Výroční zpráva za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2012"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2012 Vážení přátelé, máte před sebou zprávu o naší činnosti v roce I v tomto roce jsme se snažili prakticky naplňovat Velké poslání našeho Pána Ježíše Krista. Námi podporovaní misionáři sloužili v jedenácti zemích na čtyřech kontinentech. Šířili jsme také povědomí o misii mezi křesťany v naší zemi. Jsme vděčni Pánu, že si naši organizaci používá. A jsme vděčni také vám, našim příznivcům a podporovatelům. Bez vás by to nešlo. Věříme, že ve vzájemné plodné spolupráci budeme pokračovat i v dalších letech. Michal Klesnil, ředitel NF KMS Naše hlavní činnost Podpora misionářů a humanitární pomoc Při této činnosti komunikujeme s misionáři, zajišťujeme jejich finanční podporu, věnujeme se nezbytné administrativní práci, zpracováváme modlitební témata od misionářů, zajišťujeme propagaci jejich služby a poskytujeme další služby sborům, které misionáře vyslaly, podle jejich konkrétních požadavků. V roce 2012 jsme takto celoročně podporovali službu manželů Dohnalových v Chorvatsku, manželů Tichých mezi bezdomovci a narkomany v Čechách, manželů Okumu v Keni, manželů Pszczolkových v jihovýchodní Asii a v Čechách, Ondřeje mezi cizinci v ČR, Aleny Krausové v Izraeli a Čechách a manželů Klingerových v Nikaragui. Po část roku jsme podporovali také službu manželů Semjatičových v Izraeli a manželů Slánských v Rusku, kterým jsme pomáhali i v prvních měsících po jejich návratu do Čech. To je dohromady 16 misionářů, kteří byli po celý rok nebo alespoň po jeho část dlouhodobě v poli. Ve spolupráci s německou organizací Go East jsme pokračovali v projektu podpory krátkodobých misijních výjezdů do Estonska. Soustřeďovali jsme také podporu na humanitární pomoc a sociální rozvoj v romských táborech a křesťanských sborech na Zakarpatské Ukrajině, kterou při svých krátkodobých výjezdech předává a rozděluje Pavel Faul. Dohromady jsme tedy v roce 2012 podporovali 17 misionářů. Z misijního výjezdu Galiny Prostřednictvím našeho keňského misionáře Mešaka Okumu jsme Borovičkové do Nepálu podporovali také sirotky a chudé v Keni, stejně jako křesťanské centrum ve slumu Baba Dogo. Dále jsme shromažďovali prostředky na podporu čínských misionářů prostřednictvím organizace Asia Harvest. 1

2 Finančně jsme podpořili krátkodobé misijní výjezdy Ivy Kostrbové do Izraele a Galiny Borovičkové do Nepálu. Ve spolupráci s organizací Go East jsme podpořili krátkodobý letní misijní výjezd do Estonska, ve spolupráci s misionářem Ondřejem jsme uskutečnili misijní výjezd do Řecka. Motivace Po celý rok jsme rozesílali ový misijní oběžník, který se snaží motivovat české křesťany pro misijní práci. Pravidelně jsme též připravovali stránku fondu v časopise Život víry. Misii jsme propagovali také na různých křesťanských akcích a konferencích a na našich webových stránkách. Misijní víkendy V březnu 2012 se v Praze a Českém Těšíně uskutečnil další ročník Misijních víkendů - akce, k jejímuž uspořádání se sjednotila většina misijních organizací působících v naší zemi. Konkrétně je to YWAM, OM, Ebenezer, Wycliffovi překladatelé Bible, Nehemia a náš Nadační fond KMS. Mottem bylo Koho pošlu a kdo půjde?. Jako hlavní řečník sloužil nás misionář v Chorvatsku Jiří Dohnal. V pestrém celodenním programu představila každá misijní organizace svou činnost a možnosti, které nabízí. Čas byl také na modliby za misionáře i za zájemce o misii. Představitelé nadačního fondu Správní radu fondu tvořili po celý rok 2012 Tomáš Frantík (předseda), Věra Miláčková a Miriam Boháčová. Funkci ředitele fondu vykonával Michal Klesnil. Příjemci podpor z nadačního fondu byli níže zmínění misionáři a projekty. Projekty podporované v roce 2012 Evropa Jiří a Kateřina Dohnalovi, děti Tereza, Matyáš a Martin - Rovinj, Chorvatsko (projekt 200) sborová příslušnost: Křesťanské společenství Praha, sbor EC Rovinj Od roku 1996 žijí Jirka a Katka s dětmi Terezou, Matyášem a Martinem v istrijském městě Rovinj na jihu Chorvatska. Jirka je zde vedoucím místního sboru Evangejskoj crkvi, který sám pomáhal zakládat. V průběhu roku Jirka sloužil dále jako pastor sboru a vedoucí dvou domácích skupinek, na kterých pomáhal v budování místních křesťanů. Vyučoval také na sborové biblické škole ISOM. Začátkem března 2012 složil jako hlavní řečník na Misijních víkendech v Praze a v Českém Těšíně a poskytl rozhovor do rádia TWR. V září u nich česká ČT2 natočila dokument o jejich životě a službě, který za několik měsíců také uvedla. Po celý rok Jirka pravidelně kázal také v pulském sboru Hosana a vůbec pracoval na jednotě křesťanů z celé Istrie. Začaly fungovat mj. společná modlitební setkání a programy pro mládež. V červnu vyšla v chorvatštině Jirkova kniha "Operace bez narkózy". 2

