VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok PURKYŇOVA NADACE Slatina pod Hazmburkem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2010. PURKYŇOVA NADACE Slatina pod Hazmburkem"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 PURKYŇOVA NADACE Slatina pod Hazmburkem

2

3 Jan Evangelista Purkyně * v Libochovicích v Praze Rok 2009 byl 140. výročím úmrtí velikána naší historie. Poslání Purkyňovy nadace Ve smyslu statutu nadace, který byl schválen v souvislosti s transformací nadace dle zákona c. 227/97 Sb. par. 3 "Cíle a úcel nadace" je posláním nadace veškerá humanitární cinnost a ochrana kulturních, umeleckých a církevních památek a tradic a též prírodního a životního prostredí. Nadace tak pusobí v duchu poslání, které jí vložili zakladatelé

4 Historie Purkyňovy nadace Dne 22. února 1992 v roce 700. stého výročí udělení práva magdeburského Libochovicím, byla na radnici v Libochovicích založena nadace, která si vzala do svého názvu jméno slavného rodáka, lékaře, fyziologa, vlastence - buditele Jana Evangelisty Purkyně, který se na zámku v Libochovicích narodil 17. prosince Svým dílem přispěli k založení nadace pánové prof. Kopka, rektor univerzity J.E.Purkyně z Ústí nad Labem, prof. Blahoš, prezident čs. lékařské společnosti, ThDr. Koukl, biskup litoměřický, Josef Pol, přednosta Okresního úřadu v Litoměřicích, Mgr. Josef Kopic, přednosta Okresního úřadu v Lounech, ing. arch. Zadražil a pan Havránek jako vysocí státní úředníci, 15 starostů z Libochovicka, zejména pan Ing. Vítězslav Vacina polistopadový starosta města Libochovice, RNDr. Jan Marek CSc. a řada dalších významných osobností. Dne proběhlo slavnostní transformační zasedání Purkyňovy nadace. ČEZ a.s. Elektrárna Počerady, Čížkovická cementárna a.s. a Narcis a.s. Novosedlice složily rovným dílem nadační jmění ve fin. prostředcích ,- Kč Dne byly Purkyňově nadaci doručeny z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR fin. prostředky z Nadačního investičního fondu NIF 1. etapy jako navýšení nadačního jmění ve výši ,- Kč Dne byly Purkyňově nadaci doručeny finanční prostředky z přídělu II. etapy dělení Nadačního investičního fondu (NIF) v 1. tranži ,- Kč Dne byly Purkyňově nadaci doručeny prostředky z Nadačního investičního fondu v částce ,- Kč Dne vložila do majetku Purkyňovy nadace nemovitosti Jana Černá v hodnotě ,- Kč Dne byly Purkyňově nadaci doručeny prostředky z Nadačního investičního fondu v částce ,- Kč Dne vklad manželů Černých do majetku nadace, nemovitosti v hodnotě ,- Kč Dne byly Purkyňově nadaci doručeny prostředky z Nadačního investičního fondu v částce ,- Kč Dne byly Purkyňově nadaci doručeny prostředky z Nadačního investičního fondu v částce ,- Kč Po provedeném pořízení nemovitostí, ocenění nemovitostí v souladu s právními předpisy pro zápis do nadačního rejstříku znaleckými posudky činí výčet majetku: zakladatelské jmění: ,- Kč zemědělské pozemky ,- Kč vlastní jmění - Slatina čp. 11 a ,- Kč jmění NIF - Slatina čp ,- Kč Celkové jmění nadace ,- Kč - 3 -

5 Stručný popis činnosti v letech Vytvoření vztahů s obcemi, církví římsko-katolickou, mikroregionem, okresy, krajem, a se síťovými a zastřešujícími celostátními seskupeními. Několik menších akcí nadace, velký projekt Barokní Špitál Louny (15 mil. Kč), Kaple Sv. Prokopa Charvátce (2,5 mil. Kč). Účast v soutěži o prostředky z dělení NIF - Nadačního investičního fondu. Realizace projektu Hiporehabilitace v areálu VALDEK, Slatina čp. 12. Vklad majetku čp. 11 ve Slatině do majetku nadace a dokončování areálu. Grantový program PAMÁTKY A OBČANÉ. Dokončení celoroční haly a terapeutického prostoru k Změna podoby majetku nadace z NIF z fin. prostředků na nemovitosti. Oslavy 950 roků obce Slatina a litoměřické kapituly. V roce 2008 opět výrazné splácení části úvěru na stavbu haly VALDEK, V. grantové kolo programu PAMÁTKY A OBČANÉ. V roce 2009 doplacen úvěr 7 mil. Kč na stavbu haly areálu Valdek. Získány nadační dary na dostavbu areálu Valdek 8 mil Kč. Několik akcí připomínky 140. výročí úmrtí J. E. Purkyně. V roce 2010 ukončeny dlouhodobé projekty Prackovice nad Labem, Staňkovice, Roudnice nad Labem, pokračování 5. grantového kola, poskytnuto 18 nadačních příspěvků Kč. Ekonomické shrnutí za 19 roků existence. Celkové příjmy (kromě NIF) ,- Kč Provozní režie ,- Kč, tj. 15,16 % Správní rada Purkyňovy nadace Dalibor Černý předseda správní rady Bc. Šárka Černá člen správní rady Bc. Pavla Šimicová člen správní rady Dozorčí rada Purkyňovy nadace Jan Stýblo předseda dozorčí rady Pavel Šimic člen dozorčí rady Jaroslava Gužalovičová člen dozorčí rady - 4 -

