VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok PURKYŇOVA NADACE Slatina pod Hazmburkem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2010. PURKYŇOVA NADACE Slatina pod Hazmburkem"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 PURKYŇOVA NADACE Slatina pod Hazmburkem

2

3 Jan Evangelista Purkyně * v Libochovicích v Praze Rok 2009 byl 140. výročím úmrtí velikána naší historie. Poslání Purkyňovy nadace Ve smyslu statutu nadace, který byl schválen v souvislosti s transformací nadace dle zákona c. 227/97 Sb. par. 3 "Cíle a úcel nadace" je posláním nadace veškerá humanitární cinnost a ochrana kulturních, umeleckých a církevních památek a tradic a též prírodního a životního prostredí. Nadace tak pusobí v duchu poslání, které jí vložili zakladatelé

4 Historie Purkyňovy nadace Dne 22. února 1992 v roce 700. stého výročí udělení práva magdeburského Libochovicím, byla na radnici v Libochovicích založena nadace, která si vzala do svého názvu jméno slavného rodáka, lékaře, fyziologa, vlastence - buditele Jana Evangelisty Purkyně, který se na zámku v Libochovicích narodil 17. prosince Svým dílem přispěli k založení nadace pánové prof. Kopka, rektor univerzity J.E.Purkyně z Ústí nad Labem, prof. Blahoš, prezident čs. lékařské společnosti, ThDr. Koukl, biskup litoměřický, Josef Pol, přednosta Okresního úřadu v Litoměřicích, Mgr. Josef Kopic, přednosta Okresního úřadu v Lounech, ing. arch. Zadražil a pan Havránek jako vysocí státní úředníci, 15 starostů z Libochovicka, zejména pan Ing. Vítězslav Vacina polistopadový starosta města Libochovice, RNDr. Jan Marek CSc. a řada dalších významných osobností. Dne proběhlo slavnostní transformační zasedání Purkyňovy nadace. ČEZ a.s. Elektrárna Počerady, Čížkovická cementárna a.s. a Narcis a.s. Novosedlice složily rovným dílem nadační jmění ve fin. prostředcích ,- Kč Dne byly Purkyňově nadaci doručeny z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR fin. prostředky z Nadačního investičního fondu NIF 1. etapy jako navýšení nadačního jmění ve výši ,- Kč Dne byly Purkyňově nadaci doručeny finanční prostředky z přídělu II. etapy dělení Nadačního investičního fondu (NIF) v 1. tranži ,- Kč Dne byly Purkyňově nadaci doručeny prostředky z Nadačního investičního fondu v částce ,- Kč Dne vložila do majetku Purkyňovy nadace nemovitosti Jana Černá v hodnotě ,- Kč Dne byly Purkyňově nadaci doručeny prostředky z Nadačního investičního fondu v částce ,- Kč Dne vklad manželů Černých do majetku nadace, nemovitosti v hodnotě ,- Kč Dne byly Purkyňově nadaci doručeny prostředky z Nadačního investičního fondu v částce ,- Kč Dne byly Purkyňově nadaci doručeny prostředky z Nadačního investičního fondu v částce ,- Kč Po provedeném pořízení nemovitostí, ocenění nemovitostí v souladu s právními předpisy pro zápis do nadačního rejstříku znaleckými posudky činí výčet majetku: zakladatelské jmění: ,- Kč zemědělské pozemky ,- Kč vlastní jmění - Slatina čp. 11 a ,- Kč jmění NIF - Slatina čp ,- Kč Celkové jmění nadace ,- Kč - 3 -

5 Stručný popis činnosti v letech Vytvoření vztahů s obcemi, církví římsko-katolickou, mikroregionem, okresy, krajem, a se síťovými a zastřešujícími celostátními seskupeními. Několik menších akcí nadace, velký projekt Barokní Špitál Louny (15 mil. Kč), Kaple Sv. Prokopa Charvátce (2,5 mil. Kč). Účast v soutěži o prostředky z dělení NIF - Nadačního investičního fondu. Realizace projektu Hiporehabilitace v areálu VALDEK, Slatina čp. 12. Vklad majetku čp. 11 ve Slatině do majetku nadace a dokončování areálu. Grantový program PAMÁTKY A OBČANÉ. Dokončení celoroční haly a terapeutického prostoru k Změna podoby majetku nadace z NIF z fin. prostředků na nemovitosti. Oslavy 950 roků obce Slatina a litoměřické kapituly. V roce 2008 opět výrazné splácení části úvěru na stavbu haly VALDEK, V. grantové kolo programu PAMÁTKY A OBČANÉ. V roce 2009 doplacen úvěr 7 mil. Kč na stavbu haly areálu Valdek. Získány nadační dary na dostavbu areálu Valdek 8 mil Kč. Několik akcí připomínky 140. výročí úmrtí J. E. Purkyně. V roce 2010 ukončeny dlouhodobé projekty Prackovice nad Labem, Staňkovice, Roudnice nad Labem, pokračování 5. grantového kola, poskytnuto 18 nadačních příspěvků Kč. Ekonomické shrnutí za 19 roků existence. Celkové příjmy (kromě NIF) ,- Kč Provozní režie ,- Kč, tj. 15,16 % Správní rada Purkyňovy nadace Dalibor Černý předseda správní rady Bc. Šárka Černá člen správní rady Bc. Pavla Šimicová člen správní rady Dozorčí rada Purkyňovy nadace Jan Stýblo předseda dozorčí rady Pavel Šimic člen dozorčí rady Jaroslava Gužalovičová člen dozorčí rady - 4 -

