Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní"

Transkript

1 Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, Praha 10 IČ

2 I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby: Vyšší dbrná škla sciálně právní Zřizvatel - Hlavní měst Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2 2. Ředitel škly: Ing. Milan Jhanis, tel.: Statutární zástupce: Ing. Zdeněk Vkál, tel.: Webvé stránky právnické sby: 4. Škly a šklská zařízení, jejichž činnst právnická sba vyknává a jejich cílvá kapacita Vyšší dbrná škla sciálně právní (VOŠSP) Cílvá kapacita 700 studentů (stav k ) 5. Obry vzdělání a vzdělávací prgramy Škla Kód Název vzdělávacíh prgramu Cílvá kapacita bru Pznámka VOŠSP N/01 Sciální práce 500 VOŠSP N/06 Sciální pedaggika 240 nvý br VOŠSP N/002 Sciální práce 500 dbíhající br 6. Změny ve skladbě vzdělávacích prgramů prti šklnímu rku 2011/2012 Od 1. září 2012 je vyučván nvý vzdělávací prgram N/06 Sciální pedaggika. 7. Míst pskytvanéh vzdělávání Praha 10, Jasmínvá 3166/37a, (vlastník bjektu Hlavní měst Praha) Pjmy a jejich vysvětlení: Právnická sba = příspěvkvá rganizace, která může sdružvat více typů neb druhů škl a škl. zařízení. Dříve škla neb šklské zařízení Škla = druh, pddruh neb typ škly, jejichž činnst vyknává právnická sba, v suladu se zařazením ve šk. rejstříku. Dříve sučást škly. Šklské zařízení = šklské zařízení pdle 7 zákna 561/2004 Sb., jehž činnst vyknává právnická sba. 1

3 8. Stručná charakteristika materiálně technickéh vybavení právnické sby Škla je umístěna v příjemném a klidném prstředí, bklpeném zelení, s dbrým dpravním spjením jak v rámci města Prahy, tak i susedními reginy, z nichž djíždí nezanedbatelná část našich studentů. Prstrvé pdmínky pr pskytvání vzdělávání terciárníh charakteru se průběžně přizpůsbují vzrůstajícím nárkům. V rce 2013 byla vybudvána plšina pr přesun vzíčkářů d auly, k dispzici jsu i dvě sciální zařízení pr tělesně znevýhdněné. Krmě 9 klasických učeben škla využívá 2 specializvané učebny pr výuku infrmatiky, 2 učebny pr výuku cizích jazyků vybavené interaktivními tabulemi, 2 multimediální učebny, učebnu přizpůsbenu výuce terapeuticky zaměřených předmětů a aulu s multimediálním vybavením pr přádání studentských i dbrných knferencí, seminářů, wrkshpů jak pr studenty škly, tak i pr sciální partnery škly. Škla pkračuje ve vybavvání jedntlivých učeben zpětnými prjektry a ntebky. Průběžně dchází k mdernizaci techniky a sftwaru v učebnách pr výuku infrmatiky. Studenti mhu využívat: - kpírvací služby prstřednictvím prnajatéh kpírvacíh zařízení na předplacené čipvé karty, - wifi internetvé připjení, - šklní knihvnu, - studvnu, - místnst pr ddech. Šklní knihvna je každrčně bhacvána nvé dbrné publikace. K měla ve svém fndu knihvních jedntek. Knihvnický sftware umžňuje studentům přístup d rezervačníh sytému prstřednictvím webvých stránek škly. Pr rganizaci výuky škla využívá infrmační systém ISVOŠ umžňující pružnu evidenci studentů, abslventů, uchazečů v přijímacím řízení včetně vyhdncvání studijních výsledků, tvrby statistických pdkladů a tisk ptřebných dkumentů. Studenti se jeh prstřednictvím mhu zapisvat na zkušky, vybírat si vlitelné předměty a pracviště dbrných praxí. Učitelé jej využívají k vypisvání zkuškvých a jiných termínů, evidenci známek, kmunikaci se studenty apd. 9. Šklská rada Šklská rada ve šklním rce 2012/13 pracvala ve slžení: Zástupci pedaggických pracvníků: Ing. Michaela Fleischmannvá předsedkyně šklské rady JUDr. Jana Machvá Zástupci studentů: Jiří Knčínský Dminika Slezákvá 2

