Konsolidovaná výroční zpráva 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konsolidovaná výroční zpráva 2013"

Transkript

1 Konsolidovaná výroční zpráva infolinka

2 GE Money Bank, a.s., Výroční zpráva 2013 OBSAH 1 Úvodní slovo generálního ředitele 3 Základní údaje o GE Money Bank, a.s. Základní údaje Údaje o akcionářích Přehled o činnostech 9 Orgány vedení RKC Dozorčí rada, představenstvo a vedení Informace o členech dozorčí rady Informace o členech představenstva a vedení 15 Zpráva představenstva 23 Výhled na rok Společenská odpovědnost skupiny GE Money 29 Zpráva dozorčí rady 31 Výrok auditora ke konsolidované výroční zprávě a roční závěrce 35 Konsolidovaná roční účetní závěrka 41 Příloha konsolidované roční účetní závěrky 69 Výrok auditora k samostatné účetní závěrce 73 Roční účetní závěrka 79 Příloha k roční účetní závěrce 107 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

3 Úvodní slovo generálního ředitele 1 Úvodní slovo generálního ředitele To nejdůležitější na začátek.

4 2 GE Money Bank, a.s., Výroční zpráva 2013 Vážení akcionáři, klienti, obchodní partneři a kolegové, Česká republika procházela velkou část roku 2013 ekonomickou recesí, která v kombinaci s přirozeně vysoce konkurenčním sektorem finančních služeb krátkodobě omezila obchodní příležitosti pro naši společnost a vedla k mírnému poklesu celkové ziskovosti. Vnější podmínky ale nijak neomezily naše dlouhodobé strategické úsilí vybudovat silnější a větší společnost, zaměřenou na potřeby našich klientů. V této oblasti jsme dosáhli významných úspěchů: Pokračovali jsme v práci na zjednodušování svých produktů/procesů, abychom pro naše obchodní partnery a klienty byli rychlejší a vstřícnější společností. Zjednodušili jsme například sazebník poplatků a snížili jeho rozsah na polovinu, zpřehlednili jsme nabídku spořicích účtů, z uvítacího balíčku k platebním kartám jsme odstranili právní a bankovní jazyk, aby klienti textu lépe rozuměli, atd. Vyvíjeli a implementovali jsme inovativní služby a produkty postavené na možnostech, které přinesla technologická revoluce posledních let. Naši klienti mohou platit praktickými bezkontaktními platebními nálepkami nebo díky technologii NFC svými chytrými mobilními telefony. Zodpovědně rozvíjíme firmu a podporujeme růst. GE Spirit & Letter a závazek integrity se promítá do všeho, co děláme, což nám pomáhá plnit regulatorní požadavky, zodpovědně úvěrovat, být silným partnerem svých klientů a respektovat legislativní rámec v zemi. Skupina GE Money zůstala navzdory ekonomické recesi, ovlivňující většinu roku 2013, silná a stabilní: Vytvořili jsme čistý zisk ve výši 3,9 mld. Kč. Udrželi jsme vysokou likviditu na úrovni 29,6 mld. Kč. Zvýšili jsme kapitálovou přiměřenost na 23,7 %, což představuje téměř trojnásobek regulatorního limitu a jde o jednu z nejvyšších hodnot na českém trhu. Pohodlně tak splňujeme požadavky nového rámce bankovní regulace (CRD 4). Meziročně jsme zvýšili úvěrovou aktivitu v divizi firemního bankovnictví o 4,2 %. V souladu s naším záměrem zvýšit podíl aktiv firemního bankovnictví vzrostl objem portfolia firemních úvěrů o 1,5 mld. Kč. Investovali jsme energii do rozvoje produktů retailového bankovnictví, které umožňují snížit zátěž rodinných rozpočtů. Velký zájem klientů o optimalizaci svých měsíčních výdajů se projevil nárůstem nových objemů produktu Konsolidace úvěrů o 12,4 %. Velké oblibě se dále těší bezpoplatkový účet Genius Gratis, který využívá už více než 220 tisíc klientů. Na začátek roku 2014 jsme pro stávající i nové klienty připravili novou verzi účtu bez poplatků. Rozvíjeli jsme inovativní metody placení a posunuli komfort placení mobilním telefonem na novou úroveň. Klienti si nyní mohou do svých chytrých telefonů nahrát až tři platební karty prostřednictvím technologie Over the Air. Fakticky si tak mohou přesunout obsah své peněženky do mobilu. Službu v tomto rozsahu poskytuje na českém trhu pouze GE Money Bank. Zjednodušili jsme řadu interních procesů, zvýšili efektivitu svých aktivit a snížili tak provozní náklady o 687 mil. Kč (o 12 %). Poměr provozních nákladů vůči výnosům meziročně poklesl z úrovně 42,4 % v roce 2012 na 39,7 %. Celkově je Skupina dobře připravená využít budoucí obchodní příležitosti k růstu na českém trhu jako součást globální společnosti General Electric. Ekonomický výhled pro rok 2014 je mírně pozitivní a některé předběžné ukazatele tuto předpověď podporují. Proto věříme, že naši komerční a retailoví klienti na ekonomický růst zareagují a i přes určité možné zpoždění zvýší svou ekonomickou aktivitu a pomohou nám společně růst. Očekávaný vyšší zájem klientů podpoříme dalšími inovativními produkty a službami. Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům, klientům, obchodním partnerům a akcionářům. Bez jejich tvrdé práce, loajality a podpory by naše společnost dnes nebyla tak silná. Těším se na další spolupráci v roce Sean Morrissey Generální ředitel a předseda představenstva GE Money Bank, a.s.

