Bezpečnostně právní akademie Brno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostně právní akademie Brno"

Transkript

1 Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci nervové soustavy Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HRO53 Datum vytvoření: Ročník: třetí Vzdělávací oblast: Biologie člověka Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o., střední škola

2 Anotace Žáci se seznámí s nemocemi nervové soustavy, s jejich projevy a komplikacemi

3 Metodické pokyny PPP je doplněna o fotky a obrázky typických projevů postižení a slouží jako shrnutí probraného tématu Nervová soustava

4 Alzheimerova choroba Závažné onemocnění mozku, především starší osoby Nevratné změny v mozkových buňkách a úbytek mozkové hmoty Varovným signálem bývá, že člověk začne trpět neobvyklou ztrátou paměti, chová se zmateně až agresivně a je schopen zabloudit i ve vlastním domě

5 Alzheimerova choroba Příčina a rizikové faktory Komplikovaná shoda faktorů s určitým viníkem, který nemoc spustí Vir, vliv vnějšího prostředí či porucha imunity Rizikovým faktorem je vysoký věk Z neznámého důvodu se začnou mozkové buňky poškozovat po 65. Roce u každého dvacátého Po 80. Roce u každého pátého člověka! V ČR přibližně postižených Ženy onemocní mnohem častěji než muži Viny jsou nejspíše hormony nebo obecně průměrná delší délka života

6 Alzheimerova choroba Příčina a rizikové faktory Úbytek acetylcholinu Látka potřebná pro vedení nervových vzruchů Buňky ztrácí schopnost výměny informací To vede k velkému narušení mozkových funkcí až k tzv. Demenci Roli sehrává dědičnost Odolnější trénovaný mozek Když nemoc postihne inteligentního člověka, probíhá rychleji a zákeřněji Otřesy a rány hlavy mohou přispívat ke vzniku U boxerů se choroba objevuje i ve středních letech

7 Alzheimerova choroba Příznaky a projevy Začíná pomalu a nenápadně Starší osoba neustále něco hledá Hledané věci se objevují na podivných místech. Babi, proč máš klíče v troubě? Člověk si pamatuje věci z dávné minulosti a rád o nich hovoří stále dokola Nedokáže říct, co měl k obědu nebo co dnes dělal Těžké poruchy paměti by měly být prvním varováním dovést vašeho blízkého k lékaři! Potíže s řečí Problémy pojmenovávat věci, používá k tomu opisy

8 Alzheimerova choroba Příznaky a projevy Řeč strohá a věty nedávají smysl Poruchy časové i místní orientace Změna osobnosti a chování Nebaví dříve oblíbené činnosti, může být agresivní, sobecký a nevrlý V pokročilém stádiu halucinace a různé bludy Obviňuje blízké i cizí osoby ze spiknutí, krádeží a lží V konečném stádiu problémy s chůzí, s jídlem i udržením moči Opakuje jen několik slov nebo přestává mluvit úplně Naprosto odkázán na druhé osoby Léčba Alzheimerova choroba je zatím nevyléčitelná

9 Autismus Závažné postižení dětského mentálního vývoje Název autismus pochází z řeckého autos, což znamená sám nebo já Dítě má problémy s vývojem řeči, nedokáže správně reagovat na přijímané informace, není schopno vytvářet normální lidské vztahy a projevuje se stereotypními vzorci chování Nevyléčitelný V ČR uvádí případů autismu na narozených dětí Narození 200 dětí s autismem ročně

10 Autismus Příčina a rizikové faktory Neznámá Genetické faktory, mozková poškození, infekční onemocnění, chemické procesy v mozku nebo nedostatečné propojení mozkových center Kombinaci několika faktorů Vyskytuje se u chlapců čtyřikrát častěji než u dívek

11 Autismus Příznaky Děti nemají zájem o druhé osoby Nenavazují oční kontakt Reagují pasivně na citové projevy Dávají přednost předmětům před obličeji Komunikují jen minimálně a nehledají útěchu u svých rodičů Dávají přednost samotě před společností Řeč opožděná nebo dokonce zůstanou němí

