Výroční zpráva ARCHA 777 Centrum přátelské celé rodině Co se nám v roce 2014 podařilo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ARCHA 777 Centrum přátelské celé rodině Co se nám v roce 2014 podařilo"

Transkript

1 Výroční zpráva ARCHA 777 Centrum přátelské celé rodině Co se nám v roce 2014 podařilo Navštívit nás můžete: Zeptat se můžete: Informace na jednom místě o nás najdete: Vstup Facebook: Mateřské centrum Jirkov Archa 777 Fotoalbum najdete: Stránka 1 z 15

2 CHARAKTERSTIKA SPOLKU ARCHA 777 Občanské sdružení Archa 777 bylo založeno v roce 2003 a bylo registrováno MV ČR v roce 2004, od tohoto roku se jeho činnost stále rozvíjí. V prvních dvou letech jsme organizovali klub pro děti z ulice a pořádali večery kreativní tvorby pro ženy. V lednu 2006 jsme otevřeli mateřské centrum pro maminky s malými dětmi. Tato činnost stále trvá. Společně s maminkami k nám docházejí i jejich blízcí, proto se snažíme vytvořit v Jirkově centrum přijetí, naděje a lásky pro všechny lidi a věkové kategorie. V letech jsme realizovali postupně dva projekty podpořené ESF zaměřené na pomoc matkám při nástupu do zaměstnání s podporou mzdy na jejich vytvořená pracovní místa. Projekty prošlo 300 žen. Aktivity, které Archa 777 po celou dobu vyvíjí, jsou ryze dobrovolnou činností občanů a tím přispíváme k rozvoji občanské společnosti. Snažíme se skoro každý den posilovat roli matky a otce v jejich chvályhodné činnosti a tou je výchova dětí. Společenství rodičů v MC totiž umožňuje na principu příkladu včasné pojmenování problémů a hledání jejich řešení tzn., že zajišťujeme primární prevenci, která je velmi podstatnou a finančně méně nákladnou než sekundární a terciární forma pomoci např. při poskytování sociální služby SAS nebo Odborné sociální poradenství. Předcházíme tak mnohdy konfliktním situacím v rodině a při výchově dítěte. S Archou se učí rodiny využívat volný čas a toto kouzlo přenášíme i na děti, které s námi vyrůstají již od miniminek. Pomáháme ženám udržovat jejich profesní orientaci a posilujeme jejich sebevědomí. Fungujeme na principu otevřenosti, poradenství a duchovní podpory rodinám, dětem a jednotlivcům. V Áčku vlastně začíná příběh mnoha lidí, rodin a dětí. Snažíme se o síťování všech organizací pečujících o rodinu, a proto se podílíme na komunitním plánování v Jirkově i Chomutově. V Jirkově jsme manažerem skupiny Děti, mládež a rodina. Podílíme se v Řídící skupině na přípravě strategických plánů rozvoje měst a obcí Jirkov, Chomutov. Archa je členem významné celorepublikové neziskové organizace Síť mateřských center ČR. VEDENÍ A ORGANIZACE OS ARCHA 777 Od je organizace dle NOZ 89/2012 Sb. spolkem. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Valnou hromadu tvoří všichni platní členové spolku. Členky spolku byly v roce 2014 zvoleny: Křelinová Kuncová Jana, Brožíková Petra, Dagmar Daňková. Všechny jsou zároveň členy výkonné rady spolku, která je řídícím orgánem. Předsedkyní spolku je Dagmar Daňková. Předsedkyně byla zvolena na dvouleté období do 12/2015. V roce 2014 jsme obdrželi ocenění Společnost přátelská rodině za vytvoření podmínek pro zaměstnání maminek na rodičovské dovolené i po ukončení rodičovské dovolené formou prostupné služby miniškolky. Naše činnost je také neustálé shánění financí na udržení chodu, budování a vzdělávání týmu a vedení spolku. Po celý rok koncipujeme a vytváříme programy a síťujeme další organizace, které se podílí společně s námi na podpoře rodin s dětmi v Jirkově. Je zde také každodenní starost o publicitu, fundraising, orientaci v zákonech a vyhláškách. Po celou dobu chodu spolku máme zájem budovat těsný kontakt s městy Jirkov a blízkým Chomutovem. Posilujeme zájem o obecné dění také u návštěvníků Archy. Všechno každý den tvoří náš pracovní tým + dobrovolníci + rodinní příslušníci. Stránka 2 z 15