5 Základní údaje o GE Money Bank, a.s. 3 Základní údaje o GE Money Bank, a.s. ODPOVĚDNÁ BANKA SESTAVUJÍCÍ REGULOVANÝ KONSOLIDAČNÍ CELEK GE MONEY ČESKÁ REPUBLIKA K Co byste o nás měli vědět.

6 4 GE Money Bank, a.s., Výroční zpráva 2013 Obchodní firma: GE Money Bank, a.s. Sídlo: Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 - Michle IČO: Právní forma: akciová společnost Datum zápisu: 9. června 1998 Datum poslední změny: (změna ve složení představenstva) Základní kapitál: Kč Splaceno: 100 % Druh, forma, podoba emitovaných akcií s uvedením jmenovité hodnoty: 510 ks kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč Údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a jiných cenných papírů, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie: GE Money Bank, a.s., nevlastní žádné vlastní akcie ani podobné cenné papíry Údaje o zvýšení základního kapitálu: navýšení základního kapitálu o Kč

7 Základní údaje o GE Money Bank, a.s. 5 Dozorčí rada banky Funkce Ve funkci od Paul David Hurd Člen dozorčí rady Aleš Blažek Člen dozorčí rady Iva Hamouzová Člen dozorčí rady volený zaměstnanci Představenstvo banky Funkce Ve funkci od Sean Morrissey Předseda představenstva Carl Normann Vökt Člen představenstva Jan Novotný Člen představenstva Počet zaměstnanců přepočtený k : Centrála Obchodní místa zaměstnanců zaměstnanců Celkem zaměstnanců Počet obchodních míst banky k : 252 Organizační složky v zahraničí: žádné

8 6 GE Money Bank, a.s., Výroční zpráva 2013 Údaje o akcionářích regulovaného konsolidačního celku Údaje o akcionářích banky s kvalifikovanou účastí GE Capital International Holdings Corporation Corporation Trust, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware Spojené státy americké Předmět podnikání: Zakládání dceřiných společností se sídly mimo Spojené státy americké, výkon práv související s existencí příslušných majetkových účastí a poskytování peněžních prostředků těmto společnostem ve formě úvěrů nebo jinak. 100 % podíl (přímý či nepřímý) na hlasovacích právech 100 % přímý či nepřímý podíl na základním kapitálu společností v rámci regulovaného konsolidačního celku

9 Základní údaje o GE Money Bank, a.s. 7 Přehled o činnostech regulovaného konsolidačního celku Přehled činností vyplývajících z licence 1. přijímání vkladů od veřejnosti 2. poskytování úvěrů 3. investování do cenných papírů na vlastní účet 4. finanční pronájem (finanční leasing) 5. platební styk a zúčtování 6. vydávání a správa platebních prostředků 7. poskytování záruk 8. otevírání akreditivů 9. obstarávání inkasa 10. poskytování investičních služeb zahrnující: doplňkovou investiční službu podle 4 odst. 3 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků 11. finanční makléřství 12. výkon funkce depozitáře 13. směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) 14. poskytování bankovních informací 15. obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: obchodování na vlastní účet s devizovými hodnotami a se zlatem obchodování na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně a se zlatem 16. pronájem bezpečnostních schránek 17. činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci GE Money Bank, a.s. Přehled základních činností a služeb, které RKC skutečně vykonává: V korunové oblasti: 1. zřizování a vedení korunových běžných, termínovaných a spořicích účtů a s tím související služby 2. šeková služba 3. vkladové knížky 4. tuzemské dokumentární akreditivy a inkasa 5. úvěrové a obchodní služby (úvěry podnikatelské, spotřební, hypoteční) 6. směnečné služby 7. bankovní záruky 8. odkup pohledávek 9. finanční leasing (financování vozidel) V devizové oblasti: 1. zřizování a vedení devizových běžných a termínovaných účtů 2. směnárenské služby 3. zahraniční dokumentární akreditivy a inkasa 4. hladké platy 5. šekové služby 6. bankovní záruky 7. směnečné služby 8. poskytování úvěrů 9. factoring, forfaiting Ostatní produkty a služby: 1. karetní služby (podle typů karet) 2. informační a poradenské služby 3. poskytování bankovních informací 4. výměna bankovek a mincí Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo příslušným orgánem omezeno, dočasně pozastaveno nebo zastaveno: žádné

