Výroční zpráva o činnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 2014

2

3 Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové je členem SKOK spolku nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti a EAPN ČR národní sítě neziskových organizací, jejichž cílem je hájení zájmů osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením v ČR.

4 Redakce textové části: Milena Černá, Monika Granja Jazyková a redakční korektura: Irena Šatavová, Hana Füleová Grafická úprava: Eva Kocnárová Autoři fotografií: Zdeněk Chrapek, Karolina Granja, Alex Macciani, Ondřej Němec, Milena Černá a archiv VDV Vydal: VDV, Praha 2015 Náklad: výtisků Tisk Výroční zprávy VDV za rok 2014 byl podpořen ČSOB. ISSN

5 Výroční zpráva o činnosti Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové v roce 2014

6

7 OBSAH Poslání a cíle Etický kodex Slovo předsedkyně správní rady Dany Němcové Kalendář 2014 Grantové programy VDV - Cesty k integraci - Senior - Obyčejný život - Fond profesorky Šilhánkové - Fond vzdělání - Letní jazyková škola Projekty VDV - Salzburg Medical Seminars - Zdraví a životní styl - Prázdniny - Zlatá ulička č Communitas pro praxis - Sport pro charitu - Cena Olgy Havlové Public Relations Malá statistika Nadační příspěvky Dárci a dary VDV Poděkování dárcům a spolupracovníkům Zpráva o hospodaření Zpráva auditora Rozvaha k Výkaz zisku a ztráty k Příloha k účetní závěrce Základní data o nadaci

8

9 POSLÁNÍ Posláním Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým působením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot. CÍLE Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové: slouží především k podpoře sociálních a zdravotně sociálních služeb, které pomáhají lidem ohroženým sociálním vyloučením k získání důstojného místa ve společnosti; podporuje občanská sdružení a charitativní instituce, které poskytují sociální služby opuštěným a zdravotně postiženým dětem, bezdomovcům a ženám v tísni, seniorům, lidem s následky nemocí a úrazů a lidem, kteří pomáhají mírnit bolest nemocných a stojí při nich i v těžké chvíli umírání; realizuje programy na podporu vzdělávání dětí sociálně či zdravotně handicapovaných; každoročně uděluje Cenu Olgy Havlové osobnosti, která se přes svůj zdravotní handicap angažuje pro druhé; podle přání své zakladatelky Olgy Havlové chrání humanitární hodnoty a vzdělanost ve společnosti; připojuje se k nestátním neziskovým organizacím při jejich úsilí o zdokonalení legislativy přispívající k rozvoji sociálních a zdravotně sociálních služeb a dodržování lidských práv. POSLÁNÍ poslání A CÍLE a cíle VDV 7

10

11 ETICKÝ KODEX Členové orgánů nadace, zaměstnanci, externí spolupracovníci i dobrovolníci projevují věrnost ve vztahu k zakladatelům nadace a k vlastní tradici. Jednají vždy s vědomím svého dílu odpovědnosti za celkový obraz nadačního, resp. nestátního neziskového sektoru, jehož je VDV součástí. Práci provádějí kvalitně a dbají na dobrou pověst VDV. Jednají tak, aby předešli možnému střetu zájmů a vlastnímu obohacení na úkor nadace. VDV používá své prostředky na obecně prospěšné účely, pro které byl zřízen. Minimalizuje náklady na svoji vlastní administrativu a s nadačním jměním a veškerým majetkem hospodaří tak, aby byl trvalým a pokud možno rostoucím zdrojem dalších příjmů. VDV umožňuje veřejnosti, aby se seznamovala s jeho základními dokumenty. O své činnosti informuje každoročně ve výroční zprávě, v níž uvádí též výsledky hospodaření s majetkem, přehled darů a jejich dárců i informaci o poskytnutých nadačních příspěvcích. VDV usiluje o to, aby své poslání, cíle a programy definoval jasně a srozumitelně. Dbá, aby se udělování nadačních příspěvků řídilo jednoznačnými grantovými pravidly, předem uveřejněnými ve výročních zprávách a na webových stránkách nadace VDV jedná s žadateli a příjemci grantů a služeb vstřícně a otevřeně. Důsledně dbá na ochranu osobních údajů žadatelů. Stejně tak chrání intelektuální hodnoty vložené žadateli do předložených projektů. VDV informuje dárce a sponzory o přijetí darů a jejich využití. Dary poskytnuté na předem dohodnutý účel se využívají jen podle pokynů či smluv s dárcem. VDV respektuje projevenou vůli a přání dárců i zůstavitelů. V případě potřeby pracovníci dojednají s dárcem či zůstavitelem a jeho rodinou, zda a v jaké formě bude uvedena ve výroční zprávě informace o poskytnutém daru. VDV propaguje svoji činnost umírněně a s ohledem na důstojnost dárců i příjemců nadačních příspěvků. etický kodex 9

12 Dana Němcová byla v roce 2014 vyznamenána Diamantovým řádem Hospodářské komory ČR.

13 SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY Rozličné dizajnové" balíčky živé vody aneb naše bytí v čase Dvacáté páté narozeniny to je dostatečný důvod k radosti a já oslavuju nad nápojem Relax a k relaxaci uprostřed běhu času a jeho nároků si vás dovoluji pozvat. Nejsem povolána být průvodkyní úvahami odborníků, filozofů a básníků nad tématem času, vody či jejich plynutí. Nezávazným způsobem zkouším svést vaši imaginaci k pramínku vody, který se právě vydral z hloubi země a na její povrch otiskne stopy dávných erupcí a vyhynulých živočichů. Žene se se svou energií nového a předává nám ji jako obraz a jako poslání. Pokud uvolníme svoji představivost, ukáže nám různá zavlažená i bezvodá místa, a pokud u nich setrváme, tak i jejich tajemný význam a otázku: Co jsme vlastně my lidé, samá voda samá voda? Odtud odkaz na záhlaví mé banální úvahy z přání. Ať prameny energie Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové stále nově tryskají, běží, rozlévají se a zavlažují každé tělo ať s bohatým či chudým, mladým či starým dizajnem! Vaše Dana Němcová slovo předsedkyně správní rady 11

