VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

2 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich plánech a dlouhodobých záměrech. Paradoxem dnešní společnosti je, že výrazně talentované děti často nemají možnost během svého života plně využít svých schopností. Jestliže je škola dostatečně nestimuluje, stávají se tyto děti apatické, vzdorovité, nudí se a ztrácejí zájem o vzdělání. Některé se stanou tzv. průšviháři a některé to jednoduše vzdají a raději se smíří se systémem, který jejich nadání nemůže a nedokáže rozvíjet. Mnoho rodičů si tuto situaci uvědomuje, cítí bezmoc, ale často nemají možnost ani prostředky, jak toto vše změnit. Podporou projektu OPEN GATE Boarding School bychom chtěli pomoci otevřít bránu všem rodinám a dětem, které přemýšlejí o hodnotě vzdělání a nabídnout jim formou stipendií od naší nadace studium na tomto nestátním osmiletém gymnáziu. Proto jsme v uplynulém roce vynaložili veškeré úsilí informovat v celé České republice příslušné úřady sociální péče spolu s dětskými domovy o našem záměru pomoci těmto dětem. Rádi bychom chtěli vyjádřit upřímné poděkování všem, kteří nás podporují a vynakládají osobní úsilí v realizaci záměrů naší nadace. Věříme, že učení může být zábavné a inspirující, a že výchova a vzdělání by měly vyváženě rozvíjet celou studentovu osobnost. Škola OPEN GATE Boarding School má mnoho předností, ale tou největší je důvěra v děti, v jejich individualitu, v jejich schopnosti, v jejich cestu hledání a poznání jak se stát nezávislými, samostatnými, se zodpovědností za své konání. Tím škola podporuje harmonický rozvoj celé osobnosti studenta, jeho charakteru a nadání. Jsme přesvědčeni, že v globalizujícím světě plném rozvíjejících se technologií je přínosné, že každý žák po ukončení studia v námi podporované škole dokáže používat anglický jazyk zcela samozřejmě jako prostředek k dorozumění. Renáta Kellnerová předsedkyně správní rady

3

4 Důvěra v děti, v jejich nadání a schopnosti, jim otevírá cestu jak se stát nezávislými, samostatnými a zodpovědnými za své konání.

5 OBSAH Profil Nadace Educa Plány a záměry Orgány Nadace Educa Základní údaje o Nadaci Educa Aktivity Nadace Educa v roce 2003 Komunikace a spolupráce s odbornou veřejností Finanční část

6 PROFIL NADACE EDUCA 4 Nadace Educa byla založena koncem roku 2002 jako nezisková organizace s cílem podporovat vzdělanost dětí a mládeže v České republice. Jejím hlavním posláním je pomáhat studijně nadaným dětem, které vyrůstají mimo rodinu, v rodinách pouze s jedním rodičem, a nebo pocházejí ze sociálně slabých rodin. Hlavním projektem vedoucím k dosažení tohoto cíle je podpora OPEN GATE Boarding School. Vycházíme z přesvědčení, že by učení mělo být příjemné a radostné, a ne zdrojem stresu a mrzutostí. Věříme, že můžeme pomoci studentům nalézt jejich nadání, a tím v nich podpořit pocit sebeúcty a sebedůvěry, které jim dále umožní se v životě prosadit. Nový, moderní školský areál 21. století nestátní osmileté gymnázium OPEN GATE Boarding School otevře své brány studentům a učitelům v září Věříme v individuální schopnosti dětí a skryté, nerozvinuté možnosti jejich osobnosti. Nadace Educa chce finančně podporovat studenty, kteří nemají příznivý životní osud, a tím jim pomoci překonat těžkosti a umožnit kvalitní středoškolské studium. Nadace Educa bude i v budoucnosti podporovat náročné projekty, které jsou směřovány k uskutečňování myšlenky usnadňovat vstup sociálně znevýhodněných dětí do světa dospělých, přispívat v jejich životě k dosažení úspěchů a otevírat jim dokořán pomyslnou bránu do samostatného života. PLÁNY A ZÁMĚRY K plánům v roce 2004 patří realizace projektu Počítače pro úsměv. V tomto projektu budou vybrané dětské domovy vybaveny počítačovou technologií, která bude sloužit dětem, které zde žijí. K dlouhodobým záměrům patří podpora projektu OPEN GATE Boarding School. Úspěchy v životě se měří nejen schopnostmi, ale také hloubkou mezilidských vztahů

