Domácí hospic Jordán. obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva Umožnit nemocným a umírajícím být mezi svými blízkými doma...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domácí hospic Jordán. obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2013. Umožnit nemocným a umírajícím být mezi svými blízkými doma..."

Transkript

1 Domácí hospic Jordán obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2013 Umožnit nemocným a umírajícím být mezi svými blízkými doma...

2 Vážení a milí, setkáváme se nad výroční zprávou Domácího hospice Jordán (DhJ) za rok Rok 2013 byl třetím rokem působení DhJ v okrese Tábor jako neziskové organizace, která poskytuje specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným pacientům, kteří si přejí prožít čas, který jim zbývá, doma a jejich blízkým, kteří o ně v tomto čase pečují. Rok 2013 byl pro nás opět velmi intenzivní. Díky grantu skupiny ČEZ a veřejnosti, která v tomto grantu pro DhJ hlasovala 3704 hlasy na internetu a při akci Žijeme Londýnem, jsme získali 500 tisíc Kč na provoz zdravotnické části hospice a mohli jsme i mimo jiné přijmout další zdravotní sestru na plný úvazek. Tím jsme mohli více nemocným poskytnout domácí hospicovou péči a umožnit jim zemřít doma mezi svými blízkými. Velmi nás těší a zavazuje přízeň veřejnosti, která nám svými dary umožňuje vykonávat tuto službu u našich rodin a díky které tak DhJ nadále funguje. Bez našich dárců bychom nemohli tuto péči vůbec poskytovat. Stále se bohužel pohybujeme v legislativním prostředí, které domácí hospicové péči nepřeje. Zdravotní pojišťovny stále odmítají hradit paliativní péči mobilních hospiců. Hospici to přináší velkou finanční nejistotu každý rok. Nikdy nevíme na začátku roku, jaký objem finančních prostředků se nám podaří sehnat na péči, kterou umírajícím a jejich blízkým poskytujeme. Stejně tak čekají i pečující a nemocní na větší podporu státu, pečující se musejí v čase těžké nemoci vzdát svého zaměstnání s nejistým návratem do práce. Věřme, že se postupně i tato situace zlepší, že každému, kdo bude mít přání být doma mezi svými blízkými až do konce svého života, toto přání bude splněno. Podle výzkumu agentury STEM/MARK a domácího hospice Cesta domů v Praze si 78% obyvatel ČR přeje zemřít doma mezi svými blízkými, stejné procento lidí však umírá jinde. Přes všechny překážky, které stále musíme v naší činnosti překonávat, to však byl rok pěkný a pro nás velmi důležitý. Stále více rodin se na nás obrací s žádostí o paliativní péči, poradenství, roste zájem o kompenzační pomůcky i o terénní odlehčovací služby. Náš zdravotnický tým dosáhl nejvyššího možného specializačního vzdělání v paliativní péči. Hlavní lékařka DhJ v tomto roce úspěšně dokončila specializaci v oboru Paliativní medicína, zdravotní sestry absolvovaly kurz ELNEC (mezinárodní kurz paliativní péče). Koncem roku jsme díky grantu Ministerstva zdravotnictví ČR a Občanského sdružení TŘI mohli realizovat tisk informačních letáků o paliativní péči poskytované naším domácím hospicem. Ministerstvo zdravotnictví nám koncem roku poskytlo grant na projekt Domácí hospic Jordán rozvoj a spolupráce z Programu švýcarsko-české spolupráce na IT a osvětovou a vzdělávací činnost. V tomto roce jsme realizovali z projektu kurz pro dobrovolníky a svépomocná setkávání ČAJE, hlavní část tohoto grantu bude realizována v roce 2014 a I v tomto roce jsme se snažili šířit informace o paliativní péči mezi veřejností i formou kulturních a osvětových akcí. Můžeme také napsat, že se Bleší trhy pro hospic staly vyhledávanými a nás velmi těší tato podpora obyvatel Tábora a okolí pro naši činnost. Na západ od našich hranic je komunitní podpora neziskových organizací běžnou věcí a my věříme, že tak to bude běžné jednou i u nás. Děkujeme všem, kteří s námi šli rokem 2013, ať již jako dárci, podporovatelé, příznivci. Děkujeme rodinám našich klientů, které v nás vložili důvěru v pro ně tak těžkém a důležitém čase, vážíme si toho a skláníme se před jejich statečností, láskou a péčí, kterou věnovali svým blízkým. Při psaní této zprávy již víme, že i ten další rok bude stejně intenzivní. Věříme, že se i v něm sejdeme nad dalšími zprávami z DhJ. Srdečně vás zdravíme Marie Sovadinová a Jana Špačková Chalupská 2

3 Domácí hospic Jordán, o.p.s. je nezisková organizace poskytující paliativní péči na Táborsku. Poskytuje služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám, které se rozhodnou pečovat o své umírající blízké doma. Cílem je umožnit lidem s nevyléčitelným onemocněním v pokročilém a konečném stadiu nemoci zůstat v kruhu svých blízkých, ulevit od bolesti a dalších tělesných i duševních obtíží. Domácí hospic Jordán je obecně prospěšná společnost, nestátní zdravotnické zařízení a registrovaný poskytovatel sociálních služeb (odborné sociální poradenství, terénní odlehčovací služby). V rámci našich služeb poskytujeme domácí hospicovou péči, hospicovou poradnu, terénní odlehčovací služby, půjčovnu kompenzačních pomůcek, Kurzy pro pečující, svépomocná setkávání ČAJE a doprovázení pozůstalých. Nedílnou součástí naší činnosti jsou též dobrovolníci. Klientům domácí hospicové péče poskytujeme ve zdravotnické části péči 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Multidisciplinární tým DhJ pracuje ve složení: Lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, pečovatelka, psychoterapeutky, psychiatr, duchovní a dobrovolníci. Domácí hospicová péče Během roku 2013 jsme pečovali o 30 terminálně nemocných pacientů, u kterých jsme vykonali 567 návštěv a 2468 odborných zdravotnických výkonů. 2 pacienty jsme přejímali z roku Nejkratší doba péče byla 1 den, nejdelší u pacientů přijatých v roce dní, ale nejdelší doba péče byla u pacienta, který byl přijat v roce 2012 a zemřel v roce dní. V péči bylo 14 mužů a 16 žen. Průměrný 3