12 Autismus Příznaky Může se objevit i tzv. Echolálie, kdy jedinec opakuje vše, co slyší Většina se raději domlouvá posunky, malováním obrázků nebo psaním vzkazů Mnozí nedokážou ovládat svoje chování Náchylní ke slovním výbuchům a sebezraňujícímu chování Vyznačují se neměnnými rutinami Mohou se kývat, neustále pohybovat rukama nebo nohama, dokola zapínat a vypínat světla nebo strávit hodiny seřazováním autíček Běda pokud by jim někdo na systém autíček šáhnul a chtěl si s nimi hrát

13 Autismus Světová zdravotnická organizace WHO rozděluje autistické poruchy do 3 kategorií Autismus Atypický autismus některé oblasti vývoje nejsou tolik narušeny jako u dětí s klasickým autismem, může to být lepší sociální či komunikační dovednosti nebo absence stereotypních zájmů Aspergův syndrom má hodně společných znaků s autismem, ale jedinci mají obvykle méně potíží s řečí a nemívají mentální opoždění

14 Aspergerův syndrom Druhem autismu Výskyt syndromu / dětí věku 7 16 let

15 Aspergerův syndrom Příznaky a projevy Mnoho společných znaků s autismem Nemocní nemají poruchy řeči V některých případech řečově nadaní a nadprůměrní Chybí abstraktní myšlení Inteligence je normální až nadprůměrná Pohybová neobratnost a podivínské chování Poměrně společenští, nerozumí však mimoverbálnímu projevu (řeči těla, tónu hlasu) Vyžívají se v rutině Každý den své rituály

16 Aspergerův syndrom Příznaky a projevy Stejný rozvrh dne Mohou vyžadovat stejnou cestu do školy či práce Jakákoli neočekávaná změna může mít katastrofické následky a vyvolat rozhořčení, úzkost, depresivní náladu či jinou neobvyklou reakci Obrázek 1 [online]. Dostupné z: 00/000/491/thumb/Einstein.jpg

17 Bolesti hlavy Příznakem mnohých často i systémových (celotělových) onemocnění Obtěžují pacienta, ale způsobují také změny psychického stavu (deprese, apatie, agresivita, atd.)

18 Migréna Nejznámější primární bolest hlavy Výskyt v Evropě asi 18% u žen a 5% u mužů Přichází v pubertě, ale vyskytuje se i v dětském věku Opakující se záchvatovité onemocnění Záchvat předcházen varovnými příznaky Podrážděnost či přecitlivělost Pokud záchvat trvá déle než tři dny = status migrenosus Rodinný výskyt (genetická predispozice) Některé migrény souvislost se stresem, alergiemi nebo s menstruačním cyklem

19 Migréna Příznaky Jednostranné chronické (opakující se) bolesti Doprovázeny nutkáním ke zvracení (nauzea) až zvracením Přecitlivělostí na hluk (fonofobie) a světlo (fotofobie) Dočasná jednostranná snížená citlivost Jednostranné mravenčení Zrakové (jiskření, záblesky, výpadky zrakového pole) Motorické (jednostranná částečná ztráta hybnosti hemiparéza Jednostranná úplná ztráta hybnosti-hemiplegie Poruchy řeči, okohybné poruchy

20 Cévní mozková příhoda CMP je akutní onemocnění Způsobena přerušením krevního zásobení některé z části mozku Z 80% na základě trombu (či embolu), který cévu ucpe Krvácení do mozku prasknutím oslabené cévy Uzdravení pacienta záleží na míře poškození mozku, prodlevou v léčbě a následnou péčí a rehabilitaci Je častou příčinou úmrtí úmrtnost 20% během prvního měsíce od CMP

21 Cévní mozková příhoda Rizikové faktory Zvyšuje se s věkem Rodinné dispozice a pohlaví U mužů je vyšší riziko bez ohledu věku muži : ženy = 1,5 : 1 Vysoký krevní tlak (hypertenze) Sklony k ateroskleróze Kouření

