Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 V Krupce v říjnu 2014 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy

2 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461, Krupka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2013/2014 dle ustanovení 11 a 12 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění Výroční zpráva byla projednána v pedagogické radě dne Zpracoval: Mgr. Bc. Ctirad Vaník, ředitel školy Mgr. Jitka Svobodová, statutární zástupce ředitele školy Mgr. Ivana Hlavínová, zástupce ředitele školy Předkládá: Mgr. Bc. Ctirad Vaník

3 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461, Krupka Dne rada školy Masarykovy ZŠ a MŠ Krupka schválila výroční zprávu za školní rok 2013/2014. Ing. Zdeněk Matouš Mgr. Eva Komínková Mgr. Petra Hallerová Michaela Muchová Veronika Makovská Ing. Milada Sahulová.

4 Obsah 1. Základní údaje o škole Škola Zřizovatel Součásti školy Základní údaje o součástech školy Materiálně-technické podmínky školy Údaje o školské radě Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o chování žáků Údaje o zameškaných hodinách Údaje o integrovaných žácích: Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Průběh a výsledky vzdělávání Materiální podpora výuky Vyučovací formy a metody Interakce a komunikace Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Institucionální vzdělávání Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Studium k prohlubování odborné kvalifikace DVPP ve školním roce 2012/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Akce k prevenci sociálně patologických jevů Akce k environmentální výchově Vystoupení pro veřejnost Účast žáků školy v soutěžích Další aktivity podporující výchovně-vzdělávací proces výlety a exkurze návštěvy divadel a muzeí besedy projektové dny Činnost školní družiny Logopedie a náprava Mateřská škola Zájmová činnost

5 12. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Údaje o nepedagogických pracovnících...24 Příloha č.1 Hodnocení práce mateřské školy ve školním roce 2012/ Příloha č.2 Základní údaje o hospodaření školy

6 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Masarykova 461, Krupka příspěvková organizace IČO IZO (MŠ) (ZŠ) (ŠD) (ŠJ) (ŠJ -výdejna) identifikátor školy vedení školy kontakt ředitel: Mgr. Bc. Ctirad Vaník zástupce ředitele pro I. stupeň: Mgr. Bc. Jitka Svobodová (statutární zástupce ředitele) zástupce ředitele pro II. stupeň: Mgr. Ivana Hlavínová učitel pověřený vedením místa poskytovaného vzdělávání: Mgr. Věra Pavková Tel.: fax: není Zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele kontakt Město Krupka Mariánské náměstí 22, Krupka Tel.: , fax: ,

7 1.3 Součásti školy Součást Kapacita Mateřská škola 25 Základní škola 710 Školní družina 125 Školní jídelna MŠ 25 Školní jídelna ZŠ 455 Školní jídelna výdejna Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola ,5 Přípravná třída stupeň ZŠ ,69 16,38 2. stupeň ZŠ ,86 9,67 Školní družina ,25 31,25 Školní jídelna MŠ 1 25 x x Školní jídelna ZŠ x x Průměr žáků ve třídě je v běžných třídách 18,0, ve třídách s upraveným vzdělávacím programem Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky 2 multimediální učebny, 1 žákovská knihovna, 1 učitelská knihovna, 7 odborných učeben (PC, HV, PŘ/CH, FY, AJ/NJ,ZE, VV) 3 hřiště s umělým povrchem, 1 hřiště s odpočinkovou zónou 3 tělocvičny, 3 hřiště, herní prvky na zahradě MŠ 1 dílny, 1 pozemek pro pěstitelské práce 4

