VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, Praha 1 Česká republika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, 110 00 Praha 1 Česká republika"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, Praha 1 Česká republika T: F: E:

2 Obsah 1. Úvod Zpráva o činnosti MEDIA Desk v roce Interní aktivity Hlavní cíle kanceláře MEDIA Desk Provoz kanceláře Kontakt s profesionály Mailing Internetové stránky Publikace Překlad materiálů a publikací Studie, analýzy MEDIA Training a stipendia Konzultace žádostí Spolupráce s Ministerstvem kultury a Evropskou komisí Externí aktivity Účast na festivalech, trzích a konferencích Účast v programech MEDIA Training Semináře pro profesionály Přednášková činnost Spolupráce s Eurimages a European Audiovisual Observatory Cinedays Propagace Vztahy s tiskem Inzerce, reklama Vztahy s institucemi Plán činnosti na 1. pololetí Závěr Prohlášení o pravdivosti údajů ve výroční zprávě Zpráva dozorčí rady

3 Finanční část 1. Zpráva auditora Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů Přílohy Monitoring tisku Příklady inzerátů Přehled dosud podpořených projektů v programu MEDIA

4 1. Úvod Česká filmová komora (ČFK) byla založena jako společná organizace profesních asociací v oboru audiovize Asociace producentů v audiovizi (APA), Unie filmových distributorů (UFD) a Asociace provozovatelů kin (APK). Posláním této organizace je vytvořit společnou platformu pro výměnu názorů na aktuální dění v oboru a pro koordinaci společného postupu v případech, které se dotýkají zakladatelských asociací. První společnou akcí ČFK bylo zaslání českých filmů na videokazetách a DVD vojákům české protichemické jednotky v Kuvajtu. Předání daru proběhlo v součinnosti s Otevřenou linkou České armády v březnu Celá iniciativa měla příznivý ohlas u vedení České armády i v médiích. V průběhu roku 2003 vedla Česká filmová komora rovněž řadu jednání se zástupci Ochranného svazu autorského (OSA) o podmínkách upravujících užití hudebních děl s textem nebo bez textu v souvislosti s promítáním audiovizuálních děl v kinech. Výsledkem byla nová jednotná smlouva mezi OSA a provozovateli kin. Na objednávku Ministerstva kultury vypracovala ČFK studii Návrh systému státní podpory české kinematografie. Studie obsahovala podrobnou analýzu stavu financování české kinematografie z veřejných zdrojů, srovnání se systémy podpor v okolních zemích a návrh systému podpory české kinematografie. Hlavním projektem České filmové komory v roce 2003 bylo však otevření a zajištění činnosti kanceláře MEDIA Desk Česká republika, kterou ČFK provozuje na základě rozhodnutí Ministerstva kultury a Evropské komise. V Praze, 15. února 2004 Helena Uldrichová předsedkyně správní rady 4

5 2. Zpráva o činnosti kanceláře MEDIA Desk Česká republika Kancelář MEDIA Desk Česká republika byla otevřena 2. ledna 2003 v návaznosti na vstup České republiky do programu Evropské unie MEDIA. Cílem tohoto komunitárního programu je podpora evropské filmové tvorby, jejího šíření a propagace a posilování spolupráce mezi evropskými filmovými profesionály a společnostmi. Vstup naší země do programu MEDIA znamená, že čeští profesionálové v oboru audiovize mohou nejen čerpat podporu pro své projekty z fondů programu, ale účastnit se i dalších aktivit financovaných programem MEDIA ať už jsou to vzdělávací programy, sítě, které usnadňují vzájemnou spolupráci a výměnu informací nebo projekty, které umožňují lepší přístup českých profesionálů a jejich děl na evropský trh. Posláním kanceláře MEDIA Desk Česká republika je především zajistit, aby všechny možnosti nabízené programem MEDIA byly využity co nejlépe ku prospěchu a rozvoji českého audiovizuálního průmyslu. Dále přispívá k šíření informací o programu MEDIA i audiovizuální politice EU a k zapojování českého audiovizuálního sektoru do evropské spolupráce. K hlavním cílům kanceláře MEDIA Desk v roce 2003 proto patřilo zajistit provoz kanceláře jako takové, rozšířit mezi filmovými profesionály a odbornou veřejností povědomí o programu MEDIA a o možnostech, které nabízí pro financování domácího audiovizuálního sektoru. Vedle toho jsme chtěli etablovat kancelář MEDIA Desk jako poradenské místo pro žadatele o finanční podporu z fondů programu. Tyto cíle se nám podařilo s velkým zdarem splnit. Program MEDIA byl viditelný při všech českých audiovizuálních událostech, v odborném i denním tisku. Prostřednictvím inzerce, přímého rozesílání informací a seminářů s profesionály se nám na českém audiovizuálním trhu podařilo vzbudit zájem o program a dění s ním spojené. Výsledkem je, že české audiovizuální projekty předložené v letech 2002 a 2003 získaly formou podpory programu MEDIA více než 30 milionů Kč a že se český audio vizuální sektor začal zapojovat do spolupráce na evropské úrovni Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám pomohli k dosažení těchto výsledků. Především však za finanční podporu institucím, bez nichž by provoz kanceláře nebyl možný Ministerstvu kultury a Evropské komisi. Ministerstvo kultury zajišťovalo kontakt s programem MEDIA v roce 2002 a i jemu patří uznání za to, že výsledky České republiky jsou tak dobré. Věřím, že naše práce bude pokračovat stejně úspěšně i v příštích letech a že budeme i nadále na pomáhat k rozvoji českého audiovizuálního sektoru. Především však doufám, že v České republice budou i v dalších letech vznikat kvalitní a úspěšné projekty, které budou nejen schopné získat pod poru MEDIA, ale s pomocí této podpory se stanou rovnoprávnými partnery na evropském trhu. V Praze, 13. února 2004 Daniela Kučmášová ředitelka kanceláře 5