14 KALENDÁŘ 2014 LEDEN ı Novoroční koncert Talichovy komorní filharmonie ve Španělském sále Pražského hradu pro klienty ČSOB PBA s účastí zástupců VDV ı Dana Němcová 80. narozeniny ı Zahájení roku v Evropském domě se stálým zastoupením EU v ČR ÚNOR ı Čaj o páté s Danou Němcovou ı Tisková konference v Sicily Café k 20. výročí Ceny Olgy Havlové ı Vystoupení o činnosti VDV v televizi Metropol BŘEZEN ı Čaj o páté s nevidomým běžcem Janem Ríhou ˇ a jeho vodičem, extrémním sportovcem Janem Škrabálkem ı Promítání filmu OLGA v kině Světozor v rámci festivalu JEDEN SVĚT ı Návštěva v chráněných dílnách občanského sdružení Salet ı Konference o Smyslové aktivizaci u seniorů ı Otevření výstavy fotografií o Olze Havlové v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy DUBEN ı Půlmaraton s běžci dobré vůle v Praze ı Návštěva Domova sv. Anežky a zahájení výstavy fotografií o Olze Havlové v Týně nad Vltavou ı Mezinárodní seminář na téma sociálního bydlení konaný ve VDV ı Stánek VDV na NGO market v Praze ı Benefiční koncerty holandského mužského pěveckého sboru St. Caecilia Linne a komorního smíšeného sboru Gaudium Cantorum z ČR ve prospěch VDV ı Charitativní běh ve prospěch VDV pořádaný studentskou organizací ESN Liberec při Technické univerzitě v Liberci KVĚTEN ı Čaj o páté s prof. Helenou Illnerovou o biologických hodinách ı Stánek VDV na Maraton Sport Expo ı Seminář o infekčních onemocněních a veřejném zdraví v kině MAT ı Uctění památky romského holocaustu v Letech u Písku ı Pražský maraton s běžci dobré vůle ı Premiéra dokumentu OLGA v kině Aero ı Natáčení v České televizi o Ceně Olgy Havlové ı Cena Olgy Havlové v Profesním domě v Praze ı Seminář KŠB o změnách v novém občanském zákoníku týkajících se nadací ı Výstava fotografií o Olze Havlové v Městské knihovně Jiřího Mahlena v Brně 12

15

16

17 ČERVEN ı Účast na udělení cen pro seniory od Nadačního fondu Lívie a Václava Klausových v Rožmberském paláci ı Slavnostní rozloučení s GR ˇ ČSOB Pavlem Kavánkem a přivítání Johna Hollowse ve funkci ı Návštěva nového sídla mobilního hospice Cesty domů v Praze ı Festival literatury Belles Lettres, výtěžek a věcný dar v podobě knih věnován prostřednictvím VDV dětem z dětských domovů ı V Národním divadle udělena VDV Cena Ď za podporu projektů Armády spásy ı Zahájení výstavy fotografií o Olze Havlové v informačním středisku v Poběžovicích ČERVENEC ı Poděkování za spolupráci Ondřeji Škorpilovi ı Vzpomínka na Olgu Havlovou u jejího hrobu ı Návštěva dětí z dětského domova Volyně ve VDV ı Promoce Lucie Kučerové, stipendistky Fondu vzdělání SRPEN ı Účast na konferenci o psychobiografickém modelu péče podle prof. Böhma v Domově pro zrakově postižené Palata ı Stánek VDV na festivalu Trutnoff open air festival ı Promítání filmu OLGA v kině Světozor pro dárce a partnery VDV ZÁŘÍ ı Setkání s klienty Projektu Šance v Praze ı Čaj o páté v Sicily Café představení Audience od Václava Havla ı Zahájení výstavy o Olze Havlové v Bílině ı Promoce Evy Petrlové, stipendistky Fondu vzdělání ı Ocenění značky VDV na galavečeru Superbrand International ı Stánek VDV na konferenci pořádané Klubem personalistů ČR, z.s., o zaměstnávání osob se zdravotním postižením ı Ocenění nejlepších běžkyň v kategorii 65+ silničního závodu Běchovice ŘÍJEN ı Zahájení výstavy o Olze Havlové ve Šluknově ı Účast na konferenci k projektu minimální mzdy EMIN v Senátu Parlamentu ČR ı Čaj o páté s pětibojařem a olympijským vítězem Davidem Svobodou ı Výběr fotografií Czech Press Foto pro Cenu VDV Můj život s handicapem v rezidenci primátora ı Účast na happeningu ke Dni za vymýcení chudoby na Masarykově náměstí v Ostravě ı Národní setkání lidí se zážitkem chudoby v sídle Armády spásy v Ostravě ı Natáčení pořadu o chudobě v Českém rozhlase ı Přednáška Volkera Busche-Geertesmy na téma Housing First KALENDÁŘ

