Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2

3 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných rodin 15 Podpora pěstounských rodin 19 Výkaz zisků a ztrát 24 Rozvaha 25 Činnost organizace podpořili 26 Kontakty 28 1

4 Úvodní slovo Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, v uplynulém roce jsme se opět mnohému naučili a našli nové cesty ke zlepšení kvality života rodin z Nového Boru a okolí. Pokračovali jsme v organizování činností Centra pro rodinu Koblížek a Miniškolky Koblížek, kterou navštěvovali zejména rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené se svými dětmi. Vedle toho jsme prohlubovali spolupráci s rodinami žijícími na ubytovně pro sociálně znevýhodněné obyvatele v Novém Boru, kde jsme spolupracovali s 19 rodinami s dětmi. Ke konci roku jsme začali připravovat přesunutí Klubovny Koblížek z ubytovny v Severní ulici do nových prostor. Na začátku roku 2014 se nám podařilo otevřít Komunitní centrum v budově bývalé léčebny dlouhodobě nemocných, kam za námi mohou chodit rodiče a děti nejen z ubytovny ale i z dalších částí města a okolních obcí. Pečovali jsme o 43 pěstounských rodin z Novoborska. Naše sociální pracovnice si s rodinami vybudovaly vztah založený na vzájemné důvěře a respektu a společnými silami se snažili o to, aby se dětem v nových rodinách dařilo. Naší dlouhodobou vizí je propojit rodiče a děti pocházející z různých sociálních prostředí. Tato vize se měla zhmotnit v projektu Zdravá jídelna, sociálním podniku a místu setkávání, ale investiční projekt, který jsme předložili, nebyl bohužel za celý rok schválen. Na závěr bych chtěla poděkovat pracovníkům Rodiny v centru za odvedenou práci, děkuji našim dobrovolníkům a aktivním členům sdružení a děkuji také partnerům a donorům za důvěru. Přeji nám, abychom byli i nadále spojeni snahou dát všem dětem šanci vyrůst ve spokojené a bezpečné rodině. Petra Vlčková, předsedkyně občanského sdružení Rodina v centru 2

5 Informace o organizaci Posláním občanského sdružení Rodina v centru je podporovat rodiny v péči o děti a poskytovat jim pomoc v situacích, kdy to potřebují. Jsme nestátní nezisková organizace působící v Novém Boru a okolí. Krajským úřadem Libereckého kraje jsme pověřeni k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Působíme na dvou místech: Dům dětí a mládeže Smetanka Centrum pro rodinu Koblížek Miniškolka Komunitní centrum Podpora sociálně znevýhodněných rodin Podpora rodin s pěstounskou péčí 3

6 Lidé v organizaci Členky a členové Členy občanského sdružení bylo v uplynulém roce 52 dospělých osob z Nového Boru a okolí. Schůze členů (valná hromada) je nejvyšším orgánem sdružení a zasedá jednou do roka. Rozhoduje o směřování organizace a o jejím hospodaření. Správní rada Správní rada je statutárním orgánem organizace. Členové správní rady vykonávají tuto funkci dobrovolně, bez nároku na odměnu. Správní rada se podílí na rozvoji organizace, činí strategická rozhodnutí a dohlíží nad jejím fungováním. Členy správní rady v roce 2013 byli: PhDr. Lenka Václavíková Helšusová, Ph.D. Mgr. Kateřina Neradová, DiS. Mgr. Radka Ujková Veronika Pecinová RNDr. Blanka Tichá MgA. Jan Prošek Mgr. Petra Vlčková, předsedkyně 4

7 Lidé v organizaci Zaměstnanecký tým V roce 2013 bylo v organizaci zaměstnáno osm osob v zaměstnaneckém poměru na různé výše úvazku a patnáct spolupracovníků a spolupracovnic na dohodu o provedení práce. Zvyšování odbornosti našich zaměstnanců je předpokladem ke zkvalitňování práce s rodinami v obtížné životní situaci. V roce 2013 prošly čtyři sociální pracovnice 64 hodinovým kurzem Efektivní komunikace a rodinná diagnostika pro pracovníky sociálně-právní ochrany, který pořádala organizace Velký vůz Sever, o.s. Dvě zaměstnankyně absolvovaly 100 hodinový kurz Náhradní rodinná péče pohledem rodinných terapeutů, pořádaný Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec. Dvě osoby se účastnily osmihodinového kurzu Kontakt dítěte s biologickou rodinou a dvě navštívily čtyřdenní workshop Inkluze bez iluze. Jedna osoba absolvovala dvoudenní kurz Sociálně-právní problematika při práci s dětmi a mládeží a pět pracovnic navštívilo dvoudenní seminář Sociokulturní specifika romských žáků. Jedna zaměstnankyně pokračovala ve studiu Vyšší odborné školy sociálně právní v Praze. K profesnímu rozvoji zaměstnankyň přispívaly pravidelné skupinové i individuální supervize, některé sloužily k rozebrání konkrétních kazuistik, některé řešily pracovní problémy. V roce 2013 se zaměstnankyně zúčastnily devíti skupinových a sedmi individuálních supervizí. Absolvovaly tři stáže do podobných zařízení. Proběhla také tři metodická setkání s kolegy z oboru náhradní rodinné péče. Zaměstnanecký tým se podařilo udržet stabilní, většina zaměstnankyň pracovala v organizaci více než tři roky. Svou odbornou praxi si v organizaci vykonávala jedna studentka vysoké školy, která pomáhala vést programy v Klubovně Koblížek. 5

