Obsah. 1 Úvod Poslání Lidé v nadaci Koncept komunitních nadací Aktivity Jihomoravské komunitní nadace v roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. 1 Úvod... 2. 2 Poslání... 2. 3 Lidé v nadaci... 2. 4 Koncept komunitních nadací... 3. 5 Aktivity Jihomoravské komunitní nadace v roce 2012..."

Transkript

1 Výroční zpráva 2012

2 Obsah 1 Úvod Poslání Lidé v nadaci Koncept komunitních nadací Aktivity Jihomoravské komunitní nadace v roce Nadace a komunitní život v Moravské Nové Vsi Změna sídla nadace Odcházející krása Senátorské dřevosochání Benefiční aukce v Praze Charitativní večeře V4CFMP Grundtvig Podpořené projekty Přijaté dary Účetní závěrka Zpráva nezávislého auditora

3 1 Úvod Vážení přátelé, rok se schází s rokem a v nadacích nastává čas psaní výročních zpráv. To následuje vždy po vyúčtování finančním. Je dobře, že hodnota práce nadšenců v neziskovém sektoru není poměřována pouze suchými daty v účetní rozvaze či výsledovce. Snad už samotné označení neziskový sektor má dostatečně vypovídací hodnotu, že hlavním cílem není dosahování finančního zisku na prvním místě. Jde tu o zcela jiné hodnoty než je stav peněz na účtu či výše dosahovaných obratů. Jde o zcela jiné vztahy, než ty, které řeší účetní mezi stranami Má dáti Dal. Jisté formě numerického vyjádření se však nevyhneme ani my. Počet nadšenců, sympatizantů a dobrovolníků, počet nových partnerů a dárců nových či stávajících, počet realizovaných projektů, ale především počet spokojených lidí, kteří se podílí na výsledcích naší společné práce a kteří v ní spolu s námi nacházejí svoji další seberealizaci a životní uspokojení. Věříme, že právě toto je to důležitější než čísla předkládaná finančnímu úřadu. Věříme totiž, že by nebylo vůbec nic z toho nebýt vašeho nadšení, vaší obětavosti a především vaší obyčejné lidské empatie a schopnosti vrhat se do aktivit, které přináší nesobecké uspokojení nám všem. Právě proto je i naše výroční zpráva především poděkováním vám všem kolem nadace. 2 Poslání Jihomoravská komunitní nadace vznikla v roce 2008 z iniciativy občanského sdružení Echo Moravia a působí na území Břeclavska a Hodonínska. Podporuje kulturní, výchovné, ekologické, sportovní projekty, které přinášejí prospěch místním obyvatelům a přispívají k rozvoji regionu. Podporuje činnost lidí, kterým není lhostejný osud místa, ve kterém žijí. 3 Lidé v nadaci Správní rada Mgr. Zuzana Domesová V dnešní době není snadné udržet životaschopnost leckterého smysluplného projektu. Slýcháme říkat, že peněz ubývá a že lidé se uzavírají, aby se soustředili jen na řešení vlastních problémů. V takovém čase pak energie na řešení problémů společných - komunitních čas a energie nepřibývá, ale naopak. Je mi ctí a potěšením, že chod naší nadace o ničem takovém nevypovídá. Mám radost, že výsledky naší práce vypovídají spíš o opaku tedy o tom, že když povýšíte prospěch společný nad osobní, najdete vždy dostatek dobrý partnerů i dárců. Je příjemné být součástí tohoto úspěchu. 2

