Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST Základní identifikační údaje společnosti Předmět podnikání 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8"

Transkript

1 Výroční zpráva 2013

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST Základní identifikační údaje společnosti Předmět podnikání Orgány společnosti a organizační struktura společnosti Kontrolní orgán Organizační struktura Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti Základní údaje o poskytovaných službách a telekomunikačních sítích Hlavní investice Plánovaný vývoj Lidské zdroje VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY V HISTORICKÉM PŘEHLEDU Přehled počtu zákazníků Vývoj obratu v letech 1998 až Počet km optických tras Průměrné smluvně garantované rychlosti připojení Internetu v jednotlivých letech FINANČNÍ ČÁST Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Příloha k účetní závěrce VÝROK AUDITORA VYBRANÉ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANÝMI A PROPOJENÝMI OSOBAMI ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 41

4 4

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Úvodní slovo Historie a současnost Vybrané charakteristiky Finanční část Výrok auditora Vybrané ukazatele Zpráva o vztazích Údaje o odpovědných osobách 1. Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, je mi ctí konstatovat, že uplynulý rok 2013 byl pro společnost PODA a.s. úspěšný. Byl to rok, ve kterém se nám podařilo naplnit plánované rozvojové aktivity a to díky úsilí všech našich zaměstnanců i našich obchodních partnerů. Do podnikatelských aktivit společnosti PODA a.s. významně zasáhla fúze se společností SkyNet, a.s., která právně proběhla k datu PODA a.s., jako nástupnická společnost, touto fúzí rozšířila svou působnost i do dalších regionů České republiky mimo Ostravského regionu a Brna poskytujeme nově své služby také zákazníkům v Praze, jižních Čechách a na Znojemsku. Řady našich zaměstnanců se rozšířily o nové kolegy, kteří své pracovní zkušenosti z telekomunikační společnosti SkyNet, a.s., nyní uplatňují a rozvíjejí pod hlavičkou PODA a.s. Podnikatelské prostředí telekomunikačního trhu v posledních letech ovlivňuje zostřující se konkurence, která zasahuje do všech segmentů podnikání naší společnosti. Na tyto tlaky jsme nuceni neustále reagovat zlepšením komunikace s našimi zákazníky s důrazem na kvalitu a stabilitu všech našich služeb. Zákazníkům jsme tak v loňském roce mohli znovu nabídnout zvýšenou rychlost připojení k Internetu při zachování stávajících cen za poskytované služby. Zákazníkům, kterým poskytujeme televizní služby, jsme mohli nabídnout rozšíření počtu televizních stanic. Součástí televizních služeb je také archiv, který umožňuje opakovaně přehrávat a nahrávat oblíbené televizní pořady. Rozšířením naší působnosti i mimo region Ostravska a Brna můžeme dnes služby IPTV nabídnout také našim zákazníkům ve Znojmě (od 07/2013), Třeboni (od 11/2013) a v Praze (od 02/2014). Portfolio našich služeb jsme nově rozšířili o mobilní služby, které nabízíme stávajícím zákazníkům společnosti. Tuto naši nejmladší službu budeme i nadále výrazně rozvíjet tak, abychom svým zákazníkům přinesli novinky a vylepšení. Při cestě za stále kvalitnějšími a dostupnějšími službami pro naše zákazníky neustále investujeme nejen do rozvoje technologických řešení, ale také do rozvoje našich zaměstnanců. Takto potom můžeme svým zákazníkům nabídnout rozšířený výčet našich služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě a můžeme tak lépe reagovat na přání našich zákazníků a také zajímavé podněty. Spokojený zákazník je naším hlavním cílem. Z těchto důvodů otevíráme i další klientská centra v oblastech, kde rozšiřujeme své telekomunikační služby, a umožňujeme tak našim zákazníkům i výběr způsobu komunikace s námi. V loňském roce byla nově otevřena klientská centra ve Znojmě, Karviné a Třeboni. S rostoucím počtem zákazníků dochází také i k rozšíření kapacity našeho call centra. Věřím, že i v průběhu roku 2014 se nám podaří obohatit naši nabídku o další zajímavé služby, které zákazníci ocení. Při příležitosti vydání výroční zprávy za rok 2013 bych rád poděkoval i všem našim zaměstnancům za dobře odvedenou práci a našim obchodním partnerům za jejich trvající podporu při rozvoji podnikání společnosti PODA a.s. Rovněž děkuji za důvěru našich bank, která nám umožňuje realizovat akviziční a rozvojové aktivity. Doufám, že i nadále zůstaneme jejich dlouhodobým stabilním obchodním partnerem. Martin Šigut předseda představenstva PODA a.s. 5

