VÝROČNÍ ZPRÁVA MENS SANA o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA MENS SANA o.s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MENS SANA o.s. 2007

2 Obsah: Úvodní slovo... 3 Základní údaje o MENS SANA o.s Projekty v roce Poskytované služby... 7 Další zajímavé akce Školení, semináře, služební cesty Zpráva o hospodaření Poděkování sponzorům a spolupracujícím subjektům Ukázka z tvorby Petra Krejčího Motto: Postarejme se o to, aby se člověk přestal bát sebe, aby jeho život znovu naplnilo poselství pravdy, vraťme se k této pokoře, obraťme tvář od mlčení. Jiří Kolář

3 Úvodní slovo Vážení přátelé, chtěl bych promluvit za společnost Menssana, což je organizace, která se komplexně a velice svědomitě stará o lidi duševně nemocné. Já sám jsem paranoidní schizofrenik s autistickými prvky, proto si můžete představit, jak se mi klepou kolena Nedávno jsem se bavil s kamarádem, který mi pravil, že duševní nemoc je stejně zrádná jako nemoc tělesná. Jenomže ona může být i zákeřnější, když Vám lékař jako nevyléčitelně nemocnému řekne, že své nemoci do půl roku podlehnete, máte čas se rozloučit s blízkými a světem a uspořádat si všechny své záležitosti, kdežto když na neléčeného duševně nemocného člověka přijde ataka, většinou nehledí nalevo ani napravo a může to dojít tak daleko, že vezme provaz a jde do lesa vyhledat nějaký vzrostlý strom. Nic ovšem není tak černé, aby tím nemohl proniknout paprsek světla. I člověk duševně nemocný nemusí být napořád otrokem svých bludů, halucinací, depresí, obsesí, strachů, neuróz, atd. pokud vyhledá pomoc. Spolupráce s lékařem je však mnohdy na formální úrovni, psychiatrů a psychologů je na Ostravsku málo, tedy i kdyby psychiatři a psychologové chtěli s duševně nemocným navázat bližší vztah, nemají na to prostě čas. A tady může nastoupit, pokud pacient chce, a věřte, že je to k jeho největšímu prospěchu, spolupráce s neziskovým sektorem. Tu se člověk s psychickými problémy promění z pacienta v klienta a do jeho temného světa zasvitne paprsek světla, ve který už většinou nedoufal. Když jsem před asi dvěma lety do Menssany přišel, byl jsem zapouzdřený, pesimistický a hodně nemocný. Jako člověk nedůvěřivý jsem pořád čekal, že přestanu být tím přijatelným klientem a stanu se prostým cvokem. Mám pocit, že se díky trpělivosti a empatii všech pracovníků Menssany tak nestalo. Dnes se můj stav, i díky Menssaně, rapidně zlepšil. Jsem prostě celkem v pohodě. Nejenom pracovníci Menssany jsou však klientovi ku pomoci, jsou tu ještě spolupoutníci v nemoci. Mám za to, že dva kulhaví se mohou navzájem podpírat, což teprve, když podobně postižení vytvoří kruh. V Menssaně jsem si našel pár přátel, za což jim děkuji. Pokud trpíte nějakými psychickými neduhy, nebojte se prosím navštívit nějakou nápomocnou neziskovou organizaci. V těchto organizacích, jako je například Menssana, je moc prima. Menssana sídlí na Rošického ulici číslo 1082 kousek za porubským Kauflandem. Přeji Vám hodně duševní pohody v tomto poněkud zblázněném světě. Děkuji za pozornost Kreizi Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří v roce 2007 pomáhali našemu občanskému sdružení MENS SANA naplňovat poslání, a to jednak prostřednictvím finanční podpory, nebo přímou účastí na jednotlivých aktivitách a projektech. Rovněž bych chtěla poděkovat všem spolupracovníkům za jejich obětavou práci a také všem uživatelům našich služeb, kteří se na nás s důvěrou obracejí a využívají naše služby a aktivity. Na závěr bych chtěla popřát nám i Vám hodně úspěchů na cestě za vytyčenými cíli. Mgr. Jaroslava Saidlová Předsedkyně Rady sdružení 3

4 Základní údaje o MENS SANA o.s. Sídlo sdružení: MENS SANA o.s. Centrum psychosociální pomoci Evžena Rošického Ostrava - Svinov Telefon, fax: , Mobilní telefony: , , IČ: Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Ostrava - Poruba Číslo účtu: /0300 Statutární zástupce: Rada sdružení: Mgr. Jaroslava Saidlová - předsedkyně Rady sdružení Mgr. Daniela Holušová - místopředsedkyně Rady sdružení Zuzana Horkelová - členka Rady sdružení Mgr. Kamila Pospíšková - členka Rady sdružení Jana Vyplelová, DiS. - členka Rady sdružení Členové sdružení: Mgr. Magdalena Bednářová Bc. Lenka Bocková Hana Černá MUDr. Markéta Dobrá Ing. Vendula Fialová Jana Foltýnová Mgr. Kateřina Haasová Bc. Hana Kokešová Martina Grucmanová, DiS. Mgr. Jana Langová Radka Lapáčková Mgr. Jana Lörinczová Ing. Alena Merendová Alena Molinová, DiS. Jiří Neduha Mgr. Monika Ožanová Mgr. Kateřina Plachá Petr Polášek Jana Suderová Vladimír Šnorek Jana Valdštýnová Marcela Vopatová 4

