Výroční zpráva ARCHA 777 Centrum přátelské celé rodině Co se nám v roce 2014 podařilo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ARCHA 777 Centrum přátelské celé rodině Co se nám v roce 2014 podařilo"

Transkript

1 Výroční zpráva ARCHA 777 Centrum přátelské celé rodině Co se nám v roce 2014 podařilo Navštívit nás můžete: Zeptat se můžete: Informace na jednom místě o nás najdete: Vstup Facebook: Mateřské centrum Jirkov Archa 777 Fotoalbum najdete: Stránka 1 z 15

2 CHARAKTERSTIKA SPOLKU ARCHA 777 Občanské sdružení Archa 777 bylo založeno v roce 2003 a bylo registrováno MV ČR v roce 2004, od tohoto roku se jeho činnost stále rozvíjí. V prvních dvou letech jsme organizovali klub pro děti z ulice a pořádali večery kreativní tvorby pro ženy. V lednu 2006 jsme otevřeli mateřské centrum pro maminky s malými dětmi. Tato činnost stále trvá. Společně s maminkami k nám docházejí i jejich blízcí, proto se snažíme vytvořit v Jirkově centrum přijetí, naděje a lásky pro všechny lidi a věkové kategorie. V letech jsme realizovali postupně dva projekty podpořené ESF zaměřené na pomoc matkám při nástupu do zaměstnání s podporou mzdy na jejich vytvořená pracovní místa. Projekty prošlo 300 žen. Aktivity, které Archa 777 po celou dobu vyvíjí, jsou ryze dobrovolnou činností občanů a tím přispíváme k rozvoji občanské společnosti. Snažíme se skoro každý den posilovat roli matky a otce v jejich chvályhodné činnosti a tou je výchova dětí. Společenství rodičů v MC totiž umožňuje na principu příkladu včasné pojmenování problémů a hledání jejich řešení tzn., že zajišťujeme primární prevenci, která je velmi podstatnou a finančně méně nákladnou než sekundární a terciární forma pomoci např. při poskytování sociální služby SAS nebo Odborné sociální poradenství. Předcházíme tak mnohdy konfliktním situacím v rodině a při výchově dítěte. S Archou se učí rodiny využívat volný čas a toto kouzlo přenášíme i na děti, které s námi vyrůstají již od miniminek. Pomáháme ženám udržovat jejich profesní orientaci a posilujeme jejich sebevědomí. Fungujeme na principu otevřenosti, poradenství a duchovní podpory rodinám, dětem a jednotlivcům. V Áčku vlastně začíná příběh mnoha lidí, rodin a dětí. Snažíme se o síťování všech organizací pečujících o rodinu, a proto se podílíme na komunitním plánování v Jirkově i Chomutově. V Jirkově jsme manažerem skupiny Děti, mládež a rodina. Podílíme se v Řídící skupině na přípravě strategických plánů rozvoje měst a obcí Jirkov, Chomutov. Archa je členem významné celorepublikové neziskové organizace Síť mateřských center ČR. VEDENÍ A ORGANIZACE OS ARCHA 777 Od je organizace dle NOZ 89/2012 Sb. spolkem. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Valnou hromadu tvoří všichni platní členové spolku. Členky spolku byly v roce 2014 zvoleny: Křelinová Kuncová Jana, Brožíková Petra, Dagmar Daňková. Všechny jsou zároveň členy výkonné rady spolku, která je řídícím orgánem. Předsedkyní spolku je Dagmar Daňková. Předsedkyně byla zvolena na dvouleté období do 12/2015. V roce 2014 jsme obdrželi ocenění Společnost přátelská rodině za vytvoření podmínek pro zaměstnání maminek na rodičovské dovolené i po ukončení rodičovské dovolené formou prostupné služby miniškolky. Naše činnost je také neustálé shánění financí na udržení chodu, budování a vzdělávání týmu a vedení spolku. Po celý rok koncipujeme a vytváříme programy a síťujeme další organizace, které se podílí společně s námi na podpoře rodin s dětmi v Jirkově. Je zde také každodenní starost o publicitu, fundraising, orientaci v zákonech a vyhláškách. Po celou dobu chodu spolku máme zájem budovat těsný kontakt s městy Jirkov a blízkým Chomutovem. Posilujeme zájem o obecné dění také u návštěvníků Archy. Všechno každý den tvoří náš pracovní tým + dobrovolníci + rodinní příslušníci. Stránka 2 z 15