6 Výroční zpráva Purkyňovy nadace za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 a) Sociální program nadace b) Památková péče NIF c) Povodně, zapojení nadace d) Ostatní aktivity nadace e) Příprava 20. výročí nadace A) SOCIÁLNÍ PROGRAM PURKYŇOVY NADACE Nejvýznamnější aktivitou nadace v roce 2010 byla podpora programu sociální integrace, hiporehabilitace a vzdělávání realizovaném v areálu PURKYŇOVY NADACE, Slatina čp. 12 specializovanou neziskovou organizací VALDEK, o.p.s. jako provozovatelem. Služeb poskytovaných v tomto areálu nadace využívalo v roce 2010 více než 500 klientů, ať již v individuálních terapiích, skupinových akcích, seminářích, odborných pracovních návštěvách a dalších programech. Přestože areál je vybaven na dostatečné hygienické, provozní a technické úrovni, nepostačuje svojí kapacitou krýt poptávku po těchto službách. Postupné zkapacitňování areálu je limitováno finančními možnostmi nadace. I přes velké obtíže v zajišťování finančních prostředků se podařilo v roce 2010 ukončit projektovou a inženýrskou přípravu vydáním stavebního povolení pro velkou stáj a nastoupit cestu k vyšší kapacitě hiporehabilitace. Stávající kapacita 6 stání pro koně a 3 stání provizorní nestačí zdaleka krýt potřeby provozu. Velká stáj umožní ustájit nově 14 koní, neboť pro odbornou práci v hiporehabilitaci musí být koně speciálně připravovány a k dispozici musí být několik typů koní podle charakteru prováděné hiporehabilitace. V programu sociální integrace navštěvují areál pravidelně děti z dětských domovů a z ústavů sociální péče včetně diagnostického ústavu Čížkovice a v integrálním prostředí s ostatními dětmi absolvují programy pro sociální začleňování do společnosti. V této oblasti je provozovatel areálu nositelem dotace MPSV ČR pro sociální služby ze dne V oblasti vzdělávání docílil provozovatel v zařízení nadace úspěch se zaměřením právě na sociální integraci a speciální terapeutické metody a je nositelem dotačního titulu Operačního programu ze strukturálních fondů OPVK č. CZ 1.07/1.2.07/ V roce 2010 se podařilo nadaci ukončit i druhé řízení o vydání stavebního povolení pro zkapacitnění areálu Valdek o 4 apartmenty pro 16 osob a služební byt pro pečovatele. Toto zařízení umožní několikadenní terapie, pobyty pro odborné stáže, kombinované programy a podobně. Třetím titulem v projektové a inženýrské přípravě je výhledově připravovaná stavba pod pracovním názvem VRŠEK se záměrem podstatného zvýšení kapacity zařízení pro fyzioterapii, rehabilitaci, víceúčelové zařízení pro sociální integraci a se zřízením sídla nadace. Dlouhodobě nadace uvažovala s finančním krytím uvedených tří projektů z Regionálního operačního programu (ROP), avšak po expertní analýze struktury projektu dle výzvy ROP, předfinancování a udržitelnosti, spoluúčasti a dalších rizik nadace od této cesty ustoupila a byl ukončen pracovní poměr odborné pracovnice, která se zabývala přípravou projektů, výběrových řízení a všech činností projektového manažera. Nadace bude pokračovat v realizaci zkapacitňování pomaleji, opatrněji bez rizik neúspěchu, zejména s využitím dobrovolnické práce jak členů správní a dozorčí rady PURKYŇOVY NADACE, tak i dalších dobrovolníků, což podtrhuje skutečnost, že rok 2011 je rokem dobrovolníků. Významnou částí areálu VALDEK je moderní hala vybudována za podpory Společného regionálního operačního programu projektem č. CZ / /0625. K odevzdala nadace 5. monitorovací zprávu a ukončila tak povinný monitoring udržitelnosti. Nadace plně prokázala oprávněnost tohoto projektu, neboť zařízení je intenzivně využíváno, - 5 -

