OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ"

Transkript

1

2 OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Oblastního spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí za rok Český červený kříž je jednou z největších humanitárních organizací na území České republiky. Následující stránky Vám pomohou nastínit aktivity Oblastního spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí za rok 2014 na území okresu Ústí nad Orlicí. Děkujeme upřímně všem členům a dobrovolníkům za vykonanou práci v roce 2014.

3 CHARAKTERISTIKA NÁRODNÍ SPOLEČNOSTI nestátní nezisková organizace, jejíž postavení je vymezeno zákonem č. 126/1992 Sb. o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem jedna z největších humanitárních organizací působících na území ČR jedna ze 189 národních společností Mezinárodního hnutí ČK a ČP POSLÁNÍ ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže. ( 6 Stanov ČČK) Z tohoto poslání vyplývá veškerá činnost Českého červeného kříže. Poslání ČČK vyplývá ze Statutu mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce a je definováno v zákoně č. 126/1992 Sb. a Stanovách ČČK. Základními principy hnutí Červeného kříže jsou Humanita, Neutralita, Nestrannost, Nezávislost, Dobrovolná služba, Jednota a Světovost. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností. ČLENSKÁ ZÁKLADNA OS ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ Členskou základnu Oblastního spolku ČČK Ústí nad Orlicí tvoří k celkem 806 členů sdružených ve 20 Místních skupinách ČČK. V roce 2014 nebyla ukončena činnost žádné Místní skupiny ČČK. Devět MS ČČK eviduje členy do 26 let. Při Oblastním spolku ČČK Ústí nad Orlicí zároveň pracovalo přibližně dalších 89 dobrovolníků (nečlenů), kteří napomáhali realizovat jednotlivé programy a aktivity ČČK. ORGÁNY OS ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ Nejvyšším orgánem Oblastního spolku ČČK je Valné shromáždění OS ČČK, kde každý zástupce Místní skupiny ČČK volí členy Výkonné rady OS ČČK na čtyřleté funkční období. Výkonná rada OS ČČK řídí po dobu svého mandátu činnost Oblastního spolku Českého červeného kříže. OBLASTNÍ VÝKONNÁ RADA ČČK Předsedkyně: Kroulíková Hana Místopředseda: Hodoval Martin (do ) Čestná předsedkyně: Urbanová Marie Členové: Dolečková Ivana, Krejčíková Dana, Ing. Staňková Jarmila, Sýkorová Jitka, Šilarová Věra Preclík Jiří ředitel Úřadu OS ČČK (do )

4 OBLASTNÍ DOZORČÍ RADA ČČK Předsedkyně: Ing. Urbanová Zdena Členové: Koblížková Zdena, Sádovská Danuše ZÁKLADNÍ ÚDAJE OS ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ OS ČČK Ústí nad Orlicí je organizační složka národní společnosti se samostatnou právní a ekonomickou subjektivitou, jejíž postavení je vymezeno Stanovami Českého červeného kříže Právní forma: Název: pobočný spolek Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí IČ: DIČ: Registrace: Působnost: Bankovní účet: Adresa: CZ registrován v souladu s ustanovením Hlavy II. části B Stanov ČČK Výkonnou radou ČČK pod č. registrace 61 dne 1. ledna 1994 Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí je zapsán ve spolkovém rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka okres Ústí nad Orlicí č.ú /0300 ČSOB - Poštovní spořitelna Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí Kopeckého ulice č.p. 840, Ústí nad Orlicí Telefon: , , Fax: Internet : Datová schránka: wwqmxmw OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ Předsedkyně: Kroulíková Hana Místopředseda: Hodoval Martin (do ) Předsedkyně DR OS ČČK: Ing. Urbanová Zdena ÚŘAD OBLASTNÍHO SPOLKU ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ Ředitel Úřad OS ČČK: Preclík Jiří (do ) : Hodoval Martin (od ) Počet zaměstnanců Úřadu OS ČČK celkem k : 9,00