10 8 GE Money Bank, a.s., Výroční zpráva 2013

11 Orgány vedení regulovaného konsolidačního celku 9 Orgány vedení regulovaného konsolidačního celku Kdo to tady všechno řídí.

12 10 GE Money Bank, a.s., Výroční zpráva 2013 Dozorčí rada, představenstvo a vedení GE Money Bank, a.s. k Dozorčí rada banky Funkce Ve funkci od Paul David Hurd Člen dozorčí rady Aleš Blažek Člen dozorčí rady Iva Hamouzová Člen dozorčí rady volený zaměstnanci K zanikla funkce v dozorčí radě Ivě Hamouzové; novým členem dozorčí rady byl ke dni jmenován Todd Lamar Smith (od předseda dozorčí rady). Představenstvo banky Funkce Ve funkci od Sean Morrissey Předseda představenstva Carl Normann Vökt Člen představenstva Jan Novotný Člen představenstva Divize Ředitel divize Funkce Ve funkci od Sean Morrissey Chief Executive Officer Řízení rizik Carl Normann Vökt Chief Risk Officer Komerční bankovnictví Jan Novotný Chief Commercial Banking Officer Compliance Martina Pecková Chief Compliance Officer Finanční Pavel Kodýtek* Chief Controller Právní Tomáš Černý Chief Legal Officer Produkty a marketing Ronald Boddy Chief Products & Marketing Officer Personální Radka Pekelská Chief Human Resources Officer Informační systémy Radim Šilhánek Chief Information Officer Interní audit Thomas Broadhurst Dodd Senior Manager Audit *pověřený řízením Finance Division

13 Orgány vedení regulovaného konsolidačního celku 11 Informace o členech dozorčí rady Aleš Blažek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 1998 nastoupil jako koncipient v advokátní kanceláři White & Case. Od roku 2000 pracoval jako ředitel právního oddělení Citibank v Praze, v roce 2002 se stal ředitelem právního oddělení Citibank pro střední a východní Evropu. V roce 2004 odešel do Londýna, kde zastával pozici zástupce ředitele právního oddělení pro region EMEA v Citigroup. V GE Money působí od roku 2007 ve funkci ředitele právního oddělení pro střední a východní Evropu. Od června 2008 je členem dozorčí rady GE Money Bank, a.s. Současně je členem České advokátní komory. Iva Hamouzová vystudovala VŠE v Praze, obor finance a úvěr. Svoji profesní kariéru zahájila ve Státní bance československé v odboru komerčních úvěrů. Do GE Money Bank, a.s., nastoupila v roce 1993 a za dobu svého působení zastávala řadu manažerských pozic v komerčním i retailovém bankovnictví, řídila řadu projektů a od prosince 2013 vedla Customer Service v Operations Division. V letech 2001 až 2011 byla ombudsmankou pro zaměstnance. Od února 2012 je členkou dozorčí rady GE Money Bank, a.s., volenou zaměstnanci. Paul David Hurd vystudoval Loughborough University, obor ekonomika. Začal pracovat v britské centrální bance, Bank of England, kde zodpovídal za regulaci a dohled nad bankami. Poté nastoupil do Standard Chartered Bank ve Velké Británii. Pro Standard Chartered pracoval 12 let, během nichž působil ve Velké Británii, Singapuru a Thajsku a zastával pozice v oblasti treasury managementu, řízení trhů a řízení rizik, včetně funkce Deputy Group Treasurer. V roce 2006 se stal součástí skupiny Cooperative Financial Services Group, v jejímž britském zastoupení působil jako Group Treasurer. V roce 2008 nastoupil do GE Capital na pozici výkonného ředitele Treasury & ALM Risk pro společnost GE Money. Od roku 2013 až do současnosti vykonává tuto funkci v GE Capital International. Od prosince 2013 je členem dozorčí rady GE Money Bank, a.s.

