Mentální retardace, pervazivní poruchy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mentální retardace, pervazivní poruchy"

Transkript

1 Mentální retardace, pervazivní poruchy

2 Dětská a adolescentní psychiatrie F 80-89: PORUCHY PSYCHICKÉHO VÝVOJE: Pervazivní vývojové poruchy: Autismus, Aspergerův syndrom Poruchy vývoje řeči a jazyka Poruchy školních dovedností: Dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie Poruchy motorického vývoje F 70-79: MENTALNÍ RETARDACE

3 Dětská a adolescentní psychiatrie ODLIŠNOSTI OD DOSPĚLÉ PSYCHIATRIE: Roli hraje věk dítěte vývojová stádia a mezníky (úsměv: týden, první slova: 12 měsíců) Vliv rodiny a prostředí Sekundární neurotizace (ADHD) X horší prognoza (sch) Děti se obtížněji vyjadřuji slovem pozorování nonverbálního chování a na objektivních zprávách /rodičů, školy/ Farmakoterapie jiná farmakokinetika a farmakodynamika Roli hraje při léčbě ovlivnění rodiny, školy a trénink sociálních dovedností

4 Pervazivní vývojové poruchy Komplexní neuropsychiatrické onemocnění narušení celého vývoje chování, vzdělání, zařazení do společnosti 6-60/ Častěji u chlapců než u dívek M:F 4:1 Prognóza: 1-2 % normální život vysoce funkční autismus (Aspergerův syndrom) 5-20 % různý stupeň nezávislosti 70 % potřebuje podporu neschopni samostatného života IQ může být v normě

5 DĚTSKÝ AUTISMUS IQ < nebo v normě objevuje se před 3.rokem, 3-4x častější u chlapců Narušená sociální interakce - emoční odpověď na emoce druhých lidí, neverbální chování, reciproční emoční a sociální reakce, špatný oční kontakt, nemá vztahy s vrstevníky, bez empatie, attachement k podivným předmětům Porucha vývoje řeči a komunikace jazyk omezen, problémy v komunikaci, bez fantazie, bez symbolické nebo sociální hry, selhávají mezi vrstevníky, potíže s osvojováním školních znalostí, někdy nejsou schopny absolvovat školní docházku Stereotypní chování nefunkční rituály, odpor ke změně, stereotypie a manerismy, zájem o části předmětů, obtížně se přizpůsobují novým situacím, oblibují stereotypní pohyby, jednotvárnou činnost Savant izolované schopnosti - VZÁCNÉ!!!

6

7 PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY X vázaný, pouze F RETTŮV SYNDROM Pouze u dívek, po krátkém období normální vývoje následuje ztráta manuálních a verbálních dovedností. Typická je ztráta funkčních pohybů ruky, stereotypní kroutivé manipulace prsty rukou. Začíná mezi 7-24 měsícem, vývoj řeči je opožděn, pokračuje motorická deteriorace. Výsledkem je obraz těžké mentální retardace ASPERGŮV SYNDROM Dominují zúžené a stereotypní zájmy, motorická neobratnost není přítomno celkové opoždění řeči ani kognitivního vývoje, prognóza je proto lepší Později a obvykle chybně diagnostikování (atyp sch, por.osobnosti) IQ v normě nebo >

8 Dětský autismus: etiologie Genetické faktory - polygenní porucha Konkordance MZ %, DZ 0-30 % Rodinné studie riziko pro sourozence x větší než v populaci k rekurenci dochází u cca 5 % sourozenců Mol. genetické studie studie vazby chr. 7, FRAXA Asociační studie reelin a neurolignin neuronální migrace, tvorba kortikálních vrstev, synaptogeneze

9 Vlivy prostředí Perinatální komplikace Toxické: Používání thalidomidu v těhotenství, valproátu, alkoholu Autoimunitní: AI onemocnění v rodině (DM I, revmat. artritis, SLE) Infekční: Vrozené zarděnky u 7% dětí se objeví autismus Vakcína zarděnky příušnice spalničky NENÍ rizikovým faktorem pro rozvoj autismu

10 Léčba Neexistuje kauzální léčba zacílení na symptomy agresivní chování, deprese, stereotypie, sebepoškozování Speciální pedagogika, denní stacionáře syndrom Rituály, obsese Hyperkinetický sy/ impulzivita agresivita sebepoškozování deprese úzkost Lék SSRI AP, stimulancia AP, Li SSRI, AP, Li SSRI SSRI, buspiron

