Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské"

Transkript

1

2 ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11 Pobočka DCB v Kolíně...12 Pobočka DCB v Litvínově...12 Pobočka DCB v Mostě...13 Pobočka DCB v Praze Pobočka DCB v Praze Pobočka DCB v Praze Humanitární pomoc...18 Kancelář Diakonie CB...19 Celkový přehled hospodaření...20 Výsledovka...21 Výrok auditora...22 Úvodní slovo Vážení přátelé, ve Výroční zprávě Diakonie Církve bratrské, kterou jste právě otevřeli, se naše nestátní nezisková organizace ohlíží za uplynulým rokem a zároveň naznačuje nové formy pomoci lidem v nouzi, nemocným a opuštěným. Služba ve střediscích i v pobočkách Diakonie CB byla v loňském roce ovlivňována přípravou na podmínky nového sociálního zákona a na získání akreditace jako poskytovatel sociálních služeb. Čtvrtým rokem pokračovala činnost Domova pro seniory a handicapované Bethesda v Praze - Chvalech. V domově začal v loňském roce pracovat Výbor obyvatel složený ze zvolených zástupců těch, kdo služeb Domova využívají každodenně. Podíl samotných obyvatel domova na průběhu péče je pro nás důležitý. Udržet kvalitu péče v domově Bethesda, připravit se na složitější ekonomické podmínky roku 2007 a usilovat o zkvalitnění služeb při respektování potřeb fyzických i duchovních obyvatel v Bethesdě nebyl úkol jednoduchý. Aktivně se do dění domova Bethesda a Diakonie CB zapojil v roce Kruh přátel Bethesdy. Stručnou bilanci přináší výroční zpráva i pokud jde o další střediska, a to Chráněné bydlení Xaverov, které slouží mentálně postiženým mužům a Centrum Slunečnice pro dospělé s tělesným a kombinovaným postižením. V obou střediscích se podařilo pokročit o něco dále. V Chráněném bydlení se daří naplňovat počet jeho obyvatel a také poskytovat jim asistenci při hledání uplatnění v pracovní činnosti. V Centru Slunečnice se stabilizovala činnost v nových prostorách v Praze 9 - Černý Most. Vzrůstající zájem je o asistenční službu a v roce bylo vykročeno k další službě, a to projektu tréninkového bytu pro zdravotně postižené. Stabilně pokračuje činnost v pobočkách Diakonie CB, zaměřená na péči o seniory, zdravotně postižené děti, osamělé lidi, mládež a rodiny ohrožené sociálním vyloučením, vězně. Potvrzuje se tím, že Diakonie Církve bratrské chce naplňovat jedno z posláních křesťanů a tím je pomoc slabým a strádajícím. Děkuji všem Vám, kteří jste se v roce podíleli na službě Diakonie CB vlastním přičiněním, či finančním darem, podporou na modlitbách, povzbuzením, radou. Mgr. Eva Čenkovičová, ředitelka Diakonie CB 1

3 2 Základní údaje Diakonie Církve bratrské je nestátní nezisková organizace s celostátní působností. Vznikla na základě zákona č. 308/1991 a je registrována u Ministerstva kultury ČR. Jejím zřizovatelem je Církev bratrská. V čele Diakonie CB stojí osmičlenná správní rada, jejím statutárním zástupcem je ředitel. Hlavní činností je poskytování sociální a charitativní pomoci potřebným v souladu s křesťanskými hodnotami. Správní rada MUDr. Petr Fiala Ing. Karel Fojtík Ing. Hana Jindrová Mgr. Štefan Paluchník Pavel Kamp Petr Macek Vladislav Lipus Galina Hřídelová Ředitel Mgr. Eva Čenkovičová Sídlo Koněvova 151/24, Praha 3 tel.: IČO Bankovní spojení ČSOB, Praha 1, číslo účtu: /0300 Bethesda domov pro seniory a lidi s handicapem Domov vytváří zázemí pro své obyvatele s ohledem na jejich individuální potřeby. Péče o ně je směrována tak, aby nemuseli domov opouštět ani v době, kdy jim chybí fyzické síly a zhoršuje se zdravotní stav. Obyvatelé bydlí v jedno nebo ve dvoulůžkových pokojích s vlastním hygienickým zařízením. V domově mají zajištěno stravování, praní prádla, úklid a údržbu místností. Nepřetržitě po dobu 24 hodin je jim poskytována zdravotnicko-ošetřovatelská péče. Lékařka ordinuje 1x týdně. Zajištěna je i služba sociální, která umožňuje obyvatelům Bethesdy styk s veřejností, s úřady, komunikuje s příbuznými. V domově působí duchovně pastorační pracovník. Pravidelně do domova dochází kadeřnice, pedikérka, kosmetička. V případě potřeby zajišťujeme doprovod do zdravotnického zařízení, na lékařské vyšetření apod., dovoz léků z lékárny. Rehabilitační služby pod vedením fyzioterapeutky zahrnují společná každodenní cvičení i individuální rehabilitaci. Ergoterapie vytváří pracovní motivační činnosti práce s hlínou, vyšívání, kreslení i rozličné kulturní akce. Pravidelné činnosti Patří mezi ně především dopolední společná cvičení obyvatel pod vedením fyzioterapeutky, poté individuální rehabilitace. Odpoledne mají obyvatelé možnost zapojit se do různých výtvarných prací v ergoterapii. Ve všední dny je program doplněn o vycházky, společné čtení, společný poslech hudby, občas společné soutěže, testy, kvízy, individuální vycházky, individuální četba, oslavy narozenin apod. Jednou až dvakrát týdně bývají odpolední biblické chvilky, na nichž se podílejí i sami obyvatelé a studenti z Evangelikálního teologického semináře, nedělní bohoslužby. Canisterapie většinou středa dopoledne - terapie kontaktem se psem - představení hlavních protagonistů (labradorů), sledováno s velkým zájmem. Mimořádné akce Návštěvy dětí ze ZŠ Stoliňská, Horní Počernice; masopustní zábava; koncert houslistky Mudrové; výlet do Průhonického parku; vystoupení dětí z Mateřské školy ul. Spojenců, Horní Počernice, které přišly zazpívat ke Dni matek; pásmo o životě Mistra Jeronýma Pražského; program o A Dvořákovi: Spirituál bílého muže; koncert žáků ZUŠ Horní Počernice; koncert pro Bethesdu - zpívání žáků ZŠ Ratibořická, Horní Počernice; návštěva ZOO v Troje; přednáška paní Kostohryzové: Tmavomodré pondělí (program o J. Ježkovi ke stému výročí jeho narození); Dny Francie na Chvalské tvrzi; návštěva francouzské delegace v Bethesdě; Program pro seniory ve sboru CB v Soukenické (bohoslužba, oběd a odpol. program); benefiční koncert pro Bethesdu, zorganizovaný Kruhem přátel Bethesdy; Mikuláš s nadílkou pro všechny obyvatele; Adventní koncert br. Tomáše Najbrta v Bethesdě, (hra na historické nástroje a písně ze starých kancionálů); Vánoční program žáků ZUŠ Horní Počernice; hudební program studentů z Tyrannus Hall pro ležící obyvatele; vánoční program dětí ze sboru Církve bratrské Černý Most; skupina skautů z Hor. Počernic hra; oslava Vánoc s těmi, kteří zůstali na svátky v Bethesdě. 3

