément partie. Monsieur Schorník se consacre à la fabrication de cheminées sur mesure, il n assemble pas des produits préfabriqués dont la qualité est souvent discutable et difficile à estimer pour le client. Connaissant Martin Schorník et sa passion pour le métier de poêlier, je suis convaincu que son projet se développera favorablement». «J ai une formation de poêlier. J ai toujours été attiré par les arts plastiques. À partir de l âge de dix ans, j ai suivi des cours de céramique et quand j ai dû choisir mon orientation après le collège, j ai hésité entre les professions de ferronnier d art, de verrier ou de poêlier. Je suis content d avoir choisi ce métier, il m a vraiment conquis. Après mon apprentissage et mon service militaire, j ai acquis de l expérience dans plusieurs entreprises puis j ai décidé de me mettre à mon compte. Grâce à l Office du travail d Ostrava, j ai appris l existence de la Fondation Dalkia Česká republika, dont la contribution m a permis d acheter des outils professionnels perceuse, scie, meuleuses, simplement tout ce qui est nécessaire pour fabriquer des poêles et des cheminées. Avec ma petite amie Tereza, diplômée de l enseignement supérieur des beaux arts, nous avons ouvert le centre artistique Stojan à Mariánské Hory. Tereza y organise divers cours de création et nous vendons des objets artistiques. Je fabrique des cheminées et poêles «clés en main», qu il s agisse de cheminées à combustible solide avec accumulation et distribution de chaleur, de cheminées et poêles de faïence, d inserts de cheminée ou de cheminées ouvertes, etc. Je soigne toujours le professionnalisme de la réalisation et je mets l accent sur le rendement maximal de la consommation de combustible et sur le respect de toutes les normes techniques et de construction très strictes validées par la Corporation des poêliers, dont je suis membre. Je fabrique toujours sur mesure mes poêles et cheminées à certains clients pour chauffer régulièrement, à d autres, pour créer une atmosphère agréable. Je dois d abord tout calculer, par ex. la taille des locaux à chauffer, et aussi contrôler l état du conduit de cheminée. Ensuite je dessine à la main un projet en trois dimensions, et si le client l approuve, je peux me mettre au travail. À la fin je fais les revêtements. J utilise divers matériaux à cette fin carrelage, pierre, marbre, inox, brique réfractaire, corniches de bois, crépis nobles, etc. La fabrication d une cheminée ou d un poêle dure environ cinq jours. Je suis assisté par mon frère, qui a certes une formation de cuisinier et de serveur, mais qui est aujourd hui très expérimenté dans le métier. Je suis très heureux de réussir professionnellement. J ai suffisamment de clients, le plus à l automne et avant Noël. Il y a toujours beaucoup de travail», déclare avec satisfaction Martin Schorník. 19

20 sociální odpovědnost Kde Dalkia pomáhá? Jaké projekty veřejně prospěšného charakteru skupina Dalkia v České republice podpořila v nedávné době? Pomocnou ruku pravidelně podává handicapovaných lidem, ať se jedná o dospělé nebo děti s tělesným či mentálním postižením. Podpořila také ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce, které přispívá na chov geparda štíhlého. Dalkia věnuje pozornost postiženým lidem Za každou minutu maratónu stokoruna pro geparda Generální ředitel Dalkie Česká republika Laurent Barrieux se v květnu zúčastnil Pražského maratónu (byl to již jeho sedmý úspěšně dokončený maratónský běh). Hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka jeho sportovní výkon zaujal natolik, že se jej rozhodl odměnit stokorunou za každou minutu běhu. Přemýšlel jsem, jakou formou bych jej mohl ocenit a zároveň jeho výkon propojit s nějakou veřejně prospěšnou aktivitu. Napadla mě finanční odměna s tím, že bychom touto částkou společně přispěli na chov nějakého zvířete ze ZOO Olomouc. Laurent Barrieux, který loni v listopadu oslavil 50 let, cílovou páskou proběhl v čase 4:20:08, jeho výkon má tedy hodnotu korun. Vždy jsem měl rád zvířata a s dcerami často chodíme do zoologických zahrad. Rozhodl jsem se proto, že finanční dar věnuji olomoucké ZOO, která je naším významným klientem. Vybral jsem si geparda štíhlého, který je mi jako nejrychlejší savec na světě velmi sympatický. Jsem rád, že můj sportovní výkon bude ku prospěchu veřejnosti, svěřil se Laurent Barrieux. Poté se jménem firmy zavázal, že Dalkia bude na chov geparda každoročně přispívat částkou korun. Ředitel ZOO Olomouc Radomír Habáň na adresu nového sponzora s úsměvem dodal: I když gepard štíhlý je skvělý běžec a nejrychlejší savec naší planety, při závodech v této běžecké disciplíně bych sázel na vítězství pana generálního ředitele a gepardovi bych nedával příliš velké naděje. Gepardí slečna dostala na přání pana Barrieux jméno Jocoa podle začátečních písmen jmen jeho čtyř dcer Josephine, Océane, Coline a Anna. Dalkia v nedávné době podpořila např. akci Na soutoku, kterou již počtvrté zorganizovala nadace Patrik dětem s cílem propojit svět handicapovaných dětí se světem jejich zdravých kamarádů. Děti si během akce v obci Kyjovice užily spousty legrace, u zajímavých soutěží a představení, které předvedli žáci škol a nejrůznějších sociálních zařízení, ale i známí herci. Dalkia pomohla finančním příspěvkem také Asociaci TRIGON sdružující neziskové organizace, které se věnují veřejně prospěšným projektům zaměřeným na handicapované, rizikové skupiny dětí, lidi s obtížemi a sociálně vyloučené. Asociace TRIGON je mj. organizátorem mezinárodní akce Evropské dny handicapu v Ostravě. V Olomouci zase Dalkia podpořila benefiční koncert Bílé tóny. Jeho cílem je zviditelnit život nevidomých ve městě Olomouci a prezentovat projekt Život ve tmě, který pomáhá lidem trpícím poruchou zraku. Na listopadovém koncertě vystoupila kromě nevidomých hudebníků Marta Kubišová v doprovodu Petra Maláska nebo Jiří Pavlica s Hradišťanem. 20