8 Lidé v organizaci Zaměstnanecký tým Ředitelka Mgr. Petra Vlčková Podpora fungující rodiny Centrum pro rodinu Koblížek Mgr. Lucie Novotná koordinátorka služeb péče o rodinu Tereza Tancošová provozní zaměstnankyně Služby péče o děti Miniškolka Koblížek Eliška Havránková koordinátorka miniškolky a pečovatelka v miniškolce Petra Marešová pečovatelka v miniškolce Podpora sociálně znevýhodněných rodin Komunitní centrum Bc. Magdalena Kudláčková koordinátorka služeb péče o rodinu Nikola Tancošová koordinátorka služeb péče o rodinu Podpora pěstounských rodin Dominika Babáková vedoucí oddělení pěstounské péče Helena Marvanová koordinátorka služeb péče o rodinu 6

9 Lidé v organizaci Dobrovolnický tým Bez dobrovolnického týmu by některé naše služby neexistovaly! Tým tvořilo osm garantek volnočasových programů pro rodiče s dětmi, které vedly pravidelné programy v Centru pro rodinu Koblížek. Dále čtyři studentky Vyšší odborné školy sklářské a střední školy v Novém Boru, jež doučovaly děti ze sociálně znevýhodněných rodin a šest osob, které doučovaly děti pěstounů. Mnoho dobrovolníků pomáhalo při přípravě a realizaci jednorázových akcí. Celkem se do chodu organizace zapojilo přes 50 dobrovolnic a dobrovolníků. Dobrovolníci pocházejí z řad členů občanského sdružení i mimo něj. O dobrovolnický tým se stará koordinátorka dobrovolníků, která pro ně uspořádala víkendové motivační setkání, během kterého proběhl seminář na téma Řešení krizových situací při vedení programů pro veřejnost. Doučující osoby absolvovaly jedno metodické setkání. Děkujeme všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří se rozhodli věnovat svůj volný čas a energii druhým. Velmi si toho vážíme! Zaměstnanecký a dobrovolnický tým 7

10 Lidé v organizaci Dobrovolnický tým Setkání týmu Garantky volnočasových programů Kateřina Filingerová Anna Mazánková Barbora Merenusová Ilona Rohová Michaela Streiftau Monika Turková Michaela Týnková Radka Ujková Doučují osoby Martina Gregorová Zuzana Hotovcová Eliška Kozáková Pavlína Kumpoltová Marta Lišková Petra Němcová Irena Šimková Blanka Tichá Eliška Vaňurová Občasní pomocníci Roman Babák Dominik Fišer Květa Güttnerová Tomáš Koudelka Jitka Marková Denisa Tancošová Kateřina Ulrichová 8

11 Podpora fungující rodiny Výsledky práce Cílem Centra pro rodinu Koblížek je prostřednictvím volnočasových, vzdělávacích a poradenských aktivit předcházet vzniku negativních jevů v rodinách žijících na Novoborsku a zapojovat rodiny ohrožené sociálním vyloučením do společnosti. Většinu programů vedou nebo pomáhají vést dobrovolnice a dobrovolníci z řad členů občanského sdružení, kteří zde mají možnost realizovat se uplatněním svých schopností a dovedností a přispívat tak k naplňování poslání organizace. Každý týden probíhá sedm pravidelných programů pro rodiče s dětmi od narození do čtyř let. Programy umožňují rodičům na mateřské a rodičovské dovolené vyhnout se sociální izolaci způsobené péčí o malé dítě a získávat informace, které je v jejich životní situaci zajímají. Zpívánky a říkaní Cvičení kojenců, Cvičení mrňousků, Dopolední otevřená herna, Odpolední otevřená herna, Výtvarná herna, Zpívánky a říkání, Malujeme rádi, Výtvarná hernička a Minihrátky. Pravidelné akce navštívilo celkem 175 různých dospělých osob za rok. Měli jsme 1316 návštěv dospělých osob, tedy v průměru 6 dospělých osob denně a přibližně stejný počet dětí. Výtvarná hernička 9

