Zpráva o činnosti MAS Krkonoše v roce Výroční zpráva o činnosti MAS Krkonoše za rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti MAS Krkonoše v roce 2009. Výroční zpráva o činnosti MAS Krkonoše za rok 2009"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti MAS Krkonoše za rok 2009

2 Představení Místní akční skupiny Krkonoše Místní akční skupina (MAS) Krkonoše je občanským sdružením, které vzniklo v září 2005 za účelem vytváření projektů, které jsou prospěšné celému regionu Krkonoš. Na těchto aktivitách se partnersky podílejí obce, podnikatelé i neziskové organizace. Důležitým impulsem k tomu bylo také zakládání místních akčních skupin v ostatních regionech České republiky v rámci evropského programu LEADER. MAS Krkonoše sdružuje celkem 24 obcí na území Královéhradeckého kraje, okresu Trutnov, v rámci NUTS II Severovýchod. Nachází se v centrální části turistického regionu Krkonoše a mezi významná centra oblasti patří města Vrchlabí, Hostinné, Pec pod Sněžkou, Špindlerův Mlýn a řada dalších měst a obcí. Území MAS zaujímá cca. 485,25 km 2, na kterém žije kolem obyvatel (údaj k ). Mapa území působnosti MAS Krkonoše Dlouhodobým projektem MAS Krkonoše je značení místních výrobků a udělování značky Krkonoše originální produkt výrobkům z celého turistického regionu Krkonoše (tzn. s přesahem mimo hranice samotné MAS). Více informací o tomto projektu je k dispozici na internetových stránkách Členství v MAS Krkonoše K měla MAS Krkonoše celkem 44 členů, mezi něž patří svazky měst a obcí, agrární komora, živnostníci, podnikatelé, soukromí zemědělci, správa národního parku, firmy a neziskové organizace. Výkonným orgánem MAS je rada sdružení, která má celkem 5 členů, které volí členové sdružení. MAS má též vlastního manažera a projektového manažera. Seznam členů MAS Krkonoše, o.s.: Správa Krkonošského národního parku, zástupce PhDr. Josef Pivoňka Apus, zástupce Mgr. Iva Dyková Krkonoše svazek měst a obcí, zástupce PhDr. Michal Vávra Svazek obcí Východní Krkonoše, zástupce Ivana Drejslarová Okresní agrární komora Trutnov, zástupce Ing. Marcela Beranová Hana Boháčová Apicor (výrobce Krkonošská medovina), zástupce Petr Boháč ARNI (výrobce sněžnice), zástupce Tomáš Hanuš Emba, s.r.o. (výrobce archivní, kancelářské a školní potřeby z recyklované lepenky), zástupce Jiří Šťastný

3 Jan Lebloch (výrobce med) Informační centrum Veselý výlet (výrobce sezonní turistické noviny Veselý výlet - Krkonoše), zástupce Ing. Lenka Klimešová Tojiba, s.r.o. (výrobce nábytek), zástupce Josef Brádler Rautis, a.s. (výrobce perličkové vánoční ozdoby z dutých skleněných perlí), zástupce Marek Kulhavý Ateliér Duhový domov (výrobce soubor ručně malovaných bytových doplňků), zástupce Pavel Liška Yellow point s.r.o. (sportovní a vzdělávací agentura), zástupce Mgr. Ota Černý Muzeum krkonošských řemesel, o.s., zástupce - Jana Pičmanová Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory-SEVER, Brontosaurus Krkonoše, zástupce RNDr. Jiří Kulich Daniela Roudná (výrobce - šperky z mědi a drahých kovů) Radek Drahný (fotograf) Jan Franta (chovatel) Ota Černý ( regionální rozvoj a cestovní ruch) Jan Basař ( soukromý zemědělec) Dáša Palátková Golf Country Club Prosečné, zástupce- Pavel Zeman Jan Hrdlička (výrobce Multimediální cestovní průvodce CENTRÁLNÍ KRKONOŠE) Radim Beran (zemědělec) Kamil Kocúr (zemědělec) Diakonie ČCE středisko Světlo ve Vrchlabí Ing. Jiří Vancl /zastupující obec Lánov/ Pavel Tomeš, (výrobce - výrobky pletené z provazu nebo kožených řemínků) Ing. Miroslav Sazeček /zastupující obec Strážné/ Ing. Eva Šimková, Ph.D. (výuka CR na UHK) Agrointeg s.r.o., (zástupce Ing. Josef Štefl, CSc) Tomáš Brejša (výrobce řezbářské práce, uměleckořemeslné zpracování dřeva) Alois Mejsnar (výrobce mléčné výrobky) Martin Roubal (výrobce roubenka roubené stavby) Mária Bolčeková (výrobce - ručně vyšívané ubrusy, dečky a běhouny) Lenka Máslová Špetlová (výrobce - podvinky, paličkovaná a háčkovaná krajka) Sedlářství DRY (výrobce - ručně šité a tepané sedlářské a brašnářské výrobky) Milan Postrach Kovářství (výrobce - kovářské výrobky) Robert Matuška (sportovně-rekreační areál Friesovy boudy v obci Strážné) Milena Povolná (Chata Marta ve Velké Úpě) Ladislav Šlechta - výrobce (drátované objekty) Alena Gašparová - výrobce (loutka Krakonoše) Hana Wondráčková - výrobce (Maloúpská vlna A.P. a výrobky z ovčí vlny) Členy rady sdružení, nejvyššího orgánu MAS, byli v roce 2009: Jan Franta - předseda sdružení Marek Kulhavý (Rautis, a.s.) Daniela Roudná Mgr. Michal Vávra (SMO Krkonoše) Ing. Marcela Beranová (OAK Trutnov)

