Bezpečnostně právní akademie Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostně právní akademie Brno"

Transkript

1 Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci nervové soustavy Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HRO53 Datum vytvoření: Ročník: třetí Vzdělávací oblast: Biologie člověka Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o., střední škola

2 Anotace Žáci se seznámí s nemocemi nervové soustavy, s jejich projevy a komplikacemi

3 Metodické pokyny PPP je doplněna o fotky a obrázky typických projevů postižení a slouží jako shrnutí probraného tématu Nervová soustava

4 Alzheimerova choroba Závažné onemocnění mozku, především starší osoby Nevratné změny v mozkových buňkách a úbytek mozkové hmoty Varovným signálem bývá, že člověk začne trpět neobvyklou ztrátou paměti, chová se zmateně až agresivně a je schopen zabloudit i ve vlastním domě

5 Alzheimerova choroba Příčina a rizikové faktory Komplikovaná shoda faktorů s určitým viníkem, který nemoc spustí Vir, vliv vnějšího prostředí či porucha imunity Rizikovým faktorem je vysoký věk Z neznámého důvodu se začnou mozkové buňky poškozovat po 65. Roce u každého dvacátého Po 80. Roce u každého pátého člověka! V ČR přibližně postižených Ženy onemocní mnohem častěji než muži Viny jsou nejspíše hormony nebo obecně průměrná delší délka života

6 Alzheimerova choroba Příčina a rizikové faktory Úbytek acetylcholinu Látka potřebná pro vedení nervových vzruchů Buňky ztrácí schopnost výměny informací To vede k velkému narušení mozkových funkcí až k tzv. Demenci Roli sehrává dědičnost Odolnější trénovaný mozek Když nemoc postihne inteligentního člověka, probíhá rychleji a zákeřněji Otřesy a rány hlavy mohou přispívat ke vzniku U boxerů se choroba objevuje i ve středních letech

7 Alzheimerova choroba Příznaky a projevy Začíná pomalu a nenápadně Starší osoba neustále něco hledá Hledané věci se objevují na podivných místech. Babi, proč máš klíče v troubě? Člověk si pamatuje věci z dávné minulosti a rád o nich hovoří stále dokola Nedokáže říct, co měl k obědu nebo co dnes dělal Těžké poruchy paměti by měly být prvním varováním dovést vašeho blízkého k lékaři! Potíže s řečí Problémy pojmenovávat věci, používá k tomu opisy

8 Alzheimerova choroba Příznaky a projevy Řeč strohá a věty nedávají smysl Poruchy časové i místní orientace Změna osobnosti a chování Nebaví dříve oblíbené činnosti, může být agresivní, sobecký a nevrlý V pokročilém stádiu halucinace a různé bludy Obviňuje blízké i cizí osoby ze spiknutí, krádeží a lží V konečném stádiu problémy s chůzí, s jídlem i udržením moči Opakuje jen několik slov nebo přestává mluvit úplně Naprosto odkázán na druhé osoby Léčba Alzheimerova choroba je zatím nevyléčitelná

9 Autismus Závažné postižení dětského mentálního vývoje Název autismus pochází z řeckého autos, což znamená sám nebo já Dítě má problémy s vývojem řeči, nedokáže správně reagovat na přijímané informace, není schopno vytvářet normální lidské vztahy a projevuje se stereotypními vzorci chování Nevyléčitelný V ČR uvádí případů autismu na narozených dětí Narození 200 dětí s autismem ročně

10 Autismus Příčina a rizikové faktory Neznámá Genetické faktory, mozková poškození, infekční onemocnění, chemické procesy v mozku nebo nedostatečné propojení mozkových center Kombinaci několika faktorů Vyskytuje se u chlapců čtyřikrát častěji než u dívek

11 Autismus Příznaky Děti nemají zájem o druhé osoby Nenavazují oční kontakt Reagují pasivně na citové projevy Dávají přednost předmětům před obličeji Komunikují jen minimálně a nehledají útěchu u svých rodičů Dávají přednost samotě před společností Řeč opožděná nebo dokonce zůstanou němí