4 4 Poděkování Děkujeme všem, kteří domovu Bethesda pomáhali: Kruhu přátel Bethesdy, dobrovolníkům i studentům z Evangelikálního teologického semináře, Pražského Tyrannus Hall, lékařům z Léčebně rehabilitačního střediska Chvaly, Sboru CB Horní Počernice, Černý Most a všem ostatním, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na péči o obyvatele Bethesdy. Děkujeme za duchovní i finanční podporu. Kontakt Bethesda domov pro seniory a lidi s handicapem, Stoliňská 2510/41c, Praha 9-Horní Počernice, , tel.: , fax Přehled hospodaření Výdaje Příjmy Materiálové náklady ,- Hl. město Praha ,- Energie ,- Příspěvky na bydlení a provoz, předfakturace LRS ,- Opravy a udržování ,- Ostatní provozní výnosy ,- Služby ,- Dary ,- Mzdy ,- MČ Praha ,- Zákonné pojištění ,- Cestovné 5 315,- Ostatní ,- Celkem ,- Celkem ,- Projekt podpořili: J. Čepička, Z. Ferenc, P. Javornický, D. Chrástová, B. Matulík, O. Somolová, H. Vranská, N. Cvrčková, E. Mitisková, F. Smik, M. Slunečková, H. Košťáková, J. Prokešová, A. Wichterle, H. Borovičková, P. Kolman, p. Dejmková, P. Kaleta, M. Baloun, E. Čenkovičová, H. Jirkovská, J. Drahokoupil, I. Kampová, E. Pařízková, Z. Najbertová, E. Dvořáková, M. Zoubková, A. Janovská, p. Jezdinská, J. Vaisar, V. Baudyšová, P. Verner, p. Havlíková, V. Havlík, p. Svatoňová, J. Hruška, R. Kúsová, H. Macková, p. Švancara, J. Veselá, p. Červan, M. Benešová a dále kruh přátel Bethesdy, sbory Církve bratrské, MČ Horní Počernice, Magistrát hl.m.prahy Zpráva o činnosti Kruhu přátel Bethesdy za rok Kruh přátel se během minulého roku sešel v počtu okolo deseti osob ke svým schůzím jen třikrát. Kromě pravidelných příspěvků jednotlivců zasílaných přímo na bankovní účet Bethesdy se podařilo Kruhu přátel získat částku Kč. Byla předána na zmíněný účet s určením na dovybavení domova Bethesda potřebnými věcmi. Zdrojem této finanční podpory domova byly opět výrobky některých obětavých sester a příspěvky, které jsme obdrželi při jejich nabízení. Zvláště to byly krásné krajkové ornamenty z Jablonce nad Nisou a pestré polštáře z Havlíčkova Brodu. Ale děkujeme i všem ostatním výrobcům a dárcům. Vážíme si také dvoudenní práce bratra z Náchoda, který zdarma připravil zahradní areál na zimní období. Dalším přínosem byly dary při tradičním již devátém benefičním adventním koncertu v Praze u Martina ve Zdi. Tentokrát hrál a zpíval pro Bethesdu bratr Tomáš Najbrt, který připravil pestrý program za doprovodu historických i současných hudebních nástrojů. Pro rok 2007 plánujeme dva benefiční koncerty, jarní a předadventní. Rádi bychom napomohli podpoře domova Bethesda vydáním nového letáku. Modlíme se, aby se Domov Bethesda stával i vnitřně skutečným Domovem pro všechny, kdo tam bydlí. Nechť Bůh žehná a posiluje všechny, kdo tam pracují. Budeme vděčni za každou iniciativu a pomoc! Centrum Slunečnice Centrum Slunečnice poskytuje sociální služby od začátku r Původní projekt denních aktivit zaznamenal za dobu své existence vývoj a v současné době je Centrum Slunečnice jedním ze středisek Diakonie CB, které nabízí celoročně dvě sociální služby pražským klientům a pobytovou akci i ostatním lidem z ČR. Poskytované služby a jejich uživatelé V r. jsme poskytovali službu centra denních služeb a osobní asistenci. Na konci roku se nám podařilo získat do nájmu byt, ve kterém bude realizován projekt tréninkového bydlení, jenž již dva roky připravujeme. V tréninkovém bytě se zájemci budou učit všemu, co potřebují k samostatnému vedení domácnosti. Uživateli našich služeb jsou dospělí lidé s tělesným a kombinovaným postižením (vozíčkáři a obtížně se pohybující lidé s případným dalším postižením mentálním, smyslovým, apod.). V centru denních služeb probíhaly terapeutické programy: umělecký, pohybový, individuální vzdělávací kurz, poradenství a program podpory samostatnosti. V rámci denního centra je pořádán letní pobyt a doprovodné aktivity, na jejichž vzniku a náplni se klienti sami podílejí (viz kalendárium). Našimi hlavními cíli v loňském roce bylo více motivovat klienty k tomu, aby sami přemýšleli o možnostech svého osobního rozvoje a více se zapojovali do chodu Centra Slunečnice. Pravidelně jsme se scházeli na skupinách, kde někteří vznášeli náměty, hodnotili činnost, upozorňovali na aktuality a společně jsme se podíleli na úpravě nových vnitřních pravidel. U klientů jsme zaznamenali pokrok ve vyjadřování a prezentaci svých názorů. Tato skutečnost nám dělá velkou radost, neboť vidíme, že klienti nejsou pouhým předmětem naší péče, ale jsou nám partnery, kteří komunikují, mají názor a své myšlenky umí formulovat a zdůvodnit. Pokrok je postupný a individuální, ale pracovníky i klienty motivuje k vytrvalosti a trpělivosti. Poradenská činnost probíhala v loňském roce více skupinově než individuálně. Často jsme se věnovali informacím a debatám o novém zákonu o sociálních službách. I v loňském roce jsme navštívili několik kulturních akcí a některé jsme sami zorganizovali. Další rok jsme se rozhodli finančně podporovat vzdělávání Briana ugandského chlapce (Adopce na dálku). Náplň programů denního centra byla i v tomto roce obohacena o nové činnosti např. v pohybovém programu jsme mohli využít ribstol; při výtvarné činnosti jsme zkoušeli obrázky z koření, plakáty (písmo a BodyArt ), tisk na textil a zkusili jsme si své první keramické plastiky představující alegorie lidských vlastností. Během roku vzniklo mnoho výtvorů, které jsme prodávali na vánočních trzích. Velice nás potěšilo, že se naše tvorba líbila a poprvé jsme vytvořili sérii textilních výrobků na přáni. Všechny utržené peníze jsme použili zpět na další pomůcky a materiál. Od března byl do aktivit denního centra zařazen individuální vzdělávací kurz Základy práce na PC. V r. využilo službu 15 osob a letního pobytu se zúčastnilo 25 osob. 5