8 Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Všechny třídy 1.stupně vybaveny ergonomickým nábytkem, na 2. stupni všechny třídy s výjimkou odborných učeben FY, PŘ, PC. Je připraven plán vybavení přístavku s učebnami pro třídy s upraveným vzdělávacím programem Vybavení učebními pomůckami je průměrné, probíhá obměna inventáře. Učebnice odpovídají požadavkům MŠMT. Kabinety a laboratoře disponují staršími a málo vyhovujícími pomůckami, postupně byly zakoupeny nové, především nástěnné obrazy, mapy. Dovybavování probíhá podle připraveného plánu. 42 počítačů (41 s přístupem na Internet, 28 pro žáky), 16 televizorů, 12 DVD, 7 videí, 20 přehrávačů, 1 domácí kino, 3 interaktivní tabule 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt Mgr. Eva Komínková, tel.: Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Zařazené třídy ŠVP PP ŠVP PP Barevné kamínky MŠ, přípravná třída ŠVP ZV ŠVP ZV I.A,B,C - IX.A,B ŠVP ZV ŠVP ZV s lehkým mentálním postižením IV.(I., III.)P, VIII., IX.P 5

9 2.2 Vzdělávací programy ŠVP ZV Vzdělávací program ŠVP ZV PRO ŽÁKY S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM I. - IX. A,B,C Zařazené třídy IV.(I., III.)P, VIII., IX.P 3. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 3.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2013/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 0 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 5 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní střední zdravotní průmyslové ostatní odborná celkem akademie školy školy střední školy učiliště c) na soukromé školy přijato: 6

10 gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborná učiliště celkem 4 4 d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 20 4 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: v devátém ročníku v nižším ročníku žáci ukončili povinnou školní docházku v osmém ročníku. 2 žáci ukončili povinnou školní docházku v sedmém ročníku. 2 žáci nenastoupili na žádnou střední školu. 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 4.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno 1. stupeň stupeň Celkem Údaje v tabulce odpovídají stavu k Přehled o chování žáků Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1.stupeň stupeň Celkem Údaje jsou shrnutím kázeňských trestů a odměn za celý školní rok 2013/

11 4.3 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň ,2 85 0,35 2. stupeň , ,15 Celkem , ,5 4.4 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení: Ročník Počet žáků (CH/D) Sluchové postižení 4., 4., 9. 1/2 Zrakové postižení S vadami řeči 4. 1/0 Tělesné postižení S kombinací postižení 8. 0/1 S vývojovými poruchami učení /8 S poruchami chování 3., 8 4/0 Autismus 1., 2., 3., 4. 4/0 4.5 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Škola poskytuje služby pro děti od tří let v oddělení MŠ. Dále zřizuje přípravnou třídu pro předškolní žáky sociálně znevýhodněné. Umožňuje též vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami se speciálními poruchami učení, žáci tělesně, zrakově a sluchově postižení, žáci s poruchou autistického spektra. Všichni jsou úspěšně integrováni do kolektivu žáků běžných tříd. Pro každého žáka s poruchou autistického spektra má škola k dispozici asistenta pedagoga. 8

12 Škola úspěšně zařazuje do výchovně-vzdělávacího procesu žáky-cizince. Na základě přezkoušení jim vyučující stanovují individuální plán výuky. Škola má také zřízené třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením, kde tito pracují v malém kolektivu pod vedením speciálního pedagoga. Je vypracována metodika vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Škola má vypracovaný školní řád vycházející z platných právních norem, jehož součástí je závazný klasifikační řád. Rozvrh hodin respektuje zásady psychohygieny a potřeby žáků. Rodiče a žáci jsou pravidelně informováni o výsledcích vzdělávání, mohou využít internetových stránek školy, kde najdou informace o akcích školy, aktuální rozvrhy, tiskopisy a informace o průběžném hodnocení. Škola úzce spolupracuje s odbornými pracovišti SPC Teplice, PPP Teplice. Na škole pracuje metodik prevence sociálně-patologických jevů a výchovný poradce Průběh a výsledky vzdělávání Výuka je v souladu s cíli předškolního a základního vzdělávání. Tyto cíle jsou stanoveny přiměřeně možnostem a potřebám žáků tak, aby každý žák dosahoval svého maxima. Důraz je kladen na návaznost mezi MŠ (přípravnou třídou) a I. stupněm ZŠ a I. stupněm a II. stupněm ZŠ Materiální podpora výuky Učebny jsou vyzdobeny podnětně a podporují práci žáků, jsou barevně vymalovány. Didaktická technika, učebnice a pomůcky jsou využívány pravidelně a účelně. Škola se snaží obměňovat didaktické pomůcky a rozšiřovat ICT techniku. Vhodnost vybavení a uspořádání učeben není optimální. Důvodem jsou stavebně-technické možnosti budov, které byly postaveny v předminulém století, nebo v 1. polovině století minulého. Citelně chybí zázemí tělocvičen, jejich vybavení a velikost neodpovídá současným požadavkům. Nově byly zřízeny šatny na budovách A a B Vyučovací formy a metody Děti jsou podporovány ve svém osobnostním a sociálním rozvoji, je kladen důraz na vzájemnou spolupráci mezi učitelem a žákem. Škola si klade za cíl být bezpečným místem. Ve výuce jsou aktivně využívány metody aktivního učení Interakce a komunikace Ve vzájemné komunikaci mezi učitelem a žákem i žáky navzájem se důsledně dbá na dodržování stanovených pravidel. Každý má právo slušnou formou prezentovat svůj názor a je veden k tomu, aby ho uměl obhájit argumenty, ale také k tomu, aby naslouchal argumentům jiných a dokázal akceptovat názor cizí. 9

