VÝROČNÍ ZPRÁVA o.s. MC PETRKLÍČ za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o.s. MC PETRKLÍČ za rok 2010"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o.s. MC PETRKLÍČ za rok 2010 Mateřské centrum Petrklíč, občanské sdružení, člen Sítě Mateřských center Adresa: Sokolovská 580, Sedlčany, Web: Tel.: Statutární zástupce: členové rady matek Bankovní spojení: /0300 IČO: Občanské sdružení zaregistrováno u Ministerstva vnitra dne

2 Obsah Úvodní informace Jaký byl rok Prostory mateřského centra Programy mateřského centra Služby mateřského centra Projekty a kampaně mateřského centra Vedení, zaměstnanci a dobrovolníci mateřského centra Poděkování Vize na rok

3 ÚVODNÍ INFORMACE o organizaci Mateřské centrum Petrklíč je občanské sdružení řazené mezi neziskové organizace. Bylo založeno v roce 2000 a působí v sedlčanském regionu. V současné době sídlí v objektu bývalých městských jeslí v Sedlčanech. Statutární orgánem sdružení je Rada matek volená členskou základnou vždy na jeden rok. Od roku 2002 jsme členy Sítě Mateřských center v ČR. cíle naší činnosti Hlavním cílem činnosti sdružení je provozování Mateřského centra Petrklíč v Sedlčanech jako místa, které nabízí plnohodnotné trávení volného času a vzdělávání pro děti i rodiče. Naše centrum slouží i jako kontaktní a relaxační místo, které umožňuje rodičům z našeho regionu navázat a pěstovat vzájemné kontakty, upevnit si společenské a sociální vazby jako prevenci sociální izolace během pobytu na mateřské či rodičovské dovolené. Děti se spolu s rodiči zúčastňují řady zajímavých aktivit a kreativních programů a osvojí si nové dovednosti, naleznou u nás nové kamarády a ty nejmenší si přirozeně si zvyknou na dětský kolektiv před vstupem do předškolního výchovného zařízení. Cílem sdružení je rovněž zastupovat zájmy rodičů a dětí, respektovat jejich individuální odlišnosti a názory a podporovat všestranný rozvoj jejich osobností. K naplnění svých cílů sdružení spolupracuje se státními orgány a institucemi, s orgány místní samosprávy, se vzdělávacími institucemi, s podobně zaměřenými institucemi i s fyzickými a právnickými osobami. Sdružení vede přehledné účetnictví, finanční prostředky pro naplňování svých cílů sdružení shromažďuje vlastní činností, oslovováním dárců a sponzorů, žádostmi o dotace a granty a pořádáním benefičních akcí. cílová skupina Naší hlavní cílovou skupinou jsou rodiče (popř. prarodiče) s malými dětmi. V současné době má naše sdružení 15 aktivních členů z řad rodičů a cca 40 tzv. nečlenů (rodiče, kteří se pravidelně zúčastňují našich aktivit). Řada dalších návštěvníků se zúčastňuje našich mimořádných akcí nebo nepravidelně našich dopoledních programů. zaměstnanci Od počátku fungování sdružení spolupracujeme s Úřadem práce v Příbrami, který nám v rámci Veřejně prospěšných prací umožňuje pravidelně vytvářet pracovní místa pro zaměstnance zajištující provoz centra. V roce 2010 byly na plný úvazek v rámci VPP zaměstnány 2 zaměstnankyně a 8 zaměstnankyň je zaměstnáno (většinou na menší úvazky a DPČ) v rámci dvouletého vzdělávacího projektu Klíč k práci po mateřské dovolené, který je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. spolupráce s místní samosprávou a místními spolky Naše dlouholetá spolupráce se zástupci městského úřadu a se zastupiteli města Sedlčany je aktivní a na velmi dobré úrovni. Město Sedlčany nám od roku 2004 pro provozování centra poskytuje prostory bývalých Městských jeslí. Naše MC se kromě poskytování unikátních prorodinných služeb pro občany Sedlčan a okolních obcí všestranně snaží co nejlépe reprezentovat město Sedlčany. Dále spolupracujeme např. s MŠ Šafaříkova, Klubem Velká Kobra, ZUŠ v Sedlčanech, Městskou knihovnou ad. 3

