Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní"

Transkript

1 Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, Praha 10 IČ

2 I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby: Vyšší dbrná škla sciálně právní Zřizvatel - Hlavní měst Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2 2. Ředitel škly: Ing. Milan Jhanis, tel.: Statutární zástupce: Ing. Zdeněk Vkál, tel.: Webvé stránky právnické sby: 4. Škly a šklská zařízení, jejichž činnst právnická sba vyknává a jejich cílvá kapacita Vyšší dbrná škla sciálně právní (VOŠSP) Cílvá kapacita 700 studentů (stav k ) 5. Obry vzdělání a vzdělávací prgramy Škla Kód Název vzdělávacíh prgramu Cílvá kapacita bru Pznámka VOŠSP N/01 Sciální práce 500 VOŠSP N/06 Sciální pedaggika 240 nvý br VOŠSP N/002 Sciální práce 500 dbíhající br 6. Změny ve skladbě vzdělávacích prgramů prti šklnímu rku 2011/2012 Od 1. září 2012 je vyučván nvý vzdělávací prgram N/06 Sciální pedaggika. 7. Míst pskytvanéh vzdělávání Praha 10, Jasmínvá 3166/37a, (vlastník bjektu Hlavní měst Praha) Pjmy a jejich vysvětlení: Právnická sba = příspěvkvá rganizace, která může sdružvat více typů neb druhů škl a škl. zařízení. Dříve škla neb šklské zařízení Škla = druh, pddruh neb typ škly, jejichž činnst vyknává právnická sba, v suladu se zařazením ve šk. rejstříku. Dříve sučást škly. Šklské zařízení = šklské zařízení pdle 7 zákna 561/2004 Sb., jehž činnst vyknává právnická sba. 1

3 8. Stručná charakteristika materiálně technickéh vybavení právnické sby Škla je umístěna v příjemném a klidném prstředí, bklpeném zelení, s dbrým dpravním spjením jak v rámci města Prahy, tak i susedními reginy, z nichž djíždí nezanedbatelná část našich studentů. Prstrvé pdmínky pr pskytvání vzdělávání terciárníh charakteru se průběžně přizpůsbují vzrůstajícím nárkům. V rce 2013 byla vybudvána plšina pr přesun vzíčkářů d auly, k dispzici jsu i dvě sciální zařízení pr tělesně znevýhdněné. Krmě 9 klasických učeben škla využívá 2 specializvané učebny pr výuku infrmatiky, 2 učebny pr výuku cizích jazyků vybavené interaktivními tabulemi, 2 multimediální učebny, učebnu přizpůsbenu výuce terapeuticky zaměřených předmětů a aulu s multimediálním vybavením pr přádání studentských i dbrných knferencí, seminářů, wrkshpů jak pr studenty škly, tak i pr sciální partnery škly. Škla pkračuje ve vybavvání jedntlivých učeben zpětnými prjektry a ntebky. Průběžně dchází k mdernizaci techniky a sftwaru v učebnách pr výuku infrmatiky. Studenti mhu využívat: - kpírvací služby prstřednictvím prnajatéh kpírvacíh zařízení na předplacené čipvé karty, - wifi internetvé připjení, - šklní knihvnu, - studvnu, - místnst pr ddech. Šklní knihvna je každrčně bhacvána nvé dbrné publikace. K měla ve svém fndu knihvních jedntek. Knihvnický sftware umžňuje studentům přístup d rezervačníh sytému prstřednictvím webvých stránek škly. Pr rganizaci výuky škla využívá infrmační systém ISVOŠ umžňující pružnu evidenci studentů, abslventů, uchazečů v přijímacím řízení včetně vyhdncvání studijních výsledků, tvrby statistických pdkladů a tisk ptřebných dkumentů. Studenti se jeh prstřednictvím mhu zapisvat na zkušky, vybírat si vlitelné předměty a pracviště dbrných praxí. Učitelé jej využívají k vypisvání zkuškvých a jiných termínů, evidenci známek, kmunikaci se studenty apd. 9. Šklská rada Šklská rada ve šklním rce 2012/13 pracvala ve slžení: Zástupci pedaggických pracvníků: Ing. Michaela Fleischmannvá předsedkyně šklské rady JUDr. Jana Machvá Zástupci studentů: Jiří Knčínský Dminika Slezákvá 2

4 Zástupci zřizvatele: D Ing. Michaela Ševčíkvá (dd. multilaterálních vztahů a zahraničníh marketingu, MHMP) Mgr. Tmáš Ján (Ředitel Centra sciálních služeb Praha) Od Ing. Michal Narvec (Zastupitel bce Praha 10) Rman Staněk Schůzky členů šklské rady se knají minimálně dvakrát rčně. K jednáním ŠR bývá přizván ředitel škly. Výstupy jsu shrnuty v zápisech z jednání a pdněty se zabývá jak vedení škly, tak pedaggická rada. Ve šklním rce nebyly řešeny žádné vážné výhrady, výtky či stížnsti. 3

