Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011"

Transkript

1 Výroční zpráva Neziskovky.cz, o. p. s. 211 I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Výroční zpráva 211 1

2 OBSAH OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 5 HISTORIE... 7 SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ... 8 INFORMACE O AKTIVITÁCH NEZISKOVEK.CZ V ROCE VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY... 9 Otevřené kurzy 1 Vzdělávání na klíč Rekvalifikační kurzy Prosaďte se s noblesou INFORMAČNÍ SLUŽBY Portál 12 Grantový kalendář Poradenství Elektronický Zpravodaj SVĚT NEZISKOVEK.. 14 FÓRUM ŘEDITELŮ PROJEKTY Rok společně - Krok dopředu Index udržitelného rozvoje občanského sektoru (CSOSI) Dny lobbingu 16 Být vidět a slyšet se společností Novartis Oncology SOUTĚŽ ŽIHADLO ROKU NEZISKOVKY.CZ V TERÉNU V ROCE NEZISKOVKY.CZ V MÉDIÍCH V ROCE KLIENTI FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE... 2 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NEZISKOVKY.CZ, O.P.S... 2 ZPRÁVA AUDITORA BUDE DOPLNĚNO PŘEHLED VÝNOSŮ ZA ROK 211 (PORTFOLIO FINANČNÍCH ZDROJŮ V KČ) PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM 23 PŘEHLED MZDOVÝCH NÁKLADŮ V ROCE KONTAKT ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Rok 211 potvrdil to, co máme z praxe vyzkoušeno. Jakékoliv společenské změny, které se dotýkají podnikatelské sféry, se v neziskovém sektoru začínají naplno projevovat přibližně po dvou letech. A stejně tomu bylo i s finanční krizí. Nechci ale, aby moje úvodní slovo k této výroční zprávě vyznělo pesimisticky. Naopak. Rok 211 byl pro mě jako pro ředitele důkazem, že v Neziskovkách.cz a ve správní radě máme lidi, pro které je další existence této organizace důležitá. Byl pro mě důkazem, že poslání Neziskovek.cz rozvoj neziskového sektoru má smysl. V průběhu roku 211, především v jeho druhé polovině, jsme zažívali náročné chvíle, protože možnosti neziskových organizací vzdělávat své lidi byly značně omezeny. Finanční krize způsobila, že neziskové organizace omezily svoje výdaje na vzdělávání lidí. V případě Neziskovek.cz, které jsou minimálně z 5 % závislé na příjmu z prodeje služeb, to znamenalo závažnou finanční ztrátu. V takové situaci bývá normální, že z organizace odcházejí zaměstnanci. Neziskovkám.cz se to nestalo. V průběhu celého roku nám odešel jeden člen týmu a důvody nebyly finančního rázu. Všichni členové správní rady pomohli, každý podle svých možností. Nakonec jsme skončili s kladným hospodářským výsledkem a příslibem dvoumilionového daru na rok 212 od Nadačního fondu J&T. Členové naší správní rady, zaměstnanci, dobrovolníci, dárci a příznivci Neziskovek.cz podrželi Neziskovky.cz natolik, že nadále můžeme v České republice pomáhat vznikajícím neziskovým organizacím s rozjezdem. A těm zavedeným postupně pomáhat s kroky na cestě k jejich excelentnímu fungování. Všem našim podporovatelům, které jsem zmínil a jejichž jména naleznete v této výroční zprávě, bych proto rád závěrem srdečně poděkoval. A zároveň jim přislíbil, že i nadále budeme intenzivně pracovat na tom, aby v naší společnosti fungovaly transparentní, důvěryhodné a poctivé neziskové organice.... Marek Šedivý Ředitel Výroční zpráva Výroční zpráva 211 3

3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ DATUM VZNIKU: 22. dubna 1999 jako nástupnická organizace Nadace Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací (založena v roce 1993) ZAKLADATEL: Nadace Auxilia POSLÁNÍ: Podáváme pomocnou ruku neziskovým organizacím, aby tu svou mohly podat vám. VIZE: Společnost Neziskovky.cz je uznávanou a ekonomicky zdravou organizací, poskytující vzdělávací, informační a poradenské služby pro nekomerční a komerční subjekty v oblasti rozvoje neziskového sektoru a filantropie. Výroční zpráva PROČ TU JSME? Proto, aby se v neziskových organizacích neztrácely peníze. Proto, aby přežily neziskové organizace a jejich služby, které i. vy můžete potřebovat. Proto, aby neziskové organizace získávaly kvalitní vzdělávání. a poradenství za dostupné ceny. Proto, aby existoval informační servis pro dárce a příznivé podmínky pro dárcovství. PRO KOHO TU JSME? Pro neziskové organizace bez ohledu na obor jejich činnosti. Pro potenciální i současné dárce a příznivce neziskových organizací. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Ředitel statutární osoba Roman Anděl do 27. července 211 Marek Šedivý od 28. července 211 Správní rada (k ) Dana Bérová předsedkyně Studovala na pražské Vysoké škole ekonomické a na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy. Poté pracovala jako manažerka a konzultantka. Byla mimo jiné redaktorkou Československé a České televize, ekonomickou ředitelkou Správy majetku Karla Schwarzenberga, programovou ředitelkou televizní stanice TV 3. V letech 25 a 26 byla členkou Vlády České republiky a ministryní informatiky. Na ministerstvu působila už od roku 22 jako náměstkyně ministra a tehdy se poprvé setkala s projektem Neziskovky.cz. V současnosti pracuje pro největší světovou analytickou společnost v oblasti ICT Gartner a věnuje se vlastním investičním projektům. Je spolumajitelkou společností Golf Slapy s. r. o., Sanu Babu spol. s. r. o., Medexo s. r. o. a dalších firem. Věřím, že všechno, do čeho se člověk pustí, má dělat jak nejlépe to jde. Proto mě zaujalo poslání Neziskovek.cz, které jako jediné už mnoho let umožňují, aby ti, kteří se rozhodli pomáhat, mohli diskutovat o svých problémech, učit se a stále se zlepšovat.... Kateřina Jurigová členka Vystudovala Institut mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Jedenáct let působila v oblasti PR, nejdříve jako konzultant v americké PR agentuře Hill and Knowlton, později v české PR agentuře QandA. Pracovala především pro klienty z farmaceutického průmyslu a zdravotnictví. V současnosti působí v mediální sekci ODS na pozici tiskového tajemníka poslaneckého klubu. Ve správní radě Neziskovek.cz zasedá od roku 24, ve svém volném čase vede v organizaci kurzy zaměřené na přípravu tiskových materiálů a vystupování v médiích. Díky spolupráci s Neziskovkami.cz mohu pomáhat nejen jedné vybrané organizaci, ale podporuji mnoho organizací a jejich pracovníky najednou. Velmi mě navíc těší práce s profesionály, kteří za Neziskovkami.cz dlouhá léta stojí a se kterými mě pojí i osobní přátelství.... Olga Medlíková členka Původním povoláním pedagožka, poté pracovala v business sféře jako manažerka a od roku 1996 je na volné noze jako lektorka, konzultantka a moderátorka veřejných akcí. Lektoruje pro business, neziskové organizace a státní správu se zaměřením na prezentační dovednosti, sociální dovednosti (komunikace, řešení konfliktů, vyjednávání), manažerské dovednosti, společenský a protokolární kontakt, interkultura). Specializuje se na trénink mluvčích, argumentaci, rétoriku a lektorské dovednosti. Ke svým tréninkům píše i odborné publikace a články, externě přednáší na Masarykově ústavu vyšších studií při ČVUT Praha. S organizací Neziskovky.cz, dříve ICN, spolupracuji od roku 1997 a stále ráda. Odvádějí kvalitní práci profesionálním způsobem a ještě navíc jsou dobrá parta. Těší mě, že je mohu počítat ke svým přátelům. 5

