Domácí hospic Jordán. obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva Umožnit nemocným a umírajícím být mezi svými blízkými doma...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domácí hospic Jordán. obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2013. Umožnit nemocným a umírajícím být mezi svými blízkými doma..."

Transkript

1 Domácí hospic Jordán obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2013 Umožnit nemocným a umírajícím být mezi svými blízkými doma...

2 Vážení a milí, setkáváme se nad výroční zprávou Domácího hospice Jordán (DhJ) za rok Rok 2013 byl třetím rokem působení DhJ v okrese Tábor jako neziskové organizace, která poskytuje specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným pacientům, kteří si přejí prožít čas, který jim zbývá, doma a jejich blízkým, kteří o ně v tomto čase pečují. Rok 2013 byl pro nás opět velmi intenzivní. Díky grantu skupiny ČEZ a veřejnosti, která v tomto grantu pro DhJ hlasovala 3704 hlasy na internetu a při akci Žijeme Londýnem, jsme získali 500 tisíc Kč na provoz zdravotnické části hospice a mohli jsme i mimo jiné přijmout další zdravotní sestru na plný úvazek. Tím jsme mohli více nemocným poskytnout domácí hospicovou péči a umožnit jim zemřít doma mezi svými blízkými. Velmi nás těší a zavazuje přízeň veřejnosti, která nám svými dary umožňuje vykonávat tuto službu u našich rodin a díky které tak DhJ nadále funguje. Bez našich dárců bychom nemohli tuto péči vůbec poskytovat. Stále se bohužel pohybujeme v legislativním prostředí, které domácí hospicové péči nepřeje. Zdravotní pojišťovny stále odmítají hradit paliativní péči mobilních hospiců. Hospici to přináší velkou finanční nejistotu každý rok. Nikdy nevíme na začátku roku, jaký objem finančních prostředků se nám podaří sehnat na péči, kterou umírajícím a jejich blízkým poskytujeme. Stejně tak čekají i pečující a nemocní na větší podporu státu, pečující se musejí v čase těžké nemoci vzdát svého zaměstnání s nejistým návratem do práce. Věřme, že se postupně i tato situace zlepší, že každému, kdo bude mít přání být doma mezi svými blízkými až do konce svého života, toto přání bude splněno. Podle výzkumu agentury STEM/MARK a domácího hospice Cesta domů v Praze si 78% obyvatel ČR přeje zemřít doma mezi svými blízkými, stejné procento lidí však umírá jinde. Přes všechny překážky, které stále musíme v naší činnosti překonávat, to však byl rok pěkný a pro nás velmi důležitý. Stále více rodin se na nás obrací s žádostí o paliativní péči, poradenství, roste zájem o kompenzační pomůcky i o terénní odlehčovací služby. Náš zdravotnický tým dosáhl nejvyššího možného specializačního vzdělání v paliativní péči. Hlavní lékařka DhJ v tomto roce úspěšně dokončila specializaci v oboru Paliativní medicína, zdravotní sestry absolvovaly kurz ELNEC (mezinárodní kurz paliativní péče). Koncem roku jsme díky grantu Ministerstva zdravotnictví ČR a Občanského sdružení TŘI mohli realizovat tisk informačních letáků o paliativní péči poskytované naším domácím hospicem. Ministerstvo zdravotnictví nám koncem roku poskytlo grant na projekt Domácí hospic Jordán rozvoj a spolupráce z Programu švýcarsko-české spolupráce na IT a osvětovou a vzdělávací činnost. V tomto roce jsme realizovali z projektu kurz pro dobrovolníky a svépomocná setkávání ČAJE, hlavní část tohoto grantu bude realizována v roce 2014 a I v tomto roce jsme se snažili šířit informace o paliativní péči mezi veřejností i formou kulturních a osvětových akcí. Můžeme také napsat, že se Bleší trhy pro hospic staly vyhledávanými a nás velmi těší tato podpora obyvatel Tábora a okolí pro naši činnost. Na západ od našich hranic je komunitní podpora neziskových organizací běžnou věcí a my věříme, že tak to bude běžné jednou i u nás. Děkujeme všem, kteří s námi šli rokem 2013, ať již jako dárci, podporovatelé, příznivci. Děkujeme rodinám našich klientů, které v nás vložili důvěru v pro ně tak těžkém a důležitém čase, vážíme si toho a skláníme se před jejich statečností, láskou a péčí, kterou věnovali svým blízkým. Při psaní této zprávy již víme, že i ten další rok bude stejně intenzivní. Věříme, že se i v něm sejdeme nad dalšími zprávami z DhJ. Srdečně vás zdravíme Marie Sovadinová a Jana Špačková Chalupská 2

3 Domácí hospic Jordán, o.p.s. je nezisková organizace poskytující paliativní péči na Táborsku. Poskytuje služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám, které se rozhodnou pečovat o své umírající blízké doma. Cílem je umožnit lidem s nevyléčitelným onemocněním v pokročilém a konečném stadiu nemoci zůstat v kruhu svých blízkých, ulevit od bolesti a dalších tělesných i duševních obtíží. Domácí hospic Jordán je obecně prospěšná společnost, nestátní zdravotnické zařízení a registrovaný poskytovatel sociálních služeb (odborné sociální poradenství, terénní odlehčovací služby). V rámci našich služeb poskytujeme domácí hospicovou péči, hospicovou poradnu, terénní odlehčovací služby, půjčovnu kompenzačních pomůcek, Kurzy pro pečující, svépomocná setkávání ČAJE a doprovázení pozůstalých. Nedílnou součástí naší činnosti jsou též dobrovolníci. Klientům domácí hospicové péče poskytujeme ve zdravotnické části péči 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Multidisciplinární tým DhJ pracuje ve složení: Lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, pečovatelka, psychoterapeutky, psychiatr, duchovní a dobrovolníci. Domácí hospicová péče Během roku 2013 jsme pečovali o 30 terminálně nemocných pacientů, u kterých jsme vykonali 567 návštěv a 2468 odborných zdravotnických výkonů. 2 pacienty jsme přejímali z roku Nejkratší doba péče byla 1 den, nejdelší u pacientů přijatých v roce dní, ale nejdelší doba péče byla u pacienta, který byl přijat v roce 2012 a zemřel v roce dní. V péči bylo 14 mužů a 16 žen. Průměrný 3