3 ČINNOST A AKTIVITY OS ARCHA 777 A-centrum, Centrum pro celou rodinu = Mateřské centrum a miniškolka + Dětský klub a sobotní výlety + Zábavné akce pro celou rodinu s tátou a mámou. Hlavním cílem Centra pro celou rodinu je podpora zdravé rodiny a primární prevence patologických jevů v rodině a ve společnosti. Podpora rodin je součástí investic do lidského kapitálu, který je vytvářen i v rodině, a proto je rodina pro soudržnost a další rozvoj společnosti nezbytná pro náš vlastní rozvoj. Pro bezproblémové fungování rodinného života jsou klíčové tři základní předpoklady: znalosti/kompetence, čas a peníze. Přesto nejsou u mnohých rodin tyto předpoklady v potřebné míře splněny. Nároky kladené na rodiče v souvislosti s výchovou dětí neustále rostou. Soukromé investice rodičů do rodiny a jejich celospolečenský přínos nejsou doposud odpovídajícím způsobem oceněny. Je proto nezbytně nutná blízká podpora a pomoc aktivním rodičům, kteří mají zájem se podílet na rozvoji své rodiny a občanské společnosti. Otevřenost centra pro celou rodinu umožní integraci do společenství "odlišných". Učíme se společně toleranci a předcházení xenofobii. Jsme otevřeni všem rasám, různým sociálním vrstvám, lidem s různým postižením. Základní potřeba lidí je vždy hledání změny. U nás se jedná o poznání při zlepšení vztahu v rodině. Dochází u nás také změně v komunikaci a ve většině případů ke změně občanského přístupu v rámci komunální politiky. Velmi často přenášíme témata z MC do veřejného prostoru a šíříme osvětu a dáváme často impuls k veřejné diskusi prostřednictvím témat prorodinných. Připojili jsme se svou činností ke kampani Křídla a kořeny naší rodiny, Společně proti předlužování, Charitativní tvořivé adventní dílny, Mezinárodní světový den dětí, veřejné sbírky pro potřebné a zdravotně postižené. Zapojujeme do sbírek primárně naše rodiny a šíříme informace pomocí sociálních sítí a dalších nástrojů propagace. Naučí se tak rodiče vnímat další lidi a věci kolem sebe. Učí se dát i brát, orientovat se v životních situacích, upevňovat své postoje, nalézat nové pohledy a prožívat čas pracovní i osobní v harmonii. MATEŘSKÉ CENTRUM a MINIŠKOLKA Mateřské centrum a miniškolka, jsou místem, kde jsou děti a jejich rodiče vítáni. Provozujeme dopolední i odpolední mateřské centrum, které navštěvují zejména maminky s dětmi na rodičovské dovolené, ale také tatínkové a prarodiče. Princip mateřského centra (MC) spočívá na svépomocných rodičovských skupinách, které jsou přínosným nástrojem primární prevence patologických jevů v rodině a ve společnosti. Svépomocná skupina funguje tak, že jsou poskytovány všestranné veřejně dostupné služby pro rodinu, které jsou službami navazujícími na sociální služby v blízkém okolí. Pokud se vyskytne problém, často je vyřešen dříve, než je třeba "zásahu odborníka", ovšem v případě opravdové potřeby získá rodina v našem centru kontakty i odvahu odbornou pomoc vyhledat. Skupina rodičů pomáhá si navzájem zvyšovat rodičovské kompetence a předcházet skoro každý den sociálnímu vyloučení. Osoby pečujících o malé děti jsou velmi často ohroženi sociálním vyloučením. V MC = Ve společenství osob s podobnými zkušenostmi rodič i prarodiče posilují své rodičovské kompetence, získávají nové informace, nové pohledy na život a cenné zkušenosti, nacházejí odpovědi na své otázky, uvědomují si důležitost popř. nedůležitost problémů, které život přináší, nalézají přínos společného sdílení i společného hledání řešení nastalých situací, nalézají přátele. Program MC je zaměřen tak, aby pomohl dětem začlenit se do kolektivu, naučil je vzájemně komunikovat, aby děti byly připraveny na vstup do následných dětských zařízení. Maminky zde najdou možnost sdílení s ostatními ve stejné životní situaci a předcházejí tak konfliktním situacím v rodině i ve výchově. Náplň našich aktivit vychází z místních podmínek a především z potřeb členů a návštěvníků MC. Izolace - rodiče, ženy, muži mají možnost od pondělí do pátku navštívit mateřské centrum a zúčastnit se tematických společenských aktivit a tím vyjít ven z izolace a nebýt na výchovu dítěte sám, sama/i. Nabízíme integraci a socializaci zároveň - širší nabídka aktivit - vedle mateřské školy a domácího prostředí přináší mateřské centrum široké pojetí služeb např. delší otevírací doba, odpolední akce pro celé rodiny. Stránka 3 z 15