14 12 GE Money Bank, a.s., Výroční zpráva 2013 Informace o členech představenstva a vedení banky Sean Morrissey vystudoval University of Plymouth a má více než dvacet let zkušeností z bankovnictví a finančních služeb. Před příchodem do GE pracoval pro společnost Ford Credit Europe a pro skupinu BMW Financial Services, kde působil na manažerských pozicích v prodeji, marketingu, rozvoji a tréninku dealerů. Sean Morrissey nastoupil do GE v dubnu roku 2000, kde v rámci GE Money/GE Capital zastával vedoucí funkce, včetně řízení řady společností. Před příchodem do České republiky byl generálním ředitelem a předsedou představenstva Budapest Bank v Maďarsku, generálním ředitelem banky GE Money v Německu a generálním ředitelem společnosti GE Money v Dánsku. Od července 2011 je Chief Executive Officer a předsedou představenstva GE Money Bank, a.s. Carl Normann Vökt vystudoval Karl Franzens University v rakouském Grazu se specializací na finance a marketing. Věnoval se také studiu španělštiny, kterou studoval na Národní autonomní univerzitě v Mexico City. Od roku 2004 působil jako Chief Risk Officer v BPH Bank v Polsku. Během své sedmileté kariéry v BPH Bank nasbíral mnoho zkušeností s řízením, modelováním a upisováním rizik. V posledních třech letech se profesně zaměřil především na řízení rizik v segmentech velkých firem, SME i u retailových klientů. Působil v představenstvech i dozorčích radách několika firem a podílel se také na realizaci bankovních fúzí (např. PBK a BPH). Od listopadu 2012 zastává pozici Chief Risk Officer a od ledna 2013 je členem představenstva GE Money Bank, a.s. Jan Novotný pracuje v GE Money Bank, a.s., již od roku 2003, od té doby působil na několika pozicích. Začínal jako analytik komerčního bankovnictví, později se stal manažerem data týmu, vedl také vývoj produktů a nakonec i celý produktový management. V roce 2007 odjel v rámci skupiny GE Capital získávat zkušenosti do Singapuru, kde zastával pozici ředitele produktů pro malé a střední podniky pro oblast jihovýchodní Asie (Singapur, Filipíny, Thajsko, Čína). V následujícím roce se vrátil zpět do České republiky, kde postupně pracoval jako manažer segmentu mikro a malých podniků a posléze i jako ředitel celého segmentu malých a středních firem. Od května 2013 zastává pozici Chief Commercial Banking Officer GE Money Bank, a.s. a od prosince 2013 je členem představenstva GE Money Bank, a.s. Radim Šilhánek vystudoval obory informační technologie a bankovnictví na VŠE Praha a teoretické znalosti k financím získával také na Stockholm School of Economics. V oboru informačních technologií pracuje již více než 15 let a od roku 1999 pro skupinu GE. V roce 2001 implementoval finanční systémy v divizi GE European Equipment Finance v irském Dublinu. V České republice měl v rámci GE Money Bank, a.s., na starosti řízení technologických projektů, definici a realizaci IT strategie, vedl celou oblast projektového managementu a naposledy zodpovídal za provoz IT systémů. Od července 2012 zastává pozici Chief IT Officer v GE Money Bank, a.s.