4 Zástupci zřizvatele: D Ing. Michaela Ševčíkvá (dd. multilaterálních vztahů a zahraničníh marketingu, MHMP) Mgr. Tmáš Ján (Ředitel Centra sciálních služeb Praha) Od Ing. Michal Narvec (Zastupitel bce Praha 10) Rman Staněk Schůzky členů šklské rady se knají minimálně dvakrát rčně. K jednáním ŠR bývá přizván ředitel škly. Výstupy jsu shrnuty v zápisech z jednání a pdněty se zabývá jak vedení škly, tak pedaggická rada. Ve šklním rce nebyly řešeny žádné vážné výhrady, výtky či stížnsti. 3

5 II. Pracvníci právnické sby 1. Pedaggičtí pracvníci a) Pčty sb (údaje ze zahajvacích výkazů) VOŠSP ředitel a zástupce ředitele fyzické sby celkem ředitel a zástupce ředitele přepčtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické sby celkem interní učitelé přepčtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické sby celkem externí učitelé přepčtení na plně zaměstnané pedaggičtí pracvníci fyzické sby celkem pedaggičtí pracvníci přepčtení na plně zaměstnané celkem ,1 10 2, ,8 b) kvalifikvanst pedaggických pracvníků (stav ke dni vyplnění zahajvacíh výkazu) VOŠSP pčet pedaggických pracvníků celkem % z celkvéh pčtu ped. pracvníků kvalifikvaných 24,3 87,4 nekvalifikvaných 3,5 12,6 c) další vzdělávání pedaggických pracvníků Kurzy Pčet ůčastníků Práce se zdrjvu literaturu 5 Výzkumné metdy 2 Prezentační dvednsti 8 Tvrba a využití prfesníh prtflia pr frmvání dbrných kmpetencí studentů Mentring a supervize jak zdrj sebereflexe 2 Fungvání infrmačníh systému v rganizaci výuky na VOŠ 1 Vedení a hdncení abslventské práce 3 2 Vzdělávací instituce VOŠSP (DVPP) VOŠSP (DVPP) VOŠSP (DVPP) VOŠSP (DVPP) VOŠSP (DVPP) VOŠSP (DVPP) VOŠSP (DVPP) 4

6 pčet zaměření pčet účastníků Semináře 12 práv, psychlgie 13 Kurzy 2 1x kmunikační, 1x jazykvý vzdělávací instituce ANAG, TRIADA, Bankvní institut, psych. léčebna 2 Else AZ, Tandem CZ d) jazykvé vzdělávání a jeh pdpra pčet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické sby) z th s dbrnu kvalifikací (dle zákna ped. prac.) 2 bez dbrné kvalifikace (dle zákna ped. prac.) 2 rdilý mluvčí 0 2. Nepedaggičtí pracvníci škly a) pčty sb fyzické sby celkem přepčtení na plně zaměstnané 10 8,60 b) další vzdělávání nepedaggických pracvníků pčet zaměření pčet účastníků vzdělávací instituce semináře 4 eknmické, účetní, právní 4 AVDO, ANAG 5

7 III. Údaje žácích a výsledcích vzdělávání VOŠ 1. Pčty tříd / studijních skupin a pčty žáků / studentů a) denní vzdělávání škla pčet tříd / skupin pčet žáků / studentů VOŠSP Změny v pčtech žáků/studentů v průběhu šklníh rku: - přerušili vzdělávání: 16 - vylučeni ze škly: 1 - nepstupili d vyššíh rčníku: 2 - přestupili z jiné škly: 0 z th nebyl pvlen pakvání: 1 - přestupili na jinu šklu: 0 - jiný důvd změny (uveďte jaký): 1 - pakvání rčníku b) vzdělávání při zaměstnání (údaje ze zahajvacích výkazů) škla pčet tříd / skupin pčet žáků / studentů VOŠSP Změny v pčtech žáků/studentů v průběhu šklníh rku: - přerušili vzdělávání: 2 - nastupili p přerušení vzdělávání: 9 - sami uknčili vzdělávání: 43 - vylučeni ze škly: 1 - nepstupili d vyššíh rčníku: 0 z th nebyl pvlen pakvání: 0 - přestupili z jiné škly: 0 - přestupili na jinu šklu: 0 - jiný důvd změny (uveďte jaký): 0 2. Průměrný pčet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajvacíh výkazu) a) denní vzdělávání škla průměrný pčet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný pčet žáků / studentů na učitele VOŠSP, Jasmínvá 3166/37a, Praha 10 25,6 13,8 6

