Obsah. Výroční zpráva 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Výroční zpráva 2013"

Transkript

1

2 Obsah Vysvětlení pojmů... 3 Úvodní slovo ředitelky Hospice Sv. Jiří, o. p. s... 4 Základní údaje o společnosti... 5 Orgány společnosti... 5 Motto, vize, poslání a hodnoty Hospice Sv. Jiří... 6 Nabídka služeb... 7 Činnost Hospice Sv. Jiří... 8 Zhodnocení cílů... 9 Personální zajištění služby v roce Jak na svou práci pohlíží pracovníci Hospice Co dalšího se událo v roce Hospodaření v roce Rozvaha k Zpráva nezávislého auditora Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti Poděkování za hospicové služby Stanovení cílů na rok Děkujeme dárcům za rok Co říci závěrem? Ze života hospice

3 Vysvětlení pojmů Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Potřeby pacientů v pokročilých stadiích nevyléčitelných nemocí a z nich plynoucí potřeba paliativní péče závisí na: základním onemocnění stupni jeho pokročilosti (pokročilá, ale relativně kompenzovaná stadia, preterminální a terminální stadia) přítomnosti více závažných onemocnění současně pacientově věku a sociální situaci (míra sociální podpory ze strany rodiny a přátel, finanční situace apod.) psychickém stavu (kognitivní a emoční stav, míra informovanosti, duchovní orientace atd.). Zdroj: Mobilní hospic je terénní službou, která jezdí za nevyléčitelně nemocnými do jejich domova. V mobilním hospici je k dispozici tým odborníků ve složení lékař s atestací v paliativní medicíně, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psychologové, duchovní, poradkyně pro pozůstalé a dobrovolníci. 3

4 Úvodní slovo ředitelky Hospice Sv. Jiří, o. p. s. Vážení, dostává se Vám do rukou výroční zpráva za rok 2014, který byl pro nás rokem nových začátků. Na počátku roku jsme díky získaným finančním prostředkům nakoupili potřebné vybavení a získali jsme oprávnění k poskytování služeb domácího hospice. Svou činnost zahájila obecně prospěšná společnost Hospic Sv. Jiří 17. února Cílem služby je umožnit lidem prožít odchod z tohoto světa v domácím prostředí. Během roku 2014 jsme se starali o 39 nevyléčitelně nemocných, nečekali jsme, že poptávka po službách bude tak vysoká. Našim trápením byl nedostatek financí a personální změny hlavně na pozicích zdravotních sester. Naštěstí díky intenzivní dárcovské kampani se podařily sehnat finance na rok 2014 a dokonce získat přísliby také na provoz roku Také hospicový tým se stabilizoval a díky získaným finančním prostředkům můžeme mimo jiné investovat více do vzdělávání pracovníků. Doufám, že i nadále budeme pomáhat nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám nejen na Chebsku, ale také na Tachovsku, kde zakládáme pobočku Hospice a snad začátkem roku 2016 spustíme její provoz. Velice si cením práce celého multidisciplinárního týmu a všech dobrovolníků, ale hlavně děkuji všem lidem, kteří nám přispěli na činnost, protože díky Vám můžeme pomáhat. 15. června 2015 Alena Votavová, DiS. ředitelka Hospice Sv. Jiří, o.p.s. 4

5 Základní údaje o společnosti Hospic Sv. Jiří, o. p. s. (do Hospic sv. Jiří v Chebu, o. s.) Sídlo: Svobody 520/3, Cheb IČ: Číslo účtu: / 2010 (Fio Banka) Telefon: Internetové stránky: Poskytované služby: odborné sociální poradenství a domácí péče s hospicovou složkou Orgány společnosti Zakladateli obecně prospěšné společnosti Hospic Sv. Jiří, o. p. s. jsou Mgr. Petr Hruška, Th.D., Marie Zemančíková Mentlíková, DiS., Alena Votavová, DiS., a právnická osoba Farní charita Cheb. Členy správní rady jsou: PhDr. Miloš Říha, Mgr. Petr Hruška, Th.D., Soňa Škvareninová, Ing. Eva Kolafová, MUDr. Karel Tyrpekl a Marie Zemančíková Mentlíková, DiS. Členy dozorčí rady jsou: Mgr. Jana Adlerová, Josef Vávra a Mgr. Libor Dušek. Mediální tvář hospice: herečka Daniela Kolářová, se kterou máme podepsanou smlouvu o spolupráci, kde se zavazuje, že souhlasí s principy paliativní péče a podporuje naší činnost, o které je pravidelně informována. 5