6 2.1. Interní aktivity Hlavní cíle kanceláře MEDIA Desk v roce 2003 Činnosti kanceláře MEDIA Desk Česká republika v roce 2003 byly určovány především tím, že loňský rok byl prvním rokem existence kanceláře. Ovlivnilo je i to, že Česká republika se stala členem programu MEDIA teprve v polovině roku 2002 a český audiovizuální sektor měl proto s programem MEDIA minimum zkušeností. Cílem kanceláře v roce 2003 bylo proto především zajistit provoz kanceláře MEDIA Desk tak, aby mohla na odpovídající úrovni reprezentovat program MEDIA v České republice a naopak zastupovat český audiovizuální sektor vzhledem k programu MEDIA. Dalším cílem bylo poskytovat informace o programu MEDIA a o podpoře, kterou nabízí pro audiovizuální projekty filmovým profesionálům, odborné veřejnosti a dalším cílovým skupinám tak, aby tato podpora mohla být co nejlépe a odpovídajícím způsobem využita. Vedle toho jsme samozřejmě informovali o dalších aktivitách programu MEDIA, audiovizuální politice Evropské unie a o možnostech pro přístup českého audiovizuálního sektoru na evropský trh. Programu MEDIA, Řídícímu programovému výboru a jimi pověřeným subjektům jsme na odpovídající úrovni poskytovali informace o českém audiovizuálním sektoru a jeho potřebách. Posledním hlavním cílem byly asistence a konzultace pro žadatele o podporu z programu MEDIA tak, aby jejich projekty byly co nejúspěšnější při získávání podpory. Konzultace jsme spojovali s aktivním vyhledáváním dalších projektů, které by měly šanci získat podporu z programu MEDIA a s podporou českých profesionálů při zapojování do evropské spolupráce Provoz kanceláře Kancelář MEDIA Desk byla otevřena 2. ledna 2003 v Praze. Prostory kanceláře se nachází v centru města, na adrese Národní 28, což umožňuje kanceláři sloužit jako přirozené kontaktní místo mezi českými audiovizuálními profesionály a programem MEDIA. Kancelář byla v průběhu ledna a února 2003 vybavena nábytkem a výpočetní technikou, faxem a kopírkou. V této době bylo rovněž zajištěno připojení na internet, zavedení telefonních linek a další kancelářské vybavení. Po personální stránce je kancelář zajištěna dvěma pracovníky s odpovídající kvalifikací, praxí v oblasti audiovize a jazykovou vybaveností. 6

7 Kontakt s profesionály Kontakt s filmovými profesionály a odbornou veřejností probíhal prostřednictvím telefonických hovorů, elektronické pošty a při osobních setkáních jak v kanceláři, tak při nejrůznějších audiovizuálních akcích. Kontakt prostřednictvím faxu a běžné pošty byl spíše výjimečný. Při telefonních hovorech se vyřizovaly v převážné většině obecné informace týkající se programu MEDIA, jeho fungování a možností, které nabízí. Odpovědi na konkrétní dotazy byly vyřizovány prostřednictvím u a při osobních setkáních, která probíhala převážně v kanceláři MEDIA Desk nebo při audiovizuálních akcích Mailing Pravidelné rozesílání informací filmovým profesionálům, odborné veřejnosti, institucím a dalším relevantním cílovým skupinám je důležitou součástí komunikační strategie kanceláře MEDIA Desk. Slouží jako hlavní nástroj poskytování aktuálních informací o možnostech financování nabízených programem MEDIA, ale i o vzdělávacích programech podporovaných v programu MEDIA Training a o dalším dění spojeném s programem MEDIA. Na počátku činnosti kanceláře jsme mailing uskutečňovali prostřednictvím profesních asociací Asociace producentů v audiovizi, Asociace provozovatelů kin a Unie filmových distributorů, FITES, ARAS, AČFK, ČFTA a institucí FAMU, NFA, VŠO Písek a VŠO Zlín. Postupně byla vytvořena databáze českých filmových profesionálů, společností a institucí v audiovizuálním sektoru, která obsahuje zhruba 700 adres, je pravidelně aktualizována a doplňována. Databáze je rozdělena na následující kategorie producenti, distributoři, obchodní agenti, nová média, školy, festivaly, kina, instituce a training (organizace, které se zabývají vzdělávacími programy). Součástí databáze jsou i kontakty na zahraniční společnosti, organizace a instituce. Rozdělení databáze zajišťuje, že se potřebné informace dostanou ke všem cílovým skupinám. Mailing jsem uskutečňovali především elektronickou poštou. V průběhu roku bylo odesláno zhruba 80 zpráv, které zpočátku měly formu informačních dopisů od MEDIA Desk. V květnu 2003 vznikl elektronický newsletter s názvem MEDIAservis_číslo_název. Newslettery MEDIAservis slouží především k rychlému sdělování aktuálních informací nebo pozvánek na domácí i zahraniční akce MEDIA, často určených pouze jedné cílové skupině. Všechny newslettery jsou zároveň uveřejňovány jako aktuality na internetových stránkách MEDIA Desk. Mailing uskutečňovaný běžnou poštou sloužil pouze k rozesílání informačního čtvrtletníku MEDIAinfo, informačních materiálů o programu MEDIA a novoročního blahopřání. 7