8 b) vzdělávání při zaměstnání škla průměrný pčet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný pčet žáků / studentů na učitele VOŠSP, Jasmínvá 3166/3 7a, Praha 10 28,28 7,1 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajvacíh výkazu) škla kraj pčet žáků/studentů celkem z th nvě přijatí Jihčeský Hl.m. Praha Jihmravský Karlvarský Vysčina Král véhradecký Liberecký Mravskslezský Olmucký Pardubický Plzeňský Středčeský Ústecký Zlínský CELKEM 4. Údaje výsledcích vzdělávání studentů (p pravných zkuškách a dklasifikaci) a) denní vzdělávání škla VOŠSP z celkvéh pčtu 424 studentů k prspěl s vyznamenáním 43 neprspěl 39 pakval rčník 2 pčet studentů s uzavřenu klasifikací d tj. % z celkvéh pčtu studentů 90,8% průměrný pčet zameškaných hdin na studenta z th nemluvených údaje VOŠ nesledují 7

9 b) vzdělávání při zaměstnání škla VOŠSP z celkvéh pčtu 158 studentů k prspěl s vyznamenáním 19 neprspěl 20 pakval rčník 2 pčet studentů s uzavřenu klasifikací d tj. % z celkvéh pčtu studentů 87,3% průměrný pčet zameškaných hdin na studenta údaj nesledván z th nemluvených 5. Výsledky abslutrií škla VOŠSP ABSOLUTORIA denní vzdělávání statní pčet studentů, kteří knali zkušku z th knali zkušku pakvaně 2 2 pčet studentů závěrečných rčníků, kteří nebyli připuštěni ke zkušce v řádném termínu prspěl s vyznamenáním pčet studentů, kteří byli hdnceni prspěl neprspěl 9 5 8

10 6. Přijímací řízení d 1. rčníků šklníh rku 2013/2014 skupina brů vzdělání, kód, název Přijímací řízení pr šklní rk 2013/2014 (denní vzdělávání) 75 Sciální práce a sciální pedaggika vzdělávací prgramy Sciální práce N/01 Sciální pedaggika N/06 pčet přihlášek celkem 736 pčet kl přijímacíh řízení celkem 3 pčet přijatých celkem 402 z th v 1. kle 292 z th ve 2. kle 61 z th v dalších klech 49 z th na dvlání 25 pčet nepřijatých celkem 334 pčet vlných míst p přijímacím řízení (br, pčet míst) br: x 0 br: x 0 pčet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání d 1. rčníků pr šklní rk 2013/ Vzdělávání cizinců a příslušníků nárdnstních menšin Pčty cizinců z jedntlivých zemí: Kazachstán: 1 Ruská federace: 3 Slvenská republika: 2 Ukrajina: 1 8. Integrace žáků Škla vybudvala bezbariérvý prvz v přízemních patrech pavilónů, je určen pr studenty se sníženu phyblivstí. K umžnění přístupu d auly byl pr sby se sníženu phyblivstí instalván schdišťvý výtah. 9. Jazykvé vzdělávání a jeh pdpra Na VOŠSP se vyučuje anglický a německý jazyk. O německý jazyk je něklikanásbně menší zájem než jazyk anglický. K pdpře výuky cizíh jazyka služí i vlitelné předměty Knverzace v cizím jazyce a Gramatick-lexikální seminář. 9

11 Výuka cizích jazyků je kncipvána jak CLIL, tj. vyučuje se dbrný jazyk v dbrném prstředí. Studijní pry jsu dstupné na webvém prtálu pr výuku anglickéh jazyka, na webvých stránkách škly je k dispzici slvník dbrných výrazů v němčině. V infrmačním systému škly jsu k dispzici skripta pr ba jazyky. K mtivaci služí i zahraniční stáže, kterých se mhu zúčastnit vybraní studenti. 10. Vzdělávací prgramy VOŠ Stav a výsledky akreditací vzdělávacích prgramů VOŠ: Od 1. září 2012 prbíhá výuka v pdle akreditvanéh vzdělávacíh prgramu 75-32/N-0l Sciální práce ve frmě denní, dálkvé i kmbinvané. Kmbinvaná frma studia má prti dálkvému studiu psílenu slžku dbrné praxe. Od 1. září 2012 prbíhá v denním studiu d 1. rčníku výuka v nvém vzdělávacím prgramu N/06 Sciální pedaggika. 10