6 6

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Úvodní slovo Historie a současnost Vybrané charakteristiky Finanční část Výrok auditora Vybrané ukazatele Zpráva o vztazích Údaje o odpovědných osobách 2. Historie a současnost Začátky podnikatelské činnosti společnosti PODA a.s. se datují již v roce Mezi prvními, kteří začali využívat služeb připojení k Internetu, byli firemní zákazníci. Jako společnost s ručením omezeným byla zapsána v obchodním rejstříku od roku 1998 a na jaře 2008 změnila společnost PODA právní formu na akciovou společnost. Od svého založení se zaměřuje především na poskytování přístupu k Internetu. V prvních letech svého podnikání patřily mezi zákazníky především právnické subjekty (firmy, školy, neziskové organizace, ). Od roku 2002 patří mezi zákazníky také domácnosti, které jsou v současné době z hlediska nabídky služeb cílovým zákazníkem. V roce 2004 společnost otevřela svou první pobočku v Brně a začala zde poskytovat kompletní portfolio svých služeb. V roce 2005 byly služby rozšířeny o poskytování pevných telefonních linek poskytovaných technologií VoIP. Tím se společnost změnila z poskytovatele Internetu na plnohodnotného telekomunikačního operátora. Mezi jednu z hlavních poskytovaných služeb patří od roku 2008 televizní vysílání po kabelu prostřednictvím IPTV, kdy se již za 4 roky stala PODA a.s. největším alternativním operátorem IPTV v ČR. V rámci televizních služeb jsou našim zákazníkům nabízeny stále nové televizní programy a služby s řadou zajímavých funkcí. Na podzim loňského roku doplnily portfolio mobilní služby. Společnost PODA a. s. rozšiřuje svou územní působnost i díky akviziční činnosti. Významným mezníkem v historii firmy byl rok 2006, kdy byla zahájena fúze společnosti PODA s.r.o. se společností TELTECH COM, a.s., která se na telekomunikačním trhu pohybovala od roku 2000 pod značkou Netopýr. Díky této akvizici došlo v průběhu roku 2006 k významnému posílení pokrytí služeb v mnoha lokalitách Ostravska, získání 3300 nových zákazníků a také k zásadnímu kroku v budování optické infrastruktury. V roce 2009 PODA a. s. vstoupila kapitálově do společnosti ERKOR OSTRAVA, s.r.o. V lednu 2010 došlo ke koupi části podniku označované jako Divize Ostrava od společnosti OvFree.NET, s.r.o. Společnost PODA a.s. díky těmto krokům získala dalších cca nových zákazníků. V roce 2011 začala PODA a.s. s realizací projektu napojení bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. ke svým sítím a digitalizací TV vysílání. V souvislosti s tímto projektem připojila již více než 25 tis. bytů ke své optické síti a převedla tak nájemníky bytů z analogového na digitální TV signál. Spolupráce se společností RPG Byty pokračovala i v průběhu roku Převážná část nových aktivit spojených s tímto projektem probíhala na území města Karviné, kde byly vybudovány i nové optické sítě o délce 13,8 km a bylo připojeno 118 vchodů s byty. Celkově bylo v rámci projektu připojeno k více než 2 tisíce vchodů s 26,5 tis. byty společnosti RPG Byty, s.r.o. V průběhu roku 2013 došlo k fúzi společnosti PODA a. s. s dalším telekomunikačním operátorem společností Sky- Net, a. s., která své telekomunikační služby poskytovala od roku SkyNet, a.s., nabízel, mimo připojení k Internetu, hlasové služby a rovněž bezpečnostní produkty. Informace ohledně fúze byla do obchodního rejstříku zapsána k , kdy nástupnickou společností se všemi právy a povinnostmi se stala PODA a.s. Rozšířila se tak i působnost společnosti do jiných regionů České republiky jižní Čechy, Znojemsko a Praha. Spojením obou společností se tak PODA a.s. stala 4. největším alternativním telekomunikačním operátorem. Společnost PODA a.s. v současnosti představuje oborově, organizačně, personálně i finančně prosperující telekomunikační firmu. Vlastním týmem správců sítě, systémových pracovníků a techniků každoročně realizuje i větší projekty v oboru projektování datových a optických sítí a realizace dodávek připojení k síti Internet. 7

