Výroční zpráva Stránka 1 z 29

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014. Stránka 1 z 29"

Transkript

1 Výroční zpráva 2014 Stránka 1 z 29

2 Obsah 1. Kontaktní a identifikační data 3 2. Poslání, důvod existence a cíle organizace 3 3. Stručná historie 3 4. Orgány organizace a členská základna Orgány v roce Volby v roce 2014 do orgánů MAS 5 5. Zaměstnanci a spolupracovníci 7 6. Spolupráce, členství v krajských a celorepublikových organizacích Národní síť místních akčních skupin České republiky, o. s. (NS MAS) Krajská síť místních akčních skupin ČR Moravskoslezského kraje Činnost v roce Realizace Strategického plánu LEADER na období Příprava MAS a jejích orgánů na standardizaci MAS Dokončit strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období Připravit se finančně, personálně i odborně na nové období Rozvíjet partnerství a spolupráci v území, projekty MAS Finanční zpráva Záměry organizace na příští rok Poděkování 29 Stránka 2 z 29

3 1. Kontaktní a identifikační data Název organizace: Místní akční skupina Hrubý Jeseník Spisová značka: L vedená u Krajského soudu v Ostravě Sídlo organizace: Zámecké nám. 19/4, Bruntál Statutární zástupce: Vladimír Jedlička, předseda IČ: Telefon: Číslo účtu: / 0800 Webové stránky: Datová schránka: q3bib34 2. Poslání, důvod existence a cíle organizace P o s l á n í Přispívat vlastní činností k dosahování obecného blaha formou komunitně vedeného místního rozvoje, prostřednictvím metody Leader. D ů v o d e x i s t e n c e Sdružování členů, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy, za účelem naplňování zájmu o rozvoj a péči o region. C í l e vykonávat činnosti vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji regionu připravovat společné strategie rozvoje území, koordinovat je a realizovat jejich naplňování sdružovat a zastupovat zájmy svých členů, partnerů a příznivců rozvíjet a koordinovat partnerství a spolupráci mezi všemi subjekty regionu přinášet do regionu nové myšlenky a podněty, inovativní postupy a řešení svou činnost opírat o historickou a kulturní minulost regionu 3. Stručná historie Jednou z cest, jak rozvíjet venkovský region, je spolupráce mezi podnikatelskými, neziskovými a veřejnými subjekty, které v regionu působí, a které se společně podílí na jeho rozvoji. Tato spolupráce v minulosti vyústila v založení místní akční skupiny (MAS), neziskové organizace, jejímž hlavním posláním je mnohostranná podpora rozvoje venkovského území. Organizace vznikla v roce 2006 zejména z podnětu obcí. V roce 2009 získala MAS Hrubý Jeseník podporu z Programu rozvoje venkova na realizaci společné strategie rozvoje venkovského území 13 obcí, kterou využívala až do konce roku 2014 na realizaci projektů žadatelů i vlastní činnost. Stránka 3 z 29

4 Na konci roku 2014 se MAS Hrubý Jeseník sloučila s MAS Nízký Jeseník a rozrostla se tak na celkem 28 obcí. 4. Orgány organizace a členská základna Místní akční skupina Hrubý Jeseník je spolek, jehož strukturu tvoří tyto orgány: Valná hromada, Výbor, Kontrolní komise a Výběrová komise. V čele Výboru stojí předseda a místopředseda Orgány v roce 2014 V a l n á h r o m a d a Nejvyšším orgánem sdružení Místní akční skupiny Hrubý Jeseník je Valná hromada, která je shromážděním členů sdružení, z nichž každý má v hlasování Valné hromady jeden hlas. Stav členské základny MAS Hrubý Jeseník v roce 2014 Členská základna je složena ze zástupců veřejné, neziskové a podnikatelské sféry, přičemž zastoupení členů veřejné sféry nesmí překročit 49 %. Počet členů činil v roce celkem 29, z toho 11 členů zastupuje veřejný sektor a 18 soukromý sektor. V roce 2014 proběhly komunální volby, proto se zastoupení některých členských obcí změnilo. Proto uvádíme v případě těchto i jiných změn oba zástupce v pořadí původní a nový. Veřejný sektor: 11 členů Delegovaný zástupce 1. Sdružení obcí Vrbenska Bc. Radka Chudová 2. Obec Rudná pod Pradědem Radomír Tománek, starosta 3. Obec Světlá Hora Václav Vojtíšek, starosta 4. Město Andělská Hora Miroslav Novotný, starosta 5. Obec Staré Město Antonín Směšný a Richard Šanda, starosta 6. Obec Oborná Ing. Stanislav Moškoř, starosta 7. Město Bruntál Vladimír Jedlička, místostarosta 8. Obec Nové Heřminovy Radek Sijka, starosta 9. Obec Nová Pláň Ing. Ladislav Kozáček 10. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace Ing. Zuzana Urbanková a Ing. Jan Meca 11. Základní škola a mateřská škola Karlovice Ing. Rostislav Němec, ředitel Soukromý sektor: 18 členů z toho podnikatelé: 4 členové Delegovaný zástupce 12. Darop servis, a.s. Ing. Josef Novák, předseda představenstva 13. Gastro Anděl, s.r.o. Marie Macháňová 14. SKI Annaberg, s.r.o. Petr Drápala, jednatel Stránka 4 z 29