13 5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: Údaje jsou za školní rok 2013/2014 finanční prostředky za kalendářní rok 2013 a 1. pololetí roku Institucionální vzdělávání Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů pracovník instituce (VŠ/zařízen í pro další vzdělávání) název akce financování a) Studium v oblasti pedagogických věd Mísařová Mencl UJEP Akcent college Učitelství pro 1.stupeň Specializace v pedagogice Angličtina jako cizí jazyk vlastní vlastní b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol Vaník Oravec UK UJEP management vzdělávání vlastní e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky pracovník Komínková instituce (VŠ/zařízen í pro další vzdělávání) UJEP název akce školní management financování vlastní b) Studium pro výchovné poradce 10

14 c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti ICT g) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy Studium k prohlubování odborné kvalifikace pracovník instituce (VŠ/zařízen í pro další vzdělávání) název akce financován DVPP ve školním roce 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 se všichni pedagogové zúčastnili dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků z nabídky Národního institutu dalšího vzdělávání, Pedagogického centra v Teplicích, PPP Teplice, SEV Sever, SEV Divizna. Mgr. Michaela Damková - Poruchy autistického spektra se zaměřením na Aspergerův syndrom - Zkvalitnění čtenářské gramotnosti na 1. st. ZŠ - Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích Mgr. Naděžda Frolíková - Práce s žáky s poruchou autistického spektra 11

15 David Groh - Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích Ing. Milan Hlavín - Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích Mgr. Ivana Hlavínová - Nové cesty v environmentální výchově (Sedmihorky 3 dny) - Na hřebeny Krušných hor - Kapradí Ekologizace provozu školy - Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích - Jak chemici zkoumají okolní svět chemie potravin - Strážci Země (Sedmihorky 3 dny) Jitka Hrdličková - Confirmation of attendance - Poruchy autistického spektra se zaměřením na Aspergerův syndrom - Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích Naděžda Jaskevičová - Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích 12

16 Mgr. Lenka Jindrová - Aktuální stav drogové scény a problematika návykových látek ve škole - Kázeň a klima školy - Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích Charlota Kočí - Poruchy autistického spektra se zaměřením na Aspergerův syndrom - Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích Jarmila Lásková - Na hřebeny Krušných hor - Kapradí Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích Dušan Mencl - Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích Miroslava Mrázová - Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích Tomáš Oravec Nikol Pallerová - Zkvalitnění čtenářské gramotnosti na 2.stupni ZŠ 13

17 Mgr. Věra Pavková - Jak na projektovou výuku Petra Pešková - Poruchy autistického spektra se zaměřením na Aspergerův Mgr. Jana Pochobradská - Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích Mgr. Dita Procházková - Podpora čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ - Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích PhDr. Stanislava Sedláčková - Poruchy autistického spektra se zaměřením na Aspergerův syndrom - Klíčové kompetence, cíle a metody práce v oblasti matematické gramotnosti PV - Neklidné a nesoustředěné dítě Mgr. Venuše Schmidtová - Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání - Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích Stellnerová - Poruchy autistického spektra se zaměřením na Aspergerův syndrom Mgr. Bc. Jitka Svobodová - Poruchy autistického spektra se zaměřením na Aspergerův - Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika ve školství - Škola, místo, kde se spolupracuje 14

