Výroční zpráva. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu"

Transkript

1 Výroční zpráva Asociace inovativního farmaceutického průmyslu 2 12

2 Úvodní slovo Druhá polovina dvacátého století přinesla zásadní posun v prevenci a léčbě celé řady závažných onemocnění, která dříve patřila do oblasti nevyléčitelných. Inovativní léky poskytly sta tisícům pacientů šanci na uzdravení, zlepšení jejich zdravotního stavu a zvýšení kvality života. Existuje však stále mnoho nemocí, jako například rakovina, HIV/AIDS nebo některá vzácná onemocnění, s jejichž úspěšnou léčbou si medicína neví rady. Inovativní farmaceutický průmysl proto neúnavně pracuje na vývoji nových, účinnějších látek. Ročně do jejich výzkumu jen v České republice investuje miliardu korun. S novými objevy ale čelíme i novým překážkám a výzvám. Finanční krize se dotkla především nákladů na vývoj nových léčiv, zvyšuje se podíl generických léčiv či padělků na světových trzích. Abychom překonali tyto a další nástrahy, musíme i nadále věřit ve vědecký potenciál, podporovat transparentní spolupráci mezi výrobci inovativních léků a odbornou veřejností a dbát na to, aby se pacienti včas dostávali k moderním léčivům. Obsah 1 Úvodní slovo 2 Obsah 3 Představení asociace 4 Členské společnosti 5 Organizační struktura 7 Pracovní skupiny 11 Kontaktní a identifikační údaje 11 Finanční rozvaha 12 Výrok auditora 13 Významné projekty PharmDr. Monika Horníková Předsedkyně AIFP GlaxoSmithKline Mgr. Jakub Dvořáček Výkonný ředitel AIFP 1 2

3 Představení asociace Členské společnosti Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) v České republice v roce 2012 sdružovala 30 společností, které dokáží vyvinout a uvést na trh nové, účinnější a bezpečnější léky. Základní hodnoty Inovace Etické jednání Důvěra Přínos pro pacienty Strategické pilíře Aktivity asociace jsou postaveny na třech pilířích. Prvním je dostupnost inovativních léků. AIFP se zasazuje především o spravedlivé a včasné posouzení přínosu inovativních léčiv a zvyšování jejich dostupnosti pro pacienty. Aktivně komunikuje nejen s odbornými společnostmi a jejich zástupci, ale také s představiteli státní správy, pacientskými organizacemi a dalšími zainteresovanými subjekty. Druhým pilířem je oblast etiky a transparence. Aktivity asociace a jejích členů jsou vázány Etickým kodexem. Tento dokument stanoví vnitřně závazná samoregulační pravidla, která jsou ve většině případů striktnější a konkrétnější než stávající česká legislativa. AIFP se zasazuje o rozšíření těchto principů i na farmaceutické společnosti mimo asociaci, upevňování standardů spolupráce s odbornou lékařskou veřejností a zlepšení dodržování obecných zásad na českém farmaceutickém trhu i ve zdravotnictví. Třetím pilířem je přínos pro společnost. Hovoříme zde nejen o přínosu pro pacienty, pro které jsou nové léky mnohdy jedinou nadějí na zlepšení jejich zdravotního stavu. Jedná se také o prohlubování vědomostí společnosti v oblasti medicíny v souvislosti s vývojem léčiv a realizovaným klinickým hodnocením. V neposlední řadě je zde přínos pro ekonomiku ČR. Nové léky totiž dokáží zkrátit délku hospitalizace, snížit počet nutných zákroků a umožnit dřívější návrat pacientů do běžného života. Věříme, že výsledky našeho výzkumu a vývoje, tj. inovativní léky, dokáží přinést výrazné úspory sociálnímu a důchodovému systému a zvýšit tak konkurenceschopnost této země. Mezinárodní spolupráce AIFP je členem Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) a intenzivně spolupracuje s Mezinárodní federací farmaceutického průmyslu a asociací (IFPMA) a Americkou asociací inovativních farmaceutických firem (PhRMA). 3 4