15 Orgány vedení regulovaného konsolidačního celku 13 Radka Pekelská vystudovala Fakultu ekonomicko-správní a Dopravní fakultu Univerzity v Pardubicích. Poté pracovala pro americkou společnost Babcock & Wilcox na zavádění řídicího kontrolního systému pro elektrárnu ve Chvaleticích. Před příchodem do GE Money Bank, a.s., působila 11 let ve společnosti Tesco Stores ČR s.r.o., kde byla členkou představenstva a řídila lidské zdroje v České republice a na Slovensku. Má také dlouholeté zkušenosti s řízením lidských zdrojů v mezinárodních korporacích. Od června 2010 zastává pozici Chief Human Resources Officer GE Money Bank, a.s. Thomas Broadhurst Dodd vystudoval Manchesterskou metropolitní univerzitu a Warwickovu univerzitu. Má bohaté zkušenosti zejména v oblasti mezinárodního bankovnictví a auditu. Před nástupem do GE Money Bank, a.s., byl odpovědný za provádění inspekcí bank pro centrální banku Spojených arabských emirátů. Mimo jiné pracoval i pro české společnosti Expandia Finance a Expandia a. s. V květnu 2007 nastoupil na pozici senior manažer interního auditu GE Money Bank, a.s. Současně je členem českého Klubu ředitelů interních auditů. Tomáš Černý vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Před příchodem do GE Money Bank, a.s., působil pět let v pražském zastoupení mezinárodni advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges. Zaměřoval se zde zejména na oblast obchodního práva, bankovnictví a fúzí a akvizic. Před nástupem do Weil, Gotshal & Manges pracoval dva roky v poradenské společnosti Deloitte & Touche a v mezinárodní advokátní kanceláři Clifford Chance. Od dubna 2005 působil na pozici Chief Legal Counsel, od února 2009 zastával pozici Chief Legal & Compliance Officer a od srpna 2011 zastává pozici Chief Legal Officer GE Money Bank, a.s. Ronald Boddy vystudoval podnikání a management na University of Liverpool. V GE Money Bank, a.s., pracuje od roku 2010, kdy nastoupil na pozici ředitele kreditních karet. Zkušenosti čerpá z řady vysokých manažerských pozic, které zastával v Barclays, jedné z předních britských bank. V minulosti vytvořil například strategii mezinárodní expanze Barclaycard a řídil její plošné nasazení v Evropě a Asii. Do GE Money Bank, a.s. nastoupil v roce 2010 na pozici Manažer kreditních karet. Od ledna 2012 působil na pozici Chief Products Officer a od července 2013 zastává pozici Chief Products and Marketing Officer v GE Money Bank, a.s. Martina Pecková vystudovala Fakultu řízení a informatiky na Žilinské univerzitě. Před svým nástupem do GE působila v Dexia Banka Slovensko v oblasti marketingu a kontrolingu. V roce 2001 nastoupila do GE, kde zastávala řadu manažerských pozic v České republice a ve Velké Británii. V letech 2003 až 2006 byla členkou představenstva GE Money Multiservis, a. s. Od května 2006 působila v GE Money Bank, a.s., na manažerských pozicích v oblasti financí a produktů. V roce 2010 nastoupila na pozici Senior Manager Compliance a od srpna 2011 zastává pozici Chief Compliance Officer GE Money Bank, a.s.

16 14 GE Money Bank, a.s., Výroční zpráva 2013 Organizační schéma k Představenstvo banky S. Morrissey, J. Novotný, C. N. Vökt Dozorčí rada P. D. Hurd, A. Blažek, I. Hamouzová Chief Executive Officer S. Morrissey Internal Audit Department Senior Manager Audit T. Dodd Risk Division Chief Risk Officer C. N. Vökt Commercial Banking Division Chief Commercial Banking Officer J. Novotný Retail Sales Department Compliance Division Chief Compliance Officer M. Pecková Shared Services Center Finance Division Chief Controller P. Kodýtek* Communication Department Legal Division Chief Legal Officer T. Černý Products & Marketing Division Chief Products & Marketing Officer R. Boddy Human Resources Division Chief Human Resources Officer R. Pekelská Information Technologies Division Chief Information Officer R. Šilhánek *pověřený řízením Finance Division