18 - Komunikace v obtížných situacích Mgr. Milena Tourková - Interetnický konflikt a tolerance odlišnosti - Poruchy autistického spektra se zaměřením na Aspergerův syndrom - Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích Mgr. Zdeněk Vítek - Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích Pavlína Vopatová - Poruchy autistického spektra se zaměřením na Aspergerův syndrom - Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích MgA. Dalibor Worm Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastnili teambuildingu v Jiřetíně pod Jedlovou dubna Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastnili seminářů v oblasti počítačové gramotnosti. 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 6.1. Spolupráce školy a dalších subjektů Škola má titul Partnerská škola Pedagogické fakulty UJEP, Další spolupracující subjekty: MŠ Sluníčko, Knauf Insulation, DDM Krupka, RMK Krupka, PČR, MP Krupka, HS Krupka, HZS Teplice, Doly Bílina, Sport Krupka s.r.o., občanské sdružení Královské Horní město Krupka, ZS 15

19 Teplice, ČČK Teplice, Arkádie Krupka, Knihovna Krupka, NP České Švýcarsko, SEV Sever, ČSOP, ZOO Ústí nad Labem, SZŠ Ústí nad Labem, Schola humanitas Litvínov, Tereza o.p.s., PPP Teplice, SPC Teplice, Dobrovolní hasiči Krupka, VOŠZ Ústí n.l. - obor zdravotní dentista a obor zdravotnický záchranář, místní firmy 6.2 Významné akce školy Recertifikace CQS - ISO Obhájení mezinárodního titulu Ekoškola. Pořádání celoměstských soutěží Krupský permoník, Cínová stopa. Pokračování v projektu Poznej svůj kraj Krajánek. Účast v projektu Naše virtuální škola. Pořádání vernisáží v Minigalerii Vestibul. Pořádání letního dětského tábora. Den otevřených dveří na 1. stupni. Den otevřených dveří na 2. stupni. Den otevřené tabule. Finanční podpora dívky z Afriky. Pořádání okresního kola chemické olympiády. Pořádání městského kola recitační soutěže. Projekt Němčina nekouše 6.3 Akce k prevenci sociálně patologických jevů Beseda o mezilidských vztazích Beseda Vztahy, sex a AIDS Hudbou proti drogám Safety show Projekt PČR AJAX Beseda s Policií ČR k šikaně a kyberšikaně Beseda o první pomoci Beseda s MP Krupka Beseda Drogy, HIV 6.4 Akce k environmentální výchově Litvínovský choroš Projekt Škola v lese, les ve škole Sběr kaštanů a žaludů Projekt Energie domácnosti Projekt Obnovitelné zdroje energie Ekologická soutěž Život kolem nás Schola humanitas Adopce zvířátka v ZOO Ústí n.l. - majna Sběr druhotných surovin Projekt - Recyklohraní 6.5 Vystoupení pro veřejnost Adventní koncert v MÚ Krupka Bohosudovská nota 16

20 Veřejné vystoupení divadelního kroužku Pěvecká vystoupení při vernisážích v Minigalerii Vestibul Koncert pěveckého sboru Rozloučení s vycházejícími žáky na MÚ Krupka Školní akademie Kulturní program dětí pro seniory v Pečovatelském domě Krupka Slavnostní rozloučení s budoucími prvňáčky na závěr školního roku 6.6 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže Školní kolo Okresní kolo Národní kolo Matematická olympiáda 12 žáků 0 0 Předškoláci v dopravě 12 žáků 0 0 Chemická olympiáda 10 žáků 3 0 Olympiáda v českém jazyce 10 žáků 0 0 Litvínovský choroš 6 žáků 0 0 Krupský permoník 54 žáků 0 0 Výtvarné soutěže 291 žáků 8 0 Recitační soutěže 45 žáků 25 0 Zdravé zuby 262 žáků 2 žáci oceněni 0 Biologická olympiáda? 120 žáků 0 0 Přírodovědný Klokan? 53 žáků 0 0 Dopraváček 19 dětí 3 děti oceněny 0 Cínová stopa Abilympiáda Život kolem nás 130 žáků dvě třídy oceněny 0 Krupský dopraváček 12 žáků 0 0 Název sportovní soutěže Počet žáků Umístění Fotbalový turnaj 25 2x 2. místo Sportovní hry mládeže O pohár starosty 125 Vánoční turnaj ringo 14 2.místo Orion florbal 16 3.místo Klokánek pro MŠ 34 Přespolní běh 12 4.místo Velikonoční laťka 12 Celkový počet soutěží ve školním roce: 23?? 17