4 Organizační struktura Valná hromada Představenstvo Výkonný tým Kontrolní komise Etická komise Předsedkyně Monika Horníková GlaxoSmithKline 1. místopředseda (do ) Fraser Hall Novartis 1. místopředsedkyně Michaela Hrdličková Biogen Idec 2. místopředsedkyně Michaela Poleková Člen představenstva Ivo Žídek Sanofi Členka představenstva Beata Hauser Ipsen Členka představenstva Daniela White Novo Nordisk Člen představenstva (od ) Jean-Phillipe Duc Výkonný ředitel Jakub Dvořáček Tajemnice Aneta Dostálová Office manager Zuzana M. Dizaai Projektový management: Project manager R&D Kateřina Mrkvičková Project manager Akademie pacientských organizací Michal Bernard Předseda Jean-Phillipe Duc Petr Janíček Lundbeck Marco Pierini Pfizer Předseda Patrik Kastner Baker & McKenzie Pavel Kovář Pfizer Martin Pospíšil Lundbeck Lenka Poleková Eva Koňáková Merck Václava Zimová Actelion Martin Cikhart Janssen-Cilag Daniel Bělík Antonio Payano Bayer Karel Rychna Novo Nordisk Václav Špičák Alergolog a klinický imunolog Lundbeck Pfizer Fraser Hall Pfizer Lundbeck 1. místopředsedkyně Office manager Novartis Michaela Hrdličková Zuzana M. Dizaai Marco Pierini Martin Pospíšil Lenka Poleková Biogen Idec Projektový management: Pfizer Lundbeck 1. místopředsedkyně Michaela Hrdličková 2. místopředsedkyně Project manager R&D Lenka Poleková Biogen Idec Projektový management: Eva Koňáková Michaela Poleková Kateřina Mrkvičková Merck 2. místopředsedkyně Project manager R&D Project manager Eva Koňáková Michaela Nejvyšším Poleková řídícím asociace Kateřina je valná Mrkvičková hromada, která se schází pětkrát ročně. Účastní Václava se jí zástupci Zimová Člen představenstva Akademie pacientských Merck Actelion Ivo Žídek všech členských společností. organizací Project manager Sanofi Michal Bernard Václava Zimová Člen představenstva Akademie pacientských Martin Cikhart Actelion Ivo Žídek Výkonným orgánem je organizací představenstvo. To se setkává dvakrát měsíčně a rozhoduje Janssen-Cilag o všech Členka představenstva Sanofi záležitostech asociace, Michal pokud Bernard Beata Hauser v souladu se stanovami AIFP nespadají do výkonu Martin valné hromady. Cikhart Daniel Bělík Ipsen Janssen-Cilag Členka Asociace představenstva je navenek zastupována výkonným ředitelem. Beata Hauser Členka představenstva Daniel Bělík Ipsen Na hospodaření AIFP dohlíží kontrolní komise, nezávislý orgán, jehož 3 členové jsou voleni Antonio na Payano období Daniela White Bayer Novo Nordisk dvou finančních roků. Poslední volby proběhly v únoru Členka představenstva Antonio Payano Daniela White Karel Rychna Člen představenstva Bayer Novo Nordisk Etická komise dohlíží na dodržování Etického kodexu AIFP, kontroluje náhodně vybrané Novo neintervenční Nordisk (od ) Jean-Phillipe studie Duc členských společností, řeší stížnosti a v případě přestupku má oprávnění společnosti Karel Rychna pokutovat. Člen představenstva Václav Špičák Novo Nordisk (od 13. Komise ) je nezávislý multidisciplinární orgán složený z 11 členů, z nichž dva jsou externisté. Alergolog Členové a klinický Jean-Phillipe jsou voleni Duc imunolog vždy na dva roky. Poslední volby proběhly v únoru Václav Špičák Alergolog a klinický Vysoká úroveň a odbornost materiálů, které AIFP v současné době pro laickou i odbornou imunolog veřejnost připravuje, je dána činností pracovních skupin složených z dobrovolníků z členských společností. Zdrojem témat, nápadů a prostorem ke sdílení zkušeností jsou i odborné diskuzní platformy. Pracovní skupiny v roce 2012 Dostupnost Oblast etiky inovativních léků a transparence Dostupnost Oblast etiky inovativních léků a transparence Governmental Affairs Working Group Governmental Health Economy Affairs Working Working Group Group Health Medical Economy Working Working Group Group - Registrace - Klinické hodnocení Medical - Farmakovigilance Working Group - Registrace Medical - Klinické hodnocení - Farmakovigilance - Medical Pracovní skupiny v roce 2012 Transparency & Compliance Working Group Transparency & Compliance Working Group Platformy v roce 2012 Přínos pro společnost Přínos pro společnost Value of Innovation Working Group - Orphan Drugs Value - Vakcíny of Innovation Working Group - Orphan Drugs - Vakcíny Pracovní skupiny v roce 2012 Public Relations Platforma Public Relations Platforma Platformy v roce 2012 Human Resources Platforma Human Resources Platforma Chief Financial Officers Platforma Chief Financial Officers Platforma Dostupnost inovativních léků Oblast etiky a transparence Přínos pro společnost 5 6