6 Výroční zpráva Purkyňovy nadace za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 a) Sociální program nadace b) Památková péče NIF c) Povodně, zapojení nadace d) Ostatní aktivity nadace e) Příprava 20. výročí nadace A) SOCIÁLNÍ PROGRAM PURKYŇOVY NADACE Nejvýznamnější aktivitou nadace v roce 2010 byla podpora programu sociální integrace, hiporehabilitace a vzdělávání realizovaném v areálu PURKYŇOVY NADACE, Slatina čp. 12 specializovanou neziskovou organizací VALDEK, o.p.s. jako provozovatelem. Služeb poskytovaných v tomto areálu nadace využívalo v roce 2010 více než 500 klientů, ať již v individuálních terapiích, skupinových akcích, seminářích, odborných pracovních návštěvách a dalších programech. Přestože areál je vybaven na dostatečné hygienické, provozní a technické úrovni, nepostačuje svojí kapacitou krýt poptávku po těchto službách. Postupné zkapacitňování areálu je limitováno finančními možnostmi nadace. I přes velké obtíže v zajišťování finančních prostředků se podařilo v roce 2010 ukončit projektovou a inženýrskou přípravu vydáním stavebního povolení pro velkou stáj a nastoupit cestu k vyšší kapacitě hiporehabilitace. Stávající kapacita 6 stání pro koně a 3 stání provizorní nestačí zdaleka krýt potřeby provozu. Velká stáj umožní ustájit nově 14 koní, neboť pro odbornou práci v hiporehabilitaci musí být koně speciálně připravovány a k dispozici musí být několik typů koní podle charakteru prováděné hiporehabilitace. V programu sociální integrace navštěvují areál pravidelně děti z dětských domovů a z ústavů sociální péče včetně diagnostického ústavu Čížkovice a v integrálním prostředí s ostatními dětmi absolvují programy pro sociální začleňování do společnosti. V této oblasti je provozovatel areálu nositelem dotace MPSV ČR pro sociální služby ze dne V oblasti vzdělávání docílil provozovatel v zařízení nadace úspěch se zaměřením právě na sociální integraci a speciální terapeutické metody a je nositelem dotačního titulu Operačního programu ze strukturálních fondů OPVK č. CZ 1.07/1.2.07/ V roce 2010 se podařilo nadaci ukončit i druhé řízení o vydání stavebního povolení pro zkapacitnění areálu Valdek o 4 apartmenty pro 16 osob a služební byt pro pečovatele. Toto zařízení umožní několikadenní terapie, pobyty pro odborné stáže, kombinované programy a podobně. Třetím titulem v projektové a inženýrské přípravě je výhledově připravovaná stavba pod pracovním názvem VRŠEK se záměrem podstatného zvýšení kapacity zařízení pro fyzioterapii, rehabilitaci, víceúčelové zařízení pro sociální integraci a se zřízením sídla nadace. Dlouhodobě nadace uvažovala s finančním krytím uvedených tří projektů z Regionálního operačního programu (ROP), avšak po expertní analýze struktury projektu dle výzvy ROP, předfinancování a udržitelnosti, spoluúčasti a dalších rizik nadace od této cesty ustoupila a byl ukončen pracovní poměr odborné pracovnice, která se zabývala přípravou projektů, výběrových řízení a všech činností projektového manažera. Nadace bude pokračovat v realizaci zkapacitňování pomaleji, opatrněji bez rizik neúspěchu, zejména s využitím dobrovolnické práce jak členů správní a dozorčí rady PURKYŇOVY NADACE, tak i dalších dobrovolníků, což podtrhuje skutečnost, že rok 2011 je rokem dobrovolníků. Významnou částí areálu VALDEK je moderní hala vybudována za podpory Společného regionálního operačního programu projektem č. CZ / /0625. K odevzdala nadace 5. monitorovací zprávu a ukončila tak povinný monitoring udržitelnosti. Nadace plně prokázala oprávněnost tohoto projektu, neboť zařízení je intenzivně využíváno, - 5 -

