NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, LISTOPAD / NOVEMBER 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, LISTOPAD / NOVEMBER 2007"

Transkript

1 NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, LISTOPAD / NOVEMBER 2007

2 Na Pankráci 15, Praha 4 tel Unique interior design / jedinečný designový interiér 251 air-conditioned rooms (Standard/Executive/Suite) / 251 klimatizovaných pokojů (standard/executive/apartmá) Wi Fi / High Speed Internet Access / Wi-Fi / vysokorychlostní připojení k internetu Café Restaurant Esprit / Quick Business Lunch / Orangerie winter garden / zimní zahrada Be a Chef! / kurzy moderní gastronomie Délicatesse Bistro Esprit / Take Away 4 conference rooms with capacity up to 230 people / 4 konferenční místnosti s kapacitou do 230 osob Tawan thai massages / Tawan thajské masáže Secured parking / bezpečné parkování v podzemních garážích Easy access from D1 highway / snadný přístup z dálnice D1 Underground station Vyšehrad 200 m / stanice Metra Vyšehrad 200 m Vážené dámy, vážení pánové, přátelé! Rád bych k mnohých přízviskům Prahy - stověžatá, magická, historická atd. - přidal ještě jedno: Praha kongresová. Proč? Přestože tento rok nebyl na velké mezinárodní kongresy tak bohatý jako roky předchozí, můžeme připomenout několik akcí převážně s medicínskou tématikou. V dubnu proběhla například Mezinárodní konference o nukleární kardiologii, na začátku července pak 10. Evropský kongres psychologů a na konci září 13. kongres Evropské společnosti pro transplantaci orgánů a 15. kongres Evropské organizace transplantačních koordinátorů. Na kongresovou podzimní sezónu plynule navázala rušná zimní společenská sezóna, která pro KCP znamená zrealizovat vánoční večírky mnoha firem. Podíváme-li do budoucnosti, u os KCP se svědomitě připravuje pra na mezinárodní ní akce spojené s nadcházejícím mp předsednictvím ČR v Radě Evropské unie v první polovině ovině roku Máme esice rok 2007, 07, ale v současné době se u mezinárodních i evropských asociací rozhoduje odu o destinacích kongresů pro roky Praha a Kongresové ové centrum chce eb být ut toho! V loňském roce sice bylo na světovém astronomickém kongresu vkcp vyškrtnuto Pluto ze seznamu planet naší sluneční čnís soustavy, ale Prahu ze seznamu předních úvodní slovo/foreword Dear ladies, gentlemen, friends! time passes quickly and you are holding a new issue of our quarterly CongressMan that you can leaf through for the fi rst time. If you are our regular reader you will certainly appreciate this new format and broader thematic spectrum as well. We won t focus only on the P rague Congress Centre (PCC) activities and its plans for the future, but we would like to offer some interesting information and remarks about both present events and history of our capital. Let me add one more agnomen to those Prague already has: it is the congress one. And why? Although this year has not been as rich in big international congresses as the previous years, we can boast several events mainly of medical topic. For example in April there was an International conference about nuclear cardiology, at the beginning of June the 10th European congress of psychologists and by the end of September 15 th Congress of European organization of transplant coordinators as well as the 13 th Congress of European society for organ transplantations. The autumn congress time has been followed by busy winter social season and that means organizing many Christmas parties for a lot of companies in PCC. If we look in the future, PCC is preparing international events related to the oncoming Czech EU presidency in the fi rst half of Although it is 2007, international and European associations are now choosing the congress destinations for years The city of Prague and the Prague Congress Centre want to be ready. It was on the world astronomical congress in PCC last year when Pluto was crossed out from the list of solar system planets; nevertheless Prague can not be erased from the top list of European congress cities. Ivan Bednář vice-president of the board of directors EXCELLENT HOTEL hotel that our guests love. Thank you. evropských kongresových ový měst vymazat nelze. Awarded by InterContinental Hotels Group s Quality Control Programme. Mgr. Ivan Bednář EXCELLENT HOTEL hotel, který hosté mají rádi. Děkujeme vám! místopředseda představenstva Titul udělen centrem pro spokojenost zákazníků společnosti InterContinental Hotels Group. 3

