Výroční zpráva Stránka 1 z 29

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014. Stránka 1 z 29"

Transkript

1 Výroční zpráva 2014 Stránka 1 z 29

2 Obsah 1. Kontaktní a identifikační data 3 2. Poslání, důvod existence a cíle organizace 3 3. Stručná historie 3 4. Orgány organizace a členská základna Orgány v roce Volby v roce 2014 do orgánů MAS 5 5. Zaměstnanci a spolupracovníci 7 6. Spolupráce, členství v krajských a celorepublikových organizacích Národní síť místních akčních skupin České republiky, o. s. (NS MAS) Krajská síť místních akčních skupin ČR Moravskoslezského kraje Činnost v roce Realizace Strategického plánu LEADER na období Příprava MAS a jejích orgánů na standardizaci MAS Dokončit strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období Připravit se finančně, personálně i odborně na nové období Rozvíjet partnerství a spolupráci v území, projekty MAS Finanční zpráva Záměry organizace na příští rok Poděkování 29 Stránka 2 z 29

3 1. Kontaktní a identifikační data Název organizace: Místní akční skupina Hrubý Jeseník Spisová značka: L vedená u Krajského soudu v Ostravě Sídlo organizace: Zámecké nám. 19/4, Bruntál Statutární zástupce: Vladimír Jedlička, předseda IČ: Telefon: Číslo účtu: / 0800 Webové stránky: Datová schránka: q3bib34 2. Poslání, důvod existence a cíle organizace P o s l á n í Přispívat vlastní činností k dosahování obecného blaha formou komunitně vedeného místního rozvoje, prostřednictvím metody Leader. D ů v o d e x i s t e n c e Sdružování členů, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy, za účelem naplňování zájmu o rozvoj a péči o region. C í l e vykonávat činnosti vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji regionu připravovat společné strategie rozvoje území, koordinovat je a realizovat jejich naplňování sdružovat a zastupovat zájmy svých členů, partnerů a příznivců rozvíjet a koordinovat partnerství a spolupráci mezi všemi subjekty regionu přinášet do regionu nové myšlenky a podněty, inovativní postupy a řešení svou činnost opírat o historickou a kulturní minulost regionu 3. Stručná historie Jednou z cest, jak rozvíjet venkovský region, je spolupráce mezi podnikatelskými, neziskovými a veřejnými subjekty, které v regionu působí, a které se společně podílí na jeho rozvoji. Tato spolupráce v minulosti vyústila v založení místní akční skupiny (MAS), neziskové organizace, jejímž hlavním posláním je mnohostranná podpora rozvoje venkovského území. Organizace vznikla v roce 2006 zejména z podnětu obcí. V roce 2009 získala MAS Hrubý Jeseník podporu z Programu rozvoje venkova na realizaci společné strategie rozvoje venkovského území 13 obcí, kterou využívala až do konce roku 2014 na realizaci projektů žadatelů i vlastní činnost. Stránka 3 z 29

4 Na konci roku 2014 se MAS Hrubý Jeseník sloučila s MAS Nízký Jeseník a rozrostla se tak na celkem 28 obcí. 4. Orgány organizace a členská základna Místní akční skupina Hrubý Jeseník je spolek, jehož strukturu tvoří tyto orgány: Valná hromada, Výbor, Kontrolní komise a Výběrová komise. V čele Výboru stojí předseda a místopředseda Orgány v roce 2014 V a l n á h r o m a d a Nejvyšším orgánem sdružení Místní akční skupiny Hrubý Jeseník je Valná hromada, která je shromážděním členů sdružení, z nichž každý má v hlasování Valné hromady jeden hlas. Stav členské základny MAS Hrubý Jeseník v roce 2014 Členská základna je složena ze zástupců veřejné, neziskové a podnikatelské sféry, přičemž zastoupení členů veřejné sféry nesmí překročit 49 %. Počet členů činil v roce celkem 29, z toho 11 členů zastupuje veřejný sektor a 18 soukromý sektor. V roce 2014 proběhly komunální volby, proto se zastoupení některých členských obcí změnilo. Proto uvádíme v případě těchto i jiných změn oba zástupce v pořadí původní a nový. Veřejný sektor: 11 členů Delegovaný zástupce 1. Sdružení obcí Vrbenska Bc. Radka Chudová 2. Obec Rudná pod Pradědem Radomír Tománek, starosta 3. Obec Světlá Hora Václav Vojtíšek, starosta 4. Město Andělská Hora Miroslav Novotný, starosta 5. Obec Staré Město Antonín Směšný a Richard Šanda, starosta 6. Obec Oborná Ing. Stanislav Moškoř, starosta 7. Město Bruntál Vladimír Jedlička, místostarosta 8. Obec Nové Heřminovy Radek Sijka, starosta 9. Obec Nová Pláň Ing. Ladislav Kozáček 10. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace Ing. Zuzana Urbanková a Ing. Jan Meca 11. Základní škola a mateřská škola Karlovice Ing. Rostislav Němec, ředitel Soukromý sektor: 18 členů z toho podnikatelé: 4 členové Delegovaný zástupce 12. Darop servis, a.s. Ing. Josef Novák, předseda představenstva 13. Gastro Anděl, s.r.o. Marie Macháňová 14. SKI Annaberg, s.r.o. Petr Drápala, jednatel Stránka 4 z 29

