Výroční zpráva YMCA Orlová 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva YMCA Orlová 2011"

Transkript

1 Výroční zpráva YMCA Orlová 2011 Fr. Palackého 787, ORLOVÁ tel.: Bankovní spojení: /0800 Česká spořitelna, a. s., Orlová Zpracoval: kolektiv Informačního centra pro mládež Orlová

2 Obsah: Obsah Obsah:... 2 Vážené Ymkařky, Ymkaři, podporovatelé a přátelé,... 3 O YMCA Orlová... 4 Poslání YMCA Orlová:... 4 Cíle YMCA Orlová:... 4 Organizační struktura YMCA Orlová... 4 Přehled činnosti v roce Informační centrum pro mládež Orlová ICM Orlová... 5 Keep Smiling Gospel Orlová KSG Orlová ) Koncerty roce ) Vystoupení roce ) Různé... 8 Poděkování sponzorům a podporovatelům:... 9 Dále děkujeme za podporu Public realtions o YMCA Orlová Zpráva o hospodaření za rok Plán činnosti na rok Informační centrum pro mládež Orlová PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET ICM Orlová Keep Smiling Gospel Orlová PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET KEEP SMILING GOSPEL Ostatní plánované aktivity YMCA Orlová Předpokládaný rozpočet za YMCA Orlová Kontakty YMCA Orlová ICM Orlová KSG Orlová Stránka 2 z 17

3 Vážené Ymkařky, Ymkaři, podporovatelé a přátelé, rok 2011 je již dávno minulostí, dovolte mi tedy krátce shrnout, co se nám loni podařilo z našich plánů, co se nám naopak bohužel nepodařilo a jaký byl pro nás loňský rok. Podařilo se nám opět získat finanční prostředky z Ministerstva školství, mládeže, a tělovýchovy na činnost Informačního centra pro mládež Orlová, z čehož máme velkou radost. Mohli jsme tak rozšířit nabídku služeb a možností pro mládežníky nejen z Orlové. Jednalo se například o nákup nových publikací do Knihovničky ICM Orlová, laminovací zařízení, wi-fi router. Inovovali jsme také softwarové vybavení díky sponzorskému daru od Sdružení VIA, zakoupili jsme novou počítačovou sestavu pro tvůrčí aktivity. Činnost našeho centra se tak dále utěšeně rozvíjí. Keep Smiling Gospel Orlová se v uplynulém roce vydal na dosud neobjevená místa, aby tam mohl zaujmout svým zpěvem a celkovým aranžmá. Je velice sympatické, že současně s tímto faktem je možno konstatovat zvyšující se tendenci, co se počtu návštěvníků jednotlivých koncertů týče. Jako největší akci svým dosahem lze určitě vyzdvihnout vystoupení na bohoslužbách na Boží hod vánoční , které se díky přímému přenosu České televize Ostrava dostalo k lidem z celé ČR. Po internetu pak prakticky do celého světa! Jsme velice rádi, že můžeme lidem alespoň na krátký okamžik vykouzlit úsměv na tváři. Naše sdružení dostalo také cenu za 2. místo jako organizace pracující s dětmi a mládeží na Výstavě spolků a klubů, na které jsme se jako již tradičně účastnili spolu s orlovským občanským sdružením Futra, abychom tak mohli veřejnosti lépe představit svoji činnost. Ne vše se však vždy podaří dle plánu. Nepodařilo se nám uskutečnit Koncerty moderní hudby, a také se neuskutečnil koncert s kapelou GESHEM. Už jen pár slov závěrem. I v loňském roce se nám podařilo uskutečnit spousty aktivit všeho druhu, které navštívilo mnoho lidí, a věříme, že si z každé akce odnesli alespoň malou zmínku o tom, že i v Orlové mají Ymku. Přeji si, aby se nám všem dařilo rozvíjet hodně skvělých věcí i v tomto roce, zároveň abychom se u toho všeho dobře bavili, a každý si mohl v Ymce najít svůj prostor pro sebe. Nechť nám všem Pán Bůh žehná! Mgr. Jan Dospiva předseda sdružení Stránka 3 z 17