8 V průběhu roku 2003 byly rozeslány následující zprávy: Leden MEDIA Desk začíná i v České republice Jak na MEDIA? seminář pro zájemce o podporu z fondů programu MEDIA Únor Jak na MEDIA? zpráva o semináři Březen Záznam semináře Jak na MEDIA? Pozvánka na prezentaci programu MEDIA na Finále Plzeň Kalendář uzávěrek pro rok 2003 Public consultation on the review of the Television without Frontiers directive Duben Seznam filmů podpořených v rámci programu MEDIA v Cannes 2003 Květen Pozvánka na prezentaci programu MEDIA na festivalu pro děti a mládež Zlín Výsledky výběrové komise 82/2002 Výzva 01/2003 MEDIA Training MEDIA Distribution v Cannes MEDIA Development v Cannes Průběžné vyhodnocení programu MEDIA Návštěvnost v evropských kinech stagnuje, neboť domácí filmy zůstávají na domácích teritoriích Pozvánka na prezentaci programu MEDIA na festivalu Anifest 2003 Červen Veřejná rozprava o nové generaci programů MEDIA Výsledky výběrové komise 74/2002 Výzva 35/2003 Pilotní projekty Tisková zpráva Europa Cinemas - duben 2003 Prodloužení trvání programu MEDIA do roku 2006 Červenec Výzva 03/2003 Opatření na podporu účasti děl na filmových festivalech Srpen Výzva 65/2003 Podpora přístupu na trh Seznam filmů s podporou programu MEDIA uvedených na festivalu v Benátkách Aktualizovaný adresář kanceláří Media Desk Výsledky výběrové komise 82/2002 I., II. a III. kolo Září Podpory dosud přidělené českým projektům Benátky 2003, Distribuce v Evropě 8

9 Říjen Tisková zpráva k projektu CINEDAYS Listopad VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ 75/2003 Podpora festivalů Pozvánka na prezentaci Europa Cinemas Prosinec VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ 86/2003 Development VYZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ 83/2003 Training Pozvánka na seminář Evropské možnosti pro Váš film Kalendář výzev pro předkládání žádostí na rok Internetové stránky Internetové stránky jsou spolu s mailingem dalším důležitým nástrojem komunikace MEDIA Desk s filmovými profesionály. Kromě toho často slouží jako první informační zdroj pro zájemce o podporu z programu MEDIA. Pro internetové stránky byla zaregistrována doména která umožňuje všem uživatelům snadnou lokalizaci stránek při vyhledávání na internetu. Stránky obsahující základní informace o programu MEDIA a nejdůležitější aktuality byly spuštěny hned v prvních dnech provozu kanceláře, což umožnilo upoutat pozornost profesionálů k programu a poskytnout jim alespoň základní informace prostřednictvím internetu. Definitivní verze stránek vznikla v průběhu 1. pololetí Design stránek vychází z barev programu MEDIA, akcentuje modrou barvu jako barvu Evropského společenství. Jako oživení byla použita animace barev a ilustrační fotografie. 9

10 Struktura internetových stránek MEDIA Desk: MEDIA hlavní stránka, slouží jako rozcestník pro čtyři hlavní obsahové části stránek Novinky pravidelně aktualizované informace nové výzvy, výsledky výzev, pozvánky na akce MEDIA, projekty MEDIA Training, informace o iniciativách programu MEDIA uveřejňovány s datem a určením, do jaké oblasti aktualita spadá (informace, pozvánka, Distribution, Promotion, Development, Training, MEDIA jako program) Archiv novinek - archiv všech dosud uveřejněných novinek Program Co je to MEDIA? - základní informace o programu MEDIA, o jeho fungování a struktuře, přehled hlavních systémů financování, vyhodnocování a další průběh programu MEDIA pro začátečníky - vysvětlení pojmů a definic MEDIA, jak podávat žádost, průběh vyhodnocování žádostí Cinedays - průběh Cinedays 2002 a seznam partnerů a patronů MEDIA akce - informace o zvláštních iniciativách programu MEDIA a jejich průběhu Průběžné hodnocení programu MEDIA - aktuální informace o průběhu vyhodnocování Financování Info - stručný přehled a popis systémů financování MEDIA MEDIA Development - aktuální výzvy v překladu i v originále - formuláře žádostí - výsledky předchozích výzev MEDIA Distribution - aktuální výzvy v překladu i v originále - formuláře žádostí - výsledky předchozích výzev MEDIA Promotion - aktuální výzvy v překladu i v originále - formuláře žádostí - výsledky předchozích výzev MEDIA Training - aktuální výzvy v překladu i v originále - formuláře žádostí - výsledky předchozích výzev MEDIA Pilot Projects - aktuální výzvy v překladu i v originále - formuláře žádostí - výsledky předchozích výzev Development Distribution Promotion ČKD často kladené dotazy k jednotlivým systémům financování Training Pilot Projects 10

11 MEDIA Desk CZ Program MEDIA v ČR - informace o členství ČR v programu a o výsledcích implementace programu v ČR - přehled udělených podpor - legislativní rámec Co je MEDIA Desk CZ - cíle kanceláře - přehled vykonávaných činností - nabídka konzultací a dalších služeb pro filmové profesionály Lidé - základní informace o zaměstnancích kanceláře včetně profesních životopisů Kontakt - kontaktní údaje Akce MEDIA v ČR - přehled akcí organizovaných MEDIA Desk v ČR MEDIA Training - informace o programu MEDIA Training - katalog kurzů Stipendia - informace o stipendiích pro české profesionály - přehled stipendistů - zprávy stipendistů o absolvovaných kursech MEDIA Linky - linky na aktivity financované programem MEDIA - ECFF, Europa Cinemas, cineuropa.org Adresy - adresář programu MEDIA - další zajímavé adresy CO TO JE? Slovníček výrazů a pojmů - výklad nejčastějších pojmů a definic používaných v programu MEDIA SITEMAP CINEDAYS - průběh Cinedays 2002 a 2003 seznam partnerů a patronů INFO Euro - oficiální kurs EUR 11

