Obsah. Výroční zpráva 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Výroční zpráva 2013"

Transkript

1

2 Obsah Vysvětlení pojmů... 3 Úvodní slovo ředitelky Hospice Sv. Jiří, o. p. s... 4 Základní údaje o společnosti... 5 Orgány společnosti... 5 Motto, vize, poslání a hodnoty Hospice Sv. Jiří... 6 Nabídka služeb... 7 Činnost Hospice Sv. Jiří... 8 Zhodnocení cílů... 9 Personální zajištění služby v roce Jak na svou práci pohlíží pracovníci Hospice Co dalšího se událo v roce Hospodaření v roce Rozvaha k Zpráva nezávislého auditora Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti Poděkování za hospicové služby Stanovení cílů na rok Děkujeme dárcům za rok Co říci závěrem? Ze života hospice

3 Vysvětlení pojmů Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Potřeby pacientů v pokročilých stadiích nevyléčitelných nemocí a z nich plynoucí potřeba paliativní péče závisí na: základním onemocnění stupni jeho pokročilosti (pokročilá, ale relativně kompenzovaná stadia, preterminální a terminální stadia) přítomnosti více závažných onemocnění současně pacientově věku a sociální situaci (míra sociální podpory ze strany rodiny a přátel, finanční situace apod.) psychickém stavu (kognitivní a emoční stav, míra informovanosti, duchovní orientace atd.). Zdroj: Mobilní hospic je terénní službou, která jezdí za nevyléčitelně nemocnými do jejich domova. V mobilním hospici je k dispozici tým odborníků ve složení lékař s atestací v paliativní medicíně, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psychologové, duchovní, poradkyně pro pozůstalé a dobrovolníci. 3

4 Úvodní slovo ředitelky Hospice Sv. Jiří, o. p. s. Vážení, dostává se Vám do rukou výroční zpráva za rok 2014, který byl pro nás rokem nových začátků. Na počátku roku jsme díky získaným finančním prostředkům nakoupili potřebné vybavení a získali jsme oprávnění k poskytování služeb domácího hospice. Svou činnost zahájila obecně prospěšná společnost Hospic Sv. Jiří 17. února Cílem služby je umožnit lidem prožít odchod z tohoto světa v domácím prostředí. Během roku 2014 jsme se starali o 39 nevyléčitelně nemocných, nečekali jsme, že poptávka po službách bude tak vysoká. Našim trápením byl nedostatek financí a personální změny hlavně na pozicích zdravotních sester. Naštěstí díky intenzivní dárcovské kampani se podařily sehnat finance na rok 2014 a dokonce získat přísliby také na provoz roku Také hospicový tým se stabilizoval a díky získaným finančním prostředkům můžeme mimo jiné investovat více do vzdělávání pracovníků. Doufám, že i nadále budeme pomáhat nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám nejen na Chebsku, ale také na Tachovsku, kde zakládáme pobočku Hospice a snad začátkem roku 2016 spustíme její provoz. Velice si cením práce celého multidisciplinárního týmu a všech dobrovolníků, ale hlavně děkuji všem lidem, kteří nám přispěli na činnost, protože díky Vám můžeme pomáhat. 15. června 2015 Alena Votavová, DiS. ředitelka Hospice Sv. Jiří, o.p.s. 4

5 Základní údaje o společnosti Hospic Sv. Jiří, o. p. s. (do Hospic sv. Jiří v Chebu, o. s.) Sídlo: Svobody 520/3, Cheb IČ: Číslo účtu: / 2010 (Fio Banka) Telefon: Internetové stránky: Poskytované služby: odborné sociální poradenství a domácí péče s hospicovou složkou Orgány společnosti Zakladateli obecně prospěšné společnosti Hospic Sv. Jiří, o. p. s. jsou Mgr. Petr Hruška, Th.D., Marie Zemančíková Mentlíková, DiS., Alena Votavová, DiS., a právnická osoba Farní charita Cheb. Členy správní rady jsou: PhDr. Miloš Říha, Mgr. Petr Hruška, Th.D., Soňa Škvareninová, Ing. Eva Kolafová, MUDr. Karel Tyrpekl a Marie Zemančíková Mentlíková, DiS. Členy dozorčí rady jsou: Mgr. Jana Adlerová, Josef Vávra a Mgr. Libor Dušek. Mediální tvář hospice: herečka Daniela Kolářová, se kterou máme podepsanou smlouvu o spolupráci, kde se zavazuje, že souhlasí s principy paliativní péče a podporuje naší činnost, o které je pravidelně informována. 5

6 Motto, vize, poslání a hodnoty Hospice Sv. Jiří Motto Hospice: Nepřišli jsme umřít, ale žít do posledního okamžiku. Vize hospice: Naší vizí, ke které chceme dlouhodobě směřovat, je lidská pospolitost, která vnímá umírání jako přirozenou a smysluplnou součást života a pro kterou je samozřejmostí, že lidé umírají doma, obklopeni svými nejbližšími, aby si nakonec mohli říci: Nepřišli jsme na tento svět umřít, ale žít do posledního okamžiku. Poslání: Naším posláním je poskytnout takovou podporu umírajícím, aby mohli závěr svého života prožít pokud možno se svými nejbližšími v domácím či domovu podobném prostředí tak, že toto období budou vnímat jako vzácnou, plodnou a smysluplnou součást svého života. Hodnoty Hospice: podpora lidské pospolitosti a rodinných vazeb úcta k lidskému životu ve všech jeho fázích respekt k lidské důstojnosti v jakékoli situaci lidsky vstřícný přístup spojený s odborností a profesionalitou partnerská spolupráce s klientem i s celou jeho rodinou týmová práce multidisciplinárního týmu 6

