Vážený čtenáři, vážená čtenářko,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážený čtenáři, vážená čtenářko,"

Transkript

1 Výroční zpráva 2008

2 Vážený čtenáři, vážená čtenářko, do vašeho zorného pole se vám právě dostala výroční zpráva Attaveny, o.p.s. za rok Než se začtete do událostí, které v tomto roce potkaly naši českobudějovickou neziskovou organizaci, chtěl bych vám na tomto místě poděkovat za váš zájem, kvůli kterému mělo smysl popsat tuto i následující stránky. Od osmičky na konci letopočtu jsme očekávali další nové výzvy, překonané překážky, vyřešené problémy, splněné sny a nové zkušenosti. Nové výzvy přišly. My jsme předpokládali, že je přinese MPSV v podobě grantových výzev nového rozpočtového období evropských strukturálních fondů. A protože se tak nestalo, samotnou výzvou se ukázala být skutečnost, co dál bez majoritního zdroje financování našich hlavních aktivit. Překážkou se najednou stal každý měsíc, který musela organizace překonat po skončení třech velkých projektů v červnu Náhle vyvstal problém, jak udržet zainteresovanost na Attaveně u všech jedenáct zaměstnanců se vším, co s tím souvisí. Jedno želízko v ohni nás dokázalo udržet pohromadě a čekání na výsledek nás dostatečně poutalo k přítomnosti. A želízko nás nezklamalo. Na konci roku jsme začali realizovat projekt na území hlavního města Prahy, který naplnil naše očekávání od roku 2008 v té podobě jak jsme si přáli. Hodnotím-li tedy rok 2008 z pohledu života Attaveny myslím, že v něm bylo všeho dost. Jen trochu jiné, než jsme předpokládali. A to je asi ta hlavní zkušenost, kterou Attavena potřebovala získat. Zdeněk Klouda 30. června 2009 Attavena, o.p.s. výroční zpráva

3 Základní údaje o společnosti Attavena, o.p.s. Datum vzniku: 15. července 1999 (zápis v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl O, vložka 52) IČ: , DIČ: CZ číslo bankovního účtu: / Druh poskytovaných služeb 1. Posláním společnosti Attavena je vzdělávání a rozvoj neziskových organizací v České republice a střední a východní Evropě, podpora a vzdělávání sociálně znevýhodněných osob a podpora kulturních a uměleckých aktivit v oblasti užité grafiky. Toto poslání bude naplňováno poskytováním veřejně prospěšných služeb zejména obecně prospěšným společnostem, veřejnoprávním institucím, občanským sdružením, sdružení dětí a mládeže a nadacím (dále jen neziskové organizace ) nebo jejím zakladatelům a dále osobám s omezenou dostupností vzdělávání. 2. Poskytované služby jsou: a) organizace kurzů, školení, seminářů, konferencí b) poskytování služeb na téma: I) získávání financí pro činnost neziskové organizace II) budování image neziskové organizace III) strategické plánování neziskové organizace IV) obsah a zpracování informačních materiálů V) sestavení a tvorba výroční zprávy organizace VI) elektronické publikování a práce s Internetem c) publikační a vydavatelská činnost 3. Doplňkovou činností obecně prospěšné společnosti je: a) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti b) grafické práce a kresličské práce Attavena, o.p.s. výroční zpráva

4 Hlavní aktivity v roce 2008 Attavena v roce 2008 úspěšně dokončila tři velké vzdělávací projekty a jeden nový získala a v závěru roku začala i realizovat. Stěžejním obsahem všech projektů byly kurzy práce s výpočetní technikou, doplňujícími aktivitami byly motivační a informační přednášky, správa internetových pracovišť, publikační aktivity, podpora nových pracovních míst a praktická pomoc klientům při získávání pracovního místa. Našimi hlavními cílovými skupinami byli rodiče malých dětí, nezaměstnaní starší padesáti let či nezaměstnaní znevýhodnění nějakou formou sociálního vyloučení, senioři a neziskové organizace regionu. Ve zbývajícím čase a s využitím volných zdrojů jsme se věnovali také následujícím mimoprojektovým činnostem: - Vzdělávacím aktivitám v oblasti informačních technologií: organizace a realizace počítačových kurzů prostřednictvím mobilní počítačové učebny nebo na počítačích klienta. - Grafickým službám: grafické zpracování a zprostředkování tisku plakátů, brožur, publikací, propagačních a prezenčních materiálů; tvorba www stránek. Klienty byli zejména zaměstnanci Jihočeské univerzity a Akademie věd ČR a neziskové organizace z jižních Čech. Attavena, o.p.s. výroční zpráva