3 ČINNOST A AKTIVITY OS ARCHA 777 A-centrum, Centrum pro celou rodinu = Mateřské centrum a miniškolka + Dětský klub a sobotní výlety + Zábavné akce pro celou rodinu s tátou a mámou. Hlavním cílem Centra pro celou rodinu je podpora zdravé rodiny a primární prevence patologických jevů v rodině a ve společnosti. Podpora rodin je součástí investic do lidského kapitálu, který je vytvářen i v rodině, a proto je rodina pro soudržnost a další rozvoj společnosti nezbytná pro náš vlastní rozvoj. Pro bezproblémové fungování rodinného života jsou klíčové tři základní předpoklady: znalosti/kompetence, čas a peníze. Přesto nejsou u mnohých rodin tyto předpoklady v potřebné míře splněny. Nároky kladené na rodiče v souvislosti s výchovou dětí neustále rostou. Soukromé investice rodičů do rodiny a jejich celospolečenský přínos nejsou doposud odpovídajícím způsobem oceněny. Je proto nezbytně nutná blízká podpora a pomoc aktivním rodičům, kteří mají zájem se podílet na rozvoji své rodiny a občanské společnosti. Otevřenost centra pro celou rodinu umožní integraci do společenství "odlišných". Učíme se společně toleranci a předcházení xenofobii. Jsme otevřeni všem rasám, různým sociálním vrstvám, lidem s různým postižením. Základní potřeba lidí je vždy hledání změny. U nás se jedná o poznání při zlepšení vztahu v rodině. Dochází u nás také změně v komunikaci a ve většině případů ke změně občanského přístupu v rámci komunální politiky. Velmi často přenášíme témata z MC do veřejného prostoru a šíříme osvětu a dáváme často impuls k veřejné diskusi prostřednictvím témat prorodinných. Připojili jsme se svou činností ke kampani Křídla a kořeny naší rodiny, Společně proti předlužování, Charitativní tvořivé adventní dílny, Mezinárodní světový den dětí, veřejné sbírky pro potřebné a zdravotně postižené. Zapojujeme do sbírek primárně naše rodiny a šíříme informace pomocí sociálních sítí a dalších nástrojů propagace. Naučí se tak rodiče vnímat další lidi a věci kolem sebe. Učí se dát i brát, orientovat se v životních situacích, upevňovat své postoje, nalézat nové pohledy a prožívat čas pracovní i osobní v harmonii. MATEŘSKÉ CENTRUM a MINIŠKOLKA Mateřské centrum a miniškolka, jsou místem, kde jsou děti a jejich rodiče vítáni. Provozujeme dopolední i odpolední mateřské centrum, které navštěvují zejména maminky s dětmi na rodičovské dovolené, ale také tatínkové a prarodiče. Princip mateřského centra (MC) spočívá na svépomocných rodičovských skupinách, které jsou přínosným nástrojem primární prevence patologických jevů v rodině a ve společnosti. Svépomocná skupina funguje tak, že jsou poskytovány všestranné veřejně dostupné služby pro rodinu, které jsou službami navazujícími na sociální služby v blízkém okolí. Pokud se vyskytne problém, často je vyřešen dříve, než je třeba "zásahu odborníka", ovšem v případě opravdové potřeby získá rodina v našem centru kontakty i odvahu odbornou pomoc vyhledat. Skupina rodičů pomáhá si navzájem zvyšovat rodičovské kompetence a předcházet skoro každý den sociálnímu vyloučení. Osoby pečujících o malé děti jsou velmi často ohroženi sociálním vyloučením. V MC = Ve společenství osob s podobnými zkušenostmi rodič i prarodiče posilují své rodičovské kompetence, získávají nové informace, nové pohledy na život a cenné zkušenosti, nacházejí odpovědi na své otázky, uvědomují si důležitost popř. nedůležitost problémů, které život přináší, nalézají přínos společného sdílení i společného hledání řešení nastalých situací, nalézají přátele. Program MC je zaměřen tak, aby pomohl dětem začlenit se do kolektivu, naučil je vzájemně komunikovat, aby děti byly připraveny na vstup do následných dětských zařízení. Maminky zde najdou možnost sdílení s ostatními ve stejné životní situaci a předcházejí tak konfliktním situacím v rodině i ve výchově. Náplň našich aktivit vychází z místních podmínek a především z potřeb členů a návštěvníků MC. Izolace - rodiče, ženy, muži mají možnost od pondělí do pátku navštívit mateřské centrum a zúčastnit se tematických společenských aktivit a tím vyjít ven z izolace a nebýt na výchovu dítěte sám, sama/i. Nabízíme integraci a socializaci zároveň - širší nabídka aktivit - vedle mateřské školy a domácího prostředí přináší mateřské centrum široké pojetí služeb např. delší otevírací doba, odpolední akce pro celé rodiny. Stránka 3 z 15