12 Autismus Příznaky Může se objevit i tzv. Echolálie, kdy jedinec opakuje vše, co slyší Většina se raději domlouvá posunky, malováním obrázků nebo psaním vzkazů Mnozí nedokážou ovládat svoje chování Náchylní ke slovním výbuchům a sebezraňujícímu chování Vyznačují se neměnnými rutinami Mohou se kývat, neustále pohybovat rukama nebo nohama, dokola zapínat a vypínat světla nebo strávit hodiny seřazováním autíček Běda pokud by jim někdo na systém autíček šáhnul a chtěl si s nimi hrát

13 Autismus Světová zdravotnická organizace WHO rozděluje autistické poruchy do 3 kategorií Autismus Atypický autismus některé oblasti vývoje nejsou tolik narušeny jako u dětí s klasickým autismem, může to být lepší sociální či komunikační dovednosti nebo absence stereotypních zájmů Aspergův syndrom má hodně společných znaků s autismem, ale jedinci mají obvykle méně potíží s řečí a nemívají mentální opoždění

14 Aspergerův syndrom Druhem autismu Výskyt syndromu / dětí věku 7 16 let

15 Aspergerův syndrom Příznaky a projevy Mnoho společných znaků s autismem Nemocní nemají poruchy řeči V některých případech řečově nadaní a nadprůměrní Chybí abstraktní myšlení Inteligence je normální až nadprůměrná Pohybová neobratnost a podivínské chování Poměrně společenští, nerozumí však mimoverbálnímu projevu (řeči těla, tónu hlasu) Vyžívají se v rutině Každý den své rituály

16 Aspergerův syndrom Příznaky a projevy Stejný rozvrh dne Mohou vyžadovat stejnou cestu do školy či práce Jakákoli neočekávaná změna může mít katastrofické následky a vyvolat rozhořčení, úzkost, depresivní náladu či jinou neobvyklou reakci Obrázek 1 [online]. Dostupné z: 00/000/491/thumb/Einstein.jpg

17 Bolesti hlavy Příznakem mnohých často i systémových (celotělových) onemocnění Obtěžují pacienta, ale způsobují také změny psychického stavu (deprese, apatie, agresivita, atd.)

18 Migréna Nejznámější primární bolest hlavy Výskyt v Evropě asi 18% u žen a 5% u mužů Přichází v pubertě, ale vyskytuje se i v dětském věku Opakující se záchvatovité onemocnění Záchvat předcházen varovnými příznaky Podrážděnost či přecitlivělost Pokud záchvat trvá déle než tři dny = status migrenosus Rodinný výskyt (genetická predispozice) Některé migrény souvislost se stresem, alergiemi nebo s menstruačním cyklem

19 Migréna Příznaky Jednostranné chronické (opakující se) bolesti Doprovázeny nutkáním ke zvracení (nauzea) až zvracením Přecitlivělostí na hluk (fonofobie) a světlo (fotofobie) Dočasná jednostranná snížená citlivost Jednostranné mravenčení Zrakové (jiskření, záblesky, výpadky zrakového pole) Motorické (jednostranná částečná ztráta hybnosti hemiparéza Jednostranná úplná ztráta hybnosti-hemiplegie Poruchy řeči, okohybné poruchy

20 Cévní mozková příhoda CMP je akutní onemocnění Způsobena přerušením krevního zásobení některé z části mozku Z 80% na základě trombu (či embolu), který cévu ucpe Krvácení do mozku prasknutím oslabené cévy Uzdravení pacienta záleží na míře poškození mozku, prodlevou v léčbě a následnou péčí a rehabilitaci Je častou příčinou úmrtí úmrtnost 20% během prvního měsíce od CMP

21 Cévní mozková příhoda Rizikové faktory Zvyšuje se s věkem Rodinné dispozice a pohlaví U mužů je vyšší riziko bez ohledu věku muži : ženy = 1,5 : 1 Vysoký krevní tlak (hypertenze) Sklony k ateroskleróze Kouření

22 Cévní mozková příhoda Příznaky Vypadá jako by byl mimo sebe Zmatený Povislý koutek a jazyk k jedné straně úst Mohou mu samovolně vytékat povislým koutkem sliny z úst Porucha řeči Nevidí na jedno oko Nebude moci hýbat jednou polovinou těla Může být úplně nehybný a hýbat jen očima (nebo jedním okem) Parézy (ochrnutí, částečná ztráta hybnosti) Plegie (úplné ochrnutí, obrna, úplná ztráta hybnosti)