5 Pracovní skupiny Health Economy Working Group Governmental Affairs Working Group Pracovní skupinu vedla v roce 2012 Lenka Poleková. Skupina Governmental Affairs se zabývala především problematikou cenové a úhradové regulace léčiv. V roce 2012 řešila otázky spojené s metodikou sběru dat o léčbě vysoce inovativními léčivými přípravky (VILP), závazky pro účely stanovení dočasné úhrady VILP, kritérii stanovení trvalé úhrady VILP a nečinností Státního ústavu pro kontrolu léčiv v řízení o cenách a úhradách Skupina pracovala na tvorbě pozičního dokumentu AIFP ke stanovení maximálních cen léčiv a spolupracovala na přípravě pozičních dokumentů k léčivým přípravkům pro vzácná onemocnění a hodnocení zdravotnických technologií (HTA). V neposlední řadě se věnovala návrhu změny zákonné definice VILP a systémovým změnám cenové a úhradové regulace léčiv. Skupina realizovala jednou za dva měsíce interní setkání Working breakfast, na kterých byla projednávána aktuální témata s klíčovými stakeholdery. Členové skupiny v roce 2012 byli: Alena Blechová, Tomáš Březina, Magdalena Cook, Filip Dostál, Luboš Dvořák, Hana Foitová, Zbyněk Gregor, Jiří Hladík, Monika Horníková, Michaela Hrdličková, Lenka Kaška, Aleš Kmínek, Jolana Kubátová, Zdeněk Kučera, Petr Likavec, Simona Masílková, Filip Mavrov, Pavol Mazan, Pavlína Pavlíková, Kateřina Pechová, Lucie Pomajslová, Martin Pour, Jan Příborský, David Skalický, Robert Sýkora, Jana Šimonová, Šárka Veselá, Eva Veverková, Magdalena Vyhnánková a Jana Žížalová. Pracovní skupinu vedl v první polovině roku 2012 Fraser Hall, ve druhé polovině roku se scházela spolu s pracovní skupinou Governmental Affairs pod vedením Lenky Polekové. Pracovní skupina Health Economy se v roce 2012 zabývala tvorbou pozičního dokumentu AIFP k hodnocení zdravotnických technologií (HTA) ve vztahu k dopadům na inovativní farmaceutický průmysl, a sledováním procesu tvorby metodiky HTA připravované ministerstvem zdravotnictví. Členové skupiny v roce 2012 byli: Alena Blechová, Jan Branda, Tomáš Březina, Lenka Bulejová, Magdalena Cook, Jan Doležel, Filip Dostál, Hana Foitová, Zbyněk Gregor, Petr Hájek, Michaela Hrdličková, Pavel Karásek, Aleš Kmínek, Zdeněk Kučera, Jiří Lamka, Zdenka Ledvinková, Pavlína Pavlíková, Lucie Pomajslová, David Skalický, Robert Sýkora, Šárka Veselá, Ivo Žídek a Jana Žížalová. Value of Innovation Working Group Pracovní skupinu vedla v roce 2012 Michaela Hrdličková. Hlavní náplní činnosti skupiny byla podpora a propagace současných trendů inovativního výzkumu a jeho přínosu pro české pacienty. Na pravidelných schůzkách skupina pracovala na realizaci projektů, přípravě pozičních dokumentů AIFP a tiskových konferencí. V roce 2012 skupina připravila pět tiskových konferencí, a to ke světovému Dni vzácných onemocnění, k tématu chronický pacient a klinickým hodnocením. Další dvě setkání s novináři byla realizována k projektu Akademie pacientských organizací (viz níže) a R&D konferenci Industry Meets Academia (viz níže). Členové skupiny v roce 2012 byli: Lenka Kaška, Eva Koňáková, Radek Korbel, Jana Mádlová, Filip Mavrov, Martin Pospíšil, Eva Vaverková a Magdalena Vyhnánková. 7 8

