VÝROČNÍ ZPRÁVA Národní síť podpory zdraví - Výroční zpráva 2014 Strana 1 (celkem 16)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Národní síť podpory zdraví - Výroční zpráva 2014 Strana 1 (celkem 16)"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Strana 1 (celkem 16)

2 Základní informace Název: Národní síť podpory zdraví, z.s. Právní forma: Nestátní nezisková organizace - zapsaný spolek Organizace byla pod názvem Občanské sdružení pro podporu Zdraví 21 zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR dne 26. června V roce 2010 došlo ke změně názvu na Národní síť podpory zdraví, o.s.. Od ledna 2014 je spolek zapsán ve spolkovém rejstříku Ministerstva spravedlnosti, vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložka č a název byl změněn na Národní síť podpory zdraví, z.s. (=zapsaný spolek). Adresa: Šrobárova 48, Praha 10 Adresa kanceláře: U Nemocnice 918/9, Valašské Meziříčí kontakt: Mgr. Lucie Martínková mail: telefon: Webová adresa: Identifikační číslo a bankovní spojení: IČO , DIČ CZ , běžný účet č /2010 (Fio banka, a.s.) Výbor NSPZ a statutární zástupce: Předsedkyně spolku, statutární zástupce: MVDr. Kateřina Janovská mail: tel: místopředsedkyně: Mgr. Dana Fragnerová, Praha členka výboru: Mgr. Jolana Keprtová, Šumperk členka výboru: MUDr. Šárka Nováková, Vsetín členka výboru: Marie Ticháková, České Budějovice Strana 2 (celkem 16)

3 Kde nás najdete: Kontakty: Praha, Středočeský a Plzeňský kraj: krajský jednatel Mgr. Dana Fragnerová mail: Ústecký kraj: krajský jednatel Mgr. Anna Milerová mail: Královéhradecký a Pardubický kraj: krajský jednatel: MVDr. Marcela Mathesová mail: Jihočeský kraj a Vysočina: krajský jednatel: Marie Ticháková mail: Olomoucký kraj: krajský jednatel: MUDr. Jolana Keprtová mail: Moravskoslezský kraj: krajský jednatel: Mgr. Kamila Petrušková mail: Zlínský kraj: ostatní kraje: krajský jednatel: MVDr. Kateřina Janovská mail: kontakt viz kancelář Počet členů k : 19 řádných členů + 3 čestní členové Počet zaměstnanců k : 1 na 0,2 úvazku Strana 3 (celkem 16)

4 O nás Jsme nezávislá dobrovolná nezisková organizace, sdružující členy na základě společného zájmu. Zabýváme se podporou a ochranou zdraví a prevencí nemocí na úrovni jednotlivců, skupin i společnosti. Náplní naší činnosti je podle stanov: o práce a působení ve smyslu programů Světové zdravotnické organizace a českých vládních programů pro zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky: Zdraví 21 a Zdraví 2020 o realizace a podpora projektů, aktivit a kampaní podpory zdraví a prevence nemocí o zdravotně výchovná, vzdělávací a ediční činnost o poradenská a konzultační činnost o prevence a řešení zdravotních rizik o poskytování odborných stanovisek a garance k činnostem a aktivitám v oblasti podpory zdraví, prevence nemocí a životního stylu o realizace zdravotnických, epidemiologických, sociologických a podobných průzkumů, studií a analýz, jejich vyhodnocování a interpretace o organizování a realizace zájmových aktivit a propagace účelného trávení volného času o realizace aktivit snižujících zdravotní a sociální dopady z důvodu sociálních nerovností, nemocí a nevhodného způsobu života Spolupracujeme s nevládními i státními organizacemi, s firmami, obcemi, městy, kraji a dalšími právnickými a fyzickými osobami. Našimi členy jsou především kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci různých odborností s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti podpory zdraví a prevenci nemocí. Dbáme o to, aby metody a postupy naší práce vycházely ze současné úrovně vědeckého poznání. Neposkytujeme zdravotní péči ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotní péči. Strana 4 (celkem 16)