8 EBITDA 98 mil. CZK 2.1 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI Obchodní firma: PODA a.s. Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, PSČ IČ: Právní forma: akciová společnost Kontaktní údaje: tel , Pobočky: - Gajdošova 4392/7, Brno-Židenice - Budova City Tower, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Pražská 1653/30, Znojmo - Boženy Němcové 817/II, Třeboň Klientská centra: října 1168/102, PSČ Ostrava - Moravská Ostrava - Opavská 1140/40, Ostrava-Poruba - Hlavní třída 2/4, Havířov-Město - Studentská 753, Nový Bohumín - Tř. Osvobození 1720/11, Karviná - Gajdošova 4392/7, Brno-Židenice - Pražská 1653/30, Znojmo - Boženy Němcové 817/II, Třeboň Datum vzniku: 7. července 1998 Změna právní formy: 19. května 2008 Obchodní rejstřík: zápis proveden do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka Zápis k : V důsledku fúze společnosti PODA a. s. jako společnosti nástupnické sloučením se společností SkyNet, a. s., IČ: , se sídlem Brno, Hybešova 726/42, PSČ , Základní kapitál: Akcie: zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2367 jako společností zanikající, přešlo na společnost PODA a.s. jmění zanikající společnosti SkyNet, a. s., s účinností ke dni provedení zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku ,- Kč ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,- Kč. 2.2 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ poskytování telekomunikačních služeb provádění staveb, jejich změn a odstraňování podnikání v elektronických komunikacích provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona tržby za telco 260 mil. CZK 8

9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Úvodní slovo Historie a současnost Vybrané charakteristiky Finanční část Výrok auditora Vybrané ukazatele Zpráva o vztazích Údaje o odpovědných osobách 2.3 ORGÁNY SPOLEČNOSTI A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI Předseda představenstva: Martin Šigut, výkonný ředitel společnosti, zároveň řídí úsek Obchodu a marketingu Praxe: HIS a.s., člen představenstva odpovědný za ekonomiku TH system a.s., ekonomický ředitel OSVČ, automatizované zpracování dat OSVČ, poskytování telekomunikačních služeb, činnost převedena na PODA s.r.o PODA s.r.o., jednatel (od 7. července 1998), ředitel 19. května dosud PODA a.s., předseda představenstva, výkonný ředitel Člen představenstva: Radim Slíva, provozní ředitel Praxe: NHKG, a. s., samostatný technik úseku ochrany a automatiky Protektorování Ostrava, s. p., energetik PODA s.r.o., obchodní zástupce K CZ, s.r.o., jednatel (od 8. června 2007), ředitel PODA s.r.o., jednatel, vedoucí úseku Realizace 19. května dosud PODA a.s., člen představenstva, provozní ředitel Člen představenstva: Pavel Friedrich, vedoucí úseku Projekce a přípravy staveb Praxe: OSVČ dodavatel společnosti MICOS s.r.o., Prostějov, projekce kabelových televizí CATV s.r.o. Prostějov (dříve MICOS s.r.o., Prostějov), samostatný projektant střediska Ostrava TELTECH s.r.o., Ostrava, spolumajitel, jednatel, vedoucí střediska projekce TELTECH COM, a.s., vedoucí střediska projekce a přípravy výstavby telekomunikačních sítí a střediska dokumentace a provozu optických sítí od PODA s.r.o., vedoucí úseku Projekce 19. května dosud PODA a.s., člen představen stva, vedoucí úseku Projekce a přípravy staveb 9

10 1850 firem připojených k Internetu Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí osoba oprávněná za společnost podepisovat svůj podpis. Další členové vedení: David Trčka, technický ředitel Praxe: dosud PODA a.s., postupně zaměstnán ve funkcích systémový specialista, vedoucí systémový specialista, v současné době technický ředitel Marcela Marcolová, ředitelka péče o zákazníky Praxe: ZAFÍR, o.s., asistentka dosud PODA a.s., postupně zaměstnána ve funkcích administrativní pracovnice, marketingový specialista, v současné době ředitelka péče o zákazníky 2.4 KONTROLNÍ ORGÁN Složení dozorčí rady: Předseda dozorčí rady: Ing. Jaroslav Veselský Člen dozorčí rady: Prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc. Člen dozorčí rady: Jan Mrva 10

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Úvodní slovo Historie a současnost Vybrané charakteristiky Finanční část Výrok auditora Vybrané ukazatele Zpráva o vztazích Údaje o odpovědných osobách 2.5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Výkonný ředitel Provoz Správa sítě Obchod a marketing Péče o zákazníky Ekonomika Projekce a příprava staveb Provoz pobočka Praha Úsek systémových specialistů Úsek marketingu Péče o zákazníky pobočka Ostrava Všeobecná účtárna Projektování Provoz pobočka Třeboň Úsek programování Obchodní úsek Praha (domácí a firemní zákazníci) Péče o zákazníky pobočka Brno Mzdová účtárna Investiční dohled Provoz pobočka Znojmo Úsek techn. péče o zákazníky Obchodní úsek Ostrava, Brno (firemní zákazníci) Péče o zákazníky pobočka Praha Spisovna Inženýring Provoz pobočka Ostrava Obchodní úsek Ostrava, Brno (domácí zákazníci) Péče o zákazníky pobočka Znojmo Vymáhání pohledávek Správa projekční dokumentace Provoz pobočka Brno Obchodní úsek Třeboň (domácí a firemní zákazníci) Péče o zákazníky pobočka Třeboň Obchodní úsek Znojmo (domácí a firemní zákazníci) 11