12 IV. Aktivity právnické sby, prezentace škly na veřejnsti 1. Výchvné a kariérvé pradenství VOŠ nemá pzici výchvnéh pradce, vzdělává dspělé sby, které si svu kariérní rientaci zvlili studiem bru. Speciální prfesní rientace a buducí zaměření abslventů se realizuje prstřednictvím dbrných praxí. Ve škle funguje infrmační nástěnka, kam se sustřeďují nabídky vlných pracvních míst, nabídky stáží a žádsti dbrvlnictví, elektrnické dkumenty jsu inzervány na webvých stránkách škly a v dkumentvém serveru. 2. Prevence sciálně patlgických jevů Ve škle se dluhdbě nevyskytují žádné viditelné prjevy sciálně patlgických jevů. Z pdstaty vzdělávacíh prgramu vyplývá, že preventivní patření jsu realizvána přím v rámci výuky. Jedním z vlitelných předmětů je Práce se závislými sbami bsah tht předmětu lze chápat jak frmu primární prevence. Studenti se čast zapjují d samtných preventivních prgramů v průběhu svých praxí na dbrných pracvištích, např. v prjektech LATA, PREV-centrum, apd. 3. Eklgická výchva a envirnmentální výchva Z charakteru bru sciální práce vyplývá, že mezi hlavními cíli nejsu tyt druhy výchvy zakmpnvány. 4. Multikulturní výchva Sučástí nabídky pvinně-vlitelných předmětů je předmět Etnické a nárdnstní menšiny, který vybavuje studenty k přímému výknu pracvní náplně sciálníh pracvníka s těmit skupinami byvatel 5. Mimšklní aktivity (aktivity nesuvisející s výuku) Šklní ples Studentský výbr uspřádal 21. března 2013 studentský ples v aule škly. Sprtvně splečenská akce Jak se už stal tradicí, na závěr šklníh rku strávili studenti i učitelé škly příjemné dpledne v rámci sprtvníh dne v areálu škly při vlejbalvém turnaji a při pékání buřtů atd. 6. Mezinárdní splupráce VOŠSP je členem Evrpské asciace škl sciální práce. Ve šklním rce 2012/2013 se uskutečnily dvě zahraniční studijní cesty. Obě byly finančně pdpřeny Nadací Cesta ke vzdělání. 11

13 Odbrná stáž v Rakusku - Vídeň Zahraniční studijní cesta d Rakuska se knala již pdruhé ( ). Zúčastnil se jí 6 studentek a 2 pedaggvé VOŠSP. Cílem byl seznámit se s fungváním vybraných sciálních zařízení ve Vídni a blízkém klí a prvnat tamní sciální systém se systémy České republiky. Studentky navštívily zařízení pr bezdmvce Gruft a splečně s rakuskými studentkami se účastnily přednášky a diskuze na téma Bezdmvectví a streetwrk. Dále skupina navštívila dětský dmv pr pstižené děti Kinderheim St. Rafael. Prhlédla si zařízení, získala infrmace péči v Rakusku a setkala se s dětmi. Dále navštívila dmv pr seniry Senirenheim Gemeinsam leben a v následné debatě byly diskutvány tázky splečných a dlišných prvků sciální práce se seniry v České republice a Rakusku. 12

14 Exkurze s fundvanými přednáškami a besedami byly velice zajímavé a přínsné. Účastnice získaly nvé pznatky a zkušensti. V nepslední řadě se studentky zdknalily i jazykvě, především v dbrných výrazech v bru sciální práce. Odbrná stáž v Leedsu - splupráce s Britsk-česku nadací na chranu hržených dětí Již ptřetí se d Leedsu v severní Anglii vydal na týdenní dbrnu stáž 8 studentů a 6 pedaggů VOŠSP ( ). Cílem byl mapvat dlišnu kncepci náhradní rdinné péče ve srvnání s ústavní péčí v České republice. Odbrný prgram garantvala dr. Misha Fell, klinická psychlžka českéh půvdu, která se angažuje v pmci hrženým dětem i v rámci Britsk-české nadace. Skupina byla přijata primátrku města Leeds na nefrmální recepci. Zúčastnila se něklika přednášek na Metrplitní Universitě Leeds, kde naši studenti i prfesři mhli prvnat pjetí výuky sciální práce. Účastníci stáže navštívili něklik zařízení, kde pracují sciální pracvníci, inspektři sciálních služeb, chránci dětí (guardians), psychlgvé, terapeuti, zdravtní návštěvníci (health visitrs). V závěru studenti a učitelé navštívili vybrané dbrvlnické rganizace věnující se pdpře rdin v denních aktivitách či pmci uprchlíkům a azylantům. 13

15 Nezanedbatelným přínsem byla návštěva neziskvé rganizace Brwning Huse a semináře na téma - Rdičvství (Clare Rberts), Psuzení rdičvskéh ptencinálu v rizikvých situacích (Steve Sykes Independent Scial Wrker), Práce s rdiči trpícími pruchami učení (Chris Mattck Specialist Parenting Wrker), Psuzení dítěte z phledu zdravtní sestry (Mira Read Independent Child Care Cnsultant ), Pdpra rdin dbrvlníky (Mischa Fell Trustee at Hmestart). 14

