VÝROČNÍ ZPRÁVA MENS SANA o.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA MENS SANA o.s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MENS SANA o.s. 2007

2 Obsah: Úvodní slovo... 3 Základní údaje o MENS SANA o.s Projekty v roce Poskytované služby... 7 Další zajímavé akce Školení, semináře, služební cesty Zpráva o hospodaření Poděkování sponzorům a spolupracujícím subjektům Ukázka z tvorby Petra Krejčího Motto: Postarejme se o to, aby se člověk přestal bát sebe, aby jeho život znovu naplnilo poselství pravdy, vraťme se k této pokoře, obraťme tvář od mlčení. Jiří Kolář

3 Úvodní slovo Vážení přátelé, chtěl bych promluvit za společnost Menssana, což je organizace, která se komplexně a velice svědomitě stará o lidi duševně nemocné. Já sám jsem paranoidní schizofrenik s autistickými prvky, proto si můžete představit, jak se mi klepou kolena Nedávno jsem se bavil s kamarádem, který mi pravil, že duševní nemoc je stejně zrádná jako nemoc tělesná. Jenomže ona může být i zákeřnější, když Vám lékař jako nevyléčitelně nemocnému řekne, že své nemoci do půl roku podlehnete, máte čas se rozloučit s blízkými a světem a uspořádat si všechny své záležitosti, kdežto když na neléčeného duševně nemocného člověka přijde ataka, většinou nehledí nalevo ani napravo a může to dojít tak daleko, že vezme provaz a jde do lesa vyhledat nějaký vzrostlý strom. Nic ovšem není tak černé, aby tím nemohl proniknout paprsek světla. I člověk duševně nemocný nemusí být napořád otrokem svých bludů, halucinací, depresí, obsesí, strachů, neuróz, atd. pokud vyhledá pomoc. Spolupráce s lékařem je však mnohdy na formální úrovni, psychiatrů a psychologů je na Ostravsku málo, tedy i kdyby psychiatři a psychologové chtěli s duševně nemocným navázat bližší vztah, nemají na to prostě čas. A tady může nastoupit, pokud pacient chce, a věřte, že je to k jeho největšímu prospěchu, spolupráce s neziskovým sektorem. Tu se člověk s psychickými problémy promění z pacienta v klienta a do jeho temného světa zasvitne paprsek světla, ve který už většinou nedoufal. Když jsem před asi dvěma lety do Menssany přišel, byl jsem zapouzdřený, pesimistický a hodně nemocný. Jako člověk nedůvěřivý jsem pořád čekal, že přestanu být tím přijatelným klientem a stanu se prostým cvokem. Mám pocit, že se díky trpělivosti a empatii všech pracovníků Menssany tak nestalo. Dnes se můj stav, i díky Menssaně, rapidně zlepšil. Jsem prostě celkem v pohodě. Nejenom pracovníci Menssany jsou však klientovi ku pomoci, jsou tu ještě spolupoutníci v nemoci. Mám za to, že dva kulhaví se mohou navzájem podpírat, což teprve, když podobně postižení vytvoří kruh. V Menssaně jsem si našel pár přátel, za což jim děkuji. Pokud trpíte nějakými psychickými neduhy, nebojte se prosím navštívit nějakou nápomocnou neziskovou organizaci. V těchto organizacích, jako je například Menssana, je moc prima. Menssana sídlí na Rošického ulici číslo 1082 kousek za porubským Kauflandem. Přeji Vám hodně duševní pohody v tomto poněkud zblázněném světě. Děkuji za pozornost Kreizi Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří v roce 2007 pomáhali našemu občanskému sdružení MENS SANA naplňovat poslání, a to jednak prostřednictvím finanční podpory, nebo přímou účastí na jednotlivých aktivitách a projektech. Rovněž bych chtěla poděkovat všem spolupracovníkům za jejich obětavou práci a také všem uživatelům našich služeb, kteří se na nás s důvěrou obracejí a využívají naše služby a aktivity. Na závěr bych chtěla popřát nám i Vám hodně úspěchů na cestě za vytyčenými cíli. Mgr. Jaroslava Saidlová Předsedkyně Rady sdružení 3

4 Základní údaje o MENS SANA o.s. Sídlo sdružení: MENS SANA o.s. Centrum psychosociální pomoci Evžena Rošického Ostrava - Svinov Telefon, fax: , Mobilní telefony: , , IČ: Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Ostrava - Poruba Číslo účtu: /0300 Statutární zástupce: Rada sdružení: Mgr. Jaroslava Saidlová - předsedkyně Rady sdružení Mgr. Daniela Holušová - místopředsedkyně Rady sdružení Zuzana Horkelová - členka Rady sdružení Mgr. Kamila Pospíšková - členka Rady sdružení Jana Vyplelová, DiS. - členka Rady sdružení Členové sdružení: Mgr. Magdalena Bednářová Bc. Lenka Bocková Hana Černá MUDr. Markéta Dobrá Ing. Vendula Fialová Jana Foltýnová Mgr. Kateřina Haasová Bc. Hana Kokešová Martina Grucmanová, DiS. Mgr. Jana Langová Radka Lapáčková Mgr. Jana Lörinczová Ing. Alena Merendová Alena Molinová, DiS. Jiří Neduha Mgr. Monika Ožanová Mgr. Kateřina Plachá Petr Polášek Jana Suderová Vladimír Šnorek Jana Valdštýnová Marcela Vopatová 4