6 Podskupina Orphan Drugs Podskupina pro vzácná onemocnění se v roce 2012 sešla dvakrát ad hoc k přípravě pozičního dokumentu AIFP k léčivým přípravkům pro vzácná onemocnění, na kterém spolupracovala s pracovní skupinou Governmental Affairs. byly prezentovány novinky z oblasti připravované legislativy a aktivity AIFP. Členové skupiny v roce 2012 byli: Petr Abrman, Michaela Cibulová, Jana Doksanská, Hana Horáková, Pavel Kovář, Luboš Melichar, Zuzana Rothová, Karel Tichý a Vlasta Trojanová. Členové v roce 2012 byli: Michaela Hrdličková, Radek Korbel, Jana Mádlová a Lenka Poleková. Vakcinační podskupina Vakcinační podskupinu vedla v roce 2012 Monika Horníková. Transparency & Compliance Working Group Skupinu vedla v roce 2012 Beata Hauser. Podskupina se zabývala problematikou vakcín v České republice a pracovala na jednotné komunikační strategii. Členové v roce 2012 byli: Lumír Bobek, Romana Hengalová, Igor Kohl, Tomáš Kvasnička, Pavol Mazan, Radka Šíchová a Karel Torner. Skupina se zaměřila především na přípravu projektů a dokumentů souvisejících s Etickým kodexem AIFP a podporou transparentního prostředí v oblasti českého zdravotnictví. Aktivity byly komunikovány či realizovány ve spolupráci s klíčovými stakeholdry, např. Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), Transparency International atp. Medical Working Group Pracovní skupinu vedla v roce 2012 Daniela White. Pracovní skupina se scházela především nad problematikou připravované novely zákona o léčivech, která zasáhla zejména do oblasti registrací léčivých přípravků a farmakovigilance. Dále spolupracovala na představení a implementaci projektu EFPIA, který navazuje na protipadělkovou směrnici EU a má zabránit vstupu padělaných léčivých přípravků do oficiálního distribučního řetězce České republiky. Aktivně byly pracovní skupinou Medical komunikovány výsledky studie Ernst & Young monitorující přínos klinických hodnocení pro Českou republiku. V listopadu 2012 proběhlo setkání rozšířené skupiny zahrnující zástupce všech členských společností AIFP, na kterém Prvním projektem, jehož přípravě se skupina věnovala, byl Disclaimer společné prohlášení AIFP a ČLS JEP, které upravuje a zásadním způsobem zprůhledňuje spolupráci mezi farmaceutickým průmyslem a odborníky, resp. autory textů v odborných magazínech a časopisech. Vlastní realizace projektu je naplánovaná na rok Skupina v průběhu roku připravila dokumenty a další podklady k připomínkování novelizovaných zákonů o léčivech a regulaci reklamy. V souvislosti s oběma novelami se AIFP stala partnerem podzimní odborné konference nakladatelství Mladá fronta Pomáhají nové zákony českému zdravotnictví, která se věnovala klíčovým změnám a jejich možným dopadům na zdravotnický sektor. V neposlední řadě skupina přichystala edukační přednášky pro odborné společnosti a studenty lékařských i farmaceutických fakult a průběžně spravovala unikátní databázi kongresů AIFP (viz níže). Členové skupiny v roce 2012 byli: Veronika Bártová, Milada Brabcová, Patrik Kastner, Pavel Kovář, Jan Ledecký, Tereza Ošancová, Martin Pospíšil a Silvia Přitasilová. 9 10