4 Dítě musí vyrůstat v kolektivu dětí - pro děti jsou často mateřská centra prvním místem, kde mohou navazovat sociální kontakty v bezpečí blízkosti jednoho z rodičů, to jim usnadňuje pozdější odloučení. Navazuje přátelské vztahy a učí se komunikovat. Dítě si chce hrát - nabízíme bezpečí, výchovu i hru v kolektivu, ale přesto jsou na dohled svému rodiči. Dítě vidí svého rodiče v jiné roli než v domácnosti a mnohdy má rodič u nás v MC na dítě více času než doma, kdy musí rodič zabezpečit chod domácnosti. Rodič je aktivní a sdílí potřeby s jinými rodiči = komunikuje a je spokojený. Většina návštěvníků hledá inspiraci pro výchovu, ujištění, že výchova je správná. Nabízíme laické poradenství a nabídku navazujících odborných služeb. Rodinná asistentka má s rodiči i dětmi velmi blízký vztah. Proto jsme v roce 2013 navázali novou službou, tzv. prostupnou péčí o děti = miniškolku. Je to služba flexibilního krátkodobého hlídání a péče především pro rodiče s dětmi, kteří jsou členem mateřského centra, ale také pro veřejnost. Umožníme okamžitě umístění dítěte na nezbytnou dobu, což rodiče vítají při vyřizování různých záležitostí nebo při náhlém návratu matky do zaměstnání. Rodiče případně kombinují miniškolku s péčí prarodičů, nebo i jiným zařízením. V roce 2014 navštívilo mateřské centrum 56 přihlášených rodin + 8x jsme evidovali jednorázovou návštěvu. Uspořádali jsme také dny otevřených dveří návštěva zdarma, kterých využilo kolem 20 rodičů. Miniškolku využilo celkem 50 rodin. Stránka 4 z 15

5 DĚTSKÝ KLUB a SOBOTNÍ RODINNÉ VÝLETY Od podzimu 2013 nabízíme školákům odpolední volnočasový dětský klub. Pravidelné sobotní výlety pro celou rodinu, péči o děti v době školních prázdnin. V roce 2014 navštívilo DK 40 dětí. měsíc den akce účast celkem Únor Jarní prázdniny - 5 výletů 7 dětí, 4 dospělí Výlet - Do nebíčka, do peklíčka 20 dětí, 9 dospělých 29 Stráž n/ohří Březen 22. Výlet - K pramenům živé vody 10 dětí, 3 dospělí 13 Karlovy Vary Duben 12. Výlet Po stopách Keltů Úhosť u 6 dětí, 3 dospělí 9 Kadaně Květen 24. Výlet do Včelího ráje Holetice 20 dětí, 7 dospělých 27 Červen 14. Výlet Dračí cestou 7 dětí, 2 dospělí 9 Březno Červenec Léto s dětským klubem 14 dětí, 3 dospělí 17 Srpen Léto s dětským klubem 6 dětí, 3 dospělí Výletový týden s dětským 20 dětí, 5 dospělých 25 klubem - 5 výletů Září Tvořivá dílna Ať nás škola baví 12 dětí, 3 dospělí Výlet Zázraky v podhradí Ústí n/labem 8 dětí, 4 dospělí 12 Stránka 5 z 15

6 Říjen 18. Výlet Vyhlížení skřivánka 15 dětí, 4 dospělí 19 Málkov-Zelená Podzimní prázdniny 7 dětí, 2 dospělí 9 Listopad 22. Výlet za tajemstvím 17 dětí, 3 dospělí 20 Vysoká Pec Prosinec Tvořivá dílna Zdobíme vánoce 25 dětí, 3 dospělí Vánoční besídka pro klubáky - 13 dětí, 3 dospělí 16 Huhulák Předvánoční prázdniny 8 dětí, 2 dospělí 10 Celkem za celý rok ZÁBAVNÉ AKCE PRO CELOU RODINU s tátou a mámou Jirkov 2014 Pro rok 2014 Síť mateřských center ČR vyhlásila kampaň Křídla a kořeny naší rodiny: Děti by měly dostat od svých rodičů dvě věci: kořeny a křídla (Johan Wolf Gang Goethe). Kořeny směřují do minulosti k našim prarodičům a Křídla upozorňují na zodpovědnost, která zavazuje každého, kdo přijímá úkol rodičovství. Kampaň nás velmi oslovila a připravili jsme pro děti a jejich rodiče a prarodiče celoroční soutěž s tátou a mámou, Jirkov Jednalo se o třináct odpoledních akcí zaměřených různými tématy na společné trávení volného času s možností sbírat jirkovské groše a další odměny. Od 7. března do 7. listopadu 2014 jsme uspořádali zábavné, kulturní a společenské akce pro táty, maminky, babičky i dědečky a jejich děti z města Jirkova a Chomutova a dalších obcí. Z každé akce si účastníci odnesli 1 jirkovský groš, do slosování o výherní ceny bylo potřeba získat minimálně 8 jirkovských grošů. Stránka 6 z 15

