Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní"

Transkript

1 Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, Praha 10 IČ

2 I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby: Vyšší dbrná škla sciálně právní Zřizvatel - Hlavní měst Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2 2. Ředitel škly: Ing. Milan Jhanis, tel.: Statutární zástupce: Ing. Zdeněk Vkál, tel.: Webvé stránky právnické sby: 4. Škly a šklská zařízení, jejichž činnst právnická sba vyknává a jejich cílvá kapacita Vyšší dbrná škla sciálně právní (VOŠSP) Cílvá kapacita 700 studentů (stav k ) 5. Obry vzdělání a vzdělávací prgramy Škla Kód Název vzdělávacíh prgramu Cílvá kapacita bru Pznámka VOŠSP N/01 Sciální práce 500 VOŠSP N/06 Sciální pedaggika 240 nvý br VOŠSP N/002 Sciální práce 500 dbíhající br 6. Změny ve skladbě vzdělávacích prgramů prti šklnímu rku 2011/2012 Od 1. září 2012 je vyučván nvý vzdělávací prgram N/06 Sciální pedaggika. 7. Míst pskytvanéh vzdělávání Praha 10, Jasmínvá 3166/37a, (vlastník bjektu Hlavní měst Praha) Pjmy a jejich vysvětlení: Právnická sba = příspěvkvá rganizace, která může sdružvat více typů neb druhů škl a škl. zařízení. Dříve škla neb šklské zařízení Škla = druh, pddruh neb typ škly, jejichž činnst vyknává právnická sba, v suladu se zařazením ve šk. rejstříku. Dříve sučást škly. Šklské zařízení = šklské zařízení pdle 7 zákna 561/2004 Sb., jehž činnst vyknává právnická sba. 1

3 8. Stručná charakteristika materiálně technickéh vybavení právnické sby Škla je umístěna v příjemném a klidném prstředí, bklpeném zelení, s dbrým dpravním spjením jak v rámci města Prahy, tak i susedními reginy, z nichž djíždí nezanedbatelná část našich studentů. Prstrvé pdmínky pr pskytvání vzdělávání terciárníh charakteru se průběžně přizpůsbují vzrůstajícím nárkům. V rce 2013 byla vybudvána plšina pr přesun vzíčkářů d auly, k dispzici jsu i dvě sciální zařízení pr tělesně znevýhdněné. Krmě 9 klasických učeben škla využívá 2 specializvané učebny pr výuku infrmatiky, 2 učebny pr výuku cizích jazyků vybavené interaktivními tabulemi, 2 multimediální učebny, učebnu přizpůsbenu výuce terapeuticky zaměřených předmětů a aulu s multimediálním vybavením pr přádání studentských i dbrných knferencí, seminářů, wrkshpů jak pr studenty škly, tak i pr sciální partnery škly. Škla pkračuje ve vybavvání jedntlivých učeben zpětnými prjektry a ntebky. Průběžně dchází k mdernizaci techniky a sftwaru v učebnách pr výuku infrmatiky. Studenti mhu využívat: - kpírvací služby prstřednictvím prnajatéh kpírvacíh zařízení na předplacené čipvé karty, - wifi internetvé připjení, - šklní knihvnu, - studvnu, - místnst pr ddech. Šklní knihvna je každrčně bhacvána nvé dbrné publikace. K měla ve svém fndu knihvních jedntek. Knihvnický sftware umžňuje studentům přístup d rezervačníh sytému prstřednictvím webvých stránek škly. Pr rganizaci výuky škla využívá infrmační systém ISVOŠ umžňující pružnu evidenci studentů, abslventů, uchazečů v přijímacím řízení včetně vyhdncvání studijních výsledků, tvrby statistických pdkladů a tisk ptřebných dkumentů. Studenti se jeh prstřednictvím mhu zapisvat na zkušky, vybírat si vlitelné předměty a pracviště dbrných praxí. Učitelé jej využívají k vypisvání zkuškvých a jiných termínů, evidenci známek, kmunikaci se studenty apd. 9. Šklská rada Šklská rada ve šklním rce 2012/13 pracvala ve slžení: Zástupci pedaggických pracvníků: Ing. Michaela Fleischmannvá předsedkyně šklské rady JUDr. Jana Machvá Zástupci studentů: Jiří Knčínský Dminika Slezákvá 2

4 Zástupci zřizvatele: D Ing. Michaela Ševčíkvá (dd. multilaterálních vztahů a zahraničníh marketingu, MHMP) Mgr. Tmáš Ján (Ředitel Centra sciálních služeb Praha) Od Ing. Michal Narvec (Zastupitel bce Praha 10) Rman Staněk Schůzky členů šklské rady se knají minimálně dvakrát rčně. K jednáním ŠR bývá přizván ředitel škly. Výstupy jsu shrnuty v zápisech z jednání a pdněty se zabývá jak vedení škly, tak pedaggická rada. Ve šklním rce nebyly řešeny žádné vážné výhrady, výtky či stížnsti. 3