18 LISTOPAD ı Oslavy 150. výročí Diakonie ČCE v Domově spokojeného stáří v Krabčicích ı Přednáška o hypertenzi v Městské knihovně v Praze ı Zahájení výstavy fotografií o Olze Havlové v Ústí nad Orlicí ı Čaj o páté s fotografem Jakubem Honem, vítězem Czech Press Photo v kategorii Můj život s handicapem ı Zahájení výstavy fotografií o Olze Havlové v Hulíně ı Předání šeku v hodnotě Kč pro VDV (šek předal Ing. Petr Hutla, člen představenstva ČSOB) ı Kardiochirurgický seminář na II. chirurgické klinice VFN v Praze ı Předání Ceny VDV na Czech Press Photo v kategorii Můj život s handicapem ı Dvacátý Benefiční koncert KŠB v kostele svatých Šimona a Judy ı Vzpomínky na 17. listopad 1989 s členy Junáka ı První konsenzuální konference o bezdomovectví v Senátu Parlamentu ČR ı Charitativní módní přehlídka v Salónu Yvett Ajchler PROSINEC ı Mezioborová konference Asociace nestátních neziskových organizací ı Čaj o páté s bývalým eurokomisařem Štefanem Füle o situaci na Ukrajině ı Podpis Memoranda o porozumění o daru od čechokanadského průmyslníka a filantropa Karla Velana velvyslancem Kanady v ČR Otto Jelinkem ve VDV ı Vánoční setkání dárců a příznivů VDV v Sicily Café

19

20 GRANTOVÉ PROGRAMY VÝBORU DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ V ROCE 2014

21 Cesty k integraci Program Cesty k integraci reaguje na naléhavé základní potřeby lidí se zdravotním postižením. Správní rada VDV uděluje nadační příspěvky jak jednotlivcům, tak organizacím, které se o ně starají v terénních, ambulantních či pobytových službách. Prioritou jsou potřeby dětí se zdravotním postižením, které žijí v nemajetných rodinách. Představuje jeden z programů, které procházejí celou pětadvacetiletou cestou VDV. Na tyto účely bylo v roce 2014 vynaloženo Kč z darů firem a fyzických osob. Celostátní sbírka s kontem číslo /0300 nazvaná Dobra není nikdy dost je jedním ze zdrojů financování programu. Sbírka se koná od března Z výtěžku této sbírky bylo v roce 2014 na kompenzační a rehabilitační pomůcky pro děti i dospělé použito Kč. V rámci programu Cesty k integraci VDV udělil nadační příspěvky 413 jednotlivcům se zdravotním postižením: 265 pomůcek pro osoby s pohybovým postižením 88 pomůcek pro osoby se sluchovým postižením 15 příspěvků na školné pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 45 jiné Koordinátorky programu: Gabriela Bauer a Eva Kvasničková grantové programy vdv

22 Senior VDV vyhlásil v průběhu roku 2014 dvakrát grantové řízení na podporu kvalitní péče o starší lidi a vzdělávání personálu v příslušných zařízeních. Vzdělávání pracovníků je orientováno především na aktivizační služby pro seniory, včetně těch žijících v domovech se zvláštním režimem. Nadační příspěvky získalo 87 organizací. Poradní sbor: prof. RNDr. Helena Illnerová, Dr.Sc., Mgr. Jarmila Neumannová, Ing. Alena Páralová Celkově bylo v roce 2014 rozděleno na projekty neziskových organizací Kč. Obyčejný život V rámci programu bylo vyhlášeno grantové řízení pro nestátní neziskové organizace, které poskytují služby sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým lidem. Nadační příspěvky získalo 27 organizací. Přispěli jsme např. Armádě spásy na azylové domy, Sdružení Petrov na práci s romskými dětmi, Vzájemnému soužití o. p. s. na vybavení komunitního centra v Ostravě. Koordinátorky programu: Gabriela Bauer a Eva Kvasničková Celkově bylo v roce 2014 na program Obyčejný život vynaloženo Kč. Koordinátorka programu: Gabriela Bauer Poradní sbor: Mgr. Ilja Hradecký, Mgr. Miloš Rejchrt 20

23 Fond profesorky Šilhánkové Z odkazu profesorky Ludmily Šilhánkové, významné české mikrobioložky, VDV uhradil částečné náklady na terapeutické či ozdravné pobyty dětí a mladých lidí se zdravotním postižením. Tento projekt byl velmi populární hlavně mezi organizacemi s péčí o děti s kombinovanými vadami a s autismem. Program byl ukončen v říjnu V roce 2014 činily příspěvky na terapeutické a ozdravné pobyty dětí Kč. Koordinátorky programu: Gabriela Bauer a Eva Kvasničková

24 Fond vzdělání VDV uděluje stipendia studentům z dětských domovů, ze sociálně slabých rodin a dětem se zdravotním postižením. V roce 2014 bylo vypláceno měsíční stipendium 73 studentům středních a vysokých škol do 26 let, z nichž 14 v roce 2014 úspěšně ukončilo svá studia. Na studijní pomůcky, školné, kompenzační pomůcky a jiné potřeby přispěl VDV jednorázově 32 studentům. Poradní sbor v loňském roce konstatoval zvýšení úrovně studentů co do aktivit a představ o svém budoucím životě. Také stoupl počet stipendistů studujících na vysokých školách. Generálním partnerem Fondu vzdělání je ČSOB. Na tento účel dále přispívá Association Olga Havel branche helvétique. Letní jazyková škola V srpnu 2014 se ve spolupráci s agenturou INTACT z Velkého Meziříčí uskutečnil projekt zaměřený na studium angličtiny ve Velké Británii pro 18 studentů z dětských domovů. Výukové pobyty se konaly ve městech Sidmouth, London, Paignton, Bristol, Margate, Bournemouth, Worthing, Cambridge a Oxford. Tento program se uskutečnil díky darům ČSOB Asset Managementu, Jany Strømsnes a PhDr. Jindry Čekanové. Děti, které se zúčastní pobytu ve Velké Británii, se vracejí samostatnější a s větší motivací k dalšímu studiu. Poradní sbor: Ljuba Václavová (předsedkyně), Marcela Bideau, MUDr. Milena Černá, Linda Kaucká, Ing. František Kopecký, Alena Králíková, RNDr. Milan Pospíšil, PaedDr. Vladimíra Rattayová, PhDr. Jan Stolár, tajemnice Eva Kvasničková. V průběhu roku 2014 vydal VDV na podporu vzdělávání sociálně a zdravotně handicapovaných studentů celkem Kč. Koordinátorka programu: Eva Kvasničková Náklady na program v roce 2014 činily Kč. Koordinátorka programu: Soňa Brišová 22