5 Projekty z let 2003 až 2007, na které naše aktivity roku 2008 metodicky a technicky navazují Rozvoj dovedností neziskových organizací prezentovat se a pracovat s informačními technologiemi; číslo projektu: Phare / ; období realizace: ; Phare; administrátor: NROS; rozpočet: 1 mil., cílové skupiny: nestátní, neziskové organizace Attavena o.p.s. cesta k finanční soběstačnosti; číslo projektu: CZ2002/ / ; období realizace: ; Phare; administrátor: NROS; rozpočet: 1.mil; cílová skupina: Attavena, o.p.s. Klikněte pravým, dědo! ; projekt o vzdělávání seniorů v práci s IT a zvýšení dostupnosti PC a internetu pro seniory; číslo projektu: CZ 2002/ , realokace / ; období realizace: ; Phare; administrátor: NROS, rozpočet 3,4 mil.; cílová skupina: senioři. Rozvojová podpora vzdělávání s využitím IT na multietnickém gymnáziu v Gradačacu v Bosně a Hercegovině ; vybavení školy výpočetní technikou a vzdělávání učitelů a žáků školy v oblasti IT; období realizace: ; Trilit. CIDA a MZČR; administrátor: RS ÚMV Nebojte se myši, mámo! vzdělávání žen vracejících se na trh práce v oblasti informačních technologií; realizace rekvalifikačních počítačových kurzů, motivačních přednášek a dalších podpůrných aktivit (zajištění provozu internetových pracovišť a vydání publikace) pro ženy vracející se na trh práce; číslo projektu: 1.1./109; období realizace: květen 2005 až červenec 2006; administrátor: NVF, o.p.s.; rozpočet: , vklad Attaveny 5000, zdroj: MPSV (Phare 2003 RLZ Posílení aktivní politiky zaměstnanosti) I myš může být kamarádka! podpora rovných příležitostí pro ženy mobilním vzděláváním v oblasti IT; realizace rekvalifikačních počítačových kurzů, motivačních přednášek a dalších podpůrných aktivit (zajištění provozu internetových pracovišť, Průzkum potřeb a znalostí žen v práci s PC a internetem) pro ženy vracející se na trh práce); číslo projektu: CZ / /0068; realizace prosinec 2005 až listopad 2007; administrátor: NVF, o.p.s.; rozpočet: Kč; zdroj: MPSV (OP RLZ, opatření 2.2 Podpora rovných příležitostí žena mužů na trhu práce). Attavena, o.p.s. výroční zpráva

6 Projekty v roce 2008 O krok dál komplexní vzdělávání lektorů IT a mobilní středisko ECDL zdroj: JČ Kraj (OP RLZ, opatření 3.3 Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání) číslo projektu: CZ / /0023 administrátor: Jihočeský kraj rozpočet: Kč realizace: červenec 2006 až červen 2008 umístění: Jihočeský kraj Projekt byl zaměřen na posílení systému kvalitního vzdělávání dospělých v oblasti informačních technologií dostupného i v méně přístupných částech regionu. Tento projekt se v soutěži s dalšími 38 projekty umístil na prvním místě. Aktivity: Vyškolení 5 lektorů Attaveny na testery ECDL (European Computer Driving License); vytvoření testovacího střediska ECDL; vývoj rekvalifikačního programu Lektor kurzů výpočetní techniky; vyškolení 10 nových lektorů IT; v rámci praxe nových lektorů uskutečnění 20 rekvalifikačních kurzů pro pracovníky obecních úřadů, pro klienty v produktivním věku starší padesáti let a pro rodiče předškolních dětí. Výsledky: Akreditováno bylo 5 testerů, všichni jsou zaměstnanci Attaveny, o.p.s. Středisko pro testování ECDL (ID CZ162). Rekvalifikační program Lektor kurzů výpočetní techniky s celkovým rozsahem 320 vyučovacích hodin úspěšně absolvovalo všech 10 vybraných účastníků. Noví lektoři dokázali poměrně úspěšně předat své zkušenosti dalším 214 klientům, neboť 175 z celkového počtu úspěšně absolvovalo jeden z 20 rekvalifikačních kurzů Základy obsluhy osobního počítače. Kurzy se uskutečnily v těchto městech: Borovany, České Velenice, Kaplice, Křemže, Mladá Vožice, Netolice, Planá nad Lužnicí, Suchdol nad Lužnicí, Třeboň, Velešín, Volary, Volyně, Zdíkov. Attavena, o.p.s. výroční zpráva

