VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

2 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich plánech a dlouhodobých záměrech. Paradoxem dnešní společnosti je, že výrazně talentované děti často nemají možnost během svého života plně využít svých schopností. Jestliže je škola dostatečně nestimuluje, stávají se tyto děti apatické, vzdorovité, nudí se a ztrácejí zájem o vzdělání. Některé se stanou tzv. průšviháři a některé to jednoduše vzdají a raději se smíří se systémem, který jejich nadání nemůže a nedokáže rozvíjet. Mnoho rodičů si tuto situaci uvědomuje, cítí bezmoc, ale často nemají možnost ani prostředky, jak toto vše změnit. Podporou projektu OPEN GATE Boarding School bychom chtěli pomoci otevřít bránu všem rodinám a dětem, které přemýšlejí o hodnotě vzdělání a nabídnout jim formou stipendií od naší nadace studium na tomto nestátním osmiletém gymnáziu. Proto jsme v uplynulém roce vynaložili veškeré úsilí informovat v celé České republice příslušné úřady sociální péče spolu s dětskými domovy o našem záměru pomoci těmto dětem. Rádi bychom chtěli vyjádřit upřímné poděkování všem, kteří nás podporují a vynakládají osobní úsilí v realizaci záměrů naší nadace. Věříme, že učení může být zábavné a inspirující, a že výchova a vzdělání by měly vyváženě rozvíjet celou studentovu osobnost. Škola OPEN GATE Boarding School má mnoho předností, ale tou největší je důvěra v děti, v jejich individualitu, v jejich schopnosti, v jejich cestu hledání a poznání jak se stát nezávislými, samostatnými, se zodpovědností za své konání. Tím škola podporuje harmonický rozvoj celé osobnosti studenta, jeho charakteru a nadání. Jsme přesvědčeni, že v globalizujícím světě plném rozvíjejících se technologií je přínosné, že každý žák po ukončení studia v námi podporované škole dokáže používat anglický jazyk zcela samozřejmě jako prostředek k dorozumění. Renáta Kellnerová předsedkyně správní rady

3

4 Důvěra v děti, v jejich nadání a schopnosti, jim otevírá cestu jak se stát nezávislými, samostatnými a zodpovědnými za své konání.

5 OBSAH Profil Nadace Educa Plány a záměry Orgány Nadace Educa Základní údaje o Nadaci Educa Aktivity Nadace Educa v roce 2003 Komunikace a spolupráce s odbornou veřejností Finanční část

6 PROFIL NADACE EDUCA 4 Nadace Educa byla založena koncem roku 2002 jako nezisková organizace s cílem podporovat vzdělanost dětí a mládeže v České republice. Jejím hlavním posláním je pomáhat studijně nadaným dětem, které vyrůstají mimo rodinu, v rodinách pouze s jedním rodičem, a nebo pocházejí ze sociálně slabých rodin. Hlavním projektem vedoucím k dosažení tohoto cíle je podpora OPEN GATE Boarding School. Vycházíme z přesvědčení, že by učení mělo být příjemné a radostné, a ne zdrojem stresu a mrzutostí. Věříme, že můžeme pomoci studentům nalézt jejich nadání, a tím v nich podpořit pocit sebeúcty a sebedůvěry, které jim dále umožní se v životě prosadit. Nový, moderní školský areál 21. století nestátní osmileté gymnázium OPEN GATE Boarding School otevře své brány studentům a učitelům v září Věříme v individuální schopnosti dětí a skryté, nerozvinuté možnosti jejich osobnosti. Nadace Educa chce finančně podporovat studenty, kteří nemají příznivý životní osud, a tím jim pomoci překonat těžkosti a umožnit kvalitní středoškolské studium. Nadace Educa bude i v budoucnosti podporovat náročné projekty, které jsou směřovány k uskutečňování myšlenky usnadňovat vstup sociálně znevýhodněných dětí do světa dospělých, přispívat v jejich životě k dosažení úspěchů a otevírat jim dokořán pomyslnou bránu do samostatného života. PLÁNY A ZÁMĚRY K plánům v roce 2004 patří realizace projektu Počítače pro úsměv. V tomto projektu budou vybrané dětské domovy vybaveny počítačovou technologií, která bude sloužit dětem, které zde žijí. K dlouhodobým záměrům patří podpora projektu OPEN GATE Boarding School. Úspěchy v životě se měří nejen schopnostmi, ale také hloubkou mezilidských vztahů