4 Libor Nazarčuk Ing, Jana Krutáková Revizor Michal Švagerka 4 Koncept komunitních nadací Komunitní nadace jsou nevládní neziskové organizace, které ze své povahy nereprezentují žádný partikulární zájem, ale vytvářejí prostor, ve kterém mohou spolupracovat zástupci celé komunity místní politici, úředníci, podnikatelé, zástupci neziskových organizací a iniciativ, občané. Komunitní nadace mapují existující problémy i silné stránky komunity, podílejí se na vytváření a prosazování společných představ o jejich řešení či využití, shánějí a přerozdělují peníze mezi místní organizace, které se zabývají sociální a zdravotní oblastí, životním prostředím, kulturou, mládeží, vzděláváním, apod. V České republice je 5 komunitních nadací., které jsou sdruženy v Asociaci komunitních nadací České republiky (www.akncr.cz) 5 Aktivity Jihomoravské komunitní nadace v roce Nadace a komunitní život v Moravské Nové Vsi Je pod svícnem tma i co se týká sídla Jihomoravské komunitní nadace a komunitního života kolem ní v Moravské Nové Vsi? Nebo li - jak zvyšuje nadace kvalitu života lidí v její bezprostřední blízkosti tedy v sídle nadace? A jaké jsou role komunitní nadace v komunitě? Je jejím úkolem pouze snaha získávat zdroje a ty potom rozdělovat grantovými výzvami mezi aktivní lidi nebo se může nadace pouštět i do vlastních projektů a může tak tedy i sama oživovat komunitu? To jsou otázky, které si komunitní nadace čas od času kladou, zejména když cítí potřebu pustit se samy do řešení nějakého konkrétního projektu. My jsme po krátké diskusi došli k závěru, že svoji deklarovanou proaktivní roli naplníme nejlépe realizací vlastních projektů v komunitě. Jako problém v obecné rovině vnímáme skutečnost, že čím dál více mizí přirozené způsoby obyčejné komunikace mezi lidmi. Technické vymoženosti, které nám dovolují komunikovat pružně s kýmkoliv kdekoliv na světě nás na druhé straně paradoxně připravují o komunikaci s našimi nejbližšími v rodině nebo v sousedství. Právě proto nadace připravila několik příležitostí jak se sejít nad nějakým konkrétním tématem nebo si i jen tak popovídat. Připravená diskusní odpoledne dostali názvy, které v minulosti byly symboly sdělování životních zážitků a dlouhého povídání. Naše Draní peří i Černá hodinka se pak setkali se 3

5 zájmem aktivních občanů, ale zejména přinesli několik zajímavých nápadů na obohacení života v regionu. 5.2 Změna sídla nadace Nárůst aktivit nadace a dění okolo nadace nás donutily změnit sídlo působení nadace. Zatím stále ještě zůstáváme v městyse Moravská Nová Ves, ale vlídný azyl tedy pronájem prostor nám tentokrát poskytla firma Agromoravia a. s. Ta se pro nás v tomto roce stala i významným partnerem a dárcem. 5.3 Odcházející krása Je veřejným tajemstvím, že chloubou jižní Moravy jsou dodnes živé, s láskou uchovávané lidové tradice. K tomuto bohatství patří každoročně se opakující folklorní události jako hody, dívčí vínky, krojové plesy, i samozřejmost, že v rodinách jsou pečlivě opatrovány staré kroje a k nim podle potřeby stále pořizovány nové krojové součásti. Lidové tradice na Moravě se nepodařilo vymýtit ani totalitnímu režimu. To je důvod proč, má Jihomoravská komunitní nadace ve statutu uvedeno, že tento druh aktivit nepodporujeme. Jsou totiž pevnou součástí našeho života a takovouto pomoci od nás nepotřebují. To však neznamená, že folklor považujeme za oblast, kde nadace nevidí své důležité místo. Je tomu přesně naopak. Patříme k těm, kdo považují folklor za největší bohatství našeho regionu a chceme být vnímáni jako důležití partneři při záchraně nejrůznějších pokladů našich babiček a dědů. V každodenní praxi docházíme spíš k závěru, že o folklor nepečujeme na dostatečně kvalitativní úrovni, že bohužel velmi často sklouzáváme ke kýči a skutečně ohrožená místa jsou trvale opomíjena. A nechceme být jenom ti, kdo o tom pouze mluví nebo jenom pasivně čekají, kdo si vzpomene v grantové žádosti, že té či oné věci hrozí zánik. Chceme se aktivně podílet na záchraně toho nejbohatšího dědictví, které nám tu zanechali. To byl i hlavní důvod vydání našeho kalendáře s názvem Odcházející krása. Každý rok sledujeme kolik tištěných materiálů od dárkových knih, propagačních publikací, pohlednic či letáků využívá fotografie mladých krásných dívek či chlapců oblečených v lidových krojích. To, co zcela postrádáme, jsou fotografie žen seniorek, které jako poslední nosí svůj kroj coby běžnou součást denního oblečení. Jsme němými svědky této pozvolna mizející skutečnosti. Náš kalendář Odcházející krása je poděkováním této poslední desítce žen, které jsou ozdobou naší komunity. S určitostí dnes můžeme říci, že je v budoucnu nikdo nenahradí, byť věříme, že si Morava dál své živé tradice uchová. Proto jsme se rozhodli zachovat tyto okamžiky a fotit ženy při jejich pravidelné chůzi na nedělní mše v kostela a také při práci. Kalendářem Odcházející krása vyslovujeme poděkování ženám, jež po dlouhá léta s láskou opatrují a oblékají svůj kroj k potěše našeho oka i srdce. Obrovský úspěch kalendáře nikoho v nadaci nepřekvapil. 4