5 15. Jantar s r.o. Ing. Stanislav Slovák, CSc z toho fyzické osoby: 3 členové 16. Ing. Lubomír Klaban 17. Bc. Ivana Metelková 18. Ing. František Struška z toho neziskové organizace: 11 členů Delegovaný zástupce 19. LIGA o.s. Bc. Jana Juřenová 20. Spolek Přátelé Vrbenska Karel Michalus 21. Help-in,o.p.s. Mgr. Jana Hančilová 22. Sbor dobrovolných hasičů Široká Niva Alena Mátéová 23. SK Anaberg Petr Drápala ml. 24. JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, středisko Bruntál Radek Řepka 25. Actaea - společnost pro přírodu a krajinu Mgr. Kateřina Kočí 26. Sdružení přátel OA a SZŠ Bruntál Hana Zerzavá 27. Amatérský cyklistický spolek DRAK VRBNO Alena Mlynářová 28. Římskokatolická farnost Bruntál Karel Pechke 29. Občanské sdružení PRO Vrbno Romana Rusková V ý b o r Výbor je výkonným orgánem MAS Hrubý Jeseník, v roce 2014 pracoval ve složení: 1. Ing. František Struška, předseda 2. Ing. Josef Novák, DAROP, a.s. Bruntál 3. Bc. Radka Chudová, obec Karlova Studánka K o n t r o l n í k o m i s e Složení kontrolní komise v roce 2014: 1. Antonín Směšný, Staré Město, předseda 2. Alena Mátéová, Sbor dobrovolných hasičů Široká Niva 3. Petr Drápala, Sportovní klub Annaberg V ý b ě r o v á k o m i s e 1. Ing. Lubomír Klaban 2. Michal Kafura 3. Ing. Pavla Müllerová 4. Ing. Petra Kostková 5. Mgr. Renata Rychlíková 4.2. Volby v roce 2014 do orgánů MAS Dne proběhla Valná hromada a volby do orgánů MAS po schválené fúzi: V ý b o r Výbor MAS má nově 9 členů. Do Výboru MAS Byly zvoleny tyto subjekty: 2. Město Bruntál Vladimír Jedlička předseda výboru Stránka 5 z 29

6 3. Město Horní Benešov Michal Blažek místopředseda výboru 4. Sdružení obcí Vrbenska Bc. Radka Chudová člen výboru 5. Obec Dvorce Jan Božovský člen výboru 6. Jiří Mikšík stavebniny Jiří Mikšík člen výboru 7. DAROP servis a.s. Ing. Josef Novák člen výboru 8. Ing. František Struška Ing. František Struška člen výboru 9. Občanské sdružení Hornobenešovsko Ing. Daniel Ludvíček člen výboru 10. Spolek paní a dívek Olga Vojáčková člen výboru K o n t r o l n í k o m i s e Kontrolní komise má nově 5 členů. Valná hromada schválila do kontrolní komise tyto subjekty. 1. Dobrá věc o. s. Ing. Marek Jelínek předseda komise 2. Obec Křišťanovice Jitka Rozkošná člen komise 3. Sdružení dobrovolných hasičů Široká Niva Alena Mátéová člen komise 4. SK Annaberg Petr Drápala st. člen komise 5. Agropodnik Dvorce a.s. Soběslav Sedláček člen komise V ý b ě r o v á k o m i s e Výběrová komise má nově 9 členů. 1. Střední průmyslová škola a OA Bruntál Ing. Jan Meca předseda komise 2. Obec Leskovec nad Moravicí Simona Hovadíková člen komise 3. Bc. Michal Kafura -- člen komise 4. Mgr. Renata Rychlíková -- člen komise 5. Ing. Lubomír Klaban -- člen komise 6. Ing. Michaela Rysová -- člen komise 7. Ing. Petra Kostková -- člen komise 8. Hobes s.r.o. Silvie Ludvíčková člen komise 9. Michaela Mecová -- člen komise Stránka 6 z 29

7 Valná hromada Zaměstnanci a spolupracovníci V roce 2014 pracovali v oceláři MAS tito zaměstnanci: Manažer organizace Projektový manažer Bc. Ivana Metelková Mgr. Zdeněk Macrineanu Externí účetní firma Účetní kancelář Eva Bílá Bc. Eva Bílá 6. Spolupráce, členství v krajských a celorepublikových organizacích MAS Hrubý Jeseník je členem Národní sítě místních akčních skupin České republiky, o. s. a Krajské sítě místních akčních skupin ČR Moravskoslezského kraje. MAS Hrubý Jeseník je také členem Sdružení pro geopark Jeseníky, je součástí orgánů sdružení, jmenovitě Rady. Stránka 7 z 29

8 6.1. Národní síť místních akčních skupin České republiky, o. s. (NS MAS) V České republice je v současnosti 180 místních akčních skupin, které jsou povětšinou sdruženy v Národní síti Místních akčních skupin České repliky, která sdružuje místní akční skupiny jako samostatné právnické osoby. Cílem Národní sítě MAS je sdružovat a hájit zájmy MAS pracujících ve prospěch venkova. Týnec nad Sázavou: Valná hromada NS MAS ČR 2014 Stránka 8 z 29

9 Členové a náhradníci Výboru NS MAS k : Zdroj: Výroční zpráva NS MAS ČR NS MAS se již v roce 2012 aktivně zapojila do vyjednávání podmínek na příští programovací období, a pokračovala v tom i v loňském roce. Uvádíme výňatky Výroční zprávy NS MAS za rok 2014 (www.nsmas.cz): Stránka 9 z 29