4 O YMCA Orlová VÝROČNÍ ZPRÁVA YMCA ORLOVÁ 2011 FR. PALACKÉHO 787, ORLOVÁ Poslání YMCA Orlová: YMCA je křesťansky orientované dobrovolné nepolitické a neziskové sdružení, které usiluje o plnohodnotný život mladých lidí. Jméno YMCA je zkratkou anglického názvu Young Men s Christian Association", jehož českým ekvivalentem je dnes pro YMCA Křesťanské sdružení mladých lidí". YMCA v ČR se identifikuje s historickým posláním YMCA. YMCA je hnutím služby a pomoci. Harmonickým rozvojem tělesné, duševní a duchovní stránky člověka chce přispívat ke zdravému, odpovědnému a radostnému životu lidí ve společnosti. YMCA se hlásí k Pařížské bázi Světové aliance, přijaté na jejím ustavujícím shromáždění roku 1855 v Paříži. Pařížská báze vyjadřuje poslání YMCA, je dodnes základnou pro její veškerou práci a jednotící ideou světového společenství YMCA. Cíle YMCA Orlová: Rozvíjet možnosti a aktivity společnosti. Možnost umožnit jim aktivně se podílet na veřejném, kulturním a společenském dění, a tím najít smysluplné využití volného času, prostor pro seberealizace, vytváření hodnot. Rozšířit nabídku kulturních, sportovních a jiných společenských aktivit nejen v městě Orlová, ale také v širokém okolí. Poskytovat také informace a poradenství v oblasti možností financování těchto aktivit. Konečným cílem je harmonická společnost, která bude mít snahu a možnosti aktivně se podílet na dění nejen v městě Orlová. Organizační struktura YMCA Orlová YMCA Orlová Občanské sdružení Lucie Návratová Blanka Rupčíková Předseda revizní komise člen revizní komise Mgr. Jan Dospiva předseda sdružení Marta Cerniňáková místopředsedkyně sdružení Ing. Marcela Šafránková hospodář sdružení Pavel Port kooptovaný člen Výboru Mgr. Štěpán Janča člen Výboru Rostislav Szeliga člen Výboru Pavel Port zaměstanec YMCA Orlová - ICM Orlová Miroslav Sedláček zaměstanec YMCA Orlová - ICM Orlová Alena Znamenáčková zaměstanec YMCA Orlová - ICM Orlová Robert Kovarik zaměstanec YMCA Orlová - ICM Orlová Stránka 4 z 17

5 Přehled činnosti v roce 2011 Informační centrum pro mládež Orlová ICM Orlová Certifikované ICM Orlová je otevřeno celoročně a poskytuje informační a poradenský servis každému bez ohledu na věk. Škála služeb je velice široká, neomezuje se jen na kopírování či internet. Snažíme se pomoci a vyhovět každému požadavku klienta. Otevřeno je každý všední den od do Celý loňský rok jsme věnovali tématu Rok závislostí. Proběhla řada besed, mimo jiné například o stalkingu nebo anorexii a bulimii. Většina besed proběhla na Obchodní akademii Orlová. V rámci našeho ICM jsme pořádali již tradiční cyklus Cestovatelských večerů, díky kterým mohli návštěvníci zavítat do řady různých zemí a končin, jako například: Ománu, Keňi, Jemenu a Sokotry. Večery byly velmi zajímavé a poutavé. Dále jsme se podíleli na celoměstském Dni dětí, kde jsme prezentovali svoji činnost dětem z Orlové a okolí. Drobné odměny pro soutěživé děti věnovala pekárna Arista, spol. s r.o. Akce byla velmi vydařená a předčila naše očekávání. V půlce září jsme prezentovali naši činnost na tradičním orlovském Běhu za zdravím. Opět jsme se zapojili do celorepublikové kampaně Česko proti chudobě. V rámci této akce jsme uspořádali besedu se studenty střední školy Net Office Orlová spol. s.r.o. Dále jsme připravili hravou aktivitu pro žáky ZŠ Školní Orlová. Poté se tato akce přesunula do ulic, kdy jsme rozdávali letáčky s tématikou chudoby ve světě, propagovali prodej FairTrade výrobků a zvali širokou veřejnost na večerní promítání dokumentu s tématikou chudoby v prostorách Klubu Futra Orlová. Tato celodenní akce se nám jevila jako velice vydařená. I v loňské roce jsme se ve spolupráci s Obchodní akademií Orlová zapojili do Evropského dne jazyků. V rámci tohoto dne vyprávěli o svých zemích mladí lidé z celého světa, kteří na našem území provádějí dobrovolnickou činnost. Studenti Stránka 5 z 17