22 Cévní mozková příhoda Příznaky Vypadá jako by byl mimo sebe Zmatený Povislý koutek a jazyk k jedné straně úst Mohou mu samovolně vytékat povislým koutkem sliny z úst Porucha řeči Nevidí na jedno oko Nebude moci hýbat jednou polovinou těla Může být úplně nehybný a hýbat jen očima (nebo jedním okem) Parézy (ochrnutí, částečná ztráta hybnosti) Plegie (úplné ochrnutí, obrna, úplná ztráta hybnosti)

23 Delirium Duševní onemocnění Poruchy vnímání (iluze a halucinace) Poruchy myšlení (bludy a nesouvislost) Poruchy emotivity (zvýšené nebo snížené projevy emocí, až apatie) Poruchy chování (neklid, strnulost) Delirantní stavy se mohou objevit i u zhruba 85% pacientů v konečných stádiích zejména nádorových onemocnění, tzv. Terminal delirium (terminální = konečný)

24 Delirium Příznaky Nastupují a odeznívají velmi rychle Kvalitativní porucha vědomí Ztráta paměti (amnézie) - úplná nebo částečná Dezorientace (neví, kdo jsou, kdo je okolo nich), místem, časem a prostorem Poruchy řeči i ve smyslu její ztráty (afázie) Halucinace (falešné vjemy) Celkový neklid v myšlení i v pohybu (psychomotorický) vedoucí i k agresivnímu chování Bludy nevyvratitelného a úporného přesvědčení

25 Delirium Zvláštní formy deliria Delirium tremens (= třesoucí se) Těžká zmatenost Halucinace, bludy Motorický neklid Nespavostí Široké zornice Silné pocení, třes Zejména během odvykacích kúr při tzv. Abstinenčním syndromu (alkohol, drogy)

26 Delirium Sundown syndrome (syndrom soumraku) Na geriatrických odděleních u osob s vážným poškozením mozku a mnohočetnými chorobami Po setmění plně vyvine delirantní stav, který po východu slunce opět ustává

27 Dětská mozková obrna DMO je termín, jenž představuje skupinu chronických onemocnění Charakteristické poruchou centrální kontroly hybnosti Postihuje pouze mozek

28 Dětská mozková obrna Rizikové faktory Často se rodí dolními končetinami napřed = poloha koncem pánevním Abnormální vývoj mozku způsoben i různými oběhovými nebo dýchacími potížemi dítěte během komplikovaného porodu Riziko také u dětí, které se narodily s viditelnými vývojovými vadami a vrozenými malformacemi - rozštěp páteře, malformace obličeje Nízká porodní hmotnost a nezralost (nedonošenost)

29 Dětská mozková obrna Příznaky Zpravidla objeví do třetího roku života Nenormální nebo zpožděný vývoj pohybových dovedností Obrázek 2 [online]. Dostupné z: toalbum/deti-s-dmo/dmo/dmo03.jpg.-.html

30 Fóbie a úzkostné poruchy Neurotické poruchy Patologické vyjádření pocitu úzkosti a strachu Patří mezi nejčastější duševní poruchy Ve vyspělých zemích postihují až ¼ populace Úzkost se stala symbolem 21. století

31 Agorafobie Strach z velkých prostor (z řeckého původu - strach z tržiště) Strach být v davu Na veřejných místech Úzkostný pocit z opuštění domova V nejtěžších případech je postižený uvázán na domácí prostředí Do společnosti je schopen se odebrat pouze v doprovodu blízké osoby

32 Sociální fóbie Strach z kontaktu s jinými lidmi Problémem například představování Telefonování Přijímání návštěv Mluvený projev na veřejnosti

33 Panická porucha Opakované záchvaty masivní úzkosti (paniky) Doprovázeny pocity dušnosti, Bolestí na hrudi a závratěmi Častý strach ze smrti či ze zešílení

34 Fóbie a úzkostné poruchy Specifická fóbie Strach z Akrofobie Výšek Aichmofobie Ostrých předmětů Ailurofobie Koček Androfobie Mužů Aquafobie Vody Bakteriofobie Bakterií Kynofobie Psů Gynofobie Žen Klaustrofobie Uzavřených prostorů Logofobie Slov Ofidofobie Hadů Fotofobie Světla Pyrofobie Ohně Troskaidefobie Čísla 13 Xenofobie Cizinců