5 II. Pracvníci právnické sby 1. Pedaggičtí pracvníci a) Pčty sb (údaje ze zahajvacích výkazů) VOŠSP ředitel a zástupce ředitele fyzické sby celkem ředitel a zástupce ředitele přepčtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické sby celkem interní učitelé přepčtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické sby celkem externí učitelé přepčtení na plně zaměstnané pedaggičtí pracvníci fyzické sby celkem pedaggičtí pracvníci přepčtení na plně zaměstnané celkem ,1 10 2, ,8 b) kvalifikvanst pedaggických pracvníků (stav ke dni vyplnění zahajvacíh výkazu) VOŠSP pčet pedaggických pracvníků celkem % z celkvéh pčtu ped. pracvníků kvalifikvaných 24,3 87,4 nekvalifikvaných 3,5 12,6 c) další vzdělávání pedaggických pracvníků Kurzy Pčet ůčastníků Práce se zdrjvu literaturu 5 Výzkumné metdy 2 Prezentační dvednsti 8 Tvrba a využití prfesníh prtflia pr frmvání dbrných kmpetencí studentů Mentring a supervize jak zdrj sebereflexe 2 Fungvání infrmačníh systému v rganizaci výuky na VOŠ 1 Vedení a hdncení abslventské práce 3 2 Vzdělávací instituce VOŠSP (DVPP) VOŠSP (DVPP) VOŠSP (DVPP) VOŠSP (DVPP) VOŠSP (DVPP) VOŠSP (DVPP) VOŠSP (DVPP) 4

6 pčet zaměření pčet účastníků Semináře 12 práv, psychlgie 13 Kurzy 2 1x kmunikační, 1x jazykvý vzdělávací instituce ANAG, TRIADA, Bankvní institut, psych. léčebna 2 Else AZ, Tandem CZ d) jazykvé vzdělávání a jeh pdpra pčet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické sby) z th s dbrnu kvalifikací (dle zákna ped. prac.) 2 bez dbrné kvalifikace (dle zákna ped. prac.) 2 rdilý mluvčí 0 2. Nepedaggičtí pracvníci škly a) pčty sb fyzické sby celkem přepčtení na plně zaměstnané 10 8,60 b) další vzdělávání nepedaggických pracvníků pčet zaměření pčet účastníků vzdělávací instituce semináře 4 eknmické, účetní, právní 4 AVDO, ANAG 5

7 III. Údaje žácích a výsledcích vzdělávání VOŠ 1. Pčty tříd / studijních skupin a pčty žáků / studentů a) denní vzdělávání škla pčet tříd / skupin pčet žáků / studentů VOŠSP Změny v pčtech žáků/studentů v průběhu šklníh rku: - přerušili vzdělávání: 16 - vylučeni ze škly: 1 - nepstupili d vyššíh rčníku: 2 - přestupili z jiné škly: 0 z th nebyl pvlen pakvání: 1 - přestupili na jinu šklu: 0 - jiný důvd změny (uveďte jaký): 1 - pakvání rčníku b) vzdělávání při zaměstnání (údaje ze zahajvacích výkazů) škla pčet tříd / skupin pčet žáků / studentů VOŠSP Změny v pčtech žáků/studentů v průběhu šklníh rku: - přerušili vzdělávání: 2 - nastupili p přerušení vzdělávání: 9 - sami uknčili vzdělávání: 43 - vylučeni ze škly: 1 - nepstupili d vyššíh rčníku: 0 z th nebyl pvlen pakvání: 0 - přestupili z jiné škly: 0 - přestupili na jinu šklu: 0 - jiný důvd změny (uveďte jaký): 0 2. Průměrný pčet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajvacíh výkazu) a) denní vzdělávání škla průměrný pčet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný pčet žáků / studentů na učitele VOŠSP, Jasmínvá 3166/37a, Praha 10 25,6 13,8 6

8 b) vzdělávání při zaměstnání škla průměrný pčet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný pčet žáků / studentů na učitele VOŠSP, Jasmínvá 3166/3 7a, Praha 10 28,28 7,1 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajvacíh výkazu) škla kraj pčet žáků/studentů celkem z th nvě přijatí Jihčeský Hl.m. Praha Jihmravský Karlvarský Vysčina Král véhradecký Liberecký Mravskslezský Olmucký Pardubický Plzeňský Středčeský Ústecký Zlínský CELKEM 4. Údaje výsledcích vzdělávání studentů (p pravných zkuškách a dklasifikaci) a) denní vzdělávání škla VOŠSP z celkvéh pčtu 424 studentů k prspěl s vyznamenáním 43 neprspěl 39 pakval rčník 2 pčet studentů s uzavřenu klasifikací d tj. % z celkvéh pčtu studentů 90,8% průměrný pčet zameškaných hdin na studenta z th nemluvených údaje VOŠ nesledují 7