6 tak měli možnost poznat různé kultury a zvyky. Byla jim nabídnuta možnost vycestovat jako dobrovolník do zahraničí s programem Mládež v akci. V listopadu jsme prezentovali naše centrum na Výstavě spolků a klubů v městě Orlová. Návštěvníci z řad školek, škol a široké veřejnosti měli možnost blíže se seznámit s činnosti nejen našeho ICM, ale celkově s činností našeho sdružení. Na Spolkovém večeru získalo naše sdružení pohár za celoroční práci s dětmi a mládeží. Pro pracovníky v neziskovém sektoru jsme pořádali Minikonferenci o fundrasingu. Účastníci se dozvěděli od regionálního konzulta programu Mládež v akci MgA. Petra Kantora jak oslovit případné partnery pro svoji neziskovou organizaci a získat tak nejen finanční prostředky. V druhé části konference si přítomní vyzkoušeli v praxi projektovou logiku pod vedením zkušeného grantového manažera Mgr. Štěpána Janči. Konference se účastnili lidé z různých organizací nejen z Orlové. Na úplný závěr roku se v prostorách Klubu Futra Orlová uskutečnil Filozofický večer. Dobrovolník původem z Palestiny povyprávěl poutavou formou o ne zrovna jednoduchém životě ve své zemi. Posléze proběhla otevřená diskuze nad mnohými tématy. Tento večer byl velice přínosný a pro některé v mnohém i překvapující. Ke konci roku jsme k Týdnu lidských práv připravili interaktivní besedy, v rámci kterých si žáci a studenti orlovských škol měli možnost vyzkoušet život v různém sociálním postavení. Besedy vedla zkušená lektorka Lucie Frišová. Žáky tento neformální přístup velmi oslovil a zaujal. Stránka 6 z 17

7 Keep Smiling Gospel Orlová KSG Orlová 1) Koncerty roce 2011 Keep Smiling Gospel uskutečnil v průběhu roku 2011 celkem 10 koncertů: Novoroční koncert, evangelický kostel, Bohumín Koncert s americkou skupinou Rescued z Idaho, DK Orlová Gospelový koncert Divadlo loutek Ostrava Koncert v kapli Sv. Cyrila a Metoděje, Radhošť Rozhovory s Květou Fialovou, Bohumín-Záblatí (KSG jako host) Gospelový workshop s dánskou sbormistryní Lizou Littau - workshopu se zúčastnilo celkem 28 účastníků (mimo domácích členů sboru přijeli zájemci z Pardubic, Litoměřic, Havířova a Českého Těšína). Workshop byl zakončen v neděli odpoledne koncertem, na kterém účastnici workshopu zazpívali všech 8 písní, které se během víkendu naučili festival Listopadání, Ostrava Rozsvěcení vánočního stromu, Ostrava- Zábřeh Šenov, vánoční koncert v kostele Adventní koncert, Agentura K3 Bohumín 2) Vystoupení roce 2011 Keep Smiling Gospel uskutečnil v roce 2011 celkem 4 vystoupení: Noc kostelů, Husův dům, Orlová-Město Pouť ke kapli Sv. Anny, koncert u kapličky Ondřejovice v Jeseníkách vystoupení v Domově pro seniory, Orlová-Lazy Vánoční bohoslužba v přímém přenosu Česká televizeve spolupráci s ČCE Orlová Stránka 7 z 17