4 Dítě musí vyrůstat v kolektivu dětí - pro děti jsou často mateřská centra prvním místem, kde mohou navazovat sociální kontakty v bezpečí blízkosti jednoho z rodičů, to jim usnadňuje pozdější odloučení. Navazuje přátelské vztahy a učí se komunikovat. Dítě si chce hrát - nabízíme bezpečí, výchovu i hru v kolektivu, ale přesto jsou na dohled svému rodiči. Dítě vidí svého rodiče v jiné roli než v domácnosti a mnohdy má rodič u nás v MC na dítě více času než doma, kdy musí rodič zabezpečit chod domácnosti. Rodič je aktivní a sdílí potřeby s jinými rodiči = komunikuje a je spokojený. Většina návštěvníků hledá inspiraci pro výchovu, ujištění, že výchova je správná. Nabízíme laické poradenství a nabídku navazujících odborných služeb. Rodinná asistentka má s rodiči i dětmi velmi blízký vztah. Proto jsme v roce 2013 navázali novou službou, tzv. prostupnou péčí o děti = miniškolku. Je to služba flexibilního krátkodobého hlídání a péče především pro rodiče s dětmi, kteří jsou členem mateřského centra, ale také pro veřejnost. Umožníme okamžitě umístění dítěte na nezbytnou dobu, což rodiče vítají při vyřizování různých záležitostí nebo při náhlém návratu matky do zaměstnání. Rodiče případně kombinují miniškolku s péčí prarodičů, nebo i jiným zařízením. V roce 2014 navštívilo mateřské centrum 56 přihlášených rodin + 8x jsme evidovali jednorázovou návštěvu. Uspořádali jsme také dny otevřených dveří návštěva zdarma, kterých využilo kolem 20 rodičů. Miniškolku využilo celkem 50 rodin. Stránka 4 z 15

5 DĚTSKÝ KLUB a SOBOTNÍ RODINNÉ VÝLETY Od podzimu 2013 nabízíme školákům odpolední volnočasový dětský klub. Pravidelné sobotní výlety pro celou rodinu, péči o děti v době školních prázdnin. V roce 2014 navštívilo DK 40 dětí. měsíc den akce účast celkem Únor Jarní prázdniny - 5 výletů 7 dětí, 4 dospělí Výlet - Do nebíčka, do peklíčka 20 dětí, 9 dospělých 29 Stráž n/ohří Březen 22. Výlet - K pramenům živé vody 10 dětí, 3 dospělí 13 Karlovy Vary Duben 12. Výlet Po stopách Keltů Úhosť u 6 dětí, 3 dospělí 9 Kadaně Květen 24. Výlet do Včelího ráje Holetice 20 dětí, 7 dospělých 27 Červen 14. Výlet Dračí cestou 7 dětí, 2 dospělí 9 Březno Červenec Léto s dětským klubem 14 dětí, 3 dospělí 17 Srpen Léto s dětským klubem 6 dětí, 3 dospělí Výletový týden s dětským 20 dětí, 5 dospělých 25 klubem - 5 výletů Září Tvořivá dílna Ať nás škola baví 12 dětí, 3 dospělí Výlet Zázraky v podhradí Ústí n/labem 8 dětí, 4 dospělí 12 Stránka 5 z 15

