Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol"

Transkript

1 Psychopatologie dětského věku J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol

2 Organizace dětské psychiatrie Nástavbový obor na psychiatrii dospělých, dříve též na pediatrii, otázka jak do budoucna dětské a dorostové psychiatrické ambulance dětská oddělení psychiatrických klinik dětské psychiatrické léčebny, případně dětská oddělení PL dětská psychiatrická klinika

3 Pedopsychiatrie v MKN-10 V pedopsychiatrii obsaženy téměř všechny dg. dle MKN-10 pokud odpovídá dg. kritériím dg. obecné, dáváme jí přednost poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a adolescenci poruchy psychického vývoje

4 Hyperkinetické poruchy F 90.0 Porucha aktivity a pozornostiprevalence 2-10 %, chlapci : dívky 3:1, příznaky: porucha pozornosti, porucha analýzy a syntézy informací, porucha motivace, hyperaktivita, motorická neobratnost, impulzivita, porucha emocí a afektů, sociální maladaptace etiologie:perinatální komplikace, genetické faktory

5 Hyperkinetické poruchy F 90.1 Hyperkinetická porucha chováníjsou přítomny symptomy poruchy aktivity a pozornosti i poruchy chování: agresivita, výbuchy zlosti, vzdorovité provokativní chování, nezvladatelnost, krádeže atd. Terapie:práce s prostředím,psychoterapie, farmakoterapie: stimulancia/ Ritalin/, antidepresiva /TCA, SSRI/, neuroleprika / Risperdal, Tiapridal, Neuleptil/

6 Poruchy chování 5-20 %, chlapci : dívky 4-12:1 F 91.0 Porucha chování ve vztahu k rodiněagresivní a disociální chování, krádeže, vázané na rodinu, prognosa vcelku dobrá, rodinná terapie F 91.1 Nesocializovaná porucha chovánídisociální a agresivní chování, útěky, krádeže, narušené vztahy s vrstevníky, přestupky dělá samostatně

7 Poruchy chování F 91.2 Socializovaná porucha chovánírůzné druhy poruch chování, zachované vztahy s vrstevníky, skupinová delikvence, parta, krádeže v účasti s druhými F 91.3 Porucha opozičního vzdoru- výskyt u dětí do 10 roků, přítomno vzdorovité, provokativní, neposlušné chování vůči autoritě, není přítomno chování disociální či agresivní

8 Smíšené poruchy chování a emocí Kombinace vzdorovitého, agresivního a disociálního chování s emoční poruchouúzkost, bázlivost, fobie, obsese, kompulse, depresivní ladění- terapie antidepresivy F 92.0 Depresivní porucha chování F Porucha přizpůsobení s převládající poruchou chování F Porucha přizpůsobení se smíšenou poruchou chování a emocí

9 Emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství F 93.0 Separační úzkostná porucha v dětství -školní fobie x záškoláctví F 93.1 Fobická úzkostná porucha v dětství F 93.2 Sociální úzkostná porucha v dětství -strach z cizích lidí vyhýbání se sociálním kontaktům, vzniká před 6. rokem, častěji u dívek F Porucha sourozenecké rivality

10 Separační úzkostná porucha v dětství obava, že se něco stane blízké osobě obava, že dítě bude odloučeno strach ze školy, odmítání chodit do školy odmítání jít spát bez blízké osoby strach být doma sám noční můry se vztahem k odloučení somatické symptomy strach z očekávaného odloučení

11 Poruchy sociálních vztahů se vznikem v dětství F 94.0 Elektivní mutismus-0,3-0,8/1000 dětí, častěji u dívek, ve specifických situacích důsledné mlčení, dítě je schopné mluvit, porucha trvá alespoň 1 měsíc F 94.1 Reaktivní porucha příchylnosti v dětství-abnormální vztahy k blízkým osobám, ambivalentní reakce, bázlivost, chudost sociální interakce F 94.2.Desinhibovaná příchylnost v dětství

12 Tikové poruchy U dětí mladšího školního věku % F 95.0 Přechodná tiková porucha- netrvá déle než 1 rok F 95.1 Chronická motorická nebo vokální porucha- trvá déle než 1 rok F 95.2 Kombinovaná mnohočetná tiková porucha- Tourettův sy, četné tiky motorické a vokální, pokašlávání, až koprolalie terapie:tiapridal, Risperdal,Rivotril

13 Speciální otázky v pedopsychiatrii F 98.0 Neorganická enuréza F 98.1 Neorganická enkopréza suicidální chování- u dětí není časté, výrazný vzestup u adolescentů, nárůst dokonaných suicidií Munchhausenův syndrom Munchhausenův syndrom, by proxy týrané, zneužívané a zanedbávané dítě sexuálně zneužívané dítě