7 udrželo vázaný počet pracovních sil muži a ženy (3+2). Vnější aktivitou PURKYŇOVY NADACE v sociální oblasti byl příspěvek DIAKONII Litoměřice na vybudování nájezdové rampy pro vozíčkáře v čajovně HÓRA v Litoměřicích. Při slavnostním zahájení provozu dne 22. června 2010 byl dohodnut vstup nadace do projektu DIAKONIE ke zkapacitnění domu v Roosweltově ulici v Litoměřicích, kde DIAKONIE poskytuje celou řadu sociálních programů pro klienty z Litoměřic a okolí. DIAKONII byl poskytnut příspěvek 150 tis. Kč na zajištění projektové dokumentace a v roce 2011 bude tato pomoc dokončena částkou 350 tis. Kč. PAMÁTKOVÁ PÉČE, NADAČNÍ INVESTIČNÍ FOND NIF B) Základním posláním PURKYŇOVY NADACE je poskytování nadačních příspěvků občanským iniciativám. V oboru Památkové péče je nadace příjemcem prostředků z Nadačního investičního fondu NIF v poskytnuté výši ,- Kč jako část nadačního jmění soudně oceněná a zapsaná v Nadačním rejstříku v hodnotě ,- Kč. Z výnosu tohoto jmění podporuje nadace občanské iniciativy v oboru památkové péče. V roce 2008 proběhlo V. kolo otevřeného grantového řízení v programu PAMÁTKY A OBČANÉ. Dosud bylo v rámci tohoto vyhodnocení podpořeno 26 občanských iniciativ a prostřednictvím střešních subjektů dalších 7 projektů. Největším projektem zakončeným 22. listopadu 2010 v Prackovicích nad Labem po téměř desetileté práci je záchrana kostela sv. Matouše. Malé slavnosti se zúčastnili radní Ústeckého kraje Bc. Ryšánková a Bc. Vonka, za církev římskokatolickou litoměřický děkan Dr. Szeliga, starostka obce Mgr. Svobodová Křešová a další přítomní. Při této příležitosti byla v kostele vsazena pamětní deska. V roce 2009 se nadace zapojila do obnovy kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích u Loun k nápravě stavu po těžké havárii věže a části lodě kostela proběhlo slavnostní žehnání základům věže biskupem litoměřickým Mons. Mgr. Janem Baxantem za přítomnosti hejtmanky Ústeckého kraje paní Jany Vaňhové. Pokračovala rovněž podpora občanského sdružení Za záchranu hradu Kostomlaty u Teplic. Tato nádherná romantická zřícenina prochází díky nadšené práci členů spolku záchranou před nenapravitelnou devastací času. Občanské iniciativě v Černčicích u Loun byla poskytnuta pomoc nadace k obnově poškozených plastických obrazů křížové cesty jako završení dlouhodobé obnovy kostela. Pomoc vděčně ocenil a nadaci poděkoval P. Werner, V. Horák děkan lounecký, u příležitosti adventního koncertu 4. prosince Tyto čtyři naléhavé pomoci byly poskytnuty prostřednictvím Památkové komory ČR, která je střešní organizací a zároveň vyhodnoceným příjemcem v V. grantovém kole nadace. 15. září 2010 byla ukončena dlouholetá podpora záchrany kaple sv. Viléma v Roudnici nad Labem. Na žádost nadace byla vsazena pamětní deska. U příležitosti dokončení oltáře a oltářního obrazu se konalo setkání mnoha pozvaných hostů a role nadace v záchraně kaple nebyla při této příležitosti oznámena, nýbrž byly nevhodně vyzdviženy podnikatelské firmy pro něž byla tato akce obchodní příležitostí. Zklamání z tohoto pojetí církve římsko katolické v Roudnici nad Labem a občanského sdružení BARVY ŽIVOTA nemůže však převážit celkový výsledek podpory obnovy kaple, která je významným architektonickým prvkem exponované části města Roudnice nad Labem a je vyzdobená nádhernou Rainerovou stropní freskou. Prostřednictvím občanského sdružení BARVY ŽIVOTA byla podpořena kritická situace nečekaně nutné opravy stolice zvonu v kostele v Lounkách u Roudnice nad Labem Dalším projektem podpořeným v naléhavé havarijní situaci prostřednictvím občanského sdružení BARVY ŽIVOTA a prostřednictvím občanského sdružení pro záchranu kostela sv. Jilji v Libyni byla pomoc poskytnutá kapli sv. Prokopa v Charvatcích u Roudnice nad Labem. Relativně malou, ale naléhavou a tolik potřebnou pomoc ocenil páter Uličný z děkanství Budyně nad Ohří děkovnou - 6 -