21 Počet účastí v soutěžích: 1 635?? 18

22 7. Další aktivity podporující výchovně-vzdělávací proces Důležitou součástí vzdělávacího procesu jsou výlety, exkurze a plavecký výcvik pro žáky od předškoláků po páté ročníky. Ve školním roce 2013/2014 byly pořádány tyto akce: 7.1 výlety a exkurze ZOO Ústí nad Labem Dravci ukázka drávých ptáků ZOO Děčín Zoopark Chomutov Planetárium Teplice Botanická zahrada Teplice Ekofarma Merboltice Statek Třebíz Indiánská vesnička Rosehill Pražský hrad Prohlídka Prahy Obora Mstišov Ozdravné pobyty v Chřibské Ozdravný pobyt Lhotsko Výlet - České Švýcarsko Exkurze - hrad Hněvín Exkurze v HZS Teplice Dům světla v Praze Modelářská škola RMK Podkrušnohorské technické muzeum Muzeum Krupka Hrad Kyšperk Výlety za pamětihodnostmi a krásami Čech Technické muzeum Praha Dopravní hřiště Teplice a Krupka 7.2 návštěvy divadel a muzeí Představení Perštejni na českém trůně Divadlo Rokoko - Praha Severočeská filharmonie Krušnohorské divadlo Teplice Divadlo ABC Divadlo Metro DK Olympie Krupka Kino Krupka Vánoční koncerty Výstavy v Minigalerii Vestibul Návštěva Úřadu práce v Teplicích 19

23 7.3 besedy Beseda v knihovně Beseda - Mudr. Radim Uzel Beseda BESIP dopravní výchova Beseda Kouzelná planeta Beseda J. Pabian Drogy a Já Beseda Kriminalita mládeže Beseda - Kyberšikana Beseda s MP Krupka a PČR Beseda Kriminalita na internetu Beseda s členy HZS Teplice a Krupka Beseda o zdravé výživě Beseda s myslivcem Finanční gramotnost Peníze nebo život Svět kolem nás Austrálie Přehlídka středních škol v Duchcově Exkurze na ÚP v Teplicích Den otevřených dveří na středních školách 7.4 projektové dny Tonda Obal na cestách třídění odpadů Vzájemné návštěvy s MŠ Sluníčko Celé Česko čte dětem Napříč školou Spaní ve škole Vánoce a vánoční zvyky Z pohádky do pohádky Den Země Květinový den Duhový den Zdravé zuby Masopust Dopravní výchova Den jazyků Ovoce do škol Ekoden na II.stupni Sportovní hry mládeže O pohár starosty města Krupky Mezi stěnami Bazar jazyků Pohlavně přenosné choroby 20