17 Zpráva představenstva 15 Zpráva představenstva Shrnutí všeho podstatného.

18 16 GE Money Bank, a.s., Výroční zpráva 2013 V roce 2013 se regulovaný konsolidační celek (skupina GE Money) zaměřil na plnění cílů, které vyplývají z jeho dlouhodobé strategie, zejména na: Silná kapitálová pozice, dobrá likvidita a zodpovědný přístup k úvěrování umožnily GE Money dosáhnout významných úspěchů: Podporu klientů prostřednictvím kvalitní a široké sítě poboček a bankomatů, společně se silnou telefonickou a on-line podporou. Zjednodušování produktů a procesů s cílem stát se pro naše klienty a obchodní partnery rychlejší a vstřícnější společností. Poskytování široké škály kvalitních a inovativních produktů a služeb klientům, občanům, drobným podnikatelům a malým a středním podnikům. Česká republika procházela velkou část roku 2013 ekonomickou recesí, která v kombinaci s přirozeně vysoce konkurenčním sektorem finančních služeb skupině GE Money krátkodobě omezila obchodní příležitosti. GE Money Bank, a.s., potvrdila v rámci skupiny svou pozici silné a stabilní banky, která je spolehlivým partnerem pro své klienty. Čistý zisk skupiny GE Money mírně poklesl o 8,7 % na 3,9 miliardy korun, přičemž další finanční ukazatele zůstaly na velmi dobré úrovni. Skupina GE Money: Objem nezajištěných spotřebitelských úvěrů dosáhl 41,7 miliardy korun. Velký zájem klientů o optimalizaci svých měsíčních výdajů podpořila i nabídka konsolidace půjček bez poplatků. Nový objem Konsolidace úvěrů se meziročně zvýšil o 12,4 %. Objem hypotečních úvěrů ke konci roku 2013 dosáhl 17,8 miliardy korun. GE Money Bank, a.s., nabídla hypotéky bez poplatků a dál tak zvýšila jejich atraktivitu. Úvěry na nákup vozidel v objemu 6,3 miliardy korun představují největší část aktiv společnosti GE Money Auto, s.r.o. Celkový objem úvěrů komerčním klientům činil 35,8 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 4,2 %. Objem nově poskytnutých úvěrů na investice vzrostl dokonce o 5,1 % a další růst se očekává i v roce 2014 se vstupem banky do segmentu komerčních nemovitostních úvěrů. Udržela vysokou likviditu na úrovni 29,6 miliardy korun. Zvýšila kapitálovou přiměřenost na 23,7 %. Zvýšila vlastní kapitál banky o 10,6 % na 38,1 miliardy korun. Poskytla úvěry klientům v objemu 114,3 miliardy korun. Vklady klientů činily 93,7 miliardy korun. Udržela silný poměr úvěrů vůči vkladům v čisté hodnotě 104 %. Rozšířila věrnostní program bene+ a vyplatila klientům na odměnách téměř 50 milionů korun. Získala 5 ocenění pro své produkty v soutěži Zlatá koruna.

19 Zpráva představenstva 17 Rok 2013 v bankovnictví můžeme označit za rok rozvoje a inovací bezkontaktního placení. GE Money Bank, a.s., se rozhodla nabízet co nejširší škálu nových platebních metod. Od ledna 2013 tak mohou klienti využívat k placení bezkontaktní platební nálepky Pay Pass a Kartu v mobilu v kreditní i debetní variantě, která využívá technologii NFC. Klienti si nyní mohou do svých chytrých telefonů nahrát až tři platební karty prostřednictvím technologie Over the Air, tedy přímo přes mobilní síť operátora O2. Zřízení služby je tak pro klienty podstatně rychlejší a komfortnější než dřív. Platební Kartu v mobilu nabídla GE Money Bank, a.s., jako první v Česku všem klientům bez omezení a je tak jedinou bankou na českém trhu, která klientům nabízí všechny dostupné typy mobilního placení. Produktové inovace přinesly bance řadu významných ocenění. V prestižní soutěži Zlatá koruna v roce 2013 výrazně uspěly moderní platební metody. Bezkontaktní platební nálepka se stala Novinkou roku, v kategorii Karty zvítězila Karta v mobilu (s technologií NFC), stříbrnou medaili ve stejné kategorii získala Bezkontaktní nálepka. Mezi podnikatelskými úvěry ocenila porota třetím místem produkt Rámec finanční jistota při nákupu zemědělské půdy. Velký úspěch si připsal běžný účet Genius Gratis jako nejlepší finanční produkt roku v Ceně veřejnosti, tedy absolutní vítěz mezi všemi produkty. Úspěch v soutěži Zlatá koruna je důkazem, že naši klienti i celý bankovní trh dokážou ocenit naše odhodlání být dál inovátory českého bankovního trhu. V roce 2013 se GE Money Bank, a.s., dařilo i nadále zvyšovat počet otevřených běžných účtů, zejména díky bezplatnému účtu Genius Gratis. Ke konci roku 2013 využívalo tento účet s nejširší nabídkou služeb bez poplatků více než 220 tisíc klientů. Loajalitu našich klientů odměňuje program bene+ nejrozšířenější věrnostní program u platebních karet na českém trhu. V roce 2013 jsme jej inovovali a ke stávajícímu schématu odměn za nákupy u partnerů programu bene+ nově přidali i desítky akčních slev u partnerů bene+ a dalších obchodníků. Klienti GE Money Bank, a.s., mohou získávat slevové kupony v bankomatech, přes mobilní aplikaci, na webu programu bene+ nebo je dostanou poštou společně s papírovým výpisem z účtu. Za necelých pět měsíců od spuštění této novinky si jen v bankomatech GE Money Bank, a.s., klienti vytiskli téměř půl milionu kuponů. V roce 2013 získali klienti na odměnách téměř 50 milionů korun. Představenstvo GE Money Bank, a.s., je s výsledky skupiny GE Money za rok 2013 spokojeno. Navzdory náročné ekonomické situaci, která ovlivňovala její podnikání většinu roku 2013, zůstala silná a stabilní, posílila svou kapitálovou přiměřenost, udržovala velmi dobrou likviditu a nadále zajistila důsledné kontroly při uzavírání nových úvěrových smluv a provozní činnosti. Chtěli bychom poděkovat všem klientům za jejich důvěru a věrnost, partnerům za podporu a všem zaměstnancům za usilovnou práci. Sean Morrissey, předseda představenstva Carl Normann Vökt, člen představenstva Jan Novotný, člen představenstva