9 b) vzdělávání při zaměstnání škla VOŠSP z celkvéh pčtu 158 studentů k prspěl s vyznamenáním 19 neprspěl 20 pakval rčník 2 pčet studentů s uzavřenu klasifikací d tj. % z celkvéh pčtu studentů 87,3% průměrný pčet zameškaných hdin na studenta údaj nesledván z th nemluvených 5. Výsledky abslutrií škla VOŠSP ABSOLUTORIA denní vzdělávání statní pčet studentů, kteří knali zkušku z th knali zkušku pakvaně 2 2 pčet studentů závěrečných rčníků, kteří nebyli připuštěni ke zkušce v řádném termínu prspěl s vyznamenáním pčet studentů, kteří byli hdnceni prspěl neprspěl 9 5 8

10 6. Přijímací řízení d 1. rčníků šklníh rku 2013/2014 skupina brů vzdělání, kód, název Přijímací řízení pr šklní rk 2013/2014 (denní vzdělávání) 75 Sciální práce a sciální pedaggika vzdělávací prgramy Sciální práce N/01 Sciální pedaggika N/06 pčet přihlášek celkem 736 pčet kl přijímacíh řízení celkem 3 pčet přijatých celkem 402 z th v 1. kle 292 z th ve 2. kle 61 z th v dalších klech 49 z th na dvlání 25 pčet nepřijatých celkem 334 pčet vlných míst p přijímacím řízení (br, pčet míst) br: x 0 br: x 0 pčet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání d 1. rčníků pr šklní rk 2013/ Vzdělávání cizinců a příslušníků nárdnstních menšin Pčty cizinců z jedntlivých zemí: Kazachstán: 1 Ruská federace: 3 Slvenská republika: 2 Ukrajina: 1 8. Integrace žáků Škla vybudvala bezbariérvý prvz v přízemních patrech pavilónů, je určen pr studenty se sníženu phyblivstí. K umžnění přístupu d auly byl pr sby se sníženu phyblivstí instalván schdišťvý výtah. 9. Jazykvé vzdělávání a jeh pdpra Na VOŠSP se vyučuje anglický a německý jazyk. O německý jazyk je něklikanásbně menší zájem než jazyk anglický. K pdpře výuky cizíh jazyka služí i vlitelné předměty Knverzace v cizím jazyce a Gramatick-lexikální seminář. 9

11 Výuka cizích jazyků je kncipvána jak CLIL, tj. vyučuje se dbrný jazyk v dbrném prstředí. Studijní pry jsu dstupné na webvém prtálu pr výuku anglickéh jazyka, na webvých stránkách škly je k dispzici slvník dbrných výrazů v němčině. V infrmačním systému škly jsu k dispzici skripta pr ba jazyky. K mtivaci služí i zahraniční stáže, kterých se mhu zúčastnit vybraní studenti. 10. Vzdělávací prgramy VOŠ Stav a výsledky akreditací vzdělávacích prgramů VOŠ: Od 1. září 2012 prbíhá výuka v pdle akreditvanéh vzdělávacíh prgramu 75-32/N-0l Sciální práce ve frmě denní, dálkvé i kmbinvané. Kmbinvaná frma studia má prti dálkvému studiu psílenu slžku dbrné praxe. Od 1. září 2012 prbíhá v denním studiu d 1. rčníku výuka v nvém vzdělávacím prgramu N/06 Sciální pedaggika. 10

12 IV. Aktivity právnické sby, prezentace škly na veřejnsti 1. Výchvné a kariérvé pradenství VOŠ nemá pzici výchvnéh pradce, vzdělává dspělé sby, které si svu kariérní rientaci zvlili studiem bru. Speciální prfesní rientace a buducí zaměření abslventů se realizuje prstřednictvím dbrných praxí. Ve škle funguje infrmační nástěnka, kam se sustřeďují nabídky vlných pracvních míst, nabídky stáží a žádsti dbrvlnictví, elektrnické dkumenty jsu inzervány na webvých stránkách škly a v dkumentvém serveru. 2. Prevence sciálně patlgických jevů Ve škle se dluhdbě nevyskytují žádné viditelné prjevy sciálně patlgických jevů. Z pdstaty vzdělávacíh prgramu vyplývá, že preventivní patření jsu realizvána přím v rámci výuky. Jedním z vlitelných předmětů je Práce se závislými sbami bsah tht předmětu lze chápat jak frmu primární prevence. Studenti se čast zapjují d samtných preventivních prgramů v průběhu svých praxí na dbrných pracvištích, např. v prjektech LATA, PREV-centrum, apd. 3. Eklgická výchva a envirnmentální výchva Z charakteru bru sciální práce vyplývá, že mezi hlavními cíli nejsu tyt druhy výchvy zakmpnvány. 4. Multikulturní výchva Sučástí nabídky pvinně-vlitelných předmětů je předmět Etnické a nárdnstní menšiny, který vybavuje studenty k přímému výknu pracvní náplně sciálníh pracvníka s těmit skupinami byvatel 5. Mimšklní aktivity (aktivity nesuvisející s výuku) Šklní ples Studentský výbr uspřádal 21. března 2013 studentský ples v aule škly. Sprtvně splečenská akce Jak se už stal tradicí, na závěr šklníh rku strávili studenti i učitelé škly příjemné dpledne v rámci sprtvníh dne v areálu škly při vlejbalvém turnaji a při pékání buřtů atd. 6. Mezinárdní splupráce VOŠSP je členem Evrpské asciace škl sciální práce. Ve šklním rce 2012/2013 se uskutečnily dvě zahraniční studijní cesty. Obě byly finančně pdpřeny Nadací Cesta ke vzdělání. 11

