Výroční zpráva. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu"

Transkript

1 Výroční zpráva Asociace inovativního farmaceutického průmyslu 2 12

2 Úvodní slovo Druhá polovina dvacátého století přinesla zásadní posun v prevenci a léčbě celé řady závažných onemocnění, která dříve patřila do oblasti nevyléčitelných. Inovativní léky poskytly sta tisícům pacientů šanci na uzdravení, zlepšení jejich zdravotního stavu a zvýšení kvality života. Existuje však stále mnoho nemocí, jako například rakovina, HIV/AIDS nebo některá vzácná onemocnění, s jejichž úspěšnou léčbou si medicína neví rady. Inovativní farmaceutický průmysl proto neúnavně pracuje na vývoji nových, účinnějších látek. Ročně do jejich výzkumu jen v České republice investuje miliardu korun. S novými objevy ale čelíme i novým překážkám a výzvám. Finanční krize se dotkla především nákladů na vývoj nových léčiv, zvyšuje se podíl generických léčiv či padělků na světových trzích. Abychom překonali tyto a další nástrahy, musíme i nadále věřit ve vědecký potenciál, podporovat transparentní spolupráci mezi výrobci inovativních léků a odbornou veřejností a dbát na to, aby se pacienti včas dostávali k moderním léčivům. Obsah 1 Úvodní slovo 2 Obsah 3 Představení asociace 4 Členské společnosti 5 Organizační struktura 7 Pracovní skupiny 11 Kontaktní a identifikační údaje 11 Finanční rozvaha 12 Výrok auditora 13 Významné projekty PharmDr. Monika Horníková Předsedkyně AIFP GlaxoSmithKline Mgr. Jakub Dvořáček Výkonný ředitel AIFP 1 2

3 Představení asociace Členské společnosti Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) v České republice v roce 2012 sdružovala 30 společností, které dokáží vyvinout a uvést na trh nové, účinnější a bezpečnější léky. Základní hodnoty Inovace Etické jednání Důvěra Přínos pro pacienty Strategické pilíře Aktivity asociace jsou postaveny na třech pilířích. Prvním je dostupnost inovativních léků. AIFP se zasazuje především o spravedlivé a včasné posouzení přínosu inovativních léčiv a zvyšování jejich dostupnosti pro pacienty. Aktivně komunikuje nejen s odbornými společnostmi a jejich zástupci, ale také s představiteli státní správy, pacientskými organizacemi a dalšími zainteresovanými subjekty. Druhým pilířem je oblast etiky a transparence. Aktivity asociace a jejích členů jsou vázány Etickým kodexem. Tento dokument stanoví vnitřně závazná samoregulační pravidla, která jsou ve většině případů striktnější a konkrétnější než stávající česká legislativa. AIFP se zasazuje o rozšíření těchto principů i na farmaceutické společnosti mimo asociaci, upevňování standardů spolupráce s odbornou lékařskou veřejností a zlepšení dodržování obecných zásad na českém farmaceutickém trhu i ve zdravotnictví. Třetím pilířem je přínos pro společnost. Hovoříme zde nejen o přínosu pro pacienty, pro které jsou nové léky mnohdy jedinou nadějí na zlepšení jejich zdravotního stavu. Jedná se také o prohlubování vědomostí společnosti v oblasti medicíny v souvislosti s vývojem léčiv a realizovaným klinickým hodnocením. V neposlední řadě je zde přínos pro ekonomiku ČR. Nové léky totiž dokáží zkrátit délku hospitalizace, snížit počet nutných zákroků a umožnit dřívější návrat pacientů do běžného života. Věříme, že výsledky našeho výzkumu a vývoje, tj. inovativní léky, dokáží přinést výrazné úspory sociálnímu a důchodovému systému a zvýšit tak konkurenceschopnost této země. Mezinárodní spolupráce AIFP je členem Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) a intenzivně spolupracuje s Mezinárodní federací farmaceutického průmyslu a asociací (IFPMA) a Americkou asociací inovativních farmaceutických firem (PhRMA). 3 4