24 8. Činnost školní družiny Škola zřizuje čtyři oddělení ŠD, dvě na budově B a dvě na budově C. Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo ŠD 125 žáků. O žáky se starají čtyři zkušené vychovatelky. Činnost se řídí samostatným řádem ŠD. Její činnost je pestrá, je zapojena do environmentálních aktivit, během roku pořádá mnoho soutěží, organizuje pro žáky kulturní a sportovní akce. 9. Logopedie a náprava Na obou budovách I. stupně probíhá pod vedením kvalifikovaných logopedů po celý rok náprava řeči dle individuálních potřeb žáků. Se všemi žáky se specifickými poruchami učení pracují speciální pedagogové mimo běžný rozvrh žáků na tzv. nápravě. Tito pedagogové dále spolupracují s jednotlivými vyučujícími těchto žáků a společně naplňují individuální vzdělávací plán žáka. Všechny tyto služby poskytuje škola zdarma. 10. Mateřská škola MŠ navštěvuje 25 dětí od tří let. Z tohoto počtu bylo ve školním roce 2013/2014 devět předškoláků. MŠ pracuje podle svého ŠVP PV Barevné kamínky. Je nedílnou součástí naší školy, a proto se zúčastňuje i některých celoškolních akcí. Pravidelně spolupracuje s třídami 1. stupně. 11. Zájmová činnost Dopraváček Flétnička Výtvarný kroužek Kroužky jazyků Bonbónek divadelní kroužek Matematický kroužek Sportovní hry Pěvecký sbor Dětský aerobic Zumba Dramatický kroužek Multimediální kroužek 12. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 neproběhla žádná inspekce. Hygienické kontroly neshledaly žádné závažné závady. Škola získala recertifikaci ISO

25 Škola obhájila mezinárodní titul Ekoškola. Získala statut Partnerská škola Pedagogické fakulty UJEP. 22

26 13. Přehled pracovníků školy 13.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 60 Počet pedagogických pracovníků 41 Z toho: Počet asistentů pedagoga 4 Počet vychovatelů ŠD 4 Počet učitelek MŠ 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ 19 Z toho: Zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Vaník Ctirad, Mgr., Bc. Svobodová Jitka, Mgr., Bc. Funkce Úvazek Roků pedagogické praxe Stupeň vzdělání ředitel 1,0 24 VŠ Čj Dě zástupce ředitele pro 1.stupeň Aprobace 1,0 24 VŠ 1. stupeň ZŠ Hlavínová Ivana, Mgr. zástupce ředitele pro 2. stupeň 1,0 29 VŠ Ma - Ch Sedláčková Stanislava, PaeDr. učitel pověřený vedením PV 1,0 29 VŠ speciální pedagog, logoped Bergnerová Kamila učitelka MŠ 1,0 11 SPgŠ MŠ Blažková Lada vychovatelka 1,0 25 SPgŠ vychovatelství Červenková Miloslava učitelka MŠ 1,0 38 SPgŠ MŠ 23

27 Pedagogičtí pracovníci Damková Michaela, Mgr. Eisnerová Michaela, Mgr. Frolíková Naděžda, Mgr. Funkce Úvazek Roků pedagogické praxe Stupeň vzdělání učitelka 1,0 22 VŠ učitelka 1,0 11 VŠ učitelka 0,5 41 VŠ Aprobace 1.stupeň ZŠ, speciální pedagog 1. stupeň ZŠ, speciální pedagog speciální pedagogika Groh David učitel 1,0 7 SŠ nekvalifikovaný Hallerová Petra učitelka 1,0 20 VOŠ 1.stupeň ZŠ Hejduková Vladimíra, Mgr. Hlavín Milan, Ing. učitelka 1,0 14 VŠ 1. stupeň ZŠ učitel 1,0 16 VŠ Ma Inf Hrdličková Jitka učitelka 1,0 38 SPgŠ nekvalifikovaná Huralová Raisa vychovatelka 1,0 22 SPgŠ vychovatelství Jaskevičová Naděžda Jíchová Petra, Mgr. Jindrová Lenka, Mgr. Klocková Věra, Mgr. Komínková Eva, Mgr. Kočí Charlota Kozemčáková Kateřina, Mgr. Krátká Jitka, Mgr. učitelka 1,0 38 Gymnázium nekvalifikovaná učitelka 1,0 14 VŠ 1.stupeň ZŠ učitelka 1,0 24 VŠ 1.stupeň ZŠ, TV učitelka 1,0 22 VŠ 1.stupeň ZŠ učitelka 0,4 21 VŠ 1.stupeň ZŠ asistent pedagoga 1,0 2 Gymnázium Učitelka 0,6 13 VŠ učitelka 1,0 10 VŠ Asistent pedagoga, Pečovatel (0-15) Čj OV, výchovné poradenství 1. stupeň ZŠ, speciální pedagog Lásková Jarmila učitelka 1,0 21 Gymnázium nekvalifikovaná Malinová Marcela vychovatelka 1,0 33 SOU nekvalifikovaná 24