3 4 kongresy Praha město kongresů Kongresové centrum Praha (KCP) se postupně stává jedním z hlavních center evropských kon- gresových setkání. O širokém záběru konferencí, kterým KCP nabídlo v tomto roce své prostory, svědčí několik namátkou vybraných akcí. Velmi častou tématikou pražských kongresů je sou- časný pokrok v medicíně: v dubnu tohoto roku tu proběhla například Mezinárodní konference o nuk- leární kardiologii. Ani technologie ale nezůstávají stranou: už na počátku května se zde konal Svě- tový kongres tunelářů se sloganem Podzemí čtvrtá dimenze velkoměst. V květnu objekt hostil také významné kadeřníky v rámci akce COLOR CONGRESS & COLOR TROPHY kon- gresu kadeřníků pořádané francouzskou fir- mou L Oréal. Na začátku června proběhl v sálech KCP 10. Evropský kongres psychologů. Po prázdni- novém odpočinku pak na začátku září do KCP zavítal kongres Evropské společ- nosti pro parenterální a enterální výživu, aby ho o pouhé dva týdny později nahradil 15. mezinárodní kongres výrobců železničních dvojkolí. Další podzimní akce se potom nesly pod vlajkou se symbo- lem Aeskulapovy hole: na konci září 13. kongres Evropské společnostpro transplantaci taci orgánů a 15. kongres Evropské organizace transplantačních ních koordinátorů a 10. října konference Život s roztroušenou sklerózou:dnesazítra zítra. Především díky aktivitě KCP se dle statistiky mezinárodní asociace ICCA daří Praze udržet šesté místo na světě v počtu plánovaných mezinárodních kongresů a konferencí v letech Pokud budou všechny záměry naplněny, předstihne během několika příštích let Praha pro kongresovou turistiku tak významná místa, jakými bezesporu jsou Londýn, Berlín či Hong Kong. Prague a city of congresses Prague Congress Centre (PCC) has been gradually turning into one of the main European congress centres. Here are a few examples of the great variety of conferences that have been held in the PCC premises. Very frequent topic of Prague congresses is the development in medical science: In April of this year there was the International conference about International Con- ference of Nuclear Cardiology. Technology is not left aside and at the beginning of May there was the World Tunnel Congress with the slogan Underg- round the fourth dimension of cities. In May the PCC hosted important hairdressers within the event COLOR CONGRESS & COLOR TRO- PHY congress of hairdressers held by the French company L Oréal. At the beginning of June there was the 10 th European Con- gress of Psychology in the PCC. After the holidays at the begin- ning of September the congresses PCC hosted the congress of European society for parenteral and enteral nourishment and was followed by the 15 th International Wheelset Congress. The other autumn events were e in token of Aeskulap s caduceus: by the end of September there was the 13 th Congress of the European Society for Organ Transplantation and 15 th Congress of the European Transplant Coordinators Organisation and in October 10 there was a conference Life with disseminated sclerosis: Today & Tomorrow. It is mainly thanks to the PCC C that gue manages to keep its sixth rank in the number of planned international national con- Pragresses and conferences for years according to the ICCA stats. If all plans succeed, in the next few years Prague will surpass such prominent congress-tourism destinations as London, Berlin or Hong Kong. 5