4 Manažerkou sdružení je od září 2006 Eva Říhová. Od listopadu 2009 má MAS i projektovou manažerku Eriku Kováčikovou. Sídlo MAS fakturační adresa: MAS Krkonoše, o.s. Dobrovského Vrchlabí Kancelář MAS adresa pro zasílání: MAS Krkonoše, o.s. Prostřední Lánov Lánov Kontakty: Eva Říhová manažer MAS tel.: Bc. Erika Kováčiková projektový manažer tel.:

5 Činnost Místní akční skupiny Krkonoše, o.s. v roce 2009 Shrnutí Rok 2009 byl z hlediska činnosti Místní akční skupiny Krkonoše velmi bohatý a různorodý. Změny ve vedení MAS Krkonoše Z Rady MAS odstoupila Iva Dyková, která zde zastupovala Apus a na její místo byl zvolen Členskou schůzí dne Marek Kulhavý. Akce a činnost MAS 1. Program LEADER+ V loňském roce podala MAS Krkonoše, o.s. Žádost o realizaci SPL, která byla schválená ve skupině MAS 32+, tedy nad rámec původně schválených 80 MAS. Tyto MAS budou realizovat svoje strategické plány stejně jako 80 MAS schválených v 1. a 2. kole příjmu žádostí, nicméně budou disponovat nižšími finančními prostředky, tedy méně než 50% finančních prostředků, které mají MAS stejné velikosti vybrané v 1. a 2. kole. Strategie MAS Krkonoše je zaměřena na tyto hlavní témata: A. Rozvoj cestovního ruchu, péče o přírodní a kulturní dědictví, organizace kulturních a sportovních akcí v souvislosti s cestovním ruchem B. Ochrana a obnova životního prostředí, lesů a krajiny, využití biomasy, bioplynu a dalších obnovitelných zdrojů energie C. Podpora a rozvoj podnikání, zakládání malých firem, využití nových technologií a vzdělávání D. Vybavenost a vybrané služby v obcích Kompletní znění Strategického plánu Leader (SPL) je k dispozici na webu MAS (www.maskrkonose.cz) v sekci ke stažení.

6 V roce 2009 ( ) vyhlásila MAS Krkonoše svojí 1. výzvu k předkládání projektů, pro tuto výzvu je alokováno Kč koncovým žadatelům na projekty, které jsou v souladu s Fichemi 1, 2, 3, 4 a 5. Ostatní Fiche nebyly v tomto roce vyhlášené z důvodu nedostatku projektů na tato opatření, nebo z důvodu větší časové náročnosti pro přípravu projektů. Realizace strategického plánu Leader MAS Krkonoše bude probíhat do roku 2013 a finanční prostředky bude MAS rozdělovat na následující opatření v rámci jednotlivých Fichí: Fiche 1 Návštěva Fiche 2 Vzhled obcí Fiche 3 Firma Fiche 4 Vybavení obcí a vzdělávání Fiche 5 Ekologické podnikání Fiše 6 - Krajina Fiše 7 - Značka Fiše 8 - Cestovní ruch III.1.3. Podpora cestovního ruchu Záměr b) ubytování, sport III Obnova a rozvoj vesnic III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje III Občanské vybavení a služby I Modernizace zemědělských podniků II Obnova lesnického potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření I Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům III.1.3. Podpora cestovního ruchu Záměr a) pěší trasy, vinařské stezky a hipostezky Vedlejší opatření: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Vedlejší opatření: III.3.1. Vzdělávání a informace Vedlejší opatření: II Neproduktivní investice v lesích MAS předpokládá, že výzva k předkládání projektů bude vyhlášena vždy jednou za rok.