5 15. Jantar s r.o. Ing. Stanislav Slovák, CSc z toho fyzické osoby: 3 členové 16. Ing. Lubomír Klaban 17. Bc. Ivana Metelková 18. Ing. František Struška z toho neziskové organizace: 11 členů Delegovaný zástupce 19. LIGA o.s. Bc. Jana Juřenová 20. Spolek Přátelé Vrbenska Karel Michalus 21. Help-in,o.p.s. Mgr. Jana Hančilová 22. Sbor dobrovolných hasičů Široká Niva Alena Mátéová 23. SK Anaberg Petr Drápala ml. 24. JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, středisko Bruntál Radek Řepka 25. Actaea - společnost pro přírodu a krajinu Mgr. Kateřina Kočí 26. Sdružení přátel OA a SZŠ Bruntál Hana Zerzavá 27. Amatérský cyklistický spolek DRAK VRBNO Alena Mlynářová 28. Římskokatolická farnost Bruntál Karel Pechke 29. Občanské sdružení PRO Vrbno Romana Rusková V ý b o r Výbor je výkonným orgánem MAS Hrubý Jeseník, v roce 2014 pracoval ve složení: 1. Ing. František Struška, předseda 2. Ing. Josef Novák, DAROP, a.s. Bruntál 3. Bc. Radka Chudová, obec Karlova Studánka K o n t r o l n í k o m i s e Složení kontrolní komise v roce 2014: 1. Antonín Směšný, Staré Město, předseda 2. Alena Mátéová, Sbor dobrovolných hasičů Široká Niva 3. Petr Drápala, Sportovní klub Annaberg V ý b ě r o v á k o m i s e 1. Ing. Lubomír Klaban 2. Michal Kafura 3. Ing. Pavla Müllerová 4. Ing. Petra Kostková 5. Mgr. Renata Rychlíková 4.2. Volby v roce 2014 do orgánů MAS Dne proběhla Valná hromada a volby do orgánů MAS po schválené fúzi: V ý b o r Výbor MAS má nově 9 členů. Do Výboru MAS Byly zvoleny tyto subjekty: 2. Město Bruntál Vladimír Jedlička předseda výboru Stránka 5 z 29

6 3. Město Horní Benešov Michal Blažek místopředseda výboru 4. Sdružení obcí Vrbenska Bc. Radka Chudová člen výboru 5. Obec Dvorce Jan Božovský člen výboru 6. Jiří Mikšík stavebniny Jiří Mikšík člen výboru 7. DAROP servis a.s. Ing. Josef Novák člen výboru 8. Ing. František Struška Ing. František Struška člen výboru 9. Občanské sdružení Hornobenešovsko Ing. Daniel Ludvíček člen výboru 10. Spolek paní a dívek Olga Vojáčková člen výboru K o n t r o l n í k o m i s e Kontrolní komise má nově 5 členů. Valná hromada schválila do kontrolní komise tyto subjekty. 1. Dobrá věc o. s. Ing. Marek Jelínek předseda komise 2. Obec Křišťanovice Jitka Rozkošná člen komise 3. Sdružení dobrovolných hasičů Široká Niva Alena Mátéová člen komise 4. SK Annaberg Petr Drápala st. člen komise 5. Agropodnik Dvorce a.s. Soběslav Sedláček člen komise V ý b ě r o v á k o m i s e Výběrová komise má nově 9 členů. 1. Střední průmyslová škola a OA Bruntál Ing. Jan Meca předseda komise 2. Obec Leskovec nad Moravicí Simona Hovadíková člen komise 3. Bc. Michal Kafura -- člen komise 4. Mgr. Renata Rychlíková -- člen komise 5. Ing. Lubomír Klaban -- člen komise 6. Ing. Michaela Rysová -- člen komise 7. Ing. Petra Kostková -- člen komise 8. Hobes s.r.o. Silvie Ludvíčková člen komise 9. Michaela Mecová -- člen komise Stránka 6 z 29

