Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2

3 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných rodin 15 Podpora pěstounských rodin 19 Výkaz zisků a ztrát 24 Rozvaha 25 Činnost organizace podpořili 26 Kontakty 28 1

4 Úvodní slovo Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, v uplynulém roce jsme se opět mnohému naučili a našli nové cesty ke zlepšení kvality života rodin z Nového Boru a okolí. Pokračovali jsme v organizování činností Centra pro rodinu Koblížek a Miniškolky Koblížek, kterou navštěvovali zejména rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené se svými dětmi. Vedle toho jsme prohlubovali spolupráci s rodinami žijícími na ubytovně pro sociálně znevýhodněné obyvatele v Novém Boru, kde jsme spolupracovali s 19 rodinami s dětmi. Ke konci roku jsme začali připravovat přesunutí Klubovny Koblížek z ubytovny v Severní ulici do nových prostor. Na začátku roku 2014 se nám podařilo otevřít Komunitní centrum v budově bývalé léčebny dlouhodobě nemocných, kam za námi mohou chodit rodiče a děti nejen z ubytovny ale i z dalších částí města a okolních obcí. Pečovali jsme o 43 pěstounských rodin z Novoborska. Naše sociální pracovnice si s rodinami vybudovaly vztah založený na vzájemné důvěře a respektu a společnými silami se snažili o to, aby se dětem v nových rodinách dařilo. Naší dlouhodobou vizí je propojit rodiče a děti pocházející z různých sociálních prostředí. Tato vize se měla zhmotnit v projektu Zdravá jídelna, sociálním podniku a místu setkávání, ale investiční projekt, který jsme předložili, nebyl bohužel za celý rok schválen. Na závěr bych chtěla poděkovat pracovníkům Rodiny v centru za odvedenou práci, děkuji našim dobrovolníkům a aktivním členům sdružení a děkuji také partnerům a donorům za důvěru. Přeji nám, abychom byli i nadále spojeni snahou dát všem dětem šanci vyrůst ve spokojené a bezpečné rodině. Petra Vlčková, předsedkyně občanského sdružení Rodina v centru 2

5 Informace o organizaci Posláním občanského sdružení Rodina v centru je podporovat rodiny v péči o děti a poskytovat jim pomoc v situacích, kdy to potřebují. Jsme nestátní nezisková organizace působící v Novém Boru a okolí. Krajským úřadem Libereckého kraje jsme pověřeni k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Působíme na dvou místech: Dům dětí a mládeže Smetanka Centrum pro rodinu Koblížek Miniškolka Komunitní centrum Podpora sociálně znevýhodněných rodin Podpora rodin s pěstounskou péčí 3

6 Lidé v organizaci Členky a členové Členy občanského sdružení bylo v uplynulém roce 52 dospělých osob z Nového Boru a okolí. Schůze členů (valná hromada) je nejvyšším orgánem sdružení a zasedá jednou do roka. Rozhoduje o směřování organizace a o jejím hospodaření. Správní rada Správní rada je statutárním orgánem organizace. Členové správní rady vykonávají tuto funkci dobrovolně, bez nároku na odměnu. Správní rada se podílí na rozvoji organizace, činí strategická rozhodnutí a dohlíží nad jejím fungováním. Členy správní rady v roce 2013 byli: PhDr. Lenka Václavíková Helšusová, Ph.D. Mgr. Kateřina Neradová, DiS. Mgr. Radka Ujková Veronika Pecinová RNDr. Blanka Tichá MgA. Jan Prošek Mgr. Petra Vlčková, předsedkyně 4

7 Lidé v organizaci Zaměstnanecký tým V roce 2013 bylo v organizaci zaměstnáno osm osob v zaměstnaneckém poměru na různé výše úvazku a patnáct spolupracovníků a spolupracovnic na dohodu o provedení práce. Zvyšování odbornosti našich zaměstnanců je předpokladem ke zkvalitňování práce s rodinami v obtížné životní situaci. V roce 2013 prošly čtyři sociální pracovnice 64 hodinovým kurzem Efektivní komunikace a rodinná diagnostika pro pracovníky sociálně-právní ochrany, který pořádala organizace Velký vůz Sever, o.s. Dvě zaměstnankyně absolvovaly 100 hodinový kurz Náhradní rodinná péče pohledem rodinných terapeutů, pořádaný Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec. Dvě osoby se účastnily osmihodinového kurzu Kontakt dítěte s biologickou rodinou a dvě navštívily čtyřdenní workshop Inkluze bez iluze. Jedna osoba absolvovala dvoudenní kurz Sociálně-právní problematika při práci s dětmi a mládeží a pět pracovnic navštívilo dvoudenní seminář Sociokulturní specifika romských žáků. Jedna zaměstnankyně pokračovala ve studiu Vyšší odborné školy sociálně právní v Praze. K profesnímu rozvoji zaměstnankyň přispívaly pravidelné skupinové i individuální supervize, některé sloužily k rozebrání konkrétních kazuistik, některé řešily pracovní problémy. V roce 2013 se zaměstnankyně zúčastnily devíti skupinových a sedmi individuálních supervizí. Absolvovaly tři stáže do podobných zařízení. Proběhla také tři metodická setkání s kolegy z oboru náhradní rodinné péče. Zaměstnanecký tým se podařilo udržet stabilní, většina zaměstnankyň pracovala v organizaci více než tři roky. Svou odbornou praxi si v organizaci vykonávala jedna studentka vysoké školy, která pomáhala vést programy v Klubovně Koblížek. 5