12 Publikace Kancelář MEDIA Desk vydává tištěný informační čtvrtletník MEDIA info. MEDIA info má 4 8 stran, vychází čtvrtletně v nákladu 700 výtisků. Poštou je rozesílán všem kontaktům z databáze MEDIA Desk a distribuován při významných audiovizuálních akcích, především na filmových festivalech a při informačních setkáních s profesionály. V roce 2003 vyšla následující čísla MEDIA info: Březen MEDIA info č. 1 Na úvod úvodní slovo ředitelky kanceláře a zástupce MK o programu MEDIA MEDIA Desk Česká republika informace o kanceláři, náplni práce a kontaktní údaje Lidé v MEDIA Desk základní údaje o pracovnících kanceláře MEDIA pro začátečníky kdo může žádat a o jakou podporu, jak probíhá vyhodnocování žádostí Systémy financování programu MEDIA přehled systémů financování a jejich stručný popis Učit se, učit se, učit se ale kde a za co? informace o programech MEDIA Training a možnosti stipendií Kalendář uzávěrek na rok 2003 Červen MEDIA info č. 2 Prodloužení programu MEDIA do roku 2006 informace o prodloužení stávajících programů MEDIA Cena MEDIA Peter Mullan získal cenu MEDIA, která se každoročně uděluje začínajícímu tvůrci za film, který vznikl s podporou MEDIA Nová generace programů MEDIA pro léta návrh koncepce nové generace programů MEDIA Cinedays 2003 informace o druhém ročníku Cinedays, akce zaměřená na zpřístupnění evropské kinematografie Aktuální výzvy popis a uzávěrky aktuálních výzev European Coordination of Film Festivals popis organizace, základní podmínky pro členy popis prvních www stránek specializovaných na evropský film The Marketplace popis neziskové organizace pro marketing a propagaci nezávislé evropské audiovizuální tvorby European Audiovisual Observatory popis veřejnoprávní organizace, zdroj informací o audiovizuálním průmyslu 35 evropských zemí Podpora MEDIA pro české projekty dosud přidělené finanční podpory českým projektům Možnosti dalšího vzdělávání filmových profesionálů nabídka vzdělávacích programů pro filmové profesionály 12

13 Září MEDIA info č. 3 Cinedays v České republice celoevropský projekt na podporu zpřístupnění evropské kinematografie a její průběh v České republice i2i Audiovisual popis doplňkové iniciativy programu MEDIA Základní informace informace o programu MEDIA a aktuální výzvy k předkládání návrhů European Programmes Market Deauville představení filmového a televizního trhu pouze pro evropské filmy a TV pořady IDF Institut dokumentárního filmu popis české neziskové organizace zaměřené na podporu nezávislého dokumentárního filmu Eurimages popis funkce fondu Rady Evropy zaměřeného na finanční podporu koprodukce evropských fi l m ů České filmové centrum kancelář, která se snaží svými aktivitami zviditelnit současnou českou kinematografii v zahraničí Podpora MEDIA pro české projekty tabulka dosud přidělených finančních podpor z programu MEDIA Možnosti dalšího vzdělávání filmových profesionálů přehled důležitých evropských vzdělávacích programů pro filmové profesionály Prosinec MEDIA info č. 4 Nová pravidla Eurimages nové podmínky pro získání podpory z fondu Rady Evropy Eurimages Europa Cinemas síť evropských kin a její smysl Aktuální výzvy popis aktuálních výzev a jejich uzávěrek Ostře sledovaný Development popis druhého největšího podpůrného programu MEDIA Proč se účastnit programů MEDIA Training? rozhovory se dvěma účastníky vzdělávacích programů ACE a Cartoon Finance Vedle toho vznikla sada tří informačních publikací o programu MEDIA a o aktivitách s ním spojených, které byly rozeslány poštou všem kontaktům z databáze MEDIA Desk. Dále jsou distribuovány stejnou cestou jako MEDIA info. Design těchto materiálů vycházel z barev programu MEDIA, a jeho cílem bylo prezentovat MEDIA jako seriozní, ale zároveň přitažlivý program, který nabízí celou škálu možností pro všechny oblasti audiovize. Dalším cílem designu těchto informačních tiskovin bylo vytvořit jednotnou vizuální podobu všech materiálů programu MEDIA v České republice. 13

14 Jak na MEDIA?/Základní informace o programu MEDIA náklad 1500, 28 stran, barevná Grafická podoba brožury respektovala rozčlenění programu na části MEDIA Development, Distribution, Promotion, Training a Pilot Projects a jejich zaměření na různé cílové skupiny. U každého systému financování byla uvedena základní charakteristika, jaké projekty podporuje a za jakých podmínek, co se v žádosti hodnotí a kolik peněz je možné získat. Brožura dále obsahuje informace o historii programu a jeho fungování a o základních podmínkách přidělování podpory. MEDIA Training/Možnosti dalšího vzdělávání filmových profesionálů náklad 1000, skládačka, 14 stran, barevná Přehled vybraných projektů financovaných MEDIA Training s uvedením stručného popisu projektu a zaměření na cílovou skupinu. Informace o projektech MEDIA Training, jejich výhodách a základním rozdělení na tři oblasti psaní scénářů, management a nové technologie. Popsané kursy EMAM, ACE, EAVE, AKMI, Eurodoc, Strategics, Television Business School, European Cinema Exhibition: A New Approach, Sources, To Be Continued, North by Northwest, Step by Step, Multimedia Mater, EAM, X-melina, Cartoon Technology. Kdo je kdo/užitečné adresy z oblasti evropské audiovize náklad 1000, skládačka, 10 stran, barevná Přehled důležitých projektů podporovaných programem MEDIA, které umožňují evropskou spolupráci a usnadňují přístup filmových profesionálů na evropský trh. Uvádí stručný popis projektu a podmínky členství, případně jiného zapojení. Popsané projekty: Cineuropa.org, Europa Cinemas, European Coordination of Film Festivals, The Marketplace. Materiál zároveň obsahuje stručný popis programu MEDIA, který čtenáři usnadní zařazení do kontextu. Plakát MEDIA Formát A2, náklad 500 Plakát se stejným designem jako ostatní publikace. Obsahuje logo a stručný popis systémů financování a kontakt na kancelář MEDIA Desk. Je využíván především k podpoře viditelnosti programu MEDIA při významných audiovizuálních akcích a informačních setkáních s profesionály Překlad materiálů a publikací Pro maximální přiblížení programu MEDIA českému audiovizuálnímu sektoru překládá kancelář MEDIA Desk všechny Výzvy k předkládání návrhů včetně formulářů žádostí do českého jazyka. Dále překládáme všechny významné tiskové zprávy a dokumenty týkající se programu MEDIA a evropské audiovizuální politiky. 14