7 Kontaktní a identifikační údaje Výrok auditora Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Výrok auditora Budova IBC Tel.: Pobřežní 3 Fax: Praha 8 Datum založení: 24. listopadu 1993 Právní forma: IČ: DIČ: Zájmové sdružení právnických osob CZ Zapsaná u Magistrátu hlavního města Prahy, odbor živnostenský a občanskoprávní pod reg. č. 99/98. Finanční rozvaha Výsledkem hospodaření roku 2012 je ztráta ve výši ,74 Kč. Tato ztráta bude uhrazena ze zisku minulých let. Rozhodnutí o vyrovnání ztráty bude provedeno na valné hromadě asociace. Součástí výroční zprávy je: Účetní uzávěrka, která se skládá z inventarizace účtů k , rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy k účetní závěrce pro rok Výrok auditora účetní závěrky. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace zájmového sdružení Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, IBC Pobřežní 3, Praha 8 IČO k a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2012 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Zpráva o výroční zprávě Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán sdružení Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Praha 8. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. AUDIT IB, spol. s r.o. č. oprávnění 146, Janovského 12, Praha 7 Odpovědný auditor: Ing. Ivana Podhráská, č. oprávnění 564 V Praze dne

8 Významné projekty Asociace v roce 2012 realizovala různé aktivity určené pro zástupce odborné veřejnosti, představitele státní správy, vědecká pracoviště, novináře, členské společnosti AIFP a další zainteresované subjekty. Přehled významných projektů řazený dle strategických pilířů přinášíme níže. Oblast etiky a transparence Edukační přednášky V roce 2012 bylo navázáno na úspěšné vzdělávací přednášky pro odbornou veřejnost a studenty lékařských a farmaceutických fakult k tématu etika ve vztahu lékař farmaceutická společnost. Přednášky byly vedené předsedou Etické komise AIFP a/nebo výkonným ředitelem AIFP. V roce 2012 bylo realizováno 9 přednášek po celé České republice. Databáze kongresů Asociace pravidelně aktualizovala vlastní, veřejně dostupnou databázi kongresů, kterých se účastnili odborníci sponzorovaní členskými společnostmi AIFP. Více informací včetně přehledu kongresů v roce 2012 lze nalézt na Industry Meets Academia, zdroj: Archiv Kanceláře Senátu 13 14

9 Dostupnost inovativních léků Konference Industry Meets Academia Dne 27. listopadu 2012 byla v Senátu PČR realizována konference s názvem Industry Meets Academia. Jejím cílem bylo podpořit spolupráci výzkumných akademických center, malých a středních podniků a farmaceutických společností na výzkumu a vývoji inovativních léčiv. Konference se zúčastnila stovka zástupců z České republiky i zahraničí. Konferenci doprovázela tisková konference s názvem Kam kráčí biologický vývoj v Čechách?, která přítomné zástupce tisku seznámila s problematikou biotechnologie a jejího využití, s přínosy pro pacienty a aktuálními výzkumnými projekty. Analýza klinických hodnocení V roce 2012 byla poradenskou společností Ernst & Young realizována analýza přínosů klinických hodnocení členských společností pro ČR. Její výsledky byly zástupcům médií prezentovány v rámci tiskové konference s názvem Přínosy klinických studií pro Českou republiku, a to 17. října Analýza se stala jedním z klíčových dokumentů mapujících význam klinických hodnocení pro českou odbornou veřejnost, pacienty a centra biomedicínského výzkumu v ČR. Seminář Coding a Serialisation Součástí aktivit byla také realizace semináře pro členské společnosti a zástupce odborné veřejnosti k transpozici padělkové směrnice EU do českého práva a souvisejícímu zabránění vstupu padělků do České republiky. Seminář s účastí mezinárodních odborníků se konal 15. března Akademie pacientských organizací