4 JAKÝ BYL ROK 2010 Rok 2010 byl pro nás především rokem jubilejním, ve kterém MC Petrklíč oslavilo kulaté desáté narozeniny. Při této příležitosti proběhla v červnu velká Zahradní slavnost s bohatým programem, které se zúčastnili nejen stávající členové, příznivci a přátelé Petrklíče, ale i řada bývalých členů včetně některých zakladatelek sdružení. Akci podpořili účastí i zástupci města a spřátelených organizací. Na slavnost navazovala výstava mapující desetiletou činnost centra, která proběhla v prostorách Městské knihovny v červenci a srpnu. Jako každoročně se naše centrum zapojilo do řady projektů a kampaní pořádaných Sítí mateřských center a spřátelenými místními organizacemi. S projektem Děti a Charta Země jsme uspěli s žádostí o grant z Humanitárního Fondu Středočeského kraje. V tomto roce rovněž proběhla správní reforma činnosti organizace, byly přijaty a aktualizovány potřebné vnitřní předpisy, řády a směrnice. Byly upraveny podmínky členství tak, aby členové byli motivováni k aktivnímu zapojení se do činnosti sdružení a zároveň mohli čerpat členské výhody. Dále byl zaveden status nečlena, který může centrum pravidelně navštěvovat za zvýhodněných podmínek. Všichni zaměstnanci byli proškoleni v BOZP a absolvovali kurz první pomoci. Od září došlo k rozšíření pravidelné provozní doby, abychom vyšli vstříc maximu zájemců o využití našich služeb, dále se průběžně upravovaly a vylepšovaly vnitřní prostory s cílem plně využít všechny prostorové kapacity centra a přizpůsobit je potřebám malých i velkých návštěvníků. Byly zahájeny tradiční jazykové kroužky pro děti (angličtina) i dospělé (angličtina, francouzština a němčina) a dětský taneční kroužek, který se těší velkému zájmu. Konec roku byl pak zakončen tradiční velkou vánoční besídkou. 4

5 PROSTORY MATEŘSKÉHO CENTRA Město Sedlčany nám od roku 2004 pro provozování centra laskavě poskytuje prostory bývalých Městských jeslí. MC slouží rodičům a dětem od nejmladšího batolecího věku až po školáky. Centrum bylo v roce 2010 otevřeno pro veřejnost každý všední den od 9-12 hodin, v úterý do 17 hodin. V době letních prázdnin bylo centrum otevřeno každé úterý a čtvrtek. Mimořádné akce se konaly i mimo běžnou provozní dobu (obvykle odpoledne nebo i o víkendu), aby se jich mohlo zúčastnit maximum zájemců. Pro dětské návštěvníky centra je připravena velká vnitřní herna s bohatou výbavou hraček, her a didaktických pomůcek, dále nově upravená menší herna s klidným koutkem i pro nejmenší děti a dále nově upravená místnost, která může sloužit jako spací koutek pro nejmenší, herna nebo malá učebna. Pro rodiče je zde učebna, která byla nově vybavena pro potřeby vzdělávacího projektu Klíč k práci. Zázemí centra umožňuje rodičům zajistit dětem během pobytu v centru veškeré potřeby (včetně kuchyňky a spacího koutku). K centru také patří venkovní hřiště. 5