10 Místní akční skupiny včetně té naší nezůstaly stát stranou tohoto dění a samy se na vyjednávání podílely ať již samotnou účastí na jednáních nebo finanční podporou vyjednávacího týmu. Pocity z vyjednaných podmínek jsou však mezi MAS rozporuplné. Již nyní víme, že nastavení dotací bude odlišné od předchozího období, a že nebude možné financovat projekty, na jaké jsme byli zvyklí. Operační programy se s potřebami venkovských území spíše míjí a většina financí je nasměrována do velkých měst. Horké diskuse mezi členy NS MAS také probíhají na téma zachování metody Leader, která se podle řady z nich v operačních programech vůbec nenachází. MASky tak mají dělat Leader bez Leaderu, přičemž metoda Leader* je základní princip, na jehož základě MAS vůbec vznikly. Věříme však, že samy MASky resp. místní lidé najdou způsob, jak do místních projektů Leader naroubovat, vždyť lidé ne venkově jsou neskutečně vynalézaví. * Metoda LEADER Metoda Leader vznikla jako iniciativa EU již v roce 1991 s cílem pomáhat rozvoji venkovských oblastí cestou spolupráce místních lidí. U nás se tato iniciativa uplatňuje od roku Ke vzniku iniciativy LEADER vedly především tyto cíle: zmírnit zvyšující se rozdíly v životní úrovni mezi městy a venkovem, zamezit devastaci venkova a jeho přírodních zdrojů, zachovat jeho kulturní dědictví, zamezit odchodu venkovanů do měst, podporovat venkov přímo z rozpočtu EU bez výrazných finančních ztrát, zapojit do rozvoje venkova místní lidi metoda zdola-nahoru (bottom-up). Metoda LEADER se řídí sedmi principy: 1. Venkovské území se dohodne na koncepci místního rozvoje (strategie území), 2. V území je vytvořeno partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem (MAS), 3. Rozhodování o provádění strategií místního rozvoje náleží MAS, tedy místním lidem 4. Strategie je navrhována a prováděna ve spolupráci lidí z různých odvětví místního hospodářství, 5. Jsou využívány inovační přístupy k řešení problémů území, 6. Projekty jsou založeny na spolupráci místních lidí a subjektů, 7. Vznikají sítě místních partnerství. Stránka 10 z 29

11 6.2. Krajská síť místních akčních skupin ČR Moravskoslezského kraje Na území Moravskoslezského kraje působilo v roce 2014 celkem 12 MAS. 7. Činnost v roce 2014 Ve výroční zprávě za rok 2013 byl nastaven rámcový plán činnosti, jehož plnění bylo předmětem činnosti MAS v roce Realizace Strategického plánu LEADER na období Rok 2014 měl být rokem, kdy již bude dobíhat realizace posledních projektů žadatelů a my se budeme moci plně věnovat přípravě na nové období. Tak trochu navíc tedy mohla být vyhlášena poslední výzva k předkládání projektových žádostí o dotaci z ušetřených finančních prostředků. V ý z v a Počet přijatých žádostí: 9 Počet schválených žádostí: 4 Název žadatele Název projektu Místo realizace Celkové výdaje Požadovaná dotace Středisko volného času Bruntál, příspěvková organizace Galerie Freud & Thal D.A.T.L. complet s.r.o. Zkrášlovací spolek Suchá Rudná Stanice z blízka Bruntál Za uměním a historií do radostného údolí Studie obnovy a využití kulturní památky budovy bývalého zemského soudu č. p. 681 Bruntál Bruntál Kaple Suchá Rudná Světlá Hora Stránka 11 z 29

12 Celkem Celkem bylo v rámci realizace strategie od roku 2009 podpořeno 41 projektů v celkové hodnotě 44,4 mil. Kč, z toho dotace činila 25,8 mil. Kč. Do poloviny roku 2015 musí být ukončeny všechny projekty a pak se již bude hodnotit a evaluovat. Už se na to moc těšíme Příprava MAS a jejích orgánů na standardizaci MAS Aby se MAS mohla zapojit do nového programového období, musí splnit určité podmínky. Jednou z nich je získání certifikátu, který je nutný pro získání dotace na realizaci nové strategie. Celý proces přípravy hodně zkomplikovala informace o tom, že sousední MAS Nízký Jeseník má existenční problémy, protože z ní odchází 4 obce. Tím by nesplnila limit minimálního počtu obyvatel, a zjednodušeně řečeno by jako MASka musela skončit. Proto se začala zvažovat možnost fúze, která v orgánech obou MAS našla podporu. Další věcí, kterou bylo nutné řešit, bylo přizpůsobení stanov a orgánů MAS novému občanskému zákoníku, a aby to nebylo tak jednoduché zároveň se stanovy i orgány a jejich fungování muselo přizpůsobit metodice standardizace MAS. Také musely proběhnout volby. To všechno pak musely schválit Výbory, Valné hromady, Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF), Rejstříkový soud a kdoví, kdo ještě. Podmínkou pro nové období je také vedení účetnictví, proto MAS musela na účetnictví přejít z vedení daňové evidence. F ú z e Když fúze získala podporu v orgánech MAS, bylo nutné vyjednat možnost fúze i na SZIF. Fúze nezapadala do úřednických kolonek, informační systémy se hroutily. Bylo tedy nutné uspořádat výpravu do Prahy, aby to na SZIF vyjednala. Zde již na nás čekala přesila, která na nic nečekala a pustila se do nás, ale my se nedali. Nakonec se podařilo dojednat, že se to tedy nějak vymyslí a udělá, ale že je k tomu potřeba hromada různých papírů: Zveřejnit informaci o fúzi v obchodním věstníku Sepsat Zprávu o důsledcích fúze Sepsat smlouvu o fúzi Navrhnout nové stanovy Připravit závěrky Sepsat Hlášení o změnách ke všem projektům MAS atd., atd. Když jsme to vše měli, na druhý pokus to schválily Valné hromady obou MAS, přičemž na té první probíhal boj o název nástupnické MAS. Po schválení fúze již společná Valná hromada zvolila nové zástupce do orgánů MAS. Stránka 12 z 29

