Bezpečnostně právní akademie Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostně právní akademie Brno"

Transkript

1 Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci nervové soustavy Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HRO53 Datum vytvoření: Ročník: třetí Vzdělávací oblast: Biologie člověka Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o., střední škola

2 Anotace Žáci se seznámí s nemocemi nervové soustavy, s jejich projevy a komplikacemi

3 Metodické pokyny PPP je doplněna o fotky a obrázky typických projevů postižení a slouží jako shrnutí probraného tématu Nervová soustava

4 Alzheimerova choroba Závažné onemocnění mozku, především starší osoby Nevratné změny v mozkových buňkách a úbytek mozkové hmoty Varovným signálem bývá, že člověk začne trpět neobvyklou ztrátou paměti, chová se zmateně až agresivně a je schopen zabloudit i ve vlastním domě

5 Alzheimerova choroba Příčina a rizikové faktory Komplikovaná shoda faktorů s určitým viníkem, který nemoc spustí Vir, vliv vnějšího prostředí či porucha imunity Rizikovým faktorem je vysoký věk Z neznámého důvodu se začnou mozkové buňky poškozovat po 65. Roce u každého dvacátého Po 80. Roce u každého pátého člověka! V ČR přibližně postižených Ženy onemocní mnohem častěji než muži Viny jsou nejspíše hormony nebo obecně průměrná delší délka života

6 Alzheimerova choroba Příčina a rizikové faktory Úbytek acetylcholinu Látka potřebná pro vedení nervových vzruchů Buňky ztrácí schopnost výměny informací To vede k velkému narušení mozkových funkcí až k tzv. Demenci Roli sehrává dědičnost Odolnější trénovaný mozek Když nemoc postihne inteligentního člověka, probíhá rychleji a zákeřněji Otřesy a rány hlavy mohou přispívat ke vzniku U boxerů se choroba objevuje i ve středních letech

7 Alzheimerova choroba Příznaky a projevy Začíná pomalu a nenápadně Starší osoba neustále něco hledá Hledané věci se objevují na podivných místech. Babi, proč máš klíče v troubě? Člověk si pamatuje věci z dávné minulosti a rád o nich hovoří stále dokola Nedokáže říct, co měl k obědu nebo co dnes dělal Těžké poruchy paměti by měly být prvním varováním dovést vašeho blízkého k lékaři! Potíže s řečí Problémy pojmenovávat věci, používá k tomu opisy

8 Alzheimerova choroba Příznaky a projevy Řeč strohá a věty nedávají smysl Poruchy časové i místní orientace Změna osobnosti a chování Nebaví dříve oblíbené činnosti, může být agresivní, sobecký a nevrlý V pokročilém stádiu halucinace a různé bludy Obviňuje blízké i cizí osoby ze spiknutí, krádeží a lží V konečném stádiu problémy s chůzí, s jídlem i udržením moči Opakuje jen několik slov nebo přestává mluvit úplně Naprosto odkázán na druhé osoby Léčba Alzheimerova choroba je zatím nevyléčitelná

9 Autismus Závažné postižení dětského mentálního vývoje Název autismus pochází z řeckého autos, což znamená sám nebo já Dítě má problémy s vývojem řeči, nedokáže správně reagovat na přijímané informace, není schopno vytvářet normální lidské vztahy a projevuje se stereotypními vzorci chování Nevyléčitelný V ČR uvádí případů autismu na narozených dětí Narození 200 dětí s autismem ročně

10 Autismus Příčina a rizikové faktory Neznámá Genetické faktory, mozková poškození, infekční onemocnění, chemické procesy v mozku nebo nedostatečné propojení mozkových center Kombinaci několika faktorů Vyskytuje se u chlapců čtyřikrát častěji než u dívek

11 Autismus Příznaky Děti nemají zájem o druhé osoby Nenavazují oční kontakt Reagují pasivně na citové projevy Dávají přednost předmětům před obličeji Komunikují jen minimálně a nehledají útěchu u svých rodičů Dávají přednost samotě před společností Řeč opožděná nebo dokonce zůstanou němí

