Výroční zpráva ARCHA 777 Centrum přátelské celé rodině Co se nám v roce 2014 podařilo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ARCHA 777 Centrum přátelské celé rodině Co se nám v roce 2014 podařilo"

Transkript

1 Výroční zpráva ARCHA 777 Centrum přátelské celé rodině Co se nám v roce 2014 podařilo Navštívit nás můžete: Zeptat se můžete: Informace na jednom místě o nás najdete: Vstup Facebook: Mateřské centrum Jirkov Archa 777 Fotoalbum najdete: Stránka 1 z 15

2 CHARAKTERSTIKA SPOLKU ARCHA 777 Občanské sdružení Archa 777 bylo založeno v roce 2003 a bylo registrováno MV ČR v roce 2004, od tohoto roku se jeho činnost stále rozvíjí. V prvních dvou letech jsme organizovali klub pro děti z ulice a pořádali večery kreativní tvorby pro ženy. V lednu 2006 jsme otevřeli mateřské centrum pro maminky s malými dětmi. Tato činnost stále trvá. Společně s maminkami k nám docházejí i jejich blízcí, proto se snažíme vytvořit v Jirkově centrum přijetí, naděje a lásky pro všechny lidi a věkové kategorie. V letech jsme realizovali postupně dva projekty podpořené ESF zaměřené na pomoc matkám při nástupu do zaměstnání s podporou mzdy na jejich vytvořená pracovní místa. Projekty prošlo 300 žen. Aktivity, které Archa 777 po celou dobu vyvíjí, jsou ryze dobrovolnou činností občanů a tím přispíváme k rozvoji občanské společnosti. Snažíme se skoro každý den posilovat roli matky a otce v jejich chvályhodné činnosti a tou je výchova dětí. Společenství rodičů v MC totiž umožňuje na principu příkladu včasné pojmenování problémů a hledání jejich řešení tzn., že zajišťujeme primární prevenci, která je velmi podstatnou a finančně méně nákladnou než sekundární a terciární forma pomoci např. při poskytování sociální služby SAS nebo Odborné sociální poradenství. Předcházíme tak mnohdy konfliktním situacím v rodině a při výchově dítěte. S Archou se učí rodiny využívat volný čas a toto kouzlo přenášíme i na děti, které s námi vyrůstají již od miniminek. Pomáháme ženám udržovat jejich profesní orientaci a posilujeme jejich sebevědomí. Fungujeme na principu otevřenosti, poradenství a duchovní podpory rodinám, dětem a jednotlivcům. V Áčku vlastně začíná příběh mnoha lidí, rodin a dětí. Snažíme se o síťování všech organizací pečujících o rodinu, a proto se podílíme na komunitním plánování v Jirkově i Chomutově. V Jirkově jsme manažerem skupiny Děti, mládež a rodina. Podílíme se v Řídící skupině na přípravě strategických plánů rozvoje měst a obcí Jirkov, Chomutov. Archa je členem významné celorepublikové neziskové organizace Síť mateřských center ČR. VEDENÍ A ORGANIZACE OS ARCHA 777 Od je organizace dle NOZ 89/2012 Sb. spolkem. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Valnou hromadu tvoří všichni platní členové spolku. Členky spolku byly v roce 2014 zvoleny: Křelinová Kuncová Jana, Brožíková Petra, Dagmar Daňková. Všechny jsou zároveň členy výkonné rady spolku, která je řídícím orgánem. Předsedkyní spolku je Dagmar Daňková. Předsedkyně byla zvolena na dvouleté období do 12/2015. V roce 2014 jsme obdrželi ocenění Společnost přátelská rodině za vytvoření podmínek pro zaměstnání maminek na rodičovské dovolené i po ukončení rodičovské dovolené formou prostupné služby miniškolky. Naše činnost je také neustálé shánění financí na udržení chodu, budování a vzdělávání týmu a vedení spolku. Po celý rok koncipujeme a vytváříme programy a síťujeme další organizace, které se podílí společně s námi na podpoře rodin s dětmi v Jirkově. Je zde také každodenní starost o publicitu, fundraising, orientaci v zákonech a vyhláškách. Po celou dobu chodu spolku máme zájem budovat těsný kontakt s městy Jirkov a blízkým Chomutovem. Posilujeme zájem o obecné dění také u návštěvníků Archy. Všechno každý den tvoří náš pracovní tým + dobrovolníci + rodinní příslušníci. Stránka 2 z 15