13 Fúze obou spolků je účinná od , přičemž nástupnickým spolkem je MAS Hrubý Jeseník a MAS Nízký Jeseník zaniká. V roce 2015 bude pokračovat proces na přípravu standardizace zápisem nových stanov do spolkového rejstříku a po vyhlášení výzvy podání žádosti o certifikaci MAS Dokončit strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období Jak již bylo uvedeno výše, příprava nového programovacího období na národní úrovni se táhne již od roku 2012, a proto není divu, že o něco méně dlouho se připravuje i naše nová strategie. I v době, kdy se píše tato zpráva (květen 2015), stále nemáme finální podobu metodik, podle kterých se má strategie zpracovávat. Zpracování strategie ovlivnila i proběhlá fúze, kdy bylo nutné již rozpracované strategie obou MAS sloučit a sjednotit, a některé závěry přehodnotit a přepracovat. Dokončení strategie do konce roku 2014 tedy zatím nebylo reálně možné Připravit se finančně, personálně i odborně na nové období I zde bylo plnění úkolu závislé na podmínkách přípravy nového období. Financování se naštěstí podařilo zajistit z různých projektů, ale na navýšení počtu lidí již nezbylo. Během roku jsme se zúčastnili celé řady vzdělávacích akcí, které nabídly alespoň sledovat průběžný stav přípravy nového období a směrování operačních programů Rozvíjet partnerství a spolupráci v území, projekty MAS V roce 2014 MAS Hrubý Jeseník realizoval několik projektů. Hlavní projekt MAS Hrubý Jeseník: Strategický plán LEADER MAS Hrubý Jeseník VESNIČKAMI POD HORAMI K DOMÁCÍMU ŠTĚSTÍ ( resp. 2015) Poskytovatel dotace: SZIF, r. č. projektu: 08/005/41100/780/ Cíl: Zlepšení podmínek k životu obyvatel území MAS. Stručné zhodnocení: Cíle projektu je dosahováno prostřednictvím realizace Strategického plánu Leader (SPL), kde byly definovány 4 základní priority MAS: 1. Rozvoj podnikatelského prostředí, 2. Rozvoj trvale udržitelného cestovního ruchu, 3. Zlepšení vybavenosti a vzhledu sídel, 4. Obnova historického a kulturního dědictví. Rok 2014 měl být posledním rokem realizace strategie, ale nakonec bylo období prodlouženo do Prováděné činnosti: Cíle a Priority SPL jsou naplňovány prostřednictvím realizace jednotlivých Fichí. Fiche byly navrženy na základě provedených analýz a dalších strategických dokumentů v území. Specifické cíle jsou Stránka 13 z 29

14 dosahovány postupně realizací jednotlivých projektů v daném roce na základě vyhlášených výzev. Projekty jsou financovány z Programu rozvoje venkova. Stav projektu: Projekt je v realizaci. Předpokládané ukončení: Bruntál: Obnova Farní uličky.. MAS Hrubý Jeseník byla v průběhu roku 2014 zapojena s dalšími partnery do několika dalších projektů: Integrovaná strategie rozvoje území MAS Hrubý Jeseník Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj v rámci programu Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje Cíl: Šlo o pilotní projekt Místní akční skupiny Hrubý Jeseník se zásadním vlivem na územní rozvoj venkova (oblast Bruntálsko a Vrbensko), který byl zpracován a realizován jako společný rozvojový projekt MAS HJ a obcí přináležejících do MAS HJ, včetně zpracování střednědobé koncepce rozvoje území na období v souladu s podmínkami Národního strategického plánu LEADER Stránka 14 z 29

15 Stručné zhodnocení: Projekt byl realizován od roku 2013 do konce roku 2014, do doby uskutečnění fúze MAS Hrubý a MAS Nízký Jeseník. Prováděné činnosti: V rámci projektu proběhla organizace přípravy tvorby strategie, sběr dat, analýza současného stavu, prognóza možného vývoje a návrh možných řešení, analýza předběžné vize. Výstupy byly projednávány v pracovních skupinách. Stav projektu: Projekt byl ukončen. Bruntál: Projednávání analytické části Projekt Cesty kvetoucí alejí Cíl: Zlepšení prostředí v obcích. Stručné zhodnocení: Projekt s názvem Cesty kvetoucí alejí, který nám přinesl největší radost, byl realizován ve spolupráci s obcí Staré Město, kdy se nám podařilo získat část financí ze zdrojů ERA, v rámci programu ERA pomáhá regionům. Prováděné činnosti: Projekt byl zaměřen na zlepšení prostředí v obcích výsadbou kvetoucích stromů, na kterém se podíleli samotní obyvatelé regionu. V rámci projektu byla vysazena kvetoucí alej kolem chodníku u silnice mezi obcí Staré Město a městem Bruntál. Chodník pomáhá lidem překonat nástrahy frekventované komunikace při cestách do práce i dětí do školy, je tedy zajištěna funkčnost a bezpečnost, zbývalo už jen celkově zlepšit prostředí. Proto byla kolem chodníku vysázena alej kvetoucích sakur, která Stránka 15 z 29

16 pomohla zlepšit životní prostředí kolem státní silnice a zpříjemnit cesty lidem pod kvetoucími stromy. Celkem bylo vysázeno 26 sakur. Staré Město: Slavnostní osazení informační tabule. Alej také leží na 50. rovnoběžce severní šířky, která byla vyznačena i v chodníku. Rovnoběžka jde z východu od Kamčatky přes Mongolsko, dále Kirgízskou stepí, Charkovem a Krakowem. Na českém území prochází obcemi: Holasovice, Sosnová, Lichnov, Oborná, Bruntál, Staré Město, Sobotín, Rapotín, Bratrušov, Písařov, Verměřovice, Dolní Dobrouč, Libochavy, Brandýs nad Orlicí, Choceň, Moravany, Kostěnice, Pardubice, Kouřim, Říčany, Průhonice, Praha 12, Nižbor, Slabce, Mýtina. Dále pokračuje směrem na západ přes Německo, Lucembursko, Lamanchským průplavem přes atlantický oceán do Ameriky, přes Winipeg do Tichého oceánu a zpět na Sachalin a do Asie. Stav projektu: Projekt je ukončen. Stránka 16 z 29