7 ORGÁNY NADACE EDUCA 5 Správní rada Renáta Kellnerová Ing. Petr Kellner PhDr. Hana Halfarová JUDr. Marcela Vilímková Ing. Jaromír Prokš Ing. Ladislav Chvátal předsedkyně, zakladatelka Nadace Educa člen, zakladatel Nadace Educa členka členka člen člen Dozorčí rada Ing. Aleš Minx Mgr. Lubomír Král Ing. David Kyjovský Zřizovatelé Renáta Kellnerová Ing. Petr Kellner předseda člen člen Učení by mělo být příjemné a radostné, a ne zdrojem stresu a mrzutostí.

8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADACI EDUCA 6 Datum založení Forma Datum registrace 16. prosince 2002, Smlouvou o zřízení Nadace Educa právnická osoba s působností v České republice 30. prosince 2002, nadační rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 471 Nadační jmění k 31. prosinci tis. Kč Auditor KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. Sídlo Na Pankráci 1658/ Praha 4 Česká republika Kontaktní adresa Gotthardská 37/ Praha 6 Česká republika Tel.: (+420) F ax: (+420) Peněžní ústav ebanka, a.s., Praha 1 Číslo účtu 44222/2400 IČ OPEN GATE Boarding School nový směr a ojedinělý projekt ve středoškolském vzdělávání.

9 AKTIVITY NADACE EDUCA V ROCE Hlavní dlouhodobý projekt: OPEN GATE Boarding School Samotné realizaci projektu OPEN GATE Boarding School předcházelo přibližně dvouleté období, ve kterém manželé Kellnerovi přemýšleli, jakým nejvhodnějším způsobem pomoci k dobrému a kvalitnímu vzdělání dětem, které se musejí již od nejútlejšího věku vyrovnávat s nejrůznějšími tíživými situacemi života. Myšlenka nabývala postupně konkrétnější podoby, získávala si své příznivce a dala vzniknout Nadaci Educa, jejímž cílem je podporovat vzdělanost u studijně nadaných dětí vyrůstajících mimo vlastní rodinu, pouze s jedním rodičem nebo dětí v tíživém sociálním nedostatku. Od samého založení v roce 2002 pracuje tým Nadace Educa s vysokým pracovním nasazením a za laskavé odborné pomoci manažerů PPF na uvedení tohoto projektu do života. K tomuto účelu je ve výstavbě školní areál, který bude prvním osmiletým gymnáziem kolejního typu pro české studenty v České republice. Znamená nový směr a zatím zcela ojedinělý projekt v systému středoškolského vzdělání, ve kterém se spojuje to nejlepší z českých škol a pedagogických zkušeností škol z celého světa. Oficiální název školy je OPEN GATE Boarding School, osmileté gymnázium v Babicích, s.r.o., se sídlem Babice 5, Říčany u Prahy. Výstavba školského areálu Generálním projektantem celé výstavby je společnost ADR s.r.o. architektů Petra Koláře a Aleše Lapky. Komplex budov se rozkládá na území přibližně sedmi hektarů a sousedí s rozlehlými lesy a poli. Z urbanistického a architektonického hlediska se jedná o ohraničený areál s jedním hlavním a dvěma postranními vjezdy. Spojnicí mezi obcí a školou je budova, která vzniká rekonstrukcí původní budovy statku a bude reprezentativním vstupem do areálu školy. Urbanistické řešení vychází ze snahy logicky a přehledně oddělit prostory určené pro výuku, stravování, ubytování, volný čas a zájmovou činnost, sport, hospodářství a zázemí školy. Centrální kompoziční osu tvoří hlavní komunikace, která se větví k jednotlivým objektům. Veškeré komunikace jsou lemovány alejemi stromů, které jsou podstatnou prostorotvornou složkou areálu spolu se solitéry v bohaté zeleni. Řešení využívá zajímavých dispozic terénu. Jednotlivé budovy jsou usazené v mírném svahu v různých výškových úrovních. Hlavní snahou architektonické koncepce je dosáhnout souladu jednotlivých objektů s danou lokalitou. Chceme pomoci dětem nalézt jejich nadání a podpořit v nich pocit sebeúcty a sebedůvěry.