7 ORGÁNY NADACE EDUCA 5 Správní rada Renáta Kellnerová Ing. Petr Kellner PhDr. Hana Halfarová JUDr. Marcela Vilímková Ing. Jaromír Prokš Ing. Ladislav Chvátal předsedkyně, zakladatelka Nadace Educa člen, zakladatel Nadace Educa členka členka člen člen Dozorčí rada Ing. Aleš Minx Mgr. Lubomír Král Ing. David Kyjovský Zřizovatelé Renáta Kellnerová Ing. Petr Kellner předseda člen člen Učení by mělo být příjemné a radostné, a ne zdrojem stresu a mrzutostí.

8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADACI EDUCA 6 Datum založení Forma Datum registrace 16. prosince 2002, Smlouvou o zřízení Nadace Educa právnická osoba s působností v České republice 30. prosince 2002, nadační rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 471 Nadační jmění k 31. prosinci tis. Kč Auditor KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. Sídlo Na Pankráci 1658/ Praha 4 Česká republika Kontaktní adresa Gotthardská 37/ Praha 6 Česká republika Tel.: (+420) F ax: (+420) Peněžní ústav ebanka, a.s., Praha 1 Číslo účtu 44222/2400 IČ OPEN GATE Boarding School nový směr a ojedinělý projekt ve středoškolském vzdělávání.

9 AKTIVITY NADACE EDUCA V ROCE Hlavní dlouhodobý projekt: OPEN GATE Boarding School Samotné realizaci projektu OPEN GATE Boarding School předcházelo přibližně dvouleté období, ve kterém manželé Kellnerovi přemýšleli, jakým nejvhodnějším způsobem pomoci k dobrému a kvalitnímu vzdělání dětem, které se musejí již od nejútlejšího věku vyrovnávat s nejrůznějšími tíživými situacemi života. Myšlenka nabývala postupně konkrétnější podoby, získávala si své příznivce a dala vzniknout Nadaci Educa, jejímž cílem je podporovat vzdělanost u studijně nadaných dětí vyrůstajících mimo vlastní rodinu, pouze s jedním rodičem nebo dětí v tíživém sociálním nedostatku. Od samého založení v roce 2002 pracuje tým Nadace Educa s vysokým pracovním nasazením a za laskavé odborné pomoci manažerů PPF na uvedení tohoto projektu do života. K tomuto účelu je ve výstavbě školní areál, který bude prvním osmiletým gymnáziem kolejního typu pro české studenty v České republice. Znamená nový směr a zatím zcela ojedinělý projekt v systému středoškolského vzdělání, ve kterém se spojuje to nejlepší z českých škol a pedagogických zkušeností škol z celého světa. Oficiální název školy je OPEN GATE Boarding School, osmileté gymnázium v Babicích, s.r.o., se sídlem Babice 5, Říčany u Prahy. Výstavba školského areálu Generálním projektantem celé výstavby je společnost ADR s.r.o. architektů Petra Koláře a Aleše Lapky. Komplex budov se rozkládá na území přibližně sedmi hektarů a sousedí s rozlehlými lesy a poli. Z urbanistického a architektonického hlediska se jedná o ohraničený areál s jedním hlavním a dvěma postranními vjezdy. Spojnicí mezi obcí a školou je budova, která vzniká rekonstrukcí původní budovy statku a bude reprezentativním vstupem do areálu školy. Urbanistické řešení vychází ze snahy logicky a přehledně oddělit prostory určené pro výuku, stravování, ubytování, volný čas a zájmovou činnost, sport, hospodářství a zázemí školy. Centrální kompoziční osu tvoří hlavní komunikace, která se větví k jednotlivým objektům. Veškeré komunikace jsou lemovány alejemi stromů, které jsou podstatnou prostorotvornou složkou areálu spolu se solitéry v bohaté zeleni. Řešení využívá zajímavých dispozic terénu. Jednotlivé budovy jsou usazené v mírném svahu v různých výškových úrovních. Hlavní snahou architektonické koncepce je dosáhnout souladu jednotlivých objektů s danou lokalitou. Chceme pomoci dětem nalézt jejich nadání a podpořit v nich pocit sebeúcty a sebedůvěry.