4 Karol Moravec člen Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Pochází ze silně plavecky založené rodiny. Sport považuje za výrazný prvek tvarující osobnost člověka, který ho učí principům fair-play, odpovědnosti, návyku na jistý režim, cílevědomosti, pokoře a v neposlední řadě snaze a obětování se. Jako vrcholový plavec reprezentující Slovenskou republiku založil a vedl soukromou plaveckou školu pro děti. Podílel se na založení a řízení rodinné firmy Swimmax, kde okrajově působí dodnes. V současnosti pracuje pro J&T Banku, a. s., kde zastává funkci Privátního bankéře Seniora, zodpovědného převážně za segment neziskových organizací. Neziskové organizace v ČR mají šikovné týmy výkonných lidí, avšak v mnoha případech v nich chybí odborný přístup k fundraisingu, hospodaření s financemi, vedení lidí, administrativě, stanovování si priorit a ostatním nezbytným součástem podporujícím jejich výkonnou funkci. Proto jsem rád přijal členství ve správní radě Neziskovek.cz, která má primární cíl tyto nedostatky odstraňovat Karel Štogl člen Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, pracoval jako podnikový právník a advokátní koncipient, věnoval se komunální politice jako tajemník MěÚ v Mikulově a vedoucí oddělení hospodářského rozvoje Magistrátu města Brna. Byl poradcem ministra obrany a ministra financí, nyní pracuje jako Business Development Manager se zaměřením na oblast zdravotnictví, dopravy, fondy EU, cestovní ruch a sport. Ve volném čase se věnuje nejraději běhu, plavání, tenisu a toulkám přírodou s rodinou. S Neziskovkami.cz spolupracuji, protože jsou vedeny týmem velmi schopných lidí, kteří mají vysoký odborný i morální kredit.... Kateřina Tůmová členka Vystudovala Institut humanitních věd Univerzity Karlovy a následně pracovala v oblasti marketingu u několika reklamních agentur a větších firem jako Skanska, ING, Telefónica Czech Republic aj. V posledních šesti letech pracuje v obchodním oddělení TV Nova, kde je zodpovědná za prodej nestandardních forem komunikace. Ve správní radě Neziskovek.cz zasedá od roku 28. Ve volném čase se věnuje především své téměř dvouleté dceři, která je pro ni obrovskou motivací a hnací silou dělat vše co nejlépe. K Neziskovkám.cz mne pojí především profesionalita a neutuchající entuziasmus těch, kteří se každý den snaží tím správným způsobem pomoci tam, kde je třeba. V neposlední řadě je to pak i můj dlouholetý přátelský vztah s Markem Šedivým, kterého si velmi vážím pro jeho přístup k sociální problematice a snahu dělat vše na sto procent a celou svou bytostí. DOZORČÍ RADA (k ) Brigitte Lintner předsedkyně Irena Brichtová - členka Pavel Šafránek - člen ZAMĚSTNANCI (k ) Marek Šedivý fundraiser, tiskový mluvčí Hana Prchalová vedoucí vzdělávacích programů, fundraiser Aleš Mrázek informační specialista Alena Sladká koordinátorka projektů Barbora Kopencová - koordinátorka vzdělávání Hana Kopřivová vedoucí kanceláře EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI (k ) Lukáš Vaníček redaktor elektronického zpravodaje Svět neziskovek David Dvořák správce sítě HISTORIE 1993 Vznikla Nadace Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací na základě dohody učiněné na Stupavské konferenci nadací a jiných neziskových organizací Vychází měsíčník pro neziskový sektor Bulletin. Nadace ICN se stává jediným zástupcem ČR v Orpheus Civil Society Network mezinárodní síti neziskových organizací Osamostatnění projektu sdružování dárců vzniká samostatná organizace Fórum dárců. Osamostatnění projektu občanských poraden a vzniku samostatné organizace. Vzniklo první regionální centrum Nadace ICN při Okresní knihovně v Olomouci ICN pořádá 1. ročník celonárodní kampaně 3 dní pro neziskový sektor. V Hradci Králové, Strakonicích a Českém Krumlově vznikají další regionální centra Nadace ICN. Nadace ICN administruje granty německé Nadace Roberta Bosche Z Nadace ICN vznikají dvě samostatné organizace Informační centrum neziskových organizací, o. p. s. a Nadace ICN. 2 Transformace regionálních center ICN na samostatné subjekty. Měsíčník pro neziskový sektor Bulletin byl přejmenován na časopis GRANTIS měsíčník neziskového sektoru. 22 Spuštění internetového informačního portálu 22 Spuštění internetového informačního portálu 23 Založena Aliance lektorů a konzultantů ICN, jejímž cílem je zajišťovat kvalitní a systematické vzdělávání neziskových organizací v ČR. 25 Společnost ČESKÝ TELECOM vyhlásila ve spolupráci s ICN, o. p. s. Fond drobného dárcovství ČESKÉHO TELECOMU. 26 Vzniká vzdělávací projekt ICN l PFIZER I ACADEMY, který je zaměřen na vzdělávání neziskových organizací pomáhající nemocným a vyloučeným. 27 ICN pořádá 1. ročník soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou kampaň ŽIHADLO. Kampaň 3 dní pro neziskový sektor ukončena v rámci 1. ročníku. 28 Změna názvu na Neziskovky.cz, o. p. s. Změna názvu měsíčníku GRANTIS na NEZISKOVKY.CZ a ukončení vydávání tištěného měsíčníku k Změna názvu měsíčníku Neziskovky.cz na zpravodaj Svět Neziskovek. Od vydáván v elektronické podobě. 21 Založení Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO). 211 Vytvoření a realizace vzdělávacího programu pro pacientské organizace ve spolupráci se společností Novartis Oncology v rámci mezinárodního projektu ICBA (International Capacity Building Alliance). 7