20 18 GE Money Bank, a.s., Výroční zpráva 2013 Celková výše aktiv a poskytnutých úvěrů Celková aktiva (mil. Kč) Úvěry klientům brutto (mil. Kč) Kapitálová přiměřenost 23,7 % Kapitálová přiměřenost 20 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % Provozní náklady k výnosům 39,7 % Provozní náklady k výnosům 42,4 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

21 Zpráva představenstva 19 Počet platebních karet Inovativní metody placení Počet vkladových účtů a klientů Počet vkladových účtů Počet klientů

22 20 GE Money Bank, a.s., Výroční zpráva 2013 Portfolio komerčních úvěrů a spotřebitelských konsolidací Komerční úvěry Konsolidace úvěrů Nové objemy vybraných produktů Konsolidace úvěrů Komerční úvěry Hypotéky Obchodní síť Počet bankomatů Počet obchodních míst

23 Zpráva představenstva 21 Vybrané ekonomické ukazatele Meziroční Meziroční Skupina GEM Skupina GEM GEMB GEMB změna změna Skupina GEM GEMB Kapitálová přiměřenost 23,68% 20,02% 23,83% 20,56% 18,30% 15,88% Tier ,56% 13,37% Tier ,96% -83,77% Souhrnná výše regulatorního kapitálu (mil. Kč) ,54% 13,35% Splacený základní kapitál v obchodním rejstříku (mil. Kč) ,00% 0,00% Povinné rezervní fondy (mil. Kč) ,74% 0,00% Emisní ážio (mil. Kč) ,00% 0,00% Nerozdělený zisk z předchozích období (mil. Kč) ,85% 15,59% Nehmotný majetek jiný než goodwill (mil. Kč) ,34% -4,82% Kapitálový požadavek celkem ,17% -2,18% Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku ,76% -2,41% Kapitálový požadavek k operačnímu riziku ,84% -0,42% Skupina GEM GEMB Skupina GEM GEMB Rentabilita průměrného kapitálu 12,05% 11,40% 15,38% 13,84% Rentabilita průměrných aktiv 2,83% 2,63% 3,03% 2,73% Správní náklady na 1 zaměstnance (tis. Kč) Aktiva na 1 zaměstnance (tis. Kč) Čistý zisk na 1 zaměstnance (tis. Kč) Počet zaměstnanců

24 22 GE Money Bank, a.s., Výroční zpráva 2013

25 Výhled na rok Výhled na rok 2014 Jak bude a co nás čeká.

26 24 GE Money Bank, a.s., Výroční zpráva 2013 Po dvojité recesi, kterou si ekonomika prošla v letech 2009 až 2013, bude rok 2014 s největší pravděpodobností ve znamení návratu k hospodářskému růstu. Přední analytici očekávají, že česká ekonomika letos poroste zhruba dvouprocentním tempem, a to díky silnějšímu exportu a solidním výsledkům průmyslu. Tento růst je podstatným obratem v okolním prostředí a my doufáme, že oživení vnese do myšlení i chování podniků i domácností čerstvou dávku důvěry. Díky těmto faktorům v kombinaci s naší silnou kapitálovou a likvidní pozicí jsme připraveni, ochotni a otevřeni podporovat růst a další rozvojové aktivity našich klientů. Vzhledem k tomu, že jsme skupina se silnou kapitálovou pozicí, dobrou likviditou a robustním řízením rizik, bude i nadále naší prioritou být odpovědnou úvěrovou institucí, která se rovněž snaží pomáhat komunitě, v níž žijeme a pracujeme. Letos hodláme pokračovat v podpoře programů finančního vzdělávání pro menší děti a nadále aktivně působit v oblasti společenské odpovědnosti firem prostřednictvím iniciativy GE Volunteers. V jejím rámci naši pracovníci v roce 2013 odpracovali člověkodnů v rámci nezištné dobrovolnické podpory obecně prospěšných a dalších organizací po celé České republice. V roce 2014 se budeme nadále soustředit na to, abychom úspěšně rozvíjeli vzájemně výhodné vztahy s klienty, aby naše produkty byly i nadále relevantní ve vztahu k potřebám našich klientů a abychom nadále přizpůsobovali naši společnost potřebám stále dynamičtějšího trhu. Budeme pokračovat v realizaci naší strategie, abychom byli srozumitelnějším, důvěryhodným a stabilním obchodním partnerem jak pro naše stávající, tak samozřejmě i pro potenciální klienty. Budeme i nadále zavádět nové, jednodušší a inovativnější produkty a služby, abychom zajistili plnění potřeb našich klientů a zároveň vyhověli neustále se zvyšujícím regulačním požadavkům. Věříme, že hospodářský růst, který se očekává v roce 2014, povede ke vzniku mnoha příležitostí pro naše klienty i pro naše vlastní podnikání, a jsme přesvědčeni, že jsme připraveni přetavit tyto příležitosti do dalšího úspěšného roku pro naši skupinu, naše klienty i další organizace, které podporujeme v rámci našich programů v oblasti společenské odpovědnosti firem.