12 Výsledky práce Podpora fungující rodiny Podařilo se nám zorganizovat 27 vzdělávacích seminářů a besed, jejichž cílem bylo posílit partnerské soužití, podpořit rodiče v péči o děti a při harmonizaci práce a rodiny. Celková účast na besedách byla 211 dospělých osob, v průměru 8 dospělých osob na besedu. Cesty ke sladění Co říká dítě, když pláče Pohádka s nácvikem čištění zoubků Poruchy příjmu potravy Psychomotorický vývoj dítěte Sebepoznání Stop obezitě Zdravé stravování Dluhová poradna Hospodaření domácnosti Spoření a investování Pěstounská péče pro veřejnost 1. setkání Pěstounská péče 2. setkání Pěstounská péče 3. setkání Pěstounská péče 4. setkání Pěstounská péče 5. setkání Pěstounská péče 6. setkání Pěstounská péče 7. setkání Klub dvojčat Specifika romských dětí Spolutvorba zdravého prostředí Vnitřní pohoda Zdravá výživa Zdravé prostředí Zdravotní rizika Zdravý pohyb Životní styl 10 Beseda pro veřejnost

13 Podpora fungující rodiny Výsledky práce Uspořádali jsme informační kampaň na podporu pěstounství jako profese. V regionálních periodikách a na webu naší organizace se veřejnost mohla dozvědět informace k tématu náhradní rodinné péče. V CPR Koblížek a v Městské knihovně Česká Lípa se uskutečnily besedy pro veřejnost za účasti dětských psychologů, speciálních pedagogů i zkušených pěstounů. Naše pracovnice poskytly čtyři individuální konzultace rodinám, které vážně uvažovaly o tom stát se profesionálními pěstouny. Pro pedagogy a zájemce z řad veřejnosti jsme ve spolupráci s pražskou organizací R-Mosty, o.s. připravili dvoudenní seminář s názvem Sociokulturní specifika romských žáků. Jeho cílem bylo poskytnout učitelům a všem pracovníkům, kteří se setkávají s romskými žáky, ucelený přehled o romské historii, jazyce, kulturních specifikách i současné socioekonomické situaci některých romských rodin. Představeny byly příklady dobré praxe a inklusivní metody práce s romskými žáky. Semináře se zúčatnilo 15 osob. 11

14 Výsledky práce Podpora fungující rodiny Proběhlo 21 jednorázových volnočasových akcí pro rodičovskou veřejnost s cílem rozvíjet existující vztahy mezi rodiči a dětmi a ukazovat způsoby smysluplného trávení volného času. Zároveň se dařilo motivovat k návštěvě těchto akcí i rodiny ohrožené vyloučením ze společnosti a pěstounské rodiny. Rodiče z ubytovny často pomáhali jako dobrovolníci při pořádání akcí. Dvou výletů Zelených tátů se zúčastnili otcové pěstouni a jejich děti. Celková účast na akcích byla 332 dospělých osob, což znamená průměrně 16 osob na jednu akci. Batikování Dýňování Dětský běh Kytlice Malování na látku Maškarní bál Mikulášská besídka Oslava narozenin Pálení čarodejnic Pletení a háčkování Svatý Martin Lampionový průvod Vánoční besídka členů o.s Velikonoční zajíček Výroba adventních věnců Výroba draků Výroba lampiónů Výroba vánočních svícnů Zahradní slavnost Zelený táta Drážďany Zelený táta Malevil Zelený táta Strážné Zelený táta Střevlík Mariánská slavnost Dýňování 12

15 Podpora fungující rodiny Výsledky práce Během letních prázdnin jsme uspořádali tři týdenní příměstské tábory pro děti ve věku od čtyř do dvanácti let. Všechny se uskutečnily v prostorech Obecního domu v Kytlicích. Tematický program byl inspirovaný klasickými pohádkami a indiánskými příběhy. Průměrně se jednoho tábora zúčastnilo 28 dětí. Tábory měly inklusivní charakter, zúčastnily se jich dvě děti z pěstounkých rodin a čtyři děti žijící na ubytovně pro sociálně znevýhodněné rodiny. Rodiny s dvojčaty se setkaly třikrát prostřednictvím Klubu dvojčat, s průměrnou návštěvností čtyři dospělé osoby. Pravidelně probíhaly i další programy určené široké veřejnosti: Powerjoga pro dospělé, Děti a jóga, Angličtina pro dospělé s hlídáním a Angličtina pro předškoláky. Návštěvníci programů Centra pro rodinu Koblížek pomohli rodinám ve špatné ekonomické situaci přispěním do materiálních sbírek, které jsme v roce 2013 opakovaně vyhlašovali. Nashromážděné hračky, oblečení a vybavení pro děti jsme předávali potřebným rodinám žijícím na ubytovně nebo matkám samoživitelkám. V roce 2013 využilo některých našich služeb v Centru pro rodinu Koblížek 496 různých dospělých osob. Centrum pro rodinu Koblížek působí v Domě dětí a mládeže Smetanka. Děkujeme všem zaměstnankyním a zaměstnancům Smetanky za vstřícnost, se kterou nám pomáhají. Příměstský tábor 13