10 8 Architektonické řešení objektů Stávající objekt Stávající objekt tvoří vstup do školního areálu z návsi obce a je rekonstruován tak, aby zůstal zachován původní charakter venkovského sídla. Nachází se zde administrativní prostory, reprezentační místnost, ordinace s lůžkovou částí lékaře a psychologa, byt správce, ubytování pro učitele a hosty. Škola Hlavní vstup do školy je z centrálního prostoru areálu. Škola je symetrická stavba pavilonového typu a je rozdělena do čtyř bloků. Ve vstupním bloku je aula, specializované učebny, úsek vedení školy, kabinety, toalety, schodiště a výtah. Ve středu dispozice se nachází atrium. Okolo atria jsou soustředěny kmenové učebny, které jsou spojeny krytými terasami. Areál školy uzavírají objekty, ve kterých je umístěn bazén a tělocvična. Do této části komplexu je samostatný vstup. Objekt školy doplňuje venkovní hřiště s běžeckou dráhou. Budova jídelny je usazena v terénu níže než jsou ostatní objekty školy, vstup je možný buď propojující chodbou ze školy nebo vedlejším vstupem z terasy umístěné podél jídelny. Vstupní blok školy je jako jediný dvojpodlažní. Objekty kmenových tříd, tělocvičny a bazénu mají pultové střechy. Koleje studentů Studenti budou ubytovaní ve čtyřech pavilonech podle věku, chlapci a děvčata odděleně. Objekty bydlení jsou propojeny vstupní halou, která slouží k setkávání dětí, jako místnost ke společenským aktivitám a navazují na ni spojovací chodby jednotlivých objektů. V závislosti na svažitosti terénu jsou dva pavilony usazeny o výšku podlaží níže, než vstupní hala. Jednotlivé obytné buňky tvoří dva dvojlůžkové pokoje se společným sociálním zařízením koupelnou a oddělenou toaletou. V každém objektu se nachází pokoj vychovatele a kuchyňka. Vlastní budovy bydlení jsou navrženy dvojpodlažní. Knihovna, divadelní sál Poblíž školy a studentské koleje se nachází knihovna propojená s divadelním sálem. Objekt knihovny je drobná dřevostavba s pultovou střechou, otevřeným krovem a venkovním loubím. Divadlo je hmotnější stavba navržená v jednoduchých obdélníkových tvarech a spíše novodobých materiálech. Jeho smyslem je dosažení důstojného kulturního stánku pomocí čistých proporcí a detailů. Divadlo je navrženo tak, aby bylo možné sál využívat pro různé kulturní akce jako jsou klasické divadlo, film, koncerty nebo tanec. Hospodářský dvůr Statek v jižní části areálu s přímou návazností na přilehlá pole je jednopodlažní objekt se sedlovou střechou. Jeho funkční náplň zahrnuje stáje pro tři koně se zázemím, sklady krmiva, šatnu a seník, prostory pro chov drobných zvířat ovcí, králíků a slepic, garáže pro vozový park a zemědělské stroje, prostory pro údržbu a prádelnu. V podkroví tohoto objektu jsou klubovny pro mimoškolní činnost. Navržené řešení vychází z principů vesnické architektury. Věříme v individuální schopnosti a nerozvinuté možnosti dětské osobnosti.