6 Motto, vize, poslání a hodnoty Hospice Sv. Jiří Motto Hospice: Nepřišli jsme umřít, ale žít do posledního okamžiku. Vize hospice: Naší vizí, ke které chceme dlouhodobě směřovat, je lidská pospolitost, která vnímá umírání jako přirozenou a smysluplnou součást života a pro kterou je samozřejmostí, že lidé umírají doma, obklopeni svými nejbližšími, aby si nakonec mohli říci: Nepřišli jsme na tento svět umřít, ale žít do posledního okamžiku. Poslání: Naším posláním je poskytnout takovou podporu umírajícím, aby mohli závěr svého života prožít pokud možno se svými nejbližšími v domácím či domovu podobném prostředí tak, že toto období budou vnímat jako vzácnou, plodnou a smysluplnou součást svého života. Hodnoty Hospice: podpora lidské pospolitosti a rodinných vazeb úcta k lidskému životu ve všech jeho fázích respekt k lidské důstojnosti v jakékoli situaci lidsky vstřícný přístup spojený s odborností a profesionalitou partnerská spolupráce s klientem i s celou jeho rodinou týmová práce multidisciplinárního týmu 6

7 Nabídka služeb Co nabízíme? lékařskou zdravotní péči a léčbu bolesti v rodině nemocného sesterskou zdravotní péči v rodině a pohotovost 24 hodin denně 7 dní v týdnu podporu a pomoc sociálního pracovníka v otázkách spojených s péčí o umírající v případě zájmu kontakt s psychologem či s duchovním zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek podporu a pomoc v době po úmrtí nemocného (prostřednictvím sociální pracovnic, poradkyně pro pozůstalé nebo duchovního) Komu? Nevyléčitelně nemocným lidem, kteří jsou v konečné fázi života a přejí si být doma s nejbližšími, jejichž blízcí mohou a chtějí o nemocného celodenně pečovat, u nichž byla ukončena léčba a byla jim doporučena paliativní péče. 7

8 Činnost Hospice Sv. Jiří Výroční zpráva 2013 Hospic Sv. Jiří, o. p. s. má ve své zakládací listině uvedený předmět činnosti poskytování domácí péče s hospicovou složkou a poskytování odborného sociálního poradenství v paliativní péči podle zákona 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Domácí péče s hospicovou složkou je zařízení poskytující zdravotnické služby (specializovanou lékařskou paliativní péči, domácí ošetřovatelskou a paliativní péči) v domácím prostředí nemocného formou návštěvní služby multidisciplinárního týmu. Multidisciplinární tým tvoří: specializovaný vedoucí lékař a další lékaři, vrchní sestra, akreditované zdravotní sestry bez odborného dohledu, sociální pracovnice, pracovnice v sociálních službách, psycholog, duchovní, koordinátor dobrovolníků, poradce pro pozůstalé a školení dobrovolníci. V roce 2014 jsme se starali o 39 nevyléčitelně nemocných, za kterými jsme jezdili do Chebu, Aše, Františkových Lázní, Sokolova, Skalné a dalších obcí v rámci bývalého okresu Cheb. Průměrný věk klientů byl 66 let a průměrná doba péče 27 dnů (celostátní průměr je dnů). Průměrná délka návštěvy, jak lékaře, tak zdravotních sester byla 1,7 hodiny. Sociální pracovnice s klienty, kterým je poskytována služba domácí péče s hospicovou složkou, byla v kontaktu telefonicky, em nebo osobně. Odborné sociální poradenství v paliativní péči je poskytováno podle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tato sociální služba je bezplatnou službou pro ty, kdo hledají informace, kontakty, podporu, doprovázení a pomoc v oblasti paliativní péče. Poradenské služby jsou určeny nevyléčitelně nemocným, jejich rodinným příslušníkům, blízkým, pozůstalým a všem, kteří hledají informace o paliativní a hospicové péči. Poradenství sociální pracovnice bylo využíváno hlavně přes telefon, ale i osobně. Zatím není využíváno poradenství přes . 8

9 Zhodnocení cílů Ve výroční zprávě z roku 2013 jsme zveřejnili cíle pro rok 2014 a nyní bychom je chtěli vyhodnotit: 1. Proškolení týmu min. 10 dobrovolníků V červnu 2014 jsme ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem při Farní charitě Cheb organizovali školení dobrovolníků a bylo proškoleno 14 dobrovolníků. Na teoretický kurz navazoval v říjnu roku 2014 kurz praktický pro dobrovolníky. 2. Založení svépomocné skupiny pozůstalých Svépomocná skupina pro pozůstalé byla v roce 2014 založena a uskutečňovala se každý měsíc, bohužel nebyla využívána. 3. Využívání různých způsobů poskytování poradenství např. internet, , telefon, osobní kontakt Poradenství bylo poskytováno prostřednictvím telefonu a osobního kontaktu. ové poradenství nebylo využíváno ze strany pečujících a poradenství prostřednictvím internetu (facebooku, internetových stránek hospice) není poskytováno. 4. Osvěta, zprostředkování informací, jak pečovat o umírající Hospicové služby byly prezentovány při každé akci, kterou hospic pořádal a na většině akcí, které byly pro hospic pořádané. 5. Uskutečnění vzdělávání pro pečující rodiny Vzdělávání pro pečující rodiny se neuskutečnilo v roce 2014, ale byl domluven termín s Diakonií v rámci projektu Pečuj doma na březen Poskytování služby nejméně dvaceti nevyléčitelně nemocným V roce 2014 byly služby poskytnuty 39 nevyléčitelně nemocným. 7. Nabízet rodinám a nevyléčitelně nemocným služby duchovního, psychologa a sociální pracovnice Pomoc sociální pracovnice je využívaná hlavně při prvním kontaktu s pečující rodinou, dále při vyřizování příspěvku na péči a dále sociální 9