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 , Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedy představenstva 1 OBSAH 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 OBSAH 1 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Hospodářské výsledky regulovaného konsolidačního celku

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GE Money Bank 2 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Úvodní slovo 1 Obsah 1 Úvodní slovo 5 Společenská odpovědnost 11 Obchodní výsledky regulovaného konsolidačního

Více

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s.

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. s dětmi Obsah C I T I B A N K V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 3 Úvod Zpráva představenstva Statutární orgány Citibank a.s. organizační struktura 2003 Dopis předsedy představenstva

Více

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě - 2 - I. Obecná část - 3 - Úvod Rok 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Organizační struktura banky 3. Řízení bankovních rizik 4. Ochrana banky před zneužitím při legalizaci výnosů

Více

Výroční zpráva 2009. Make it simple. It s easy with UniCredit.

Výroční zpráva 2009. Make it simple. It s easy with UniCredit. Výroční zpráva 2009 Make it simple. It s easy with UniCredit. My, lidé z UniCredit, se zavazujeme k vytváření udržitelné hodnoty pro naše klienty. Jako přední evropská banka podporujeme rozvoj místních

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 06 07 0809 1011 12 Československá obchodní banka, a. s. MMIX Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Banka inspirovaná klienty

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Banka inspirovaná klienty VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Banka inspirovaná klienty Výroční zpráva 2013 Banka inspirovaná klienty 2 Obsah Klíčové ekonomické ukazatele 3 Seznamte se s Raiffeisenbank a.s. 4 Významné události roku 2013 5 Slovo

Více

Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb. Výroční zpráva 2011

Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb. Výroční zpráva 2011 Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb Výroční zpráva 2011 Život nám den co den klade do cesty nové výzvy a nabízí nové příležitosti. Stejně tak denně napadne každého z nás nový příběh, který

Více

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012 Jasné odpovědi pro skutečné výhody Výroční zpráva 2012 Letošní výroční zprávu UniCredit Bank Czech Republic, a.s., provázejí pozitivní zpětné vazby od klientů, kterým den co den poskytujeme konkrétní

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2014 2 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C V Ý R 0 Č N 1 Z R Á V A C T L M 2 0 1 3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 IČ: 250 85 689 DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

7 0 0 a 2 v rá p í z n roč ý V F P P Výroční zpráva

7 0 0 a 2 v rá p í z n roč ý V F P P Výroční zpráva Výroční zpráva principy skupiny PPF Jasná strategie Strategie PPF je postavena na jasně stanovených pilířích odvětví, trhů a aspirativních cílů zaměřených na systematický vývoj a tvorbu hodnoty. Profesionální

Více

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s.

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti,

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s., je univerzální pojišťovnou, která se zaměřuje na poskytování služeb především v oblasti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2007 2011 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2011 2010 1 2009 1 2008 1 2007 1 Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII 05 06 0708 09 10 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Československá obchodní banka, a. s. MMVIII IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Právní forma: Registrace: Den zápisu:

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS)

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Výroční zpráva 2009 2011 2009 2011 Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele 2009 2008 2007 Bilanční suma 892 598 881

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 01 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU 02 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 18 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko Česká republika Francie Indie Norsko Itálie CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 257 080 111, fax: +420 257 080 128 cetelem@cetelem.cz www.cetelem.cz Obsahová část: Public

Více

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva 2014 2014

Výroční zpráva 2014 2014 2014 Výroční zpráva 2014 Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele mil. Kč 2014 2013 2012 2011 2010 Bilanční suma 902

Více