4 věk byl 71,7 let, nejmladšímu pacientovi bylo 38 let, nejstaršímu 94 let. Nejvíce pacientů bylo z Tábora, dále následovalo Sezimovo Ústí, Bechyně, Mladá Vožice, Chýnov a menší obce po celém okrese Tábor. K cestám do domácností našich pacientů má zdravotnický tým k dispozici dva automobily značky Škoda. V poradně jsme poskytli 90 zdravotně sociálních konzultací rodinám, které stály před rozhodnutím pečovat o svého umírajícího v domácím prostředí. Odborné sociální poradenství Posláním poradny je poskytovat občanům informace, podporu a doprovázení v době vážného, dlouhodobého, onkologického onemocnění a v nelehké době po úmrtí blízkého člověka. Na poradnu se nejčastěji lidé obracejí v situaci, kdy zvažují péči o svého blízkého, či již dlouhodobě pečují a cítí se péčí vyčerpáni. Dále lidé, kteří se stali pozůstalými. Nabízíme jim možnost doprovázení v době zármutku, podporu a pomoc zorientovat se v nastalé situaci, adaptovat se na nové změny v životě i pomoc s řadou úředních záležitostí, které jsou spojené s úmrtím blízkého člověka. V poradně evidujeme 628 poradenských kontaktů. 4

5 Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služby poskytujeme lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Péče v domácím prostředí je pro nemocného člověka velkým darem, pro pečujícího však často bývá velmi náročná, pokud nemá možnost odpočinku a načerpání sil. Cílem služby je proto nejen odlehčení nemocným lidem formou pomoci s úkony soběstačnosti a sebeobsluhy, ale i jejich blízkým v jejich domácím prostředí formou jednorázové, či opakované pomoci (zpravidla 1-2 hod denně)v Táboře a jeho okolí do 25 km. V r jsme poskytli 407,5 h terénní odlehčovací služby 5 klientům. Nejčastější zájem je o pomoc s osobní hygienou a dohled u nemocného. Terénní odlehčovací služby bychom rádi rozvinuli více, dle požadavků klientů. Již od počátku jsme však limitováni nedostatkem finančních prostředků, na tuto službu nedostáváme žádnou dotaci od MPSV a jsme tak závislí na darech a dotaci od města Tábor, která nám velmi pomáhá při realizaci této sociální služby. Půjčovna kompenzačních pomůcek Možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek je pro nemocné i jejich blízké velmi významnou pomocí v jejich situaci. Tyto pomůcky přispívají ke zvýšení kvality života i předcházení různých komplikací nejen u nemocných, ale i u jeho pečujících (proleženiny, bolesti zad, atd.). Pomůcky zapůjčujeme našim pacientům i široké veřejnosti. V r jsme zapůjčili 64 pomůcek 43 uživatelům. Nejčastěji se jednalo o chodítka, vozíky, elektrická lůžka, toaletní židle a antidekubitní pomůcky různých typů. 5

6 Kurzy pro pečující I v tomto roce proběhly bezplatné kurzy pro rodinné pečující. Jejich cílem je poskytnutí podpory a praktických informací pečujícím a vytvoření prostoru pro možnost sdílení zkušeností a předávání informací. Pečující se měli v rámci jednotlivých bloků možnost seznámit nejen se základními ošetřovatelskými dovednostmi, ale i se sociálně-právním minimem, péčí o sebe sama a duchovními potřebami nemocných. Kurzů se v průběhu roku zúčastnilo 14 pečujících. Čaje V roce 2013 jsme přišli s novinkou Setkání pečujících Čaje. Čaje probíhají 1x měsíčně ve spolupráci s G-centrem Tábor formou večerních setkání (např. o výživě u seniorů, opatrovnictví blízké osoby, možnostech fyzioterapie v domácím prostředí, pobytových službách, možnosti psychiatrické pomoci u lidí s demencí apod.). Tyto besedy se střídají se setkáními s psychoterapeutkou zaměřenými na péči o sebe sama, na oblast vztahů a toho, co pečující při pečování prožívají. Po přednášce je možné si s ostatními účastníky společně popovídat o svých zkušenostech, pocitech a vyměnit si praktické informace. Účast je zdarma. Děkujeme G-centru za laskavé zapůjčení prostor pro tato setkávání. Setkání se v průběhu roku zúčastnilo 15 pečujících. Vzpomínková setkání Doprovázení rodin našich pacientů formou pravidelných vzpomínkových setkání je důležitou součástí našich služeb. Během vzpomínkových setkání si pozůstalí pacientů našeho hospice mohou vzájemně popovídat a vyměnit zkušenosti s tím, jak se vyrovnávají se ztrátou svého blízkého. Ze zkušenosti víme, že pro pozůstalé je nejvíce přínosné setkání se členy týmu, kteří byli přítomni umírání jejich nemocného a doprovázeli je na této nelehké cestě. Setkáním proto bývá přítomno několik členů týmu - sociální pracovnice, vrchní sestra, též hospicové lékařky, psychoterapeutka, či pečovatelky. Pro pozůstalé jsme ve spolupráci s chráněnou dílnou Auritus vytvořili Knihu vzpomínek, do které mohou pozůstalí vlepovat fotografie svých blízkých, napsat vzpomínku, či vzkaz. Celkem se v průběhu roku zúčastnilo setkání 18 pozůstalých rodinných příslušníků. 6