11 K OMUNIKACE A SPOLUPRÁCE S ODBORNOU VEŘEJNOSTÍ 9 Rádi bychom upozornili veřejnost, že vznikla nadace, jejímž posláním je podporovat děti, které se nacházejí v tíživé životní situaci, při středoškolském studiu. Jedná se o dlouhodobou, všestrannou podporu několika desítek dětí, kterým Nadace Educa poskytne vzdělání na osmiletém kolejním gymnáziu, které pro tyto účely staví. Zájemci o studium se mohou hlásit z celé České republiky. Škola a koleje mají kapacitu pro 128 studentů, provoz bude zahájen ve školním roce 2005/2006. Celý manažerský tým Nadace Educa, společnost Open Gate a.s. a finanční skupina PPF pevně věří, že léta, která studenti stráví v kolejní škole OPEN GATE Boarding School, by mohla být velmi přínosná pro jejich osobnostní dozrávání a následné uplatnění ve světě dospělých. Pro nás všechny bude ctí sledovat, jak jejich život dostává směr a rytmus a jak se studenti pozvolna mění v sebevědomé Evropany. Vedle své mateřštiny by měli bez obtíží plynně komunikovat v anglickém jazyce a ze školy si sebou odnést takové akademické vzdělání a znalosti, které jim otevřou dveře do života nebo dalšího studia. Jistotu v tomto přesvědčení máme především v garanci kvalifikovaných českých i zahraničních pedagogických odborníků, kteří již na projektu začali spolupracovat. Studenti na našem kolejním gymnáziu dostanou ve školní i mimoškolní činnosti tu nejlepší péči, laskavost a pozornost. Naším zájmem je, aby se o možnostech, které Nadace Educa nabízí, dozvěděly rodiny a studijně nadané děti, které jsou v tíživé životní situaci. Proto jsme se rozhodli komunikovat v první řadě s řediteli dětských domovů a sociálními pracovníky. Tato aktivita s cílem upozornit potencionální uchazeče o studium probíhala celý rok 2003 a bude pokračovat i v roce následujícím. Verbální prezentace projektu byla podpořena PowerPointovou prezentací a tištěným materiálem OPEN GATE Boarding School, osmileté gymnázium, škola pro třetí tisíciletí, který byl připraven speciálně pro tento účel. Nejdříve jsme o našem projektu informovali vedoucího Odboru speciálního vzdělávání a institucionální výchovy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, pana PhDr. Jiřího Pilaře. Následně jsme informovali všechny ředitele dětských diagnostických ústavů a naše úsilí vyvrcholilo představením projektu OPEN GATE Boarding School většině ředitelů dětských domovů na jejich poradách s ředitelem jejich příslušného dětského diagnostického ústavu. Předpokládáme, že tito vedoucí pracovníci nejlépe znají své svěřence, jsou schopni posoudit jejich schopnosti, osobnostní vlastnosti, emoční stabilitu i motivaci ke kolejnímu způsobu středoškolského vzdělávání. Podobný postup jsme zvolili i v případě představení projektu Nadace Educa na půdě Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Projekt byl prezentován Odboru rodinné politiky a sociální práce v zastoupení paní JUDr. Věry Novotné a paní PhDr. Lenky Průšové a vedoucím pracovníkům všech krajů při jejich pravidelné poradě na ministerstvu. Následně jsme projekt představili v jednotlivých krajích sociálním pracovníkům odborů sociálních věcí jednotlivých obcí s rozšířenou působností. Vycházíme opět z podobné filozofie, že sociální pracovníci znají nejlépe oblast a rodiny v ní žijící. Mohou komunikovat se sociálními pracovníky z dávkového oddělení příslušných jednotlivých úřadů a dále s řediteli základních škol, které sídlí v jejich regionu. V příštím roce budeme pokračovat v navázané spolupráci a rozšíříme ji přes ové spojení se všemi základními školami v České republice. Naší snahou bude, vedle odborné veřejnosti, informovat všemi prostředky i širokou veřejnost tak, aby se co nejvíce dětí příslušného věku, nadání a sociálních poměrů mohlo ucházet o přijetí na kolejní škole OPEN GATE Boarding School a o poskytnutí nadačního daru. Podporujeme vzdělanost u studijně nadaných dětí v tíživých životních situacích.