23 Delirium Duševní onemocnění Poruchy vnímání (iluze a halucinace) Poruchy myšlení (bludy a nesouvislost) Poruchy emotivity (zvýšené nebo snížené projevy emocí, až apatie) Poruchy chování (neklid, strnulost) Delirantní stavy se mohou objevit i u zhruba 85% pacientů v konečných stádiích zejména nádorových onemocnění, tzv. Terminal delirium (terminální = konečný)

24 Delirium Příznaky Nastupují a odeznívají velmi rychle Kvalitativní porucha vědomí Ztráta paměti (amnézie) - úplná nebo částečná Dezorientace (neví, kdo jsou, kdo je okolo nich), místem, časem a prostorem Poruchy řeči i ve smyslu její ztráty (afázie) Halucinace (falešné vjemy) Celkový neklid v myšlení i v pohybu (psychomotorický) vedoucí i k agresivnímu chování Bludy nevyvratitelného a úporného přesvědčení

25 Delirium Zvláštní formy deliria Delirium tremens (= třesoucí se) Těžká zmatenost Halucinace, bludy Motorický neklid Nespavostí Široké zornice Silné pocení, třes Zejména během odvykacích kúr při tzv. Abstinenčním syndromu (alkohol, drogy)

26 Delirium Sundown syndrome (syndrom soumraku) Na geriatrických odděleních u osob s vážným poškozením mozku a mnohočetnými chorobami Po setmění plně vyvine delirantní stav, který po východu slunce opět ustává

27 Dětská mozková obrna DMO je termín, jenž představuje skupinu chronických onemocnění Charakteristické poruchou centrální kontroly hybnosti Postihuje pouze mozek

28 Dětská mozková obrna Rizikové faktory Často se rodí dolními končetinami napřed = poloha koncem pánevním Abnormální vývoj mozku způsoben i různými oběhovými nebo dýchacími potížemi dítěte během komplikovaného porodu Riziko také u dětí, které se narodily s viditelnými vývojovými vadami a vrozenými malformacemi - rozštěp páteře, malformace obličeje Nízká porodní hmotnost a nezralost (nedonošenost)

29 Dětská mozková obrna Příznaky Zpravidla objeví do třetího roku života Nenormální nebo zpožděný vývoj pohybových dovedností Obrázek 2 [online]. Dostupné z: toalbum/deti-s-dmo/dmo/dmo03.jpg.-.html

30 Fóbie a úzkostné poruchy Neurotické poruchy Patologické vyjádření pocitu úzkosti a strachu Patří mezi nejčastější duševní poruchy Ve vyspělých zemích postihují až ¼ populace Úzkost se stala symbolem 21. století

31 Agorafobie Strach z velkých prostor (z řeckého původu - strach z tržiště) Strach být v davu Na veřejných místech Úzkostný pocit z opuštění domova V nejtěžších případech je postižený uvázán na domácí prostředí Do společnosti je schopen se odebrat pouze v doprovodu blízké osoby

32 Sociální fóbie Strach z kontaktu s jinými lidmi Problémem například představování Telefonování Přijímání návštěv Mluvený projev na veřejnosti

33 Panická porucha Opakované záchvaty masivní úzkosti (paniky) Doprovázeny pocity dušnosti, Bolestí na hrudi a závratěmi Častý strach ze smrti či ze zešílení

34 Fóbie a úzkostné poruchy Specifická fóbie Strach z Akrofobie Výšek Aichmofobie Ostrých předmětů Ailurofobie Koček Androfobie Mužů Aquafobie Vody Bakteriofobie Bakterií Kynofobie Psů Gynofobie Žen Klaustrofobie Uzavřených prostorů Logofobie Slov Ofidofobie Hadů Fotofobie Světla Pyrofobie Ohně Troskaidefobie Čísla 13 Xenofobie Cizinců

35 Hypochondrie Úzkostné sebepozorování a strach z nemoci Navzdory, že je pacient opakovaně ujišťován lékařem o výborném fyzickém zdravotním stavu Postihuje asi 1% populace vyspělých zemí Postiženi jsou stejně často muži i ženy Pacient klade velký důraz na nejrůznější tělesné projevy Zveličuje malé pocity bolesti Tráví mnoho času sebepozorováním Nepřipouští si psychickou podstatu tohoto problému Vyžaduje další a náročnější vyšetření k odhalení jeho choroby