7 udrželo vázaný počet pracovních sil muži a ženy (3+2). Vnější aktivitou PURKYŇOVY NADACE v sociální oblasti byl příspěvek DIAKONII Litoměřice na vybudování nájezdové rampy pro vozíčkáře v čajovně HÓRA v Litoměřicích. Při slavnostním zahájení provozu dne 22. června 2010 byl dohodnut vstup nadace do projektu DIAKONIE ke zkapacitnění domu v Roosweltově ulici v Litoměřicích, kde DIAKONIE poskytuje celou řadu sociálních programů pro klienty z Litoměřic a okolí. DIAKONII byl poskytnut příspěvek 150 tis. Kč na zajištění projektové dokumentace a v roce 2011 bude tato pomoc dokončena částkou 350 tis. Kč. PAMÁTKOVÁ PÉČE, NADAČNÍ INVESTIČNÍ FOND NIF B) Základním posláním PURKYŇOVY NADACE je poskytování nadačních příspěvků občanským iniciativám. V oboru Památkové péče je nadace příjemcem prostředků z Nadačního investičního fondu NIF v poskytnuté výši ,- Kč jako část nadačního jmění soudně oceněná a zapsaná v Nadačním rejstříku v hodnotě ,- Kč. Z výnosu tohoto jmění podporuje nadace občanské iniciativy v oboru památkové péče. V roce 2008 proběhlo V. kolo otevřeného grantového řízení v programu PAMÁTKY A OBČANÉ. Dosud bylo v rámci tohoto vyhodnocení podpořeno 26 občanských iniciativ a prostřednictvím střešních subjektů dalších 7 projektů. Největším projektem zakončeným 22. listopadu 2010 v Prackovicích nad Labem po téměř desetileté práci je záchrana kostela sv. Matouše. Malé slavnosti se zúčastnili radní Ústeckého kraje Bc. Ryšánková a Bc. Vonka, za církev římskokatolickou litoměřický děkan Dr. Szeliga, starostka obce Mgr. Svobodová Křešová a další přítomní. Při této příležitosti byla v kostele vsazena pamětní deska. V roce 2009 se nadace zapojila do obnovy kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích u Loun k nápravě stavu po těžké havárii věže a části lodě kostela proběhlo slavnostní žehnání základům věže biskupem litoměřickým Mons. Mgr. Janem Baxantem za přítomnosti hejtmanky Ústeckého kraje paní Jany Vaňhové. Pokračovala rovněž podpora občanského sdružení Za záchranu hradu Kostomlaty u Teplic. Tato nádherná romantická zřícenina prochází díky nadšené práci členů spolku záchranou před nenapravitelnou devastací času. Občanské iniciativě v Černčicích u Loun byla poskytnuta pomoc nadace k obnově poškozených plastických obrazů křížové cesty jako završení dlouhodobé obnovy kostela. Pomoc vděčně ocenil a nadaci poděkoval P. Werner, V. Horák děkan lounecký, u příležitosti adventního koncertu 4. prosince Tyto čtyři naléhavé pomoci byly poskytnuty prostřednictvím Památkové komory ČR, která je střešní organizací a zároveň vyhodnoceným příjemcem v V. grantovém kole nadace. 15. září 2010 byla ukončena dlouholetá podpora záchrany kaple sv. Viléma v Roudnici nad Labem. Na žádost nadace byla vsazena pamětní deska. U příležitosti dokončení oltáře a oltářního obrazu se konalo setkání mnoha pozvaných hostů a role nadace v záchraně kaple nebyla při této příležitosti oznámena, nýbrž byly nevhodně vyzdviženy podnikatelské firmy pro něž byla tato akce obchodní příležitostí. Zklamání z tohoto pojetí církve římsko katolické v Roudnici nad Labem a občanského sdružení BARVY ŽIVOTA nemůže však převážit celkový výsledek podpory obnovy kaple, která je významným architektonickým prvkem exponované části města Roudnice nad Labem a je vyzdobená nádhernou Rainerovou stropní freskou. Prostřednictvím občanského sdružení BARVY ŽIVOTA byla podpořena kritická situace nečekaně nutné opravy stolice zvonu v kostele v Lounkách u Roudnice nad Labem Dalším projektem podpořeným v naléhavé havarijní situaci prostřednictvím občanského sdružení BARVY ŽIVOTA a prostřednictvím občanského sdružení pro záchranu kostela sv. Jilji v Libyni byla pomoc poskytnutá kapli sv. Prokopa v Charvatcích u Roudnice nad Labem. Relativně malou, ale naléhavou a tolik potřebnou pomoc ocenil páter Uličný z děkanství Budyně nad Ohří děkovnou - 6 -

8 mší ve skromných podmínkách kaple 24. října 2010 se souhlasem vsazení pamětní desky. Tato důstojná událost kontrastovala se zakončením projektu v Roudnici nad Labem. Dlouholetým projektem nadace je podpora občanského sdružení pro záchranu kostela sv. Jiljí v Libyni u Lubence. Prostřednictvím tohoto občanského sdružení, které docílilo díky svojí píli a cílevědomosti mimořádné výsledky, bylo rovněž dokončení záchrany kaple sv. Prokopa ve Staňkovicích u Litoměřic, kde vsazením vitrážových oken byla zakončena dlouholetá podpora nadace, efektivně realizovaná především místními nadšenci manžely Černíkovými. Dlouholetá pomoc nadace a zakončení angažovanosti v tomto projektu bylo ohodnoceno starostkou obce Staňkovice u příležitosti adventního koncertu 3. Prosince 2010 vyzdvižením významné podpory nadace po celou dobu záchrany kaple. Významným projektem, který bude zakončen v roce 2011 je podpora Občanského sdružení pro záchranu kláštera Chotěšov. Víceletá podpora nadace končí restaurací vitrážových oken v klášterní kapli. 12. června 2010 u příležitosti 800. výročí založení kláštera Chotěšov blahoslaveným Hroznatou byly zásluhy Purkyňovy nadace vyjádřeny velice milým poděkováním organizátorů oslav. Pokračovala podpora Občanského sdružení za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici. Občanské sdružení usiluje o udržení a popularizaci rodného domu našeho světově proslulého malíře. K závěru se blíží záchrana kaple ve Františkově v Jeseníku. Tato malá sakrální stavba má velice pěkný krajinotvorný význam. Slavnostní vernisážní knihy o krajině pod Studencem byla ukončena podpora Občanskému sdružení Studený Lipnice. Nadace podporovala záchrannu drobných sakrálních staveb v krajině a dokumentační zpracování bylo zakončeno slavností 11. prosince 2010 v České Kamenici. Křest knihy provedl pan Černý za Purkyňovu nadaci a jeden z předválečných rodáků ze Spolkové republiky Německo. Nadační příspěvky z NIF zahrnují ještě pomoc poskytnutou Občanskému sdružení pro obnovu kapličky Maří Magdaleny v Chelčicích u Vodňan. V tomto případě jde o menší sakrální stavbu s krajinotvorným významem. U příjemců nadačních příspěvků NIF bylo v roce 2010 vykonáno celkem 34 výjezdních návštěv zaměřených na kontrolu nadačních příspěvků a konzultace o projektech zaměřených na schopnost spolků dokončit projekt. C) MIMO NIF NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY Purkyňova nadace poskytla rychlou pomoc obcím Hřensko a Bílý kostel na odstranění následků bleskových povodní z srpna 2010 na obecním majetku. Postižení těchto obcí je rozsáhlé a nemělo by nechat nikoho netečným k pomoci spoluobčanům v těchto obcích.obě obce reagovaly na pomoc děkovným listem. Purkyňova nadace se rozhodla vstoupit významnou pomocí do projektu DIAKONIE Litoměřice ke zkapacitnění krásného secesního domu v Roosveltově ulici v Litoměřicích pro účel poskytování sociálních služeb. PŘÍPRAVA VI. KOLA OTEVŘENÉHO GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ V PROGRAMU PAMÁTKY A OBČANÉ NIF Naprostá většina projektů vyhodnocených v V. grantovém kole otevřeného gratnového řízení NIF skončila a nebo skončí v roce 2011, alespoň ve fázi záchrany nemovité kulturní památky. Purkyňova nadace proto připravuje vyhlášení VI. kola otevřeného grantového řízení programu PAMÁTKY A OBČANÉ s vyhlášením k a uzávěrkou přihlášek do pro poskytování nadačních příspěvků pro rok 2012 a následné roky pro záchranu nemovité kulturní památky. Zveřejnění výzvy bude na internetových stránkách nadace a v několika časopisech. Trvání VI. grantového kola NIF předpokládá nadace 3-5 let tak, aby podpora občanské iniciativy usilující o záchranu nemovité kulturní památky byla systematická a vedla k dosažení základního technického stavu záchrany