3 ČINNOST A AKTIVITY OS ARCHA 777 A-centrum, Centrum pro celou rodinu = Mateřské centrum a miniškolka + Dětský klub a sobotní výlety + Zábavné akce pro celou rodinu s tátou a mámou. Hlavním cílem Centra pro celou rodinu je podpora zdravé rodiny a primární prevence patologických jevů v rodině a ve společnosti. Podpora rodin je součástí investic do lidského kapitálu, který je vytvářen i v rodině, a proto je rodina pro soudržnost a další rozvoj společnosti nezbytná pro náš vlastní rozvoj. Pro bezproblémové fungování rodinného života jsou klíčové tři základní předpoklady: znalosti/kompetence, čas a peníze. Přesto nejsou u mnohých rodin tyto předpoklady v potřebné míře splněny. Nároky kladené na rodiče v souvislosti s výchovou dětí neustále rostou. Soukromé investice rodičů do rodiny a jejich celospolečenský přínos nejsou doposud odpovídajícím způsobem oceněny. Je proto nezbytně nutná blízká podpora a pomoc aktivním rodičům, kteří mají zájem se podílet na rozvoji své rodiny a občanské společnosti. Otevřenost centra pro celou rodinu umožní integraci do společenství "odlišných". Učíme se společně toleranci a předcházení xenofobii. Jsme otevřeni všem rasám, různým sociálním vrstvám, lidem s různým postižením. Základní potřeba lidí je vždy hledání změny. U nás se jedná o poznání při zlepšení vztahu v rodině. Dochází u nás také změně v komunikaci a ve většině případů ke změně občanského přístupu v rámci komunální politiky. Velmi často přenášíme témata z MC do veřejného prostoru a šíříme osvětu a dáváme často impuls k veřejné diskusi prostřednictvím témat prorodinných. Připojili jsme se svou činností ke kampani Křídla a kořeny naší rodiny, Společně proti předlužování, Charitativní tvořivé adventní dílny, Mezinárodní světový den dětí, veřejné sbírky pro potřebné a zdravotně postižené. Zapojujeme do sbírek primárně naše rodiny a šíříme informace pomocí sociálních sítí a dalších nástrojů propagace. Naučí se tak rodiče vnímat další lidi a věci kolem sebe. Učí se dát i brát, orientovat se v životních situacích, upevňovat své postoje, nalézat nové pohledy a prožívat čas pracovní i osobní v harmonii. MATEŘSKÉ CENTRUM a MINIŠKOLKA Mateřské centrum a miniškolka, jsou místem, kde jsou děti a jejich rodiče vítáni. Provozujeme dopolední i odpolední mateřské centrum, které navštěvují zejména maminky s dětmi na rodičovské dovolené, ale také tatínkové a prarodiče. Princip mateřského centra (MC) spočívá na svépomocných rodičovských skupinách, které jsou přínosným nástrojem primární prevence patologických jevů v rodině a ve společnosti. Svépomocná skupina funguje tak, že jsou poskytovány všestranné veřejně dostupné služby pro rodinu, které jsou službami navazujícími na sociální služby v blízkém okolí. Pokud se vyskytne problém, často je vyřešen dříve, než je třeba "zásahu odborníka", ovšem v případě opravdové potřeby získá rodina v našem centru kontakty i odvahu odbornou pomoc vyhledat. Skupina rodičů pomáhá si navzájem zvyšovat rodičovské kompetence a předcházet skoro každý den sociálnímu vyloučení. Osoby pečujících o malé děti jsou velmi často ohroženi sociálním vyloučením. V MC = Ve společenství osob s podobnými zkušenostmi rodič i prarodiče posilují své rodičovské kompetence, získávají nové informace, nové pohledy na život a cenné zkušenosti, nacházejí odpovědi na své otázky, uvědomují si důležitost popř. nedůležitost problémů, které život přináší, nalézají přínos společného sdílení i společného hledání řešení nastalých situací, nalézají přátele. Program MC je zaměřen tak, aby pomohl dětem začlenit se do kolektivu, naučil je vzájemně komunikovat, aby děti byly připraveny na vstup do následných dětských zařízení. Maminky zde najdou možnost sdílení s ostatními ve stejné životní situaci a předcházejí tak konfliktním situacím v rodině i ve výchově. Náplň našich aktivit vychází z místních podmínek a především z potřeb členů a návštěvníků MC. Izolace - rodiče, ženy, muži mají možnost od pondělí do pátku navštívit mateřské centrum a zúčastnit se tematických společenských aktivit a tím vyjít ven z izolace a nebýt na výchovu dítěte sám, sama/i. Nabízíme integraci a socializaci zároveň - širší nabídka aktivit - vedle mateřské školy a domácího prostředí přináší mateřské centrum široké pojetí služeb např. delší otevírací doba, odpolední akce pro celé rodiny. Stránka 3 z 15

