GLE o.p.s. Výroční zpráva 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GLE o.p.s. Výroční zpráva 2011"

Transkript

1 GLE o.p.s. Výroční zpráva 2011

2 Skupina GLE Zakladatel GLE o.p.s. Greater London Enterprise Limited Sídlo: Saint Martins House, Chapeltown Road, Leeds, West Yorkshire LS7 4HZ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska G L E o. p. s Pobočky GLE Bristol Hull Leeds Liverpool London Manchester Sheffield West Malling Whiteley Brusel Praha

3 3 G L E o. p. s. V ý r o č n í z p r á v a Úvodní slovo ředitelky 4 Realizační tým 5 Základní informace o organizaci 6 Informace o GLE Londýn 7 9 Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení 11 Pracovní a podnikatelské poradenství ve Středočeském kraji 12 Workshop pro AIESEC v rámci Business Lab Prezentace v proj. BRNO-LONDÝN 12 Workshop na konferenci Tessea 12 Spolupráce s EKS v ČR 13 FINANČNÍ ZPRÁVA 14

4 4 G L E o. p. s. V ý r o č n í z p r á v a ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY Rok 2011 byl pro GLE o.p.s. rokem velkých změn. Úspěšný projekt Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení se podařilo prodloužit až do října, kdy byla jeho realizace zakončena s výsledky, které předčily naše původní očekávání a to nejen v počtech klientů, kteří služeb projektu využili, ale také v rozmanitosti podnikatelských záměrů, které se klientům podařilo zahájit. Na tento projekt plynule navázal projekt nový - Pracovní a podnikatelské poradenství ve Středočeském kraji, který je zaměřen na podporu osob starších padesáti let, pro něž je začlenění se na trh práce v dnešní době obtížné a podnikání může být jedním z možných řešení jejich situace. Tento projekt potrvá až do října V roce 2011 se také ustálil tým pracovníků, rozšířili jsme aktivity zejména ve formě výuky seminářů s podnikatelskou tematikou do dalších organizací a na závěr roku jsme se přestěhovali do nových prostor v Praze 2. Věřím, že i v dalších letech se podaří naší obecně prospěšné společnosti přinášet klientkám a klientům prostřednictvím projektů i mimo ně zajímavé služby. Nadále budeme také rozvíjet spolupráci s mateřskou organizací v Londýně a přinášet prostřednictvím přenosu dobré praxe zajímavé nástroje do České Republiky. Hana Galiová Ředitelka GLE o.p.s.

5 5 G L E o. p. s. V ý r o č n í z p r á v a REALIZAČNÍ TÝM Ředitelka Hana Galiová V organizaci působí od ledna 2009 na pozici projektové manažerky. Zároveň v prosinci 2010 přijala funkci ředitelky GLE o.p.s. Od srpna 2011 nastoupila na mateřskou dovolenou. Projektová manažerka Michaela Barotková Do GLE o.p.s. nastoupila v roce 2009 na pracovní stáž. Od července 2010 v projektu působila jako podnikatelská poradkyně a posléze v srpnu 2011 nastoupila na pozici projektové manažerky. Poradce Tomáš Ryba Tomáš nastoupil do GLE o.p.s. na částečný úvazek jako podnikatelský poradce v roce Na podzim roku 2010 úspěšně složil zkoušky daňového poradce a v organizaci zaštiťuje odborné daňové a účetní semináře. Poradkyně Martina Koczová Martina nastoupila do GLE o.p.s. na pozici podnikatelské poradkyně v srpnu V současném projektu se kromě podnikatelského poradenství věnuje také pracovní problematice. Svou odborností zaštiťuje související právní otázky. Asistentka projektu Kateřina Bartošová Na pozici asistentky projektu nastoupila v květnu roku V GLE o.p.s. pracuje na zkrácený úvazek, současně studuje VŠ ekonomického zaměření.