35 Hypochondrie Úzkostné sebepozorování a strach z nemoci Navzdory, že je pacient opakovaně ujišťován lékařem o výborném fyzickém zdravotním stavu Postihuje asi 1% populace vyspělých zemí Postiženi jsou stejně často muži i ženy Pacient klade velký důraz na nejrůznější tělesné projevy Zveličuje malé pocity bolesti Tráví mnoho času sebepozorováním Nepřipouští si psychickou podstatu tohoto problému Vyžaduje další a náročnější vyšetření k odhalení jeho choroby

36 Koktavost Zabraňuje pacientovi v plynulé řeči Opakování první slabiky slova Méně často pak slova celého Jev je často taktéž doprovázen nejrůznějšími pohyby, jako například pohyby hlavou, křečovité sevření obličeje Patří mezi nejzávažnější poruchy řeči Vyskytuje se asi u 1% populace (v Čechách je však uváděno postižení až 4% populace)

37 Koktavost Koktaví lidé = balbutici Mají problém s plynulostí jejich řeči Nejsou mentálně postižení jedinci Problémy s integrací do společnosti Snížené sebevědomí, sebepodceňování a sebelítosti Problémy s hledáním zaměstnání a vytvářením přátelských svazků

38 Koktavost Lehčí forma - jedinec opakuje první hlásky ve slově (například s- s-s-strom) Střední forma - protahování první hlásky (například róóóózumím) Nejzávažnější forma - není téměř schopen komunikace, slovní projev bývá doprovázen těžkými tikovými poruchami (záškuby těla, končetin) i vegetativními projevy (zvýšené pocení, zčervenání, zvýšení krevního tlaku)

39 Koktavost Osobností trpících koktavostí Geniální fyzik Isaac Newton Tvůrce evoluční teorie Charlese Darwina Marilyn Monroe Samuel L. Jackson Bruce Willis Představitel Mr. Beana Rowan Atkinson

40 Koktavost Léčba Odborníci z řad foniatrů, logopedů a psychologů V nejtěžších případech i psychiatr či neurolog

41 Koktavost Důležitou roli v terapii hrají také rodiče, kteří by se měli držet několika pravidel: Koktavost není nemoc a nepřipusťme, aby si koktající dítě jako nemocné připadalo Zajistěte doma klidnější, méně uspěchaný životní styl Hovoříte-li s dítětem, mluvte pomaleji Nechte dítě dokončit jeho myšlenky Snažte se nemluvit za dítě a nepopohánějte ho v řeči Po dobu společného jídla vypněte televizi nebo rozhlas

42 Koktavost Důležitou roli v terapii hrají také rodiče, kteří by se měli držet několika pravidel: Věnujte dítěti více volného času, společně si čtěte, vyprávějte Dejte dítěti najevo, že vás zajímá, co říká Když něco vypráví, dívejte se mu do očí a poslouchejte, co vám říká Podporujte ho a povzbuzujte Dávejte mu dostatečně často najevo svou lásku a náklonnost Nedělejte z koktání svého dítěte problém" Nedovolte, aby se mu kdokoliv posmíval

43 Maniodepresivní psychóza Závažné duševní onemocnění Dochází k periodickým změnám nálady, vitality, psychických funkcí a celkového normálního fungování organismu Změny se střídají po tzv. Cyklech Trpí přibližně 1% dospělých lidí První známky onemocnění se mohou objevit už v období puberty nebo v období rané dospělosti

44 Maniodepresivní psychóza Manická fáze Období nepřiměřeně dobré nálady a markantně zvýšené aktivity Nemocný se cítí být naprosto nejsilnější ve všech směrech Neporazitelný a nedostižitelný Všechno kolem se mu zdá nesmírně jednoduché a snadné a neexistuje nic, co by se nedalo vyřešit Pakliže je někým přerušen, stoupne jeho podráždění a sebemenší podnět roznítí jeho agresivitu a člověk může jednat nepřiměřeně, zuřivě a nebezpečně