28 Pedagogičtí pracovníci Matoušová Ivana, Mgr. Funkce Úvazek Roků pedagogické praxe Stupeň vzdělání učitelka 1,0 26 VŠ Aprobace 1. stupeň ZŠ, speciální pedagog Mencl Dušan učitel 1,0 8 SPŠ nekvalifikovaný Mísařová Marie učitelka 1,0 19 Gymnázium nekvalifikovaná Oravec Tomáš, Mgr. učitel 1,0 7 VŠ Čj - HV Pallerová Nikol učitelka 0,5 4 Gymnázium nekvalifikovaná Pavková Věra Mgr. Pelechová Ludmila Pešková Petra Pochobradská Jana, Mgr. Procházková Dita, Mgr. Stellnerová Michaela Tourková Milena, Mgr. Vítek Zdeněk, Mgr. Vopatová Pavlína Worm Dalibor, MgA. učitelka 1,0 28 VŠ 1. stupeň ZŠ vychovatelka 1,0 15 SPgŠ vychovatelství asistent pedagoga 1,0 6 SPgŠ vychovatelství učitelka 1,0 25 VŠ ČJ OV učitelka 1,0 21 VŠ 1. stupeň ZŠ asistent pedagoga 1,0 2 VOŠ Sociální pedagogika učitelka 1,0 23 VŠ 1. stupeň ZŠ učitel 1,0 35 VŠ Ma Ze asistent pedagoga 1,0 4 SŠ asistent pedagoga učitel 0,5 21 VŠ Vv Vyšohlíd Jiří Mgr. učitel 1,0 29 VŠ 1. stupeň ZŠ, AJ Zítka Pavel Mgr. učitel 1,0 2 VŠ NJ - D 25

29 13.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 70,59 Asistenti pedagoga 100 Učitelé 2. stupně 62,5 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 75 Ve školním roce 2013/2014 si zvyšovali kvalifikaci studiem magisterského programu VŠ tři pedagogové Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důchodového věku v důchodovém věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy V přehledu nejsou zahrnuti externí pracovníci a pracovníci na mateřské či další rodičovské dovolené Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Badi Karol pomocné práce 1,0 základní Deáková Petra kuchařka 1,0 SOU Hlavín Milan správce ICT 0,5 VŠ Hořánek Bořislav školník 1,0 SOU Hýlová Olga uklízečka 1,0 základní Kleinová Petra vedoucí ŠJ 1,0 SEŠ Kolegar Martin THP 1,0 SOŠT Kulíková Dana kuchařka 1,0 SOU Kuželová Věra kuchařka 1,0 základní 26

30 Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Lisnerová Jitka účetní 1,0 SEŠ Mišková Jana kuchařka 1,0 SOU Nováková Vladimíra kuchařka 1,0 SOU Podhorská Věra pomocné práce 1,0 SOU Schreitterová Lenka uklízečka 1,0 SOU Svatoňová Emílie kuchařka 1,0 SOU Tichovská Alena uklízečka 1,0 SOU Urbanová Alena uklízečka 1,0 SOU Vítů Hana uklízečka 1,0 SOU Watzková Jarmila uklízečka 1,0 SOU 27