3 Marek a Lena Slánští, dcera Margarita - Togliatti, Rusko (projekt 700) sborová příslušnost: AC Frýdek-Místek, Křesťanské společenství Praha Od roku 1998 slouží Marek v Rusku, z toho převážnou většinu času jako celoruský vedoucí organizace ACET. Jeho služba zasahuje celé Rusko i sousední země, daří se vytvářet síť lektorů ve všech velkých městech. Službou ACET jsou zasahovány statisíce lidí. V roce 2012 zorganizoval Marek již tradiční celoruskou konferenci pro lektory ACET v Togliatti a pravidelně a úspěšně sloužil dětem v místní tuberkulózní nemocnici. Hlavně ale pracoval na předání služby v ruském ACET a na přípravě návratu domů. V říjnu 2012 se po 14 letech věrné služby celá rodina přestěhovala zpět do Čech. Jsme hrdi na to, že jsme mohli Markovu službu podporovat, a do další etapy života mu přejeme mnoho Božího požehnání. Petr a Veronika Tichých, děti Jakub a Hana - Kralupy n/v., Čechy (projekt 900) sborová příslušnost: Betel Britain Po celý rok sloužili Petr a Veronika lidem na okraji společnosti v českém středisku Betel křesťanské komunitě pro narkomany, alkoholiky, bezdomovce a HIV pozitivní. Pracovali na evangelizační, pastorační a sociální službě klientům střediska, na rozvoji podnikání, které by mělo Betel z velké části financovat, i na dostavbách budovy střediska. Radostnou událostí byly dva křty klientů střediska, jakož i vyslyšená modlitba v podobě nového vedoucího Tonyho. Ondřej - Evangelizace cizinců v ČR (projekt 1700) sborová příslušnost: AC Kopřivnice Ondřejovou (jedná se o pseudonym z bezpečnostních důvodů) vizí je služba stále rostoucí komunitě cizinců v ČR. Snaží se ji postupně rozjet ve všech větších městech ČR. Za tím účelem vyučuje a pořádá semináře v různých sborech, motivuje a buduje spolupracovníky. Jeho služba nese ovoce a množí se svědectví ze sborů, kterým se otevřely oči pro potřeby cizinců v jejich městě. Dalším Ondřejovým směrem je vydávání a distribuce evangelizačních materiálů pro cizince. Postupně se snaží získat evangelizační materiály pro každou etnickou skupinu, která se u nás vyskytuje. Kromě kontaktů se zahraničními misijními organizacemi Ondřej sám vydává překlady evangelií a zajišťuje výrobu DVD s filmem Ježíš nadabovaným do jazyků hlavních cizineckých skupin u nás. Jeho služba postupně expanduje do dalších zemí, což se projevilo mj. dalším misijním výjezdem do Řecka, kde sloužili uprchlíkům z asijských a afrických zemí. Afrika Mešak a Jane Okumu, děti Gedeliah, Marianne, Wayne Daniels, Andy Antonio Amani a Terry Benaiah - Nairobi, Keňa (projekt 600) sborová příslušnost: Ngong Pentecostal Church 3