6 6 G L E o. p. s. V ý r o č n í z p r á v a ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI Vznik organizace: GLE o.p.s. vznikla 14. prosince 2007 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 540 Identifikační číslo společnosti: Sídlo společnosti: Křižíkova 185/35, Praha 8, Adresa kanceláře: Tyršova 1832/7, Praha 2, Orgány společnosti GLE o.p.s. má tyto orgány: ředitelku správní radu dozorčí radu Správní rada V průběhu roku 2011 byl jmenován novým členem správní rady Tomáš Ryba. Na konci roku 2011 byla správní rada v tomto složení: Předsedkyně: Madeleine Marie Williams Místopředseda: Jiří Krátký Člen: Tomáš Ryba Změna zakládací listiny: V srpnu 2011 byla provedena změna zakládací listiny GLE o.p.s. Dle platné legislativy byla provedena změna statutárního orgánu ze správní rady na ředitele a došlo ke jmenování nového člena správní rady. Ředitelka Ředitelkou GLE o.p.s byla po celý rok Hana Galiová. Dozorčí rada Na konci roku 2011 byla dozorčí rada v tomto složení: Předseda: Stephen Anthony Boon Člen: Lauren Beverley Tobias Člen: Clare Rosemary Sharpen

7 7 G L E o. p. s. V ý r o č n í z p r á v a GLE Londýn Greater London Enterprise Greater London Enterprise (GLE) vznikla v roce 1982 jako nezisková agentura pro ekonomický rozvoj a revitalizaci v Londýně. V současné době zaměstnává více než 200 lidí, sídlí v Londýně a působí v celé Velké Británii. Od roku 2000 má pobočku v Bruselu a v roce 2005 zahájila provoz také pražská kancelář. Vlastníky GLE je 33 londýnských městských částí, nicméně GLE funguje na komerční bázi bez finančních dotací. Veškeré zisky jsou reinvestovány do aktivit společnosti. poradenství. Organizace staví na dosavadním úspěchu a vynikající pověsti v oblasti půjček, investic a řízení finančních fondů a trhu s nemovitostmi, aby tak podpořila obnovu ve sféře sociální, finanční i životního prostředí. Cílem skupiny GLE je stát se nejlepším partnerem nabízejícím inovativní služby a investice, které umožní růst ekonomického potenciálu jednotlivců a jejich rozvoj v podnikatelské sféře. Posláním GLE je odhalit a využít možnosti jednotlivců i rozvíjejících se firem. Společnost vnáší do sféry hospodářského rozvoje inovativní a ziskové přístupy a umožňuje tak úspěšný rozvoj podnikatelských aktivit na individuální i korporátní bázi. GLE Londýn je předním poskytovatelem služeb zaměřených na podnikové financování, rozvoj podnikání, dovednosti pro uplatnění na trhu práce a Martin Large, výkonný ředitel GLE Group

8 8 G L E o. p. s. V ý r o č n í z p r á v a PŘEHLED ČINNOSTÍ V ROCE 2011 Ukončení realizace projektu Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení Zahájení projektu Pracovní a podnikatelské poradenství ve Středočeském kraji Workshop pro AIESEC v rámci Business Lab Přednáška na konferenci projektu BRNO-LONDÝN Workshop na závěrečné mezinárodní konferenci Tessea Spolupráce s Evropskou kontaktní skupinou v České republice Akreditace rekvalifikačního kurzu Základy podnikání