7 Myš není pro kočku! posílení šancí a motivace sociálně znevýhodněných občanů nad 50 let věku v menších obcích regionu prostřednictvím mobilních IT rekvalifikačních kurzů zdroj: MPSV (OP RLZ, opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí) číslo projektu: CZ / /2318 administrátor: NVF, o.p.s. rozpočet: Kč realizace: říjen 2006 až červen 2008 umístění: Jihočeský kraj Projekt byl postaven v duchu našich mobilních vzdělávacích aktivit v oblasti informačních technologií. Cílovou skupinou projektu byli lidé starší padesáti let, kteří jsou stále v produktivním věku. Tento projekt se v soutěži s dalšími 138 projekty umístil na šestém místě. Aktivity: Realizace 25 motivačních a informačních přednášek pro 250 příslušníků cílové skupiny; aktualizace a realizace 30 rekvalifikačních kurzů Základy obsluhy osobního počítače (v délce 40 nebo 60 hodin) pro 330 účastníků; uskutečnění 30 seminářů Orientace na trhu práce a zaškolení dvou asistentů, kteří jsou po celou dobu projektu k dispozici klientům při hledáním zaměstnání; zprovoznění 10 internetových pracovišť a zajištění jejich bezplatného používání cílovou skupinou na veřejně přístupných místech; příprava, vydání a cílená distribuce publikace Jak se neztratit II (1000 ks, plus elektronická veze na CD) pro klienty projektu. Výsledky: Informace o možnostech a přínosu sebevzdělávání si na 33 motivačních přednáškách vyslechlo 427 lidí a 268 z nich se rozhodlo vstoupit do nabízených kurzů. Během projektu absolvovalo jeden z rekvalifikačních kurzů celkem 360 klientů a z nich 267 získalo osvědčení o rekvalifikaci. Kurzy se uskutečnily v těchto městech: České Budějovice, Červený Dvůr, Český Krumlov, Dačice, Kaplice, Milevsko, Nová Bystřice, Písek, Prachatice, Protivín, Strakonice, Tábor, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou, Veselý nad Lužnicí. Prakticky zaměřený 6-ti hodinový seminář Orientace na trhu práce absolvovalo 360 osob. Asistenti se během projektu věnovali, kromě praktické pomoci při hledání zaměstnání, také doučování klientů. V rámci projektu bylo po jižních Čechách zprovozněno 9 internetových pracovišť v 7 knihovnách, v charitě a v kulturním domě. Publikace o nákladu ks (ISBN: ) a s tématy z oblasti nezaměstnanosti a hledání zaměstnání byla distribuována klientům kurzů, spolupracujícím organizacím a úřadům práce. Attavena, o.p.s. výroční zpráva