16 Výsledky práce Služby péče o děti Miniškolka Koblížek umožňuje rodičům malých dětí návrat na pracovní trh. Děti připravuje na vstup do mateřské školy. Miniškolka je pravidelný dopolední pobyt dětí ve věku jeden až čtyři roky v kolektivu vrstevníků bez účasti rodičů. Maximální počet dětí na jednu pečovatelku je pět. Díky malému počtu dětí ve třídě mohly do miniškolky docházet i děti, které mají různé specifické potřeby a z toho důvodu je pro ně pobyt v klasickém zařízení nedostupný. Program je založen na výukových osnovách. Pohybové, výtvarné a hudební aktivity jsou přizpůsobeny věku dětí i jejich individuálním požadavkům. Dětem se věnují pečovatelky, které absolvovaly rekvalifikační kurz Pečovatelka o děti, nebo mají jiné adekvátní vzdělání. Služba je poskytovaná komerčně a bez využití veřejných dotací. V roce 2013 využilo služeb Miniškolky Koblížek celkem 52 různých dětí z Nového Boru a okolních obcí. Jednorázového hlídání dětí využívali rodiče v průběhu celého roku. Hlídání probíhalo v prostorách Centra pro rodinu Koblížek. Miniškolka Jednorázového hlídání využilo 12 dětí. 14

17 Podpora sociálně znevýhodněných rodin Výsledky práce V roce 2013 se naše práce soustředila na rodiny žijící na ubytovně pro sociálně znevýhodněné občany v Novém Boru, kde jsme provozovali Klubovnu Koblížek. Mateřské centrum jsme v Klubovně Koblížek provozovali po celý rok Navštěvovali nás děti ve věku 0 6 let a jejich rodiče. Většinou se jednalo o romské rodiny. Centrum bylo otevřeno čtyři dopoledne týdně po dobu dvou hodin, program byl zaměřený na rozvoj dětí daného věku. Jednalo o jednoduché tvoření, hraní na hudební nástroje, čtení knížek a nácvik dovedností a znalostí potřebných pro zápis do první třídy základní školy. Během roku jsme realizovali 360 hodin programu v mateřském centru s průměrnou účastí 4 maminky a 6 dětí denně. Za celý rok využilo služeb mateřského centra celkem 19 různých dospělých osob a 32 dětí. Většina hodin proběhla v prostorách klubovny, ale nějaký čas jsme strávili i na výpravách mimo ubytovnu, například v knihovně, muzeu v Novém Boru a v České Lípě, na představení pro děti v městském divadle a kině. Pro mnohé děti a rodiče byly výlety mimo ubytovnu šancí poznat místa, kde ještě nikdy nebyli, a kam by se sami nevypravili. Rodiče a děti z ubytovny se podařilo zapojit také do akcí pořádaných Centrem pro rodinu Koblížek. Zúčastnili se maškarního bálu, pálení čarodějnic a na mikulášskou besídku si děti z ubytovny připravily pro novoborskou veřejnost pěvecké vystoupení. Klubovna Koblížek 15

18 Výsledky práce Podpora sociálně znevýhodněných rodin Doučování dětí ve věku základní školní docházky probíhalo přímo v Klubovně Koblížek a během roku se jej naučilo pravidelně využívat 11 dětí. Doučovali jsme zejména matematiku, přírodopis a český jazyk. Téma vzdělávání a školního prospěchu jsme otevírali i s rodiči a snažili se vysvětlit jim jeho důležitost. Studijní potřeby dětí jsme zjišťovali v komunikaci s učiteli základních škol. U všech doučovaných dětí došlo ke stabilizaci nebo zlepšení studijních výsledků. Během roku jsme uskutečnili celkem 240 doučovacích hodin. Průměrně jsme denně poskytli doučování dvěma dětem z ubytovny ve věku 7 až 15 let. Této služby během první poloviny roku pravidelně využívalo 5 dětí, ale po prázdninách se zájem dětí zvýšil na 11 dětí. Děkujeme Farní charitě Česká Lípa, která ubytovnu v Severní ulici provozuje, za množství dobrých rad a podporu v naší činnosti. Doučování 16

