Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2

3 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných rodin 15 Podpora pěstounských rodin 19 Výkaz zisků a ztrát 24 Rozvaha 25 Činnost organizace podpořili 26 Kontakty 28 1

4 Úvodní slovo Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, v uplynulém roce jsme se opět mnohému naučili a našli nové cesty ke zlepšení kvality života rodin z Nového Boru a okolí. Pokračovali jsme v organizování činností Centra pro rodinu Koblížek a Miniškolky Koblížek, kterou navštěvovali zejména rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené se svými dětmi. Vedle toho jsme prohlubovali spolupráci s rodinami žijícími na ubytovně pro sociálně znevýhodněné obyvatele v Novém Boru, kde jsme spolupracovali s 19 rodinami s dětmi. Ke konci roku jsme začali připravovat přesunutí Klubovny Koblížek z ubytovny v Severní ulici do nových prostor. Na začátku roku 2014 se nám podařilo otevřít Komunitní centrum v budově bývalé léčebny dlouhodobě nemocných, kam za námi mohou chodit rodiče a děti nejen z ubytovny ale i z dalších částí města a okolních obcí. Pečovali jsme o 43 pěstounských rodin z Novoborska. Naše sociální pracovnice si s rodinami vybudovaly vztah založený na vzájemné důvěře a respektu a společnými silami se snažili o to, aby se dětem v nových rodinách dařilo. Naší dlouhodobou vizí je propojit rodiče a děti pocházející z různých sociálních prostředí. Tato vize se měla zhmotnit v projektu Zdravá jídelna, sociálním podniku a místu setkávání, ale investiční projekt, který jsme předložili, nebyl bohužel za celý rok schválen. Na závěr bych chtěla poděkovat pracovníkům Rodiny v centru za odvedenou práci, děkuji našim dobrovolníkům a aktivním členům sdružení a děkuji také partnerům a donorům za důvěru. Přeji nám, abychom byli i nadále spojeni snahou dát všem dětem šanci vyrůst ve spokojené a bezpečné rodině. Petra Vlčková, předsedkyně občanského sdružení Rodina v centru 2

5 Informace o organizaci Posláním občanského sdružení Rodina v centru je podporovat rodiny v péči o děti a poskytovat jim pomoc v situacích, kdy to potřebují. Jsme nestátní nezisková organizace působící v Novém Boru a okolí. Krajským úřadem Libereckého kraje jsme pověřeni k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Působíme na dvou místech: Dům dětí a mládeže Smetanka Centrum pro rodinu Koblížek Miniškolka Komunitní centrum Podpora sociálně znevýhodněných rodin Podpora rodin s pěstounskou péčí 3

6 Lidé v organizaci Členky a členové Členy občanského sdružení bylo v uplynulém roce 52 dospělých osob z Nového Boru a okolí. Schůze členů (valná hromada) je nejvyšším orgánem sdružení a zasedá jednou do roka. Rozhoduje o směřování organizace a o jejím hospodaření. Správní rada Správní rada je statutárním orgánem organizace. Členové správní rady vykonávají tuto funkci dobrovolně, bez nároku na odměnu. Správní rada se podílí na rozvoji organizace, činí strategická rozhodnutí a dohlíží nad jejím fungováním. Členy správní rady v roce 2013 byli: PhDr. Lenka Václavíková Helšusová, Ph.D. Mgr. Kateřina Neradová, DiS. Mgr. Radka Ujková Veronika Pecinová RNDr. Blanka Tichá MgA. Jan Prošek Mgr. Petra Vlčková, předsedkyně 4