8 O-sto-myš! posílení šancí na trhu práce sociálně znevýhodněných skupin mobilním vzděláváním IT rekvalifikačních kurzů a podpora vzniku pracovních míst zejména v nepodnikatelských subjektech zdroj: ÚP ČB (OP RLZ, opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání) číslo projektu: CZ / /0003 administrátor: ÚP ČB rozpočet: Kč realizace: říjen 2006 až červen 2008 umístění: Jihočeský kraj Projekt byl již třetím vzdělávacím projektem pro maminky. Cílovou skupinu tvořili kromě rodičů na mateřské/rodičovské dovolené také osoby pečující o dítě do 15 let. Během projektu byla vytvářena nová pracovní místa v různých organizacích na jihu Čech. Tento projekt se v soutěži s dalšími 25 projekty umístil na čtvrtém místě. Aktivity: Realizace 9 motivačních a informačních přednášek; realizace 22 rekvalifikačních kurzů Základy obsluhy osobního počítače pro 240 účastníků a účastnic; druhé aktualizované vydání publikace Jak se neztratit ; Sedmiměsíční podpora provozu 16 internetových pracovišť.;vytvoření a udržení 12 nových pracovních míst, která budou obsazena osobami bez práce nebo absolventy bez pracovní praxe. Výsledky: Na 14 místech Jihočeského kraje se 16-ti motivačních přednášek zúčastnilo 189 osob a z nich 168 nastoupilo do kurzu. Do 27 rekvalifikačních kurzů nastoupilo 297 osob, z nich 274 získalo osvědčení o rekvalifikaci a dále 21 z nich úspěšně složilo testy ECDL Start. Kurzy se uskutečnily v těchto městech: Bechyně, Blatná, České Budějovice, Dub u Prachatic, Horní planá, Jílovice, Jindřichův Hradec, Kardašova Řečice, Ledenice, Nová Bystčice, Písek, Tábor, Vodňany, Volyně, Vyšší Brod. Publikace o nákladu ks (ISBN ) s informacemi z oblasti pracovně právní problematiky a hledání zaměstnání byla distribuována konkrétním ženám a zbývající spolupracujícím organizacím. Projekt podpořil provoz 20-ti internetových pracovišť ve veřejných institucích po celých Jižních Čechách, celkem byla internetová pracoviště během hodin využita krát. Projekt umožnil vznik 15-ti nových pracovních míst v 10-ti různých organizacích, která celkem fungovala 205 měsíců. Attavena, o.p.s. výroční zpráva

9 Senioři komunikují zdroj: Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových program: Senioři komunikují rozpočet: Kč realizace: červen 2008 až září 2008 umístění: Jihočeský kraj Senioři byli našimi klienty i v roce V rámci projektu Senioři komunikují Nadačního fondu Livie a Václava Klausových jsme uskutečnili 14 dvanáctihodinových počítačových kurzů pro 142 seniorů. Během kurzu se účastníci seznámili se základní obsluhou PC, s používáním elektronické pošty a s psaním textu. Dále se senioři učili používat mobilní telefon a platební kartu. Kurzy se uskutečnily v těchto městech: Bechyně, Čáslav, Horažďovice, Kutná Hora, Netolice, Nymburk, Planá nad Lužnicí, Poděbrady, Suchdol nad Lužnicí, Sušice, Trhový Štěpánov, Třeboň, Vlašim, Volyně. *** V práci jako doma podpora souladu rodinného a pracovního života a návratu na trh práce pro osoby pečující o malé děti mobilním poradenstvím a vzděláváním v oblastech ICT a podnikání zdroj: Operační program Praha adaptabilita, prioritní osa 2 číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/31617 administrátor: Magistrát hlavního města Prahy rozpočet: ,22 Kč realizace: listopad 2008 až září 2010 umístění: Praha Projekt volně navazuje na předchozí projekty zaměřené na rodiče (maminky) s malými dětmi. Těžiště projektu je v základních a specializovaných kurzech počítačových dovedností doplněné o skupinu volně volitelných dalších aktivit motivačních a vzdělávacích aktivit. Tento projekt se v soutěži s dalšími 304 projekty umístil na prvním místě. Aktivity: Realizace 12 rekvalifikačních kurzů Základy práce s PC a Orientace na trhu práce (60 hod/kurz) pro 144 osob; 3 kurzů pokročilé práce s PC zakončené ECDL testem (60 hod/kurz) pro 33 osob; 18 pokročilých kurzů s tématy Tvorba www stránek, MS Publisher, MS Powerpoint, MS Access, OpenOffice (30 hod/kurz) pro 192 osob; 3 kurzy Základy podnikání a/nebo obchodněkomunikační dovednosti (60 hod/kurz) pro 33 osob. Uskutečnění individuálního profesního poradenství pro 20 osob; realizace 12 dnů setkávání CS s lidmi, kteří byli v obdobné situaci a dobře ji zvládli pro nejméně 60 osob; zpracování, vydání a distribuce 1000 ks publikace Příklady táhnou. Výsledky: V roce 2008 jsme začali s přípravou nových a aktualizací stávajících kurzů, úpravou vzdělávací metodiky a přípravou prvního výukového cyklu v Praze Čakovicích. Attavena, o.p.s. výroční zpráva