5 6 Osobní asistenci jsme v uplynulém roce začali poskytovat jako samostatnou službu (dříve v rámci denního centra) a profesionalizovali jsme ji tak, že není závislá na výkonu dobrovolníků. Službu koordinujeme, ale její uživatelé sami rozhodují a určují jak mají být asistenční úkony vykonávány. Asistenci jsme poskytovali formou: doprovodů a dopravy autem (do denního centra, k lékaři, do zaměstnání atd.), pomoci v domácím prostředí (hygiena a péče o vlastní osobu, pomoci se zajištěním chodu domácnosti) a asistence v zaměstnání. Službu využilo celkem 12 osob. Pracovníci a dobrovolníci Přímou práci s klienty vykonávalo na různé úvazky celkem 6 pracovníků a tři dobrovolníci. Letní pobyt proběhl za pomoci 22 dobrovolníků. Spolupráce Pokračovala dobře navázaná spolupráce s MěČ Praha 14 - zapojili jsme se do projektu Komunitního plánování; vedoucí sociálního odboru D. Beňák navštívil 2x denní centrum jednou s aktualitami k novému zákonu. Nadále jsme spolupracovali s Domovem Palata využívali jsme keramickou dílnu (pomohli jsme s jejím vymalováním) a společně konzultovali některé výtvarné techniky. V častém kontaktu jsme byli s organizací Asistence o.s.; zapojili jsme se do vzdělávací akce Standardy v sociálních službách v KC Motýlek; přijali jsme nabídku Výboru dobré vůle - Nadace O. Havlové reprezentovat ji na mikulášském bazaru. Příkladem dobré praxe se zdravotnictvím je pokračující spolupráce s neuroložkou a stomatologem některých našich klientů. Kalendárium leden novoroční dárek ribstol; navštívil nás D. Růžička s fotografiemi a zajímavým povídáním o Maroku únor přivítali jsme nového klienta P. Forejta březen zahájili jsme kurz Základy práce na PC, přihlásilo se osm zájemců a první čtyři zahájili výuku duben povídali jsme si o období Velikonoc, o lidových zvycích a křesťanském významu Velikonoc; někteří se zúčastnili výletu do Přerova n. Labem, kde jsme si prohlédli skanzen s velikonoční výstavou květen zhlédli jsme představení ve Vinohradském divadle a v Divadle na Jezerce; zaměstnanci se zúčastnili zaměstnaneckého dne, během něhož tvořili a sportovali v roli klientů červen uspořádali jsme 2 návštěvní dny Den otevřených dveří, předvedli jsme svou literární tvorbu, výtvarná díla a techniku linorytu (někteří z návštěvníků se zapojili); podnikli jsem pěší výlet po Kunratickém lese srpen proběhlo zaškolení pro nové dobrovolníky a letní pobyt v Rumburku (viz pobytové akce) září - začali jsme připravovat benefiční akci a výrobky na vánoční trhy; společně jsme navštívili kino říjen proběhl taneční workshop Argentinské tango pro Slunečnici ; tančilo celkem 11 párů pod vedením hudebníka a tanečníka z Buenos Aires Juliana Teubala a vícemistryně ČR Kateřiny Mališové listopad naše pozvání přijal fotograf Pepa Středa a v denním centru promítal fotky z Tibetu a povídal o své cestě; zorganizovali jsme informační akci k zákonu o sociálních službách prosinec připravovali jsme vánoční dárky pro zaměstnance firmy Merck; zúčastnili jsme se 3 předvánočních trhů: ve sboru ČCE v ul. Korunní, letos podruhé na Černém Mostě ( Vánoce ve stanu pořádala MěČ Praha 14) a Mikulášského bazaru v krásném prostředí kostela sv. Anny (Pražská křižovatka), který pořádala Vize 97. Poslední adventní neděli pro nás připravila prodej a prezentaci V. Pánková s dcerou ve sboru CB na Smíchově. Poděkování Velice děkujeme za finanční a jinou materiální podporu všem uvedeným dárcům. Za ochotnou a průběžnou pomoc děkujeme dobrovolníkům: K. Markošové, T. Josefíkovi, J. Masopustovi a všem dalším z letního pobytu. Vedoucí střediska děkuje za spolupráci všem kolegům, kteří vykonávají práci trpělivě, s humorem a s vědomím jiných než tržních hodnot. Zvláštní poděkování za pomoc patří: P. Kovářové, pí. Mannové, J. Teubalovi a K. Mališové, D. Růžičkovi, P. Středovi, L. Eliášové, V. Pánkové, MUDr. K. Drugové, MUDr. Ottovi a H. Musilové z firmy Merck. Kontakt Centrum Slunečnice (www.cb.cz/diakonie/sun, Mansfeldova 801, Praha 9; tel.: ; vedoucí střediska: Mgr. Lucie Kádnerová, Přehled hospodaření Výdaje Příjmy Materiálové náklady ,- Hl. město Praha ,- Energie ,- Příspěvky klientů ,- Opravy a udržování ,- Ostatní - úroky 121,- Služby ,- Dary ,- Mzdy ,- Tržby - reklama ,- Zákonné pojištění ,- MČ Praha ,- Cestovné 6 050,- Ostatní ,- Celkem ,- Celkem ,- Dotace: grantová podpora z veřejného rozpočtu prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy a Městské části Praha 14. Sponzoři a dárci: Firmy: Elefant - Martin Pepř; Emco, spol. s r.o.; LASAK spol. s r.o.; Pekařství KALAŠ; Pekařství Köllinger; Petr Břuska - Bé Foto; RM Gastro Jan Richter a Secar Bohemia Jednotlivci: Božovská J., Červení L+V, Dombaiová I., Křečanová M., Lapáček R., Mokrejš P., Průša P, Szturc S, Šimková H., Richnáková J.,Trefná B. a Verner P. Podpora pobytu: CLEVERLANCE s.r.o.; Česká spořitelna, a.s.; Kofola a.s; MÚ Beroun, OÚ Postřekov, Úholičky, Trhový Štěpánov; Sbory CB: Brno-Betanie, Horní Suchá a Liberec. 7