12 Autismus Příznaky Může se objevit i tzv. Echolálie, kdy jedinec opakuje vše, co slyší Většina se raději domlouvá posunky, malováním obrázků nebo psaním vzkazů Mnozí nedokážou ovládat svoje chování Náchylní ke slovním výbuchům a sebezraňujícímu chování Vyznačují se neměnnými rutinami Mohou se kývat, neustále pohybovat rukama nebo nohama, dokola zapínat a vypínat světla nebo strávit hodiny seřazováním autíček Běda pokud by jim někdo na systém autíček šáhnul a chtěl si s nimi hrát

13 Autismus Světová zdravotnická organizace WHO rozděluje autistické poruchy do 3 kategorií Autismus Atypický autismus některé oblasti vývoje nejsou tolik narušeny jako u dětí s klasickým autismem, může to být lepší sociální či komunikační dovednosti nebo absence stereotypních zájmů Aspergův syndrom má hodně společných znaků s autismem, ale jedinci mají obvykle méně potíží s řečí a nemívají mentální opoždění

14 Aspergerův syndrom Druhem autismu Výskyt syndromu / dětí věku 7 16 let

15 Aspergerův syndrom Příznaky a projevy Mnoho společných znaků s autismem Nemocní nemají poruchy řeči V některých případech řečově nadaní a nadprůměrní Chybí abstraktní myšlení Inteligence je normální až nadprůměrná Pohybová neobratnost a podivínské chování Poměrně společenští, nerozumí však mimoverbálnímu projevu (řeči těla, tónu hlasu) Vyžívají se v rutině Každý den své rituály

16 Aspergerův syndrom Příznaky a projevy Stejný rozvrh dne Mohou vyžadovat stejnou cestu do školy či práce Jakákoli neočekávaná změna může mít katastrofické následky a vyvolat rozhořčení, úzkost, depresivní náladu či jinou neobvyklou reakci Obrázek 1 [online]. Dostupné z: 00/000/491/thumb/Einstein.jpg

17 Bolesti hlavy Příznakem mnohých často i systémových (celotělových) onemocnění Obtěžují pacienta, ale způsobují také změny psychického stavu (deprese, apatie, agresivita, atd.)

18 Migréna Nejznámější primární bolest hlavy Výskyt v Evropě asi 18% u žen a 5% u mužů Přichází v pubertě, ale vyskytuje se i v dětském věku Opakující se záchvatovité onemocnění Záchvat předcházen varovnými příznaky Podrážděnost či přecitlivělost Pokud záchvat trvá déle než tři dny = status migrenosus Rodinný výskyt (genetická predispozice) Některé migrény souvislost se stresem, alergiemi nebo s menstruačním cyklem

19 Migréna Příznaky Jednostranné chronické (opakující se) bolesti Doprovázeny nutkáním ke zvracení (nauzea) až zvracením Přecitlivělostí na hluk (fonofobie) a světlo (fotofobie) Dočasná jednostranná snížená citlivost Jednostranné mravenčení Zrakové (jiskření, záblesky, výpadky zrakového pole) Motorické (jednostranná částečná ztráta hybnosti hemiparéza Jednostranná úplná ztráta hybnosti-hemiplegie Poruchy řeči, okohybné poruchy

20 Cévní mozková příhoda CMP je akutní onemocnění Způsobena přerušením krevního zásobení některé z části mozku Z 80% na základě trombu (či embolu), který cévu ucpe Krvácení do mozku prasknutím oslabené cévy Uzdravení pacienta záleží na míře poškození mozku, prodlevou v léčbě a následnou péčí a rehabilitaci Je častou příčinou úmrtí úmrtnost 20% během prvního měsíce od CMP

21 Cévní mozková příhoda Rizikové faktory Zvyšuje se s věkem Rodinné dispozice a pohlaví U mužů je vyšší riziko bez ohledu věku muži : ženy = 1,5 : 1 Vysoký krevní tlak (hypertenze) Sklony k ateroskleróze Kouření