5 II. Pracvníci právnické sby 1. Pedaggičtí pracvníci a) Pčty sb (údaje ze zahajvacích výkazů) VOŠSP ředitel a zástupce ředitele fyzické sby celkem ředitel a zástupce ředitele přepčtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické sby celkem interní učitelé přepčtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické sby celkem externí učitelé přepčtení na plně zaměstnané pedaggičtí pracvníci fyzické sby celkem pedaggičtí pracvníci přepčtení na plně zaměstnané celkem ,1 10 2, ,8 b) kvalifikvanst pedaggických pracvníků (stav ke dni vyplnění zahajvacíh výkazu) VOŠSP pčet pedaggických pracvníků celkem % z celkvéh pčtu ped. pracvníků kvalifikvaných 24,3 87,4 nekvalifikvaných 3,5 12,6 c) další vzdělávání pedaggických pracvníků Kurzy Pčet ůčastníků Práce se zdrjvu literaturu 5 Výzkumné metdy 2 Prezentační dvednsti 8 Tvrba a využití prfesníh prtflia pr frmvání dbrných kmpetencí studentů Mentring a supervize jak zdrj sebereflexe 2 Fungvání infrmačníh systému v rganizaci výuky na VOŠ 1 Vedení a hdncení abslventské práce 3 2 Vzdělávací instituce VOŠSP (DVPP) VOŠSP (DVPP) VOŠSP (DVPP) VOŠSP (DVPP) VOŠSP (DVPP) VOŠSP (DVPP) VOŠSP (DVPP) 4

6 pčet zaměření pčet účastníků Semináře 12 práv, psychlgie 13 Kurzy 2 1x kmunikační, 1x jazykvý vzdělávací instituce ANAG, TRIADA, Bankvní institut, psych. léčebna 2 Else AZ, Tandem CZ d) jazykvé vzdělávání a jeh pdpra pčet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické sby) z th s dbrnu kvalifikací (dle zákna ped. prac.) 2 bez dbrné kvalifikace (dle zákna ped. prac.) 2 rdilý mluvčí 0 2. Nepedaggičtí pracvníci škly a) pčty sb fyzické sby celkem přepčtení na plně zaměstnané 10 8,60 b) další vzdělávání nepedaggických pracvníků pčet zaměření pčet účastníků vzdělávací instituce semináře 4 eknmické, účetní, právní 4 AVDO, ANAG 5

7 III. Údaje žácích a výsledcích vzdělávání VOŠ 1. Pčty tříd / studijních skupin a pčty žáků / studentů a) denní vzdělávání škla pčet tříd / skupin pčet žáků / studentů VOŠSP Změny v pčtech žáků/studentů v průběhu šklníh rku: - přerušili vzdělávání: 16 - vylučeni ze škly: 1 - nepstupili d vyššíh rčníku: 2 - přestupili z jiné škly: 0 z th nebyl pvlen pakvání: 1 - přestupili na jinu šklu: 0 - jiný důvd změny (uveďte jaký): 1 - pakvání rčníku b) vzdělávání při zaměstnání (údaje ze zahajvacích výkazů) škla pčet tříd / skupin pčet žáků / studentů VOŠSP Změny v pčtech žáků/studentů v průběhu šklníh rku: - přerušili vzdělávání: 2 - nastupili p přerušení vzdělávání: 9 - sami uknčili vzdělávání: 43 - vylučeni ze škly: 1 - nepstupili d vyššíh rčníku: 0 z th nebyl pvlen pakvání: 0 - přestupili z jiné škly: 0 - přestupili na jinu šklu: 0 - jiný důvd změny (uveďte jaký): 0 2. Průměrný pčet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajvacíh výkazu) a) denní vzdělávání škla průměrný pčet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný pčet žáků / studentů na učitele VOŠSP, Jasmínvá 3166/37a, Praha 10 25,6 13,8 6

8 b) vzdělávání při zaměstnání škla průměrný pčet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný pčet žáků / studentů na učitele VOŠSP, Jasmínvá 3166/3 7a, Praha 10 28,28 7,1 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajvacíh výkazu) škla kraj pčet žáků/studentů celkem z th nvě přijatí Jihčeský Hl.m. Praha Jihmravský Karlvarský Vysčina Král véhradecký Liberecký Mravskslezský Olmucký Pardubický Plzeňský Středčeský Ústecký Zlínský CELKEM 4. Údaje výsledcích vzdělávání studentů (p pravných zkuškách a dklasifikaci) a) denní vzdělávání škla VOŠSP z celkvéh pčtu 424 studentů k prspěl s vyznamenáním 43 neprspěl 39 pakval rčník 2 pčet studentů s uzavřenu klasifikací d tj. % z celkvéh pčtu studentů 90,8% průměrný pčet zameškaných hdin na studenta z th nemluvených údaje VOŠ nesledují 7