15 Překlady výzev k Předkládání žádostí včetně formulářů slouží k co nejlepší orientaci žadatelů v pokynech k výzvám, výkladu termínů a významnou měrou napomáhají při vyplňování přihlášek. Pro účely překladů jsme ve spolupráci s překladatelskou agenturou sestavili glosář nejčastěji používaných termínů. V roce 2003 byly přeloženy následující Výzvy k předkládání návrhů: Číslo Oblast Český název 01/2003 MEDIA Training Odborné vzdělávání 03/2003 MEDIA Promotion Opatření na podporu účasti evropských děl a profesionálů na filmových festivalech pořádaných ve třetích zemích 20/2003 MEDIA Distribution Automatická podpora distribuce 35/2003 MEDIA Pilot Projects 65/2003 MEDIA Promotion Podpora přístupu na trh 74/2002 MEDIA Promotion Podpora audiovizuálních festivalů 75/2003 MEDIA Promotion Podpora audiovizuálních festivalů 82/2002 MEDIA Development 83/2003 MEDIA Training Odborné vzdělávání 85/2002 MEDIA Distribution Podpora televizních projektů 86/2003 MEDIA Development 88/2002 MEDIA Distribution Systém selektivní podpory distribuce Studie, analýzy V roce 2003 přispívala kancelář MEDIA Desk do studií IMCA o audiovizuálním průmyslu v přistupujících zemích, dále do publikace u vydané při příležitosti konference From Cultural Diversity to a European Identity a do průběžného hodnocení programu MEDIA Plus. Prováděla i analýzy týkající se úspěšnosti českých audiovizuálních projektů v programu MEDIA pro Ministerstvo kultury, Ministerstvo zahraničí a poskytovala těmto institucím další informace týkající se implementace programu MEDIA v České republice. Významná byla také účast zástupce MEDIA Desk při Czech Audiovisual Training Focus Group, kterou v Praze 8. prosince 2003 vedla konzultační agentura Olsberg SPI. Focus Group byla zaměřena na zjištění potřeb českého audiovizuálního sektoru v oblasti dalšího vzdělávání profesionálů v audiovizi. 15

16 MEDIA Training a stipendia Další vzdělávání je jednou z klíčových podmínek úspěchu při vstupu českých audiovizuálních profesionálů a společností na evropský trh a významným způsobem určuje možnosti při zapojování do evropské spolupráce. Proto věnujeme velkou pozornost programům podporovaným v rámci MEDIA Training a jejich propagaci. Podmínky pro účast českých profesionálů v těchto programech se značně odlišují od podmínek v zemích EU. K překážkám v účasti patří jazyková nevybavenost, vysoké účastnické poplatky a také určitá nechuť především starší generace vzdělávat se dál ve svém oboru. Hlavním cílem MEDIA Desk v této oblasti bylo proto nejprve informovat profesionální veřejnost o možnostech a významu projektů MEDIA Training a podtrhnout význam účasti jako investice do profesního rozvoje. Dalším cílem byla propagace jednotlivých projektů MEDIA Training a stálé informování o novinkách a nabídkách kurzů v této oblasti. Při prvním informačním setkání pro profesionály, které proběhlo v Praze 29. ledna 2003, byl proto jeden modul věnován výhradně programu MEDIA Training a představení vybraných projektů podporovaných tímto programem. 22. května 2003 se konalo další informační setkání, zaměřené pouze na MEDIA Training a možnosti stipendií. Seminář navštívilo 27 účastníků z různých oblastí audiovize produkce, distribuce, studenti FAMU a další. Všichni účastníci obdrželi na místě souborný katalog s nabídkou jednotlivých kurzů v angličtině, formulář přihlášky ke stipendiu a seznam 17 nejzajímavějších kurzů s jejich stručným popisem a daty blížících se uzávěrek. Během prezentace byly k dispozici další materiály a informační brožurky jednotlivých organizátorů kurzů a stáží. Dalším prostředkem propagace programu MEDIA Training je čtvrtletník MEDIA info, kde jsou ve zvláštní rubrice MEDIA Training pravidelně uveřejňovány přehledy kursů, informace o stipendiích a rozhovory s absolventy těchto programů. Jako další zdroj informací pro profesionály slouží www stránky MEDIA Desk, kde je opět jedna rubrika věnována vzdělávání profesionálů a newsletter MEDIAservis s oznámeními o datech a uzávěrkách kurzů. Programům MEDIA Training byla věnována i speciální publikace (viz kap ) V neposlední řadě to je distribuce propagačních materiálů jednotlivých projektů na stánku MEDIA při významných audiovizuálních akcích. Tato důrazná informační kampaň, spolu s prvními zprávami profesionálů, kteří tyto kursy již absolvovali, vzbudila zájem českých profesionálů o účast v programech MEDIA Training. Nejvýznamnějším nástrojem zajištění účasti profesionálů v programech MEDIA Training jsou však stipendia, která financuje Ministerstvo kultury a Evropská komise. Základní podmínkou přidělení 16