11 Mentální retardace Globální poškození intelektových fcí s narušením vývoje celé osobnosti a společenskou nedostačivostí od počátku duševního vývoje jedince (2-4let) Narušení abstraktního myšlení a úsudku, pozornosti, motivace, řeči, chování, emotivity a motoriky 3% populace

12 MENTÁLNÍ RETARDACE Lehká mentální retardace (IQ 69-50) 85 %MR Středně těžká mentální retardace (IQ 49-35) Těžká mentální retardace (IQ 34-20) Hluboká mentální retardace (IQ pod 20) Debilita Imbecilita Idiocie Genetická zátěž

13 Mentální retardace: příčiny Známé Genetické faktory Chromozomové aberace Downův syndrom, Fragilní X Syndrome, Prader-Willi Syndrome, Rett s Disorder Metabolické vady Phenylketonuria Prenatální faktory Fetální alkoholový syndrom AIDS, Rubella, Herpes Simplex, komplikace těhotentsví (diabetes) Perinatální poškození hypoxie, poranění, krvácení Neznámé (idiopatické) 45-62% případů mírné retardace 25-40% případů těžké retardace

14 Lehká mentální retardace IQ Debilita, slabomyslnost, oligofrenie Opožděná řeč Dosáhnou sebepéče a hygieny Konkrétní myšlení Vzdělavatelné zvláštní školy, pomocné školy Přidružené: hyperaktivita, poruchy chování, postižení řeči, epilepsie Manuální zaměstnání

15 Středně těžká mentální retardace IQ Imbecilita, středně těžká oligofrenie Omezené dorozumívání, sebepéče, zručnost Celoživotní dohled, zřídka samostatnost Částečně vzdělavatelní základy čtení, psaní, počítání Manuální práce pod dohledem Časté organické postižení, neurolog. A tělesné handicapy

16 Těžká mentální retardace Q Těžká oligofrenie Poruchy motoriky organické postižení CNS Nevzdělavatelné, vychovatelné zákl. návyky a schopnosti

17 Hluboká mentální retardace IQ po 20 Idiocie, hluboká oligofrenie Porozumění zákl. pokynům Výrazné postižení motoriky, inkontinence, rudimentární neverbální komunikace Neschonost sebepéče, stálý dohled Neurologické a tělesné postižení

18 MR - komorbidita Epilepsie Poruchy chování agresivita, hyperaktivita, impulzivita, sebepoškozování Stereotypní pohyby, pika, ruminace, excesivní masturbace Schizofrenie (bizarnosti, pokles mentálních schopností, susp. halucinace)

19 MR v rodině a společnosti Zátěž pro rodinu, stigmatizace Domácí X ústavní péče citová a podnětová deprivace Denní stacionář, chráněné dílny, školní integrace, nácvik dovedností Omezení způsobilosti k právním úkonům - opatrovník Prevence!!!

20 MR - léčba Nootropika u postinfekčních, posttraumatických psychosyndromů Neuroleptika proti agresivitě, sebepoškozování, stereotypiím, nepřiměřené sexuální aktivitě.! Apatie, sedace, obezita, tardivní dyskinézy Antiepileptika antiagresivní působení + Li, SSRI?

21

22 deliria - epidemiologie 5-8% všech pooperačních stavů na chirurgii 10% pacientů středního věku na internách 8-12% všech pacientů v psychiatrických zařízeních 40% všech pacientů na neurologických odděleních 35-80% pacientů na geriatrických odděleních 33-80% pacientů po operaci na otevřeném srdci 20% pacientů s frakturou krčku femoru 17% všech psychiatrických konsilií ve všeobecných nemocnicích pro dg deliria

23 klinické podtypy v MKN-10 F 05.0 delirium nenasedající na demenci F 05.1 delirium nasedající na demenci F 1X.03 akutní intoxikace s deliriem F 10.4 odvykací stav s deliriem

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

Diagnostická kritéria

Diagnostická kritéria AUTISMUS ZNÁMÁ NEZNÁMÁ Pavel Mühlpachr Od prvního popsání autismu uběhlo přes 50 let. Pro svět není autismus novinkou. Výzkum autismu se ubíral různými směry, publikovala se různá vysvětlení přičiň, vyzkoušeny

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Komunikace u dětí s autismem Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce : Autor práce : PhDr. Mgr. Lucie Procházková Markéta

Více

Sociální a školní práce s problémovými dětmi

Sociální a školní práce s problémovými dětmi Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Sociální a školní práce s problémovými dětmi Sociální Práce Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Ladislava Marešová Vypracovala: Lucie

Více

14.2. Pracovní rehabilitace...35 14.3. Výhody pro zaměstnavatele zaměstnávající zdravotně postižené jako součást motivace...36 14. 3. 1.