4 věk byl 71,7 let, nejmladšímu pacientovi bylo 38 let, nejstaršímu 94 let. Nejvíce pacientů bylo z Tábora, dále následovalo Sezimovo Ústí, Bechyně, Mladá Vožice, Chýnov a menší obce po celém okrese Tábor. K cestám do domácností našich pacientů má zdravotnický tým k dispozici dva automobily značky Škoda. V poradně jsme poskytli 90 zdravotně sociálních konzultací rodinám, které stály před rozhodnutím pečovat o svého umírajícího v domácím prostředí. Odborné sociální poradenství Posláním poradny je poskytovat občanům informace, podporu a doprovázení v době vážného, dlouhodobého, onkologického onemocnění a v nelehké době po úmrtí blízkého člověka. Na poradnu se nejčastěji lidé obracejí v situaci, kdy zvažují péči o svého blízkého, či již dlouhodobě pečují a cítí se péčí vyčerpáni. Dále lidé, kteří se stali pozůstalými. Nabízíme jim možnost doprovázení v době zármutku, podporu a pomoc zorientovat se v nastalé situaci, adaptovat se na nové změny v životě i pomoc s řadou úředních záležitostí, které jsou spojené s úmrtím blízkého člověka. V poradně evidujeme 628 poradenských kontaktů. 4

5 Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služby poskytujeme lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Péče v domácím prostředí je pro nemocného člověka velkým darem, pro pečujícího však často bývá velmi náročná, pokud nemá možnost odpočinku a načerpání sil. Cílem služby je proto nejen odlehčení nemocným lidem formou pomoci s úkony soběstačnosti a sebeobsluhy, ale i jejich blízkým v jejich domácím prostředí formou jednorázové, či opakované pomoci (zpravidla 1-2 hod denně)v Táboře a jeho okolí do 25 km. V r jsme poskytli 407,5 h terénní odlehčovací služby 5 klientům. Nejčastější zájem je o pomoc s osobní hygienou a dohled u nemocného. Terénní odlehčovací služby bychom rádi rozvinuli více, dle požadavků klientů. Již od počátku jsme však limitováni nedostatkem finančních prostředků, na tuto službu nedostáváme žádnou dotaci od MPSV a jsme tak závislí na darech a dotaci od města Tábor, která nám velmi pomáhá při realizaci této sociální služby. Půjčovna kompenzačních pomůcek Možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek je pro nemocné i jejich blízké velmi významnou pomocí v jejich situaci. Tyto pomůcky přispívají ke zvýšení kvality života i předcházení různých komplikací nejen u nemocných, ale i u jeho pečujících (proleženiny, bolesti zad, atd.). Pomůcky zapůjčujeme našim pacientům i široké veřejnosti. V r jsme zapůjčili 64 pomůcek 43 uživatelům. Nejčastěji se jednalo o chodítka, vozíky, elektrická lůžka, toaletní židle a antidekubitní pomůcky různých typů. 5

6 Kurzy pro pečující I v tomto roce proběhly bezplatné kurzy pro rodinné pečující. Jejich cílem je poskytnutí podpory a praktických informací pečujícím a vytvoření prostoru pro možnost sdílení zkušeností a předávání informací. Pečující se měli v rámci jednotlivých bloků možnost seznámit nejen se základními ošetřovatelskými dovednostmi, ale i se sociálně-právním minimem, péčí o sebe sama a duchovními potřebami nemocných. Kurzů se v průběhu roku zúčastnilo 14 pečujících. Čaje V roce 2013 jsme přišli s novinkou Setkání pečujících Čaje. Čaje probíhají 1x měsíčně ve spolupráci s G-centrem Tábor formou večerních setkání (např. o výživě u seniorů, opatrovnictví blízké osoby, možnostech fyzioterapie v domácím prostředí, pobytových službách, možnosti psychiatrické pomoci u lidí s demencí apod.). Tyto besedy se střídají se setkáními s psychoterapeutkou zaměřenými na péči o sebe sama, na oblast vztahů a toho, co pečující při pečování prožívají. Po přednášce je možné si s ostatními účastníky společně popovídat o svých zkušenostech, pocitech a vyměnit si praktické informace. Účast je zdarma. Děkujeme G-centru za laskavé zapůjčení prostor pro tato setkávání. Setkání se v průběhu roku zúčastnilo 15 pečujících. Vzpomínková setkání Doprovázení rodin našich pacientů formou pravidelných vzpomínkových setkání je důležitou součástí našich služeb. Během vzpomínkových setkání si pozůstalí pacientů našeho hospice mohou vzájemně popovídat a vyměnit zkušenosti s tím, jak se vyrovnávají se ztrátou svého blízkého. Ze zkušenosti víme, že pro pozůstalé je nejvíce přínosné setkání se členy týmu, kteří byli přítomni umírání jejich nemocného a doprovázeli je na této nelehké cestě. Setkáním proto bývá přítomno několik členů týmu - sociální pracovnice, vrchní sestra, též hospicové lékařky, psychoterapeutka, či pečovatelky. Pro pozůstalé jsme ve spolupráci s chráněnou dílnou Auritus vytvořili Knihu vzpomínek, do které mohou pozůstalí vlepovat fotografie svých blízkých, napsat vzpomínku, či vzkaz. Celkem se v průběhu roku zúčastnilo setkání 18 pozůstalých rodinných příslušníků. 6