6 8 Chráněné bydlení na Xaverově Tak zase máme další rok pryč a tedy další výroční zprávu. Je hodně podobná těm minulým. Neděláme žádné zásadní změny, spíše se snažíme pokračovat cestou drobných vylepšování a dolaďování většině z Vás již dobře známého projektu. Cíle projektu Chráněné bydlení si klade za cíl zajišťovat obyvatelům podmínky k co nejsamostatnějšímu životu a osobnímu rozvoji. Zastáváme názor, že každý má právo žít podle svých představ a chráněné bydlení k tomu dává prostor i handicapovaným lidem. Původním cílem projektu bylo poskytnout klientům chráněného bydlení příležitost získat dovednosti a znalosti potřebné k samostatnému životu a nechat je odejít do nechráněných domácností. Vzhledem k hloubce postižení stávajících klientů, jsme však během minulých let tento cíl přehodnotili a počítáme s tím, že budeme stávajícím klientům poskytovat služby chráněného bydlení dlouhodobě. To však neznamená, že by byla opuštěna myšlenka možnosti osamostatnění. Vycházíme z filozofie, že klienti chráněného bydlení jsou dospělí lidé a naším úkolem je pomoci jim překonat handicap způsobený vrozeným postižením či nedostatečným rodinným a pedagogickým zázemím v dětství. Nadále tedy vedeme klienty chráněného bydlení k samostatnosti v sebeobsluze, péči o domácnost, komunikaci s okolím, zkrátka všemu co je potřeba k samostatnému životu. Obyvatelé V roce chráněné bydlení poskytovalo služby pěti obyvatelům. Všichni obyvatelé chráněného bydlení mají nějakou formu mentálního postižení, které je u některých obyvatel kombinováno s psychickým onemocněním, poruchami chování či jinými zdravotními problémy. Život v domě Život v chráněném bydlení se výrazně neliší od životního stylu mnoha běžných domácností. Obyvatelé podle svých možností docházeli do zaměstnání, uklízeli, vařili, chodili na nákupy atd. Volný čas trávili samostatně nebo s dobrovolnými asistenty. Společně jsme slavili narozeniny a svátky prostě život v domácnosti se vším všudy. Během roku jsme podnikli několik výletů. Tentokrát v klasických termínech - začátek jara, začátek léta, konec léta. V zimě jsme jeli do Janských Lázní. V létě jsme podnikli třídenní pěší výlet po Českém Ráji a na sklonku léta jsme jeli na týden do Mnichova Hradiště, kde jsme opět bydleli v romantických prostorách bývalého kláštera provozovaných o.s. Fokus Mladá Boleslav. Spolupráce v obci, prezentace projektu Koncem listopadu se již tradičně konala benefiční akce ve prospěch Chráněného bydlení na Xaverově. Tentokrát to bylo divadelní představení pro děti v podání divadelního souboru Buchty a Loutky. Konalo se v nově otevřeném Divadle Pohoda v Horních Počernicích. Zájem byl větší než jsme čekali a tak někteří návštěvníci museli použít sedačky z předsálí divadla. Omlouváme se jim a doufáme, že si to také dobře užili. V rámci akce jsme oslovili místní firmy se žádostí o finanční podporu projektu. Našim sponzorům patří velký dík, neboť bez jejich pomoci by se provoz chráněného bydlení nejspíše nepodařilo zajišťovat. Již tradičně připravujeme poděkování dárcům na billboardech s logy firemních dárců, kteří měli o zveřejnění loga zájem. Tento rok se snad opět díky laskavosti našich mediálních sponzorů podaří realizovat 4 reklamní plochy. Nadále pokračovala spolupráce Úřadem městské části Praha 20 a jeho soc. odborem a samozřejmě Magistrátem hl. m. Prahy. Poděkování dárcům Děkujeme srdečně všem, kteří v roce jakýmkoli způsobem přispěli k tomu, že se myšlenka samostatného bydlení lidí s mentálním postižením v Chráněném bydlení na Xaverově mohla realizovat. Děkujeme těm, kteří nás podpořili finančně a materiálně i těm, kteří přispěli dobrovolnou pomocí. Kontakt Chráněné bydlení na Xaverově Ve Žlíbku Praha Horní Počernice tel.: Libor Bečka vedoucí projektu Přehled hospodaření Výdaje Příjmy Materiálové náklady ,- Hl. město Praha ,- Energie ,- Příspěvky klientů ,- Opravy a udržování 8 459,- Tržby za vlastní služby ,- Služby ,- Dary ,- Mzdy ,- MČ Praha 9 H. Počernice ,- Zákonné pojištění ,- Cestovné ,- Daň z nemovitosti 919,- Ostatní 5 753,- Celkem ,- Celkem ,- Projekt podpořili: V. Bečková, K. Kopecký, J. Luhan, M. Luhan, P. Petráček, T. Seifertová, H. Šimková, T. Vokatý a dále MČ Horní Počernice, Magistrát hl.m.prahy, ARGI, Arnica, Atelier Spektrum, Biofaktory, DOM, Elektrotechnik, EGU, Hels mat, INPO, Koně a.s., Linde, Ronda, Rothlehner, Metrostav, Moeller, Nederman ČR. Pobyty Zpráva o pobytech seniorů v roce Dvě seniorská týdenní setkání, pod záštitou Diakonie CB, se uskutečnila opět ve dvou termínech na dvou místech. K tomu poskytli své postřehy dva z jejich účastníků: Ve dnech se senioři CB setkali na novém místě v rekreačním středisku v Horní Orlici hotel ALFA. Bylo nás 59, někteří i mladší /56 let/, jiní odrostlejší /85 let/ a další mezi tím. Většinou jsme se znali už z dřívějších pobytů. Měli jsme mimořádně příznivé počasí. Mohli jsme tak podniknout několik pěších výletů jsou mezi námi totiž někteří velmi zdatní turisté, ale i autobusový zájezd na Suchý vrch s rozhlednou, do Kunvaldu a do nové modlitebny CB v Mladkově. V okolí je i více zajímavých míst, takže i pro příští pobyt zde, jak si to všichni přejeme, se máme na co 9

7 10 těšit. Potěšila nás návštěva tajemníka Rady CB ing. Karla Fojtíka, který nám pověděl zajímavosti i novinky z celé naší církve. Děkujeme Diakonii CB, že na nás nezapomíná, J. Huškovi za organizaci při pobytu a milému kazateli Štefanu Paluchníkovi za biblický program (ep. Janova). Bylo nám spolu dobře, užili jsme si legraci, vzájemně se potěšili a povzbudili na cestě víry. Největší dík patří našemu Pánu a myslím, že se všichni těšíme na další setkání. P. Paulu, CB Havlíčkův Brod Senioři CB z různých míst naší vlasti se opět, a to už po sedmé, sjeli k týdennímu podzimnímu pobytu na Valašsku ve Velké Lhotě Společenství 25 bratří a sester duchovně vedl bratr kazatel M. Lachman s manželkou (téma týkající se odpouštění) a organizačně manželé Huškovi ze Žižkova. O naši lásku, která prochází žaludkem, se pečlivě starala, jako každoročně na Valašsku, naše milá Miluška Řepová z kutnohorského sboru. Na Lhotu přijíždíme vždy do vzácné duchovní atmosféry, nesené generacemi tamějších rodů víry, vzácné hostitelské obětavosti. Okoušíme tam domácí prostředí provoněné láskou, čistotou a pohodou, okořeněnou vůní okolních pastvin a lesů. Užili jsme si i výlety a hlavně obecenství při dopoledních biblických výkladech, večerních programech, rozhovorech a při modlitbách. Také jsme se zúčastnili dvou společných shromáždění v místním sboru. Právě přímluvné modlitby s velkou vděčností Pánu nás budou spojovat i dál, než se sejdem zas. G. Vernerová, CB Praha 1 Zpráva o pobytu rodin s dětmi se specifickými potřebami Pobytu v létě se zúčastnilo 78 osob, z toho 35 dětí. Byli jsme ubytováni v hotelu Alfa v Horní Orlici. Počasí nám přálo a tak jsme mohli využít krásného okolí hotelu k výletům do okolí, procházkám do lesa a koupání na koupališti v Králíkách. Denní program byl rozvržen jako obvykle dopoledne zájmové činnosti ve skupinách a odpoledne buď skupinový výlet nebo individuální program podle zájmu rodin. Večery jsme trávili společnými rozhovory nebo u táboráku, kde se předváděly secvičené scénky a písně. Každý večer bylo setkání asistentů se supervizorem a probíraly se problémové situace a společně jsme hledali řešení tak, aby byla pomoc asistentů opravdu přínosem. V celkovém počtu účastníků nejsou započítání 2 asistenční psi, kteří byli využiti velkou část dne a u všech velmi oblíbeni. Někdy hrozilo, že jejich srst úplně zmizí od hlazení a dalších projevů náklonnosti. Společný týden velmi rychle utekl a při loučení jsme se ujišťovali, že se za rok zase setkáme a tak se už teď můžeme těšit na pobyt ve Střelských Hošticích. G. Hřídelová Zpráva o pobytu Centra Slunečnice Letního pobytu v Rumburku se zúčastnilo 25 osob s postižením, 24 asistentů a 2 organizátoři. V ekologickém a rekreačním středisku Natura Rumburk nás přivítaly husté závoje dešťových kapek, které se postaraly o dramatický přesun z autobusu do ubytovacího pavilonu. Rovněž i v dalších dnech ukazovalo počasí svou vlídnou tvář jen poskrovnu, to nás však neodradilo od aktivně naplněného programu, který každý den začínal protažením rozespalého těla. Po něm následoval buď duchovní program nebo tvůrčí aktivity tématicky odrážející podoby vztahu člověka a přírody. Večery patřily společným prezentacím skupin a jejich tvorby či soutěžím u táborového ohně. Během týdne jsme se v pěti soutěžních skupinách vydali do rumburských ulic s úkolem pořídit co nejnápaditější fotodokument, vyráběli jsme šperky z modelovací hmoty, natáčeli dokumentární snímky o fiktivním živočišném druhu, na kraji přilehlého lesa jsme zanechali náš umělecký otisk v podobě neobvykle poskládaných přírodnin. Opět nechyběl orientační závod a další zpestření přinesl turnaj v ruských kuželkách uspořádaný z vlastní iniciativy účastníků. Nedílnou součástí pobytu byla i výletní túra do národního parku Českosaské Švýcarsko, jejíž část jsme si díky vstřícnosti zaměstnanců Českých drah v Rumburku mohli vychutnat zpoza oken motorového vlaku. Kromě občerstvení smyslů přírodou v národním parku přinesly čerstvé myšlenky i diskuse s farářem Pavlem Kunešem či beseda o drogách a jiných závislostech. Odměny za umělecké a soutěžní výkony poskytly firmy EMCO, Kofola, Česká spořitelna a Cleverlance, tímto jim velice děkujeme. Velký dík patří všem dobrovolníkům, bez jejich pomoci by se pobyt nemohl uskutečnit. F. Kádner pobočka Diakonie CB v Hrádku Pobočka Diakonie CB v Hrádku věnovala pozornost v roce praktické pomoci při výstavbě DPS a sborových objektů. V rámci Veřejně prospěšných prací Diakonie zaměstnávala 2 pracovníky, s tím je spojené vedení personální agendy, účetnictví a také zabezpečení finančních prostředků. Značnou část nákladů pokryla dotace, kterou poskytuje úřad práce. V rámci VPP bylo v roce odpracováno 2008 hodin. Hledání příkladů dobré praxe je a nadále zůstává důležitým aspektem v naplňování poslání poskytovatelů služeb všeho druhu. Pro každou činnost lidského konání existuji určité směrnice a nařízení, které vymezují prostor a způsob realizace dané činnosti, ale jak jistě všichni víme šedá je teorie, zelený je strom života. O pravdivosti tohoto přísloví jsme se přesvědčili při návštěvách některých zařízení v našem kraji. Kvalitu služby, prostředí a atmosféru vzájemných vztahů vytvářejí lidé. Za příklady dobré praxe nemusíme chodit daleko, také v našem sboru byli a jsou lidé, kteří podstupují druhou, třetí nebo čtvrtou míli. Příkladem dobré praxe je pro nás všechny Samařan z vyprávění Pána Ježíše. Tento člověk byl pohnut soucitem, přistoupil k zraněnému člověku, kterého potkal na cestě, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Tělesná zranění se většinou při dodržení zásad hygieny dobře hojí, u těch závažnějších zůstávají jizvy. Duševní zranění jsou mnohem závažnějšího charakteru, neošetřená dlouho hnisají a často jsou příčinou rozvrácení sborového společenství. Při realizaci svých dobrých záměrů buďme těmi, kdo ošetřují a obvazují případná zranění a ne těmi, kdo způsobují zranění. V konání dobra neumdlévejme, neochabneme li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry /Gal 6,10 / V. Lipus 11