7 Naši dobrovolníci Dobrovolníci jsou od počátku nepostradatelnou součástí našeho týmu. Někteří z nich pomáhají pravidelně, jiní při jednorázových akcích. V r proběhl další dobrovolnický kurz, noví dobrovolníci se již v jeho průběhu aktivně zapojili do pomoci. Pomáhali při benefičních akcích (koncerty, bleší trhy), akcích pro veřejnost (dny otevřených dveří, kurzy pro rodinné pečující), propagaci hospicových akcí a dění v hospici, správě facebooku, webových stránek, dovozu kompenzačních pomůcek pro naše pacienty, fotodokumentaci našich akcí, ale i řízení projektů, supervizi, či jako dobrovolní lékaři. Celkem dobrovolníci odpracovali 178 h, tj. cca 0,1 úvazku. Přehled akcí, které jsme zorganizovali, nebo se jich zúčastnili Vzhledem k blížícím se Vánocům jsme výjimečně třetí středu v měsíci zakončili letošní běh Čajů povídáním O pečování v předvánočním čase s naší vedoucí sociálních služeb Evou Špallovou Závěrečným slavnostním setkáním jsme zakončili vzdělávací kurz pro nové dobrovolníky. Někteří z našich dobrovolníků se rozhodli pomáhat v zázemí hospice, jiní se připravovali i na pomoc v rodinách. Jsme rádi, že můžeme přivítat mezi námi nové dobrovolníky. Práce dobrovolníků nám velmi pomáhá a opravdu si jich vážíme Proběhlo dobrovolnické setkání spojené s reflexí dobrovolnického kurzu. Nejvíce oslovilo většinu účastníků téma Komunikace s umírajícím a film o umírání V G-Centru proběhlo další setkání pečujících Čaje. Pro listopadové setkání, které zaštítila psychoterapeutka Y. Kunová, jsme vybrali téma Jak pečovat, když už je toho na mě moc Na pravidelné pondělní schůzce týmu jsme poblahopřáli naší lékařce MUDr. Heleně Staňkové v pátek složila atestační zkoušku v oboru paliativní medicína Po dlouhých debatách jsme odsouhlasili nové logo našeho hospice. Logo jsme slavnostně představili veřejnosti na večerní Dobročinné aukci uměleckých děl Na listopadovou sobotu jsme připravili další bezplatný kurzu pro pečující, který je určen těm, kdo již pečují či péči o blízkého zvažují. Kurzu se zúčastnilo 12 začínajících i dlouhodobě rodinných pečujících Paní ředitelka Jana Špačková Chalupská a sociální pracovnice Eva Špallová se zúčastnily valné hromady Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, která se tentokrát kona- 7

8 la v prostorách Hospice sv. Lazara v Plzni. Zástupci organizací řešili provozní záležitosti týkající se hospicové péče a již tradičně se sešly i tři pracovní skupiny hospicových pracovníků lékařů, vrchních a staničních sester a sociálních pracovníků, aby se podělily o své zkušenosti z hospicové práce, o své radosti i starosti V hospici proběhlo další Vzpomínkové setkání rodin, kterým jsme pomáhali s péčí. Náš hospic se v rámci našich služeb a péče se věnujeme i pozůstalým. Proto rádi nabízíme prostory našeho hospice pro tato vzpomínková setkání, na kterých si pozůstalí mohou vzájemně popovídat a vyměnit zkušenosti s tím, jak se vyrovnávají se ztrátou svého blízkého Pět pracovnic z Oblastní charity Pelhřimov, ve složení tři zdravotní sestry, jedna lékařka a jedna sociální pracovnice, se u nás zúčastnily jednodenní stáže I v říjnu proběhlo v G-Centru pravidelné setkání pečujících Čaje Pro říjnové setkání připravila Tereza Horská přednášku Opatrovnictví blízké osoby Eva Špallová přednášela o domácí hospicové péči studentům Střední zdravotnické školy v Táboře Večerním seminářem pokračovalo vzdělávání našich dobrovolníků. Tentokrát na téma Dobrovolnické dokumentace s koordinátorkou dobrovolníků a vedoucí sociálních služeb Evou Špallovou Navštívily náš hospic zdravotní sestry z anglického hospice Treetops Hospice, v hrabství Derbyshire ve Velké Británii. Paní Kathy Longden, Director of clinical services a Coreen Astle s námi sdílely své zkušenosti v oblasti domácí péče o dlouhodobě nemocné a umírající pacienty. Návštěva byla pro nás velmi zajímavá a podnětná. Věříme, že naše vzájemná spolupráce bude v budoucnu pokračovat. Děkujeme panu Gerrymu O Neilovi, který je naším dárcem, že laskavě uhradil všechny náklady spojené s touto návštěvou Rozhodli jsme se zapojit do 2. ročníku akce Živé knihovny s názvem Nesuď knihu podle obalu, která proběhla v Městské knihovně Tábor. Pracovníci Domácí hospice Jordán prezentovali svým vypůjčitelům z řad žáků základních a studentů středních škol i veřejnosti téma Bolest, umírání a smrt V rámci akce Drážské jablko-braní, pořádané Okrašlovacím spolkem pro Nadějkov a okolí, jsme měli možnost prezentovat domácí hospicovou péči na Táborsku. Děkujeme za pozvání a zájem o náš hospic, který účastníci jablkobraní podpořili i finančně I v září jsme uspořádali setkání pečujících Čaje. Téma bylo velmi žádané: Vztahy mezi pečujícím a nemocným blízkým a řešení konfliktů. Přednášku připravila a na dotazy účastníků odpověděla naše psychoterapeutka Elen Strupková Naše psychoterapeutka Elen Strupková připravila sebezkušenostní seminář na téma duchovních potřeb a komunikace s umírajícím V Brně se konala Česko-slovenská konference paliativní medicíny, které se zúčastnily paní ředitelka Jana Špačková, hlavní lékařka MUDr. H. Staňková a vrchní sestra Barbora Nováková. Paní doktorka Staňková na konferenci prezentovala práci našeho hospice Během Táborských slavností jsme měli otevřeno- proběhla akce Přijďte si k nám odpočinout. Díky pomoci našich dobrovolníků byla akce úspěšná. Rádi vzpomínáme na řadu milých setkání s návštěvníky našeho hospice. 8