8 mší ve skromných podmínkách kaple 24. října 2010 se souhlasem vsazení pamětní desky. Tato důstojná událost kontrastovala se zakončením projektu v Roudnici nad Labem. Dlouholetým projektem nadace je podpora občanského sdružení pro záchranu kostela sv. Jiljí v Libyni u Lubence. Prostřednictvím tohoto občanského sdružení, které docílilo díky svojí píli a cílevědomosti mimořádné výsledky, bylo rovněž dokončení záchrany kaple sv. Prokopa ve Staňkovicích u Litoměřic, kde vsazením vitrážových oken byla zakončena dlouholetá podpora nadace, efektivně realizovaná především místními nadšenci manžely Černíkovými. Dlouholetá pomoc nadace a zakončení angažovanosti v tomto projektu bylo ohodnoceno starostkou obce Staňkovice u příležitosti adventního koncertu 3. Prosince 2010 vyzdvižením významné podpory nadace po celou dobu záchrany kaple. Významným projektem, který bude zakončen v roce 2011 je podpora Občanského sdružení pro záchranu kláštera Chotěšov. Víceletá podpora nadace končí restaurací vitrážových oken v klášterní kapli. 12. června 2010 u příležitosti 800. výročí založení kláštera Chotěšov blahoslaveným Hroznatou byly zásluhy Purkyňovy nadace vyjádřeny velice milým poděkováním organizátorů oslav. Pokračovala podpora Občanského sdružení za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici. Občanské sdružení usiluje o udržení a popularizaci rodného domu našeho světově proslulého malíře. K závěru se blíží záchrana kaple ve Františkově v Jeseníku. Tato malá sakrální stavba má velice pěkný krajinotvorný význam. Slavnostní vernisážní knihy o krajině pod Studencem byla ukončena podpora Občanskému sdružení Studený Lipnice. Nadace podporovala záchrannu drobných sakrálních staveb v krajině a dokumentační zpracování bylo zakončeno slavností 11. prosince 2010 v České Kamenici. Křest knihy provedl pan Černý za Purkyňovu nadaci a jeden z předválečných rodáků ze Spolkové republiky Německo. Nadační příspěvky z NIF zahrnují ještě pomoc poskytnutou Občanskému sdružení pro obnovu kapličky Maří Magdaleny v Chelčicích u Vodňan. V tomto případě jde o menší sakrální stavbu s krajinotvorným významem. U příjemců nadačních příspěvků NIF bylo v roce 2010 vykonáno celkem 34 výjezdních návštěv zaměřených na kontrolu nadačních příspěvků a konzultace o projektech zaměřených na schopnost spolků dokončit projekt. C) MIMO NIF NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY Purkyňova nadace poskytla rychlou pomoc obcím Hřensko a Bílý kostel na odstranění následků bleskových povodní z srpna 2010 na obecním majetku. Postižení těchto obcí je rozsáhlé a nemělo by nechat nikoho netečným k pomoci spoluobčanům v těchto obcích.obě obce reagovaly na pomoc děkovným listem. Purkyňova nadace se rozhodla vstoupit významnou pomocí do projektu DIAKONIE Litoměřice ke zkapacitnění krásného secesního domu v Roosveltově ulici v Litoměřicích pro účel poskytování sociálních služeb. PŘÍPRAVA VI. KOLA OTEVŘENÉHO GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ V PROGRAMU PAMÁTKY A OBČANÉ NIF Naprostá většina projektů vyhodnocených v V. grantovém kole otevřeného gratnového řízení NIF skončila a nebo skončí v roce 2011, alespoň ve fázi záchrany nemovité kulturní památky. Purkyňova nadace proto připravuje vyhlášení VI. kola otevřeného grantového řízení programu PAMÁTKY A OBČANÉ s vyhlášením k a uzávěrkou přihlášek do pro poskytování nadačních příspěvků pro rok 2012 a následné roky pro záchranu nemovité kulturní památky. Zveřejnění výzvy bude na internetových stránkách nadace a v několika časopisech. Trvání VI. grantového kola NIF předpokládá nadace 3-5 let tak, aby podpora občanské iniciativy usilující o záchranu nemovité kulturní památky byla systematická a vedla k dosažení základního technického stavu záchrany