7 Lidé v organizaci Zaměstnanecký tým V roce 2013 bylo v organizaci zaměstnáno osm osob v zaměstnaneckém poměru na různé výše úvazku a patnáct spolupracovníků a spolupracovnic na dohodu o provedení práce. Zvyšování odbornosti našich zaměstnanců je předpokladem ke zkvalitňování práce s rodinami v obtížné životní situaci. V roce 2013 prošly čtyři sociální pracovnice 64 hodinovým kurzem Efektivní komunikace a rodinná diagnostika pro pracovníky sociálně-právní ochrany, který pořádala organizace Velký vůz Sever, o.s. Dvě zaměstnankyně absolvovaly 100 hodinový kurz Náhradní rodinná péče pohledem rodinných terapeutů, pořádaný Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec. Dvě osoby se účastnily osmihodinového kurzu Kontakt dítěte s biologickou rodinou a dvě navštívily čtyřdenní workshop Inkluze bez iluze. Jedna osoba absolvovala dvoudenní kurz Sociálně-právní problematika při práci s dětmi a mládeží a pět pracovnic navštívilo dvoudenní seminář Sociokulturní specifika romských žáků. Jedna zaměstnankyně pokračovala ve studiu Vyšší odborné školy sociálně právní v Praze. K profesnímu rozvoji zaměstnankyň přispívaly pravidelné skupinové i individuální supervize, některé sloužily k rozebrání konkrétních kazuistik, některé řešily pracovní problémy. V roce 2013 se zaměstnankyně zúčastnily devíti skupinových a sedmi individuálních supervizí. Absolvovaly tři stáže do podobných zařízení. Proběhla také tři metodická setkání s kolegy z oboru náhradní rodinné péče. Zaměstnanecký tým se podařilo udržet stabilní, většina zaměstnankyň pracovala v organizaci více než tři roky. Svou odbornou praxi si v organizaci vykonávala jedna studentka vysoké školy, která pomáhala vést programy v Klubovně Koblížek. 5

8 Lidé v organizaci Zaměstnanecký tým Ředitelka Mgr. Petra Vlčková Podpora fungující rodiny Centrum pro rodinu Koblížek Mgr. Lucie Novotná koordinátorka služeb péče o rodinu Tereza Tancošová provozní zaměstnankyně Služby péče o děti Miniškolka Koblížek Eliška Havránková koordinátorka miniškolky a pečovatelka v miniškolce Petra Marešová pečovatelka v miniškolce Podpora sociálně znevýhodněných rodin Komunitní centrum Bc. Magdalena Kudláčková koordinátorka služeb péče o rodinu Nikola Tancošová koordinátorka služeb péče o rodinu Podpora pěstounských rodin Dominika Babáková vedoucí oddělení pěstounské péče Helena Marvanová koordinátorka služeb péče o rodinu 6

9 Lidé v organizaci Dobrovolnický tým Bez dobrovolnického týmu by některé naše služby neexistovaly! Tým tvořilo osm garantek volnočasových programů pro rodiče s dětmi, které vedly pravidelné programy v Centru pro rodinu Koblížek. Dále čtyři studentky Vyšší odborné školy sklářské a střední školy v Novém Boru, jež doučovaly děti ze sociálně znevýhodněných rodin a šest osob, které doučovaly děti pěstounů. Mnoho dobrovolníků pomáhalo při přípravě a realizaci jednorázových akcí. Celkem se do chodu organizace zapojilo přes 50 dobrovolnic a dobrovolníků. Dobrovolníci pocházejí z řad členů občanského sdružení i mimo něj. O dobrovolnický tým se stará koordinátorka dobrovolníků, která pro ně uspořádala víkendové motivační setkání, během kterého proběhl seminář na téma Řešení krizových situací při vedení programů pro veřejnost. Doučující osoby absolvovaly jedno metodické setkání. Děkujeme všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří se rozhodli věnovat svůj volný čas a energii druhým. Velmi si toho vážíme! Zaměstnanecký a dobrovolnický tým 7

10 Lidé v organizaci Dobrovolnický tým Setkání týmu Garantky volnočasových programů Kateřina Filingerová Anna Mazánková Barbora Merenusová Ilona Rohová Michaela Streiftau Monika Turková Michaela Týnková Radka Ujková Doučují osoby Martina Gregorová Zuzana Hotovcová Eliška Kozáková Pavlína Kumpoltová Marta Lišková Petra Němcová Irena Šimková Blanka Tichá Eliška Vaňurová Občasní pomocníci Roman Babák Dominik Fišer Květa Güttnerová Tomáš Koudelka Jitka Marková Denisa Tancošová Kateřina Ulrichová 8