4 Náš keňský misionář pokračoval ve své službě v chudinských slumech Nairobi, kde žije dohromady přes milion lidí. Školil pastory a další služebníky v tom, jak efektivně sloužit takovým skupinám. Viditelným ovocem jeho služby je jednota služebníků z různých denominací a větší důraz na sociální potřeby těchto lidí. Jako důsledek jeho služby se rozběhly programy na potravinovou pomoc nejchudším, pomoc HIV pozitivním, pomoc s rozjezdem drobného podnikání či mateřské školky. Sloužil také při zakládání nových sborů mezi Masaji. V roce 2012 se další místní sbory zapojily do programu vyučování základů pro malé skupiny biblického studia. Mnozí oceňovali praktičnost programu a možnost snadné aplikace získaných poznatků v praxi. Podpora chudých a sirotků v Keni (projekt 610) Tento projekt realizujeme ve spolupráci s Mešakem Okumu. V jeho rámci Mešak při své službě ve slumech vytipovává konkrétní mladé lidi v obtížné sociální situaci. Jedná se kupř. o sirotky, jejichž rodiče zemřeli na AIDS a z nichž někteří již musejí sami živit své mladší sourozence. Naše podpora směřuje k pokrytí jejich nákladů na jídlo, oblečení a také na školné, aby mohli dostudovat. V současné době takto podporujeme 14 mladých lidí. Díky naší podpoře došlo ke znatelnému zlepšení jejich životní situace. Mohli se dosyta najíst, obléknout a zaplatit školní poplatky; někteří z nich začali studovat na kvalitnějších školách. Křesťanské centrum Baba Dogo (projekt 620) Centrum je příkladem dobrého ovoce Mešakovy služby. Po absolvování jeho semináře je založilo několik místních křesťanů a do vínku mu dali motto: Dávat naději beznadějným. Součástí centra je svépomocná škola pro děti ze slumu a vývařovna, která jim dá často jejich jediné pořádné jídlo. Dále se jejich aktivity začaly rozrůstat v různé školící kursy pro lidi z místní komunity v rámci tzv. FBI - Fruit Bearers Institute neboli Institut nesoucích ovoce. A právě skrze to, že lidé vidí skutečný zájem o naplňování jejich potřeb, se s nimi daří budovat vztahy a některé z nich přivádět k víře v milujícího Spasitele. Naše podpora pomáhá nést část finančních nákladů střediska. Asie Jakub a Barbora Pszczolkovi - jihovýchodní Asie (projekt 820) sborová příslušnost: ESK Havířov Celý rok 2012 strávili Pszczolkovi v České republice, kde se jim také v březnu narodil syn Tobiáš. Po celý rok zpracovávali výsledky své dosavadní práce na tichomořském ostrově v jihovýchodní Asii, kde překládají Písmo do jazyka dosud nezasažené skupiny. Na dálku koordinovali práci místních spolupracovníků, absolvovali mnoho setkání v různých 4

5 českých sborech, sloužili ve svém mateřském sboru a kromě toho se snažili také odpočívat. V roce 2013 se celá rodina znovu vrátí zpět do Tichomoří. Alena Krausová - Izrael (projekt 1400) sborová příslušnost: AC Maranatha Praha Začátek roku 2012 strávila Alena v ČR, kde mj. sloužila v církvích vyučováním o Izraeli. Díky zlepšené vízové situaci se mohla v květnu 2012 vrátit do Jeruzaléma a pokračovat ve své službě pro Dům modliteb pro všechny národy pastora Toma Hesse. Pracovala jako koordinátor pro východní Evropu, což znamená udržování kontaktů s místní církví, rozesílání zpráv o Domě modliteb a organizace účasti místních křesťanů na každoroční Konvokaci v Jeruzalémě. Navíc měla na starosti veškerý provoz samotného domu. V Jeruzalémě přivítala dvě české modlitební výpravy. V ČR dále spolupracovala s pražským domem modliteb IHOPP a byla jedním z hlavních organizátorů jarní pražské Konvokace Igor a Rut Semjatičovi Izrael (projekt 2300) sborová příslušnost: BJB Brniště Manželé Semjatičovi se pokoušeli rozjet středisko pro službu narkomanům v Izraelské Netanyi. Získali vhodné prostory, záštitu místního sboru a nakonec také svou první klientku. Kromě toho sloužili různými způsoby v rámci místního sboru. Žel, nadějný rozjezd projektu byl ukončen, když nezískali slíbenou záštitu místní neziskové organizace. Tím bylo další fungování střediska prakticky znemožněno a manželé Semjatičovi se po zvážení okolností nakonec na jaře 2013 rozhodli pro návrat domů. Zde jsme jim pomáhali v prvních měsících po jejich návratu. I přes tento negativní vývoj jsme si jisti, že jejich služba v Izraeli nebyla zbytečná a jsme rádi, že jsme se na ní mohli podílet. Střední Amerika Zbyněk a Pavla Klingerovi Nikaragua (projekt 2200) sborová příslušnost: JB Dobřív Pavla se Zbyňkem a malou dcerou Eliškou strávili celý rok službou v Nikaragui, kde se usadili ve městě Jinotega a odtud se snaží proniknout s evangeliem mezi lid komunity Mayangna. Během roku pro ně vyrobili a vytiskli dva evangelizační letáčky a Zbyněk podnikl tři výpravy po řece do džungle. Ve vesnicích rozdával letáčky, modlil se za nemocné a navazoval vztahy s místními lidmi. Podpora čínských misionářů (projekt 1100) Po celý rok jsme ve spolupráci s organizací Asia Harvest pokračovali ve shromažďování finančních prostředků na vysílání čínských misionářů. Ti nesou vizi z Izajáše 49:12, že služebníci z Číny přijdou 5