7 Nabídka služeb Co nabízíme? lékařskou zdravotní péči a léčbu bolesti v rodině nemocného sesterskou zdravotní péči v rodině a pohotovost 24 hodin denně 7 dní v týdnu podporu a pomoc sociálního pracovníka v otázkách spojených s péčí o umírající v případě zájmu kontakt s psychologem či s duchovním zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek podporu a pomoc v době po úmrtí nemocného (prostřednictvím sociální pracovnic, poradkyně pro pozůstalé nebo duchovního) Komu? Nevyléčitelně nemocným lidem, kteří jsou v konečné fázi života a přejí si být doma s nejbližšími, jejichž blízcí mohou a chtějí o nemocného celodenně pečovat, u nichž byla ukončena léčba a byla jim doporučena paliativní péče. 7

8 Činnost Hospice Sv. Jiří Výroční zpráva 2013 Hospic Sv. Jiří, o. p. s. má ve své zakládací listině uvedený předmět činnosti poskytování domácí péče s hospicovou složkou a poskytování odborného sociálního poradenství v paliativní péči podle zákona 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Domácí péče s hospicovou složkou je zařízení poskytující zdravotnické služby (specializovanou lékařskou paliativní péči, domácí ošetřovatelskou a paliativní péči) v domácím prostředí nemocného formou návštěvní služby multidisciplinárního týmu. Multidisciplinární tým tvoří: specializovaný vedoucí lékař a další lékaři, vrchní sestra, akreditované zdravotní sestry bez odborného dohledu, sociální pracovnice, pracovnice v sociálních službách, psycholog, duchovní, koordinátor dobrovolníků, poradce pro pozůstalé a školení dobrovolníci. V roce 2014 jsme se starali o 39 nevyléčitelně nemocných, za kterými jsme jezdili do Chebu, Aše, Františkových Lázní, Sokolova, Skalné a dalších obcí v rámci bývalého okresu Cheb. Průměrný věk klientů byl 66 let a průměrná doba péče 27 dnů (celostátní průměr je dnů). Průměrná délka návštěvy, jak lékaře, tak zdravotních sester byla 1,7 hodiny. Sociální pracovnice s klienty, kterým je poskytována služba domácí péče s hospicovou složkou, byla v kontaktu telefonicky, em nebo osobně. Odborné sociální poradenství v paliativní péči je poskytováno podle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tato sociální služba je bezplatnou službou pro ty, kdo hledají informace, kontakty, podporu, doprovázení a pomoc v oblasti paliativní péče. Poradenské služby jsou určeny nevyléčitelně nemocným, jejich rodinným příslušníkům, blízkým, pozůstalým a všem, kteří hledají informace o paliativní a hospicové péči. Poradenství sociální pracovnice bylo využíváno hlavně přes telefon, ale i osobně. Zatím není využíváno poradenství přes . 8

9 Zhodnocení cílů Ve výroční zprávě z roku 2013 jsme zveřejnili cíle pro rok 2014 a nyní bychom je chtěli vyhodnotit: 1. Proškolení týmu min. 10 dobrovolníků V červnu 2014 jsme ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem při Farní charitě Cheb organizovali školení dobrovolníků a bylo proškoleno 14 dobrovolníků. Na teoretický kurz navazoval v říjnu roku 2014 kurz praktický pro dobrovolníky. 2. Založení svépomocné skupiny pozůstalých Svépomocná skupina pro pozůstalé byla v roce 2014 založena a uskutečňovala se každý měsíc, bohužel nebyla využívána. 3. Využívání různých způsobů poskytování poradenství např. internet, , telefon, osobní kontakt Poradenství bylo poskytováno prostřednictvím telefonu a osobního kontaktu. ové poradenství nebylo využíváno ze strany pečujících a poradenství prostřednictvím internetu (facebooku, internetových stránek hospice) není poskytováno. 4. Osvěta, zprostředkování informací, jak pečovat o umírající Hospicové služby byly prezentovány při každé akci, kterou hospic pořádal a na většině akcí, které byly pro hospic pořádané. 5. Uskutečnění vzdělávání pro pečující rodiny Vzdělávání pro pečující rodiny se neuskutečnilo v roce 2014, ale byl domluven termín s Diakonií v rámci projektu Pečuj doma na březen Poskytování služby nejméně dvaceti nevyléčitelně nemocným V roce 2014 byly služby poskytnuty 39 nevyléčitelně nemocným. 7. Nabízet rodinám a nevyléčitelně nemocným služby duchovního, psychologa a sociální pracovnice Pomoc sociální pracovnice je využívaná hlavně při prvním kontaktu s pečující rodinou, dále při vyřizování příspěvku na péči a dále sociální 9

10 pracovnice navštěvuje klienty doma. Služby psychologa byly v roce 2014 poskytnuty dvakrát. Pečující nebo nevyléčitelně nemocní nejčastěji řeší svá trápení se zdravotními sestřičkami. Služby duchovního byly poskytovány v roce 2014 jen lidem katolicky věřícím. Města, kde jsme v roce 2014 poskytovali služby Cheb Aš Františkovy Lázně Sokolov Skalná Pelhřimov Žírovice Hazlov Chodov Počet mužů a žen, které jsme měli v péči Muži Ženy 10