16 V nepslední řadě prběhla návštěva neziskvé rganizace Slace Lynne Frdyce (Práce s uprchlíky a jejich rdinami Wrking with Refugee Families), návštěva neziskvé rganizace Brwning Huse Yvnne Butterfield (Ranné vazby práce s rdiči a pěstuny Early Attachment Wrking with Parents and Carers, Baby massage její pzitiva). Z přednášek je mžn jmenvat přednášku na téma Adpce a pěstunská péče v Metrplitní Univerzitě Leeds prf. Nick Frst a Refrma v blasti adpce v UK, Adpce napříč etnicitami v UK, jakž i přednášku v Hmestartu Ann Pembertn (Manager, Hmestart, Leeds) a prf. Nick Frst Práce s kmpletními rdinami Wrking with Cmplex Families. Belgičané ve VOŠSP V květnu zavítal d VOŠSP 22 vyskšklských studentů bru Sciální práce a 2 pedaggvé z belgickéh Gentu. Při tét příležitsti byla uspřádána studenty VOŠSP miniknference na aktuální témata (sciální práce s drgvě závislými, sciální práce s mladými lidmi hrženými sc. exclusí, sciální práce se seniry a sciální práce s bezdmvci). V dalších dnech v dprvdu našich studentů a pedaggů zavítali d vybraných sciálních zařízení v Praze, aby lépe pznali sciální plitiku v ČR. D buducna pčítáme s pkračváním a prhlubením vzájemné splupráce. 8. Splupráce právnické sby s partnery Asciace vzdělavatelů v sciální práci VOŠSP pkračuje v dluhdbé aktivní splupráci s Asciací vzdělavatelů v sciální práci a pdílela se na přípravných jednáních k záknu sciální práci a diskusi k navrhvanému vzniku prfesní kmry sciálních pracvníků. Škla se účastní pravidelných jednání Valné hrmady a dbrných seminářů přádaných ASVSP. Asciace vyšších dbrných škl Škla je dluhletým aktivním členem Sdružení prfesníh terciárníh vzdělávání a Asciace vyšších dbrných škl. Pravidelná setkání se sciálními partnery škly VOŠSP pakvaně přádá Setkání se sciálními partnery se zástupci/zaměstnanci splupracujících dbrných pracvišť, jichž má klem 200. Cílem e zhdncení průběhu dbrné praxe studentů a vzájemná výměna zkušenstí s využitím prfesníh prtflia a kmpetencí pr prfesní růst studentů. Ve šklním rce 2012/13 byla sustředěna pzrnst na přípravu dbrné praxe studentů nvéh vzdělávacíh prgramu Sciální pedaggika. Knference Mst mci a bezmci 2 Rizikvé chvání 27. listpadu 2012 prběhla pd záštitu paní radní hlavníh města Prahy JUDr. Heleny Chudmelvé knference Mst mci a bezmci 2 - Rizikvé chvání určená pr dbrnu veřejnst, sciální partnery škly, pedaggy a studenty. Hlavní ideu byl vzájemné prpjení jedntlivých slžek multidisciplinárníh týmu, jehž krdinátrem je právě sciální pracvník frmvaný naší prfesní šklu. Se zajímavými příspěvky vystupila řada dbrníků z praxe i pedaggvé škly. (Výběr z prbíraných témat Rizikvé chvání dětí a mládeže, Kmplexní prgram prevence pr škly a šklská zařízení, Rizikvé chvání u dětí s nařízenu ústavní výchvu, Rle plicie v případech dmácíh násilí, Pěstunská péče na přechdnu dbu, Jednání a pstje sciálníh pracvníka, pmáhajícíh při práci 15