6 Říjen 18. Výlet Vyhlížení skřivánka 15 dětí, 4 dospělí 19 Málkov-Zelená Podzimní prázdniny 7 dětí, 2 dospělí 9 Listopad 22. Výlet za tajemstvím 17 dětí, 3 dospělí 20 Vysoká Pec Prosinec Tvořivá dílna Zdobíme vánoce 25 dětí, 3 dospělí Vánoční besídka pro klubáky - 13 dětí, 3 dospělí 16 Huhulák Předvánoční prázdniny 8 dětí, 2 dospělí 10 Celkem za celý rok ZÁBAVNÉ AKCE PRO CELOU RODINU s tátou a mámou Jirkov 2014 Pro rok 2014 Síť mateřských center ČR vyhlásila kampaň Křídla a kořeny naší rodiny: Děti by měly dostat od svých rodičů dvě věci: kořeny a křídla (Johan Wolf Gang Goethe). Kořeny směřují do minulosti k našim prarodičům a Křídla upozorňují na zodpovědnost, která zavazuje každého, kdo přijímá úkol rodičovství. Kampaň nás velmi oslovila a připravili jsme pro děti a jejich rodiče a prarodiče celoroční soutěž s tátou a mámou, Jirkov Jednalo se o třináct odpoledních akcí zaměřených různými tématy na společné trávení volného času s možností sbírat jirkovské groše a další odměny. Od 7. března do 7. listopadu 2014 jsme uspořádali zábavné, kulturní a společenské akce pro táty, maminky, babičky i dědečky a jejich děti z města Jirkova a Chomutova a dalších obcí. Z každé akce si účastníci odnesli 1 jirkovský groš, do slosování o výherní ceny bylo potřeba získat minimálně 8 jirkovských grošů. Stránka 6 z 15