4 6 partner GUARANT česká firma se světovým záběrem Málokterá česká společnost zaujímá ve svém oboru mezinárodně tak vrcholovou pozici jako GUARANT International spol. s r. o. Firma je známá jako špičkový organizátor kongresových a konferenčních služeb, a to nejen v České republice, ale v celé Evropě. Položili jsme proto několik otázek generálnímu řediteli Karlu Procházkovi. Jak se daří firmě GUARANT ve srovnání s ostatními evropskými hráči tohoto oboru? Podle žebříčku Top 10 PCO, otištěném britským odborným časopisem C+MW v srpnu 2006, se v konkurenci s předními světovými organizátory umístil na třetím místě v počtu účastníků kongresů za posledních šest let. Očekáváte podobný vývoj i v následujícím roce? Pokud příští rok dopadne podle našich předpokladů, mělo by naše postavení v resortu ještě posílit. Mimo jiné připravujeme na příští rok v Praze například světový psychiatrický kongres s předpokládanou účastí sedmi tisíc lidí. I když - naše metropole je natolik silným lákadlem, že si netroufám o skutečném počtu účastníků předem příliš spekulovat. GUARANT Czech company with a worldwide field of action There are not many Czech companies that have a top position in their branches just as the company GUARANT International spol. s r.o. This company is well-known as a top provider of congress and conference services, not only in the Czech Republic but all around Europe. That is why we asked Karel Procházka, the general manager, a few questions. How is the company GUARANT doing in comparison to other European providers in this field? According to the ranking Top 10 PCO, published by British journal C+MW in August 2006, we took the third place in competition of the top world providers in the number of congress participants in the last six years. Do you expect the same in the next year? If the next year proceeds according to our expectations, our position in the branch should be better. Among others we are preparing a world psychiatric congress for the next year in Prague with expected attendance of seven thousand people. But our capital city is so attractive that I daren t speculate about the fi nal number of participants. Sir Nicolas Winton se v Kongresovém centru Praha setkal se svými dětmi Výjimečné setkání se v KCP uskutečnilo 9. října. Sir Nicolas Winton se zde setkal s některými ze svých dětí. Zástupci českých studentů zároveň během večera předali norskému velvyslanci podpisů jako podporu pro získání Nobelovy ceny míru pro sira Wintona. Nicolas Winton je britský občan židovského původu, který před 2. světovou válkou dopravil do Anglie z tehdejšího Československa 664 dětí převážně židovského původu a zachránil jim tak život. Do pomnichovského Československa na konci roku 1938 přijel tehdy třicetiletý úředník londýnské burzy Winton. Znal poměry v tehdejším Německu a věděl, co bude oku- pace Československa znamenat pro Židy. Winton pomáhal Britskému výboru pro uprchlíky dopravit z Prahy do Švédska a Británie děti z rodin, které již tehdy nemohly nebo nechtěly opustit Československo a které byly později vyhlazeny nacisty v koncentračních táborech. Dnes žijí Wintonovy děti doslova po celém světě, např. v Praze, Londýně, New Yorku nebo Tel Avivu. Jeden z nich je známý televizní novinář na stanici CBC. Jsou mezi nimi architekti, režiséři, letci, profesoři. Ty děti potřebovaly pomoc a já byl schopen jim ji poskytnout. Nic víc, nic míň., říká dnes sir Winton. Nevím, proč zrovna mě ta věc napadla. Kdybych to nebyl já, tak snad někdo jiný. Pro mě to byla spíš taková malá životní epizoda, která už dávno skončila. událost měsíce/event of the month Sir Nicolas Winton met his children in the Prague Congress Centre An extraordinary meeting took place in the PCC on October 9. Sir Nicolas Winton met some of his children here. During the evening student representatives presented 32,000 signatures to the Norwegian ambassador as a support for the Nobel Prize for Sir Winton. Nicolas Winton is a British citizen of Jewish origin who transported 664 children from Czechoslovakia to England before the Second World War and so he saved their lives. At that time thirty-year-old stock market clerk Winton came to post-munich Czechoslovakia by the end of He was aware of the conditions in Germany of that time and he knew what the occupation of Czechoslo- vakia would be for the Jews. Winton helped the British committee for refugees move the children from families, which couldn t or didn t want to leave the country and were later exterminated by the Nazis in concentration camps, to Sweden and Britain. Nowadays the Winton children live all around the world, for example in Prague, London, New York or Tel Aviv. One of them is a well-known TV journalist at the CBC. There are architects, directors, pilots, professors among them. Those kids needed help and I was able to provide it. Nothing more, nothing less., says sir Winton today. I don t know why it came upon me. If it hadn t been me, it would have probably been someone else. For me it was more like a small life episode that has been over for a very long time. 7