7 Naši dobrovolníci Dobrovolníci jsou od počátku nepostradatelnou součástí našeho týmu. Někteří z nich pomáhají pravidelně, jiní při jednorázových akcích. V r proběhl další dobrovolnický kurz, noví dobrovolníci se již v jeho průběhu aktivně zapojili do pomoci. Pomáhali při benefičních akcích (koncerty, bleší trhy), akcích pro veřejnost (dny otevřených dveří, kurzy pro rodinné pečující), propagaci hospicových akcí a dění v hospici, správě facebooku, webových stránek, dovozu kompenzačních pomůcek pro naše pacienty, fotodokumentaci našich akcí, ale i řízení projektů, supervizi, či jako dobrovolní lékaři. Celkem dobrovolníci odpracovali 178 h, tj. cca 0,1 úvazku. Přehled akcí, které jsme zorganizovali, nebo se jich zúčastnili Vzhledem k blížícím se Vánocům jsme výjimečně třetí středu v měsíci zakončili letošní běh Čajů povídáním O pečování v předvánočním čase s naší vedoucí sociálních služeb Evou Špallovou Závěrečným slavnostním setkáním jsme zakončili vzdělávací kurz pro nové dobrovolníky. Někteří z našich dobrovolníků se rozhodli pomáhat v zázemí hospice, jiní se připravovali i na pomoc v rodinách. Jsme rádi, že můžeme přivítat mezi námi nové dobrovolníky. Práce dobrovolníků nám velmi pomáhá a opravdu si jich vážíme Proběhlo dobrovolnické setkání spojené s reflexí dobrovolnického kurzu. Nejvíce oslovilo většinu účastníků téma Komunikace s umírajícím a film o umírání V G-Centru proběhlo další setkání pečujících Čaje. Pro listopadové setkání, které zaštítila psychoterapeutka Y. Kunová, jsme vybrali téma Jak pečovat, když už je toho na mě moc Na pravidelné pondělní schůzce týmu jsme poblahopřáli naší lékařce MUDr. Heleně Staňkové v pátek složila atestační zkoušku v oboru paliativní medicína Po dlouhých debatách jsme odsouhlasili nové logo našeho hospice. Logo jsme slavnostně představili veřejnosti na večerní Dobročinné aukci uměleckých děl Na listopadovou sobotu jsme připravili další bezplatný kurzu pro pečující, který je určen těm, kdo již pečují či péči o blízkého zvažují. Kurzu se zúčastnilo 12 začínajících i dlouhodobě rodinných pečujících Paní ředitelka Jana Špačková Chalupská a sociální pracovnice Eva Špallová se zúčastnily valné hromady Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, která se tentokrát kona- 7

8 la v prostorách Hospice sv. Lazara v Plzni. Zástupci organizací řešili provozní záležitosti týkající se hospicové péče a již tradičně se sešly i tři pracovní skupiny hospicových pracovníků lékařů, vrchních a staničních sester a sociálních pracovníků, aby se podělily o své zkušenosti z hospicové práce, o své radosti i starosti V hospici proběhlo další Vzpomínkové setkání rodin, kterým jsme pomáhali s péčí. Náš hospic se v rámci našich služeb a péče se věnujeme i pozůstalým. Proto rádi nabízíme prostory našeho hospice pro tato vzpomínková setkání, na kterých si pozůstalí mohou vzájemně popovídat a vyměnit zkušenosti s tím, jak se vyrovnávají se ztrátou svého blízkého Pět pracovnic z Oblastní charity Pelhřimov, ve složení tři zdravotní sestry, jedna lékařka a jedna sociální pracovnice, se u nás zúčastnily jednodenní stáže I v říjnu proběhlo v G-Centru pravidelné setkání pečujících Čaje Pro říjnové setkání připravila Tereza Horská přednášku Opatrovnictví blízké osoby Eva Špallová přednášela o domácí hospicové péči studentům Střední zdravotnické školy v Táboře Večerním seminářem pokračovalo vzdělávání našich dobrovolníků. Tentokrát na téma Dobrovolnické dokumentace s koordinátorkou dobrovolníků a vedoucí sociálních služeb Evou Špallovou Navštívily náš hospic zdravotní sestry z anglického hospice Treetops Hospice, v hrabství Derbyshire ve Velké Británii. Paní Kathy Longden, Director of clinical services a Coreen Astle s námi sdílely své zkušenosti v oblasti domácí péče o dlouhodobě nemocné a umírající pacienty. Návštěva byla pro nás velmi zajímavá a podnětná. Věříme, že naše vzájemná spolupráce bude v budoucnu pokračovat. Děkujeme panu Gerrymu O Neilovi, který je naším dárcem, že laskavě uhradil všechny náklady spojené s touto návštěvou Rozhodli jsme se zapojit do 2. ročníku akce Živé knihovny s názvem Nesuď knihu podle obalu, která proběhla v Městské knihovně Tábor. Pracovníci Domácí hospice Jordán prezentovali svým vypůjčitelům z řad žáků základních a studentů středních škol i veřejnosti téma Bolest, umírání a smrt V rámci akce Drážské jablko-braní, pořádané Okrašlovacím spolkem pro Nadějkov a okolí, jsme měli možnost prezentovat domácí hospicovou péči na Táborsku. Děkujeme za pozvání a zájem o náš hospic, který účastníci jablkobraní podpořili i finančně I v září jsme uspořádali setkání pečujících Čaje. Téma bylo velmi žádané: Vztahy mezi pečujícím a nemocným blízkým a řešení konfliktů. Přednášku připravila a na dotazy účastníků odpověděla naše psychoterapeutka Elen Strupková Naše psychoterapeutka Elen Strupková připravila sebezkušenostní seminář na téma duchovních potřeb a komunikace s umírajícím V Brně se konala Česko-slovenská konference paliativní medicíny, které se zúčastnily paní ředitelka Jana Špačková, hlavní lékařka MUDr. H. Staňková a vrchní sestra Barbora Nováková. Paní doktorka Staňková na konferenci prezentovala práci našeho hospice Během Táborských slavností jsme měli otevřeno- proběhla akce Přijďte si k nám odpočinout. Díky pomoci našich dobrovolníků byla akce úspěšná. Rádi vzpomínáme na řadu milých setkání s návštěvníky našeho hospice. 8