10 8 Architektonické řešení objektů Stávající objekt Stávající objekt tvoří vstup do školního areálu z návsi obce a je rekonstruován tak, aby zůstal zachován původní charakter venkovského sídla. Nachází se zde administrativní prostory, reprezentační místnost, ordinace s lůžkovou částí lékaře a psychologa, byt správce, ubytování pro učitele a hosty. Škola Hlavní vstup do školy je z centrálního prostoru areálu. Škola je symetrická stavba pavilonového typu a je rozdělena do čtyř bloků. Ve vstupním bloku je aula, specializované učebny, úsek vedení školy, kabinety, toalety, schodiště a výtah. Ve středu dispozice se nachází atrium. Okolo atria jsou soustředěny kmenové učebny, které jsou spojeny krytými terasami. Areál školy uzavírají objekty, ve kterých je umístěn bazén a tělocvična. Do této části komplexu je samostatný vstup. Objekt školy doplňuje venkovní hřiště s běžeckou dráhou. Budova jídelny je usazena v terénu níže než jsou ostatní objekty školy, vstup je možný buď propojující chodbou ze školy nebo vedlejším vstupem z terasy umístěné podél jídelny. Vstupní blok školy je jako jediný dvojpodlažní. Objekty kmenových tříd, tělocvičny a bazénu mají pultové střechy. Koleje studentů Studenti budou ubytovaní ve čtyřech pavilonech podle věku, chlapci a děvčata odděleně. Objekty bydlení jsou propojeny vstupní halou, která slouží k setkávání dětí, jako místnost ke společenským aktivitám a navazují na ni spojovací chodby jednotlivých objektů. V závislosti na svažitosti terénu jsou dva pavilony usazeny o výšku podlaží níže, než vstupní hala. Jednotlivé obytné buňky tvoří dva dvojlůžkové pokoje se společným sociálním zařízením koupelnou a oddělenou toaletou. V každém objektu se nachází pokoj vychovatele a kuchyňka. Vlastní budovy bydlení jsou navrženy dvojpodlažní. Knihovna, divadelní sál Poblíž školy a studentské koleje se nachází knihovna propojená s divadelním sálem. Objekt knihovny je drobná dřevostavba s pultovou střechou, otevřeným krovem a venkovním loubím. Divadlo je hmotnější stavba navržená v jednoduchých obdélníkových tvarech a spíše novodobých materiálech. Jeho smyslem je dosažení důstojného kulturního stánku pomocí čistých proporcí a detailů. Divadlo je navrženo tak, aby bylo možné sál využívat pro různé kulturní akce jako jsou klasické divadlo, film, koncerty nebo tanec. Hospodářský dvůr Statek v jižní části areálu s přímou návazností na přilehlá pole je jednopodlažní objekt se sedlovou střechou. Jeho funkční náplň zahrnuje stáje pro tři koně se zázemím, sklady krmiva, šatnu a seník, prostory pro chov drobných zvířat ovcí, králíků a slepic, garáže pro vozový park a zemědělské stroje, prostory pro údržbu a prádelnu. V podkroví tohoto objektu jsou klubovny pro mimoškolní činnost. Navržené řešení vychází z principů vesnické architektury. Věříme v individuální schopnosti a nerozvinuté možnosti dětské osobnosti.