5 Pracovníci MENS SANA o.s.: Na činnosti MENS SANA o.s. se v roce 2007 podílelo 10 zaměstnanců v pracovním poměru. Zaměstnanci v číslech: Celkem: Z hlediska úvazků: Z hlediska vzdělání: Z hlediska pohlaví: 9 odborných zaměstnanců 1 provozní zaměstnanec 9,5 úvazku odborný personál 0,5 úvazku provozní personál 3 vysokoškolsky vzdělaní 3 s vyšším odborným vzděláním 4 středoškolsky vzdělaní 9 žen 1 muž Vznik, poslání, cílová skupina: MENS SANA o.s. (ZDRAVÁ MYSL) vzniklo v roce 1996 a zabývá se poskytováním psychosociálních služeb v oblasti péče o duševní zdraví v Ostravě a přilehlých regionech. Cílem sdružení je vytváření komunitních služeb a snaha účinně a úzce spolupracovat se všemi poskytovateli psychosociálních služeb. Posláním organizace je lidem se zkušeností s duševní nemocí nabízet prostor k sebevyjádření, podporu při zvládání běžného života a pomoc při překonávání předsudků ve společnosti. Cílem služeb MENS SANA je podpora uživatelů při přípravě na samostatný život v jejich přirozeném prostředí a zvýšení nebo udržení kvality života klienta dle jeho přání. Uživateli služeb MENS SANA o.s. jsou lidé dlouhodobě duševně nemocní, a to zejména nemocní s diagnózou psychotického onemocnění, afektivních poruch nebo neurotického postižení, dále lidé s dalšími typy handicapů s přidruženými psychickými potížemi. Sdružení hájí zájmy a práva zdravotně postižených, které vycházejí z etických kodexů a platných právních norem České republiky. 5

6 Projekty MENS SANA o.s. v roce 2007: 1. Otevřený dům Tento projekt nabízí lidem s duševním onemocněním širokou škálu tvůrčích, vzdělávacích a pohybových aktivit, jejichž smyslem je motivace, možnost seberealizace, sebepoznání a vytváření nových společenských kontaktů. Projekt je realizován od roku Financování projektu: Statutární město Ostrava - Magistrát města Ostravy; Moravskoslezský kraj - Krajský úřad; MPSV 2. Právo na práci Projekt je určen těm uživatelům, kteří mají zájem obnovit nebo utužit pracovní a sociální dovednosti a získat pracovní návyky. Lidem s duševním onemocněním usnadňuje jak běžný život v domácnosti, tak i cestu na otevřený trh práce. Projekt je realizován od roku Financování projektu: Statutární město Ostrava - Magistrát města Ostravy; Moravskoslezský kraj - Krajský úřad; MPSV 3. Terénní tým Terénní tým podporuje lidi s těžším duševním onemocněním a lidi se sociálními fobiemi, pro které je náročné zorientovat se v sociálním prostředí a samostatně vyhledat pomoc. Pracovníci týmu tyto lidi aktivně vyhledávají a nabízejí jim podporu ve všech oblastech běžného života (při vyřizování osobních záležitostí na úřadech a dalších institucích, při jednání s lékaři, při zvládání náročných situací, podporují klienty v samostatném bydlení, při hospodaření s penězi atd.). Projekt je realizován od roku Financování projektu: Statutární město Ostrava - Magistrát města Ostravy; Moravskoslezský kraj - Krajský úřad; MPSV 4. Ostrov naděje Projekt je zaměřen na pomoc a podporu handicapovaným dětem a mládeži v oblasti vzdělávání, volnočasových aktivit a sociální práce. Projekt umožňuje zapojení třídních kolektivů dětí a mládeže do kreativních programů zaměřených na prevenci duševního onemocnění. Projekt je realizován od roku Financování projektu: Statutární město Ostrava - Magistrát města Ostravy 6 5. Dny bez bariér Hlavním cílem tohoto projektu je společné setkávání lidí s různými handica-

7 py prostřednictvím kreativních programů. Vyvrcholením celého projektu je uskutečnění koncertu Bez bariér. Projekt je realizován od roku Financování projektu: Statutární město Ostrava - Magistrát města Ostravy 6. Rovná šance Snahou projektu je rozšíření a zkvalitnění terénních služeb pro občany s duševním onemocněním o profesionály ze zdravotního oboru (psychiatrická sestra, zdravotní sestra). Financování projektu: Úřad městského obvodu Ostrava-Jih 7. Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2007 Služby následné péče (Terénní tým, služba case management), viz. Projekt Terénní tým Sociální rehabilitace (Právo na práci) - proces cílený na zlepšení fungování vážně psychiatricky nemocných lidí, aby mohli bydlet, pracovat a trávit volný čas v prostředí dle svého vlastního výběru a s co nejmenší mírou odborné péče. Centrum denních služeb (Otevřený dům) - vzdělávací a motivační činnosti sloužící k získávání společenských kontaktů, k seberozvoji a posílení soběstačnosti osob se zdravotním postižením. Sociální poradenství (odborné) - odborné informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace poskytované osobám s duševním onemocněním. Financování projektu: MPSV 8. Vzdělávání zaměstnanců MENS SANA o.s. Hlavním cílem projektu je zajistit další kontinuální vzdělávání stálých pracovníků, externích pracovníků a dlouhodobě spolupracujících dobrovolníků MENS SANA o.s. Financování projektu: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad Poskytované sociální služby a s nimi související aktivity: Cílem aktivit MENS SANA o.s. je podpora uživatelů při přípravě na samostatný život v jejich přirozeném prostředí (rodina, přátelé, blízké okolí) a zvýšení nebo udržení kvality života klientů dle jejich přání. 7