10 Vzdělávací mimoprojektové aktivity V souvislosti s rozvojem našeho technického i znalostního zázemí, rozšiřujících se zkušeností a praxe v oblasti vzdělávání v práci s informačními technologiemi jsme i v roce 2008 pokračovali v nabídce a realizaci neprojektových služeb. Celkový obrat mimoprojektové výuky činil 408 tis. Kč. ECDL (European Computer Driving Licence) je mezinárodně uznávaná, objektivní a standardizovaná metoda pro ověřování počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických testů schopnost libovolné osoby využívat základní informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodně dohodnuté definici počítačové gramotnosti (ECDL Sylabus). V našem testovacím středisku ECDL jsme uskutečnili testování 63 klientů ve 300 ECDL modulech. Hlavními rysy naší výuky jsou: - úprava obsahu podle přání klienta: při preferenci nízké ceny probíhá výuka podle osnov připravených kurzů; při potřebě zohlednit individuální požadavky upravujeme obsah kurzu podle přání klientů. - mobilita: prostřednictvím mobilní učebny lze výuku realizovat kdekoli ve vhodných prostorách; zájemcům z Českých Budějovic je k dispozici učebna v sídle Attaveny. - asistence: při výuce obvykle lektorovi pomáhá zaškolený asistent; jeho rolí je vyrovnávání rozdílů ve skupině a pomoc s doplněním látky po absenci klienta na předchozí lekci. - tištěné vzdělávací materiály: klientům zpravidla poskytujeme naše vlastní výukové materiály, které značně zvyšují efektivitu výuky. - individuální přizpůsobení: metodiku výuky přizpůsobujeme typu cílové skupiny, tak aby si předávané zkušenosti mohl klient maximálně osvojit. V případě potřeby používáme doprovodná opatření dle potřeb a požadavků klientů (hlídání dětí maminkám, uzpůsobení průběhu kurzu časovým a dalším omezením klientů,...) Grafické a prezentační služby Grafické služby rozvíjíme jako jednu z hlavních činností vedle realizace projektů od vzniku Attaveny v roce V počátcích byla způsobem, jak levně a přitom kvalitně prezentovat výsledky naší práce a práce organizací, se kterými jsme úzce spolupracovali. Postupně jsme získali tolik praxe, že jsme ji začali nabízet i širšímu spektru zájemců. I v roce 2008 tvořily grafické služby nedílnou součást našich aktivit. Je významným zdrojem samofinancování organizace a přináší tak finanční prostředky potřebné na kofinancování našich výukových aktivit, na zajištění zdrojů na předfinancování velkých projektů a na pokrytí režijních nákladů organizace. Přehledně zpracované ukázky grafiky, kterou jsme vytvořili, jsou v sekci Portfolio na Naší specializací je tvorba plakátových vědeckých sdělení (posterů), tabulí pro naučné stezky, letáků a vydávání výročních zpráv, brožur a publikací. Doplňující aktivitou je grafický design, powerpointové prezentace a tvorba www prezentací. V roce 2008 jsme realizovali 71 samostatných zakázek s celkovým obratem 478 tisíc korun. Attavena, o.p.s. výroční zpráva