9 b) vzdělávání při zaměstnání škla VOŠSP z celkvéh pčtu 158 studentů k prspěl s vyznamenáním 19 neprspěl 20 pakval rčník 2 pčet studentů s uzavřenu klasifikací d tj. % z celkvéh pčtu studentů 87,3% průměrný pčet zameškaných hdin na studenta údaj nesledván z th nemluvených 5. Výsledky abslutrií škla VOŠSP ABSOLUTORIA denní vzdělávání statní pčet studentů, kteří knali zkušku z th knali zkušku pakvaně 2 2 pčet studentů závěrečných rčníků, kteří nebyli připuštěni ke zkušce v řádném termínu prspěl s vyznamenáním pčet studentů, kteří byli hdnceni prspěl neprspěl 9 5 8

10 6. Přijímací řízení d 1. rčníků šklníh rku 2013/2014 skupina brů vzdělání, kód, název Přijímací řízení pr šklní rk 2013/2014 (denní vzdělávání) 75 Sciální práce a sciální pedaggika vzdělávací prgramy Sciální práce N/01 Sciální pedaggika N/06 pčet přihlášek celkem 736 pčet kl přijímacíh řízení celkem 3 pčet přijatých celkem 402 z th v 1. kle 292 z th ve 2. kle 61 z th v dalších klech 49 z th na dvlání 25 pčet nepřijatých celkem 334 pčet vlných míst p přijímacím řízení (br, pčet míst) br: x 0 br: x 0 pčet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání d 1. rčníků pr šklní rk 2013/ Vzdělávání cizinců a příslušníků nárdnstních menšin Pčty cizinců z jedntlivých zemí: Kazachstán: 1 Ruská federace: 3 Slvenská republika: 2 Ukrajina: 1 8. Integrace žáků Škla vybudvala bezbariérvý prvz v přízemních patrech pavilónů, je určen pr studenty se sníženu phyblivstí. K umžnění přístupu d auly byl pr sby se sníženu phyblivstí instalván schdišťvý výtah. 9. Jazykvé vzdělávání a jeh pdpra Na VOŠSP se vyučuje anglický a německý jazyk. O německý jazyk je něklikanásbně menší zájem než jazyk anglický. K pdpře výuky cizíh jazyka služí i vlitelné předměty Knverzace v cizím jazyce a Gramatick-lexikální seminář. 9

11 Výuka cizích jazyků je kncipvána jak CLIL, tj. vyučuje se dbrný jazyk v dbrném prstředí. Studijní pry jsu dstupné na webvém prtálu pr výuku anglickéh jazyka, na webvých stránkách škly je k dispzici slvník dbrných výrazů v němčině. V infrmačním systému škly jsu k dispzici skripta pr ba jazyky. K mtivaci služí i zahraniční stáže, kterých se mhu zúčastnit vybraní studenti. 10. Vzdělávací prgramy VOŠ Stav a výsledky akreditací vzdělávacích prgramů VOŠ: Od 1. září 2012 prbíhá výuka v pdle akreditvanéh vzdělávacíh prgramu 75-32/N-0l Sciální práce ve frmě denní, dálkvé i kmbinvané. Kmbinvaná frma studia má prti dálkvému studiu psílenu slžku dbrné praxe. Od 1. září 2012 prbíhá v denním studiu d 1. rčníku výuka v nvém vzdělávacím prgramu N/06 Sciální pedaggika. 10