22 Cévní mozková příhoda Příznaky Vypadá jako by byl mimo sebe Zmatený Povislý koutek a jazyk k jedné straně úst Mohou mu samovolně vytékat povislým koutkem sliny z úst Porucha řeči Nevidí na jedno oko Nebude moci hýbat jednou polovinou těla Může být úplně nehybný a hýbat jen očima (nebo jedním okem) Parézy (ochrnutí, částečná ztráta hybnosti) Plegie (úplné ochrnutí, obrna, úplná ztráta hybnosti)

23 Delirium Duševní onemocnění Poruchy vnímání (iluze a halucinace) Poruchy myšlení (bludy a nesouvislost) Poruchy emotivity (zvýšené nebo snížené projevy emocí, až apatie) Poruchy chování (neklid, strnulost) Delirantní stavy se mohou objevit i u zhruba 85% pacientů v konečných stádiích zejména nádorových onemocnění, tzv. Terminal delirium (terminální = konečný)

24 Delirium Příznaky Nastupují a odeznívají velmi rychle Kvalitativní porucha vědomí Ztráta paměti (amnézie) - úplná nebo částečná Dezorientace (neví, kdo jsou, kdo je okolo nich), místem, časem a prostorem Poruchy řeči i ve smyslu její ztráty (afázie) Halucinace (falešné vjemy) Celkový neklid v myšlení i v pohybu (psychomotorický) vedoucí i k agresivnímu chování Bludy nevyvratitelného a úporného přesvědčení

25 Delirium Zvláštní formy deliria Delirium tremens (= třesoucí se) Těžká zmatenost Halucinace, bludy Motorický neklid Nespavostí Široké zornice Silné pocení, třes Zejména během odvykacích kúr při tzv. Abstinenčním syndromu (alkohol, drogy)

26 Delirium Sundown syndrome (syndrom soumraku) Na geriatrických odděleních u osob s vážným poškozením mozku a mnohočetnými chorobami Po setmění plně vyvine delirantní stav, který po východu slunce opět ustává

27 Dětská mozková obrna DMO je termín, jenž představuje skupinu chronických onemocnění Charakteristické poruchou centrální kontroly hybnosti Postihuje pouze mozek

28 Dětská mozková obrna Rizikové faktory Často se rodí dolními končetinami napřed = poloha koncem pánevním Abnormální vývoj mozku způsoben i různými oběhovými nebo dýchacími potížemi dítěte během komplikovaného porodu Riziko také u dětí, které se narodily s viditelnými vývojovými vadami a vrozenými malformacemi - rozštěp páteře, malformace obličeje Nízká porodní hmotnost a nezralost (nedonošenost)

29 Dětská mozková obrna Příznaky Zpravidla objeví do třetího roku života Nenormální nebo zpožděný vývoj pohybových dovedností Obrázek 2 [online]. Dostupné z: toalbum/deti-s-dmo/dmo/dmo03.jpg.-.html

30 Fóbie a úzkostné poruchy Neurotické poruchy Patologické vyjádření pocitu úzkosti a strachu Patří mezi nejčastější duševní poruchy Ve vyspělých zemích postihují až ¼ populace Úzkost se stala symbolem 21. století

31 Agorafobie Strach z velkých prostor (z řeckého původu - strach z tržiště) Strach být v davu Na veřejných místech Úzkostný pocit z opuštění domova V nejtěžších případech je postižený uvázán na domácí prostředí Do společnosti je schopen se odebrat pouze v doprovodu blízké osoby

32 Sociální fóbie Strach z kontaktu s jinými lidmi Problémem například představování Telefonování Přijímání návštěv Mluvený projev na veřejnosti

33 Panická porucha Opakované záchvaty masivní úzkosti (paniky) Doprovázeny pocity dušnosti, Bolestí na hrudi a závratěmi Častý strach ze smrti či ze zešílení

34 Fóbie a úzkostné poruchy Specifická fóbie Strach z Akrofobie Výšek Aichmofobie Ostrých předmětů Ailurofobie Koček Androfobie Mužů Aquafobie Vody Bakteriofobie Bakterií Kynofobie Psů Gynofobie Žen Klaustrofobie Uzavřených prostorů Logofobie Slov Ofidofobie Hadů Fotofobie Světla Pyrofobie Ohně Troskaidefobie Čísla 13 Xenofobie Cizinců