11 Podpora fungující rodiny Výsledky práce Cílem Centra pro rodinu Koblížek je prostřednictvím volnočasových, vzdělávacích a poradenských aktivit předcházet vzniku negativních jevů v rodinách žijících na Novoborsku a zapojovat rodiny ohrožené sociálním vyloučením do společnosti. Většinu programů vedou nebo pomáhají vést dobrovolnice a dobrovolníci z řad členů občanského sdružení, kteří zde mají možnost realizovat se uplatněním svých schopností a dovedností a přispívat tak k naplňování poslání organizace. Každý týden probíhá sedm pravidelných programů pro rodiče s dětmi od narození do čtyř let. Programy umožňují rodičům na mateřské a rodičovské dovolené vyhnout se sociální izolaci způsobené péčí o malé dítě a získávat informace, které je v jejich životní situaci zajímají. Zpívánky a říkaní Cvičení kojenců, Cvičení mrňousků, Dopolední otevřená herna, Odpolední otevřená herna, Výtvarná herna, Zpívánky a říkání, Malujeme rádi, Výtvarná hernička a Minihrátky. Pravidelné akce navštívilo celkem 175 různých dospělých osob za rok. Měli jsme 1316 návštěv dospělých osob, tedy v průměru 6 dospělých osob denně a přibližně stejný počet dětí. Výtvarná hernička 9

12 Výsledky práce Podpora fungující rodiny Podařilo se nám zorganizovat 27 vzdělávacích seminářů a besed, jejichž cílem bylo posílit partnerské soužití, podpořit rodiče v péči o děti a při harmonizaci práce a rodiny. Celková účast na besedách byla 211 dospělých osob, v průměru 8 dospělých osob na besedu. Cesty ke sladění Co říká dítě, když pláče Pohádka s nácvikem čištění zoubků Poruchy příjmu potravy Psychomotorický vývoj dítěte Sebepoznání Stop obezitě Zdravé stravování Dluhová poradna Hospodaření domácnosti Spoření a investování Pěstounská péče pro veřejnost 1. setkání Pěstounská péče 2. setkání Pěstounská péče 3. setkání Pěstounská péče 4. setkání Pěstounská péče 5. setkání Pěstounská péče 6. setkání Pěstounská péče 7. setkání Klub dvojčat Specifika romských dětí Spolutvorba zdravého prostředí Vnitřní pohoda Zdravá výživa Zdravé prostředí Zdravotní rizika Zdravý pohyb Životní styl 10 Beseda pro veřejnost

13 Podpora fungující rodiny Výsledky práce Uspořádali jsme informační kampaň na podporu pěstounství jako profese. V regionálních periodikách a na webu naší organizace se veřejnost mohla dozvědět informace k tématu náhradní rodinné péče. V CPR Koblížek a v Městské knihovně Česká Lípa se uskutečnily besedy pro veřejnost za účasti dětských psychologů, speciálních pedagogů i zkušených pěstounů. Naše pracovnice poskytly čtyři individuální konzultace rodinám, které vážně uvažovaly o tom stát se profesionálními pěstouny. Pro pedagogy a zájemce z řad veřejnosti jsme ve spolupráci s pražskou organizací R-Mosty, o.s. připravili dvoudenní seminář s názvem Sociokulturní specifika romských žáků. Jeho cílem bylo poskytnout učitelům a všem pracovníkům, kteří se setkávají s romskými žáky, ucelený přehled o romské historii, jazyce, kulturních specifikách i současné socioekonomické situaci některých romských rodin. Představeny byly příklady dobré praxe a inklusivní metody práce s romskými žáky. Semináře se zúčatnilo 15 osob. 11

14 Výsledky práce Podpora fungující rodiny Proběhlo 21 jednorázových volnočasových akcí pro rodičovskou veřejnost s cílem rozvíjet existující vztahy mezi rodiči a dětmi a ukazovat způsoby smysluplného trávení volného času. Zároveň se dařilo motivovat k návštěvě těchto akcí i rodiny ohrožené vyloučením ze společnosti a pěstounské rodiny. Rodiče z ubytovny často pomáhali jako dobrovolníci při pořádání akcí. Dvou výletů Zelených tátů se zúčastnili otcové pěstouni a jejich děti. Celková účast na akcích byla 332 dospělých osob, což znamená průměrně 16 osob na jednu akci. Batikování Dýňování Dětský běh Kytlice Malování na látku Maškarní bál Mikulášská besídka Oslava narozenin Pálení čarodejnic Pletení a háčkování Svatý Martin Lampionový průvod Vánoční besídka členů o.s Velikonoční zajíček Výroba adventních věnců Výroba draků Výroba lampiónů Výroba vánočních svícnů Zahradní slavnost Zelený táta Drážďany Zelený táta Malevil Zelený táta Strážné Zelený táta Střevlík Mariánská slavnost Dýňování 12