45 Maniodepresivní psychóza Manická fáze Může překypovat žoviálností, kdy vypráví různé vtipy, často s vulgárním nebo sexuálním podtextem i ve společensky nepřijatelných situacích Není schopen jakéhokoliv soustředění Často postrádá racionální myšlení i uvažování a má nadměrné sebevědomí Postrádá jakékoliv sociální zábrany Časté nadměrné utrácení I tzv. paranoiditu, která je typická neúnosnou vztahovačností, podezíravostí a chorobnými myšlenkami

46 Maniodepresivní psychóza Deprese Dalším obdobím, které je opakem manických stavů Stav charakteristický poklesem nálady Snížením energie a životní a psychické aktivity Pacient vypadá smutně, unaveně, ztrápeně a ustrašeně, což se projevuje v jejich mimice, gestikulaci či držení těla Často se vyhýbají společnosti Málomluvní a své pocity a myšlenky raději před světem skrývají Dochází k úplné rezignaci Ztratí jakýkoliv zájem, aktivitu a iniciativu Jakékoliv úkoly a překážky, které dříve pacient hravě zvládal, jsou teď pro něj nedosažitelné a nepřekonatelné

47 Maniodepresivní psychóza Deprese Nejsou schopni pociťovat radost Svět kolem vidí pouze v negativních barvách Ztrácí veškerý zájem o své koníčky, rodinu a přátele Cítí se neustále ospale Dochází i k poklesu vlastního sebevědomí a sebedůvěry a jakýkoliv neúspěch nebo selhání přičítají vlastní neschopnosti a nemožnosti Pocity bezcennosti, viny a výčitky svědomí Pohrává si s myšlenkou na sebevraždu Úbytek hmotnosti, poruchy spánku, ztráta sexuálního apetitu

48 Maniodepresivní psychóza Osoby trpící maniodepresivní psychózou se od sebe liší druhem období, kterým v dané době trpí i frekvenci, se kterou se jednotlivá období objevují U některých lidí se manické a depresivní období projevuje se stejnou frekvencí, u jiných se častěji projevují depresivní stavy a naopak Jednotlivá období mohou trvat dny, dokonce až roky

49 Roztroušená skleróza Onemocnění postihující centrální nervový systém Vzniká u mladých lidí mezi dvaceti až čtyřiceti lety života V ČR asi lidí trpících roztroušenou sklerózou Není známa její příčina Nebyl nalezen ani žádný lék Napadá bílou hmotu mozku Porušování a rozpad myelinové pochvy, která izoluje a obaluje nervová vlákna (axony) Myelin napomáhá přenášet nervové impulsy Šedá hmota, odpovědná za myšlení, paměť a vědomí, nebývá napadena

50 Roztroušená skleróza Příčina a rizikové faktory Autoimunitní onemocnění Imunitní systém napadá myelinové pochvy nervových vláken Pravděpodobně se podílí dosud neznámý virus Velká fyzická námaha Podchlazení Slunění a duševní stres Stav se často zhoršuje po porodu, během kojení a v těhotenství Dědičná dispozice Postihuje ženy téměř dvakrát častěji než muže

51 Roztroušená skleróza Příznaky a projevy Nemá specifické příznaky Snížení citlivosti a mravenčení v končetinách Celková koordinace pohybů a pohyblivost může být více či méně narušena Porucha vidění Zánět očního nervu bolest za okem, vidí rozmazaně nebo dvojitě Potíže s výslovností a plynulou řečí Chronická únava Často provázena depresí a nechutí do života

52 Roztroušená skleróza Zhodnocení pokročilosti roztroušené sklerózy 0 normální neurologický nález 1 mírné potíže, jen malé odchylky v neurologickém ná lezu 2 lehké potíže, minimální omezení, lehká slabost, lehké poruchy chůze a okohybné poruchy, neurologický nález malý 3 výraznější postižení, porušena hybnost a výkonnost, zachována pracovní schopnost 4 těžší postižení, omezena pracovní schopnost, normální způsob života možný, horší sexuální schopnosti