8 3) Různé Na přelomu roku došlo z důvodu rizikového těhotenství 1. sbormistryně paní Lýdie Jančové k předání vedení sboru ve funkci 2. sbormistryně slečně Bc. Nikol Sikorové. Vedení sboru se Nikol Sikorová zhostila velmi zodpovědně, ale z důvodu jejího velkého pracovního vytížení a následnému nedostatku času došlo k další výměně sbormistra. Nikol Sikorová zůstala aktivní členkou sboru a vedení sboru ve funkci 2. sbormistra převzal Tomáš Stanček, 16-letý student konzervatoře v Ostravě. Pod patronátem paní Lýdie Jančové (tč. na mateřské dovolené) se velice úspěšně zhostil své nové funkce 2. sbormistra. Ve funkci 1. sbormistryně zůstává i nadále paní Lýdie Jančová. Významnou událostí pro Keep Smiling Gospel je vznik kapely, která sbor doprovázela už při adventním koncertu v Bohumíně. Sboru se podařilo navázat spolupráci s výborným klavíristou, baskytaristou a bubeníkem (bicmanem). Další neméně významnou změnou je vzhled webových stránek v průběhu 2. pololetí byly upraveny a aktualizovány. Hlavní změnou je změna webové adresy: 4) Shrnutí V důsledku výměny sbormistrů přece jen došlo v prvním pololetí roku 2011 k menšímu poklesu počtu koncertů sboru, což se podařilo trošku napravit v průběhu druhého pololetí roku. I přes výměnu sbormistrů se podařilo sboru nastudovat hodně nových skladeb a uskutečnit 10 pěkných koncertů a 4 vystoupení, všechny akce se setkaly s velmi kladným ohlasem posluchačů. Trvalým bolavým místem sboru je výrazný nedostatek mužských hlasů tenorů. I přes veškeré snahy vedení sboru se zatím nepodařilo získat zástupce těchto hlasů pro spolupráci. Ostrava, Zpracovala: Ondřejka Ondrišová Stránka 8 z 17

9 Poděkování sponzorům a podporovatelům: Úřad práce podpořil mzdy na pracovníky Informačního centra pro mládež v Orlové. Bez jeho podpory by nebylo možné tyto zaměstnance udržet a zabezpečit tak hladký provoz tohoto centra. Za podporu děkujeme. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy certifikovalo naše Informační centrum pro mládež a poskytlo tak i dotaci na zajištění provozu a patřičného technického a materiálního zabezpečení. Díky těmto prostředkům jsme mohli úroveň našeho centra a poskytovaných služeb posunout o stupeň výše. Velice za tuto podporu děkujeme. Město Orlová podpořilo činnost YMCA Orlová poskytnutím různých dotací a díky těmto dotacím jsme mohli v loňském roce uskutečnit akce jako např. Gospelový workshop, Cestovatelské večery, MINIKONFERENCE pro neziskové organizace, Filozofické večery, koncert Lucie Redlové a mnoho dalších zajímavých akcí. Velice si této podpory ze strany Města vážíme. Sdružení VIA Díky podpoře tohoto sdružení v rámci mezinárodního projektu TechSoup jsme mohli modernizovat softwarové vybavení našeho sdružení. Bez této sponzorské podpory bychom si to rozhodně nemohli dovolit. GARATRANS s. r. o. Tato společnost poskytla našemu sdružení finanční dar. Děkujeme za tuto podporu a důvěru. EDUCON, občanské sdružení Podpořilo akci v rámci kampaně Česko proti chudobě, a díky této podpoře jsme mohli tuto akci uskutečnit i v Orlové (zakoupit fairtrade výrobky, technické zabezpečení, atd.) Děkujeme za tuto podporu a věříme, že bude pokračovat i nadále. Pekárna ARISTA, spol. s r. o. podpořila svými sladkými výrobky konání Celoměstského Dne dětí. Děkujeme za úspěšnou spolupráci již druhým rokem. Stránka 9 z 17