8 Lidé v organizaci Zaměstnanecký tým Ředitelka Mgr. Petra Vlčková Podpora fungující rodiny Centrum pro rodinu Koblížek Mgr. Lucie Novotná koordinátorka služeb péče o rodinu Tereza Tancošová provozní zaměstnankyně Služby péče o děti Miniškolka Koblížek Eliška Havránková koordinátorka miniškolky a pečovatelka v miniškolce Petra Marešová pečovatelka v miniškolce Podpora sociálně znevýhodněných rodin Komunitní centrum Bc. Magdalena Kudláčková koordinátorka služeb péče o rodinu Nikola Tancošová koordinátorka služeb péče o rodinu Podpora pěstounských rodin Dominika Babáková vedoucí oddělení pěstounské péče Helena Marvanová koordinátorka služeb péče o rodinu 6

9 Lidé v organizaci Dobrovolnický tým Bez dobrovolnického týmu by některé naše služby neexistovaly! Tým tvořilo osm garantek volnočasových programů pro rodiče s dětmi, které vedly pravidelné programy v Centru pro rodinu Koblížek. Dále čtyři studentky Vyšší odborné školy sklářské a střední školy v Novém Boru, jež doučovaly děti ze sociálně znevýhodněných rodin a šest osob, které doučovaly děti pěstounů. Mnoho dobrovolníků pomáhalo při přípravě a realizaci jednorázových akcí. Celkem se do chodu organizace zapojilo přes 50 dobrovolnic a dobrovolníků. Dobrovolníci pocházejí z řad členů občanského sdružení i mimo něj. O dobrovolnický tým se stará koordinátorka dobrovolníků, která pro ně uspořádala víkendové motivační setkání, během kterého proběhl seminář na téma Řešení krizových situací při vedení programů pro veřejnost. Doučující osoby absolvovaly jedno metodické setkání. Děkujeme všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří se rozhodli věnovat svůj volný čas a energii druhým. Velmi si toho vážíme! Zaměstnanecký a dobrovolnický tým 7

10 Lidé v organizaci Dobrovolnický tým Setkání týmu Garantky volnočasových programů Kateřina Filingerová Anna Mazánková Barbora Merenusová Ilona Rohová Michaela Streiftau Monika Turková Michaela Týnková Radka Ujková Doučují osoby Martina Gregorová Zuzana Hotovcová Eliška Kozáková Pavlína Kumpoltová Marta Lišková Petra Němcová Irena Šimková Blanka Tichá Eliška Vaňurová Občasní pomocníci Roman Babák Dominik Fišer Květa Güttnerová Tomáš Koudelka Jitka Marková Denisa Tancošová Kateřina Ulrichová 8

11 Podpora fungující rodiny Výsledky práce Cílem Centra pro rodinu Koblížek je prostřednictvím volnočasových, vzdělávacích a poradenských aktivit předcházet vzniku negativních jevů v rodinách žijících na Novoborsku a zapojovat rodiny ohrožené sociálním vyloučením do společnosti. Většinu programů vedou nebo pomáhají vést dobrovolnice a dobrovolníci z řad členů občanského sdružení, kteří zde mají možnost realizovat se uplatněním svých schopností a dovedností a přispívat tak k naplňování poslání organizace. Každý týden probíhá sedm pravidelných programů pro rodiče s dětmi od narození do čtyř let. Programy umožňují rodičům na mateřské a rodičovské dovolené vyhnout se sociální izolaci způsobené péčí o malé dítě a získávat informace, které je v jejich životní situaci zajímají. Zpívánky a říkaní Cvičení kojenců, Cvičení mrňousků, Dopolední otevřená herna, Odpolední otevřená herna, Výtvarná herna, Zpívánky a říkání, Malujeme rádi, Výtvarná hernička a Minihrátky. Pravidelné akce navštívilo celkem 175 různých dospělých osob za rok. Měli jsme 1316 návštěv dospělých osob, tedy v průměru 6 dospělých osob denně a přibližně stejný počet dětí. Výtvarná hernička 9