36 Koktavost Zabraňuje pacientovi v plynulé řeči Opakování první slabiky slova Méně často pak slova celého Jev je často taktéž doprovázen nejrůznějšími pohyby, jako například pohyby hlavou, křečovité sevření obličeje Patří mezi nejzávažnější poruchy řeči Vyskytuje se asi u 1% populace (v Čechách je však uváděno postižení až 4% populace)

37 Koktavost Koktaví lidé = balbutici Mají problém s plynulostí jejich řeči Nejsou mentálně postižení jedinci Problémy s integrací do společnosti Snížené sebevědomí, sebepodceňování a sebelítosti Problémy s hledáním zaměstnání a vytvářením přátelských svazků

38 Koktavost Lehčí forma - jedinec opakuje první hlásky ve slově (například s- s-s-strom) Střední forma - protahování první hlásky (například róóóózumím) Nejzávažnější forma - není téměř schopen komunikace, slovní projev bývá doprovázen těžkými tikovými poruchami (záškuby těla, končetin) i vegetativními projevy (zvýšené pocení, zčervenání, zvýšení krevního tlaku)

39 Koktavost Osobností trpících koktavostí Geniální fyzik Isaac Newton Tvůrce evoluční teorie Charlese Darwina Marilyn Monroe Samuel L. Jackson Bruce Willis Představitel Mr. Beana Rowan Atkinson

40 Koktavost Léčba Odborníci z řad foniatrů, logopedů a psychologů V nejtěžších případech i psychiatr či neurolog

41 Koktavost Důležitou roli v terapii hrají také rodiče, kteří by se měli držet několika pravidel: Koktavost není nemoc a nepřipusťme, aby si koktající dítě jako nemocné připadalo Zajistěte doma klidnější, méně uspěchaný životní styl Hovoříte-li s dítětem, mluvte pomaleji Nechte dítě dokončit jeho myšlenky Snažte se nemluvit za dítě a nepopohánějte ho v řeči Po dobu společného jídla vypněte televizi nebo rozhlas

42 Koktavost Důležitou roli v terapii hrají také rodiče, kteří by se měli držet několika pravidel: Věnujte dítěti více volného času, společně si čtěte, vyprávějte Dejte dítěti najevo, že vás zajímá, co říká Když něco vypráví, dívejte se mu do očí a poslouchejte, co vám říká Podporujte ho a povzbuzujte Dávejte mu dostatečně často najevo svou lásku a náklonnost Nedělejte z koktání svého dítěte problém" Nedovolte, aby se mu kdokoliv posmíval

43 Maniodepresivní psychóza Závažné duševní onemocnění Dochází k periodickým změnám nálady, vitality, psychických funkcí a celkového normálního fungování organismu Změny se střídají po tzv. Cyklech Trpí přibližně 1% dospělých lidí První známky onemocnění se mohou objevit už v období puberty nebo v období rané dospělosti

44 Maniodepresivní psychóza Manická fáze Období nepřiměřeně dobré nálady a markantně zvýšené aktivity Nemocný se cítí být naprosto nejsilnější ve všech směrech Neporazitelný a nedostižitelný Všechno kolem se mu zdá nesmírně jednoduché a snadné a neexistuje nic, co by se nedalo vyřešit Pakliže je někým přerušen, stoupne jeho podráždění a sebemenší podnět roznítí jeho agresivitu a člověk může jednat nepřiměřeně, zuřivě a nebezpečně

45 Maniodepresivní psychóza Manická fáze Může překypovat žoviálností, kdy vypráví různé vtipy, často s vulgárním nebo sexuálním podtextem i ve společensky nepřijatelných situacích Není schopen jakéhokoliv soustředění Často postrádá racionální myšlení i uvažování a má nadměrné sebevědomí Postrádá jakékoliv sociální zábrany Časté nadměrné utrácení I tzv. paranoiditu, která je typická neúnosnou vztahovačností, podezíravostí a chorobnými myšlenkami