12 10 Spolupráce s týmem připravujícím otevření školy OPEN GATE Boarding School Tým pracující na projektu OPEN GATE Boarding School zpracovával v průběhu roku 2003 veškeré podklady a dokumenty týkající se strategie školy a jejího rozvoje v nejbližších letech. Jednalo se například o nejrůznější žádosti pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a další státní instituce, proběhla řada velmi náročných jednání, byly rozpracovány dlouhodobé rámcové plány a celoroční projekty. Tým systematicky pracoval na sestavení povinné dokumentace školy, studijním plánu a evidenci legislativy, vytvářel základní prvky komunikační strategie a informačního systému školy. Dále probíhaly diskuze a rozvahy o vybavení celého areálu, podmínkách výběru studentů, ale i zaměstnanců školy. Aktivně probíhala spolupráce s renomovanou módní návrhářkou, která je autorkou návrhu na jednotný školní oděv. Přicházely také již první reakce zájemců o studium, a proběhla i jednání s prvními budoucími zaměstnanci areálu atd. Z viditelných úspěšných kroků školy OPEN GATE Boarding School lze zvlášť vyzdvihnout: v srpnu 2003 schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, učební dokumenty školy se zaměřením na výuku živých jazyků, v březnu 2004 byla škola zařazena do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, v průběhu roku byla zpracována koncepce mimoškolní činnosti, byla vybrána společnost na ušití jednotného školního oděvu dle vybraného návrhu. Nic není mocnější než dobrý úmysl, který změníme ve skutečnost. Stefan Zweig

13 FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Finanční situace Nadace Educa Zdroje získávání finančních prostředků Pravidla Nadace Educa pro poskytování nadačních darů Použití majetku Nadace Educa Zpráva o auditu pro správní radu Nadace Educa Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha účetní závěrky

14 FINANČNÍ SITUACE NADACE EDUCA 12 Přehled přijatých darů Dárce Výše daru (v Kč) Česká pojišťovna a.s Česká produkční 2000, a.s Home Credit Finance a.s ČP Leasing, a.s Ostatní Celkem Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Nadace poskytla jeden příspěvek, a to společnosti Open Gate a.s. ve výši Kč. Přehled o majetku a závazcích Zdroje získávání finančních prostředků Nadace Educa získává prostředky pro svoji činnost zejména: formou darů od právnických a fyzických osob jako výnos z veřejných sbírek, loterií, tombol, kulturních, společenských, sportovních, vzdělávacích a obdobných akcí pořádaných v souladu s platnými právními předpisy jako výnosy z majetkových účastí nadace v obchodních společnostech, které nadace nabyla za podmínek stanovených Zákonem o nadacích a nadačních fondech formou grantů od tuzemských i zahraničních subjektů jako příjmy z pronájmu nemovitostí jako výnosy z nákupu cenných papírů vydaných státem nebo cenných papírů, za jejichž splacení se stát zaručil, a které nadace nabyla za podmínek stanovených Zákonem o nadacích a nadačních fondech jako příjmy z ostatních činností

15 FINANČNÍ SITUACE NADACE EDUCA 13 Pravidla Nadace Educa pro poskytování nadačních darů 1. Nadační příspěvky mohou být poskytovány fyzickým i právnických osobám v souladu se Statutem Nadace Educa. 2. Nadační příspěvek může být poskytnut: formou poskytnutí finančních prostředků formou poskytnutí konkrétních věcí či služeb formou zajištění realizace určitých dodávek služeb či věcí (materiálu) jakoukoli jinou formou, kterou správní rada v konkrétním případě shledá vhodnou či účelnou 3. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada na základě písemné žádosti, která musí obsahovat zejména tyto náležitosti: u fyzických osob jméno, bydliště žadatele a rodné číslo u právnických osob plný název, sídlo, registraci právnické osoby, bankovní spojení, identifikační číslo podrobné zdůvodnění žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku požadovanou výši nadačního příspěvku rozpočet předpokládaných výdajů předpokládané finanční zajištění z vlastních zdrojů, sponzorský příspěvek apod. 4. Nadační příspěvek může správní rada poskytnout také uchazeči jako zpracovateli tématu vyhlášeného správní radou, který byl vybrán na základě vyhlášeného výběrového řízení. 5. Správní rada nadačního fondu může rozhodnout o poskytnutí nadačního příspěvku i v jiných případech (a to i bez žádosti), výlučně dle svého uvážení. 6. V případě, že se o nadačním příspěvku rozhoduje na základě žádosti nebo výběrového řízení, je správní rada povinna do 60 dnů po obdržení žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku nebo do 60 dnů po uzavření výběrového řízení vyrozumět žadatele o tom, zda mu bude poskytnut nadační příspěvek či nikoli a v případě výběrového řízení vyrozumět všechny účastníky řízení. 7. Přehled poskytnutých nadačních příspěvků bude zveřejňován ve výroční zprávě nadace.