15 Podpora fungující rodiny Výsledky práce Během letních prázdnin jsme uspořádali tři týdenní příměstské tábory pro děti ve věku od čtyř do dvanácti let. Všechny se uskutečnily v prostorech Obecního domu v Kytlicích. Tematický program byl inspirovaný klasickými pohádkami a indiánskými příběhy. Průměrně se jednoho tábora zúčastnilo 28 dětí. Tábory měly inklusivní charakter, zúčastnily se jich dvě děti z pěstounkých rodin a čtyři děti žijící na ubytovně pro sociálně znevýhodněné rodiny. Rodiny s dvojčaty se setkaly třikrát prostřednictvím Klubu dvojčat, s průměrnou návštěvností čtyři dospělé osoby. Pravidelně probíhaly i další programy určené široké veřejnosti: Powerjoga pro dospělé, Děti a jóga, Angličtina pro dospělé s hlídáním a Angličtina pro předškoláky. Návštěvníci programů Centra pro rodinu Koblížek pomohli rodinám ve špatné ekonomické situaci přispěním do materiálních sbírek, které jsme v roce 2013 opakovaně vyhlašovali. Nashromážděné hračky, oblečení a vybavení pro děti jsme předávali potřebným rodinám žijícím na ubytovně nebo matkám samoživitelkám. V roce 2013 využilo některých našich služeb v Centru pro rodinu Koblížek 496 různých dospělých osob. Centrum pro rodinu Koblížek působí v Domě dětí a mládeže Smetanka. Děkujeme všem zaměstnankyním a zaměstnancům Smetanky za vstřícnost, se kterou nám pomáhají. Příměstský tábor 13

16 Výsledky práce Služby péče o děti Miniškolka Koblížek umožňuje rodičům malých dětí návrat na pracovní trh. Děti připravuje na vstup do mateřské školy. Miniškolka je pravidelný dopolední pobyt dětí ve věku jeden až čtyři roky v kolektivu vrstevníků bez účasti rodičů. Maximální počet dětí na jednu pečovatelku je pět. Díky malému počtu dětí ve třídě mohly do miniškolky docházet i děti, které mají různé specifické potřeby a z toho důvodu je pro ně pobyt v klasickém zařízení nedostupný. Program je založen na výukových osnovách. Pohybové, výtvarné a hudební aktivity jsou přizpůsobeny věku dětí i jejich individuálním požadavkům. Dětem se věnují pečovatelky, které absolvovaly rekvalifikační kurz Pečovatelka o děti, nebo mají jiné adekvátní vzdělání. Služba je poskytovaná komerčně a bez využití veřejných dotací. V roce 2013 využilo služeb Miniškolky Koblížek celkem 52 různých dětí z Nového Boru a okolních obcí. Jednorázového hlídání dětí využívali rodiče v průběhu celého roku. Hlídání probíhalo v prostorách Centra pro rodinu Koblížek. Miniškolka Jednorázového hlídání využilo 12 dětí. 14

17 Podpora sociálně znevýhodněných rodin Výsledky práce V roce 2013 se naše práce soustředila na rodiny žijící na ubytovně pro sociálně znevýhodněné občany v Novém Boru, kde jsme provozovali Klubovnu Koblížek. Mateřské centrum jsme v Klubovně Koblížek provozovali po celý rok Navštěvovali nás děti ve věku 0 6 let a jejich rodiče. Většinou se jednalo o romské rodiny. Centrum bylo otevřeno čtyři dopoledne týdně po dobu dvou hodin, program byl zaměřený na rozvoj dětí daného věku. Jednalo o jednoduché tvoření, hraní na hudební nástroje, čtení knížek a nácvik dovedností a znalostí potřebných pro zápis do první třídy základní školy. Během roku jsme realizovali 360 hodin programu v mateřském centru s průměrnou účastí 4 maminky a 6 dětí denně. Za celý rok využilo služeb mateřského centra celkem 19 různých dospělých osob a 32 dětí. Většina hodin proběhla v prostorách klubovny, ale nějaký čas jsme strávili i na výpravách mimo ubytovnu, například v knihovně, muzeu v Novém Boru a v České Lípě, na představení pro děti v městském divadle a kině. Pro mnohé děti a rodiče byly výlety mimo ubytovnu šancí poznat místa, kde ještě nikdy nebyli, a kam by se sami nevypravili. Rodiče a děti z ubytovny se podařilo zapojit také do akcí pořádaných Centrem pro rodinu Koblížek. Zúčastnili se maškarního bálu, pálení čarodějnic a na mikulášskou besídku si děti z ubytovny připravily pro novoborskou veřejnost pěvecké vystoupení. Klubovna Koblížek 15