4 Organizační struktura Valná hromada Představenstvo Výkonný tým Kontrolní komise Etická komise Předsedkyně Monika Horníková GlaxoSmithKline 1. místopředseda (do ) Fraser Hall Novartis 1. místopředsedkyně Michaela Hrdličková Biogen Idec 2. místopředsedkyně Michaela Poleková Člen představenstva Ivo Žídek Sanofi Členka představenstva Beata Hauser Ipsen Členka představenstva Daniela White Novo Nordisk Člen představenstva (od ) Jean-Phillipe Duc Výkonný ředitel Jakub Dvořáček Tajemnice Aneta Dostálová Office manager Zuzana M. Dizaai Projektový management: Project manager R&D Kateřina Mrkvičková Project manager Akademie pacientských organizací Michal Bernard Předseda Jean-Phillipe Duc Petr Janíček Lundbeck Marco Pierini Pfizer Předseda Patrik Kastner Baker & McKenzie Pavel Kovář Pfizer Martin Pospíšil Lundbeck Lenka Poleková Eva Koňáková Merck Václava Zimová Actelion Martin Cikhart Janssen-Cilag Daniel Bělík Antonio Payano Bayer Karel Rychna Novo Nordisk Václav Špičák Alergolog a klinický imunolog Lundbeck Pfizer Fraser Hall Pfizer Lundbeck 1. místopředsedkyně Office manager Novartis Michaela Hrdličková Zuzana M. Dizaai Marco Pierini Martin Pospíšil Lenka Poleková Biogen Idec Projektový management: Pfizer Lundbeck 1. místopředsedkyně Michaela Hrdličková 2. místopředsedkyně Project manager R&D Lenka Poleková Biogen Idec Projektový management: Eva Koňáková Michaela Poleková Kateřina Mrkvičková Merck 2. místopředsedkyně Project manager R&D Project manager Eva Koňáková Michaela Nejvyšším Poleková řídícím asociace Kateřina je valná Mrkvičková hromada, která se schází pětkrát ročně. Účastní Václava se jí zástupci Zimová Člen představenstva Akademie pacientských Merck Actelion Ivo Žídek všech členských společností. organizací Project manager Sanofi Michal Bernard Václava Zimová Člen představenstva Akademie pacientských Martin Cikhart Actelion Ivo Žídek Výkonným orgánem je organizací představenstvo. To se setkává dvakrát měsíčně a rozhoduje Janssen-Cilag o všech Členka představenstva Sanofi záležitostech asociace, Michal pokud Bernard Beata Hauser v souladu se stanovami AIFP nespadají do výkonu Martin valné hromady. Cikhart Daniel Bělík Ipsen Janssen-Cilag Členka Asociace představenstva je navenek zastupována výkonným ředitelem. Beata Hauser Členka představenstva Daniel Bělík Ipsen Na hospodaření AIFP dohlíží kontrolní komise, nezávislý orgán, jehož 3 členové jsou voleni Antonio na Payano období Daniela White Bayer Novo Nordisk dvou finančních roků. Poslední volby proběhly v únoru Členka představenstva Antonio Payano Daniela White Karel Rychna Člen představenstva Bayer Novo Nordisk Etická komise dohlíží na dodržování Etického kodexu AIFP, kontroluje náhodně vybrané Novo neintervenční Nordisk (od ) Jean-Phillipe studie Duc členských společností, řeší stížnosti a v případě přestupku má oprávnění společnosti Karel Rychna pokutovat. Člen představenstva Václav Špičák Novo Nordisk (od 13. Komise ) je nezávislý multidisciplinární orgán složený z 11 členů, z nichž dva jsou externisté. Alergolog Členové a klinický Jean-Phillipe jsou voleni Duc imunolog vždy na dva roky. Poslední volby proběhly v únoru Václav Špičák Alergolog a klinický Vysoká úroveň a odbornost materiálů, které AIFP v současné době pro laickou i odbornou imunolog veřejnost připravuje, je dána činností pracovních skupin složených z dobrovolníků z členských společností. Zdrojem témat, nápadů a prostorem ke sdílení zkušeností jsou i odborné diskuzní platformy. Pracovní skupiny v roce 2012 Dostupnost Oblast etiky inovativních léků a transparence Dostupnost Oblast etiky inovativních léků a transparence Governmental Affairs Working Group Governmental Health Economy Affairs Working Working Group Group Health Medical Economy Working Working Group Group - Registrace - Klinické hodnocení Medical - Farmakovigilance Working Group - Registrace Medical - Klinické hodnocení - Farmakovigilance - Medical Pracovní skupiny v roce 2012 Transparency & Compliance Working Group Transparency & Compliance Working Group Platformy v roce 2012 Přínos pro společnost Přínos pro společnost Value of Innovation Working Group - Orphan Drugs Value - Vakcíny of Innovation Working Group - Orphan Drugs - Vakcíny Pracovní skupiny v roce 2012 Public Relations Platforma Public Relations Platforma Platformy v roce 2012 Human Resources Platforma Human Resources Platforma Chief Financial Officers Platforma Chief Financial Officers Platforma Dostupnost inovativních léků Oblast etiky a transparence Přínos pro společnost 5 6

