Výroční zpráva. Místní akční skupiny Bohumínsko - zájmové sdružení právnických osob. za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Místní akční skupiny Bohumínsko - zájmové sdružení právnických osob. za rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva Místní akční skupiny Bohumínsko - zájmové sdružení právnických osob za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje o sdružení Základní údaje o území MAS Bohumínsko Členové sdružení Veřejný sektor Soukromý sektor neziskové organizace Soukromý sektor - podnikatelské subjekty Orgány sdružení Valná hromada Programový výbor Ostatní orgány sdružení Aktivity sdružení Jednání členů sdružení v roce Jednání programového výboru v roce Ostatní aktivity Výroční zpráva o hospodaření Členské příspěvky za rok Roční účetní závěrka za rok

2 1. Základní údaje o sdružení Název: Místní akční skupina Bohumínsko - zájmové sdružení právnických osob Sídlo: Masarykova 158, Bohumín - Nový Bohumín Právní forma: Zájmové sdružení právnických osob Registrace: Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem vnitra a krajským živnostenským úřadem dne pod reg.zn. R3/12, č.j. MSK /2012. IČ: Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pob. Bohumín, číslo účtu: /0800 www stránky: Základní údaje o území MAS Bohumínsko Počet obcí: 7 Počet obyvatel v území (k ): Rozloha: 127,65 km 2 Hustota (počet obyvatel/km 2 )*: 406 */ Počet obyvatel vychází z vyhlášky č. 264/2013 Sb. o procentním podílu obcí na výnosu DPH a daní z příjmů ze dne 23. srpna 2013, platná od Údaje o počtu obyvatel a rozloze území dle jednotlivých obcí: 2

3 Město, obec rozloha počet obyvatel počet km² K obyv./km² Bohumín 31, Dolní Lutyně 24, Dětmarovice 13, Doubrava 7, Petrovice u Karviné 20, Petřvald 12, Rychvald 17, MAS Bohumínsko 127, Mapa území MAS Bohumínsko: 3

4 3. Členové sdružení Místní akční skupinu Bohumínsko založilo na ustavující členské schůzi v Petrovicích u Karviné 7 sousedících měst a obcí. Na členské schůzi v Bohumíně bylo sdružení rozšířeno o 8 neziskových organizací a 6 podnikatelských subjektů. Na členské schůzi v Bohumíně bylo přijaty 2 neziskové organizace a 4 podnikatelské subjekty. Ke konci roku 2013 mělo sdružení 27 členů. 3.1 Veřejný sektor Adresa sídla / zástupce pro VH Název člena provozovny /* IČ Člen od: MAS WWW Bohumín Bohumín, Masarykova Ing. Petr Vícha Dolní Lutyně, Dolní Lutyně Třanovského Mgr. Pavel Buzek Dětmarovice Dětmarovice Mgr. Libor Stáňa Doubrava Doubrava Ing. Květuše Szyroká Petrovice u Petrovice u Karviné Doc. Ing. Marian Karviné Lebiedzik, Ph.D. Petřvald, Gen. Petřvald Svobody Jarmila Skálová Rychvald, Orlovská Rychvald Šárka Kapková 4