25 grantové programy vdv

26 PROJEKTY VÝBORU DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ V ROCE 2014

27 Salzburg Medical Seminars V roce 2014 VDV pokračoval dvanáctým rokem v zajišťování účasti českých lékařek a lékařů v projektu Salzburské lékařské semináře, které pořádá The American Austrian Foundation v rámci programu Open Medical Institut. Na 33 seminářů z různých oborů medicíny se v roce 2014 přihlásilo 190 českých lékařek a lékařů. Z nich 90 bylo vybráno a absolvovalo semináře. V návaznosti na projekt bylo dne uspořádáno na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie VFN a 1.LF UK satelitní sympozium na téma kardiovaskulární chirurgie. Sympozia se zúčastnil Dr. Edward G. Soltesz, chirurg na oddělení kardiovaskulární chirurgie na Cleveland Clinic a Dr. Marek P. Ehrlich, docent kardiochirurgie a ředitel aortického programu na Universitě ve Vídni. VDV v rámci tohoto projektu uskutečňuje odborné semináře na téma nemocí a nemocných, o které se starají lidé z nestátních neziskových organizací. Ty přispívají k šíření získaných znalostí nejen v lékařské komunitě, ale také v sociální oblasti. Dne se v privátním klubu kina MAT uskutečnila přednáška Infekční onemocnění a veřejné zdraví, na které přednášeli MUDr. Jan Dvořák a MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D., absolventi Salzburských lékařských seminářů. Náklady na projekt v roce 2014 činily Kč. Koordinátorka projektu: Eva Kocnárová Zdraví a životní styl V roce 2014 byly zahájeny přednášky pro širší veřejnost v Ústřední knihovně v Praze, které navazují na projekt Salzburských lékařských seminářů. V tomto období se konaly tyto přednášky: Infekční rizika při cestování (5. 6.), přednášel MUDr. Jan Dvořák, Škodlivé a prospěšné látky v potravinách (7. 10.), přednášela RNDr. Jitka Hořejšová; Hypertenze v kostce (3. 11.), přednášel internista a klinický farmakolog MUDr. Jiří Holý, Ph.D. Koordinátorka projektu: Eva Kocnárová PROJEKTY vdv

28 Prázdniny Prázdninové pobyty dětí v Chorvatsku umožnila Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů, která dětem poskytla bezplatné poukazy. V roce 2014 byly vybrány děti z 23 dětských domovů: Aš, Budišov nad Budišovkou, Černá Voda, České Budějovice, Dubová Radkov, Fulnek, Humpolec, Chomutov, Jablonné v Podještědí, Kamenice nad Lipou, Korkyně, Moravská Třebová, Ostrava Hrabová, Pardubice, Planá u Mariánských Lázní, Plesná u Chebu, Příbram Lazec, Semily, Staňkov, Tachov, Unhošť, Zruč nad Sázavou, Zvíkovské Podhradí. Celkem se prázdninových pobytů v Chorvatsku zúčastnilo 466 dětí. Děti z dětských domovů mají možnost navštívit zdarma přímořské hotely s plnou penzí a dalším zaopatřením. Koordinátorka projektu: Eva Kvasničková Zlatá ulička č.19 V domku čp. 19 ve Zlaté uličce, dlouhodobě pronajatém od Správy Pražského hradu, působí prodejní galerie výrobků z dílen, kde pracují lidé se zdravotním postižením pod záštitou VDV. Galerie vzbuzuje velký zájem návštěvníků Pražského hradu a šíří tak dobré jméno nadace i v zahraničí. Koordinátorka projektu: Eva Podzimková Communitas pro praxis Tříletý projekt Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem umožnil studentům této fakulty absolvovat stáže v nadacích, aby lépe poznali svět neziskového sektoru a jeho potřeby. V roce 2014 byl ukončen závěrečnou zprávou a přípravou evaluační webové stránky Ve VDV vykonalo praxi v roce 2014 celkem 6 studentů. Náklady na projekt v roce 2014 činily Kč, které byly čerpány z Evropských fondů MPSV ČR. Koordinátorka projektu: Eva Kocnárová 26