9 D) DALŠÍ AKTIVITY PURKYŇOVY NADACE Při volebním hlavním shromáždění Památkové komory ČR 24. Listopadu 2010 v Nadaci ABF, Václavské nám. 31 v Praze byl předseda správní rady nadace p. Černý zvolen viceprezidentem. Prezidentem byl zvolen Prof. h.c.dr. Ing. Václav Liška, Dr. h.c., vedoucí katedry ČVUT v Praze, významný představitel spolu SVATOBOR, pečující o národní hřbitov Slavín na Vyšehradě. Pan Černý je členem Rady svazku obcí INTEGRO, západ Českého středohoří Poohří za neziskový sektor. Jednou z hlavních aktivit INTEGRA s velkým společenským přesahem je koordinace obcí na trase stavby D8 úsek 0805 Lovosice Řehlovice a na objízdných trasách stavbu navštívil ministr dopravy ČR JUDr. Bárta. Další dlouhodobu aktivitou je snaha o koordinaci obcí na trase obchvatu silnice II. třídy Koštice Budyně nad Ohří. Tato aktivita trvá déle než 15 roků a podařilo se zkoordinovat územní plány obcí a zejména ZÚR (Zásady územního rozvoje) Ústeckého kraje směřující k realizaci tohoto projektu. Nadace dlouhodobě při těchto dopravních stavbách účinně napomáhala, neboť se jedná z hlediska životního prostředí o velice významné projekty pro zlepšení života občanů v mikroregionu. Předseda správní rady Purkyňovy nadace pan Černý je jmenován ministrem vlády ČR členem výboru pro regiony Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a je místopředsedou Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje (ANOÚK). Při krajské konferenci neziskových organizací Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, kterou pořádala ANOÚK, byl pan Černý jednomyslně navržen do Rady vlády pro nestání neziskové organizace. 3. března 2010 podepsal ANOÚK s hejtmankou Ústeckého kraje paní Janou Vaňhovou PROHLÁŠENÍ o partnerství. Na půdě Památkové komory a za podpory ANOÚK probíhá projekt transferu plastik v Podkrušnohoří z obcí zmizelých v důsledku důlních činností za dlouhodobé podpory PURKYŇOVY NADACE a Ústeckého kraje. Velmi smutnou událostí roku 2010 bylo úmrtí Mons. ThDr. Josefa Koukla, emeritního biskupa litoměřického dne Mons. ThDr. Koukl byl jednou z významných osobností, která podpořila vznik Purkyňovy nadace a byl celou dobu příznivcem a nezapomenutelným přítelem nadace. Přítomen byl rovněž v nadaci 6. října 2004 při slavnostním zahájení sociálního programu hiporehabilitace a sociální integrace v novém zařízení nadace Slatina č.p. 12. Posledního rozloučení s Mons. ThDr.Josefem Kouklem v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích se zůčastnila delegace Purkyňovy nadace. E) PŘÍPRAVA 20. VÝROČÍ PURKYŇOVY NADACE Správní rada Purkyňovy nadace se při svých řádně svolaných zasedáních v roce 2010 (5x) společně s dozorčí radou nadace (zasedala 3x) zabývala přípravou 20. výročí založení nadace v Libochovicích. Prozatimní koncept programu této akce, která se uskuteční v 16 hod. v sídle nadace Slatina č.p. 11 je připravován jako kombinované bloky velmi krátkých vystoupení zdravice významných osobností, které stály u zrodu nadace, krátká vystoupení významných hostů a umělecká vystoupení. V úvodu promluví: Ing. Vítězslav Vacina, polistopadový starosta Libochovic Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš DrSc., prezident České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, zakládající osobnost Purkyňovy nadace Prof. RNDr. Jan Kopka CSc. rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v roce 1992, zakládající osobnost nadace Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický. Předchůdce Mons.ThDr Josef Koukl, emeritní biskup litoměřický byl významnou zakládající osobností nadace. RNDr. Jan Marek CSc. odborný spolupracovník nadace v začátcích existence MUDr. Zoran Nerandžič, primář rehabilitačního odd. městské nemocnice v Litoměřicích, odborný asistent sociálního programu