11 K OMUNIKACE A SPOLUPRÁCE S ODBORNOU VEŘEJNOSTÍ 9 Rádi bychom upozornili veřejnost, že vznikla nadace, jejímž posláním je podporovat děti, které se nacházejí v tíživé životní situaci, při středoškolském studiu. Jedná se o dlouhodobou, všestrannou podporu několika desítek dětí, kterým Nadace Educa poskytne vzdělání na osmiletém kolejním gymnáziu, které pro tyto účely staví. Zájemci o studium se mohou hlásit z celé České republiky. Škola a koleje mají kapacitu pro 128 studentů, provoz bude zahájen ve školním roce 2005/2006. Celý manažerský tým Nadace Educa, společnost Open Gate a.s. a finanční skupina PPF pevně věří, že léta, která studenti stráví v kolejní škole OPEN GATE Boarding School, by mohla být velmi přínosná pro jejich osobnostní dozrávání a následné uplatnění ve světě dospělých. Pro nás všechny bude ctí sledovat, jak jejich život dostává směr a rytmus a jak se studenti pozvolna mění v sebevědomé Evropany. Vedle své mateřštiny by měli bez obtíží plynně komunikovat v anglickém jazyce a ze školy si sebou odnést takové akademické vzdělání a znalosti, které jim otevřou dveře do života nebo dalšího studia. Jistotu v tomto přesvědčení máme především v garanci kvalifikovaných českých i zahraničních pedagogických odborníků, kteří již na projektu začali spolupracovat. Studenti na našem kolejním gymnáziu dostanou ve školní i mimoškolní činnosti tu nejlepší péči, laskavost a pozornost. Naším zájmem je, aby se o možnostech, které Nadace Educa nabízí, dozvěděly rodiny a studijně nadané děti, které jsou v tíživé životní situaci. Proto jsme se rozhodli komunikovat v první řadě s řediteli dětských domovů a sociálními pracovníky. Tato aktivita s cílem upozornit potencionální uchazeče o studium probíhala celý rok 2003 a bude pokračovat i v roce následujícím. Verbální prezentace projektu byla podpořena PowerPointovou prezentací a tištěným materiálem OPEN GATE Boarding School, osmileté gymnázium, škola pro třetí tisíciletí, který byl připraven speciálně pro tento účel. Nejdříve jsme o našem projektu informovali vedoucího Odboru speciálního vzdělávání a institucionální výchovy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, pana PhDr. Jiřího Pilaře. Následně jsme informovali všechny ředitele dětských diagnostických ústavů a naše úsilí vyvrcholilo představením projektu OPEN GATE Boarding School většině ředitelů dětských domovů na jejich poradách s ředitelem jejich příslušného dětského diagnostického ústavu. Předpokládáme, že tito vedoucí pracovníci nejlépe znají své svěřence, jsou schopni posoudit jejich schopnosti, osobnostní vlastnosti, emoční stabilitu i motivaci ke kolejnímu způsobu středoškolského vzdělávání. Podobný postup jsme zvolili i v případě představení projektu Nadace Educa na půdě Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Projekt byl prezentován Odboru rodinné politiky a sociální práce v zastoupení paní JUDr. Věry Novotné a paní PhDr. Lenky Průšové a vedoucím pracovníkům všech krajů při jejich pravidelné poradě na ministerstvu. Následně jsme projekt představili v jednotlivých krajích sociálním pracovníkům odborů sociálních věcí jednotlivých obcí s rozšířenou působností. Vycházíme opět z podobné filozofie, že sociální pracovníci znají nejlépe oblast a rodiny v ní žijící. Mohou komunikovat se sociálními pracovníky z dávkového oddělení příslušných jednotlivých úřadů a dále s řediteli základních škol, které sídlí v jejich regionu. V příštím roce budeme pokračovat v navázané spolupráci a rozšíříme ji přes ové spojení se všemi základními školami v České republice. Naší snahou bude, vedle odborné veřejnosti, informovat všemi prostředky i širokou veřejnost tak, aby se co nejvíce dětí příslušného věku, nadání a sociálních poměrů mohlo ucházet o přijetí na kolejní škole OPEN GATE Boarding School a o poskytnutí nadačního daru. Podporujeme vzdělanost u studijně nadaných dětí v tíživých životních situacích.