17 stipendia je, aby byl účastník vybrán organizátorem kurzu. Stipendia přiděluje přímo kancelář MEDIA Desk a je z nich hrazen účastnický poplatek v plné výši a část cestovních a ubytovacích nákladů v závislosti na destinaci. Přehled stipendií přidělených v roce 2003: Jméno Společnost Kurz Výše příspěvku Jana Králíková Prague Indies Productions MEGA MEDIA Kč Denisa Kera FSV UK Cooperative Systems Kč Martin Vandas Parnas Cartoon Finance Kč Pavel Strnad Negativ ACE Kč Konzultace žádostí Vedle poskytování obecných informací o programu MEDIA a o kritériích přidělování podpory poskytla kancelář řadu konzultací žadatelům o finanční podporu při vyplňování a předkládání jejich žádostí programu MEDIA. K některým žádostem proběhlo i více konzultací než jedna. V následující tabulce jsou uvedeny společnosti, jimž MEDIA Desk poskytovala konzultace při vyplňování žádosti: Výzva Společnost (projekt) Promotion and Market Access Výzva 40/2002 Institut dokumentárního filmu TV Broadcasting Výzva 85/2002 Synergia Film Distribution Selective Support Výzva 88/2002 (1. kolo) Cinemart Film Distribution Artcam Distribution Automatic Support Výzva 88/2002 Bontonfilm Bioscop SPI International CinemArt Artcam Festival Support Third Countries Výzva 67/2002 Člověk v tísni Festival Support Výzva 74/2002 (2. kolo) Dny Evropského filmu Člověk v tísni Mezipatra Jihlavský spolek amatérských filmařů Brněnská 16 17

18 Development Výzva 82/2002 Training of Audiovisual Professionals Výzva 1/2003 (1. kolo) Promotion Výzva 65/2003 (2. kolo) Festival Support Výzva 75/2003 (1. kolo) Ateliéry Bonton Zlín AAA studio Bionaut Cineart TV Prague Dědičová Andrea Eufilm GaGa Golden Dawn Goldlabel Entertainment Jakubisko Film Jan Němec Film Luxor Lenka Kny Negativ Parnas Simply Sirena Tauš Viktor Vertigo WIP Institut dokumentárního filmu Trimedia Anifest AČFK České filmové centrum IFTA MFF Karlovy Vary Anifest Festival Evropských filmových úsměvů Novoměstský hrnec smíchu Silect MFF pro děti a mládež Zlín MEDIA Desk poskytla řadu konzultací dalším společnostem i jednotlivcům - Apogeum, P. Smetana, P. Hykl, Krátký film, Dětská televize, Univerzita T. Bati, BFI, Falkon, Nadace film a sociologie, IFTA, České filmové nebe, FF Terezín. 18

19 Spolupráce s Ministerstvem kultury a Evropskou komisí Kancelář MEDIA Desk pravidelně informuje ministerstvo kultury o svých aktivitách, připravovaných tiskových zprávách a významných publikacích. Poskytuje Ministerstvu kultury informace o českém audiovizuálním sektoru a jeho potřebách a připravuje podklady pro jednání českých delegátů v Řídícím programovém výboru MEDIA. Ředitelka kanceláře se spolu se zástupcem Ministerstva kultury pravidelně účastní jako expert při zasedání Řídícího programového výboru MEDIA. Kancelář MEDIA Desk informuje o svých významných aktivitách i pracovníky programu MEDIA a poskytuje jim všechny publikace a tiskové zprávy, které vydává. Rovněž zpřístupňuje výsledky akcí s širším využitím jako byl například přepis semináře se zástupci Europa Cinemas Externí aktivity Účast na festivalech, trzích a konferencích února Setkání ministrů kultury zemí V4 v Levoči, Slovensko Setkání se MEDIA Desk Česká republika účastnila jako člen audiovizuální expertní skupiny. V rámci skupiny byla vedena diskuse o možnostech spolupráce zemí V4 s podporou MEDIA Desk. Výsledkem byly návrhy na vzájemnou spolupráci, formou společné organizaci koprodukčních setkání, podpory distribuce filmů V4, diskusi o koprodukčních dohodách, výběr reprezentativní kolekce filmů zemí V4 pro promítání v kulturních centrech a na festivalech. Využití těchto návrhů závisí na jejich přijetí ministerstvy zemí V února MFF Berlín Účast na akcích pořádaných programem MEDIA. Školení k problematice různých finančních programů a osobní konzultace s pracovníky programu MEDIA. Jednání s pracovníky oddělení MEDIA v EAC MEDIA Distribution Hughes Becquart, MEDIA Training Judith Johannes a TAO Distribution Chris Miller, MEDIA Development Soon Mi Peten. Tradiční společenské setkání MEDIA v Rotes Rathaus a společná večeře kanceláří MEDIA Desk byly přínosné především z hlediska navázání nových pracovních kontaktů v rámci programu MEDIA (např. MEDIA Desk Berlin, Varšava, Kodaň, Mnichov, pracovníci programu) a k vybudování sítě pro konzultaci záležitostí spojených s programem MEDIA. Osobní jednání se zástupci vzdělávacích aktivit a programů financovaných MEDIA Training, které mají zájem o účast českých filmových profesionálů. Cartoon Network Annick Maes, Ateliers du Cinema Européen (ACE) Sophie Bourdon, European Audiovisual Enterpreneurs (EAVE) Catherine Buresi, Master School Drehbuch Oliver Schulte a Sources Marion Gompper. 19