12 2.6 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI Významná část činností v průběhu roku 2013 souvisela s fúzí se společností SkyNet, a.s. Na podzim roku 2012 došlo k odkoupení 100% akciového podílu v telekomunikační společnosti SkyNet, a.s., která poskytovala své služby převážně firemním zákazníkům v Brně a v Praze. V pobočkách ve Znojmě a Třeboni poskytoval SkyNet, a.s., telekomunikační služby připojení k Internetu a hlasové služby rovněž domácím zákazníkům. PODA a.s. investovala v roce mil. Kč do dalšího rozvoje vlastních telekomunikačních sítí, zejména do výstavby nových optických zemních tras. Celkem bylo postaveno téměř 29 km nových tras. Pokrytí optickou sítí bylo převážně budováno v Karviné (13,8 km). Významná byla rovněž výstavba sítí v Ostravě (7,6 km), Havířově (4,1 km), Orlové (1,4 km) a Brně (1,9 km). Část nových optických tras byla v říjnu 2013 pořízena od města Třeboně (0,8 km). Společnost pokračovala v úspěšné spolupráci se společností RPG Byty, s. r. o., která započala v roce 2011 projektem digitalizace TV vysílání. Během loňského roku byly k optické síti nově připojovány domy také v Karviné. Celkový počet zákazníků z řad nájemníků RPG Byty k ultimu roku 2013 dosáhl 10 tisíc. V průběhu existence společnosti se snažíme zákazníkům nabídnout nové služby a ty stávající poskytovat s rozšířenou nabídkou dalších a kvalitnějších funkcí. V roce 2013 byly znovu navýšeny rychlosti připojení k Internetu pro všechny skupiny zákazníků bez navýšení ceny za službu. Zákazníci, kteří využívají PODA televizi, pak přivítali rozšíření výběru programů v základní nabídce o 15 nových kanálů různých žánrů. V rozšířené placené nabídce přibylo pět nových televizních stanic, které měli zákazníci před rozšířením své smlouvy možnost zdarma měsíc vyzkoušet. Společnost PODA a.s. se od své konkurence odlišuje i v nabídce, kterou poskytuje zdarma k televizním službám. Od roku 2010 se pravidelně investuje do vylepšení ojedinělé funkce virtuálního rekordéru, nahrávání pořadů. Archiv pořadů, který dnes umožňuje nahrávat oblíbené pořady v jakýkoliv čas a v nejvyšší kvalitě a znovu je opakovaně sledovat, je zákazníky vyhledávaná služba. Nahrávka je k dispozici po dobu 3 měsíců. Programy lze přehrávat až 12 hodin po jejich skončení. Zákazníci archiv pořadů hodnotí pozitivně a samotná služba se stala součástí nabízené služby PODA TV. Do portfolia služeb se koncem loňského roku zařadily mobilní služby s příznivými cenami za volání i SMS zprávy. Mobilní služby jsou zatím nabízeny pouze stávajícím zákazníkům, kteří již využívají jinou z našich služeb. Abychom našim zákazníkům zjednodušili komunikaci s námi a naše služby byly tak dostupné pro různé věkové skupiny zákazníků, otevíráme klientská centra. Zákazníci mají větší komfort při osobním řešení svých požadavků a v místech, která jsou pro ně dostupnější. V loňském roce byla upravena klientská centra v Ostravě a otevřena nová centra ve Znojmě (září 2013), v Třeboni (září 2013) a v Karviné (listopad 2013). V průběhu roku 2014 připravujeme otevření klientského centra v Orlové. Každému zákazníkovi je nabízen věrnostní program s řadou nových služeb a nejrůznějších slev s dalšími možnostmi vyžití ve sportovní, rekreační a kulturní oblasti. Zákazníci se rovněž účastní různých soutěží, které PODA pořádá ve spolupráci s organizátory koncertů a festivalů (např. festival Hrady CZ). Stále rostoucí počet zákazníků svědčí o kvalitě i o cenové přijatelnosti nabízených služeb. V roce 2013 jsme spustili nové vylepšené grafické rozhraní televizní platformy s řadou nových funkcí. Jednou z plánovaných služeb pro rok 2014 je zprovoznění vysílání na přenosných zařízeních, tedy telefonech, tabletech i prostřednictvím počítačů. Od spuštění nových webových stránek v září 2013 se pracuje na vylepšení on-line služeb a webové on-line klientské zóny s důrazem na možnost vlastního nastavení služeb a kontrolou vyúčtování. PODA a.s. se stala v září 2010 zakládajícím členem Českého telekomunikačního klastru o. s., který je od roku 2012 členem Hospodářské komory České republiky. Klastr si klade za cíl zastupovat zájmy regionálních operátorů ve vztahu ke státním institucím a legislativnímu procesu. Společnost PODA a.s. se aktivně podílí na projektu telekomunikačního klastru. V červnu 2014 byl znovu prověřen integrovaný systém kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Společnosti 12