12 Výsledky práce Podpora fungující rodiny Podařilo se nám zorganizovat 27 vzdělávacích seminářů a besed, jejichž cílem bylo posílit partnerské soužití, podpořit rodiče v péči o děti a při harmonizaci práce a rodiny. Celková účast na besedách byla 211 dospělých osob, v průměru 8 dospělých osob na besedu. Cesty ke sladění Co říká dítě, když pláče Pohádka s nácvikem čištění zoubků Poruchy příjmu potravy Psychomotorický vývoj dítěte Sebepoznání Stop obezitě Zdravé stravování Dluhová poradna Hospodaření domácnosti Spoření a investování Pěstounská péče pro veřejnost 1. setkání Pěstounská péče 2. setkání Pěstounská péče 3. setkání Pěstounská péče 4. setkání Pěstounská péče 5. setkání Pěstounská péče 6. setkání Pěstounská péče 7. setkání Klub dvojčat Specifika romských dětí Spolutvorba zdravého prostředí Vnitřní pohoda Zdravá výživa Zdravé prostředí Zdravotní rizika Zdravý pohyb Životní styl 10 Beseda pro veřejnost

13 Podpora fungující rodiny Výsledky práce Uspořádali jsme informační kampaň na podporu pěstounství jako profese. V regionálních periodikách a na webu naší organizace se veřejnost mohla dozvědět informace k tématu náhradní rodinné péče. V CPR Koblížek a v Městské knihovně Česká Lípa se uskutečnily besedy pro veřejnost za účasti dětských psychologů, speciálních pedagogů i zkušených pěstounů. Naše pracovnice poskytly čtyři individuální konzultace rodinám, které vážně uvažovaly o tom stát se profesionálními pěstouny. Pro pedagogy a zájemce z řad veřejnosti jsme ve spolupráci s pražskou organizací R-Mosty, o.s. připravili dvoudenní seminář s názvem Sociokulturní specifika romských žáků. Jeho cílem bylo poskytnout učitelům a všem pracovníkům, kteří se setkávají s romskými žáky, ucelený přehled o romské historii, jazyce, kulturních specifikách i současné socioekonomické situaci některých romských rodin. Představeny byly příklady dobré praxe a inklusivní metody práce s romskými žáky. Semináře se zúčatnilo 15 osob. 11

14 Výsledky práce Podpora fungující rodiny Proběhlo 21 jednorázových volnočasových akcí pro rodičovskou veřejnost s cílem rozvíjet existující vztahy mezi rodiči a dětmi a ukazovat způsoby smysluplného trávení volného času. Zároveň se dařilo motivovat k návštěvě těchto akcí i rodiny ohrožené vyloučením ze společnosti a pěstounské rodiny. Rodiče z ubytovny často pomáhali jako dobrovolníci při pořádání akcí. Dvou výletů Zelených tátů se zúčastnili otcové pěstouni a jejich děti. Celková účast na akcích byla 332 dospělých osob, což znamená průměrně 16 osob na jednu akci. Batikování Dýňování Dětský běh Kytlice Malování na látku Maškarní bál Mikulášská besídka Oslava narozenin Pálení čarodejnic Pletení a háčkování Svatý Martin Lampionový průvod Vánoční besídka členů o.s Velikonoční zajíček Výroba adventních věnců Výroba draků Výroba lampiónů Výroba vánočních svícnů Zahradní slavnost Zelený táta Drážďany Zelený táta Malevil Zelený táta Strážné Zelený táta Střevlík Mariánská slavnost Dýňování 12

15 Podpora fungující rodiny Výsledky práce Během letních prázdnin jsme uspořádali tři týdenní příměstské tábory pro děti ve věku od čtyř do dvanácti let. Všechny se uskutečnily v prostorech Obecního domu v Kytlicích. Tematický program byl inspirovaný klasickými pohádkami a indiánskými příběhy. Průměrně se jednoho tábora zúčastnilo 28 dětí. Tábory měly inklusivní charakter, zúčastnily se jich dvě děti z pěstounkých rodin a čtyři děti žijící na ubytovně pro sociálně znevýhodněné rodiny. Rodiny s dvojčaty se setkaly třikrát prostřednictvím Klubu dvojčat, s průměrnou návštěvností čtyři dospělé osoby. Pravidelně probíhaly i další programy určené široké veřejnosti: Powerjoga pro dospělé, Děti a jóga, Angličtina pro dospělé s hlídáním a Angličtina pro předškoláky. Návštěvníci programů Centra pro rodinu Koblížek pomohli rodinám ve špatné ekonomické situaci přispěním do materiálních sbírek, které jsme v roce 2013 opakovaně vyhlašovali. Nashromážděné hračky, oblečení a vybavení pro děti jsme předávali potřebným rodinám žijícím na ubytovně nebo matkám samoživitelkám. V roce 2013 využilo některých našich služeb v Centru pro rodinu Koblížek 496 různých dospělých osob. Centrum pro rodinu Koblížek působí v Domě dětí a mládeže Smetanka. Děkujeme všem zaměstnankyním a zaměstnancům Smetanky za vstřícnost, se kterou nám pomáhají. Příměstský tábor 13

