MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009"

Transkript

1 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK ) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTI 3) ORGÁNY A MANAGMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE

2 1) Úvod MAS Záhoří Bečva, občanské sdružení, vznikla v roce 2005, je to nezisková organizace sdružující podnikatelské subjekty, neziskové organizace, místní samosprávy, právnické a fyzické osoby v regionu Záhoří a Pobečví. Základním posláním sdružení je podporovat členy a ostatní organizace na území MAS Záhoří Bečva, o.s., aby byl zajištěn trvalý rozvoj celého regionu. Hlavním nástrojem naplňování tohoto cíle je realizace Strategického plánu LEADER Rozvíjet venkov společně má smysl! Naše MAS vstoupila do roku 2009 s velkým očekáváním. V říjnu 2008 podala na Centrálním pracovišti Státního zemědělského a intervenčního fondu v Praze Žádost na podporu realizace svého Strategického plánu Leader (SPL) v rámci Programu rozvoje venkova, Osy IV LEADER pro období Konkurence byla velká, celkem bylo zaregistrováno 84 žádostí, vybráno mělo být celkem 32 MAS. Na získání podpory ve velké míře závisel i další osud MAS Záhoří Bečva, o.s. Díky usilovné práci kanceláře MAS, Rady MAS a ostatních aktivních členů MAS jsme připravili kvalitní SPL a naše MAS v konkurenci obstála na výbornou. V létě 2009 tak proběhla historicky první výzva k předkládání projektů do opatření IV.1.2 PRV ČR. I když v současné době je stěžejní aktivitou realizace SPL, MAS se i nadále věnuje také dalším aktivitám, které přispívají k rozvoji celého území. 2) Přehled činnosti Realizace Strategického plánu Leader: Rozvíjet venkov společně má smysl! Naše MAS získala na realizaci svého SPL v rámci programu rozvoje venkova, Osy IV, statut LEADER pro období Obce, nestátní neziskové organizace a podnikatelé působící na území MAS Záhoří Bečva, o.s., tak budou moci každoročně žádat dotace na své rozvojové projekty. Cíle SPL pro území MAS Záhoří Bečva, o.s.: Podpora investic do staveb, zázemí zemědělských podniků, technologií jak pro živočišnou, tak i pro rostlinnou výrobu. Podpora inovačních aktivit v rámci zemědělské výroby. Posílení ekonomické stability a potenciálu zemědělských podnikatelů realizací projektů zaměřených k nezemědělským činnostem. Zvýšení diverzifikace a rozšíření tržních příležitostí, zlepšení zpracování surovin, využívání tržních příležitostí prostřednictvím inovací, pořízení strojů využitelných v lesích. Revitalizace stávajících a budování nových veřejných prostranství, zvýšení jejich atraktivity a obyvatelnosti. 2

3 Zachování a rozvoj všech druhů občanské vybavenosti v regionu. Zachování kulturního dědictví a bohatství regionu MAS. FICHE SPL: Fiche 1 Modernizace zemědělských podniků Fiche 2 Diverzifikace činnosti nezemědělské povahy Fiche 3 Investice do lesů lesnická technika Fiche 4 Obnova a rozvoj vesnic Veřejná prostranství Fiche 5 Občanské vybavení a služby Fiche 6 Náš tradiční venkov Kulturní dědictví Každoročně bude zveřejňována minimálně 1 výzva. Aktivity realizace SPL v roce 2010: Informační seminář pro úspěšné žadatele (Soběchleby) Informační seminář pro potenciální žadatele (Radslavice) Školení výběrové komise (Soběchleby) Výběr projektů výběrovou komisí (Soběchleby) Propagace SPL a MAS: Zpravodaj v dubnu bylo vydáno 1. Číslo pro rok 2010 Zpravodaje MAS Záhoří-Bečva v nákladu ks. Tento zpravodaj zhodnotil činnost MAS, seznámil se schválenými projekty 1. Výzvy, s projektem česko-polské spolupráce a další činností MAS v roce Také se představují jednotliví členové MAS. V červnu bylo vydáno druhé číslo, které informovalo o vypsání 2. Výzvy včetně plného textu výzvy. Informovalo o činnosti MAS v uplynulém období a seznámilo čtenáře s dalšími členy MAS. V prosinci bylo vydáno 3. číslo, které seznámilo s výsledky 2. výzvy a činností za uplynulé období. Zpravodaj byl distribuován do všech obcí MAS, které zajistily další roznos do jednotlivých domácností a podnikatelům. Propagační materiál: - Trhací mapa Obce MAS mapa MAS s jednotlivými obcemi a uvedenými kontakty na jednotlivé obce ks - Další materiál igelitová taška (1 000 ks), průpiska (1 000 ks), pohlednice s fotografiemi všech obcí formát A6 (5 000 ks), pohlednice formát A5 (5 000 ks), plánovací kalendář (500 ks), záložka (5 000 ks), přívěšek na klíče (450 ks) - Bannery (2 ks) 2. výzva pro rok 2010 Výzva proběhla v termínu Žadatelé mohli v rámci této výzvy žádat o dotaci ve Fichi 1 Modernizace zemědělských podniků, Fichi 2 Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků, Fichi 3 Investice do lesů Lesnická technika, Fichi 4 Obnova a 3