11 Personální zajištění služby v roce 2014 Ředitelka: Alena Votavová, DiS. Zástupce ředitelky: Ing. Jiří Kolafa Vedoucí lékař: MUDr. Ján Cabadaj Zdravotní sestry: Soňa Lipovská, Zuzana Přibáňová, Hana Syrová, Ivana Rybová, Mgr. Marie Vrátníková, Renata Pelikánová, Dana Lepová, Věra Luhanová Sociální pracovnice: Marie Zemančíková Mentlíková, DiS. Pracovnice v sociálních službách: Bc. Jana Třísková Další spolupracovníci: supervizor, psycholog, poradce pro pozůstalé, duchovní, koordinátor dobrovolníků, fyzioterapeuti, nutriční terapeuti, účetní, IT specialista a vyškolení dobrovolníci Jak na svou práci pohlíží pracovníci Hospice Zdravotní sestra Renata Pelikánová Zdravotní sestra Renata Pelikánová poukazuje na skutečnost, že ač je její práce spjatá se smrtí, panuje v ní mír a klid. Možná trochu paradoxně pro ni největší štěstí znamená možnost zemřít doma mezi svými blízkými, bez bolestí a bez anonymního nemocničního prostředí. Práce v hospici ji naplňuje už svým individuálním přístupem ke klientům, což během své praxe zdravotní sestry v nemocnici nezažila. Není ani divu, že se zdravotní sestry v nemocnici nemohou věnovat umírajícím pacientům, tak jak by možná i chtěly, když mají na oddělení dalších dvacet nemocných a vyřizují navíc příjmy a odchody pacientů. Jak se pak asi umírající člověk cítí, když od zdravotního personálu slýchá vydržte, za chvilku, teď bohužel nemám čas? Nehledě na časově omezené návštěvy členů rodiny, kteří ne vždy pochází přímo z Chebu a musí pak do nemocnice dojíždět. I proto je úžasné, že je chebský Hospic sv. Jiří mobilní a může své služby poskytovat jakékoliv rodině chebského okresu. 11

12 Zdravotní sestra Ivana Rybová Výroční zpráva 2013 Další zdravotní sestra hospice Ivana Rybová uvádí, že její manžel zemřel velmi mladý a už v té době jí scházel někdo, kdo by jí pomohl se zabezpečením paliativní péče. Paliativní péče je péče orientovaná na kvalitu života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí v jejím konečném stádiu. Jejím cílem už není léčba, ale zmírnění bolestí a duševního strádání člověka. Paní Rybová si své místo v hospici zvolila, protože podvědomě cítila, že právě tady je nyní její místo ve společnosti. Dalším důvodem byl i pohled na člověka klienta, ne pacienta. Stejně jako její kolegyně popisuje vznik krásného lidského vztahu, během kterého poznává hospicová sestra celý příběh umírajícího v kontextu jeho rodiny. Sama pak přiznává: Jsem velmi ráda, že si hospicová péče klade za cíl vysokou kvalitu života až do jeho samého konce, protože to si každý člověk zaslouží. Jsem šťastná za to, že v hospicové péči umírají lidé bez bolesti jako fyzické, tak psychické a člověk ležící na lůžku není jen odevzdaný trpící člověk, ale člověk plný lásky své rodiny. Sociální pracovnice Marie Zemančíková Mentlíková Mám osobní zkušenost s doprovázením své onkologicky nemocné maminky na její poslední cestě - ke smrti. Musela jsem ji na smrt připravit a psychicky ji podpořit při vyřizování posledních věcí v jejím životě. S pomocí její praktické lékařky a s psychickou podporou faráře Petra Hrušky jsem to dokázala. Dokázaly jsme to všichni. Tato zkušenost mě obohatila. Práce v hospici mně přináší uspokojení. Jsem spokojená, že lidé můžou umírat doma s naší podporou. Že tak, jako jsem já mohla dochovat maminku doma, můžou i oni se svými blízkými strávit čas, který jim zbývá. Jako sociální pracovnice nejsem s klienty v tak úzkém kontaktu jako sestry. Pomáhám jim a jejich rodinám orientovat se v tom, jaké pomoci se jim může dostat od státu, lékařů a jiných institucí. Myslím, že jsme v týmu všichni stejně naladěni a jsme si vzájemně oporou. Což se ve výsledku pozitivně odráží i v naší práci. To, že jsem součástí něčeho tak potřebného a prospěšného mě naplňuje radostí a sílou do další práce. 12

13 Založení pobočky na Tachovsku Na podzim roku 2014 Hospic kontaktovala Iva Csanálosi a Lucie Davidová s vizí založení domácího hospice na Tachovsku. Po provedení mapování potřebnosti se správní rada Hospice v prosinci roku 2014 rozhodla, že Hospic Sv. Jiří věnuje rok 2015 přípravám k založení své pobočky na Tachovsku. V první polovině roku 2015 proběhla propagační kampaň, která měla za cíl informovat veřejnost o záměru založení mobilního hospice na Tachovsku. Pro veřejnost se zpřístupnily webové stránky a facebookový profil, kde jsou k nalezení aktuální informace o vzniku hospice. Služby specializované paliativní péče v domácím prostředí zatím nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a proto jsme se snažily o stanovení minimálního rozpočtu na provoz hospice a to v částce Kč. Navíc musíme mít finance na investice ve výši Kč. Rozpočet v částce Kč je stanoven v této výši hlavně díky zapůjčeným prostorům od města Tachova pro zázemí zdravotnického týmu, což je velká pomoc pro zahájení poskytování služeb. V současné době máme získáno Kč na provoz mobilního hospice. Dosud jsme získali Kč od fyzických osob, Kč od firem, Kč z benefičních akcí (přednáška Reného Milfaita a koncert chrámového sboru věnovaný obětem transportu smrti z Buchenwaldu), od Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové Kč na nákup zdravotnického materiálu a pomůcek, z benefičního bazárku oblečení jsme od dárců obdrželi Kč. Nejenom finance se skládají, ale také tým, který bude služby poskytovat. Máme přislíbenou spolupráci MUDr. Jany Křístkové, dále zdravotní sestru pí. Libuši Tomšů a jednáme s dalšími zdravotními sestřičkami a lékaři. Držte nám palce, ať se vše povede a v roce 2016 zahájíme provoz na Tachovsku. 13