5 Přepočtený počet zaměstnanců (podle úvazků) Úřadu OS ČČK, k : 8,43 BUDOVA OS ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ Budova KOLÁŘOVA VILA byla Oblastnímu spolku ČČK Ústí nad Orlicí bezúplatně převedena na základě zákona č. 219/2000 Sb. v závěru roku Budova do roku 2007 patřila České správě sociálního zabezpečení, která v roce 2008 budovu předala OS ČČK Ústí nad Orlicí. Budova byla slavnostně otevřena veřejnosti Činnost OS ČČK se tak může výrazně rozvíjet. V budově ČČK Kopeckého ulici je zřízena administrativní část OS ČČK Ústí nad Orlicí, Ošacovací středisko ČČK pro sociálně slabé občany, Senior doprava ČČK a Senior centrum ČČK volnočasové aktivity pro seniory a centrum humanitární pomoci pro okres Ústí nad Orlicí. V závěru roku bylo vybudováno vícegenerační hřiště. Byly zakoupeny čtyři herní prvky. V roce 2015 bude pokračovat jeho konečné dokončení včetně vybudování klidové zóny. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí pravidelně připravuje DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. V roce 2014 se uskutečnil 3. dubna Veřejnost se seznámit s prostory, činností a vybavením Oblastního spolku ČČK Ústí nad Orlicí.

6 VÝUKA PRVNÍ POMOCI Výuka a vzdělávání v poskytování první pomoci Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí nabízí školení první pomoci v různých normách jednotlivcům, organizacím, firmám a institucím. V roce 2014 proškolil více jak osob. K praktické části výuky využívá moderní resuscitační loutky, standardních obvazových materiálů a potřeb pro realistické znázornění poranění. Český červený kříž je držitelem Evropských certifikátů první pomoci EK Brusel Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí je držitelem: - Akreditace MŠMT ČR na kurzy první pomoci pro pedagogické pracovníky. - Akreditace MPSV se zaměřením na vzdělávání první pomoci v oblasti sociálních služeb. Jednotlivé normy první pomoci a počet proškolených osob v roce 2014: Život zachraňující úkony 498 Základy první pomoci 196 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky - EU 249 Zdravotník zotavovacích akcí 52 Zdravotník zotavovacích akcí pro pedagogické pracovníky - EU 62 Doškolovací kurz Zdravotníka zotavovacích akcí 6 Školení pro příslušníky tísňových složek 30 Automatická externí defibrilace 556 UKÁZKY PRVNÍ POMOCI PRO VEŘEJNOST První pomoc a my pro širokou veřejnost Akce První pomoc a my jedná se o ukázky první pomoci pro širokou veřejnost. Ukázky jsou zařazeny do sportovních a kulturních akcí v jednotlivých městech a obcích. Cílem akce je seznámit veřejnost s první pomocí. Na akci byla připravena i prezentace OS ČČK Ústí nad Orlicí, je zde prezentována i služba OS ČČK Ústí nad Orlicí - Senior doprava ČČK. Zároveň se rozdávaly informační letáky s první pomocí. V roce 2014 OS ČČK v Ústí nad Orlicí uspořádal ukázky první pomoci např. v Ústí nad Orlicí, Lanškrouně, Žamberku, Potštejně, Vysokém Mýtě,.. Počet akcí: 15 počet účastníků: cca První pomoc a my pro školská zařízení Ukázky první pomoci ve školských zařízeních. Zmíněný projekt vychází ze ZDRAVÍ 21, z cíle č. 9 - snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy. Projekt se uskutečnil za finanční podpory města Ústí nad Orlicí (ve městě Ústí nad Orlicí). Počet akcí: 24 počet účastníků: 3 871