53 Roztroušená skleróza Zhodnocení pokročilosti roztroušené sklerózy 5 značné postižení, pracovní neschopnost, možná samostatná chůze na krátkou vzdálenost 6 pohyb s pomocí hole nebo berle, přesuny na krátké vzdálenosti, drobné domácí práce 7 hybnost až nemožná, závislost na invalidním vozíku, zachována základní soběstačnost 8 ležící, omezená soběstačnost, není schopen přesunů do invalidního vozíku 9 bezmocný, nesoběstačný 10 smrt

54 Roztroušená skleróza Obrázek 3 [online]. Dostupné z: /neurologie/edss-a-roztrousena-skleroza-mozkomisni-rskurtzkeho-skala-2.jpg

55 Roztroušená skleróza Obrázek 4 [online]. Dostupné z: medicina/neurologie/edss-a-roztrousena-sklerozamozkomisni-rs-kurtzkeho-skala.jpg

56 Otázky Jak se nazývá nejmírnější forma autismu? Aspergerův syndrom Jak se nazývají bludy a halucinace během odvykací kúry při abstinenčním syndromu? Delirium tremens Jak se nazývá strach z uzavřených prostorů? Klaustrofobie

57 Použité zdroje Nemoci. [online]. [cit ]. Dostupné z: Alzheimerova choroba. [online]. [cit ]. Dostupné z: Aspergerův syndrom. [online]. [cit ]. Dostupné z: Autismus. [online]. [cit ]. Dostupné z: Bolest hlavy. [online]. [cit ]. Dostupné z: Cévní mozková příhoda. [online]. [cit ]. Dostupné z: Delirium. [online]. [cit ]. Dostupné z: Demence. [online]. [cit ]. Dostupné z: Dětská mozková obrna. [online]. [cit ]. Dostupné z:

58 Použité zdroje Epilepsie. [online]. [cit ]. Dostupné z: Fóbie a úzkostné poruchy. [online]. [cit ]. Dostupné z: Hypochondrie. [online]. [cit ]. Dostupné z: Koktavost. [online]. [cit ]. Dostupné z: Lehká mozková dysfunkce. [online]. [cit ]. Dostupné z: Maniodepresivní psychóza. [online]. [cit ]. Dostupné z: Migréna. [online]. [cit ]. Dostupné z: Roztroušená skleróza. [online]. [cit ]. Dostupné z:

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS ONEMOCNĚNÍ CNS značně různorodé příčiny: vrozené cévní infekční degenerativní poškození CNS má vážné následky

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Alzheimerova choroba. Příčina a rizikové faktory Alzheimerovy choroby

Alzheimerova choroba. Příčina a rizikové faktory Alzheimerovy choroby Alzheimerova choroba Alzheimerova choroba je závažné onemocnění mozku postihující především starší osoby. Způsobuje nevratné změny vmozkových buňkách a úbytek mozkové hmoty. Varovným signálem bývá, že

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE 1. Afektivní poruchy 2. Schizofrenie a poruchy s bludy 3. Neurotické poruchy 4. Poruchy osobnosti 5. Mentální retardace 6. Organicky podmíněné duševní poruchy AFEKTIVNÍ PORUCHY

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Vědomí, bezvědomí, kvalitativní a kvantitativní poruchy

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Vědomí, bezvědomí, kvalitativní a kvantitativní poruchy Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci nebo je možné s ním pracovat v jejím průběhu. Popisuje poruchy vědomí, příčiny těchto poruch a první pomoc u bezvědomí. Autor Jazyk (Autor) Čeština

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci vylučovací soustavy Označení materiálu:

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

DUŠEVNÍ PORUCHY A NEMOCI - úvod

DUŠEVNÍ PORUCHY A NEMOCI - úvod Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Palackého 524 769 01 Holešov www.gymhol.cz DUŠEVNÍ PORUCHY A NEMOCI - úvod Název projektu Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity Označení DUM Název školy Autor

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006 Epilepsie Silvia Čillíková FEL ČVUT 9th May 2006 Úvod Epilepsie (zkr. epi) je skupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru Je to relativně běžné onemocnění,

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Psychické poruchy - oblasti psychických poruch