10 pracovnice navštěvuje klienty doma. Služby psychologa byly v roce 2014 poskytnuty dvakrát. Pečující nebo nevyléčitelně nemocní nejčastěji řeší svá trápení se zdravotními sestřičkami. Služby duchovního byly poskytovány v roce 2014 jen lidem katolicky věřícím. Města, kde jsme v roce 2014 poskytovali služby Cheb Aš Františkovy Lázně Sokolov Skalná Pelhřimov Žírovice Hazlov Chodov Počet mužů a žen, které jsme měli v péči Muži Ženy 10

11 Personální zajištění služby v roce 2014 Ředitelka: Alena Votavová, DiS. Zástupce ředitelky: Ing. Jiří Kolafa Vedoucí lékař: MUDr. Ján Cabadaj Zdravotní sestry: Soňa Lipovská, Zuzana Přibáňová, Hana Syrová, Ivana Rybová, Mgr. Marie Vrátníková, Renata Pelikánová, Dana Lepová, Věra Luhanová Sociální pracovnice: Marie Zemančíková Mentlíková, DiS. Pracovnice v sociálních službách: Bc. Jana Třísková Další spolupracovníci: supervizor, psycholog, poradce pro pozůstalé, duchovní, koordinátor dobrovolníků, fyzioterapeuti, nutriční terapeuti, účetní, IT specialista a vyškolení dobrovolníci Jak na svou práci pohlíží pracovníci Hospice Zdravotní sestra Renata Pelikánová Zdravotní sestra Renata Pelikánová poukazuje na skutečnost, že ač je její práce spjatá se smrtí, panuje v ní mír a klid. Možná trochu paradoxně pro ni největší štěstí znamená možnost zemřít doma mezi svými blízkými, bez bolestí a bez anonymního nemocničního prostředí. Práce v hospici ji naplňuje už svým individuálním přístupem ke klientům, což během své praxe zdravotní sestry v nemocnici nezažila. Není ani divu, že se zdravotní sestry v nemocnici nemohou věnovat umírajícím pacientům, tak jak by možná i chtěly, když mají na oddělení dalších dvacet nemocných a vyřizují navíc příjmy a odchody pacientů. Jak se pak asi umírající člověk cítí, když od zdravotního personálu slýchá vydržte, za chvilku, teď bohužel nemám čas? Nehledě na časově omezené návštěvy členů rodiny, kteří ne vždy pochází přímo z Chebu a musí pak do nemocnice dojíždět. I proto je úžasné, že je chebský Hospic sv. Jiří mobilní a může své služby poskytovat jakékoliv rodině chebského okresu. 11

12 Zdravotní sestra Ivana Rybová Výroční zpráva 2013 Další zdravotní sestra hospice Ivana Rybová uvádí, že její manžel zemřel velmi mladý a už v té době jí scházel někdo, kdo by jí pomohl se zabezpečením paliativní péče. Paliativní péče je péče orientovaná na kvalitu života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí v jejím konečném stádiu. Jejím cílem už není léčba, ale zmírnění bolestí a duševního strádání člověka. Paní Rybová si své místo v hospici zvolila, protože podvědomě cítila, že právě tady je nyní její místo ve společnosti. Dalším důvodem byl i pohled na člověka klienta, ne pacienta. Stejně jako její kolegyně popisuje vznik krásného lidského vztahu, během kterého poznává hospicová sestra celý příběh umírajícího v kontextu jeho rodiny. Sama pak přiznává: Jsem velmi ráda, že si hospicová péče klade za cíl vysokou kvalitu života až do jeho samého konce, protože to si každý člověk zaslouží. Jsem šťastná za to, že v hospicové péči umírají lidé bez bolesti jako fyzické, tak psychické a člověk ležící na lůžku není jen odevzdaný trpící člověk, ale člověk plný lásky své rodiny. Sociální pracovnice Marie Zemančíková Mentlíková Mám osobní zkušenost s doprovázením své onkologicky nemocné maminky na její poslední cestě - ke smrti. Musela jsem ji na smrt připravit a psychicky ji podpořit při vyřizování posledních věcí v jejím životě. S pomocí její praktické lékařky a s psychickou podporou faráře Petra Hrušky jsem to dokázala. Dokázaly jsme to všichni. Tato zkušenost mě obohatila. Práce v hospici mně přináší uspokojení. Jsem spokojená, že lidé můžou umírat doma s naší podporou. Že tak, jako jsem já mohla dochovat maminku doma, můžou i oni se svými blízkými strávit čas, který jim zbývá. Jako sociální pracovnice nejsem s klienty v tak úzkém kontaktu jako sestry. Pomáhám jim a jejich rodinám orientovat se v tom, jaké pomoci se jim může dostat od státu, lékařů a jiných institucí. Myslím, že jsme v týmu všichni stejně naladěni a jsme si vzájemně oporou. Což se ve výsledku pozitivně odráží i v naší práci. To, že jsem součástí něčeho tak potřebného a prospěšného mě naplňuje radostí a sílou do další práce. 12