11 Hospodaření v roce 2008 Účetní jednotka: Attavena, o.p.s. (Husova 45, České Budějovice); IČ: , DIČ: CZ ; účtujeme v podvojném účetnictví; jsme plátci DPH; Číslo našeho účtu je /0300 (ČSOB). Naše účetnictví prochází každoročním nezávislým auditem. Každý náš projekt nad tři milióny korun prochází samostatným auditem. Rozvaha Aktiva k k Dlouhodobý majetek celkem Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehm. majetku Oprávky k sam. mov. věcem a souborům mov. věcí Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku Krátkodobý majetek celkem Pohledávky celkem Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky Jiné pohledávky Dohadné účty aktivní Krátkodobý finanční majetek celkem Pokladna Účty v bankách Jiná aktiva celkem Náklady příštích období Aktiva celkem Pasiva k k Vlastní zdroje celkem Jmění celkem Vlastní jmění 0 0 Fondy Výsledek hospodaření celkem Účet výsledku hospodaření Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0 0 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let Cizí zdroje celkem Krátkodobé závazky celkem Dodavatelé Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Závazky k institucím SZ a veřejného ZP Daň z příjmu Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé finanční zdroje Jiná pasiva celkem Výnosy v příštích období Pasiva celkem Attavena, o.p.s. výroční zpráva

12 Srovnání předchozích let Rok Výnosy (v tisících) Náklady (v tisících) Hospodářský výsledek Meziroční změna (%) Výnosy Náklady Výkaz zisku a ztráty 2008 Náklady Hlavní Doplňková Činnost celkem Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Daně a poplatky celkem Daň silniční Ostatní daně a poplatky Ostatní náklady celkem Ostatní pokuty a penále Úroky Jiné ostatní náklady Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Náklady celkem Výnosy Hlavní Doplňková Činnost celkem Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Ostatní výnosy celkem Úroky Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku Tržby z prodeje DNHM a DHM Provozní dotace celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmu Výsledek hospodaření po zdanění Attavena, o.p.s. výroční zpráva

13 Závěrečný výrok auditora k účetní závěrce za rok 2008 Attavena, o.p.s. výroční zpráva

14 Závěrečný výrok auditora k projektu O krok dál Attavena, o.p.s. výroční zpráva

15 Závěrečný výrok auditora k projektu Myš není pro kočku. Attavena, o.p.s. výroční zpráva

16 Závěrečný výrok auditora k projektu O-sto-myš. Attavena, o.p.s. výroční zpráva

17 Lidé v Attaveně v roce 2008 Všem, kdo svou prací přispěli k fungování Attaveny a jejích služeb, patří naše upřímné poděkování. Zakladatelé: Mgr. Lenka Barčiová, Mgr. Zdeněk Klouda, Mgr. Miroslava Toušová Správní rada: Mgr. Gronský Roman (předseda), Ing. Marek Lešičko, Mgr. Jiří Kovalovský Dozorčí rada: Mgr. Uhlířová Michaela, Mgr. Jedličková Olga, Mgr. Broumová (Cihlářová) Věra Základní tým Attaveny (zaměstnanci): Mgr. Zdeněk Klouda (ředitel) Jana Bláhová (Kloudová) RNDr. Dana Hanzliková Vašková, Ph.D. (do ) Lenka Hořejší Mgr. Veronika Hovjacká Mgr. Lucie Jílková Mgr. Vladimír Kabele Mgr. Eva Kalmíková (do ) Mgr. Zdeněk Klouda, st. Bc. Josef Kubín Jan Maule, BBS Mgr. Jana Skalská (do ) Bc. Lenka Smržová Ing. Michal Stříteský (do ) Josef Šíma (do ) Ing. Jitka Šimková (do a od ) Ing. Jan Pilát (externí účetní) Externí spolupracovníci (bez titulů): Albrechtová Klára, Anderlová Kateřina, Beck Martin, Bečvář Jaromír, Běhalová Pavlína, Blažková Alla, Brázdová Lenka, Brožová Eva, Budinová Dagmar, Buřičová Marcela, Cermanová Tereza, Gampeová Barbora, Hadrava Martin, Hlavatá Jana, Hořejší Lenka, Charvát Josef, Jankovcová Kateřina, Jankovská Zdeňka, Janoušková Kateřina, Jírovec Lukáš, Kaiserová Pavlína, Kálalová Lucie, Kejdová Martina, Kocman Richard, Kormúthová Anna, Kotrbová Gabriela, Kožíšková Pavla, Krystek Jiří, Krystková (Vrábková) Zuzana, Křivánková Hana, Kubinčiak Jan, Kuchyňová Daniela, Kulhánková Čejková Kateřina, Lajer Jan, Lenemajer Radek, Macounová Magda, Malečková Iveta, Malůš Radim, Marek Vladimír, Mazancová Aneta, Míčková Anna, Nováková Stanislava, Pecháček Ondřej, Petřík Tomáš, Píchová Jitka, Podlahová Šárka, Scháněl Josef, Šindelářová Marie, Šístková Lenka, Vaněčková Lenka, Vicánová Jiřina, Vlčková Romana, Vlková Gabriela, Vrána Pavel, Záleský Ondřej, (Žáková) Tomášková Petra. Attavena, o.p.s. výroční zpráva