6 s evangeliem až do Jeruzaléma, přičemž budou muset projít muslimským světem. Jelikož jde o země s vyhraněnými a nepřátelskými duchovními systémy (islám, komunismus, hinduismus, buddhismus), vědí, že to nebude lehké a počítají s tím, že až 10% z vyslaných služebníků může na misii zemřít. Jelikož Čína je pořád ještě relativně chudá a vzdálenosti obrovské, Asia Harvest se snaží pomáhat s financováním těchto služebníků. Částkou 25 USD měsíčně lze spolufinancovat náklady na jídlo a cestovné jednoho vyslaného služebníka. Krátkodobá misie Pavel Faul - Ukrajina (projekt 350, 400) sborová příslušnost: Křesť. sbor Domažlice Pavel je pastorem Křesťanského sboru Domažlice. Již po mnoho let jezdí s týmem na krátkodobé misijní cesty na Zakarpatskou Ukrajinu. Povzbuzuje místní církev, káže a vyučuje ve sborech a také předává materiální pomoc, zejména pro místní romské tábory. Několik posledních let podporujeme jeho prostřednictvím v Cholmovci rodinu po zemřelém kazateli místního sboru Michalu Zeldim. V roce 2012 uskutečnil Pavel tři výjezdy v lednu, květnu a v říjnu. Začaly se mu otevírat dveře pro službu v místních romských sborech a zkoušel také dovézt na Ukrajinu léky. Krátkodobé misijní cesty (projekt 100) V rámci tohoto projektu podporujeme jednorázové krátkodobé misijní cesty českých křesťanů na různá místa světa. V roce 2012 jsme takto podpořili misijní výjezd Ivy Kostrbové do Izraele a Galiny Borovičkové do Nepálu. Krátkodobé misijní výjezdy do Estonska (projekt 2500) Tento projekt jsme otevřeli na konci roku Ve spolupráci s německou misijní organizací Go East vysíláme české účastníky na misijní výjezdy do Estonska a snažíme se shromažďovat finance na jejich službu. Srdečné poděkování Děkujeme všem, kdo se za nás modlíte, a všem, kdo jste v roce 2012 finančně podpořili naši službu. Bez Vás bychom nemohli dělat to, co děláme. Děkujeme všem dobrovolným pomocníkům, zejména Václavu Kordulovi za rozesílání ových misijních oběžníků. Děkujeme také Jiřině Homolkové za účetní služby. Největší dík ale patří našemu Pánu za Jeho vedení, podporu a požehnání. Kéž naše práce nepřestane být závislá na Něm a kéž Mu dělá radost. 6

7 Hospodářská zpráva k (v celých korunách) Rozvaha A k t i v a Pokladny Bankovní účty Příjmy příštích období Celkem aktiva v Kč P a s i v a Vlastní jmění Fondy Dodavatelé Celkem pasiva v Kč Výsledovka Náklady Spotřeba materiálu Cestovní náklady Služby Kurzové ztráty Jiné ostatní náklady Poskytnuté nadační příspěvky Poskytnuté čl.příspěvky Interní převody Celkem náklady v Kč Výnosy Úroky Přijaté dary Interní převody Celkem výnosy v Kč Hospodářský výsledek