5

6 10 Taxi Fair Place Fair Place - taxi se zárukou Maketa lidské paže se vztyčeným palcem a nápisem Fair Place, umístěná nad 28 CZK/km cedulkou TAXI: na stanovištích s tímto symbolem byste už neměli narazit na taxikáře, který jízdné několikanásobně předraží a na závěr se od něj nedočkáte ani stvrzenky. Magistrát se rozhodl zjednat v pražské taxislužbě pořádek. Jasné označení takzvaných bezpečných stanovišť je jedním z kroků k tomuto cíli. V současné době je v Praze 121 stanovišť taxi, devětačtyřicet z nich má svého správce a tedy spadá pod režim Fair Place. Právě správci musejí garantovat kvalitu poskytovaných služeb, podotýká k této problematice náměstek primátora Rudolf Blažek. Správcovská stanoviště už v Praze existují pět let, jejich počet roste především v centru a nebezpečí okradení cestujících ze strany řidičů taxi zde téměř nehrozí. Až nyní se jim ale dostává jednotného loga a publicity. Fair Place Guaranteed Taxi service A mock-up of a hand with the thumb up and notice Fair Place, placed above the sign TAXI: At these taxi ranks it s highly unlikely you come across a taxi driver who overcharges the fare and doesn t give you any receipt. The magistrature has decided to put things in the Prague taxi service in order. Clear signs marking these safe stands are one of the steps. At the moment there are 121 Taxi ranks in Prague, 49 have their own keeper and are run under Fair Place regime. And the keepers are responsible for the quality of the service, says Rudolf Blažek, deputy mayor. Guaranteed taxi stands have been in Prague for fi ve years and the number of them grows especially in the city centre and the danger of being robbed by the taxi drivers is low. However, it s only now the stands get unifi ed label and publicity. Do gala s Dvořákem Předvánoční atmosféru v Kongresovém centru Praha podpoří sváteční večer Dvořák Gala. Koncert složený z nejznámějších děl Antonína Dvořáka v interpretaci Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Vladimíra Válka je příslibem výjimečného hudebního zážitku. V programu, který se uskuteční v sovém sále, nebudou chybět Slovanské tance, Kongre- Humoreska, Polonéza pro orchestr Es Dur ani mnohé další legendární melodie českého sika. V provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu, v jehož čele stál v minulosti například i Václav Talich, a za účasti virtuózního houslisty Pavla Šporcla, čeká diváky sedmdesát minut nestárnoucí Dvořákovy hudby. Zajímavostí je, že Pavel Šporcl, někdy přezdívaný génius v šátku, se jako jediný z českých houslistů mladé generace o bjevil v knize světově uznávaného kritika a houslového historika Henryho Rothe Housloví virtuosové: Od Paganiniho do 21. století? I kvůli němu tedy stojí za to Kongresové centrum Praha šestého prosince kla- navštívit. kultura/culture Gala evening with Dvořák Pre-Christmas atmosphere in Prague Congress Centre (PCC) is going to be emphasi- zed by a gala evening Dvořák Gala. The concert is going to be compounded of the most famous works by Antonín Dvořák played by the Symphonic orchestra of the Czech Radio conducted by Vladimír Válek and is a promise of an extraordinary musical experience. The concert takes place on December 6 in the Congress Hall and will offer such compositions as Slavic dances, Humoreska, Polonaise for orchestra Es Major and many more legendary tunes by the Czech classic. Performed by the Symphonic orchestra of the Czech Radio, in the past conducted by, for example, Václav Talich and featuring the virtuoso violinist Pavel Šporcl, it will bring seventy minutes of unique Dvořák s music. An interesting thing is that Pavel Šporcl, sometimes nicknamed as a genius in kerchiev has appeared, as the only Czech violinist of the young generation, in the book From Paga- nini to the 21 st century? by the world-famous music cri- tic and violin historian Henry Roth. So that is another good reason for visiting the Prague Congress Centre on December 6. 11