5 SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ Členství Neziskovek.cz zastoupení v Radě vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO) zakládající člen Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD) členem Tematické sítě pro sociální ekonomiku (TESSEA) členem mezinárodní sítě International Capacity Building Alliance (ICBA)... Členství zaměstnanců Neziskovek.cz v poradních orgánech a komisích v roce 211 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (Marek Šedivý) Programové partnerství Operačního programu Praha Adaptabilita (Marek Šedivý) Hodnotící komise Siemens Fond pomoci (Marek Šedivý, Hana Prchalová) Výběrová komise MPSV ČR Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 5 - Mezinárodní spolupráce (Aleš Mrázek)... Spolupráce s univerzitami v roce 211 Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně... Výroční zpráva INFORMACE O AKTIVITÁCH NEZISKOVEK.CZ V ROCE 211 VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY Neziskové organizace byly v roce 211 proškoleny v následujících oblastech: Sociální služby Práce na Standardech kvality sociálních služeb Dokumentace v sociálních službách podle Standardů kvality sociálních služeb Komunikace s klientem v poradenství Dobrovolnictví v sociálních službách Sociální firma - podnikání nebo sociální služba nebo obojí? Fundraising, marketing a PR Základy fundraisingu Individuální fundraising Fundraising pro manažery Jednejte s firmami - máte jim co nabídnout! Příprava projektů a psaní žádostí o grant, včetně strukturálních fondů EU Práce se správní radou Marketing a public relations v praxi Funkční propagační materiály Kultura prezentačních materiálů projektu a organizace Facebook a sociální sítě pro neziskové organizace Internetová komunikace trendy, novinky a její využití v rámci PR pro neziskovky Řízení a vedení Vedení týmu v neziskové organizaci poskytující sociální služby Delegování bez nařizování a obav Koučovací rozhovor jako forma motivace v neziskové organizaci Jak správně realizovat projekt Projektové řízení Finanční řízení v neziskové organizaci Úvod do samofinancování a řízení vzniku studie proveditelnosti pro podnikatelský záměr v NNO... Legislativa, účetnictví Účetnictví v praxi s ohledem na účetní uzávěrku Vnitřní účetní směrnice Uzavírání smluv v neziskové organizaci Právní zajištění fundraisingových aktivit Dopady novely zákona o obecně prospěšných společnostech Odpovědnost ředitele obecně prospěšné společnosti Osobnostní rozvoj Lektorské dovednosti pro junior lektory Rozpoznání manipulace a obrana proti ní Time management Rétorika pomoc či zbraň? Výroční zpráva 211 9

6 Lektoři spolupracující s Neziskovkami.cz v roce 211 Kateřina Fadljevičová Mgr. Jan Horký PhDr. Vladimír Jelen Blanka Junová Bc. Zdeňka Konečná Mgr. Dana Kovářová PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová Karel Malý PaedDr. Olga Medlíková Ing. Pavel Němeček Bc. Zdenka Nosková Štefan Novák Bc. Hana Prchalová Mgr. Zuzana Richterová Mgr. Jana Rychterová MgA. Jitka Sedláčková PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková Ing. Marek Šedivý Mgr. Petr Vít Mgr. Marcela Vítová Mgr. Petr Vrzáček PhDr. Milada Záborcová, Ph.D. Výroční zpráva Otevřené kurzy Jednodenní až dvoudenní vzdělávací kurzy zaměřené na specifická témata. Slouží zejména těm, kteří si chtějí jednorázově zvýšit úroveň svých znalostí v dané oblasti. Účastníci si zde mohou utřídit své poznatky, konfrontovat praxi s teorií, ale také se setkají s kolegy z jiných neziskových organizací, s nimiž mohou sdílet své zkušenosti. Otevřené kurzy tak bývají často zdrojem nových nápadů, které pak jejich účastníci využívají ve své odborné praxi. V roce 211 uspořádaly Neziskovky.cz 63 otevřených kurzů (81 školících dní), kterými prošlo 648 pracovníků neziskových organizací Počet realizovaných otevřených kurzů v jednotlivých letech Počet realizovaných otevřených kurzů v jednotlivých letech pro grafika graf: pro grafika graf: Počet účastníků otevřených kurzů v jednotlivých letech Počet účastníků otevřených kurzů v jednotlivých letech Vzdělávání na klíč Jednodenní i vícedenní vzdělávací akce na zakázku, přizpůsobené konkrétním potřebám dané organizace, podle kterých se vybírá nejvhodnější forma vzdělávání. Nejčastěji jde o workshopy, semináře a facilitovaná setkání. Lektor je v kontaktu s organizací již při přípravě akce a její program přizpůsobí tak, aby bylo dosaženo požadovaného cíle. Semináře na klíč jsou vhodné pro skupiny pracovníků z jedné organizace, kterých se týká společné téma. Nejčastěji jde o týmovou práci, strategické plánování, marketing, fundraising apod. V roce 211 uspořádaly Neziskovky.cz 16 vzdělávacích akcí (17 školících dní), kterými prošlo 253 pracovníků neziskových organizací. Vzdělávání na klíč si objednaly 3 organizace, ve spolupráci s Národním orgánem pro koordinaci při Ministerstvu pro místní rozvoj ČR uspořádaly Neziskovky.cz sérii seminářů na téma Příprava a realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů EU. Počet vzdělávacích akcí na klíč v jednotlivých letech Vzdělávání na klíč Vzdělávání na klíč Prosaďte se s noblesou Jednodenní i vícedenní vzdělávací akce na zakázku, přizpůsobené konkrétním potřebám Jednodenní dané organizace, i vícedenní podle vzdělávací kterých se akce vybírá na nejvhodnější zakázku, přizpůsobené forma vzdělávání. konkrétním Nejčastěji potřebám jde Za finanční podpory Nadace Auxilia realizovaly Neziskovky.cz šestidenní vzdělávací program dané o workshopy, organizace, semináře podle a kterých facilitovaná se vybírá setkání. nejvhodnější Lektor je forma v kontaktu vzdělávání. s organizací Nejčastěji již při "Prosaďte jde se s noblesou" pro pracovníky neziskových organizací, kteří komunikují s o přípravě workshopy, akce a semináře její program a facilitovaná přizpůsobí tak, setkání. aby bylo Lektor dosaženo je v kontaktu požadovaného s organizací cíle. Semináře již veřejností, při prezentují a prosazují zájmy vlastní organizace. Do programu se zapojilo 1 přípravě na klíč jsou akce vhodné a její program skupiny přizpůsobí pracovníků tak, aby z jedné bylo dosaženo organizace, požadovaného kterých se týká cíle. společné Semináře neziskových organizací, které vyslaly vždy po jednom zástupci. na téma. klíč Nejčastěji jsou vhodné jde o pro týmovou skupiny práci, pracovníků strategické z jedné plánování, organizace, marketing, kterých fundraising se týká apod. společné téma. Nejčastěji jde o týmovou práci, strategické plánování, marketing, fundraising apod Rekvalifikační kurzy Neziskovky.cz pravidelně pořádají akreditované rekvalifikační kurzy zaměřené na zvýšení odbornosti pracovníků neziskových organizací. V roce 211 byl realizován rekvalifikační kurz Manažer neziskové a příspěvkové organizace o 12 vzdělávacích modulech, osvědčení o rekvalifikaci získalo 12 účastníků Rekvalifikační kurzy Neziskovky.cz pravidelně pořádají akreditované rekvalifikační kurzy zaměřené na zvýšení odbornosti pracovníků neziskových organizací. V roce 211 byl realizován rekvalifikační kurz Manažer neziskové a příspěvkové organizace o 12 vzdělávacích modulech, osvědčení o rekvalifikaci získalo 12 účastníků. Prosaďte se s noblesou Za finanční podpory Nadace Auxilia realizovaly Neziskovky. cz šestidenní vzdělávací program,,prosaďte se s noblesou pro pracovníky neziskových organizací, kteří komunikují s veřejností, prezentují a prosazují zájmy vlastní organizace. Do programu se zapojilo 1 neziskových organizací, které vyslaly vždy po jednom zástupci. Výroční zpráva