13 Založení pobočky na Tachovsku Na podzim roku 2014 Hospic kontaktovala Iva Csanálosi a Lucie Davidová s vizí založení domácího hospice na Tachovsku. Po provedení mapování potřebnosti se správní rada Hospice v prosinci roku 2014 rozhodla, že Hospic Sv. Jiří věnuje rok 2015 přípravám k založení své pobočky na Tachovsku. V první polovině roku 2015 proběhla propagační kampaň, která měla za cíl informovat veřejnost o záměru založení mobilního hospice na Tachovsku. Pro veřejnost se zpřístupnily webové stránky a facebookový profil, kde jsou k nalezení aktuální informace o vzniku hospice. Služby specializované paliativní péče v domácím prostředí zatím nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a proto jsme se snažily o stanovení minimálního rozpočtu na provoz hospice a to v částce Kč. Navíc musíme mít finance na investice ve výši Kč. Rozpočet v částce Kč je stanoven v této výši hlavně díky zapůjčeným prostorům od města Tachova pro zázemí zdravotnického týmu, což je velká pomoc pro zahájení poskytování služeb. V současné době máme získáno Kč na provoz mobilního hospice. Dosud jsme získali Kč od fyzických osob, Kč od firem, Kč z benefičních akcí (přednáška Reného Milfaita a koncert chrámového sboru věnovaný obětem transportu smrti z Buchenwaldu), od Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové Kč na nákup zdravotnického materiálu a pomůcek, z benefičního bazárku oblečení jsme od dárců obdrželi Kč. Nejenom finance se skládají, ale také tým, který bude služby poskytovat. Máme přislíbenou spolupráci MUDr. Jany Křístkové, dále zdravotní sestru pí. Libuši Tomšů a jednáme s dalšími zdravotními sestřičkami a lékaři. Držte nám palce, ať se vše povede a v roce 2016 zahájíme provoz na Tachovsku. 13

14 Lucie Davidová o svém motivu založení hospice v Tachově Smrtí se vnitřně zabývám už od 3let, kdy jsme chodily za jednou tetou do domova pro seniory, protože téma smrti bylo asi tím hlavním, o čem teta mluvila. Od střední školy vím, že je správné a patří to jistě k autonomii a možná i svobodě každého člověka, aby si o svém životě i smrti mohl rozhodovat a řídit si je sám. Někdy se ale stává, že ze strachu chceme zemřít v nemocnici. Třeba je to tak také proto, že nechceme být na obtíž, nebo že nám nic jiného nezbývá. Proto je pro práci v hospici důležitá i prozíravost a citlivost. Musím podotknout, že v nemocnici atp. zařízeních nelze dostat tak jedinečného zázemí a péče jako doma ve svém, mezi blízkými nebo jinými povolanými jako jsou např. osobní asistenti, pečovatelé nebo multidisciplinární hospicový tým. Dříve jsem si neuměla představit, jaké je to mít umírajícího člověka doma, je to opravdu těžká zkouška pro naše nervy, je třeba mít schopnost učit se novému, a umět si zorganizovat vše potřebné a rozhodně je dobré, aby na to člověk nebyl sám. Myslím, že domácí hospice se na tyto situace úzce specializují. Takže hospicový odborníci dokáží setřít onen strach z neznámého, který nás mnohdy spoutá a děsí a také nám poskytnou vše potřebné k péči i ošetřování a lékařské úkony samotné. Iniciátorky vzniku hospice v Tachově: Lucie Davidová a Iva Csanálosi 14

15 Co dalšího se událo v roce 2014 Jako v jiných letech pořádal Hospic několik benefičních, osvětových, vzdělávacích a kulturních akcí, ale tento rok se uskutečnilo spoustu akcí, které pořádala Farní charita Cheb, Běžecká škola Miloše Škorpila a další organizátoři, kterým velice děkujeme. Přehled pořádaných akcí: Přednáška Jiřiny Šiklové ( ) Svatojiřský koncert ( ) Férová snídaně ( ) Šalebné rozmary dam v rámci Chebských dvorků ( ) Paliacup Luby ( ) Vernisáž fotografií Martina Hrušky ( ) Kurz tvoření ( ) Kurz tvoření ( ) Přednáška Nemoc, umírání a smrt v judaismu" ( ) Adventní koncert v Chebu ( ) Akce konané na podporu Hospice, jejímž pořadatelem nebyl Hospic Sv. Jiří: Tříkrálová sbírka (leden 2014) Farní ples pro Hospic ( ) Sokolovský farní ples ( ) Expediční kamera Luby ( ) Expediční kamera Cheb ( ) Bazárek dětského oblečení ( ) Postní almužna ( ) 15