7 Vánoce Christmas Prague will light up the Vánoční Praha rozsvítí ulice streets A Christmas crib, a former symbol of Solemnly lighted up streets, smell of mulled wine and fi rst of all the Christmas markets: that is December in Prague. The most typical for pre-christ- Christmas time a především vánoční trhy: tak vypadá prosincová Pra- století, zpráva o prvních jesličkách na našem území se datuje už od roku Slavnostně osvětlené ulice, vůně svařeného vína Zatímco vánoční stromky se v českých zemích objevily až v devatenáctém mas Prague is the big market at the Old-Town Square. There is always a tall ha. Charakteristickým pro předvánoční Prahu je především velký trh na Staroměstském náměstí. Histo- Lidoví betlémáři však scénu narození Ježíška přesunuli do Čech, nejlépe do fi rst mentions of the Christmas cribs go back to the year Christmas cribs Z církevní půdy se betlémy postupně přesunuly i do lidového prostředí. Christmas trees appeared in the Czech regions in the nineteenth century whereas tree brought in from the Czech mountains and under there is a stage prepared for various cultural performances and fi rst of all there are tens of rickému prostranství vévodí vysoký strom dovezený vlastní vesnice. V typickém českém betlému jsou vždy zastoupeni darovníci spread gradually from the church environment among ordinary people. However, stalls with many traditional hand-made products. Here hundreds of Prague každoročně z některého z českých pohoří, pod ním a anděl zvěstování Páně. Většinou však nechybí ani myslivec, kominík, mlynář, hospodský, ponocný a děti. Zkrátka celá vesnice se vším, Bohemian conditions, preferably to their home village Christmas presents. a především desítky stánků s tradičními rukodělný- co k ní patří. ones. In a typical Czech Christmas crib there are not mi výrobky. Originální dárky tu najdou každoročně Would you prefer smaller market with a unique only donors and angel of annunciation, there is also Lidovými betlémy se folk crib makers adapted the Jesus birth scene e to citizens as well as Prague visitors buy original podium připravené pro různá kulturní vystoupení stovky Pražanů i návštěvníků hlavního města. atmosphere? Then go over the Charles Bridge a hunter, a chimney-sweeper, a miller, an innkeeper, er, dodnes pyšní mnoho míst to Kampa. There are fewer stalls but Christmas Máte zájem o trh sice menší, ale zato s neopakovatelnou atmosférou? Zamiřte přes Karlův Most na tou tradici však měla jejich with everything that belongs here. v České republice. Boha- a bellman and kids. In short, there is a whole village magic can be felt everywhere. Kampa used to be the centre of pottery so you can fi nd the products Kampu. Stánků je zde sice méně, komornější prostředí výroba v Podkrkonoší. Nejobdivovanějším kusem je in many stalls. Many Czech towns pride themselves on having Christ- však dodává všemu vánoční kouzlo. Kampa byla navíc vždy sídlem hrnčířského No less famous market can be found at Wenceslas mas cribs. But it is the region of Giant Mountains řemesla a na sortimentu t většiny stánků je to znát. potom Třebechovický betlém Square. But wherever you choose to go, you fi nd where the tradition has been strongest. The most Neméně významný trh vyroste každoročně také na Václavském náměstí. Ať už však zamíříte kamkoliv, preclíky, horká medovina nebo sladké štramberské uši vás čekají všude. dílo z 19. století. Nejen ten, (special Czech bakery product). And you can get unikátní velkolepé dřevěné pretzels, hot mead or sweet štramberské uši favorite is the one in Třebechovice pod Orebem. It is a unique wooden Christmas crib made in the Stejně jako originální vánoční ozdoby, dřevěné hračky, efektní svíce a solné lampy. Před ale i ukázky dalších jedineč-ečných lidových betlémů mohou showy candles and salt lamps. Pre-Christmas original Christmas decoratins, wooden toys and 19 th century. It can be seen, and many more, in the Vánoci zkrátka Praha stojí za návštěvu. Museum of Christmas cribs in Třebechovice pod Orebem. zájemci vidět v Muzeu betlémů Prague is simply worth visiting. v Třebechovicích pod Orebem Dříve nebyl symbolem Vánoc stromek, ale jesličky Christmas

