1. Úvodní slovo Představení Světla pro svět Light for the World, o.s Zpráva o činnosti: Projekty... 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvodní slovo... 3. 2. Představení Světla pro svět Light for the World, o.s... 4. 3. Zpráva o činnosti: Projekty... 6"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

2 Obsah 1. Úvodní slovo Představení Světla pro svět Light for the World, o.s Zpráva o činnosti: Projekty Oční klinika v Zeway, Etiopie Program komunitní rehabilitace v Gondaru, Etiopie Organizační struktura sdružení Poděkování Finanční zpráva za rok Výrok auditora Kontakt Světlo pro svět Light for the World, o.s. Zelený pruh 1560/ Praha 4 Tel.: ( +420) Web: ~ 2 ~

3 1. Úvodní slovo Více než 18 milionů nevidomých, kterým může jednoduchá operace šedého zákalu pomoci vidět během patnácti minut. Tři sta milionů dalších, kteří mají těžce poškozený zrak, a přitom by stačilo několik set korun a nemoc, která postižení způsobuje, může být vyléčena. Několik milionů lidí od nemluvňat po staré lidi, kteří se nemohou pohybovat a bez pomoci se nikdy nedostanou z lůžka. Řada z nás se pochopitelně zamyslí nad tím, proč pomáhat v cizích zemích. Sám jsem strávil několik měsíců pomocí při zavádění transplantace rohovky v Afghánistánu, operoval jsem nevidomé děti v malé vesničce Wamba na severu Keni a podílel se na programu odstraňování říční slepoty u indiánů kmene Yanomami v deštném pralese ve Venezuele. Vždy, když jsem se vrátil zpět domů, jsem si znovu a znovu uvědomoval tu naprostou nesouměřitelnost našich problémů, ať jakkoliv vážných s těmi, se kterými se potýkají zrakově a jinak postižení v rozvojových zemích. Proto jsme se sešli a v srpnu 2007 založili nevládní neziskovou organizaci SVĚTLO PRO SVĚT LIGHT FOR THE WORLD, o.s.. Naším cílem je pomoci zrakově a jinak tělesně postiženým, kterým se jinak v nejchudších zemích pomoci nedostane. Od začátku naší činnosti se podílíme na projektech pomoci v Etiopii, které rozvinula naše sesterská organizace LIGHT FOR THE WORLD v Rakousku, a naším plánem je tuto pomoc rozšířit o další země a projekty. Přestože naše organizace byla založena až v druhé polovině roku 2007, stihli jsme v tomto roce učinit řadu významných kroků. Mimo jiné jsme budovali povědomí mezi veřejností a očními lékaři o Světle pro svět a jeho podpoře projektům v Etiopii, podařilo se nám najít vhodnou kancelář s bezbariérovým přístupem a postavit do vedení organizace tým motivovaných profesionálů. Děkujeme všem, kteří nám pomohli přispět ke šťastnějšímu a důstojnějšímu životu mnoha dětí a dospělých a umožnili jim vrátit se do normálního života. Bez vaší pomoci bychom se neobešli! Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc. Předseda představenstva SVĚTLA PRO SVĚT ~ 3 ~

4 2. Představení Světla pro svět Light for the World, o.s. Světlo pro svět Light for the World je nevládní organizací, která se zaměřuje na prevenci a léčbu slepoty a na systémovou podporu osob s postižením v rozvojových zemích. Naše pomoc směřuje těm nejzranitelnějším skupinám obyvatel v nejchudších zemích světa. Zaměřujeme se na: prevenci a léčbu slepoty rehabilitaci osob se zdravotním postižením prevenci vzniku postižení prosazování práv osob se zdravotním postižením. Světlo pro svět Light for the World se opírá o principy solidarity a lidských práv. Pomáháme těm nejpotřebnějším, bez ohledu na jejich národnost, etnickou příslušnost, pohlaví či náboženské vyznání. Principy naší práce: Zaměřujeme se na pomoc těm skutečně nejpotřebnějším chudým lidem se zrakovým či jiným postižením Pracujeme zejména tam, kde bývá pomoci poskrovnu Dbáme o udržitelnost našich projektů: o o o o jejich důsledným napojením na existující struktury maximálním využitím potenciálu místních partnerů a jeho systematickým budováním důrazem, který klademe na vzdělání výběrem vhodné technologie Světlo pro svět Light for the World bylo založeno v České republice v srpnu 2007 jako sesterská organizace nevládních organizací ze sítě LIGHT FOR THE WORLD. LIGHT FOR THE WORLD je jednou z nejvýznamnějších evropských organizací podporujících nevidomé a osoby se zrakovým či jiným postižením žijící v nejchudších regionech naší planety. LIGHT FOR THE WORLD bylo založeno před 20 lety ve Vídni a dnes má sesterské organizace v Bruselu, Addis Abebě (Etiopie), Beiře (Mosambik) a nyní i v Praze. Prostřednictvím partnerských organizací LIGHT FOR THE WORLD v roce 2007 pracovalo na 93 projektech ve 14 rozvojových zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. ~ 4 ~