10 Osobně budou osloveni a pozváni: Jana Vaňhová hejtmanka Ústeckého kraje Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc. předsedkyně Českého statistického úřadu Josef Škobis starosta obce Slatina Baronka Jana Germenis née Hildprandt Ottenhausen zámek Blatná (expozice J.E.Purkyně) Prof. h.c.dr.ing. Václav Liška, Dr. h.c. vedoucí katedry ČVUT, představitel spolku SVATOBOR Národní hřbitov Slavín na Vyšehradě (poslední spočinutí J.E. Purkyně), prezident Pam. komory ČR Ing. Pavel Kouda, náměstek hejtmanky Ústeckého kraje Bc. Jana Ryšánková, radní Ústeckého kraje Bc. Radek Vonka, radní Ústeckého kraje Ing. Josef Kašparů, významný a dlouholetý člen správní rady nadace Josef Šulc, významný člen správní rady Mgr. Josef Kopic, přednosta Okresního úřadu v Lounech v roce 1992, představitel státní správy při podpoře vzniku nadace Josef Pol, přednosta Okresního úřadu v Litoměřicích v roce 1992, představitel stání správy při podpoře vzniku nadace a někteří další hosté, kteří napomáhali vzniku a existenci nadace, zejména v obtížných obdobích. Pro kulturní ozdobení programu jedná Purkyňova nadace o vystoupení s mistrem Jaroslavem Svěceným houslovým virtuosem s paní Hanou Zagorovou mnohonásobnou slavicí a stálicí naší pop music a s panem Stefanem Margitou světovým operním sólistou Oslava 20. Výročí PURKYŇOVY NADACE za přítomnosti významných osobností bude časovým mezníkem, který má připomenout společenskou roli nadace v uplynulém, dostatečně dlouhém období a podpořit, nebo mírně korigovat budoucí roli v neziskovém sektoru České republiky

11 Koncepce Purkyňovy nadace pro období r pokračovat ve splácení úvěru na jízdárnu Valdek obci Čížkovice dle notářského zápisu - práce na projektu ROP: Dokončení hipoareálu VALDEK Slatina - kontrola příjemců NIF - 5. kolo grantového programu "Památky a občané" r dokončit splácení úvěru na jízdárnu Valdek obci Čížkovice - zahájení realizace projektu "Dokončení" - kontrola příjemců nadačních příspěvků NIF r kontrola příjemců nadačních příspěvků NIF - volba dozorčí rady, volba správní rady r kontrola příjemců nadačních příspěvků NIF, 6. kolo otevřeného grantového řízení NIF PAMÁTKY A OBČANÉ r kolo grantového programu "Památky a občané" - realizace r kontrola příjemců nadačních příspěvků NIF - volba třetího člena správní rady r kontrola příjemců nadačních příspěvků NIF Grantová pravidla Purkyňovy nadace platná s účinností od Počínaje rokem 2000 vyhlašuje Purkyňova nadace program Památky a občané. Vždy po získání výnosu z nadačního jmění budou odděleny prostředky na správu nadace a již v předstihu bude vyhlášena veřejná grantová soutěž. Určitý díl bude vždy ponechán pro udělení grantu s výjimečnou hodnotou i v průběhu roku bez předchozího vyhlášení. Zveřejnění bude provedeno NEZISKOVKY.CZ, časopise Dědictví koruny české, časopis Státní správa samospráva, Místní kultura a na internetu (www.purknadace.cz). 2. Správní rada určí díl výnosu základního jmění, který lze použít pro správní režii nadace, tj. náklady nadace dle par. 7 Statutu nadace. Dále určí část výnosu, který bude použit dle par. 6 Statutu na poskytnutí nadačních příspěvků. Tento díl může být navýšen zvláštními nadačními dary určenými pro poskytování nadačních příspěvků dle těchto grantových pravidel viz. par. 5 odd. 4. Samostatně nadace vede prostředky z Nadačního investičního fondu (dále jen NIF). Nejméně 80% výnosu z prostředků NIF nadace rozdělí třetím osobám ve veřejné grantové soutěži podle přesných pravidel, které jsou součástí vyhlášení veřejné grantové soutěže. 3. Prostředky určené pro náklady nadace a pro nadační příspěvky s výnosu nadace budou uvedeny ve výroční zprávě nadace par. 4 odst. 2 Statutu nadace. Samostatně budou vedeny prostředky NIF. 4. Na jarním zasedání vyhodnotí Správní rada veřejnou grantovou soutěž a případně určí