16 Koncert Männerchor Prins Alexander Rotterdam ( ) Poutní maraton ( ) Žákovská štafeta ve Františkových Lázních ( ) Dřevěný člověk ( ) Egerer Wallfahrt Marienweiher ( ) Koncert v kostele sv. Ducha ( ) Plesenský půlmaratón ( ) Česko-německá bohoslužba žehnání ( ) Koncert Václava Hudečka ( ) Milošova 60 ( ) Kilometry pro Hospic Sv. Jiří 24 hodinovky ( ) Aukce knihy Běžecký rok Miloše Škorpila ( ) Stammtisch sbírka ( ) Aukce kreslených vtipů Mirka Vostrého ( ) Adventní koncert v Milíkově ( ) Prodej perníčků od studentů SZŠ a VOŠ Cheb Tombola a aukce na vánočním večírku firmy Nelan s. r. o. Běžíme a jdeme pro Hospic Sv. Jiří 16

17 Hospodaření v roce 2014 Výkaz zisku a ztráty k Náklady v roce 2014 CELKEM Materiálové náklady celkem léky zdravotní materiál zdravotní pomůcky pracovní oděvy kancelářské potřeby pohonné hmoty služební automobil odborná literatura + reklamní předměty spotřební majetek ostatní spotřební majetek drobný vybavení prodané zboží (vyskladnění zboží pro bazárek) Nemateriálové náklady celkem spotřeba energií opravy služebního automobilu opravy ostatní cestovné nájemné + služby spojené s nájmem propagace zpracované účetnictví + daňové poradenství konference, školení personálu pojištění odpovědnosti telefonní poplatky, internet, webové stránky služby ostatní Osobní náklady mzdy Daň z příjmu Ostatní náklady Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 480 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 121 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 760 Kč Kč 17

18 Výnosy v roce 2014 CELKEM Tržby tržby výkony tržby reklama tržby vstupné tržby prodané zboží (hospicový bazárek) Ostatní příjmy zúčtování fondu pro krytí režijních výdajů o. p. s. veřejná sbírka Dary celkem dary firmy a obchodní společnosti dary církve a neziskové organizace církevní dary neziskové organizace necírkevní dary města a obce (město Plesná) dary nadace dary fyzické osoby členové Klubu přátel Hospice dary ostatní fyzické osoby dary anonymní dary ocenění věcných darů (hospicový bazárek) dary z podzimní kampaně převedené do roku 2015 Dotace příspěvek Město Cheb celoroční činnost příspěvek Město Cheb z rozpočtu příspěvek Město Aš Úroky a kurzový rozdíl Hospodářský výsledek Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 12 Kč Kč 18

19 Rozvaha k Rozvaha k Aktiva celkem pokladna běžné účty odběratelé náklady příštích období Pasiva celkem dodavatelé zaměstnanci daň z příjmu ostatní přímé daně výnosy pro rok 2015 (z darů podzimní kampaně) fond pro krytí režijních výdajů o. p. s. výsledek hospodaření Kč Kč Kč Kč 550 Kč Kč Kč Kč 760 Kč Kč Kč Kč Kč Vysvětlující poznámky: Hospicový bazárek spočívá v tom, že lidé darují Hospici šatstvo či jiné věci, což je ohodnoceno a zaúčtováno do výnosů v kolonce dary ocenění věcných darů. Před prodejem jsou pak tyto předměty vyskladněny a tudíž také zaúčtovány do nákladů v kolonce prodané zboží. Tyto věci jsou pak také skutečně prodány a tržba je zaúčtována do výnosů v kolonce tržby za prodané zboží. V Osobních nákladech nejsou zaúčtovány žádné mzdové odvody, protože v roce 2014 jsme personál zaměstnávali pouze na dohody o provedení práce. Na podzim 2014 jsme organizovali velkou fundraisingovou kampaň za účelem pokrytí nákladů provozu Hospice v roce Proto část z darů získaných v této kampani a vložených na účet Hospice již v roce 2014 (konkrétně 550 tis. Kč) byla, jak to umožňuje zákon, odečtena od celkového součtu darů a započtena do pasiv v rámci rozvahy jako výnosy pro rok

20 Zpráva nezávislého auditora 20

21 Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti 21

22 Poděkování za hospicové služby Z dotazníků spokojenosti od pečujících nebo nevyléčitelně nemocných, které měl Hospic v péči: Chci poděkovat za Vaši práci celému kolektivu Vašeho hospice. Již od počátku jsem byla spokojena s Vaší vstřícnou prací a ochotou vždy vyhovět a posloužit, když jsem to s manželem potřebovala. Přeji Všem hodně zdraví a hodně pěkných dnů v budoucnu. Jen bych chtěla popřát, aby se vám co nejvíce dařilo pomáhat pacientům a pečujícím v tak složitých situacích, které jsou tak těžké. Pomohli mi profesionálně s péčí o mou sestru, jistota, zaškolení, psychická podpora, kdykoli připraveni poskytnout pomoc, radu, podporu, zdravotní pomůcky, kdykoliv k zastižení, pro pečující i pro celou rodinu nenahraditelná pomoc. Nejvíce nám pomohla hospicová služba tím, že jsem měla konečně jistotu, že na vše nejsem sama a že s mamkou zvládneme její nemoc až do konce a to bez bolesti a s potřebnou péčí. A už jsme nemuseli prosit o sanitu, léky a potřeby. Pomáhají ve chvílích, kdy jsem se potřebovala poradit, když bylo třeba, přijeli hned, nebo v domluveném termínu. Je to jistota. Z návštěvní knihy hospice: Děkuji za záslužnou práci i osvětu na poli paliativní péče. (Mgr. Vladimír Hartmann) Přeji Boží požehnání, a když to bude nutné, ráda využiji možnosti hospice. (B. Loosová) Obdrželi jsme kvalitní a odborné informace. Setkali jsme se s velkou ochotou a profesionalitou. Pokud to bude možné, ráda vyjdu vstříc a pomohu. (manželé Tomáškovi) Děkujeme, moc fandíme a budeme pomáhat, co to půjde! (Dana a Miloš Škorpilovi) 22