8 12 Pobočka Diakonie CB v Kolíně Diakonie sboru Sbírky vyhlášené staršovstvem: leden sbírka na individuální podporu pro F. Místek říjen sbírka na finanční výpomoc pro Vlašim listopad - sbírka do celocírkevní Diakonie prosinec - dárky pro děti na Ukrajinu Se samozřejmostí připomínáme nejen uvedenou výpomoc, ale také osobní fyzické nasazení bratří a sester v pomoci dalším potřebným lidem. K tomu patří naslouchání a podpora těch, které nám náš Pán a Bůh dává kolem nás.všem vděčně děkujeme. Diakonie a misie při sboru Církve bratrské Činnost se nemění především podpora postiženým oblastem ve světě po opadnutí zájmu společnosti. Rovněž zde patří všem ochotným lidem velký dík a požehnání našeho Pána Ježíše Krista. J. Ptáček pobočka Diakonie CB v LITVÍNOVě Pobočka Diakonie Církve bratrské v Litvínově je nestátní nezisková organizace působící v rámci Diakonie Církve bratrské a je registrovaná u Ministerstva kultury ČR. Jejím zřizovatelem je Sbor Církve bratrské v Litvínově. V čele pobočky stojí správní rada, jejím statutárním zástupcem je ředitel. Hlavní činností je poskytování sociální a charitativní pomoci potřebným v souladu s křesťanskými hodnotami. Benjamínek V roce nadále pracoval mateřský Klub Benjamínek, jehož cílem je pomoci především matkám s malými dětmi (matkám na tzv. mateřské dovolené či v domácnosti ). V současné době není společnost schopna ocenit význam a práci matek. Matky s malými dětmi tak mají velmi málo příležitostí ke vzdělávání, vzájemnému scházení či jinému kulturnímu vyžití. Je vytvořen prostor pro předávání si zkušeností s výchovou dětí a navazování nových vztahů jak maminek, tak i dětí. Dále bylo maminkám poskytnuto i hlídání dětí při vyřizování úředních záležitostí, návštěv lékaře apod. Mateřské centrum je umístěno v rekonstruovaném objektu bývalé školky. Cílem projektu je pomoci obnovit úctu k mateřství a dát prostor a šanci matkám, které jsou v dnešní uspěchané době vystaveny velikému tlaku ve společnosti v zaměstnání i rodině. Poukázat na to, že mít děti, je něco normálního, krásného a dokonce žádaného. Pomoci matkám s dětmi vytvořit prostor, pomoc i náplň při výchově nové budoucí generace. Je všeobecně známo, že osobnost člověka se formuje právě v raném věku a podíl matek je v této věci nenahraditelný. V současnosti funguje centrum 3x týdně: pondělí a čtvrtek klub pro rodiče a děti 0-6 let( cvičení, zpívání, tancování, hry atd.) pondělí + středa hlídání dětí (hlídání dětí bez maminek, děti od 2 let). Za dobu své činnosti se mateřské centrum dobře zapsalo do povědomí města i okresu. To se projevuje zejména tím, že je o jeho činnost větší zájem než je možné uspokojit. Průměrná návštěvnost za týden je 45 žen a 50 dětí. Realizace projektu byla zajišťována dobrovolníky, kteří pracovali bez nároku na mzdu. Přesto se podařilo zajistit z dotace ESF 2 poloviční úvazky. Projekt Benjamínek podpořili: EU Strukturální fondy, sbor Církve bratrské v Litvínově, Diakonie Církve bratrské, KDU-ČSL a jednotlivci: Dagmar Švecová, Alena Koláčková, Ondřej Kyml, Denisa DeFant, a Libor Trousil. Keramicko - výtvarný kroužek Do kroužku přicházely děti, které chtějí smysluplně trávit volný čas. Kroužek pracoval v roce jednou týdně a scházelo se v něm průměrně 10 dětí. Humanitární pomoc V roce se také podařilo opět pomoci rodině křesťanských uprchlíků z Angoly, kteří koncem roku dostali vízum do USA, kde se mohli setkat se zbytkem svých dětí. Kontakt Dukelská 424, Litvínov Tel.: , Poděkování Děkujeme všem jednotlivcům i organizacím, kteří v roce podpořili činnost diakonie či ji nadále podporují. Vážíme si vašeho zájmu, vstřícnosti, osobního zaujetí a pomoci. Vaše modlitby, slova povzbuzení, praktická pomoc i finanční prostředky, které jste v roce diakonii věnovali nám pomohly realizovat a rozvíjet naší činnost. Přehled hospodaření Výdaje Příjmy Materiálové náklady ,- Dary ,- Energie ,- Dotace ESF ,- Cestovné 1760,- Příspěvky od klientů ,- Služby ,- Mzdy ,- Zákonné soc. poj ,- Ostatní ,- Celkem ,- Celkem ,- pobočka Diakonie CB v mostě Činnost pobočky Realizace projektu Klubové centrum pro děti a mládež ZÁPLATA podpořeno MŠMT ČR Zapojení do projektů prevence kriminality podpořeno Statutárním městem Most Příležitostné akce a aktivity V roce se činnost soustředila na základní cíl, a to bylo udržení činnosti klubovny navzdory tomu, že už prakticky druhým rokem pracujeme bez stálého zaměstnance. Činnost se daří s obtížemi zajistit díky práci dobrovolníků: Tomáš Gregor, Růžena Segurová, Kristýna Doležalová, David Šmejkal, Josef Zpěvák, Geďa Doubek příležitostně, Karel Cyrany příležitostně, Roman Kysela, Milan Let Klubovna Klub je otevřen v pondělí od 16:30 do 19:00 hodin pro menší děti ve věku od 7 14 let. Probíhají zde hry, výtvarná výchova a škola hrou. Součásti programu je také SLOVO. 13