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Úvodní slovo Historie a současnost Vybrané charakteristiky Finanční část Výrok auditora Vybrané ukazatele Zpráva o vztazích Údaje o odpovědných osobách PODA a.s. byl akreditovaným certifikačním orgánem Systémová certifikace s.r.o. opětovně potvrzen systém řízení jakosti a vydán příslušný certifikát. Společnost vyhodnotila rizika dopadů činnosti firmy na životní prostředí a učinila závěr, že činnost nemá negativní dopady na životní prostředí. Snažíme se i nadále o dodržování záměrů, které vedou k ochraně životního prostředí a volíme při provádění staveb postupy maximálně šetrné k životnímu prostředí. Stejné jednání vyžadujeme i po svých subdodavatelích při plnění smluvních zakázek. Společnost projevuje i sociální odpovědnost vůči společenskému prostředí. PODA uplatňuje odpovědný přístup i ve sponzorování neziskové sféry. 2.7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH A TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍCH Společnost PODA a.s. poskytuje telekomunikační a datové služby domácím zákazníkům, firmám a příspěvkovým a neziskovým organizacím. Portfolio služeb se rozšířilo o bezpečnostní služby. Obecný přehled zajišťovaných služeb: - připojení k síti Internet - datové služby pronájmu okruhů - hlasové služby v pevném místě - hlasové mobilní služby - televizní vysílání po kabelu IPTV - technická podpora při poruchách v síti - trvalý monitoring funkčnosti sítě - poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob - doplňkové služby (pronájem virtuálního WWW serveru, služby poštovního serveru mail.poda.cz, serverhosting, rozšířené služby virtuálního WWW serveru, služby DNS a registrace domén 2. řádu v doméně.cz) DATOVÁ SÍŤ Síť společnosti PODA a.s. tvoří ucelený systém vybudovaný s použitím více technologií (podzemní vedení optických kabelů, bezdrátové datové spoje, nadzemní závěsné vedení optických kabelů, metalické účastnické rozvody). PODA a.s. poskytuje telekomunikační služby výhradně prostřednictvím své vlastní datové sítě. V provozu je více než 2 tis. směrovačů (routerů), které tvoří propojený celek. PODA a.s. je členem uzlu NIX, se kterým je propojena kapacitou 2x10 Gbps a k tranzitním operátorům má kapacitu 2x10 Gbps. Páteřní meziměstská optická síť má kapacitu 2x10 Gbps. Společnost PODA a.s. se svou datovou sítí působí v pěti regionech. Převážná část sítí je na území měst Ostravy, Havířova, Orlové, Bohumína, Karviné a Brna a okolních měst. V loňském roce rozšířila PODA a. s. svou působnost do jižních Čech, Prahy a Znojemska. BEZDRÁTOVÁ SÍŤ Bezdrátová (rádiová) síť PODA je vybudována s důrazem na kvalitu. V praxi to představuje stovky retranslačních stanic, které jsou rozesety po regionech a tvoří tak páteřní síť společnosti. Retranslační stanice jsou propojeny optickými vlákny nebo vysokokapacitními bezdrátovými spoji. Z retranslačních stanic vede k zákazníkům více než 7 tis. koncových bezdrátových spojů. OPTICKÁ SÍŤ Prostřednictvím optické sítě jsou poskytovány služby koncovým zákazníkům společnosti PODA a.s. a ostatním provozovatelům veřejných komunikačních sítí (T-Mobile Czech Republic a.s., ČD-Telematika a. s., akademická síť CESNET a další). Možnost využití vlastních optických vedení umožňuje poskytování služeb ve vysoké kvalitě a se spolehlivostí, která je u rádiových spojů nedosažitelná. Optická metropolitní síť v Ostravě Základ optické metropolitní sítě v Ostravě získala společnost PODA a.s. v průběhu úspěšné fúze se společností TELTECH COM, a. s., v roce Od té doby společnost síť v Ostravě postupně rozšiřuje. Společnost PODA a.s. začala s výstavbou nových tras v průběhu roku 2008 v Ostravě, Bohumíně a Havířově. 13