7 ŠKOLENÍ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ Uskutečňuje se zejména školením v normách znalostí Mladý zdravotník I. a II. stupně. V roce 2014 bylo v těchto normách vyškoleno celkem 109 žáků základních škol. Z vyškolených dětí jsou na školách vytvářeny hlídky mladých zdravotníků. Jejich znalosti jsou pravidelně prověřovány v soutěžích mladých zdravotníků. Oblastní kolo Soutěže mladých zdravotníků se uskutečnilo dne 20. května Soutěže se zúčastnilo celkem za I. stupeň 10 družstev a za II. stupeň 5 družstev. Oblastní kolo proběhlo v centru města Ústí nad Orlicí na veřejném prostranství Kociánka. Vítězné hlídky reprezentovaly náš OS ČČK na regionálním kole MZ Pardubického a Královéhradeckého kraje v Ústí nad Orlicí. Za I. stupeň ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí a za II. stupeň pak ZŠ Horní Heřmanice. REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŽE MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ PRO PARDUBICKÝ A KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Regionální kolo Soutěže mladých zdravotníků (Pardubického a Královéhradeckého kraje) se stalo centrum města Ústí nad Orlicí - veřejné prostranství Kociánka. Soutěž se konala 10. června 2014 pod záštitou hejtmana Pardubického kraje pana Martina Netolického a starosty města Ústí nad Orlicí pana Petra Hájka. Do soutěže bylo přihlášeno za I. stupeň 9 družstev a za II. stupeň pak rovněž 9 družstev vždy po 5 dětech. Jednalo se o družstva, která vyhrála v jednotlivých oblastních kolech ve svých regionech. Pro děti bylo připraveno několik soutěžních stanovišť s první pomocí, kde musely prokázat své znalosti např. ošetření tepenného krvácení, tržná rána na čele, cizí těleso v dlani - střep, vymknutý kotník, bezvědomí, zástava dechu a krevního oběhu atd., dále znalosti z techniky, dopravy postižených nebo znalosti z dopravní výchovy. Výsledky z regionálního kola HMZ pro Pardubický a Královéhradecký kraj: I. stupeň ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí 1. místo II. stupeň ZŠ Horní Heřmanice 2. místo Výsledky z republikového kola HMZ ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí 1. místo

8 SVĚTOVÝ DEN PRVNÍ POMOCI Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí pořádá již od roku 2000 Světový den první pomoci ve spolupráci s dobrovolnými i profesionálními složkami Integrovaného záchranného systému ČR. V loňském roce se konal 9. září 2014 v Lanškrouně na náměstí J. M. Marků, 11. září 2014 v Ústí nad Orlicí na veřejném prostranství Kociánka a 16. září 2014 na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysoké Mýtě. Bohužel z důvodů rekonstrukce náměstí se akce neuskutečnila v České Třebové. Během dopoledního i odpoledního programu se představily profesionální i dobrovolné složky IZS - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Lanškroun a Vysoké Mýto, Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Vysoké Mýto, Policie ČR územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Vodní záchranná služba ČČK Pastviny, Sbor dobrovolných hasičů Dolní Třešňovec, Černovír, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí Hylváty, Vysoké Mýto, Městská Policie Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Vysoké Mýto, Horská záchranná služba ČR a Celní úřad. Jednotlivé složky vystavovaly záchrannou techniku a seznámily veřejnost s činností a vybavením. OS ČČK v Ústí nad Orlicí pro veřejnost připravil čtyři stany - tři s první pomocí, kde si veřejnost mohla vyzkoušet, co si ještě pamatuje z první pomoci 1. stan krvácení, 2. stan zástava dechu a krevního oběhu, 3. stan zlomeniny a pod 4. stanem probíhala ukázka maskování poranění. Akce byla doplněna i o prezentaci činnosti OS ČČK Ústí nad Orlicí, např. Senior doprava ČČK a o soutěže pro děti, které zajistil Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová, Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí a Dům dětí a mládeže Mikado Vysoké Mýto. Pro děti byla připravena i výtvarná soutěž, která byla vyhodnocena, a děti dostaly odměny. Na závěr byla uspořádána v prostorách OS ČČK výstava obrázků a fotografií z akce.