9 14 Do klubu docházelo dětí. Celkem proběhlo v roce více než 700 návštěv Klubovny. I pro rok platilo, že se Klubovna stala součástí života sídliště. Hlavně menší děti si do Klubovny najdou cestu. Pozitivní je, že v loňském roce byla činnost Klubu poprvé podpořena v rámci projektů Prevence kriminality pod garancí Městské policie v Mostě. Nepravidelné akce červen: letní grilování 26 dětí září: prázdninový fotbalový turnaj 18 dětí září: výlet na hrad Hněvín město v dalekohledu - 20 dětí říjen: návštěva Aquadromu v Mostě 22 dětí Přínosy a nedostatky Přínosy: Udržení činnosti Klubovny a finanční podpora ze strany města Mostu, nárůst individuálních darů. Možnost využití klubovny i předškolními dětmi v rámci setkávání maminek. Pravidelné setkávání pracovního týmu Podařilo se zakoupit nové stoly a vybavení do klubovny. Nedostatky: Nízký počet pracovníků zapojených do práce v klubovně. Úklid prostor Klubovny zůstává převážně na týmu dobrovolníků pracujících v Klubovně a ostatní skupiny využívající klubovnu se na úklidu podílejí nedostatečně. Pokles zájmu o činnost Pobočky Diakonie ze strany většiny členů sboru. Účetně skončil rok ztrátou ve výši ,- Kč. Příčinou byl nedostatek volných zdrojů umožňujících hrazení nákladů na činnost pobočky. Většina prostředků byla účelově vázána. Náklady, které nebylo možno hradit z poskytnutých dotací byly kryty z rezerv za minulá období. Uplynulý rok lze nazvat rokem varujícím, a to jak z hlediska počtu služebníků a zapojení členů sboru do činnosti pobočky DCB, tak z hlediska finančního schodku. Pozitivní je nárůst finančních prostředků u individuálních dárců. Přehled hospodaření Výdaje Příjmy Materiálové náklady ,- MŠMT ,- Energie ,- Sbor CB v Mostě ,- Služby ,- Statutární město Most ,- Nájem ,- Refundace nájmů a ost.příj ,- Bankovní popl., pojistné 6 241,- Indiv. dárci ,- Ostatní 4 200,- Celkem ,- Celkem ,- Pobočka Diakonie CB v Praze 1 Činnost naší pobočky pokračuje v nastoupené cestě. Myslím, že celkem úspěšně se staráme o naše starší a nemocné členy sboru. Navštěvují je 2 sestry diakonky, jednu z nich platí náš sbor, druhá je zaměstnankyní Rady. Dvakrát ročně, na jaře a na podzim, pořádáme setkání seniorů. Zahajujeme společným obědem ve sboru. Ti, kteří nejsou v dopoledním shromáždění jsou do sboru dovezeni autem. Po obědě je společný program v prostorách sboru a potom je postaráno i o dopravu domů. Jednou týdně se scházejí v prostorách klubu maminky s malými dětmi. Organizujeme dopravu do shromáždění pro ty méně pohyblivé. Další činností je finanční přispívání na léky těm, kteří mají nízký důchod. Rovněž matky samoživitelky dostávají příspěvek na prázdninové pobyty dětí a v předvánočním období na potřebné nákupy. Diakonická buňka se schází pravidelně jednou měsíčně, řešíme aktuální problémy. Aktivity mimo sbor oficielně nevyvíjíme, je to spíše vlastní aktivita jednotlivých pracovníků Diakonie. MUDr. Eva Bartošová Pobočka Diakonie CB v Praze 2 I v roce plnila Pobočka Diakonie CB v Praze 2 své povinnosti stejným způsobem, jako v minulých letech, to je zaměřením na péči o starší členy a návštěvníky sboru CB na Vinohradech. Na svých schůzích se modlíme a projednáváme potřeby našich seniorů, jsme v telefonním nebo osobním kontaktu s těmi, kteří pro svůj zdravotní stav nemohou přijít do shromáždění. Většina našich členů má blízkou rodinu, takže v posledním roce aktivní pravidelnou pomoc nikdo nepotřebuje. S podporou kazatele a staršovstva jsme se pokusili získat pracovní sílu na celý nebo zkrácený pracovní úvazek, nebo i na dohodu o pracovní činnosti, ale po 4 marných pokusech jsme to vzdali a případnou péči obstarává výbor diakonie společně s mladšími seniory (hlavě návštěvy). Několikrát v roce máme odpolední setkání s programem a pohoštěním. Program si zajišťují sami senioři za podpory odborníků. Máme i videoprojekce např. z dovolené, přednášky apod. Krásný byl i vánoční koncert a výlet do Žatce a na zámek Líčko, kde je obrazárna malíře Otakara Brázdy. Pro svou činnost získáváme prostředky z darů a sbírek. Stav účtu je k ,28 Kč. Je zapotřebí omladit sborovou diakonii tak, aby se mladším členům sboru dostalo povědomí, že je třeba o staré a příp. nemocné členy sboru pečovat. I když svou činnost presentujeme dostatečně, mladí nemají čas naše schůzky navštěvovat. Olga Somolová 15