6 5.4 Senátorské dřevosochání Svobodné volby a soutěž idejí a ideologií jsou sice pevnou součástí demokracie, nicméně my voliči je vnímáme čím dál víc především jako nesmyslné utrácení veřejných peněz na výrobu propagačních materiálů. Důvěra v politiky a politiku obecně klesá snad i v přímé úměře s rostoucími náklady na propagaci zpravidla prázdných proklamací. V červnu nás v kanceláři navštívil starobřeclavský dřevosochař Josef Frohlich s návrhem, abychom oslovili všechny kandidáty na pozici senátora v břeclavském obvodu. Začátkem června jsme tedy poslali všem deviti kandidátům na senátora nabídku na spolupráci. Ta spočívala v tom, aby část nákladů, které mají ve svém rozpočtu právě na volební kampaň věnují nadaci a nadace zorganizuje Senátorské dřevosochání. Josef Frohlich pak pozve další své kolegy, aby během týdne vytesali ze kmenů díla. Ta pak budou veřejně dražena. Z výtěžku budou pak v otevřené grantové výzvě podpořeny neziskové projekty na Břeclavsku. V jednoduchém scénáři byla tedy obsažena nabídka ke spolupráci pro ty jež chtějí zastupovat občany Břeclavsku v Senátu a hájit tam jejich práva. Domnívali jsme se, že upřímné nabídce nikdo nemůže odolat. Nejdříve, téměř okamžitě reagoval břeclavský zastupitel Mgr Richard Zemánek. Hned za ním nám v mailu sděloval starosta Tvrdonic Zdeněk Tesařík, že takto nějak by si i on představoval ideální kampaň a děkoval nám za nabídku. Rychlá odpověď byla i od Ing. Pavla Procházky. Se současným senátorem Ing. Hajdou jsme již v minulosti v roli dárce spolupracovali a jeho podpora byla tedy téměř samozřejmá. Ale tím náš seznam parterů dřevosochání z řad politiků také končil. Zbývající kandidáti na pozici senátora se více soustředili na zdůvodňování toho, proč se nepřidat. Troufáme si tvrdit, že není náhoda, že právě tito naši čtyři kandidáti obsadili první čtyři místa v pořadí získaných počtu hlasů. Domníváme se, že účastí na naší veřejnoprospěšné aktivitě jenom veřejnosti a svým voličům potvrdili, že jim více než na svých partikulárních zájmech jde o prospěch celého regionu. Dovolujeme si také tvrdit, že jsme k jejich voličské podpoře přispěli. Z výtěžku jsme pak podpořili 6 projektů v celkové výši Kč. Snad jsme tímto činem zároveň i vyslali jasnou zprávu všem dalším budoucím kandidátům do nejrůznějších pozic, jak má vypadat volební kampaň, aby měla smysl. Snad všem dalším potencionálním politiků došla tímto jasná zpráva jaký typ volební propagace voliči ocení a podle toho pak vhodí do volební urny svůj hlas. 5.5 Benefiční aukce v Praze Naše dobročinná aukce vína v Praze je již stálicí mezi nejprestižnějšími beneficemi. Díky dokonalé profesionalitě našich kolegů Nadaci VIA dosáhl výtěžek Kč. Část z něj pak byla použita na vyhlášení výzvy Poznej svoji komunitu. 5