20 března Pracovní a informační setkání kanceláří MEDIA Desk v Bruselu Setkání organizované Evropskou komisí bylo zahájeno schůzkou nově vzniklých kanceláří MEDIA Desk z Bulharska, Lotyšska, Litvy, Estonska, Slovenska a Polska. Informace o stipendiích pro účastníky programů MEDIA Training z nových zemí, návštěva Technical Assistance Office spojená se seznámením s jednotlivými odděleními, která se zabývají vyhodnocováním žádostí o finanční podporu. Následovalo setkání všech zástupců kanceláří MEDIA Desk s pracovníky programu MEDIA spojené s informacemi o novinkách v jednotlivých systémech financování, o průběžném hodnocení programu MEDIA a s vyhodnocením Cinedays 2002 a informacemi o novém ročníku Cinedays Poslední součástí setkání byly pracovní skupiny, v nichž se projednávaly nové pokyny k Výzvám, změny v podmínkách přidělování podpory a další dubna Festival českého filmu Finále Plzeň Návštěva nejvýznamnější přehlídky českých hraných a dokumentárních filmů spojená s prezentací programu MEDIA pro filmové profesionály. Během prezentace bylo distribuováno první číslo informačního čtvrtletníku MEDIA info a další informační materiály, následovala individuální jednání s producenty a dalšími profesionály května Mezinárodní festival animovaných filmů Anifest Mezinárodní soutěžní přehlídka animované tvorby spojená s burzou námětů mladých autorů. Festival má velmi kvalitní program a mezinárodní účast, přibližuje animovanou tvorbu především mladým divákům. Přednáška Program MEDIA a animovaný film v rámci semináře Trh animovaného filmu dnes a zítra. Představení programu MEDIA, jeho finanční mechanismy zaměřené na tvůrce a producenty. Možnosti dalšího vzdělávání v oblasti animovaného filmu. O všech akcích MEDIA na festivalu Anifest byli profesionálové informováni ovou pozvánkou rozesílanou před festivalem prostřednictvím databáze MEDIA Desk a tištěnou pozvánkou distribuovanou v průběhu festivalu. Na festivalu se dále uskutečnila setkání s profesionály na informačním stánku MEDIA, informační bod MEDIA byl umístěn také v prostorách akreditačního centra května Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež Zlín Mezinárodní soutěžní přehlídka dětských filmů s dlouhou tradicí. Součástí programu je i soutěž debutů a filmů ze zemí V4, k doprovodným akcím patří koprodukční fórum. Během festivalu byl profesionálům k dispozici informační stánek programu MEDIA v prostorách festivalového centra. Na informačním stánku se uskutečnila setkání s profesionály z různých oblastí zástupci jiných festivalů, filmovými producenty, nebo studenty. K dispozici byly informační materiály programu, přihlášky a pokyny. Informační stojan MEDIA byl umístěn v prostorách festivalu na viditelném místě. Obsahoval čtvrtletník MEDIA info, různé nabídky stáží a další informační materiály. O akcích MEDIA na festivalu byli profesionálové informováni ovou pozvánkou rozesílanou před festivalem prostřednictvím databáze MEDIA Desk, dále tištěnou pozvánkou distribuovanou během festivalu. 20

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI (APA) spolek (dříve občanské sdružení) založený v roce 1994 členem může být výrobce nebo producent audiovizuálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. T: +420 221 105 209 Národní 28, 110 00 Praha 1 F: +420 221 105 303. www.filmovakomora.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. T: +420 221 105 209 Národní 28, 110 00 Praha 1 F: +420 221 105 303. www.filmovakomora. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Česká filmová komora, o.p.s. T: +420 221 105 209 Národní 28, 110 00 Praha 1 F: +420 221 105 303 Česká republika E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz OBSAH 1. ÚVOD.......................................................

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika

Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika Výroční zpráva Česká filmová komora, o.p.s 2008 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Zpráva o činnosti. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika

Zpráva o činnosti. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika Zpráva o činnosti Česká filmová komora, o.p.s 2006 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 / 2012

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 / 2012 Asociace provozovatelů kin Politických vězňů 445 266 01 Beroun www.kinari.cz tajemnice@kinari.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 / 2012 předloženo členům APK na Valné hromadě konané 16. - 17. 5. 2012 v

Více

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE Platné od 15.2.2010 SEZNAM ZKRATEK BG CHF CZP F IP KP MF NKJ PRG SDC SECO ZP ZS Blokový grant Švýcarský frank Centrum pro zahraniční pomoc

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty Institut umění Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Program konference Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty 9. prosince 2005, 10.00 16.00

Více

Statut 43. Mezin rodnìho televiznìho festivalu Zlat Praha

Statut 43. Mezin rodnìho televiznìho festivalu Zlat Praha Statut 43. Mezin rodnìho televiznìho festivalu Zlat Praha 29. dubna ñ 4. kvïtna 2006 Po adatel:»esk televize Preambule Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha (dále jen MTF ZP) přispívá prostřednictvím

Více

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce GRANTOVÝ PROGRAM REGIONU HRANICKO pravidla na rok 2008 1. Úvod, cíl programu Grantový program regionu Hranicko vznikl na základě spolupráce Mikroregionu Hranicko, Hranické rozvojové agentury a významných

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Seznam dokumentů požadovaných při podávání žádosti o podporu distribuce

Seznam dokumentů požadovaných při podávání žádosti o podporu distribuce Seznam dokumentů požadovaných při podávání žádosti o podporu distribuce Sekretariát musí bezpodmínečně nejpozději V DEN UVEDENÝ JAKO POSLEDNÍ DEN LHŮTY obdržet tyto dokumenty (termíny pro podávání žádostí

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Žádost o podporu kinematografie

Žádost o podporu kinematografie evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie) název projektu název dotačního okruhu Seminář ARAS a Cena ARAS 8. vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie číslo výzvy 2013-8-1-11 charakteristika

Více

Bilateral Study Visit 2014

Bilateral Study Visit 2014 Bilateral Study Visit 2014 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 02 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 Obsah 02 O ELSA 03 Naše vize 03 Činnost ELSA Praha 04 Co je BSV? 05 Program BSV 05 Cíle projektu