5 Pracovníci MENS SANA o.s.: Na činnosti MENS SANA o.s. se v roce 2007 podílelo 10 zaměstnanců v pracovním poměru. Zaměstnanci v číslech: Celkem: Z hlediska úvazků: Z hlediska vzdělání: Z hlediska pohlaví: 9 odborných zaměstnanců 1 provozní zaměstnanec 9,5 úvazku odborný personál 0,5 úvazku provozní personál 3 vysokoškolsky vzdělaní 3 s vyšším odborným vzděláním 4 středoškolsky vzdělaní 9 žen 1 muž Vznik, poslání, cílová skupina: MENS SANA o.s. (ZDRAVÁ MYSL) vzniklo v roce 1996 a zabývá se poskytováním psychosociálních služeb v oblasti péče o duševní zdraví v Ostravě a přilehlých regionech. Cílem sdružení je vytváření komunitních služeb a snaha účinně a úzce spolupracovat se všemi poskytovateli psychosociálních služeb. Posláním organizace je lidem se zkušeností s duševní nemocí nabízet prostor k sebevyjádření, podporu při zvládání běžného života a pomoc při překonávání předsudků ve společnosti. Cílem služeb MENS SANA je podpora uživatelů při přípravě na samostatný život v jejich přirozeném prostředí a zvýšení nebo udržení kvality života klienta dle jeho přání. Uživateli služeb MENS SANA o.s. jsou lidé dlouhodobě duševně nemocní, a to zejména nemocní s diagnózou psychotického onemocnění, afektivních poruch nebo neurotického postižení, dále lidé s dalšími typy handicapů s přidruženými psychickými potížemi. Sdružení hájí zájmy a práva zdravotně postižených, které vycházejí z etických kodexů a platných právních norem České republiky. 5

6 Projekty MENS SANA o.s. v roce 2007: 1. Otevřený dům Tento projekt nabízí lidem s duševním onemocněním širokou škálu tvůrčích, vzdělávacích a pohybových aktivit, jejichž smyslem je motivace, možnost seberealizace, sebepoznání a vytváření nových společenských kontaktů. Projekt je realizován od roku Financování projektu: Statutární město Ostrava - Magistrát města Ostravy; Moravskoslezský kraj - Krajský úřad; MPSV 2. Právo na práci Projekt je určen těm uživatelům, kteří mají zájem obnovit nebo utužit pracovní a sociální dovednosti a získat pracovní návyky. Lidem s duševním onemocněním usnadňuje jak běžný život v domácnosti, tak i cestu na otevřený trh práce. Projekt je realizován od roku Financování projektu: Statutární město Ostrava - Magistrát města Ostravy; Moravskoslezský kraj - Krajský úřad; MPSV 3. Terénní tým Terénní tým podporuje lidi s těžším duševním onemocněním a lidi se sociálními fobiemi, pro které je náročné zorientovat se v sociálním prostředí a samostatně vyhledat pomoc. Pracovníci týmu tyto lidi aktivně vyhledávají a nabízejí jim podporu ve všech oblastech běžného života (při vyřizování osobních záležitostí na úřadech a dalších institucích, při jednání s lékaři, při zvládání náročných situací, podporují klienty v samostatném bydlení, při hospodaření s penězi atd.). Projekt je realizován od roku Financování projektu: Statutární město Ostrava - Magistrát města Ostravy; Moravskoslezský kraj - Krajský úřad; MPSV 4. Ostrov naděje Projekt je zaměřen na pomoc a podporu handicapovaným dětem a mládeži v oblasti vzdělávání, volnočasových aktivit a sociální práce. Projekt umožňuje zapojení třídních kolektivů dětí a mládeže do kreativních programů zaměřených na prevenci duševního onemocnění. Projekt je realizován od roku Financování projektu: Statutární město Ostrava - Magistrát města Ostravy 6 5. Dny bez bariér Hlavním cílem tohoto projektu je společné setkávání lidí s různými handica-