10 Dále děkujeme za podporu Všem, kteří se jakkoli podíleli na celoroční činnosti YMCA Orlová, ať už osobně, materiálně či finančně. Jmenovitě pak: Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace YMCA v ČR - Ústředí Národní informační centrum pro mládež O. s. Futra Orlová Obchodní akademie Orlová, příspěvková organizace ZŠ K. Dvořáčka Orlová, příspěvková organizace ZŠ Školní Orlová, příspěvková organizace Gymnázium a SOŠ, Orlová Lutyně, příspěvková organizace SOŠ NetOffice Orlová, spol. s r. o. Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s., pracoviště Orlová OSA OCHRANÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO PRÁVA K DÍLŮM HUDEBNÍM, o. s. Unie českých pěveckých sborů a spousty dalších osob a podporovatelů. Všem děkujeme za podporu v roce 2011! Stránka 10 z 17

11 Public realtions o YMCA Orlová Datum Médium Název akce a odkaz ICM.CZ Den dětí v Orlové ICM.CZ Cestovatelský večer o Réunionu ICM.CZ Evropský den jazyků v Orlové ICM.CZ 12. ročník orlovského Srazu Alternativní Mládeže SAMet ICM.CZ Týden lidských práv v Orlové ICM.CZ Adventní koncerty ICM.CZ Tomáš najbrt v Orlové ICM.CZ Minikonference o fundraisingu ICM.CZ Gospelový workshop ICM.CZ Mali a Západní Afrika ICM.CZ Jemen a Sokotra ICM.CZ Bluesrock v orlovském Husově domě Orlovské noviny Orlovské noviny TV Polar Orlová TV Polar Orlová TV Polar Orlová TV Polar Orlová Orlovské noviny Orlovské noviny Besedy o stalkingu Beseda_stalking-Orlovske_noviny_c pdf Minikonference o fundraisingu Expediční kamera Česko proti chudobě Evropský den jazyků v Orlové Týden lidských práv v Orlové Česko proti chudobě Pozvánka na Minikonferenci Minikonferenci.pdf YouTube Vánoční koncert v Bohumíně Stránka 11 z 17