9 9 G L E o. p. s. V ý r o č n í z p r á v a Ukončení realizace projektu Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení V roce 2011 byla realizována závěrečná část projektu Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení, který byl financován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita. Hlavním cílem projektu bylo podpořit podnikání osob ze znevýhodněných skupin a tím je zapojit na trh práce. V rámci projektu jsme se snažili dosáhnout několika dílčích cílů: - zvýšit dovednosti cílových skupin potřebných k zahájení vlastní podnikatelské činnosti a přípravě dobrého podnikatelského plánu, - rozšířit povědomí o podnikání jako cestě ze sociálního vyloučení, - přenos zahraniční dobré praxe (zejména z Velké Británie) v oblasti podpory podnikání znevýhodněných osob do ČR, což přispěje k rozšíření využívaných nástrojů při začleňování těchto osob na trh práce a tím k celkovému zlepšení situace cílových skupin. Cílové skupiny Služby projektu byly nabízeny třem cílovým skupinám: - imigrantům s legálním pobytem v ČR, - rodičům pečujícím o děti do 15 let, kteří nemají zaměstnání, - osobám dlouhodobě nezaměstnaným. Úspěch projektu Na základě projektové žádosti měl být projekt ukončen v březnu Vzhledem k vysokému zájmu cílových skupin jsme úspěšně zažádali o jeho prodloužení na dalších sedm měsíců. V říjnu 2011 jsme projekt ukončili a rozloučili se s jeho klienty. Služby projektu V rámci projektu jsme i nadále nabízeli služby formou seminářů a individuálních konzultací. Kromě přímé práce s klienty, jsme

10 10 G L E o. p. s. V ý r o č n í z p r á v a uspořádali také několik dalších akcí. Jednalo se o setkání se zástupci finančních institucí, které se uskutečnilo v březnu 2011 pod názvem Možnosti a cykly financování v životě firmy. Setkání bylo koncipováno do dvou částí, v první byla panelová diskuze a ve druhé proběhl malý veletrh všech zúčastněných organizací, kdy klienti mohli diskutovat s jednotlivými zástupci své otázky týkající se peněžité podpory, úvěrů apod. pro začínající podnikatele. Networking Na základě úspěchu této akce jsme se rozhodli připravit další síťovací setkání mezi klienty. První setkání Najdi svou příležitost se uskutečnilo v červnu 2011 a druhé v září Obě akce vzešly z podnětů klientů, kteří si stěžovali, že nemají dostatek příležitostí sdílet své zkušenosti a poznávat nové lidi. Cílem obou akcí bylo poskytnout klientům prostor na prezentaci jejich podnikání a zkušeností a dostatek času na navázání nových kontaktů. Výstupy projektu Monitorovací indikátory byly několikanásobně překročeny. Původně 100 podpořených klientů jsme splnili již po prvním roce trvání projektu a nakonec jsme podpořili celkem 258 osob, z nichž 204 bylo podpořeno úspěšně. Zpětnou vazbu jsme zjišťovali pomocí telefonického rozhovoru či u. Průzkum jsme zahájili v březnu V krátkém dotazníku jsme se ptali na spokojenost se službami, projektem, podnikatelskými poradci, a zda již klient zahájil podnikatelskou činnost. Z kontaktovaných 154 klientů 93 % bylo spokojeno s nabízenými službami a podnikatelskými poradci, 46 klientů dokonce zahájilo podnikání. Z celkového počtu 258 klientů, tak začalo podnikat 18 % klientů, což považujeme za velký úspěch. Klienti začali podnikat například v oblastech bytového či oděvního designu, zdravé výživy, rodinných center, webových stránek pro osoby zdravotně znevýhodněné, fyzioterapeutických služeb atd. V rámci projektu jsme v roce 2011 vytvořili nový produkt - metodiku Podnikatelské poradenství pro znevýhodněné skupiny, která je dostupná na našich webových stránkách. Projekt v číslech Zahájení projektu: 12/2008 Ukončení projektu: 10/2011 Celková doba trvání projektu: 35 měsíců Celkové náklady projektu: ,84 Kč Počet podpořených klientů celkem: 258 Odučeno seminářů: 87 Počet konzultací: 523 individuálních Kontaktní osoba projektu: Michaela Barotková Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