35 Hypochondrie Úzkostné sebepozorování a strach z nemoci Navzdory, že je pacient opakovaně ujišťován lékařem o výborném fyzickém zdravotním stavu Postihuje asi 1% populace vyspělých zemí Postiženi jsou stejně často muži i ženy Pacient klade velký důraz na nejrůznější tělesné projevy Zveličuje malé pocity bolesti Tráví mnoho času sebepozorováním Nepřipouští si psychickou podstatu tohoto problému Vyžaduje další a náročnější vyšetření k odhalení jeho choroby

36 Koktavost Zabraňuje pacientovi v plynulé řeči Opakování první slabiky slova Méně často pak slova celého Jev je často taktéž doprovázen nejrůznějšími pohyby, jako například pohyby hlavou, křečovité sevření obličeje Patří mezi nejzávažnější poruchy řeči Vyskytuje se asi u 1% populace (v Čechách je však uváděno postižení až 4% populace)

37 Koktavost Koktaví lidé = balbutici Mají problém s plynulostí jejich řeči Nejsou mentálně postižení jedinci Problémy s integrací do společnosti Snížené sebevědomí, sebepodceňování a sebelítosti Problémy s hledáním zaměstnání a vytvářením přátelských svazků

38 Koktavost Lehčí forma - jedinec opakuje první hlásky ve slově (například s- s-s-strom) Střední forma - protahování první hlásky (například róóóózumím) Nejzávažnější forma - není téměř schopen komunikace, slovní projev bývá doprovázen těžkými tikovými poruchami (záškuby těla, končetin) i vegetativními projevy (zvýšené pocení, zčervenání, zvýšení krevního tlaku)

39 Koktavost Osobností trpících koktavostí Geniální fyzik Isaac Newton Tvůrce evoluční teorie Charlese Darwina Marilyn Monroe Samuel L. Jackson Bruce Willis Představitel Mr. Beana Rowan Atkinson

40 Koktavost Léčba Odborníci z řad foniatrů, logopedů a psychologů V nejtěžších případech i psychiatr či neurolog

41 Koktavost Důležitou roli v terapii hrají také rodiče, kteří by se měli držet několika pravidel: Koktavost není nemoc a nepřipusťme, aby si koktající dítě jako nemocné připadalo Zajistěte doma klidnější, méně uspěchaný životní styl Hovoříte-li s dítětem, mluvte pomaleji Nechte dítě dokončit jeho myšlenky Snažte se nemluvit za dítě a nepopohánějte ho v řeči Po dobu společného jídla vypněte televizi nebo rozhlas

42 Koktavost Důležitou roli v terapii hrají také rodiče, kteří by se měli držet několika pravidel: Věnujte dítěti více volného času, společně si čtěte, vyprávějte Dejte dítěti najevo, že vás zajímá, co říká Když něco vypráví, dívejte se mu do očí a poslouchejte, co vám říká Podporujte ho a povzbuzujte Dávejte mu dostatečně často najevo svou lásku a náklonnost Nedělejte z koktání svého dítěte problém" Nedovolte, aby se mu kdokoliv posmíval

43 Maniodepresivní psychóza Závažné duševní onemocnění Dochází k periodickým změnám nálady, vitality, psychických funkcí a celkového normálního fungování organismu Změny se střídají po tzv. Cyklech Trpí přibližně 1% dospělých lidí První známky onemocnění se mohou objevit už v období puberty nebo v období rané dospělosti

44 Maniodepresivní psychóza Manická fáze Období nepřiměřeně dobré nálady a markantně zvýšené aktivity Nemocný se cítí být naprosto nejsilnější ve všech směrech Neporazitelný a nedostižitelný Všechno kolem se mu zdá nesmírně jednoduché a snadné a neexistuje nic, co by se nedalo vyřešit Pakliže je někým přerušen, stoupne jeho podráždění a sebemenší podnět roznítí jeho agresivitu a člověk může jednat nepřiměřeně, zuřivě a nebezpečně