7 Soutěže se zúčastnilo 77 rodin (účastníků) z Jirkova a Chomutova. Věnovali jsme oslavám velikonočních a adventních svátků, bezpečnosti a sportu, oslavám svátků dětí, otců a maminek, také jsme šli s lampiony, pouštěli draky, měli jsme veliký piknik, četli jsme knížky a uspořádali jsme dětské divadlo. Slavili jsme Mezinárodní den Mateřských center a celý týden v říjnu jsme slavili a měli jsme se pohádkově. Přidali jsme navíc dvě bonusové akce Světový den Dětí a Děti čtou dětem. 20. listopadu 2014 jsme navíc uspořádaly bonusovou akci Oslavu světového dně dětí. Vstup do MC byl tento den zdarma, tuto možnost využilo 9 rodin s malinkými dětmi. Nabídly jsme jim tvořivý hudební a výtvarný program. Odpoledne jsme nabídly deskové a společenské hry, otevřena byla tvořivá dílna na gumičkování. Odpolední zábavu využilo 33 osob, z toho 8 bylo rodičů. Bonusovou akcí bylo Autorské psaní a čtení soutěž Děti čtou dětem. Děti mohly napsat povídku, pohádku, příběh, vyprávění, namalovat obrázek. Psaly, malovaly a kreslily o mamince, tátovi, prarodičích, sourozencích, o své rodině, co zažily a také vymýšlely své vlastní příběhy. Soutěž probíhala od do Vyhodnocení soutěžících proběhlo v rámci oslavy mezinárodního dne Mateřských center. Všechny děti, které se do soutěže zapojily, dostaly malou odměnu a měly především možnost přečíst veřejně svá díla před svými blízkými. Do pilotního ročníku této soutěže se nad naše očekávání přihlásil veliký počet dětí - 55 prací. Přihlásily se také kolektivy Mateřské školy a Základní školy nejen z Jirkova. Vyhlášeny byly kategorie od 3 do 6 let, od 6 do 8 let, od 9 do 11 let, od 12 do 15 let. Vítěz kategorie od 3 do 6 let - všechny děti dostaly balíček plný odměn za krásné obrázky. Vítěz kategorie od 6 do 8 let si odnesl knihu Kubištová Natálie 7. ZŠ Chomutov (text s ilustrací), Rauerová Marie 3. ZŠ Jirkov (text s ilustrací), Anna Pešornová 1. ZŠ Jirkov (text s ilustrací). Vítěz kategorie od 9 do 11 let si odnesl knihu Vanessa Skořepová 7. ZŠ Chomutov, Tereza Košanová 7. ZŠ Chomutov (text s ilustrací), Turčík Samuel Can 1. ZŠ Jirkov, Karolína Rauerová 3. ZŠ Jirkov, Tomáš Orel (člen Dětského klubu Archa). Vítěz kategorie od let si odnesl knihu Bernárová Karolína 1. ZŠ Jirkov (text s ilustrací), Brejšková Bára 1. ZŠ Jirkov (text s ilustrací), Lukáš Mojžíš (text s ilustrací). Nejlepším dílem byla vyhodnocena Archeoložka od Karolíny Rauerové. Byla pro velký zájem vedení města a jako inspirace otištěna v lednových jirkovských novinách. V A-centru na náměstí v Jirkově proběhlo Mikulášské slosování k ukončení této celoroční soutěže s tátou a mámou s oceněním zúčastněných rodin. Do závěrečného slosování bylo nakonec zařazeno 5 rodin, které nasbírali osm a více grošů. Na třetím místě se umístila rodina Pešornových, na druhém místě Fukalovi a první místo obsadili Přikrylovi. Tento celoroční projekt se rodinám velmi líbil. Rodiny, které do soutěže nastoupily v průběhu roku, litovaly nemožnosti nasbírat dostatek jirkovských grošů ke slosování. Archa se pořádala v rámci kampaně Křídla a kořeny naší rodiny další akce pro celé rodiny: měsíc den akce účast celkem Únor Manželský večer 5 manželských párů Přednáška Zdravé zoubky 6 dětí, 5 dospělých 11 Březen 7.3. Rej masek 38 dětí, 40 dospělých Přednáška Zdravé zoubky 10 dětí, 7 dospělých Probouzení broučků 34 dětí, 32 dospělých 66 Duben 2.4. Den plný pohádek v Městské knihovně 15 dětí s rodiči Jarní bazárek 14 prodávajících, ostatní Veselá pomlázka 15 dětí, 17 dospělých 32 Červen 6.6. Dětský den - Piknik v trávě 45 dětí, 47 dospělých Táta dnes frčí 15 dětí, 19 dospělých 34 Stránka 7 z 15