18 Partneři a spolupracující organizace v roce 2008 Za spolupráci při organizaci jednotlivých aktivit děkujeme především těmto institucím a firmám: Obecní a městské úřady - Obecní úřad Zvíkov - Obecní úřad Jílovice - Město Mladá Vožice - Město Vyšší Brod - Město Volyně - Město Protivín - Město Městys Dub - Město Suchdol nad Lužnicí - Město Planá nad Lužnicí - Město Nová Bystřice - Město Kaplice - Město Písek - Magistrát Hl. M. Prahy - Praha městská část Libuš - Praha městská část Čakovice Knihovny - IKS Městská knihovna Třeboň - Městská knihovna Prachatice - Městská knihovna Volary - Městská knihovna Vodňany - Šmidingerova knihovna Strakonice - Městská knihovna v Českém Krumlově - Městská knihovna Nová Bystřice - Městská knihovna Trhové Sviny - Městská knihovna ve Volyni - Městská knihovna Mladá Vožice - Městská knihovna Dačice - Městská knihovna ve Veselí nad Lužnicí - Městská knihovna České Velenice - Městská knihovna Planá nad Lužnicí Mateřská centra - MC Kvítek Písek - MC Beruška Strakonice - MC Borovánek - MC Klubíčko Mladá Vožice - MC DUPY DUB, o.s. - MC Máj České Budějovice - Komunitní a mateřské centrum Jílovice - KM Macek Kolovraty, Praha - Klub maminek - MC Cirkus, Praha Čakovice - MC Kuřátko Libuš, Praha Attavena, o.p.s. výroční zpráva

19 Nestátní neziskové organizace - Kaňka o.s., Občanské sdružení volnočasových a terapeutických aktivit - Občanské sdružení Verdan Tábor - Farní charita Týna nad Vltavou - Jihočeská krajská organizace Pionýra, České Budějovice - Občanské sdružení Semafor volnočasové centrum pro děti a mládež, Veselí nad Lužnicí - Daphne ČR institut aplikované ekologie - Občanské sdružení Siglavy - Charita Kaplice - Farní charita Prachatice - Pionýrská skupina Tábornický klub Písek - CEGV Cassiopeia ZČ HB Forest Úřady práce - Úřad práce České Budějovice - Úřad práce Strakonice - Úřad práce Český Krumlov - Úřad práce Jindřichův Hradec - Úřad práce Písek - Úřad práce Prachatice - Úřad práce Třeboň Kulturní a informační centra - Kulturní dům Bechyně - Kulturní dům Beseda, České Velenice - Kulturní a informační služby města Prachatice - Kulturní a informační centrum Horní Planá - Turistické informační středisko Vimperk - Informační centrum Nová Bystřice - Informační centrum Borovany Školy - Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice - Základní škola Kaplice Školní Ostatní subjekty - Prachatické muzeum - Sociální služby města Milevska - Psychiatrická léčebna Červený Dvůr - Tiskárna Josef Posekaný v Českých Budějovicích - Galileo reklama spol. s r.o.; České Budějovice - Jiří Ptáčník autoškola, České Budějovice - JS-Car, Praha - Backer computer s.r.o., České Budějovice - DDM Týn nad Vltavou Attavena, o.p.s. výroční zpráva

20 Výroční zpráva Attavena, o.p.s. Husova České Budějovice IČ: , DIČ: CZ BÚ: /0300 Attavena, o.p.s. výroční zpráva

Základní údaje o společnosti Attavena, o.p.s. Druh poskytovaných služeb (platné znění v roce 2013)

Základní údaje o společnosti Attavena, o.p.s. Druh poskytovaných služeb (platné znění v roce 2013) Výroční zpráva 2014 Základní údaje o společnosti Attavena, o.p.s. Datum vzniku: 15. července 1999 (zápis v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002.