8 Příjmy a výdaje jednotlivých projektů v roce 2012 (zaokrouhleno na celé koruny) číslo a název projektu 010 Správa fondu+zrušené fondy 099 Obecné dary 100 Krátkodob.misie 1100 Čínští mision Věra Hájková 1400 Alena Krausová 1700 "Ondřej" 200 Dohnalovi 210 Pitzmosovi 2200 Klingerovi 2300 Misie v Izraeli-Semjatičovi 300 Humanit.pomoc 350 Pomoc v Cholm. 400 Zapom.služeb. 450 Pavel Faul 600 Mešak Okumu 610 Podpora sirotků v Keni 620 Křesť.centr.Baba Dogo 700 Marek Slánský 820 Pszczolkovi 900 Betel celkem výdaje v Kč příjmy v Kč Z příjmů na jednotlivé misijní projekty se sráželo 10% (resp.1%) na správu fondu. Naši činnost v roce 2012 podpořilo celkem 296 individuálních dárců, sborů a organizací. S ohledem na mnohá výslovná přání neuvádíme jejich jména. Zpráva revizora Nadačního fondu KMS za rok 2012 Revize proběhla za přítomnosti účetní Nadačního fondu KMS Jiřiny Homolkové. Byly předloženy tyto doklady: Rozvaha a výsledovka k 31/12/2012 Výpisy z ČSOB k bankovním účtům Pokladní doklady Přijaté faktury Interní doklady Namátkově byly zkontrolovány účetní doklady a jejich zaúčtování. Byly zkontrolovány převody mezi bankovními účty fondu a pokladnou. Zůstatky bankovních účtů k 31/12/2012 souhlasí se zaúčtovaným stavem. Byla zkontrolována návaznost počátečních stavů k 01/01/2012 na konečné zůstatky k 31/12/2011. Výše nákladů na provoz v roce 2012 činila 15,5% (tj ,89 Kč) z hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků (tj. 2, ,90 Kč), což splňuje limit 30% stanovený statutem. Konečný hospodářský výsledek tvoří zisk ve výši ,48 Kč (výnosy 2, ,81 Kč, náklady 2, ,33 Kč). 8

9 V účetnictví za rok 2012 nebyly nalezeny nedostatky, příspěvky byly poskytovány v souladu s cílem fondu. V Praze Jan Benda revizor fondu Nadační fond KMS sídlo: Pod náměstím 8, Praha 8 kancelář: Na Žertvách 23, Praha 8, tel IČO , Všechny naše projekty můžete finančně podpořit na účtu č / 0300 s příslušným var. symbolem 9

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 Úvod Váţení přátelé, milí bratři a sestry! Jsem rád, ţe Vás mohu oslovit na stránkách této výroční zprávy. Vţdyť mnozí z Vás, kdo ji budete číst, jste nám v loňském roce pomáhali

Více

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014 Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz 3 / SBOR KS PRAHA KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Více

Výroční zpráva za rok 1998

Výroční zpráva za rok 1998 Výroční zpráva za rok 1998 Nadace Křesťanské misijní společnosti Fond překladu Bible a Fond misie Předmluva Úvod Projekty Finanční zpráva Předmluva Jsem rád, že se naplňují cíle, se kterými jsme nadaci

Více

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA. www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA. www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788 TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2013 www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788 2013 Jsme vděčni především Bohu za to, že můžeme tento rok opět prezentovat výroční zprávu, což svědčí o skutečnosti,

Více

Výroèní zpráva Køesťanské misijní spoleènosti za rok 2007

Výroèní zpráva Køesťanské misijní spoleènosti za rok 2007 Výroèní zpráva Køesťanské misijní spoleènosti za rok 2007 Vize KMS slouží k vzájemnému dorozumění křesťanských pracovníků, kteří usilují o misii a o jednotu křesťanů ve světle Písma. Chce napomáhat k duchovnímu

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

Výroční zpráva za rok 2011. Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze.

Výroční zpráva za rok 2011. Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze. Výroční zpráva za rok 2011 Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze. Mgr. Martin Stavjaník, lektor programu Zdravá mládež od roku 2001, při besedě s žáky 9. třídy základní školy ve Zlíně. Tyto děti

Více

PROJEKT JIŽNÍ SÚDÁN. Podpora přípravy a vzdělávání vedoucích pracovníků ECS EE. Isachar 2013

PROJEKT JIŽNÍ SÚDÁN. Podpora přípravy a vzdělávání vedoucích pracovníků ECS EE. Isachar 2013 PROJEKT JIŽNÍ SÚDÁN Isachar 2013 Podpora přípravy a vzdělávání vedoucích pracovníků ECS EE Tato zpráva popisuje zadání, východiska a směr další práce Občanského sdružení Isachar a Episkopální církve Eastern

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze.