16 Výsledky práce Služby péče o děti Miniškolka Koblížek umožňuje rodičům malých dětí návrat na pracovní trh. Děti připravuje na vstup do mateřské školy. Miniškolka je pravidelný dopolední pobyt dětí ve věku jeden až čtyři roky v kolektivu vrstevníků bez účasti rodičů. Maximální počet dětí na jednu pečovatelku je pět. Díky malému počtu dětí ve třídě mohly do miniškolky docházet i děti, které mají různé specifické potřeby a z toho důvodu je pro ně pobyt v klasickém zařízení nedostupný. Program je založen na výukových osnovách. Pohybové, výtvarné a hudební aktivity jsou přizpůsobeny věku dětí i jejich individuálním požadavkům. Dětem se věnují pečovatelky, které absolvovaly rekvalifikační kurz Pečovatelka o děti, nebo mají jiné adekvátní vzdělání. Služba je poskytovaná komerčně a bez využití veřejných dotací. V roce 2013 využilo služeb Miniškolky Koblížek celkem 52 různých dětí z Nového Boru a okolních obcí. Jednorázového hlídání dětí využívali rodiče v průběhu celého roku. Hlídání probíhalo v prostorách Centra pro rodinu Koblížek. Miniškolka Jednorázového hlídání využilo 12 dětí. 14

17 Podpora sociálně znevýhodněných rodin Výsledky práce V roce 2013 se naše práce soustředila na rodiny žijící na ubytovně pro sociálně znevýhodněné občany v Novém Boru, kde jsme provozovali Klubovnu Koblížek. Mateřské centrum jsme v Klubovně Koblížek provozovali po celý rok Navštěvovali nás děti ve věku 0 6 let a jejich rodiče. Většinou se jednalo o romské rodiny. Centrum bylo otevřeno čtyři dopoledne týdně po dobu dvou hodin, program byl zaměřený na rozvoj dětí daného věku. Jednalo o jednoduché tvoření, hraní na hudební nástroje, čtení knížek a nácvik dovedností a znalostí potřebných pro zápis do první třídy základní školy. Během roku jsme realizovali 360 hodin programu v mateřském centru s průměrnou účastí 4 maminky a 6 dětí denně. Za celý rok využilo služeb mateřského centra celkem 19 různých dospělých osob a 32 dětí. Většina hodin proběhla v prostorách klubovny, ale nějaký čas jsme strávili i na výpravách mimo ubytovnu, například v knihovně, muzeu v Novém Boru a v České Lípě, na představení pro děti v městském divadle a kině. Pro mnohé děti a rodiče byly výlety mimo ubytovnu šancí poznat místa, kde ještě nikdy nebyli, a kam by se sami nevypravili. Rodiče a děti z ubytovny se podařilo zapojit také do akcí pořádaných Centrem pro rodinu Koblížek. Zúčastnili se maškarního bálu, pálení čarodějnic a na mikulášskou besídku si děti z ubytovny připravily pro novoborskou veřejnost pěvecké vystoupení. Klubovna Koblížek 15

18 Výsledky práce Podpora sociálně znevýhodněných rodin Doučování dětí ve věku základní školní docházky probíhalo přímo v Klubovně Koblížek a během roku se jej naučilo pravidelně využívat 11 dětí. Doučovali jsme zejména matematiku, přírodopis a český jazyk. Téma vzdělávání a školního prospěchu jsme otevírali i s rodiči a snažili se vysvětlit jim jeho důležitost. Studijní potřeby dětí jsme zjišťovali v komunikaci s učiteli základních škol. U všech doučovaných dětí došlo ke stabilizaci nebo zlepšení studijních výsledků. Během roku jsme uskutečnili celkem 240 doučovacích hodin. Průměrně jsme denně poskytli doučování dvěma dětem z ubytovny ve věku 7 až 15 let. Této služby během první poloviny roku pravidelně využívalo 5 dětí, ale po prázdninách se zájem dětí zvýšil na 11 dětí. Děkujeme Farní charitě Česká Lípa, která ubytovnu v Severní ulici provozuje, za množství dobrých rad a podporu v naší činnosti. Doučování 16