14 Lucie Davidová o svém motivu založení hospice v Tachově Smrtí se vnitřně zabývám už od 3let, kdy jsme chodily za jednou tetou do domova pro seniory, protože téma smrti bylo asi tím hlavním, o čem teta mluvila. Od střední školy vím, že je správné a patří to jistě k autonomii a možná i svobodě každého člověka, aby si o svém životě i smrti mohl rozhodovat a řídit si je sám. Někdy se ale stává, že ze strachu chceme zemřít v nemocnici. Třeba je to tak také proto, že nechceme být na obtíž, nebo že nám nic jiného nezbývá. Proto je pro práci v hospici důležitá i prozíravost a citlivost. Musím podotknout, že v nemocnici atp. zařízeních nelze dostat tak jedinečného zázemí a péče jako doma ve svém, mezi blízkými nebo jinými povolanými jako jsou např. osobní asistenti, pečovatelé nebo multidisciplinární hospicový tým. Dříve jsem si neuměla představit, jaké je to mít umírajícího člověka doma, je to opravdu těžká zkouška pro naše nervy, je třeba mít schopnost učit se novému, a umět si zorganizovat vše potřebné a rozhodně je dobré, aby na to člověk nebyl sám. Myslím, že domácí hospice se na tyto situace úzce specializují. Takže hospicový odborníci dokáží setřít onen strach z neznámého, který nás mnohdy spoutá a děsí a také nám poskytnou vše potřebné k péči i ošetřování a lékařské úkony samotné. Iniciátorky vzniku hospice v Tachově: Lucie Davidová a Iva Csanálosi 14

15 Co dalšího se událo v roce 2014 Jako v jiných letech pořádal Hospic několik benefičních, osvětových, vzdělávacích a kulturních akcí, ale tento rok se uskutečnilo spoustu akcí, které pořádala Farní charita Cheb, Běžecká škola Miloše Škorpila a další organizátoři, kterým velice děkujeme. Přehled pořádaných akcí: Přednáška Jiřiny Šiklové ( ) Svatojiřský koncert ( ) Férová snídaně ( ) Šalebné rozmary dam v rámci Chebských dvorků ( ) Paliacup Luby ( ) Vernisáž fotografií Martina Hrušky ( ) Kurz tvoření ( ) Kurz tvoření ( ) Přednáška Nemoc, umírání a smrt v judaismu" ( ) Adventní koncert v Chebu ( ) Akce konané na podporu Hospice, jejímž pořadatelem nebyl Hospic Sv. Jiří: Tříkrálová sbírka (leden 2014) Farní ples pro Hospic ( ) Sokolovský farní ples ( ) Expediční kamera Luby ( ) Expediční kamera Cheb ( ) Bazárek dětského oblečení ( ) Postní almužna ( ) 15

16 Koncert Männerchor Prins Alexander Rotterdam ( ) Poutní maraton ( ) Žákovská štafeta ve Františkových Lázních ( ) Dřevěný člověk ( ) Egerer Wallfahrt Marienweiher ( ) Koncert v kostele sv. Ducha ( ) Plesenský půlmaratón ( ) Česko-německá bohoslužba žehnání ( ) Koncert Václava Hudečka ( ) Milošova 60 ( ) Kilometry pro Hospic Sv. Jiří 24 hodinovky ( ) Aukce knihy Běžecký rok Miloše Škorpila ( ) Stammtisch sbírka ( ) Aukce kreslených vtipů Mirka Vostrého ( ) Adventní koncert v Milíkově ( ) Prodej perníčků od studentů SZŠ a VOŠ Cheb Tombola a aukce na vánočním večírku firmy Nelan s. r. o. Běžíme a jdeme pro Hospic Sv. Jiří 16

17 Hospodaření v roce 2014 Výkaz zisku a ztráty k Náklady v roce 2014 CELKEM Materiálové náklady celkem léky zdravotní materiál zdravotní pomůcky pracovní oděvy kancelářské potřeby pohonné hmoty služební automobil odborná literatura + reklamní předměty spotřební majetek ostatní spotřební majetek drobný vybavení prodané zboží (vyskladnění zboží pro bazárek) Nemateriálové náklady celkem spotřeba energií opravy služebního automobilu opravy ostatní cestovné nájemné + služby spojené s nájmem propagace zpracované účetnictví + daňové poradenství konference, školení personálu pojištění odpovědnosti telefonní poplatky, internet, webové stránky služby ostatní Osobní náklady mzdy Daň z příjmu Ostatní náklady Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 480 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 121 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 760 Kč Kč 17

18 Výnosy v roce 2014 CELKEM Tržby tržby výkony tržby reklama tržby vstupné tržby prodané zboží (hospicový bazárek) Ostatní příjmy zúčtování fondu pro krytí režijních výdajů o. p. s. veřejná sbírka Dary celkem dary firmy a obchodní společnosti dary církve a neziskové organizace církevní dary neziskové organizace necírkevní dary města a obce (město Plesná) dary nadace dary fyzické osoby členové Klubu přátel Hospice dary ostatní fyzické osoby dary anonymní dary ocenění věcných darů (hospicový bazárek) dary z podzimní kampaně převedené do roku 2015 Dotace příspěvek Město Cheb celoroční činnost příspěvek Město Cheb z rozpočtu příspěvek Město Aš Úroky a kurzový rozdíl Hospodářský výsledek Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 12 Kč Kč 18