9 Navštívila nás sociální pracovnice paní Mgr. Pavla Krčová z Domácího hospice Knížete Václava v Kladně. Rádi jsme se s ní podělili o naše zkušenosti V návaznosti na květnovou přednášku proběhla v rámci tradičního Dne pro druhé v hospici dobrovolnická pomoc dětí z 1. třídy základní školy Orbis Pictus I v červnu proběhlo Vzpomínkové setkání rodin. Jeho účastníci si mohli zapálit svíčku za své blízké a vzájemně si popovídat a vyměnit zkušenosti s tím, jak se vyrovnávají se ztrátou Pokračoval kurz pro naše dobrovolníky. Pozvání přijala sestra Rychlé záchranné pomoci, která připravila pro dobrovolníky kurz první pomoci Naše paní doktorka Helena Staňková a vrchní sestra Barbora Nováková se zúčastnily Evropské konference Asociace paliativní péče (EAPC) konané v Praze Květnové Čaje na téma pobytových služeb pro nás připravily sociální pracovnice G-centra Stanislava Kolářová a Jitka Říhová Marie Sovadinová představila Domácí hospic Jordán na Dětské vikariátní pouti v Chýnově Naše vedoucí sociálních služeb Eva Špallová besedovala o dobrovolnictví s žáky táborské základní školy Orbis Pictus Jsme se zúčastnili Noci literatury, kterou pořádala Městská knihovna Tábor. V zázemí hospice předčítal rozhlasový režisér Aleš Vrzák z knihy Deštník pro tento den Jana Špačková a Marie Sovadinová byly pozvány na besedu o DHJ, která byla součástí programu Dnů na podporu mobilní hospicové péče sv. Kleofáše v Třeboni Kurz našich dobrovolníků pokračoval jejich seznámením se s ošetřovatelským minimem Domácí hospic Jordán se zúčastnil setkání Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče (APHPP) v Praze Proběhly dubnové Čaje na téma rehabilitace v domácí péči s fyzioterapeutkou Martinou Slabovou Domácí hospic Jordán opět zorganizoval Vzpomínkové setkání rodin Tato dubnová sobota byla opět vyhrazena pro Kurz pro pečující. Účastníci byli seznámeni se sociálně-právním minimem pečujícího, prakticky si vyzkoušeli ošetřovatelské minimum a získali rady jak předcházet vyčerpání a únavě. V průběhu kurzu byl i vytvořen prostor pro předávání vzájemných zkušeností mezi pečujícími Dubnovým setkáním pokračoval náš Dobrovolnický kurz, tentokrát pod vedením naší lékařky Heleny Staňkové Proběhlo další setkání pečujících Čaje. V březnu opět s psychoterapeutkou E.Strupkovou na téma hranic odpovědnosti při pečování Prezident APHPP pan Jakub Forejt s paní Václavovičovou převzali fotografie z putovní výstavy Nevšední tvář radosti, kterou jsme připravili společně s Městskou knihovnou Tábor. Této příležitosti zástupci APHPP využili i k návštěvě našeho hospice Naše zdravotní sestry Barbora Nováková a Alena Zdeňková se zúčastnily ve Františkových Lázních konference Paliativní medicína a hospicová péče. 9

10 V prostorách hospice proběhlo další setkání v rámci vzdělávacího dobrovolnického kurzu. Pro toto setkání připravila program naše psychoterapeutka Elen Strupková Zástupci Domácího hospice Jordán se zúčastnili setkání Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče (APHPP) v Čerčanech V G-Centru proběhlo další setkání pečujících Čaje. Tématem únorového setkání byla výživa ve stáří. Přednášku připravila naše zdravotní sestra Věra Tichá Jsme zahájili další běh vzdělávacího kurzu pro naše dobrovolníky. Úvodního setkání se za náš hospic zúčastnily Jana Špačková a Eva Špallová Jana Špačková byla pozvána do táborské Střední zdravotnické školy, aby studenty seznámila se všemi aspekty domácí hospicové péče V únoru nás navštívil pan Antonín Randa, předseda sdružení Cesta 121 a šéfredaktor Katolického týdeníku. Sdružení Cesta 121 pomáhá stárnoucím kněžím a duchovním, kteří potřebují pomoc a péči. Velice nás těší, že se sdružení rozhodlo nám zapůjčit elektrický vozík pro naše klienty Jana Špačková a Eva Špallová byly pozvány na besedu o domácí hospicové péči, která proběhla v Sedlci-Prčici. Obě se besedy rády zúčastnily a podělily se s účastníky o své zkušenosti V roce 2013 jsme přišli s novinkou Setkání pečujících Čaje. Čaje budou probíhat vždy každou 4. středu v měsíci v G-centru. Na leden připravila přednášku naše psychoterapeutka Mgr. Elen Strupková. Téma přednášky bylo: Jak pečovat o sebe sama a předcházet únavě a vyčerpání , a Pro zdravotnický personál a sociální pracovníky jsme připravili v táborské nemocnici konferenci Domácí hospic Jordán. Přednášejícími byli naši zaměstnanci a spolupracovníci vrchní sestra Barbora Nováková, zdravotní sestra Věra Tichá, psychoterapeut Marek Adamczuk a sociální pracovnice Eva Špallová. 10