8 MENS SANA o.s. poskytuje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách sociální službu sociální rehabilitace. Posláním sociální rehabilitace je systematická příprava uživatelů na samostatný život. Hlavním cílem je zlepšení osobních kompetencí lidí s psychiatrickým onemocněním. Dílčím cílem je nalezení vhodného pracovního uplatnění, stabilizace zdravotního stavu, nácvik potřebných dovedností ke zvládání činností běžného života a vytváření nových sociálních kontaktů. Veškeré aktivity sociální rehabilitace směřují ke zvýšení nebo udržení kvality života klientů. V roce 2007 probíhaly všechny aktivity denně v době od 8:00 do 16:00 hodin, ve středu od 8:00 do 18:00 hodin a v pátek od 8:00 do 14:00 hodin. Služby poskytované sociálním centrem MENS SANA o.s. poskytovalo v roce 2007 dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tyto sociální služby: Sociální rehabilitace Služby následné péče Hlavním cílem byla podpora uživatelů při přípravě na samostatný život v jejich přirozeném prostředí (rodina, přátelé, blízké okolí) a zvýšení nebo udržení kvality života klientů dle jejich přání. Činnosti sociálních pracovníků se zaměřovaly zejména na: - zajišťování prvního kontaktu s uživatelem (provedení zařízením, představení zaměstnanců atd.) - informování o službách poskytovaných v zařízení i o dalších psychosociálních službách v regionu - zprostředkování potřebných služeb - sociální poradenství - individuální nácvik sociálních dovedností (hospodaření s penězi, komunikace, vaření, praní a žehlení a jiné) - podporu bydlení Terénní sociální služby Tyto služby zajišťovali pracovníci terénního týmu. V rámci těchto služeb nabízeli uživatelům podporu při vyřizování osobních záležitostí, doprovody k lékařům, na úřady a další instituce. Základem práce terénního týmu bylo případové vedení - case management. Jednalo se o dlouhodobou spolupráci case managera s uživatelem, jejímž cílem byla změna kvality života, o kterou klient usiloval. Práce terénního týmu vycházela především z mapování potřeb uživatele, jeho možností, zdrojů a směřovala k vytvoření individuálního plánu. Terénní tým podporoval převážně lidi s těžším duševním onemocněním a lidi se sociálními fobiemi. 8

9 Pracovníci sociálního centra a terénního týmu: Magdalena Bednářová - sociální pracovnice Martina Grucmanová - sociální pracovnice Alena Molinová - sociální pracovnice, vedoucí sociálního centra Jana Vyplelová - sociální pracovnice Hana Černá - pracovnice v sociálních službách Petr Polášek - pracovník v sociálních službách Motivační a vzdělávací aktivity Nabízely uživatelům aktivní využití volného času v tématicky zaměřených programech. Cílem těchto programů bylo zdokonalování praktických, pracovních a sociálních dovedností. Programy byly zaměřeny na posílení vzájemné komunikace, sebedůvěry, umožňovaly vlastní seberealizaci a sociální integraci. Společná setkání nabízela také bezpečný pobyt v komunitě ostatních lidí bez pocitů ohrožení. Pravidelně probíhaly tyto aktivity: Práce ve výtvarné dílně byly zaměřeny na rozvoj jemné motoriky a tvůrčích schopností. Výtvarné programy, které jsme uskutečňovali v roce 2007 třikrát týdně, byly zaměřeny na práci s textilem, keramikou, grafikou, kresbou a malbou. V průběhu celého roku byla uskutečněna řada kreativních dílen zaměřených na tradiční i netradiční výtvarné techniky, např. malba na hedvábí, sklo, výroba šperků, drátkování, filcování, výroba panenek pro UNICEF, malba kraslic, výroba svíček z včelího vosku, výroba adventních věnců, šperků atd. V průběhu roku jsme uskutečňovali kreativní dílny pro děti a mládež, do kterých se pravidelně zapojovaly školní kolektivy dětí a mládeže od pěti do patnácti let. Kurzy anglického jazyka pro začátečníky i pokročilé probíhaly dvakrát týdně v prostorech našeho zařízení. Jednotlivé lekce účastníkům dávaly možnost rozvoje schopnosti koncentrace, systematické práce ve skupině a zároveň kladly důraz na individuální domácí přípravu. Kurz výuky práce s internetem zahrnoval základy práce s internetem(vyhledávání informací, psaní ů, chatování a další). Kurz probíhal jednou týdně v Centru volného času na Vietnamské ulici v Ostravě-Porubě. Od září 2007 mohli uživatelé využívat internetu přímo v prostorech našeho zařízení, jelikož jsme zřídili učebnu s pěti PC. Výuka hry na zobcovou flétnu probíhala v prostorách našeho zařízení. Výuka zpěvu probíhala dvakrát týdně v Múzické škole při Lidové konzervatoři v Ostravě, v prostorách této školy v Mariánských Horách. Hudební dílny nabízely zájemcům seznámení s tradičními i netradičními hudebními technikami, práci s hlasem a tělem. Sou- 9