10 Přínos pro společnost Neformální setkání ke Světovému dni vzácných onemocnění Dne 21. února 2012 bylo realizováno neformální setkání pro zástupce tisku ke Světovému dni vzácných onemocnění. Cílem setkání bylo seznámit novináře s problematikou vzácných chorob. Národní strategií pro vzácná onemocnění na léta 2010 až 2020 a souvisejícími evropskými doporučeními. Diskutována byla také problematika léčby a současných terapeutických možností. Akademie pacientských organizací Akademie vznikla ve spolupráci s Americkou asociací inovativních farmaceutických firem PhRMA a českým sdružením Koalice pro zdraví. Jejím cílem bylo podpořit nezávislost, profesionalitu a trvalý rozvoj pacientských sdružení. V jejím rámci byly realizovány interaktivní, vzdělávací semináře a workshopy doplněné o praktická cvičení pod vedením zkušených lektorů. Účast na seminářích byla pro pacientské organizace bezplatná. Náklady na provoz Akademie, které dosahují přibližně Kč na jednu osobu, uhradila v plné výši AIFP. Součástí projektu jsou informační webové stránky mapující dostupné finanční výzvy vhodné pro pacientské organizace v rámci ČR i EU. Pacientská sdružení využila i možnost konzultací s odborníky na projektový management a řízení neziskové organizace. V roce 2012 bylo realizováno 8 přednášek, kterých se účastnilo 41 pacientských organizací. V roce 2013 bude projekt pokračovat. Více o projektu lze nalézt na stránkách Tisková konference Chronický pacient Dne 13. listopadu 2012 byla uspořádána tisková konference s názvem Chronický pacient. Cílem setkání bylo představit zástupcům médií problematiku péče o chronicky nemocné pacienty a její dopad na rodinu a stát z pohledu ekonomických a sociálních aspektů. Akademie pacientských organizací 17 18

11 Asociace inovativního farmaceutického průmyslu IBC, Pobřežní 3, Praha Tel.: , Fax:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace inovativního farmaceutického průmyslu 2013 ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Novelizace zdravotnické legislativy. Dostupnost inovativních léčiv. Dlouhodobá strategie pro zdravotnický systém. Těmto

Více

Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce

Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce Struktura prezentace 1. Spolupráce jako přirozená součást systému 2. Spolupráce jako prostor pro možný střet zájmů 3. Co je nutné změnit? 4. Hledání řešení

Více

Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce

Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce Mgr. Jakub Dvořáček, Výkonný ředitel AIFP Spolupráce jako přirozená součást zdravotnického systému Spolupráce mezi zdravotnickými odborníky/zařízeními a

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Název společnosti: VOP CZ, s.p. Sídlo společnosti: IČO: 000 00 493 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA za rok 2015 Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace inovativního farmaceutického průmyslu 2014 Úvodní slovo Zajištění včasného přístupu českých pacientů k inovativním lékům, udržení ceny léčivých přípravků na obdobné úrovni jako

Více

Organizační kancelář Cz, s.r.o.

Organizační kancelář Cz, s.r.o. V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5 235 310 239 DIČ: CZ26415666 www.ok-cz.cz Č. reg. MOS v Praze, odd.c, vl. 80453 kancelar@ok-cz.cz ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA číslo 10 / 2009 O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. k 31. prosinci 2003 Identifikační údaje: Název účetní jednotky: Člověk v tísni společnost

Více

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4 KORUNA ČESKÁ Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1 ZPRÁVA AUDITORA o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2008 Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4 KORUNA ČESKÁ Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1 ZPRÁVA AUDITORA o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2009 Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory

Více

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech ke standardu ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (účinná od 24. listopadu 2014) Aplikační doložku

Více

KODEX AIFP UPRAVUJÍCÍ ZVEŘEJŇOVÁNÍ PLATEB A JINÝCH PLNĚNÍ FARMACEUTICKÝCH SPOLEČNOSTÍ ZDRAVOTNICKÝM ODBORNÍKŮM A ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM

KODEX AIFP UPRAVUJÍCÍ ZVEŘEJŇOVÁNÍ PLATEB A JINÝCH PLNĚNÍ FARMACEUTICKÝCH SPOLEČNOSTÍ ZDRAVOTNICKÝM ODBORNÍKŮM A ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM KODEX AIFP UPRAVUJÍCÍ ZVEŘEJŇOVÁNÍ PLATEB A JINÝCH PLNĚNÍ FARMACEUTICKÝCH SPOLEČNOSTÍ ZDRAVOTNICKÝM ODBORNÍKŮM A ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM Znění schválené valnou hromadou AIFP konanou dne 21. listopadu 2013,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená obecně prospěšné společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora Tel.: +420 541 235 273 Fax: +420 541 235 745 www.bdo.cz BDO CA s. r. o. Marie Steyskalové 14 Brno 616 00 Zpráva nezávislého auditora Akcionářům společnosti Elektromont Brno, akciová společnost Výrok auditora