18 Výsledky práce Podpora sociálně znevýhodněných rodin Doučování dětí ve věku základní školní docházky probíhalo přímo v Klubovně Koblížek a během roku se jej naučilo pravidelně využívat 11 dětí. Doučovali jsme zejména matematiku, přírodopis a český jazyk. Téma vzdělávání a školního prospěchu jsme otevírali i s rodiči a snažili se vysvětlit jim jeho důležitost. Studijní potřeby dětí jsme zjišťovali v komunikaci s učiteli základních škol. U všech doučovaných dětí došlo ke stabilizaci nebo zlepšení studijních výsledků. Během roku jsme uskutečnili celkem 240 doučovacích hodin. Průměrně jsme denně poskytli doučování dvěma dětem z ubytovny ve věku 7 až 15 let. Této služby během první poloviny roku pravidelně využívalo 5 dětí, ale po prázdninách se zájem dětí zvýšil na 11 dětí. Děkujeme Farní charitě Česká Lípa, která ubytovnu v Severní ulici provozuje, za množství dobrých rad a podporu v naší činnosti. Doučování 16

19 Podpora sociálně znevýhodněných rodin Výsledky práce Besedy pro rodiče jsme zaměřovali na témata, která rodiny žijící na ubytovně nejvíce potřebují. Proběhlo pět seminářů finanční gramotnosti, dva semináře na téma zdravý životní styl. Dvakrát přijela psycholožka z Pedagogicko-psychologické poradny v České Lípě a hovořila na téma výchovy dětí se speciálními potřebami. Dále se uskutečnilo povídání o zubní hygieně pořádané přímo v Centru pro rodinu Koblížek a muzikoterapeutický seminář. Besedy byly dvouhodinové a během nich mohly maminky vyrábět drobné předměty. Domů si odnesly například růžence, adventní věnce, mýdla nebo navlečené korálky. Průměrná účast byla 5 osob na jedné besedě, za celý rok naše besedy navštívilo 13 různých dospělých osob žijících na ubytovně. V listopadu jsme uspořádali večerní hudební koncert pro veřejnost v Navrátilově sále, čímž jsme navázali na tradici podzimních koncertů romských skupin zahájenou v roce Vystoupila novoborská skupina Gypsy New Bor a pražská kapela Bitumen Beat. Strhující rytmy, romský temperament a skvělé hlasy roztančily celý sál. Na koncert dorazilo 55 dospělých osob a několik dětí. Během večera proběhla výstava fotografií z Klubovny Koblížek, která veřejnosti přiblížila naše aktivity na ubytovně. 17