7 Valná hromada Zaměstnanci a spolupracovníci V roce 2014 pracovali v oceláři MAS tito zaměstnanci: Manažer organizace Projektový manažer Bc. Ivana Metelková Mgr. Zdeněk Macrineanu Externí účetní firma Účetní kancelář Eva Bílá Bc. Eva Bílá 6. Spolupráce, členství v krajských a celorepublikových organizacích MAS Hrubý Jeseník je členem Národní sítě místních akčních skupin České republiky, o. s. a Krajské sítě místních akčních skupin ČR Moravskoslezského kraje. MAS Hrubý Jeseník je také členem Sdružení pro geopark Jeseníky, je součástí orgánů sdružení, jmenovitě Rady. Stránka 7 z 29

8 6.1. Národní síť místních akčních skupin České republiky, o. s. (NS MAS) V České republice je v současnosti 180 místních akčních skupin, které jsou povětšinou sdruženy v Národní síti Místních akčních skupin České repliky, která sdružuje místní akční skupiny jako samostatné právnické osoby. Cílem Národní sítě MAS je sdružovat a hájit zájmy MAS pracujících ve prospěch venkova. Týnec nad Sázavou: Valná hromada NS MAS ČR 2014 Stránka 8 z 29

9 Členové a náhradníci Výboru NS MAS k : Zdroj: Výroční zpráva NS MAS ČR NS MAS se již v roce 2012 aktivně zapojila do vyjednávání podmínek na příští programovací období, a pokračovala v tom i v loňském roce. Uvádíme výňatky Výroční zprávy NS MAS za rok 2014 (www.nsmas.cz): Stránka 9 z 29

10 Místní akční skupiny včetně té naší nezůstaly stát stranou tohoto dění a samy se na vyjednávání podílely ať již samotnou účastí na jednáních nebo finanční podporou vyjednávacího týmu. Pocity z vyjednaných podmínek jsou však mezi MAS rozporuplné. Již nyní víme, že nastavení dotací bude odlišné od předchozího období, a že nebude možné financovat projekty, na jaké jsme byli zvyklí. Operační programy se s potřebami venkovských území spíše míjí a většina financí je nasměrována do velkých měst. Horké diskuse mezi členy NS MAS také probíhají na téma zachování metody Leader, která se podle řady z nich v operačních programech vůbec nenachází. MASky tak mají dělat Leader bez Leaderu, přičemž metoda Leader* je základní princip, na jehož základě MAS vůbec vznikly. Věříme však, že samy MASky resp. místní lidé najdou způsob, jak do místních projektů Leader naroubovat, vždyť lidé ne venkově jsou neskutečně vynalézaví. * Metoda LEADER Metoda Leader vznikla jako iniciativa EU již v roce 1991 s cílem pomáhat rozvoji venkovských oblastí cestou spolupráce místních lidí. U nás se tato iniciativa uplatňuje od roku Ke vzniku iniciativy LEADER vedly především tyto cíle: zmírnit zvyšující se rozdíly v životní úrovni mezi městy a venkovem, zamezit devastaci venkova a jeho přírodních zdrojů, zachovat jeho kulturní dědictví, zamezit odchodu venkovanů do měst, podporovat venkov přímo z rozpočtu EU bez výrazných finančních ztrát, zapojit do rozvoje venkova místní lidi metoda zdola-nahoru (bottom-up). Metoda LEADER se řídí sedmi principy: 1. Venkovské území se dohodne na koncepci místního rozvoje (strategie území), 2. V území je vytvořeno partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem (MAS), 3. Rozhodování o provádění strategií místního rozvoje náleží MAS, tedy místním lidem 4. Strategie je navrhována a prováděna ve spolupráci lidí z různých odvětví místního hospodářství, 5. Jsou využívány inovační přístupy k řešení problémů území, 6. Projekty jsou založeny na spolupráci místních lidí a subjektů, 7. Vznikají sítě místních partnerství. Stránka 10 z 29

11 6.2. Krajská síť místních akčních skupin ČR Moravskoslezského kraje Na území Moravskoslezského kraje působilo v roce 2014 celkem 12 MAS. 7. Činnost v roce 2014 Ve výroční zprávě za rok 2013 byl nastaven rámcový plán činnosti, jehož plnění bylo předmětem činnosti MAS v roce Realizace Strategického plánu LEADER na období Rok 2014 měl být rokem, kdy již bude dobíhat realizace posledních projektů žadatelů a my se budeme moci plně věnovat přípravě na nové období. Tak trochu navíc tedy mohla být vyhlášena poslední výzva k předkládání projektových žádostí o dotaci z ušetřených finančních prostředků. V ý z v a Počet přijatých žádostí: 9 Počet schválených žádostí: 4 Název žadatele Název projektu Místo realizace Celkové výdaje Požadovaná dotace Středisko volného času Bruntál, příspěvková organizace Galerie Freud & Thal D.A.T.L. complet s.r.o. Zkrášlovací spolek Suchá Rudná Stanice z blízka Bruntál Za uměním a historií do radostného údolí Studie obnovy a využití kulturní památky budovy bývalého zemského soudu č. p. 681 Bruntál Bruntál Kaple Suchá Rudná Světlá Hora Stránka 11 z 29