7 5.6 Charitativní večeře Benefiční večeře jsou zejména ve Spojených státech amerických velmi oblíbené, protože se při nich setkávají představitelé měst a regionů a ti svou účastí na benefiční večeři demonstrují svou podporu dobročinnosti obecně, tak i konkrétní neziskové organizaci, v jejíž prospěch výtěžek z benefiční večeře jde. Neméně důležitý je i rozměr lidský a společenský, tedy příležitost potkat se zajímavými lidmi a významnými osobnostmi, navázat kontakty osobní, obchodní a společenské. Jihomoravská komunitní nadace zahájila tuto tradici v roce 2011, když pozvala paní Valerii Raymond, velvyslankyni Kanady. Velvyslanectví Kanady v roce 2010 podpořilo studijní cestu po kanadských komunitních nadacích a té se zúčastnila i Jihomoravská komunitní nadace. Od té doby proběhlo několik dalších setkání s paní velvyslankyní Raymond, poslední byl například společný oběd spolu se seniorkami v krojích, které s nadací spolupracovaly na vydání kalendáře s názvem Odcházející krása. V tomto roce jsme si dovolili pozvat paní Magdalenu Vášáryovou, ženu, která je jak uznávanou herečkou, tak i významnou političkou a diplomatkou. Svoji první filmovou roli získala již ve svých patnácti letech, respekt si vysloužila rolí Markéty Lazarové (režie František Vláčil). Veřejnost ji pak miluje zejména pro roli Maryšky v Hrabalových Postřižinách. Po roce 1989 Magdalena Vašáryová přijímá i role politické, kdy se stala naší první velvyslankyní v Rakousku. Dnes je poslankyní Národní rady Slovenského parlamentu. V roce 2007 založila a je předsedkyní správní rady nadace VIA CULTURA. Jelikož se jedná o večeři benefiční, jejíž výtěžek půjde ve prospěch Jihomoravské komunitní nadace, rádi bychom Vás požádali o příspěvek v minimální výši 2000,- Kč (za jednu osobu). Za částky vyšší Vám budeme vděčni. Veškeré obdržené finanční prostředky půjdou ve prospěch charitativních projektů naší nadace. 5.7 V4CFMP Stejně jako v jiná léta fungování nadace zůstává strategickým dárcem Akademie rozvoje filantropie v Polsku, která rozděluje finanční pomoc pro komunitní nadace ve Visegradském prostoru. Naše nadace realizuje projekt Dárcovství není samozřejmost jehož cílem je komunikace s dárci naší nadace a následné vydání publikace o stavu dárcovství na našem území. 6

8 5.8 Grundtvig Porovnat výsledky fungování komunitních nadací ve venkovských komunitách a učit se dobrými vlastními praxemi to jsou hlavní cíle projektu, který realizujeme díky projektu podpořeného v programu Grundtvig. Naši partneři jsou tu polská Komunitní nadace Masivu Sněžnika, rumunská Komunitní nadace Odorhei Seculeas a bulharská Komunitní nadace v Lomu. V rámci tohoto projektu se uskutečnil první workshop v rumunské Odorhei Secula Programem první setkání byla práce s domácími zdroji, tedy s místními hodnotami, které nám umožňují realizovat v praxi naši hlavní nadační úlohu. My jsme i zde bodovali s kalendářem Odcházející krása. Věříme, že jsme se stali inspirací pro naše kolegy z Polska, Rumunska i Bulharska. 7