12 IV. Aktivity právnické sby, prezentace škly na veřejnsti 1. Výchvné a kariérvé pradenství VOŠ nemá pzici výchvnéh pradce, vzdělává dspělé sby, které si svu kariérní rientaci zvlili studiem bru. Speciální prfesní rientace a buducí zaměření abslventů se realizuje prstřednictvím dbrných praxí. Ve škle funguje infrmační nástěnka, kam se sustřeďují nabídky vlných pracvních míst, nabídky stáží a žádsti dbrvlnictví, elektrnické dkumenty jsu inzervány na webvých stránkách škly a v dkumentvém serveru. 2. Prevence sciálně patlgických jevů Ve škle se dluhdbě nevyskytují žádné viditelné prjevy sciálně patlgických jevů. Z pdstaty vzdělávacíh prgramu vyplývá, že preventivní patření jsu realizvána přím v rámci výuky. Jedním z vlitelných předmětů je Práce se závislými sbami bsah tht předmětu lze chápat jak frmu primární prevence. Studenti se čast zapjují d samtných preventivních prgramů v průběhu svých praxí na dbrných pracvištích, např. v prjektech LATA, PREV-centrum, apd. 3. Eklgická výchva a envirnmentální výchva Z charakteru bru sciální práce vyplývá, že mezi hlavními cíli nejsu tyt druhy výchvy zakmpnvány. 4. Multikulturní výchva Sučástí nabídky pvinně-vlitelných předmětů je předmět Etnické a nárdnstní menšiny, který vybavuje studenty k přímému výknu pracvní náplně sciálníh pracvníka s těmit skupinami byvatel 5. Mimšklní aktivity (aktivity nesuvisející s výuku) Šklní ples Studentský výbr uspřádal 21. března 2013 studentský ples v aule škly. Sprtvně splečenská akce Jak se už stal tradicí, na závěr šklníh rku strávili studenti i učitelé škly příjemné dpledne v rámci sprtvníh dne v areálu škly při vlejbalvém turnaji a při pékání buřtů atd. 6. Mezinárdní splupráce VOŠSP je členem Evrpské asciace škl sciální práce. Ve šklním rce 2012/2013 se uskutečnily dvě zahraniční studijní cesty. Obě byly finančně pdpřeny Nadací Cesta ke vzdělání. 11

13 Odbrná stáž v Rakusku - Vídeň Zahraniční studijní cesta d Rakuska se knala již pdruhé ( ). Zúčastnil se jí 6 studentek a 2 pedaggvé VOŠSP. Cílem byl seznámit se s fungváním vybraných sciálních zařízení ve Vídni a blízkém klí a prvnat tamní sciální systém se systémy České republiky. Studentky navštívily zařízení pr bezdmvce Gruft a splečně s rakuskými studentkami se účastnily přednášky a diskuze na téma Bezdmvectví a streetwrk. Dále skupina navštívila dětský dmv pr pstižené děti Kinderheim St. Rafael. Prhlédla si zařízení, získala infrmace péči v Rakusku a setkala se s dětmi. Dále navštívila dmv pr seniry Senirenheim Gemeinsam leben a v následné debatě byly diskutvány tázky splečných a dlišných prvků sciální práce se seniry v České republice a Rakusku. 12

14 Exkurze s fundvanými přednáškami a besedami byly velice zajímavé a přínsné. Účastnice získaly nvé pznatky a zkušensti. V nepslední řadě se studentky zdknalily i jazykvě, především v dbrných výrazech v bru sciální práce. Odbrná stáž v Leedsu - splupráce s Britsk-česku nadací na chranu hržených dětí Již ptřetí se d Leedsu v severní Anglii vydal na týdenní dbrnu stáž 8 studentů a 6 pedaggů VOŠSP ( ). Cílem byl mapvat dlišnu kncepci náhradní rdinné péče ve srvnání s ústavní péčí v České republice. Odbrný prgram garantvala dr. Misha Fell, klinická psychlžka českéh půvdu, která se angažuje v pmci hrženým dětem i v rámci Britsk-české nadace. Skupina byla přijata primátrku města Leeds na nefrmální recepci. Zúčastnila se něklika přednášek na Metrplitní Universitě Leeds, kde naši studenti i prfesři mhli prvnat pjetí výuky sciální práce. Účastníci stáže navštívili něklik zařízení, kde pracují sciální pracvníci, inspektři sciálních služeb, chránci dětí (guardians), psychlgvé, terapeuti, zdravtní návštěvníci (health visitrs). V závěru studenti a učitelé navštívili vybrané dbrvlnické rganizace věnující se pdpře rdin v denních aktivitách či pmci uprchlíkům a azylantům. 13

15 Nezanedbatelným přínsem byla návštěva neziskvé rganizace Brwning Huse a semináře na téma - Rdičvství (Clare Rberts), Psuzení rdičvskéh ptencinálu v rizikvých situacích (Steve Sykes Independent Scial Wrker), Práce s rdiči trpícími pruchami učení (Chris Mattck Specialist Parenting Wrker), Psuzení dítěte z phledu zdravtní sestry (Mira Read Independent Child Care Cnsultant ), Pdpra rdin dbrvlníky (Mischa Fell Trustee at Hmestart). 14