29 Sport pro charitu Projekt se setkává se zvýšeným zájmem veřejnosti, zejména mladých lidí a také firem, které zapojují své zaměstnance do veřejně prospěšných aktivit. Běžeckých závodů RunCzech, jejichž partnerem je již pátým rokem VDV, se účastnilo 669 běžců dobré vůle. Společnost ČSOB přispívala v roce 2014 na sbírku VDV částkou 50 korun za každý kilometr uběhnutý zaměstnanci banky. Celkem 394 zaměstnanci ČSOB takto vyběhali pro Výbor dobré vůle Kč. Běžeckých závodů se účastnili také zaměstnanci společností ČSOB Private Banking, ČSOB Asset Management, Ernst & Young, CROWN WORLDWIDE GROUP, CHAPMAN TAYLOR, Global eprocture, AIR PRODUCTS, PointPark Properties, Doosan Infracore Construction Equipment, Concur, Gemalto, W.A.G. payment solutions, PK Solvent, INVESCO, JCI Czech Republic, mbank CGI IT, Svaz lyžařů ČR, ACCENTURE, Eso Travel, Allen&Overy a Olympus. Celkem sportovci na pomoc handicapovaným přispěli částkou Kč. Obdivujeme naše běžce dobré vůle a děkujeme jim! Koordinátorka projektu: Lenka Benešová PROJEKTY vdv

30 Cena Olgy Havlové Cenu Olgy Havlové uděluje VDV za zásluhy osobnosti, která se přes své zdravotní postižení významně angažuje v práci pro druhé. Dne 19. května 2014 byla udělena Cena Olgy Havlové za rok 2014 panu Ladislavu Dohnalovi, nevidomému varhaníkovi ze Sezimova Ústí (80 let), za celoživotní působení v hudební oblasti, zejména za jeho dlouholeté koncertování pro seniory v Plané nad Lužnicí, Sezimově Ústí a Táboře. Náklady na projekt v roce 2014 činily Kč. Porota Ceny Olgy Havlové: Mgr. Dana Němcová (předsedkyně), Veronika Brůhová, PaedDr. Blanka Dvořáková, Vojtěch Sedláček, Soňa Brišová (tajemnice). Slavnostní udělení Ceny se konalo v sále Profesního domu na Malostranském náměstí v Praze za účasti členů správní rady VDV a dalších významných hostí. V kulturním programu vystoupilo smyčcové kvinteto Musica via lucis, na varhany improvizoval Michal Novenko. Pořad moderoval Karel Diviš. Koordinátorka projektu: Monika Granja

31 Poděkování při Ceně Olgy Havlové 2014 obdrželi DÁRCI Věra Kičmerová dlouholetá dárkyně Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové ENAPO OBCHODNÍ a. s. štědrý dárce INVESTIČNÍ KLUB, a. s. opakovaně přispívá prostřednictvím advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík na benefiční koncerty ve prospěch programu Senior Českomoravská komoditní burza Kladno opakovaně přispívá prostřednictvím advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík na benefiční koncerty ve prospěch programu Senior SPOLUPRACOVNÍCI MUDr. Jiří Kuneš dlouholetý spolupracovník v projektu Kouzelný vrch, zaměřeném na pomoc astmatickým dětem Gymnázium Olgy Havlové Ostrava Poruba léta dělají čest jménu Olgy Havlové v Ostravě, v roce 2013 uspořádali Nadační den, věnovaný vzpomínce na Olgu Havlovou Tomáš Jelínek ČSOB PB Teplice vzácný spolupracovník v projektu Sport pro charitu organizuje sbírky na kompenzační pomůcky pro děti se zdravotním postižením Karolina Granja několik let fotografuje důležité akce VDV, spolupracuje na projektech integrace vozíčkářů do společnosti VYNIKAJÍCÍ PROJEKT Olga Fečová, Čhavorikani luma dvacet let vede kroužek her a nápadů pro romské děti v různých lokalitách ČR Mg. Jan Šesták, Domov sv. Anežky Čihovice ředitel úspěšné sociální farmy v Týně nad Vltavou Mgr. David Lukeš, Česká asociace paraplegiků všemi milovaný organizátor rugby pro vozíčkáře Mgr. Eva Liberdová dlouholetá aktivní spolupracovnice Klubu ohluchlých v Praze Michal Roškaňuk, Adventor, o. s. zakladatel občanského sdružení, které pomáhá lidem s autismem PR A KOMUNIKACE Rok 2014 přinesl VDV několik významných událostí: webové stránky VDV získaly nový vzhled, v březnu vstoupil do kin nový dokument OLGA (filmový portrét Olgy Havlové v režii Miroslava Janka), na jehož vzniku se VDV také podílel. Cena Olgy Havlové v roce 2014 slavila 20. výročí, a proto se 20. února uskutečnila tisková konferece věnovaná této významné události. VDV dále pokračoval v propagaci svých dlouhodobých projektů. Cena Olgy Havlové 2014 se tradičně těšila velkému zájmu médií. VDV pokračoval ve spolupráci s Českým rozhlasem, Medical Tribune, Interní medicínou pro praxi, Economií, Newton Media, časopisem Glanc, portálem Helpnet aj. Svoji činnost VDV prezentoval ve stánku na akcích pro veřejnost - NGO Market (25. 4.), Maraton Sport Expo ( ), Trutnoff Open Air festival ( ) a na konferenci Jsme na jedné lodi (25. 9.) pořádané Klubem personalistů ČR, z.s. O své činnosti VDV informoval prostřednictvím časopisu Dobré zprávy, elektronického bulletinu pro sportovce Novinky pro běžce dobré vůle a webových stránek: pr a komunikace vdv