13 Odbrná stáž v Rakusku - Vídeň Zahraniční studijní cesta d Rakuska se knala již pdruhé ( ). Zúčastnil se jí 6 studentek a 2 pedaggvé VOŠSP. Cílem byl seznámit se s fungváním vybraných sciálních zařízení ve Vídni a blízkém klí a prvnat tamní sciální systém se systémy České republiky. Studentky navštívily zařízení pr bezdmvce Gruft a splečně s rakuskými studentkami se účastnily přednášky a diskuze na téma Bezdmvectví a streetwrk. Dále skupina navštívila dětský dmv pr pstižené děti Kinderheim St. Rafael. Prhlédla si zařízení, získala infrmace péči v Rakusku a setkala se s dětmi. Dále navštívila dmv pr seniry Senirenheim Gemeinsam leben a v následné debatě byly diskutvány tázky splečných a dlišných prvků sciální práce se seniry v České republice a Rakusku. 12

14 Exkurze s fundvanými přednáškami a besedami byly velice zajímavé a přínsné. Účastnice získaly nvé pznatky a zkušensti. V nepslední řadě se studentky zdknalily i jazykvě, především v dbrných výrazech v bru sciální práce. Odbrná stáž v Leedsu - splupráce s Britsk-česku nadací na chranu hržených dětí Již ptřetí se d Leedsu v severní Anglii vydal na týdenní dbrnu stáž 8 studentů a 6 pedaggů VOŠSP ( ). Cílem byl mapvat dlišnu kncepci náhradní rdinné péče ve srvnání s ústavní péčí v České republice. Odbrný prgram garantvala dr. Misha Fell, klinická psychlžka českéh půvdu, která se angažuje v pmci hrženým dětem i v rámci Britsk-české nadace. Skupina byla přijata primátrku města Leeds na nefrmální recepci. Zúčastnila se něklika přednášek na Metrplitní Universitě Leeds, kde naši studenti i prfesři mhli prvnat pjetí výuky sciální práce. Účastníci stáže navštívili něklik zařízení, kde pracují sciální pracvníci, inspektři sciálních služeb, chránci dětí (guardians), psychlgvé, terapeuti, zdravtní návštěvníci (health visitrs). V závěru studenti a učitelé navštívili vybrané dbrvlnické rganizace věnující se pdpře rdin v denních aktivitách či pmci uprchlíkům a azylantům. 13

15 Nezanedbatelným přínsem byla návštěva neziskvé rganizace Brwning Huse a semináře na téma - Rdičvství (Clare Rberts), Psuzení rdičvskéh ptencinálu v rizikvých situacích (Steve Sykes Independent Scial Wrker), Práce s rdiči trpícími pruchami učení (Chris Mattck Specialist Parenting Wrker), Psuzení dítěte z phledu zdravtní sestry (Mira Read Independent Child Care Cnsultant ), Pdpra rdin dbrvlníky (Mischa Fell Trustee at Hmestart). 14