9 DÁRCOVSTVÍ KRVE Prostřednictvím Českého červeného kříže děkuje společnost mnohonásobným bezpříspěvkovým dárcům krve za jejich ochotu pomoci druhým, za obětavost a vytrvalost, se kterou k dárcovství krve přistupují. Kodex bezpříspěvkového dárcovství poukazuje na to, že pouze krev darovaná bez nároku na odměnu může být pro příjemce krve bezpečná (pojetí Ligy společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce). Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí ocenil mnohonásobné bezpříspěvkové dárce krve. V roce 2014 bylo uděleno celkem 567 Medailí prof. Dr. Janského, českého objevitele čtvrté krevní skupiny. Počet slavnostních předávání medailí: 4 - za 10 bezplatných odběrů - bronzová medaile Dr. Janského za 20 bezplatných odběrů - stříbrná medaile Dr. Janského za 40 bezplatných odběrů - zlatá medaile Dr. Janského za 80 bezplatných odběrů - Zlatý kříž III. stupně 51 Počet registrovaných dárců celkem Počet nově registrovaných dárců 275 Počet odběrů krve celkem Počet odběrů plazmy celkem AKCE PRO DĚTI Šmoulí den - dětský den Ve spolupráci s Místní skupinou ČČK Ústí nad Orlicí byl na zahradě ČČK připraven dětský den, který se uskutečnil dne 14. června Kromě spousty Šmoulů nechyběla řada her, soutěží, skákací hrad a zábava pro všechny věkové kategorie. Jarní prázdniny Ani o jarních prázdninách jsme nezapomněli na akci pro děti a připravili spoustu her, soutěží a zábavy.

10 LETNÍ POBYTY PRO DĚTI Letní tábor se uskutečnil v druhé polovině prázdnin od 3. srpna 2014 do 13. srpna Pobyt se uskutečnil v rekreačním zařízení Penzionu Jívka v obci Jívka nedaleko Adršpašsko teplických skal. Pobytu se zúčastnilo celkem 22 dětí. Pro děti bylo připraveno spoustu soutěží, her, celotáborová hra CIRKUS. Oblastní studijní středisko - Kurz první pomoci pro děti a mládež se v roce 2014 uskutečnil od 3. srpna 2014 do 10. srpna 2014 v rekreačním zařízení Penzionu Jívka v obci Jívka nedaleko Adršpašsko teplických skal. Pobytu se zúčastnilo celkem 31 dětí. Pro děti bylo kromě tradičních soutěží připravena řada modelových situací se zaměřením na první pomoc. Příměstský tábor - v roce 2014 připravil příměstský tábor OS ČČK v termínu od 7. do 11. července Tábor se konal v Ústí nad Orlicí a okolí se zázemím v budově OS ČČK. Pobytu se zúčastnilo celkem 30 dětí. Kromě bohatého programu byl pro děti připraven výlet do Hradce Králové zábavné centrum TONGO, Brandýsa nad Orlicí a do krytého plaveckého bazénu v České Třebové.

11 HUMANITÁRNÍ JEDNOTKA OS ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ Od roku 2001 ČČK postupně vytváří druhosledové složky - Humanitární jednotky ČČK pro zařazení do Integrovaného záchranného systému ČR. Velitel humanitárních jednotek: Martin Hodoval Počet členů v HJ ČČK k celkem: 39 Velitel HJ ČČK - řídí činnost HJ ČČK 1 Zdravotnická sekce - poskytuje první pomoc 10 Sociální sekce - poskytuje potřebnou sociální výpomoc 13 Stravovací sekce - zajišťuje nouzové stravování osob 4 Ubytovací sekce - zabezpečuje nouzové ubytování osob 4 Technická sekce - zajišťuje technické zázemí celé HJ ČČK 7 V roce 2014 bylo připraveno několik školení a seminářů se zaměřením na mimořádné události a jejich přípravu března 2014 cvičení zdravotních družstev HJ ČČK místo cvičení Hrádek společné cvičení s HJ ČČK Chrudim 23. března 2014 cvičení záchrana tonoucího místo cvičení Ústí nad Orlicí účast část zdravotní sekce 27. září 2014 cvičení SDH DOPRAVNÍ NEHODY místo cvičení Dolní Dobrouč účast část zdravotní sekce 30. října - 2. listopadu 2014 cvičení OBORA 2014 místo cvičení Lanškroun účast část zdravotní sekce OŠACOVACÍ STŘEDISKO ČČK Ošacovací středisko ČČK je zřízeno pro potřeby sociálně slabších spoluobčanů. Je využíváno lidmi při návratu z výkonu trestu, vícečlennými rodinami a bezdomovci. Do střediska přijímáme obnošené použitelné šatstvo od veřejnosti a bezplatně jej vydáváme na základě žádostí sociálních odborů. Ve středisku umožňujeme též nákup ošacení za symbolické ceny. Výtěžek z prodeje využíváme na částečné pokrytí nákladů a další humanitární činnost. Celkový počet obsloužených osob 183 Počet osob s doporučením soc. odborů 135