9 D) DALŠÍ AKTIVITY PURKYŇOVY NADACE Při volebním hlavním shromáždění Památkové komory ČR 24. Listopadu 2010 v Nadaci ABF, Václavské nám. 31 v Praze byl předseda správní rady nadace p. Černý zvolen viceprezidentem. Prezidentem byl zvolen Prof. h.c.dr. Ing. Václav Liška, Dr. h.c., vedoucí katedry ČVUT v Praze, významný představitel spolu SVATOBOR, pečující o národní hřbitov Slavín na Vyšehradě. Pan Černý je členem Rady svazku obcí INTEGRO, západ Českého středohoří Poohří za neziskový sektor. Jednou z hlavních aktivit INTEGRA s velkým společenským přesahem je koordinace obcí na trase stavby D8 úsek 0805 Lovosice Řehlovice a na objízdných trasách stavbu navštívil ministr dopravy ČR JUDr. Bárta. Další dlouhodobu aktivitou je snaha o koordinaci obcí na trase obchvatu silnice II. třídy Koštice Budyně nad Ohří. Tato aktivita trvá déle než 15 roků a podařilo se zkoordinovat územní plány obcí a zejména ZÚR (Zásady územního rozvoje) Ústeckého kraje směřující k realizaci tohoto projektu. Nadace dlouhodobě při těchto dopravních stavbách účinně napomáhala, neboť se jedná z hlediska životního prostředí o velice významné projekty pro zlepšení života občanů v mikroregionu. Předseda správní rady Purkyňovy nadace pan Černý je jmenován ministrem vlády ČR členem výboru pro regiony Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a je místopředsedou Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje (ANOÚK). Při krajské konferenci neziskových organizací Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, kterou pořádala ANOÚK, byl pan Černý jednomyslně navržen do Rady vlády pro nestání neziskové organizace. 3. března 2010 podepsal ANOÚK s hejtmankou Ústeckého kraje paní Janou Vaňhovou PROHLÁŠENÍ o partnerství. Na půdě Památkové komory a za podpory ANOÚK probíhá projekt transferu plastik v Podkrušnohoří z obcí zmizelých v důsledku důlních činností za dlouhodobé podpory PURKYŇOVY NADACE a Ústeckého kraje. Velmi smutnou událostí roku 2010 bylo úmrtí Mons. ThDr. Josefa Koukla, emeritního biskupa litoměřického dne Mons. ThDr. Koukl byl jednou z významných osobností, která podpořila vznik Purkyňovy nadace a byl celou dobu příznivcem a nezapomenutelným přítelem nadace. Přítomen byl rovněž v nadaci 6. října 2004 při slavnostním zahájení sociálního programu hiporehabilitace a sociální integrace v novém zařízení nadace Slatina č.p. 12. Posledního rozloučení s Mons. ThDr.Josefem Kouklem v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích se zůčastnila delegace Purkyňovy nadace. E) PŘÍPRAVA 20. VÝROČÍ PURKYŇOVY NADACE Správní rada Purkyňovy nadace se při svých řádně svolaných zasedáních v roce 2010 (5x) společně s dozorčí radou nadace (zasedala 3x) zabývala přípravou 20. výročí založení nadace v Libochovicích. Prozatimní koncept programu této akce, která se uskuteční v 16 hod. v sídle nadace Slatina č.p. 11 je připravován jako kombinované bloky velmi krátkých vystoupení zdravice významných osobností, které stály u zrodu nadace, krátká vystoupení významných hostů a umělecká vystoupení. V úvodu promluví: Ing. Vítězslav Vacina, polistopadový starosta Libochovic Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš DrSc., prezident České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, zakládající osobnost Purkyňovy nadace Prof. RNDr. Jan Kopka CSc. rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v roce 1992, zakládající osobnost nadace Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický. Předchůdce Mons.ThDr Josef Koukl, emeritní biskup litoměřický byl významnou zakládající osobností nadace. RNDr. Jan Marek CSc. odborný spolupracovník nadace v začátcích existence MUDr. Zoran Nerandžič, primář rehabilitačního odd. městské nemocnice v Litoměřicích, odborný asistent sociálního programu

10 Osobně budou osloveni a pozváni: Jana Vaňhová hejtmanka Ústeckého kraje Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc. předsedkyně Českého statistického úřadu Josef Škobis starosta obce Slatina Baronka Jana Germenis née Hildprandt Ottenhausen zámek Blatná (expozice J.E.Purkyně) Prof. h.c.dr.ing. Václav Liška, Dr. h.c. vedoucí katedry ČVUT, představitel spolku SVATOBOR Národní hřbitov Slavín na Vyšehradě (poslední spočinutí J.E. Purkyně), prezident Pam. komory ČR Ing. Pavel Kouda, náměstek hejtmanky Ústeckého kraje Bc. Jana Ryšánková, radní Ústeckého kraje Bc. Radek Vonka, radní Ústeckého kraje Ing. Josef Kašparů, významný a dlouholetý člen správní rady nadace Josef Šulc, významný člen správní rady Mgr. Josef Kopic, přednosta Okresního úřadu v Lounech v roce 1992, představitel státní správy při podpoře vzniku nadace Josef Pol, přednosta Okresního úřadu v Litoměřicích v roce 1992, představitel stání správy při podpoře vzniku nadace a někteří další hosté, kteří napomáhali vzniku a existenci nadace, zejména v obtížných obdobích. Pro kulturní ozdobení programu jedná Purkyňova nadace o vystoupení s mistrem Jaroslavem Svěceným houslovým virtuosem s paní Hanou Zagorovou mnohonásobnou slavicí a stálicí naší pop music a s panem Stefanem Margitou světovým operním sólistou Oslava 20. Výročí PURKYŇOVY NADACE za přítomnosti významných osobností bude časovým mezníkem, který má připomenout společenskou roli nadace v uplynulém, dostatečně dlouhém období a podpořit, nebo mírně korigovat budoucí roli v neziskovém sektoru České republiky