5 Pracovní skupiny Health Economy Working Group Governmental Affairs Working Group Pracovní skupinu vedla v roce 2012 Lenka Poleková. Skupina Governmental Affairs se zabývala především problematikou cenové a úhradové regulace léčiv. V roce 2012 řešila otázky spojené s metodikou sběru dat o léčbě vysoce inovativními léčivými přípravky (VILP), závazky pro účely stanovení dočasné úhrady VILP, kritérii stanovení trvalé úhrady VILP a nečinností Státního ústavu pro kontrolu léčiv v řízení o cenách a úhradách Skupina pracovala na tvorbě pozičního dokumentu AIFP ke stanovení maximálních cen léčiv a spolupracovala na přípravě pozičních dokumentů k léčivým přípravkům pro vzácná onemocnění a hodnocení zdravotnických technologií (HTA). V neposlední řadě se věnovala návrhu změny zákonné definice VILP a systémovým změnám cenové a úhradové regulace léčiv. Skupina realizovala jednou za dva měsíce interní setkání Working breakfast, na kterých byla projednávána aktuální témata s klíčovými stakeholdery. Členové skupiny v roce 2012 byli: Alena Blechová, Tomáš Březina, Magdalena Cook, Filip Dostál, Luboš Dvořák, Hana Foitová, Zbyněk Gregor, Jiří Hladík, Monika Horníková, Michaela Hrdličková, Lenka Kaška, Aleš Kmínek, Jolana Kubátová, Zdeněk Kučera, Petr Likavec, Simona Masílková, Filip Mavrov, Pavol Mazan, Pavlína Pavlíková, Kateřina Pechová, Lucie Pomajslová, Martin Pour, Jan Příborský, David Skalický, Robert Sýkora, Jana Šimonová, Šárka Veselá, Eva Veverková, Magdalena Vyhnánková a Jana Žížalová. Pracovní skupinu vedl v první polovině roku 2012 Fraser Hall, ve druhé polovině roku se scházela spolu s pracovní skupinou Governmental Affairs pod vedením Lenky Polekové. Pracovní skupina Health Economy se v roce 2012 zabývala tvorbou pozičního dokumentu AIFP k hodnocení zdravotnických technologií (HTA) ve vztahu k dopadům na inovativní farmaceutický průmysl, a sledováním procesu tvorby metodiky HTA připravované ministerstvem zdravotnictví. Členové skupiny v roce 2012 byli: Alena Blechová, Jan Branda, Tomáš Březina, Lenka Bulejová, Magdalena Cook, Jan Doležel, Filip Dostál, Hana Foitová, Zbyněk Gregor, Petr Hájek, Michaela Hrdličková, Pavel Karásek, Aleš Kmínek, Zdeněk Kučera, Jiří Lamka, Zdenka Ledvinková, Pavlína Pavlíková, Lucie Pomajslová, David Skalický, Robert Sýkora, Šárka Veselá, Ivo Žídek a Jana Žížalová. Value of Innovation Working Group Pracovní skupinu vedla v roce 2012 Michaela Hrdličková. Hlavní náplní činnosti skupiny byla podpora a propagace současných trendů inovativního výzkumu a jeho přínosu pro české pacienty. Na pravidelných schůzkách skupina pracovala na realizaci projektů, přípravě pozičních dokumentů AIFP a tiskových konferencí. V roce 2012 skupina připravila pět tiskových konferencí, a to ke světovému Dni vzácných onemocnění, k tématu chronický pacient a klinickým hodnocením. Další dvě setkání s novináři byla realizována k projektu Akademie pacientských organizací (viz níže) a R&D konferenci Industry Meets Academia (viz níže). Členové skupiny v roce 2012 byli: Lenka Kaška, Eva Koňáková, Radek Korbel, Jana Mádlová, Filip Mavrov, Martin Pospíšil, Eva Vaverková a Magdalena Vyhnánková. 7 8