12 SENIOR DOPRAVA ČČK Projekt Senior doprava ČČK je zaměřen na provozování sociální dopravy přepravy pro seniory, osoby zdravotně postižené, rodičů s dětmi a zdravotně oslabené děti ve městech Česká Třebová, Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto a blízké okolí. Projekt Senior doprava ČČK - sociální dopravy se specializuje na zajištění pomoci a podpory osobám za účelem jejich sociálního začlenění a dále působí jako prevence proti jejich sociálnímu vyloučení. Doprava je realizována na základě telefonického objednání: např. k lékaři, na vyšetření a případné ošetření v nemocnici a ve zdravotnickém zařízení, na nákupy a další služby, které zkvalitní život výše uvedených osob. Služba je postupně doplňována o další činnosti vyzvedávání léků, rozvoz nákupů atd. dle potřeb výše uvedených skupin obyvatelstva. Od roku 2013 je v rámci Senior dopravy ČČK zajišťován svoz dětí do Speciální základní školy v Lanškrouně z obcí Dolní a Horní Čermná, Verměřovice, Sobkovice, Těchonín, Bystřec, Jablonné nad Orlicí atd. dle potřeb jednotlivých rodičů. Na financování služby se v roce 2014 podílel Pardubický kraj, Město Ústí nad Orlicí, Město Česká Třebová, Město Lanškroun, Město Vysoké Mýto, klienti, Český červený kříž, OS ČČK Ústí nad Orlicí a řada sponzorů. Prezentace služby se uskutečnila při akcích Světový den první pomoci, Veletrhu sociálních služeb a Integračním dni. Statistika za rok 2014: Ústí nad Orlicí a okolí Česká Třebová a okolí Lanškroun a okolí Vysoké Mýto a okolí Lanškroun děti Počet klientů Počet jízd Počet dní provozu Počet ujetých km Průměrný věk 75,4 76,5 81,7 70,3 Telefonní číslo celoročně celoročně celoročně celoročně celoročně bez letních prázdnin

13 CENTRUM PRO ŽIVOT - SENIOR CENTRUM ČČK Centrum pro život - Senior centrum ČČK provozuje OS ČČK Ústí nad Orlicí od roku Pro seniory a nejen pro ně je připraven velmi pestrý program a řada volnočasových, vzdělávacích a relaxačních aktivit. OS ČČK Ústí nad Orlicí se velmi aktivně snaží zapojit samotné seniory při přípravě jednotlivých aktivit. - přednášky a besedy (cestopisné, lékařské, povídání s hosty o kosmetice, zdravotnictví, o bezpečnosti seniorů, vitamínech.) - výtvarné činnosti dílnička šikovné ručičky drátkování, výroba dekorace vánoční, velikonoční, pletení z papíru, hedvábí, - posezení loučení s létem, vánoční a valentýnské posezení, masopustní rej, čarodějnické posezení, zahradní posezení,. - výlety po okolí (Suchý vrch, Polsko Kudowa Zdroj, Chroustovice vánoční jarmark) - cvičení, relaxace (cvičení na gymnastických míčích, relaxační, rehabilitační cvičení) - masáže pro seniory (klasické, havajské masáže a reflexní terapie) - kavárnička centrum setkávání - senior internet internetová kavárna - sportovní aktivity (sportovní den, společenské hry) - výstavy (práce našich babiček, vánoční cukroví, velikonoční a vánoční výstava) - zapojení seniorů do činnosti výstava fotografií, kreseb. - cyklovýlety do okolí města Ústí nad Orlicí - odpolední vycházky po okolí Ústí nad Orlicí - vaření našich babiček - kurzy sebeobrany nejen pro seniory - aktivity pro děti výtvarné činnosti, sportovní odpoledne,.