11 Dopis od rodiny pacienta, který byl v péči Domácího hospice Jordán Vážení, chtěli bychom vám všem v Domácím hospici Jordán poděkovat za čas, kdy jste do naší rodiny chodili pečovat o našeho dědečka. Byl to pro nás všechny velmi důležitý čas a jen díky vám a vaší péči mohl dědeček být doma, bez bolesti a mohl umřít mezi námi. Dědeček měl rakovinu 4 roky, 2 roky jsme o jeho nemoci věděli všichni. Stále se tvářil, že je to dobré a ono to i tak vypadalo. Bolesti neměl, chodil, pracoval doma i na zahrádce. V roce 2013 se jeho stav začal horšit, hůř se mu chodilo, začal mít bolesti nohou, lékaři říkali, že je to spojené s dnou, kterou léta trpěl. Postupně ho zařadili do léčebného programu, ale bolesti nohou trvaly dále. Mladý lékař v krajské nemocnici neměl mnoho zkušeností ani trpělivosti a naše rodina hledala možnosti jiné. Jak se postupně dědečkův stav horšil, objevovaly se informace o domácím hospici. Dědeček do nemocnice nechtěl, ale o hospici také moc slyšet nechtěl. Trávili s babičkou čas na své zahradě. Měl už ale veliké bolesti, nemohl spát, nemohl jíst, strašně se potil. Lékař v krajské nemocnici říkal, že to děda musí zvládnout a bojovat. Chtěli jsme léky na bolest, ale i když nějaké dostal, bolesti byly obrovské. Postupně už se dědeček nemohl postavit na nohy, nedošel na WC, hrozně zhubl. Postupně se jeho stav horšil, a jedno říjnové ráno byl stav tak vážný, že byl odvezen do nemocnice. To už bylo jasné, že mnoho času nezbývá. Probírali jsme v rodině, jaké máme možnosti: 1) děda zůstane v nemocnici, tam ale víme, že být nechce 2) z nemocnice půjde domů, aby byl s babičkou, ve městě, kde žijí, však není taková péče, která by zajistila domácí hospicovou péči. Takže jakmile se stav zhorší, bude převezený do nemocnice, kde být nechce. 3) převezeme dědečka do Tábora, kde je domácí hospic a kde bydlíme, budou u nás doma i s babičkou, bude k nám chodit domácí hospic, který je schopný se postarat o dědu, aniž by musel do nemocnice Nejprve se zdálo, že to nebude snadné, padaly otázky: Co, když tím vezmeme dědovi naději? Nebude znamenat péče hospice, že vlastně předem skládáme zbraně a že to znamená, že zemře? A jak to všechno zvládneme? Ale upřímně, nebyly to hlavně naše strachy? Zjistili jsme, že když požádáme o péči domácího hospice, dostaneme naději, která je důležitá nejen pro něj, ale pro nás všechny. Naději, že NEBUDE MÍT BOLESTI, (které ho poslední dobou krutě trápily a tím trpěla i celá rodina), že nebude sám, že bude doma. Rozhodnutí ale bylo hlavně na něm. Kupodivu, když mu babička řekla, o čem jsme vedli všichni dlouhé hovory, souhlasil, přestože předtím o hospici nechtěl slyšet. Domluvili jsme se s vaším hospicem, zda byste dědečka mohli přijmout do péče, a co máme dělat, když potřebujeme převoz z nemocnice k nám domů. O tom, jak probíhal převoz se nebudeme dlouze rozepisovat, bylo by to na samostatný dopis, uvedeme jen, že byl velmi dramatický, na samotném přesunu ze sanity do bytu se museli podílet hasiči, za což jim patří velký dík, neboť dispečink nemocnice ve městě, kde dědeček ležel, vyhodnotil jeho zdravotní stav jako dobrý a poslal ho na dálkový převoz ve staré sanitě, bez pásů, dědeček padal cestou z lehátka, do sanitky posadili další pacienty, které rozváželi po krajském městě a teprve potom se vydali na cestu do Tábora. Řidič byl sám, neměl lůžko, ze kterého by dědeček při výnosu nespadl, a my jsme tak museli požádat o pomoc hasiče. Jen díky nim vše dobře dopadlo a dědeček se tak ocitl u nás doma. Tím také končilo vše dramatické, co předcházelo přijetí do vaší péče. Za chvíli poté, co byl dědeček uložen do postele, kterou jste nám zapůjčili, přišla sestřička s lékařkou vašeho hospice. Prohlédly dědečka, vše sepsaly, dědeček dostal léky proti bolesti, obě s dědečkem hovořily o samotě. Pak dědeček usnul a paní doktorka si povídala s námi. Probírali jsme celou historii 11