6 PROGRAMY MATEŘSKÉHO CENTRA Dopolední programy Každé dopoledne nabízíme malým i velkým návštěvníkům účast na pravidelném dopoledním programu, které připravují dobrovolnice z řad členek a pravidelných návštěvníků. Mezi dopolední programy patří: výtvarná činnost kreslení, malování, modelování hudební zpívání písniček s doprovodem hudebních nástrojů pohybová tanečky na známé písničky, pohybová říkadla pohádky loutkové, maňáskové, stínohry pečení pro malé i velké Mimořádné akce výlety a exkurze za poznáním či zážitkovými aktivitami výlet do ZOO v Plzni, do Záchranné stanice Votice, hledání podkladu na zámku Radíč sportovní činnosti jarní a podzimní jízdy na koních, šipkovaná, kuličkiáda každoroční tradiční akce karneval, čarodějnice, oslava dětského dne, lampionový průvod za sv. Martinem, mikulášská nadílka, vánoční besídka, focení dětí kulturní aktivity - návštěvy divadel, vystoupení dětí z MŠ 6

7 Vzdělávací a zájmové kroužky besedy a přednášky pro rodiče se zaměřením na rodinu, vzájemné vztahy rodičů a dětí, výchovnou problematiku, ekologickou výchovu, zdravovědu výukové program pro děti jazykové kroužky pro děti i dospělé pohybové a kreativní kroužky pro děti předporodní kurzy vedené porodní asistentkou cvičení pro maminky SLUŽBY MATEŘSKÉHO CENTRA Hlídání dětí Každý pracovní den dopoledne mají rodiče možnost nechat si pohlídat své děti. Hlídání je možno využít po dobu maximálně 4 hodin a maximálně 10 pracovních dní v měsíci. Hlídány mohou být děti od 1,5 roku, maximálně 5 dětí ve skupině. O děti pečuje k tomu určená pracovnice. Vzdělávání V rámci projektu Klíč k práci po mateřské dovolené Základy práce na PC Anglický jazyk pro začátečníky i pokročilé Péče o dítě od 3 do 15 let Asistentka vedoucího pracovníka Práce na PC pro pokročilé Tvorba blogu a úprava fotografií Osobnostní rozvoj Semináře, besedy a pracovně právní poradny Jazykové kroužky Německý jazyk pro začátečníky Francouzština pro mírně pokročilé Angličtina pro pokročilé Angličtina pro děti V rámci projektu Krok k zaměstnání Sítě mateřských center se zaměstnankyně Lenka Bučinská zúčastnila rekvalifikačního kurzu Péče o děti ve věku od 3 do 15 let. Zaměstnankyně Marcela Marcínová, Hana Kubištová, Monika Vlásková, Hana Dlouhá a Lenka Bučinská se zúčastnily 40 hodinového kurzu První pomoci. 7

8 PROJEKTY A KAMPANĚ MATEŘSKÉHO CENTRA Klíč k práci po mateřské dovolené I v roce 2010 jsme pokračovali ve vzdělávacím projektu Klíč k práci po mateřské dovolené. Tento projekt je plně financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST a ze státního rozpočtu ČR. Vedoucí projektu: Ludmila Hegerová Děti a Charta Země podpořeno Humanitárním Fondem SK Dotací od Středočeského kraje jsme financovali náklady spojené s každodenním provozem MC. Z částky Kč jsme hradili nákup výtvarných pomůcek a didaktických pomůcek, kancelářské potřeby, vstupné, cestovné, školení a besedy, drobný materiál. Koordinátorky projektu: Lenka Bučinská a Ludmila Hegerová Putovní výstava fotografií Jak se žije v mateřských centrech Středočeského kraje, aneb MC jako služba rodině Pod záštitou radní pro sociální oblast Mgr. Zuzany Jenstchke Stöcklové a s přispěním fondu hejtmana MUDr. Davida Ratha zahájila Síť mateřských center putovní výstavu fotografií z archivu mateřských center Středočeského kraje, do které se zapojilo i naše mateřské centrum. Cílem výstavy bylo přiblížit široké veřejnosti práci mateřských center jako poskytovatele kompletních služeb pro rodinu. Masopustní celorepubliková kampaň mateřských center Masopust držíme, nic se nevadíme Síť Mateřských center podporuje návrat lidových tradic do místních komunit. Masopust ( carnevale ) patří k významným událostem tradičního kalendářního roku nejen v Evropě. Bývá to příležitost upozornit hravou a nevázanou formou na nešvary lidské společnosti i příležitost ke společné zábavě v obcích. Tradiční i netradiční masopustní reje v roce 2010 pořádalo kolem 50ti mateřských center. Naše centrum se do kampaně připojilo akcemi Masopustní průvod v maskách městem Sedlčany a Dětským karnevalem, dále pečením masopustních koblih a výrobou masek. Projekt Lukášek v Městské knihovně Sedlčany Výstava výtvarných prací a zamyšlení obyvatel regionu doslova všech věkových kategorií. Slavnostní vernisáž se uskutečnila v dubnu a výstava byla přístupná v provozní době knihovny. Celkem se do projektu zapojilo 16 institucí včetně našeho mateřského centra. Zodpovědná osoba: Hana Kubištová 8