5 Činnost v roce 2014 Pro rodiny, děti, mládež a pro pedagogy Hry našich babiček a dědečků Projekt, který u dětí v mladším školním věku rozvíjí základní pohybové dovednosti, tj. obratnost, koordinaci a svalovou sílu. Současně působí preventivně proti dětské nadváze a podporuje aktivní životní styl celých rodin. Využívá známé dětské hry, tzv. školky, a to s míčem, švihadlem, kamínkem či prádelní gumou, které v minulých generacích patřily mezi běžné hry dětí tohoto věku a které v posledních dvou desetiletích z volnočasových aktivit prakticky vymizely. Projekt řešil vzdělávání pedagogických pracovníků v metodice těchto her a jejich praktické prosazení do výchovného programu školních družin (příp. škol) v rámci celé ČR. Proběhlo 14 seminářů pro pedagogy, kterých se účastnilo 361 osob. Ti potom nacvičovali školky s více jak 3000 dětmi ve 202 školách, družinách a školních klubech a děti trénovaly i doma. Projekt ukončily desítky soutěží a přehlídek těchto her. Projekt byl finančně podpořen částkou 196 tis. Kč z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví Národní program zdraví-projekty podpory zdraví 2014, projekt č Hry našich babiček a dědečků. Pěstuj silné tělo, aby ti nerozkazovalo slabé. J.J.Rousseau Strana 5 (celkem 16)

6 Vitaminátor a pět pokladů z babiččiny truhly Trochu záhadný název Vitaminátor a pět pokladů z babiččiny truhly skrýval interaktivní program pro podporu zdravé výživy, pohybu i vyváženého životního stylu. Žáky ročníků v něm doprovázel mimozemšťan Vitaminátor, kterému děti prostřednictvím pokusů s potravinami demonstrovaly hlavní záludnosti pozemské výživy a pomocí krátkých scének z běžného života předváděly každodenní rozhodování o zdravém životě a pohybu. Vitaminátor také během svého putování po Zemi nalezl starou truhlu a v ní pět pokladů švihadlo, skákací gumu, míče či kamínky - a spolu s dětmi se naučil, jaké úžasné hry a soutěže plné pohybu se s těmito pomůckami dají hrát. Domů děti přinesly brožuru pro rodiče se souhrnem nejdůležitějších zásad zdravého života dětí a spoustu praktických tipů pro správný životní styl. V jarních měsících 2014 program absolvovalo celkem dětí ve vybraných školách Zlínského, Olomouckého, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Albert pro zdraví částkou ,- Kč. Navazoval na úspěšný projekt Vitaminátor se vrací na planetu 5xD z roku 2013 a byl propojen s projektem Hry našich babiček a dědečků. Zdravá abeceda ve Středočeském kraji Zdravá abeceda je značka komplexního programu výchovy ke zdraví pro mateřské školy, který již několik let rozvíjí občanské sdružení AISIS. Patří k nejznámějším preventivním programům pro tento věk. V roce 2014 probíhal ve Středočeském kraji projekt, který rozšiřoval metodiku Zdravé abecedy do další věkové kategorie. Jde o to, aby děti po příchodu na základní školu neztrácely dobré návyky a dovednosti, které v mateřské škole získaly. Národní síť podpory zdraví Strana 6 (celkem 16)