5 3.2 Soukromý sektor neziskové organizace Adresa sídla / zástupce pro VH Název člena provozovny /* IČ Člen od: MAS WWW Petrovice u Karviné, MARENDI o.s. Závada Ing. Kazimír Faja Občanské sdružení AVE Petrovice u Karviné Andrea Folterová OS Maryška Bohumín, nám. T.G. Masaryka 939 /* Kamila Smigová SDH Dolní Dolní Lutyně, U Lutyně-Nerad zbrojnice Vladimír Nemec Doubrava, Doubrava SDH Doubrava Zdeněk Sosna Rychvald, Orlovská SDH Rychvald René Budník SK Dětmarovice, o.s. Dětmarovice Ing. Martin Pasz Petřvald, Závodní TJ Petřvald Pavel Gorovič SDH Bohumín- Bohumín-Šunychl, Šunychl Šunychelská Zbygniew Porwolik Dolní Lutyně- Posejdon o.s. Věřňovice, Hlavní Ing. Josef Tobola 3.3 Soukromý sektor - podnikatelské subjekty Adresa sídla Název člena (provozovny /*) IČ Člen od: zástupce pro VH WWW Dolní Lutyně Zahradní DRC s.r.o. 943 */ Ing. Pavel Lukaštík Rychvald Bohumínská Gesomont s.r.o Rudolf Benda MOJE PRÁDELNA s.r.o. Bohumín Bezručova Jaromír Knýbel Roman Volák Dětmarovice Roman Volák VaC Design s.r.o. Petřvald Ostravská 555 */ Jiří Kielkovský ZE FA s.r.o. Petrovice u Karviné Ing. Kazimír Faja Ing. Karla Fodorová Bohumín-Starý Bohumín, Na Koutě Ing. Karla Fodorová Autobazar Autobop Rychvald Jaroslav Uhlík Ing. Věra Vzatková Rychvald, Michálkovická Ing. Věra Vzatková Moramis, s.r.o. Rychvald, Myslivecká 90 */ Petr Gříbek 5

6 4. Orgány sdružení Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada. Mezi další orgány sdružení patří programový výbor, kontrolní komise a výběrová komise. 4.1 Valná hromada Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada. Města a obce zastupují na valné hromadě osoby určené zastupitelstvy jednotlivých měst a obcí, neziskové organizace a podnikatelské subjekty pak jejich statutární zástupci. Jmenovitě jsou zástupci jednotlivých členů pro valnou hromadu uvedeni v seznamu členů sdružení. 4.2 Programový výbor Programový výbor (PV) je výkonným a statutárním orgánem sdružení a má 7 členů. Předsedou PV byl zvolen Ing. Lumír Macura, místostarosta Bohumína a místopředsedou PV Mgr. Pavel Buzek, starosta Dolní Lutyně. Předseda a místopředseda PV zastupují sdružení navenek. Na VH nahradil Mgr. Libora Stáňu pan Pavel Slávik. MAS BOHUMÍNSKO členové Programového výboru k zastupuje Člen PV zvolen dne funkce v PV území člena MAS sektor , kontakt VH MAS Kontakt tel. Bohumín Bohumín obec Ing. Lumír Macura předseda Dolní Lutyně Dolní Lutyně obec Mgr. Pavel Buzek místopředseda Dětmarovice Dětmarovice obec Mgr. Libor Stáňa člen Rychvald Rychvald obec Ing. Ladislav Sitko člen Petrovice u Karviné AVE o.s. neziskový Andrea Folterová člen Dolní Lutyně DRC s.r.o. podnikatel Ing. Pavel Lukaštík člen Rychvald nečlen podnikatel Ing. Věra Vzatková člen Doubrava Doubrava obec Pavel Slávik člen

7 4.3 Ostatní orgány sdružení Kontrolní komise byla zvolena na VH MAS v Dolní Lutyni. MAS BOHUMÍNSKO členové kontrolní komise k zastupuje zastupuje Člen KK zvolen dne funkce v KK území sektor , kontakt VH MAS Kontakt tel. Dětmarovice veřejný Mgr. Libor Stáňa předseda Petrovice u Karviné podnikatelský Ing. Kazimír Faja člen Petřvald neziskový Pavel Gorovič člen Ustanovení ústřední výběrové komise proběhlo na valné hromadě v Bohumíně. MAS BOHUMÍNSKO členové ústřední výběrové komise k Člen ÚVK zvolen dne zastupuje zastupuje Tit., jméno, příjmení VH MAS území sektor Mgr. Jan Przeczek Bohumín veřejný Ing. Ladislav Rosman Dětmarovice veřejný Ing. Květuše Szyroká Doubrava veřejný Mgr. Erika Bodnarová Petrovice u Karviné veřejný Ing. Václav Holeček Petřvald veřejný Mgr. Gertruda Chowanioková Petrovice u Karviné neziskový Ing. Dimitrakis Vamblekis Bohumín neziskový Ing. Martin Pasz Dětmarovice neziskový Roman Štolfa Dolní Lutyně neziskový Jaroslav Uhlík Rychvald podnikatelský Mgr. Monika Břusková Rychvald podnikatelský Ing. Margita Gříbková Rychvald podnikatelský Funkce manažera MAS nebyla zatím zřízena a její zřízení se nepředpokládá ani v roce Aktivity sdružení Hlavní aktivitou zájmového sdružení v roce 2013 byla příprava podkladů pro zpracování Integrované strategie území MAS Bohumínsko pro období Jednání členů sdružení v roce Výroční valná hromada (3. členská schůze) v Dolní Lutyni 7