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2011 únor février Poliklinika

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2014 březen mars Dalkia dodá

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2009 srpen aout České

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2011 listopad novembre

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2010 listopad novembre

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

SKUPINA Dalkia v České republice

SKUPINA Dalkia v České republice SKUPINA Dalkia v České republice PŘEHLED HLAVNÍCH ČINNOSTÍ SKUPINY DALKIA V ČESKÉ REPUBLICE výroba tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu dodávky elektrické energie výroba dálkového tepla a elektřiny dodávky

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône Jean-Pierre Soureillat, Directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône Francouzský systém sociálního zabezpečení

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst 2 / 2006 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky Všechno nejlepší : Manželství Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2009 březen mars Ostrava

Více

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR 5 / 2004 prosinec décembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky Všechno nejlepší : Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu

Více

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu spojovací způsob KONJUNKTIV Zatímco čeština rozlišuje tři slovesné způsoby: indikativ (oznamovací), imperativ (rozkazovací) a kondicionál (podmiňovací), francouzština definuje čtvrtý slovesný způsob, jímž

Více

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK»

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK» 1 / 2004 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický

Více

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY LE PRIX DE LA CCFT POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA

Více

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace 1 / 2003 únor fevrier Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, Olterm&TD Olomouc, Teplárna Ústí

Více

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer!

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společnosti Dalkia v České republice 2002 / listopad / novembre (Dalkia Morava, Olterm &TD Olomouc, Teplárna Ústí nad Labem, PPC Trmice, Ekoterm a AmpluServis) Reporter

Více

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT vie de la chambre ze života komory Assemblée générale de la Chambre de commerce franco-tchèque L Assemblée générale de la CCFT, qui s est déroulée le 23 mars dernier au restaurant Mlýnec à Prague, a réuni

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KANADOU ZE DNE 24. 5. 2001 ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET LE CANADA EN DATE DU 24 MAI 2001 ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ

Více

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!!

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!! Alliance Française de LIBEREC N 1/2014 Květen-Mai La Gazette Lettre d information de l Alliance Française de Liberec * Informační zpravodaj Alliance Française Liberec EDITO : Bon anniversaire!! 23 ans

Více

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. ÉCONOMIE FRANCE RT

Více

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM CHAMBREDECOMMERCE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍKOMORA DÉCEMBRE PROSINEC 2014 WWW.CCFT-FCOK.CZ FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM ÉCHANGES COMMERCIAUX FRANCO-TCHÈQUES

Více

Accord Canada / République Tchèque

Accord Canada / République Tchèque Accord Canada / République Tchèque Demande de prestations tchèques Voici des renseignements importants dont vous devez tenir compte au moment de remplir votre demande. Veuillez vous assurer de signer la

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK FJMZD13C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

actualités aktuality

actualités aktuality ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

Více

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora 2 941 288 participants aux événements / účastníků na akcích FČOK sociétés membres / členských společnost