7 Grantový kalendář INFORMAČNÍ SLUŽBY Portál Internetový portál patří k nejucelenějším a nejvyužívanějším zdrojům informací o neziskovém sektoru v České republice. Na jednom místě zde lze nalézt neustále aktualizované informace z prostředí neziskových organizací, vzdělávání, legislativy, ale také společenské odpovědnosti firem. V roce 211 jej denně navštívilo průměrně uživatelů. Graf Denní průměrný počet návštěv v jednotlivých letech Grantový kalendář je aktuálním výstupem z Databáze finančních zdrojů, který je ve formátu PDF elektronicky rozesílán předplatitelům každých cca 1 dní. Jedná se tedy o průběžně aktualizovaný výčet platných grantových a dotačních výzev, který významně usnadňuje neziskovým organizacím práci v oblasti hledání zdrojů financování pro jejich činnost a projekty. Grantový Na konci kalendář roku 211 byl Grantový kalendář zasílán celkem n a 458 e mailových adres (387 Grantový předplatitelům kalendář a 71 je členům aktuálním AVPO bezplatně). výstupem z Databáze finančních zdrojů, který je ve formátu PDF elektronicky rozesílán předplatitelům každých cca 1 dní. Jedná se tedy o průběžně aktualizovaný výčet platných grantových a dotačních výzev, který významně usnadňuje neziskovým organizacím práci v oblasti hledání zdrojů financování pro jejich činnost a projekty. Na konci roku 211 byl Grantový kalendář zasílán celkem na 458 ových adres (387 předplatitelům a 71 členům AVPO bezplatně). Graf Počet předplatitelů Grantového kalendáře v jednotlivých letech Nejdůležitějšími a nejvyužívanějšími součástmi portálu jsou: Burza práce Nejdůležitějšími a nejvyužívanějšími součástmi portálu jsou: Díky spolupráci se společností LMC, s. r. o., mohou naši uživatelé zdarma využívat systém portálu Burza práce Na webových stránkách Neziskovek.cz se filtrují aktuální pracovní nabídky Díky spolupráci v neziskovém se sektoru. společností LMC, s. r. o., mohou naši uživatelé zdarma využívat systém portálu Na webových stránkách Neziskovek.cz se filtrují aktuální pracovní nabídky v neziskovém sektoru. Kalendář akcí 14 Slouží jako marketingový a PR nástroj neziskových organizací, které zde zdarma mohou zveřejňovat informace o pořádaných akcích výstavy, přednášky, koncerty, divadelní představení, dny otevřených dveří, konference apod. Katalog neziskovek Katalog neziskovek je specializovanou evidencí aktivních neziskových organizací v České republice sloužící široké veřejnosti. V roce 211 byl starý Katalog neziskovek převeden na nový. Byly z něj vyňaty neaktivní subjekty a nově registrovaným neziskovým organizacím nabídnuta možnost poskytnout o sobě podrobnější informace (např. zveřejnění jmen členů statutárních orgánů a správní rady, základní ekonomické údaje, součet tří nejvyšších platů v organizaci aj.) Na konci roku 211 obsahoval nový Katalog neziskovek záznamy 392 neziskových organizací. Databáze finančních zdrojů (DBFZ) Veřejně přístupný, pravidelně aktualizovaný přehled grantových a dotačních programů (nadací, fondů, ministerstev, krajských úřadů aj.) včetně jejich popisu, kontaktních osob a termínů uzávěrek. V roce 211 bylo v DBFZ uveřejněno celkem 264 nových vyhlášení grantových a dotačních programů. Výroční zpráva Poradenství Poradenství bylo v roce 211 poskytováno ve dvou kategoriích. Základní poradenství týkající se zakládání neziskových organizací (zejména výběru vhodné právní formy a získávání finančních prostředků) poskytovali zaměstnanci Neziskovek.cz. Odborné dotazy konzultovali externisté, kteří se specializují na danou problematiku. 15 V roce 211 zprostředkovaly Neziskovky.cz celkem 145 odborných konzultací v těchto oblastech: právní poradenství: vznik, změny a zánik neziskových organizací, právní aspekty veřejného působení neziskových organizací, smluvní vztahy, výdělečná činnost neziskových organizací, právní aspekty fundraisingu, změny vyplývající z novely zákona o o. p. s. účetnictví a daně: vedení účetnictví, informace o novelizaci účetních a daňových zákonů, daňová problematika konzultace z oblasti projektového řízení, managementu, marketingu, public relations, supervizí, dluhového poradenství atd. Externí konzultanti spolupracující s Neziskovkami.cz: Mgr. Martin Elger, Mgr. Jan Horký, Andrea Hutková, DiS., Karel Malý, Mgr. Ondřej Novák, Mgr. Petr Vít, Kateřina Vosičková Výroční zpráva