8 pověst/legend O Křesomyslu a Horymírovi část 2 Horymír byl statečný muž a neškemral o svůj život. Měl však poslední přání - projet se ještě naposledy na svém věrném koni. Kníže jen mávl rukou: Staniž se! Z Vyšehradu stejně není úniku. Jenže to se milý Křesomysl přepočítal. Horymír vyskočil na Šemíka, objel dvakrát nádvoří a potom se sklonil ke koňské šíji a zašeptal zvířeti cosi do ucha. Milý Šemík zaržál, vzepjal se a náhle přeskočil hradby i Vyšehradskou skálu a octl se rovnou uprostřed Vltavy. Než se přihlížející stačili vzpamatovat, Šemík i s Horymírem doplaval ke břehu a už uháněl směrem k vladykovým rodným Neumětelům. Celý knížecí dvůr byl ohromen a ani kníže nebyl mocen slova. Druhý den se k překvapení všech Horymír na Vyšehrad vrátil. A kníže Křesomysl jeho statečnost ocenil: daroval mu milost. Bohužel - Šemíkovi již nebylo pomoci. Zranění po heroickém skoku byla příliš vážná. Věrný kůň se dalšího dne už nedožil. Pochován byl podle pověsti na Horymírovo přání se všemi poctami v Neumětelích. 14 A Legend of Křesomysl and Horymír part 2 Horymír was a brave man and didn t beg for his life. However, he had one last wish. He wanted to take a ride on his horse called Šemík. The prince didn t mind and said: Let this happen! There s no escape from Vyšehrad, unless your horse has wings. However, Křesomysl was wrong. Horymír jumped on Šemík, rode twice around the courtyard and then inclined his head and whispered something to the horse s ear. Šemík neighed, reared and suddenly jumped over the fortifi cations and the Vyšehrad rock straight to the river Vltava. Before the viewers realized what was going on, Šemík and Horymír swam to the bank and rode to the squire s native Neumětely. The whole court was astonished and the prince himself wasn t able to utter a word. On the following day, to everybody s surprise, Horymír came back to Vyšehrad. And prince Křesomysl appreciated his bravery: he granted him a pardon. Unfortunately they couldn t save the horse Šemík. His wounds after the heroic jump were too serious. The truehearted horse died the next day. According to the legend, Šemík was buried with all honours, on Horymír s request, in Neumětely. Seznam akcí Evropská konference Božího ohně a zázraků 2008 Euro Fire Miracle Conference kongres Evropské společnosti pro antikoncepci 10 th Congress of the European Society of Contraception ISF 2008 Světový semenářský kongres ISF 2008 World Seed Congress Evropská konference na téma cystická fi bróza 31 st European Cystic Fibrosis Conference OMA Meeting 2008 Setkání zástupců sdružení předních světových mobilních operátorů, dodavatelů zařízení a sítí a IT společností OMA Meeting 2008 Meeting of delegates of the Open Mobile Alliance XIV světový kongres psychiatrů XIV World Congress of Psychiatry akce/events 2007 CongressMan, informační čtvrtletník Kongresového centra Praha, a.s. CongressMan, quarterly of the Prague Congress Centre Datum vydání / Publication: listopad 2007 / november 2007 Registrační číslo: MKČR E Vydavatel / Publisher: Kongresové centrum Praha, a.s., IČO: , adresa: 5. května 65, Praha 4, Rezervace akcí / Booking of events: Tel.: , Redakce: Martina Šrámková, MediaClar, s.r.o., Tel.: , Pavla Flídrová, marketing KCP, Tel.: , Grafická úprava a výroba: Machart, s.r.o., Náklad: ks 15

9 Jsme Vaším trumfem! We are your triumph! tel.: , fax:

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Londýn VY_32_INOVACE_AK_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk Název vzdělávacího Viktoriánská Anglie, Britské impérium materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Mgr. Jarmila Iblerová Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci jedno slovo - pět vět Richard Ludvík Text 2016 Richard Ludvík Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2016 1. vydání Lukáš Vik, 2016 1. díl ISBN epub formátu: ISBN

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. US 1. Cities. ssgbrno.cz. DUM číslo: 12. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. US 1. Cities.  ssgbrno.cz. DUM číslo: 12. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk US 1. Cities www.isspolygr.cz ssgbrno.cz Střední Integrovaná škola grafická střední Brno škola polygrafická, Šmahova Brno, Šmahova 110, 627 1100 Brno

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PART ONE Spelling of the verbs a) make present participles/add -ing b) put the verbs in the past read swim leave catch come rain hear burn wear think say take shine smoke give carry have take get can t

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Klíčová slova: 5. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Text: The wedding banquet The wedding banquet is a special occasion for each restaurant owner. It should be prepared

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Porodní asistentka, 2. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk

Porodní asistentka, 2. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Porodní asistentka, 2. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Správná odpověď je podbarvena šedou barvou Otázka č. 1: Why did he spend so... money? more a lot of much Otázka č. 2: In my opinion Fiat is...

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

VY_32_INOVACE_13_LONDÝN_05

VY_32_INOVACE_13_LONDÝN_05 VY_32_INOVACE_13_LONDÝN_05 Autor: Mgr. Marek Dlabaja Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

A year in my life VY_32_INOVACE_98. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6.

A year in my life VY_32_INOVACE_98. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6. A year in my life VY_32_INOVACE_98 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 6. 1.Find 26 words in a wordsearch and solve a message. A year in my life 1 G E

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: WZRHSW) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-16 Z á k l a d o v ý t e x t : David: Hi, Kate. Would you like a chocolate? Kate: No, thanks David. I

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více