12 dědovy nemoci, současný stav i budoucnost. Dostali jsme léky, obvazový materiál, vše, co bylo v tu chvíli potřeba, nám vysvětlily. Doma nám zůstala dokumentace, kde bylo vše zapsáno i pro naši lepší orientaci. Seznámili jsme se léky, které dědeček dostal od paní doktorky předepsané, kdy je má brát, co máme dělat, když přijdou nečekané bolesti či události. Dostali jsme také telefonní číslo, na které jsme mohli kdykoli zavolat ve dne i v noci. Je úžasné, že držíte pohotovost a nemuseli jsme se tak bát, že budeme muset volat zachránku a děda půjde do nemocnice. Chodili jste k nám každý den. Někdy i několikrát, poradili jste nám se vším, s čím jsme se během pečování potýkali. Pomohli jste nám vyplnit žádost o příspěvek na péči, který jsme opravdu nakonec i dostali přiznaný, to byla pro nás velká finanční pomoc. Byla u nás sociální pracovnice, psychoterapeutka, lékaři, zdravotní sestry, všichni nám pomáhali a všem jsme velmi vděčni. S vaší pomocí se bolesti daly zvládnout, dědeček dostal dobrou náladu, přestal mít veliké bolesti, začal spát, dostal znova chuť k jídlu. Je radost vařit strávníkovi, kterému chutná. Díval se na televizi, pracoval na počítači, řídil na dálku úpravy zahrady, aby v létě babička neměla starosti s tím, jak co udělat. Pravidelné návštěvy vašeho týmu nám přinesly klid a důvěru, že vše zvládneme. Když jsme byli unavení, poslali jste nás si odpočinout a byli jste u dědečka dvě hodiny nad rámec vašich návštěv. Doma byly i naše děti a i ony se zapojily do pečování, povídaly si s dědou, nosily mu jídlo a pití. Dědeček postupně zavolal všem svým kamarádům a řekl jim, že umírá a že jestli chtějí, mohou ho navštívit. Mohl se tak se všemi ještě vidět osobně. Toto trvalo několik týdnů. Dědeček byl celý život trochu svůj, měli jsme před pečováním trochu obavy, jak se nám podaří skloubit celé to fungování, najednou nás bylo doma někdy i osm, ale vše se dalo zvládnout! Nejvíce nás překvapila proměna, jakou dědeček prošel, celou dobu byl velmi milý, laskavý, za vše děkoval, povzbuzoval a chválil. Jsme vám velmi vděčni i za to, že tak navždy můžeme na dědu vzpomínat jako na milého a laskavého člověka. Jak se jeho stav postupně horšil, objevily se u nás doma další pomůcky, oxygenátor dýchací přístroj, který mu pomáhal s dechem, polohovací podložky, dokonce jsme zvládli umýt dědovi hlavu na posteli v takové nafukovací vaničce. Viděli jsme na vlastní oči, že se doma dá pečovat o člověka, který je tak vážně nemocný. Chvílemi to v jeho pokoji vypadalo jak na jednotce intenzivní péče, přístroje, léky, obvazový materiál, je neuvěřitelné, jak je technika malá a dokonalá. Pak se rozhodl, že by chtěl mluvit s panem farářem, po jeho návštěvě nám řekl, jaký si přeje pohřeb a kde. Náš dědeček, který do kostela nechodil. Jednoho dne dokončil práce na zahradě, všichni jeho kamarádi už ho navštívili a v tu chvíli nastal zvrat v jeho zdravotním stavu. Druhý den dostal sepsi a my jsme viděli, že začíná odcházet. Několik dní byl tady i tam a pak na den přesně měsíc, kdy k nám přijel, zemřel. Je zvláštní psát o smrti, ale bylo to velmi poklidné, důstojné, až posvátné, odpoledne nám stiskl ruku, když byl tady, pak poklidně vydechl a byl pryč. Moc vám děkujeme, bez vás bychom nemohli prožít tenhle tak důležitý čas společně. Dali jste nám nejen péči, ale i možnost být společně, zažívat situace a věci, které, kdyby byl v nemocnici, bychom prožít nemohli. Teď víme, že když bychom se opět dostali před rozhodnutí pečovat, nebudeme váhat. Čas je příliš vzácný a není dobré jím plýtvat. 12

13 Děkujeme všem, kteří podpořili Domácí hospic Jordán v roce 2013 Města, obce a úřady Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zdravotnictví ČR Město Tábor Obec Radimovice u Tábora Obec Milevsko Město Planá nad Lužnicí Obec Košice Obec Želeč Obec Sudoměřice u Tábora Spolky, církve, sdružení Unie českých pěveckých sborů a Smíšený pěvecký sbor NOVITA Skupina Zpětné zrcátko Oddíl vodních skautů Jistebnice Okrašlovací spolek pro Nadějkov a okolí Skauti a skautky Planá nad Lužnicí Sbor Církve bratrské v Táboře Apoštolská církev, misijní stanice DEBORA Tábor Římskokatolická farnost Sezimovo Ústí Starokatolická církev v Tábor Rotary klub Tábor Firmy, nadace, nadační fondy Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group ČEZ, a.s., Praha Trini s.r.o., Choustník Kasmed s.r.o., Tábor Nadace ČEZ Lion communications s.r.o., Praha 13