6 Podskupina Orphan Drugs Podskupina pro vzácná onemocnění se v roce 2012 sešla dvakrát ad hoc k přípravě pozičního dokumentu AIFP k léčivým přípravkům pro vzácná onemocnění, na kterém spolupracovala s pracovní skupinou Governmental Affairs. byly prezentovány novinky z oblasti připravované legislativy a aktivity AIFP. Členové skupiny v roce 2012 byli: Petr Abrman, Michaela Cibulová, Jana Doksanská, Hana Horáková, Pavel Kovář, Luboš Melichar, Zuzana Rothová, Karel Tichý a Vlasta Trojanová. Členové v roce 2012 byli: Michaela Hrdličková, Radek Korbel, Jana Mádlová a Lenka Poleková. Vakcinační podskupina Vakcinační podskupinu vedla v roce 2012 Monika Horníková. Transparency & Compliance Working Group Skupinu vedla v roce 2012 Beata Hauser. Podskupina se zabývala problematikou vakcín v České republice a pracovala na jednotné komunikační strategii. Členové v roce 2012 byli: Lumír Bobek, Romana Hengalová, Igor Kohl, Tomáš Kvasnička, Pavol Mazan, Radka Šíchová a Karel Torner. Skupina se zaměřila především na přípravu projektů a dokumentů souvisejících s Etickým kodexem AIFP a podporou transparentního prostředí v oblasti českého zdravotnictví. Aktivity byly komunikovány či realizovány ve spolupráci s klíčovými stakeholdry, např. Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), Transparency International atp. Medical Working Group Pracovní skupinu vedla v roce 2012 Daniela White. Pracovní skupina se scházela především nad problematikou připravované novely zákona o léčivech, která zasáhla zejména do oblasti registrací léčivých přípravků a farmakovigilance. Dále spolupracovala na představení a implementaci projektu EFPIA, který navazuje na protipadělkovou směrnici EU a má zabránit vstupu padělaných léčivých přípravků do oficiálního distribučního řetězce České republiky. Aktivně byly pracovní skupinou Medical komunikovány výsledky studie Ernst & Young monitorující přínos klinických hodnocení pro Českou republiku. V listopadu 2012 proběhlo setkání rozšířené skupiny zahrnující zástupce všech členských společností AIFP, na kterém Prvním projektem, jehož přípravě se skupina věnovala, byl Disclaimer společné prohlášení AIFP a ČLS JEP, které upravuje a zásadním způsobem zprůhledňuje spolupráci mezi farmaceutickým průmyslem a odborníky, resp. autory textů v odborných magazínech a časopisech. Vlastní realizace projektu je naplánovaná na rok Skupina v průběhu roku připravila dokumenty a další podklady k připomínkování novelizovaných zákonů o léčivech a regulaci reklamy. V souvislosti s oběma novelami se AIFP stala partnerem podzimní odborné konference nakladatelství Mladá fronta Pomáhají nové zákony českému zdravotnictví, která se věnovala klíčovým změnám a jejich možným dopadům na zdravotnický sektor. V neposlední řadě skupina přichystala edukační přednášky pro odborné společnosti a studenty lékařských i farmaceutických fakult a průběžně spravovala unikátní databázi kongresů AIFP (viz níže). Členové skupiny v roce 2012 byli: Veronika Bártová, Milada Brabcová, Patrik Kastner, Pavel Kovář, Jan Ledecký, Tereza Ošancová, Martin Pospíšil a Silvia Přitasilová. 9 10