12 další postup v nevyčerpaných prostředcích. 5. Tématicky nebude nabídka občanským iniciativám omezována v programu Památky a občané vzhledem ke skutečnosti, že povaha problémů místními i regionálními souvislostmi je různá. Omezujícími opatředními budou bezvýhradná podmínka par. 6 Purkyňovy nadace o spoluúčasti financování atd. a společenský prospěch projektu. 6. Na podzimním zasedání správní rady Purkyňovy nadace rozhodne správní rada o přidělení nadačních příspěvků, písemně vyrozumí všechny žadatele a uzavře do příslušného roku smlouvy o poskytnutí nadačních příspěvků dle par. 6 Statutu nadace tak, aby občanské iniciativy mohly prostředky použít v následujícím roce a mohly dobře svoje akce naplánovat a připravit. 7. Nebude-li předloženo do podzimního zasedání správní rady Purkyňovy nadace dostatek projektů - žádostí o nadační příspěvek dle bodu č. 4 těchto pravidel, nebo nebudou-li předložené projekty schopny dodržet podmínky smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku dle par. 6 Statutu nadace a těchto grantových pravidel, rozhodne správní rada o vypsání nové nabídky občanským iniciativám a to v oblasti kultury, životního prostředí a dále v některém humanitním programu se zaměřením na tělesně postižené děti. Toto neplatí pro prostředky NIF. Pro tyto prostředky bude vypsáno nové veřejné grantové kolo. 8. Náhradní program bude vypsán prostřednictvím Litoměřického DENÍKU, vzhledem k nutnosti kontaktovat tyto subjekty v krátkém čase. 9. Předložené projekty v náhradním programu bude správní rada posuzovat na mimořádném zasedání, podobně jako v bodě č. 7 těchto grantových pravidel. 10. Nedojde-li k vyčerpání prostředků z výnosu ani náhradním programem, rozhodne správní rada následný rok o sloučení zbylých prostředků z výnosu určených pro poskytnutí nadačních příspěvků s prostředky z následujícího kalendářního roku a tím o zvýšení nabídky občanským iniciativám. Toto neplatí pro prostředky z výnosu NIF. Tyto prostředky budou v takovém případě dočerpány navýšením úspěšných projektů. Schváleno na zasedání správní rady Purkyňovy nadace Slatina č.11, Lovosice 2, dne

13 - 12 -

14 - 13 -

15 - 14 -

16 - 15 -

17 - 16 -

18 - 17 -

19 - 18 -

20 - 19 -

21 - 20 -

22 - 21 -

23 - 22 -

24 - 23 -

25 - 24 -

26 - 25 -

27 - 26 -

28 - 27 -

29 - 28 -

30 - 29 -

31 - 30 -

32 - 31 -

33 - 32 -

34 - 33 -

35 - 34 -

36 - 35 -

37 - 36 -

38 - 37 -

39 - 38 -

40 - 39 -

41 Hiporehabilitace, program v areálu nadace Valdek Klienti centra Valdek, DD Dlažkovice, sociální integrace

42 Celostátní konference o Hiporehabilitaci, vzdělávací program Kostel sv.matouđe v Prackovic?ch nad Labem, ukončen? z?chrany kostela za p??tomnosti Bc. Ryđ?nkové, d?le zleva: Bc. Radek Vonka, starostka Prackovic nad Labem Mgr. Svobodov? - K?eđov? a zcela vpravo Dr. Szeliga litom??ick? d?kan

43 Pamětní deska záchrany kostela sv.matouše v Prackovicích nad Labem Žehnání základům věže kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích u Loun, biskup litoměřický Mons. Mgr. Jan Baxant

44 Opravená křížová cesta plastických obrazů kostela v Černčicích u Loun

45 Děkovná mše pátera Uličného Purkyňově nadaci za péči o kapli sv.prokopa v Charvatcích Kaple sv. Prokopa Charvatce, umístění pamětní desky na záchranu kaple v roce 1995 a havarijní opravy v roce

46 Pamětní deska k ukončení dlouhodobé podpory Purkyňovy nadace záchrany kaple sv.viléma v Roudnici nad Labem Ukončen? restaur?torsk?ch prac? olt??e v kapli sv. Viléma v Roudnici nad Labem z finančn? podpory Purky?ovy nadace

47 Kostel sv.jiljí v Libyni u Lubence, slavnost za přítomnosti radní ústeckého kraje Bc. Ryšánkové (vpravo) pokračuj?c? z?chrana kostela sv.jilj?

48 Staňkovice u Litoměřic, vyvrcholení dlouholeté podpory Purkyňovy nadace k záchraně kaple sv. Prokopa instalací vitrážových oken Neratov v Orlických horách, příprava k ukončení projektu dlouhodobé podpory Purkyňovy nadace k záchraně kostela Nanebevzetí Panny Marie

49 Klášter Chotěšov, křest knihy o historii kláštera za přítomnosti biskupa plzeňského Mons. Ratkovského Kaple kláštera Chotěšov, restaurování vitrážových oken z finanční podpory Purkyňovy nadace

50 Závěr pomoci Purkyňovy nadace k záchraně rodného domu malíře Jana Zrzavého v Okrouhlici Záchrana kaple ve Františkově v Jeseníku Křest knihy o historii krajiny pod Studeným u České Kamenice

51 Kaple v Chelčic?ch u Vod?an, pokračov?n? podpory Purky?ovy nadace Dům Diakonie Litoměřice Rooseveltova ulice, účast nadace v sociálním projektu

52 Děkovný dopis obce Bílý Kostel nad Nisou za rychlou pomoc Purkyňovy nadace k odstranění následků letní povodně 2010 Děkovný list obce Hřensko za rychlou pomoc k odstranění následků letní povodně