7 py prostřednictvím kreativních programů. Vyvrcholením celého projektu je uskutečnění koncertu Bez bariér. Projekt je realizován od roku Financování projektu: Statutární město Ostrava - Magistrát města Ostravy 6. Rovná šance Snahou projektu je rozšíření a zkvalitnění terénních služeb pro občany s duševním onemocněním o profesionály ze zdravotního oboru (psychiatrická sestra, zdravotní sestra). Financování projektu: Úřad městského obvodu Ostrava-Jih 7. Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2007 Služby následné péče (Terénní tým, služba case management), viz. Projekt Terénní tým Sociální rehabilitace (Právo na práci) - proces cílený na zlepšení fungování vážně psychiatricky nemocných lidí, aby mohli bydlet, pracovat a trávit volný čas v prostředí dle svého vlastního výběru a s co nejmenší mírou odborné péče. Centrum denních služeb (Otevřený dům) - vzdělávací a motivační činnosti sloužící k získávání společenských kontaktů, k seberozvoji a posílení soběstačnosti osob se zdravotním postižením. Sociální poradenství (odborné) - odborné informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace poskytované osobám s duševním onemocněním. Financování projektu: MPSV 8. Vzdělávání zaměstnanců MENS SANA o.s. Hlavním cílem projektu je zajistit další kontinuální vzdělávání stálých pracovníků, externích pracovníků a dlouhodobě spolupracujících dobrovolníků MENS SANA o.s. Financování projektu: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad Poskytované sociální služby a s nimi související aktivity: Cílem aktivit MENS SANA o.s. je podpora uživatelů při přípravě na samostatný život v jejich přirozeném prostředí (rodina, přátelé, blízké okolí) a zvýšení nebo udržení kvality života klientů dle jejich přání. 7

8 MENS SANA o.s. poskytuje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách sociální službu sociální rehabilitace. Posláním sociální rehabilitace je systematická příprava uživatelů na samostatný život. Hlavním cílem je zlepšení osobních kompetencí lidí s psychiatrickým onemocněním. Dílčím cílem je nalezení vhodného pracovního uplatnění, stabilizace zdravotního stavu, nácvik potřebných dovedností ke zvládání činností běžného života a vytváření nových sociálních kontaktů. Veškeré aktivity sociální rehabilitace směřují ke zvýšení nebo udržení kvality života klientů. V roce 2007 probíhaly všechny aktivity denně v době od 8:00 do 16:00 hodin, ve středu od 8:00 do 18:00 hodin a v pátek od 8:00 do 14:00 hodin. Služby poskytované sociálním centrem MENS SANA o.s. poskytovalo v roce 2007 dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tyto sociální služby: Sociální rehabilitace Služby následné péče Hlavním cílem byla podpora uživatelů při přípravě na samostatný život v jejich přirozeném prostředí (rodina, přátelé, blízké okolí) a zvýšení nebo udržení kvality života klientů dle jejich přání. Činnosti sociálních pracovníků se zaměřovaly zejména na: - zajišťování prvního kontaktu s uživatelem (provedení zařízením, představení zaměstnanců atd.) - informování o službách poskytovaných v zařízení i o dalších psychosociálních službách v regionu - zprostředkování potřebných služeb - sociální poradenství - individuální nácvik sociálních dovedností (hospodaření s penězi, komunikace, vaření, praní a žehlení a jiné) - podporu bydlení Terénní sociální služby Tyto služby zajišťovali pracovníci terénního týmu. V rámci těchto služeb nabízeli uživatelům podporu při vyřizování osobních záležitostí, doprovody k lékařům, na úřady a další instituce. Základem práce terénního týmu bylo případové vedení - case management. Jednalo se o dlouhodobou spolupráci case managera s uživatelem, jejímž cílem byla změna kvality života, o kterou klient usiloval. Práce terénního týmu vycházela především z mapování potřeb uživatele, jeho možností, zdrojů a směřovala k vytvoření individuálního plánu. Terénní tým podporoval převážně lidi s těžším duševním onemocněním a lidi se sociálními fobiemi. 8

9 Pracovníci sociálního centra a terénního týmu: Magdalena Bednářová - sociální pracovnice Martina Grucmanová - sociální pracovnice Alena Molinová - sociální pracovnice, vedoucí sociálního centra Jana Vyplelová - sociální pracovnice Hana Černá - pracovnice v sociálních službách Petr Polášek - pracovník v sociálních službách Motivační a vzdělávací aktivity Nabízely uživatelům aktivní využití volného času v tématicky zaměřených programech. Cílem těchto programů bylo zdokonalování praktických, pracovních a sociálních dovedností. Programy byly zaměřeny na posílení vzájemné komunikace, sebedůvěry, umožňovaly vlastní seberealizaci a sociální integraci. Společná setkání nabízela také bezpečný pobyt v komunitě ostatních lidí bez pocitů ohrožení. Pravidelně probíhaly tyto aktivity: Práce ve výtvarné dílně byly zaměřeny na rozvoj jemné motoriky a tvůrčích schopností. Výtvarné programy, které jsme uskutečňovali v roce 2007 třikrát týdně, byly zaměřeny na práci s textilem, keramikou, grafikou, kresbou a malbou. V průběhu celého roku byla uskutečněna řada kreativních dílen zaměřených na tradiční i netradiční výtvarné techniky, např. malba na hedvábí, sklo, výroba šperků, drátkování, filcování, výroba panenek pro UNICEF, malba kraslic, výroba svíček z včelího vosku, výroba adventních věnců, šperků atd. V průběhu roku jsme uskutečňovali kreativní dílny pro děti a mládež, do kterých se pravidelně zapojovaly školní kolektivy dětí a mládeže od pěti do patnácti let. Kurzy anglického jazyka pro začátečníky i pokročilé probíhaly dvakrát týdně v prostorech našeho zařízení. Jednotlivé lekce účastníkům dávaly možnost rozvoje schopnosti koncentrace, systematické práce ve skupině a zároveň kladly důraz na individuální domácí přípravu. Kurz výuky práce s internetem zahrnoval základy práce s internetem(vyhledávání informací, psaní ů, chatování a další). Kurz probíhal jednou týdně v Centru volného času na Vietnamské ulici v Ostravě-Porubě. Od září 2007 mohli uživatelé využívat internetu přímo v prostorech našeho zařízení, jelikož jsme zřídili učebnu s pěti PC. Výuka hry na zobcovou flétnu probíhala v prostorách našeho zařízení. Výuka zpěvu probíhala dvakrát týdně v Múzické škole při Lidové konzervatoři v Ostravě, v prostorách této školy v Mariánských Horách. Hudební dílny nabízely zájemcům seznámení s tradičními i netradičními hudebními technikami, práci s hlasem a tělem. Sou- 9