9 Navštívila nás sociální pracovnice paní Mgr. Pavla Krčová z Domácího hospice Knížete Václava v Kladně. Rádi jsme se s ní podělili o naše zkušenosti V návaznosti na květnovou přednášku proběhla v rámci tradičního Dne pro druhé v hospici dobrovolnická pomoc dětí z 1. třídy základní školy Orbis Pictus I v červnu proběhlo Vzpomínkové setkání rodin. Jeho účastníci si mohli zapálit svíčku za své blízké a vzájemně si popovídat a vyměnit zkušenosti s tím, jak se vyrovnávají se ztrátou Pokračoval kurz pro naše dobrovolníky. Pozvání přijala sestra Rychlé záchranné pomoci, která připravila pro dobrovolníky kurz první pomoci Naše paní doktorka Helena Staňková a vrchní sestra Barbora Nováková se zúčastnily Evropské konference Asociace paliativní péče (EAPC) konané v Praze Květnové Čaje na téma pobytových služeb pro nás připravily sociální pracovnice G-centra Stanislava Kolářová a Jitka Říhová Marie Sovadinová představila Domácí hospic Jordán na Dětské vikariátní pouti v Chýnově Naše vedoucí sociálních služeb Eva Špallová besedovala o dobrovolnictví s žáky táborské základní školy Orbis Pictus Jsme se zúčastnili Noci literatury, kterou pořádala Městská knihovna Tábor. V zázemí hospice předčítal rozhlasový režisér Aleš Vrzák z knihy Deštník pro tento den Jana Špačková a Marie Sovadinová byly pozvány na besedu o DHJ, která byla součástí programu Dnů na podporu mobilní hospicové péče sv. Kleofáše v Třeboni Kurz našich dobrovolníků pokračoval jejich seznámením se s ošetřovatelským minimem Domácí hospic Jordán se zúčastnil setkání Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče (APHPP) v Praze Proběhly dubnové Čaje na téma rehabilitace v domácí péči s fyzioterapeutkou Martinou Slabovou Domácí hospic Jordán opět zorganizoval Vzpomínkové setkání rodin Tato dubnová sobota byla opět vyhrazena pro Kurz pro pečující. Účastníci byli seznámeni se sociálně-právním minimem pečujícího, prakticky si vyzkoušeli ošetřovatelské minimum a získali rady jak předcházet vyčerpání a únavě. V průběhu kurzu byl i vytvořen prostor pro předávání vzájemných zkušeností mezi pečujícími Dubnovým setkáním pokračoval náš Dobrovolnický kurz, tentokrát pod vedením naší lékařky Heleny Staňkové Proběhlo další setkání pečujících Čaje. V březnu opět s psychoterapeutkou E.Strupkovou na téma hranic odpovědnosti při pečování Prezident APHPP pan Jakub Forejt s paní Václavovičovou převzali fotografie z putovní výstavy Nevšední tvář radosti, kterou jsme připravili společně s Městskou knihovnou Tábor. Této příležitosti zástupci APHPP využili i k návštěvě našeho hospice Naše zdravotní sestry Barbora Nováková a Alena Zdeňková se zúčastnily ve Františkových Lázních konference Paliativní medicína a hospicová péče. 9

10 V prostorách hospice proběhlo další setkání v rámci vzdělávacího dobrovolnického kurzu. Pro toto setkání připravila program naše psychoterapeutka Elen Strupková Zástupci Domácího hospice Jordán se zúčastnili setkání Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče (APHPP) v Čerčanech V G-Centru proběhlo další setkání pečujících Čaje. Tématem únorového setkání byla výživa ve stáří. Přednášku připravila naše zdravotní sestra Věra Tichá Jsme zahájili další běh vzdělávacího kurzu pro naše dobrovolníky. Úvodního setkání se za náš hospic zúčastnily Jana Špačková a Eva Špallová Jana Špačková byla pozvána do táborské Střední zdravotnické školy, aby studenty seznámila se všemi aspekty domácí hospicové péče V únoru nás navštívil pan Antonín Randa, předseda sdružení Cesta 121 a šéfredaktor Katolického týdeníku. Sdružení Cesta 121 pomáhá stárnoucím kněžím a duchovním, kteří potřebují pomoc a péči. Velice nás těší, že se sdružení rozhodlo nám zapůjčit elektrický vozík pro naše klienty Jana Špačková a Eva Špallová byly pozvány na besedu o domácí hospicové péči, která proběhla v Sedlci-Prčici. Obě se besedy rády zúčastnily a podělily se s účastníky o své zkušenosti V roce 2013 jsme přišli s novinkou Setkání pečujících Čaje. Čaje budou probíhat vždy každou 4. středu v měsíci v G-centru. Na leden připravila přednášku naše psychoterapeutka Mgr. Elen Strupková. Téma přednášky bylo: Jak pečovat o sebe sama a předcházet únavě a vyčerpání , a Pro zdravotnický personál a sociální pracovníky jsme připravili v táborské nemocnici konferenci Domácí hospic Jordán. Přednášejícími byli naši zaměstnanci a spolupracovníci vrchní sestra Barbora Nováková, zdravotní sestra Věra Tichá, psychoterapeut Marek Adamczuk a sociální pracovnice Eva Špallová. 10