12 Celkem Celkem bylo v rámci realizace strategie od roku 2009 podpořeno 41 projektů v celkové hodnotě 44,4 mil. Kč, z toho dotace činila 25,8 mil. Kč. Do poloviny roku 2015 musí být ukončeny všechny projekty a pak se již bude hodnotit a evaluovat. Už se na to moc těšíme Příprava MAS a jejích orgánů na standardizaci MAS Aby se MAS mohla zapojit do nového programového období, musí splnit určité podmínky. Jednou z nich je získání certifikátu, který je nutný pro získání dotace na realizaci nové strategie. Celý proces přípravy hodně zkomplikovala informace o tom, že sousední MAS Nízký Jeseník má existenční problémy, protože z ní odchází 4 obce. Tím by nesplnila limit minimálního počtu obyvatel, a zjednodušeně řečeno by jako MASka musela skončit. Proto se začala zvažovat možnost fúze, která v orgánech obou MAS našla podporu. Další věcí, kterou bylo nutné řešit, bylo přizpůsobení stanov a orgánů MAS novému občanskému zákoníku, a aby to nebylo tak jednoduché zároveň se stanovy i orgány a jejich fungování muselo přizpůsobit metodice standardizace MAS. Také musely proběhnout volby. To všechno pak musely schválit Výbory, Valné hromady, Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF), Rejstříkový soud a kdoví, kdo ještě. Podmínkou pro nové období je také vedení účetnictví, proto MAS musela na účetnictví přejít z vedení daňové evidence. F ú z e Když fúze získala podporu v orgánech MAS, bylo nutné vyjednat možnost fúze i na SZIF. Fúze nezapadala do úřednických kolonek, informační systémy se hroutily. Bylo tedy nutné uspořádat výpravu do Prahy, aby to na SZIF vyjednala. Zde již na nás čekala přesila, která na nic nečekala a pustila se do nás, ale my se nedali. Nakonec se podařilo dojednat, že se to tedy nějak vymyslí a udělá, ale že je k tomu potřeba hromada různých papírů: Zveřejnit informaci o fúzi v obchodním věstníku Sepsat Zprávu o důsledcích fúze Sepsat smlouvu o fúzi Navrhnout nové stanovy Připravit závěrky Sepsat Hlášení o změnách ke všem projektům MAS atd., atd. Když jsme to vše měli, na druhý pokus to schválily Valné hromady obou MAS, přičemž na té první probíhal boj o název nástupnické MAS. Po schválení fúze již společná Valná hromada zvolila nové zástupce do orgánů MAS. Stránka 12 z 29

13 Fúze obou spolků je účinná od , přičemž nástupnickým spolkem je MAS Hrubý Jeseník a MAS Nízký Jeseník zaniká. V roce 2015 bude pokračovat proces na přípravu standardizace zápisem nových stanov do spolkového rejstříku a po vyhlášení výzvy podání žádosti o certifikaci MAS Dokončit strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období Jak již bylo uvedeno výše, příprava nového programovacího období na národní úrovni se táhne již od roku 2012, a proto není divu, že o něco méně dlouho se připravuje i naše nová strategie. I v době, kdy se píše tato zpráva (květen 2015), stále nemáme finální podobu metodik, podle kterých se má strategie zpracovávat. Zpracování strategie ovlivnila i proběhlá fúze, kdy bylo nutné již rozpracované strategie obou MAS sloučit a sjednotit, a některé závěry přehodnotit a přepracovat. Dokončení strategie do konce roku 2014 tedy zatím nebylo reálně možné Připravit se finančně, personálně i odborně na nové období I zde bylo plnění úkolu závislé na podmínkách přípravy nového období. Financování se naštěstí podařilo zajistit z různých projektů, ale na navýšení počtu lidí již nezbylo. Během roku jsme se zúčastnili celé řady vzdělávacích akcí, které nabídly alespoň sledovat průběžný stav přípravy nového období a směrování operačních programů Rozvíjet partnerství a spolupráci v území, projekty MAS V roce 2014 MAS Hrubý Jeseník realizoval několik projektů. Hlavní projekt MAS Hrubý Jeseník: Strategický plán LEADER MAS Hrubý Jeseník VESNIČKAMI POD HORAMI K DOMÁCÍMU ŠTĚSTÍ ( resp. 2015) Poskytovatel dotace: SZIF, r. č. projektu: 08/005/41100/780/ Cíl: Zlepšení podmínek k životu obyvatel území MAS. Stručné zhodnocení: Cíle projektu je dosahováno prostřednictvím realizace Strategického plánu Leader (SPL), kde byly definovány 4 základní priority MAS: 1. Rozvoj podnikatelského prostředí, 2. Rozvoj trvale udržitelného cestovního ruchu, 3. Zlepšení vybavenosti a vzhledu sídel, 4. Obnova historického a kulturního dědictví. Rok 2014 měl být posledním rokem realizace strategie, ale nakonec bylo období prodlouženo do Prováděné činnosti: Cíle a Priority SPL jsou naplňovány prostřednictvím realizace jednotlivých Fichí. Fiche byly navrženy na základě provedených analýz a dalších strategických dokumentů v území. Specifické cíle jsou Stránka 13 z 29