17 MAS Hrubý Jeseník také zpracovala informační tabuli, která byla umístěna přímo u aleje: Stránka 17 z 29

18 Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (MOS) Poskytovatel dotace: Tento projekt realizuje Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Mikroregionem Slezská Harta a je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B Cíl: Cílem projektu je vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR. Spojení obcí umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby, a tím získat pro obce a města další finanční prostředky pro jejich rozvoj. Stručné zhodnocení: Tento velice časově a obsahově náročný projekt nás zaměstnával po celý rok. V rámci projektu jsme se zúčastnili zahajovací konference v Praze, seminářů a celé řady jednání se starosty a dalšími zástupci území v definovaných oblastech školství, zaměstnanost, sociální služby a odpadové hospodářství. Projekt pomohl nastartovat spolupráci obcí v území a rozběhly se debaty o dalším směřování této spolupráce, která vyústila dohodou na vytvoření svazku obcí na území ORP Bruntál. Bruntál: Setkání starostů Stránka 18 z 29

19 Prováděné činnosti: MAS do projektu byla zapojena prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří se podíleli na zpracování Strategie území správního obvodu ORP Bruntál v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, zaměstnanosti a podpory podnikání. Strategie byla zpracována širším řešitelským týmem za přispění starostů obcí ORP Bruntál a dalších subjektů. Účelem strategie bylo vymezit a definovat ve 4 oblastech možnosti meziobecní spolupráce ve správním obvodu ORP, a to včetně návrhu možných řešení. Strategie má sloužit též k hledání dobrých praxí a prostoru pro úspory nákladů nebo zvýšení kvality v těchto 4 oblastech pomocí meziobecní spolupráce. Stav projektu: Projekt je v realizaci. Předpokládané ukončení: Listopad MAS, jako nástroj pro efektivní chod úřadů (ECHÚ) Poskytovatel dotace: Projekt MAS, jako nástroj pro efektivní chod úřadů je financován ze zdrojů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a jeho nositelem je Sdružení místních samospráv ČR (SMS). Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B Cíl: Upevnit postavení obcí a menších měst, což znamená prohloubení vzájemné spolupráce s místními akčními skupinami. Stručné zhodnocení I zde jsme byli zapojeni jako zaměstnanci MAS Hrubý Jeseník, která se také podílí na spolufinancování projektu. Prováděné činnosti Cílem projektu je upevnit postavení obcí a menších měst, což znamená prohloubení vzájemné spolupráce s místními akčními skupinami. Tyto aktéry rozvoje venkova totiž SMS vnímá jako významnou platformu strategického rozvoje území a také příležitost pro naplnění cílů užší spolupráce obcí pro efektivnější veřejnou správu. Jednou z hlavních zásad sdružení je princip rovnosti všech členů, meziobecní solidarita a také otevřená diskuse. Stránka 19 z 29

20 V rámci projektu bude kromě jiného zpracován dodatek ke strategiím MAS zaměřený na meziobecní spolupráci a spolupráci MAS. Stav projektu: Projekt je v realizaci. Vzpomínky na budoucnost evaluace a monitoring strategického plánování MAS Moravskoslezského kraje Poskytovatel dotace: SZIF, registrační číslo projektu: 15/022/4210a/780/ Cíl: Cílem projektu spolupráce 10-ti MAS Moravskoslezského kraje bude návrh metodického rámce procesu evaluace. Stručné zhodnocení: Rozvoj spolupráce a předávání zkušeností mezi 10 MAS Moravskoslezského kraje. Prováděné činnosti: Na základě shromážděných podkladů bude vypracován návrh metodiky evaluace především pro posuzování dopadu Strategických plánů LEADER (dále jen SPL ) realizovaných v letech Stránka 20 z 29

21 (2015) na území jednotlivých MAS Moravskoslezského kraje. Z navržené metodiky vyplyne minimálně 10 ukazatelů pro nastavení účinného mechanismu monitoringu a evaluace. Stav projektu: Projekt je ukončen. Štramberk: Koordinační schůzka projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hrubý Jeseník (SCLLD) Poskytovatel dotace: MMR. Povinné aktivity pro zkvalitnění tvorby a komunitní projednání SCLLD byly finančně podpořeny v rámci OPTP. Projekt s názvem Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hrubý Jeseník byl podpořen pod registračním číslem CZ.1.08/3.2.00/ Cíl: Vytvoření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období (SCLLD) a její schválení v rámci nositele strategie, tzn. MAS. Stručné zhodnocení: V rámci dalších kroků přípravy SCLLD budou v průběhu projektu nebo v době jeho udržitelnosti provedeny další předepsané požadavky, vč. schválení strategie v rámci organizace nositele strategie a zveřejnění strategie online v Databázi strategií. Stránka 21 z 29