17 s klienty s rizikvým chváním ) Knference byla zaknčena wrkshpy. 9. Prjekty ESF Prjekt ESF Operačníh prgramu Praha - Adaptabilita OPPA s názvem Invace bru vzdělávání Sciální práce na Vyšší dbrné škle sciálně právní v Praze a registračním číslem CZ.2.17/3.1.00/33319 K 30. červnu 2013 byl uknčen prjekt ESF č Prjekt trval dva a půl rku, d 1. ledna Cíl mdernizvat prfil abslventa VOŠSP v suladu s aktuálními trendy v blasti sciální práce, především nárůstem pdílu neziskvých rganizací na pskytvání sciálních služeb, situací na trhu práce a nárůstem pčtu sb hržených rizikvým chváním v hl. m. Praha, byl naplněn. Za pmci prjektu byl re-akreditván br Sciální práce(jar 2012) a ve šklním rce 2012/13 jsme pdle nvé akreditace zahájili výuku prvních rčníků. Zárveň byl vytvřen i nvý vzdělávací prgram Sciální pedaggika, přičemž výuka piltních prvních rčníků denníh studia začala rvněž v tmt šklním rce. Nvé akreditace nabídli studentům zcela nvé výukvé mduly a v návaznsti na ně vyšší pdíl dvednstí abslventa v blasti řízení a chdu neziskvých rganizací včetně fundraisingu v blasti sciálních služeb a rientaci ve finanční gramtnsti. Sučástí byl i vývj a zavedení nvých studijních a metdických dkumentů a pmůcek, které byly úspěšně vyzkušeny v uplynulém šklním rce. Rzpčet prjektu byl ,92Kč. 16

18 Studijní texty vytvřené za finanční pdpry prjektu: Citační manuál VOŠSP Elektrnická krespndence Fachdeutsch Finanční gramtnst Kapitly ze sciální patlgie Odbrná angličtina Odbrná praxe a supervize Prjektvý management Řízení neziskvých rganizací Učební texty k SPS Úvd d studia a pracvní listy Základy pdnikání Zdravtní nauky 10. Dplňkvá činnst škly Další vzdělávání pedaggických pracvníků vyšších dbrných škl v blasti specifických kmpetencí Ve šklním rce 2012/13 pkračvaly kurzy Dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků vyšších dbrných škl v blasti specifických kmpetencí, který d ledna 2012 realizuje Magistrát hlavníh města Prahy ve splupráci s naší šklu. Prjekt je určen pedaggům vyšších dbrných škl na území hlavníh města Prahy a jeh cílem je pdpřit zavádění nvých metd a frem práce d výuky vyšších dbrných škl na území hlavníh města Prahy. Specifickým cílem prjektu je pak realizace prgramu dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků vyšších dbrných škl, který prhlubí kvalifikaci pedaggů v blasti akademických dvednstí a přiblíží výuku na vyšších dbrných šklách výuce na vyských šklách. Seznam kurzů realizvaných ve šklním rce 2012/13: Vedení a hdncení abslventské práce Práce se zdrjvu literaturu Výzkumné metdy Prezentační dvednsti Tvrba a využití prfesníh prtflia pr frmvání dbrných kmpetencí studentů Mentring a supervize jak zdrj sebereflexe Fungvání infrmačníh systému v rganizaci výuky na VOŠ Prdej skript vydaných VOŠSP Také ve šklním rce VOŠSP vydávala a následně prdávala vlastní studijní texty. Pkračval prdej skript Terie a metdy sciální práce (1. a 2. díl), autrem dluhletý pedagg VOŠSP PhDr. Marie Vrtiškvá a zahájen byl prdej zcela nvých skript Úlha prbační a mediační služby v českém trestním právu, autrem externí splupracvník škly JUDr. Jsef Sklenička. 17

19 11. Prezentace škly pr uchazeče studium Dny tevřených dveří Škla zrganizvala v průběhu rku tři Dny tevřených dveří s cílem představit se zájemcům studium a ddat jim základní ptřebné infrmace. Na dny tevřených dveří v červnu navázala tzv. Setkání s uchazeči, v rámci kterých se buducí studenti seznámili s bližšími pdmínkami studia na VOŠSP, specifickými rysy dbrné praxe, prfilem abslventa (získali představu uplatnění p abslvvání příslušnéh vzdělávacíh prgramu) a v nepslední řadě pznali i některé pedaggy škly. Akce byla vyhdncena jak úspěšná, pr velký zájem musela být něklikrát pakvána. Seznamvací kurz V září prběhly v suladu s nvu akreditací první běhy Seznamvacíh kurzu pr studenty prvních rčníků bu studijních prgramů v areálu Pláně pd Ještědem. Jednal se zcela nvu zkušenst pr pedaggy škly. Studenti se seznamvali nejen mezi sebu navzájem, ale i s pedaggy škly, vedením škly a s celkvým prcesem studia na VOŠSP. Kurz přinesl řadu nvých pdnětů a byl vyhdncen jak úspěšný. 12. Studentské knference Tak jak v předchzích letech prběhl ve šklním rce 2012/13 na VOŠSP něklik studentských knferencí různě tematicky zaměřených. Studenti na nich získali řadu dbrných znalstí a zkušensti s vlastní prezentací, vedením diskuze. Studenti na knferencích vystupvali se svými vlastními příspěvky dprvázenými prezentacemi v Pwer Pintu. Knference č. 1 Osbnst sciálníh pracvníka Knference tematicky zaměřená na ideál pracvníka v pmáhající prfesi se uskutečnila 24. září 2012 v prstrách škly. Jejím cílem byl vymezit základní sbnstní charakteristiku buducíh sciálníh pracvníka a nastínit mžnsti, jak se takvým pracvníkem stát (včetně zmapvání limitů dsažení tht ideálu). V rámci knference se studenti učili diskutvat, pracvat se svým názrem nejen v rámci individuality, ale i skupiny či týmu. Jedna z pdstatných kmpetencí pmáhající prfese je ttiž schpnst kmunikvat. Knference č. 2 Zahraniční stáže Knference prběhla 7. listpadu 2012 v prstrách škly. Zaměřila se na studenty 2. a 3. rčníků. Studenti účastníci zahraničních studijních cest seznámili své splužáky s výsledky a přínsem realizvaných studijních cest. Představili jim dlišné sciální systémy a mžnsti řešení sciálních událstí aplikvané v zahraničí. Knference č. 3 Jak úspěšně napsat abslventsku práci Dne 7. března 2013 prběhla studentská knference zaměřená na mentrské předávání zkušenstí při tvrbě abslventské práce. Studenti 3. rčníků předávali své zkušensti studentům z nižších rčníků. 18