16 V nepslední řadě prběhla návštěva neziskvé rganizace Slace Lynne Frdyce (Práce s uprchlíky a jejich rdinami Wrking with Refugee Families), návštěva neziskvé rganizace Brwning Huse Yvnne Butterfield (Ranné vazby práce s rdiči a pěstuny Early Attachment Wrking with Parents and Carers, Baby massage její pzitiva). Z přednášek je mžn jmenvat přednášku na téma Adpce a pěstunská péče v Metrplitní Univerzitě Leeds prf. Nick Frst a Refrma v blasti adpce v UK, Adpce napříč etnicitami v UK, jakž i přednášku v Hmestartu Ann Pembertn (Manager, Hmestart, Leeds) a prf. Nick Frst Práce s kmpletními rdinami Wrking with Cmplex Families. Belgičané ve VOŠSP V květnu zavítal d VOŠSP 22 vyskšklských studentů bru Sciální práce a 2 pedaggvé z belgickéh Gentu. Při tét příležitsti byla uspřádána studenty VOŠSP miniknference na aktuální témata (sciální práce s drgvě závislými, sciální práce s mladými lidmi hrženými sc. exclusí, sciální práce se seniry a sciální práce s bezdmvci). V dalších dnech v dprvdu našich studentů a pedaggů zavítali d vybraných sciálních zařízení v Praze, aby lépe pznali sciální plitiku v ČR. D buducna pčítáme s pkračváním a prhlubením vzájemné splupráce. 8. Splupráce právnické sby s partnery Asciace vzdělavatelů v sciální práci VOŠSP pkračuje v dluhdbé aktivní splupráci s Asciací vzdělavatelů v sciální práci a pdílela se na přípravných jednáních k záknu sciální práci a diskusi k navrhvanému vzniku prfesní kmry sciálních pracvníků. Škla se účastní pravidelných jednání Valné hrmady a dbrných seminářů přádaných ASVSP. Asciace vyšších dbrných škl Škla je dluhletým aktivním členem Sdružení prfesníh terciárníh vzdělávání a Asciace vyšších dbrných škl. Pravidelná setkání se sciálními partnery škly VOŠSP pakvaně přádá Setkání se sciálními partnery se zástupci/zaměstnanci splupracujících dbrných pracvišť, jichž má klem 200. Cílem e zhdncení průběhu dbrné praxe studentů a vzájemná výměna zkušenstí s využitím prfesníh prtflia a kmpetencí pr prfesní růst studentů. Ve šklním rce 2012/13 byla sustředěna pzrnst na přípravu dbrné praxe studentů nvéh vzdělávacíh prgramu Sciální pedaggika. Knference Mst mci a bezmci 2 Rizikvé chvání 27. listpadu 2012 prběhla pd záštitu paní radní hlavníh města Prahy JUDr. Heleny Chudmelvé knference Mst mci a bezmci 2 - Rizikvé chvání určená pr dbrnu veřejnst, sciální partnery škly, pedaggy a studenty. Hlavní ideu byl vzájemné prpjení jedntlivých slžek multidisciplinárníh týmu, jehž krdinátrem je právě sciální pracvník frmvaný naší prfesní šklu. Se zajímavými příspěvky vystupila řada dbrníků z praxe i pedaggvé škly. (Výběr z prbíraných témat Rizikvé chvání dětí a mládeže, Kmplexní prgram prevence pr škly a šklská zařízení, Rizikvé chvání u dětí s nařízenu ústavní výchvu, Rle plicie v případech dmácíh násilí, Pěstunská péče na přechdnu dbu, Jednání a pstje sciálníh pracvníka, pmáhajícíh při práci 15

17 s klienty s rizikvým chváním ) Knference byla zaknčena wrkshpy. 9. Prjekty ESF Prjekt ESF Operačníh prgramu Praha - Adaptabilita OPPA s názvem Invace bru vzdělávání Sciální práce na Vyšší dbrné škle sciálně právní v Praze a registračním číslem CZ.2.17/3.1.00/33319 K 30. červnu 2013 byl uknčen prjekt ESF č Prjekt trval dva a půl rku, d 1. ledna Cíl mdernizvat prfil abslventa VOŠSP v suladu s aktuálními trendy v blasti sciální práce, především nárůstem pdílu neziskvých rganizací na pskytvání sciálních služeb, situací na trhu práce a nárůstem pčtu sb hržených rizikvým chváním v hl. m. Praha, byl naplněn. Za pmci prjektu byl re-akreditván br Sciální práce(jar 2012) a ve šklním rce 2012/13 jsme pdle nvé akreditace zahájili výuku prvních rčníků. Zárveň byl vytvřen i nvý vzdělávací prgram Sciální pedaggika, přičemž výuka piltních prvních rčníků denníh studia začala rvněž v tmt šklním rce. Nvé akreditace nabídli studentům zcela nvé výukvé mduly a v návaznsti na ně vyšší pdíl dvednstí abslventa v blasti řízení a chdu neziskvých rganizací včetně fundraisingu v blasti sciálních služeb a rientaci ve finanční gramtnsti. Sučástí byl i vývj a zavedení nvých studijních a metdických dkumentů a pmůcek, které byly úspěšně vyzkušeny v uplynulém šklním rce. Rzpčet prjektu byl ,92Kč. 16

18 Studijní texty vytvřené za finanční pdpry prjektu: Citační manuál VOŠSP Elektrnická krespndence Fachdeutsch Finanční gramtnst Kapitly ze sciální patlgie Odbrná angličtina Odbrná praxe a supervize Prjektvý management Řízení neziskvých rganizací Učební texty k SPS Úvd d studia a pracvní listy Základy pdnikání Zdravtní nauky 10. Dplňkvá činnst škly Další vzdělávání pedaggických pracvníků vyšších dbrných škl v blasti specifických kmpetencí Ve šklním rce 2012/13 pkračvaly kurzy Dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků vyšších dbrných škl v blasti specifických kmpetencí, který d ledna 2012 realizuje Magistrát hlavníh města Prahy ve splupráci s naší šklu. Prjekt je určen pedaggům vyšších dbrných škl na území hlavníh města Prahy a jeh cílem je pdpřit zavádění nvých metd a frem práce d výuky vyšších dbrných škl na území hlavníh města Prahy. Specifickým cílem prjektu je pak realizace prgramu dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků vyšších dbrných škl, který prhlubí kvalifikaci pedaggů v blasti akademických dvednstí a přiblíží výuku na vyšších dbrných šklách výuce na vyských šklách. Seznam kurzů realizvaných ve šklním rce 2012/13: Vedení a hdncení abslventské práce Práce se zdrjvu literaturu Výzkumné metdy Prezentační dvednsti Tvrba a využití prfesníh prtflia pr frmvání dbrných kmpetencí studentů Mentring a supervize jak zdrj sebereflexe Fungvání infrmačníh systému v rganizaci výuky na VOŠ Prdej skript vydaných VOŠSP Také ve šklním rce VOŠSP vydávala a následně prdávala vlastní studijní texty. Pkračval prdej skript Terie a metdy sciální práce (1. a 2. díl), autrem dluhletý pedagg VOŠSP PhDr. Marie Vrtiškvá a zahájen byl prdej zcela nvých skript Úlha prbační a mediační služby v českém trestním právu, autrem externí splupracvník škly JUDr. Jsef Sklenička. 17