22 Praha, Mze: Seminář k tvorbě SCLLD Prováděné činnosti: Vytvoření SCLLD v rozsahu požadovaném Výzvou, tzn. pracovní verze strategie obsahující minimálně kroky 1-7 stanovené touto výzvou, tj. analytickou část strategie, stanovení cílů a návrh konkrétních opatření. Zveřejnění verze strategie k připomínkám na stránkách "Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj". Stav projektu: Projekt je ukončen. 8. Finanční zpráva Od přešla organizace z vedení daňové evidence na účetnictví. V ý s l e d o v k a Účet Název Konečný stav NÁKLADY Kč % 501 Spotřeba materiálu ,09 1, Materiál režijní 3.Etapa 30, Kancelářské potřeby 1.Etapa 790, Kancelářské potřeby 2.Etapa 3 572, Kancelářské potřeby 3.Etapa , Materiál na opravy a udržování 1.Etapa 47, Spotřeba energie ,00 1, Spotřeba energie (vyúčtování za r.2013) 1 806, Vodné 1. Etapa 200, Vodné 2. Etapa 125, Vodné 3. Etapa 495,00 Období až Stránka 22 z 29

23 Teplo na vytápění 1. Etapa 5 200, Teplo na vytápění 2. Etapa 3 250, Teplo na vytápění 3. Etapa 4 950, Osvětlení 1. Etapa 1 400, Osvětlení 2. Etapa 875, Osvětlení 3. Etapa 645, Komíny 3. Etapa 500, Cestovné ,00 1, Cestovné 1.Etapa 6 369, Cestovné 2.Etapa 4 164, Cestovné 3.Etapa 9 995, Cestovné MAS 1 052, Náklady na reprezentaci 4 622,00 0, Náklady na reprezentaci 1.Etapa 418, Náklady na reprezentaci 2.Etapa 144, Náklady na reprezentaci 3.Etapa 4 060, Ostatní služby ,60 32, telefonní hovory 1.Etapa 3 432, telefonní hovory 2.Etapa 3 415, telefonní hovory 3.Etapa 4 263, Poštovné 1.Etapa 943, Poštovné 2.Etapa 163, Poštovné 3.Etapa 1 136, Ostatní služby 1.Etapa , Ostatní služby 2.Etapa , Ostatní služby 3.Etapa , Ostatní služby - CKA , Ostatní služby OPTP , Ostatní služby MAS 5 245,00 Projekt: Cesty kvetoucí alejí Dotace: MMR, projekt CLLD Ostatní služby ISU MSK ,00 Dotace MSK: projekt ISU Vzdělávání a školení 3. Etapa 650, Vzdělávání a školení 1 200, Nájem 1.Etapa 1 684, Nájem 2.Etapa 1 061, Nájem 3.Etapa 1 488, Nájem MAS 0, Fin.spoluúcast "MAS jako nástroj spolupráce ,60 Projekt: ECHU 521 Mzdové náklady ,00 46, Mzdové náklady OPTP , Mzdové náklady 1. Etapa , Mzdové náklady 2.Etapa ,00 Stránka 23 z 29

24 Mzdové náklady 3.Etapa , Mzdové náklady MAS 2 010, Zákonné sociální pojištění ,00 14, Zákonné sociální pojištění OPTP , Zákonné sociální pojištění 1. Etapa , Zákonné sociální pojištění 2. Etapa , Zákonné sociální pojištění 3. Etapa , Zákonné zdravotní pojištění OPTP , Zákonné zdravotní pojištění 1. Etapa , Zákonné zdravotní pojištění 2. Etapa 3 889, Zákonné zdravotní pojištění 3. Etapa , Zákonné sociální náklady 4 050,00 0, Zák. soc. náklady Kooperativa OPTP 1 036, Zákonné soc. nákl. Kooperativa 1. Etapa 605, Zákonné soc. nákl. Kooperativa 2. Etapa 181, Zákonné soc. nákl. Kooperativa 3. Etapa 2 228, Ostatní dane a poplatky 200,00 0, Správní poplatky 2.Etapa 100, Správní poplatky 3.Etapa 100, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 152,00 0, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 152, Ostatní pokuty a penále 110, nedoplatek a penále na pojistném - OSSZ 110, Jiné ostatní náklady 3 679,74 0, Náklady úctu u České spořitelny 3 572, Dan z úroku - Česká spořitelna 107, Ostatní finanční náklady 0,40 0, Ostatní finanční náklady 0, Poskytnuté členské příspěvky ,00 0, Poskytnuté členské příspěvky 1.E , Poskytnuté členské příspěvky 3.E 1 000,00 Celkem (Náklady) ,83 99,99 VÝNOSY Kč % 602 Tržby z prodeje služeb ,00 1, Tržby z prodeje služeb MAS ,00?? 644 Úroky 564,39 0, Úrok kredit České spořitelny 564, Přijaté příspěvky zúčt. mezi org. složk ,00 10, Přijaté příspěvky - ISU MAS r ,00 Příspěvky obcí Přijaté příspěvky - ISU MSK r ,00 Dotace MSK: projekt ISU 682 Přijaté příspěvky (dary) ,00 1, Přijaté příspěvky (dary) - CKA ,00 Dar: Projekt Cesty Stránka 24 z 29

25 684 Přijaté členské příspěvky ,00 15, Přijaté členské příspěvky , Provozní dotace ,49 70, Dotace SZIF 1.Etapa , Dotace SZIF 2. Etapa , Dotace SZIF 3. Etapa , Dotace OPTP ,00 Celkem (Výnosy) ,88 100,00 Celkem ZISK (-ztráta) ,05 RENTABILITA (zisk / náklady) 19,80% kvetoucí alejí Dotace SZIF: Projekt SPL - režie MAS Dotace MMR: projekt CLLD R o z v a h a Rozvaha hovoří o stavu hospodaření k Období až Úcet Název Počáteční stav Obrat MD Obrat Dal Konečný stav Aktiva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , , Pokladna 458, , , , Pokladna 1. etapa 0, , ,00 0, Pokladna 2. etapa 0, , ,00 0, Pokladna 3. etapa 0, , ,00 0, Pokladna FS 0,00 0,00 0,00 0, Pokladna MAS 458, , , , Úcty v bankách , , , , Účty v bankách 1. etapa 0, , , , Účty v bankách 2. etapa 0, , , , Účty v bankách 3. etapa 0, , , , Účty v bankách - CKA 0, , ,00 0, Účty v bankách - OPTP 0, , ,00 0, Účty v bankách MAS , , , , Účty v bankách ISU MSK ,00 0, , , Účty v bankách - FS 0,00 0,00 0,00 0, Peníze na cestě 0, , ,00 0,00 Stránka 25 z 29