19 Podpora sociálně znevýhodněných rodin Výsledky práce Besedy pro rodiče jsme zaměřovali na témata, která rodiny žijící na ubytovně nejvíce potřebují. Proběhlo pět seminářů finanční gramotnosti, dva semináře na téma zdravý životní styl. Dvakrát přijela psycholožka z Pedagogicko-psychologické poradny v České Lípě a hovořila na téma výchovy dětí se speciálními potřebami. Dále se uskutečnilo povídání o zubní hygieně pořádané přímo v Centru pro rodinu Koblížek a muzikoterapeutický seminář. Besedy byly dvouhodinové a během nich mohly maminky vyrábět drobné předměty. Domů si odnesly například růžence, adventní věnce, mýdla nebo navlečené korálky. Průměrná účast byla 5 osob na jedné besedě, za celý rok naše besedy navštívilo 13 různých dospělých osob žijících na ubytovně. V listopadu jsme uspořádali večerní hudební koncert pro veřejnost v Navrátilově sále, čímž jsme navázali na tradici podzimních koncertů romských skupin zahájenou v roce Vystoupila novoborská skupina Gypsy New Bor a pražská kapela Bitumen Beat. Strhující rytmy, romský temperament a skvělé hlasy roztančily celý sál. Na koncert dorazilo 55 dospělých osob a několik dětí. Během večera proběhla výstava fotografií z Klubovny Koblížek, která veřejnosti přiblížila naše aktivity na ubytovně. 17

20 Výsledky práce Podpora sociálně znevýhodněných rodin P o letech se Simona rozhodla vrátit do svého rodného města, kde již ale neměla žádné rodinné zázemí, protože jí rodiče zemřeli. Po rozvodu a splacení dluhu vzniklého z podnikání byla s malou dcerkou sama a bez prostředků. Ujala se jí Farní charita Česká Lípa, která jí nabídla pokoj v ubytovně a péči. Přesto Simona zažívala pocity osamění, propadávala pocitům bezvýchodnosti ze své situace a začaly se u ní projevovat známky deprese. Smyslem života pro ni byla dcera, vzájemně byly na sebe velmi fixované. Zároveň si ale matka nevěděla rady s některými projevy dceřina chování. Dcerka se bezdůvodně vztekala, a když neměla matku na blízku, plakala. Aby dceři pomohla, začala Simona navštěvovat mateřské centrum na ubytovně a postupem času se obě staly nejpravidelnějšími návštěvnicemi. Po čtyři zimní měsíce každý den přesně ve dvě hodiny na nás maminka s holčičkou čekaly před klubovnou. Zapojovaly se do společného tvoření, čtení knížek, Simona se učila, jak hrou rozvíjet dětský potenciál a že záchvaty dětského vzteku se dají řešit klidně a bez křiku. V mateřském centru se Simona setkala s finanční poradkyní a dětskou psycholožkou. Postupem času začala navštěvovat programy Centra pro rodinu Koblížek a miniškolku v Domě dětí a mládeže Smetanka a navazovat tam nové vztahy s ostatními matkami. Její psychický stav se stabilizoval a začala na svou životní situaci pohlížet pozitivněji. Nabyla větší jistotu ve svém životě a sílu změnit svůj osud. Podařilo se jí najít nájemní byt a odstěhovat se z ubytovny. Získala nového partnera, se kterým plánují nový život. 18

21 Podpora pěstounských rodin Výsledky práce V roce 2013 jsme spolupracovali se 43 pěstounskými rodinami, s kterými jsme podepsali dohodu o výkonu pěstounské péče, a stali jsme se tak hlavními poskytovateli služeb pro tyto rodiny. Většina z našich pěstounských rodin žije v Novém Boru a okolních obcích, 80% z nich jsou rodiny, u kterých se jedná o příbuzenskou pěstounskou péči (prarodiče, tety, strýcové nebo další členové rodiny) Každá pěstounská rodina je jiná a potřebuje jinou míru podpory. Naše zaměstnankyně pracují s rodinami na tom, aby se přijatému dítěti i všem ostatním členům rodiny dařilo dobře, a zajišťují pro ně rozmanitou škálu služeb. Pomáháme pěstounům zajistit pocit bezpečí pro děti, které se rozhodli přijmout. Respektujeme je a posilujeme jejich schopnost udržovat vztahy s biologickou rodinou dítěte. Vzdělávání pěstounů 19

22 Výsledky práce Podpora pěstounských rodin Pro pěstounské rodiny jsme uspořádali vzdělávací akce na následující témata v uvedeném hodinovém rozsahu: Rodinné rituály 2 hodiny Šikana 2 hodiny Sebeúcta víkendové školení v Bedřichově 16 hodin Dětská sexualita 8 hodin Komunikace o biologické rodině 8 hodin Duševní vývoj a poruchy 8 hodin Rodinné rituály víkendové školení v Jetřichovicích 16 h. Konflikty, komunikace, puberta 8 hodin Výchovné potíže 8 hodin Vývojová období pěstounství 8 hodin Stravování s rozumem 2 hodiny Celkem jsme uskutečnili jedenáct vzdělávacích akcí, které navštívilo dohromady 137 dospělých osob a 105 dětí, tedy průměrně 14 dospělých osob a 10 dětí na jedno vzdělávání. Po jednotlivých přednáškových blocích měli pěstouni možnost využít individuálních konzultací s psychology. Na všech vzdělávacích akcích byl zajištěn zábavný program pro děti, ze kterého si odnášely spoustu zážitků a výrobků. Jednodenní i dvoudenní vzdělávací akce se staly velmi oblíbené a začaly o ně mít zájem i pěstounské rodiny, které mají dohodu o spolupráci podepsanou s jiným poskytovatelem. Proto jsme na konci roku otevřeli vzdělávání i těmto pěstounským rodinám. 20