31 Příloha č.1 Hodnocení práce mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Kapacita MŠ: 25 Počet zapsaných dětí: 25 Dívky: 12 Chlapci: 13 Do školy odchází: 5 dětí Odklad školní docházky: 1 (dívka zůstává v MŠ) Průměrná docházka dětí ve školním roce: I. pololetí: 9/2012: 19,42 II. pololetí: 2/2013: 12,73 10/2012: 18,38 3/2013: 19,27 11/2012: 18,09 4/2013: 18,14 12/2012: 18,33 5/2013: 20,38 1/2013: 17,71 6/ ,85 7/2013: 18,80 8/2013: 8,00 Nadstandardní aktivity (kroužky): Hra na zobcovou flétnu p. Červenková, p. Bergnerová Hry a klikyháky s předškoláky - p. Červenková, p. Bergnerová Anglický jazyk p. Červenková Rozvíjení komunikativních dovedností dětí p. Červenková Akce pro děti: divadlo v budově C (Bonbónek školáci hráli pro děti), předplavecká příprava společně s 1. třídou budovy C, akce v rámci MŠ (Dýňový den, Zeleninový a ovocný den, Drakiáda s dětmi a rodiči, Hrátky s přírodninami, oslava Posvícení, Ať žijí duchové, Na návštěvě u skřítka Podzimníčka, Setkání s myslivcem, Mikulášská nadílka, Vánoční kouzlení, oslava Vánoc, Ptačí den, akce Zdravé zuby, Školní kolo v recitaci, Masopust maškarní bál, vynášení Morény a vítání jara, Sluníčkový den, Koloběh vody, Den s knihou, Barevný den před Velikonocemi, oslava Velikonoc, Koncert filharmoniků, Den Země, Rej čarodějnic, AniFest 2013, Rozsviťme se modře, odpoledne se zdravotnickými záchranáři, sportovní odpoledne dětí a rodičů, Kloboukový den, Dětský den v DK Olympie, Chvilka se slovenským jazykem, Den květů, výlet na Kyšperk po stopách lišky Bystroušky, výtvarné 28

32 soutěže v rámci MŠ pro rodiče a děti, návštěva dobrovolných hasičů v Krupce, beseda se strážníkem Městské policie Krupka, spolupráce s MŠ v Krupce (účast v soutěžích Tv, Lv), soutěže v rámci MŠ O nejzajímavější stavbu na písku, slavnostní zakončení školního roku rozloučení s budoucími prvňáčky výlety - obora Mstišov, Planetárium Teplice, farma ve Fojtovicích, ZOO park Chomutov Účast na soutěžích: - Předškoláci v dopravě dopravní soutěž pořadatel Základní škola a Praktická škola K. Čapka, Krupka - Klokánek Tv olympiáda pořadatel MŠ Sluníčko, Krupka - Sběr druhotných surovin (víčka od PET lahví, papír) - rodiče s dětmi sbírali kaštany (278 kg), papír (1.317,50 kg) a PET víčka (138 kg), - použité baterie (v průběhu roku posílány do budovy A) - Příroda kolem nás XIII. Ročník výtvarné soutěže pořadatel Správa národního parku Podyjí Ozdravný pobyt: nebyl Inspekce: nebyla Prezentace školy na veřejnosti: - MÚ Krupka - vystoupení před Velikonocemi Jaro v poezii březen v den zápisu nových dětí do MŠ ( ) Den otevřených dveří - kulturní program dětí pro rodiče (Vánoce, Velikonoce, Den matek) - kulturní program dětí pro babičky v Pečovatelském domě Krupka - Vánoce (prosinec 2012), Velikonoce, Den matek (duben, květen 2013) - vystoupení dětí na školní akademii - tablo budoucích školáků (červen červenec 2013) - slavnostní rozloučení s budoucími prvňáčky na závěr školního roku besídka v MŠ (červen 2013) Spolupráce s organizacemi: Pedagogicko-psychologická poradna Teplice - vyšetření dítěte (školní zralost) Magistrát města Teplice odbor sociální ochrany zpráva o dítěti Klinický psychiatr Mgr.Pavlišová Domesthenes Ústí n.l. dítě s psychickými problémy, Psychologické poradenství a diagnostika Mgr. Han Melzerová 29

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Krupce v říjnu 2015 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy Masarykova základní škola a Mateřská škola

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Krupce v říjnu 2012 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy Masarykova základní škola a Mateřská škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy

Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy V Krupce v říjnu 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2010/2011

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 701 88 475 RED - IZO 600092275 identifikátor školy 000 000 000 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Vypracovala: Dana Brašíková ředitelka školy Schváleno Školskou radou: 25. října 2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO 1 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, zs.cejle@seznam.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční zprávy podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více