12 10 Spolupráce s týmem připravujícím otevření školy OPEN GATE Boarding School Tým pracující na projektu OPEN GATE Boarding School zpracovával v průběhu roku 2003 veškeré podklady a dokumenty týkající se strategie školy a jejího rozvoje v nejbližších letech. Jednalo se například o nejrůznější žádosti pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a další státní instituce, proběhla řada velmi náročných jednání, byly rozpracovány dlouhodobé rámcové plány a celoroční projekty. Tým systematicky pracoval na sestavení povinné dokumentace školy, studijním plánu a evidenci legislativy, vytvářel základní prvky komunikační strategie a informačního systému školy. Dále probíhaly diskuze a rozvahy o vybavení celého areálu, podmínkách výběru studentů, ale i zaměstnanců školy. Aktivně probíhala spolupráce s renomovanou módní návrhářkou, která je autorkou návrhu na jednotný školní oděv. Přicházely také již první reakce zájemců o studium, a proběhla i jednání s prvními budoucími zaměstnanci areálu atd. Z viditelných úspěšných kroků školy OPEN GATE Boarding School lze zvlášť vyzdvihnout: v srpnu 2003 schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, učební dokumenty školy se zaměřením na výuku živých jazyků, v březnu 2004 byla škola zařazena do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, v průběhu roku byla zpracována koncepce mimoškolní činnosti, byla vybrána společnost na ušití jednotného školního oděvu dle vybraného návrhu. Nic není mocnější než dobrý úmysl, který změníme ve skutečnost. Stefan Zweig

13 FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Finanční situace Nadace Educa Zdroje získávání finančních prostředků Pravidla Nadace Educa pro poskytování nadačních darů Použití majetku Nadace Educa Zpráva o auditu pro správní radu Nadace Educa Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha účetní závěrky

14 FINANČNÍ SITUACE NADACE EDUCA 12 Přehled přijatých darů Dárce Výše daru (v Kč) Česká pojišťovna a.s Česká produkční 2000, a.s Home Credit Finance a.s ČP Leasing, a.s Ostatní Celkem Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Nadace poskytla jeden příspěvek, a to společnosti Open Gate a.s. ve výši Kč. Přehled o majetku a závazcích Zdroje získávání finančních prostředků Nadace Educa získává prostředky pro svoji činnost zejména: formou darů od právnických a fyzických osob jako výnos z veřejných sbírek, loterií, tombol, kulturních, společenských, sportovních, vzdělávacích a obdobných akcí pořádaných v souladu s platnými právními předpisy jako výnosy z majetkových účastí nadace v obchodních společnostech, které nadace nabyla za podmínek stanovených Zákonem o nadacích a nadačních fondech formou grantů od tuzemských i zahraničních subjektů jako příjmy z pronájmu nemovitostí jako výnosy z nákupu cenných papírů vydaných státem nebo cenných papírů, za jejichž splacení se stát zaručil, a které nadace nabyla za podmínek stanovených Zákonem o nadacích a nadačních fondech jako příjmy z ostatních činností

15 FINANČNÍ SITUACE NADACE EDUCA 13 Pravidla Nadace Educa pro poskytování nadačních darů 1. Nadační příspěvky mohou být poskytovány fyzickým i právnických osobám v souladu se Statutem Nadace Educa. 2. Nadační příspěvek může být poskytnut: formou poskytnutí finančních prostředků formou poskytnutí konkrétních věcí či služeb formou zajištění realizace určitých dodávek služeb či věcí (materiálu) jakoukoli jinou formou, kterou správní rada v konkrétním případě shledá vhodnou či účelnou 3. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada na základě písemné žádosti, která musí obsahovat zejména tyto náležitosti: u fyzických osob jméno, bydliště žadatele a rodné číslo u právnických osob plný název, sídlo, registraci právnické osoby, bankovní spojení, identifikační číslo podrobné zdůvodnění žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku požadovanou výši nadačního příspěvku rozpočet předpokládaných výdajů předpokládané finanční zajištění z vlastních zdrojů, sponzorský příspěvek apod. 4. Nadační příspěvek může správní rada poskytnout také uchazeči jako zpracovateli tématu vyhlášeného správní radou, který byl vybrán na základě vyhlášeného výběrového řízení. 5. Správní rada nadačního fondu může rozhodnout o poskytnutí nadačního příspěvku i v jiných případech (a to i bez žádosti), výlučně dle svého uvážení. 6. V případě, že se o nadačním příspěvku rozhoduje na základě žádosti nebo výběrového řízení, je správní rada povinna do 60 dnů po obdržení žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku nebo do 60 dnů po uzavření výběrového řízení vyrozumět žadatele o tom, zda mu bude poskytnut nadační příspěvek či nikoli a v případě výběrového řízení vyrozumět všechny účastníky řízení. 7. Přehled poskytnutých nadačních příspěvků bude zveřejňován ve výroční zprávě nadace.