8 1. Úvod, zvolení dvou ověřovatelů zápis 2. Přistoupení MAS Bohumínsko do NS MAS ČR 3. Projednání ročních členských příspěvků a mimořádného příspěvku do NS MAS ČR 4. Obměna členů programového výboru 5. Zvolení členů kontrolní komise 6. Výroční zpráva o hospodaření za rok Členské příspěvky členů MAS 8. Rozpočet MAS na rok 2013 a výhled na rok Zpráva o činnosti MAS od založení od Připomínky členů 11. Závěr členská schůze v Bohumíně 1. Úvod, zvolení dvou ověřovatelů zápisu 2. Změna stanov 3. Přijetí nových členů 4. Projednání statutu a jednacího řádu výběrové komise 5. Zvolení členů výběrové komise 6. Projednání podkladů pro přípravu ISÚ MAS Bohumínsko Informace o tréninkové výzvě 8. Připomínky členů 9. Závěr 5.3 Jednání programového výboru v roce proběhla 2. schůze PV v Bohumíně Integrovaná strategie území Bohumínska (harmonogram, obsah) Dotace z MZ pro nové MAS (obsah, rozpočet, spolupráce s MAS) Průběžné výsledky dotazníkové šetření, postup hodnocení Návrh loga MAS Bohumínska (na 15,30 hod. přizván p. Kielkovský) 8

9 se uskutečnila 3. schůze PV v Bohumíně Projednání návrhů na složení managementu projektu ISÚ Bohumínska Návrh na vytvoření pracovních skupin Ukončení dotazníkového šetření Návrh termínu a programu VH MAS Bohumínsko rozšířená 4. schůze PV v Dětmarovicích Informace o ustanovení manažera a asistentů manažera projektu Příprava ISÚ MAS Informace o přepracování žádosti o dotaci - Příprava ISÚ MAS Bohumínsko Žádost o půjčku pro MAS na profinancování projektu u města Bohumína Ustanovení pracovních skupin a kontrolní komise, žádost o součinnost starostů a členů MAS Ústní prezentace a informace EKO-KOMU - výsledky třídění odpadů dle obcí Výsledky dotazníkového šetření MAS Termín a programu VH MAS proběhla 5. schůze PV v Bohumíně Kontrola plnění trvajících úkolů z členských schůzí a PV Informace o průběhu projektu Příprava ISÚ MAS (analytická část, veřejná setkání,..) Informace o schválení žádosti o dotaci - Příprava ISÚ MAS Bohumínsko Informace o poskytnutí půjčky pro MAS městem Bohumín Ustanovení odborných pracovních skupin Zpráva pro kontrolní komisi za 1-5/2013 (do ) se uskutečnila 6. schůze PV v Bohumíně Kontrola plnění trvajících úkolů z členských schůzí a PV Informace o průběhu projektu Příprava ISÚ MAS (strategická část, výstupy pracovních skupin, termín závěrečného veřejného setkání) Spolupráce s LGD Morawskie Wrota MAS a Země živitelka Výsledky vyjednávání využití CLLD v období , podpora vyjednávače NS MAS ČR 9