Více

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF P R A G U E, D U 8 A U 1 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1 U N I V E R S I T É D E C O N O M I E D E P R A G U E E T M A I S O N M U N I C I P A L E 2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF Vers l éducation plurilingue

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

Business FRANÇAIS Fráze

Business FRANÇAIS Fráze Business FRANÇAIS Fráze Do francouzštiny přeložili: PhDr. Jana Kozmová, CSc. Pierre Brouland S použitím překladu knihy Business English Redewendungen nakladatelství Compact Verlag vydala Grada Publishing,

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

La deuxième édition du tournoi de golf organisé. inoubliables, un temps magnifique et

La deuxième édition du tournoi de golf organisé. inoubliables, un temps magnifique et French-Czech Golf Cup 2013 La deuxième édition du tournoi de golf organisé par la Chambre de commerce franco-tchèque a été marquée par des exploits sportifs inoubliables, un temps magnifique et un superbe

Více

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU P r a c o v n í l i s t yp r o f r a n c o u z s k ýj a z y k CZ. 1. 0 7 / 1. 1. 3 4 / 0 2. 0 0 5 2 ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU 1. Přiřaďte slovíčka k obrázkům. Avoir mal à la tête / Casser la jambe

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Třída: Náplň: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Druhý ročník Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 La République tchèque Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance

Více

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64 Déjeuner-débat avec le ministre des Finances Miroslav Kalousek Debatní oběd s ministrem financí Miroslavem Kalouskem FOTO: FČOK nationale «dépend des exportations et donc de la fin de la crise de confiance

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY FABRICE MARTIN-PLICHTA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně 7,5 % 5,5 % 3,5 % 1,5 % 0,5 % -2,5 % -4,5 % -6,5 % 1Q06 2Q06

Více

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY 2 www.ingtop.eu STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY Společnost INGTOP byla založena v roce 1990, nejprve jako jedno středisko firmy René Hoffman. Toto středisko se od prvopočátku zabývalo odbornými technickými

Více

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE L OFFRE ET LA CIRCULAIRE L entreprise, pour contacter ses clients potentiels, peut recourir à l envoi d une lettre type envoyée à de nombreux correspondants (circulaire). Ces lettres ont pour objectif

Více

UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE

UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE AC Sparta Praha Mis à jour le 01/10/2014 16:48HEC UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE Stadion Letná - Prague Jeudi, 2 octobre 2014 19.00HEC (19.00 heure locale) Groupe I - Journée 2

Více

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadace Terezy Maxové Vzdělávací projekty Kufřík Tajemství vody Vraťme přírodě, co jí patří Clean Up The World Obsah Úvodní

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 FRANCOUZSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars L Alliance Française de Pardubice est heureuse de vous inviter au mois de la Francophonie. Durant tout le mois de mars, vous aurez l occasion d assister à des

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Miloš Neubauer O spojitých funkcích, nabývajících každé své hodnoty konečněkrát Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 63 (1934), No. 2, 1--8 Persistent

Více

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Dalkia v Ostravě Radek Sandri 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Skupina Dalkia v České republice 8 společností: Dalkia Česká republika Dalkia Kolín Dalkia Mariánské Lázně Olterm & TD Olomouc

Více

Výroční zpráva 2014. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

Výroční zpráva 2014. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. Výroční zpráva 2014 Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. Obsah 1 Identifikační a obecné údaje společnosti 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Charakteristika společnosti 3 1.3 Orgány společnosti 4 1.4 Ostatní skutečnosti

Více

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory ÉDITO ÚVODNÍK SOMMAIRE OBSAH Chers amis, La présence française ici est forte : 100.000 emplois et une nouvelle entreprise tentant sa chance ici toutes les trois semaines environ sur les 7 dernières années.

Více

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Modelový přijímací test pro navazující magisterské obory (1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Celkem 50 bodů Část I (40 bodů, 60 minut) 1. Přeložte do češtiny

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE FJMZD12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 93 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání

Více

Teplárna Otrokovice a.s.

