VÝROČNÍ ZPRÁVA. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA KRÁLOVÉDVORSKO, o. s. za rok Nemojov. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Zábřezí-Řečice Doubravice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA KRÁLOVÉDVORSKO, o. s. za rok 2013. Nemojov. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Zábřezí-Řečice Doubravice"

Transkript

1 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA KRÁLOVÉDVORSKO, o. s. Borovnička Mostek Horní Brusnice Nemojov Dolní Brusnice Bílá Třemešná Zábřezí-Řečice Doubravice Dvůr Králové nad Labem Bílé Poličany km 1: Stanovice MAS Královédvorsko, o.s., náměstí T.G.Masaryka Dvůr Králové nad Labem IČ: korespondenční adresa: náměstí Václava Hanky Dvůr Králové nad Labem

2 OBSAH: Seznam používaných zkratek 3 Obecná charakteristika 3-4 Členská základna, sekretariát, statutární orgán 5 Realizované projekty MASKD, žádosti o dotace 8 Činnost kanceláře v roce ÚZEMÍ MAS KRÁLOVÉDVORSKO: Borovnička Mostek Horní Brusnice Nemojov Dolní Brusnice Bílá Třemešná Zábřezí-Řečice Doubravice Dvůr Králové nad Labem Bílé Poličany km 1: Stanovice

3 ZKRATKY: ZKRATKA MAS KD CP SZIF RO SZIF MZE ČR KS MAS NS MAS ISÚ NNO FO DPP CELÝ NÁZEV Místní akční skupina Královédvorsko, občanské sdružení Centrální pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu Ministerstvo zemědělství České republiky Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin ČR Královéhradeckého kraje Národní síť Místních akčních skupin ČR Integrovaná strategie území Nezisková organizace Fyzická osoba Dohoda o provedení práce 1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Název: Místní akční skupina Královédvorsko, o. s. Právní forma: občanské sdružení Rok založení: 2013 Poslání: podpora rozvoje regionu Zakladatelé: členové přípravného výboru: Statutární orgán: Bílá Třemešná Bc. Štěpán Čeněk Dolní Brusnice Marcela Janáková Doubravice Vít Paula Dvůr Králové nad Labem Mgr. Dušan Kubica Mostek Ing. Dagmar Včeláková Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem IČ: Bankovní spojení: /0800 Web: Kancelář: náměstí Václava Hanky 828, Dvůr Králové nad Labem Předseda: Místopředseda: Mgr. Dušan Kubica Marcela Janáková MAS KD, o. s. je občanské sdružení, které vzniklo na počátku roku 2013 (registrace občanského sdružení ). Působí na území 11 obcí s rozlohou ha a počtem obyvatel (stav k ): Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Borovnička, Dolní Brusnice, Doubravice, Dvůr Králové nad Labem, Horní Brusnice, Mostek, Nemojov, Stanovice, Zábřezí-Řečice. 3.

4 Účelem sdružení je všestranná podpora trvale udržitelné rozvoje venkovského prostoru daného území. Uplatňování nových forem zhodnocení přírodního a kulturního dědictví, vytváření a naplňování rozvojové koncepce a strategie. Snaží se iniciovat subjekty z řad NNO, podnikatelů, FO a samosprávy ke spolupráci a partnerství na konkrétních projektech. Propaguje myšlenku LEADER v regionu. Zkratka LEADER je akronym z francouzštiny: Liason Entre Actions de Développement de l Économie Rurale a znamená Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova. Hlavním smyslem je vyzkoušet nové přístupy a nové metody a na základě získaných zkušeností následně upravit či obohatit hlavní nástroje politiky. Pro LEADER jsou typické následující prvky (hlavní charakteristické znaky přístupu): Je nástrojem, který iniciuje rozvojové aktivity zdola nahoru ( endogenní prvek, kdy je přístup zdola spojený s tím, že rozhodovací pravomoc týkající se vypracování a provádění strategií místního rozvoje náleží místním akčním skupinám ). Podporuje realizaci vysoce kvalitních strategií s multidisciplinárními a interdisciplinárními východisky vedoucími k udržitelnému rozvoji venkovských oblastí ( integrativní prvek, kdy existuje víceodvětvové navrhování a provádění strategie založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství ). Zvažuje dlouhodobé a udržitelné potenciály venkovských oblastí ( udržitelný prvek, protože LEADER je typický strategiemi místního rozvoje podle jednotlivých oblastí, určenými pro řádně vymezená subregionální venkovská území, kdy se u těchto strategií předpokládá, že budou ekonomicky ziskové, sociálně akceptovatelné a příznivé k životnímu prostředí, tj. naplní tři pilíře trvalé udržitelnosti); Zdůrazňuje více než jiné programy a přístupy v EU roli sociálních sítí ( síťový přístup), které usnadňují výměnu zkušeností, znalostí a inovací, proto obohacuje různorodé zúčastněné aktéry, pomáhá jim získávat dovednosti spolupracovat a utvářet místní partnerství (sociální prvek spojený s nehmotnými formami kapitálu, kdy vzniká partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni MAS, dochází k uplatňování inovačních přístupů, provádění projektů spolupráce a vytváření sítí místních partnerství. 4.