32 PR A KOMUNIKACE PR A KOMUNIKACE VDV pokračoval v aktivitách pro své dárce: Klub přátel dobré vůle pořádal besedy Čaj o páté, na které jsou zváni dárci, spolupracovníci, členové správní rady VDV a podporovatelé nadace. Hosty besed byli: předsedkyně VDV Dana Němcová (4. 2.) nevidomý sportovec Jan Ríha ˇ a jeho vodič Jan Škrabálek (4. 3.) filmový střihač Jiří Brožek (1. 4.) prof. RNDr. Helena Illnerová, Dr.Sc., bývalá předsedkyně České akademie věd, (6. 5.) DS Scéna Libochovice - uvedení divadelní hry Václava Havla Audience (8. 9.) pětibojař a olympionik David Svoboda (7. 10.) fotograf Štěpán Hon (4.11.) a Štefan Füle, bývalý eurokomisař zodpovědný za rozšiřování EU a politiku sousedství (2. 12.). VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ O OLZE HAVLOVÉ Výstava fotografií o Olze Havlové a počátcích VDV ve formě velkoplošných plakátů procestovala od roku 2010 již téměř celou Českou republiku. Objednávají si ji městské knihovny, muzea, školy, informační a kulturní střediska. Při zahájení výstavy se často uskuteční přednáška o činnosti VDV. V roce 2014 výstava navšívila: Prahu, Týn nad Vltavou, Brno, Rožnov pod Radhoštěm, Rájec-Jestřebí, Poběžovice, Strakonice, Žirovnici, Spálené Poříčí, Staré Město pod Landštejnem, Bílinu, Moravský Beroun, Šluknov, Sušici, Hulín, Ústí nad Orlicí a Žamberk. DS Scéna Libochovice - uvedení divadelní hry Václava Havla Audience (8. 9.) v Sicily Café CENA VDV NA CZECH PRESS PHOTO V roce 2014 vznikla nová kategorie prestižní fotografické soutěže Czech Press Photo nazvaná Můj život s handicapem, kterou zaštítil VDV. Cena se uděluje fotografii či sérii fotografií z ČR, zachycující specifické podmínky života osob se smyslovým, pohybovým či mentálním postižením. Manažerka PR a komunikace: Monika Granja 30

33 ČASOPIS DOBRÉ ZPRÁVY Dobré zprávy: Časopis Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové ročník 6 (2014) : č. 3 září Elektronický časopis Dobré zprávy vydává VDV od roku Vychází čtyřikrát do roka a každé číslo časopisu má své hlavní téma. První číslo roku 2014 bylo věnováno tématu Zdravotnictví a lékařská etika (vyšlo ). Tématem druhého čísla bylo dvacáté výročí udílení Cen Olgy Havlové (vyšlo ). Třetí číslo se zabývalo romskou problematikou (vyšlo 8. 9.). Čtvrté číslo bylo věnováno seniorům a tomu, jak jim VDV pomáhá (vyšlo ). Redakční rada: Irena Šatavová (šéfredaktorka), Milena Černá, Monika Granja Redaktorky: Tereza Ríčařová, ˇ Hana Füleová Grafika: Pavel Cindr Jak se žije Romům? ptáme se Olgy Fečové Každý může pomoci Hudbou proti předsudkům Film: Cesta ven Cenu Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové Můj život s handicapem za rok 2014 získal Štěpán Hon se sérií fotografií Zásnuby Jindřišky a Hynka v areálu týdenního stacionáře Hvozdy o.p.s. pr a komunikace vdv

34 Kolika organizacím a jednotlivcům VDV pomohl? Počet Počet Objem nadačních Rok organizací jednotlivců příspěvků v Kč Nadační příspěvky organizacím vyšší než 10 tisíc Kč Podíl jednotlivých programů na celkovém objemu příspěvků v roce 2014: Sociální a humanitární programy 70% Vzdělání 14% Zdravotnictví 11% Jiné 5% 14% 11% 5% 70% 32

35 ORGANIZACE SÍDLO PŘIDĚLENO NÁZEV PROJEKTU Přední hlídka Royal Rangeres v ČR lestkov Kč rehabilitační pobyt pro děti s postižením AC Facility, s. r. o. průhonice Kč skříně, stolky Aktivně proti času o. s. Vejprty Kč nákup bezpečnostních náramků Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Čáslav - Filipov Kč antidekubitní matrace Alzheimercentrum Prácheň, o.p.s. Praha Kč profesionální monitoring CRP u osob Loucký Mlýn s Alzheimerovým onemocněním Alzheimercentrum Prácheň, o.p.s. Praha Kč šetrný a bezpečný transport pro apaliky: Písek zvedák s váhou Alzheimercentrum Průhonice, o.p.s. Průhonice Kč chodítka čtyřkolová Apropo Jičín z. s. Jičín Kč příspěvek na pořízení vozu a ozdravný pobyt dětí se zdravotním postižením ARKADIE, o.p.s. teplice Kč sportovně-rekreační pobyt pro děti a mládež se zdravotním postižením Armáda spásy v ČR, z. s. praha Kč vozíky, chodítko Asociace pomáhající lidem praha Kč speciální úprava vozu a herní prvky s autismem o.s. Asociace poskytovatelů soc.služeb Tábor Kč vzdělávání zaměstnanců BETANIE - křesťanská pomoc, z.s. Brno Kč pečovatelské sety Blízký soused z.s. plzeň Kč úhrada dětského tábora Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.p.s. Kralupy Kč hiporehabilitační pobyt nad Vltavou Centrum pro seniory Zahrada,o.p.s. Bystřice Kč kurzy bazální stimulace pro personál pod Hostýnem Centrum pro zdravotně postižené Liberec XI Kč elektrická polohovací lůžka Libereckého kraje, o.s. - Růžodol i a antidekubitní matrace Cesta domů, hospicové o.s. praha Kč podpora mobility a terénní péče multidisciplinárního týmu Česká asociace pro psych.zdraví praha Kč odměny lektoři Česká maltézská pomoc o.p.s. České Kč úprava vozu pro děti se zdravotním Budějovice postižením Čhavorikani Luma z.s. krupka Kč nájemné za klubovnu Denní a pobyt. soc. služby p.o. Česká Lípa Kč pořízení rehabilitačního přístroje Motren Duo nadační příspěvky vdv