8 Srpen Spolu za sportem 36 dětí, 30 dospělých 66 Září Veselé čtení 10 dětí, 6 dospělých 16 Říjen TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MC zdarma dětí s rodiči Dětský bazar 5 dětí, 2 dospělí Bazar pro dospělé 2 prodávající, ostatní Stolní a deskové hry pro děti 15 dětí, 6 dospělých Pohádka o Sněhurce 17 dětí, 6 dospělých Vyhodnocení soutěže "Děti čtou dětem 42 dětí, 20 dospělých Drakiáda 23 dětí, 18 dospělých Výroba lampionů 24 dětí, 16 dospělých 48 Listopad Lampionový průvod cca 600 zúčastněných Den otevřených dveří - Odpoledne plné her 25 dětí, 4 dospělých Výroba adventních věnců 5 žen 5 Prosinec Mikulášské losování 39 dětí s rodiči ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 150 účastníků 150 Celkem za celý rok PROPAGACE a SOCIÁLNÍ SÍTĚ Inzerujeme pravidelně v místních periodikách a o všech aktivitách informujeme: webu webu webu facebooku Mateřské centrum Jirkov Archa 777 přátelství navázalo 80 osob, to se mi líbí, potvrdilo 299 osob v jirkovských novinách vychází každý měsíc informace o akcích centra a vydáváme tiskové zprávy z kampaní a dobrovolnické činnosti informujeme naše účastníky o programové nabídce a novinkách DOBROVOLNICTVÍ Společně se skupinou dobrovolníků se nám daří naši činnost udržet a rozvíjet. Při naší činnosti velmi vítáme pomoc veřejnosti. Celkem nám dobrovolníci v roce 2014 věnovali 2934 hodin. Dobrovolníky jsou studenti, rodiče, odborníci na finance, právní problematiku a propagaci, rodinní příslušníci. V září 2014 k nám přijela na roční pobyt německá dívka Hannach. Zapojili jsme do spolupráce s Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem. Dobrovolnice se zapojuje do činnosti v miniškolce, mateřském centru, dětském klubu. Připravovala společně s koordinátorkou program rozvoje vícejazyčných programů pro rodiče s dětmi na rok Stránka 8 z 15

9 SPOLUPRÁCE ARCHY Podíleli jsme se celý rok na různých akcích jiných organizací. Zapojili jsme se do projektů z EU, kdy jsme využili možnosti, jak zaměstnat zaměstnance a podpořit zvyšování nezaměstnanosti a zvyšovat vzdělávání zaměstnanců v neziskových organizacích. Šárka Janečková Ingrid Neradová Jana Křelinová Kuncová Marie Koukalová Pekárová Nikola Nekvapilová Odbor sociálních věcí města Jirkova připravuje každý rok akci Viděn v ulicích preventivní, bezpečnostní akce pro veřejnost, kdy se na jednom místě sejdou neziskové organizace zaměřené na prevenci a volnočasové aktivity, pracovníci Odboru SV, Městské policie, příspěvkových organizací města a všechny organizace připraví zajímavé soutěže a kvízy. Děti dostávají odměny a rodiče dětí zajímavé odkazy na odbornou i laickou pomoc a podporu. V roce 2014 proběhly tyto akce 7. září a 12. června. Spolupracujeme s jirkovským Klubem seniorů a Deníkem Chomutovska při akci Česko zpívá koledy. Na náměstích a návsích, v kostelech, před školami či obchodními centry se přesně v 18 hodin rozeznělo pět známých koled Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Den přeslavný, jest k nám přišel a Pásli ovce valaši. Zpívání uzavřely stejně jako loni populární Vánoce, Vánoce přicházejí. 10. prosince se nás podruhé na jirkovském náměstí sešlo hned 150 zpívajících a hlavně si zpívaly děti. Stránka 9 z 15

10 Statutární město Chomutov nás oslovilo ke spolupráci hned dvakrát Šestá akce Rodinného zápolení Turistický výšlap z Chomutova na Červený Hrádek za mysliveckými trofejemi proběhla ve spolupráci s A-centrem Archa 777 a Okresním mysliveckým spolkem Chomutov 17. května, při této akci se spojili maskoti obou měst, chomutovská Koza Róza s kozlíkem Rozmarýnkem a jirkovská Opička Jiřinka. První ročník akce Říjen měsíc neziskovek proběhl jak společnými akcemi, tak akcemi v jednotlivých organizacích. Cílem společných prezentací, ale i dnů otevřených dveří v jednotlivých zařízeních, je představení jejich činnosti a poskytovaných služeb široké veřejnosti. Spojení s Jirkovem je logické, protože vzhledem k blízkosti obou měst pracují některé organizace s přesahem. Archa se podílela s doprovodným programem na společném dni s neziskovými organizacemi odpoledne 7. října v Jirkově, 15. října v atriu knihovny v Chomutově a 29. října v Sociálním centru Kamínek. Doprovodný program Archy byl malování na obličej a dětské pohádkové divadlo pro malé i velké diváky. Stránka 10 z 15