7 Soutěže se zúčastnilo 77 rodin (účastníků) z Jirkova a Chomutova. Věnovali jsme oslavám velikonočních a adventních svátků, bezpečnosti a sportu, oslavám svátků dětí, otců a maminek, také jsme šli s lampiony, pouštěli draky, měli jsme veliký piknik, četli jsme knížky a uspořádali jsme dětské divadlo. Slavili jsme Mezinárodní den Mateřských center a celý týden v říjnu jsme slavili a měli jsme se pohádkově. Přidali jsme navíc dvě bonusové akce Světový den Dětí a Děti čtou dětem. 20. listopadu 2014 jsme navíc uspořádaly bonusovou akci Oslavu světového dně dětí. Vstup do MC byl tento den zdarma, tuto možnost využilo 9 rodin s malinkými dětmi. Nabídly jsme jim tvořivý hudební a výtvarný program. Odpoledne jsme nabídly deskové a společenské hry, otevřena byla tvořivá dílna na gumičkování. Odpolední zábavu využilo 33 osob, z toho 8 bylo rodičů. Bonusovou akcí bylo Autorské psaní a čtení soutěž Děti čtou dětem. Děti mohly napsat povídku, pohádku, příběh, vyprávění, namalovat obrázek. Psaly, malovaly a kreslily o mamince, tátovi, prarodičích, sourozencích, o své rodině, co zažily a také vymýšlely své vlastní příběhy. Soutěž probíhala od do Vyhodnocení soutěžících proběhlo v rámci oslavy mezinárodního dne Mateřských center. Všechny děti, které se do soutěže zapojily, dostaly malou odměnu a měly především možnost přečíst veřejně svá díla před svými blízkými. Do pilotního ročníku této soutěže se nad naše očekávání přihlásil veliký počet dětí - 55 prací. Přihlásily se také kolektivy Mateřské školy a Základní školy nejen z Jirkova. Vyhlášeny byly kategorie od 3 do 6 let, od 6 do 8 let, od 9 do 11 let, od 12 do 15 let. Vítěz kategorie od 3 do 6 let - všechny děti dostaly balíček plný odměn za krásné obrázky. Vítěz kategorie od 6 do 8 let si odnesl knihu Kubištová Natálie 7. ZŠ Chomutov (text s ilustrací), Rauerová Marie 3. ZŠ Jirkov (text s ilustrací), Anna Pešornová 1. ZŠ Jirkov (text s ilustrací). Vítěz kategorie od 9 do 11 let si odnesl knihu Vanessa Skořepová 7. ZŠ Chomutov, Tereza Košanová 7. ZŠ Chomutov (text s ilustrací), Turčík Samuel Can 1. ZŠ Jirkov, Karolína Rauerová 3. ZŠ Jirkov, Tomáš Orel (člen Dětského klubu Archa). Vítěz kategorie od let si odnesl knihu Bernárová Karolína 1. ZŠ Jirkov (text s ilustrací), Brejšková Bára 1. ZŠ Jirkov (text s ilustrací), Lukáš Mojžíš (text s ilustrací). Nejlepším dílem byla vyhodnocena Archeoložka od Karolíny Rauerové. Byla pro velký zájem vedení města a jako inspirace otištěna v lednových jirkovských novinách. V A-centru na náměstí v Jirkově proběhlo Mikulášské slosování k ukončení této celoroční soutěže s tátou a mámou s oceněním zúčastněných rodin. Do závěrečného slosování bylo nakonec zařazeno 5 rodin, které nasbírali osm a více grošů. Na třetím místě se umístila rodina Pešornových, na druhém místě Fukalovi a první místo obsadili Přikrylovi. Tento celoroční projekt se rodinám velmi líbil. Rodiny, které do soutěže nastoupily v průběhu roku, litovaly nemožnosti nasbírat dostatek jirkovských grošů ke slosování. Archa se pořádala v rámci kampaně Křídla a kořeny naší rodiny další akce pro celé rodiny: měsíc den akce účast celkem Únor Manželský večer 5 manželských párů Přednáška Zdravé zoubky 6 dětí, 5 dospělých 11 Březen 7.3. Rej masek 38 dětí, 40 dospělých Přednáška Zdravé zoubky 10 dětí, 7 dospělých Probouzení broučků 34 dětí, 32 dospělých 66 Duben 2.4. Den plný pohádek v Městské knihovně 15 dětí s rodiči Jarní bazárek 14 prodávajících, ostatní Veselá pomlázka 15 dětí, 17 dospělých 32 Červen 6.6. Dětský den - Piknik v trávě 45 dětí, 47 dospělých Táta dnes frčí 15 dětí, 19 dospělých 34 Stránka 7 z 15

8 Srpen Spolu za sportem 36 dětí, 30 dospělých 66 Září Veselé čtení 10 dětí, 6 dospělých 16 Říjen TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MC zdarma dětí s rodiči Dětský bazar 5 dětí, 2 dospělí Bazar pro dospělé 2 prodávající, ostatní Stolní a deskové hry pro děti 15 dětí, 6 dospělých Pohádka o Sněhurce 17 dětí, 6 dospělých Vyhodnocení soutěže "Děti čtou dětem 42 dětí, 20 dospělých Drakiáda 23 dětí, 18 dospělých Výroba lampionů 24 dětí, 16 dospělých 48 Listopad Lampionový průvod cca 600 zúčastněných Den otevřených dveří - Odpoledne plné her 25 dětí, 4 dospělých Výroba adventních věnců 5 žen 5 Prosinec Mikulášské losování 39 dětí s rodiči ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 150 účastníků 150 Celkem za celý rok PROPAGACE a SOCIÁLNÍ SÍTĚ Inzerujeme pravidelně v místních periodikách a o všech aktivitách informujeme: webu webu webu facebooku Mateřské centrum Jirkov Archa 777 přátelství navázalo 80 osob, to se mi líbí, potvrdilo 299 osob v jirkovských novinách vychází každý měsíc informace o akcích centra a vydáváme tiskové zprávy z kampaní a dobrovolnické činnosti informujeme naše účastníky o programové nabídce a novinkách DOBROVOLNICTVÍ Společně se skupinou dobrovolníků se nám daří naši činnost udržet a rozvíjet. Při naší činnosti velmi vítáme pomoc veřejnosti. Celkem nám dobrovolníci v roce 2014 věnovali 2934 hodin. Dobrovolníky jsou studenti, rodiče, odborníci na finance, právní problematiku a propagaci, rodinní příslušníci. V září 2014 k nám přijela na roční pobyt německá dívka Hannach. Zapojili jsme do spolupráce s Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem. Dobrovolnice se zapojuje do činnosti v miniškolce, mateřském centru, dětském klubu. Připravovala společně s koordinátorkou program rozvoje vícejazyčných programů pro rodiče s dětmi na rok Stránka 8 z 15