14 Poruchy příjmu potravy Začátek onemocnění nejčastěji mezi a rokem,jako MA, přesmyk do MB, nutno aplikovat dg. kritéria příslušná věku, větší důraz na rodinu, rodinná terapie infantilní mentální anorexie/ dle Chatoor/ emoční porucha s vyhýbáním se jídlu syndrom vybíravosti v jídle syndrom pervazivního odmítání

15 Vývojové poruchy Mentální retardace-lehká (50-69), střední (35-49), těžká (20-34), hluboká (pod 20 ) specifické vývojové poruchy řeči a jazykaspecifická porucha artikulace, expresivní porucha řeči, receptivní porucha řeči, Landau-Kleffnerův syndrom specifické vývojové poruchy školních dovedností-dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, smíšená porucha

16 Vývojové poruchy řeči Specifická porucha artikulace-3-5% u předškolních, 2-3 x více u chlapců Expresivní porucha řeči-schopnost užívat řeč je pod úrovní mentálního věku, normální porozumění-3-10 % u šk. dětí, zhoršuje školní výkon, častější chlapci receptivní porucha řeči- chápání řeči pod úrovní mentálního věku, ale též postižena složka expresivní

17 Další vývojové poruchy Získaná afázie s epilepsií / Landau- Kleffnerův syndrom/, po normálním vývoji, mezi rokem věku ztráta schopnosti řeči, celková inteligence nezměněna, abnormity na EEG, epilepsie, sekundární poruchy emocí a chování jako reakce etiologie organická, předpokládá se zánětlivý proces CNS

18 Pervazivní poruchy Dětský autismus, výskyt 5-10 / dětí, chlapci:dívky 5:1, narušení sociální interakce, narušená komunikace, omezené stereotypní chování a zájmy Atypický autismus-nesplňuje všechny 3 okruhy, nebo počátek až po 3. roce věku Aspergerův syndrom Rettův syndrom 6-7/ dívek, ztráta řeči, manuální dovednosti, epilepsie Jiná dezintegrační porucha v dětství

19 Schizofrenie U dětí do 10 roků 1%, do 15 roků 4%, do 21 roků 20% všech sch. Schizofrenie paranoidní, hebefrenní, katatonní, simplexní, residuální, počátek v dětství má spíše horší prognosu, v dospívání může být jen jedna ataka, čím mladší dítě, tím psychosa méně diferencovaná, astenizace schizoafektivní psychosa dif.dg. poruchy chování, toxikomanie

20 Projevy deprese U dětí často poruchy chování, dysforie, somatisace, agresivita, snížené sebehodnocení, pocity viny, hyperaktivita prevalence 0,4-2,5% do 10 roků, 0,4-8,3 % roků, % u dospělých, 20 x zvýšené riziko suicidia komorbidita: obsedantně kompulsivní porucha, poruchy příjmu potravy, schizofrenie, závislosti, odvykací stav

Sociální a školní práce s problémovými dětmi

Sociální a školní práce s problémovými dětmi Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Sociální a školní práce s problémovými dětmi Sociální Práce Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Ladislava Marešová Vypracovala: Lucie

Více

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby)

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby) OTÁZKY ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII, PRÁVNÍ PROBLEMATIKA Historie psychiatrie

Více

CZ.1.07/1.3.46/01.0021

CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. Mgr. Monika Pelcáková 1 Školaza

Více

Diagnostická kritéria

Diagnostická kritéria AUTISMUS ZNÁMÁ NEZNÁMÁ Pavel Mühlpachr Od prvního popsání autismu uběhlo přes 50 let. Pro svět není autismus novinkou. Výzkum autismu se ubíral různými směry, publikovala se různá vysvětlení přičiň, vyzkoušeny

Více

Text k modulu Integrace žáků se speciáln. Autor: Mgr. Dana Moravcová

Text k modulu Integrace žáků se speciáln. Autor: Mgr. Dana Moravcová Žák k se zdravotním m postižen ením Text k modulu Integrace žáků se speciáln lními vzdělávac vacími potřebami Autor: Mgr. Dana Moravcová Specifické rysy osobnosti postižen eného Postižení není onemocnění,

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv pohybové aktivity na pozornost a exekutivní funkce u dětí středního školního věku s hyperkinetickou poruchou

DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv pohybové aktivity na pozornost a exekutivní funkce u dětí středního školního věku s hyperkinetickou poruchou MASARYKOVA UNIVERZITA FILOSOFICKÁ FAKULTA Psychologický ústav DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv pohybové aktivity na pozornost a exekutivní funkce u dětí středního školního věku s hyperkinetickou poruchou Vedoucí diplomové

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Komunikace u dětí s autismem Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce : Autor práce : PhDr. Mgr. Lucie Procházková Markéta

Více

Porucha pozornosti a hyperaktivita

Porucha pozornosti a hyperaktivita Porucha pozornosti a hyperaktivita Dítě s poruchou pozornosti a hyperaktivitou ( ADD/ADHD ) ADD = attention deficit disorder (porucha pozornosti, bez hyperaktivity) ADHD = attention deficit hyperactivity

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Etopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Etopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová Etopedie zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová 1. Etopedie definice... 3 1.1 Diagnostika u jedinců s poruchou chování... 3 1.2 Poruchy chování... 3 1.2.1 ADHD - porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou...