10 částí hudebních dílen byla relaxace. Tyto programy pravidelně navštěvovaly také třídní kolektivy dětí a mládeže spolu se svými učiteli. Hudební dílny probíhaly dvakrát měsíčně. Taneční aktivity byly zaměřeny na práci s tělem dle různých rytmů. Mezi nejoblíbenější taneční aktivity patřila výuka orientálních tanců, která se v průběhu roku pravidelně uskutečňovala dvakrát týdně v kurzech pro začínající a pokročilé tanečnice. Do těchto programů se aktivně zapojily také zájemkyně z organizací Onko-Amazonky a Unie Roska. Sportovní aktivity zahrnovaly stolní tenis, ruské kuželky, šipky, kroket, volejbal, plavání, badminton, pétangue. Vyvrcholením těchto aktivit byly turnaje, které dávaly možnost změřit si své síly v různých sportovních disciplínách s účastníky z jiných sdružení. Zahradničení zahrnovalo sezónní práce na zahradě (pěstování zeleniny, květin, bylinek, úpravu zahrady atp.). Kurz vaření zahrnoval nákup surovin, přípravu pokrmů, stolování a úklid kuchyně. Cílem bylo, pomoci účastníkům získat základní kuchařské dovednosti a větší samostatnost v této oblasti. Tvůrčí psaní bylo určeno uživatelům, kteří si zvolili jako kreativní činnost psaní poezie, povídek a esejů. Literární díla vycházela v literárním sborníku Kebule, který vydává naše sdružení již od roku Klubová odpoledne a večery poezie byly určeny uživatelům i zájemcům z řad veřejnosti. Na pravidelných měsíčních setkáních zaznívaly zejména autorské texty zúčastněných za hudebního doprovodu kytaristy Jiřího Neduhy. Křesťanská setkání se konala pod vedením jednoho z uživatelů jedenkrát měsíčně. Dávala prostor k vyjádření názorů těm, kteří besedovali o hodnotách lidského bytí. Divadelní dílna - nová aktivita, která probíhala jednou týdně. Účastníci divadelních dílen se zde seznámili se základními divadelními technikami - chůze, řeč, pohyb aj. Uplatnili se tak, jak sami chtěli. Někteří se věnovali psaní scénářů, jiní hráli. Pracovníci motivačních a vzdělávacích aktivit: Jana Vyplelová - vedoucí motivačních a vzdělávacích aktivit Daniela Holušová - výtvarnice, resocializační pracovnice, zahradničení Zuzana Horkelová - keramička, resocializační pracovnice Jana Valdštýnová - výtvarnice, resocializační pracovnice, sportovní a taneční aktivity Petr Polášek - resocializační pracovník, sportovní aktivity, výuka internetu Jiří Neduha - lektor anglického jazyka (externí pracovník), kytarista Jana Suderová - lektorka anglického jazyka Alena Merendová - lektorka výuky práce s PC a psaní na stroji Miloslava Soukupová - výuka zpěvu (externí pracovnice) Jana Foltýnová - výuka hry na flétnu (externí pracovnice) Ladislav Vrchovský - vedení divadelní dílny (externí pracovník) 10