12 YMCA ORLOVÁ Zpráva o hospodaření za rok 2011 Hospodářský výsledek účetní ke dni Náklady Náklady zdaňované Výnosy hlavní Výnosy zdaňované Účet Název hlavní 501/200 Spotřeba materiálu - nezdaňova ,67 501/220 Potraviny -nezdaňované ,00 501/300 Drobný hmotný majetek - nezdaň 5 612,00 501/400 Spotřeba materiálu-maj.z dotac ,00 502/210 spotřeba el. energie - nezdaňo ,37 511/200 Opravy a udržování - nezdaňova 249,00 518/200 Ostatní služby - nezdaňované ,00 518/210 Telefony - nezdaňované 4 000,00 518/211 Nájemné - nezdaňované ,00 518/212 Ost. pronájmy-tábory,akce-nezd ,00 518/213 Ostatní provozní náklady - nez ,00 518/240 Poštovné - nezdaňované 1 413,00 518/300 Drobný dlouh.nehmotný maj.-nez ,20 518/500 Ostatní služby-jízdné - nezdaň ,00 521/200 Hrubé mzdy -nezdaňované ,00 521/220 Hrubé mzdy - dohody - nezdaňov ,00 524/200 Zákonné sociální pojišt.-nezda ,00 524/220 Zákon.zdrav.pojištění-nezdaňov ,00 527/220 Pojištění zaměst.4,2prom-nezda 1 964,00 538/200 Ostatní daně a poplatky-nezdaň 300,00 541/200 Smluvní pokuty a úroky z prodl 500,00 542/200 Ostatní pokuty a penále-nezdaň 303,00 549/300 Jiné ostatní náklady - nezdaň ,52 549/900 Jiné ostatní nákl.-zaokrouhlen 1,93 551/220 Odpisy DDHIM a DDNIM-postupn.o 7 035,00 581/200 Přísp.na činnost YMCA-Ú-neuzna ,00 581/300 Poskytnuté finanční dary-neuzn ,00 582/200 Poskyt.členské příspěvky - neu 3 420,00 601/200 Tržby za vlastní výrobky-nezda 3 039,00 602/100 Tržby z nájmů - zdaňované 500,00 602/200 Tržby z prodeje služeb-nezdaň ,00 644/200 Přijaté úroky - nezdaňované 44,80 649/500 Přeúčt.přijat.dot.MŠMT přes Ús ,00 649/900 Jiné ostatní výnosy-zaokrouhlo 0,10 681/200 Vnitřní granty ,00 682/200 Příspěvky na akce- odd.příspěv 1 200,00 682/300 Účastnické příspěvky ,00 682/400 Přijaté dary tuzemské ,00 682/500 Přijaté dary zahraniční ,80 684/200 Přijaté členské příspěvky ,00 691/300 Provozní dotace-přísp.od úř.pr ,00 691/400 Dotace z rozp.úsc-mag,kraj,oú ,00 691/610 Vratky od nest.nezis.org.-nada , ,69 0, ,70 500,00 celkem náklady ,69 daňový zisk 500,00 celkem výnosy ,70 daňová ztráta 0,00 obrat ,70 nedaňový zisk 0,00 nedaňová ztráta ,99 celkový zisk 0,00 celková ztráta Stránka ,99 12 z 17

13 Plán činnosti na rok 2012 Informační centrum pro mládež Orlová V roce 2012 nás čeká rok Lásky a porozumění. Během toho roku se chystáme navštívit v rámci putovního ICM Orlová ústavy sociální péče a dětské domovy. Chceme jim představit činnost našeho centra, a to i lidem, kteří by se jinak do našeho centra jen stěží dostali. Chceme jim také představit možnosti, které jim nabízí například program Mládež v akci, aj. Pro tyto organizace jako druhou akci usilujeme připravit charitativní představení, jehož výtěžek půjde v jejich prospěch, a my tak pomůžeme v pokračování jejich činnosti. Ve spolupráci s organizací ADRA plánujeme besedu na téma živelných pohrom s nabídkou možných způsobů pomoci. Poslední besedou, kterou v roce 2012 chystáme, bude ta na téma duchovenská služba a péče ve věznicích. Mimo těchto aktivit budeme i nadále pokračovat v tradičních akcích, jako jsou Cestovatelské večery, Minikonference pro neziskovky, Týden lidských práv. Pořádat budeme opět také Evropský den informací, Evropský den jazyků, Den dětí a kampaň Česko proti chudobě. PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET ICM Orlová 2012 Náklady: Energie Internet Poštovné Telefon Nájem Cestovné zaměstnanců Propagace HPP + odvody DPP (účetnictví) DPP (lektoři) Technické vybavení Kancelářský materiál Ostatní materiál Náklady na akce Projekt OKD - náklady Odvod daru DUHA Účetnictví - YMCA Náklady celkem Výnosy: Dotace z města Vnitřní granty 2012 Úřad Práce Dotace z MŠMT Nadace OKD Členské příspěvky YMCA Orlová Dary Vlastní činnost (vstupné, účastnické poplatky, služby) Výnosy celkem: Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Stránka 13 z 17