4 rozvoj vesnic Veřejná prostranství, Fichi 5 Občanské vybavení a služby a ve Fichi 6 Náš tradiční venkov Kulturní dědictví. Finanční alokace na druhou výzvu byla ,- Kč. Celková částka požadované dotace podaných projektů činila,- Kč. V rámci administrativní kontroly byly vyřazeny 2 projekty. Seznam podaných projektů: Fiche 1 - Modernizace zemědělských podniků 1. Zlepšení zázemí firmy Ing. Zdeněk Dohnal I. etapa, ing. Zdeněk Dohnal, Osek nad Bečvou Fiche 4 Obnova a rozvoj vesnic Veřejná prostranství 1. Hlinsko Oprava komunikace, osvětlení, úprava dvora KD a autobusové čekárny 2. Obnova veřejného prostranství v ulici Na chodníku Obec Týn nad Bečvou 3. Čtvrtá etapa komplexní revitalizace veřejného prostranství v obci Dolní Nětčice Obec Dolní Nětčice 4. Zastávka BUS přístřešek pro cestující Obec Oprostovice 5. Obnova návsi v obci Žákovice Obec Žákovice 6. V obci Dolní Újezd bezpečně po novém chodníku Obec Dolní Újezd Fiche 5 Občanské vybavení a služby 1. Oživení tradic Záhoří místní partnerství pro rozvoj obce Veselíčko a regionu lipenského Záhoří Záhoří, o.s. 2. Rekonstrukce Sokolovny v Týně nad Bečvou TJ Sokol Týn nad Bečvou 3. Rekonstrukce požární zbrojnice Obec Osek nad Bečvou 4. Výstavba tří pergol na výletišti v obci Dolní Nětčice Obec Dolní Nětčice 5. Zřízení multifunkčních místností na OÚ Radotín Obec Radotín 6. Obnova víceúčelového zařízení Sokolovna Lazníky, I. etapa Obec Lazníky 7. Nové zázemí pro sportovní a spolkové aktivity v obci Dolní Újezd TJ Sokol Dolní Újezd Fiche 6 Náš tradiční venkov Kulturní dědictví 1. Oživení tradic Záhoří nové hudební album folklórního souboru Záhorská muzika Záhoří, o.s. 2. Obnova sousoší Cyrila a Metoděje v obci Lhota Obec Lhota 3. Restaurování sochy Panny Marie a sochy sv. Máří Magdalény Obec Radslavice Přehled projektů, které byly MAS doporučeny k realizaci: Registrační číslo Název subjektu Název projektu Hlavní Dotace (Kč) opatření 09/008/41200/164/ Zdeněk Dohnal Zlepšení zázemí firmy ing. I Zdeněk Dohnal I. etapa 09/008/41200/164/ Obec Týn nad Bečvou Obnova veřejného prostranství v ulici Na III