7 zajišťovala část tohoto projektu, a to v oblasti vzdělávání pracovníků a vedoucích školních jídelen a učitelek mateřských škol. Naši lektoři vedli několik desítek seminářů a metodických setkání. Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávaná slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat po škole; přidá-li se k tomu ještě zdraví a radost, pak zaplaťpánbůh: je toho dost pro největší pýchu vychovatelů. K. Čapek Další akce pro děti, mládež a pedagogy Besedy Rakovina není náhoda : jako lektoři jsme vedli dvouhodinové besedy pro studenty středních škol, jejichž náplní jsou základy prevence nádorů a seznámení s tím, jak souvisí životní styl a zdraví. Besedy ve školách českých i moravských měst doplňovaly projekt adresného zvaní na preventivní prohlídky Ministerstva zdravotnictví ČR a organizovala je Osvětová beseda, o.p.s.. 18ti besed se v roce 2014 účastnilo více jak 600 studentů. Školní Dny zdraví jsme v roce 2014 zajišťovali na ZŠ Loučka, ZŠ Úpice - Lány a ZŠ Hulín. Interaktivních programů s tématikou správné výživy, prevence úrazů, prevence HIV-AIDS a podpory zdraví se účastnilo cca 350 dětí. Týden zdraví města Valašské Meziříčí v prosinci 2014 zahrnoval také program pro děti a mládež: pro 1. stupeň základních škol soutěžní dopoledne v dětských pohybových hrách (školkách) s účastí 150 dětí. Pro studenty středních škol jsme připravili interaktivní program s tématikou prevence HIV/AIDS, účast cca 130 studentů 1. ročníků SŠ. Společně pro bezpečnější Ostravu. Na červnovém dni zaměřeném na prevenci úrazů, jsme zajišťovali 3 interaktivní stanoviště. Přednášky, besedy a interaktivní programy pro děti ve školách na témata správná výživa, pohybová aktivita, zdravý životní styl, prevence kuřáctví, sexuální výchova a prevence HIV/AIDS, bezpečné chování a prevence úrazů, poskytování první pomoci, hygiena a fyziologie dospívání, duševní hygiena a prevence stresu, komunikace, prevence nádorů. Celkem proběhlo 66 akcí, kterých se zúčastnilo 1700 dětí a dospívajících Vzdělávací semináře a besedy pro pedagogy: 7 kurzů první pomoci s praktickými nácviky pro 140 osob. Strana 7 (celkem 16)

8 Pro veřejnost, pro podniky, pro zdravotníky Dny zdraví Dny zdraví to je obecně zažitý název pro akce určené široké veřejnosti, které jsou zaměřené na poradenství správné výživy, na prevenci úrazů, prevenci nádorů či infekcí a na intervenci dalších faktorů správného životního stylu, ale také na měření základních ukazatelů zdraví, jako jsou hmotnost, BMI, krevní tlak, hladina cholesterolu a glukózy v krvi ad. V roce 2014 jsme organizovali nebo se se podíleli na akcích, kterých se účastnilo několik tisíc osob: Roadshow firmy Avenier, a.s. Letní dobrodružství začíná : prevence klíšťové encefalitidy, hry a testy pro děti i dospělé, propagace očkování. Akce probíhaly v květnu a červnu 2014 v Brně, Ostravě, Olomouci, Pardubicích, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Plzni a Praze. Roadshow k projektu prevence nádorů střev, prsu a děložního hrdla (projekt adresného zvaní na preventivní prohlídky Ministerstva zdravotnictví ČR): s našimi lektory se veřejnost mohla setkat na náměstích v Praze, Brně, Olomouci, Zlíně, Jihlavě, Znojmě, Ostravě a Opavě. Den zdraví jsme zajišťovali v Prostějově, Uničově a v Zastávce u Brna. Týden zdraví ve Valašském Meziříčí, , proběhl ve spolupráci a s finanční podporou 35 tis. Kč města Val. Meziříčí a 40 tis. Kč firmy Mondelez CR Coffee Production s.r.o., ve spoluúčasti s Nemocnicí Agel. Evropský týden žen Hluboká u Českých Budějovic, , sportovní areál Hluboká. Akce pro zdraví, pohodu a krásu žen, kde naši členové pravidelně Strana 8 (celkem 16)