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MAS HRUBÝ JESENÍK Místo konání: Bruntál Datum konání: 4. 12. 2014 V prvním bloku se konala Valná hromada MAS Hrubý Jeseník společně s VH MAS Nízký Jeseník, po schválení a podpisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 Zpracováno ke dni 31.12.2010 1. Úvod 1.1 Základní údaje Název: Sídlo: Místní akční skupina Zámecké náměstí 19/4, 792 01 Bruntál IČ: 27028240 Webové stránky: Email:

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MAS Hrubý Jeseník 2011. Podporujeme rozvoj Jeseníků...

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MAS Hrubý Jeseník 2011. Podporujeme rozvoj Jeseníků... VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Hrubý Jeseník 2011 Podporujeme rozvoj Jeseníků... Bruntál - obnova Slezské uličky Úvodní slovo Vážení členové a příznivci MAS Hrubý Jeseník, jako každý rok i letos jsme hodnotili naši

Více

Výroční zpráva 2012. Hrubý Jeseník. www.mashj.cz. Znáš svoji MASku? Místní akční skupina (MAS) Local Action Group (LAG) Pomáháme rozvoji Jeseníků...

Výroční zpráva 2012. Hrubý Jeseník. www.mashj.cz. Znáš svoji MASku? Místní akční skupina (MAS) Local Action Group (LAG) Pomáháme rozvoji Jeseníků... www.mashj.cz M A S H R U B Ý J E S E N Í K Místní akční skupina (MAS) Local Action Group (LAG) Hrubý Jeseník Výroční zpráva 2012 Pomáháme rozvoji Jeseníků... Znáš svoji MASku? Vážení členové a příznivci,

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Místní akční skupina Staroměstsko

Místní akční skupina Staroměstsko Výroční zpráva 2013 Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město IČO: 227 07 441 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí Základní údaje o území MAS je občanské sdružení,

Více

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

.s Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, Český Dub IČ:

.s Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, Český Dub IČ: .s. 2015 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Výbor 20. 6. 2012 (Programový výbor) Bruntál

Výbor 20. 6. 2012 (Programový výbor) Bruntál Výbor 20. 6. 2012 (Programový výbor) Bruntál Přítomni dle prezenční listiny. Program: 1. MAS 2. Výzva 05 2012: 3. PS Vize a rozšíření, PS international 4. ISU 5. Geopark 6. Různé Jednání: 1. MAS Neuznatelné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Hrubý Jeseník

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Hrubý Jeseník VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS za období od 06/2008 do 12/2009 1. Úvod 1.1 Základní údaje Název: Sídlo: Místní akční skupina Zámecké náměstí 19/4, 792 01 Bruntál IČ: 27028240 Kontakty: Webové stránky: Email: mashj@seznam.cz

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska.

Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska. Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska.cz MASP je pracovní a iniciativní skupina, založena k vytvoření

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše KULATÉ STOLY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE VEŘEJNÉ SPRÁVY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE SOUKROMÉ SFÉRY 26. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE NEZISKOVÉHO SEKTORU Program 1. Představení

Více

Závěrečný účet mikroregionu Slezská Harta za rok 2013

Závěrečný účet mikroregionu Slezská Harta za rok 2013 Závěrečný účet mikroregionu Slezská Harta za rok 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Údaje o DSO: název: Mikroregion Slezská

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

MAS ROZVOJ TANVALDSKA

MAS ROZVOJ TANVALDSKA Výroční zpráva zpracoval Josef Kucin 2011 OBSAH: 1. Vznik sdružení 2. Zaměření činnosti 3. Členové 4. Orgány sdružení 5. Jednání orgánů MAS 6. Finance 7. Závěr Výroční zpráva 2011 1 1. Vznik sdružení Místní

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Zábřeh na Moravě 11.3.2015

Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Příjmy plán plnění poznámka: členské příspěvky: 1 610 000,00 Kč 1 670 000,00 Kč členské příspěvky (10 000 Kč) - 167 členů (k 31.12.) dary na vyjednávání: 755 000 Kč 268 500,00

Více

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Obec Popovice Popovice čp. 303 PSČ 686 04 IČ : 00291269 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah : I. Základní

Více

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 1 Dokumenty EU a ČR (Společný strategický rámec) 2 Venkov v Evropě Venkovské oblasti tvoří:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

Metodický manuál (5)

Metodický manuál (5) MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Svatoplukova žadatele 16, Červenka, 784 01 www.moravska-cesta.cz IČO: 270 37 932 Číslo účtu: 1816129389/0800 Metodický manuál (5) Osnova projektu k 2. výzvě

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů 22. 9. 2015, České Libchavy Ing. Tomáš Vacenovský Obsah prezentace: Základní fakta o projektu Výstupy projektu Témata

Více

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO BESEDA: DOTACE PRO PODNIKATELE V LETECH 2014 2020 PRO KOHO A NA CO O MAS ORLICKO Základní informace: občanské sdružení, sídlo

Více

OBEC Nové Dvory. 592 12 Nové Dvory okres Žďár nad Sázavou http://www. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2008. novedvory.eu. www.novedvory.