Výroční zpráva za rok 2013. Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze. Výroční zpráva za rok 2013 Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze. Profesor Jan Sokol, Ph.D., CSc. přednášel na Soustředění lektorů 2013. V listopadu 2013 udeřil na Filipíny nejsilnější změřený tajfun

Více

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém Česká pobočka

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém Česká pobočka Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém Česká pobočka Výroční zpráva za rok 2014 1 2 Úvodem Vážení přátelé, předkládáme vám přehled o činnosti české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví

Více

Obsah... 3 Úvodní slovo... 4 Lidé v nadaci... 5 Dárci a partneři... 6... 6. Nadační příspěvky 2013... 19 Hospodaření... 22... 22...

Obsah... 3 Úvodní slovo... 4 Lidé v nadaci... 5 Dárci a partneři... 6... 6. Nadační příspěvky 2013... 19 Hospodaření... 22... 22... 2 / 37 Obsah... 3 Úvodní slovo... 4 Lidé v nadaci... 5 Dárci a partneři... 6... 6... 9... 18... 18... 19... 19... 19 Nadační příspěvky 2013... 19 Hospodaření... 22... 22... 23... 23... 24 Přílohy... 25...

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH Výroční zpráva 2013 ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU 3 OBSAH Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 2/ 2010 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 ÚVODNÍK KAM JDEME? Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007 OBSAH 1. ÚVOD...3 1.1. ASANTE KENYA...3 1.2. PROJEKT MEDELA...3 2. PRÁVNÍ USTANOVENÍ NADAČNÍHO FONDU ASANTE KENYA...4 3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A KONTAKTY...5

Více

Úvodní slovo. Představujeme občanské sdružení Humanitas Afrika

Úvodní slovo. Představujeme občanské sdružení Humanitas Afrika 2 3 Úvodní slovo Jedenáctý rok činnosti našeho sdružení je definitivně uzavřenou kapitolou. V této zprávě bilancujeme výsledky naší loňské činnosti ve víře, že tato reflexe bude užitečná nejen pro nás,

Více

Sborník Slezské diakonie

Sborník Slezské diakonie Sborník Slezské diakonie Kolektiv autorů květen 2010 Sborník Slezské diakonie Autoři: Ing. Česlav Santarius Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Ing. Bronislav Kostka Mgr. Ilona Śniegoňová Mgr. Lenka Waszutová,

Více

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1 Výroční zpráva 2011 českobratrstká církev evangelická českobratrská církev evangelická 1 OBsah Úvodní slovo 7 ČCE a její ústředí 8 kontakty 9 Mapka farních sborů čce 10 Oddělení výchovy a vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Obsah a základní údaje

Obsah a základní údaje Obsah a základní údaje Diakonie Evangelické církve metodistické...................................................... 1 Křovinovo nám. 11/16, 193 00 Praha 9 Horní Počernice tel.: +420-2-81866940, fax:

Více

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Tisk č. 1 SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Českých bratří 181, 549 31 Hronov tel.: 737 180 687 kralovehradecky-seniorat@evangnet.cz, http://kralovehradecky-seniorat.evangnet.cz

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

Salesiánské hnutí mládeže. Výroční zpráva 2011 (krácená verze)

Salesiánské hnutí mládeže. Výroční zpráva 2011 (krácená verze) Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2011 (krácená verze) ÚVOD Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je křesťanské občanské sdružení. Naším posláním je vychovávat děti a mládež, vytvářet podmínky

Více

www.bullet-in.cz https://picasaweb.google.com/tcsluknov

www.bullet-in.cz https://picasaweb.google.com/tcsluknov Teen Challenge vzniklo v roce 1958 v New Yorku, kde bylo založeno pastorem Davidem Wilkersonem. Nyní existuje ve více než 95 zemích světa. Teen Challenge Česká republika oficiálně vzniklo v roce 1994.

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Bakalářská práce. 2009 Dalibor Bakala

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Bakalářská práce. 2009 Dalibor Bakala Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Bakalářská práce 2009 Dalibor Bakala Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz Výroční zpráva za rok 2013 Legislativa Správní rada Pracovníci Produkty Aktivity Prezentace Návazná služba Projekty Spolupráce Hospodaření Vize BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta.

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Výroční zpráva 2014 Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Akce v parku Žižkova. Několik slov o uplynulém roce Hledejte především jeho království a spravedlnost

Více