14 dosahovány postupně realizací jednotlivých projektů v daném roce na základě vyhlášených výzev. Projekty jsou financovány z Programu rozvoje venkova. Stav projektu: Projekt je v realizaci. Předpokládané ukončení: Bruntál: Obnova Farní uličky.. MAS Hrubý Jeseník byla v průběhu roku 2014 zapojena s dalšími partnery do několika dalších projektů: Integrovaná strategie rozvoje území MAS Hrubý Jeseník Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj v rámci programu Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje Cíl: Šlo o pilotní projekt Místní akční skupiny Hrubý Jeseník se zásadním vlivem na územní rozvoj venkova (oblast Bruntálsko a Vrbensko), který byl zpracován a realizován jako společný rozvojový projekt MAS HJ a obcí přináležejících do MAS HJ, včetně zpracování střednědobé koncepce rozvoje území na období v souladu s podmínkami Národního strategického plánu LEADER Stránka 14 z 29

15 Stručné zhodnocení: Projekt byl realizován od roku 2013 do konce roku 2014, do doby uskutečnění fúze MAS Hrubý a MAS Nízký Jeseník. Prováděné činnosti: V rámci projektu proběhla organizace přípravy tvorby strategie, sběr dat, analýza současného stavu, prognóza možného vývoje a návrh možných řešení, analýza předběžné vize. Výstupy byly projednávány v pracovních skupinách. Stav projektu: Projekt byl ukončen. Bruntál: Projednávání analytické části Projekt Cesty kvetoucí alejí Cíl: Zlepšení prostředí v obcích. Stručné zhodnocení: Projekt s názvem Cesty kvetoucí alejí, který nám přinesl největší radost, byl realizován ve spolupráci s obcí Staré Město, kdy se nám podařilo získat část financí ze zdrojů ERA, v rámci programu ERA pomáhá regionům. Prováděné činnosti: Projekt byl zaměřen na zlepšení prostředí v obcích výsadbou kvetoucích stromů, na kterém se podíleli samotní obyvatelé regionu. V rámci projektu byla vysazena kvetoucí alej kolem chodníku u silnice mezi obcí Staré Město a městem Bruntál. Chodník pomáhá lidem překonat nástrahy frekventované komunikace při cestách do práce i dětí do školy, je tedy zajištěna funkčnost a bezpečnost, zbývalo už jen celkově zlepšit prostředí. Proto byla kolem chodníku vysázena alej kvetoucích sakur, která Stránka 15 z 29

16 pomohla zlepšit životní prostředí kolem státní silnice a zpříjemnit cesty lidem pod kvetoucími stromy. Celkem bylo vysázeno 26 sakur. Staré Město: Slavnostní osazení informační tabule. Alej také leží na 50. rovnoběžce severní šířky, která byla vyznačena i v chodníku. Rovnoběžka jde z východu od Kamčatky přes Mongolsko, dále Kirgízskou stepí, Charkovem a Krakowem. Na českém území prochází obcemi: Holasovice, Sosnová, Lichnov, Oborná, Bruntál, Staré Město, Sobotín, Rapotín, Bratrušov, Písařov, Verměřovice, Dolní Dobrouč, Libochavy, Brandýs nad Orlicí, Choceň, Moravany, Kostěnice, Pardubice, Kouřim, Říčany, Průhonice, Praha 12, Nižbor, Slabce, Mýtina. Dále pokračuje směrem na západ přes Německo, Lucembursko, Lamanchským průplavem přes atlantický oceán do Ameriky, přes Winipeg do Tichého oceánu a zpět na Sachalin a do Asie. Stav projektu: Projekt je ukončen. Stránka 16 z 29