9 SPOLUPRÁCE ARCHY Podíleli jsme se celý rok na různých akcích jiných organizací. Zapojili jsme se do projektů z EU, kdy jsme využili možnosti, jak zaměstnat zaměstnance a podpořit zvyšování nezaměstnanosti a zvyšovat vzdělávání zaměstnanců v neziskových organizacích. Šárka Janečková Ingrid Neradová Jana Křelinová Kuncová Marie Koukalová Pekárová Nikola Nekvapilová Odbor sociálních věcí města Jirkova připravuje každý rok akci Viděn v ulicích preventivní, bezpečnostní akce pro veřejnost, kdy se na jednom místě sejdou neziskové organizace zaměřené na prevenci a volnočasové aktivity, pracovníci Odboru SV, Městské policie, příspěvkových organizací města a všechny organizace připraví zajímavé soutěže a kvízy. Děti dostávají odměny a rodiče dětí zajímavé odkazy na odbornou i laickou pomoc a podporu. V roce 2014 proběhly tyto akce 7. září a 12. června. Spolupracujeme s jirkovským Klubem seniorů a Deníkem Chomutovska při akci Česko zpívá koledy. Na náměstích a návsích, v kostelech, před školami či obchodními centry se přesně v 18 hodin rozeznělo pět známých koled Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Den přeslavný, jest k nám přišel a Pásli ovce valaši. Zpívání uzavřely stejně jako loni populární Vánoce, Vánoce přicházejí. 10. prosince se nás podruhé na jirkovském náměstí sešlo hned 150 zpívajících a hlavně si zpívaly děti. Stránka 9 z 15

10 Statutární město Chomutov nás oslovilo ke spolupráci hned dvakrát Šestá akce Rodinného zápolení Turistický výšlap z Chomutova na Červený Hrádek za mysliveckými trofejemi proběhla ve spolupráci s A-centrem Archa 777 a Okresním mysliveckým spolkem Chomutov 17. května, při této akci se spojili maskoti obou měst, chomutovská Koza Róza s kozlíkem Rozmarýnkem a jirkovská Opička Jiřinka. První ročník akce Říjen měsíc neziskovek proběhl jak společnými akcemi, tak akcemi v jednotlivých organizacích. Cílem společných prezentací, ale i dnů otevřených dveří v jednotlivých zařízeních, je představení jejich činnosti a poskytovaných služeb široké veřejnosti. Spojení s Jirkovem je logické, protože vzhledem k blízkosti obou měst pracují některé organizace s přesahem. Archa se podílela s doprovodným programem na společném dni s neziskovými organizacemi odpoledne 7. října v Jirkově, 15. října v atriu knihovny v Chomutově a 29. října v Sociálním centru Kamínek. Doprovodný program Archy byl malování na obličej a dětské pohádkové divadlo pro malé i velké diváky. Stránka 10 z 15

11 Městský ústav sociálních služeb nás oslovil pro spolupráci třikrát pro Kampaň proti předlužování, Jirkovský advent, charitativní akci Vypouštění Balónků MěUSS Jirkov vyhlásil za podpory města Jirkov již poněkolikáté projekt Společně proti předlužování. Cílem projektu je naučit mladé lidi, ale také seniory, tedy nejvíce ohrožené skupiny, aby nepodlehly nabídkám médií zadlužovat se formou půjček na koupi nepodstatných věcí. V Arše proběhly v červnu přednášky a dílna na vyrábění kasiček. Dětský klub se připojil do soutěže o nejoriginálnější kasičku v hodin se konalo vypouštění balónků s přáníčkem před jirkovským Městským ústavem sociálních služeb Jirkov U Dubu. V pondělí a v úterý v prostorách Archy probíhaly Adventní dílny jirkovských mateřských a základních škol. Velcí pomáhali malým, a všichni pospolu si to krásně užili. Společně s pracovníky ze zámku Červený Hrádek jsme 7. listopadu uspořádali 7. Lampionový průvod. Stránka 11 z 15