20 Knference č. 4 Aktuální práce s rdinu Cílem knference, která se uskutečnila dne 17. dubna 2013, byl seznámit studenty 3. rčníku se základními změnami v Zákně 359/1999sb sciálně právní chraně dětí. Přednášející byli klegvé z praxe. Knference č. 5 Já a první rk ve škle Knference se knala dne 25. dubna 2013 v prstrách škly a týkala se evaluace studentů 1. rčníků škly. Cílem byl zmapvat nejen vzdělávací ptřeby studentů v průběhu prvníh rku studia, ale zárveň nabídnut prstr pr reflexi, která je nedílnu sučástí prfesní výbavy buducích sciálních pracvníků a sciálních pedaggů. 13. Dluhdbé záměry V návaznsti na čekávané změny v blasti terciárníh vzdělávání se VOŠSP připravuje na změny kncepce dalšíh rzvje škly, které předpkládají, že se vyšší dbrné škly adaptují na nvé pdmínky v knkurenci s vyskými šklami. Cílem je stabilizvat kapacitu škly a překnat výkyvy v pptávce p vyšším dbrném vzdělávání nabídku nvých vzdělávacích prgramů, tj. rzšířením nabídky pr jiné cílvé skupiny studentů. Dalším cílem je sjedncení sledvání kvality a srvnatelnsti výsledků vzdělávacíh prgramu prstřednictvím mdulvéh a kreditníh systému. 14. Pskytvání infrmací pdle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím a) pčet pdaných žádstí infrmace: 36 b) pčet vydaných rzhdnutí dmítnutí žádsti: 0 c) pčet pdaných dvlání prti rzhdnutí: 0 d) pčet stížnstí pdaných pdle 16a: 0 e) další infrmace vztahující se k uplatňvání tht zákna. Pr pskytvání infrmací škla netrvá na pdmínce písemné žádsti pdepsané žadatelem a dpvídá i na elektrnické dtazy pr rychlejší a efektivnější vyřizvání žádstí. Nejvyšší pčet infrmací se týkal pdmínek přijímacíh řízení, kmbinvané frmy vzdělávání a nvéh vzdělávacíh prgramu Sciální pedaggika. 19

21 V. Údaje výsledcích inspekční činnsti CŠI a výsledcích kntrl 1. Výsledky inspekční činnsti prvedené Česku šklní inspekcí V daném bdbí neprběhla kntrla ČSI. 2. Výsledky jiných inspekcí a kntrl Kntrlující subjekt Hlavní měst Praha, Magistrát hl. m. Prahy, dbr evrpských fndů Předmět kntrly prcedurální, bsahvá a finanční stránka prjektu Invace bru vzdělávání Sciální práce na Vyšší dbrné škle sciálně právní v Praze a průběh aktivit Kntrla byla prvedena na základě zákna č. 320/2011 Sb. finanční kntrle ve veřejné správě a změně některých záknů, v platném znění, článku 13 Nařízení Kmise ES č. 1828/2006 a zákna 552/1991 Sb. státní kntrle, v platném znění. Nebyly zjištěny nedstatky. VI. Základní údaje hspdaření škly za kalendářní rk 2012 Výkaz zisků a ztrát 2012 viz. přílha výrční zprávy. Rzvaha 2012 viz. přílha výrční zprávy. 20