17 MAS Hrubý Jeseník také zpracovala informační tabuli, která byla umístěna přímo u aleje: Stránka 17 z 29

18 Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (MOS) Poskytovatel dotace: Tento projekt realizuje Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Mikroregionem Slezská Harta a je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B Cíl: Cílem projektu je vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR. Spojení obcí umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby, a tím získat pro obce a města další finanční prostředky pro jejich rozvoj. Stručné zhodnocení: Tento velice časově a obsahově náročný projekt nás zaměstnával po celý rok. V rámci projektu jsme se zúčastnili zahajovací konference v Praze, seminářů a celé řady jednání se starosty a dalšími zástupci území v definovaných oblastech školství, zaměstnanost, sociální služby a odpadové hospodářství. Projekt pomohl nastartovat spolupráci obcí v území a rozběhly se debaty o dalším směřování této spolupráce, která vyústila dohodou na vytvoření svazku obcí na území ORP Bruntál. Bruntál: Setkání starostů Stránka 18 z 29

19 Prováděné činnosti: MAS do projektu byla zapojena prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří se podíleli na zpracování Strategie území správního obvodu ORP Bruntál v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, zaměstnanosti a podpory podnikání. Strategie byla zpracována širším řešitelským týmem za přispění starostů obcí ORP Bruntál a dalších subjektů. Účelem strategie bylo vymezit a definovat ve 4 oblastech možnosti meziobecní spolupráce ve správním obvodu ORP, a to včetně návrhu možných řešení. Strategie má sloužit též k hledání dobrých praxí a prostoru pro úspory nákladů nebo zvýšení kvality v těchto 4 oblastech pomocí meziobecní spolupráce. Stav projektu: Projekt je v realizaci. Předpokládané ukončení: Listopad MAS, jako nástroj pro efektivní chod úřadů (ECHÚ) Poskytovatel dotace: Projekt MAS, jako nástroj pro efektivní chod úřadů je financován ze zdrojů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a jeho nositelem je Sdružení místních samospráv ČR (SMS). Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B Cíl: Upevnit postavení obcí a menších měst, což znamená prohloubení vzájemné spolupráce s místními akčními skupinami. Stručné zhodnocení I zde jsme byli zapojeni jako zaměstnanci MAS Hrubý Jeseník, která se také podílí na spolufinancování projektu. Prováděné činnosti Cílem projektu je upevnit postavení obcí a menších měst, což znamená prohloubení vzájemné spolupráce s místními akčními skupinami. Tyto aktéry rozvoje venkova totiž SMS vnímá jako významnou platformu strategického rozvoje území a také příležitost pro naplnění cílů užší spolupráce obcí pro efektivnější veřejnou správu. Jednou z hlavních zásad sdružení je princip rovnosti všech členů, meziobecní solidarita a také otevřená diskuse. Stránka 19 z 29

20 V rámci projektu bude kromě jiného zpracován dodatek ke strategiím MAS zaměřený na meziobecní spolupráci a spolupráci MAS. Stav projektu: Projekt je v realizaci. Vzpomínky na budoucnost evaluace a monitoring strategického plánování MAS Moravskoslezského kraje Poskytovatel dotace: SZIF, registrační číslo projektu: 15/022/4210a/780/ Cíl: Cílem projektu spolupráce 10-ti MAS Moravskoslezského kraje bude návrh metodického rámce procesu evaluace. Stručné zhodnocení: Rozvoj spolupráce a předávání zkušeností mezi 10 MAS Moravskoslezského kraje. Prováděné činnosti: Na základě shromážděných podkladů bude vypracován návrh metodiky evaluace především pro posuzování dopadu Strategických plánů LEADER (dále jen SPL ) realizovaných v letech Stránka 20 z 29

21 (2015) na území jednotlivých MAS Moravskoslezského kraje. Z navržené metodiky vyplyne minimálně 10 ukazatelů pro nastavení účinného mechanismu monitoringu a evaluace. Stav projektu: Projekt je ukončen. Štramberk: Koordinační schůzka projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hrubý Jeseník (SCLLD) Poskytovatel dotace: MMR. Povinné aktivity pro zkvalitnění tvorby a komunitní projednání SCLLD byly finančně podpořeny v rámci OPTP. Projekt s názvem Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hrubý Jeseník byl podpořen pod registračním číslem CZ.1.08/3.2.00/ Cíl: Vytvoření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období (SCLLD) a její schválení v rámci nositele strategie, tzn. MAS. Stručné zhodnocení: V rámci dalších kroků přípravy SCLLD budou v průběhu projektu nebo v době jeho udržitelnosti provedeny další předepsané požadavky, vč. schválení strategie v rámci organizace nositele strategie a zveřejnění strategie online v Databázi strategií. Stránka 21 z 29