14 MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ 25. září 2014 na zahradě ČČK v Ústí nad Orlicí se konal již druhý ročník mezinárodní den seniorů, který připadá na 1. října. Akce se účastnili zástupci Senior klubu, Abraham klubu, Svazu invalidů, Červený kříž a senioři z polské Bystřice Kladské a senioři ze slovenského Popradu. Pro všechna družstva byly připraveny stany, dřevo, kotlíky a potřebné ingredience pro uvaření soutěžního guláše. Odpolední část programu patřila vyhlášení vítězů ve vaření guláše a sportovním a vědomostním soutěžím. Akce, kterou pořádala Komise rady města pro práci se seniory, sdružující všechny kluby ve městě, měla u všech příchozích úspěch. KAVÁRNA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí je provozovatelem kavárny v Domově důchodců v Ústí nad Orlicí od roku V kavárničce si obyvatelé a návštěvy mohou posedět u kávy a čaje. Obyvatelé si zde mohou také zakoupit občerstvení, minerálky, drobnou drogérii, pohledy a známky. Věříme, že kavárnička bude zpestřením pro každodenní život v Domově důchodců. Kavárnička má otevřeno od úterý do neděle vždy hodin SLUŽBY - ÚKLIDOVÉ A ÚDRBÁŘSKÉ SLUŽBY OS ČČK Ústí nad Orlicí mimo své standardní činnosti rozšířil od prosince 2013 stávající nabídku služeb pro obyvatele města Ústí nad Orlicí a blízkého okolí. Jedná se o nabídku úklidových prací pro občany, ale i organizace. O úklidy jednorázové, periodické i po řemeslnících. Druhou službou je tzv. hodinový manžel, kde nabízíme provádění drobných oprav. V roce 2014 byly provedeny úklidy u 106 domácností (195 hodin). Jednalo se především o mytí oken, sociálních zařízení, ale i běžný úklid domácnosti. Kromě úklidu domácností prováděl OS ČČK Ústí nad Orlicí od měsíce února i pravidelný úklid společných prostor v budovách Domů s pečovatelskou službou (7 bytových domů). Během roku bylo provedeno i několik úklidů pro firmy zejména po malování, stavebných úpravách nebo výpomoc úklidu společných prostor v době nemoci jejich kmenových pracovníků. Práce hodinového manžela byla prováděna u 47 klientů (78,5 hodiny). Jednalo se především o běžné údržbářské práce v domácnosti výměny kohoutků, oprava odpadů, sekání trávy, přidělávání obrázků, garnýží, montování nábytku, ale i drobné stavební úpravy. Stejně tak jako úklidy tak služby hodinového manžela využily společnosti k úpravě svých nebytových kancelářských prostor.

15 MÍSTNÍ SKUPINY ČČK Činnost Místních skupin ČČK spočívá především v široké nabídce sportovních a kulturních akcí. Pořádají plesy, karnevaly, závody, zájezdy na kulturní představení (divadla, koncerty) i výlety do přírody, burzy a humanitu sběr ošacení. Věnují se také zdravotnickému dozoru a šíření základů první pomoci nejen mezi svými členy. Nezapomínají ani na sousedskou výpomoc a péči o nemocné. Navazují spolupráci s občanskými sdruženími v místě, především těmi, která jsou ve svých programech sociálně zaměřena. Místní skupina ČČK je tvořena členy, kteří volí své představenstvo. Řada Místních skupin ČČK uspořádala sbírku ošacení pro OS ČČK Ústí nad Orlicí nebo Diakonii Broumov. MS ČČK se zapojují i do akcí OS ČČK ukázky první pomoci, Pochod proti diabetu, Květinový den POČÍTAČOVÁ UČEBNA PRO SENIORY Místní skupina ČČK Mladkov v rámci svých aktivit pro seniory otevřela v roce 2012 za přispění Konta Bariéry a obce Mladkov počítačovou učebnu pro seniory. Senioři se zde naučí nejen základům na počítači, ale i seznámení s internetem a základy vyhledávání na internetu a posílání a přijímání u. MATEŘSKÁ CENTRA Místní skupiny ČČK Dolní Dobrouč provozuje od roku 2006 Mateřské centrum U krtečka. Centrum působí jako informativní, výchovné, vzdělávací a oddechové centrum zejména pro maminky na mateřské dovolené a jejich malé děti. Malým dětem nabízí vzájemná setkávání se svými vrstevníky, možnost hrát si jinak než doma. Nově bylo v roce 2013 vybudováno a otevřeno Mateřské centrum Vraclaváček Místní skupinou ČČK Vraclav v jejich obci.