5 VÍTE, ŽE na světě žije okolo 37 milionů nevidomých? přes 180 milionů lidí má vážnou vadu zraku? 90% všech nevidomých žije v rozvojových zemích? v 75 % případů může být oslepnutí zabráněno? SLEPOTU A POSTIŽENÍ ZPŮSOBUJE NEJČASTĚJI CHUDOBA Chudoba je nejčastější příčinou vzniku slepoty a postižení. Lidé v rozvojových zemích oslepnou či se stanou postiženými v důsledku: nedostatku čisté vody a špatné hygieny podvýživy nedostupné lékařské péče nedostatku informací o možnostech prevence či léčby nemocí vedoucích k postižení přírodních katastrof a ozbrojených konfliktů. ~ 5 ~

6 3. Zpráva o činnosti: Projekty V roce 2007 Světlo pro svět finančně podpořilo dva etiopské projekty. 3.1 Oční klinika v Zeway, Etiopie Oblast: Zeway, region Oromia Místní partnerská organizace: Grarbet Tehadiso Mahber (etiopská nevládní organizace) Výchozí situace Obyvatelé regionu Oromia donedávna neměli žádný přístup ke stálému očnímu ošetření, jejich jedinou možností byly nepravidelně se konající zásahy mobilních týmů ze vzdálených klinik. Tato sporadická péče byla naprosto nedostačující a důsledkem je neúměrně vysoký počet lidí s neléčeným zrakovým postižením v této oblasti: 74% obyvatel regionu trpí akutním trachomem v některých částech regionu je infikováno až 87% dětí děti pod 5 let jsou hlavními přenašeči infekce častý a neléčený výskyt šedého zákalu Projekt a jeho výsledky V roce 2006 byla za pomoci organizace Light for the World vybudována v Zeway malá oční klinika. Klinika slouží obyvatel, kteří žijí v její spádové oblasti. Na klinice pracují trvale tři odborní zdravotníci s pomocným personálem a pravidelně sem dojížděl oční lékař z hlavního města Addis Abeba, aby provedl operace šedého zákalu a jiné operativní zákroky. V roce 2008 začne na klinice působit stálý oční lékař. V roce 2007 bylo na klinice vyšetřeno pacientů, provedeno operací očních víček v případě akutního trachomu a provedeno 488 operací šedého zákalu. Součástí projektu je rozsáhlý informační program pro obyvatel, který má za cíl posílit ve školách a obcích prevenci trachomu. V rámci projektu je také podporován mobilní tým, který identifikuje nemocné a zároveň může provést základní zákroky. Slabozrací pacienti kliniky mají možnost získat dostupné brýle, které se v rámci projektu vyrábějí v nedaleké dílně. 3.2 Program komunitní rehabilitace v Gondaru, Etiopie Oblast: Gondar, region Amhara Místní partnerská organizace: Univerzita Gondar ~ 6 ~