10 Příprava tréninkové výzvy Informace pro kontrolní komisi za 1-8/2013 (přehled fakturace, historie BÚ do 31.8.) Různé (informace o projektu SMO o meziobecní spolupráci, stav optimalizace odpadového hospodářství EKO-KOM, žádosti nových členů o přijetí a standardizace MAS) proběhla již 7. schůze PV v Bohumíně Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí PV Informace o přípravě závěrečného veřejného setkání Příprava ISÚ MAS Příprava tréninkové výzvy Příprava zvolení členů výběrové komise Informace o projektu meziobecní spolupráce se uskutečnila poslední 8. schůze PV v roce 2013, v Bohumíně Schválení programu schůze Příprava programu valné hromady Projednání návrhu úprav stanov MAS Projednání návrhu tréninkové výzvy Projednání návrhu statutu a jednacího řádu výběrové komise Projednání vize ISÚ MAS Bohumínsko Ostatní aktivity Předseda PV se zpravidla jednou měsíčně zúčastňuje jednání Krajské sdružení Národní sítě MAS České republiky Byla navázány dvě smlouvy o spolupráci při realizaci projektu "Získání dovedností, animace a provádění v MAS Bohumínsko'' dle opatření III.4.1 dotace pro místní partnerství v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období , a to: s Místní akční skupinou Opavsko s MAS Hlučínsko, občanské sdružení. 10

11 Dne byla u Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) předložena a registrována žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova pod reg.č. 13/018/34100/780/ Projekt byla nazván Příprava ISÚ MAS Bohumínsko a byl podán v maximální možné výši 500 tis. Kč. Na profinancování projektu bylo schváleno v zastupitelstvu města Bohumína poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 500 tis. Kč MAS Bohumínsko. Programový výbor na své 3. schůzi 6. března 2013 v Bohumíně ustanovil management projektu Příprava ISÚ MAS Bohumínsko , a to Ing. Lumíra Macuru manažerem projektu Příprava ISÚ MAS Bohumínsko a Andreu Folterovou a RNDr. Česlava Valoška asistenty manažera projektu. Práce byly realizována na základě DPP od do Od října 2012 do konce února 2013 probíhalo na území MAS Bohumínsko dotazníkové šetření ke zjištění priorit, na které by se měl zaměřit rozvoj Bohumínska v letech Šetření se zúčastnilo 935 respondentů. Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány v samostatné zprávě ( ). Kromě dotazníkového šetření byla zahájeny další přípravy k získávání podkladů pro zpracování Integrované strategie území MAS Bohumínsko Po zpracování analýzy území externím zhotovitelem proběhla veřejná setkání s občany, zástupci neziskových organizací, veřejného sektoru a podnikatelských subjektů (http://www.mas-bohuminsko.cz/verejnasetkani/2-0). obec datum den čas místo Dolní Lutyně středa 16:00 kulturní dům Rychvald úterý 16:00 kulturní dům Doubrava středa 16:00 Národní dům Petrovice u Karviné středa 16:00 ZŠ Petrovice střed Dětmarovice čtvrtek 16:00 Obecní úřad Bohumín pondělí 16:00 Městský úřad Petřvald středa 17:00 kulturní dům Výsledkem veřejných setkání a také jednání tří odborných pracovních skupin (společnost, hospodářství a životní prostředí) a jedné specializované pracovní skupiny na odpadové hospodářství bylo zpracování podkladů pro analytickou část ISÚ ( ) a také návrhovou část ( 11

12 bohuminsko.cz/clanek/strategicka-navrhova-cast/16 ). S podklady byli členové MAS a veřejnost seznámeni na informačním a propagačním setkání v Bohumíně. Programový výbor na svém 8. zasedání 10. prosince 2013 projednal návrh vize MAS Bohumínsko a doporučil schválit vizi na zasedání valné hromady v Bohumíně. Valná hromada 17. prosince vizi schválila ( ). V samém závěru roku byla vyhlášena 1. tréninková výzva ( ). 6. Výroční zpráva o hospodaření Hospodaření v roce 2013 se týkalo zejména čerpání výdajů v souvislosti s projektem Příprava podkladů pro ISÚ MAS Bohumínsko. Příjmová stránka byla zajištěna výběrem členských příspěvků z roku 2012 a bezúročnou půjčkou od města Bohumína ve výši půl milionu korun. Členské příspěvky za rok 2013 nebyly stanoveny, proto změnou stanov byla stanoven vstupní členský příspěvek pro nové členy přijaté v prosinci 2013 (byla splatné až v roce 2014). 6.1 Členské příspěvky za rok 2013 Členské příspěvky za rok 2013 nebyly stanoveny, proto změnou stanov byla stanoven vstupní členský příspěvek pro nové členy přijaté v prosinci 2013 (byla splatné až v roce 2014). Příspěvky za rok 2012 byly částečně uhrazeny v roce Město, obec IČ počet obyvatel příspěvek datum k na rok 2012 úhrady Bohumín Kč Dětmarovice Kč Dolní Lutyně Kč Doubrava Kč Petrovice u Karviné Kč Petřvald Kč Rychvald Kč CELKEM Kč 12