9 zajišťují významnou část programu sekce Zdravý životní styl. Více na Firemní Dny zdraví v Kolbenschmidt Czech Rep., a.s. 19. a a vč. prezentace vhodných cvičení a pohybových aktivit pro správný životní styl. Poradna zdravé výživy při Farmářských trzích ve Valašském Meziříčí, 4x v letních měsících. Dny zdraví na výstavě Země živitelka České Budějovice Krátké intervence rizikového chování v pracovně lékařské péči Ze začátku jsem si myslela, že to nebude fungovat. Ale překvapilo mě, když jsem se skutečně ptala a zajímala, jak naši pacienti mluvili otevřeně o svých potížích a starostech a byli otevření radám, řekla jedna ze zdravotních sester, které prošly výcvikovým programem projektu. Projekt řešil vzdělání zdravotnických pracovníků v dovednosti časné identifikace rizikového chování a v metodice krátkého intervenčního pohovoru. Byl zaměřený na problém rizikového pití alkoholu. Prostřednictvím 4 workshopů a následné webové podpory vzdělával lékaře a zdravotní sestry v používání diagnostických postupů při zjišťování míry konzumace alkoholu a určování míry zdravotního rizika, ale zejména v používání správných komunikačních strategií při intervenčních pohovorech s pacienty. Získané dovednosti pak účastníci ověřovali v praxi. Šlo o to, aby došlo k odbourání nesprávných stereotypů a mýtů o provádění intervenčních pohovorů, které mezi odbornou veřejností panují (nedostatek času, odmítání ze strany pacientů/klientů, neúčinnost apod.), a aby cílová skupina byla motivována k uplatnění krátkých intervencí v denní praxi. Celkem proběhlo 5 seminářů určených pro lékaře a zdravotnický personál pracující v pracovně lékařských službách a v oblasti praktického lékařství. Metodika byla ověřena u téměř 100 pacientů, kteří také obdrželi svépomocné brožury. Ačkoliv zájem o vzdělávání v této oblasti nebyl u zdravotníků takový, jak jsme doufali, pozitivní zkušenosti zúčastněných přesvědčily, že správně vedené intervenční pohovory mají smysl a přináší pozitivní výsledky. Projekt byl finančně podpořen částkou 322 tis. Kč z programu Národní akční plány a koncepce Ministerstva zdravotnictví, projekt č. 3/14/NAP Strana 9 (celkem 16)

10 Tvorba národní sítě podpory pohybové aktivity Od září 2011 do srpna 2014 jsme byli partnery projektu Tvorba národní sítě podpory pohybové aktivity, jehož hlavním řešitelem je Univerzita Palackého v Olomouci a její Fakulta tělesné kultury. Dalšími partnery tohoto projektu jsou Národní síť zdravých měst a Platforma pro aplikace, výzkum a inovace, s.r.o. Projekt vytvářel síť organizací jako spolupracující základnu pro prevenci onemocnění, která vznikají v důsledku konzumního sedavého životního stylu, a dále na vzdělávání vysokoškolských studentů a pedagogů v této oblasti prevence. V roce 2014 jsme organizovali poslední ze série seminářů pro studenty, tentokrát pro studenty vyšší odborné zdravotnické školy v Olomouci, na téma Zdraví, životní styl a pohybová aktivita české mládeže. Jako člen sítě organizací podporujících pohyb a správný životní styl jsme se dále podíleli na přípravě podkladů pro českou verzi programu Zdraví 2020 v oblasti podpory pohybové aktivity. Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu, OP Vzdělání pro konkurenceschopnost. Dotace pro Národní síť podpory zdraví byla 336 tis. Kč (celkem za roky 2011 až 2014). Poradenství a léčba závislosti na tabáku v Pardubickém kraji V rámci tohoto projektu nabízíme již několik let odbornou pomoc a podporu zájemcům o odvykání kouření v poradenském centru v Pardubicích (Centrum pro závislé na tabáku, fungující při pardubické nemocnici). V roce 2014 proběhlo celkem 110 individuálních konzultací a 9 skupinových. V poradně se zaregistrovalo 27 nových klientů. Dále jsme se účastnili s akcemi na podporu odvykání kouření a propagaci nekuřáctví pěti akcí pro veřejnost: Dne zdraví v Chrudimi, Dne otevřených dveří v Strana 10 (celkem 16)