7 V souladu s vyhlášením 1. výzvy uspořádala ve dnech MAS Krkonoše, o.s. dvě jednodenní školení na téma Zpracování žádosti do Programu rozvoje venkova pro potenciální předkladatele projektů. Tohoto školení se po oba dny zúčastnilo 12 účastníků. Hlavním cílem bylo přiblížit problematiku psaní projektů a vyplnění žádosti. Účastníci školení získali CD s osnovou projektu a seznamem příloh předkládaných k jednotlivým Fichím, aby se mohli pustit do práce na přípravě svých žádostí v rámci vyhlášené 1. výzvy. 2. Prezentace MAS MAS Krkonoše se letos prezentovala prostřednictvím stánku MAS Královéhradeckého kraje na veletrhu Země živitelka a na Královéhradeckých krajských dožínkách. Prezentace byla zaměřena jak na propagaci činnosti MAS a strategického plánu, tak na prezentaci značení místních výrobků. Na stánku probíhaly i ochutnávky, které přilákaly kolemjdoucí. Prezentace na těchto dvou akcích se předpokládá i v dalším roce. MAS se prezentovala i na oslavách Dne Země v Horním Maršově a v Černém Dole na zemědělské výstavě Podhory. Na konci roku 2009 vydala MAS Krkonoše noviny Doma v Krkonoších (náklad ks) - zaměřené tentokrát především na realizaci Strategického plánu Leader, leták formátu DL ( ks) a dva prezentační panely roll up stojany, které budou sloužit k propagaci Strategického plánu LEADER a MAS na prezentačních akcích, kterých se bude MAS v příštích letech účastnit. Dále byly vytvořeny nové webové stránky

8 3. Značení místních výrobků Projektem, který MAS rozvíjí od svého vzniku je značení místních výrobků a udělování značky Krkonoše originální produkt v turistickém regionu Krkonoše. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Krkonoš, ale také jeho kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. To vše ocení jak turisté, kteří si chtějí pořídit pravý a kvalitní suvenýr z Krkonoš, tak místní obyvatelé, kteří chtějí nákupem podpořit svého místního výrobce. Místním živnostníkům, zemědělcům, malým a středním firmám proto značka přináší především: konkurenční výhodu a zvýšení odbytu, ale také propagaci a reklamu pro jejich produkty a sounáležitost s regionem a vzájemnou spolupráci. Propagace značky a značených výrobků probíhá jednak formou reklamních tiskovin (katalog výrobků, letáky apod.), prostřednictvím médií (webové stránky, tisk) a na společných akcích a prezentacích, např. na trzích a jarmarcích. A protože je značení výrobků v jistém smyslu turistickým produktem, mohou se výrobci účastnit také různých veletrhů cestovního ruchu, jako např. RegionTour v Brně nebo mezinárodní Holiday World v Praze. V roce 2009 se nově stali držiteli certifikátu tito výrobci: Drátované výrobky Vyrábí: Jan Procházka Maloúpská vlna A. P. a výrobky z ovčí vlny Vyrábí: Hana Wondráčková

9 Drátované objekty Vyrábí: Ladislav Šlechta Loutka Krakonoše Vyrábí: Alena Gašparová 4. Poskytnuté dotace Všechny MAS v Královéhradeckém kraji získali dotaci ve výši na činnost MAS. Díky této dotaci bylo možné financovat činnost MAS, která nesouvisí s realizací SPL a před podpisem dohody se SZIF - především náklady na práci manažera MAS a účetní, cestovné, poradenské služby, poštovné a další. Po podpisu Dohody se SZIF, které proběhlo začátkem září bylo možné čerpat režijní výdaje v rámci opatření IV.1.1. na realizaci místní rozvojové strategie ve výši Kč. Necelá polovina těchto prostředků byla použita na mzdy manažera MAS, který je zaměstnancem MAS od , projektového manažera, který je zaměstnancem MAS od , na zpracování účetnictví v souvislosti s projektem, činnost členů Programového výboru MAS a Výběrové komise MAS tito členové se účastnili na zpracování Metodiky pro výběr a hodnocení projektů a práci předsedy MAS v souvislosti s projektem. Zbytek finančních prostředků byl použit na propagaci SPL a MAS, nájemné za kancelář v Lánově, vybavení kanceláře nábytkem, výpočetní a kancelářskou technikou, za nákup kancelářských potřeb a tonerů, poštovné a telefonní poplatky, náklady na organizaci 2 seminářů pro žadatele, lektorné a další. MAS si vzala na předfinancování projektu úvěr u České spořielny ve výši