4 Dítě musí vyrůstat v kolektivu dětí - pro děti jsou často mateřská centra prvním místem, kde mohou navazovat sociální kontakty v bezpečí blízkosti jednoho z rodičů, to jim usnadňuje pozdější odloučení. Navazuje přátelské vztahy a učí se komunikovat. Dítě si chce hrát - nabízíme bezpečí, výchovu i hru v kolektivu, ale přesto jsou na dohled svému rodiči. Dítě vidí svého rodiče v jiné roli než v domácnosti a mnohdy má rodič u nás v MC na dítě více času než doma, kdy musí rodič zabezpečit chod domácnosti. Rodič je aktivní a sdílí potřeby s jinými rodiči = komunikuje a je spokojený. Většina návštěvníků hledá inspiraci pro výchovu, ujištění, že výchova je správná. Nabízíme laické poradenství a nabídku navazujících odborných služeb. Rodinná asistentka má s rodiči i dětmi velmi blízký vztah. Proto jsme v roce 2013 navázali novou službou, tzv. prostupnou péčí o děti = miniškolku. Je to služba flexibilního krátkodobého hlídání a péče především pro rodiče s dětmi, kteří jsou členem mateřského centra, ale také pro veřejnost. Umožníme okamžitě umístění dítěte na nezbytnou dobu, což rodiče vítají při vyřizování různých záležitostí nebo při náhlém návratu matky do zaměstnání. Rodiče případně kombinují miniškolku s péčí prarodičů, nebo i jiným zařízením. V roce 2014 navštívilo mateřské centrum 56 přihlášených rodin + 8x jsme evidovali jednorázovou návštěvu. Uspořádali jsme také dny otevřených dveří návštěva zdarma, kterých využilo kolem 20 rodičů. Miniškolku využilo celkem 50 rodin. Stránka 4 z 15

5 DĚTSKÝ KLUB a SOBOTNÍ RODINNÉ VÝLETY Od podzimu 2013 nabízíme školákům odpolední volnočasový dětský klub. Pravidelné sobotní výlety pro celou rodinu, péči o děti v době školních prázdnin. V roce 2014 navštívilo DK 40 dětí. měsíc den akce účast celkem Únor Jarní prázdniny - 5 výletů 7 dětí, 4 dospělí Výlet - Do nebíčka, do peklíčka 20 dětí, 9 dospělých 29 Stráž n/ohří Březen 22. Výlet - K pramenům živé vody 10 dětí, 3 dospělí 13 Karlovy Vary Duben 12. Výlet Po stopách Keltů Úhosť u 6 dětí, 3 dospělí 9 Kadaně Květen 24. Výlet do Včelího ráje Holetice 20 dětí, 7 dospělých 27 Červen 14. Výlet Dračí cestou 7 dětí, 2 dospělí 9 Březno Červenec Léto s dětským klubem 14 dětí, 3 dospělí 17 Srpen Léto s dětským klubem 6 dětí, 3 dospělí Výletový týden s dětským 20 dětí, 5 dospělých 25 klubem - 5 výletů Září Tvořivá dílna Ať nás škola baví 12 dětí, 3 dospělí Výlet Zázraky v podhradí Ústí n/labem 8 dětí, 4 dospělí 12 Stránka 5 z 15