11 Koncepce Purkyňovy nadace pro období r pokračovat ve splácení úvěru na jízdárnu Valdek obci Čížkovice dle notářského zápisu - práce na projektu ROP: Dokončení hipoareálu VALDEK Slatina - kontrola příjemců NIF - 5. kolo grantového programu "Památky a občané" r dokončit splácení úvěru na jízdárnu Valdek obci Čížkovice - zahájení realizace projektu "Dokončení" - kontrola příjemců nadačních příspěvků NIF r kontrola příjemců nadačních příspěvků NIF - volba dozorčí rady, volba správní rady r kontrola příjemců nadačních příspěvků NIF, 6. kolo otevřeného grantového řízení NIF PAMÁTKY A OBČANÉ r kolo grantového programu "Památky a občané" - realizace r kontrola příjemců nadačních příspěvků NIF - volba třetího člena správní rady r kontrola příjemců nadačních příspěvků NIF Grantová pravidla Purkyňovy nadace platná s účinností od Počínaje rokem 2000 vyhlašuje Purkyňova nadace program Památky a občané. Vždy po získání výnosu z nadačního jmění budou odděleny prostředky na správu nadace a již v předstihu bude vyhlášena veřejná grantová soutěž. Určitý díl bude vždy ponechán pro udělení grantu s výjimečnou hodnotou i v průběhu roku bez předchozího vyhlášení. Zveřejnění bude provedeno NEZISKOVKY.CZ, časopise Dědictví koruny české, časopis Státní správa samospráva, Místní kultura a na internetu (www.purknadace.cz). 2. Správní rada určí díl výnosu základního jmění, který lze použít pro správní režii nadace, tj. náklady nadace dle par. 7 Statutu nadace. Dále určí část výnosu, který bude použit dle par. 6 Statutu na poskytnutí nadačních příspěvků. Tento díl může být navýšen zvláštními nadačními dary určenými pro poskytování nadačních příspěvků dle těchto grantových pravidel viz. par. 5 odd. 4. Samostatně nadace vede prostředky z Nadačního investičního fondu (dále jen NIF). Nejméně 80% výnosu z prostředků NIF nadace rozdělí třetím osobám ve veřejné grantové soutěži podle přesných pravidel, které jsou součástí vyhlášení veřejné grantové soutěže. 3. Prostředky určené pro náklady nadace a pro nadační příspěvky s výnosu nadace budou uvedeny ve výroční zprávě nadace par. 4 odst. 2 Statutu nadace. Samostatně budou vedeny prostředky NIF. 4. Na jarním zasedání vyhodnotí Správní rada veřejnou grantovou soutěž a případně určí

12 další postup v nevyčerpaných prostředcích. 5. Tématicky nebude nabídka občanským iniciativám omezována v programu Památky a občané vzhledem ke skutečnosti, že povaha problémů místními i regionálními souvislostmi je různá. Omezujícími opatředními budou bezvýhradná podmínka par. 6 Purkyňovy nadace o spoluúčasti financování atd. a společenský prospěch projektu. 6. Na podzimním zasedání správní rady Purkyňovy nadace rozhodne správní rada o přidělení nadačních příspěvků, písemně vyrozumí všechny žadatele a uzavře do příslušného roku smlouvy o poskytnutí nadačních příspěvků dle par. 6 Statutu nadace tak, aby občanské iniciativy mohly prostředky použít v následujícím roce a mohly dobře svoje akce naplánovat a připravit. 7. Nebude-li předloženo do podzimního zasedání správní rady Purkyňovy nadace dostatek projektů - žádostí o nadační příspěvek dle bodu č. 4 těchto pravidel, nebo nebudou-li předložené projekty schopny dodržet podmínky smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku dle par. 6 Statutu nadace a těchto grantových pravidel, rozhodne správní rada o vypsání nové nabídky občanským iniciativám a to v oblasti kultury, životního prostředí a dále v některém humanitním programu se zaměřením na tělesně postižené děti. Toto neplatí pro prostředky NIF. Pro tyto prostředky bude vypsáno nové veřejné grantové kolo. 8. Náhradní program bude vypsán prostřednictvím Litoměřického DENÍKU, vzhledem k nutnosti kontaktovat tyto subjekty v krátkém čase. 9. Předložené projekty v náhradním programu bude správní rada posuzovat na mimořádném zasedání, podobně jako v bodě č. 7 těchto grantových pravidel. 10. Nedojde-li k vyčerpání prostředků z výnosu ani náhradním programem, rozhodne správní rada následný rok o sloučení zbylých prostředků z výnosu určených pro poskytnutí nadačních příspěvků s prostředky z následujícího kalendářního roku a tím o zvýšení nabídky občanským iniciativám. Toto neplatí pro prostředky z výnosu NIF. Tyto prostředky budou v takovém případě dočerpány navýšením úspěšných projektů. Schváleno na zasedání správní rady Purkyňovy nadace Slatina č.11, Lovosice 2, dne

13 - 12 -

14 - 13 -

15 - 14 -

16 - 15 -

17 - 16 -

18 - 17 -

19 - 18 -

20 - 19 -

21 - 20 -

22 - 21 -

23 - 22 -

24 - 23 -

25 - 24 -

26 - 25 -

27 - 26 -

28 - 27 -

29 - 28 -

30 - 29 -

31 - 30 -

32 - 31 -

33 - 32 -

34 - 33 -

35 - 34 -

36 - 35 -

37 - 36 -

38 - 37 -

39 - 38 -

40 - 39 -

41 Hiporehabilitace, program v areálu nadace Valdek Klienti centra Valdek, DD Dlažkovice, sociální integrace

42 Celostátní konference o Hiporehabilitaci, vzdělávací program Kostel sv.matouđe v Prackovic?ch nad Labem, ukončen? z?chrany kostela za p??tomnosti Bc. Ryđ?nkové, d?le zleva: Bc. Radek Vonka, starostka Prackovic nad Labem Mgr. Svobodov? - K?eđov? a zcela vpravo Dr. Szeliga litom??ick? d?kan