12 Jirkovská městská knihovna se poprvé připojila k celorepublikové akci Města čtou. Knihovna se o prázdninách přesunula na náměstí k městské věži. Dne se konal vzdělávací seminář Spolu pro rodinu nejen o vánocích, který se konal v MC Archa 777 v rámci projektu Síť MC pro rodinu, podpořeného z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. Maminky si s lektorkou popovídaly o vánočních tradicích, které udržují rodinnou soudružnost. V báječné atmosféře si spolu s dětmi si vyrobily několik vánočních dekorací. V listopadu se děti z dětského klubu Archa zapojily do výtvarné soutěže vyhlášené pojišťovnou Generali. Odměnou jim byl nejen nový plyšový kamarád Lvíček, ale také plné mikulášské tašky drobností, které se hodí každé holce i klukovi do klubovny i na výlety. Stránka 12 z 15

13 Spolupráce s městem Jirkov Podruhé jsme byli vyzváni, aby také naše děti z miniškolky ozdobily stromeček na jirkovském náměstí. Hodný Mikuláš je odměnil dárkovým balíčkem a andílek i čert mu k tomu s úsměvem pomáhal. Další odměnou bylo svezení se na krásném kolotoči. Nová spolupráce byla navázána s Mlýnským spolkem V říjnu poprvé prezentovala Hanka Zvalová pohádkovou hru O Sněhurce a sedmi trpaslících. Jednalo se o naučnou hru formou pohádky, kdy si děti zkusily kutání v dole jako malí trpaslíci. Stránka 13 z 15

14 PŘISPĚVATELÉ A DÁRCI V ROCE 2014 Město Jirkov: Finanční podpora činnosti, projektů, věcná propagace a morální podpora činnosti Ústecký kraj: Program na podporu rodiny v Ústeckém kraji Evropský sociální fond: Dotace na zaměstnance Janu, Ingrid, Nikolu a Marii Úřad práce: Dotace na zaměstnance Ingrid, Šárku Globus Chomutov: Materiální podpora akce Táta dnes frčí TESCO Jirkov: Materiální podpora akce Spolu za sportem Miroslav Jiřiště: Výhodná cena za grafiku a návrhy letáků, vizitky Renáta Martinovská: Zdarma reklama v kalendáři Severočeské doly Chomutov: Propagační předměty, odměny pro účastníky GORENJE: Zvýhodněný nájem, technická podpora OMAT s.r.o.: CD přehrávač Dobrovolníci, kteří pomáhají s propagací, medializací, letáky, webovými stránkami Rodinní příslušníci a naše děti Vám všem celé centrum moc děkuje. Velmi si toho vážíme. EKONOMICKÉ UKAZATELE Roční výnosy v Kč ,00 z vlastní činnosti v Kč ,00 vstupy do mateřského centra ,00 vstupy na mimořádné akce MC ,00 krátkodobé hlídání bez rodiče ,00 vstup do dětského klubu ,00 výlety dětského klubu ,00 dotace na mzdy ,00 dotace a dary ,00 Roční náklady v Kč ,00 mzdové náklady ,00 zákonné sociální náklady ,00 nájemné, služby, režie ,00 PROVOZNÍ ZISK v Kč ,00 Stránka 14 z 15