6 Říjen 18. Výlet Vyhlížení skřivánka 15 dětí, 4 dospělí 19 Málkov-Zelená Podzimní prázdniny 7 dětí, 2 dospělí 9 Listopad 22. Výlet za tajemstvím 17 dětí, 3 dospělí 20 Vysoká Pec Prosinec Tvořivá dílna Zdobíme vánoce 25 dětí, 3 dospělí Vánoční besídka pro klubáky - 13 dětí, 3 dospělí 16 Huhulák Předvánoční prázdniny 8 dětí, 2 dospělí 10 Celkem za celý rok ZÁBAVNÉ AKCE PRO CELOU RODINU s tátou a mámou Jirkov 2014 Pro rok 2014 Síť mateřských center ČR vyhlásila kampaň Křídla a kořeny naší rodiny: Děti by měly dostat od svých rodičů dvě věci: kořeny a křídla (Johan Wolf Gang Goethe). Kořeny směřují do minulosti k našim prarodičům a Křídla upozorňují na zodpovědnost, která zavazuje každého, kdo přijímá úkol rodičovství. Kampaň nás velmi oslovila a připravili jsme pro děti a jejich rodiče a prarodiče celoroční soutěž s tátou a mámou, Jirkov Jednalo se o třináct odpoledních akcí zaměřených různými tématy na společné trávení volného času s možností sbírat jirkovské groše a další odměny. Od 7. března do 7. listopadu 2014 jsme uspořádali zábavné, kulturní a společenské akce pro táty, maminky, babičky i dědečky a jejich děti z města Jirkova a Chomutova a dalších obcí. Z každé akce si účastníci odnesli 1 jirkovský groš, do slosování o výherní ceny bylo potřeba získat minimálně 8 jirkovských grošů. Stránka 6 z 15

7 Soutěže se zúčastnilo 77 rodin (účastníků) z Jirkova a Chomutova. Věnovali jsme oslavám velikonočních a adventních svátků, bezpečnosti a sportu, oslavám svátků dětí, otců a maminek, také jsme šli s lampiony, pouštěli draky, měli jsme veliký piknik, četli jsme knížky a uspořádali jsme dětské divadlo. Slavili jsme Mezinárodní den Mateřských center a celý týden v říjnu jsme slavili a měli jsme se pohádkově. Přidali jsme navíc dvě bonusové akce Světový den Dětí a Děti čtou dětem. 20. listopadu 2014 jsme navíc uspořádaly bonusovou akci Oslavu světového dně dětí. Vstup do MC byl tento den zdarma, tuto možnost využilo 9 rodin s malinkými dětmi. Nabídly jsme jim tvořivý hudební a výtvarný program. Odpoledne jsme nabídly deskové a společenské hry, otevřena byla tvořivá dílna na gumičkování. Odpolední zábavu využilo 33 osob, z toho 8 bylo rodičů. Bonusovou akcí bylo Autorské psaní a čtení soutěž Děti čtou dětem. Děti mohly napsat povídku, pohádku, příběh, vyprávění, namalovat obrázek. Psaly, malovaly a kreslily o mamince, tátovi, prarodičích, sourozencích, o své rodině, co zažily a také vymýšlely své vlastní příběhy. Soutěž probíhala od do Vyhodnocení soutěžících proběhlo v rámci oslavy mezinárodního dne Mateřských center. Všechny děti, které se do soutěže zapojily, dostaly malou odměnu a měly především možnost přečíst veřejně svá díla před svými blízkými. Do pilotního ročníku této soutěže se nad naše očekávání přihlásil veliký počet dětí - 55 prací. Přihlásily se také kolektivy Mateřské školy a Základní školy nejen z Jirkova. Vyhlášeny byly kategorie od 3 do 6 let, od 6 do 8 let, od 9 do 11 let, od 12 do 15 let. Vítěz kategorie od 3 do 6 let - všechny děti dostaly balíček plný odměn za krásné obrázky. Vítěz kategorie od 6 do 8 let si odnesl knihu Kubištová Natálie 7. ZŠ Chomutov (text s ilustrací), Rauerová Marie 3. ZŠ Jirkov (text s ilustrací), Anna Pešornová 1. ZŠ Jirkov (text s ilustrací). Vítěz kategorie od 9 do 11 let si odnesl knihu Vanessa Skořepová 7. ZŠ Chomutov, Tereza Košanová 7. ZŠ Chomutov (text s ilustrací), Turčík Samuel Can 1. ZŠ Jirkov, Karolína Rauerová 3. ZŠ Jirkov, Tomáš Orel (člen Dětského klubu Archa). Vítěz kategorie od let si odnesl knihu Bernárová Karolína 1. ZŠ Jirkov (text s ilustrací), Brejšková Bára 1. ZŠ Jirkov (text s ilustrací), Lukáš Mojžíš (text s ilustrací). Nejlepším dílem byla vyhodnocena Archeoložka od Karolíny Rauerové. Byla pro velký zájem vedení města a jako inspirace otištěna v lednových jirkovských novinách. V A-centru na náměstí v Jirkově proběhlo Mikulášské slosování k ukončení této celoroční soutěže s tátou a mámou s oceněním zúčastněných rodin. Do závěrečného slosování bylo nakonec zařazeno 5 rodin, které nasbírali osm a více grošů. Na třetím místě se umístila rodina Pešornových, na druhém místě Fukalovi a první místo obsadili Přikrylovi. Tento celoroční projekt se rodinám velmi líbil. Rodiny, které do soutěže nastoupily v průběhu roku, litovaly nemožnosti nasbírat dostatek jirkovských grošů ke slosování. Archa se pořádala v rámci kampaně Křídla a kořeny naší rodiny další akce pro celé rodiny: měsíc den akce účast celkem Únor Manželský večer 5 manželských párů Přednáška Zdravé zoubky 6 dětí, 5 dospělých 11 Březen 7.3. Rej masek 38 dětí, 40 dospělých Přednáška Zdravé zoubky 10 dětí, 7 dospělých Probouzení broučků 34 dětí, 32 dospělých 66 Duben 2.4. Den plný pohádek v Městské knihovně 15 dětí s rodiči Jarní bazárek 14 prodávajících, ostatní Veselá pomlázka 15 dětí, 17 dospělých 32 Červen 6.6. Dětský den - Piknik v trávě 45 dětí, 47 dospělých Táta dnes frčí 15 dětí, 19 dospělých 34 Stránka 7 z 15