8 Knihovna Knihovna Neziskovek.cz je jedinečným zdrojem informací o neziskovém sektoru v ČR i ve světě. Je nejobsáhlejší odbornou knihovnou v ČR, pokrývající všechny obory činnosti neziskových organizací. Fond knihovny slouží převážně k prezenčnímu studiu. Čtenářům je také umožněn přístup na internet. Fond knihovny obsahuje: odborné publikace a časopisy, diplomové práce, sborníky z konferencí, výroční zprávy neziskových organizací, archiv propagačních materiálů neziskových organizací. Ke konci roku 211 bylo v knihovně evidováno 4 45 svazků. Knihovna měla 41 registrovaných uživatelů a uskutečnilo se 18 absenčních výpůjček. Elektronický Zpravodaj SVĚT NEZISKOVEK Zpravodaj Svět Neziskovek je rozesílán zdarma každý měsíc všem registrovaným zájemcům, členům AVPO a předplatitelům Grantového kalendáře. Zpravodaj mapuje dění v neziskovém sektoru v ČR, přináší rozhovory s odborníky, zprávy ze života českých neziskových organizací, aktuality týkající se legislativních změn, poradnu a řadu dalších praktických informací. Na konci roku 211 byl Svět Neziskovek rozesílán do 458 organizací s působností po celé ČR a na individuálních adres. Více než 4 x byl zobrazen na webových stránkách. SVĚT 12/211 zpravodaj pro neziskové organizace NEZISKOVEK ROZ HO VOR Dobrý fundraiser je dobrý posluchač Audrey Kintzi je profesionální fundraiserkou, lektorkou a moderátorkou s bezmála třicetiletou praxí v neziskovém sektoru. V současné době pracuje jako senior development director na univerzitě Saint Mary v Minnesotě, je členkou americké asociace Association of Fundraising Professional Research Council a poradní skupiny Fundraising Effectiveness Workshop Advisory Group. Získala osvědčení ACFRE, čímž se zařadila mezi méně než 1 světových odborníků, kteří jsou jeho držiteli. Když sháním peníze pro svou organizaci zabývající se dětmi, tak se s lidmi bavím. Jde mi hlavně o to, aby se stali součástí mé organizace, říká Audrey Kintzi. Vždy chci, aby do organizace lidé přišli a pochopili podstatu její práce. Je to o pozvání a zapojení lidí do celého záměru. Protože když člověk bude vědět, jak organizace pracuje, bude vědět, na co se jeho peníze použijí a bude ho to zajímat, tak mnohem raději a častěji peníze daruje. A tohle funguje, nevím sice jak, ale prostě to funguje. Více na str. 9-1 editorial Vážené kolegyně, vážení kolegové, čtenářky a čtenáři, tradičně by Vám na tomto místě popřál někdo z vedení Neziskovek.cz a AVPO klidné adventní rozjímání, krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a sil do nového roku 212. Tentokrát Vám jejich přání pouze tlumočím, protože se s Vámi chci rozloučit. V tomto vydání zpravodaje Vám mohu ještě nabídnout výsledky soutěže Žihadlo 211 spolu s rozhovory s vítězi a rozhovor s profesionální fundraiserkou Audrey Kintzi od mého (nyní ještě) kolegy Lukáše Vaníčka. Na konci roku se oceňuje i jinde, jak poznáte z dalších rubrik. Jako vánoční dárek přinášíme výraznou slevu na aktualizované a doplněné vydání knihy Marka Šedivého a Olgy Medlíkové Úspěšná nezisková organizace (podrobnosti na str. 4). Po třech letech spolupráce s Neziskovkami. cz se mi podařilo nahlédnout pod pokličku neziskového sektoru a s úctou se skláním před každým poctivým neziskovákem. Poznala jsem spoustu ohromných a zapálených lidí, bez nichž by potřební spoluobčané neměli žádné zázemí. Myslím, že by všichni, kteří rozhodují o fungování a ekonomice tohoto státu, měli získat minimálně podobnou zkušenost. Povědomí o tom, jak to v nezisku vůbec není jednoduché, ale jak ohromně naplňující taková práce je. Budu se tedy snažit pomáhat i nadále, byť jinak a jinde. Přeji Vám život plný pracovních i osobních úspěchů a vlastně se neloučím... EVA PAVLATOVÁ, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA SOS Neziskovky Neziskový sektor přichází o další miliardy V minulém čísle zpravodaje jsme vás na tomto místě informovali o petici Ano charitě, která bojuje za zachování příjmu peněz ze zdanění hazardu do neziskových organizací. V této chvíli již jde o iniciativu SOS neziskovky. V současné době totiž senátoři chtějí prosadit, aby výnos z odvodů z hazardu byl rozdělen tak, aby 7 procent dostaly obce a 3 procent sport. To znamená úplné vyřazení neziskového sektoru, který tak přijde o finanční podporu ve výši dosahující 2 miliard korun. Z poslanecké sněmovny do senátu původně odešel zákon, který počítal s tím, že o odvody loterijních společností se rovným dílem rozdělí obce, sport a neziskový sektor. Zákon dával záruku, že neziskové organizace budou mít i od příštího roku zachovány příjmy, bez nichž by nedokázaly realizovat projekty, především v oblasti sociálních služeb, kultury a vzdělávání. V této chvíli existuje ještě naděje, vysvětlit politikům, o co jde. Celá kauza je sledována médii a jde o politické téma. Bohužel média zcela zkreslila roli a význam neziskových organizací. Prezentují je jako spojence loterijních společností prosazující zákon, který jim dovolí zneužívat peníze plynoucí z hazardu. Realita je ale úplně jiná. Neziskové organizace bojují za udržení finančních prostředků plynoucích do potřebných služeb a činností, které stát sám neumí zajistit a které vykonávají neziskové organizace. V případě, že peníze skončí v rozpočtech obcí, existuje více než vysoká pravděpodobnost, že k potřebným vůbec nedojdou. Poslední možností a nadějí je samotná aktivita neziskových organizací. V těchto chvílích se iniciátoři SOS neziskovky snaží sejít se zástupci senátních klubů a informovat je o významné roli, kterou neziskový sektor sehrává v České republice, a o tom, že jeho činnost by mohla být touto změnou zákona ohrožena. Pokud nechtějí neziskové organizace přijít o další peníze, musí se zmobilizovat a oslovit své senátory a média. Výzva pro senátory je zveřejněna na webové stránce Tam by měly být postupně zveřejňovány další podrobnosti. EVA PAVLATOVÁ Dále v tomto čísle: Aktuality... 2 Výběr kurzů na prosinec březen Kalendář akcí... 4 Navštivte největší prezentaci průmyslu cestovního ruchu ve střední Evropě veletrh Regiontour Opice za krkem aneb Odpovědnost v komunikaci... 5 Opravdová změna komunikačních návyků je proces Cena kvality v sociálních službách za rok 21 5 Poradna... 6 Potvrzení opravný daňový doklad Veřejné sbírky Finanční okénko... 6 Zlato Vaše finance... 6 Nadace OKD oceňovala... 6 Nadace OKD ocenila nejlepší neziskové projekty Anketa... 7 Co vám dal a vzal Rok jinak? Stalo se... 8 Žihadlo 211 zná své vítěze Ceny byly předány 15. listopadu ve čtyřech kategoriích Výsledky Žihadla Žihadlo 211 a jeho vítězové Jaké pocity a plány měli ocenění? Co změnit a upravit v neziskovém sektoru? Pokud budete mít chuť, můžete se zamyslet nad otázkou: Pokud bychom mohli začít znovu vytvářet neziskový sektor, jaký by byl? Fejeton.. 13 Rosu dejte, nebesa, shůry a oblakové dštěte Spravedlivého Nabídka nových publikací Vyberte si z knih nakladatelství ANAG, Grada, Portál a Wolters Kluwer ČR SVĚT NEZISKOVEK 12 / FÓRUM ŘEDITELŮ První setkání ředitelů neziskových organizací v roce 211 se uskutečnilo v květnu pod záštitou poslankyně Lenky Kohoutové v Konírně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ředitelé a členové správních rad debatovali o lobbingu a jeho významu při prosazování poslání neziskových organizací. Druhé setkání proběhlo v prosinci v prostorách sponzora akce - kavárny Starbucks na Malostranském náměstí v Praze. Předvánoční setkání vedoucích pracovníků neziskových organizací na téma Moc a vliv bylo spojené i s ochutnávkou kávy. PROJEKTY Rok společně - Krok dopředu Obdobně jako v předešlých letech pokračovaly Neziskovky.cz ve spolupráci se společností KPMG Česká republika při realizaci vzdělávacího projektu ROK společně KROK dopředu, jehož cílem je poskytnout deseti vybraným neziskovým organizacím bezplatné odborné vzdělávání v oblasti finančního řízení, pravidel vedení účetnictví, daní či prezentačních a komunikačních dovedností. Všechny nabyté vědomosti mohou proškolené neziskové organizace využít v praxi s cílem posílit své transparentní a důvěryhodné fungování. Součástí projektu byla také již tradiční soutěž o roční partnerství KPMG Česká republika s vybranou neziskovou organizací. Z finalistů projektu si zaměstnanci KPMG Česká republika zvolili občanské sdružení Amelie, se kterým zahájili intenzivní spolupráci v říjnu Být vidět a slyšet se společností Novartis Oncology Neziskovky.cz ve spolupráci se společností Novartis Oncology a v rámci mezinárodního projektu ICBA (International Capacity Building Alliance) vytvořily a realizovaly vzdělávací program pro pacientské organizace Být vidět a slyšet se společností Novartis Oncology. Cílem vzdělávacího programu bylo zvýšit sebevědomí deseti vedoucích pracovníků pacientských neziskových organizací pro veřejné vystupování a individuální jednání se zástupci z veřejné a podnikatelské sféry. Výroční zpráva Výroční zpráva