10 částí hudebních dílen byla relaxace. Tyto programy pravidelně navštěvovaly také třídní kolektivy dětí a mládeže spolu se svými učiteli. Hudební dílny probíhaly dvakrát měsíčně. Taneční aktivity byly zaměřeny na práci s tělem dle různých rytmů. Mezi nejoblíbenější taneční aktivity patřila výuka orientálních tanců, která se v průběhu roku pravidelně uskutečňovala dvakrát týdně v kurzech pro začínající a pokročilé tanečnice. Do těchto programů se aktivně zapojily také zájemkyně z organizací Onko-Amazonky a Unie Roska. Sportovní aktivity zahrnovaly stolní tenis, ruské kuželky, šipky, kroket, volejbal, plavání, badminton, pétangue. Vyvrcholením těchto aktivit byly turnaje, které dávaly možnost změřit si své síly v různých sportovních disciplínách s účastníky z jiných sdružení. Zahradničení zahrnovalo sezónní práce na zahradě (pěstování zeleniny, květin, bylinek, úpravu zahrady atp.). Kurz vaření zahrnoval nákup surovin, přípravu pokrmů, stolování a úklid kuchyně. Cílem bylo, pomoci účastníkům získat základní kuchařské dovednosti a větší samostatnost v této oblasti. Tvůrčí psaní bylo určeno uživatelům, kteří si zvolili jako kreativní činnost psaní poezie, povídek a esejů. Literární díla vycházela v literárním sborníku Kebule, který vydává naše sdružení již od roku Klubová odpoledne a večery poezie byly určeny uživatelům i zájemcům z řad veřejnosti. Na pravidelných měsíčních setkáních zaznívaly zejména autorské texty zúčastněných za hudebního doprovodu kytaristy Jiřího Neduhy. Křesťanská setkání se konala pod vedením jednoho z uživatelů jedenkrát měsíčně. Dávala prostor k vyjádření názorů těm, kteří besedovali o hodnotách lidského bytí. Divadelní dílna - nová aktivita, která probíhala jednou týdně. Účastníci divadelních dílen se zde seznámili se základními divadelními technikami - chůze, řeč, pohyb aj. Uplatnili se tak, jak sami chtěli. Někteří se věnovali psaní scénářů, jiní hráli. Pracovníci motivačních a vzdělávacích aktivit: Jana Vyplelová - vedoucí motivačních a vzdělávacích aktivit Daniela Holušová - výtvarnice, resocializační pracovnice, zahradničení Zuzana Horkelová - keramička, resocializační pracovnice Jana Valdštýnová - výtvarnice, resocializační pracovnice, sportovní a taneční aktivity Petr Polášek - resocializační pracovník, sportovní aktivity, výuka internetu Jiří Neduha - lektor anglického jazyka (externí pracovník), kytarista Jana Suderová - lektorka anglického jazyka Alena Merendová - lektorka výuky práce s PC a psaní na stroji Miloslava Soukupová - výuka zpěvu (externí pracovnice) Jana Foltýnová - výuka hry na flétnu (externí pracovnice) Ladislav Vrchovský - vedení divadelní dílny (externí pracovník) 10

11 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím V roce 2007 jsme uskutečnili řadu kulturně společenských akcí, které byly určeny uživatelům i dalším zájemcům z jiných organizací a také široké veřejnosti. Těmito akcemi jsme usilovali o propojení světů zdravých a handicapovaných. Akce byly zaměřeny na odstraňování předsudků o lidech s postižením. Na těchto akcích jsme dávali prostor především umělcům s postižením. Prostřednictvím autorských čtení, vernisáží a prodejních výstav jsme poukazovali na tvůrčí schopnosti lidí s postižením, oslovovali širokou veřejnost, a snažili se tak zmírnit společenská tabu o lidech s postižením. Uživatelé zabývající se tvůrčím psaním měli možnost i nadále prezentovat svá díla v literárním sborníku Kebule. Společná středeční setkávání Jelikož jsme chtěli, aby námi poskytované služby co nejvíce vycházely z potřeb a přání uživatelů, zapojovali jsme uživatele do vytváření a rozhodování o využití služeb. Důležitým prvkem zpětné vazby byla pravidelná měsíční komunitní setkání, která probíhala v prostorech našeho zařízení. Na těchto setkáních se společně nad připravovanými programy zamýšleli uživatelé i zaměstnanci sdružení. Neboj mami! Pravidelná společná setkávání lidí s duševním onemocněním, jejich přátel, rodičů a odborníků z oboru psychiatrie. Na úvod těchto setkání byl vždy připraven kulturní program - poslech či zpěv písní, četba z tvorby lidí z duševním onemocněním. Dále následovala živá diskuse všech zúčastněných. Zaznívaly konkrétní dotazy a posléze vznikaly i neformální skupinky, ve kterých se živě debatovalo na nejrůznější témata. Sociální rehabilitace zaměřená na rozvoj pracovních schopností a dovedností Důležitou součástí psychosociální rehabilitace duševně nemocných byla možnost vyzkoušet si a rozvíjet své pracovní dovednosti a schopnosti v naší keramické nebo textilní dílně, či v minibaru naší organizace. Cílem těchto aktivit byla podpora lidí s duševním onemocněním a psychosociálními problémy při rozvíjení pracovních a sociálních dovedností tak, aby byli připraveni na budoucí zaměstnání. Autorské čtení Těšilo se veliké oblibě lidí, kteří prezentovali ve svých esejích, povídkách a verších své myšlenky a pocity. Čtení se konala na různých místech - např. Café Anima v Porubě, Galerie výtvarného umění Ostrava, Asociace Trigon v Porubě, knihkupectví Academia v centru Ostravy. Návštěva předpremiér divadelních představení Tato aktivita se stala nedílnou součástí aktivit nabízených 11