11 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím V roce 2007 jsme uskutečnili řadu kulturně společenských akcí, které byly určeny uživatelům i dalším zájemcům z jiných organizací a také široké veřejnosti. Těmito akcemi jsme usilovali o propojení světů zdravých a handicapovaných. Akce byly zaměřeny na odstraňování předsudků o lidech s postižením. Na těchto akcích jsme dávali prostor především umělcům s postižením. Prostřednictvím autorských čtení, vernisáží a prodejních výstav jsme poukazovali na tvůrčí schopnosti lidí s postižením, oslovovali širokou veřejnost, a snažili se tak zmírnit společenská tabu o lidech s postižením. Uživatelé zabývající se tvůrčím psaním měli možnost i nadále prezentovat svá díla v literárním sborníku Kebule. Společná středeční setkávání Jelikož jsme chtěli, aby námi poskytované služby co nejvíce vycházely z potřeb a přání uživatelů, zapojovali jsme uživatele do vytváření a rozhodování o využití služeb. Důležitým prvkem zpětné vazby byla pravidelná měsíční komunitní setkání, která probíhala v prostorech našeho zařízení. Na těchto setkáních se společně nad připravovanými programy zamýšleli uživatelé i zaměstnanci sdružení. Neboj mami! Pravidelná společná setkávání lidí s duševním onemocněním, jejich přátel, rodičů a odborníků z oboru psychiatrie. Na úvod těchto setkání byl vždy připraven kulturní program - poslech či zpěv písní, četba z tvorby lidí z duševním onemocněním. Dále následovala živá diskuse všech zúčastněných. Zaznívaly konkrétní dotazy a posléze vznikaly i neformální skupinky, ve kterých se živě debatovalo na nejrůznější témata. Sociální rehabilitace zaměřená na rozvoj pracovních schopností a dovedností Důležitou součástí psychosociální rehabilitace duševně nemocných byla možnost vyzkoušet si a rozvíjet své pracovní dovednosti a schopnosti v naší keramické nebo textilní dílně, či v minibaru naší organizace. Cílem těchto aktivit byla podpora lidí s duševním onemocněním a psychosociálními problémy při rozvíjení pracovních a sociálních dovedností tak, aby byli připraveni na budoucí zaměstnání. Autorské čtení Těšilo se veliké oblibě lidí, kteří prezentovali ve svých esejích, povídkách a verších své myšlenky a pocity. Čtení se konala na různých místech - např. Café Anima v Porubě, Galerie výtvarného umění Ostrava, Asociace Trigon v Porubě, knihkupectví Academia v centru Ostravy. Návštěva předpremiér divadelních představení Tato aktivita se stala nedílnou součástí aktivit nabízených 11

12 našim sdružením během divadelní sezóny. Dvakrát za měsíc návštěvníci zhlédli řadu představení všech žánrů v Divadle J. Myrona a Divadle A. Dvořáka. Ostrava napříč staletími Přednáškový cyklus o kuriozitách a historii Ostravy jsme zajistili ve spolupráci s Novou výstavní síní Galerie výtvarného umění Ostrava. Lidé navštívili historicky a architektonicky známá i méně známá místa našeho města. Tyto exkurze účastníkům doplňovala odborným a poutavým výkladem Mgr. Gabriela Pelikánová. Vernisáže a výstavy Jednalo se o výtvarná díla osob se zkušeností s duševní nemocí, která vznikala převážně v pravidelné aktivitě naší organizace - arteterapii. Ukázky těchto děl byly vystavovány např. v Nové síni galerie výtvarného umění v Porubě, knihkupectví Academia, na Hornické poliklinice v Ostravě aj. Do této kategorie patří i návštěvy ostravských galerií, kde návštěvníci zhlédli zajímavé obrazy, koláže i fotografie ostravských umělců. Pracovníci zodpovědní za sociální rehabilitaci zaměřenou na rozvoj pracovních schopností a dovedností: Alena Molinová - vedoucí sociální rehabilitace Daniela Holušová - výtvarnice, resocializační pracovnice Zuzana Horkelová - keramička, resocializační pracovnice Jana Valdštýnová - výtvarnice, resocializační pracovnice Job kluby a pracovní poradenství Jednalo se o kurzy přípravy na zaměstnání, které jsme nabízeli osobám se zdravotním znevýhodněním. V motivačních kurzech se účastníci učili psát průvodní dopis, strukturovaný životopis, hodnotit své schopnosti a dovednosti. Cílem Job klubu bylo naučit účastníky kurzu, jak si hledat práci, zvýšit sebevědomí a upozornit na chyby, kterých se dopustili při hledání zaměstnání v minulosti. Pracovník zodpovědný za vedení Job klubu: Petr Polášek - lektor, pracovník v sociálních službách Arteterapie Arteterapie byla určena uživatelům, kteří chtěli pod vedením arteterapeuta, prostřednictvím tvořivých činností a terapeutické práce dosáhnout zlepšení psychické kondice. Individuální i skupinová arteterapeutická setkání nabízela využití nejrůznějších výrazových prostředků a výtvarných technik k vyjádření vlastních pocitů. Prostřednictvím výtvarných aktivit docházelo také k rozvoji kreativních schopností zúčastněných. Cílem terapeutické práce byla aktivizace schopností, uvědomění si sebe sama a vytváření rovnováhy a integ- 12