9 SOUTĚŽ ŽIHADLO ROKU 211 Ve dnech října 211 organizovaly Neziskovky.cz a AVPO akci s názvem Dny lobbingu. Program zahájila jednodenní konference Umění prosadit se a na ni navázaly dva dny workshopů a praktických tréninků spojených s exkurzí do Poslanecké sněmovny ČR. Na konferenci vystoupili se svými příspěvky specialisté na lobbing a s ním spojené oblasti (etika, fundraising, budování značky organizace, umění prosadit zájmy organizace, umění oslovit dárce a podporovatele aj.). Součástí programu konference byl i příklad dobré praxe ze zahraničí USA a Polské republiky. Teoretické poznatky mohli účastnici prodiskutovat u navazujících kulatých stolů a převést do praxe na workshopech a praktických trénincích. Jednotlivých částí programu se celkem zúčastnilo 13 osob. Dny lobbingu podpořili: Novartis Oncology, Poštovní spořitelna ERA, Rádio Česko, U.S. Embassy, Wolters Kluwer ČR, a. s.... Dny lobbingu Index udržitelného rozvoje občanského sektoru (CSOSI) Žihadlo roku - soutěž o nejlepší českou veřejně prospěšnou reklamu I v roce 211 spolupracovala organizace Neziskovky.cz s Americkou agenturou pro mezinárodní rozvoj (USAID) při tvorbě zprávy o stavu neziskového, resp. občanského, sektoru v České republice. Od roku 211 je do hodnocení zahrnuto široké spektrum aktivně působících organizací občanské společnosti v ČR. Vybraná skupina odborníků hodnotila vývoj organizací občanské společnosti v ČR pomocí přesně dané metodiky - tzv. indexem udržitelného rozvoje občanského sektoru (CSOSI). Index sleduje vývoj občanského sektoru v devětadvaceti zemích střední a východní Evropy a Eurasii za posledních patnáct let. Zkoumá celkovou příznivost prostředí pro občanskou společnost se zaměřením na právní prostředí, organizační základnu, finanční zajištění, prosazování zájmů, poskytování služeb, infrastrukturu a veřejný obraz. Každá dimenze je hodnocena sedmistupňovou škálou, kde 1 označuje velmi pokročilou úroveň rozvoje a 7 naopak nízkou úroveň rozvoje. V roce 211 proběhl již pátý ročník soutěže Žihadlo roku, do které se mohly zapojit nestátní neziskové organizace, které zviditelnily veřejně prospěšný projekt prostřednictvím mediální kampaně v období od 1. září 21. V odborné porotě zasedli vybraní zástupci médií, reklamních agentur, firem a neziskových organizací. Porotci vybírali ze 43 projektů v kategoriích tištěná reklama, televizní a kino spot, rozhlasový spot, internetová kampaň. Kromě kreativního zpracování hodnotili porotci i účelnost zvolené komunikační strategie, zacílení kampaně, její dopad apod. V roce 211 klesl počet přihlášených kampaní oproti předcházejícímu roku o 19. Vzhledem k ekonomické situaci v loňském roce byly i reklamní agentury donuceny šetřit, což se projevilo také v jejich omezených možnostech podpory neziskových organizací a jejich kampaní. V roce 211 byla udržitelnost českého občanského sektoru ohodnocena známkou 2,7. Podrobné výsledky roku 211 jsou uvedeny v následující tabulce: Kategorie: televizní a kino spot Vítěz: Diakonie ČCE kampaň: Otevřeno seniorům reklamní agentura: ProBono (Ivan Peterka, Marek Hejduk) 211 Veřejný obraz 2,4 Infrastruktura 2,8 Poskytování služeb 2,4 Prosazování zájmů 2,1 Finanční zajištění 3,2 Organizační základna 3, Právní prostředí 2,8 Udržitelný rozvoj občanského sektoru v ČR 2,7 Hlavním partnerem soutěže byla tradičně ČSOB, a. s., dále soutěž podpořili Rádio Česko, Sodexo s. r. o. a Wolters Kluwer ČR, a. s. Vítězové soutěže byli vyhlášeni na slavnostním večeru 15. listopadu 211 v prostorách centrální budovy ČSOB, a. s. v Praze-Radlicích. Celkové výsledky Žihadlo roku 211 Kategorie: tištěná reklama Vítěz: DebRA ČR kampaň: 12plus12 reklamní agentura: DebRA ČR/fotografka Lucie Robinson Jedeme za světluškou od 21. na čt1 Kategorie: rozhlasový spot Vítěz: Sdružení Linka bezpečí kampaň: Pomněnkový den reklamní agentura: DDB a.s. 7. Benefiční večer světlo pro světlušku ˇ ˇ TakTo se v našem svete ˇ cítí deti s Tzv. nemocí ˇ motýlích krídel s EB l, děti ateriá pro dy ovací m a, kla í ná č ošetř í výživ y. K ln síčn n Mě speciá jišťov ru tva 2 Kč í po S ve ehrad SM ré n kou kte ovs rc á te d ešle Od Kategorie: internetový projekt Vítěz: Amnesty International ČR kampaň: 3 minuty stačí reklamní agentura: Visual Creative, Petr Urbančík D Aneta Langerová a hosté: Vojta Dyk Adela Banášová Jiřina Bohdalová Simona Stašová Pavel Liška David Koller Anna K. Ondřej Brzobohatý Matěj Ruppert 4TET Michal Hrůza Tonya Graves a Kašpárek v rohlíku Kühnův dětský sbor a nevidomé děti Pražská křižovatka (kostel sv. Anny) Vstupné od 25 Kč, na místě od 3 Kč. Živě přenáší pomozte nevidomým generální partner hlavní partner pořádají /1 partneři předprodej a br D e S M te na nní lefo MS D Cena o čísl je 3 RA Deb Kč, ČR ží obdr 27 Kč Je občanské sdružení, které již sedmým rokem pomáhá lidem s nemocí EB prožít co nejvíce a trpět přitom co nejméně. Epidermolysis bullosa congenita EB neboli nemoc motýlích křídel je vrozené genetické onemocnění EB se projevuje hlavně velmi snadnou tvorbou puchýřů a ran na kůži, ústech, jícnu apod. Nemocné dítě s EB se může narodit komukoli z nás Tlak aktovky, bot, švů oblečení způsobuje vznik bolavých puchýřů Lidé s EB neznají den bez bolesti DěkujEME, že pomáháte lidem S kůží křehkou jako MOtýlí křídla i vy!! Informační kampaň se koná pod záštitou ministra zdravotnictví ČR doc. MuDr. leoše hegera, CSc. a poslance za TOP 9 jana husáka. Odbornou garantkou je primářka Kožního oddělení Pediatrické kliniky FN Brno MuDr. hana Bučková, phd. zakladatelka a koordinátorka Klinického EB Centra při FN Brno. Generální partner kampaně Partneři kampaně Výroční zpráva