11 11 G L E o. p. s. V ý r o č n í z p r á v a Zahájení realizace projektu Pracovní a podnikatelské poradenství ve Středočeském kraji V listopadu 2011 realizační tým GLE o.p.s. zahájil realizaci projektu Pracovní a podnikatelské poradenství ve Středočeském kraji, jež je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Cílem projektu je podpořit znevýhodněné osoby na trhu práce tak, aby došlo k jejich opětovnému začlenění buď formou podnikání nebo získáním zaměstnání. Projekt je zaměřen na dvě cílové skupiny, které pobývají na území Středočeského kraje: - imigranty a azylanty - osoby starší 50let. V rámci projektu můžeme cílovým skupinám nabídnout poradenství a vzdělávání ve dvou oblastech, podnikatelské a pracovní. Zájemci, jež se zapojili do projektu hned v prvních měsících, mohli využít individuální konzultace, které jsme začali poskytovat již v listopadu. V roce 2012 bude nabídka služeb projektu obsahovat: - semináře s podnikatelskou tematikou, jedná se o soubor seminářů, který jsme upravili na základě zkušeností z předchozího projektu - semináře s tematikou pra -covně-právní, jež jsme nově připravili pro klienty tohoto projektu - job kluby - individuální konzultace, jež klienti mohou využít ke konzultaci podnikatelských nápadů nebo se mohou soustředit na vyhledávání práce - rekvalifikační kurz Základy podnikání - nácvik dovedností v tzv. fiktivní firmě. Realizaci projektu zajišťuje projektový tým ve složení: projektová manažerka, finanční manažerka, asistentka projektu, vedoucí poradce a poradkyně. Přepočteno na úvazky se jedná o 3,03 úvazku. Kontaktní osoba projektu: Michaela Barotková

12 12 G L E o. p. s. V ý r o č n í z p r á v a Workshop pro AIESEC v rámci Business Lab V rámci projektu BusinessLab proběhl workshop How to create a business plan. Podnikatelští poradci dne 29. června 2011 odučili workshop How to create a business plan. Seminář se uskutečnil na Vysoké škole ekonomické v rámci projektu BusinessLab, který pořádá studentská organizace AIESEC. Projekt BusinessLab je zaměřen na vysokoškolské studenty a jeho hlavním cílem je přiblížit problematiku podnikání a rozvoje nových podnikatelských nápadů v multikulturních skupinách. Na workshopu bylo dvacet účastníků z různých zemí, kteří přijeli do České republiky hledat podnikatelské příležitosti. Smyslem workshopu bylo tyto mladé potenciální podnikatele upozornit na důležitost vypracování podnikatelského plánu a poskytnout jim příležitost zkusit si podnikatelský plán připravit a prezentovat ho v rámci skupiny. Prezentace dobré praxe je důležitým prvkem pro rozvoj služeb znevýhodněným skupinám. Zkušenosti s přenosem knowhow jsme získali v projektu Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení. V říjnu 2011 prezentovala podnikatelská poradkyně GLE o.p.s. na konferenci pořádané organizací BrnoLIVE, o.p.s. pro zástupce neziskových organizací. Konference proběhla ve Slévárně Vaňkovka v Brně jako jedna ze závěrečných aktivit Přednáška na konferenci projektu BRNO - LONDÝN Workshop na závěrečné mezinárodní konferenci Tessea projektu BRNO-LONDÝN, jehož hlavním účelem byl přenos dobré praxe v oblasti vzdělávacích programů z Londýnských organizací do ČR. V prezentaci byly představeny aktivity londýnské GLE včetně příkladu konkrétního úspěšně realizovaného podnikatelského plánu v oblasti stěhovacích služeb. Informovali jsme také o přenosu know-how z naší mateřské organizace v Londýně. Druhý den konference byla GLE o.p.s. požádána o vedení workshopu na téma Sociálně podnikáme s cílovou skupinou - migranti. Workshopu se účastnili zástupci dalších neziskových organizací i jednotliví zájemci. Hlavními tématy byla problematika práce s cílovou skupinou, získávání zájemců o účast v projektech, motivace a aktivita cílové skupiny. Na workshopu se řešila i situace a postavení imigrantů ve společnosti a možnosti a cesty pomoci této skupině plně se začlenit do společnosti.