23 Podpora pěstounských rodin Výsledky práce Pěstouni a děti v pěstounských rodinách mají právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci. Za rok 2013 jsme uskutečnili 14 odborných konzultací. Další velké množství individuálních konzultací poskytly pěstounům a jejich dětem přímo naše klíčové pracovnice v prostorech Centra pro rodinu Koblížek. Většině našich pěstounů jsme umožnili odpočinout si z výkonu své role profesionálního pečovatele zprostředkováním odlehčovací služby. Tři rodiny využily nárazového hlídání dětí v prostředí domova. Jedno dítě navštěvovalo pravidelně Miniškolku Koblížek a 6 dětí využilo možnost nárazového hlídání v prostorách CPR Koblížek. Pro 19 dětí jsme zprostředkovali letní tábor, ať už pobytový nebo příměstský, pořádaný různými společnostmi. Ve dvou případech se jednalo o tábory se zvláštním režimem pro děti se specifickými potřebami. Dvě rodiny využily příměstského tábora, který pořádala přímo naše organizace. Program pro děti 21

24 Výsledky práce Podpora pěstounských rodin Na základě žádosti rodičů zprostředkováváme pravidelné doučování dětí v pěstounské péči. Zajistili jsme celkem 151 hodin doučování pro osm dětí z pěstounských rodin a rodin s péčí třetí osoby. Všechny se uskutečnily v prostorách Centra pro rodinu Koblížek. Doučování zajišťovaly studentky Střední odborné školy sklářské Nový Bor, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, a také dobrovolníci z řad členů občanského sdružení Rodina v centru. Většina doučovaných dětí zlepšila svůj prospěch, zájem byl hlavně o doučování češtiny, angličtiny, matematiky a fyziky. Rodinám nabízíme přípravu asistovaného kontaktu dítěte žijícího v pěstounské rodině se svými biologickými rodiči. Při naší práci s náhradními rodinami spolupracujeme s pracovnicemi Oddělení sociálně právní ochrany dětí v Novém Boru, v České Lípě a v Liberci. Mnoho jsme se od nich naučili a děkujeme jim za skvělou spolupráci a vnímavý přístup k rodinám. Doučování 22

25 Podpora pěstounských rodin Výsledky práce N a setkání se svou biologickou matkou měla jedenáctiletá Verunka připravené nekonečné množství otázek. Matku neviděla šest let a jen matně si vybavovala některé vzpomínky, které ale nebyly hezké. Závislost na drogách a drobné krádeže matku nakonec zavedly do vězení a Verunku do dětského domova, kde žila dva roky. Z domova si ji před čtyřmi lety převzala do péče pěstounská rodina a vychovává ji spolu s dalšími vlastními i přijatými dětmi. Setkání očekávala Verunka, pěstounští rodiče i biologická matka s obavami. Všichni se připravovali. S každým zvlášť jsme probírali možné situace, které během setkání mohou nastat, a na které je třeba se připravit. Psycholožka vysvětlovala matce, že Verunka se jí bude ptát na úplně konkrétní věci a bude chtít vědět, proč ji opustila. Proběhla tři setkání a všechna v klidu. Verunka byla ráda, že její matka vypadá upraveně, čistě a že se o ni zajímá. Povídaly si o tom, jak matka žije a proč se o ni nemůže starat. Od té doby se matka odmlčela. I přes četné pokusy se nám ji nepodařilo kontaktovat a nikdo momentálně neví, co s ní je. Verunka už ale po setkáních nemá tolik nezodpovězených otázek a dokáže lépe pochopit, kým ona sama je. 23

26 Výkaz zisků a ztrát v období až NÁKLADY Spotřeba materiálu Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci 529 Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné pojištění Ostatní provozní náklady Ostatní finanční náklady Celkem NÁKLADY VÝNOSY Tržby z miniškolky Tržby z poskytování služeb Dotace MPSV Dotace Úřadu vlády ČR Granty města Nový Bor Grant Libereckého kraje Dotace Úřadu práce ČR Dary Členské příspěvky Ostatní příspěvky a výnosy Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Ostatní mimořádné výnosy Celkem VÝNOSY Celkem ZISK/ZTRÁTA Hodnoty v tabulkách jsou uvedeny v Kč. 24