11 Dopis od rodiny pacienta, který byl v péči Domácího hospice Jordán Vážení, chtěli bychom vám všem v Domácím hospici Jordán poděkovat za čas, kdy jste do naší rodiny chodili pečovat o našeho dědečka. Byl to pro nás všechny velmi důležitý čas a jen díky vám a vaší péči mohl dědeček být doma, bez bolesti a mohl umřít mezi námi. Dědeček měl rakovinu 4 roky, 2 roky jsme o jeho nemoci věděli všichni. Stále se tvářil, že je to dobré a ono to i tak vypadalo. Bolesti neměl, chodil, pracoval doma i na zahrádce. V roce 2013 se jeho stav začal horšit, hůř se mu chodilo, začal mít bolesti nohou, lékaři říkali, že je to spojené s dnou, kterou léta trpěl. Postupně ho zařadili do léčebného programu, ale bolesti nohou trvaly dále. Mladý lékař v krajské nemocnici neměl mnoho zkušeností ani trpělivosti a naše rodina hledala možnosti jiné. Jak se postupně dědečkův stav horšil, objevovaly se informace o domácím hospici. Dědeček do nemocnice nechtěl, ale o hospici také moc slyšet nechtěl. Trávili s babičkou čas na své zahradě. Měl už ale veliké bolesti, nemohl spát, nemohl jíst, strašně se potil. Lékař v krajské nemocnici říkal, že to děda musí zvládnout a bojovat. Chtěli jsme léky na bolest, ale i když nějaké dostal, bolesti byly obrovské. Postupně už se dědeček nemohl postavit na nohy, nedošel na WC, hrozně zhubl. Postupně se jeho stav horšil, a jedno říjnové ráno byl stav tak vážný, že byl odvezen do nemocnice. To už bylo jasné, že mnoho času nezbývá. Probírali jsme v rodině, jaké máme možnosti: 1) děda zůstane v nemocnici, tam ale víme, že být nechce 2) z nemocnice půjde domů, aby byl s babičkou, ve městě, kde žijí, však není taková péče, která by zajistila domácí hospicovou péči. Takže jakmile se stav zhorší, bude převezený do nemocnice, kde být nechce. 3) převezeme dědečka do Tábora, kde je domácí hospic a kde bydlíme, budou u nás doma i s babičkou, bude k nám chodit domácí hospic, který je schopný se postarat o dědu, aniž by musel do nemocnice Nejprve se zdálo, že to nebude snadné, padaly otázky: Co, když tím vezmeme dědovi naději? Nebude znamenat péče hospice, že vlastně předem skládáme zbraně a že to znamená, že zemře? A jak to všechno zvládneme? Ale upřímně, nebyly to hlavně naše strachy? Zjistili jsme, že když požádáme o péči domácího hospice, dostaneme naději, která je důležitá nejen pro něj, ale pro nás všechny. Naději, že NEBUDE MÍT BOLESTI, (které ho poslední dobou krutě trápily a tím trpěla i celá rodina), že nebude sám, že bude doma. Rozhodnutí ale bylo hlavně na něm. Kupodivu, když mu babička řekla, o čem jsme vedli všichni dlouhé hovory, souhlasil, přestože předtím o hospici nechtěl slyšet. Domluvili jsme se s vaším hospicem, zda byste dědečka mohli přijmout do péče, a co máme dělat, když potřebujeme převoz z nemocnice k nám domů. O tom, jak probíhal převoz se nebudeme dlouze rozepisovat, bylo by to na samostatný dopis, uvedeme jen, že byl velmi dramatický, na samotném přesunu ze sanity do bytu se museli podílet hasiči, za což jim patří velký dík, neboť dispečink nemocnice ve městě, kde dědeček ležel, vyhodnotil jeho zdravotní stav jako dobrý a poslal ho na dálkový převoz ve staré sanitě, bez pásů, dědeček padal cestou z lehátka, do sanitky posadili další pacienty, které rozváželi po krajském městě a teprve potom se vydali na cestu do Tábora. Řidič byl sám, neměl lůžko, ze kterého by dědeček při výnosu nespadl, a my jsme tak museli požádat o pomoc hasiče. Jen díky nim vše dobře dopadlo a dědeček se tak ocitl u nás doma. Tím také končilo vše dramatické, co předcházelo přijetí do vaší péče. Za chvíli poté, co byl dědeček uložen do postele, kterou jste nám zapůjčili, přišla sestřička s lékařkou vašeho hospice. Prohlédly dědečka, vše sepsaly, dědeček dostal léky proti bolesti, obě s dědečkem hovořily o samotě. Pak dědeček usnul a paní doktorka si povídala s námi. Probírali jsme celou historii 11

12 dědovy nemoci, současný stav i budoucnost. Dostali jsme léky, obvazový materiál, vše, co bylo v tu chvíli potřeba, nám vysvětlily. Doma nám zůstala dokumentace, kde bylo vše zapsáno i pro naši lepší orientaci. Seznámili jsme se léky, které dědeček dostal od paní doktorky předepsané, kdy je má brát, co máme dělat, když přijdou nečekané bolesti či události. Dostali jsme také telefonní číslo, na které jsme mohli kdykoli zavolat ve dne i v noci. Je úžasné, že držíte pohotovost a nemuseli jsme se tak bát, že budeme muset volat zachránku a děda půjde do nemocnice. Chodili jste k nám každý den. Někdy i několikrát, poradili jste nám se vším, s čím jsme se během pečování potýkali. Pomohli jste nám vyplnit žádost o příspěvek na péči, který jsme opravdu nakonec i dostali přiznaný, to byla pro nás velká finanční pomoc. Byla u nás sociální pracovnice, psychoterapeutka, lékaři, zdravotní sestry, všichni nám pomáhali a všem jsme velmi vděčni. S vaší pomocí se bolesti daly zvládnout, dědeček dostal dobrou náladu, přestal mít veliké bolesti, začal spát, dostal znova chuť k jídlu. Je radost vařit strávníkovi, kterému chutná. Díval se na televizi, pracoval na počítači, řídil na dálku úpravy zahrady, aby v létě babička neměla starosti s tím, jak co udělat. Pravidelné návštěvy vašeho týmu nám přinesly klid a důvěru, že vše zvládneme. Když jsme byli unavení, poslali jste nás si odpočinout a byli jste u dědečka dvě hodiny nad rámec vašich návštěv. Doma byly i naše děti a i ony se zapojily do pečování, povídaly si s dědou, nosily mu jídlo a pití. Dědeček postupně zavolal všem svým kamarádům a řekl jim, že umírá a že jestli chtějí, mohou ho navštívit. Mohl se tak se všemi ještě vidět osobně. Toto trvalo několik týdnů. Dědeček byl celý život trochu svůj, měli jsme před pečováním trochu obavy, jak se nám podaří skloubit celé to fungování, najednou nás bylo doma někdy i osm, ale vše se dalo zvládnout! Nejvíce nás překvapila proměna, jakou dědeček prošel, celou dobu byl velmi milý, laskavý, za vše děkoval, povzbuzoval a chválil. Jsme vám velmi vděčni i za to, že tak navždy můžeme na dědu vzpomínat jako na milého a laskavého člověka. Jak se jeho stav postupně horšil, objevily se u nás doma další pomůcky, oxygenátor dýchací přístroj, který mu pomáhal s dechem, polohovací podložky, dokonce jsme zvládli umýt dědovi hlavu na posteli v takové nafukovací vaničce. Viděli jsme na vlastní oči, že se doma dá pečovat o člověka, který je tak vážně nemocný. Chvílemi to v jeho pokoji vypadalo jak na jednotce intenzivní péče, přístroje, léky, obvazový materiál, je neuvěřitelné, jak je technika malá a dokonalá. Pak se rozhodl, že by chtěl mluvit s panem farářem, po jeho návštěvě nám řekl, jaký si přeje pohřeb a kde. Náš dědeček, který do kostela nechodil. Jednoho dne dokončil práce na zahradě, všichni jeho kamarádi už ho navštívili a v tu chvíli nastal zvrat v jeho zdravotním stavu. Druhý den dostal sepsi a my jsme viděli, že začíná odcházet. Několik dní byl tady i tam a pak na den přesně měsíc, kdy k nám přijel, zemřel. Je zvláštní psát o smrti, ale bylo to velmi poklidné, důstojné, až posvátné, odpoledne nám stiskl ruku, když byl tady, pak poklidně vydechl a byl pryč. Moc vám děkujeme, bez vás bychom nemohli prožít tenhle tak důležitý čas společně. Dali jste nám nejen péči, ale i možnost být společně, zažívat situace a věci, které, kdyby byl v nemocnici, bychom prožít nemohli. Teď víme, že když bychom se opět dostali před rozhodnutí pečovat, nebudeme váhat. Čas je příliš vzácný a není dobré jím plýtvat. 12