8 Srpen Spolu za sportem 36 dětí, 30 dospělých 66 Září Veselé čtení 10 dětí, 6 dospělých 16 Říjen TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MC zdarma dětí s rodiči Dětský bazar 5 dětí, 2 dospělí Bazar pro dospělé 2 prodávající, ostatní Stolní a deskové hry pro děti 15 dětí, 6 dospělých Pohádka o Sněhurce 17 dětí, 6 dospělých Vyhodnocení soutěže "Děti čtou dětem 42 dětí, 20 dospělých Drakiáda 23 dětí, 18 dospělých Výroba lampionů 24 dětí, 16 dospělých 48 Listopad Lampionový průvod cca 600 zúčastněných Den otevřených dveří - Odpoledne plné her 25 dětí, 4 dospělých Výroba adventních věnců 5 žen 5 Prosinec Mikulášské losování 39 dětí s rodiči ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 150 účastníků 150 Celkem za celý rok PROPAGACE a SOCIÁLNÍ SÍTĚ Inzerujeme pravidelně v místních periodikách a o všech aktivitách informujeme: webu webu webu facebooku Mateřské centrum Jirkov Archa 777 přátelství navázalo 80 osob, to se mi líbí, potvrdilo 299 osob v jirkovských novinách vychází každý měsíc informace o akcích centra a vydáváme tiskové zprávy z kampaní a dobrovolnické činnosti informujeme naše účastníky o programové nabídce a novinkách DOBROVOLNICTVÍ Společně se skupinou dobrovolníků se nám daří naši činnost udržet a rozvíjet. Při naší činnosti velmi vítáme pomoc veřejnosti. Celkem nám dobrovolníci v roce 2014 věnovali 2934 hodin. Dobrovolníky jsou studenti, rodiče, odborníci na finance, právní problematiku a propagaci, rodinní příslušníci. V září 2014 k nám přijela na roční pobyt německá dívka Hannach. Zapojili jsme do spolupráce s Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem. Dobrovolnice se zapojuje do činnosti v miniškolce, mateřském centru, dětském klubu. Připravovala společně s koordinátorkou program rozvoje vícejazyčných programů pro rodiče s dětmi na rok Stránka 8 z 15