10 5. Prohlášení o odpovědnosti za výroční zprávu Osoby odpovědné za výroční zprávu čestně prohlašují, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit posouzení společnosti, nebyly vynechány. Zpracoval: Eva Říhová Leden 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Tento projekt byl podpořen z dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost

Více

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 -

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 - Výroèní zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s. 2007 Obsah: 1. Úvod - 3-1.1 Vznik společnosti - 3-2. Organizační struktura společnosti - 6-2.1 Přehled orgánů společnosti - 6-2.1.1 Správní rada - 6-2.1.2 Dozorčí

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Charakteristika společnosti Orgány a personální zajištění o.p.s. Přehled činností v roce 2013 Členská základna Zpráva o hospodaření Stránka 1 z 13 Charakteristika společnosti:

Více

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO číslo 2, ročník 2009 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO SLOVO ÚVODEM Blíží se nám konec roku 2009 a nabízí se možnost bilancovat, shrnout, co se nám v letošním roce povedlo a naopak, kde máme ještě

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 2020 (pracovní verze) MAS Železnohorský region

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 2020 (pracovní verze) MAS Železnohorský region OP Technická pomoc osa 8.3a Administrativní a absorpční kapacita cíl Konvergence, oblast podpory 8.3.2a Podpora absorpční kapacity Název projektu: Podpora vzniku komunitně vedeného místního rozvoje na

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009 Číslo 2 / Zima 2009 www.mas-mostenka.cz Zpravodaj MAS Partnerství Moštěnka, o.s. pro Strategický plán Leader 2008 2013 MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov

Více

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [1] Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [2] Obsah 1. Úvod... 3

Více

Strategický plán Leader Místní akční skupiny ORLICKO

Strategický plán Leader Místní akční skupiny ORLICKO OBSAH 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 1 2. Základní údaje o území MAS... 1 2.1. Územní vymezení MAS ORLICKO... 1 3. Zpracování SPL MAS... 2 3.1. Strategické dokumenty na území MAS ORLICKO... 2 3.2. Zapojení

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s.

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. 4 Posílení absorpční a administrativní kapacity

Více

MAS Železnohorský region, o.s.

MAS Železnohorský region, o.s. O b č a n s k é s d r u ž e n í MAS Železnohorský region, o.s. www.zeleznohorsky-region.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2013 Výroční zpráva je vydána za období ŘÍJEN 2011 ČERVEN 2013 k příležitosti volby nových

Více

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová Tato publikace je spolufinancována

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Oficiální název

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 1 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Informační středisko

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ M AS REGION HANÁ

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ M AS REGION HANÁ INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ M AS REGION HANÁ průběžná verze 0.20 31.8.2014 Příprava tohoto dokumentu je podpořena z OP Technická pomoc, název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Výroční zpráva Místní akční skupiny Brána Brněnska, o. s. za rok 2013 Úvodní slovo...2 Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s....3 Členská základna v roce 2013...5 Náplň

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Strategický plán Leader. MAS Partnerství Moštěnka

Strategický plán Leader. MAS Partnerství Moštěnka Strategický plán Leader MAS Partnerství Moštěnka Sedm statečných fiší pro Moštěnku Místní akční skupina Partnerství Moštěnka, o.s. Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

Obsah. HSRM v akci 30 HSRM v médiích 32 Naši členové 33

Obsah. HSRM v akci 30 HSRM v médiích 32 Naši členové 33 1 Obsah Úvodní slovo předsedů HSRM 1 Kdo jsme Hospodářská a sociální rada Mostecka cíle, priority, úspěchy 3 Orgány HSRM 5 Odborné komise HSRM 7 Jak šel čas 1999 2008 9 Fondy HSRM aneb Pomáháme Mostecku

Více