13 race všech složek psychiky. Pracovnice zodpovědná za vedení arteterapie: Jaroslava Saidlová - arteterapeutka Další zajímavé akce : Dobré ráno - Česká televize Ostrava, J.Vyplelová, P.Polášek Den Země - prodejní výstava výrobků z textilu, keramiky a maleb na hedvábí v Ostravě - Porubě. Tvůrčí dílny pro děti základních škol, praktická ukázka drátkování, výroba šperků Galerie Mlejn - výstava fotografií pana Otakara Matušky Evropské dny handicapu - Vernisáž výstavy obrazů v Divadle loutek, které byly vytvořeny v kreativním ateliéru MENS SANA o.s III. Festival pro handicapované děti a mládež na Slezskoostravském hradě, kreativní dílna pro děti s postižením - malování u malířských stojanů Exkurze v České televizi Ostrava Návštěva Zoo Ostrava - krmení žiraf Návštěva chráněného bydlení a chráněných dílen Charity Opava Výlet do Karviné - zámek Fryštát Den otevřených dveří - kreativní dílny, společenský program na zahradě, autorské čtení, ukázky břišních tanců, výstava výrobků a maleb vzniklých v MENS SANA o.s Koncert v klubu Templ - III. ročník festivalu Dny bez bariér (Gamöschva, Damena Duo /Praha/, Tereza Vašutová) IV. ročník pěvecké soutěže ve stylu caraoke show Ostravský drozdík Předpremiéra operety Ostrov milování, DJM Ostrava Hudební dílna - bubnování (společná akce pro uživatele služeb MENS SANA a sdružení Onko - Amazonky, Unie Roska Ostrava a další) XV. ročník Evropských dnů handicapu Jarmark - prodejní stánek s výrobky MENS SANA o.s Advent plný andělů - prodejní výstava výrobků vzniklých v MENS SANA o.s., ukázka řemesel (charitativní akce určená veřejnosti, pořadatel akce EICO-Eko-info centrum Ostrava) Strašidelná párty - společenská akce, vystoupení klientek MENS SANA o.s., ukázka břišních tanců, výstava maleb a keramiky vzniklé v MENS SANA o.s Mikulášská nadílka - Centrum volného času v Porubě Vánoční tvůrčí dílna - výroba vánočních svícnů, svíček a ozdob z přírodních materiálů, posezení se zpěvem koled u vánočního stromečku V rámci spolupráce s jinými organizacemi - Unie Roska, Onko - Amazonky, MŠ E. Rošického v Ostravě-Svinově a ZŠ Zelená v Ostravě-Mar. Horách - jsme připravili značné množství kreativních dílen. Zde si návštěvníci vyzkoušeli nejrůznější techniky ručních a výtvarných prací - batika, drátkování, malba na hedvábí, výroba šperků z přírodních 13

14 materiálů, výroba předmětů z keramiky apod. K dalším pravidelným aktivitám uskutečňovaným naším sdružením patřily hudební dílny, kde si účastníci vyzkoušeli práci s hlasem, rytmem. Oblíbenou aktivitou se stalo bubnování. Vzdělávací, odborné a přednáškové akce: Všichni pracovníci MENS SANA o.s. se pravidelně účastnili individuálních a skupinových supervizí pod vedením supervizora PhDr. Svatopluka Antoše. V průběhu celého roku jsme umožňovali studentům Zdravotně sociální fakulty a Filozofické fakulty Ostravské univerzity a studentům Vyšší odborné školy sociální v Ostravě a studentům SOŠ prof. Zdeňka Matějčka absolvovat studijní praxe a stáže. Pořádali jsme pro tyto studenty také několik přednášek o problematice duševního zdraví. MENS SANA o.s. je členem Krajské rady humanitárních organizací, České rady humanitárních organizací, České asociace pro psychické zdraví Praha, Asociace komunitních služeb pro duševně nemocné, Asociace nestátních neziskových organizací a Asociace Trigon. V roce 2007 se čtyři pracovníci MENS SANA o.s. pravidelně zúčastňovali vzdělávacího programu Zvyšování kvality sociálních služeb - národní standardy kvality v rámci projektu Q Ostrava. Pět pracovníků absolvovalo kurz Profesionalita regionálních NNO pořádaný občanským sdružením Agnes Praha v období od ledna do prosince Tým pracovníků MENS SANA o.s. se pravidelně účastnil v průběhu celého roku vzdělávacího cyklu MATRA III. Dva pracovníci se aktivně zapojili seminářů týkajících se podporovaného zaměstnávání. Školení, semináře, služební cesty 2007 Leden až prosinec 2007 Profesionalita regionálních nestátních neziskových organizací, občanské sdružení Agnes - řízení neziskových organizací - řízení lidských zdrojů - ekonomika a finanční řízení - public relations a fundraising - práce se specifickou cílovou skupinou Leden až prosinec 2007 projekt Vzdělávání komunitních týmů pro práci s duševně nemocnými pracovní skupina - pracovní rehabilitace ÚP Ostrava seminář Case-management, MUDr. Stuchlík lektor-specialista, na přípravu na zaměstnání osob se zdravotním postižením (Děčín-Nebočady) Dobré ráno s Českou televizí Den duševního zdraví 14