20 Výsledky práce Podpora sociálně znevýhodněných rodin P o letech se Simona rozhodla vrátit do svého rodného města, kde již ale neměla žádné rodinné zázemí, protože jí rodiče zemřeli. Po rozvodu a splacení dluhu vzniklého z podnikání byla s malou dcerkou sama a bez prostředků. Ujala se jí Farní charita Česká Lípa, která jí nabídla pokoj v ubytovně a péči. Přesto Simona zažívala pocity osamění, propadávala pocitům bezvýchodnosti ze své situace a začaly se u ní projevovat známky deprese. Smyslem života pro ni byla dcera, vzájemně byly na sebe velmi fixované. Zároveň si ale matka nevěděla rady s některými projevy dceřina chování. Dcerka se bezdůvodně vztekala, a když neměla matku na blízku, plakala. Aby dceři pomohla, začala Simona navštěvovat mateřské centrum na ubytovně a postupem času se obě staly nejpravidelnějšími návštěvnicemi. Po čtyři zimní měsíce každý den přesně ve dvě hodiny na nás maminka s holčičkou čekaly před klubovnou. Zapojovaly se do společného tvoření, čtení knížek, Simona se učila, jak hrou rozvíjet dětský potenciál a že záchvaty dětského vzteku se dají řešit klidně a bez křiku. V mateřském centru se Simona setkala s finanční poradkyní a dětskou psycholožkou. Postupem času začala navštěvovat programy Centra pro rodinu Koblížek a miniškolku v Domě dětí a mládeže Smetanka a navazovat tam nové vztahy s ostatními matkami. Její psychický stav se stabilizoval a začala na svou životní situaci pohlížet pozitivněji. Nabyla větší jistotu ve svém životě a sílu změnit svůj osud. Podařilo se jí najít nájemní byt a odstěhovat se z ubytovny. Získala nového partnera, se kterým plánují nový život. 18

21 Podpora pěstounských rodin Výsledky práce V roce 2013 jsme spolupracovali se 43 pěstounskými rodinami, s kterými jsme podepsali dohodu o výkonu pěstounské péče, a stali jsme se tak hlavními poskytovateli služeb pro tyto rodiny. Většina z našich pěstounských rodin žije v Novém Boru a okolních obcích, 80% z nich jsou rodiny, u kterých se jedná o příbuzenskou pěstounskou péči (prarodiče, tety, strýcové nebo další členové rodiny) Každá pěstounská rodina je jiná a potřebuje jinou míru podpory. Naše zaměstnankyně pracují s rodinami na tom, aby se přijatému dítěti i všem ostatním členům rodiny dařilo dobře, a zajišťují pro ně rozmanitou škálu služeb. Pomáháme pěstounům zajistit pocit bezpečí pro děti, které se rozhodli přijmout. Respektujeme je a posilujeme jejich schopnost udržovat vztahy s biologickou rodinou dítěte. Vzdělávání pěstounů 19

22 Výsledky práce Podpora pěstounských rodin Pro pěstounské rodiny jsme uspořádali vzdělávací akce na následující témata v uvedeném hodinovém rozsahu: Rodinné rituály 2 hodiny Šikana 2 hodiny Sebeúcta víkendové školení v Bedřichově 16 hodin Dětská sexualita 8 hodin Komunikace o biologické rodině 8 hodin Duševní vývoj a poruchy 8 hodin Rodinné rituály víkendové školení v Jetřichovicích 16 h. Konflikty, komunikace, puberta 8 hodin Výchovné potíže 8 hodin Vývojová období pěstounství 8 hodin Stravování s rozumem 2 hodiny Celkem jsme uskutečnili jedenáct vzdělávacích akcí, které navštívilo dohromady 137 dospělých osob a 105 dětí, tedy průměrně 14 dospělých osob a 10 dětí na jedno vzdělávání. Po jednotlivých přednáškových blocích měli pěstouni možnost využít individuálních konzultací s psychology. Na všech vzdělávacích akcích byl zajištěn zábavný program pro děti, ze kterého si odnášely spoustu zážitků a výrobků. Jednodenní i dvoudenní vzdělávací akce se staly velmi oblíbené a začaly o ně mít zájem i pěstounské rodiny, které mají dohodu o spolupráci podepsanou s jiným poskytovatelem. Proto jsme na konci roku otevřeli vzdělávání i těmto pěstounským rodinám. 20

23 Podpora pěstounských rodin Výsledky práce Pěstouni a děti v pěstounských rodinách mají právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci. Za rok 2013 jsme uskutečnili 14 odborných konzultací. Další velké množství individuálních konzultací poskytly pěstounům a jejich dětem přímo naše klíčové pracovnice v prostorech Centra pro rodinu Koblížek. Většině našich pěstounů jsme umožnili odpočinout si z výkonu své role profesionálního pečovatele zprostředkováním odlehčovací služby. Tři rodiny využily nárazového hlídání dětí v prostředí domova. Jedno dítě navštěvovalo pravidelně Miniškolku Koblížek a 6 dětí využilo možnost nárazového hlídání v prostorách CPR Koblížek. Pro 19 dětí jsme zprostředkovali letní tábor, ať už pobytový nebo příměstský, pořádaný různými společnostmi. Ve dvou případech se jednalo o tábory se zvláštním režimem pro děti se specifickými potřebami. Dvě rodiny využily příměstského tábora, který pořádala přímo naše organizace. Program pro děti 21