10 NEZISKOVKY.CZ V TERÉNU V ROCE NGO Market 211, Praha (duben) mediální partnerství, aktivní účast na konferenci - konference Strategické CSR aneb co věděl už T. Baťa, Praha (květen) pasivní účast - 3. regionální workshop s účastí zahraničních expertů FUNDRAISING - cesta k finanční nezávislosti (?), Zlín (září) pasivní účast - 6. Mezinárodní konference fundraisingu ve Varšavě (září) aktivní příspěvky na konferenci - mezinárodní workshop International Capacity Building Alinace v Lyonu (říjen) aktivní příspěvky na workshopu NEZISKOVKY.CZ V MÉDIÍCH V ROCE 211 ČRo 6 ČT 24 Hospodářské noviny HR Forum Lidové noviny Marketing & Media Mladá fronta DNES Můžeš Pražský deník Sedmička Zdravotnické noviny - ZDN KLIENTI Aliance žen s rakovinou prsu, o. s., Praha Armáda spásy v ČR Asistence o. s., Praha Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o. s. Banka pupečníkové krve ČR Centrum Paraple o. p. s., Praha Český západ o. s., Toužim Člověk v tísni, o. p. s., Praha Čmelák - společnost přátel přírody o. s., Liberec DebRA ČR, Brno Denní centrum Barevný svět, Třebíč Diakonie ČCE, Praha Dlouhá cesta o. s., Čelákovice Erudis, o. p. s., Praha Hospic Dobrého pastýře Čerčany Hyperaktivita o. s., Praha Charita Frýdek-Místek Institut pro památky a kulturu, o. p. s., Praha Komuniké, o. p. s., Litomyšl Lumen Vitale centrum vzdělávání, o. s., Praha MAS Podlipansko, o. p.s., Pečky Maturus, o. p. s., Praha Nadace Divoké husy, Praha Nadace Partnerství, Brno Nadace Proměny, Praha Nadace rozvoje občanské společnosti, Praha O. s. Spokojený domov, Mnichovo Hradiště Oblastní charita Havlíčkův Brod Oblastní charita Moravská Třebová SeveN, o. p. s., Praha Slezská diakonie, Český Těšín Step by Step ČR, o. s., Praha Středisko pro ranou péči Praha, o. p. s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Praha Tyflocentrum Praha, o. p. s. Unie Roska v ČR, Praha Život 9, o. s., Praha Výroční zpráva Výroční zpráva

11 FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NEZISKOVKY.CZ, O.P.S. Výkaz zisku a ztráty (v tisících Kč) k k Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie ZPRÁVA AUDITORA NÁKLADY Rozvaha (v tisících Kč) k k Služby celkem AKTIVA Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek 54 Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému majetku Ostatní služby Krátkodobý majetek Osobní náklady celkem Zásoby Mzdové náklady Pohledávky Zákonné sociální pojištění Krátkodobý finanční majetek Zákonné sociální náklady Jiná aktiva Daně a poplatky celkem Ostatní daně a poplatky 2 Ostatní náklady celkem Aktiva celkem PASIVA Vlastní zdroje Kurzové ztráty Jmění Jiné ostatní náklady Fondy Poskytnuté příspěvky celkem Účet výsledku hospodaření Náklady celkem Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let VÝNOSY Cizí zdroje Rezervy 61 Tržby za vlastní výrobky Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Jiná pasiva výdaje příštích období 3 3 Jiná pasiva výnosy příštích období 1289 Pasiva celkem Výroční zpráva Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 62 Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Ostatní výnosy celkem Úroky Kurzové zisky 649 Jiné ostatní výnosy Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky (dary) Provozní dotace celkem Provozní dotace Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmu Výsledek hospodaření po zdanění Výroční zpráva