53 Záchrana kaple ve Zderazi u Rakovníka posledn? rozloučen? se zakladatelem Purky?ovy nadace Mons. ThDr. Josefem Kouklem, emeritn?m biskupem litom??ick?m

54 PURKYŇOVA NADACE Slatina č.p. 11, Lovosice 2 tel.:

55 Obec Slatina pod Hazmburkem

56 TEPLIC E - ÚSTÍ n. L.

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

NADACE NEMOCNICE V JABLONCI NAD NISOU

NADACE NEMOCNICE V JABLONCI NAD NISOU NADACE NEMOCNICE V JABLONCI NAD NISOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2002 SÍDLO NADACE NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU NEMOCNIČNÍ 15 466 60 JABLONEC NAD NISOU IČO 64 04 58 38 ČERVEN 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE NEMOCNICE

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky 12631/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 12.05.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni: viz prezenční listina Zvukový záznam celého zasedání je

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 41. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 16. 9.

Více

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Setkání podnikatelů, ředitelů středních odborných škol,úřadu práce, náměstka hejtmana za školství Ing.Pavla Sekaniny 15.2.2012 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Je nevládní

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

HVĚZDONICE 56, CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, Benešov

HVĚZDONICE 56, CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, Benešov HVĚZDONICE 56, 257 24 CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov Zápis č. 6/2011 výboru ze zasedání svazku obcí Malé Posázaví dne 23. 8. 2011 ve 14 hodin - Nespeky Program

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: 20. 4. 2015 Bod programu: Věc: Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2015 rozdělení

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO

NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc. 1. Z historie nadace 1.1 Orgány nadace 1.2 Spolupracovníci nadace 2. Hospodaření v roce 2011 2.1 Projekty roku 2011

Více

Text výzvy pro oblast podpory 3.2 v rámci 25. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Text výzvy pro oblast podpory 3.2 v rámci 25. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 3.2 v rámci 25. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy Národní dotační programy 26. listopadu 2015 Doksy ü Regionální politika q q q ü Cestovní ruch q ü Bytová politika q q q q q Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Datum zveřejnění: 28. 5. 2010 ~ 1 ~ Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR)

Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR) Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR) Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. ředitel MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. předseda SMS ČR Zlínského kraje Datum prezentace:

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (dále

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády ČR dne 11.11.2015 Schůzi výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Zachováním objektu a jeho udržováním se zachová kulturní dědictví regionu a posílí identita obce pro další generace.

Zachováním objektu a jeho udržováním se zachová kulturní dědictví regionu a posílí identita obce pro další generace. 2005 2010 Krytina kostela svatého Prokopa, opata, je v havarijním stavu - plech (na okrajích střechy, hřebenáče, úžlabí) děravý, poškozené eternitové šablony, a břidlice (na severní straně části lodi břidlice

Více

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 20.02.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Statut nadace Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Článek 1 - Název a sídlo nadace 1) Název nadace : Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského 2) Sídlo nadace : Praha 1, Malostranské nám.

Více

(návrh ) 2. Schválení návrhové a volební komise ( není písemný podkladový materiál) 4. Schválení programu ( není písemný podkladový materiál)

(návrh ) 2. Schválení návrhové a volební komise ( není písemný podkladový materiál) 4. Schválení programu ( není písemný podkladový materiál) Program 29. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje, IV. volební období 2012-2016 dne 25. 4. 2016 od 10.00 hodin - konferenční sál Krajského úřadu Ústeckého kraje (návrh ) 1. Zahájení, určení zapisovatelů

Více

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Jaroslava Panáčková Jana Zadražilová Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajský úřad Kraje Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář pro žadatele o finanční podporu Globální granty Zlínského kraje realizované v rámci oblasti podpory 3.2 21. 01. 2013 Zlín TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 5.9.2016 Usnesení č. 375 /16-402 /16 375/16 Volba návrhové komise 376/16 Schválení programu 377/16 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2012 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

U S N E S E N Í Rady Asociace krajů České republiky číslo: 146 ze dne: 12. září 2014 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 21. června 2014 do 5. září 2014 Rada Asociace

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Výroční zpráva 2015 SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Správní rada předseda: člen: Jiří Herynek (do 16. 12. 2015) Bc. Petr Herynek (od 16. 12. 2015) Jiří Herynek Ing. Jarmila Menšíková Dozorčí rada

Více

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Z Á P I S z 21. zasedání v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. Místní akční skupina Mezi Hrady Vážení členové, předkládáme Vám výroční zprávu zájmového sdružení

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Možnosti financování dopravních sítí ČR Ing. Karel Havlíček Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Představení SFDI Právnická osoba zřízená platnou legislativou ČR Výbor SFDI je jmenován Vládou

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS. o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/020 konaného dne 30. června 2000

Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS. o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/020 konaného dne 30. června 2000 Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/020 konaného dne 30. června 2000 Zasedání bylo svoláno v souladu s článkem 3, odstavcem 2 platného Jednacího řádu ZMB

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Z á p i s. Hosté: PhDr. et Bc. Jiří Nosek, PhDr. Pavel Mertlík, Ing. Marcel Zadrobílek, Ing. Kateřina Vilímová

Z á p i s. Hosté: PhDr. et Bc. Jiří Nosek, PhDr. Pavel Mertlík, Ing. Marcel Zadrobílek, Ing. Kateřina Vilímová Z á p i s 41. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13. září 2012 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni: Ing.