11 Nemocnici Pardubice, kampaně Světový den bez tabáku, Festivalu zdraví v Pardubicích a besedy pro zaměstnance. Na poradenském pracovišti proběhlo také 5 stáží studentů farmacie a adiktologie. Provoz poradny byl v roce 2014 podpořen 27 tis. Kč z grantu na podporu programů v oblasti sociálních věcí z rozpočtu Pardubického kraje programu 2 (aktivity navazující na služby poskytované podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách) Další aktivity pro veřejnost Školení a nácvik neodkladné laické zdravotní pomoci pro zaměstnance. V průběhu 33 kurzů vč. nácviků pro zaměstnance různých firem a organizací bylo proškoleno více jak 600 osob. Kurzy a besedy pro firmy s tématikou rizik hluku pro zdraví, prevence bolestí zad a snižování nadváhy Poradenství správné výživy a snižování nadváhy. Poradny našich členů v regionech nabízí individuální konzultace i skupinové kurzy - seznam poradenských center a kontaktů je uveřejněn na našich webových stránkách Kurz zdravotní gramotnosti pro rodiče malých dětí. Čtyři setkání v Komunitním a rodinném centru ve Valašském Meziříčí se zabývala tématy správné výživy, pohybové výchovy, prevence úrazů a neodkladné první pomoci v rodinách. Propagace podpory zdraví. V průběhu roku jsme uveřejnili několik desítek článků a zpráv v tisku, rozhlase a v dalších médiích. O našich aktivitách také průběžně informujeme na webu a na sociální síti Google+. Nejen k projektu Hry našich babiček a dědečků patří i propagace prostřednictvím facebookové stránky Aktivní účast na odborných akcích a další spolupráce s partnery. Přednášky a příspěvky např. na dvou obezitologických seminářích České lékařské komory (květen a září), na semináři pracovníků hygienické služby v prosinci a dalších. Dlouhodobě spolupracujeme s Národní sítí zdravých měst při odborném hodnocení práce měst v podpoře zdraví a při obhajobě kategorií A a B Zdravých měst a Místní agendy 21. V krajích naši členové spolupracují při metodickém vedení škol v oblasti výchovy ke zdraví a účastní se např. setkání metodiků prevence sociálně patologických jevů na školách ad. Distribuce zdravotně výchovných materiálů doplňkovou aktivitou je nabídka informačních brožur, letáků, plakátů pro školy, zdravotnická zařízení, firmy apod. Dodáváme ze zdrojů zdravotních pojišťoven, farmaceutických firem, Ministerstva zemědělství (bezpečnost potravin), příp. ze starších zásob Státního zdrav. ústavu. Strana 11 (celkem 16)

12 Pro seniory Rotopedtours a Pěškotours 2014 Účastníci Rotopedtours a Pěškotours 2014 opět vytvořili nový rekord, zdolali rovník 2x a ještě kousek navíc přidali oproti loňskému roku! Udržet si kondici, zastavit ubývání sil kvůli nedostatku pohybu a udělat něco pro své zdraví i náladu. To je hlavní cíl podzimní akce pro seniory, kterou organizujeme již osm let. I letos jízdou na rotopedu nebo pěší chůzí přivítali senioři z celé republiky podzim a dokázali, že věk ani zdravotní stav nerozhoduje, když chce člověk něco udělat pro své zdraví. Každý ušel nebo ujel to, co zvládl každý metr byl, je i bude úspěchem! Strana 12 (celkem 16)

13 Letošní 8. ročník byl ve znamení mnoha rekordů: zúčastnilo se 2053 osob ze 76 seniorských domovů, klubů, stacionářů a center z 10 krajů, které doplnili 3 samostatní účastníci. Všichni dohromady ujeli ,018 km a nachodili ,711 km, což dohromady činí úctyhodných ,729 km a v průměru na jednoho účastníka to činí 45,5 km. Každý rok ale zdůrazňujeme, že nejde o rekordy, ale o radost z pohybu a z pozitivních zážitků při společných setkáních. Cílem je povzbuzení seniorů ke zvyšování pohybové aktivity, zvýšení jejich sebejistoty i obecná podpora zdraví. Chceme, aby senioři přijali za své, že s přibývajícími léty aktivní život nekončí a přitažlivou formou nabízíme starším a starým lidem akci, která podněcuje k celoročnímu pohybu, říká autorka akce Marcela Mathesová. Každý účastník je tedy vítězem. Mnozí účastníci po skončení akce potvrdili už nyní zájem na účasti v příštím roce a slíbili, že budou poctivě trénovat v zimě, na jaře i v létě. Akci bylo možné zorganizovat díky finanční podpoře 150 tis. Kč Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci a projekt získal také finanční podporu 100 tis. Kč z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví Národní program zdraví-projekty podpory zdraví 2014, projekt č Velký dík patří pracovníkům zařízení pro seniory. Připojili se i další partneři, kteří pomáhali s organizací nebo pomohli zajistit akci materiálně, jako např. občanské sdružení Zdravá Vysočina nebo firmy Tropico s.r.o. a Drana Catering s.r.o., které do všech zúčastněných domovů doručily přírodní ovocné koncentráty a čaje, celkem v hodnotě 47 tis. Kč. Být mladý je nesnadné. Být starý je nepraktické. Ch. Boyer Další aktivity pro seniory Přednášky, besedy, motivační setkání: v roce 2013 proběhlo kromě 137 akcí při projektu Rotopedtours dalších 9 besed v Domovech pro seniory a seniorských klubech, kterých se zúčastnilo více jak 300 osob. Šedesát a víc neznamená nic 2014: od počátku projektu jsme odbornými partnery a garanty podzimního programu, který je zaměřen na podporu rekreačního sportování a pohybu, na vzdělávání a sociální aktivizaci osob ve věku nad 60 let ve Valašském Meziříčí. 6. ročníku se v roce 2014 se účastnilo 150 osob. Strana 13 (celkem 16)