9 6 Podpořené projekty 8

10 7 Přijaté dary 9

11 8 Účetní závěrka 10

12 11

13 12

14 13

15 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 19

21 20

22 21

23 22

24 9 Zpráva nezávislého auditora 23

25 24

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Klub. Žihadlo 2009 ROZ. VOR Čtěte na str. 6-7. Podstatou člověka je dobro. editorial. www.neziskovky.cz

Klub. Žihadlo 2009 ROZ. VOR Čtěte na str. 6-7. Podstatou člověka je dobro. editorial. www.neziskovky.cz SVĚT 6/2009 zpravodaj pro neziskové organizace www.neziskovky.cz NEZISKOVEK Vaše dotazy str. 4 Žihadlo 2009 Zúčastněte se 3. ročníku soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu. Soutěž Žihadlo roku,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

Marketingové komunikace politických stran. Bc. Danuše Hykšová

Marketingové komunikace politických stran. Bc. Danuše Hykšová Marketingové komunikace politických stran Bc. Danuše Hykšová Diplomová práce 2008 2 3 ABSTRAKT Posláním politických kampaní je úspěch u voličské veřejnosti. Základem je zvolení správné marketingové strategie

Více

3. Partnerské neziskové organizace... 14. 5. Přehled o poskytnutých příspěvcích... 20. 6. Účetní závěrka výsledky... 21

3. Partnerské neziskové organizace... 14. 5. Přehled o poskytnutých příspěvcích... 20. 6. Účetní závěrka výsledky... 21 výroční zpráva 2003 1. Účel fondu... 3 2. Přehled činností... 4 3. Partnerské neziskové organizace... 14 4. Přehled o nadačních darech... 18 5. Přehled o poskytnutých příspěvcích... 20 6. Účetní závěrka

Více

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci 4...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci Předmluva Z výzkumného monitoringu dopadu programu Mládež v akci na účastníky a vedoucí projektů za Českou

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky Bc. Michaela Škubalová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou dobrovolnictví mladých lidí. V práci jsou popsány a vysvětleny

Více

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 Mapa v pohybu PokR znamená Pokorou k rovnováze Good governance je dobrá vláda Stavíme město z krabic Test: Jaký je váš ekologický rozhled? Formaldehyd je všude Když nemusíte

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 3 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE o radě, unii a farizejství a co zdraví? střechy a stříšky situace v české republice střecha zbytečnost, možnost nebo nutnost? střecha na

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Občanská společnost a sociální práce. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou

Občanská společnost a sociální práce. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou Honza Macháček Občanská společnost a sociální práce 4 2013 ročník 13 vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci ve spolupráci s Fakultou

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

n a d a č n í f o n d v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3

n a d a č n í f o n d v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 Srdce na dlani n a d a č n í f o n d v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 Zanechte otisk v osudu dětí z dětských domovů! Vážení a milí přátelé! Letos mi připadla velmi milá povinnost přivítat Vás v úvodu

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

Pomoc v nouzi, o. p. s. IČ 279 91 997 Sokolov, Fibichova 852, PSČ 356 01. Výroční zpráva 2012

Pomoc v nouzi, o. p. s. IČ 279 91 997 Sokolov, Fibichova 852, PSČ 356 01. Výroční zpráva 2012 Pomoc v nouzi, o. p. s. IČ 279 91 997 Sokolov, Fibichova 852, PSČ 356 01 Výroční zpráva 2012 Obsah strana Důvod vzniku výroční zprávy 3 Zakladatelé 3 Správní a dozorčí rada 3 Druhy obecně prospěšných služeb

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

My Češi jsme už dávno Evropu dohonili

My Češi jsme už dávno Evropu dohonili Praktický průvodce světem podnikání cz 06 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 6 / ročník 9, červen 2008 Společenská odpovědnost firem strana 20 České lázeňství

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Základní data Slovo předseda správní rady Účel a hodnoty nadačního fondu MiNiGRANTY VEOLIA 2008 Další podpořené projekty Poděkování Zpráva Mapa nadačních projektů

Více

Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích

Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích červenec 2013 číslo 5 ISSN 1804-3283 editorial Milé čtenářky, milí čtenáři, vzhledem

Více