10 16 Pobočka Diakonie CB v Praze 3 Pobočka zajišťuje drobnou sociální výpomoc potřebným lidem (senioři, nemocní, osamělí lidé, handicapovaní, či rodiny v sociální nouzi). Tato činnost je vykonávána dobrovolníky z řad členů sboru a spočívá především v návštěvách, korespondenci, doručování nahrávek bohoslužeb, pomoci při úklidu, domácích pracích, při nákupech, přepravě, finanční výpomoci, asistenci při sborových a jiných akcích, organizování setkávání seniorů apod. Hlavním posláním Pobočky je Stacionář pro děti s kombinovaným postižením. Základní informace Denní Stacionář byl založen v roce Poskytuje intenzivní péči uživatelům s autistickým spektrem postižení, kombinovaným a mentálním postižením (chronickým, smyslovým, tělesným). Usiluje o vytvoření podnětného prostředí v malém kolektivu, individuální práci s uživatelem ve spolupráci s rodinou, pozvolné zařazování do školní docházky a další následnou pomoc a péči. Nedílnou součástí naší práce je poradenská služba rodičům uživatelů. Cílem je naučit uživatele takovému chování a komunikačním schopnostem, které jim umožní dosáhnout co největší samostatnosti, zapojení se do života rodiny i do společnosti vůbec. Jde nám o poskytnutí alternativní odborné péče, při níž dítě nemusí být vytrhováno z rodiny. Provoz v roce Po dobu školního roku jsme poskytovali služby denně od pondělí do pátku, od 8:00 do 17:00 hodin. Naše práce se ani v letošním roce nelišila od let minulých, protože výsledky často přichází až po víceletém působení a to rutinním opakováním aktivit především v oblasti hygienických návyků, oblékání a stolování. Usilovali jsme o maximální rozvinutí vědomostí a motorických dovedností. Zároveň jsme se snažili povzbuzovat naše uživatele v rozvoji sociálního chování a co nejvíce omezit nežádoucí prvky (např. sebepoškozování, ataky vzteku apod.). Postupovali jsme podle metodiky Portage programu. Půlročně byla vypracována hodnotící zpráva, v které bylo jednoznačně vidět, zda došlo ke zlepšení v daných oblastech a stanoven nový individuální výchovný plán (u každého z uživatelů, kteří navštěvují spec. školu je tento plán sestavován s přihlédnutím k školním osnovám). Výsledky byly konzultovány s rodiči uživatele, kterým jsme poskytovali i poradenskou pomoc. O závěrech hodnocení byl se souhlasem rodičů - informován písemnou zprávou pediatr, dětský neurolog, dětský psychiatr a logoped. Během roku navštěvovalo Stacionář 13 dětí ve věku 2 20 let. Pracovní tým tvoří 5 pracovníků. Příležitostně jsme spolupracovali s několika dobrovolníky a praktikanty. Benefice a další doprovodné akce V dubnu jsme uspořádali čtvrtý ročník Benefičního hudebního a divadelního festivalu s názvem Ben Stacík. V rámci pětihodinového klání jsme přivítali celou řadu skvělých účinkujících - např. kapely Bez Peří, Olats Otesoc a T N T, operní zpěvačku Štěpánku Pučálkovou a Ester Pavlů, beat-boxera Nastyho, profesionální herce Kláru Pollertovou- Trojanovou, Roberta Jaškówa a Jaroslava Šmída ze Švandova divadla, Marcela Rošetzkého hrajícího v divadlech Rokoko, Na Prádle, Řeznická a Metro. Zazářily amatérské soubory PT Divadlo a Teatro dela liberte či Divadélko popového oddělení Pražské konzervatoře. Děti ze Stacionáře vystoupily s básničkovo-písničkovým pásmem a poprvé ve společném vystoupení s profesionálními herci. Osobně nás přišla pozdravit zpěvačka Marcela Březinová, která je matkou myšlenky společného vystoupení profesionálů s našimi dětmi. Podporu nám projevili další čeští umělci: zpěvačka Anna K. věnovala CD Noc na zemi, Radůza svůj první akordeon, Pepa Janíček z Plastic People of the Universe foukací harmoniku. Akci doprovodila výstava výtvarných prací našich dětí a dobročinná tombola. V průběhu celého odpoledne se vystřídalo na 200 návštěvníků. Celkový výtěžek, který zdvojnásobila Nadace Divoké husy byl použit na nákup polohovacích vaků a částečné rekonstrukce šatního prostoru. Z dalších akcí: v březnu návštěva Matějské pouti, v dubnu setkání bývalých pracovníků a uživatelů, účast na Mezinárodním veletrhu neziskových organizací, v květnu a červnu proběhla akce Koníček ve Stáji Šestajovice, v září výstava obrázků našich dětí, v prosinci vánoční besídka spolu se studenty z gymnázia E. Krásnohorské pod patronací Norman spol. s r.o a Ing. Noskové. Během šk. roku jsme podnikali výlety a vycházky po celé Praze, o letních prázdninách se někteří zúčastnili týdenního pobytu pro rodiny se speciálními potřebami v Orlických horách. Supervize Individuální i skupinové supervize zajišťovala Mgr. Noemi Komrsková, speciální pedagog s kurzem vedení supervize, muzikoterapeut, vedoucí sociální práce Naděje Vysoké Mýto. Spolupráce V Praze 3 v informačním centru Remedium Praha probíhala setkávání neziskových organizací z této lokality. Předávali jsme si zde své zkušenosti i možnosti řešení vzniklých problémových situací: např.: Integrační centrum Zahrada, Alfa Human Service, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí - Klub Praha 3, CRM, o.s. Sluneční zahrada, Nová Trojka a další. Spolupracovali jsme s odd. dětské psychiatrie v Praze 3 (konzultace, poskytování informací o nás rodičům potencionálních uživatelů), odd. dětské pediatrie a neurologie v Praze 3 (konzultace) a klinické logopedie (konzultace). Osvědčila se nám spolupráce se Spec. školou v Malešicích a Spec. školou ve Strašnicích (postupná integrace uživatelů do šk. docházky). Docházeli jsme na supervizní setkávání v Dětském centru Paprsek. Zapojili jsme se do Komunitního plánování na Praze 3 - vedoucí Stacionáře je členkou pracovní skupiny pro osoby se zdravotním handicapem. Kontakt Stacionář pro děti s kombinovaným postižením, Koněvova 24, Praha 3, tel.: Vedoucí projektu: Věra Weilová 17