9 Táta dneska frčí kampaň sítě mateřských center Naše mateřské centrum se do této kampaně připojilo Zahradní slavností konanou dne , které se zúčastnilo i mnoho tatínků s dětmi. V prostorách Petrklíče byly vystaveny obrázky tatínků, které malovaly naše děti. Zodpovědné osoby: rada matek a zaměstnanci Měsíc pro rodinu aneb Rodinné prázdniny nemusí být otrava ani nuda kampaň městské knihovny v Sedlčanech Naše mateřské centrum se do této kampaně zapojilo výstavou mapující 10 let činnosti MC Petrklíč. Zodpovědná osoba: Hana Kubištová 9

10 VEDENÍ, ZAMĚSTNANCI A DOBROVOLNÍCI MATEŘSKÉHO CENTRA Zaměstnanci na VPP v roce 2010 pracovní smlouva na 1 úvazek Marcela Marcínová koordinátorka MC(do ) Hana Kubištová koordinátorka MC (do ) Marcela Marcínová provozní MC (od ) Zaměstnanci v rámci projektu Klíč k práci po MD Ludmila Hegerová - vedoucí projektu (PS - 1 úvazek) Hana Veverková - asistentka vedoucí projektu (PS - 0,6 úvazek) Petra Belková - koordinátorka projektu (DPČ - 0,25 úvazek) Lucie Krausová - ekonomka projektu (DPČ 0,25 úvazek) Monika Vlásková - hlavní pečovatelka (PS - 1 úvazek) Lenka Bučinská - pečovatelka (DPČ - 0,5 úvazek) Hana Dlouhá - pečovatelka (DPČ 0,5 úvazek) Lektoři programů Hana Dlouhá lektorka tanečního kroužku (DPP) Členové rady v roce 2010 (dobrovolnická činnost) Hana Veverková předsedkyně sdružení, web Ludmila Hegerová - místopředsedkyně sdružení, koordinátorka projektů, web Petra Belková publicita sdružení (od ) Lenka Bučinská Soňa Jandová (od ) Miroslava Moudrá a Tereza Kuchařová (do ) Účetní sdružení Ing. Jitka Jandáková 10