19 11. Prezentace škly pr uchazeče studium Dny tevřených dveří Škla zrganizvala v průběhu rku tři Dny tevřených dveří s cílem představit se zájemcům studium a ddat jim základní ptřebné infrmace. Na dny tevřených dveří v červnu navázala tzv. Setkání s uchazeči, v rámci kterých se buducí studenti seznámili s bližšími pdmínkami studia na VOŠSP, specifickými rysy dbrné praxe, prfilem abslventa (získali představu uplatnění p abslvvání příslušnéh vzdělávacíh prgramu) a v nepslední řadě pznali i některé pedaggy škly. Akce byla vyhdncena jak úspěšná, pr velký zájem musela být něklikrát pakvána. Seznamvací kurz V září prběhly v suladu s nvu akreditací první běhy Seznamvacíh kurzu pr studenty prvních rčníků bu studijních prgramů v areálu Pláně pd Ještědem. Jednal se zcela nvu zkušenst pr pedaggy škly. Studenti se seznamvali nejen mezi sebu navzájem, ale i s pedaggy škly, vedením škly a s celkvým prcesem studia na VOŠSP. Kurz přinesl řadu nvých pdnětů a byl vyhdncen jak úspěšný. 12. Studentské knference Tak jak v předchzích letech prběhl ve šklním rce 2012/13 na VOŠSP něklik studentských knferencí různě tematicky zaměřených. Studenti na nich získali řadu dbrných znalstí a zkušensti s vlastní prezentací, vedením diskuze. Studenti na knferencích vystupvali se svými vlastními příspěvky dprvázenými prezentacemi v Pwer Pintu. Knference č. 1 Osbnst sciálníh pracvníka Knference tematicky zaměřená na ideál pracvníka v pmáhající prfesi se uskutečnila 24. září 2012 v prstrách škly. Jejím cílem byl vymezit základní sbnstní charakteristiku buducíh sciálníh pracvníka a nastínit mžnsti, jak se takvým pracvníkem stát (včetně zmapvání limitů dsažení tht ideálu). V rámci knference se studenti učili diskutvat, pracvat se svým názrem nejen v rámci individuality, ale i skupiny či týmu. Jedna z pdstatných kmpetencí pmáhající prfese je ttiž schpnst kmunikvat. Knference č. 2 Zahraniční stáže Knference prběhla 7. listpadu 2012 v prstrách škly. Zaměřila se na studenty 2. a 3. rčníků. Studenti účastníci zahraničních studijních cest seznámili své splužáky s výsledky a přínsem realizvaných studijních cest. Představili jim dlišné sciální systémy a mžnsti řešení sciálních událstí aplikvané v zahraničí. Knference č. 3 Jak úspěšně napsat abslventsku práci Dne 7. března 2013 prběhla studentská knference zaměřená na mentrské předávání zkušenstí při tvrbě abslventské práce. Studenti 3. rčníků předávali své zkušensti studentům z nižších rčníků. 18

20 Knference č. 4 Aktuální práce s rdinu Cílem knference, která se uskutečnila dne 17. dubna 2013, byl seznámit studenty 3. rčníku se základními změnami v Zákně 359/1999sb sciálně právní chraně dětí. Přednášející byli klegvé z praxe. Knference č. 5 Já a první rk ve škle Knference se knala dne 25. dubna 2013 v prstrách škly a týkala se evaluace studentů 1. rčníků škly. Cílem byl zmapvat nejen vzdělávací ptřeby studentů v průběhu prvníh rku studia, ale zárveň nabídnut prstr pr reflexi, která je nedílnu sučástí prfesní výbavy buducích sciálních pracvníků a sciálních pedaggů. 13. Dluhdbé záměry V návaznsti na čekávané změny v blasti terciárníh vzdělávání se VOŠSP připravuje na změny kncepce dalšíh rzvje škly, které předpkládají, že se vyšší dbrné škly adaptují na nvé pdmínky v knkurenci s vyskými šklami. Cílem je stabilizvat kapacitu škly a překnat výkyvy v pptávce p vyšším dbrném vzdělávání nabídku nvých vzdělávacích prgramů, tj. rzšířením nabídky pr jiné cílvé skupiny studentů. Dalším cílem je sjedncení sledvání kvality a srvnatelnsti výsledků vzdělávacíh prgramu prstřednictvím mdulvéh a kreditníh systému. 14. Pskytvání infrmací pdle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím a) pčet pdaných žádstí infrmace: 36 b) pčet vydaných rzhdnutí dmítnutí žádsti: 0 c) pčet pdaných dvlání prti rzhdnutí: 0 d) pčet stížnstí pdaných pdle 16a: 0 e) další infrmace vztahující se k uplatňvání tht zákna. Pr pskytvání infrmací škla netrvá na pdmínce písemné žádsti pdepsané žadatelem a dpvídá i na elektrnické dtazy pr rychlejší a efektivnější vyřizvání žádstí. Nejvyšší pčet infrmací se týkal pdmínek přijímacíh řízení, kmbinvané frmy vzdělávání a nvéh vzdělávacíh prgramu Sciální pedaggika. 19