7 Kontaktní a identifikační údaje Výrok auditora Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Výrok auditora Budova IBC Tel.: Pobřežní 3 Fax: Praha 8 Datum založení: 24. listopadu 1993 Právní forma: IČ: DIČ: Zájmové sdružení právnických osob CZ Zapsaná u Magistrátu hlavního města Prahy, odbor živnostenský a občanskoprávní pod reg. č. 99/98. Finanční rozvaha Výsledkem hospodaření roku 2012 je ztráta ve výši ,74 Kč. Tato ztráta bude uhrazena ze zisku minulých let. Rozhodnutí o vyrovnání ztráty bude provedeno na valné hromadě asociace. Součástí výroční zprávy je: Účetní uzávěrka, která se skládá z inventarizace účtů k , rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy k účetní závěrce pro rok Výrok auditora účetní závěrky. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace zájmového sdružení Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, IBC Pobřežní 3, Praha 8 IČO k a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2012 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Zpráva o výroční zprávě Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán sdružení Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Praha 8. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. AUDIT IB, spol. s r.o. č. oprávnění 146, Janovského 12, Praha 7 Odpovědný auditor: Ing. Ivana Podhráská, č. oprávnění 564 V Praze dne

8 Významné projekty Asociace v roce 2012 realizovala různé aktivity určené pro zástupce odborné veřejnosti, představitele státní správy, vědecká pracoviště, novináře, členské společnosti AIFP a další zainteresované subjekty. Přehled významných projektů řazený dle strategických pilířů přinášíme níže. Oblast etiky a transparence Edukační přednášky V roce 2012 bylo navázáno na úspěšné vzdělávací přednášky pro odbornou veřejnost a studenty lékařských a farmaceutických fakult k tématu etika ve vztahu lékař farmaceutická společnost. Přednášky byly vedené předsedou Etické komise AIFP a/nebo výkonným ředitelem AIFP. V roce 2012 bylo realizováno 9 přednášek po celé České republice. Databáze kongresů Asociace pravidelně aktualizovala vlastní, veřejně dostupnou databázi kongresů, kterých se účastnili odborníci sponzorovaní členskými společnostmi AIFP. Více informací včetně přehledu kongresů v roce 2012 lze nalézt na Industry Meets Academia, zdroj: Archiv Kanceláře Senátu 13 14

9 Dostupnost inovativních léků Konference Industry Meets Academia Dne 27. listopadu 2012 byla v Senátu PČR realizována konference s názvem Industry Meets Academia. Jejím cílem bylo podpořit spolupráci výzkumných akademických center, malých a středních podniků a farmaceutických společností na výzkumu a vývoji inovativních léčiv. Konference se zúčastnila stovka zástupců z České republiky i zahraničí. Konferenci doprovázela tisková konference s názvem Kam kráčí biologický vývoj v Čechách?, která přítomné zástupce tisku seznámila s problematikou biotechnologie a jejího využití, s přínosy pro pacienty a aktuálními výzkumnými projekty. Analýza klinických hodnocení V roce 2012 byla poradenskou společností Ernst & Young realizována analýza přínosů klinických hodnocení členských společností pro ČR. Její výsledky byly zástupcům médií prezentovány v rámci tiskové konference s názvem Přínosy klinických studií pro Českou republiku, a to 17. října Analýza se stala jedním z klíčových dokumentů mapujících význam klinických hodnocení pro českou odbornou veřejnost, pacienty a centra biomedicínského výzkumu v ČR. Seminář Coding a Serialisation Součástí aktivit byla také realizace semináře pro členské společnosti a zástupce odborné veřejnosti k transpozici padělkové směrnice EU do českého práva a souvisejícímu zabránění vstupu padělků do České republiky. Seminář s účastí mezinárodních odborníků se konal 15. března Akademie pacientských organizací