19 Podpora sociálně znevýhodněných rodin Výsledky práce Besedy pro rodiče jsme zaměřovali na témata, která rodiny žijící na ubytovně nejvíce potřebují. Proběhlo pět seminářů finanční gramotnosti, dva semináře na téma zdravý životní styl. Dvakrát přijela psycholožka z Pedagogicko-psychologické poradny v České Lípě a hovořila na téma výchovy dětí se speciálními potřebami. Dále se uskutečnilo povídání o zubní hygieně pořádané přímo v Centru pro rodinu Koblížek a muzikoterapeutický seminář. Besedy byly dvouhodinové a během nich mohly maminky vyrábět drobné předměty. Domů si odnesly například růžence, adventní věnce, mýdla nebo navlečené korálky. Průměrná účast byla 5 osob na jedné besedě, za celý rok naše besedy navštívilo 13 různých dospělých osob žijících na ubytovně. V listopadu jsme uspořádali večerní hudební koncert pro veřejnost v Navrátilově sále, čímž jsme navázali na tradici podzimních koncertů romských skupin zahájenou v roce Vystoupila novoborská skupina Gypsy New Bor a pražská kapela Bitumen Beat. Strhující rytmy, romský temperament a skvělé hlasy roztančily celý sál. Na koncert dorazilo 55 dospělých osob a několik dětí. Během večera proběhla výstava fotografií z Klubovny Koblížek, která veřejnosti přiblížila naše aktivity na ubytovně. 17

20 Výsledky práce Podpora sociálně znevýhodněných rodin P o letech se Simona rozhodla vrátit do svého rodného města, kde již ale neměla žádné rodinné zázemí, protože jí rodiče zemřeli. Po rozvodu a splacení dluhu vzniklého z podnikání byla s malou dcerkou sama a bez prostředků. Ujala se jí Farní charita Česká Lípa, která jí nabídla pokoj v ubytovně a péči. Přesto Simona zažívala pocity osamění, propadávala pocitům bezvýchodnosti ze své situace a začaly se u ní projevovat známky deprese. Smyslem života pro ni byla dcera, vzájemně byly na sebe velmi fixované. Zároveň si ale matka nevěděla rady s některými projevy dceřina chování. Dcerka se bezdůvodně vztekala, a když neměla matku na blízku, plakala. Aby dceři pomohla, začala Simona navštěvovat mateřské centrum na ubytovně a postupem času se obě staly nejpravidelnějšími návštěvnicemi. Po čtyři zimní měsíce každý den přesně ve dvě hodiny na nás maminka s holčičkou čekaly před klubovnou. Zapojovaly se do společného tvoření, čtení knížek, Simona se učila, jak hrou rozvíjet dětský potenciál a že záchvaty dětského vzteku se dají řešit klidně a bez křiku. V mateřském centru se Simona setkala s finanční poradkyní a dětskou psycholožkou. Postupem času začala navštěvovat programy Centra pro rodinu Koblížek a miniškolku v Domě dětí a mládeže Smetanka a navazovat tam nové vztahy s ostatními matkami. Její psychický stav se stabilizoval a začala na svou životní situaci pohlížet pozitivněji. Nabyla větší jistotu ve svém životě a sílu změnit svůj osud. Podařilo se jí najít nájemní byt a odstěhovat se z ubytovny. Získala nového partnera, se kterým plánují nový život. 18

21 Podpora pěstounských rodin Výsledky práce V roce 2013 jsme spolupracovali se 43 pěstounskými rodinami, s kterými jsme podepsali dohodu o výkonu pěstounské péče, a stali jsme se tak hlavními poskytovateli služeb pro tyto rodiny. Většina z našich pěstounských rodin žije v Novém Boru a okolních obcích, 80% z nich jsou rodiny, u kterých se jedná o příbuzenskou pěstounskou péči (prarodiče, tety, strýcové nebo další členové rodiny) Každá pěstounská rodina je jiná a potřebuje jinou míru podpory. Naše zaměstnankyně pracují s rodinami na tom, aby se přijatému dítěti i všem ostatním členům rodiny dařilo dobře, a zajišťují pro ně rozmanitou škálu služeb. Pomáháme pěstounům zajistit pocit bezpečí pro děti, které se rozhodli přijmout. Respektujeme je a posilujeme jejich schopnost udržovat vztahy s biologickou rodinou dítěte. Vzdělávání pěstounů 19