13 13 G L E o. p. s. V ý r o č n í z p r á v a Spolupráce s Evropskou kontaktní skupinou v České republice V roce 2011 jsme intenzivně spolupracovali s EKS v ČR na různých seminářích s podnikatelskou tematikou. Začátkem března 2011 se GLE o.p.s. podílela na výuce odborné části semináře zaměřeného na povinnosti podnikatelů spojené s ukončením roku Témata se týkala zdravotního a sociálního pojištění, odvodů daní z příjmů a formulářů platných pro rok Seminář uspořádalo Centrum na podporu integrace cizinců ve spolupráci s Evropskou kontaktní skupinou ČR. Poradce z GLE o.p.s. zajistil výuku odborné části semináře. aktivní zapojení v projektu Podnikání - vaše šance, financovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu. Poradci GLE o.p.s. připravili sedm seminářů s různými podnikatelskými tématy a přednášeli je pro účastníky projektu ze Středočeského a Plzeňského kraje. Na podzim 2011 se poradci z GLE o.p.s. podíleli na výuce nízkoprahových kurzů zacílených na cizince s bydlištěm v Plzeňském kraji. Jednalo se o semináře s tematikou povinností a rozvoje podnikání. Největší část spolupráce ale představuje Akreditace rekvalifikačního kurzu Základy podnikání GLE o.p.s. v červnu 2011 zažádala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy o udělení akreditace vzdělávacího programu Základy podnikání. Akreditaci jsme úspěšně získali, čímž jsme se stali oprávněným vzdělávacím zařízením, které může udělit úspěšnému účastníkovi rekvalifikace certifikát s celostátní platností. První rekvalifikační kurz proběhne v rámci projektu Pracovní a podnikatelské poradenství ve Středočeském kraji na podzim roku Kontaktní osoba: Michaela Barotková

14 14 G L E o. p. s. V ý r o č n í z p r á v a Finanční zpráva STAV MAJEKTU A ZÁVAZKŮ AKTIVA ,08 Krátkodobý finanční majetek ,48 Pokladna a ceniny ,00 Účet v bance ,48 Pohledávky ,60 Krátkodobé pohledávky ,00 Dlouhodobé pohledávky ,00 Přechodné účty 7 138,60 PASIVA ,08 Závazky ,27 Mzdy a odvody ,00 Daně ,00 Dodavatelé 6 213,40 Přechodné účty ,87 Vlastní kapitál ,81 Vklad zakladatele ,00 Výsledek hospodaření ,49 Hospodářský zisk za účetní období ,30

15 15 G L E o. p. s. V ý r o č n í z p r á v a VÝNOSY ,44 Tržby za vlastní činnost ,56 Výuka na seminářích, workshopech atd ,00 Ostatní 6 455,56 Dotace ,88 Dotace ESF - OPPA - Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení Dotace ESF - OP LZZ - Pracovní a podnikatelské poradenství ve Středočeském kraji , ,00 Dary ,00 Dary z GLE Group London ,00 NÁKLADY ,14 Osobní náklady ,00 Vzdělávání zaměstnanců ,00 Telefony ,10 Cestovné ,54 Nájem kanceláří ,30 Spotřeba energie ,65 Kancelářské potřeby ,00 Pojištění 2 662,00 Účetní a právní služby ,00 Náklady na reprezentaci ,00 Ostatní ,55

16

17

GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Úvodní slovo GLE o.p.s. zažilo zajímavý a přínosný rok. Uspořádali jsme několik kurzů a seminářů v oblasti projektového managementu a sociálního podnikání, docházelo k výměně

Více

Greater London Enterprise www.gle.cz. 2. čtvrtletí 2009

Greater London Enterprise www.gle.cz. 2. čtvrtletí 2009 2. čtvrtletí 2009 Realizace projektu Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení GLE o.p.s. realizuje v období prosinec 2008 březen 2011 projekt Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení podpořený