27 Rozvaha ke dni AKTIVA Pokladna 957 Bankovní účet Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky Ostatní přímé daně Podíl v s.r.o Neuhrazená ztráta minulých let Celkem AKTIVA GRAFICKÉ ROZLOŽENÍ PŘÍJMŮ ORGANIZACE Tržby z vlastní činnosti: 24% Granty a dotace: 21% Státní příspěvek na výkon pěstounské péče: 50% Dary: 4% Ostatní: 1% PASIVA Závazky z obchodních vztahů Ostatní závazky Zaměstnanci Zúčtování s istit. soc. zabezp. a zdr. poj Dotace ze státního rozpočtu Závazky-ovládající a řídící osoba Závazky k účastníkům sdružení Jiné závazky Výnosy příštích období Výsledek hospodaření běžného účet. období Celkem PASIVA Hodnoty v tabulkách jsou uvedeny v Kč. 25

28 Činnost organizace podpořili Tito donoři finančně zajišťovali v roce 2013 většinu našich aktivit, provozu a mezd. Děkujeme za projevenou důvěru a spolupráci! MPSV MŠMT Úřad vlády ČR Úřad práce ČR Liberecký kraj Město Nový Bor Nadace Lasvit Nadace Euronisa Děkujeme partnerům za spolupráci: Dům dětí a mládeže Smetanka Farní charita Česká Lípa Kultura Nový Bor, s.r.o. Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor Město Nový Bor Obec Kytlice 26

29 Činnost organizace podpořili Děkujeme firemním a individuálním dárcům: Ježek software s.r.o. Gesou o.s. AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. - provozovna Česká Lípa Tomáš Tichý Zuzana Demečková Jizerské pekárny, spol. s r.o. Ája-Babycentrum Řeznictví a uzenářství, Jan Landa Zdravě a bio, Blanka Kadlecová Děkujeme veřejnosti za poskytnuté dary do Miniškolky Koblížek a Klubovny Koblížek. Podpořte naše aktivity i vy! Vyberte si některou z našich činností a podpořte ji. Číslo účtu naší organizace je /0300, ČSOB, a.s. Děkujeme. 27

30 Kontakty Adresa sídla organizace a Centra pro rodinu Koblížek Smetanova Nový Bor Telefon: IČ: Registrace Organizace byla registrována na Ministerstvu vnitra ČR dne pod jednacím číslem VS/1-1/61391/05 a 1. ledna 2014 ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou L Adresa komunitního centra B. Egermanna Nový Bor Telefon: Web: Jsme zakládajícími členy celostátní organizace Unie center pro rodinu a komunitu. 28

31

32 Text a fotografie: kolektiv zaměstnanců Rodina v centru, o. s. Grafické zpracování: Radka Ulrichová Ilustrace: Luboš Kučera Vytiskl: Tiskárna Černý Náklad: 400 ks

Profil organizace. Představení. Naše činnosti. Poslání

Profil organizace. Představení. Naše činnosti. Poslání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Profil organizace 2 Orgány sdružení 3 Organizační struktura pracovního týmu 4 Naše činnosti v oblasti Podpory fungující rodiny 5 Naše činnosti v oblasti Služeb péče o děti 8

Více

Profil organizace. Představení. Poslání. Hlavní činnosti

Profil organizace. Představení. Poslání. Hlavní činnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Profil organizace 2 Organizační struktura 3 Pracovní pozice k 31. 12. 2011 4 Naše činnosti v oblasti Volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi 5 Naše činnosti v oblasti Vzdělávání

Více

Úvodní slovo. Vážené dámy, vážení pánové,

Úvodní slovo. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce v jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 12 Podpora znevýhodněných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2013 STATISTIKA Sokolov Případy: 376 (nárůst o 67) Konzultace: 3 508 (+438) Účastníci: cca 730 (+130) Problematika: 1. Rodinná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz www.obcanskaporadna.unas.cz!!

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 1 Úvod Vážení přátelé, dovolte mi Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámit s tím, co se rodinnému centru Křelovský Kaštánek,o.s.

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí přátelé, v loňském roce jsem úvodní slovo psala do výroční zprávy poprvé. V tomto roce je to sice podruhé, ale zároveň také naposledy. Svou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Velký vůz Sever. organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Velký vůz Sever. organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Velký vůz Sever organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření

Více

Charakteristika organizace

Charakteristika organizace Charakteristika organizace Název organizace Náhradním rodinám Právní forma obecně prospěšná společnost IČO 291 19 332 Sídlo Karlovy Vary, Plzeňská 33 Kontaktní adresa Karlovy Vary Stará Role, Vančurova

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Annual Report 2013 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2013 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH Úvodem 2 O nás 3 Lidé v Tosaře 3 Projekty a aktivity 4 Plány pro příští rok 6 Finanční zpráva 7 Podpořili nás 7 Kontaktní údaje 8 Výroční zpráva 2011 1 Úvodem Sdružení