45 Maniodepresivní psychóza Manická fáze Může překypovat žoviálností, kdy vypráví různé vtipy, často s vulgárním nebo sexuálním podtextem i ve společensky nepřijatelných situacích Není schopen jakéhokoliv soustředění Často postrádá racionální myšlení i uvažování a má nadměrné sebevědomí Postrádá jakékoliv sociální zábrany Časté nadměrné utrácení I tzv. paranoiditu, která je typická neúnosnou vztahovačností, podezíravostí a chorobnými myšlenkami

46 Maniodepresivní psychóza Deprese Dalším obdobím, které je opakem manických stavů Stav charakteristický poklesem nálady Snížením energie a životní a psychické aktivity Pacient vypadá smutně, unaveně, ztrápeně a ustrašeně, což se projevuje v jejich mimice, gestikulaci či držení těla Často se vyhýbají společnosti Málomluvní a své pocity a myšlenky raději před světem skrývají Dochází k úplné rezignaci Ztratí jakýkoliv zájem, aktivitu a iniciativu Jakékoliv úkoly a překážky, které dříve pacient hravě zvládal, jsou teď pro něj nedosažitelné a nepřekonatelné

47 Maniodepresivní psychóza Deprese Nejsou schopni pociťovat radost Svět kolem vidí pouze v negativních barvách Ztrácí veškerý zájem o své koníčky, rodinu a přátele Cítí se neustále ospale Dochází i k poklesu vlastního sebevědomí a sebedůvěry a jakýkoliv neúspěch nebo selhání přičítají vlastní neschopnosti a nemožnosti Pocity bezcennosti, viny a výčitky svědomí Pohrává si s myšlenkou na sebevraždu Úbytek hmotnosti, poruchy spánku, ztráta sexuálního apetitu

48 Maniodepresivní psychóza Osoby trpící maniodepresivní psychózou se od sebe liší druhem období, kterým v dané době trpí i frekvenci, se kterou se jednotlivá období objevují U některých lidí se manické a depresivní období projevuje se stejnou frekvencí, u jiných se častěji projevují depresivní stavy a naopak Jednotlivá období mohou trvat dny, dokonce až roky

49 Roztroušená skleróza Onemocnění postihující centrální nervový systém Vzniká u mladých lidí mezi dvaceti až čtyřiceti lety života V ČR asi lidí trpících roztroušenou sklerózou Není známa její příčina Nebyl nalezen ani žádný lék Napadá bílou hmotu mozku Porušování a rozpad myelinové pochvy, která izoluje a obaluje nervová vlákna (axony) Myelin napomáhá přenášet nervové impulsy Šedá hmota, odpovědná za myšlení, paměť a vědomí, nebývá napadena

50 Roztroušená skleróza Příčina a rizikové faktory Autoimunitní onemocnění Imunitní systém napadá myelinové pochvy nervových vláken Pravděpodobně se podílí dosud neznámý virus Velká fyzická námaha Podchlazení Slunění a duševní stres Stav se často zhoršuje po porodu, během kojení a v těhotenství Dědičná dispozice Postihuje ženy téměř dvakrát častěji než muže

51 Roztroušená skleróza Příznaky a projevy Nemá specifické příznaky Snížení citlivosti a mravenčení v končetinách Celková koordinace pohybů a pohyblivost může být více či méně narušena Porucha vidění Zánět očního nervu bolest za okem, vidí rozmazaně nebo dvojitě Potíže s výslovností a plynulou řečí Chronická únava Často provázena depresí a nechutí do života

52 Roztroušená skleróza Zhodnocení pokročilosti roztroušené sklerózy 0 normální neurologický nález 1 mírné potíže, jen malé odchylky v neurologickém ná lezu 2 lehké potíže, minimální omezení, lehká slabost, lehké poruchy chůze a okohybné poruchy, neurologický nález malý 3 výraznější postižení, porušena hybnost a výkonnost, zachována pracovní schopnost 4 těžší postižení, omezena pracovní schopnost, normální způsob života možný, horší sexuální schopnosti

53 Roztroušená skleróza Zhodnocení pokročilosti roztroušené sklerózy 5 značné postižení, pracovní neschopnost, možná samostatná chůze na krátkou vzdálenost 6 pohyb s pomocí hole nebo berle, přesuny na krátké vzdálenosti, drobné domácí práce 7 hybnost až nemožná, závislost na invalidním vozíku, zachována základní soběstačnost 8 ležící, omezená soběstačnost, není schopen přesunů do invalidního vozíku 9 bezmocný, nesoběstačný 10 smrt