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Se sídlem: Kříženeckého nám. 1078/5a, Hlubočepy, 152 00

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

A&CE A&CE Auditoři a znalci Praha, spol. s r.o. Bělehradská 17, Praha 4 Tel/fax , tel v

A&CE A&CE Auditoři a znalci Praha, spol. s r.o. Bělehradská 17, Praha 4 Tel/fax , tel v A&CE A&CE Auditoři a znalci Praha, spol. s r.o. Bělehradská 17,140 00 Praha 4 Tel/fax 222 561 049, tel. 222 561 048 v Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 47335, IC: 4496 5095

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2000 do 31.12.2000 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 S t r a n a Obsah: 1) Úvodní ustanovení.. 3 2) Zřízení a vznik nadačního fondu. 3 3) Účel a poslání nadačního fondu. 4 4) Shrnutí činnosti nadačního fondu. 4 5) Dárci.. 6 6) Finanční

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy ke standardu ISA 720 ODPOVĚDNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (účinná od 24. listopadu

Více

Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti Český Aeroholding, a.s. Se sídlem: Jana Kašpara 1069/1, 160

Více

Výroční zpráva. je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky.

Výroční zpráva. je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2012 SMS je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Mladými rozumíme lidi nejen věkem, ale hlavně duchem a aktivním přístupem k životu.

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 H I S T O R I E Asociace mamodiagnostiků české republiky /AMA-CZ/ byla zaregistrována Ministerstvem vnitra České republiky dne 25. 6. 2003 ASOCIACE

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s.

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s. THIS DOCUMENT IS A NON-BINDING CZECH TRANSLATION OF THE SIGNED ENGLISH ANNUAL REPORT. IN CASE OF ANY DISCREPANCY BETWEEN THE ENGLISH AND THE CZECH VERSION, THE ENGLISH VERSION SHALL PREVAIL. Zpráva nezávislého

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Beleco, z.s.,

VÝROČNÍ ZPRÁVA Beleco, z.s., VÝROČNÍ ZPRÁVA Beleco, z.s., ZA ROK 2015 Základní informace o organizaci Vznik organizace Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra): 1. března 2014. Beleco, z.s., je nástupnickou organizací

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. Místní akční skupina Mezi Hrady Vážení členové, předkládáme Vám výroční zprávu zájmového sdružení

Více

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

PRŮZKUM AIFP EKONOMICKÉ DOPADY KLINICKÝCH STUDIÍ REALIZOVANÝCH V ČR. MUDr. Beata Čečetková, Ph.D. a Mgr. Jakub Dvořáček

PRŮZKUM AIFP EKONOMICKÉ DOPADY KLINICKÝCH STUDIÍ REALIZOVANÝCH V ČR. MUDr. Beata Čečetková, Ph.D. a Mgr. Jakub Dvořáček PRŮZKUM AIFP W EKONOMICKÉ DOPADY KLINICKÝCH STUDIÍ REALIZOVANÝCH V ČR MUDr. Beata Čečetková, Ph.D. a Mgr. Jakub Dvořáček CÍL PRŮZKUMU Zhodnotit ekonomický vliv klinických studií realizovaných v ČR OBSAH

Více

Výroční zpráva. je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky.

Výroční zpráva. je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2011 SMS je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Mladými rozumíme lidi nejen věkem, ale hlavně duchem a aktivním přístupem k životu.

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Aktivity ČLS JEP v oblasti ehealth

Aktivity ČLS JEP v oblasti ehealth Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace inovativního farmaceutického průmyslu 2015 ÚVODNÍ SLOVO Rok 2015 se nesl ve znamení různorodých aktivit, jejichž společným jmenovatelem byl prospěch pro pacienta. Dostupnost a

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013

Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013 Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013 Brno, květen 2014 Rozdělovník: Výtisk č. 1-2 Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice,

Více

Zpráva o činnosti Členská schůze, , Praha

Zpráva o činnosti Členská schůze, , Praha Členská schůze, 11. 10. 2014, Praha Návrh plánu činnosti na rok 2013 1. Zvyšování povědomí o VO 2. Udržování a zlepšování systému komunikace 3. Vytváření organizační struktury, zapojení členů 4. Pokračování

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Audit účetní závěrky Autor Ing. Jana Šustrová Datum