5 Chodníku 09/008/41200/164/ Obec Oprostovice Zastávka BUS přístřešek pro cestující 09/008/41200/164/ Obec Dolní Nětčice Čtvrtá etapa komplexní revitalizace veřejného prostranství v obci Dolní Nětčice 09/008/41200/164/ Obec Radotín Zřízení multifunkčních místností na OÚ Radotín 09/008/41200/164/ TJ Sokol Týn nad Rekonstrukce Sokolovny Bečvou v Týně nad Bečvou Obec Lazníky Obnova víceúčelového zařízení Sokolovna Lazníky, I. etapa Záhoří, o.s. Oživení tradic Záhoří místní partnerství pro rozvoj Veselíčko a regionu lipenského Záhoří Obec Osek nad Rekonstrukce požární Bečvou zbrojnice TJ Sokol Dolní Újezd Nové zázemí pro sportovní a spolkové aktivity v obci Dolní Újezd 09/008/41200/164/ Obec Radslavice Restaurování sochy Panny Marie a sochy sv.máří Magdalény 09/008/41200/164/ Obec Lhota Obnova sousoší Cyrila a Metoděje v obci Lhota 09/008/41200/164/ Záhoří, o.s Oživení tradic Záhoří nové hudební album folklórního souboru Záhorská muzika III III III III III III III Další aktivity MAS V březnu 2010 si podala MAS Záhoří Bečva, o.s., projekt do Programu Euroregionu Praděd - příhraniční spolupráce Poznávejme se navzájem, který byl schválen a podpořen. Realizovaný projekt měl dvě linie. První linii tvořily v červnu Hry bez hranic soutěžní odpoledne pro obce mikroregionu Pobečví a v srpnu Setkání obcí soutěžní den pro obce mikroregionu Záhoří Helfštýn. Na obou akcích byli zástupci polského partnera z Gminy Prószków a aktivně se účastnili všech soutěží. Druhá linie byla odborná exkurze do partnerské Gminy Prószków. Program dvoudenní exkurze je přílohou této zprávy. V průběhu prvního dne jsme navštívili Kovářské muzeum a kostel sv. Jiří. Dále Agrocentrum Lipiňskich, kde jsme se při obědě setkali s představiteli Gminy a spolků. Odpolední posezení a večeře včetně setkání s představiteli hostitelské Gminy spojené s výměnou rad a zkušeností proběhlo v obci Ligota Prószkówska v Agroturistickém hospodářství manželů Klosových. Druhý den začal prohlídkou školy v Zlinicích, kde jsme navštívili i firmu Fadome, která vznikla za pomoci evropských fondů. 5

6 Dále následovalo setkání se starostkou Boguszyce, dále setkání v obci Winów a Nová Kuznia, kde jsme si prohlédli přírodní rezervaci, která byla také vybudována za pomoci evropských fondů a po prohlídce následovala výměna zkušeností s realizací projektů. V březnu 2010 pořádala naše MAS ve spolupráci s AZV Přerov Setkání Celostátní sítě pro venkov okresu Přerov. Setkání se uskutečnilo v obci Hradčany. Účastníci byli seznámeni s možnostmi čerpání dotačních titulů pro obce. V tomto měsíci se ještě zástupci MAS zúčastnili společného semináře s pracovníky CP a RO SZIF, který se konal v Přerově. V červnu 2010 se zástupci MAS Záhoří Bečva, o.s., zúčastnili vzdělávacího semináře v rámci projektu Propojování místních akcí rozvoje venkova Olomouckého kraje vzdělávání a informace pro III. osu. První navštívenou MAS byla MAS Horní Pomoraví, v říjnu následovala MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko a v prosinci to byla MAS Záhoří Bečva. Po úvodních krátkých prezentacích proběhla diskuse a předávaly se zkušenosti s realizací programu LEADER. Odpoledne následovala prohlídka obcí, kde byly předvedeny projekty podpořené z Programu LEADER. Další aktivitou MAS byla prezentace na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích. Tato výstava proběhla ve dnech 26. až 31. srpna 2010 a to již 37. ročník. S podporou Ministerstva zemědělství ČR se prezentovaly místní akční skupiny v pavilonu F 3. MAS Záhoří Bečva, o.s., zde měla stánek. V listopadu 2010 se zástupci MAS zúčastnili Konference příkladů dobré praxe, která se uskutečnila v obci Hruška. Konferenci pořádala MAS Na cestě k prosperitě. Občanské sdružení spolupracovalo na realizaci projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů a zabezpečilo povinnou publicitu těmto projektům: PROJEKT Revitalizace okolí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Soběchlebích - realizátor Obec Soběchleby, zdroj ROP NUTS II Střední Morava PROJEKT Výstavba části cyklostezky Bečva v úseku Týn n.b. I.etapa - realizátor Obec Týn n.b., zdroj ROP NUTS II Střední Morava PROJEKT Vybudování nové jazykové a počítačové učebny a zajištění bezbariérovosti v ZŠ Radslavice realizátor Obec Radslavice, zdroj ROP NUTS II Střední Morava PROJEKT Moravsko-opolské hasičské soutěžení bez hranic realizátor SDH Tučín, zdroj OPPS, Fond mikroprojektů PROJEKT Poznáním historie k rozvoji budoucí spolupráce SDH Radslavice O.S.O. Chrzelice realizátor SDH Radslavice, zdroj OPPS, Fond mikroprojektů 6