15 kurz lektor-specialista (Děčín) kurz zpracování vitráží kurz psychosociální rehabilitace, MUDr. Heizlar II. konference - komunitní plánování sociálních služeb v Ostravě (spol. sál OKD) AKS, Havlíčkův Brod setkání u kulatého stolu pro všechny NNO s názvem Jak dál? psychiatrické minimum, Praha Komise pro handicapované Rady města Ostravy kurz krizové intervence, Praha kurz psychosociální rehabilitace, MUDr. Hejzlar kurz krizové intervence, Praha sebezkušenostní seminář - zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem, lektoři Daniel Kaucký, DiS., Mgr. Michal Horák kurz psychoterapeutických přístupů, Brno komunita v psychiatrické léčebně Opava komunita v psychiatrické léčebně Opava komunita v psychiatrické léčebně Opava správní rada asociace Trigon konference u příležitosti 15. ročníku Evropských dnů handicapu G-oborová konference nestátních neziskových organizací působících v zdravotně a zdravotně-sociální oblasti, Opava Krajský úřad - kulatý stůl - potřeby osob s handicapem Asociace komunitních služeb Pardubice - skupina zaměstnávání osob s duševní nemocí Krajská rada humanitárních organizací - Ostrava, schůzka členů organizace KRHO wokshopy popdporovaného zaměstnávání, Praha seminář moravských agentur podporovaného zaměstnávání, Brno 15

16 Zpráva o hospodaření Finanční zpráva Náklady Kč % Spotřeba materiálu celkem ,80 6,77 - Kancelářské potřeby ,50 0,55 - DHIM ,- 3,18 - Provozní režie ( předměty do 3000,-Kč) ,50 1,24 - Materiál pro dílnu ,50 1,10 - DNHM - software ,30 0,70 Spotřeba energií ,- 9,14 Služby celkem ,04 19,18 - Opravy a udržování majetku ,22 1,31 - Cestovné ,- 1,13 - Telekomunikace (telefon, internet) ,- 1,82 - Poštovné 3 147,50 0,11 - Ekonomické služby ,- 3,78 - Školení ,- 4,70 - Nájemné ,- 3,50 - Ostatní služby ,32 2,83 Osobní náklady celkem ,- 63,14 - Mzdy zaměstnanců ,- 41,80 - OON DPP, DPČ ,- 6,70 - Zákonné soc. a zdrav. pojištění ,- 14,64 Ostatní náklady celkem ,- 1,19 Odpisy HIM ,- 0,56 Daň z příjmů 480,- 0,02 Náklady celkem ,84 100,00 VÝNOSY Kč % Tržby za výrobky a služby celkem ,50 3,69 - Tržby za vlastní výrobky ,- 1,80 - Tržby z prodeje služeb (prádelna, poplatky) ,50 1,89 Úroky 8 970,69 0,31 Přijaté příspěvky celkem ,- 0,77 - Dary a příspěvky ,- 0,73 - Členské příspěvky 1 200,- 0,04 Provozní dotace ,50 95,23 - Dotace Statutární město Ostrava ,50 41,48 - Dotace Moravskoslezský kraj ,- 35,20 - Dotace Úřad práce ,- 18,55 Výnosy celkem ,69 100,00 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ,85 Kč 16

17 17

18 Poděkování Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim příznivcům, kteří nám projevili podporu, nabídli svou pomoc nebo dar. Každého příspěvku si velmi vážíme, i sebemenší pozornost má pro nás velikou hodnotu. Bez této podpory by naše existence byla mnohem složitější. Poděkování náleží také všem našim uživatelům, partnerům, přátelům a známým, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhali. Hlavní finanční zdroje v roce 2007: Statutární město Ostrava - Magistrát města Ostravy Moravskoslezský kraj - Krajský úřad; Ministerstvo práce a sociálních věcí BEL STYL Eli Lilly ČR, s.r.o. společnost Materasso Mgr. Eva Kijonková Finanční podpora či věcné dary: DOMESTAV s.r.o. Foord s. r.o. Bc. Aleš Hlaváček Ing. Oldřich Kasprzyk 18 Spolupráce a podpora: Centrum volného času ÚMOb Ostrava-Poruba Centrum rozvoje péče o duševní zdraví Česká společnost pro duševní zdraví - pobočka Ostrava Česká asociace pro psychické zdraví Praha Eko-info centrum Ostrava Galerie výtvarného umění v Ostravě Kofoedova škola Múzická škola při Lidové konzervatoři v Ostravě Občanské sdružení Anima Opava - pracoviště Ostrava Onko - Amazonky, sdružení onkologických pacientů Ostravská univerzita - Zdravotně sociální fakulta a Filosofická fakulta Práh o.s. Psychiatrická léčebna v Opavě Psychiatrické oddělení Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava Unie Roska Ostrava Sociální agentura Ústí nad Labem Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba Spolupracující psychiatři a psychologové Statutární město Ostrava - Komise pro handicapované děti a mládež Rady města Ostravy Úřad práce Ostrava Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory PhDr. Svatopluk Antoš MUDr. Markéta Dobrá Ing. Alexej Beránek Ing. Oldřich Kasprzyk Jiří Neduha Mgr. Gabriela Pelikánová Alena Reiská Jarmila Šimonová Vlastimil Vyplel Bc. Miroslav Zeman Ladislav Vrchovský Mgr. Miroslava Soukupová