16 V nepslední řadě prběhla návštěva neziskvé rganizace Slace Lynne Frdyce (Práce s uprchlíky a jejich rdinami Wrking with Refugee Families), návštěva neziskvé rganizace Brwning Huse Yvnne Butterfield (Ranné vazby práce s rdiči a pěstuny Early Attachment Wrking with Parents and Carers, Baby massage její pzitiva). Z přednášek je mžn jmenvat přednášku na téma Adpce a pěstunská péče v Metrplitní Univerzitě Leeds prf. Nick Frst a Refrma v blasti adpce v UK, Adpce napříč etnicitami v UK, jakž i přednášku v Hmestartu Ann Pembertn (Manager, Hmestart, Leeds) a prf. Nick Frst Práce s kmpletními rdinami Wrking with Cmplex Families. Belgičané ve VOŠSP V květnu zavítal d VOŠSP 22 vyskšklských studentů bru Sciální práce a 2 pedaggvé z belgickéh Gentu. Při tét příležitsti byla uspřádána studenty VOŠSP miniknference na aktuální témata (sciální práce s drgvě závislými, sciální práce s mladými lidmi hrženými sc. exclusí, sciální práce se seniry a sciální práce s bezdmvci). V dalších dnech v dprvdu našich studentů a pedaggů zavítali d vybraných sciálních zařízení v Praze, aby lépe pznali sciální plitiku v ČR. D buducna pčítáme s pkračváním a prhlubením vzájemné splupráce. 8. Splupráce právnické sby s partnery Asciace vzdělavatelů v sciální práci VOŠSP pkračuje v dluhdbé aktivní splupráci s Asciací vzdělavatelů v sciální práci a pdílela se na přípravných jednáních k záknu sciální práci a diskusi k navrhvanému vzniku prfesní kmry sciálních pracvníků. Škla se účastní pravidelných jednání Valné hrmady a dbrných seminářů přádaných ASVSP. Asciace vyšších dbrných škl Škla je dluhletým aktivním členem Sdružení prfesníh terciárníh vzdělávání a Asciace vyšších dbrných škl. Pravidelná setkání se sciálními partnery škly VOŠSP pakvaně přádá Setkání se sciálními partnery se zástupci/zaměstnanci splupracujících dbrných pracvišť, jichž má klem 200. Cílem e zhdncení průběhu dbrné praxe studentů a vzájemná výměna zkušenstí s využitím prfesníh prtflia a kmpetencí pr prfesní růst studentů. Ve šklním rce 2012/13 byla sustředěna pzrnst na přípravu dbrné praxe studentů nvéh vzdělávacíh prgramu Sciální pedaggika. Knference Mst mci a bezmci 2 Rizikvé chvání 27. listpadu 2012 prběhla pd záštitu paní radní hlavníh města Prahy JUDr. Heleny Chudmelvé knference Mst mci a bezmci 2 - Rizikvé chvání určená pr dbrnu veřejnst, sciální partnery škly, pedaggy a studenty. Hlavní ideu byl vzájemné prpjení jedntlivých slžek multidisciplinárníh týmu, jehž krdinátrem je právě sciální pracvník frmvaný naší prfesní šklu. Se zajímavými příspěvky vystupila řada dbrníků z praxe i pedaggvé škly. (Výběr z prbíraných témat Rizikvé chvání dětí a mládeže, Kmplexní prgram prevence pr škly a šklská zařízení, Rizikvé chvání u dětí s nařízenu ústavní výchvu, Rle plicie v případech dmácíh násilí, Pěstunská péče na přechdnu dbu, Jednání a pstje sciálníh pracvníka, pmáhajícíh při práci 15

17 s klienty s rizikvým chváním ) Knference byla zaknčena wrkshpy. 9. Prjekty ESF Prjekt ESF Operačníh prgramu Praha - Adaptabilita OPPA s názvem Invace bru vzdělávání Sciální práce na Vyšší dbrné škle sciálně právní v Praze a registračním číslem CZ.2.17/3.1.00/33319 K 30. červnu 2013 byl uknčen prjekt ESF č Prjekt trval dva a půl rku, d 1. ledna Cíl mdernizvat prfil abslventa VOŠSP v suladu s aktuálními trendy v blasti sciální práce, především nárůstem pdílu neziskvých rganizací na pskytvání sciálních služeb, situací na trhu práce a nárůstem pčtu sb hržených rizikvým chváním v hl. m. Praha, byl naplněn. Za pmci prjektu byl re-akreditván br Sciální práce(jar 2012) a ve šklním rce 2012/13 jsme pdle nvé akreditace zahájili výuku prvních rčníků. Zárveň byl vytvřen i nvý vzdělávací prgram Sciální pedaggika, přičemž výuka piltních prvních rčníků denníh studia začala rvněž v tmt šklním rce. Nvé akreditace nabídli studentům zcela nvé výukvé mduly a v návaznsti na ně vyšší pdíl dvednstí abslventa v blasti řízení a chdu neziskvých rganizací včetně fundraisingu v blasti sciálních služeb a rientaci ve finanční gramtnsti. Sučástí byl i vývj a zavedení nvých studijních a metdických dkumentů a pmůcek, které byly úspěšně vyzkušeny v uplynulém šklním rce. Rzpčet prjektu byl ,92Kč. 16