14 Stejně jako v předchozích ročnících absolvoval každý účastník až 16 sportovních aktivit a 4 besedy. Ačkoliv největší zájem byl jako každoročně o plavání v krytém bazénu, překvapil zájem o nově zařazené taneční hodiny. Taneční dovednosti si mohli všichni účastníci otestovat na závěrečném slavnostním setkání, které každoročně akci ukončuje. Veselá mysl a srdce pokojné jsou nejlepší lékové pro zdraví. V.M. Kramerius Poděkování Upřímně děkujeme všem, kteří se na naší činnosti podílejí, pomáhají nám, jsou našimi členy, příznivci či přáteli. Jejich podpora je pro nás velkou a motivující posilou. Společné přesvědčení, že podpora zdraví má smysl pro každého jednotlivého člověka i pro veřejné zdraví, vnímáme jako zásadní. Děkujeme také všem, kteří přispívají na naši činnost finančně nebo materiálně. Bez jejich pomoci bychom nemohli naši práci rozvíjet. Věříme společně, že investice do zdraví patří mezi ekonomicky nejefektivnější vklady. Věříme také, že každý dobrý čin má nesmazatelný vliv a váhu na tomto světě. Naše díky patří zejména Nadaci Taťány Kuchařové Krása pomoci, Nadačnímu fondu Albert, Ministerstvu zdravotnictví ČR, Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Pardubickému kraji, firmám Mondeléz CR Coffee Production, Tropico s.r.o. a Drana Catering s.r.o., městu Valašské Meziříčí i dalším městům a Nemocnici Agel ve Valašském Meziříčí. Těšíme se na další spolupráci nejen v roce Strana 14 (celkem 16)

15 Zpráva o hospodaření Příjmy Částka Členské příspěvky 9 tis. Dotace ze státního rozpočtu 618 tis. Příspěvky samosprávných orgánů 27 tis. Příspěvky a dary na akce z nadací a dalších zdrojů 339 tis. Příjmy za služby v podpoře zdraví 675 tis. Doplňkové a ostatní příjmy 0 Celkem tis. Výdaje Částka Nákup a zhodnoc. nemovitostí a ostatního dlouhodobého majetku 0 Nákup drobného hmotného majetku 0 Opravy a údržba Nákup materiálu - kancel., zdravotní, odměny do akcí, spotřební 186 tis. Nákup služeb odborné služby pro aktivity podpory zdraví, propagace aktivit a jejich zajištění tis. Režie 41 tis. Cestovné 43 tis. Osobní náklady vč. zákonných odvodů 403 tis. Ostatní náklady 3 tis. Celkem tis. Výsledek hospodaření celkem -15 tis. Majetek Hodnota Nemovitosti 0 Ostatní dlouhodobý majetek 0 Drobný hmotný majetek 55 tis. Peněžní prostředky v hotovosti 1 tis. Peněžní prostředky na účtech 127 tis. - z toho úvěry 0 Pohledávky celkem 14 tis. Zásoby 0 Krátkodobý majetek celkem 143 tis. Závazky a jiná pasiva 48 tis. Vlastní jmění 111 tis. Vlastní zdroje celkem 95 tis. Strana 15 (celkem 16)