43 Pamětní deska záchrany kostela sv.matouše v Prackovicích nad Labem Žehnání základům věže kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích u Loun, biskup litoměřický Mons. Mgr. Jan Baxant

44 Opravená křížová cesta plastických obrazů kostela v Černčicích u Loun

45 Děkovná mše pátera Uličného Purkyňově nadaci za péči o kapli sv.prokopa v Charvatcích Kaple sv. Prokopa Charvatce, umístění pamětní desky na záchranu kaple v roce 1995 a havarijní opravy v roce

46 Pamětní deska k ukončení dlouhodobé podpory Purkyňovy nadace záchrany kaple sv.viléma v Roudnici nad Labem Ukončen? restaur?torsk?ch prac? olt??e v kapli sv. Viléma v Roudnici nad Labem z finančn? podpory Purky?ovy nadace

47 Kostel sv.jiljí v Libyni u Lubence, slavnost za přítomnosti radní ústeckého kraje Bc. Ryšánkové (vpravo) pokračuj?c? z?chrana kostela sv.jilj?

48 Staňkovice u Litoměřic, vyvrcholení dlouholeté podpory Purkyňovy nadace k záchraně kaple sv. Prokopa instalací vitrážových oken Neratov v Orlických horách, příprava k ukončení projektu dlouhodobé podpory Purkyňovy nadace k záchraně kostela Nanebevzetí Panny Marie

49 Klášter Chotěšov, křest knihy o historii kláštera za přítomnosti biskupa plzeňského Mons. Ratkovského Kaple kláštera Chotěšov, restaurování vitrážových oken z finanční podpory Purkyňovy nadace

50 Závěr pomoci Purkyňovy nadace k záchraně rodného domu malíře Jana Zrzavého v Okrouhlici Záchrana kaple ve Františkově v Jeseníku Křest knihy o historii krajiny pod Studeným u České Kamenice

51 Kaple v Chelčic?ch u Vod?an, pokračov?n? podpory Purky?ovy nadace Dům Diakonie Litoměřice Rooseveltova ulice, účast nadace v sociálním projektu

52 Děkovný dopis obce Bílý Kostel nad Nisou za rychlou pomoc Purkyňovy nadace k odstranění následků letní povodně 2010 Děkovný list obce Hřensko za rychlou pomoc k odstranění následků letní povodně

53 Záchrana kaple ve Zderazi u Rakovníka posledn? rozloučen? se zakladatelem Purky?ovy nadace Mons. ThDr. Josefem Kouklem, emeritn?m biskupem litom??ick?m

54 PURKYŇOVA NADACE Slatina č.p. 11, Lovosice 2 tel.:

55 Obec Slatina pod Hazmburkem

56 TEPLIC E - ÚSTÍ n. L.

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Kulturní dědictví. Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací

Kulturní dědictví. Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací Kulturní dědictví Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací Nadace VIA Zaměření Řada programů zaměřených přímo nebo nepřímo na záchranu na obnovu kulturního dědictví a na obnovu památek

Více

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Setkání podnikatelů, ředitelů středních odborných škol,úřadu práce, náměstka hejtmana za školství Ing.Pavla Sekaniny 15.2.2012 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Je nevládní

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro IČ 18253024 tel. sekret.: 374 801 145 bankovní spojení: GEMB č.ú.

NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro IČ 18253024 tel. sekret.: 374 801 145 bankovní spojení: GEMB č.ú. NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro IČ 18253024 tel. sekret.: 374 801 145 bankovní spojení: GEMB č.ú. 525704/0600 Výroční zpráva Nadace Jakoubka ze Stříbra za rok 2008 Nadace Jakoubka

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

NADACE MARIASTAR HUMANITY

NADACE MARIASTAR HUMANITY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 NADACE MARIASTAR HUMANITY O b s a h Průřez 10-ti letou činností nadace Identifikační údaje Činnost nadace 2002: Průběh činnosti v Samopších Rozdělování fin.příspěvků z NIF Kontakty

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

číslo: 170 ze dne: 20. března 2015 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 9. ledna do 12. března 2015 I. schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: - dopis ministrovi

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Možnosti nadací a státních programů. Ing. Jakub Děd, Omnium z.s.

Možnosti nadací a státních programů. Ing. Jakub Děd, Omnium z.s. Možnosti nadací a státních programů Ing. Jakub Děd, Omnium z.s. Struktura prezentace Nadace a nadační fondy Státní programy Ministerstva Hlavní oblasti dotační politiky pro NNO v roce 2015 Prezentace ke

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Zakládací listina Nadačního fondu Uran

Zakládací listina Nadačního fondu Uran Zakládací listina Nadačního fondu Uran prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. datum narození: 16. 4. 1961 bydliště: Střešovická 1011/37, Praha 6, PSČ: 162 00 a MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D. datum narození: 12. 9.