7 3) Složení orgánů MAS Záhoří Bečva, o.s. Rada MAS a Programovací výbor: p. Jaromír Dohnal p. Jiří Řezníček p. Vlastimil Bia p. Stanislav Jemelík p. ing.eduard Rýček Kontrolní výbor: p. Martina Žákovská p. Karel Dudík p. Roman Zapletal Výběrová komise: p. ing. Marcela Harnová, p. Josef Jemelka, p. Antonín Ulman, p. Leoš Zdráhal, p. ing. Antonín Dolák, p. ing. Miroslav Caletka, p. ing. Anna Caletková, p. Mgr. Břetislav Kratochvíl, p. Mgr. Blažena Jiříčková, p. Mgr. Jaromír Školoudík, p. Milan Pyšný V roce 2010 se Valná hromada MAS sešla celkem 2 krát. Na zasedání projednala a schválila Výroční zprávu za rok 2009, žádost o dotaci z programu Euroregionu Praděd, návrh úpravy SPL a fichí, přijetí úvěru z ČS, a.s. do výše ,- Kč. Na zasedání projednala a schválila průběh 2. výzvy, účast v projektu Vzdělávací projekt Krajského sdružení NS MAS ČR Kancelář MAS: - Ing.arch. Stanislav Vrubel, manažer - Ing. Jana Vrublová, projektová manažerka, přijata od Hana Nehybová, administrativní pracovník 4) Hospodaření 7

8 Příjmy: členské příspěvky úrok - banka dotace KÚOK - POV 2009 úvěr půjčka Příjmy celkem ,00 Kč 1 497,23 Kč ,00 Kč ,80 Kč ,- Kč ,03 Kč Výdaje: MAS Leader POV mzdy ,00 Kč ,00 Kč sociální pojištění 6 879,00 Kč ,00 Kč zdravoní pojištění 2 731,00 Kč ,00 Kč odvod daně 2 032,00 Kč ,00 Kč dr. předměty 6 193,00 Kč ,00 Kč drobný hmotný majetek ,00 Kč služby ,55 Kč ,20 Kč ,00 Kč telefon ,11 Kč cestovné 3 057,00 Kč ,00 Kč občerstvení 5 792,00 Kč 190,00 Kč poštovné 3 272,00 Kč 1 564,00 Kč pronájem 5 000,00 Kč poplatek banka 3 607,47 Kč úrok 1 747,70 Kč čl. příspěvek NS MAS 2 000,00 Kč pojištění ,00 Kč Výdaje celkem ,13 Kč ,90 Kč ,00 Kč Celkové výdaje ,03 Kč Účetnictví MAS vede na základě smlouvy o dílo firma Daně a mzdy Přerov s.r.o. z Přerova. MAS obdržela v roce 2010 vyúčtování etapy Leadru za rok 2009 a 1. a 2. etapy za rok Většina nákladů spojena s chodem kanceláře MAS je hrazena v rámci administrace programu Leader. 5) Připravujeme v roce

9 - Realizace a vyúčtování projektů z 1. výzvy pro rok 2009 a z 2. Výzvy pro rok Vyhlášení a administrace 3. výzvy pro rok Podání a realizace projektu přeshraniční spolupráce Poznávejme se navzájem - Podání a realizace projektu POV 2011 Olomouckého kraje - Aktivity vedoucí k propagaci MAS a SPL Kontakty: Kancelář MAS: Místní akční skupina Záhoří Bečva, o.s. Soběchleby Soběchleby Tel: , předseda: Jaromír Dohnal Tel: , manažer: ing.arch.stanislav Vrubel tel: projektová manažerka: ing.jana Vrublová tel: Výroční zprávu za rok 2010 zpracovali: ing. arch. Stanislav Vrubel, ing. Jana Vrublová, Hana Nehybová. 9