9 SPOLUPRÁCE ARCHY Podíleli jsme se celý rok na různých akcích jiných organizací. Zapojili jsme se do projektů z EU, kdy jsme využili možnosti, jak zaměstnat zaměstnance a podpořit zvyšování nezaměstnanosti a zvyšovat vzdělávání zaměstnanců v neziskových organizacích. Šárka Janečková Ingrid Neradová Jana Křelinová Kuncová Marie Koukalová Pekárová Nikola Nekvapilová Odbor sociálních věcí města Jirkova připravuje každý rok akci Viděn v ulicích preventivní, bezpečnostní akce pro veřejnost, kdy se na jednom místě sejdou neziskové organizace zaměřené na prevenci a volnočasové aktivity, pracovníci Odboru SV, Městské policie, příspěvkových organizací města a všechny organizace připraví zajímavé soutěže a kvízy. Děti dostávají odměny a rodiče dětí zajímavé odkazy na odbornou i laickou pomoc a podporu. V roce 2014 proběhly tyto akce 7. září a 12. června. Spolupracujeme s jirkovským Klubem seniorů a Deníkem Chomutovska při akci Česko zpívá koledy. Na náměstích a návsích, v kostelech, před školami či obchodními centry se přesně v 18 hodin rozeznělo pět známých koled Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Den přeslavný, jest k nám přišel a Pásli ovce valaši. Zpívání uzavřely stejně jako loni populární Vánoce, Vánoce přicházejí. 10. prosince se nás podruhé na jirkovském náměstí sešlo hned 150 zpívajících a hlavně si zpívaly děti. Stránka 9 z 15

10 Statutární město Chomutov nás oslovilo ke spolupráci hned dvakrát Šestá akce Rodinného zápolení Turistický výšlap z Chomutova na Červený Hrádek za mysliveckými trofejemi proběhla ve spolupráci s A-centrem Archa 777 a Okresním mysliveckým spolkem Chomutov 17. května, při této akci se spojili maskoti obou měst, chomutovská Koza Róza s kozlíkem Rozmarýnkem a jirkovská Opička Jiřinka. První ročník akce Říjen měsíc neziskovek proběhl jak společnými akcemi, tak akcemi v jednotlivých organizacích. Cílem společných prezentací, ale i dnů otevřených dveří v jednotlivých zařízeních, je představení jejich činnosti a poskytovaných služeb široké veřejnosti. Spojení s Jirkovem je logické, protože vzhledem k blízkosti obou měst pracují některé organizace s přesahem. Archa se podílela s doprovodným programem na společném dni s neziskovými organizacemi odpoledne 7. října v Jirkově, 15. října v atriu knihovny v Chomutově a 29. října v Sociálním centru Kamínek. Doprovodný program Archy byl malování na obličej a dětské pohádkové divadlo pro malé i velké diváky. Stránka 10 z 15

11 Městský ústav sociálních služeb nás oslovil pro spolupráci třikrát pro Kampaň proti předlužování, Jirkovský advent, charitativní akci Vypouštění Balónků MěUSS Jirkov vyhlásil za podpory města Jirkov již poněkolikáté projekt Společně proti předlužování. Cílem projektu je naučit mladé lidi, ale také seniory, tedy nejvíce ohrožené skupiny, aby nepodlehly nabídkám médií zadlužovat se formou půjček na koupi nepodstatných věcí. V Arše proběhly v červnu přednášky a dílna na vyrábění kasiček. Dětský klub se připojil do soutěže o nejoriginálnější kasičku v hodin se konalo vypouštění balónků s přáníčkem před jirkovským Městským ústavem sociálních služeb Jirkov U Dubu. V pondělí a v úterý v prostorách Archy probíhaly Adventní dílny jirkovských mateřských a základních škol. Velcí pomáhali malým, a všichni pospolu si to krásně užili. Společně s pracovníky ze zámku Červený Hrádek jsme 7. listopadu uspořádali 7. Lampionový průvod. Stránka 11 z 15

12 Jirkovská městská knihovna se poprvé připojila k celorepublikové akci Města čtou. Knihovna se o prázdninách přesunula na náměstí k městské věži. Dne se konal vzdělávací seminář Spolu pro rodinu nejen o vánocích, který se konal v MC Archa 777 v rámci projektu Síť MC pro rodinu, podpořeného z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. Maminky si s lektorkou popovídaly o vánočních tradicích, které udržují rodinnou soudružnost. V báječné atmosféře si spolu s dětmi si vyrobily několik vánočních dekorací. V listopadu se děti z dětského klubu Archa zapojily do výtvarné soutěže vyhlášené pojišťovnou Generali. Odměnou jim byl nejen nový plyšový kamarád Lvíček, ale také plné mikulášské tašky drobností, které se hodí každé holce i klukovi do klubovny i na výlety. Stránka 12 z 15