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51 VZbaobabactualised.indd 2 3.7.2009 8:08:51 Obsahvýroční zprávy 2008 Úvodní slovo 5 Historie sdružení 6 Poslání, cílová skupina a cíle 7 Struktura

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Středisko pracovní rehabilitace L.Podéště 1874, Ostrava Poruba, 708 00 Tel., fax : 596 954 480 e-mail : spr@sprostrava.cz www : sprostrava.cz Středisko pracovní rehabilitace

Více

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s handicapem a jejich rodiny Kdo dělá dobře jinému, dělá nejvíce dobrého samému sobě nikoli v tom smyslu, že dostane za to odměnu, nýbrž protože

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Lotos Brno. Občanské sdružení. Centrum rehabilitace pro osoby závislé na alkoholu

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Lotos Brno. Občanské sdružení. Centrum rehabilitace pro osoby závislé na alkoholu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Lotos Brno Občanské sdružení Centrum rehabilitace pro osoby závislé na alkoholu O.s. Lotos Brno, Dvořákova 13, 602 00 Brno www.lotos-brno.cz OBSAH: PŘEDSTAVENÍ O. S. LOTOS BRNO 5 ÚVODNÍ

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

SPOLU Olomouc VÝROČ NÍ ZPRÁVA SPOLU OLOMOUC 2011

SPOLU Olomouc VÝROČ NÍ ZPRÁVA SPOLU OLOMOUC 2011 SPOLU Olomouc VÝROČ NÍ ZPRÁVA SPOLU OLOMOUC 2011 OBSAH 1 02 ÚVODNÍ SLOVO 03 ZÁKLADNÍ INFORMACE VIZE, POSLÁNÍ, PRINCIPY, CÍLE 05 Z HISTORIE SPOLU OLOMOC 06 OSOBNÍ ASISTENCE 06 OSOBNÍ ASISTENCE Statistické

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

je nestátní nezisková organizace,

je nestátní nezisková organizace, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 je nestátní nezisková organizace, zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a další duševní

Více

Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny tvořivosti.

Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny tvořivosti. dílny tvořivosti občanské sdružení v pevnosti 4 128 41 praha 2 tel 241083273 dilny_tvorivosti@seznam.cz www.dilnytvorivosti.cz Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 2 ESET HELP, občanské sdružení Vejvanovského 161 149 Praha 11 IČO: 629 37 26 Bank. spoj.: GE Capital Company č.ú.: 31737 54/6 Tel.: 272 94 879 8 Fax: 272 94 88 E mail: info@esethelp.cz,

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

Výroční zpráva Nadace Bona 2013

Výroční zpráva Nadace Bona 2013 Výroční zpráva Nadace Bona 2013 Dobro a užitek lze prezentovat Bohnická nadace naděje Nadace BONA, Pod Čimickým hájem 177/1, 181 00 Praha 8 Bankovní účet: 27432-081/0100, Komerční banka, a.s., pobočka

Více

www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300

www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300 www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením ředitelka: Ladislava Dolínková adresa: Hálkova 1612/1 120 00 Praha 2 tel./fax:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 KAFIRA o.s. OBSAH Úvodní slovo ředitele 2 Základní údaje o organizaci 4 Poslání organizace 5 Cíle organizace 5 Komu jsou služby určeny 5 Poskytované služby 6 Zásady poskytování služeb

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS

vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 2 Výroční zpráva 2008 Green Doors, o. s. Text: Lucie Broukalová, Miroslava Bubela, Eliška Kapounová,

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999 Zpráva o činnosti občanského sdružení ESETHELP za rok 999 Občanské sdružení ESETHELP Vejvanovského 60 49 00 Praha 4 tel.: 0/7940879, 0/7940880 A. Charakteristika občanského sdružení ESET HELP Občanské

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové.

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové. Utekl další! Jaký že byl? Jak pro koho a jak kdy! Chvílemi letěl, pádil, nedovolil nám se zastavit.

Více

Úvodní slovo ředitelky

Úvodní slovo ředitelky Úvodní slovo ředitelky Vážení přátelé, každý uzavřený rok vede k ohlédnutí po naplňovaném dlouhodobém poslání Diakonie v úsecích ročních projektů. Naše středisko je jedním z 29 středisek Diakonie Českobratrské

Více