16 FINANČNÍ SITUACE NADACE EDUCA 14 Použití majetku Nadace Educa 1. Majetek nadace lze použít pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými v nadační listině nebo v tomto statutu jako nadační příspěvek a k úhradě nákladů souvisejících se správou nadace. 2. Jednou z forem poskytování finanční podpory pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí jsou stipendijní programy a jednorázová stipendia, která Nadace Educa pro splnění svého poslání může vytvářet a poskytovat. Takové stipendijní programy a jednorázová stipendia (nadační příspěvky) musí sloužit pro financování vzdělávání dětí, a to i v zahraničí. 3. Další z forem poskytování všestranné podpory, včetně finanční podpory dětí z dětských domovů a sociálně slabších rodin, může mít podobu poskytování nadačních příspěvků určených na financování pomoci při přípravě a realizaci kvalitních aktivit zaměřených na volný čas těchto dětí. 4. Pro splnění svého poslání může Nadace Educa poskytnout nadační příspěvek právnické osobě, jejíž činnost směřuje k zajištění zákonem vyžadovaných podmínek nutných pro vznik školního zařízení typu gymnázia nebo obdobného typu, eventuálně gymnázia v internátní formě se zajištěním celodenního stravování a související péčí o studenty. 5. Pro splnění svého poslání, které mimo jiné spočívá ve vytvoření finančních podmínek pro poskytování zdravotní péče v soukromém zdravotnickém zařízení, může nadace poskytnout nadační příspěvek: pro fyzickou či právnickou osobu na organizaci a podporu zdravotní prevence, pro fyzickou osobu na úhradu nákladů spojených s poskytovanou či již poskytnutou zdravotní péčí a léčebnými výlohami, pro fyzickou či právnickou osobou jako příspěvek na vlastní provoz takového zařízení, pro právnickou osobu jako příspěvek na investiční či provozní výdaje do přístrojů a zařízení.

17 ZPRÁVA O AUDITU PRO SPRÁVNÍ RADU NADACE EDUCA 15 Na základě provedeného auditu jsme dne 31. května 2004 vydali o účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadace Educa k 31. prosinci Za účetní závěrku je odpovědná správní rada nadace. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných nadací a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace Nadace Educa k 31. prosinci 2003 a výsledku hospodaření za rok 2003 v souladu se Zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Ověřili jsme též soulad ostatních finančních informací uvedených v této výroční zprávě s auditovanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s námi ověřenou účetní závěrkou. V Praze dne 11. června 2004 KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. Ing. Pavel Závitkovský Osvědčení číslo 71 Osvědčení číslo 69

18 ROZVAHA K (v tis. Kč) 16 Stav k poslednímu dni účetního období AKTIVA A. Dlouhodobý majetek celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2. Software 3. Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Pozemky 2. Umělecká díla, předměty a sbírky 3. Stavby 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 6. Základní stáda a tažná zvířata 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem Podíly v ovládaných a řízených osobách 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem 3. Dlouhodobé cenné papíry držené do splatnosti 4. Půjčky organizačním složkám 5. Ostatní dlouhodobé půjčky 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 2. Oprávky k softwaru 3. Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 6. Oprávky ke stavbám 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