11 PODĚKOVÁNÍ Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří jakýmkoliv způsobem přispívají k dobrému chodu MC Petrklíč a hlavně maminkám, které se aktivně zapojují nejen do pravidelných programů. Za spolupráci Městský úřad Sedlčany, Síť mateřských center, ZUŠ Sedlec-Prčice, Mgr. Jitka Kořínková - výuka AJ, Eva Budilová výuka NJ a FJ, Klub Velká Kobra, Městská knihovna Sedlčany, ZŠ Sedlčany, Chateau Radíč s.r.o., Hana Dlouhá - lektorka tanečního kroužku pro děti, Simona Sůsová lektorka cvičení pro maminky, 2.ZŠ Propojení a MŠ Sedlčany spolupráce při praxi frekventantek rekvalifikačního kurzu Péče o děti od 3 do 15 let Za finanční podporu Městský úřad Sedlčany - poskytnutí prostor, Úřad práce Příbram - dotace pracovních míst, MPSV a ESF financování vzdělávacího projektu Klíč k práci po MD, Středočeský kraj dotace na činnost centra projekt Děti a Charta Země, Povltavské mlékárny, a.s., Kvítko pí. Nečadová, František Skalický, Pejšův mlýn Sedlčany Za propagaci Sedlčanský kraj, Příbramský deník, Hubatá černoška Za materiální podporu Technické služby s.r.o., Pekařství - Bejšovec, Výrobna lahůdek Třešňák Vojkov, Červenýpekařství, cukrářství - Týnec nad Sázavou, Zemanka - Bio pekárna Oříkov, Řeznictví Dvořák, Samba Servis, LOKKI International s.r.o., Egmont ČR s.r.o., Zdeněk Kopka, Jiří Vlásek, Hračky DUO Sport, Bobo blok s.r.o., Solná jeskyně Sesame Sedlčany, Medové pečivo Hejhal Počepice, Pekařství Vodička Příbram, Ke Kořenům s.r.o., Chateau Radíč s.r.o., Drogerie Mrázková, Ovoce-zelenina Vlková, Restaurace: Colorado, U Jiráčků, Na Růžku a Vyšehrad 11

12 VIZE NA ROK 2011 Jako každý rok, i v tomto chceme naplňovat naše cíle tak, aby naše služba veřejnosti byla co nejširší a zároveň co nejefektivnější. Naším přáním je poskytovat i v roce 2011 prorodinné služby tak, abychom uspokojili všechny naše zájemce, návštěvníky a příznivce a umožnili jim i jejich rodinám jak účast na mnoha hodnotných pravidelných i mimořádných programech a akcích, tak i trávení příjemného a poklidného času v našem centru. V tomto roce opět žádáme o dotaci z Humanitárního Fondu Středočeského kraje s projektem s příznačným názvem Otevřeno pro rodinu, který si klade za cíl nabídnout veřejnosti řadu aktivit spojujících malé i velké členy rodiny a dále zrealizovat pravidelný cyklus přednášek a besed s dětským lékařem a psychologem. Jako v předchozích letech pokračujeme v aktivní spolupráci se Sítí mateřských center, v projektu Lukášek i dalších komunitních a regionálních aktivitách. V roce 2011 bude centrum pokračovat i v tradici pravidelných dopoledních programů, mimořádných akcí a zájmových i jazykových kroužků. Plánujeme další rozšíření nabídky našich služeb, například o masáže pro dospělé, ale i o praktické semináře o masážích miminek. Rovněž chceme ve spolupráci s Ochranou fauny ČR i nadále realizovat v centru jejich edukační programy zaměřené na poznání a ochranu přírody, plánujeme také řadu besed, které tématicky vychází vstříc zájmům našich návštěvníků (zdravá výživa, cannisterapie, zdravověda atd.). Jako je každý rok nový a jiný, tak jsou rok od roku noví a jiní i rodiče a děti, kteří navštěvují naše centrum. Přesto se k nám mnozí vracejí i po letech, ať už s mladšími dětmi, nebo i s těmi většími, nejen za vzpomínkou, ale i za aktuální nabídkou našich prorodinných služeb. Věříme, že i v roce 2011 získáme nové členy a příznivce a ti stávající nám zachovají přízeň, protože se Petrklíč stal jejich velkou rodinou. Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme Vám co nejpříjemnější rok 2011! Členové rady MC Petrklíč 12

VÝROČNÍ ZPRÁVA MC PETRKLÍČ za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA MC PETRKLÍČ za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA MC PETRKLÍČ za rok 2008 Mateřské centrum Petrklíč, občanské sdružení, člen Sítě Mateřských center Adresa: Sokolovská 580, 264 01 Sedlčany, Web: http://petrklic.wordpress.com e-mail: mcpetrklic@seznam.cz,