19 Rozvaha k Rozvaha k Aktiva celkem pokladna běžné účty odběratelé náklady příštích období Pasiva celkem dodavatelé zaměstnanci daň z příjmu ostatní přímé daně výnosy pro rok 2015 (z darů podzimní kampaně) fond pro krytí režijních výdajů o. p. s. výsledek hospodaření Kč Kč Kč Kč 550 Kč Kč Kč Kč 760 Kč Kč Kč Kč Kč Vysvětlující poznámky: Hospicový bazárek spočívá v tom, že lidé darují Hospici šatstvo či jiné věci, což je ohodnoceno a zaúčtováno do výnosů v kolonce dary ocenění věcných darů. Před prodejem jsou pak tyto předměty vyskladněny a tudíž také zaúčtovány do nákladů v kolonce prodané zboží. Tyto věci jsou pak také skutečně prodány a tržba je zaúčtována do výnosů v kolonce tržby za prodané zboží. V Osobních nákladech nejsou zaúčtovány žádné mzdové odvody, protože v roce 2014 jsme personál zaměstnávali pouze na dohody o provedení práce. Na podzim 2014 jsme organizovali velkou fundraisingovou kampaň za účelem pokrytí nákladů provozu Hospice v roce Proto část z darů získaných v této kampani a vložených na účet Hospice již v roce 2014 (konkrétně 550 tis. Kč) byla, jak to umožňuje zákon, odečtena od celkového součtu darů a započtena do pasiv v rámci rozvahy jako výnosy pro rok

20 Zpráva nezávislého auditora 20

21 Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti 21

22 Poděkování za hospicové služby Z dotazníků spokojenosti od pečujících nebo nevyléčitelně nemocných, které měl Hospic v péči: Chci poděkovat za Vaši práci celému kolektivu Vašeho hospice. Již od počátku jsem byla spokojena s Vaší vstřícnou prací a ochotou vždy vyhovět a posloužit, když jsem to s manželem potřebovala. Přeji Všem hodně zdraví a hodně pěkných dnů v budoucnu. Jen bych chtěla popřát, aby se vám co nejvíce dařilo pomáhat pacientům a pečujícím v tak složitých situacích, které jsou tak těžké. Pomohli mi profesionálně s péčí o mou sestru, jistota, zaškolení, psychická podpora, kdykoli připraveni poskytnout pomoc, radu, podporu, zdravotní pomůcky, kdykoliv k zastižení, pro pečující i pro celou rodinu nenahraditelná pomoc. Nejvíce nám pomohla hospicová služba tím, že jsem měla konečně jistotu, že na vše nejsem sama a že s mamkou zvládneme její nemoc až do konce a to bez bolesti a s potřebnou péčí. A už jsme nemuseli prosit o sanitu, léky a potřeby. Pomáhají ve chvílích, kdy jsem se potřebovala poradit, když bylo třeba, přijeli hned, nebo v domluveném termínu. Je to jistota. Z návštěvní knihy hospice: Děkuji za záslužnou práci i osvětu na poli paliativní péče. (Mgr. Vladimír Hartmann) Přeji Boží požehnání, a když to bude nutné, ráda využiji možnosti hospice. (B. Loosová) Obdrželi jsme kvalitní a odborné informace. Setkali jsme se s velkou ochotou a profesionalitou. Pokud to bude možné, ráda vyjdu vstříc a pomohu. (manželé Tomáškovi) Děkujeme, moc fandíme a budeme pomáhat, co to půjde! (Dana a Miloš Škorpilovi) 22

23 Stanovení cílů na rok 2015 Díky úspěšné dárcovské kampani jsme do cílů na rok 2015 mohli zahrnout hlavně rozvojové kroky v posílení personálních kapacit a vzdělávání týmu. 1. posílení zdravotnického týmu o pozici vrchní sestry na 0,7 úvazku 2. posílení hospicového týmu o pozici sociální pracovnice na 0,5 úvazku 3. posílení týmu vedení Hospice o pozici asistentky pro fundraising, PR a administrativu na 0,5 úvazku 4. investice do vzdělávání zdravotního personálu (např. kurzy ELNEC apod.) 5. investice do rozvoje dobrovolnické služby zaměřené na pomoc pečujícím rodinám 6. investice do stabilizace systému finančního zabezpečení služeb a získávání financí 7. investice do rozvoje týmové spolupráce celého hospicového týmu 8. hledání možností pro hospicová lůžka na Chebsku 9. založení pobočky v Tachově 10. posílení lékařské služby v hospici 11. rozvoj partnerství s domácím hospicem Motýl ze Sokolova 12. hledání prostor pro půjčovnu pomůcek 23