14 Keep Smiling Gospel Orlová V roce 2012 plánujeme 20 koncertů (průměrně 2 koncerty měsíčně, mimo prázdniny). Máme domluvený například koncert v Českém Těšíně, Odrách, na Radhošti, v Ostravě v klubu Parník a tradiční vánoční koncert v Divadle loutek. Těšíme se na záříjový společný koncert s americkou skupinou Rescued a na již tradiční říjnový gospelový workshop, letos pod taktovkou skvělého Davida Danielse z Londýna. Vrcholem jarní sezóny bude víkendové turné do severních Čech se 2-3 koncerty, na podzim - pokud se podaří vše dojednat - bychom rádi vyrazili do Pardubic a okolí. Společně se sborem ČCE Orlová budeme pořádat letní "Skotačení" - setkání s přáteli ze Skotska. Po poněkud komplikovaném minulém roce máme v plánu letos naši činnost dále zkonsolidovat, nacvičit několik nových písní a zapracovat i na nahrávce některých našich písní. Těšíme se na spolupráci s kapelou i na letní experimentální zpívání ve staroslověnštině. PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET KEEP SMILING GOSPEL 2012 Náklady: Cestovné Nájmy prostor Aparatura (bude realizováno jen v případě udělení grantu Nadace OKD) Propagace Workshop (honorář lektora a kapely, nájem prostor, propagace, technické vybavení, strava a ubytování účastníků...) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5 000,00 Kč ,00 Kč Náklady celkem: Výnosy: Dotace a granty (Město Orlová, Nadace OKD) Členské příspěvky Dary Účastnické poplatky Výtěžky koncertů Výnosy celkem: ,00 Kč ,00 Kč 5 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Stránka 14 z 17

15 Ostatní plánované aktivity YMCA Orlová Projekt ORBE O reformách bez emocí YMCA Orlová tento projekt zaštítila, bude tedy zodpovědná za jeho realizaci z formálního hlediska. Autory celého projektu jsou však studenti gymnázia v Orlové. Krátký popis projektu: Projekt ORBE (O REFORMÁCH BEZ EMOCÍ) je iniciativa neformální skupiny studentů střední školy, jejichž cílem je obeznámit studenty dalších středních škol o realizaci a dopadu reforem, které vláda P. Nečase realizuje. Opozice i odborné kruhy si stěžují na nekomunikativnost vlády a na nedostatek komplexní diskuse, na základě které by mohly být nezbytné reformy přijaty. Jelikož víme, že studentů se budou reformy týkat asi ze všech vrstev společnosti nejvíce, chceme je seznámit s problematikou reforem tak, aby se v nich uměli zorientovat a vytvořili si na ně svůj vlastní názor. Dobrovolník YMCA Orlová skrze Evropskou dobrovolnou službu Chceme letos po několikaleté pauze zažádat o možnost mít na školní rok 2012/2013 mít v Orlové dobrovolníka (či dobrovolnici) na takzvanou Evropskou dobrovolnou službu EDS (anglicky European Volunteer Servis EVS). Prostředky na náklady spojené s ubytováním, stravou a celkovým pobytem dobrovolníka chceme získat z evropského programu Mládež v akci. Stránka 15 z 17

16 Předpokládaný rozpočet za YMCA Orlová Název nákladu Částka v tis. Kč Název výnosu Částka v tis. Kč ICM Orlová ICM Orlová KSG Orlová 430 KSG Orlová 430 Dobrovolník YMCA Orlová 200 Grant Mládež v akci na 200 Projekt ORBE O reformách bez emocí Dobrovolníka 54 Grant Mládež v akci Projekt ORBE (vč. spolufinancování) Celkem: Celkem: Stránka 16 z 17