22 Praha, Mze: Seminář k tvorbě SCLLD Prováděné činnosti: Vytvoření SCLLD v rozsahu požadovaném Výzvou, tzn. pracovní verze strategie obsahující minimálně kroky 1-7 stanovené touto výzvou, tj. analytickou část strategie, stanovení cílů a návrh konkrétních opatření. Zveřejnění verze strategie k připomínkám na stránkách "Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj". Stav projektu: Projekt je ukončen. 8. Finanční zpráva Od přešla organizace z vedení daňové evidence na účetnictví. V ý s l e d o v k a Účet Název Konečný stav NÁKLADY Kč % 501 Spotřeba materiálu ,09 1, Materiál režijní 3.Etapa 30, Kancelářské potřeby 1.Etapa 790, Kancelářské potřeby 2.Etapa 3 572, Kancelářské potřeby 3.Etapa , Materiál na opravy a udržování 1.Etapa 47, Spotřeba energie ,00 1, Spotřeba energie (vyúčtování za r.2013) 1 806, Vodné 1. Etapa 200, Vodné 2. Etapa 125, Vodné 3. Etapa 495,00 Období až Stránka 22 z 29

23 Teplo na vytápění 1. Etapa 5 200, Teplo na vytápění 2. Etapa 3 250, Teplo na vytápění 3. Etapa 4 950, Osvětlení 1. Etapa 1 400, Osvětlení 2. Etapa 875, Osvětlení 3. Etapa 645, Komíny 3. Etapa 500, Cestovné ,00 1, Cestovné 1.Etapa 6 369, Cestovné 2.Etapa 4 164, Cestovné 3.Etapa 9 995, Cestovné MAS 1 052, Náklady na reprezentaci 4 622,00 0, Náklady na reprezentaci 1.Etapa 418, Náklady na reprezentaci 2.Etapa 144, Náklady na reprezentaci 3.Etapa 4 060, Ostatní služby ,60 32, telefonní hovory 1.Etapa 3 432, telefonní hovory 2.Etapa 3 415, telefonní hovory 3.Etapa 4 263, Poštovné 1.Etapa 943, Poštovné 2.Etapa 163, Poštovné 3.Etapa 1 136, Ostatní služby 1.Etapa , Ostatní služby 2.Etapa , Ostatní služby 3.Etapa , Ostatní služby - CKA , Ostatní služby OPTP , Ostatní služby MAS 5 245,00 Projekt: Cesty kvetoucí alejí Dotace: MMR, projekt CLLD Ostatní služby ISU MSK ,00 Dotace MSK: projekt ISU Vzdělávání a školení 3. Etapa 650, Vzdělávání a školení 1 200, Nájem 1.Etapa 1 684, Nájem 2.Etapa 1 061, Nájem 3.Etapa 1 488, Nájem MAS 0, Fin.spoluúcast "MAS jako nástroj spolupráce ,60 Projekt: ECHU 521 Mzdové náklady ,00 46, Mzdové náklady OPTP , Mzdové náklady 1. Etapa , Mzdové náklady 2.Etapa ,00 Stránka 23 z 29

24 Mzdové náklady 3.Etapa , Mzdové náklady MAS 2 010, Zákonné sociální pojištění ,00 14, Zákonné sociální pojištění OPTP , Zákonné sociální pojištění 1. Etapa , Zákonné sociální pojištění 2. Etapa , Zákonné sociální pojištění 3. Etapa , Zákonné zdravotní pojištění OPTP , Zákonné zdravotní pojištění 1. Etapa , Zákonné zdravotní pojištění 2. Etapa 3 889, Zákonné zdravotní pojištění 3. Etapa , Zákonné sociální náklady 4 050,00 0, Zák. soc. náklady Kooperativa OPTP 1 036, Zákonné soc. nákl. Kooperativa 1. Etapa 605, Zákonné soc. nákl. Kooperativa 2. Etapa 181, Zákonné soc. nákl. Kooperativa 3. Etapa 2 228, Ostatní dane a poplatky 200,00 0, Správní poplatky 2.Etapa 100, Správní poplatky 3.Etapa 100, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 152,00 0, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 152, Ostatní pokuty a penále 110, nedoplatek a penále na pojistném - OSSZ 110, Jiné ostatní náklady 3 679,74 0, Náklady úctu u České spořitelny 3 572, Dan z úroku - Česká spořitelna 107, Ostatní finanční náklady 0,40 0, Ostatní finanční náklady 0, Poskytnuté členské příspěvky ,00 0, Poskytnuté členské příspěvky 1.E , Poskytnuté členské příspěvky 3.E 1 000,00 Celkem (Náklady) ,83 99,99 VÝNOSY Kč % 602 Tržby z prodeje služeb ,00 1, Tržby z prodeje služeb MAS ,00?? 644 Úroky 564,39 0, Úrok kredit České spořitelny 564, Přijaté příspěvky zúčt. mezi org. složk ,00 10, Přijaté příspěvky - ISU MAS r ,00 Příspěvky obcí Přijaté příspěvky - ISU MSK r ,00 Dotace MSK: projekt ISU 682 Přijaté příspěvky (dary) ,00 1, Přijaté příspěvky (dary) - CKA ,00 Dar: Projekt Cesty Stránka 24 z 29