12 PŘEHLED VÝNOSŮ ZA ROK 211 (PORTFOLIO FINANČNÍCH ZDROJŮ V KČ) ŘEHLED VÝNOSŮ ZA ROK 211 (PORTFOLIO FINANČNÍCH ZDROJŮ V KČ) raf grafik Veřejné zdroje (ministerstva, úřady) Příjmy z Individuální prodeje dárci vlastních produktů Firemní dárci Individuální Ostatní dárci Nadace Výnosy z veřejné sbírky Ostatní výnosy CELKEM Veřejné Příjmy z Výnosy z zdroje prodeje Firemní Nadace veřejné (ministerstva, vlastních dárci výnosy sbírky úřady) produktů CELKEM 5,7% 3,2% 13,5% 4,2%,3%,6%,5% 1,% ,7% 3,2% 13,5% 4,2% 63,8% 23,9% 7,1% 1,4% 1,2%,% 2,6% 1,%,3%,6%,5% 1,% ,8% 23,9% 7,1% 1,4% 1,2%,% 2,6% 1,% 2,8% 31,3% ,% ,% 1,9% 1 237,% 253 1,9% 1,% ,8% 31,3% 34,% 1,% 563 1,9%,% 1,9% 1,%,2% 34,8% ,3% ,4% 1,2% 4 136,% 122,1% 5 1,% ,2% ,8% ,3% 1,4% ,2%,%,1% 1,% 3,% 68,9% 2 2,5% ,3%,% ,% 4 5,2% 1,% ,% 68,9% 2,5% 2,3%,%,% 5,2% 1,% 5,2% 6,1% 27,9% 2,% 4,7%,%,1% 1,% ,2% 6,1% 27,9% 2,% 4,7%,%,1% 1,% Kč Individuální dárci; 2,% Firemní dárci; 27,9% Nadace; 4,7% Ostatní výnosy;,1% Veřejné zdroje (ministerstva, úřady); 5,2% Příjmy z prodeje vlastních produktů; 6,1% PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM Finanční dary firem ČSOB Kč CZECH COAL 48 Kč GNT Kč SANU BABU 3 Kč MEDEXO 3 Kč KPC 2 Kč PASSERINVESTGROUP 2 Kč BHBV 1 Kč ARTEX 5 Kč Granty nadací Nadace Auxilia 22 Kč... Veřejné zdroje granty U.S. Embassy Kč Americká agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID) ,18 Kč Spolupracující podniky a instituce ČSOB J&T Bank Jihočeská univerzita České Budějovice KPMG Česká republika MMR Česká republika Rádio Česko U.S. Embassy Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Úřad vlády České republiky, Praha Finanční dary jednotlivců Bérová Dana 3 Kč Jurigová Kateřina 14 Kč Šedivý Marek 2 Kč Medlíková Olga 1 Kč Mrázek Aleš 1 Kč Šimmrová Zuzana 6 Kč Lintner Brigitte 5 Kč Svobodová Věra 5 Kč Společnosti, které podpořily Neziskovky.cz formou poskytování služeb Newton Media, a. s. (monitoring tisku) Magistrát hlavního města Prahy (pronájem prostor) V případě, že Neziskovky.cz chcete finančně podpořit, kontaktujte nás prosím em na: Bankovní spojení: / 3 Výroční zpráva Výroční zpráva

13 PŘEHLED MZDOVÝCH NÁKLADŮ V ROCE 211 Součet tří nejvyšších mzdových nákladů včetně odvodů Kč Roční odměny ředitele a členů správní a dozorčí rady společnosti Neziskovky.cz v roce 211 (částky jsou uvedeny včetně veškerých odvodů) Jméno Pozice Účel a forma odměny Částka v Kč Roman Anděl ředitel ( ) výkon statutární funkce finanční manažer ( ) hlavní prac. poměr - finanční řízení Marek Šedivý ředitel ( ) výkon statutární funkce specialista fundraisingu, PR hlavní prac. poměr - fundraising, PR lektor dodavatel služby - lektorská činnost 88 5 Dana Bérová předsedkyně správní rady výkon funkce člena SR Kateřina Jurigová členka správní rady výkon funkce člena SR lektor dohoda o provedení práce - lektorská činnost 18 Olga Medlíková členka správní rady výkon funkce člena SR lektor dodavatel služby - lektorská činnost Karol Moravec člen správní rady výkon funkce člena SR Karel Štogl člen správní rady výkon funkce člena SR Kateřina Tůmová členka správní rady výkon funkce člena SR Brigitte Lintner předsedkyně dozorčí rady výkon funkce člena DR Irena Brichta člen dozorčí rady výkon funkce člena DR Pavel Šafránek člen dozorčí rady výkon funkce člena DR Výroční zpráva KONTAKT Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12, 11, Praha 1 Tel: Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Číslo účtu: /3 Výroční zpráva

14 Výroční zpráva Neziskovky.cz, o. p. s. 211

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 Databáze Semináře a kurzy www.neziskovky.cz služby Informační 30 dní pro neziskový sektor Kontakty Časopis GRANTIS Konzultace a poradenství

Více

Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO 6 AVPO V ROCE 2012 10 FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE 15 KONTAKT 4 SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012

Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO 6 AVPO V ROCE 2012 10 FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE 15 KONTAKT 4 SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO 4 SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012 5 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ČLENSTVÍ V AVPO 5 VÝHODY ČLENSTVÍ V AVPO V ROCE 2012 6 AVPO V ROCE 2012 6 PARTNEŘI AVPO V

Více

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMACE O AVPO Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) od roku 2010 sdružuje a podporuje neziskové organizace mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita

Více

Klub. Žihadlo 2009 ROZ. VOR Čtěte na str. 6-7. Podstatou člověka je dobro. editorial. www.neziskovky.cz

Klub. Žihadlo 2009 ROZ. VOR Čtěte na str. 6-7. Podstatou člověka je dobro. editorial. www.neziskovky.cz SVĚT 6/2009 zpravodaj pro neziskové organizace www.neziskovky.cz NEZISKOVEK Vaše dotazy str. 4 Žihadlo 2009 Zúčastněte se 3. ročníku soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu. Soutěž Žihadlo roku,

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

ale jedná se o kvalitu celého procesu, či spíše všech firemních procesů

ale jedná se o kvalitu celého procesu, či spíše všech firemních procesů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Kvalita výrobku nekončí www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je S kreditní kartou AURA další výhody Společnost Cetelem

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz EJČÁRŮV MANUÁL Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ www.everesta.cz INBOO VZDĚLÁVÁNÍ Akademie EVERESTA Akreditované a koncepční programy Personalistika,

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2010 Textová část: Milena Černá Jazyková a redakční korektura: Irena Šatavová a Monika Granja Autoři kreseb: Jáchym a Marianna Cindrovi Grafický

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008 Probudil jsem se a máma mě hladila po tváři. Možná i plakala, ale to si už nepamatuju. Jen mám ten pocit úzkosti zarytej hluboko pod kůží. Byla noc, všude za okny tma, jen ten divnej, nekončící monotonní

Více

Ing. Martin Tlapa, MBA, náměstek ministra průmyslu a obchodu

Ing. Martin Tlapa, MBA, náměstek ministra průmyslu a obchodu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 (4/2010) To nejcenější, co nesmíme ztratit, je schopnost tvořit Teď by měla přijít na řadu shoda nad cestovní mapou všech reforem, www.prosperita.info

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

Úspěšný žadatel VS Rychleby Příklady z praxe. letter. Pokračuji jen v tom, co znám a co umím.. Rozhovor

Úspěšný žadatel VS Rychleby Příklady z praxe. letter. Pokračuji jen v tom, co znám a co umím.. Rozhovor 1/2011 letter Nová ekonomika, o.p.s. www.nova-ekonomika.cz www.socialni-ekonomika.cz www.public-procurement.cz www.diversity-management.cz 02 editorial 01 sociální podnikatel 01 ROZHOVORY 01 ODBORNÝ PŘÍSPĚVEK

Více

Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3

Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3 Bul let in 2 2014 Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3 z činnosti AVPO ČR Průzkum: Jak funguje spolupráce krajů a neziskových organizací? Průzkum Spolupráce krajů

Více