12 našim sdružením během divadelní sezóny. Dvakrát za měsíc návštěvníci zhlédli řadu představení všech žánrů v Divadle J. Myrona a Divadle A. Dvořáka. Ostrava napříč staletími Přednáškový cyklus o kuriozitách a historii Ostravy jsme zajistili ve spolupráci s Novou výstavní síní Galerie výtvarného umění Ostrava. Lidé navštívili historicky a architektonicky známá i méně známá místa našeho města. Tyto exkurze účastníkům doplňovala odborným a poutavým výkladem Mgr. Gabriela Pelikánová. Vernisáže a výstavy Jednalo se o výtvarná díla osob se zkušeností s duševní nemocí, která vznikala převážně v pravidelné aktivitě naší organizace - arteterapii. Ukázky těchto děl byly vystavovány např. v Nové síni galerie výtvarného umění v Porubě, knihkupectví Academia, na Hornické poliklinice v Ostravě aj. Do této kategorie patří i návštěvy ostravských galerií, kde návštěvníci zhlédli zajímavé obrazy, koláže i fotografie ostravských umělců. Pracovníci zodpovědní za sociální rehabilitaci zaměřenou na rozvoj pracovních schopností a dovedností: Alena Molinová - vedoucí sociální rehabilitace Daniela Holušová - výtvarnice, resocializační pracovnice Zuzana Horkelová - keramička, resocializační pracovnice Jana Valdštýnová - výtvarnice, resocializační pracovnice Job kluby a pracovní poradenství Jednalo se o kurzy přípravy na zaměstnání, které jsme nabízeli osobám se zdravotním znevýhodněním. V motivačních kurzech se účastníci učili psát průvodní dopis, strukturovaný životopis, hodnotit své schopnosti a dovednosti. Cílem Job klubu bylo naučit účastníky kurzu, jak si hledat práci, zvýšit sebevědomí a upozornit na chyby, kterých se dopustili při hledání zaměstnání v minulosti. Pracovník zodpovědný za vedení Job klubu: Petr Polášek - lektor, pracovník v sociálních službách Arteterapie Arteterapie byla určena uživatelům, kteří chtěli pod vedením arteterapeuta, prostřednictvím tvořivých činností a terapeutické práce dosáhnout zlepšení psychické kondice. Individuální i skupinová arteterapeutická setkání nabízela využití nejrůznějších výrazových prostředků a výtvarných technik k vyjádření vlastních pocitů. Prostřednictvím výtvarných aktivit docházelo také k rozvoji kreativních schopností zúčastněných. Cílem terapeutické práce byla aktivizace schopností, uvědomění si sebe sama a vytváření rovnováhy a integ- 12

13 race všech složek psychiky. Pracovnice zodpovědná za vedení arteterapie: Jaroslava Saidlová - arteterapeutka Další zajímavé akce : Dobré ráno - Česká televize Ostrava, J.Vyplelová, P.Polášek Den Země - prodejní výstava výrobků z textilu, keramiky a maleb na hedvábí v Ostravě - Porubě. Tvůrčí dílny pro děti základních škol, praktická ukázka drátkování, výroba šperků Galerie Mlejn - výstava fotografií pana Otakara Matušky Evropské dny handicapu - Vernisáž výstavy obrazů v Divadle loutek, které byly vytvořeny v kreativním ateliéru MENS SANA o.s III. Festival pro handicapované děti a mládež na Slezskoostravském hradě, kreativní dílna pro děti s postižením - malování u malířských stojanů Exkurze v České televizi Ostrava Návštěva Zoo Ostrava - krmení žiraf Návštěva chráněného bydlení a chráněných dílen Charity Opava Výlet do Karviné - zámek Fryštát Den otevřených dveří - kreativní dílny, společenský program na zahradě, autorské čtení, ukázky břišních tanců, výstava výrobků a maleb vzniklých v MENS SANA o.s Koncert v klubu Templ - III. ročník festivalu Dny bez bariér (Gamöschva, Damena Duo /Praha/, Tereza Vašutová) IV. ročník pěvecké soutěže ve stylu caraoke show Ostravský drozdík Předpremiéra operety Ostrov milování, DJM Ostrava Hudební dílna - bubnování (společná akce pro uživatele služeb MENS SANA a sdružení Onko - Amazonky, Unie Roska Ostrava a další) XV. ročník Evropských dnů handicapu Jarmark - prodejní stánek s výrobky MENS SANA o.s Advent plný andělů - prodejní výstava výrobků vzniklých v MENS SANA o.s., ukázka řemesel (charitativní akce určená veřejnosti, pořadatel akce EICO-Eko-info centrum Ostrava) Strašidelná párty - společenská akce, vystoupení klientek MENS SANA o.s., ukázka břišních tanců, výstava maleb a keramiky vzniklé v MENS SANA o.s Mikulášská nadílka - Centrum volného času v Porubě Vánoční tvůrčí dílna - výroba vánočních svícnů, svíček a ozdob z přírodních materiálů, posezení se zpěvem koled u vánočního stromečku V rámci spolupráce s jinými organizacemi - Unie Roska, Onko - Amazonky, MŠ E. Rošického v Ostravě-Svinově a ZŠ Zelená v Ostravě-Mar. Horách - jsme připravili značné množství kreativních dílen. Zde si návštěvníci vyzkoušeli nejrůznější techniky ručních a výtvarných prací - batika, drátkování, malba na hedvábí, výroba šperků z přírodních 13