7 Výchozí situace Více než 7 milionů Etiopanů je zdravotně postižených. Situace lidí se zdravotním postižením (ať již je jakékoliv) bývá zpravidla katastrofální - většinou nemají přístup k lékařským zařízením ani rehabilitaci a jsou vystaveni různým druhům diskriminace a leckdy i šikany. Více než 95% dětí se zdravotním postižením v Etiopii nechodí do školy. Prostřednictvím cílené práce s komunitami, fyzioterapií a využití fyzioterapeutických pomůcek je možné zdravotně postižené začlenit do společnosti. Projekt a jeho výsledky V roce 2005 začala organizace Light for the World spolupracovat s univerzitou v Gondaru na programu komunitní rehabilitace. Komunitní rehabilitace usiluje o plnohodnotné začlenění hendikepovaných dětí do komunity a zajištění jejich ošetření a fyzioterapie. Tento projekt je jedinečný svým propojením komunitní rehabilitace se vzděláváním studentů: studenti fyzioterapie v Gondaru absolvují svou praxi v rámci projektu, ve kterém mají možnost získat významné odborné zkušenosti, a zároveň svou bezplatnou prací přispívají k úspěšnosti projektu. Terénní rehabilitační pracovníci vyškolení organizací Light for the World pravidelně navštěvují rodiče dětí s postižením přímo v jejich komunitě, poskytují dětem terapii a rodičům základní výuku pro terapeutickou podporu jejich dětí. Kromě toho jsou dále vzděláváni a školeni klíčoví členové komunity, zejména učitelé, náboženští a místní vůdci, stařešinové a zdravotnický personál. Důležitou součástí projektu je organizace tzv. školních klubů, v nichž se děti učí toleranci vůči hendikepovaným spolužákům a členům komunity. Protože osoby s postižením zpravidla patří mezi ty nejchudší, je jim a jejich rodinám v rámci projektu umožněno vzít si malou půjčku na založení živnosti a získání dlouhodobého zdroje příjmu. Cílená opatření vedou k postupné změně postoje obyvatel vůči osobám se zdravotním postižením: děti s postižením mají zajištěn přístup ke vzdělání školní kluby pomáhají k vytvoření tolerantního prostředí dětem s postižením pomáhají sportovní programy ve fyzickém i mentálním rozvoji postoj komunit se postupně mění prostřednictvím veřejných diskusí a vlivem místních vůdců V rámci projektu je zajišťována rehabilitace pro přibližně 500 dětí. Po ukončení projektu bude zaručeno dlouhodobé pokračování aktivit prostřednictvím vyškolených pracovníků veřejného zdravotního systému. Fungující napojení všech aktivit projektu na vysoké školy a místní zdravotnictví je zárukou vysoké udržitelnosti projektu. Po povzbuzujících pokrocích projektu má být práce rozšířena do 36 kebele (správních okrsků s cca obyvatel). ~ 7 ~

8 4. Organizační struktura sdružení Světlo pro svět Light for the World je občanským sdružením. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, která volí sedmičlenné představenstvo. Představenstvo schvaluje strategická rozhodnutí a jmenuje a odvolává ředitele, který sdružení řídí a vybírá zaměstnance. Představenstvo: Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc., předseda představenstva Ing. Jaroslav Liška, místopředseda představenstva Ing. Vladislav Veselý, místopředseda představenstva Mgr. Běla Hlaváčková Mgr. Michal Horažďovský Mgr. Rudolf Koukol Ing. Jan Mayer Zakladatelé sdružení: Dr. Martin Janek Ing. Jaroslav Liška ThDr. Jiří Silný Ostatní členové sdružení: Petr Bucher Mgr. Terezie Hradilková MUDr. Hana Mojžíšová Ing. Jaroslav Žahourek Koordinátorka v roce 2007: MUDr. Hana Mojžíšová Výkonná ředitelka: Ing. Dana Plavcová (vybrána v závěru roku 2007) ~ 8 ~

9 5. Poděkování Děkujeme všem našim příznivcům, partnerům, dárcům, institucím a dobrovolníkům, kteří naši činnost v roce 2007 podpořili. Patří mezi ně: Naše sesterská organizace Licht fur die Welt (Rakousko) ze sítě Light for the World Společnosti: Expandia Ventures, a.s. Newton Solutions Focused, a.s. bpv Braun Haškovcová, s.r.o. Pleon Impact s.r.o. Media Agency s.r.o. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Byty.cz, s.r.o. Palác Aventin Essilor Optika, spol. s r. o. Jednotlivci: Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc. Mgr. Rudolf Koukol MUDr. Hana Mojžíšová MUDr. Eva Magyarová MUDr. Jana Mášová MUDr. Danuše Beránková MUDr. Oldřich Coufal MUDr. Jitka Hájková Ing. Pavel Trefil Petr Penc ~ 9 ~