14 CAPEX bez akvizic 37 mil. CZK Jako jeden z prvních internetových providerů začala poskytovat službu přenosu televizního vysílání po kabelu, přesněji označovanou jako IPTV. Tato služba je poskytována jen na optické síti. K rekordní výstavbě 24,5 km optických tras došlo v roce 2011 a to díky projektu digitalizace televizního vysílání v bytech společnosti RPG Byty, s.r.o. V průběhu roku 2013 úspěšně pokračovala výstavba nových tras a bylo realizováno dalších 7,6 km tras optické metropolitní sítě. Celková délka podzemních kabelových tras v Ostravě k činí 141,8 km. Optická metropolitní síť v Brně Celková délka optické sítě v Brně činí 58,8 km. Vlastní síť v Brně doplňují pronajatá vlákna od jiných společností a délka vlastní sítě byla v roce 2013 rozšířena o 1,9 km na celkových 3,3 km. Optická metropolitní síť v Havířově Výstavba metropolitní sítě PODA a. s. v Havířově byla rozdělena do dvou fází. V první fázi byla optická síť budována jako nadzemní s využitím samonosných závěsných optických kabelů. Podzemní trasy jsou budovány od roku V průběhu roku 2013 došlo k výstavbě 4,1 km zemních optických tras a k připojení dalších lokalit Havířova na optickou síť. Délka podzemních tras na území města Havířova se tak k navýšila na hodnotu 50,0 km. Optická metropolitní síť v Bohumíně Výstavba metropolitní sítě PODA a. s. v Bohumíně byla také rozdělena do dvou fází. V první fázi byla optická síť budována jako nadzemní s využitím samonosných závěsných optických kabelů. Podzemní trasy jsou budovány od roku V uplynulém roce bylo postaveno pouze 0,4 km optických zemních tras. Délka podzemních optických tras k činí 13,8 km. Optická metropolitní síť v Orlové V Orlové byla v roce 2013 vystavěna optická síť o délce 1,4 km a celková délka kabelových tras k činí 13,5 km. Optická metropolitní síť v Karviné Optickou síť v Karviné jsme začali budovat v roce 2013, kdy bylo postaveno 11,7 km a nakoupeno dalších 2,1 km. Celková délka optických tras k činí 13,8 km. Další místa s vlastní optickou sítí Stav optické metropolitní sítě v Hlučíně k činí 1,6 km, z toho 0,1 km postaveno v r Délka vlastních kabelových tras společnosti PODA a.s. k činí téměř 238 km. 2.8 HLAVNÍ INVESTICE Přestavba a rozvoj telekomunikačních sítí v předchozích letech umožnila expanzi společnosti v oblasti dodávek služeb do tisíců domácností. Své zkušenosti na telekomunikačním trhu společnost zúročila i v průběhu projektu digitalizace bytových domů společnosti RPG Byty, s.r.o. Díky projektu digitalizace byly postaveny nové optické sítě v Ostravě, Havířově, Bohumíně, Orlové a Karviné a podařilo se tak získat celkem cca 10 tis. nových zákazníků. Od svého vzniku společnost PODA a.s. cíleně investuje do technického vybavení a do nových technologií, které umožňují poskytovat zákazníkům kvalitnější služby. Po fúzi se společností SkyNet, a.s., došlo k rozšíření působnosti do nových lokalit v rámci České republiky. První investice směřovaly do vytvoření klientský center v místech, kde jsou poskytovány služby. Nové klientské centrum bylo zřízeno ve Znojmě, v Třeboni. V Praze proběhla pouze menší přestavba ve stávajících pronajatých objektech. Nemalá část finančních prostředků směřovala i do vylepšení funkcí IPTV a doplňkových služeb, které jsou zákazníkům nabízeny pod názvem Chytrá TV. Další finanční zdroje směřovaly do bezpečnostních služeb a na spuštění mobilních služeb. Nabídka mobilních služeb je zatím prezentována jako bonus pro zákazníky, kteří si pořídí PODA mobil jako dodatkovou službu k již využívaným službám připojení k Internetu nebo IPTV. Rozsáhlé investice do metropolitních optických sítí umožní společnosti PODA a.s. poskytovat služby na poměrně rozsáhlém území především Moravskoslezského kraje. Stále více zákazníků má možnost využívat služby IPTV. 14

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Úvodní slovo Historie a současnost Vybrané charakteristiky Finanční část Výrok auditora Vybrané ukazatele Zpráva o vztazích Údaje o odpovědných osobách 2.9 PLÁNOVANÝ VÝVOJ V roce 2014 se plánuje výstavba optických tras o délce přibližně 24 km, z toho 11 km je plánováno, že bude postaveno v Ostravě, další 3 km v Brně, 6 km v Karviné, 2 km v Havířově a 2 km v Orlové. Další výstavba se plánuje také v Třeboni 4 km a ve Znojmě 5 km, přičemž realizace nastane pravděpodobně až v průběhu roku V Praze probíhá projekční příprava a stavba optických tras začne v roce Pro zvýšení kvality poskytovaných služeb zákazníkům a pro poskytování vyšší kvality TV signálu testuje systémové oddělení společnosti nové technologie, možnosti připojení dalších televizních kanálů a rozšíření televizních služeb i do mobilních telefonů smartphone a tabletů. Klíčové technologie jsou průběžně posilovány a rozvíjeny tak, aby si společnost zachovala konkurenční náskok v hlavním segmentu trhu. Jde především o poskytování připojení k síti Internet. Velký důraz při obsluze našich zákazníků je kladen i na vlastní informační systém, který je vytvořen vlastními silami společnosti. Zákazníkům společnosti by měly být v průběhu roku nabídnuty vylepšené on-line služby s možností vlastního nastavení mobilních a televizních služeb a kontrolu vyúčtování. Stále rostoucí počet zákazníků v Orlové povede k otevření nového klientského centra. Významným úkolem pro nadcházející období je využití všech našich možností a nástrojů k tomu, abychom se i nadále profilovali jako kvalitní dodavatel a své zkušenosti rozšířili i do nově získaných lokalit, kde se plánují rozsáhlé investice do obnovy současné sítě a výstavby nových optických tras. Souvisejícím cílem je zvýšení obratu naší společnosti, současně s růstem hospodářského výsledku a dalších ekonomických ukazatelů. 15