11 Městský ústav sociálních služeb nás oslovil pro spolupráci třikrát pro Kampaň proti předlužování, Jirkovský advent, charitativní akci Vypouštění Balónků MěUSS Jirkov vyhlásil za podpory města Jirkov již poněkolikáté projekt Společně proti předlužování. Cílem projektu je naučit mladé lidi, ale také seniory, tedy nejvíce ohrožené skupiny, aby nepodlehly nabídkám médií zadlužovat se formou půjček na koupi nepodstatných věcí. V Arše proběhly v červnu přednášky a dílna na vyrábění kasiček. Dětský klub se připojil do soutěže o nejoriginálnější kasičku v hodin se konalo vypouštění balónků s přáníčkem před jirkovským Městským ústavem sociálních služeb Jirkov U Dubu. V pondělí a v úterý v prostorách Archy probíhaly Adventní dílny jirkovských mateřských a základních škol. Velcí pomáhali malým, a všichni pospolu si to krásně užili. Společně s pracovníky ze zámku Červený Hrádek jsme 7. listopadu uspořádali 7. Lampionový průvod. Stránka 11 z 15

12 Jirkovská městská knihovna se poprvé připojila k celorepublikové akci Města čtou. Knihovna se o prázdninách přesunula na náměstí k městské věži. Dne se konal vzdělávací seminář Spolu pro rodinu nejen o vánocích, který se konal v MC Archa 777 v rámci projektu Síť MC pro rodinu, podpořeného z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. Maminky si s lektorkou popovídaly o vánočních tradicích, které udržují rodinnou soudružnost. V báječné atmosféře si spolu s dětmi si vyrobily několik vánočních dekorací. V listopadu se děti z dětského klubu Archa zapojily do výtvarné soutěže vyhlášené pojišťovnou Generali. Odměnou jim byl nejen nový plyšový kamarád Lvíček, ale také plné mikulášské tašky drobností, které se hodí každé holce i klukovi do klubovny i na výlety. Stránka 12 z 15

13 Spolupráce s městem Jirkov Podruhé jsme byli vyzváni, aby také naše děti z miniškolky ozdobily stromeček na jirkovském náměstí. Hodný Mikuláš je odměnil dárkovým balíčkem a andílek i čert mu k tomu s úsměvem pomáhal. Další odměnou bylo svezení se na krásném kolotoči. Nová spolupráce byla navázána s Mlýnským spolkem V říjnu poprvé prezentovala Hanka Zvalová pohádkovou hru O Sněhurce a sedmi trpaslících. Jednalo se o naučnou hru formou pohádky, kdy si děti zkusily kutání v dole jako malí trpaslíci. Stránka 13 z 15

14 PŘISPĚVATELÉ A DÁRCI V ROCE 2014 Město Jirkov: Finanční podpora činnosti, projektů, věcná propagace a morální podpora činnosti Ústecký kraj: Program na podporu rodiny v Ústeckém kraji Evropský sociální fond: Dotace na zaměstnance Janu, Ingrid, Nikolu a Marii Úřad práce: Dotace na zaměstnance Ingrid, Šárku Globus Chomutov: Materiální podpora akce Táta dnes frčí TESCO Jirkov: Materiální podpora akce Spolu za sportem Miroslav Jiřiště: Výhodná cena za grafiku a návrhy letáků, vizitky Renáta Martinovská: Zdarma reklama v kalendáři Severočeské doly Chomutov: Propagační předměty, odměny pro účastníky GORENJE: Zvýhodněný nájem, technická podpora OMAT s.r.o.: CD přehrávač Dobrovolníci, kteří pomáhají s propagací, medializací, letáky, webovými stránkami Rodinní příslušníci a naše děti Vám všem celé centrum moc děkuje. Velmi si toho vážíme. EKONOMICKÉ UKAZATELE Roční výnosy v Kč ,00 z vlastní činnosti v Kč ,00 vstupy do mateřského centra ,00 vstupy na mimořádné akce MC ,00 krátkodobé hlídání bez rodiče ,00 vstup do dětského klubu ,00 výlety dětského klubu ,00 dotace na mzdy ,00 dotace a dary ,00 Roční náklady v Kč ,00 mzdové náklady ,00 zákonné sociální náklady ,00 nájemné, služby, režie ,00 PROVOZNÍ ZISK v Kč ,00 Stránka 14 z 15