13 Děkujeme všem, kteří podpořili Domácí hospic Jordán v roce 2013 Města, obce a úřady Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zdravotnictví ČR Město Tábor Obec Radimovice u Tábora Obec Milevsko Město Planá nad Lužnicí Obec Košice Obec Želeč Obec Sudoměřice u Tábora Spolky, církve, sdružení Unie českých pěveckých sborů a Smíšený pěvecký sbor NOVITA Skupina Zpětné zrcátko Oddíl vodních skautů Jistebnice Okrašlovací spolek pro Nadějkov a okolí Skauti a skautky Planá nad Lužnicí Sbor Církve bratrské v Táboře Apoštolská církev, misijní stanice DEBORA Tábor Římskokatolická farnost Sezimovo Ústí Starokatolická církev v Tábor Rotary klub Tábor Firmy, nadace, nadační fondy Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group ČEZ, a.s., Praha Trini s.r.o., Choustník Kasmed s.r.o., Tábor Nadace ČEZ Lion communications s.r.o., Praha 13

14 Simopt s.r.o., Tábor TÁBOREST s.r.o. - Restaurace Střelnice UNITED PARCEL SERVICE CZECH REPUBLIC, s.r.o. Klinické laboratoře Tábor, a.s. Nadační fond Umění doprovázet SECAR BOHEMIA, a.s., Praha ELVACEK s.r.o., Chýnov Komerční banka, a.s., Praha Festival vína v Táboře KPMG Česká republika, s.r.o. KOVOSVIT MAS, a.s., Sezimovo Ústí Truhlářství Mrzena, Opařany Individuální dárci Mgr. Alexandr Juraj, Bartová Ivana, pan Baloun, Benešová Alexandra, Cimpa Luboš, paní Cimpová, Drtinová Jiřina, Fujáková Marcela, rodina Gerginova, Gottvaldová Jana, pan Holický, Hradiláková Eva, MUDr. Chrášťanský Petr, Chytráček Jan, Jakšičová Ivana, paní Jarošová, Ing. Knapp Petr, Klejmová Jaroslava, rodina Klejmova, paní Kosová, Kozlíček Zdeněk, Kožíšková Marie, Kultová Pavla, MUDr. Machoňová Dagmar, Mikolášik Jan, Nohavová Jiřina, manželé Novákovi, Mgr. Novotná Marie, O Neil Gerry, JUDr. Pazderka Stanislav, paní Petrmanová, Plzáková Milena, Pokorná Iva, Pospíšilová Jaroslava, Mgr. Sassmann Alois, paní Sluková, Ing. Sovadina Michael, Sovadinová Jaroslava, MUDr. Sys Michal, Jiří Sycha, Škoda Stanislav, MUDr. Šmrhová-Kovács Tereza, Táborská Helena, pan Tomanec, Tomancová Lenka, Tourková Jana, Ing. Turnovec Pavel, Voborníková Eva, Vopravilová, pan Dvořák, Prof. PhDr. Vymětal Jan, Wagner Jan, Zajíc Milan Autoři výtvarných děl (aukce ) Drahomíra Bočanová, Petr Brátka, Teodor Buzu, Bohumil Dobiáš ml., Karel Dvořák, Iva Fialová, Roman Franta, Ladislav Hodný, Vladimír Kaska, Pavel Klíma, Radim Kořínek, Miroslav Marschal, Zdenka Marschalová, Vladimír Nousek, Otakar Novák, Jiří Novotný, Miroslav Oliva, František Peterka, Alena Petříčková, Lucie Polanská, Karel Prášek, Vlastimil Slabý, Vlasta Sušerová, Ladislav Sýkora, M.M.Šechtlová, Petr Štojdl, Václav Tauš, Michal Votruba. Děkujeme také těm, kteří nás podpořili, ale nepřejí si být jmenováni i všem anonymním dárcům. Děkujeme všem, kteří podpořili domácí hospicovou péči v našem regionu. Bez Vaší pomoci bychom nemohli pomáhat nemocným a jejich pečujícím rodinám. 14