23 Stanovení cílů na rok 2015 Díky úspěšné dárcovské kampani jsme do cílů na rok 2015 mohli zahrnout hlavně rozvojové kroky v posílení personálních kapacit a vzdělávání týmu. 1. posílení zdravotnického týmu o pozici vrchní sestry na 0,7 úvazku 2. posílení hospicového týmu o pozici sociální pracovnice na 0,5 úvazku 3. posílení týmu vedení Hospice o pozici asistentky pro fundraising, PR a administrativu na 0,5 úvazku 4. investice do vzdělávání zdravotního personálu (např. kurzy ELNEC apod.) 5. investice do rozvoje dobrovolnické služby zaměřené na pomoc pečujícím rodinám 6. investice do stabilizace systému finančního zabezpečení služeb a získávání financí 7. investice do rozvoje týmové spolupráce celého hospicového týmu 8. hledání možností pro hospicová lůžka na Chebsku 9. založení pobočky v Tachově 10. posílení lékařské služby v hospici 11. rozvoj partnerství s domácím hospicem Motýl ze Sokolova 12. hledání prostor pro půjčovnu pomůcek 23

24 Děkujeme dárcům za rok 2014 Členové Klubu přátel hospice Alena Otípková, Alena Votavová, Alois Vörös, Brigita Loosová, Dana Kučerová, Dana Škorpilová, Eva Kolafová, Helena a Jakub Karasovi, Helena Müllerová, Ingrid Šviderová, Ivana Čamková, Iveta Práznovská, Jan Lukeš, Jan Svoboda, Jana Gangurová, Jana Karasová, Jarmila Hynková, Jestřábovi, Jiří Dymáček, Jiří Miessel, Jiří Šrámek, Josef Vávra, Kristýna Brožová Skubeničová, Libor Dušek, Marie Zemančíková Mentlíková, Michal Tiep Hoang, Miloš Škorpil, Miroslav Hruška, Pavel Práznovský, Petr Hruška, Petra Študlarová, Radka Besedová, Radovan Hruška, Richard a Monika Janošíkovi, Simona Konečná, Soňa Michálková, Soňa Škvareninová, Věnceslava Tobrmanová, Věra Luhanová, Věra Strachová, Zdeňka Skubeničová a Reala Lakomá Fyzické osoby mimo Klub přátel hospice Tomáš Bednár, Milada a Miloš Hrdých, Ludmila Křivancová, Václav Pospíchal, Vilém Simeon, Václava Simeonová, Václava Simeonová ml., Luboš Bóga, Waltraud Čapková, Vladimír Dufek, Alena Erbanová, Ondřej Fischer, Jana Flašková, Daniel Fojtík, Zdena Hulínská, Jindřich Januška, Jaroslava Karasová, Lenka Kleinová, Lucie Kubová, Marie Kunová, Alena Maňáková, Petra Michalová, Milan Muzikář, Hynek Papež, Lucie Svrčková, Jana Štrupová, Lubomír Tomandl, Pavel Trojan, Jan Vohralík, Jitka Žílová, Kristýna Bajcurová, Rostislav Beran, Jana Biedermannová, Bohumír Burian, Josef Cupal, Ludmila Čerovská, Zdeněk Dančo, Vítězslava Drtinová, Věra Ďurčeková, Jitka Faronová, Jindřich Fencl, Venuše Fialová, Mikuláš Gangur, Marie Haklová, Michael Hampel, Petra Heřmanová, Petr Hirsch, Van Tiep Hoang, Václav Holý, Blanka Honnerová, Roman Hrdý, Pavel Hudousek, Hana Chorvátová, Antonín Jalovec, Markéta Jansová, Jakub Jestřáb, Jiří Kadlec, Jana Kindlová, Jiří Kolafa, Marta Koutová, Jitka Králíková, Daniela Krátká, Miroslava Kroftová, Lucie Kubová, Zuzana Kučerová, Lenka Kukalová, Eliška Kuncová, Lenka Lásková, Jan Majdák, Václav Merhaut, Robert Mika, Aleš Nehyba, Edita Němcová, Petr Novák, Tereza Ottová, Veronika Palečková, Pastrňákovi, Veronika Peťovská, Miriam Plachá, Eva Polanská, Evžen Pospíšil, Jiří a Uršula Pospíšilovi, 24