16 FINANČNÍ SITUACE NADACE EDUCA 14 Použití majetku Nadace Educa 1. Majetek nadace lze použít pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými v nadační listině nebo v tomto statutu jako nadační příspěvek a k úhradě nákladů souvisejících se správou nadace. 2. Jednou z forem poskytování finanční podpory pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí jsou stipendijní programy a jednorázová stipendia, která Nadace Educa pro splnění svého poslání může vytvářet a poskytovat. Takové stipendijní programy a jednorázová stipendia (nadační příspěvky) musí sloužit pro financování vzdělávání dětí, a to i v zahraničí. 3. Další z forem poskytování všestranné podpory, včetně finanční podpory dětí z dětských domovů a sociálně slabších rodin, může mít podobu poskytování nadačních příspěvků určených na financování pomoci při přípravě a realizaci kvalitních aktivit zaměřených na volný čas těchto dětí. 4. Pro splnění svého poslání může Nadace Educa poskytnout nadační příspěvek právnické osobě, jejíž činnost směřuje k zajištění zákonem vyžadovaných podmínek nutných pro vznik školního zařízení typu gymnázia nebo obdobného typu, eventuálně gymnázia v internátní formě se zajištěním celodenního stravování a související péčí o studenty. 5. Pro splnění svého poslání, které mimo jiné spočívá ve vytvoření finančních podmínek pro poskytování zdravotní péče v soukromém zdravotnickém zařízení, může nadace poskytnout nadační příspěvek: pro fyzickou či právnickou osobu na organizaci a podporu zdravotní prevence, pro fyzickou osobu na úhradu nákladů spojených s poskytovanou či již poskytnutou zdravotní péčí a léčebnými výlohami, pro fyzickou či právnickou osobou jako příspěvek na vlastní provoz takového zařízení, pro právnickou osobu jako příspěvek na investiční či provozní výdaje do přístrojů a zařízení.

17 ZPRÁVA O AUDITU PRO SPRÁVNÍ RADU NADACE EDUCA 15 Na základě provedeného auditu jsme dne 31. května 2004 vydali o účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadace Educa k 31. prosinci Za účetní závěrku je odpovědná správní rada nadace. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných nadací a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace Nadace Educa k 31. prosinci 2003 a výsledku hospodaření za rok 2003 v souladu se Zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Ověřili jsme též soulad ostatních finančních informací uvedených v této výroční zprávě s auditovanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s námi ověřenou účetní závěrkou. V Praze dne 11. června 2004 KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. Ing. Pavel Závitkovský Osvědčení číslo 71 Osvědčení číslo 69

18 ROZVAHA K (v tis. Kč) 16 Stav k poslednímu dni účetního období AKTIVA A. Dlouhodobý majetek celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2. Software 3. Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Pozemky 2. Umělecká díla, předměty a sbírky 3. Stavby 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 6. Základní stáda a tažná zvířata 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem Podíly v ovládaných a řízených osobách 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem 3. Dlouhodobé cenné papíry držené do splatnosti 4. Půjčky organizačním složkám 5. Ostatní dlouhodobé půjčky 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 2. Oprávky k softwaru 3. Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 6. Oprávky ke stavbám 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

19 ROZVAHA K (v tis. Kč) 17 Stav k poslednímu dni účetního období AKTIVA B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem Materiál na skladě 2. Materiál na cestě 3. Nedokončená výroba 4. Polotovary vlastní výroby 5. Výrobky 6. Zvířata 7. Zboží na skladě a v prodejnách 8. Zboží na cestě 9. Poskytnuté zálohy na zásoby II. Pohledávky celkem Odběratelé 2. Směnky k inkasu 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 4. Poskytnuté provozní zálohy 5. Ostatní pohledávky 6. Pohledávky za zaměstnanci 7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 8. Daň z příjmů Ostatní přímé daně 10. Daň z přidané hodnoty 11. Ostatní daně a poplatky 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočty orgánů územních samosprávných celků 14. Pohledávky za účastníky sdružení 15. Pohledávky z pevných termínovaných operací 16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů 17. Jiné pohledávky 18. Dohadné účty aktivní 19. Opravná položka k pohledávkám III. Krátkodobý finanční majetek celkem Pokladna 2. Ceniny 3. Účty v bankách Majetkové cenné papíry k obchodování 5. Dluhové cenné papíry k obchodování 6. Ostatní cenné papíry 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 8. Peníze na cestě (+/-) IV. Jiná aktiva celkem Náklady příštích období 2. Příjmy příštích období 5 5. Kurzové rozdíly aktivní AKTIVA CELKEM