22 Výsledky práce Podpora pěstounských rodin Pro pěstounské rodiny jsme uspořádali vzdělávací akce na následující témata v uvedeném hodinovém rozsahu: Rodinné rituály 2 hodiny Šikana 2 hodiny Sebeúcta víkendové školení v Bedřichově 16 hodin Dětská sexualita 8 hodin Komunikace o biologické rodině 8 hodin Duševní vývoj a poruchy 8 hodin Rodinné rituály víkendové školení v Jetřichovicích 16 h. Konflikty, komunikace, puberta 8 hodin Výchovné potíže 8 hodin Vývojová období pěstounství 8 hodin Stravování s rozumem 2 hodiny Celkem jsme uskutečnili jedenáct vzdělávacích akcí, které navštívilo dohromady 137 dospělých osob a 105 dětí, tedy průměrně 14 dospělých osob a 10 dětí na jedno vzdělávání. Po jednotlivých přednáškových blocích měli pěstouni možnost využít individuálních konzultací s psychology. Na všech vzdělávacích akcích byl zajištěn zábavný program pro děti, ze kterého si odnášely spoustu zážitků a výrobků. Jednodenní i dvoudenní vzdělávací akce se staly velmi oblíbené a začaly o ně mít zájem i pěstounské rodiny, které mají dohodu o spolupráci podepsanou s jiným poskytovatelem. Proto jsme na konci roku otevřeli vzdělávání i těmto pěstounským rodinám. 20

23 Podpora pěstounských rodin Výsledky práce Pěstouni a děti v pěstounských rodinách mají právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci. Za rok 2013 jsme uskutečnili 14 odborných konzultací. Další velké množství individuálních konzultací poskytly pěstounům a jejich dětem přímo naše klíčové pracovnice v prostorech Centra pro rodinu Koblížek. Většině našich pěstounů jsme umožnili odpočinout si z výkonu své role profesionálního pečovatele zprostředkováním odlehčovací služby. Tři rodiny využily nárazového hlídání dětí v prostředí domova. Jedno dítě navštěvovalo pravidelně Miniškolku Koblížek a 6 dětí využilo možnost nárazového hlídání v prostorách CPR Koblížek. Pro 19 dětí jsme zprostředkovali letní tábor, ať už pobytový nebo příměstský, pořádaný různými společnostmi. Ve dvou případech se jednalo o tábory se zvláštním režimem pro děti se specifickými potřebami. Dvě rodiny využily příměstského tábora, který pořádala přímo naše organizace. Program pro děti 21

24 Výsledky práce Podpora pěstounských rodin Na základě žádosti rodičů zprostředkováváme pravidelné doučování dětí v pěstounské péči. Zajistili jsme celkem 151 hodin doučování pro osm dětí z pěstounských rodin a rodin s péčí třetí osoby. Všechny se uskutečnily v prostorách Centra pro rodinu Koblížek. Doučování zajišťovaly studentky Střední odborné školy sklářské Nový Bor, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, a také dobrovolníci z řad členů občanského sdružení Rodina v centru. Většina doučovaných dětí zlepšila svůj prospěch, zájem byl hlavně o doučování češtiny, angličtiny, matematiky a fyziky. Rodinám nabízíme přípravu asistovaného kontaktu dítěte žijícího v pěstounské rodině se svými biologickými rodiči. Při naší práci s náhradními rodinami spolupracujeme s pracovnicemi Oddělení sociálně právní ochrany dětí v Novém Boru, v České Lípě a v Liberci. Mnoho jsme se od nich naučili a děkujeme jim za skvělou spolupráci a vnímavý přístup k rodinám. Doučování 22

25 Podpora pěstounských rodin Výsledky práce N a setkání se svou biologickou matkou měla jedenáctiletá Verunka připravené nekonečné množství otázek. Matku neviděla šest let a jen matně si vybavovala některé vzpomínky, které ale nebyly hezké. Závislost na drogách a drobné krádeže matku nakonec zavedly do vězení a Verunku do dětského domova, kde žila dva roky. Z domova si ji před čtyřmi lety převzala do péče pěstounská rodina a vychovává ji spolu s dalšími vlastními i přijatými dětmi. Setkání očekávala Verunka, pěstounští rodiče i biologická matka s obavami. Všichni se připravovali. S každým zvlášť jsme probírali možné situace, které během setkání mohou nastat, a na které je třeba se připravit. Psycholožka vysvětlovala matce, že Verunka se jí bude ptát na úplně konkrétní věci a bude chtít vědět, proč ji opustila. Proběhla tři setkání a všechna v klidu. Verunka byla ráda, že její matka vypadá upraveně, čistě a že se o ni zajímá. Povídaly si o tom, jak matka žije a proč se o ni nemůže starat. Od té doby se matka odmlčela. I přes četné pokusy se nám ji nepodařilo kontaktovat a nikdo momentálně neví, co s ní je. Verunka už ale po setkáních nemá tolik nezodpovězených otázek a dokáže lépe pochopit, kým ona sama je. 23

26 Výkaz zisků a ztrát v období až NÁKLADY Spotřeba materiálu Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci 529 Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné pojištění Ostatní provozní náklady Ostatní finanční náklady Celkem NÁKLADY VÝNOSY Tržby z miniškolky Tržby z poskytování služeb Dotace MPSV Dotace Úřadu vlády ČR Granty města Nový Bor Grant Libereckého kraje Dotace Úřadu práce ČR Dary Členské příspěvky Ostatní příspěvky a výnosy Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Ostatní mimořádné výnosy Celkem VÝNOSY Celkem ZISK/ZTRÁTA Hodnoty v tabulkách jsou uvedeny v Kč. 24