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002. Výroční zpráva 2005 TyfloCentrum Praha, o. p. s. Krakovská 21, 110 00 Praha 1 Telefon: 221 462 492 e-mail: praha@tyflocentrum.cz IČO: 26 72 77 65 Bankovní spojení: ČSOB 180555432/0300 http://praha.tyflocentrum.cz

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové.

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové. Utekl další! Jaký že byl? Jak pro koho a jak kdy! Chvílemi letěl, pádil, nedovolil nám se zastavit.

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 8 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 Druh obecně prospěšných služeb... 4 Placené fakultativní služby...

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Rytmus Benešov, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Rytmus Benešov, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Rytmus Benešov, o.p.s. 1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Rytmus Benešov, o.p.s. vstoupil do roku 2014 s jednou zásadní novinkou ve svých službách. Na obou pracovištích byla zaregistrována a

Více

www.tamtamyops.cz úvodní slovo úvodní slovo poslání, VÝROČNÍ VÝROČNÍ www.tamtamy.cz www.tamtamy.cz ZPRÁVA ZPRÁVA práce.

www.tamtamyops.cz úvodní slovo úvodní slovo poslání, VÝROČNÍ VÝROČNÍ www.tamtamy.cz www.tamtamy.cz ZPRÁVA ZPRÁVA práce. úvodní slovo úvodní slovo 2014 Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Máme Pokusím za sebou se tedy první o krátké rok existence shrnutí

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Očima předsedy správní rady

Očima předsedy správní rady Poslání Nadace O2 Hlavním posláním Nadace O2 je podpora projektů, které přímo nebo nepřímo přispívají ke zlepšování duševního i tělesného rozvoje dětí a mládeže. Dále chceme přispívat k rozvoji a ochraně

Více

je nestátní nezisková organizace,

je nestátní nezisková organizace, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 je nestátní nezisková organizace, zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a další duševní

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [1] Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [2] Obsah 1. Úvod... 3

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 Úlohou Rady galerií je reprezentovat sbírkotvorné galerie (muzea umění) s cílem napomáhat jejich rozvoji jako speciální části českého

Více

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09 Obsah 09 Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva): Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška,

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů:

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů: Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetencí občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených. Jak cíle naplňujeme? Provozujeme Občanskou

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 Databáze Semináře a kurzy www.neziskovky.cz služby Informační 30 dní pro neziskový sektor Kontakty Časopis GRANTIS Konzultace a poradenství

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEDMIKRÁSKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEDMIKRÁSKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEDMIKRÁSKA obecně prospěšná společnost HESLOVITĚ O ŠKOLE 16 žáků ve třídě, individuální přístup k žákům učení v souvislostech, projektové vyučování klasické a alternativní metody výuky

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 KAFIRA o.s. OBSAH Úvodní slovo ředitele 2 Základní údaje o organizaci 4 Poslání organizace 5 Cíle organizace 5 Komu jsou služby určeny 5 Poskytované služby 6 Zásady poskytování služeb

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Průběžná zpráva o naplňování

Průběžná zpráva o naplňování Průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni Bilance období: březen 2008 duben 2009 K 31. 3. 2009 zpracoval: Úřad služeb obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Obsah:

Více

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. SLAVIČÍN, ČERVEN 29 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

SOCIÁLNÍ AGENTURA Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2006

SOCIÁLNÍ AGENTURA Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2006 SOCIÁLNÍ AGENTURA Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2006 1. Poslání a cíle organizace Sociální agentura vznikla v roce 2001, má statut občanského sdružení a jejím posláním je usilovat o zlepšení

Více