10 6. Finanční zpráva za rok 2007 NÁKLADY v tis. Kč (zaokrouhleno) Spotřebované nákupy (materiál, energie...) 17 Služby celkem (nájem kanceláře, odměna koordinátorky, telefon, poštovné...) 133 Dary na projekty v Etiopii Rehabilitační program v Gondaru 46 Oční klinika v Zewaye 46 Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 2 NÁKLADY CELKEM 244 VÝNOSY v tis. Kč (zaokrouhleno) Přijaté příspěvky Dary 115 Příspěvky od sesterské organizace Light for the World 172 VÝNOSY CELKEM 287 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 43 ~ 10 ~

11 7. Výrok auditora ~ 11 ~

12 Světlo pro svět Light for the World, o.s ~ 12 ~

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012

Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012 Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012 3 Slovo úvodem Rok 2012 byl pro humanitární organizaci ADRA Česká republika rokem jubilejním. Za dvacet let svého působení si ADRA získala důvěru dárců

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH Výroční zpráva 2013 ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU 3 OBSAH Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory

Více

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura Výroční zpráva Česká rozvojová agentura 2014 Česká rozvojová agentura Nerudova 3, 118 50 Praha 1 Tel.: +420 251 108 130 Email: info@czda.cz Web: www.czda.cz PARTNERSKÉ ZEMĚ ZRS ČR Projektové země Programové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

Obsah. www.nadacecs.cz

Obsah. www.nadacecs.cz Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2010 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2010 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 5 Pomoc seniorům 6 Pomoc drogově závislým

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet! Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby, připravujeme

Více

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB Praha 2008 komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 2 NEPRODEJNÉ V roce 2008 pro MČ Praha 7 vydal Kulturní dům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 KAFIRA o.s. OBSAH Úvodní slovo ředitele 2 Základní údaje o organizaci 4 Poslání organizace 5 Cíle organizace 5 Komu jsou služby určeny 5 Poskytované služby 6 Zásady poskytování služeb

Více

Představení FoRS a jeho členů

Představení FoRS a jeho členů Představení FoRS a jeho členů FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Platforma nevládních neziskových organizací v rozvojové spolupráci Členské organizace FoRS ADRA, o. s. 5 Agentura rozvojové a humanitární

Více

2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s.

2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s. 2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s. Člověk v tísni, o.p.s. 2014 redakce: Petr Štefan, Martin Kovalčík, Adéla Pospíchalová, Tomáš Urban a další autoři fotografií: Archiv ČvT, Chiev Song, Iva Zímová, Jan Horák,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 Obsah: I. Úvodní slovo ředitele II. Poslání a cíle organizace III. Činnost organizace 1. Projekty a jejich realizace 2. Pro koho a s kým pracujeme 3. Co děláme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Očima předsedy správní rady

Očima předsedy správní rady Poslání Nadace O2 Hlavním posláním Nadace O2 je podpora projektů, které přímo nebo nepřímo přispívají ke zlepšování duševního i tělesného rozvoje dětí a mládeže. Dále chceme přispívat k rozvoji a ochraně

Více

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová ČLENOVÉ VÝBORU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ Mgr. Stanislava Černá - předseda PhDr. Eva Morawská. - místopředseda PhDr. Eva Filipová PhDr Eva Grandischová Mgr. Lenka Pavlová ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Správní rada Slovo zakladatelky a předsedkyně SR NF Umění doprovázet Poslání a cíle nadačního fondu Historie a činnost

Více

Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2011

Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Slovo úvodem Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2011 Účel a poslání Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku Informační část - Projekty - Kalendář akcí Finanční

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Výroční zpráva 2009 ObsaH

Výroční zpráva 2009 ObsaH Člověk v tísni, o. p. s. 2009 Výroční zpráva 2009 ObsaH Slovo ředitele 3 Weby provozované společností Člověk v tísni 4 Seznam použitých zkratek 4 Mapa působení 1992 2010 5 Humanitární a rozvojová pomoc

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Úvodní slovo ředitelky

Úvodní slovo ředitelky Úvodní slovo ředitelky Vážení přátelé, každý uzavřený rok vede k ohlédnutí po naplňovaném dlouhodobém poslání Diakonie v úsecích ročních projektů. Naše středisko je jedním z 29 středisek Diakonie Českobratrské

Více