27 Rozvaha ke dni AKTIVA Pokladna 957 Bankovní účet Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky Ostatní přímé daně Podíl v s.r.o Neuhrazená ztráta minulých let Celkem AKTIVA GRAFICKÉ ROZLOŽENÍ PŘÍJMŮ ORGANIZACE Tržby z vlastní činnosti: 24% Granty a dotace: 21% Státní příspěvek na výkon pěstounské péče: 50% Dary: 4% Ostatní: 1% PASIVA Závazky z obchodních vztahů Ostatní závazky Zaměstnanci Zúčtování s istit. soc. zabezp. a zdr. poj Dotace ze státního rozpočtu Závazky-ovládající a řídící osoba Závazky k účastníkům sdružení Jiné závazky Výnosy příštích období Výsledek hospodaření běžného účet. období Celkem PASIVA Hodnoty v tabulkách jsou uvedeny v Kč. 25

28 Činnost organizace podpořili Tito donoři finančně zajišťovali v roce 2013 většinu našich aktivit, provozu a mezd. Děkujeme za projevenou důvěru a spolupráci! MPSV MŠMT Úřad vlády ČR Úřad práce ČR Liberecký kraj Město Nový Bor Nadace Lasvit Nadace Euronisa Děkujeme partnerům za spolupráci: Dům dětí a mládeže Smetanka Farní charita Česká Lípa Kultura Nový Bor, s.r.o. Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor Město Nový Bor Obec Kytlice 26

29 Činnost organizace podpořili Děkujeme firemním a individuálním dárcům: Ježek software s.r.o. Gesou o.s. AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. - provozovna Česká Lípa Tomáš Tichý Zuzana Demečková Jizerské pekárny, spol. s r.o. Ája-Babycentrum Řeznictví a uzenářství, Jan Landa Zdravě a bio, Blanka Kadlecová Děkujeme veřejnosti za poskytnuté dary do Miniškolky Koblížek a Klubovny Koblížek. Podpořte naše aktivity i vy! Vyberte si některou z našich činností a podpořte ji. Číslo účtu naší organizace je /0300, ČSOB, a.s. Děkujeme. 27

30 Kontakty Adresa sídla organizace a Centra pro rodinu Koblížek Smetanova Nový Bor Telefon: IČ: Registrace Organizace byla registrována na Ministerstvu vnitra ČR dne pod jednacím číslem VS/1-1/61391/05 a 1. ledna 2014 ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou L Adresa komunitního centra B. Egermanna Nový Bor Telefon: Web: Jsme zakládajícími členy celostátní organizace Unie center pro rodinu a komunitu. 28

31

32 Text a fotografie: kolektiv zaměstnanců Rodina v centru, o. s. Grafické zpracování: Radka Ulrichová Ilustrace: Luboš Kučera Vytiskl: Tiskárna Černý Náklad: 400 ks

Profil organizace. Představení. Naše činnosti. Poslání

Profil organizace. Představení. Naše činnosti. Poslání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Profil organizace 2 Orgány sdružení 3 Organizační struktura pracovního týmu 4 Naše činnosti v oblasti Podpory fungující rodiny 5 Naše činnosti v oblasti Služeb péče o děti 8

Více

Profil organizace. Představení. Poslání. Hlavní činnosti

Profil organizace. Představení. Poslání. Hlavní činnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Profil organizace 2 Organizační struktura 3 Pracovní pozice k 31. 12. 2011 4 Naše činnosti v oblasti Volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi 5 Naše činnosti v oblasti Vzdělávání

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 OBSAH Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce v jednotlivých oblastech: Preventivní aktivity na podporu rodiny 6 Péče o ohrožené rodiny 9 Podpora

Více

Profil organizace. Založení. Hlavní činnosti. Financování. Poslání

Profil organizace. Založení. Hlavní činnosti. Financování. Poslání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah Profil organizace 2 Organizační struktura 3 Pracovní pozice k 31.12.2010 4 Naše činnosti v oblasti Volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi 5 Naše činnosti v oblasti Vzdělávání

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva 2009 1

Výroční zpráva 2009 1 Výroční zpráva 2009 1 Adresa sídla organizace: Mateřské centrum Koblíţek, o.s. U Starého hřbitova 923 473 01 Nový Bor IČ: 27004295 Adresa působiště: Mateřské centrum Koblíţek, o.s. Smetanova 387 473 01

Více

Úvodní slovo. Vážené dámy, vážení pánové,

Úvodní slovo. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce v jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 12 Podpora znevýhodněných