24 Děkujeme dárcům za rok 2014 Členové Klubu přátel hospice Alena Otípková, Alena Votavová, Alois Vörös, Brigita Loosová, Dana Kučerová, Dana Škorpilová, Eva Kolafová, Helena a Jakub Karasovi, Helena Müllerová, Ingrid Šviderová, Ivana Čamková, Iveta Práznovská, Jan Lukeš, Jan Svoboda, Jana Gangurová, Jana Karasová, Jarmila Hynková, Jestřábovi, Jiří Dymáček, Jiří Miessel, Jiří Šrámek, Josef Vávra, Kristýna Brožová Skubeničová, Libor Dušek, Marie Zemančíková Mentlíková, Michal Tiep Hoang, Miloš Škorpil, Miroslav Hruška, Pavel Práznovský, Petr Hruška, Petra Študlarová, Radka Besedová, Radovan Hruška, Richard a Monika Janošíkovi, Simona Konečná, Soňa Michálková, Soňa Škvareninová, Věnceslava Tobrmanová, Věra Luhanová, Věra Strachová, Zdeňka Skubeničová a Reala Lakomá Fyzické osoby mimo Klub přátel hospice Tomáš Bednár, Milada a Miloš Hrdých, Ludmila Křivancová, Václav Pospíchal, Vilém Simeon, Václava Simeonová, Václava Simeonová ml., Luboš Bóga, Waltraud Čapková, Vladimír Dufek, Alena Erbanová, Ondřej Fischer, Jana Flašková, Daniel Fojtík, Zdena Hulínská, Jindřich Januška, Jaroslava Karasová, Lenka Kleinová, Lucie Kubová, Marie Kunová, Alena Maňáková, Petra Michalová, Milan Muzikář, Hynek Papež, Lucie Svrčková, Jana Štrupová, Lubomír Tomandl, Pavel Trojan, Jan Vohralík, Jitka Žílová, Kristýna Bajcurová, Rostislav Beran, Jana Biedermannová, Bohumír Burian, Josef Cupal, Ludmila Čerovská, Zdeněk Dančo, Vítězslava Drtinová, Věra Ďurčeková, Jitka Faronová, Jindřich Fencl, Venuše Fialová, Mikuláš Gangur, Marie Haklová, Michael Hampel, Petra Heřmanová, Petr Hirsch, Van Tiep Hoang, Václav Holý, Blanka Honnerová, Roman Hrdý, Pavel Hudousek, Hana Chorvátová, Antonín Jalovec, Markéta Jansová, Jakub Jestřáb, Jiří Kadlec, Jana Kindlová, Jiří Kolafa, Marta Koutová, Jitka Králíková, Daniela Krátká, Miroslava Kroftová, Lucie Kubová, Zuzana Kučerová, Lenka Kukalová, Eliška Kuncová, Lenka Lásková, Jan Majdák, Václav Merhaut, Robert Mika, Aleš Nehyba, Edita Němcová, Petr Novák, Tereza Ottová, Veronika Palečková, Pastrňákovi, Veronika Peťovská, Miriam Plachá, Eva Polanská, Evžen Pospíšil, Jiří a Uršula Pospíšilovi, 24

25 Erika Rauscherová, František Rišiaň, Dominika Rišiaňová, Sandnerová, Jan Sebján, Martin Skalický, Jiří Sladký, Zuzana Součková, Staňková, Steffen Steinke, Alexander Strach, Daniel Suchánek, Jana Svobodová, Anna Šalomová, Jitka Široká, Štěpánka Šubrtová, Milan Šummý, Václav Švejda, Monika Švejdová, Hoang Van Tiep, Ladislav Tkaczyszyn, Jana Veselá, Hana Vlčková, Marie Vrátníková, Ján Cabadaj, Marek Chlupatý, Radka Nekradová Firmy a obchodní společnosti 42 Financial Services a. s., Algon plus auto a.s., Amica centrum s.r.o., apt Products s.r.o., Dr. Popov s.r.o., EFREX s.r.o., ELEKTROMETALL s.r.o., Finance insurance company international s.r.o., LAGARDE Spedition spol. s.r.o., Masný krám Krkovička s.r.o., Petainer Czech Holdings s.r.o., PH KOVO RECYLING CHEB, s.r.o., PV ambulance s.r.o., Roline Holding a.s., RWE GasNet s.r.o., Sele a Pua s.r.o., SKALDO a.s., Sudop Praha a.s., Svoz systém, s.r.o., Tritia Cheb, Zastavárna Držmíšková Nadace: Liga proti rakovině Města a obce: Město Cheb, město Plesná, město Aš Církve a neziskové organizace Biskupství plzeňské, Český červený kříž, Farní charita Cheb, Kath. Kirchenstiftung Waldsassen St. Johannes EV, Komunitní osvětové společenství, Pravoslavná církevní obec sv. Olgy, Římskokatolická farnost Cheb Materiální dary Alena Hudousková, Alena Votavová, Alza a. s., Anna Šalomová, Colormax s.r.o., Dana Chrastilová, Farní charita Cheb, Gertrud Pultarová, Hana Syrová, Ján Cabadaj, Jan Sebján, Jiřina Maříková, Karel Hric, Karel Tyrpekl, Kateřina Kadlecová, KAVÁRNA TOŠA Františkovy Lázně, KPMG, Ladislav Smutný, Marie Vrátníková, Milada Hrdá, Mobilní hospic Jordán, Svatava Horáčková, Šárka Doffková, Štěpánka Kosnarová, Travel Free Shop, Zdeňka Gillarová Slevy na službách Black Queen Cheb, Lékárna Evropská v Chebu, NOVOTRADE X s.r.o., UNIPAP Plus 25