16 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ OS ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ ZA ROK 2014 Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí v roce 2014 hospodařil se záporným výsledkem hospodaření. OS ČČK Ústí nad Orlicí byla v roce 2009 poskytnuta finanční bezúročná půjčka od Úřadu ČČK ve výši ,- Kč na rekonstrukci budovy se splatností do Do konce roku 2014 byla splacena částka ve výši ,- Kč. (v roce 2014 ve výši ,-Kč). V roce 2014 byla OS ČČK Ústí nad Orlicí poskytnutá druhá bezúročná půjčka Úřadem ČČK ve výši ,- Kč na podporu nové činnosti úklidové služby nákup mycího stroje se splatností do Finanční půjčka byla čerpána ve výši ,- Kč. Financování OS ČČK Ústí nad Orlicí bylo prostřednictvím státních zakázek (prostřednictvím Úřadu ČČK) na jednotlivé projekty Českého červeného kříže, z prostředků územně samosprávních celků kraje, obce a vlastních prostředků, např. z výuky první pomoci pro firmy, úklidové služby, atd. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ v korunách výnosy náklady Dotace ČČK - programová činnost , ,82 Příspěvek Úřadu práce , ,00 PP - Evropský projekt , ,44 Dotace Pardubického kraje , ,00 Dotace města Ústí nad Orlicí , ,00 Dotace města Česká Třebová , ,00 Dotace města Lanškroun , ,00 Dotace města Vysoké Mýto , ,00 Ostatní dotace od obcí , ,00 OS ČČK + ostatní , ,96 CELKEM , ,22 Hospodářský výsledek: ,43 Kč