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH str 1 OBSAH: CO PŘINESL ROK 2010... 04 O PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 1 Základní údaje o organizaci Název organizace STROP o.p.s. Právní forma organizace Obecně prospěšná společnost Sídlo organizace Dlouhá 2699 Zlín 760 01 Česká republika

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1 Slovo úvodem Rok 2015 byl druhým rokem, který jsme trávili v nových prostorech. Veřejnost si k nám opět našla cestu a díky přednáškové činnosti, nabídce cvičení a dalším aktivitám

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti organizace

Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti organizace Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva o činnosti organizace PODZÁMČÍ, agentura podpory rodiny a služeb o.p.s. 1.2.2014 1 1 Úvod Cílem naší společnosti je bezpečný a spokojený život dětí svěřených do pěstounské

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2013 STATISTIKA Sokolov Případy: 376 (nárůst o 67) Konzultace: 3 508 (+438) Účastníci: cca 730 (+130) Problematika: 1. Rodinná

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva občanského sdružení For-Teenager Apel, které v Jičíně poskytuje sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC,

POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC, z. s. Motto: Člověk je zrozen ke vzájemné pomoci. (L. A. Seneca) Vedení Potravinové banky Liberec, z. s.: Jiří Cerman, předseda do října 2015 Olga Merglová

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s.

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s. Výroční zpráva za rok 2014 Rodina u nás, o.s. 1 O nás Občanské sdružení Rodina u nás bylo založeno 21. 6. 2013, s cílem poskytovat doprovázení a služby v oblasti náhradní rodinné péče. Naše služby se snažíme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Tyršova 434, Kosmonosy, IČ

Tyršova 434, Kosmonosy, IČ Tyršova 434, 293 06 Kosmonosy, IČ 22709886 Email: kosmonosy.srackov@seznam.cz www.srackov.unas.cz 1 Obsah: 1) Úvod 2) Aktivity sdružení v roce 2015 3) Výsledky hospodaření v roce 2015 4) Výhled aktivit

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s.

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s. Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o vývoji, výchově a specifikách dvojčat a vícerčat prostřednictvím

Více

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení Výroční zpráva za školní rok 2011 V Peruci dne 31.1.2012 Zpracoval: Ing. Ivo Kraus, hospodář sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ROK 2011 Část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. AMA Asociace manažerů absolventů, o.s

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. AMA Asociace manažerů absolventů, o.s VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 AMA Asociace manažerů absolventů, o.s Ing. Irena Zemánková, CSc. 3. 3. 2015 ZAMĚŘENÍ 1. Celoživotní vzdělávání - je stěžejním programem a patří mezi hlavní činností občanského sdružení

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Klub Výroční zpráva 2010 KLUB PASTELKA o.s. je nestátní nezisková organizace. Právní forma: občanské sdružení Zapsána dne 26.3.2003 u MVČR, čj:vs/1-1/53410/03-r Adresa: Nám. Karla IV. 4/4 Brno - Líšeň,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Mgr. Martina Smejkalová KraKoSítě mateřských center o.s. Mateřská centra nabízejí Sdílení Svépomocné skupiny Volná herna Volnočasové aktivity Jednorázové

Více

Spolek Jenštejn. Výroční zpráva Výroční zpráva Spolek Jenštejn. se sídlem. Hradní 135, , Jenštejn

Spolek Jenštejn. Výroční zpráva Výroční zpráva Spolek Jenštejn. se sídlem. Hradní 135, , Jenštejn Výroční zpráva 2015 Spolek Jenštejn se sídlem Hradní 135, 250 73, Jenštejn 1 Cíle spolku Provozovat rodinné centrum Jenštejnský trpaslík Vytvořit místo pro setkávání rodičů a dětí Umožnit rodičům, dětem

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha Turnov IČ

VÝROČNÍ ZPRÁVA Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha Turnov IČ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha 804 511 01 Turnov IČ 26004674 HLAVNÍ CÍLE A OBLASTI ČINNOSTI V ROCE 2007 - rozšiřování a zkvalitňování vzdělávací nabídky - projektová

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz.

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Velký vůz Sever, pobočný spolek 1. Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření a řídí se Stanovami občanského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Rok 2015 rychle uplynul a opět bilancujeme a hodnotíme. V tomto roce jsme hodnotili více, protože to byl desátý rok

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

Lesní mateřská škola Svatošky z. s.

Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Výroční zpráva za období od 3. 2. 2015 do 31. 12. 2015 Vznik a cíle Spolek Lesní mateřská škola Svatošky byl založen z iniciativy rodičů. Cílem spolku je provozovat

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Kruh rodiny, o. p. s. Kruh rodiny, o. p. s. 2 Sídlo společnosti: Prosecká 64, 190 00 Praha 9 IČ: 2083094 www.kruh-rodiny.cz Kontakt Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti E-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více