21 V. Údaje výsledcích inspekční činnsti CŠI a výsledcích kntrl 1. Výsledky inspekční činnsti prvedené Česku šklní inspekcí V daném bdbí neprběhla kntrla ČSI. 2. Výsledky jiných inspekcí a kntrl Kntrlující subjekt Hlavní měst Praha, Magistrát hl. m. Prahy, dbr evrpských fndů Předmět kntrly prcedurální, bsahvá a finanční stránka prjektu Invace bru vzdělávání Sciální práce na Vyšší dbrné škle sciálně právní v Praze a průběh aktivit Kntrla byla prvedena na základě zákna č. 320/2011 Sb. finanční kntrle ve veřejné správě a změně některých záknů, v platném znění, článku 13 Nařízení Kmise ES č. 1828/2006 a zákna 552/1991 Sb. státní kntrle, v platném znění. Nebyly zjištěny nedstatky. VI. Základní údaje hspdaření škly za kalendářní rk 2012 Výkaz zisků a ztrát 2012 viz. přílha výrční zprávy. Rzvaha 2012 viz. přílha výrční zprávy. 20

22 Závěrečné shrnutí Z údajů výrční zprávy za uplynulé bdbí je patrný další pměrně rychlý rzvj škly ve všech blastech. Pkračuje nárůst v pčtu studentů zahájený v minulých letech. Rzšiřuje se nejen nabídka předmětů, brů pr studenty ale i celkvý dbrný záběr škly. Zlepšuje se prstrvé a technické zázemí škly. Na základě výše uvedených aktivit lze knstatvat, že VOŠSP se daří naplňvat strategické cíle rzvje, které si stanvila v rce Škla si udržuje své pstavení významnéh a respektvanéh pskytvatele vzdělávání ve vzdělávacím prgramu Sciální práce a zárveň úspěšně zrealizvala i nvý vzdělávací prgram Sciální pedaggika. Zvýšení kapacity škly na 700 studentů se ukázal být správným rzhdnutím. V přijímacím řízení pr šklní rk 2013/14 se pdařil celkvu kapacitu naplnit z 97%. Rstucí zájem uchazečů Vyšší dbrnu šklu sciálně právní a úspěšnst studentů u abslutrií je pr šklu ptvrzením, že zvlila správný směr svéh rzvje a naplňuje vytyčené cíle. VOŠSP dbá na prfesní rzvj škly a jejích zaměstnanců. Udržuje a prhlubuje kntakty s dbrnu veřejnstí. Jak prfesní škla klade důraz na aktuálnst výuky a její přímu prpjenst s praxí. Průběžně kmunikuje, knzultuje se sciálními partnery škly a dbrnými pracvišti prstřednictvím splečných setkání, dbrných knferencí a dalších akcí. Pčet pracvišť dbrné praxe neustále rzšiřuje a t i mim území hl. m. Prahy. Škla je aktivním členem něklika významných asciací a pravidelně se zapjuje d dbrných diskuzí na aktuální témata týkající se sciální sféry. Tradicí a nedílnu sučástí práce škly se staly zahraniční dbrné stáže přístupné pr učitele i pr studenty. Znamenají průlm v navazvání kntaktů se zahraničními dbrníky a dbrnými pracvišti. Zkušensti a reflexe zahraničních stáží přispívají ke zvýšení kvality výuky. Vyučvanu prblematiku sciálníh systému České Republiky zasazují d evrpských suvislstí. Škla pdpruje nvé frmy výuky. Obhacuje výuku názry dbrníků z praxe, které zve mezi své studenty. Využívá studentské knference jak nástrj pr frmvání prezentačních a kmunikačních dvednstí studentů. V uplynulém bdbí byl uspřádán pět studentských a jedna dbrná knference. Vyšší dbrná škla dbá i na rzvj dplňkvé činnsti škly. Realizvané činnsti mají přímu suvislst s hlavní činnstí škly a vhdným způsbem ji dplňují vydávání vlastních učebních textů, vzdělávání pedaggů VOŠ (přímá účast na prjektu Další vzdělávání pedaggických pracvníků vyšších dbrných škl v blasti specifických kmpetencí). Příjmy z dplňkvé činnsti významně připívají k rzvji škly v blasti materiálníh zajištění a v nepslední řadě k mtivaci pracvníků VOŠSP pdílet se na rzvji škly. 21