15 ZÁVĚREM V čase uzávěrky naší výroční zprávy již víme, že jsme získali dostatečný počet bodů pro získání dotace z MPSV, která přinese na jedné straně více než 50 % pokrytí nákladů na činnosti v roce 2015, ale přináší na druhou stranu úplně nový rozměr činnosti. Více se zaměříme na preventivní podporu rodiny. Přinášet budeme laickou i odbornou pomoc. Každý měsíc budou probíhat jednotlivá vzdělávací témata pro rodiny z Jirkova a přilehlých obcí např. diskusní skupiny, přednášky a workshopy, informace na webu a FC. Archa již získala dotaci z Programu na podporu rodiny v Ústeckém kraji ve výši Kč na rok Opět budeme v roce 2015 Putovat s tátou a mámou. Připraveno je 9 grošovaných akcí a slosování o praktické ceny pro rodiny, kteří s námi projdou minimálně 5 akcí. Hlavním hmatatelným výstupem z jednoročního vedení skupiny komunitního plánování Děti, mládež a rodina je připravený program akcí organizovaných všemi dalšími organizacemi, kteří se do KP zapojují. Vznikl unikátní program, ve kterém se podařilo, že se akce zbytečně neopakují, ale spíše se prakticky doplňují a velmi pěkně navazují. Zaměříme se na síťování dalších organizací a přípravu nových společných akcí do dalších let. Zapojíme se do kampaní Sítě MC a dalších významných NNO. Zaměříme se na oslovení nových dárců a donorů pro jednorázové akce. Uspořádáme celotýdenní charitativní sbírkovou akci Týden s kuřetem. Zapojíme se do programu k otevření nového multifunkčního sportovního areálu Olejomlýnský park. Budeme i nadále zajišťovat provoz mateřského centra, miniškolky a dětského klubu. Zajišťovat sobotní výlety a společné prázdninové aktivity. Zajišťovat a zkvalitňovat budeme svépomocné skupiny rodičů v mateřském centru, které jsou hlavním smyslem naší činnosti. Jsou založeny na sdílení, vzájemné pomoci a duchovní podpoře osobám, které se ocitly v podobné situaci, mají děti a vychovávají je. Stránka 15 z 15

ARCHA 777, občanské sdružení Obránců Míru 996, Jirkov

ARCHA 777, občanské sdružení Obránců Míru 996, Jirkov ARCHA 777, občanské sdružení Obránců Míru 996, Jirkov Výroční zpráva, aneb co se nám podařilo v roce 2013 10. ledna 2014 Zpracovala výkonná rada o. s.: Dagmar Daňková, Jana Křelinová a Petra Brožíková

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová Model SRS pro mateřská centra Sympozion Praha 18. 5. 2015 Linda Pačesová Obsah prezentace Model SRS pro mateřská centra: Řetězec řešení Cílová skupina MC Jaké oblasti sociálních problémů řeší MC? Využití

Více

Jsme součástí komunitního plánu města Mělník; Chod centra zajišťuje tým členů sdružení spolu s dobrovolnými pomocníky.

Jsme součástí komunitního plánu města Mělník; Chod centra zajišťuje tým členů sdružení spolu s dobrovolnými pomocníky. Jsme občanské sdružení, nezisková organizace; Fungujeme již 12 let; Cílem našeho sdružení je posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti a podpora

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Představení partnera projektu SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Partner projektu: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině

Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině Opatření 1 1.2. Opatření v oblasti rozvoje infrastruktury 1.2.1. Rozvoj bezbariérovosti a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa Spolek MaPa založili manželé Markéta a Pavel Vohnoutovi na jaře roku 2015 v Kosově Hoře u Sedlčan. Díky pečlivosti a cílevědomosti zakladatelů uběhlo od prvotního nápadu z rána

Více

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2015 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení Mateřské centrum MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení Mateřské centrum MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Občanské sdružení Mateřské centrum MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 OBSAH 3 - Mateřské centrum - právní postavení sdružení, jeho cíle a poslání

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Rodinná politika na úrovni obce. Petra Michalová Národní centrum pro rodinu

Rodinná politika na úrovni obce. Petra Michalová Národní centrum pro rodinu Rodinná politika na úrovni obce Petra Michalová Národní centrum pro rodinu Rodina neexistující konsenzus je základní a nejvýznamnější jednotkou naší společnosti, není soukromou záležitostí jednotlivců,

Více

Spolek Jenštejn. Výroční zpráva Výroční zpráva Spolek Jenštejn. se sídlem. Hradní 135, , Jenštejn

Spolek Jenštejn. Výroční zpráva Výroční zpráva Spolek Jenštejn. se sídlem. Hradní 135, , Jenštejn Výroční zpráva 2015 Spolek Jenštejn se sídlem Hradní 135, 250 73, Jenštejn 1 Cíle spolku Provozovat rodinné centrum Jenštejnský trpaslík Vytvořit místo pro setkávání rodičů a dětí Umožnit rodičům, dětem

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Poslání MC Domeček Posláním a cílem MC Domeček je odstranění izolace rodičů na mateřské dovolené a její zpestření, usnadnění jejich návratu zpět do zaměstnání a