5 2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA, SEKRETARIÁT A STATUTÁRNÍ ORGÁN ČLEN SEKTOR TERMÍN PŘIJETÍ Dolní Brusnice Obec Stanovice Obec Bílá Třemešná Obec Mostek Obec Borovnička Obec Dvůr Králové nad Labem Obec Doubravice Obec Rescue Stopaři, o.s. NNO Krkonoše a Podkrkonoší, o.s. NNO Terra nostra malebný kraj o.s. NNO ÚO Svaz diabe ků ČR NNO Diakonie ČCE NNO Královédvorská Arnika, o.s. NNO TJ Sokol Dvůr Králové n.l. NNO Český svaz chovatelů Žireč NNO Klub kaktusářů Dvůr Králové n.l. NNO Farní charita Dvůr Králové n.l. NNO TJ Sokol Žireč NNO Aeroklub Dvůr Králové n.l., o.s. NNO Domov sv. Josefa, Žireč NNO Pečovatelská služba města Dvůr Králové n.l. NNO ZŠ a MŠ Bílá Třemešná NNO Římskokatolická farnost děkanství Dvůr Králové n.l. NNO Klouček + Kloučková spol. s r.o. Podnikatel Albrecht a spol., s.r.o. Podnikatel ZOO Dvůr Králové nad Labem, a.s. Podnikatel MěVaK Dvůr Králové nad Labem, s.r.o. Podnikatel Boby fleisch, s.r.o. Podnikatel Nancy Engelen FO Aleš Kubica FO Josef Erben FO Bc. Jan Kříž FO Miloslav Vlk FO JUDr. Jaroslav Schweidler, PhD. FO Jana Savovová FO Lubomír Savov FO Vladimír Janák FO Ing. Veronika Tomková FO Zdeněk He a FO Bc. Helena Hamanová FO OBCE = veřejný sektor (7) NNO = neziskový sektor (16) Podnikatel, FO = soukromý sektor (17) 5.

6 Na Valném shromáždění, konaném dne se stanovila a schválila výše členských poplatků, které jsou pro rok 2013 nepovinné, od roku 2014 již závazné a povinné. Výše členských příspěvků na kalendářní rok: Obce nad 2 tisíce obyvatel ,- Kč Obce do 2 tisíce obyvatel ,- Kč Právnické osoby ,- Kč Neziskové organizace - 500,- Kč Fyzické osoby - 100,- Kč počet členů MAS Královédvorsko rok počet členů 6.

7 Organizační struktura MAS KD k : Valné shromáždění Výbor Ředitel Kontrolní komise Výběrová komise Kancelář MAS NEJVYŠŠÍ ORGÁN: VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ (40 členů) nejvyšší orgán sdružení, každý člen sdružení má jeden hlas, usnáší se nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Předseda: Mgr. Dušan Kubica - byl jmenován usnesením č. 4.3 v rámci prvního Valného shromáždění konaného po zasedání Přípravného výboru. ROZHODOVACÍ ORGÁN: VÝBOR (5 členů) je volen Valným shromážděním členů MAS KD a je řídícím orgánem Sdružení. Předseda: Mgr. Dušan Kubica (zvolen na zasedání Přípravného výboru ) Místopředseda: Ostatní členové: Marcela Janáková (zvolena na zasedání Přípravného výboru ) Vít Paula (NNO) Nancy Engelen (FO) Ing. Jaroslav Hyjánek (PO) KONTROLNÍ ORGÁN KONTROLNÍ KOMISE (3 členové) je volena Valným shromážděním, má nejméně 3 členy, ze kterých volí předsedu kontrolní komise. Člen kontrolní komise nesmí být členem Výboru ani zaměstnancem Sdružení. Členové zvoleni Valným shromážděním. Předseda: Ostatní členové: nebyl zvolen Zdeněk Hefka (soukromý sektor) Mgr. Emil Kudrnovský, Ph. D. (neziskový sektor) Ing. Irena Kejzarová (neziskový sektor) VÝBĚROVÝ ORGÁN: VÝBĚROVÁ (HODNOTÍCÍ) KOMISE (5 členů) členové zvoleni na Valném shromáždění dne , a to prozatím z důvodu výběru projektů v rámci tréninkové výzvy. Předseda: Ostatní členové: Bc. Štěpán Čeněk (veřejný sektor) (zvolen členy hodnotící komise na zasedání hodnotící komise ) Jan Machek (neziskový sektor) Ing. Jaroslav Hyjánek (soukromý sektor) Vít Paula (neziskový sektor) Ing. Veronika Tomková (soukromý sektor) 7.