14 materiálů, výroba předmětů z keramiky apod. K dalším pravidelným aktivitám uskutečňovaným naším sdružením patřily hudební dílny, kde si účastníci vyzkoušeli práci s hlasem, rytmem. Oblíbenou aktivitou se stalo bubnování. Vzdělávací, odborné a přednáškové akce: Všichni pracovníci MENS SANA o.s. se pravidelně účastnili individuálních a skupinových supervizí pod vedením supervizora PhDr. Svatopluka Antoše. V průběhu celého roku jsme umožňovali studentům Zdravotně sociální fakulty a Filozofické fakulty Ostravské univerzity a studentům Vyšší odborné školy sociální v Ostravě a studentům SOŠ prof. Zdeňka Matějčka absolvovat studijní praxe a stáže. Pořádali jsme pro tyto studenty také několik přednášek o problematice duševního zdraví. MENS SANA o.s. je členem Krajské rady humanitárních organizací, České rady humanitárních organizací, České asociace pro psychické zdraví Praha, Asociace komunitních služeb pro duševně nemocné, Asociace nestátních neziskových organizací a Asociace Trigon. V roce 2007 se čtyři pracovníci MENS SANA o.s. pravidelně zúčastňovali vzdělávacího programu Zvyšování kvality sociálních služeb - národní standardy kvality v rámci projektu Q Ostrava. Pět pracovníků absolvovalo kurz Profesionalita regionálních NNO pořádaný občanským sdružením Agnes Praha v období od ledna do prosince Tým pracovníků MENS SANA o.s. se pravidelně účastnil v průběhu celého roku vzdělávacího cyklu MATRA III. Dva pracovníci se aktivně zapojili seminářů týkajících se podporovaného zaměstnávání. Školení, semináře, služební cesty 2007 Leden až prosinec 2007 Profesionalita regionálních nestátních neziskových organizací, občanské sdružení Agnes - řízení neziskových organizací - řízení lidských zdrojů - ekonomika a finanční řízení - public relations a fundraising - práce se specifickou cílovou skupinou Leden až prosinec 2007 projekt Vzdělávání komunitních týmů pro práci s duševně nemocnými pracovní skupina - pracovní rehabilitace ÚP Ostrava seminář Case-management, MUDr. Stuchlík lektor-specialista, na přípravu na zaměstnání osob se zdravotním postižením (Děčín-Nebočady) Dobré ráno s Českou televizí Den duševního zdraví 14

15 kurz lektor-specialista (Děčín) kurz zpracování vitráží kurz psychosociální rehabilitace, MUDr. Heizlar II. konference - komunitní plánování sociálních služeb v Ostravě (spol. sál OKD) AKS, Havlíčkův Brod setkání u kulatého stolu pro všechny NNO s názvem Jak dál? psychiatrické minimum, Praha Komise pro handicapované Rady města Ostravy kurz krizové intervence, Praha kurz psychosociální rehabilitace, MUDr. Hejzlar kurz krizové intervence, Praha sebezkušenostní seminář - zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem, lektoři Daniel Kaucký, DiS., Mgr. Michal Horák kurz psychoterapeutických přístupů, Brno komunita v psychiatrické léčebně Opava komunita v psychiatrické léčebně Opava komunita v psychiatrické léčebně Opava správní rada asociace Trigon konference u příležitosti 15. ročníku Evropských dnů handicapu G-oborová konference nestátních neziskových organizací působících v zdravotně a zdravotně-sociální oblasti, Opava Krajský úřad - kulatý stůl - potřeby osob s handicapem Asociace komunitních služeb Pardubice - skupina zaměstnávání osob s duševní nemocí Krajská rada humanitárních organizací - Ostrava, schůzka členů organizace KRHO wokshopy popdporovaného zaměstnávání, Praha seminář moravských agentur podporovaného zaměstnávání, Brno 15

16 Zpráva o hospodaření Finanční zpráva Náklady Kč % Spotřeba materiálu celkem ,80 6,77 - Kancelářské potřeby ,50 0,55 - DHIM ,- 3,18 - Provozní režie ( předměty do 3000,-Kč) ,50 1,24 - Materiál pro dílnu ,50 1,10 - DNHM - software ,30 0,70 Spotřeba energií ,- 9,14 Služby celkem ,04 19,18 - Opravy a udržování majetku ,22 1,31 - Cestovné ,- 1,13 - Telekomunikace (telefon, internet) ,- 1,82 - Poštovné 3 147,50 0,11 - Ekonomické služby ,- 3,78 - Školení ,- 4,70 - Nájemné ,- 3,50 - Ostatní služby ,32 2,83 Osobní náklady celkem ,- 63,14 - Mzdy zaměstnanců ,- 41,80 - OON DPP, DPČ ,- 6,70 - Zákonné soc. a zdrav. pojištění ,- 14,64 Ostatní náklady celkem ,- 1,19 Odpisy HIM ,- 0,56 Daň z příjmů 480,- 0,02 Náklady celkem ,84 100,00 VÝNOSY Kč % Tržby za výrobky a služby celkem ,50 3,69 - Tržby za vlastní výrobky ,- 1,80 - Tržby z prodeje služeb (prádelna, poplatky) ,50 1,89 Úroky 8 970,69 0,31 Přijaté příspěvky celkem ,- 0,77 - Dary a příspěvky ,- 0,73 - Členské příspěvky 1 200,- 0,04 Provozní dotace ,50 95,23 - Dotace Statutární město Ostrava ,50 41,48 - Dotace Moravskoslezský kraj ,- 35,20 - Dotace Úřad práce ,- 18,55 Výnosy celkem ,69 100,00 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ,85 Kč 16