15 Tým Domácího hospice Jordán v roce 2013 ředitelka: Jana Špačková Chalupská vedoucí kanceláře: Věra Šimková hlavní lékařka: MUDr. Helena Staňková lékaři: MUDr. Jarmila Zábilková, MUDr. Oliver Šafránek, psychiatr: MUDr. Marta Říhová vrchní sestra: Barbora Nováková, DiS. zdravotní sestry: Alena Zdeňková, Renata Houserová, Bc. Věra Tichá, Jindřiška Stiborová, Iva Janoušková (MD) psychoterapeuti: Mgr. Marek Adamczuk, Mgr. Elena Strupková, Yvona Kunová sociální pracovnice: Mgr. Eva Špallová pečovatelka: Jana Holienková účetní: Jana Jelenová webmaster: Ing. Iva Pokorná facebook: Mgr. Eva Měřínská zakladatelky DhJ: Jana Špačková Chalupská, Marie Sovadinová Naši dobrovolníci v roce 2013 Andrea Mrkvicová, Dana Milerová, Eva Měřínská, Eva Kudrnová, Georgina Hoferová, Helena Holzknechtová, JUDr. Ivana Jakšičová, Kateřina Nováková, Kateřina Krejčí, Marie Petříková-Šedivá, Marie Petříková st., Martina Holá, Martina Slabová, Pavla Síčová, Radmila Jirásková, Romana Věnceková, Tereza Horská, Tomáš Malík, Věra Staňková, Zdenka Vaňková, Zdeněk Ryba, Terezie Vondráčková a další dobré duše, které se objeví v pravý čas a pomohou, když je třeba. Správní rada Ing. Terezie Vondráčková, Mgr. et Mgr. Yvonna Paikrová, Ing. Jiří Loskot Dozorčí rada Eva Kozinská, Ing. Michael Sovadina MBA, Marie Sovadinová Domácí hospic Jordán o.p.s. Žižkova 631, Tábor IČ: tel: , , b.ú.: /

16 16

Výroční zpráva 2014. Umožnit nemocným a umírajícím být mezi svými blízkými doma...

Výroční zpráva 2014. Umožnit nemocným a umírajícím být mezi svými blízkými doma... Výroční zpráva 2014 Umožnit nemocným a umírajícím být mezi svými blízkými doma... 1 Vážení a milí, již po čtvrté se setkáváme nad výroční zprávou Domácího hospice Jordán. Jaký byl rok 2014? Byl pěkný,

Více

Domácí hospic Jordán. obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2012. Umožnit nemocným a umírajícím být mezi svými blízkými doma...

Domácí hospic Jordán. obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2012. Umožnit nemocným a umírajícím být mezi svými blízkými doma... Domácí hospic Jordán obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2012 Umožnit nemocným a umírajícím být mezi svými blízkými doma... Vážení a milí, dostává se vám ke čtení již třetí výroční zpráva Domácího

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS.

Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS. Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS. Oblastní charita Pelhřimov Domácí hospicová péče o roku 2008 Kombinace zdravotně sociálních služeb v domácnosti klienta Půjčovna kompenzačních

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Domácí hospic Jordán. obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2011. Umožnit nemocným a umírajícím být mezi svými blízkými doma...

Domácí hospic Jordán. obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2011. Umožnit nemocným a umírajícím být mezi svými blízkými doma... Domácí hospic Jordán obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2011 Umožnit nemocným a umírajícím být mezi svými blízkými doma... Vážení a milí, setkáváme se po roce nad výroční zprávou Domácího hospice

Více

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046 Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s CZ..07/..04/04.0046 Vážené kolegyně a kolegové ze zdravotnických a sociálních zařízení, v loňském roce jste se mnozí z Vás či někteří

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

Domácí hospic Nablízku, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Domácí hospic Nablízku, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 1 Domácí hospic Nablízku, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2 Preambule Domácí hospic Nablízku, zapsaný ústav se sídlem v Lysé nad Labem je nezisková organizace založená podle zákona par. 405 zákona č. 89/2012

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Domácí hospic Domácí hospic Strom života

Domácí hospic Domácí hospic Strom života Domácí hospic Poskytuje své služby pacientům v pokročilých stádiích nevyléčitelných nemocí. Nemocnému a jeho pečujícím blízkým je tým domácího hospice k dispozici 24hodin denně 7 dní v týdnu. Cílem je

Více

DOMÁCÍ HOSPIC SV. MICHAELA

DOMÁCÍ HOSPIC SV. MICHAELA ond aym ig R ton Ro s orth rw site OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA Život je věčný, láska je nesmrtelná a smrt je pouze horizont. Horizont není nic jiného než hranice, za niž už nedohlédneme. DOMÁCÍ HOSPIC SV.

Více

Analýza potřebnosti lůžkového hospice na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec

Analýza potřebnosti lůžkového hospice na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP JINDŘICHŮV HRADEC registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00058 Analýza potřebnosti lůžkového hospice na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce. HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ----------------------------------------- DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Výroční zpráva. za rok Domácí hospic Jordán. Doma je nejlépe žít doma až do konce života.

Výroční zpráva. za rok Domácí hospic Jordán. Doma je nejlépe žít doma až do konce života. Výroční zpráva za rok 2016 Domácí hospic Jordán Doma je nejlépe žít doma až do konce života. DOMÁCÍ HOSPIC JORDÁN poskytuje specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným, kteří si přejí žít doma

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí. Konference SPOLEČNOU CESTOU

Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí. Konference SPOLEČNOU CESTOU Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí Konference SPOLEČNOU CESTOU 13.9.2016 Představujeme se vám Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí Žerotínova 319/21

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ------------------------------------------------ DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

EKONOMICKO PROVOZNÍ ROZVAHA

EKONOMICKO PROVOZNÍ ROZVAHA EKONOMICKO PROVOZNÍ ROZVAHA Předpokládané zahájení provozu listopad 2018 Zpracovali: Ing. Lukáš Beránek, Ing. Jan Dokulil, PhDr. Ludmila Novotná, Mgr. Jana Pokorná, grafická úprava: Bc. Eliška Beránková,

Více

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu Konference SPOLEČNOU CESTOU 13. 9. 2016 Ideálem je, aby člověk umíral usmířen, bez bolesti fyzické, psychické, sociální a duchovní a s vděčností

Více

Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec. Výroční zpráva

Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec. Výroční zpráva Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost Hospicová péče sv. Zdislavy vznikla v květnu 2009. Účelem založení naší organizace je zajištění hospicové

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Dlouhodobá lůžková péče pro území Libereckého kraje (paliativní medicína OD: 00030)

Dlouhodobá lůžková péče pro území Libereckého kraje (paliativní medicína OD: 00030) Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., sídlo: Horská 1219, 460 14 Liberec 14, provozovna/kanceláře: Josefinino údolí 9/9, 460 05 Liberec Bankovní spojení: 996 005 329 / 0800, IČO 287 00 210, www. hospiczdislavy.cz,

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

ROZVOJ PALIATIVNÍ PÉČE V RÁMCI NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE

ROZVOJ PALIATIVNÍ PÉČE V RÁMCI NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE ROZVOJ PALIATIVNÍ PÉČE V RÁMCI NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE Zlepšení kvality paliativní péče o pacienty s pokročilým neonkologickým onemocněním s limitovanou prognózou v

Více

Výroční zpráva. Rok 2015 Vpracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady

Výroční zpráva. Rok 2015 Vpracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady Výroční zpráva Rok 2015 Vpracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady Úvodní slovo Nadace most k domovu Zlín byla založena z iniciativy MUDr. Evy Hegmonové a Ing. Jindřicha Hegmona dne 4. června

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Domácí hospic Jordán, obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2010. Umožnit nemocným a umírajícím být mezi svými blízkými doma...