14 Simopt s.r.o., Tábor TÁBOREST s.r.o. - Restaurace Střelnice UNITED PARCEL SERVICE CZECH REPUBLIC, s.r.o. Klinické laboratoře Tábor, a.s. Nadační fond Umění doprovázet SECAR BOHEMIA, a.s., Praha ELVACEK s.r.o., Chýnov Komerční banka, a.s., Praha Festival vína v Táboře KPMG Česká republika, s.r.o. KOVOSVIT MAS, a.s., Sezimovo Ústí Truhlářství Mrzena, Opařany Individuální dárci Mgr. Alexandr Juraj, Bartová Ivana, pan Baloun, Benešová Alexandra, Cimpa Luboš, paní Cimpová, Drtinová Jiřina, Fujáková Marcela, rodina Gerginova, Gottvaldová Jana, pan Holický, Hradiláková Eva, MUDr. Chrášťanský Petr, Chytráček Jan, Jakšičová Ivana, paní Jarošová, Ing. Knapp Petr, Klejmová Jaroslava, rodina Klejmova, paní Kosová, Kozlíček Zdeněk, Kožíšková Marie, Kultová Pavla, MUDr. Machoňová Dagmar, Mikolášik Jan, Nohavová Jiřina, manželé Novákovi, Mgr. Novotná Marie, O Neil Gerry, JUDr. Pazderka Stanislav, paní Petrmanová, Plzáková Milena, Pokorná Iva, Pospíšilová Jaroslava, Mgr. Sassmann Alois, paní Sluková, Ing. Sovadina Michael, Sovadinová Jaroslava, MUDr. Sys Michal, Jiří Sycha, Škoda Stanislav, MUDr. Šmrhová-Kovács Tereza, Táborská Helena, pan Tomanec, Tomancová Lenka, Tourková Jana, Ing. Turnovec Pavel, Voborníková Eva, Vopravilová, pan Dvořák, Prof. PhDr. Vymětal Jan, Wagner Jan, Zajíc Milan Autoři výtvarných děl (aukce ) Drahomíra Bočanová, Petr Brátka, Teodor Buzu, Bohumil Dobiáš ml., Karel Dvořák, Iva Fialová, Roman Franta, Ladislav Hodný, Vladimír Kaska, Pavel Klíma, Radim Kořínek, Miroslav Marschal, Zdenka Marschalová, Vladimír Nousek, Otakar Novák, Jiří Novotný, Miroslav Oliva, František Peterka, Alena Petříčková, Lucie Polanská, Karel Prášek, Vlastimil Slabý, Vlasta Sušerová, Ladislav Sýkora, M.M.Šechtlová, Petr Štojdl, Václav Tauš, Michal Votruba. Děkujeme také těm, kteří nás podpořili, ale nepřejí si být jmenováni i všem anonymním dárcům. Děkujeme všem, kteří podpořili domácí hospicovou péči v našem regionu. Bez Vaší pomoci bychom nemohli pomáhat nemocným a jejich pečujícím rodinám. 14

15 Tým Domácího hospice Jordán v roce 2013 ředitelka: Jana Špačková Chalupská vedoucí kanceláře: Věra Šimková hlavní lékařka: MUDr. Helena Staňková lékaři: MUDr. Jarmila Zábilková, MUDr. Oliver Šafránek, psychiatr: MUDr. Marta Říhová vrchní sestra: Barbora Nováková, DiS. zdravotní sestry: Alena Zdeňková, Renata Houserová, Bc. Věra Tichá, Jindřiška Stiborová, Iva Janoušková (MD) psychoterapeuti: Mgr. Marek Adamczuk, Mgr. Elena Strupková, Yvona Kunová sociální pracovnice: Mgr. Eva Špallová pečovatelka: Jana Holienková účetní: Jana Jelenová webmaster: Ing. Iva Pokorná facebook: Mgr. Eva Měřínská zakladatelky DhJ: Jana Špačková Chalupská, Marie Sovadinová Naši dobrovolníci v roce 2013 Andrea Mrkvicová, Dana Milerová, Eva Měřínská, Eva Kudrnová, Georgina Hoferová, Helena Holzknechtová, JUDr. Ivana Jakšičová, Kateřina Nováková, Kateřina Krejčí, Marie Petříková-Šedivá, Marie Petříková st., Martina Holá, Martina Slabová, Pavla Síčová, Radmila Jirásková, Romana Věnceková, Tereza Horská, Tomáš Malík, Věra Staňková, Zdenka Vaňková, Zdeněk Ryba, Terezie Vondráčková a další dobré duše, které se objeví v pravý čas a pomohou, když je třeba. Správní rada Ing. Terezie Vondráčková, Mgr. et Mgr. Yvonna Paikrová, Ing. Jiří Loskot Dozorčí rada Eva Kozinská, Ing. Michael Sovadina MBA, Marie Sovadinová Domácí hospic Jordán o.p.s. Žižkova 631, Tábor IČ: tel: , , b.ú.: /

16 16

lidskou bytostí v každém okamžiku

lidskou bytostí v každém okamžiku lidskou bytostí v každém okamžiku výroční zpráva 2014 USILUJEME O TO, ABY PALIATIVNÍ PÉČE BYLA DOSTUPNÁ VŠEM, KTEŘÍ SE OCITLI V KONEČNÉM STÁDIU NEVYLÉČITELNÉ NEMOCI BEZ OHLEDU NA VĚK, MÍSTO BYDLIŠTĚ, SOCIÁLNÍ

Více

Úvodní slovo předsedkyně sdružení

Úvodní slovo předsedkyně sdružení Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení... 2 2. Poslání sdružení... 3 3. Cíle Sdružení... 3 4. Historie Sdružení... 3 5. Orgány Sdružení... 4 6. Kontaktní údaje (aktualizované k datu 11. 4. 2010)...

Více

Pomoc má mnoho tváří VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CITADELA. hospic

Pomoc má mnoho tváří VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CITADELA. hospic Pomoc má mnoho tváří VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 hospic CITADELA Ilustrace na titulní straně: akademický malíř a sochař Jan František Kovář hospic CITADELA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Základní informace a údaje

Více

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Správní rada Slovo zakladatelky a předsedkyně SR NF Umění doprovázet Poslání a cíle nadačního fondu Historie a činnost

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost občanské sdružení Šimůnkova 1600 182 00 Praha 8 - Kobylisy tel.: 286 883 676 fax: 286 882 788 IČO 66 000 971 www.alzheimer.cz

Více

MOBILNÍ HOSPIC ONDRÁŠEK, O. P. S.