25 684 Přijaté členské příspěvky ,00 15, Přijaté členské příspěvky , Provozní dotace ,49 70, Dotace SZIF 1.Etapa , Dotace SZIF 2. Etapa , Dotace SZIF 3. Etapa , Dotace OPTP ,00 Celkem (Výnosy) ,88 100,00 Celkem ZISK (-ztráta) ,05 RENTABILITA (zisk / náklady) 19,80% kvetoucí alejí Dotace SZIF: Projekt SPL - režie MAS Dotace MMR: projekt CLLD R o z v a h a Rozvaha hovoří o stavu hospodaření k Období až Úcet Název Počáteční stav Obrat MD Obrat Dal Konečný stav Aktiva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , , Pokladna 458, , , , Pokladna 1. etapa 0, , ,00 0, Pokladna 2. etapa 0, , ,00 0, Pokladna 3. etapa 0, , ,00 0, Pokladna FS 0,00 0,00 0,00 0, Pokladna MAS 458, , , , Úcty v bankách , , , , Účty v bankách 1. etapa 0, , , , Účty v bankách 2. etapa 0, , , , Účty v bankách 3. etapa 0, , , , Účty v bankách - CKA 0, , ,00 0, Účty v bankách - OPTP 0, , ,00 0, Účty v bankách MAS , , , , Účty v bankách ISU MSK ,00 0, , , Účty v bankách - FS 0,00 0,00 0,00 0, Peníze na cestě 0, , ,00 0,00 Stránka 25 z 29

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko Beskydy z. s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko Beskydy z. s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko Beskydy z. s. Obsah ÚVODNÍ ČÁST... 5 1 ÚVOD S POPISEM ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ... 5 1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINĚ... 5 1.1.1 Identifikace

Více

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [1] Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [2] Obsah 1. Úvod... 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost

Více

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 -

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 - Výroèní zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s. 2007 Obsah: 1. Úvod - 3-1.1 Vznik společnosti - 3-2. Organizační struktura společnosti - 6-2.1 Přehled orgánů společnosti - 6-2.1.1 Správní rada - 6-2.1.2 Dozorčí

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 3. pracovní návrh - květen 2015 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Charakteristika společnosti Orgány a personální zajištění o.p.s. Přehled činností v roce 2013 Členská základna Zpráva o hospodaření Stránka 1 z 13 Charakteristika společnosti:

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Bruntál v oblasti: ------------------------------------------- - předškolní výchovy a základního školství - sociálních služeb - odpadového hospodářství - zaměstnanosti

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Výroční zpráva Místní akční skupiny Brána Brněnska, o. s. za rok 2013 Úvodní slovo...2 Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s....3 Členská základna v roce 2013...5 Náplň

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 2020 (pracovní verze) MAS Železnohorský region

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 2020 (pracovní verze) MAS Železnohorský region OP Technická pomoc osa 8.3a Administrativní a absorpční kapacita cíl Konvergence, oblast podpory 8.3.2a Podpora absorpční kapacity Název projektu: Podpora vzniku komunitně vedeného místního rozvoje na

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

Výroční zpráva. Spolku pro obnovu venkova čr. od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L

Výroční zpráva. Spolku pro obnovu venkova čr. od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L Výroční zpráva Spolku pro obnovu venkova čr KSPOLEK PRO OBNOVU VEN OVA od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L Vítězové 18. ročníku soutěže Vesnice roku se 6. prosince 2012 sešli v

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Téma: Evaluace a monitoring Strategie MAS Schváleno: 14. květen 2015 Dokument Metodika evaluace a monitoringu strategie MAS vydaly místní akční

Více

Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor

Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o.p.s. / č. 17 / www.smarv.cz Vážení příznivci venkova,

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 Úlohou Rady galerií je reprezentovat sbírkotvorné galerie (muzea umění) s cílem napomáhat jejich rozvoji jako speciální části českého

Více