8 KANCELÁŘ MAS: Od září 2013 začali na DPP pro MAS KD pracovat 2 projektoví manažeři zodpovědní za naplňování opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění v Programu rozvoje venkova: Lenka Křížová, DiS. Ing. arch. Jan Holan ŘEDITEL MAS (vedoucí zaměstnanec): nebyl jmenován 3. REALIZOVANÉ PROJEKTY MAS KD, ŽÁDOSTI O DOTACE MAS KD V ROCE 2013 MAS uzavřela dne Dohodu o poskytnutí dotace ve výši Kč z Programu rozvoje venkova ČR na období v Opatření Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova, podopatření Získávání dovedností, animace a provádění. Název projektu: MAS Královédvorsko, o. s. nové příležitosti našemu regionu. Opatření je zaměřeno na získávání dovedností a zkušeností za účelem vytvoření aktivního místního partnerství zabývajícího se udržitelným rozvojem regionu. Přímá dotace se místnímu partnerství poskytuje na přípravu podkladů ISÚ, dále na pořádání informačních, vzdělávacích a propagačních akcí, přičemž tyto činnosti by měly být realizovány především vlastními silami a v omezené míře dodavatelsky. Způsobilé výdaje jsou z hlediska času realizovány pouze v období od data registrace Žádosti o dotaci do data podání Žádosti o proplacení (nejpozději však ). MAS získala od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje dotaci ve výši Kč. Dotace byla určena na pokrytí režijních výdajů, které nelze uplatnit v Programu rozvoje venkova viz výše a na tvorbu nové integrované strategie území pro programovací období Smlouva podepsána dne Uznatelné výdaje jsou z hlediska času realizovány v období od do V průběhu prosince 2013 proběhlo vyúčtování dotace. 8.

9 4. ČINNOST KANCELÁŘE V ROCE 2013 V roce 2013 se konala: 4 zasedání Valného shromáždění ve Dvoře Králové nad Labem , , , Na zasedání valného shromáždění dne byla provedena dodatečná volba členů výboru počet zvýšen na 5 členů a proběhla volba kontrolní komise (3 členná). Na zasedání Valného shromáždění dne proběhla volba členů výběrové (hodnotící) komise (5 členů) k tréninkové výzvě. 2 zasedání Výboru ve Dvoře Králové nad Labem , Na zasedání přípravného výboru dne byla provedena volba členů výboru MAS Královédvorsko (3 členové) a proběhlo jmenování předsedy a místopředsedy / statutárních zástupců. Předseda: Mgr. Dušan Kubica Místopředseda: Marcela Janáková Kancelář MAS KD začala naplno fungovat až od září 2013, kdy byli do funkce projektových manažerů přijati Lenka Křížová a Jan Holan. ZÁŘÍ návštěvy okolních MAS (MAS Nad Orlicí, MAS Mezi Úpou a Metují, MAS Podchlumí, MAS Stolové hory) - Školení Praha SZIF - Výběrové řízení web - Tvorba dotazníků k ISÚ - Výběr vhodného facilitátora k veřejným projednáváním k ISÚ - Návštěvy a info o činnosti na obecních zastupitelstvech - Valná hromada MAS Královédvorsko