26 Co říci závěrem? Výroční zpráva 2013 Nevím, zda vím, co je to zázrak. Přesto se odvažuji říct, že jsem v tomto okamžiku účastníkem zázraku: tam, kde jsme ještě před rokem a půl s velkou nejistotou a třesením dělali první krůčky k založení prvního mobilního hospice v Karlovarském a Plzeňském kraji, tam, kde jsme ze všech stran naráželi na skepsi, že to bez zdravotních pojišťoven nemůže fungovat, tam, kde jsme za sebou neměli ani jednoho velkého firemního sponzora, dneska funguje respektovaná mobilní hospicová služba, která za svůj necelý první záběhový rok doprovodila na čtyři desítky nádherných lidí a jejich rodin v té nejtěžší fázi jejich života při přípravě na přechod na druhý břeh. I když událost (přivítání papeže Jana Pavla II. na pražském letišti), při které první dvě věty předchozího odstavce v roce 1990 použil pan prezident Václav Havel při svém projevu, byla pro dějiny naší země mnohem důležitější, myslím, že pro osobní dějiny těchto rodin má dostupnost mobilní hospicové služby význam stejný, ba i větší. A jako skutečný zázrak vnímám, že se tak rychle našel a zaběhl výborný zdravotnický tým, že se tak rychle objevilo dostatek jednotlivců, organizací i firem, kteří službu tohoto týmu finančně podpořili a že se tak rychle a poměrně dobře podařilo tuto službu integrovat do stávajícího zdravotnického systému na Chebsku. Jsem si samozřejmě vědom toho, že, podobně jako i v případě naší demokracie, nás čeká velmi nesnadné období, kdy po prvotním rozběhu musíme chytit druhý dech, nasadit vytrvalecké tempo a trpělivě krok za krokem hledat způsoby, jak zabezpečit další dlouhodobý a udržitelný rozvoj. Velkou výzvou je další zkvalitnění a stabilizace služeb, odborné vzdělávání sester, nalezení dalších spolupracujících lékařů a spolupráce na zřízení nějaké formy hospicových lůžek v regionu. Děkuji, že i na této další cestě můžeme počítat i s vámi, a věřím, že společně pomůžeme na Chebsku i Tachovsku vytvořit prostředí, kde se lidem, ať to zní sebepodivněji, dobře umírá. Mgr. Petr Hruška, Th.D. předseda správní rady Hospic Sv. Jiří, o. p. s. 26

Obsah. Výroční zpráva 2013

Obsah. Výroční zpráva 2013 Obsah Vysvětlení základních pojmů... 3 Úvodní slovo ředitelky Hospice Sv. Jiří, o. p. s... 4 Nepřišli jsme umřít, ale žít do posledního okamžiku... 5 Základní údaje o společnosti... 6 Výkonný výbor občanského

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

DOMÁCÍ HOSPIC SV. MICHAELA

DOMÁCÍ HOSPIC SV. MICHAELA ond aym ig R ton Ro s orth rw site OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA Život je věčný, láska je nesmrtelná a smrt je pouze horizont. Horizont není nic jiného než hranice, za niž už nedohlédneme. DOMÁCÍ HOSPIC SV.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu Konference SPOLEČNOU CESTOU 13. 9. 2016 Ideálem je, aby člověk umíral usmířen, bez bolesti fyzické, psychické, sociální a duchovní a s vděčností

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Duchovní péče VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. HOSPIC v MOSTĚ

Duchovní péče VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. HOSPIC v MOSTĚ Duchovní péče V hospici se konají každé pondělí od 15 hod. bohoslužby, při nichž se střídají faráři církve římskokatolické, českobratrské evangelické a husitské. Bohoslužeb se pravidelně účastní nemocní

Více

Analýza potřebnosti lůžkového hospice na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec

Analýza potřebnosti lůžkového hospice na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP JINDŘICHŮV HRADEC registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00058 Analýza potřebnosti lůžkového hospice na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva. Rok 2015 Vpracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady

Výroční zpráva. Rok 2015 Vpracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady Výroční zpráva Rok 2015 Vpracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady Úvodní slovo Nadace most k domovu Zlín byla založena z iniciativy MUDr. Evy Hegmonové a Ing. Jindřicha Hegmona dne 4. června

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Čl. I Název a sídlo společnosti

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Čl. I Název a sídlo společnosti ZAKLÁDACÍ LISTINA Zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou: -------------------------------------------------------- Farní charita Cheb, identifikační číslo 73634409, se sídlem Cheb, Kostelní nám.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Domácí hospic Nablízku, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Domácí hospic Nablízku, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 1 Domácí hospic Nablízku, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2 Preambule Domácí hospic Nablízku, zapsaný ústav se sídlem v Lysé nad Labem je nezisková organizace založená podle zákona par. 405 zákona č. 89/2012

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

EKONOMICKO PROVOZNÍ ROZVAHA

EKONOMICKO PROVOZNÍ ROZVAHA EKONOMICKO PROVOZNÍ ROZVAHA Předpokládané zahájení provozu listopad 2018 Zpracovali: Ing. Lukáš Beránek, Ing. Jan Dokulil, PhDr. Ludmila Novotná, Mgr. Jana Pokorná, grafická úprava: Bc. Eliška Beránková,

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046 Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s CZ..07/..04/04.0046 Vážené kolegyně a kolegové ze zdravotnických a sociálních zařízení, v loňském roce jste se mnozí z Vás či někteří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce. HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ----------------------------------------- DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ------------------------------------------------ DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

HLAVNÍ ZÁVOD BĚH 21 km

HLAVNÍ ZÁVOD BĚH 21 km HLAVNÍ ZÁVOD BĚH 21 km Kategorie ŽENY DO 40 LET Plesenský půlmaraton Celkové pořadí 1 Cupalová Martina Běžecká škola 2,05,48 1-2 2 Strolená Lenka 2,13,46 3 3 Třísková Jana 2,14,07 4 4 Glazerová Petra 2,14,33

Více

podporováno Swiss Life Select Zpravodaj 1. pololetí 2016 Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme však některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select Zpravodaj 1. pololetí 2016 Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme však některým příběhům dopsat šťastné konce. Zpravodaj 1. pololetí 2016 Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme však některým příběhům dopsat šťastné konce. Filípek má nový zdravotní kočárek Malý Filípek prodělal obrnu, která ho poznamenala na celý