36 ORGANIZACE SÍDLO PŘIDĚLENO NÁZEV PROJEKTU Denní centrum pro seniory Bakov JIZERA, o.s. nad Jizerou Kč odlehčovací služba pro seniory: nábytek Dětské klimatické pobyty, o.p.s. plzeň Kč léčebné klimatické pobyty pro děti astmatiky a ekzematiky Diecézní charita Brno Znojmo Kč pohonné hmoty pro pečovatelskou službu - Oblastní charita Znojmo Diakonie ČCE - hospic Citadela Valašské Meziříčí Kč linka, varná deska, trouba, sedačka Diakonie ČCE - středisko Libice Kč průmyslová pračka v Libici nad Cidlinou nad Cidlinou Diakonie ČCE - středisko myslibořice Kč vzdělávání personálu pečujícího o klienty v Myslibořicích s Alzheimerovou chorobou Diakonie ČCE - středisko Vsetín Vsetín Kč polohovací křesla s jídelní deskou Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Plzeň Kč vybavení chráněného bydlení Diecézní charita České Budějovice Veselí Kč různé pomůcky, skútr pro seniory nad Lužnicí Diecézní charita Plzeň plzeň Kč polohovací lůžka s matrací Domácí hospic Jordán, o.p.s. tábor Kč lůžka, chodítka, vozík, skříň Domácí hospic Setkání, o.p.s. Rychnov Kč oxygenerátor, antidekubitní podložky nad Kněžnou a vybavení místnosti Domácí hospic Vysočina, o.p.s. nové Město Kč polohovací lůžka na Moravě Domov seniorů Dubí Kč vzdělávání pracovníků v konceptu bazální Rezidence Tereza Dubí, o.p.s. stimulace Domov sv. Alžběty - domov pro seniory Tišnov Kč matrace s podložkou Domov sv. Karla Boromejského praha Kč antidekubitní systém pro pacienty Domova Domov sv. Rodiny praha Kč pořízení vozíků a toaletního křesla Domov u zámku, o.s. Ivanovice Kč telefony, propojení pokojů s ošetřovateli na Hané Drop In, o.p.s. praha Kč vybavení střediska EAPN ČR, o. s. praha Kč evropský seminář o sociálním bydlení Elpida, o.p.s. praha Kč bezplatné poradenství pro seniory a časopis Vital Farní charita Beroun Beroun Kč křesla do stacionáře sv. Anežky České 34

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 21. 5. 2013 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 Sídlo: Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel./ fax: 224 239 876, GSM: 725 800 242 červen, 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2012

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2012 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Milí běžci, naše novinky získávají na objemu je Vás stále více, kdo se ke Sportu pro charitu hlásí. Ohlas, který kampaň vyvolala,

Více

Motto: Žijte dobrý, čestný život. Až potom zestárnete a budete se dívat zpět, budete se moci z něho těšit podruhé.

Motto: Žijte dobrý, čestný život. Až potom zestárnete a budete se dívat zpět, budete se moci z něho těšit podruhé. Motto: Žijte dobrý, čestný život. Až potom zestárnete a budete se dívat zpět, budete se moci z něho těšit podruhé. Obsah 1.Charakteristika SDÍLENÍ o.s. 2.Zpráva o činnosti SDÍLENÍ o.s. 3.Poradenská sluţba

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF)

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Mgr. Šárka Sovová, Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc, příprava a koordinace Národní koordinační jednotka Programu Mezinárodní konference

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/5 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Zdeňka Cibulková, Ing. Petr Máška, MUDr. Jana Kalousová - Jansová, p. Miloslav Václav, PaedDr. Jiřina Ledvinková, JUDr. Jana Zejdová, pí. Irena

Více

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu 1) FRANCOVÁ, PETRA 2)

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE Konferenci zahájila MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové Paní doktorka Černá je dlouholetou ředitelkou nadace, která podporuje různé sociální projekty

Více

Potravinová banka Vysočina, o. s.

Potravinová banka Vysočina, o. s. Potravinová banka Vysočina, o. s. Sídlo: Pivovarská 1223, 584 01 Ledeč nad Sázavou Sklad: Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou www.potravinovabanka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Podpořili nás STAVONA Jihlava, spol.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR v roce 2013 KONTAKTNÍ ÚDAJE VESELÝ SENIOR, nadační fond Vinohradská 365/10 120 00 Praha 2 Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského

Více

Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012. Vážený pan Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu

Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012. Vážený pan Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012 Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Bc. Petr Kameník ředitel odboru živností Ministerstvo průmyslu a obchodu Mgr.

Více

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ DNE 20. A 21. 3. 2012 20. března 2012 ZAHÁJENÍ V 9.00 HOD. 9.10 hod. Kategorie 1 Bláhová Klára Horká Ema Chaloupková Kateřina Chvapilová Aneta Mislerová

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Čtvrtek 25. listopadu

Čtvrtek 25. listopadu Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOUČÁST UDRŽITELNÉHO ROZVOJE pod záštitou ministra práce a sociálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Příloha č. 3 zápisu - usnesení č. 96/2014/ZK-10 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Poř. č. Příjemce dotace/ žadatel 1 Městský

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

služba Poskytovatel Název služby Požadovaná dotace

služba Poskytovatel Název služby Požadovaná dotace Výsledky dotačního řízení na podpu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2015. 38 - Odbné sociální padenství s prvky 4309907 terapie o.