OBEC Nové Dvory. 592 12 Nové Dvory okres Žďár nad Sázavou http://www. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2008. novedvory.eu. www.novedvory. OBEC Nové Dvory 592 12 Nové Dvory okres Žďár nad Sázavou http://www. www.novedvory. novedvory.eu eu email: nove.dvory-zr@seznam.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

IČO: 00228699 - Obec Předmíř List: 1 Čas: 16:16:59 Datum: 19.01.2015 018 0000 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 42.628,40 42.628,40 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 42.628,40 42.628,40 019 0000

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015 Programové období 2014-2020 Role MAS v programovém období 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 OPERAČNÍ PROGRAMY ADMINISTROVANÉ PŘES MAS Integrovaný regionální operační program (IROP) 10,7 mld. Kč 1.2 Zvýšení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Sedlčanska za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Sedlčanska za rok 2013 Dublovice Jesenice Kamýk nad Vlt. Klučenice Kňovice Kosova Hora Krásná Hora Křepenice Milešov Nalžovice Nedrahovice Nechvalice Osečany Petrovice Počepice Prosenická Lhota Příčovy Radíč Sedlčany Solenice

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina regionu obcí a měst Břidličná, Dětřichov nad Bystřicí, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Lomnice, Malá Morávka, Malá Štáhle, Rýmařov,

Více

Výroční zpráva. rok 2011

Výroční zpráva. rok 2011 Výroční zpráva rok 2011 Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Obsah 1. Úvod... 3 2. Členové MAS... 4 3. Orgány a pracovní tým sdružení... 6 4. Jednání orgánů v r. 2010... 8 5. Vyhlášené

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

Místní akční skupina Hrubý Jeseník Zámecké nám. 19/4, 792 01 Bruntál

Místní akční skupina Hrubý Jeseník Zámecké nám. 19/4, 792 01 Bruntál Místní akční skupina Hrubý Jeseník Zámecké nám. 19/4, 792 01 Bruntál Výbor: 1/2015 ŘS ISÚ: 31/1/2015 Dne: 22. 1. 2015 Místo: Bruntál Přítomni: dle prezenční listiny Podporujeme rozvoj Jeseníků na Bruntálsku

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů Výzva k předkládání projektů 1. Identifikace MAS Místní akční skupina: Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s. Strategický plán Leader: Slovácko svébytné a barevné zvýšení úrovně života obyvatel slováckého

Více

Příručka pro monitoring a kontrolu Směrnice č.10

Příručka pro monitoring a kontrolu Směrnice č.10 Příručka pro monitoring a kontrolu Směrnice č.10 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah: 1. ÚVOD 3 2. ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU 3 2.1 MONITOROVACÍ VÝBOR

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Výroční zpráva. MAS Jablunkovsko

Výroční zpráva. MAS Jablunkovsko Výroční zpráva MAS Jablunkovsko 2014 1 Obsah: 1. Základní údaje o sdružení str. 2 2. Základní údaje o území MAS Jablunkovsko. str. 3 3. Členové sdružení... str. 4 4. Orgány sdružení. str. 6 5. Aktivity

Více

Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader. 1. Identifikace MAS. 2. Název strategického plánu Leader

Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader. 1. Identifikace MAS. 2. Název strategického plánu Leader Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Místní akční skupina MAS Horňácko a Ostrožsko v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2007-2013 s názvem Návrat ke kořenům lidové

Více

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení)

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení) Zápis Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1, Czech Republic ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013 - Porovnání aktiv a pasiv KEO 8.05a / Uc15s strana : 1 A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 129.021,42 129.021,42 152.782,68 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 569.237,00 569.237,00

Více

Komplexní předvaha - účty

Komplexní předvaha - účty Strana: 1 021100 Budovy 61 783 66 61 783 66 61 783 66 Celkem syntetika 021 : 61 783 66 61 783 66 61 783 66 029100 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 3 711 792,12 3 711 792,12 3 711 792,12 Celkem syntetika

Více

Finanční zpráva MAS Krkonoše za rok 2011

Finanční zpráva MAS Krkonoše za rok 2011 Finanční zpráva MAS Krkonoše za rok 2011 Hospodaření MAS: Stav pokladny k 31.12.2011 8 572 Kč Na účtě k 31.12.2011 19 921 Kč Pohledávky MAS k 31.12.2011 (půjčka) - 351 000 Kč Náklady: Výdaje MAS Dodavatel

Více

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko. Výroční zpráva

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko. Výroční zpráva Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko Výroční zpráva Rok 2010 Obsah 1 Základní údaje... 3 2 Informace o organizaci... 4 3 Informace o členské základně... 5 4 Činnost MAS VaS v roce 2010... 6 5 Zpráva

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Obec Lužany zveřejňuje v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce. Pro velký

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Podještědí, z.s. se sídlem Proseč pod Ještědem 89,

Více

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF)

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF) Název MAS Místní akční skupina Český les, o. s. Registrační číslo MAS 07/002/41100/232/000070 Název SPL Strategický plán LEADER Místní akční skupiny Český les, o. s. Předseda MAS František Čurka, mobil

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR HLAVNÍ OKRUHY ČINNOSTI SMS ČR Pracovní skupina pro financování samospráv Pracovní skupina pro agendu

Více

Výroční zpráva. MAS Jablunkovsko

Výroční zpráva. MAS Jablunkovsko Výroční zpráva MAS Jablunkovsko 2013 1 Obsah: 1. Základní údaje o sdružení str. 2 2. Základní údaje o území MAS Jablunkovsko. str. 3 3. Členové sdružení... str. 4 4. Orgány sdružení. str. 6 5. Aktivity

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh předkládá : Jaroslava Vojtíšková předseda svazku Obsah závěrečného účtu: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více