Více

Greater London Enterprise www.gle.cz. Co se dočtete v prosincovém bulletinu? Úvodní slovo. 4. čtvrtletí 2012. Úvodní slovo 1

Greater London Enterprise www.gle.cz. Co se dočtete v prosincovém bulletinu? Úvodní slovo. 4. čtvrtletí 2012. Úvodní slovo 1 4. čtvrtletí 2012 Co se dočtete v prosincovém bulletinu? Úvodní slovo 1 Další cyklus pracovních seminářů a job klubů 2 Podnikání nanečisto ve fiktivní firmě 3 Rekvalifikační kurz Základy podnikání 4 Paní

Více

///////////////////////////// ///////////////////////////////////

///////////////////////////// /////////////////////////////////// poradna///////// pro///////////////////// integraci////// výroční//////////// zpráva///////////////////////////////// 2014///////////////////// ///////////////////////////// ///////////////////////////////////

Více

Výroční zpráva. za rok 2013. Burma Center Prague, o.p.s.

Výroční zpráva. za rok 2013. Burma Center Prague, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Burma Center Prague, o.p.s. Budování právního státu v Barmě V roce 2013 implementovaly organizace Burma Center Prague, o.p.s. (BCP) a její partnerská organizace CEELI Institute,

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

1) Poslání Společnosti

1) Poslání Společnosti Výroční zpráva 2014 Obsah 1) Poslání Společnosti...1 2) Historie Společnosti... 2 3) Lidé ve Společnosti... 2 4) Činnost Společnosti... 3 5) Dárci, partneři a spolupracovníci... 14 6) Kontakty... 15 7)

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002 I. Úvodní slovo Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. Považuji za významné, že mezi všemi v úvahu připadajícími tématy vybralo valné shromáždění OSN právě

Více

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002.

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002. Výroční zpráva 2005 TyfloCentrum Praha, o. p. s. Krakovská 21, 110 00 Praha 1 Telefon: 221 462 492 e-mail: praha@tyflocentrum.cz IČO: 26 72 77 65 Bankovní spojení: ČSOB 180555432/0300 http://praha.tyflocentrum.cz

Více

www.tamtamyops.cz úvodní slovo úvodní slovo poslání, VÝROČNÍ VÝROČNÍ www.tamtamy.cz www.tamtamy.cz ZPRÁVA ZPRÁVA práce.

www.tamtamyops.cz úvodní slovo úvodní slovo poslání, VÝROČNÍ VÝROČNÍ www.tamtamy.cz www.tamtamy.cz ZPRÁVA ZPRÁVA práce. úvodní slovo úvodní slovo 2014 Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Máme Pokusím za sebou se tedy první o krátké rok existence shrnutí

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový

Více

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. SLAVIČÍN, ČERVEN 29 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví LOGOMANUÁL Výroční zpráva 2011 OBSAH Představení organizace 2 Národní dobrovolnické centrum (NDC) 2 Aktivity NDC 2-3 Dětské mentoringové programy 3-5 Mezinárodní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Výroční zpráva České kosmické kanceláře, o.p.s., za rok 2012 2 Obsah 1. Představení společnosti a základní údaje... 4 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

Multikulturní centrum Praha REGIONÁLNÍ ZPRÁVA Z PROJEKTU Knihovny pro všechny - Evropská Strategie pro Multikulturní vzdělávání 1. Výchozí situace projektu v Praze 2. Cíle projektu 3. Realizace projektu

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s Obsah Poděkování...2 1. Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s.,...3 2. Základní údaje o organizaci...4 3. Orgány společnosti a organizační struktura...5 4. Vznik Domu národnostních

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů:

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů: Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetencí občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených. Jak cíle naplňujeme? Provozujeme Občanskou

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Zpracováno v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 1 Obsah: I. INFORMACE O SPOLECNOSTI 1. Poslání a

Více