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Sedmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby (dále jen Pravidla) I. Úvodní ustanovení 1. FILMOVÁ NADACE (dále jen nadace) je založena

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP I. Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů 2014 Dům zahraničních služeb vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby (dále jen Pravidla) I. Úvodní ustanovení 1. FILMOVÁ NADACE (dále jen nadace) je založena

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Státní fond kinematografie a Národní filmový archiv uzavřeli licenční smlouvu k filmům vyrobeným v letech 1965 1991

Státní fond kinematografie a Národní filmový archiv uzavřeli licenční smlouvu k filmům vyrobeným v letech 1965 1991 Tisková zpráva Státní fond kinematografie a Národní filmový archiv uzavřeli licenční smlouvu k filmům vyrobeným v letech 1965 1991 26. května 2014 Státní fond kinematografie poskytuje NFA oprávnění k užití

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Osmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz Nejefektivnějším nástrojem komunikace a propagace destinace jsou webové stránky www.ckrumlov.cz. V roce 2007 proběhla první klíčová etapa transformace OIS I.G na OIS II.G. V rámci transformace byly vytvořeny

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Název projektu ŠKOLA PRO ŽIVOT Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Datum zahájení realizace 1. 12. 2008

Více

2014-2020. Dílčí program KULTURA. Podpora evropských umělců a kulturních odborníků. Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk

2014-2020. Dílčí program KULTURA. Podpora evropských umělců a kulturních odborníků. Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk 2014-2020 Dílčí program KULTURA Podpora evropských umělců a kulturních odborníků O KREATIVNÍ EVROPĚ 2014-2020 pokrývá období 7 let (2014-2020) nabízí finanční podporu pro: vývoj evropských filmů, TV programů

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

K atalog služeb. Benefit kontaktních míst. v rámci projektu Podnikání bez překážek

K atalog služeb. Benefit kontaktních míst. v rámci projektu Podnikání bez překážek K atalog služeb Benefit kontaktních míst v rámci projektu Podnikání bez překážek Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky O projektu Podnikání bez

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Jednotné zásady pro akreditaci novinářů

Jednotné zásady pro akreditaci novinářů Standardní propozice RALLY 2011 PŘÍLOHA č. VII Jednotné zásady pro akreditaci novinářů 1. AKREDITAČNÍ PROCES (první žádost) Žádosti o akreditaci musí být podávány prostřednictvím informačního systému dostupného

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Rozvoj spolupráce ve střední Evropě: Grantové programy IVF

Rozvoj spolupráce ve střední Evropě: Grantové programy IVF Rozvoj spolupráce ve střední Evropě: Grantové programy IVF Hradec Králové, 25. září 2012 Visegrádská skupina (V4) V4 jako konzultační platforma pravidelná setkání na všech úrovních a ve všech sektorech

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015

KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015 KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015 I - ZASTUPOVÁNÍ Zastupování v evropských platformách v Bruselu Pravidelné zastupování zákazníka v evropské platformě (asociacích, konfederaci,

Více

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Ingrid Sieder ředitelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung Praha Obsah hlavní body 1. Organizační

Více

IAESTE LC Brno Obsah

IAESTE LC Brno Obsah Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2015 na VUT v Brně Obsah Úvod... 3 Veletrh ikariéra 2015 v číslech a grafech... 3 Workshopy... 8 Osvědčené součásti Veletrhu ikariéra z loňských let... 9 Novinky na

Více

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE SPOLEK České umění skla The Czech Art of Glass IČ 016 41 417, se sídlem : Praha 5 Klamovka, Plzeňská 113/155 a jeho hlavní marketingový nástroj CONCERTO GLASSICO SPOLEK České

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009-2012 projekt programu Marketing OPPI

Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009-2012 projekt programu Marketing OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009-2012 projekt programu Marketing OPPI

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

2 OBECNÉ CÍLE PROGRAMU CULTURE 2005

2 OBECNÉ CÍLE PROGRAMU CULTURE 2005 Program Culture 2005 1 ÚVOD Tento dokument přináší informace o realizaci programu Culture 2005, který byl schválen dne 14. 2. 2000 Evropským parlamentem a Radou po konzultacích s Výborem regionů (č. 508/2000/ES

Více

Návštěvnost. O portálu. Možnosti spolupráce

Návštěvnost. O portálu. Možnosti spolupráce O portálu Návštěvnost LékařiOnline je edukativní a kontaktní portál zahrnující široké spektrum lékařských oborů a specializací. Pacienti zde naleznou odborné informace podané neodbornou formou, popisy

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov).

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). Souhrn přihlášky Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). EVROPSKÉ CENY ZA PODPORU PODNIKÁNÍ 2015 Shrnutí přihlášky Seznam

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 31.10.2014 Č. j..../2014

Více

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU VELKÁ BRITÁNIE - Twin Group Společnost Twin Group byla založen v roce 1993, od té doby působí na trhu jako poskytovatel vzdělání a stáží. Za dobu svého fungování získala ve svém oboru řadu ocenění. Díky

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Interní Projekty SVV 2009 2012/13 SVV 1 SVV 2013-2014/15 SVV 2

Interní Projekty SVV 2009 2012/13 SVV 1 SVV 2013-2014/15 SVV 2 Interní Projekty Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí SVV 2009 2012/13 SVV 1 SVV 2013-2014/15 SVV 2 DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 INFO@CZECHTRADE.CZ

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Kontakty:

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

S ambasadorkami k samostatnému podnikání žen. Mgr. Zuzana Bařtipánová Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o.

S ambasadorkami k samostatnému podnikání žen. Mgr. Zuzana Bařtipánová Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. S ambasadorkami k samostatnému podnikání žen Mgr. Zuzana Bařtipánová Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. Obecné informace o projektu S ambasadorkami k samostatnému podnikání

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více