13 Člen MAS IČ faktura příspěvek datum na rok 2012 úhrady DRC s.r.o FA 2012/ Kč Gesomont s.r.o FA 2012/ Kč MARENDI o.s FA 2013/ Kč MOJE PRÁDELNA s.r.o FA 2012/ Kč Občanské sdružení AVE FA 2013/ Kč OS Maryška FA 2013/ Kč Roman Volák FA 2013/ Kč SDH Dolní Lutyně-Nerad FA 2013/ Kč SDH Doubrava FA 2012/ Kč SDH Rychvald FA 2013/ Kč SK Dětmarovice, o.s FA 2013/ Kč TJ Petřvald FA 2013/ Kč VaC Design s.r.o FA 2012/ Kč ZE FA s.r.o FA 2013/ Kč Uhrazeno celkem - z toho v roce z toho v roce Kč Kč Kč 6.2 Roční účetní závěrka za rok 2013 Zájmové sdružení právnických osob bylo po své registraci u KÚ Moravskoslezského kraje rovněž registrováno u finančního úřadu k dani z příjmů právnických osob. Firemní účet byl založen dne u České spořitelny, a.s., pobočky v Bohumíně. Číslo účtu je /0800. Stav na účtu k činil ,19 Kč, k činil stav účtu ,20 Kč. Pokladna nebyla zřízena. Účetní závěrku zpracovala p. Taťána Heczková. schválil Ing. Lumír Macura. Daňové přiznání bylo podáno v termínu do Hospodaření skončilo ztrátou 33 tis. Kč v souvislosti s pouze průběžným čerpáním dotace z Programu rozvoje venkova ČR ve výši 373 tis. Kč. Konečné vyúčtování dotace v celkové výši 500 tis. Kč je k Přílohy (zveřejněny na www stránkách MAS): Rozvaha: Výkaz zisků a ztrát: 13

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 -

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 - Výroèní zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s. 2007 Obsah: 1. Úvod - 3-1.1 Vznik společnosti - 3-2. Organizační struktura společnosti - 6-2.1 Přehled orgánů společnosti - 6-2.1.1 Správní rada - 6-2.1.2 Dozorčí

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Výroční zpráva Místní akční skupiny Brána Brněnska, o. s. za rok 2013 Úvodní slovo...2 Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s....3 Členská základna v roce 2013...5 Náplň

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko Beskydy z. s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko Beskydy z. s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko Beskydy z. s. Obsah ÚVODNÍ ČÁST... 5 1 ÚVOD S POPISEM ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ... 5 1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINĚ... 5 1.1.1 Identifikace

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

MAS Lípa pro venkov o.s.

MAS Lípa pro venkov o.s. Suchdol Miskovice Církvice Církvice Třebešice Skvrňov Vavřinec Vidice Onomyšl Malešov Úžice Košice Křesetice Rašovice Kluky Močovice Samopše Staňkovice Nepoměřice Vodranty Drobovice Ledečko Souňov Úhlířské

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [1] Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [2] Obsah 1. Úvod... 3

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Charakteristika společnosti Orgány a personální zajištění o.p.s. Přehled činností v roce 2013 Členská základna Zpráva o hospodaření Stránka 1 z 13 Charakteristika společnosti:

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení)

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení) Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1, Czech Republic Zápis ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 Leden 2007 1 Založení agentury Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. byla založena usnesením Zastupitelstva

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více