54 Roztroušená skleróza Obrázek 3 [online]. Dostupné z: /neurologie/edss-a-roztrousena-skleroza-mozkomisni-rskurtzkeho-skala-2.jpg

55 Roztroušená skleróza Obrázek 4 [online]. Dostupné z: medicina/neurologie/edss-a-roztrousena-sklerozamozkomisni-rs-kurtzkeho-skala.jpg

56 Otázky Jak se nazývá nejmírnější forma autismu? Aspergerův syndrom Jak se nazývají bludy a halucinace během odvykací kúry při abstinenčním syndromu? Delirium tremens Jak se nazývá strach z uzavřených prostorů? Klaustrofobie

57 Použité zdroje Nemoci. [online]. [cit ]. Dostupné z: Alzheimerova choroba. [online]. [cit ]. Dostupné z: Aspergerův syndrom. [online]. [cit ]. Dostupné z: Autismus. [online]. [cit ]. Dostupné z: Bolest hlavy. [online]. [cit ]. Dostupné z: Cévní mozková příhoda. [online]. [cit ]. Dostupné z: Delirium. [online]. [cit ]. Dostupné z: Demence. [online]. [cit ]. Dostupné z: Dětská mozková obrna. [online]. [cit ]. Dostupné z:

58 Použité zdroje Epilepsie. [online]. [cit ]. Dostupné z: Fóbie a úzkostné poruchy. [online]. [cit ]. Dostupné z: Hypochondrie. [online]. [cit ]. Dostupné z: Koktavost. [online]. [cit ]. Dostupné z: Lehká mozková dysfunkce. [online]. [cit ]. Dostupné z: Maniodepresivní psychóza. [online]. [cit ]. Dostupné z: Migréna. [online]. [cit ]. Dostupné z: Roztroušená skleróza. [online]. [cit ]. Dostupné z:

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Komunikace u dětí s autismem Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce : Autor práce : PhDr. Mgr. Lucie Procházková Markéta

Více

Sociální a školní práce s problémovými dětmi

Sociální a školní práce s problémovými dětmi Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Sociální a školní práce s problémovými dětmi Sociální Práce Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Ladislava Marešová Vypracovala: Lucie

Více

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence V ÝUKOVÝ TEXT Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence Úvod Zrychlení životního tempa, celospolečenský tlak na intenzivní výkon, velká urbanizace, rostoucí nezaměstnanost a anonymita představují

Více

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová. Depresivní porucha

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová. Depresivní porucha Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová Depresivní porucha a jak ji překonat Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová Depresivní porucha a jak ji překonat Ján Praško, Barbora Buliková,

Více

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško,

Více

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško,

Více

Ve výzkumné části práce je formou přehledných tabulek a grafů zpracován výsledek výzkumu.

Ve výzkumné části práce je formou přehledných tabulek a grafů zpracován výsledek výzkumu. Úvod ÚVOD Měli bychom si být vědomi nebezpečí, kterým nás všechny ohrožuje stres, i nutnosti něco s tím dělat. Náklady a výdaje na nezodpovědnost v řešení této otázky jsou děsivé. J. Knowles Těžké životní

Více

SEBEPOJETÍ U VOZÍČKÁŘŮ S VROZENÝM NEBO ZÍSKANÝM HENDIKEPEM

SEBEPOJETÍ U VOZÍČKÁŘŮ S VROZENÝM NEBO ZÍSKANÝM HENDIKEPEM Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie SEBEPOJETÍ U VOZÍČKÁŘŮ S VROZENÝM NEBO ZÍSKANÝM HENDIKEPEM SELF-CONCEPT OF WHEELCHAIR USERS WITH CONGENITAL OR ACQUIRED HANDICAP

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Kateřina Lišková a kolektiv. Neurorehabilitace. jak se zorientovat? Příručka pro osoby se získaným poškozením mozku a jejich rodiny