15 ZÁVĚREM V čase uzávěrky naší výroční zprávy již víme, že jsme získali dostatečný počet bodů pro získání dotace z MPSV, která přinese na jedné straně více než 50 % pokrytí nákladů na činnosti v roce 2015, ale přináší na druhou stranu úplně nový rozměr činnosti. Více se zaměříme na preventivní podporu rodiny. Přinášet budeme laickou i odbornou pomoc. Každý měsíc budou probíhat jednotlivá vzdělávací témata pro rodiny z Jirkova a přilehlých obcí např. diskusní skupiny, přednášky a workshopy, informace na webu a FC. Archa již získala dotaci z Programu na podporu rodiny v Ústeckém kraji ve výši Kč na rok Opět budeme v roce 2015 Putovat s tátou a mámou. Připraveno je 9 grošovaných akcí a slosování o praktické ceny pro rodiny, kteří s námi projdou minimálně 5 akcí. Hlavním hmatatelným výstupem z jednoročního vedení skupiny komunitního plánování Děti, mládež a rodina je připravený program akcí organizovaných všemi dalšími organizacemi, kteří se do KP zapojují. Vznikl unikátní program, ve kterém se podařilo, že se akce zbytečně neopakují, ale spíše se prakticky doplňují a velmi pěkně navazují. Zaměříme se na síťování dalších organizací a přípravu nových společných akcí do dalších let. Zapojíme se do kampaní Sítě MC a dalších významných NNO. Zaměříme se na oslovení nových dárců a donorů pro jednorázové akce. Uspořádáme celotýdenní charitativní sbírkovou akci Týden s kuřetem. Zapojíme se do programu k otevření nového multifunkčního sportovního areálu Olejomlýnský park. Budeme i nadále zajišťovat provoz mateřského centra, miniškolky a dětského klubu. Zajišťovat sobotní výlety a společné prázdninové aktivity. Zajišťovat a zkvalitňovat budeme svépomocné skupiny rodičů v mateřském centru, které jsou hlavním smyslem naší činnosti. Jsou založeny na sdílení, vzájemné pomoci a duchovní podpoře osobám, které se ocitly v podobné situaci, mají děti a vychovávají je. Stránka 15 z 15

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2006 Úvod Na začátku našeho působení jsme se často setkávaly s otázkou, co je mateřské centrum, proč by mělo být i v našem městě. V současné době už jistě

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2 SLOVO ÚVODEM Rodinné centrum Pexeso je komunitní prostor se sociálním programem. Je to prostor, v němž se lze potkat, seznámit, získat informace, zabavit se, realizovat své nápady, učit se novým věcem,

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel. 773 270 271, 724 050 492 IČO 270 50 432 jablickomc@seznam.cz http://jablickomc.rajce.idnes.cz www.jablicko.estranky.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči (dále jen KCR) se snaží

Více

Mateřské centrum Ententyky, o. s. Heršpice 91, 684 01 Slavkov u Brna

Mateřské centrum Ententyky, o. s. Heršpice 91, 684 01 Slavkov u Brna Výroční zpráva za rok 2007 Mateřské centrum Ententyky, o. s. Heršpice 91, 684 01 Slavkov u Brna OBSAH I. CÍLE A POSLÁNÍ... 3 II. ČINNOST MATEŘSKÉHO CENTRA... 4 III. VZNIK A VÝVOJ... 10 IV. PROJEKTY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta.

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Výroční zpráva 2014 Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Akce v parku Žižkova. Několik slov o uplynulém roce Hledejte především jeho království a spravedlnost

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 IQ Roma servis získal ocenění neziskovka roku 2013! sídlo Brno plácek Brno pobočka Břeclav pobočka Vyškov Brno: Sídlo, vedení IQRS: Vranovská 846/45, Brno, 614 00

Více

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 I. Úvodní slovo Julia Kristeva v rozhovoru s Pavlou Stańkovou Kőpplovou, (časopis Instinkt, říjen 2008) na otázku Co nejdůležitějšího může dát matka svým dětem? Možnost milovat. Možnost,

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví LOGOMANUÁL Výroční zpráva 2011 OBSAH Představení organizace 2 Národní dobrovolnické centrum (NDC) 2 Aktivity NDC 2-3 Dětské mentoringové programy 3-5 Mezinárodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, výroční zpráva Ratolest brno 211 Poslání RATOLEST BRNO, o. s., je brněnská nestátní nezisková organizace založená v roce 1995. Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava. za rok 2013

Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava. za rok 2013 Chelčického 4, 702 00 Ostrava tel.: +420 737 505 288 email: info@eico.cz www.eico.cz Zpráva o činnosti občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava za rok 2013 Slovo na úvod Vážení a milí přátelé a čtenáři

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více