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Nadační fond vznikl za účelem shromažďování finančních prostředků, které jsou určeny na:

Nadační fond vznikl za účelem shromažďování finančních prostředků, které jsou určeny na: Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2005 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ 678 01 IČ 269 73 391 Vznik 29. června 2005 Zřizovatel

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

Klub pacientů mnohočetný myelom

Klub pacientů mnohočetný myelom Klub pacientů mnohočetný myelom Proč byl klub založen? Jako výsledek dlouhodobě se rodící iniciativy onkologických pacientů s diagnózou mnohočetný myelom, která vycházela z potřeby lépe informovat pacienty

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo osvědčení 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.fax: 235300359 mobil :603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku

Více

Komora auditorů České republiky

Komora auditorů České republiky Komora auditorů České republiky Opletalova 55, 110 00 Praha 1 Aplikační doložka KA ČR Požadavky právních předpisů na zprávu auditora ke standardu ISA 700 (revidovanému) FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem

Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem Funkční období AS FSE UJEP: od 4. 12. 2013 do 3. 12. 2016 1. rok funkčního období: prosinec 2013 říjen 2014 Ustavující

Více

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Svazek obcí VITIS Čejkovice, Mutěnice, Velké Bílovice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2012 POČET LISTŮ: 9 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ hospodaření

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

pro dobrovolný svazek obcí

pro dobrovolný svazek obcí ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

doc. MUDr. Jaroslav Feyreisl, CSc. ředitel ústavu pro péči o matku a dítě

doc. MUDr. Jaroslav Feyreisl, CSc. ředitel ústavu pro péči o matku a dítě Výroční zpráva 2010 Úvodní slovo Nadační fond pro zdraví dětí byl založen v březnu roku 2007 ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 - Podolí. Zakladatelem a hlavním sponzorem nadačního fondu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

V. ZPRÁVA AUDITORA Consultas - Audit s.r.o. Osvědčení KAČR č. 087 Zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25668 IČO: 60469081 Sídlo: Luhovská 1732/9, 182 00 Praha 8 Kancelář: Lidická 20, 150 00

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Veliká Ves za rok 2015

o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Veliká Ves za rok 2015 Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Veliká Ves za rok 2015 K v ě t e n 2016 1 Obsah: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

CzechBio Služby asociace pro rozvoj biotechnologických společností v ČR. Marek Gančarčík České Budějovice, Říjen 2013

CzechBio Služby asociace pro rozvoj biotechnologických společností v ČR. Marek Gančarčík České Budějovice, Říjen 2013 CzechBio Služby asociace pro rozvoj biotechnologických společností v ČR Marek Gančarčík České Budějovice, 1 Strategické aktivity Rozvoj služeb pro členy Výstavy, semináře I-laboratory & library BD, TTC,

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 KDO JSME PRODUKTY SPOLEČNOSTI GUARANT INTERNATIONAL GUARANT International

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Koruna Vysočiny, z.s. destinační management turistické oblasti

VÝROČNÍ ZPRÁVA Koruna Vysočiny, z.s. destinační management turistické oblasti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Koruna Vysočiny, z.s. destinační management turistické oblasti Koruna Vysočiny, z.s., Kancelář managementu destinace se sídlem Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 04415868

Více

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI (APA) spolek (dříve občanské sdružení) založený v roce 1994 členem může být výrobce nebo producent audiovizuálních

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

pro dobrovolný svazek obcí Stříbrský region

pro dobrovolný svazek obcí Stříbrský region Příloha č. 2 závěrečného účtu Stříbrského regionu za rok 2014 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Cultura Africa (dále jen sdružení ) Sídlo: Gerská 1237/14, Plzeň 323 23 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008 1. Úvod Provedli jsme přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008 na základě údajů o ročním hospodaření města. Za hospodaření,

Více

Českomoravský institut pro supervizi a koučing, o.p.s. (ČMISK, o.p.s.)

Českomoravský institut pro supervizi a koučing, o.p.s. (ČMISK, o.p.s.) Českomoravský institut pro supervizi a koučing, o.p.s (ČMISK, o.p.s.) Výroční zpráva za rok 2012 Českomoravský institut pro supervizi a koučing (ČMISK) byl zapsán u Městského soudu v Praze 27.10.2010 jako

Více