16 133 zaměstnanců 2.10 LIDSKÉ ZDROJE Základem úspěchu PODA a.s. jsou a budou její zaměstnanci. Proto společnost věnuje velkou pozornost jejich výběru. Společnost PODA usiluje o to, aby v plné míře využila schopnosti svých zaměstnanců a motivuje zaměstnance, aby se aktivně podíleli na dosahování maximální možné kvality poskytovaných služeb. Každý zaměstnanec má příležitost navrhovat nová řešení, která mohou zefektivnit pracovní postupy. Spokojenosti zákazníků i zaměstnanců se však snaží dosáhnout také kvalitním plánováním a zlepšováním organizace práce a péčí o bezpečné pracovní prostředí. Naplňováním podnikatelské strategie a realizací strategických cílů a opatření došlo k rozšíření počtu nových zaměstnanců, přičemž část zaměstnanců přešla v důsledku fúze se společností SkyNet, a.s., do společnosti PODA a.s. Sociální politika Péče o vlastní zaměstnance je trvalou součástí podnikové kultury. Každoročně jsou organizovány společenské a sportovní akce, pamatováno je samozřejmě i na zaměstnance v mimoevidenčním stavu. K zabezpečení sociálních potřeb zaměstnanců jsou využívány především tyto benefity: - příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní připojištění - příspěvek na poukázku na stravování - osobní účet - dovolená navíc Kromě základních a periodických školení druhých profesí, nutných k zajištění činností souvisejících s předmětem podnikání společnosti, probíhalo prohlubování kvalifikace na základě legislativních změn, nových pracovních postupů a technologií. Vedení společnosti si váží každého loajálního zaměstnance, který svou prací a kreativním přístupem přispívá k rozvoji společnosti a udržení jejího postavení na telekomunikačním trhu. Ve společnosti je podporováno zvyšování a prohlubování kvalifikace ve formálním studiu a rozvoj vzdělanosti zaměstnanců na všech úrovních. Vedení společnosti si je plně vědomo, že žádný z úspěchů by nebyl možný bez odborných znalostí a zkušeností zaměstnanců. V současné době si zvyšují svou kvalifikaci studiem 3 zaměstnanci na vysoké škole. K měla společnost 133 zaměstnanců, z toho 5 v mimoevidenčním stavu. Složení zaměstnanců je stabilní, 75 zaměstnanců pracuje ve společnosti déle než jeden rok. V Ostravě bylo přijato 24 nových zaměstnanců a 34 zaměstnanců přešlo na pobočky v Třeboni, Znojmě, Brně a Praze v souvislosti s fúzí se společností SkyNet, a.s. Společnost zaměstnává formou brigád i řadu studentů vysokých škol a pracuje s nimi jako s potenciálními zaměstnanci. Tito studenti pracují v administrativních činnostech a při marketingových kampaních. Jednou z hlavních výhod společnosti je zejména optimální organizační struktura a především lidský potenciál, který je v PODA a.s. soustředěn. Cílevědomá personální politika tak přináší dlouhodobou perspektivu pro další rozvoj společnosti. 21 tisíc domácností s IPTV 16

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Úvodní slovo Historie a současnost Vybrané charakteristiky Finanční část Výrok auditora Vybrané ukazatele Zpráva o vztazích Údaje o odpovědných osobách let 39,10 % let 27,07 % let 25,56 % let 7,52 % 61 - let 0,75 % Věková struktura zaměstnanců ÚS s maturitou 78,95 % VŠ 12,03 % Bc. 7,52 % Vyšší odborné 0,75 % ÚS bez maturity 0,75 % Vzdělanostní struktura zaměstnanců Ostrava 95 Brno 11 Praha 8 Třeboň 7 Znojmo 7 mimoevidenční 5 Struktura zaměstnanců dle útvarů 17