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

ZÁPIS A USNESENÍ. konané dne 23. března 2004. z konference neziskových organizací Ústeckého kraje. v zasedací síni Krajského úřadu Ústeckého kraje

ZÁPIS A USNESENÍ. konané dne 23. března 2004. z konference neziskových organizací Ústeckého kraje. v zasedací síni Krajského úřadu Ústeckého kraje ZÁPIS A USNESENÍ konané dne 23. března 2004 v zasedací síni Krajského úřadu Ústeckého kraje Zápis konané dne 23. března 2004 v zasedací síni Krajského úřadu Ústeckého kraje 1. Úvodem přivítal Dr. Jan Eichler,

Více

HVĚZDONICE 56, CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, Benešov

HVĚZDONICE 56, CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, Benešov HVĚZDONICE 56, 257 24 CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov Zápis č. 4/2011 výboru ze zasedání svazku obcí Malé Posázaví dne 21. 6. 2011 ve 14 hodin - Čerčany Program

Více

Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní

Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní 1. NÁZEV A SÍDLO 1.1 Název spolku je: Občanské sdružení při MŠ Národní, z. s. (dále jen spolek ). 1.2 Sídlem spolku je: Národní 416/37, Praha 1. 2. CHARAKTER

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2016

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2016 Příloha č. 1 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2016 1. Cíl programu Vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ze dne Podpořit organizační a ekonomické podmínky k podnícení obyvatel

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

I IIIII I I llll llllll llllll lllll llll lllj

I IIIII I I llll llllll llllll lllll llll lllj 06.06.2016 JID: 90302/2016/KUUK I IIIII I I llll llllll llllll lllll llll lllj 11111111 Oldřich Bubeníček hejtman Datum: 8. 6. 2016 Evidenční číslo: JID 90302/2016/KUUK Vážená paní, vážený pane, v souladu

Více

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury Podle 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, může příspěvek na obnovu kulturní

Více

Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji

Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji Páteřní cyklistické trasy Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji NÁRODNÍ CYKLOKONFERENCE Velké Karlovice, 2.6.2011 1 Páteřní cyklistické trasy Obsah prezentace celková koncepce rozvoje páteřních tras

Více

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00 ODBOR EKONOM IICKÝ Druhové zatřídění Daňové příjmy Název osob ze závislé činnosti osob ze samostatné činnosti osob z kapitálových výnosů Příjm y v tis. Kč Daň z příjmů právnických osob rozpočet Návrh rozpočtu

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

Statut Nadačního fondu Adygine. Preambule. Část 1 Úvodní ustanovení

Statut Nadačního fondu Adygine. Preambule. Část 1 Úvodní ustanovení Statut Nadačního fondu Adygine Preambule Nadační fond Adygine je nezávislou, nevýdělečnou, samostatnou právnickou osobou založenou pro dosahování obecně prospěšných cílů v souladu se zákonem č. 227/97

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Akademický senát FSv ČVUT

Akademický senát FSv ČVUT Akademický senát FSv ČVUT Zápis z 26. zasedání AS FSv, které se konalo dne 13. 11. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: prof. Kohoutková, prof. Máca, Ing. Vlasák, doc. Čiháková Dr. Šibrava zahájil

Více

1. Zahájení zasedání zastupitelstva

1. Zahájení zasedání zastupitelstva OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice ouzernoseky@iol.cz Zápis č. 18/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 1.srpna 2013 od 18.00 hod. zasedací místnost Obecního úřadu Velké

Více

NADACE NEMOCNICE V JABLONCI NAD NISOU

NADACE NEMOCNICE V JABLONCI NAD NISOU NADACE NEMOCNICE V JABLONCI NAD NISOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 1999 SÍDLO NADACE NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU NEMOCNIČNÍ 15 466 60 JABLONEC NAD NISOU IČO 64 04 58 38 JABLONEC NAD NISOU, KVĚTEN 2000 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

OZ schválilo tento program jednání:

OZ schválilo tento program jednání: Přítomni: Jan Baloušek, Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, ing. Miroslav Dušek, Miroslav Vavruška, ing. Lucie Aiznerová, František Krump Ověřovatelé: ing. Lucie Aiznerová, ing. Věnceslava Jakubcová

Více

Stanovy spolku. Česko-Dominikánská. obchodní a průmyslová komora, z.s.

Stanovy spolku. Česko-Dominikánská. obchodní a průmyslová komora, z.s. Stanovy spolku Česko-Dominikánská obchodní a průmyslová komora, z.s. www.cdopk.org Stanovy spolku Česko-Dominikánská obchodní a průmyslová komora, z.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo 1. Spolek Česko-Dominikánská

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 48. jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 29. 1. 2010 v Mostě od 10,00

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září-prosinec 2016

Více

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s.

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou Příloha účetní závěrky rok končící 31. prosincem 2008 (v tisících Kč)

Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou Příloha účetní závěrky rok končící 31. prosincem 2008 (v tisících Kč) 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika nadace Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou (dále jen nadace ) byla založena zakládací listinou dne 17. června 1993 těmito zakladateli:

Více

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne SOUBOR USNESENÍ z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 11. 2. 2003 Program: 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje od 1.12. 2002-15.1. 2003 Usnesení č. 1/2003/ZK 2. Zpráva o

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Stanovy spolku CMJ z.s. Úplné znění ke dni

Stanovy spolku CMJ z.s. Úplné znění ke dni Stanovy spolku CMJ z.s. Úplné znění ke dni 8. 1. 2016 Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek CMJ z.s., (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více