23 Šklní rk 2012/13 můžeme chápat jak rk přelmvý. Tradiční, dsud jediný, vzdělávací prgram Sciální práce byl psílen nvý vzdělávací prgram Sciální pedaggika a významně vzrstla kapacita i faktická naplněnst škly. Strategickým cílem pr další bdbí zůstává stabilizace škly a její další prfesní rzvj. Nezbytnstí je průběžná mdernizace výuky i materiálně technickéh zázemí, abychm bstáli v knkurenčním dmácím prstředí ale i v mezinárdním srvnání. V Praze dne 30. září 2013 Ing. Milan Jhanis Ředitel škly 22

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 2013 Opus Prachatice Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 Prjekt Opus Prachatice Žádná práce není těžká, máme-li ní zájem. Prjekt Opus Prachatice je určen těm, kteří se práce nebjí.

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANYR MLÁDEŽNÍKŮ 1115, OKYCANY 337 01 ROKYCANYR telefn, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gass-r.cz d_rancva@gass-r.cz Výrční zpráva za šklní rk 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

Příležitosti a rizika profesní komory pro soci{lní pracovníky v soci{lních služb{ch

Příležitosti a rizika profesní komory pro soci{lní pracovníky v soci{lních služb{ch Příležitsti a rizika prfesní kmry pr sci{lní pracvníky v sci{lních služb{ch Presentace pr seminář Výbru pr sciální plitiku PČR 3.3.2015 Daniela Luskvá Pčty sci{lních pracvníků v sci{lních služb{ch Nejsilnější

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 Občanské sdružení Míst jednání Waldrfské sdružení Ostrava (WSO) ZŠ Waldrfská Ostrava (ZŠWO) Datum jednání 20.10. 2011, 16.00 18:00 Předmět jednání Valná hrmada 1. AGENDA VALNÉ

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011 Prjekty: DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008 DVPP v Sklvě Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006 DVPP v Karlvých Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004 Nabídka DVPP pr bdbí září - prsinec 2011 Vážené

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem Krajský úřad Ústeckéh kraje Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým krajem Pdmínky sutěže Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK,o.s. r p

MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK,o.s. r p MATEŘSÉ CENTRUM RÁOSNÍČE,.s. r r p t s í M u n i d PŘEDSTAVENÍ Jsem neziskvá rganizace bčanské sdružení Držitelé cenění Splečnst přátelská rdině Prvz mateřskéh centra jsme zahájili 2.1.2008 Výknný tým

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4)

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) ÚROVEŇ 2 ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI: Zlepšvání přístupu a návratu na trh práce pr sby btížně integrvatelné; http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=682

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006 Centrum vzdělansti Libereckéh kraje, Liberec, Masarykva 18, příspěvkvá rganizace 460 01 Liberec, Masarykva 18 tel.: 485101872, e-mail: sekretariat@cvlk.rg, www.cvlk.rg Zpráva vzdělávací činnsti Centra

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014

Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014 2013 Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014 Tat závěrečná zpráva shrnuje infrmace šklním klubu Junir Diplmat Initiative (JDI) a jeh činnsti v kalendářním rce 2013, tedy v letním semestru 2012/2013

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471 Základní škla, Benátky nad Jizeru, Husv náměstí 55, kres Mladá Bleslav, 29471 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za šklní rk 2006/2007 www.1-zsbenatky.cz tel: 326 316 319 4.6.2012 zsbenatky@vlny.cz Zřizvatel: Měst

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Jistebník 315, 742 82 Jistebník Směrnice pskytvání pradenských služeb ve škle Č. j.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Standardy pro učitelské vzdělávání v Německu a ve Švýcarsku: okolnosti jejich vzniku a působení

Standardy pro učitelské vzdělávání v Německu a ve Švýcarsku: okolnosti jejich vzniku a působení Standardy a kariérní systémy v učitelské prfesi: zahraniční přístupy a česká cesta Pedaggická fakulta Masarykva univerzita 27.11.2014 Standardy pr učitelské vzdělávání v Německu a ve Švýcarsku: klnsti

Více

VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v roce 2010 fffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v roce 2010 fffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v rce 2010 fffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Úvd Metdický

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium Kritéria přijímacíh řízení pr šklní rk 2017/2018 čtyřleté studium - br 79-41-K/41 Gymnázium 1) Vyhlášení prvníh kla přijímacíh řízení d prvníh rčníku vzdělávání ve střední škle d bru vzdělání 79 41 K/41

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2013

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2013 Aktualizace Dluhdbéh záměru Vyské škly eknmické v Praze na rk 2013 Praha, říjen 2012 Preambule Předkládaná Aktualizace Dluhdbéh záměru Vyské škly eknmické v Praze na rk 2013 (dále jen ADZ VŠE 2013) je

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 ~1~ Dmv Bílá Opava, příspěvkvá rganizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 Ředitel: Ing. Jarmír Zahel, CSc. Tel.: 553 712 183; 553 616 587 e-mail: pracviště Rybářská db.rybarska@ddpava pracviště Rseveltva

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více