18 počet domácností připojených k Internetu 39,5 tis. 3. Vybrané charakteristiky v historickém přehledu 3.1 PŘEHLED POČTU ZÁKAZNÍKŮ PODA a.s. se od svého založení zaměřuje na poskytování přístupu k síti Internet a na poskytování hlasových služeb. Zpočátku se firma zaměřila na firemní klientelu a od roku 2002 se významnějším způsobem zaměřila na domácí zákazníky. V posledních letech došlo především k nárůstu domácích zákazníků, kterým se přizpůsobuje i portfolio poskytovaných služeb. Obr. č. 1 počet domácností připojených k PODA: Společnost od svého založení vykazuje stabilní růst v počtu zákazníků, který ovlivňují i úspěšné akvizice jiných společností, výstavba optických sítí a úspěšná realizace projektu digitalizace televizního signálu v bytech společnosti RPG Byty, s.r.o. Za posledních 5 let se zvýšil počet domácích zákazníků o téměř trojnásobek. Zatímco k poslednímu prosinci roku 2009 měla společnost domácích zákazníků, k to bylo již domácích zákazníků a na počátku roku 2014 se podařilo překonat hranici 40 tis. domácích zákazníků. Obr. č. 2 firmy a organizace připojené k síti PODA: K síti PODA bylo ke konci roku 2012 trvale připojeno organizací a firem. Na růstu počtu firemních zákazníků se projevila fúze se společností SkyNet, a. s., v důsledku čehož také došlo k navýšení počtu firemních zákazníků k na hodnotu firemních zákazníků. 18

19 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Úvodní slovo Historie a současnost Vybrané charakteristiky Finanční část Výrok auditora Vybrané ukazatele Zpráva o vztazích Údaje o odpovědných osobách Obr. č. 3 počet klientů připojených k optické síti PODA: Budování nových optických sítí se projevilo na růstu počtu zákazníků připojených na tyto sítě, a to o 5,5 tis. zákazníků za poslední rok. K je k optické síti PODA připojeno celkem domácích klientů. Obr. č. 4 počet klientů s TV službou: Nejrychlejší meziroční růst počtu zákazníků, kteří využívají službu IPTV, je na jednu stranu zavazující, ale na druhou stranu je zároveň potvrzením obchodní strategie společnosti PODA a.s. V roce 2012 se společnost PODA a.s. stala největším alternativním poskytovatelem IPTV v České republice. K využívalo některou z televizních služeb zákazníků. VÝVOJ POČTU ZÁKAZNÍKŮ V OBDOBÍ Meziroční nárůst v % Domácí zákazníci ,51 % Firemní zákazníci ,84 % Zákazníci připojeni na optickou síť ,09 % Zákazníci s IPTV ,49 % 19

20 tržby za telco 260 mil. CZK 3.2 VÝVOJ OBRATU V LETECH 1998 AŽ 2013 Obr. č. 1 vývoj obratu v tis. Kč: Z výše uvedeného grafu je patrné, že společnost PODA a.s. v uvedeném období (1998 až 2013) dokázala pravidelně zvyšovat výnosy za poskytnuté telekomunikační služby. Příčinou jsou nejen úspěšně zvládnuté akvizice konkurentů, ale především organický růst počtu zákazníků. Vedení společnosti PODA a.s. předpokládá, že v roce 2014 dosáhnou výnosy za telekomunikační služby hodnoty 275 mil. Kč bez DPH. 3.3 POČET KM OPTICKÝCH TRAS 2012 nově postaveno 2013 nově postaveno Délka tras k předpoklad trasy nové výstavby Ostrava 8,4 km 7,6 km 141,8 km 11 km Havířov 4,0 km 4,1 km 50,0 km 2 km Bohumín 4,1 km 0,4 km 13,8 km - Orlová 2,2 km 1,4 km 13,5 km 2 km Brno 0 km 1,9 km 3,3 km 3 km Hlučín 1,5 km 0,1 km 1,6 km - Karviná - 13,8 km 13,8 km 6 km V roce 2014 se plánuje výstavba 24 kilometrů optických tras, které umožní poskytovat společnosti PODA kvalitnější a rozsáhlejší portfolio služeb většímu množství zákazníků. 20

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce.

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení přátelé a kolegové v ANECTu, každým rokem v této době hodnotíme dvanáct měsíců předchozího

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Obsah. Základní údaje o společnosti... 2. Organizační schéma...3. Zpráva jednatele společnosti...4. Zpráva předsedy dozorčí rady...

Obsah. Základní údaje o společnosti... 2. Organizační schéma...3. Zpráva jednatele společnosti...4. Zpráva předsedy dozorčí rady... 1 Obsah Základní údaje o společnosti... 2 Organizační schéma...3 Zpráva jednatele společnosti...4 Zpráva předsedy dozorčí rady...6 Rozvaha v plném rozsahu...9 Výkaz zisku a ztráty...15 Grafy... 19 Příloha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele............. 6 Profil společnosti........................ 7 Základní údaje o společnosti k 31. 12. 2013....... 8 Pracoviště společnosti...................

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více