24 Výsledky práce Podpora pěstounských rodin Na základě žádosti rodičů zprostředkováváme pravidelné doučování dětí v pěstounské péči. Zajistili jsme celkem 151 hodin doučování pro osm dětí z pěstounských rodin a rodin s péčí třetí osoby. Všechny se uskutečnily v prostorách Centra pro rodinu Koblížek. Doučování zajišťovaly studentky Střední odborné školy sklářské Nový Bor, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, a také dobrovolníci z řad členů občanského sdružení Rodina v centru. Většina doučovaných dětí zlepšila svůj prospěch, zájem byl hlavně o doučování češtiny, angličtiny, matematiky a fyziky. Rodinám nabízíme přípravu asistovaného kontaktu dítěte žijícího v pěstounské rodině se svými biologickými rodiči. Při naší práci s náhradními rodinami spolupracujeme s pracovnicemi Oddělení sociálně právní ochrany dětí v Novém Boru, v České Lípě a v Liberci. Mnoho jsme se od nich naučili a děkujeme jim za skvělou spolupráci a vnímavý přístup k rodinám. Doučování 22

25 Podpora pěstounských rodin Výsledky práce N a setkání se svou biologickou matkou měla jedenáctiletá Verunka připravené nekonečné množství otázek. Matku neviděla šest let a jen matně si vybavovala některé vzpomínky, které ale nebyly hezké. Závislost na drogách a drobné krádeže matku nakonec zavedly do vězení a Verunku do dětského domova, kde žila dva roky. Z domova si ji před čtyřmi lety převzala do péče pěstounská rodina a vychovává ji spolu s dalšími vlastními i přijatými dětmi. Setkání očekávala Verunka, pěstounští rodiče i biologická matka s obavami. Všichni se připravovali. S každým zvlášť jsme probírali možné situace, které během setkání mohou nastat, a na které je třeba se připravit. Psycholožka vysvětlovala matce, že Verunka se jí bude ptát na úplně konkrétní věci a bude chtít vědět, proč ji opustila. Proběhla tři setkání a všechna v klidu. Verunka byla ráda, že její matka vypadá upraveně, čistě a že se o ni zajímá. Povídaly si o tom, jak matka žije a proč se o ni nemůže starat. Od té doby se matka odmlčela. I přes četné pokusy se nám ji nepodařilo kontaktovat a nikdo momentálně neví, co s ní je. Verunka už ale po setkáních nemá tolik nezodpovězených otázek a dokáže lépe pochopit, kým ona sama je. 23

26 Výkaz zisků a ztrát v období až NÁKLADY Spotřeba materiálu Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci 529 Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné pojištění Ostatní provozní náklady Ostatní finanční náklady Celkem NÁKLADY VÝNOSY Tržby z miniškolky Tržby z poskytování služeb Dotace MPSV Dotace Úřadu vlády ČR Granty města Nový Bor Grant Libereckého kraje Dotace Úřadu práce ČR Dary Členské příspěvky Ostatní příspěvky a výnosy Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Ostatní mimořádné výnosy Celkem VÝNOSY Celkem ZISK/ZTRÁTA Hodnoty v tabulkách jsou uvedeny v Kč. 24

27 Rozvaha ke dni AKTIVA Pokladna 957 Bankovní účet Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky Ostatní přímé daně Podíl v s.r.o Neuhrazená ztráta minulých let Celkem AKTIVA GRAFICKÉ ROZLOŽENÍ PŘÍJMŮ ORGANIZACE Tržby z vlastní činnosti: 24% Granty a dotace: 21% Státní příspěvek na výkon pěstounské péče: 50% Dary: 4% Ostatní: 1% PASIVA Závazky z obchodních vztahů Ostatní závazky Zaměstnanci Zúčtování s istit. soc. zabezp. a zdr. poj Dotace ze státního rozpočtu Závazky-ovládající a řídící osoba Závazky k účastníkům sdružení Jiné závazky Výnosy příštích období Výsledek hospodaření běžného účet. období Celkem PASIVA Hodnoty v tabulkách jsou uvedeny v Kč. 25