46 Maniodepresivní psychóza Deprese Dalším obdobím, které je opakem manických stavů Stav charakteristický poklesem nálady Snížením energie a životní a psychické aktivity Pacient vypadá smutně, unaveně, ztrápeně a ustrašeně, což se projevuje v jejich mimice, gestikulaci či držení těla Často se vyhýbají společnosti Málomluvní a své pocity a myšlenky raději před světem skrývají Dochází k úplné rezignaci Ztratí jakýkoliv zájem, aktivitu a iniciativu Jakékoliv úkoly a překážky, které dříve pacient hravě zvládal, jsou teď pro něj nedosažitelné a nepřekonatelné

47 Maniodepresivní psychóza Deprese Nejsou schopni pociťovat radost Svět kolem vidí pouze v negativních barvách Ztrácí veškerý zájem o své koníčky, rodinu a přátele Cítí se neustále ospale Dochází i k poklesu vlastního sebevědomí a sebedůvěry a jakýkoliv neúspěch nebo selhání přičítají vlastní neschopnosti a nemožnosti Pocity bezcennosti, viny a výčitky svědomí Pohrává si s myšlenkou na sebevraždu Úbytek hmotnosti, poruchy spánku, ztráta sexuálního apetitu

48 Maniodepresivní psychóza Osoby trpící maniodepresivní psychózou se od sebe liší druhem období, kterým v dané době trpí i frekvenci, se kterou se jednotlivá období objevují U některých lidí se manické a depresivní období projevuje se stejnou frekvencí, u jiných se častěji projevují depresivní stavy a naopak Jednotlivá období mohou trvat dny, dokonce až roky

49 Roztroušená skleróza Onemocnění postihující centrální nervový systém Vzniká u mladých lidí mezi dvaceti až čtyřiceti lety života V ČR asi lidí trpících roztroušenou sklerózou Není známa její příčina Nebyl nalezen ani žádný lék Napadá bílou hmotu mozku Porušování a rozpad myelinové pochvy, která izoluje a obaluje nervová vlákna (axony) Myelin napomáhá přenášet nervové impulsy Šedá hmota, odpovědná za myšlení, paměť a vědomí, nebývá napadena

50 Roztroušená skleróza Příčina a rizikové faktory Autoimunitní onemocnění Imunitní systém napadá myelinové pochvy nervových vláken Pravděpodobně se podílí dosud neznámý virus Velká fyzická námaha Podchlazení Slunění a duševní stres Stav se často zhoršuje po porodu, během kojení a v těhotenství Dědičná dispozice Postihuje ženy téměř dvakrát častěji než muže

51 Roztroušená skleróza Příznaky a projevy Nemá specifické příznaky Snížení citlivosti a mravenčení v končetinách Celková koordinace pohybů a pohyblivost může být více či méně narušena Porucha vidění Zánět očního nervu bolest za okem, vidí rozmazaně nebo dvojitě Potíže s výslovností a plynulou řečí Chronická únava Často provázena depresí a nechutí do života

52 Roztroušená skleróza Zhodnocení pokročilosti roztroušené sklerózy 0 normální neurologický nález 1 mírné potíže, jen malé odchylky v neurologickém ná lezu 2 lehké potíže, minimální omezení, lehká slabost, lehké poruchy chůze a okohybné poruchy, neurologický nález malý 3 výraznější postižení, porušena hybnost a výkonnost, zachována pracovní schopnost 4 těžší postižení, omezena pracovní schopnost, normální způsob života možný, horší sexuální schopnosti

53 Roztroušená skleróza Zhodnocení pokročilosti roztroušené sklerózy 5 značné postižení, pracovní neschopnost, možná samostatná chůze na krátkou vzdálenost 6 pohyb s pomocí hole nebo berle, přesuny na krátké vzdálenosti, drobné domácí práce 7 hybnost až nemožná, závislost na invalidním vozíku, zachována základní soběstačnost 8 ležící, omezená soběstačnost, není schopen přesunů do invalidního vozíku 9 bezmocný, nesoběstačný 10 smrt

54 Roztroušená skleróza Obrázek 3 [online]. Dostupné z: /neurologie/edss-a-roztrousena-skleroza-mozkomisni-rskurtzkeho-skala-2.jpg