Psychické poruchy - oblasti psychických poruch Psychické poruchy - oblasti psychických poruch 1. poruchy vnímání (iluze dochází ke zkreslení vnímaného objektu - za šera považuji keř za přikrčenou postavu nebo nesprávně porozumím slyšenému slovu či

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha zařazení nálezů do kontextu! MoCA = 22 demence koncentrace, deprese, motivace, delirium. poskytnutí

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_100_Nervová soustava II. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_100_Nervová soustava II. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_100_Nervová soustava II. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK, DATUM: 8., 27. 4. 2012 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Přírodopis,

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Projevy přirozeného stáří a stárnutí

Projevy přirozeného stáří a stárnutí Projevy přirozeného stáří a stárnutí Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Projevy přirozeného stáří a stárnutí

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Psychopatologie dětského věku J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Organizace dětské psychiatrie Nástavbový obor na psychiatrii dospělých, dříve též na pediatrii, otázka jak do budoucna dětské

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE?

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? Brožura pro dospívající s Aspergerovým syndromem PhDr. Lucie Bělohlávková Dostal jsem diagnózu Aspergerův syndrom. V hlavě mi běží řada myšlenek a otázek... Je to některá z

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Příloha 3 Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Instruktážní materiál Pracovní stres: příčiny a projevy 2015 PŘÍČINY STRESU nadměrné pracovní vytížení a trvalý tlak (velké množství úkolů, nepřiměřená pracovní

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Celkový pokles bdělosti (vigility), která je nezbytnou podmínkou vědomí. Stručný přehled poruch psychických funkcí (Vágnerová, M.

Celkový pokles bdělosti (vigility), která je nezbytnou podmínkou vědomí. Stručný přehled poruch psychických funkcí (Vágnerová, M. Stručný přehled poruch psychických funkcí (Vágnerová, M. 2008) Poruchy vědomí Poruchy vědomí Vědomí = označení pro míru bdělosti a schopnosti přijímat podněty, uvědomovat si je a reagovat na ně. Vědomí

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

Modul č. XIII. Poruchy CNS

Modul č. XIII. Poruchy CNS Modul č. XIII Poruchy CNS Rozdělení poruch CNS Poruchy spánku (somnické poruchy) Poruchy paměti (amnezie) Poruchy řeči (fatické poruchy) Poruchy čtení a psaní (alexie, agrafie) Poruchy motorických činností

Více

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK nikdy snadnější Vaše domácí zvíře má cukrovku Zjištění, že váš oblíbený pes či kočka má cukrovku, může být zpočátku šokující, avšak uvědomme

Více

Psychotické projevy a jejich příčiny. prim. MUDr. Zdeňka Vyhnánková PL Bohnice Praha

Psychotické projevy a jejich příčiny. prim. MUDr. Zdeňka Vyhnánková PL Bohnice Praha Psychotické projevy a jejich příčiny prim. MUDr. Zdeňka Vyhnánková PL Bohnice Praha Co je to psychóza? o psyche (duše, mysl) osis (chorobný, abnormální stav) o jde o syndrom, nikoliv samostatnou nosologickou

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Hav17 Vypracoval(a),

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Duševní onemocnění téma primární prevence?

Duševní onemocnění téma primární prevence? Duševní onemocnění téma primární prevence? Bc. Alena Vrbová, DiS. Praha, 8. 11. 2010 www.ledovec.cz Ten je ale pěkně zfetovanej... To je Petr Petrovi je 16 let,v září nastoupil do prváku na gympl. Od

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

Informační leták k onemocnění DEMENCE. Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Boskovice DEMENCE

Informační leták k onemocnění DEMENCE. Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Boskovice DEMENCE Informační leták k onemocnění DEMENCE Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Boskovice DEMENCE Mnoho lidí si možná myslí, že zapomínání je běžnou součástí vyššího věku. To může být závažný omyl,

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Přehled a návrh meta description informačního portálu Alfabet

Přehled a návrh meta description informačního portálu Alfabet Přehled a návrh meta description informačního portálu Alfabet Vrchní nabídka Home Informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením. Bude se hodit Kategorie bude zrušena Potřebuji vědět Kategorie

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více