19 ROZVAHA K (v tis. Kč) 17 Stav k poslednímu dni účetního období AKTIVA B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem Materiál na skladě 2. Materiál na cestě 3. Nedokončená výroba 4. Polotovary vlastní výroby 5. Výrobky 6. Zvířata 7. Zboží na skladě a v prodejnách 8. Zboží na cestě 9. Poskytnuté zálohy na zásoby II. Pohledávky celkem Odběratelé 2. Směnky k inkasu 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 4. Poskytnuté provozní zálohy 5. Ostatní pohledávky 6. Pohledávky za zaměstnanci 7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 8. Daň z příjmů Ostatní přímé daně 10. Daň z přidané hodnoty 11. Ostatní daně a poplatky 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočty orgánů územních samosprávných celků 14. Pohledávky za účastníky sdružení 15. Pohledávky z pevných termínovaných operací 16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů 17. Jiné pohledávky 18. Dohadné účty aktivní 19. Opravná položka k pohledávkám III. Krátkodobý finanční majetek celkem Pokladna 2. Ceniny 3. Účty v bankách Majetkové cenné papíry k obchodování 5. Dluhové cenné papíry k obchodování 6. Ostatní cenné papíry 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 8. Peníze na cestě (+/-) IV. Jiná aktiva celkem Náklady příštích období 2. Příjmy příštích období 5 5. Kurzové rozdíly aktivní AKTIVA CELKEM

20 ROZVAHA K (v tis. Kč) 18 Stav k poslednímu dni účetního období PASIVA A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků II. Výsledek hospodaření celkem Účet výsledku hospodaření 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 1 B. Cizí zdroje I. Rezervy Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem Dlouhodobé bankovní úvěry 2. Emitované dluhopisy 3. Závazky z pronájmu 4. Přijaté dlouhodobé zálohy 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 6. Dohadné účty pasivní 7. Ostatní dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky celkem Dodavatelé Směnky k úhradě 3. Přijaté zálohy 4. Ostatní závazky 5. Zaměstnanci 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 8. Daň z příjmů 9. Ostatní přímé daně 10. Daň z přidané hodnoty

21 ROZVAHA K Stav k poslednímu dni účetního období PASIVA Ostatní daně a poplatky 12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů 15. Závazky k účastníkům sdružení 16. Závazky z pevných termínových operací 17. Jiné závazky 18. Krátkodobé bankovní úvěry 19. Eskontní úvěry 20. Emitované krátkodobé dluhopisy 21. Vlastní dluhopisy 22. Dohadné účty pasivní 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 400 IV. Jiná pasiva celkem Výdaje příštích období 2. Výnosy příštích období 3. Kurzové rozdíly pasivní PASIVA CELKEM

22 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K (v tis. Kč) Činnost Činnost Činnost Činnost hlavní hospodářská hlavní hospodářská A. NÁKLADY I. Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu 2. Spotřeba energie 1 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4. Prodané zboží II. Služby celkem Opravy a udržování 6. Cestovné 7. Náklady na reprezentaci 8. Ostatní služby 203 III. Osobní náklady celkem Mzdové náklady 10. Zákonné sociální pojištění 11. Ostatní sociální pojištění 12. Zákonné sociální náklady 13. Ostatní sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem Daň silniční 15. Daň z nemovitostí 16. Ostatní daně a poplatky 4 V. Ostatní náklady celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18. Ostatní pokuty a penále 19. Odpis nedobytné pohledávky 20. Úroky 21. Kurzové ztráty 22. Dary 23. Manka a škody 24. Jiné a ostatní náklady 7 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 27. Prodané cenné papíry a podíly 28. Prodaný materiál 29. Tvorba rezerv 30. Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 32. Poskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem

23 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K (v tis. Kč) Činnost Činnost Činnost Činnost hlavní hospodářská hlavní hospodářská B. VÝNOSY I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Tržby za vlastní výrobky 2. Tržby z prodeje služeb 3. Tržby za prodané zboží II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem Změna stavu zásob nedokončené výroby 5. Změna stavu zásob polotovarů 6. Změna stavu zásob výrobků 7. Změna stavu zvířat III. Aktivace celkem Aktivace materiálu a zboží 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV. Ostatní výnosy celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13. Ostatní pokuty a penále 14. Platby za odepsané pohledávky 15. Úroky Kurzové zisky 17. Zúčtování fondů 18. Jiné ostatní výnosy V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 21. Tržby z prodeje materiálu 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 23. Zúčtování rezerv 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 25. Zúčtování opravných položek VI. Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 27. Přijaté příspěvky (dary) 28. Přijaté členské příspěvky VII. Provozní dotace celkem Provozní dotace Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2008

Nadace Educa Výroční zpráva 2008 Nadace Educa Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2008 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa 6 Projekty Nadace Educa 8 Přijaté dary a poskytnuté příspěvky 10 Finanční

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec Název 007566 Okamžik sestavení: 6..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 066 068 79,6 5 706 68,5 7 6 08, 680 6 577,08 007 57 5,9 5 706 68,5 65 80 8, 68 006 85,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 56,85

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) : 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská část Praha 2 AKTIVA CELKEM 5 578 892 998,94 89 834 789,55 5 489

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2010 IČO: 00241687 Název: Městská část Praha 13 POZOR - rozdíl mezi

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00240192 Název: Městská část Praha 20 - Horní Počernice Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 00542881 Název: Obec Rozsíčka Sestavená k

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Název 00870 Sídlo: Újezd u Brna, Komenského 07 Předmět činnosti: veřejná správa Okamžik sestavení:.7.05 8::6 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 79 70 897,9 6 66 5,98 578 7 77, 569 058 99,7 680 70 5,5 60 9 758,5

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha, HO. - PC výkaznictvi JASU Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51 Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 71009728 Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00064581 Název: Hlavní město PRAHA SNS: 200 - Hlavní město

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Obec Lipec AKTIVA CELKEM 14 541

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI I. Dlouhodobý nehmotný majetek 67 98,9 6 89,9 0 5,00 0,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 8 76 00,6 76 578,99 5 69 7,7 5 7 857,7 9 Uspořádací

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: D1QU XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00672025 Název: Obec Jindřichovice pod Smrkem AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ:

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 II. Dlouhodobý hmotný majetek 6 87,00 866,00 609 97,00 0,00 9 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 05 hmotného

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70285195 Název: Mikroregion Jizni Valassko =705

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI I. Dlouhodobý nehmotný majetek 6 79,5 5 58,5 60 9,00 65 67,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 50 8 78,56 7 70 9,09 968 87,7 0 55 867,75

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2013 IČO: 48804711 Název: Obec Životice u Nového Jičína

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00378461 Název: Obec Pokojovice Sestavená

Více

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 68898461 Název: Sdružení pro rozvoj mikroregionu

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 10 CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek 50 658, 89 68, 5 00,00 55 08,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 67 05 98,7

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 (11052011 11:55 / 201201091642) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2010 IČO:

Více

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 75055694 Název: Svazek obcí Drahansko a okolí AKTIVA

Více

Rozvaha. Okamžik sestavení: 11.5.2015 17:05:15 0,00 0,00 0,00 0,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva

Rozvaha. Okamžik sestavení: 11.5.2015 17:05:15 0,00 0,00 0,00 0,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek 986 0,80 90,80 97 6,00 97 6,00 III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 5 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných

Více

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 45659168 Název: Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Více

ční zpráva 2004 výro

ční zpráva 2004 výro výroční zpráva 2004 Planeta Země, Marek Adam, 13 let, Dětský domov se speciálními školami Dlažkovice/ kresba byla použita na obálku Důvěra v děti, v jejich nadání a schopnosti, jim otevírá cestu, jak

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00228699 Název: Obec Předmíř Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00244732 Název: Statutární město České Budějovice NS:

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 06 / 2015 IČO: 70891320 Název: Zlínský kraj Sestavená k rozvahovému

Více

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Bezkov, Bezkov 71 66902 Bezkov, Obec, IČ:00600121 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00273325 Název: Obec Bezděkov Sestavená k

Více