55 Roztroušená skleróza Obrázek 4 [online]. Dostupné z: medicina/neurologie/edss-a-roztrousena-sklerozamozkomisni-rs-kurtzkeho-skala.jpg

56 Otázky Jak se nazývá nejmírnější forma autismu? Aspergerův syndrom Jak se nazývají bludy a halucinace během odvykací kúry při abstinenčním syndromu? Delirium tremens Jak se nazývá strach z uzavřených prostorů? Klaustrofobie

57 Použité zdroje Nemoci. [online]. [cit ]. Dostupné z: Alzheimerova choroba. [online]. [cit ]. Dostupné z: Aspergerův syndrom. [online]. [cit ]. Dostupné z: Autismus. [online]. [cit ]. Dostupné z: Bolest hlavy. [online]. [cit ]. Dostupné z: Cévní mozková příhoda. [online]. [cit ]. Dostupné z: Delirium. [online]. [cit ]. Dostupné z: Demence. [online]. [cit ]. Dostupné z: Dětská mozková obrna. [online]. [cit ]. Dostupné z:

58 Použité zdroje Epilepsie. [online]. [cit ]. Dostupné z: Fóbie a úzkostné poruchy. [online]. [cit ]. Dostupné z: Hypochondrie. [online]. [cit ]. Dostupné z: Koktavost. [online]. [cit ]. Dostupné z: Lehká mozková dysfunkce. [online]. [cit ]. Dostupné z: Maniodepresivní psychóza. [online]. [cit ]. Dostupné z: Migréna. [online]. [cit ]. Dostupné z: Roztroušená skleróza. [online]. [cit ]. Dostupné z:

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Demence. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Demence. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Demence Alzheimerova choroba PaedDr. Mgr. Hana Čechová Alzheimerovy choroby a stařecké demence se obáváme víc, než srdečního infarktu. Není divu, neboť ztráta rozum znamená ztrátu vlastního JÁ. Jak se

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Zkráceně neurotické poruchy (toto je materiál pouze k vnitřní potřebě, neobsahuje korektní citace!, nešířit) Neurotické poruchy Úzkostné

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS ONEMOCNĚNÍ CNS značně různorodé příčiny: vrozené cévní infekční degenerativní poškození CNS má vážné následky

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

Oko a celková onemocnění

Oko a celková onemocnění Oko a celková onemocnění Myasthenia gravis Onemocnění postihující nervosvalový přenos (příčně pruhované svalstvo) Vytváří se protilátky proti acetylcholinovým receptorům na nervosvalové ploténce Tvorba

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH

DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH Mezi typické duševní poruchy patří: stresové poruchy, poruchy přizpůsobení, úzkostné poruchy, neurotické poruchy, obsesivně kompulzivní syndromy, deprese, manické stavy, bipolární

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci imunitního systému Označení materiálu:

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Alzheimerova choroba. Příčina a rizikové faktory Alzheimerovy choroby

Alzheimerova choroba. Příčina a rizikové faktory Alzheimerovy choroby Alzheimerova choroba Alzheimerova choroba je závažné onemocnění mozku postihující především starší osoby. Způsobuje nevratné změny vmozkových buňkách a úbytek mozkové hmoty. Varovným signálem bývá, že

Více

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava NERVOVÁ SOUSTAVA základní stavební jednotkou je. neuron Funkce.. řídí a koordinuje

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru)

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru) Otázka: Psychotické a pervazivně vývojové poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Sanguares PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY Podstatou je závažné a komplexní poškození psychiky jedince. Dětský

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal Úzkostné poruchy PSY 442 Speciální psychiatrie MUDr. Jan Roubal F40 F49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy F40 Fobické úzkostné poruchy F41 Jiné úzkostné poruchy F42 Obsedantně-kompulzivní

Více

Poruchy psychického vývoje

Poruchy psychického vývoje Poruchy psychického vývoje Vymezení Psychický vývoj - proces vzniku zákonitých změn psychických procesů v rámci diferenciace a integrace celé osobnosti Poruchy psychického vývoje = poruchy vývoje psychických

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Neúrazové urgentní stavy cukrovka, cévní

Více

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY strach (konkrétní) X úzkost (nemá určitý podnět) Separační úzkostná porucha v

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

ALZHEIMEROVA CHOROBA. Markéta Vojtová

ALZHEIMEROVA CHOROBA. Markéta Vojtová ALZHEIMEROVA CHOROBA Markéta Vojtová Co je to Alzheimerova choroba 1 Chronické progresivní onemocnění mozku degenerativní zánět neuronů naprostá závislost jedince na okolí 1907 Alois Alzheimer německý

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Jaké je vaše pohlaví?