Kateřina Lišková a kolektiv. Neurorehabilitace. jak se zorientovat? Příručka pro osoby se získaným poškozením mozku a jejich rodiny Kateřina Lišková a kolektiv Neurorehabilitace jak se zorientovat? Příručka pro osoby se získaným poškozením mozku a jejich rodiny Poděkování: Vřelé poděkování za odbornou podporu a kritické oko patří paní

Více

Diagnostika narušené komunikační schopnosti

Diagnostika narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Diagnostika narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Barbora Bočková, Ph.D. Vypracovala:

Více

Metodika pro pedagogy základních škol

Metodika pro pedagogy základních škol Metodika pro pedagogy základních škol Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obsah Potřeby žáků

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Současné možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte

Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte Západočeská univerzita v Plzni Fakulta Pedagogická Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte Bakalářská práce Plzeň, 2012 Lucie Plačková Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

Otázky a odpovědi. Odpovědi na otázky týkající se výzkumu mozku. Zjistěte, jak výzkum rozšiřuje naše poznatky o mozku ve zdraví i v nemoci.

Otázky a odpovědi. Odpovědi na otázky týkající se výzkumu mozku. Zjistěte, jak výzkum rozšiřuje naše poznatky o mozku ve zdraví i v nemoci. Odpovědi na otázky týkající se výzkumu mozku Otázky a odpovědi Zjistěte, jak výzkum rozšiřuje naše poznatky o mozku ve zdraví i v nemoci. Získejte poznatky z odpovědí na běžně pokládané otázky týkající

Více

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků konference nedašov 2011 Sborník příspěvků KONFERENCE NEDAŠOV 2011 Zdravotní a sociální služby poskytované seniorům v pobytových zařízeních Sborník příspěvků Michaela Lutišanová [ed.] Praha 2011 Konference

Více

kapitoly ze speciální pedagogiky

kapitoly ze speciální pedagogiky kapitoly ze speciální pedagogiky PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Diagnostická kritéria

Diagnostická kritéria AUTISMUS ZNÁMÁ NEZNÁMÁ Pavel Mühlpachr Od prvního popsání autismu uběhlo přes 50 let. Pro svět není autismus novinkou. Výzkum autismu se ubíral různými směry, publikovala se různá vysvětlení přičiň, vyzkoušeny

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

POMOCNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM; ZÁŘÍ 2007 Z PŘEDMĚTŮ: PSYCHOLOGIE

POMOCNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM; ZÁŘÍ 2007 Z PŘEDMĚTŮ: PSYCHOLOGIE POMOCNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM; ZÁŘÍ 2007 Z PŘEDMĚTŮ: PSYCHOLOGIE strana 1 z 143 takže opět se jedná o jakýsi kompilát z níže uvedené literatury...naprosto nekorektně neuvedené přímé

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

Vybrané kapitoly z psychopatologie

Vybrané kapitoly z psychopatologie UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE Vybrané kapitoly z psychopatologie Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Romana Charvátová

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

Metodická příručka. Specifické problémy dnešních dětí ve společenských vztazích a v komunikaci

Metodická příručka. Specifické problémy dnešních dětí ve společenských vztazích a v komunikaci Metodická příručka Specifické problémy dnešních dětí ve společenských vztazích a v komunikaci Uvedení do základní orientace v oblasti speciální pedagogiky - nástin vhodných pedagogických přístupů ke specifickým

Více

CZ.1.07/1.3.46/01.0021

CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. Mgr. Monika Pelcáková 1 Školaza

Více

Vývojová psychologie pro sociální práci

Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s: Autoři: PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA 1,2 RNDr. Hana Kuželová

Více

04/2012. Informační manuál EDA asistence. Bezpečný život, o.p.s. 03/2012

04/2012. Informační manuál EDA asistence. Bezpečný život, o.p.s. 03/2012 04/2012 Informační manuál EDA asistence 1 IČO: 241 63 597 se sídlem U Hellady 4, Praha 4 Michle, 140 00 tel.: 246 089 200, fax: 246 089 210, bezplatná linka: 800 880 920 info@bezpecnyzivot.eu, www.bezpecnyzivot.eu

Více