25 Erika Rauscherová, František Rišiaň, Dominika Rišiaňová, Sandnerová, Jan Sebján, Martin Skalický, Jiří Sladký, Zuzana Součková, Staňková, Steffen Steinke, Alexander Strach, Daniel Suchánek, Jana Svobodová, Anna Šalomová, Jitka Široká, Štěpánka Šubrtová, Milan Šummý, Václav Švejda, Monika Švejdová, Hoang Van Tiep, Ladislav Tkaczyszyn, Jana Veselá, Hana Vlčková, Marie Vrátníková, Ján Cabadaj, Marek Chlupatý, Radka Nekradová Firmy a obchodní společnosti 42 Financial Services a. s., Algon plus auto a.s., Amica centrum s.r.o., apt Products s.r.o., Dr. Popov s.r.o., EFREX s.r.o., ELEKTROMETALL s.r.o., Finance insurance company international s.r.o., LAGARDE Spedition spol. s.r.o., Masný krám Krkovička s.r.o., Petainer Czech Holdings s.r.o., PH KOVO RECYLING CHEB, s.r.o., PV ambulance s.r.o., Roline Holding a.s., RWE GasNet s.r.o., Sele a Pua s.r.o., SKALDO a.s., Sudop Praha a.s., Svoz systém, s.r.o., Tritia Cheb, Zastavárna Držmíšková Nadace: Liga proti rakovině Města a obce: Město Cheb, město Plesná, město Aš Církve a neziskové organizace Biskupství plzeňské, Český červený kříž, Farní charita Cheb, Kath. Kirchenstiftung Waldsassen St. Johannes EV, Komunitní osvětové společenství, Pravoslavná církevní obec sv. Olgy, Římskokatolická farnost Cheb Materiální dary Alena Hudousková, Alena Votavová, Alza a. s., Anna Šalomová, Colormax s.r.o., Dana Chrastilová, Farní charita Cheb, Gertrud Pultarová, Hana Syrová, Ján Cabadaj, Jan Sebján, Jiřina Maříková, Karel Hric, Karel Tyrpekl, Kateřina Kadlecová, KAVÁRNA TOŠA Františkovy Lázně, KPMG, Ladislav Smutný, Marie Vrátníková, Milada Hrdá, Mobilní hospic Jordán, Svatava Horáčková, Šárka Doffková, Štěpánka Kosnarová, Travel Free Shop, Zdeňka Gillarová Slevy na službách Black Queen Cheb, Lékárna Evropská v Chebu, NOVOTRADE X s.r.o., UNIPAP Plus 25

26 Co říci závěrem? Výroční zpráva 2013 Nevím, zda vím, co je to zázrak. Přesto se odvažuji říct, že jsem v tomto okamžiku účastníkem zázraku: tam, kde jsme ještě před rokem a půl s velkou nejistotou a třesením dělali první krůčky k založení prvního mobilního hospice v Karlovarském a Plzeňském kraji, tam, kde jsme ze všech stran naráželi na skepsi, že to bez zdravotních pojišťoven nemůže fungovat, tam, kde jsme za sebou neměli ani jednoho velkého firemního sponzora, dneska funguje respektovaná mobilní hospicová služba, která za svůj necelý první záběhový rok doprovodila na čtyři desítky nádherných lidí a jejich rodin v té nejtěžší fázi jejich života při přípravě na přechod na druhý břeh. I když událost (přivítání papeže Jana Pavla II. na pražském letišti), při které první dvě věty předchozího odstavce v roce 1990 použil pan prezident Václav Havel při svém projevu, byla pro dějiny naší země mnohem důležitější, myslím, že pro osobní dějiny těchto rodin má dostupnost mobilní hospicové služby význam stejný, ba i větší. A jako skutečný zázrak vnímám, že se tak rychle našel a zaběhl výborný zdravotnický tým, že se tak rychle objevilo dostatek jednotlivců, organizací i firem, kteří službu tohoto týmu finančně podpořili a že se tak rychle a poměrně dobře podařilo tuto službu integrovat do stávajícího zdravotnického systému na Chebsku. Jsem si samozřejmě vědom toho, že, podobně jako i v případě naší demokracie, nás čeká velmi nesnadné období, kdy po prvotním rozběhu musíme chytit druhý dech, nasadit vytrvalecké tempo a trpělivě krok za krokem hledat způsoby, jak zabezpečit další dlouhodobý a udržitelný rozvoj. Velkou výzvou je další zkvalitnění a stabilizace služeb, odborné vzdělávání sester, nalezení dalších spolupracujících lékařů a spolupráce na zřízení nějaké formy hospicových lůžek v regionu. Děkuji, že i na této další cestě můžeme počítat i s vámi, a věřím, že společně pomůžeme na Chebsku i Tachovsku vytvořit prostředí, kde se lidem, ať to zní sebepodivněji, dobře umírá. Mgr. Petr Hruška, Th.D. předseda správní rady Hospic Sv. Jiří, o. p. s. 26

lidskou bytostí v každém okamžiku

lidskou bytostí v každém okamžiku lidskou bytostí v každém okamžiku výroční zpráva 2014 USILUJEME O TO, ABY PALIATIVNÍ PÉČE BYLA DOSTUPNÁ VŠEM, KTEŘÍ SE OCITLI V KONEČNÉM STÁDIU NEVYLÉČITELNÉ NEMOCI BEZ OHLEDU NA VĚK, MÍSTO BYDLIŠTĚ, SOCIÁLNÍ

Více

Úvodní slovo předsedkyně sdružení

Úvodní slovo předsedkyně sdružení Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení... 2 2. Poslání sdružení... 3 3. Cíle Sdružení... 3 4. Historie Sdružení... 3 5. Orgány Sdružení... 4 6. Kontaktní údaje (aktualizované k datu 11. 4. 2010)...