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Výroční zpráva 2009 SYMPATHEA, o. p. s. Bulharská 26 101 00 Praha 10 - Vršovice tel.: +420 776 061 541 www.sympathea.cz e-mail: sympathea@sympathea.cz

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Mobilní hospic v ČR: mýty, realita, vyhlídky

Mobilní hospic v ČR: mýty, realita, vyhlídky Mobilní hospic v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2012 Z čeho při prosazování mobilní paliativní péče vycházíme? z toho, že konec života do života patří a že bychom měli mít možnost volit kde

Více

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Poslání Potravinová banka bojuje proti hladu a proti plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektujeme Chartu evropských potravinových bank. Vize Zajištění sítě dárců, dosažení větší

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s.

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s. Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012 LYMFOM HELP, o.s. OBSAH 1. O sdružení a hlavní oblasti činnosti 2. Významné projekty a aktivity v roce 2012 3. Výhled do roku 2013 O SDRUŽENÍ A HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Bc. Sabina Šmatová, DiS.

Bc. Sabina Šmatová, DiS. Bc. Sabina Šmatová, DiS. Příspěvek na péči Žádá se na úřadu práce dle trvalého místa bydliště Nezáleží na výši důchodu, posuzuje se zdravotní stav Lze využívat doma i v domově pro seniory, hospici atd

Více

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009 Obsah strana 1. Úvodní slovo... 3 2. Poslání a cíle organizace... 4 3. Stručná historie... 4 4. Struktura organizace... 5 4.1. Správní rada střediska... 5 4.2. Pracovníci střediska... 5 4.3. Dozorčí rada

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 NADACE GREEN FIELDS, obecně prospěšná společnost Vyškov, Komenského 7 Výroční zpráva za rok Datum zápisu: 12. února 1998 Spisová značka: O 45 vedená u Krajského soudu v Brně Název: NADACE GREEN FIELDS,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS.

Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS. Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS. Oblastní charita Pelhřimov Domácí hospicová péče o roku 2008 Kombinace zdravotně sociálních služeb v domácnosti klienta Půjčovna kompenzačních

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 1 Základní údaje o organizaci Název organizace STROP o.p.s. Právní forma organizace Obecně prospěšná společnost Sídlo organizace Dlouhá 2699 Zlín 760 01 Česká republika

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 občanského sdružení Um sem um tam IČO: 22740783 Brdičkova 1911/21 Praha 13 - Stodůlky, 155 00 Česká republika www.umsemumtam.cz Obecné informace o sdružení Občanské sdružení

Více

Výroční zpráva 2010. Úvodem

Výroční zpráva 2010. Úvodem Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s. Jáchymovská 385, 460 10 Liberec tel: 485 150 890, 485 151 398 www.lirtaps.cz Bankovní spojení: 2242330001/5500, IČ: 27280411 Úvodem

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Společnost pro mukopolysacharidosu (1994 2010) společenství rodin dětí nemocných nevyléčitelnou a smrtelnou nemocí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2010 Chaloupky 35, 772 00 Olomouc, IČO: 61985112, bank.spojení:

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí. Konference SPOLEČNOU CESTOU

Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí. Konference SPOLEČNOU CESTOU Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí Konference SPOLEČNOU CESTOU 13.9.2016 Představujeme se vám Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí Žerotínova 319/21

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. S. (O. P. S.)

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. S. (O. P. S.) KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. S. (O. P. S.) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 DÁVÁME LIDEM S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM MOŽNOST SKUTEČNĚ ŽÍT PODLE JEJICH PŘEDSTAV. DÁVÁME JIM JISTOTU A MOŽNOST ROZHODVOVAT O VLASTNÍM ŽIVOTĚ.

Více

CHARITA OSTRAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Bc.Jana Camfrlová, koorditároka hospicového hnutí Marie Karásková DiS., koordinátorka programu v nemocnici CHARITA OSTRAVA www.ostrava.caritas.cz 1 PŘEDSTAVENÍ

Více

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 NADACE SESTRY AKVINELY Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 Jedno z nejhlubších tajemství života je, že největší cenu má to, co děláme pro své bližní. Lewis Carrol Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé,

Více

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 4 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 PROVOZNÍ

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. SLUCH VÁM SICE NEVRÁTÍME, ALE POMŮŽEME VÁM SE SLUCHOVOU VADOU ŽÍT KVALITNĚJI SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, je nám ctí, že

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MELA o.p.s. Statutární orgány společnosti Mela o.p.s. je řízena: Členové dozorčí rady společnosti Ředitelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Na Příkopě

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

AKČNÍ PLÁN. pro Hospic Sv. Jiří 2014 2015. Jak fundraisingovou strategii přeložit do praxe. aneb. Zpracovali Alena Votavová Jiří Kolafa Petr Hruška

AKČNÍ PLÁN. pro Hospic Sv. Jiří 2014 2015. Jak fundraisingovou strategii přeložit do praxe. aneb. Zpracovali Alena Votavová Jiří Kolafa Petr Hruška AKČNÍ PLÁN pro Hospic Sv. Jiří 2014 2015 aneb Jak fundraisingovou strategii přeložit do praxe Zpracovali Alena Votavová Jiří Kolafa Petr Hruška Obsah Úvod... 4 Základní obrysy kampaně... 4 Východiska kampaně...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Sborník příspěvků Celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ.02285266 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Obsah 1 Základní informace:... 4 2 Cíle společnosti... 5 2.1 Cílové skupiny, na které společnost orientuje

Více