11 18 Přehled hospodaření Výdaje Příjmy Materiálové náklady ,- Hl. město Praha ,- Energie ,- Příjmy od klientů ,- Opravy a udržování ,- Nadace O ,- Služby ,- Dary /Nadace Divoké husy/ ,- Mzdy ,- Sbor CB Praha ,- Zákonné pojištění ,- MČ Praha 3 - stravné ,- Ostatní 8 643,- Dary 7 046,- Ostatní a úroky ,- Celkem ,- Celkem ,- Projekt podpořili: Hlavní město Praha, Sbor Církve bratrské Praha 3, Nadace O2, Nadace Divoké husy, Městská část Praha 3, Opinion Windows s.r.o., Remedium Praha o.s., Norman spol. s r.o. jednotlivci: P. Jindra, P. Verner, Ing. Danielovský, JUDr. Dušek, MUDr. Holý, Mgr. Šmíd, P. Šíma, M. Košťáková, Mašek, Kyml. Děkujeme vám všem, kteří jste nás a naši práci jakýmkoliv způsobem podpořili. HUMANITÁRNÍ POMOC Pomoc Ukrajině Cesta na Ukrajinu s humanitární pomocí se uskutečnila ve dvou etapách. První etapa byla tradiční a plánovaná. Uskutečnila se v tradičním lednovém termínu, v době východních vánoc - od 2.1. do Náklad byl odvezen tradičně nákladním vozem Avia bratra Kantora. Za Avií byl přivěšen přívěs s dárky organizace Pomoc těšínského Slezka, kterou doprovázel bratr Lumír Svoboda. Doprovodná skupina ve složení Jan Homolka, Petr Kučera, Štěpán Kotek a jako host byl s námi bratr Richard Hrdý z Elim Písek. Dárky jsme s úspěchem převezli a vyložili. Na Ukrajinské straně však nebyl připraven perelig - vyjádření komise pro humanitární pomoc v Kyjevě, který zbavuje povinnosti cla. Zřejmě jsme na jejich poměry poslali faktury příliš pozdě, byť o týden dříve než v loni. Dále jsme byli požádáni o změnu plánů bratrem Podgurným a bratrem Kondorem (biskupem). Žádali nás o přesměrování dárkové pomoci do Mukačevské oblasti, protože Rachovská oblast, kam jsme mířili, dostala dárky ze Švýcarska (O záměru, jet s dárky opět na Rachovskou oblast jsem bratry opakovaně osobně informoval na jaře, v létě i na podzim). Díky naprosté nedůslednosti místních celníků jsme dárky, asi 150 krabic, odvezli do Rachovské oblasti a tam je rozdali vyhradně vdovám (v Kobylevské a Kosovské Poljaně) a sirotkům (v Jasině). Opět jsme rozdělili peněžní částku pomoci do šesti sborů v Rachovské oblasti a osobně peníze předali. Snažili jsme se rozšířit stávající kontakty a přemýšlet nad dalšími formami spolupráce, zejména v oblasti adopce na dálku - adresné pomoci potřebným. Druhá fáze humanitární pomoci proběhla o měsíc později ve dnech , kdy jsem osobně jel dohlédnout na předání dárků v Mukačevské oblasti. Bylo velmi dobré vidět na vlastní oči rozdělování. Bratři ani nerozlišovali dárky pro starší lidi a dětské dárky, což jsem je musel naučit a osobně jsem dárky roztřídil. Předání dárků bylo chápáno jako misijní preevangelizační činnost. Balíčky byly předány druhému sboru v Mukačevě, předání organizoval bratr Timoteus Dymčenko, kazatel tohoto sboru. Bylo jich kolem 600, to znamená, že část krabic (min. 250) si ponechali v Buštině, což je zhruba 2/10, tedy více něž běžný zlomek za zprostředkování pomoci. Dárky byly rozděleny do sboru Velikije Lučky na dětskou slavnost, dále do diagnostického ústavu v Činajdinovo, v romské osadě Mexiko v Mukačevě (velmi malá část pro misijní romský klub) a zbytek v internátě v Mukačevě. Byla zde ještě předána finanční částka pro romského bratra z Rachova na zakoupení citostatik. I přes mnohé problémy hodnotím humanitární misi jako dotaženou do konce. Pro další léta je třeba hledat adresnější způsoby pomoci. Do oblasti jezdí množství dalších dárkových pomocí. Ideální by byla přímo družba sbor se sborem, který bude znát konkrétní a skutečné potřeby sboru nebo družba s určitou oblastí, pro kterou byla letošní pomoc organizována, což se za pomoci Diakonie dařilo, ale letos naše plány změnilo přímo vedení místní církve. Plošné rozdávání dárků se mi letos příliš nelíbilo, ale stále můžeme konstatovat, že pomoc dorazila k potřebným, kterým udělala radost a pomohla. P. Kučera KANCELÁŘ diakonie cb Hlavní náplň kanceláře Diakonie CB v roce spočívala v řízení a koordinaci činnosti DCB, v přípravě na podmínky nového sociálního zákona, na zavádění standardů kvality poskytování sociálních služeb, na pomoc při získávání finančních prostředků pro jednotlivá střediska Diakonie i pro některé pobočky DCB. Důležitou součástí této činnosti zůstávala nadále realizace humanitárních akcí, organizace pobytu seniorů, dále propagace projektů, kontakty s veřejností, státní správou, spřátelenými a dalšími organizacemi. Diakonie CB byla v r oce aktivně zapojena do činnosti Diakonie v ČR (ekumenické sdružení organizací poskytujících sociální služby při jednolitých církvích). Velmi děkujeme: M. Mackové za vedení účetnictví, D. Růžičkové za mzdové účetnictví, sboru CB Praha 3 za to, že může DCB sídlit v jejích prostorách, J. Černému za spolupráci při údržbě počítačové sítě a všem dalším, kteří v minulém roce pomohli při činnosti kanceláře Diakonie CB. Přeheld hospodaření Výdaje Příjmy Materiálové náklady ,- Tržby - akcie 147,- Energie ,- Příspěvek PHM ,- Opravy a udržování 3 761,- Dary ,- Služby ,- Ostatní úroky ,- Cestovné 6 064,- Mzdy ,- Zákonné pojištění ,- Kurzové ztráty ,- Dary ,- Ostatní ,- Celkem ,- Celkem ,- Dárci: R. Pánek, A. Jányšová, P. Kaleta, J. Luhan, E. Čenkovičová, I. Pokorná, O. Musilová, J. Černý, T. Jeřábek, M. Nováková, M. Šimon, P. Janovský, M. Pospíchal, P. Jányš, L. Justychová, H. Šimková a dále sbory CB 19

12 20 CELKOVÝ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ Diakonie CB v roce Rozvaha AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A.Dlouhodobý majetek celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotného majetku B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem 0 0 II. Pohledávky celkem Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Jiné pohledávky Daň z příjmů 0 0 III. Krátkodobý finanční majetek celkem Pokladna Ceniny Bankovní účty IV. Jiná aktiva celkem Náklady příštích období Příjmy příštích období Aktiva celkem PASIVA A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem Vlastní jmění Fondy II. Výsledek hospodaření celkem Účet hospodářského výsledku B. Cizí zdroje I. Rezervy celkem 0 0 II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0 III. Krátkodobé závazky celkem Dodavatelé Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci 0 0 Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění Ostatní přímé daně Dohadné účty pasivní IV. Jiná pasiva celkem Výdaje příštích období Pasiva celkem VÝSLEDOVKA Výdaje Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Služby Mzdové náklady Zákonné zdrav. a soc. pojištění Daně a poplatky Kurzové ztráty Poskytnuté dary Jiné ostatní náklady celkem Příjmy Tržby reklama, benefice Příspěvky od klientů, přefakturace Úroky + ostatní výnosy Dary Dotace - kraje, obce, MČ Provozní dotace HMP celkem rozdíl

13 22 23

14

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři, ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, sestry a bratři, dostáváte do rukou výroční zprávu Diakonie Církve bratrské za rok 2001. Touto zprávou Vám chceme přiblížit to, co se nám podařilo v minulém roce uskutečnit.

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 N A D Ě J E Varšavská 37 občanské sdružení 120 00 Praha 2 Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen;

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Úvodní slovo ředitelky

Úvodní slovo ředitelky Úvodní slovo ředitelky Vážení přátelé, každý uzavřený rok vede k ohlédnutí po naplňovaném dlouhodobém poslání Diakonie v úsecích ročních projektů. Naše středisko je jedním z 29 středisek Diakonie Českobratrské

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013 Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE OBSAH Mapa Farní charity 1 Úvodní slovo 2 Poslání, vznik, působnost, struktura Farní charity

Více

Ratolest Výroční zpráva 2011

Ratolest Výroční zpráva 2011 Ratolest Výroční zpráva 211 Vážení přátelé, v roce 211 jsme vstoupili do dvacátého prvního roku existence střediska Ratolest. Byl pro nás rokem náročným, protože jsme se museli vyrovnat s finančními problémy

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Cílem poskytované péče je zabránit sociálnímu vyloučení skupiny seniorů a umožnit jim začlenění do společnosti. Poskytujeme zprostředkování

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA. www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA. www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788 TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2013 www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788 2013 Jsme vděčni především Bohu za to, že můžeme tento rok opět prezentovat výroční zprávu, což svědčí o skutečnosti,

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300

www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300 www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením ředitelka: Ladislava Dolínková adresa: Hálkova 1612/1 120 00 Praha 2 tel./fax:

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost občanské sdružení Šimůnkova 1600 182 00 Praha 8 - Kobylisy tel.: 286 883 676 fax: 286 882 788 IČO 66 000 971 www.alzheimer.cz

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Betanie křesťanská pomoc

Výroční zpráva za rok 2014. Betanie křesťanská pomoc Výroční zpráva za rok 2014 Betanie křesťanská pomoc Úvod Uplynulý rok měl zcela jednoznačnou kulminaci. Počátkem července jsme slavili desetileté výročí otevření Domu důstojného stáří a v prosinci jsme

Více