Více

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Správní rada Slovo zakladatelky a předsedkyně SR NF Umění doprovázet Poslání a cíle nadačního fondu Historie a činnost

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

OBSAH. Slovo úvodem. Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2013. Účel a poslání. Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku

OBSAH. Slovo úvodem. Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2013. Účel a poslání. Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Slovo úvodem Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2013 Účel a poslání Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku Informační část - Projekty - Kalendář akcí -

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, výroční zpráva Ratolest brno 211 Poslání RATOLEST BRNO, o. s., je brněnská nestátní nezisková organizace založená v roce 1995. Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám

Více

OBSAH. Slovo předsedy představenstva 3. Poslání organizace 6. Základní informace 6. Přijímání nemocných 6. Péče o nemocného 6. Péče o duši nemocného 7

OBSAH. Slovo předsedy představenstva 3. Poslání organizace 6. Základní informace 6. Přijímání nemocných 6. Péče o nemocného 6. Péče o duši nemocného 7 OBSAH Slovo předsedy představenstva Poslání organizace 6 Základní informace 6 Přijímání nemocných 6 Péče o nemocného 6 Péče o duši nemocného 7 Orgány sdružení 7 Zaměstnanci 7 Hospitalizovaní pacienti 8

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300

www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300 www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením ředitelka: Ladislava Dolínková adresa: Hálkova 1612/1 120 00 Praha 2 tel./fax:

Více

Pomoc má mnoho tváří VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CITADELA. hospic

Pomoc má mnoho tváří VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CITADELA. hospic Pomoc má mnoho tváří VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 hospic CITADELA Ilustrace na titulní straně: akademický malíř a sochař Jan František Kovář hospic CITADELA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Základní informace a údaje

Více

Slovo předsedy představenstva

Slovo předsedy představenstva OBSAH Slovo předsedy představenstva 3 Slovo biskupa 5 Slovo hejtmana 6 Slovo primátora 6 Slovo starosty 7 Poslání organizace 8 Základní informace 8 Přijímání nemocných 8 Péče o nemocného 8 Péče o duši

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Rytmus Benešov, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Rytmus Benešov, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Rytmus Benešov, o.p.s. 1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Rytmus Benešov, o.p.s. vstoupil do roku 2014 s jednou zásadní novinkou ve svých službách. Na obou pracovištích byla zaregistrována a

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004 Městská charita Výroční zpráva 2004 Seznam zkratek použitých v textu AD Azylový dům sv. Pavla BČB Biskupství českobudějovické CDS Domino Centrum denních služeb pro lidi se zdravotním postižením Domino

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2011

Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Slovo úvodem Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2011 Účel a poslání Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku Informační část - Projekty - Kalendář akcí Finanční

Více

Výroční zpráva 2010. Podané ruce, o.s. Projekt OsA

Výroční zpráva 2010. Podané ruce, o.s. Projekt OsA Výroční zpráva 2010 Podané ruce, o.s. Projekt OsA Podané ruce, o.s. Projekt OsA Základní údaje 4 Kontakty 5 Úvodní slovo ředitelky 6 Realizační tým 8 Organizační schéma organizace 13 Všeobecné informace

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet! Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby, připravujeme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. Úvodní slovo Na konci města stál. Začátkem ledna přišla k Radka. Zaklepala a zeptala se:,, kdo v tobě přebývá? A z se ozvalo: Já Věrka Škudlilka,

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze.

Výroční zpráva za rok 2013. Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze. Výroční zpráva za rok 2013 Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze. Profesor Jan Sokol, Ph.D., CSc. přednášel na Soustředění lektorů 2013. V listopadu 2013 udeřil na Filipíny nejsilnější změřený tajfun

Více

Univerzita J.A. Komenského

Univerzita J.A. Komenského Univerzita J.A. Komenského Roháčova 63, Praha 3 - Žižkov 130 00 ZÁPOČTOVÁ PRÁCE Studijní předmět: ETIKA V PEDAGOGICE Téma: PALIATIVNÍ PÉČE Zpracovala: Petra Bradová Forma studia: kombinovaná Obor studia:

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008 Probudil jsem se a máma mě hladila po tváři. Možná i plakala, ale to si už nepamatuju. Jen mám ten pocit úzkosti zarytej hluboko pod kůží. Byla noc, všude za okny tma, jen ten divnej, nekončící monotonní

Více