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. za rok 2011 Klubíčko Beroun, o.p.s. Sociiállníí fiirma prospěšná nejjen lliidem se zdravotníím postiiženíím Vyyttvváářří ímee pprraaccoovvní í ppřří íleežži ittoosstti i pprroo lil iddi i,, jjeejji icchžž žži ivvoott

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

ZÁPIS A USNESENÍ. konané dne 28. května 2002. z konference neziskových organizací Ústeckého kraje. v zasedací síni Krajského úřadu Ústeckého kraje

ZÁPIS A USNESENÍ. konané dne 28. května 2002. z konference neziskových organizací Ústeckého kraje. v zasedací síni Krajského úřadu Ústeckého kraje ZÁPIS A USNESENÍ z konference neziskových organizací Ústeckého kraje konané dne 28. května 2002 v zasedací síni Krajského úřadu Ústeckého kraje Zápis z konference neziskových organizací Ústeckého kraje

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Kontakty:

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18.

Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18. Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18. Část I. Úvodní ustanovení Vznik Nadace Nadace Divoké husy byla založena v roce 1997 dále uvedenými zřizovateli. 17.2.1997 byla zapsána v registru nadací

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

Statut Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY ve znění dodatků

Statut Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY ve znění dodatků Statut Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY ve znění dodatků Preambule Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY byla založena dále uvedenými zakladateli a registrována Obvodním úřadem v Praze 9 pod čj. 88/97. Nadace se rozhodla

Více

ZÁPIS Z VIII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 11. 8. 2015 ČAS OD 10:00 HODIN DO 14:00 HODIN

ZÁPIS Z VIII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 11. 8. 2015 ČAS OD 10:00 HODIN DO 14:00 HODIN 1/8 ZÁPIS Z VIII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 11. 8. 2015 ČAS OD 10:00 HODIN DO 14:00 HODIN Přítomni: J. Šafer, I. Plicka, R. Kolařík, K. Salzmann, P. Hnilička, P. Velička, K. Cieślar (od 10:30),

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

ZÁPIS A USNESENÍ KONANÉ DNE 15. ÚNORA 2005 Z KRAJSKÉ KONFERENCE SETKÁNÍ NNO ÚSTECKÉHO KRAJE 2005 V ZASEDACÍ SÍNI KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE

ZÁPIS A USNESENÍ KONANÉ DNE 15. ÚNORA 2005 Z KRAJSKÉ KONFERENCE SETKÁNÍ NNO ÚSTECKÉHO KRAJE 2005 V ZASEDACÍ SÍNI KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE ZÁPIS A USNESENÍ Z KRAJSKÉ KONFERENCE SETKÁNÍ NNO ÚSTECKÉHO KRAJE 2005 KONANÉ DNE 15. ÚNORA 2005 V ZASEDACÍ SÍNI KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE ZÁPIS Z KRAJSKÉ KONFERENCE SETKÁNÍ NNO ÚSTECKÉ KRAJE 2005

Více

Žádost o nadační příspěvek (grant) Nadace Naše dítě NIF 2014 strana 1

Žádost o nadační příspěvek (grant) Nadace Naše dítě NIF 2014 strana 1 NIF 2014 strana 1 Registrační číslo (doplní poskytovatel). 1. Název projektu: 2. Identifikační údaje o předkládající organizaci 2.1. Název... 2.2. Organizační forma (forma právní subjektivity)... 2.3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.1 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Zápis z prezentace Spolku pro záchranu fary v Tuklatech ze dne 24.3.2014 1. Představení,

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o společnosti... 4 3 Historické souvislosti... 6 4 Centrum Paraple, o.p.s. v roce 2010...

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byla zřízena zejména v oblastech rozvoje duchovních hodnot, vědy,

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU

STATUT NADAČNÍHO FONDU STATUT NADAČNÍHO FONDU PhDr. Jan Stráský, r.č. 401224/083, trvale bytem 383 01 Prachatice, Libínské Sedlo 39 Ing. František Zýka, r.č. 470305/131, trvale bytem 323 20 Plzeň 1, Bolevec, Kaznějovská 1221/31

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Společné Grantové kolo nadace a města Strakonice (realizované městem v rámci programu Zdravého města Strakonice a určené na podporu aktivit místní

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 28. 5. 2014 Obsah 1. Cestovní ruch... 2 Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví 2 Zachování

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Z á p i s ze 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. 09. 2009 od 14 hod. Domov sociálních služeb Skřivany, Tovární 1, Skřivany Přítomni: Omluveni: Dle prezenční

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA V průběhu roku 2012 byly završeny stavební úpravy objektu, v důsledku kterých došlo k výrazným změnám v poskytování péče a v posunu klientů k větší

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2010

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2010 II. Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2010 Rada vlády pro seniory a stárnutí populace (dále jen Rada ) byla zřízena usnesením vlády ze dne 22. března 2006 č. 288. Statut

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 2. 11. 2011 15 Věc: Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje Důvod předložení: Zásady pro poskytování účelových finančních

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více