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2006 Úvod Na začátku našeho působení jsme se často setkávaly s otázkou, co je mateřské centrum, proč by mělo být i v našem městě. V současné době už jistě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel. 773 270 271, 724 050 492 IČO 270 50 432 jablickomc@seznam.cz http://jablickomc.rajce.idnes.cz www.jablicko.estranky.cz

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 člen Sítě MC v ČR www.materska-centra.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 25 Tel.: 732 249 15, 68 459 559 www.mc.dobris.net mc.dobrisek@tiscali.cz Obsah Úvodní slovo.....str.3 Kdo jsme a co nabízíme?... str.4 Historie

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM KRTEČEK. Výroční zpráva 2013

MATEŘSKÉ CENTRUM KRTEČEK. Výroční zpráva 2013 MATEŘSKÉ CENTRUM KRTEČEK Výroční zpráva 2013 Slovo úvodem Rok 1013 byl pro MC Krteček významný - v září jsme oslavili kulaté 10. narozeniny; náročný - museli jsme se přestěhovat do nových, výrazně menších

Více

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 I. Úvodní slovo Julia Kristeva v rozhovoru s Pavlou Stańkovou Kőpplovou, (časopis Instinkt, říjen 2008) na otázku Co nejdůležitějšího může dát matka svým dětem? Možnost milovat. Možnost,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2 SLOVO ÚVODEM Rodinné centrum Pexeso je komunitní prostor se sociálním programem. Je to prostor, v němž se lze potkat, seznámit, získat informace, zabavit se, realizovat své nápady, učit se novým věcem,

Více

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují Mateřské centrum Na zámečku Výroční zpráva Nové Město nad Metují 2011 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Spolupráce 5. Výhled

Více

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2013 V jubilejním desátém roce své existence naše občanské sdružení slavnostně otevřelo sál v rekonstruované budově Komunitního centra OÁZY, rozjelo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. Úvodní slovo Na konci města stál. Začátkem ledna přišla k Radka. Zaklepala a zeptala se:,, kdo v tobě přebývá? A z se ozvalo: Já Věrka Škudlilka,

Více

Mateřské centrum Parníček

Mateřské centrum Parníček Mateřské centrum Parníček Lysá nad Labem Zřizovatel: Občanské sdružení Pro dětský úsměv VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ÚVOD Občanské sdružení Pro dětský úsměv, jehož hlavní činností je provoz Mateřského centra Parníček

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013-2014 V Berouně 27. října 2014 Č.j. 82 /2014 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční

Více

Výroční zpráva 2010. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2010. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2010 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 Obsah Obsah...2 Úvodní slovo...3 Poslání...5

Více

Kulturní a mateřské centrum Barrandov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Kulturní a mateřské centrum Barrandov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Kulturní a mateřské centrum Barrandov OBSAH ÚVODEM...2 PŮVOD MATEŘSKÝCH CENTER 3 NAŠE HSTORE...4 BARRANDOVSKÉ KULTURNÍ A MATEŘSKÉ... 5-7 NAŠE POSLÁNÍ...8 NAŠE CÍLE...8 LETEM ROKEM...9-11 SEZÓNNÍ AKCE...12-14

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový

Více

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s handicapem a jejich rodiny Kdo dělá dobře jinému, dělá nejvíce dobrého samému sobě nikoli v tom smyslu, že dostane za to odměnu, nýbrž protože

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek Výroční zpráva 2002 Klub maminek Balónek Kontaktní a identifikační data KMB Název občanského sdruţení: Klub maminek Balónek Číslo a datum registrace: II/S-OVS/1-32013/97-R, Ministerstvo vnitra, 26.2.1997

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava. za rok 2013

Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava. za rok 2013 Chelčického 4, 702 00 Ostrava tel.: +420 737 505 288 email: info@eico.cz www.eico.cz Zpráva o činnosti občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava za rok 2013 Slovo na úvod Vážení a milí přátelé a čtenáři

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více