18 Studijní texty vytvřené za finanční pdpry prjektu: Citační manuál VOŠSP Elektrnická krespndence Fachdeutsch Finanční gramtnst Kapitly ze sciální patlgie Odbrná angličtina Odbrná praxe a supervize Prjektvý management Řízení neziskvých rganizací Učební texty k SPS Úvd d studia a pracvní listy Základy pdnikání Zdravtní nauky 10. Dplňkvá činnst škly Další vzdělávání pedaggických pracvníků vyšších dbrných škl v blasti specifických kmpetencí Ve šklním rce 2012/13 pkračvaly kurzy Dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků vyšších dbrných škl v blasti specifických kmpetencí, který d ledna 2012 realizuje Magistrát hlavníh města Prahy ve splupráci s naší šklu. Prjekt je určen pedaggům vyšších dbrných škl na území hlavníh města Prahy a jeh cílem je pdpřit zavádění nvých metd a frem práce d výuky vyšších dbrných škl na území hlavníh města Prahy. Specifickým cílem prjektu je pak realizace prgramu dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků vyšších dbrných škl, který prhlubí kvalifikaci pedaggů v blasti akademických dvednstí a přiblíží výuku na vyšších dbrných šklách výuce na vyských šklách. Seznam kurzů realizvaných ve šklním rce 2012/13: Vedení a hdncení abslventské práce Práce se zdrjvu literaturu Výzkumné metdy Prezentační dvednsti Tvrba a využití prfesníh prtflia pr frmvání dbrných kmpetencí studentů Mentring a supervize jak zdrj sebereflexe Fungvání infrmačníh systému v rganizaci výuky na VOŠ Prdej skript vydaných VOŠSP Také ve šklním rce VOŠSP vydávala a následně prdávala vlastní studijní texty. Pkračval prdej skript Terie a metdy sciální práce (1. a 2. díl), autrem dluhletý pedagg VOŠSP PhDr. Marie Vrtiškvá a zahájen byl prdej zcela nvých skript Úlha prbační a mediační služby v českém trestním právu, autrem externí splupracvník škly JUDr. Jsef Sklenička. 17

19 11. Prezentace škly pr uchazeče studium Dny tevřených dveří Škla zrganizvala v průběhu rku tři Dny tevřených dveří s cílem představit se zájemcům studium a ddat jim základní ptřebné infrmace. Na dny tevřených dveří v červnu navázala tzv. Setkání s uchazeči, v rámci kterých se buducí studenti seznámili s bližšími pdmínkami studia na VOŠSP, specifickými rysy dbrné praxe, prfilem abslventa (získali představu uplatnění p abslvvání příslušnéh vzdělávacíh prgramu) a v nepslední řadě pznali i některé pedaggy škly. Akce byla vyhdncena jak úspěšná, pr velký zájem musela být něklikrát pakvána. Seznamvací kurz V září prběhly v suladu s nvu akreditací první běhy Seznamvacíh kurzu pr studenty prvních rčníků bu studijních prgramů v areálu Pláně pd Ještědem. Jednal se zcela nvu zkušenst pr pedaggy škly. Studenti se seznamvali nejen mezi sebu navzájem, ale i s pedaggy škly, vedením škly a s celkvým prcesem studia na VOŠSP. Kurz přinesl řadu nvých pdnětů a byl vyhdncen jak úspěšný. 12. Studentské knference Tak jak v předchzích letech prběhl ve šklním rce 2012/13 na VOŠSP něklik studentských knferencí různě tematicky zaměřených. Studenti na nich získali řadu dbrných znalstí a zkušensti s vlastní prezentací, vedením diskuze. Studenti na knferencích vystupvali se svými vlastními příspěvky dprvázenými prezentacemi v Pwer Pintu. Knference č. 1 Osbnst sciálníh pracvníka Knference tematicky zaměřená na ideál pracvníka v pmáhající prfesi se uskutečnila 24. září 2012 v prstrách škly. Jejím cílem byl vymezit základní sbnstní charakteristiku buducíh sciálníh pracvníka a nastínit mžnsti, jak se takvým pracvníkem stát (včetně zmapvání limitů dsažení tht ideálu). V rámci knference se studenti učili diskutvat, pracvat se svým názrem nejen v rámci individuality, ale i skupiny či týmu. Jedna z pdstatných kmpetencí pmáhající prfese je ttiž schpnst kmunikvat. Knference č. 2 Zahraniční stáže Knference prběhla 7. listpadu 2012 v prstrách škly. Zaměřila se na studenty 2. a 3. rčníků. Studenti účastníci zahraničních studijních cest seznámili své splužáky s výsledky a přínsem realizvaných studijních cest. Představili jim dlišné sciální systémy a mžnsti řešení sciálních událstí aplikvané v zahraničí. Knference č. 3 Jak úspěšně napsat abslventsku práci Dne 7. března 2013 prběhla studentská knference zaměřená na mentrské předávání zkušenstí při tvrbě abslventské práce. Studenti 3. rčníků předávali své zkušensti studentům z nižších rčníků. 18