10 ŘÍJEN 2013: - Dotazníkové šetření na území MAS (NKR, boxy v obcích i ve městě) - 1. veřejné setkání k ISÚ Valná hromada KS MAS MAS Královédvorsko členem NS a KS MAS - Tvorba prvních propagačních materiálů roll-upy - Návštěva a info. o činnosti na obecních zastupitelstvech LISTOPAD 2013: - Vyhodnocení dotazníkového šetření - 1. setkání pracovní skupiny - 2. veřejné setkání k ISÚ SWOT analýza - Tvorba tréninkové výzvy Návštěva a informování o činnosti na obecních zastupitelstvech PROSINEC 2013: - Vyhlášení tréninkové výzvy, pomoc a info žadatelům, propagace výzvy - Vyúčtování dotace KHK - Příprava 3. veřejného jednání a 2. setkání pracovní skupiny po Novém roce Po celou dobu MAS KD také pravidelně informovala veřejnost o své činnosti formou článků v Novinách královédvorské radnice, Krkonošském deníku, v obecních tiskovinách (Doubravický Občasník), na webu Královéhradeckého kraje, na webu MASKD.cz, facebooku, prostřednictvím Českého rozhlasu atd.. Zpracovala: Lenka Křížová, DiS. Projektová manažerka MAS Královédvorsko 10.

11

12 REALIZUJTE SVÉ SNY! MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA KRÁLOVÉDVORSKO, o. s. MAS Královédvorsko, o.s., náměstí T.G.Masaryka Dvůr Králové nad Labem IČ: korespondenční adresa: náměstí Václava Hanky Dvůr Králové nad Labem

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 3. pracovní návrh - květen 2015 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko Beskydy z. s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko Beskydy z. s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko Beskydy z. s. Obsah ÚVODNÍ ČÁST... 5 1 ÚVOD S POPISEM ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ... 5 1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINĚ... 5 1.1.1 Identifikace

Více

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Výroční zpráva Místní akční skupiny Brána Brněnska, o. s. za rok 2013 Úvodní slovo...2 Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s....3 Členská základna v roce 2013...5 Náplň

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Obsah 1 Základní pojmy a zkratky... 3 1.1 Definice zkratek... 3 1.2 Pojmy... 3 2 Úvod... 5 3 Proces standardizace... 6

Více

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 -

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 - Výroèní zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s. 2007 Obsah: 1. Úvod - 3-1.1 Vznik společnosti - 3-2. Organizační struktura společnosti - 6-2.1 Přehled orgánů společnosti - 6-2.1.1 Správní rada - 6-2.1.2 Dozorčí

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER Metodická příručka s uvedením příkladů dobré praxe pro místní akční skupiny Program rozvoje venkova osa IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 10

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 2020 (pracovní verze) MAS Železnohorský region

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 2020 (pracovní verze) MAS Železnohorský region OP Technická pomoc osa 8.3a Administrativní a absorpční kapacita cíl Konvergence, oblast podpory 8.3.2a Podpora absorpční kapacity Název projektu: Podpora vzniku komunitně vedeného místního rozvoje na

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [1] Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [2] Obsah 1. Úvod... 3

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Návrh. Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší/Podzvičinsko 2011-2020

Návrh. Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší/Podzvičinsko 2011-2020 Návrh Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší/Podzvičinsko 2011-2020 OBSAH 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ PODZVIČINSKO... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ PODZVIČINSKA... 3 3. ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE

Více

za rok 2 0 0 7 Petra Therová, koordinátorka pro komunitní plánování

za rok 2 0 0 7 Petra Therová, koordinátorka pro komunitní plánování Projektu J I L E M N I C E - Z D R A V É M Ě S T O za rok 2 0 0 7 Zpracovala: Datum zpracování: Petra Therová, koordinátorka pro komunitní plánování červen 2008 OBSAH Obsah str. 2 Seznam použitých zkratek

Více

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO číslo 2, ročník 2009 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO SLOVO ÚVODEM Blíží se nám konec roku 2009 a nabízí se možnost bilancovat, shrnout, co se nám v letošním roce povedlo a naopak, kde máme ještě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009. MAS Litomyšlsko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009. MAS Litomyšlsko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 MAS Litomyšlsko o.p.s. Duben 2010 Obsah 1.1 Představení MAS Litomyšlsko... 3 1.2 Strategický plán Leader... 3 1.3 Území působnosti MAS... 3 2.1 Zakladatelé... 5 2.2. Správní

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší 2011-2020

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší 2011-2020 Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší 2011-2020 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ PODZVIČINSKO... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ PODKRKONOŠÍ... 3 3. ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO

Více