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013 Tematické zařazení projektu: 1) soutěže a projekty 2) mimořádné vzdělávací akce na území Statutárního města Liberec a akce nadregionálního

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015 Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince 2015 2017 ROK 2015 Plán rozvoje rodinné politiky města Třince na léta 2015 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Třince na jeho 3. zasedání

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Vítáme Vás. Veřejné setkání v rámci přípravy Kulturního plánu města Děčín

Vítáme Vás. Veřejné setkání v rámci přípravy Kulturního plánu města Děčín Vítáme Vás Veřejné setkání v rámci přípravy Kulturního plánu města Děčín 2014 2020 17.1. 2014,Louny 28. dubna 2014 Dům dětí a mládeže, Děčín Součást projektu Sociální a institucionální podmíněnost rozvoje

Více

Výroční zpráva 2012 MC Liška o.s.

Výroční zpráva 2012 MC Liška o.s. Výroční zpráva 2012 MC Liška o.s. Mateřské centrum Liška o.s. vzniklo v Lysolajích v dubnu roku 2011. Občanské sdružení Mateřské centrum Liška o.s. je sdružení dobrovolníků, matek a otců na rodičovské

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením)

Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec)

Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec) Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec) Obsah 02 03 03 04 06 06 07 Obsah Úvod Orgány Občanského sdružení Rybička Činnost Občanského sdružení Rybička Propagace občanského

Více

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Mgr. Martina Smejkalová KraKoSítě mateřských center o.s. Mateřská centra nabízejí Sdílení Svépomocné skupiny Volná herna Volnočasové aktivity Jednorázové

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Možnosti a omezení NNO na tvorbě regionální rodinné politiky. Ing. Mgr. Vít Janků Společně o. p. s.

Možnosti a omezení NNO na tvorbě regionální rodinné politiky. Ing. Mgr. Vít Janků Společně o. p. s. Možnosti a omezení NNO na tvorbě regionální rodinné politiky Ing. Mgr. Vít Janků Společně o. p. s. Trocha historie 1992 vznikají první Mateřská centra a Centra pro rodinu, služby pro rodinu jsou nazírány

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Výroční zpráva. Městské knihovny v Kutné Hoře za rok 2005

Výroční zpráva. Městské knihovny v Kutné Hoře za rok 2005 Výroční zpráva Městské knihovny v Kutné Hoře za rok 2005 z přípravy na březnovou Noc s Andersenem 2005 Akce roku 2005 leden : 1. zahájen cyklus literárních přednášek POČÁTKY NAŠÍ LITERATURY DO 14. STOLETÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Plán akcí na rok 2014

Plán akcí na rok 2014 Plán akcí na rok 2014 6. 1. od 19,00-22,00 hod. 13. 1. od 19,00 hod. 20. 1. od 19,00-22,00 hod. 29. 1. od 16,30 hod. 3. 2. od 19,00-22,00 hod. 10. 2. od 19,00 hod. 17. 2. od 19,00-22,00 hod. 24. 2. od

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

HISTORIE BERUŠKY. Berušku" založily nadšené maminky v srpnu 2005 a v září byla slavnostně otevřena v Bezděkovské ulici.

HISTORIE BERUŠKY. Berušku založily nadšené maminky v srpnu 2005 a v září byla slavnostně otevřena v Bezděkovské ulici. HISTORIE BERUŠKY Berušku" založily nadšené maminky v srpnu 2005 a v září byla slavnostně otevřena v Bezděkovské ulici. Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Počet členů 32 63 63 87 72 95 Počet návštěv

Více

Hodnocení projektů přihlášených do Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012

Hodnocení projektů přihlášených do Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012 Hodnocení projektů přihlášených do Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok Poř. č. Č. žádosti Kód dotačníh o titulu Celkové % Právní uznatelné spoluúčast Požadovaná Název žadatele

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Poslání AGENTURY podpora obcím v procesu sociálního začleňování podpora subjektů na místní úrovni nadresortní přístup propojování veřejné správy a neziskového

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Hořovické maminky o.s.

Hořovické maminky o.s. Hořovické maminky o.s. Občanské sdružení Hořovické maminky je zájmové, nevládní a neziskové občanské sdružení, které bylo vybudováno za účelem rozšíření nabídky péče a zkvalitnění prevence pro rodiny s

Více

Rovnost šancí na Vysočině

Rovnost šancí na Vysočině Rovnost šancí na Vysočině Slaďování pracovního a rodinného života Seminář pro veřejnou správu konaný dne 20.9.2012 Anna Machátová. Třebíčské centrum o.s. Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen

Více

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP,

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, přišla chvíle, kdy hodnotíme právě uplynulý rok 2014. Předkládáme Vám účet z činnosti, a zpovídáme se z hospodaření s finančními prostředky. Chceme být stručné, ale

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více