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Přehled aktivit Prostor pro rodinu,o.s. 2013

Přehled aktivit Prostor pro rodinu,o.s. 2013 Přehled aktivit Prostor pro rodinu,o.s. 2013 Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě - aktivně

Více

Výroční zpráva za rok 2013/2014

Výroční zpráva za rok 2013/2014 Výroční zpráva za rok 2013/2014 Středisko výchovné péče Slaný Ve Slaném dne 1.9.2014 Mgr. Blanka Kottenová vedoucí SVP Zpráva o činnosti Střediska výchovné péče Slaný za školní rok 2013/2014 Středisko

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Amalthea, duben 2015 Proč jsme AMALTHEA? Amalthea byla dle řecké mytologie koza a stala se první pěstounkou, která odkojila svým mlékem boha Dia.

Více

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Mgr. Martina Smejkalová KraKoSítě mateřských center o.s. Mateřská centra nabízejí Sdílení Svépomocné skupiny Volná herna Volnočasové aktivity Jednorázové

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 o.s. Sdružení pro alternativní školní a volnočasové aktivity ( SASVA ) se sídlem Praha 12, Rozvodova 39, IČ 27027422, registrovaného 24.3.2006 u MV Praha 4, Nám.hrdinů 3 pod

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Velký dít patří všem, kdo se podíleli na našich projektech. Věřím, že i nadále budeme podporováni lidmi, kterým není lhostejná pomoc bližnímu.

Velký dít patří všem, kdo se podíleli na našich projektech. Věřím, že i nadále budeme podporováni lidmi, kterým není lhostejná pomoc bližnímu. Salesiánský klub mládeže Praha Kobylisy 2012 Výroční zpráva Slovo na úvod Milí přátelé, rok 2012 byl bohatý na upevňování přátelských kontaktů se známými osobnostmi z kulturního a politického světa. Pořádali

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Výroční zpráva 2013. Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s.

Výroční zpráva 2013. Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s. Výroční zpráva 2013 Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s. Ekumenická síť pro aktivity mladých Maják je provozován Ekumenickou sítí pro aktivity mladých o.p.s. Ekumenická síť pro aktivity mladých

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Obsah O nás... 4 Pořádané akce... 5 Kontakty... 5 Výkonná rada... 6 Patronky... 7 Ocenění dobrovolnic... 7 Supervize dobrovolníků... 8

Více

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo Vážení přátelé, velmi si vážím toho, že rok 2013 mohu pro Středisko ROSA označit jako další úspěšný rok. Jsem ráda, že jsme i v tomto

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants. Projekt Vzdělání základ života Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Příjemce grantu: Vzájemné soužití o.p.s. Partner projektu: Slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Kruh rodiny, o. p. s. Kruh rodiny, o. p. s. 2 Sídlo společnosti: Prosecká 64, 190 00 Praha 9 IČ: 2083094 www.kruh-rodiny.cz Kontakt Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti E-mail:

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011

CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011 CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011 Můžeme žít z toho, co získáme, kvalita života však závisí na tom, co dáme. Autor neznámý Co je Centrum Generace? Centrum Generace je občanské sdružení,

Více

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2 Výroční zpráva o.s. INTERNETPORADNA.CZ za rok 2007 Úvodní slovo Rok 2007 další stěhování jako symbol důležitých změn. Některé změny byly vyvolány vnějšími faktory. Jedná se zejména o registrace sociální

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Výroční zpráva 2008 Úvodní slovo Vážení přátelé, otevíráte zprávu o činnosti Střediska ROSA, ve které bych Vás ráda informovala o naší činnosti a výsledcích hospodaření

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborska. Akční plán pro rok 2014

Komunitní plán sociálních služeb pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborska. Akční plán pro rok 2014 Komunitní plán sociálních služeb pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborska Akční plán pro rok 2014 Leden 2014 1 1. Úvod význam zpracování a využití Akčního plánu Smyslem vzniku Akčního plánu pro

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA V průběhu roku 2012 byly završeny stavební úpravy objektu, v důsledku kterých došlo k výrazným změnám v poskytování péče a v posunu klientů k větší

Více

www.jihoceskarozvojova.cz

www.jihoceskarozvojova.cz www.jihoceskarozvojova.cz Jihočeská rozvojová o. p. s. Jsme neziskovou organizací vytvářející projekty na podporu sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje. Působíme v oblasti podpory podnikání,

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. ŽIRAFA: ŽIvot Rodiny Alternativní Fórum Aktivit

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. ŽIRAFA: ŽIvot Rodiny Alternativní Fórum Aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ŽIRAFA: ŽIvot Rodiny Alternativní Fórum Aktivit Rodinné centrum Žirafa bylo založeno v roce 2009 Sborem Jednoty bratrské v Liberci. V roce 2012 nadále pokračovalo ve svém poslání, kterým

Více