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 -

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 - Výroèní zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s. 2007 Obsah: 1. Úvod - 3-1.1 Vznik společnosti - 3-2. Organizační struktura společnosti - 6-2.1 Přehled orgánů společnosti - 6-2.1.1 Správní rada - 6-2.1.2 Dozorčí

Více

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [1] Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [2] Obsah 1. Úvod... 3

Více

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009 Číslo 2 / Zima 2009 www.mas-mostenka.cz Zpravodaj MAS Partnerství Moštěnka, o.s. pro Strategický plán Leader 2008 2013 MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost

Více

Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor

Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o.p.s. / č. 17 / www.smarv.cz Vážení příznivci venkova,

Více

MAS Lípa pro venkov o.s.

MAS Lípa pro venkov o.s. Suchdol Miskovice Církvice Církvice Třebešice Skvrňov Vavřinec Vidice Onomyšl Malešov Úžice Košice Křesetice Rašovice Kluky Močovice Samopše Staňkovice Nepoměřice Vodranty Drobovice Ledečko Souňov Úhlířské

Více

Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 27 / www.smarv.cz

Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 27 / www.smarv.cz ZPRÁVY / Aktuální výzvy / OPŽP / MASP / MAS - PM / MAS MC / OPPI Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 27 / www.smarv.cz Aktuální informace SMARV

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Charakteristika společnosti Orgány a personální zajištění o.p.s. Přehled činností v roce 2013 Členská základna Zpráva o hospodaření Stránka 1 z 13 Charakteristika společnosti:

Více

MAS Železnohorský region, o.s.

MAS Železnohorský region, o.s. O b č a n s k é s d r u ž e n í MAS Železnohorský region, o.s. www.zeleznohorsky-region.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2013 Výroční zpráva je vydána za období ŘÍJEN 2011 ČERVEN 2013 k příležitosti volby nových

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Výroční zpráva Místní akční skupiny Brána Brněnska, o. s. za rok 2013 Úvodní slovo...2 Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s....3 Členská základna v roce 2013...5 Náplň

Více

Strategický plán Leader. MAS Partnerství Moštěnka

Strategický plán Leader. MAS Partnerství Moštěnka Strategický plán Leader MAS Partnerství Moštěnka Sedm statečných fiší pro Moštěnku Místní akční skupina Partnerství Moštěnka, o.s. Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Oficiální název

Více

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO číslo 2, ročník 2009 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO SLOVO ÚVODEM Blíží se nám konec roku 2009 a nabízí se možnost bilancovat, shrnout, co se nám v letošním roce povedlo a naopak, kde máme ještě

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Činnost MAS v roce 2008. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí

Činnost MAS v roce 2008. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Činnost MAS v roce 2008 Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. 2008 Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Místní akční skupina LAG Strakonicko občanské sdružení Právní

Více

Zpráva o průzkumu inovačních polí v okrese Přerov a Šumperk

Zpráva o průzkumu inovačních polí v okrese Přerov a Šumperk Zpráva o průzkumu inovačních polí v okrese Přerov a Šumperk Vypracováno v rámci projektu Centrum sociálně orientovaných inovací Zpracovala: Mgr. Šárka Ulčáková Ostrava, 2013 Obsah Úvod... 1 Metodologie...

Více

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 4 6/ 2015 (203) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jarní sečení trávy v polích A Aktuálně: Předsedou NS MAS se stal Václav Pošmurný

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a starostky obce Šilheřovice za rok 2012 Zpracovala: Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce, ve spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu červen 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Výroční zpráva. Spolku pro obnovu venkova čr. od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L

Výroční zpráva. Spolku pro obnovu venkova čr. od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L Výroční zpráva Spolku pro obnovu venkova čr KSPOLEK PRO OBNOVU VEN OVA od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L Vítězové 18. ročníku soutěže Vesnice roku se 6. prosince 2012 sešli v

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

bude nesmírně důležitá pro určení finanční alokace a účast v programech napříč více sektory v následujícím

bude nesmírně důležitá pro určení finanční alokace a účast v programech napříč více sektory v následujícím číslo 2, ročník 2012 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO slovo úvodem Přiblížil se poslední rok plánovacího období 2007 2013 a tím i naše poslední výzva. Nastal opět čas bilancovat uplynulé období

Více