28 Činnost organizace podpořili Tito donoři finančně zajišťovali v roce 2013 většinu našich aktivit, provozu a mezd. Děkujeme za projevenou důvěru a spolupráci! MPSV MŠMT Úřad vlády ČR Úřad práce ČR Liberecký kraj Město Nový Bor Nadace Lasvit Nadace Euronisa Děkujeme partnerům za spolupráci: Dům dětí a mládeže Smetanka Farní charita Česká Lípa Kultura Nový Bor, s.r.o. Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor Město Nový Bor Obec Kytlice 26

29 Činnost organizace podpořili Děkujeme firemním a individuálním dárcům: Ježek software s.r.o. Gesou o.s. AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. - provozovna Česká Lípa Tomáš Tichý Zuzana Demečková Jizerské pekárny, spol. s r.o. Ája-Babycentrum Řeznictví a uzenářství, Jan Landa Zdravě a bio, Blanka Kadlecová Děkujeme veřejnosti za poskytnuté dary do Miniškolky Koblížek a Klubovny Koblížek. Podpořte naše aktivity i vy! Vyberte si některou z našich činností a podpořte ji. Číslo účtu naší organizace je /0300, ČSOB, a.s. Děkujeme. 27

30 Kontakty Adresa sídla organizace a Centra pro rodinu Koblížek Smetanova Nový Bor Telefon: IČ: Registrace Organizace byla registrována na Ministerstvu vnitra ČR dne pod jednacím číslem VS/1-1/61391/05 a 1. ledna 2014 ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou L Adresa komunitního centra B. Egermanna Nový Bor Telefon: Web: Jsme zakládajícími členy celostátní organizace Unie center pro rodinu a komunitu. 28

31

32 Text a fotografie: kolektiv zaměstnanců Rodina v centru, o. s. Grafické zpracování: Radka Ulrichová Ilustrace: Luboš Kučera Vytiskl: Tiskárna Černý Náklad: 400 ks

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s.

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. Centru m pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. Naši dárci a sponzoři Ústecký kraj Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo ředitelky... 4 Základní údaje... 6 Kontakty...

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013 Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE OBSAH Mapa Farní charity 1 Úvodní slovo 2 Poslání, vznik, působnost, struktura Farní charity

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, výroční zpráva Ratolest brno 211 Poslání RATOLEST BRNO, o. s., je brněnská nestátní nezisková organizace založená v roce 1995. Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám

Více

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010 CENTRUM PRO RODINU TEREZÍN, o. s. Centrum pro rodinu Terezín o.s. Naši dárci a sponzoři Výroční zpráva 2010 Ústecký kraj Úvodní slovo..........................................................................

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2 SLOVO ÚVODEM Rodinné centrum Pexeso je komunitní prostor se sociálním programem. Je to prostor, v němž se lze potkat, seznámit, získat informace, zabavit se, realizovat své nápady, učit se novým věcem,

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 IQ Roma servis získal ocenění neziskovka roku 2013! sídlo Brno plácek Brno pobočka Břeclav pobočka Vyškov Brno: Sídlo, vedení IQRS: Vranovská 846/45, Brno, 614 00

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 Dobrovolnický program: Doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel. 773 270 271, 724 050 492 IČO 270 50 432 jablickomc@seznam.cz http://jablickomc.rajce.idnes.cz www.jablicko.estranky.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s.

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. spolu dětem v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. Obsah Úvodní slovo: 5 Poslání: 7 Předmět činnosti: 9 Základní údaje: 10 Náš tým: 10 Projekty: 11 Poděkování dárcům: 75 Hospodaření: 77 Úvodní slovo

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Obsah 1. ÚVOD str. 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE str. 4 3. VYMEZENÍ ČINNOSTÍ str. 4 4. ZPRÁVY O ČINNOSTI

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s handicapem a jejich rodiny Kdo dělá dobře jinému, dělá nejvíce dobrého samému sobě nikoli v tom smyslu, že dostane za to odměnu, nýbrž protože

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více