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 SPONZOŘI A PARTNEŘI OS ČČK Podnikatelské subjekty: Tiskárna Jiří Horáček Vamberk, Konzum o.d. Ústí nad Orlicí, Hračkárna Ústí nad Orlicí, Tipo Ústí nad Orlicí, Kompakt spol. s.r.o. Poděbrady, EKOLA České Libchavy, s.r.o., ALEMA Lanškroun a.s., Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o., Moldex / Metric v.o.s. Ústí nad Orlicí, UO TEX, s.r.o. Ústí nad Orlicí, Dlouhý a spol, spol. s r.o. Lanškroun, TEZA, s.r.o. Česká Třebová, GASET, s.r.o. Dlouhoňovice, Stavona, spol s.r.o. České Libchavy, RIETER CZ, s.r.o. Ústí nad Orlicí, Lékárna U Perly s.r.o. Ústí nad Orlicí, ECOTEX s.r.o. Vysoké Mýto, EKOMETAL-E, spol. sr.o. Vysoké Mýto, KAJA UNO s.r.o. Ústí nad Orlicí, AGILE spol. s r.o. Ústí nad Orlicí, FRUMENTA s.r.o. Vysoké Mýto, TEPVOS, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí, IVECO Czech Republic, a.s. Vysoké Mýto, BRÜCK AM spol.s r.o. Zámrsk, FRUMENTA s.r.o. vysoké Mýto, Zahradní technika DĚD s.r.o. Vysoké Mýto, Čimbora servis s.r.o. Vysoké Mýto, Mejtostav spol. s r.o. Vysoké Mýto, Vodovody a kanalizace, s.r.o. Vysoké Mýto, B. BRAUN AVITUM s.r.o., MIKA a.s. Česká Třebová, SANELA spol. s.r.o. Lanškroun,EUROMASTER K.A.L.T. Pneu Kolín, Ing. Josef Ťuplík WTC Bludov, AMETEK ELEKTROMOTORY, s.r.o. Náchod, MEDIATE s.r.o. Dolní Libchavy, TEDDIES s.r.o. Brno, EWT spol. s r.o. Brandýs nad Labem, CONTIPRO PHARMA a.s. Dolní Dobrouč, ŠMÍDL s.r.o. Žamberk Ostatní: Pardubický kraj, Česká správa sociálního zabezpečení, Úřad práce Ústí nad Orlicí, Město Ústí nad Orlicí, Město Česká Třebová, Město Lanškroun, Město Vysoké Mýto, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje - územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Policie ČR okresní oddělení Ústí nad Orlicí, Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Vysoké Mýto, Městská policie Ústí nad Orlicí, Městská policie Česká Třebová, Městská policie Lanškroun, Metská policie Vysoké Mýto, Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí Hylváty, Černovír, Česká Třebová, Dolní Třešňovec, Dolní Dobrouč, Vysoké Mýto, Základní škola Bratří Čapků Ústí nad Orlicí, Základní škola Komenského Ústí nad Orlicí, Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí, Základní umělecká škola Jaroslava Kociána Ústí nad Orlicí, Mateřská škola Klubíčko Ústí nad Orlicí, Mateřská škola Na Výsluní Ústí nad Orlicí, Mateřská škola Lentilka Ústí nad Orlicí, Mateřské centrum Medvídek, Klub Hvězdička, Klub KLUS, Orlickoústecká nemocnice, a.s. Ústí nad Orlicí transfúzní oddělení, Litomyšlská nemocnice, a.s. Litomyšl transfúzní oddělení, Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí, OIK TV Česká Třebová, Orlický deník, Gaudium o.p.s. Lanškroun a Římskokatolická farnost děkanství Lanškroun, Sdružení přátel Konta Bariéry, SEN SEN, Domov důchodců Ústí nad Orlicí, Stacionář Ústí nad Orlicí a Centrum sociální péče Ústí nad Orlicí. Výše jmenovaným i všem ostatním, kteří jen malou měrou pomohli našim aktivitám v roce 2014 patří obrovské poděkování.

30

ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR.

ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR. ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ OBLASTNÍ SPOLEK ČČK PRACHATICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dobrovolná obětavost není tak řídká, jak bychom myslili. Jistě podjalo by se mnoho lidí, a mnozí z nich na vlastní útraty, tohoto tak

Více

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Výroční zpráva za rok 2009 Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Název: Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 (dále jen OS ČČK Praha 1) Právní forma: Občanské sdružení Adresa: Hellichova

Více

Ročník 18 (38) červenec / srpen. Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VI. PRINCIP DOBROVOLNOSTI

Ročník 18 (38) červenec / srpen. Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VI. PRINCIP DOBROVOLNOSTI ČERVENÉHO KŘÍŽE Ročník 18 (38) červenec / srpen Číslo 4 2011 Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VI. PRINCIP DOBROVOLNOSTI Principem dobrovolnosti, nazývaným též principem dobrovolné

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 N A D Ě J E Varšavská 37 občanské sdružení 120 00 Praha 2 Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen;

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CHEB Hradební 58/10, 350 02 Cheb tel: 351 011 060, 351 011 061, 351 011 062 fax: 351 011 063 E-mail : info@szsavoscheb.cz

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

2005 Výroční zpráva. Oblastní charita Červený Kostelec

2005 Výroční zpráva. Oblastní charita Červený Kostelec 2005 Výroční zpráva Oblastní charita Červený Kostelec OBSAH Slovo ředitele 2 Slovo biskupa 3 Základní informace 4 Hospic Anežky České, Červený Kostelec 5 Háčko, Červený Kostelec 19 Charitní pečovatelská

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008 Probudil jsem se a máma mě hladila po tváři. Možná i plakala, ale to si už nepamatuju. Jen mám ten pocit úzkosti zarytej hluboko pod kůží. Byla noc, všude za okny tma, jen ten divnej, nekončící monotonní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012 1 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více