10 Přínos pro společnost Neformální setkání ke Světovému dni vzácných onemocnění Dne 21. února 2012 bylo realizováno neformální setkání pro zástupce tisku ke Světovému dni vzácných onemocnění. Cílem setkání bylo seznámit novináře s problematikou vzácných chorob. Národní strategií pro vzácná onemocnění na léta 2010 až 2020 a souvisejícími evropskými doporučeními. Diskutována byla také problematika léčby a současných terapeutických možností. Akademie pacientských organizací Akademie vznikla ve spolupráci s Americkou asociací inovativních farmaceutických firem PhRMA a českým sdružením Koalice pro zdraví. Jejím cílem bylo podpořit nezávislost, profesionalitu a trvalý rozvoj pacientských sdružení. V jejím rámci byly realizovány interaktivní, vzdělávací semináře a workshopy doplněné o praktická cvičení pod vedením zkušených lektorů. Účast na seminářích byla pro pacientské organizace bezplatná. Náklady na provoz Akademie, které dosahují přibližně Kč na jednu osobu, uhradila v plné výši AIFP. Součástí projektu jsou informační webové stránky mapující dostupné finanční výzvy vhodné pro pacientské organizace v rámci ČR i EU. Pacientská sdružení využila i možnost konzultací s odborníky na projektový management a řízení neziskové organizace. V roce 2012 bylo realizováno 8 přednášek, kterých se účastnilo 41 pacientských organizací. V roce 2013 bude projekt pokračovat. Více o projektu lze nalézt na stránkách Tisková konference Chronický pacient Dne 13. listopadu 2012 byla uspořádána tisková konference s názvem Chronický pacient. Cílem setkání bylo představit zástupcům médií problematiku péče o chronicky nemocné pacienty a její dopad na rodinu a stát z pohledu ekonomických a sociálních aspektů. Akademie pacientských organizací 17 18

11 Asociace inovativního farmaceutického průmyslu IBC, Pobřežní 3, Praha Tel.: , Fax:

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle NADACE AGEL 3. Identifikační údaje NADACE AGEL včetně složení statutárního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ASOCIACE PRO KAPITÁLOVÝ TRH ZA ROK 2007/2008 A O CÍLECH A ÚKOLECH NA DALŠÍ OBDOBÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ASOCIACE PRO KAPITÁLOVÝ TRH ZA ROK 2007/2008 A O CÍLECH A ÚKOLECH NA DALŠÍ OBDOBÍ 2007/2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI ASOCIACE PRO KAPITÁLOVÝ TRH ZA ROK 2007/2008 A O CÍLECH A ÚKOLECH NA DALŠÍ OBDOBÍ Nejvýznamnější událostí v uplynulém období bylo sloučení dvou významných asociací Asociace

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 OBSAH 1 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Hospodářské výsledky regulovaného konsolidačního celku

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více

e-mail stíny krajina pro život dnes rozhodují děti šéfkuchař miláček křehká pouta nerozluční cesta do Chomutova veselka nerušit, prosím čas na změnu

e-mail stíny krajina pro život dnes rozhodují děti šéfkuchař miláček křehká pouta nerozluční cesta do Chomutova veselka nerušit, prosím čas na změnu miláček cesta do Chomutova veselka dnes rozhodují děti Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2014 e-mail nerozluční krajina pro život křehká pouta nerušit, prosím šéfkuchař čas na změnu stíny SEZONA

Více

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský Vážení čtenáři, právě listujete výroční zprávou občanského sdružení Prev-Centrum, ve které Vám nabízíme pohled na minulý rok 2001, pro nás v mnohém významný. Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající

Více

Očima předsedy správní rady

Očima předsedy správní rady Poslání Nadace O2 Hlavním posláním Nadace O2 je podpora projektů, které přímo nebo nepřímo přispívají ke zlepšování duševního i tělesného rozvoje dětí a mládeže. Dále chceme přispívat k rozvoji a ochraně

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2014 2 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti?

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti? AUDITOR 4/2008 Obsah AKTUALITY... 2 TÉMA ČÍSLA PODNIKOVÉ KOMBINACE Nový zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (Prof. JUDr. Jan Dědič, Jan Lasák)... 8 Účetní a daňové souvislosti nového zákona

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU GSK ZA ROK. www.nadacnifondgsk.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU GSK ZA ROK. www.nadacnifondgsk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU GSK ZA ROK 2013 www.nadacnifondgsk.cz Nadační fond GSK, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 IČO: 267 05 753, zapsaný v nadačním rejstříku vedením Městským soudem v Praze v oddíle

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉ RADY AV ČR ZA OBDOBÍ OD XXXV. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SNĚMU

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉ RADY AV ČR ZA OBDOBÍ OD XXXV. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SNĚMU XXXVI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha 22. dubna 2010 Bod programu: 2b ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉ RADY AV ČR ZA OBDOBÍ OD XXXV. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SNĚMU Zpráva o činnosti

Více