13 Spolupráce s městem Jirkov Podruhé jsme byli vyzváni, aby také naše děti z miniškolky ozdobily stromeček na jirkovském náměstí. Hodný Mikuláš je odměnil dárkovým balíčkem a andílek i čert mu k tomu s úsměvem pomáhal. Další odměnou bylo svezení se na krásném kolotoči. Nová spolupráce byla navázána s Mlýnským spolkem V říjnu poprvé prezentovala Hanka Zvalová pohádkovou hru O Sněhurce a sedmi trpaslících. Jednalo se o naučnou hru formou pohádky, kdy si děti zkusily kutání v dole jako malí trpaslíci. Stránka 13 z 15

14 PŘISPĚVATELÉ A DÁRCI V ROCE 2014 Město Jirkov: Finanční podpora činnosti, projektů, věcná propagace a morální podpora činnosti Ústecký kraj: Program na podporu rodiny v Ústeckém kraji Evropský sociální fond: Dotace na zaměstnance Janu, Ingrid, Nikolu a Marii Úřad práce: Dotace na zaměstnance Ingrid, Šárku Globus Chomutov: Materiální podpora akce Táta dnes frčí TESCO Jirkov: Materiální podpora akce Spolu za sportem Miroslav Jiřiště: Výhodná cena za grafiku a návrhy letáků, vizitky Renáta Martinovská: Zdarma reklama v kalendáři Severočeské doly Chomutov: Propagační předměty, odměny pro účastníky GORENJE: Zvýhodněný nájem, technická podpora OMAT s.r.o.: CD přehrávač Dobrovolníci, kteří pomáhají s propagací, medializací, letáky, webovými stránkami Rodinní příslušníci a naše děti Vám všem celé centrum moc děkuje. Velmi si toho vážíme. EKONOMICKÉ UKAZATELE Roční výnosy v Kč ,00 z vlastní činnosti v Kč ,00 vstupy do mateřského centra ,00 vstupy na mimořádné akce MC ,00 krátkodobé hlídání bez rodiče ,00 vstup do dětského klubu ,00 výlety dětského klubu ,00 dotace na mzdy ,00 dotace a dary ,00 Roční náklady v Kč ,00 mzdové náklady ,00 zákonné sociální náklady ,00 nájemné, služby, režie ,00 PROVOZNÍ ZISK v Kč ,00 Stránka 14 z 15

15 ZÁVĚREM V čase uzávěrky naší výroční zprávy již víme, že jsme získali dostatečný počet bodů pro získání dotace z MPSV, která přinese na jedné straně více než 50 % pokrytí nákladů na činnosti v roce 2015, ale přináší na druhou stranu úplně nový rozměr činnosti. Více se zaměříme na preventivní podporu rodiny. Přinášet budeme laickou i odbornou pomoc. Každý měsíc budou probíhat jednotlivá vzdělávací témata pro rodiny z Jirkova a přilehlých obcí např. diskusní skupiny, přednášky a workshopy, informace na webu a FC. Archa již získala dotaci z Programu na podporu rodiny v Ústeckém kraji ve výši Kč na rok Opět budeme v roce 2015 Putovat s tátou a mámou. Připraveno je 9 grošovaných akcí a slosování o praktické ceny pro rodiny, kteří s námi projdou minimálně 5 akcí. Hlavním hmatatelným výstupem z jednoročního vedení skupiny komunitního plánování Děti, mládež a rodina je připravený program akcí organizovaných všemi dalšími organizacemi, kteří se do KP zapojují. Vznikl unikátní program, ve kterém se podařilo, že se akce zbytečně neopakují, ale spíše se prakticky doplňují a velmi pěkně navazují. Zaměříme se na síťování dalších organizací a přípravu nových společných akcí do dalších let. Zapojíme se do kampaní Sítě MC a dalších významných NNO. Zaměříme se na oslovení nových dárců a donorů pro jednorázové akce. Uspořádáme celotýdenní charitativní sbírkovou akci Týden s kuřetem. Zapojíme se do programu k otevření nového multifunkčního sportovního areálu Olejomlýnský park. Budeme i nadále zajišťovat provoz mateřského centra, miniškolky a dětského klubu. Zajišťovat sobotní výlety a společné prázdninové aktivity. Zajišťovat a zkvalitňovat budeme svépomocné skupiny rodičů v mateřském centru, které jsou hlavním smyslem naší činnosti. Jsou založeny na sdílení, vzájemné pomoci a duchovní podpoře osobám, které se ocitly v podobné situaci, mají děti a vychovávají je. Stránka 15 z 15