17 Kontakty YMCA Orlová Sídlo: Husův dům Českobratrská církev evangelická Orlová, Fr. Palackého 787, Orlová, tel.: , IČO: , č. ú.: /0800 (Česká spořitelna) ICM Orlová tel.: , ICQ: , Skype: icmorlova, YouTube: Facebook: Informační centrum pro mládež Orlová, č. ú.: /4000 (LBBW) KSG Orlová Zkoušky probíhají v Husově domě - Fr. Palackého 787, Orlová, a to vždy ve čtvrtek hod., případně Výbor Keep Smiling Gospel Tato Výroční zpráva YMCA Orlová 2011 byla schválena Valnou schůzi YMCA Orlová dne 1. dubna 2012 YMCA Orlová 2012 Stránka 17 z 17

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1 KreBul, o.p.s. / KreBul, o.s. Zlatá stezka 145 Prachatice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1 PÁR SLOV NA ÚVOD Když jedeme na dovolenou či na krásné místo, zasíláme často přátelům, známým i rodičům pohlednici.

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

Valných hromadách 15.4.2008 a 11.11.2008 Rady KSRaP Informačního centra mládeže

Valných hromadách 15.4.2008 a 11.11.2008 Rady KSRaP Informačního centra mládeže Vážení přátelé V roce 2008 pokračoval Klub studentů, rodičů a přátel v naplňování cílů, které si při svém vzniku stanovil pomáhat škole vytvářet materiální, kulturní a společenské zázemí. Za více jak 15let

Více

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s.

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. spolu dětem v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. Obsah Úvodní slovo: 5 Poslání: 7 Předmět činnosti: 9 Základní údaje: 10 Náš tým: 10 Projekty: 11 Poděkování dárcům: 75 Hospodaření: 77 Úvodní slovo

Více

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1 Výroční zpráva 2011 českobratrstká církev evangelická českobratrská církev evangelická 1 OBsah Úvodní slovo 7 ČCE a její ústředí 8 kontakty 9 Mapka farních sborů čce 10 Oddělení výchovy a vzdělávání

Více

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno 2 OBSAH: ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO... 6 Zpráva o činnosti FOS JÁNOŠÍK

Více

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název sdružení Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno IČ 00531413 DIČ CZ00531413 telefon +420 542 210

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010 CENTRUM PRO RODINU TEREZÍN, o. s. Centrum pro rodinu Terezín o.s. Naši dárci a sponzoři Výroční zpráva 2010 Ústecký kraj Úvodní slovo..........................................................................

Více

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 Dobrovolnický program: Doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného

Více

vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS

vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 2 Výroční zpráva 2008 Green Doors, o. s. Text: Lucie Broukalová, Miroslava Bubela, Eliška Kapounová,

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s Obsah Poděkování...2 1. Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s.,...3 2. Základní údaje o organizaci...4 3. Orgány společnosti a organizační struktura...5 4. Vznik Domu národnostních

Více

Výrocka. Etiketa. Projekt Roz(h)led. se zakladatelem Františkem Francírkem. Nakopni svou kariéru. Rozhovor. Reportáž z Theatrálního večírku

Výrocka. Etiketa. Projekt Roz(h)led. se zakladatelem Františkem Francírkem. Nakopni svou kariéru. Rozhovor. Reportáž z Theatrálního večírku Výrocka 2014 Projekt Roz(h)led Rozhovor se zakladatelem Františkem Francírkem Reportáž z Theatrálního večírku Etiketa Nakopni svou kariéru Naši noví patroni EDITORIAL Milí přátelé, otevíráte výroční zprávu

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

Výroční zpráva Liga vozíčkářů 2011

Výroční zpráva Liga vozíčkářů 2011 Výroční zpráva Liga vozíčkářů 2011 Návrat ke kořenům Přátelé, máme-li přiblížit události roku 2011, pak je třeba zmínit naši snahu o návrat k původním principům občanského sdružení. Na své dvacetileté

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09 Obsah 09 Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva): Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška,

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2006 Úvod Na začátku našeho působení jsme se často setkávaly s otázkou, co je mateřské centrum, proč by mělo být i v našem městě. V současné době už jistě

Více