22 Závěrečné shrnutí Z údajů výrční zprávy za uplynulé bdbí je patrný další pměrně rychlý rzvj škly ve všech blastech. Pkračuje nárůst v pčtu studentů zahájený v minulých letech. Rzšiřuje se nejen nabídka předmětů, brů pr studenty ale i celkvý dbrný záběr škly. Zlepšuje se prstrvé a technické zázemí škly. Na základě výše uvedených aktivit lze knstatvat, že VOŠSP se daří naplňvat strategické cíle rzvje, které si stanvila v rce Škla si udržuje své pstavení významnéh a respektvanéh pskytvatele vzdělávání ve vzdělávacím prgramu Sciální práce a zárveň úspěšně zrealizvala i nvý vzdělávací prgram Sciální pedaggika. Zvýšení kapacity škly na 700 studentů se ukázal být správným rzhdnutím. V přijímacím řízení pr šklní rk 2013/14 se pdařil celkvu kapacitu naplnit z 97%. Rstucí zájem uchazečů Vyšší dbrnu šklu sciálně právní a úspěšnst studentů u abslutrií je pr šklu ptvrzením, že zvlila správný směr svéh rzvje a naplňuje vytyčené cíle. VOŠSP dbá na prfesní rzvj škly a jejích zaměstnanců. Udržuje a prhlubuje kntakty s dbrnu veřejnstí. Jak prfesní škla klade důraz na aktuálnst výuky a její přímu prpjenst s praxí. Průběžně kmunikuje, knzultuje se sciálními partnery škly a dbrnými pracvišti prstřednictvím splečných setkání, dbrných knferencí a dalších akcí. Pčet pracvišť dbrné praxe neustále rzšiřuje a t i mim území hl. m. Prahy. Škla je aktivním členem něklika významných asciací a pravidelně se zapjuje d dbrných diskuzí na aktuální témata týkající se sciální sféry. Tradicí a nedílnu sučástí práce škly se staly zahraniční dbrné stáže přístupné pr učitele i pr studenty. Znamenají průlm v navazvání kntaktů se zahraničními dbrníky a dbrnými pracvišti. Zkušensti a reflexe zahraničních stáží přispívají ke zvýšení kvality výuky. Vyučvanu prblematiku sciálníh systému České Republiky zasazují d evrpských suvislstí. Škla pdpruje nvé frmy výuky. Obhacuje výuku názry dbrníků z praxe, které zve mezi své studenty. Využívá studentské knference jak nástrj pr frmvání prezentačních a kmunikačních dvednstí studentů. V uplynulém bdbí byl uspřádán pět studentských a jedna dbrná knference. Vyšší dbrná škla dbá i na rzvj dplňkvé činnsti škly. Realizvané činnsti mají přímu suvislst s hlavní činnstí škly a vhdným způsbem ji dplňují vydávání vlastních učebních textů, vzdělávání pedaggů VOŠ (přímá účast na prjektu Další vzdělávání pedaggických pracvníků vyšších dbrných škl v blasti specifických kmpetencí). Příjmy z dplňkvé činnsti významně připívají k rzvji škly v blasti materiálníh zajištění a v nepslední řadě k mtivaci pracvníků VOŠSP pdílet se na rzvji škly. 21

23 Šklní rk 2012/13 můžeme chápat jak rk přelmvý. Tradiční, dsud jediný, vzdělávací prgram Sciální práce byl psílen nvý vzdělávací prgram Sciální pedaggika a významně vzrstla kapacita i faktická naplněnst škly. Strategickým cílem pr další bdbí zůstává stabilizace škly a její další prfesní rzvj. Nezbytnstí je průběžná mdernizace výuky i materiálně technickéh zázemí, abychm bstáli v knkurenčním dmácím prstředí ale i v mezinárdním srvnání. V Praze dne 30. září 2013 Ing. Milan Jhanis Ředitel škly 22

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Vyšší odborná škola sociálně právní Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Vyšší odborná škola sociálně právní Jasmínová 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 info@vossp.cz, www.vossp.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací sustava v ČR Sučasná rganizace šklství vznikla průběhem histrie. První základy se vyvíjely v plvině 19. Stletí. Výchvné a vzdělávací instituce vznikly v různých dbách, v různých sciálních pdmínkách.

Více

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006 Centrum vzdělansti Libereckéh kraje, Liberec, Masarykva 18, příspěvkvá rganizace 460 01 Liberec, Masarykva 18 tel.: 485101872, e-mail: sekretariat@cvlk.rg, www.cvlk.rg Zpráva vzdělávací činnsti Centra

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více