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

VZNIK SDRUŽENÍ A JEHO CÍLOVÁ SKUPINA

VZNIK SDRUŽENÍ A JEHO CÍLOVÁ SKUPINA VZNIK SDRUŽENÍ A JEHO CÍLOVÁ SKUPINA Od roku 1995 poskytujeme služby lidem s tělesným a kombinovaným postižením, kteří chtějí pracovat a žít aktivním životem ve polečnosti. Podnětem ke vzniku sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 PRÁVĚ TEĎ! o.p.s. OBSAH Úvodní slovo ředitelky str. 3 Základní údaje str. 4 Orgány společnosti str. 5 Přehled aktivit v roce 2013 str. 7 Poděkování str. 10 Plány na rok 2014

Více

Centrum LADA, o.s. pro pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením Žadatel: Jaroslav Tichý Projekt: Nákup keramické pece pro pracovní terapii.

Centrum LADA, o.s. pro pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením Žadatel: Jaroslav Tichý Projekt: Nákup keramické pece pro pracovní terapii. Grantový fond 2011 rozdělen 1 milion Kč Seznam podpořených projektů Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem ORION Žadatel: Martina Kubišová Projekt: Hipoterapie a letní tábor pro děti s handicapem.

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při Active SVČ, Dolní 3, Žďár nad Sázavou Termín: 25. října 2011 Místo konání: lyžařský areál Martina Koukala u Pilské nádrže,

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň C1M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 5.7.2008 1. 1 12044 FOUKAL Pavel 87 1 Dukla B. 89,40 0 89,40 85,00 0 85,00 174,40 48 2. 2 14009 VANĚK Jiří 87 2 Kralupy 95,40 2 97,40 92,30 0 92,30 189,70 40 3. 1/ ZS 6 82002 CEPEK

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie Jméno Příjmení Tituly Specializační obory nelékařských zdravotnických povolání Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie 1. Vlastimil Král RNDr., CSc. 2. Ivo Lochman RNDr., CSc. 3. Helena Marečková

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2011 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2011 str. 1 Výroční zpráva 2011 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3.

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Žižkova 1882/57 586 1 1 1.3 IČ:

Více

VIII. ročník Jihočeského přeboru v obřím slalomu žáků a studentů ZŠ a SŠ Jihočeského kraje

VIII. ročník Jihočeského přeboru v obřím slalomu žáků a studentů ZŠ a SŠ Jihočeského kraje PŘEDJÍZDA 1. 130 ŠODKOVÁ Eva 1984 LYKO KLUB PRACHATICE 01:35,75 00:47,38 00:48,36 2. 110 BRANDTNEROVÁ Míša 1990 Písek 01:35,91 00:47,41 00:48,50 00:00,17 3. 132 HAUPTOVÁ Karolína 2000 LYKO KLUB PRACHATICE

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

SEZNAM ČLENŮ ADMIN ČR

SEZNAM ČLENŮ ADMIN ČR SEZNAM ČLENŮ ADMIN ČR Název organizace Adresa Kraj IČ DIČ Telefon Zástupce email 1 emai 2 Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12 Senovážné náměstí

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání Nadačního fondu 3 Základní informace o fondu 4 O nás 4 Projekty a spolupráce 5 Naše vize pro rok 2014

Více

Adresář parlamentů ČR

Adresář parlamentů ČR Adresář parlamentů ČR Středočeský kraj školní adresa kontakt ZŠ Žižkov ZŠ Kremnická 98 skola@zszi.kutnahora.cz Kutná Hora tel: 327 512 175 Praha ZŠ Ohradní Ohradní 1366 skola@zs-ohradni.cz Praha 4 - Michle

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva 2001 Nadace Divoké husy

Výroční zpráva 2001 Nadace Divoké husy Výroční zpráva 2001 Nadace Divoké husy 1/6 Poslání a cíl Motto: Nadace Divoké husy podporuje a odvážné lidi a smělé projekty v sociální a zdravotní oblasti. Rozsah a rozmanitost občanské společnosti zatím

Více

Přespolní běh HANDICAP REGIONÁLNÍ PŘEBOR. Přespolní běh. Výsledková listina. Mladší chlapci A

Přespolní běh HANDICAP REGIONÁLNÍ PŘEBOR. Přespolní běh. Výsledková listina. Mladší chlapci A Mladší chlapci A 1 58 Hanuš Jiří Úštěk 01:59 2 88 Baláž Daniel ZŠ praktická, Bílina 02:00 3 91 Gaži Julius Dlažkovice 02:16 4 93 Čonka Martin Kadaň 02:18 5 89 Bárta Daniel Kadaň 02:21 6 90 Dunka David

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

HEZKOU DOVOLENOU A HODNĚ SLUNÍČKA VÁM PŘEJE ČUN PRAHA

HEZKOU DOVOLENOU A HODNĚ SLUNÍČKA VÁM PŘEJE ČUN PRAHA HEZKOU DOVOLENOU A HODNĚ SLUNÍČKA VÁM PŘEJE ČUN PRAHA INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA LEDEN ČERVEN 2010 navíc i červenec a srpen Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha Czech Union of the Deaf,

Více

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba Výroční zpráva 2013 Oblastní charita Česká Kamenice Název: Oblastní charita Česká Kamenice Subjekt: církevní právnická osoba Registrace: Ministerstvo kultury ČR Vznik: 7. 2. 2000 Působnost: Česká Kamenice,

Více