16 Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Možnosti dostupné zdravotnické péče a nových technologií jsou do značné míry vyčerpány a jejich další extenzivní růst je ekonomicky neudržitelný a nepřináší očekávaný efekt v ovlivnění zdraví obyvatelstva. K tomu přistupuje rychle se měnící životní styl, který přináší řadu negativních zdravotních důsledků: narůstá podíl obézních, nedostatečná je pohybová aktivita, roste průměrná hodnota krevního tlaku v populaci, nedaří se redukovat podíl kuřáků a stále vysoká je spotřeba alkoholu a stresová zátěž. S tím narůstá počet závažných neinfekčních onemocnění, zejména diabetu mellitu II. typu, nádorových, kardiovaskulárních, psychických a pohybových nemocí. Měnící se životní podmínky, životní styl, globalizace a migrace obyvatel přinášejí i zvýšené riziko infekčních nemocí, objevování nových infekcí a výskyt znovu se objevujících již dříve potlačených infekcí, a stejně tak nárůst vnímavých skupin obyvatelstva. Efektivním řešením této situace je prevence nemocí, ochrana a podpora zdraví. Dobrý zdravotní stav lidí je přínosem pro všechny resorty i celou společnost. To z něj činí významnou hodnotu. Dobré zdraví je nesmírně důležité pro ekonomický a sociální rozvoj a má zásadní význam jak pro život každého jednotlivce, tak i pro rodiny a všechny společenské skupiny. Špatný zdravotní stav plýtvá lidským potenciálem, vede ke stavům beznaděje a odčerpává veřejné i soukromé finanční prostředky. Umožníme-li lidem získat kontrolu nad svým zdravím a nad jeho základními determinantami, přispějeme tím ke zlepšení životní situace populačních skupin a kvality života lidí... Strana 16 (celkem 16)

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči (dále jen KCR) se snaží

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Význam Střediska volného času Ivančice v prevenci sociálně patologických jevů Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: Mgr. Jitka Kačerová

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Obsah. www.nadacecs.cz

Obsah. www.nadacecs.cz Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2010 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2010 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 5 Pomoc seniorům 6 Pomoc drogově závislým

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Vím, co jím a piju o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Vím, co jím a piju o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Vím, co jím a piju o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1. Úvod 2. Vznik a vize společnosti 3. Proč vznikla Vím, co jím a piju o.p.s. 4. Poslání společnosti 5. Hlavní obecně prospěšné činnosti 6. Cíle obecně

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEDMIKRÁSKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEDMIKRÁSKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEDMIKRÁSKA obecně prospěšná společnost HESLOVITĚ O ŠKOLE 16 žáků ve třídě, individuální přístup k žákům učení v souvislostech, projektové vyučování klasické a alternativní metody výuky

Více

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost občanské sdružení Šimůnkova 1600 182 00 Praha 8 - Kobylisy tel.: 286 883 676 fax: 286 882 788 IČO 66 000 971 www.alzheimer.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Očima předsedy správní rady

Očima předsedy správní rady Poslání Nadace O2 Hlavním posláním Nadace O2 je podpora projektů, které přímo nebo nepřímo přispívají ke zlepšování duševního i tělesného rozvoje dětí a mládeže. Dále chceme přispívat k rozvoji a ochraně

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Výroční zpráva Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny Těrlicko za šk. rok 2010/2011 2 a)

Více

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH Výroční zpráva 2013 ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU 3 OBSAH Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2013/154

Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2013/154 Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2013/154 Foto z TV pořadu Sama doma Z OBSAHU: Aktuální akce - Benefiční akce 2013 Mezinárodní onkologický kongres Karlovy Vary 2013 Ozdravné pobyty v roce

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015 Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2014 Duben 2015 Červen 2014 Atletické a sportovní hry v Zubří u Nového Města na Moravě. Název

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Výroční zpráva Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny Těrlicko za šk. rok 2009/2010 2 a)

Více