Více

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. Kolektiv autorů

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. Kolektiv autorů Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními Kolektiv autorů Společnost pro mukopolysacharidózu, 2012 1 5 RETTŮV SYNDROM Mgr. Iva Vojtková...očima nám říkají

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 MODEL KOMUNITNÍHO A INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ individualizace vzdělávací péče o žáky s

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

Nadaný a neprospívající žák ve výuce

Nadaný a neprospívající žák ve výuce Nadaný a neprospívající žák ve výuce Nadaný žák ve výuce Charakteristika podle J. Konečného: a) žák svými znalostmi přesahuje stanovené požadavky; b) odpovídá rychle s jistotou; c) snadno a rychle chápe

Více

Metodická příručka. Specifické problémy dnešních dětí ve společenských vztazích a v komunikaci

Metodická příručka. Specifické problémy dnešních dětí ve společenských vztazích a v komunikaci Metodická příručka Specifické problémy dnešních dětí ve společenských vztazích a v komunikaci Uvedení do základní orientace v oblasti speciální pedagogiky - nástin vhodných pedagogických přístupů ke specifickým

Více

Hyperkinetická porucha/adhd v dospívání a dospělosti: diagnostika, klinický obraz a komorbidity

Hyperkinetická porucha/adhd v dospívání a dospělosti: diagnostika, klinický obraz a komorbidity 373 Hyperkinetická porucha/adhd v dospívání a dospělosti: diagnostika, klinický obraz a komorbidity MUDr. Pavlína Cahová, Mgr. Jana Pejčochová, doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. Klinika dětské neurologie

Více

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Autorský kolektiv Věra Bechyňová, DiS. PhDr. Věduna Bubleová Mgr. Zora Dušková Bc. Radka Dydňanská PhDr. Šárka Gjuričová Mgr. Marta Konvičková

Více

POMOCNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM; ZÁŘÍ 2007 Z PŘEDMĚTŮ: PSYCHOLOGIE

POMOCNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM; ZÁŘÍ 2007 Z PŘEDMĚTŮ: PSYCHOLOGIE POMOCNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM; ZÁŘÍ 2007 Z PŘEDMĚTŮ: PSYCHOLOGIE strana 1 z 143 takže opět se jedná o jakýsi kompilát z níže uvedené literatury...naprosto nekorektně neuvedené přímé

Více

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA MODERNÍ METODY PRO NÁCVIK PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ ZVYŠUJÍCÍCH SEBEDŮVĚRU Roman Pešek, Kateřina

Více

Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie.

Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie. Závěrečná práce Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie. Vypracovala: Ilona Dvořáková OBSAH : OBSAH :... 1 1. Vztah psychoterapie a výchovy... 2 2. Škola rodičovství a na co

Více

Kapitoly ze sociální patologie

Kapitoly ze sociální patologie Kapitoly ze sociální patologie PhDr. Lenka Průšová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze

Více

Vybrané kapitoly z psychopatologie

Vybrané kapitoly z psychopatologie UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE Vybrané kapitoly z psychopatologie Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011

Více

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Logopedie. zpracovala: Mgr. Jana Nováková

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Logopedie. zpracovala: Mgr. Jana Nováková Logopedie zpracovala: Mgr. Jana Nováková Úvod do LOGOPEDIE Logopedie logos věda, slova (lat.) paidea výchova (řec.) Logopedii můžeme studovat ze tří hledisek: 1) Logopedie vědní obor Disciplína speciální

Více

Závěrečná zpráva. Řešitel studie: PhDr. Pavel Janský. Nositel úkolu: Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Hradec Králové

Závěrečná zpráva. Řešitel studie: PhDr. Pavel Janský. Nositel úkolu: Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Hradec Králové Studie využití metody EEG biofeedback při úpravě hyperkinetických poruch chování v praxi speciálních školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Závěrečná zpráva Řešitel studie: PhDr. Pavel

Více

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie ŢANETA BANDEVSKÁ III. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro mateřské školy PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U

Více

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Sociální práce Vypracovala: Michaela Kalousová Vedoucí práce: PaedDr.

Více

Diagnostika narušené komunikační schopnosti

Diagnostika narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Diagnostika narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Barbora Bočková, Ph.D. Vypracovala:

Více

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Brno Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se syndromem CAN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Obsah. I. Vývoj. Psychologie dítěte školního věku

Obsah. I. Vývoj. Psychologie dítěte školního věku PSYCHOLOGIE DÍTĚTE ŠKOLNÍHO VĚKU anna.kucharska@quick.cz zuzanahm@gmail.com Langmajer Krejčířová: Vývojová psychologie okruhy budou na nástěnce Zápis zkoušky vždy následující týden v konzultačních hodinách

Více