17 17

18 Poděkování Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim příznivcům, kteří nám projevili podporu, nabídli svou pomoc nebo dar. Každého příspěvku si velmi vážíme, i sebemenší pozornost má pro nás velikou hodnotu. Bez této podpory by naše existence byla mnohem složitější. Poděkování náleží také všem našim uživatelům, partnerům, přátelům a známým, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhali. Hlavní finanční zdroje v roce 2007: Statutární město Ostrava - Magistrát města Ostravy Moravskoslezský kraj - Krajský úřad; Ministerstvo práce a sociálních věcí BEL STYL Eli Lilly ČR, s.r.o. společnost Materasso Mgr. Eva Kijonková Finanční podpora či věcné dary: DOMESTAV s.r.o. Foord s. r.o. Bc. Aleš Hlaváček Ing. Oldřich Kasprzyk 18 Spolupráce a podpora: Centrum volného času ÚMOb Ostrava-Poruba Centrum rozvoje péče o duševní zdraví Česká společnost pro duševní zdraví - pobočka Ostrava Česká asociace pro psychické zdraví Praha Eko-info centrum Ostrava Galerie výtvarného umění v Ostravě Kofoedova škola Múzická škola při Lidové konzervatoři v Ostravě Občanské sdružení Anima Opava - pracoviště Ostrava Onko - Amazonky, sdružení onkologických pacientů Ostravská univerzita - Zdravotně sociální fakulta a Filosofická fakulta Práh o.s. Psychiatrická léčebna v Opavě Psychiatrické oddělení Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava Unie Roska Ostrava Sociální agentura Ústí nad Labem Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba Spolupracující psychiatři a psychologové Statutární město Ostrava - Komise pro handicapované děti a mládež Rady města Ostravy Úřad práce Ostrava Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory PhDr. Svatopluk Antoš MUDr. Markéta Dobrá Ing. Alexej Beránek Ing. Oldřich Kasprzyk Jiří Neduha Mgr. Gabriela Pelikánová Alena Reiská Jarmila Šimonová Vlastimil Vyplel Bc. Miroslav Zeman Ladislav Vrchovský Mgr. Miroslava Soukupová

PROGRAM MENS SANA o.s.

PROGRAM MENS SANA o.s. PROGRAM MENS SANA o.s. Květen 2011 Potřebujete něco aktuálně zjistit? Telefonické kontakty na nás: Centrum psychosociální pomoci.596 918 104 Saidlová Jaroslava.....777 034 883 Černá Hana.608 944 501 Grucmanová

Více

Září 2011. Potřebujete něco aktuálně zjistit? Telefonické kontakty na nás: Centrum psychosociální pomoci.596 918 104

Září 2011. Potřebujete něco aktuálně zjistit? Telefonické kontakty na nás: Centrum psychosociální pomoci.596 918 104 Program MENS SANA, o.s. Září 2011 Potřebujete něco aktuálně zjistit? Telefonické kontakty na nás: Centrum psychosociální pomoci.596 918 104 Saidlová Jaroslava.....777 034 883 Černá Hana.608 944 501 Grucmanová

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2014 naplňuje MENS SANA o.s. jako subdodavatel veřejnou zakázku

Od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2014 naplňuje MENS SANA o.s. jako subdodavatel veřejnou zakázku Naše aktuální projekty Individuální projekty kraje Od 1. 3. 2013 do 31. 12. 2014 naplňuje MENS SANA o.s. jako subdodavatel veřejnou zakázku Individuálního projektu kraje Poskytování služeb podpora samostatného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje OBSAH OBSAH...2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...3 II. PRACOVNÍCI SDRUŽENÍ...4 III. VZNIK A POSLÁNÍ...4 IV. PROJEKTY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 červen 2013 Obsah: Základní údaje o občanském sdružení Poslání, cíle a činnost občanského sdružení Pracovníci sdružení Služba následné péče Pavučina Další aktivity Údaje o hospodaření

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

FOKUS Opava, o.s. Hradecká 16, 746 01 Opava fokusopava@seznam.cz www.fokusopava.cz +420 553 652 433 +420 723 457 998

FOKUS Opava, o.s. Hradecká 16, 746 01 Opava fokusopava@seznam.cz www.fokusopava.cz +420 553 652 433 +420 723 457 998 FOKUS Opava, o.s. Hradecká 16, 746 01 Opava fokusopava@seznam.cz www.fokusopava.cz +420 553 652 433 +420 723 457 998 Obsah Základní údaje ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...3 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. únor 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. únor 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. únor 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Angličtina pokročilí každé PO 12-12:45, Ukrajinská Angličtina mírně pokročilí každé PO 13-13:45, Ukrajinská Čtení ze šuplíku ČT 12.2.

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Úvodní slovo. Vážení kolegové a přátelé,

Úvodní slovo. Vážení kolegové a přátelé, Obsah ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...3 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...4 PROJEKTY...5 FINANČNÍ ZPRÁVA...12 PODĚKOVÁNÍ...13 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...14 1 Úvodní slovo Vážení kolegové a přátelé,

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi v MSK

Spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi v MSK Úvodní slovo V tomto roce se Slezská diakonie (SD) rozhodla zřídit Diakonický vzdělávací institut (DI) jako samostatný subjekt, který bude v daleko větším rozsahu plnit úlohu dosavadního Centra vzdělávání

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

I. Základní údaje o občanském sdružení

I. Základní údaje o občanském sdružení Výroční zpráva 2012 Základní údaje o občanském sdružení I. Základní údaje o občanském sdružení Sídlo sdružení: Nádražní 196 Ostrava 702 00 Telefon: 596 110 882-3 E-mail: Web: Bankovní spojení: krizovecentrum@kriceos.cz

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí přátelé, v loňském roce jsem úvodní slovo psala do výroční zprávy poprvé. V tomto roce je to sice podruhé, ale zároveň také naposledy. Svou

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Červen 2010. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Červen 2010. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Červen 2010 Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje OBSAH 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Pracovníci sdružení 3. Vize projektu Pavučina 4. Projekty

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba Výroční zpráva 2013 Oblastní charita Česká Kamenice Název: Oblastní charita Česká Kamenice Subjekt: církevní právnická osoba Registrace: Ministerstvo kultury ČR Vznik: 7. 2. 2000 Působnost: Česká Kamenice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. zaměstnanci:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. zaměstnanci: zaměstnanci: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE Agentura Pondělí vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je Agentura Pondělí zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Obsah. Úvodní slovo...2. O nás...3. Poslání organizace...3. Principy organizace...3. Principy poskytování služeb...4. Podpora samostatného bydlení...