20 Knference č. 4 Aktuální práce s rdinu Cílem knference, která se uskutečnila dne 17. dubna 2013, byl seznámit studenty 3. rčníku se základními změnami v Zákně 359/1999sb sciálně právní chraně dětí. Přednášející byli klegvé z praxe. Knference č. 5 Já a první rk ve škle Knference se knala dne 25. dubna 2013 v prstrách škly a týkala se evaluace studentů 1. rčníků škly. Cílem byl zmapvat nejen vzdělávací ptřeby studentů v průběhu prvníh rku studia, ale zárveň nabídnut prstr pr reflexi, která je nedílnu sučástí prfesní výbavy buducích sciálních pracvníků a sciálních pedaggů. 13. Dluhdbé záměry V návaznsti na čekávané změny v blasti terciárníh vzdělávání se VOŠSP připravuje na změny kncepce dalšíh rzvje škly, které předpkládají, že se vyšší dbrné škly adaptují na nvé pdmínky v knkurenci s vyskými šklami. Cílem je stabilizvat kapacitu škly a překnat výkyvy v pptávce p vyšším dbrném vzdělávání nabídku nvých vzdělávacích prgramů, tj. rzšířením nabídky pr jiné cílvé skupiny studentů. Dalším cílem je sjedncení sledvání kvality a srvnatelnsti výsledků vzdělávacíh prgramu prstřednictvím mdulvéh a kreditníh systému. 14. Pskytvání infrmací pdle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím a) pčet pdaných žádstí infrmace: 36 b) pčet vydaných rzhdnutí dmítnutí žádsti: 0 c) pčet pdaných dvlání prti rzhdnutí: 0 d) pčet stížnstí pdaných pdle 16a: 0 e) další infrmace vztahující se k uplatňvání tht zákna. Pr pskytvání infrmací škla netrvá na pdmínce písemné žádsti pdepsané žadatelem a dpvídá i na elektrnické dtazy pr rychlejší a efektivnější vyřizvání žádstí. Nejvyšší pčet infrmací se týkal pdmínek přijímacíh řízení, kmbinvané frmy vzdělávání a nvéh vzdělávacíh prgramu Sciální pedaggika. 19

21 V. Údaje výsledcích inspekční činnsti CŠI a výsledcích kntrl 1. Výsledky inspekční činnsti prvedené Česku šklní inspekcí V daném bdbí neprběhla kntrla ČSI. 2. Výsledky jiných inspekcí a kntrl Kntrlující subjekt Hlavní měst Praha, Magistrát hl. m. Prahy, dbr evrpských fndů Předmět kntrly prcedurální, bsahvá a finanční stránka prjektu Invace bru vzdělávání Sciální práce na Vyšší dbrné škle sciálně právní v Praze a průběh aktivit Kntrla byla prvedena na základě zákna č. 320/2011 Sb. finanční kntrle ve veřejné správě a změně některých záknů, v platném znění, článku 13 Nařízení Kmise ES č. 1828/2006 a zákna 552/1991 Sb. státní kntrle, v platném znění. Nebyly zjištěny nedstatky. VI. Základní údaje hspdaření škly za kalendářní rk 2012 Výkaz zisků a ztrát 2012 viz. přílha výrční zprávy. Rzvaha 2012 viz. přílha výrční zprávy. 20