Domácí hospic Jordán, obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2010. Umožnit nemocným a umírajícím být mezi svými blízkými doma... Domácí hospic Jordán, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2010 Umožnit nemocným a umírajícím být mezi svými blízkými doma... Vážení a milí, dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Úvodní slovo. Vážení dárci, podporovatelé, vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkovala Vám všem za spolupráci a přízeň v roce 2015.

Úvodní slovo. Vážení dárci, podporovatelé, vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkovala Vám všem za spolupráci a přízeň v roce 2015. Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo Vážení dárci, podporovatelé, vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkovala Vám všem za spolupráci a přízeň v roce 2015. Předkládám před Vás Výroční zprávu Domovinky Němčičky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Středisko ve Dvoře Králové n. L.

Středisko ve Dvoře Králové n. L. Středisko ve Dvoře Králové n. L. Poslání Posláním Diakonie ČCE - střediska ve Dvoře Králové nad Labem je pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením naplňovat jejich základní lidské potřeby a podporovat

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Program relaxace a doprovázení. Miroslava Barešová Říjen 2015

Program relaxace a doprovázení. Miroslava Barešová Říjen 2015 Program relaxace a doprovázení Miroslava Barešová Říjen 2015 Obsah prezentace Domov důchodců Bystřany Začátky projektu Realizace projektu Přijetí klienta, dotazník Používané techniky Vedení dokumentace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva. Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Představení organizace

Více

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Eva Kalvínská Sekce krizové asistence Společnosti lékařské etiky ČLS JEP eva.kalvinska@fnmotol.cz Konference Vzdělávání ve zdravotnictví IPVZ 14.12.2007 Spirituální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum pro manželství a rodinu, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum pro manželství a rodinu, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro manželství a rodinu, o. s. ÚVODNÍ SLOVO Pro druhý rok činnosti našeho sdružení byly typické dvě protichůdné skutečnosti. Na jednu stranu jsme prožívali velký rozvoj, např.

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

podporováno Swiss Life Select Zpravodaj 1. pololetí 2016 Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme však některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select Zpravodaj 1. pololetí 2016 Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme však některým příběhům dopsat šťastné konce. Zpravodaj 1. pololetí 2016 Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme však některým příběhům dopsat šťastné konce. Filípek má nový zdravotní kočárek Malý Filípek prodělal obrnu, která ho poznamenala na celý

Více

Duchovní péče VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. HOSPIC v MOSTĚ

Duchovní péče VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. HOSPIC v MOSTĚ Duchovní péče V hospici se konají každé pondělí od 15 hod. bohoslužby, při nichž se střídají faráři církve římskokatolické, českobratrské evangelické a husitské. Bohoslužeb se pravidelně účastní nemocní

Více

Dotazník populace - 2013

Dotazník populace - 2013 Dotazník populace - 2013 Blok vnímání umírání 1) Mluví se v rámci společnosti dostatečně o konci života a umírání? 2) Je pro Vás těžké o smrti a umírání mluvit? 3) Kdo by měl podle Vás s dětmi mluvit o

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DOMU SAMARITÁN

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DOMU SAMARITÁN 2012 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DOMU SAMARITÁN Oblastní charita Ústí nad Labem Štefánikova 246/1 400 01 Ústí nad Labem Tel: 475 601 805 E-mail: charita@charitausti.cz IČO: 44 22 55 12 DŮM SAMARITÁN Člověk nám není

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

CHARITA OSTRAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Bc.Jana Camfrlová, koorditároka hospicového hnutí Marie Karásková DiS., koordinátorka programu v nemocnici CHARITA OSTRAVA www.ostrava.caritas.cz 1 PŘEDSTAVENÍ

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více

RODINNÝ POKOJ. pravidla provozu

RODINNÝ POKOJ. pravidla provozu RODINNÝ POKOJ pravidla provozu Tato pravidla jsou přílohou Dohody o spolupráci při provozu rodinného pokoje v ODN1 v Nemocnici Nové Město na Moravě (dále jen Dohoda ) uzavřené mezi Nemocnicí Nové Město

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. společnost vznikla 25.11.2005, založena městem Poděbrady tradice v poskytování pečovatelské služby od roku 1971 obecně prospěšná společnost poskytuje

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA Návštěva odborných lékařů v době pobytu Nejbližší osoby ŽADATEL ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA DO ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Příjmení: Jméno: Titul: Datum narození: Příspěvek na péči: ANO stupeň: NE Adresa trvalého

Více

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut důstojného stárnutí, Diakonie ČCE Možnosti zlepšení podpory pečujících o Zpracovat

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

PROGRAM 1. JEDNACÍHO DNE čtvrtek 11. října 2012 Kongresový sál Hotelu Palcát společný program pro všechny pracovní sekce

PROGRAM 1. JEDNACÍHO DNE čtvrtek 11. října 2012 Kongresový sál Hotelu Palcát společný program pro všechny pracovní sekce PROGRAM 1. JEDNACÍHO DNE čtvrtek 11. října 2012 Kongresový sál Hotelu Palcát společný program pro všechny pracovní sekce Dopolední blok Předsedající dopoledního bloku: Ing. Jiří Horecký, MBA, Bc. Andrea

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová Kontakty: 495 491 180 a 736 601 096

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více