Obsah. Úvodní slovo...2. O nás...3. Poslání organizace...3. Principy organizace...3. Principy poskytování služeb...4. Podpora samostatného bydlení... Výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo...2 O nás...3 Poslání organizace...3 Cíle organizace...3 Principy organizace...3 Principy poskytování služeb...4 Cílová skupina...4 Složení personálu...5 Organizační

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Děkuji všem spolupracovníkům za osobní přínos a nasazení při poskytování služeb našim klientům a také děkuji všem, kteří nám v naší činnosti pomáhají.

Děkuji všem spolupracovníkům za osobní přínos a nasazení při poskytování služeb našim klientům a také děkuji všem, kteří nám v naší činnosti pomáhají. Vážení, jak nám ten čas rychle plyne, občas se zdá, že přímo letí. Ani jsme se nenadáli a naše OÁZA, zařízení zabývající se práci s dětmi a mládeží oslavila již své 11. výročí. Záměrně píši zařízení, protože

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Kmenové pracoviště Brno Ibsenova 6 tříd ZŠ speciální 1 třída Praktické školy dvouleté 2 třídy Praktické školy jednoleté

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz www.obcanskaporadna.unas.cz!!

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

SPOLEČNOST E Czech Epilepsy Association, o. s. Výroční zpráva Společnosti E za rok 2010

SPOLEČNOST E Czech Epilepsy Association, o. s. Výroční zpráva Společnosti E za rok 2010 SPOLEČNOST E Czech Epilepsy Association, o. s. Výroční zpráva Společnosti E za rok 2010 Společnost E je jediná sociálně zaměřená profesionální organizace v ČR s celorepublikovou působností podporující

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání občanského sdružení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizační struktura sdružení Valná hromada Rada sdružení Revizor účtu Výkonný tým

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Statutární orgány společnosti Mela je řízena: Ředitelem, ditelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní radou, Dozorčí radou. Členové dozorčí rady společnosti

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Obsah ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...4 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...5 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ...5 PORADENSTVÍ...6 TERÉNNÍ SLUŽBY...

Obsah ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...4 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...5 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ...5 PORADENSTVÍ...6 TERÉNNÍ SLUŽBY... Obsah ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...4 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...5 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ...5 PORADENSTVÍ...6 TERÉNNÍ SLUŽBY...7 Podpora samostatného bydlení...7 Služby následné péče...8

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Středisko pracovní rehabilitace L.Podéště 1874, Ostrava Poruba, 708 00 Tel.,fax : 596 954 480 e-mail : spr@sprostrava.cz www : sprostrava.estranky.cz Středisko pracovní rehabilitace

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření MENS SANA o. s. v roce 2013

Zpráva o činnosti a hospodaření MENS SANA o. s. v roce 2013 Zpráva o činnosti a hospodaření MENS SANA o. s. v roce 2013 MENS SANA ZDRAVÁ MYSL ZDRAVĚ MYSLET ZDRAVÍ S MYSLÍ ZDRAVÝ SMYSL ZDRAVÍ MYSLÍ ZDRAVĚ SMÝŠLET 2 VIZE Chceme být silnou organizací, která bude vnímána

Více

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 O nás Sdružení bylo založeno v roce 1994 Posláním Sdružení PIAFA je pomoc zdravotně

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA V průběhu roku 2012 byly završeny stavební úpravy objektu, v důsledku kterých došlo k výrazným změnám v poskytování péče a v posunu klientů k větší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením 2011 Obsah Úvod... 3 Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 4 Poslání a cíle... 4 Cílová skupina... 5

Více

PÉČ O DUŠ VNÍ ZDRAVÍ HRADEC KRÁLOVÉ JIČÍN RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

PÉČ O DUŠ VNÍ ZDRAVÍ HRADEC KRÁLOVÉ JIČÍN RYCHNOV NAD KNĚŽNOU JC CR HK RK PÉČ O DUŠ VNÍ ZDRAVÍ PA HRADEC KRÁLOVÉ JIČÍN RYCHNOV NAD KNĚŽNOU UO TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ VÝCHODNÍ ČECHY 2012 PROGRAM KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ HRADEC KRÁLOVÉ PONDĚLÍ 1/10 17.00 19.00 SLAVNOSTNÍ

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

1. Cíle sociální služby

1. Cíle sociální služby V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí, podporu v seberealizaci a nezávislosti. Pomocí nácviku sociálních dovedností

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání Přílohy Příloha č. 1 Vnější prostředí školy Vlivy politické Mezoprostředí školy Vlivy kulturní Žáci Rodiče Konkurence Resortní organizace Vnitřní vlivy Kvalita učitelů Kvalita vedení Kultura a klima školy

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

SOCIÁLNÍ AGENTURA. Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008

SOCIÁLNÍ AGENTURA. Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 SOCIÁLNÍ AGENTURA Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 1. Poslání a cíle organizace Sociální agentura je nevládní nezisková organizace se statutem občanského sdružení, která byla založena v

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE: AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více