22 Závěrečné shrnutí Z údajů výrční zprávy za uplynulé bdbí je patrný další pměrně rychlý rzvj škly ve všech blastech. Pkračuje nárůst v pčtu studentů zahájený v minulých letech. Rzšiřuje se nejen nabídka předmětů, brů pr studenty ale i celkvý dbrný záběr škly. Zlepšuje se prstrvé a technické zázemí škly. Na základě výše uvedených aktivit lze knstatvat, že VOŠSP se daří naplňvat strategické cíle rzvje, které si stanvila v rce Škla si udržuje své pstavení významnéh a respektvanéh pskytvatele vzdělávání ve vzdělávacím prgramu Sciální práce a zárveň úspěšně zrealizvala i nvý vzdělávací prgram Sciální pedaggika. Zvýšení kapacity škly na 700 studentů se ukázal být správným rzhdnutím. V přijímacím řízení pr šklní rk 2013/14 se pdařil celkvu kapacitu naplnit z 97%. Rstucí zájem uchazečů Vyšší dbrnu šklu sciálně právní a úspěšnst studentů u abslutrií je pr šklu ptvrzením, že zvlila správný směr svéh rzvje a naplňuje vytyčené cíle. VOŠSP dbá na prfesní rzvj škly a jejích zaměstnanců. Udržuje a prhlubuje kntakty s dbrnu veřejnstí. Jak prfesní škla klade důraz na aktuálnst výuky a její přímu prpjenst s praxí. Průběžně kmunikuje, knzultuje se sciálními partnery škly a dbrnými pracvišti prstřednictvím splečných setkání, dbrných knferencí a dalších akcí. Pčet pracvišť dbrné praxe neustále rzšiřuje a t i mim území hl. m. Prahy. Škla je aktivním členem něklika významných asciací a pravidelně se zapjuje d dbrných diskuzí na aktuální témata týkající se sciální sféry. Tradicí a nedílnu sučástí práce škly se staly zahraniční dbrné stáže přístupné pr učitele i pr studenty. Znamenají průlm v navazvání kntaktů se zahraničními dbrníky a dbrnými pracvišti. Zkušensti a reflexe zahraničních stáží přispívají ke zvýšení kvality výuky. Vyučvanu prblematiku sciálníh systému České Republiky zasazují d evrpských suvislstí. Škla pdpruje nvé frmy výuky. Obhacuje výuku názry dbrníků z praxe, které zve mezi své studenty. Využívá studentské knference jak nástrj pr frmvání prezentačních a kmunikačních dvednstí studentů. V uplynulém bdbí byl uspřádán pět studentských a jedna dbrná knference. Vyšší dbrná škla dbá i na rzvj dplňkvé činnsti škly. Realizvané činnsti mají přímu suvislst s hlavní činnstí škly a vhdným způsbem ji dplňují vydávání vlastních učebních textů, vzdělávání pedaggů VOŠ (přímá účast na prjektu Další vzdělávání pedaggických pracvníků vyšších dbrných škl v blasti specifických kmpetencí). Příjmy z dplňkvé činnsti významně připívají k rzvji škly v blasti materiálníh zajištění a v nepslední řadě k mtivaci pracvníků VOŠSP pdílet se na rzvji škly. 21

23 Šklní rk 2012/13 můžeme chápat jak rk přelmvý. Tradiční, dsud jediný, vzdělávací prgram Sciální práce byl psílen nvý vzdělávací prgram Sciální pedaggika a významně vzrstla kapacita i faktická naplněnst škly. Strategickým cílem pr další bdbí zůstává stabilizace škly a její další prfesní rzvj. Nezbytnstí je průběžná mdernizace výuky i materiálně technickéh zázemí, abychm bstáli v knkurenčním dmácím prstředí ale i v mezinárdním srvnání. V Praze dne 30. září 2013 Ing. Milan Jhanis Ředitel škly 22

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014

Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014 2013 Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014 Tat závěrečná zpráva shrnuje infrmace šklním klubu Junir Diplmat Initiative (JDI) a jeh činnsti v kalendářním rce 2013, tedy v letním semestru 2012/2013

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006 Centrum vzdělansti Libereckéh kraje, Liberec, Masarykva 18, příspěvkvá rganizace 460 01 Liberec, Masarykva 18 tel.: 485101872, e-mail: sekretariat@cvlk.rg, www.cvlk.rg Zpráva vzdělávací činnsti Centra

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Pár základních parametrů, čísel a ftgrafií Městská knihvna Kutná Hra 1. 3. 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Rzpis akcí rku 2006 leden

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Komentář ke statistickému výkazu za rok 2009

Komentář ke statistickému výkazu za rok 2009 Kmentář ke statistickému výkazu za rk 2009 Městská knihvna Ržnv pd Radhštěm, příspěvkvá rganizace (včetně pbček) Demgrafické údaje Obyvatelstv: Ržnv pd Radhštěm 2009 2008 2007 Pčet byvatel 17 121 17 196

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škla Benátky nad Jizeru Husv náměstí 55, 29471 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zřizvatel: Vedení škly: ředitel: zástupkyně: hspdářka: Měst Benátky nad Jizeru Mgr. Radek Dstál Mgr. Alena

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská Vzdělávací ptřeby sciálních pracvníků Charit v lmucké arcidiecézi Bc. Michaela Ktěšvská Diplmvá práce 2014 ABSTRAKT Abstrakt česky Diplmvá práce se věnuje prblematice celživtníh vzdělávání a učení,

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více