Teplárna Otrokovice a.s. Teplárna Otrokovice a.s. Historie společnosti 30.léta 20.století: postavena elektrárna, zásobuje elektřinou a teplem (kombinovaná výroba) areál Baťových závodů, sídliště Bahňák, obchodní centrum a hotel

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 O SPOLEČNOSTI PSG - International a.s. je moderní a dynamicky se rozvíjející skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí od svého založení v

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY DOBRÉHO ŘEŠENÍ PROJEKTŮ PŘI APLIKACI METODY EPC EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem kolem 200 realizovaných projektů investiční

Více

Madame Picard n est pas contente

Madame Picard n est pas contente 2 3 LEÇON TROIS Madame Picard n est pas contente Mme Picard : Sabine, où est Jean? Sabine : Je ne sais pas, maman. Mme Picard : Jean, tu es dans ta chambre? Jean : Non, maman. Mme Picard : Tu n es pas

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

Syntax pro překladatele. Syntaxe pour les traducteurs

Syntax pro překladatele. Syntaxe pour les traducteurs Syntax pro překladatele Syntaxe pour les traducteurs Mgr. Jan Lazar, Ph.D. Mgr. Zuzana Honová, Ph.D. Ostrava 2014 1 Tento projekt je řešen v rámci Institucionálního rozvojového programu na rok 2014. Recenzovali:

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Francouzský jazyk Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Francouzský

Více

Výroční zpráva 2010. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Výroční zpráva 2010. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Výroční zpráva 2010 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 1 Obsah 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Organizační struktura PVK 8 Přístup

Více

Seigneur, prends pitié. Pane, smiluj se. Seigneur, prends pitié. Kriste, smiluj se. O Christ, prends pitié. Kriste, smiluj se.

Seigneur, prends pitié. Pane, smiluj se. Seigneur, prends pitié. Kriste, smiluj se. O Christ, prends pitié. Kriste, smiluj se. + Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista i láska Otcova i společenství svatého Ducha s vámi se všemi. + Au nom du Père, et du Fils, et de l'esprit Saint. La grâce de Jésus

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮŮ ENERGETICKÝCH SLUŽEB S GARANTOVANOU ÚSPOROU A V KOMBINACI SE ZATEPLENÍM EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem

Více

Název: Titrage conductimétrique

Název: Titrage conductimétrique Název: Titrage conductimétrique Výukové materiály Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika,

Více

FRANCOUZŠTINA maturitní příprava

FRANCOUZŠTINA maturitní příprava Klíč k pracovnímu sešitu FRANCOUZŠTINA maturitní příprava Podstatná jména a determinanty Rod; podstatná jména v jednotném a množném čísle (strany 4 5) A příklady možných odpovědí: 1 pâté, pavé; 2 passage,

Více

Havarijní služba. 1 Rozsah poskytovaných činností

Havarijní služba. 1 Rozsah poskytovaných činností Havarijní služba 1 Rozsah poskytovaných činností 2 Hlášení havarijních stavů 3 Charakteristika produktu 4 Certifikáty společnosti 5 Zákazníci 6 Reference Havarijní služba Poskytování Havarijní služby

Více

6 LEÇON SIX. C est pour bientôt, le mariage?

6 LEÇON SIX. C est pour bientôt, le mariage? 6 LEÇON SIX C est pour bientôt, le mariage? Hélène passe sa dernière soirée chez Corinne et François. François a préparé un très bon repas et, tout en se régalant, ils parlent de choses et d autres. 1

Více

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Orlová 2012 ÚVOD Publikace, která se Vám dostává do rukou, je jedním ze stěžejních výstupů projektu CLIL DATABASE tvorba metodických a učebních materiálů

Více

Les News de l'escargot

Les News de l'escargot Du 19 mai au 7 juin 2015 Nadal, champion?! Découvrez l'histoire de la Tour Eiffel Les News de l'escargot 3 Prix pour la France!! Dont 1 PALME D'OR!! 1. Canada 2. Russie 3. Etats-Unis 4. République tchèque

Více

Výroční zpráva 2011 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Výroční zpráva 2011 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Výroční zpráva 2011 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Obsah 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Organizační struktura PVK 8 NAŠE

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040

ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040 ICS 23.040.01; 75.200 ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040 Leden 2008 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Naftový a plynárenský průmysl Sklolaminátová potrubí (GRP) Část 4: Výroba, montáž a provoz Český normalizační

Více

3 Základní údaje. 4 Orgány akciové společnosti. 5 Klíčové údaje. 6 Úvodní slovo předsedy představenstva. 7 Organizační struktura PVK

3 Základní údaje. 4 Orgány akciové společnosti. 5 Klíčové údaje. 6 Úvodní slovo předsedy představenstva. 7 Organizační struktura PVK Pražské vodovody a kanalizace, a.s. v roce 2008 Obsah 3 Základní údaje 4 Orgány akciové společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Organizační struktura PVK 8 Přístup k zákazníkovi

Více