14.2. Pracovní rehabilitace...35 14.3. Výhody pro zaměstnavatele zaměstnávající zdravotně postižené jako součást motivace...36 14. 3. 1. OBSAH OBSAH...3 0. Úvod...5 1. Charakteristika mentálního postižení...6 2. Snaha o integraci...7 3. Právo lidí s mentálním postižením na práci...7 4. Klasifikace mentální retardace...9 4.1. Lehká mentální

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více

Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Škola pro život Verze I. z 23. 10. 0006 Platnost od 1. 9. 2007 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U

Více

Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávání pedagogů přednáška ze dne 1.4. 2011 Nové trendy ve vzdělávání a výchově dětí a mladistvých

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. Kolektiv autorů

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. Kolektiv autorů Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními Kolektiv autorů Společnost pro mukopolysacharidózu, 2012 1 5 RETTŮV SYNDROM Mgr. Iva Vojtková...očima nám říkají

Více

Metodická příručka. Specifické problémy dnešních dětí ve společenských vztazích a v komunikaci

Metodická příručka. Specifické problémy dnešních dětí ve společenských vztazích a v komunikaci Metodická příručka Specifické problémy dnešních dětí ve společenských vztazích a v komunikaci Uvedení do základní orientace v oblasti speciální pedagogiky - nástin vhodných pedagogických přístupů ke specifickým

Více

Diagnostika narušené komunikační schopnosti

Diagnostika narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Diagnostika narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Barbora Bočková, Ph.D. Vypracovala:

Více

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Logopedie. zpracovala: Mgr. Jana Nováková

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Logopedie. zpracovala: Mgr. Jana Nováková Logopedie zpracovala: Mgr. Jana Nováková Úvod do LOGOPEDIE Logopedie logos věda, slova (lat.) paidea výchova (řec.) Logopedii můžeme studovat ze tří hledisek: 1) Logopedie vědní obor Disciplína speciální

Více

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Erika Sychrová, DiS. Katedra: Katedra sociální pedagogiky Vedoucí práce: Mgr.

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Magisterské/kombinované studium 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Hana Číšecká Grafomotorická příprava na výuku matematiky na základní škole speciální Praha 2011 Vedoucí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Současné možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Etopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Etopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová Etopedie zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová 1. Etopedie definice... 3 1.1 Diagnostika u jedinců s poruchou chování... 3 1.2 Poruchy chování... 3 1.2.1 ADHD - porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou...

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Text k modulu Integrace žáků se speciáln. Autor: Mgr. Dana Moravcová

Text k modulu Integrace žáků se speciáln. Autor: Mgr. Dana Moravcová Žák k se zdravotním m postižen ením Text k modulu Integrace žáků se speciáln lními vzdělávac vacími potřebami Autor: Mgr. Dana Moravcová Specifické rysy osobnosti postižen eného Postižení není onemocnění,

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

CZ.1.07/1.3.46/01.0021

CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. Mgr. Monika Pelcáková 1 Školaza

Více

Z Á K L A D Y ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. - katedra speciální a sociální pedagogiky

Z Á K L A D Y ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. - katedra speciální a sociální pedagogiky ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - katedra speciální a sociální pedagogiky Z Á K L A D Y S P E C I Á L N Í P E D A G O G I K Y Obor: Rehabilitační-psychosociální péče

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Romana Charvátová

Více

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie ŢANETA BANDEVSKÁ III. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro mateřské školy PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U

Více

Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie.

Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie. Závěrečná práce Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie. Vypracovala: Ilona Dvořáková OBSAH : OBSAH :... 1 1. Vztah psychoterapie a výchovy... 2 2. Škola rodičovství a na co

Více

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků konference nedašov 2011 Sborník příspěvků KONFERENCE NEDAŠOV 2011 Zdravotní a sociální služby poskytované seniorům v pobytových zařízeních Sborník příspěvků Michaela Lutišanová [ed.] Praha 2011 Konference

Více

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb, reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více