MOBILNÍ HOSPIC ONDRÁŠEK, O. P. S. Číslo 2, ročník 2015 1. dubna 2015 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, dnešní číslo Rovnováhy přináší opět řadu zajímavých ohlédnutí. Někdo by možná mohl namítnout, že se ohlížíme až příliš často a zabýváme se pouze tím,

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Motto: Sídlo a kontakty:

Motto: Sídlo a kontakty: Motto: Stáří se nevysmívej vždyť k němu směřuješ. (Menandros z Athén, 300 př.n.l.)... Sídlo a kontakty: Sídlo: U Štěpnického rybníka 321, 588 56 Telč Poradna: Masarykova 330, 588 56 Telč (budova polikliniky)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

2005 Výroční zpráva. Oblastní charita Červený Kostelec

2005 Výroční zpráva. Oblastní charita Červený Kostelec 2005 Výroční zpráva Oblastní charita Červený Kostelec OBSAH Slovo ředitele 2 Slovo biskupa 3 Základní informace 4 Hospic Anežky České, Červený Kostelec 5 Háčko, Červený Kostelec 19 Charitní pečovatelská

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

Raná péče EDA, o.p.s. Trojická 2/387 128 00 Praha 2. Mobil: +420 724 400 820 E-mail: praha@ranapece.eu Web: www.ranapece.eu/praha.

Raná péče EDA, o.p.s. Trojická 2/387 128 00 Praha 2. Mobil: +420 724 400 820 E-mail: praha@ranapece.eu Web: www.ranapece.eu/praha. Výroční zpráva 2012 Obsah Kontakty 2 Úvodní slovo 3 Základní údaje o společnosti 4 Poslání společnosti 4 Cíle společnosti 4 Poskytované služby 5 Kapacita pracoviště pro terénní i ambulantní služby 5 Evidence

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet! Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby, připravujeme

Více

Univerzita J.A. Komenského

Univerzita J.A. Komenského Univerzita J.A. Komenského Roháčova 63, Praha 3 - Žižkov 130 00 ZÁPOČTOVÁ PRÁCE Studijní předmět: ETIKA V PEDAGOGICE Téma: PALIATIVNÍ PÉČE Zpracovala: Petra Bradová Forma studia: kombinovaná Obor studia:

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

TÉMA: Umění umírat je stejné jako umění žít. SINGLTREK. ROZTANČENÝ PÍSEK Jak to bylo v Písku v květnu 1945. v Píseckých horách?

TÉMA: Umění umírat je stejné jako umění žít. SINGLTREK. ROZTANČENÝ PÍSEK Jak to bylo v Písku v květnu 1945. v Píseckých horách? KVĚTEN 2015 MILAN PRINC: Psychiatričtí pacienti jsou často oběťmi systému SINGLTREK v Píseckých horách? TÉMA: Umění umírat je stejné jako umění žít. RICHARD PRAUS: ROZTANČENÝ PÍSEK Jak to bylo v Písku

Více

ČERVENEC 2014. Běh pro Paraple 2014 Asistence jako cesta k nezávislosti Výcvik dobrovolníků Ohlasy na kurzy

ČERVENEC 2014. Běh pro Paraple 2014 Asistence jako cesta k nezávislosti Výcvik dobrovolníků Ohlasy na kurzy ČERVENEC 2014 Běh pro Paraple 2014 Asistence jako cesta k nezávislosti Výcvik dobrovolníků Ohlasy na kurzy Č A S O P I S P R O K L I E N T Y A P Ř Á T E L E C E N T R A P A R A P L E Inzerce nebojím se

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s.

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. spolu dětem v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. Obsah Úvodní slovo: 5 Poslání: 7 Předmět činnosti: 9 Základní údaje: 10 Náš tým: 10 Projekty: 11 Poděkování dárcům: 75 Hospodaření: 77 Úvodní slovo

Více

OBSAH. Slovo úvodem. Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2013. Účel a poslání. Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku

OBSAH. Slovo úvodem. Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2013. Účel a poslání. Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Slovo úvodem Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2013 Účel a poslání Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku Informační část - Projekty - Kalendář akcí -

Více

Zpravodaj 1/2012- Almanach

Zpravodaj 1/2012- Almanach Zpravodaj 1/2012- Almanach České ILCO, Praha 8, Karlínské náměstí 12 e-mail: info@ilco.cz www.ilco.cz telefon: (+420) 728 870 963 České ILCO si připomíná 20 let své činnosti na Mezinárodní pacientské konferenci

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LEŠKOVÁ LUDMILA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LEŠKOVÁ LUDMILA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LEŠKOVÁ LUDMILA FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Ludmila Lešková Studijní obor:

Více

Slovo předsedy představenstva

Slovo předsedy představenstva OBSAH Slovo předsedy představenstva 3 Poslání organizace 6 Základní informace 6 Přijímání nemocných 7 Péče o nemocného 7 Péče o duši nemocného 7 Orgány sdružení 8 Zaměstnanci 9 Hospitalizovaní pacienti

Více

Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny tvořivosti.

Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny tvořivosti. dílny tvořivosti občanské sdružení v pevnosti 4 128 41 praha 2 tel 241083273 dilny_tvorivosti@seznam.cz www.dilnytvorivosti.cz Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny

Více

Výroční zpráva 2010. Podané ruce, o.s. Projekt OsA

Výroční zpráva 2010. Podané ruce, o.s. Projekt OsA Výroční zpráva 2010 Podané ruce, o.s. Projekt OsA Podané ruce, o.s. Projekt OsA Základní údaje 4 Kontakty 5 Úvodní slovo ředitelky 6 Realizační tým 8 Organizační schéma organizace 13 Všeobecné informace

Více

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2010 Textová část: Milena Černá Jazyková a redakční korektura: Irena Šatavová a Monika Granja Autoři kreseb: Jáchym a Marianna Cindrovi Grafický

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více