Jaké je vaše pohlaví? Diplopie a kvalita života Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který se týká kvality života jedinců, kteří se ve svém životě setkali či stále potýkají s

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Vědomí, bezvědomí, kvalitativní a kvantitativní poruchy

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Vědomí, bezvědomí, kvalitativní a kvantitativní poruchy Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci nebo je možné s ním pracovat v jejím průběhu. Popisuje poruchy vědomí, příčiny těchto poruch a první pomoc u bezvědomí. Autor Jazyk (Autor) Čeština

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006 Epilepsie Silvia Čillíková FEL ČVUT 9th May 2006 Úvod Epilepsie (zkr. epi) je skupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru Je to relativně běžné onemocnění,

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vágnerová, Marie Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha : Portál, 2004. 872 s. ISBN 80 7178 802 3 159.97 * 616.89-008

Více

Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou

Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou poruchu dle DSM-IV Příloha č. 3: Komunikační sešit Příloha

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Seminář o duševním zdraví pro střední zdravotnické školy 2015

Seminář o duševním zdraví pro střední zdravotnické školy 2015 Seminář o duševním zdraví pro střední zdravotnické školy 2015 Kvíz.aneb vše, co jste si přáli vědět, ale báli jste se zeptat? Interaktivní hra Jen tak pro představu Jak je člověku v akutní fázi onemocnění

Více

Hypotermie u akutního iktu (studie eurhyp-1)

Hypotermie u akutního iktu (studie eurhyp-1) Hypotermie u akutního iktu (studie eurhyp-1) Autor: Markéta Římská, Školitel: MUDr. Mgr. Radim Líčeník, Ph.D. Výskyt Iktus neboli mozková mrtvice se řadí na druhé až třetí místo příčin smrti ve vyspělých

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně NEUROPSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PARKINSONOVY NEMOCI KOGNITIVNÍ PORUCHY A DEMENCE XIII 13.-14.10.201614.10.2016 Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně Parkinsonova nemoc základní

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Šok. Protišoková opatření Označení materiálu:

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13060ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE 1. Afektivní poruchy 2. Schizofrenie a poruchy s bludy 3. Neurotické poruchy 4. Poruchy osobnosti 5. Mentální retardace 6. Organicky podmíněné duševní poruchy AFEKTIVNÍ PORUCHY

Více

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy Poruchy nálady Hippokrates (400 př.n.l.) použil termín mánie a melancholie Kahlbaum cyklothymie 1882 Kraepelin maniodepresivita 1899: periodický

Více

Klinický obraz. (Příznaky Huntingtonovy choroby)

Klinický obraz. (Příznaky Huntingtonovy choroby) Klinický obraz (Příznaky Huntingtonovy choroby) Počáteční příznaky HCH mohou být jak neurologické (motorické, hybné), tak psychické (psychiatrické a kognitivní). U jednoho pacienta mohou převládat symptomy

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: (téma: Změny biolog., psych., soc.)

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: (téma: Změny biolog., psych., soc.) ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_04 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 8.A Datum: 3.10.2012

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc Neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V patofyziologickém obraze

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Zdravý životní styl režim dne, odpočinek, přírodní lékárna

Zdravý životní styl režim dne, odpočinek, přírodní lékárna Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 Zdravý životní styl režim dne, odpočinek, přírodní lékárna Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.21 Vzdělávací

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

444/2008 Sb. VYHLÁŠKA

444/2008 Sb. VYHLÁŠKA 444/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. prosince 2008 o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví

Více

DUŠEVNÍ PORUCHY A NEMOCI - úvod

DUŠEVNÍ PORUCHY A NEMOCI - úvod Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Palackého 524 769 01 Holešov www.gymhol.cz DUŠEVNÍ PORUCHY A NEMOCI - úvod Název projektu Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity Označení DUM Název školy Autor

Více