ARCHA 777, občanské sdružení Obránců Míru 996, Jirkov

ARCHA 777, občanské sdružení Obránců Míru 996, Jirkov ARCHA 777, občanské sdružení Obránců Míru 996, Jirkov Výroční zpráva, aneb co se nám podařilo v roce 2013 10. ledna 2014 Zpracovala výkonná rada o. s.: Dagmar Daňková, Jana Křelinová a Petra Brožíková

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Hořovické maminky o.s.

Hořovické maminky o.s. Hořovické maminky o.s. Občanské sdružení Hořovické maminky je zájmové, nevládní a neziskové občanské sdružení, které bylo vybudováno za účelem rozšíření nabídky péče a zkvalitnění prevence pro rodiny s

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení Mateřské centrum MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení Mateřské centrum MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Občanské sdružení Mateřské centrum MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 OBSAH 3 - Mateřské centrum - právní postavení sdružení, jeho cíle a poslání

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Mgr. Martina Smejkalová KraKoSítě mateřských center o.s. Mateřská centra nabízejí Sdílení Svépomocné skupiny Volná herna Volnočasové aktivity Jednorázové

Více

Výroční zpráva. Městské knihovny v Kutné Hoře za rok 2005

Výroční zpráva. Městské knihovny v Kutné Hoře za rok 2005 Výroční zpráva Městské knihovny v Kutné Hoře za rok 2005 z přípravy na březnovou Noc s Andersenem 2005 Akce roku 2005 leden : 1. zahájen cyklus literárních přednášek POČÁTKY NAŠÍ LITERATURY DO 14. STOLETÍ

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Plán akcí na rok 2014

Plán akcí na rok 2014 Plán akcí na rok 2014 6. 1. od 19,00-22,00 hod. 13. 1. od 19,00 hod. 20. 1. od 19,00-22,00 hod. 29. 1. od 16,30 hod. 3. 2. od 19,00-22,00 hod. 10. 2. od 19,00 hod. 17. 2. od 19,00-22,00 hod. 24. 2. od

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

HISTORIE BERUŠKY. Berušku" založily nadšené maminky v srpnu 2005 a v září byla slavnostně otevřena v Bezděkovské ulici.

HISTORIE BERUŠKY. Berušku založily nadšené maminky v srpnu 2005 a v září byla slavnostně otevřena v Bezděkovské ulici. HISTORIE BERUŠKY Berušku" založily nadšené maminky v srpnu 2005 a v září byla slavnostně otevřena v Bezděkovské ulici. Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Počet členů 32 63 63 87 72 95 Počet návštěv

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva 2012 MC Liška o.s.

Výroční zpráva 2012 MC Liška o.s. Výroční zpráva 2012 MC Liška o.s. Mateřské centrum Liška o.s. vzniklo v Lysolajích v dubnu roku 2011. Občanské sdružení Mateřské centrum Liška o.s. je sdružení dobrovolníků, matek a otců na rodičovské

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Poslání MC Domeček Posláním a cílem MC Domeček je odstranění izolace rodičů na mateřské dovolené a její zpestření, usnadnění jejich návratu zpět do zaměstnání a

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec)

Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec) Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec) Obsah 02 03 03 04 06 06 07 Obsah Úvod Orgány Občanského sdružení Rybička Činnost Občanského sdružení Rybička Propagace občanského

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013 Tematické zařazení projektu: 1) soutěže a projekty 2) mimořádné vzdělávací akce na území Statutárního města Liberec a akce nadregionálního

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Výroční zpráva 2013 Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Krátce z historie Kulturní centrum Čtyřlístek fungující jako občanské sdružení bylo založeno na sklonku roku

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s.

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje: Název: Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. Zkrácený název: CPR Vysočina, z.s. Adresa: Chlumova 3, 586 01 Jihlava Telefon: 739

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Č í s l o P r o j e k t u Organizace Název projektu Celkové

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více