20 ROZVAHA K (v tis. Kč) 18 Stav k poslednímu dni účetního období PASIVA A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků II. Výsledek hospodaření celkem Účet výsledku hospodaření 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 1 B. Cizí zdroje I. Rezervy Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem Dlouhodobé bankovní úvěry 2. Emitované dluhopisy 3. Závazky z pronájmu 4. Přijaté dlouhodobé zálohy 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 6. Dohadné účty pasivní 7. Ostatní dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky celkem Dodavatelé Směnky k úhradě 3. Přijaté zálohy 4. Ostatní závazky 5. Zaměstnanci 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 8. Daň z příjmů 9. Ostatní přímé daně 10. Daň z přidané hodnoty

21 ROZVAHA K Stav k poslednímu dni účetního období PASIVA Ostatní daně a poplatky 12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů 15. Závazky k účastníkům sdružení 16. Závazky z pevných termínových operací 17. Jiné závazky 18. Krátkodobé bankovní úvěry 19. Eskontní úvěry 20. Emitované krátkodobé dluhopisy 21. Vlastní dluhopisy 22. Dohadné účty pasivní 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 400 IV. Jiná pasiva celkem Výdaje příštích období 2. Výnosy příštích období 3. Kurzové rozdíly pasivní PASIVA CELKEM

22 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K (v tis. Kč) Činnost Činnost Činnost Činnost hlavní hospodářská hlavní hospodářská A. NÁKLADY I. Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu 2. Spotřeba energie 1 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4. Prodané zboží II. Služby celkem Opravy a udržování 6. Cestovné 7. Náklady na reprezentaci 8. Ostatní služby 203 III. Osobní náklady celkem Mzdové náklady 10. Zákonné sociální pojištění 11. Ostatní sociální pojištění 12. Zákonné sociální náklady 13. Ostatní sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem Daň silniční 15. Daň z nemovitostí 16. Ostatní daně a poplatky 4 V. Ostatní náklady celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18. Ostatní pokuty a penále 19. Odpis nedobytné pohledávky 20. Úroky 21. Kurzové ztráty 22. Dary 23. Manka a škody 24. Jiné a ostatní náklady 7 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 27. Prodané cenné papíry a podíly 28. Prodaný materiál 29. Tvorba rezerv 30. Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 32. Poskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem

23 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K (v tis. Kč) Činnost Činnost Činnost Činnost hlavní hospodářská hlavní hospodářská B. VÝNOSY I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Tržby za vlastní výrobky 2. Tržby z prodeje služeb 3. Tržby za prodané zboží II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem Změna stavu zásob nedokončené výroby 5. Změna stavu zásob polotovarů 6. Změna stavu zásob výrobků 7. Změna stavu zvířat III. Aktivace celkem Aktivace materiálu a zboží 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV. Ostatní výnosy celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13. Ostatní pokuty a penále 14. Platby za odepsané pohledávky 15. Úroky Kurzové zisky 17. Zúčtování fondů 18. Jiné ostatní výnosy V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 21. Tržby z prodeje materiálu 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 23. Zúčtování rezerv 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 25. Zúčtování opravných položek VI. Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 27. Přijaté příspěvky (dary) 28. Přijaté členské příspěvky VII. Provozní dotace celkem Provozní dotace Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 8 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 Druh obecně prospěšných služeb... 4 Placené fakultativní služby...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Výroční zpráva byla zpracována ke dni 30.6.2011. 2 Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Úvodní slovo předsedkyně správní rady... 5 Základní informace

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více