Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 V Krupce v říjnu 2014 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy

2 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461, Krupka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2013/2014 dle ustanovení 11 a 12 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění Výroční zpráva byla projednána v pedagogické radě dne Zpracoval: Mgr. Bc. Ctirad Vaník, ředitel školy Mgr. Jitka Svobodová, statutární zástupce ředitele školy Mgr. Ivana Hlavínová, zástupce ředitele školy Předkládá: Mgr. Bc. Ctirad Vaník

3 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461, Krupka Dne rada školy Masarykovy ZŠ a MŠ Krupka schválila výroční zprávu za školní rok 2013/2014. Ing. Zdeněk Matouš Mgr. Eva Komínková Mgr. Petra Hallerová Michaela Muchová Veronika Makovská Ing. Milada Sahulová.

4 Obsah 1. Základní údaje o škole Škola Zřizovatel Součásti školy Základní údaje o součástech školy Materiálně-technické podmínky školy Údaje o školské radě Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o chování žáků Údaje o zameškaných hodinách Údaje o integrovaných žácích: Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Průběh a výsledky vzdělávání Materiální podpora výuky Vyučovací formy a metody Interakce a komunikace Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Institucionální vzdělávání Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Studium k prohlubování odborné kvalifikace DVPP ve školním roce 2012/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Akce k prevenci sociálně patologických jevů Akce k environmentální výchově Vystoupení pro veřejnost Účast žáků školy v soutěžích Další aktivity podporující výchovně-vzdělávací proces výlety a exkurze návštěvy divadel a muzeí besedy projektové dny Činnost školní družiny Logopedie a náprava Mateřská škola Zájmová činnost

5 12. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Údaje o nepedagogických pracovnících...24 Příloha č.1 Hodnocení práce mateřské školy ve školním roce 2012/ Příloha č.2 Základní údaje o hospodaření školy

6 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Masarykova 461, Krupka příspěvková organizace IČO IZO (MŠ) (ZŠ) (ŠD) (ŠJ) (ŠJ -výdejna) identifikátor školy vedení školy kontakt ředitel: Mgr. Bc. Ctirad Vaník zástupce ředitele pro I. stupeň: Mgr. Bc. Jitka Svobodová (statutární zástupce ředitele) zástupce ředitele pro II. stupeň: Mgr. Ivana Hlavínová učitel pověřený vedením místa poskytovaného vzdělávání: Mgr. Věra Pavková Tel.: fax: není Zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele kontakt Město Krupka Mariánské náměstí 22, Krupka Tel.: , fax: ,

7 1.3 Součásti školy Součást Kapacita Mateřská škola 25 Základní škola 710 Školní družina 125 Školní jídelna MŠ 25 Školní jídelna ZŠ 455 Školní jídelna výdejna Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola ,5 Přípravná třída stupeň ZŠ ,69 16,38 2. stupeň ZŠ ,86 9,67 Školní družina ,25 31,25 Školní jídelna MŠ 1 25 x x Školní jídelna ZŠ x x Průměr žáků ve třídě je v běžných třídách 18,0, ve třídách s upraveným vzdělávacím programem Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky 2 multimediální učebny, 1 žákovská knihovna, 1 učitelská knihovna, 7 odborných učeben (PC, HV, PŘ/CH, FY, AJ/NJ,ZE, VV) 3 hřiště s umělým povrchem, 1 hřiště s odpočinkovou zónou 3 tělocvičny, 3 hřiště, herní prvky na zahradě MŠ 1 dílny, 1 pozemek pro pěstitelské práce 4

8 Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Všechny třídy 1.stupně vybaveny ergonomickým nábytkem, na 2. stupni všechny třídy s výjimkou odborných učeben FY, PŘ, PC. Je připraven plán vybavení přístavku s učebnami pro třídy s upraveným vzdělávacím programem Vybavení učebními pomůckami je průměrné, probíhá obměna inventáře. Učebnice odpovídají požadavkům MŠMT. Kabinety a laboratoře disponují staršími a málo vyhovujícími pomůckami, postupně byly zakoupeny nové, především nástěnné obrazy, mapy. Dovybavování probíhá podle připraveného plánu. 42 počítačů (41 s přístupem na Internet, 28 pro žáky), 16 televizorů, 12 DVD, 7 videí, 20 přehrávačů, 1 domácí kino, 3 interaktivní tabule 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt Mgr. Eva Komínková, tel.: Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Zařazené třídy ŠVP PP ŠVP PP Barevné kamínky MŠ, přípravná třída ŠVP ZV ŠVP ZV I.A,B,C - IX.A,B ŠVP ZV ŠVP ZV s lehkým mentálním postižením IV.(I., III.)P, VIII., IX.P 5

9 2.2 Vzdělávací programy ŠVP ZV Vzdělávací program ŠVP ZV PRO ŽÁKY S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM I. - IX. A,B,C Zařazené třídy IV.(I., III.)P, VIII., IX.P 3. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 3.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2013/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 0 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 5 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní střední zdravotní průmyslové ostatní odborná celkem akademie školy školy střední školy učiliště c) na soukromé školy přijato: 6

10 gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborná učiliště celkem 4 4 d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 20 4 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: v devátém ročníku v nižším ročníku žáci ukončili povinnou školní docházku v osmém ročníku. 2 žáci ukončili povinnou školní docházku v sedmém ročníku. 2 žáci nenastoupili na žádnou střední školu. 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 4.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno 1. stupeň stupeň Celkem Údaje v tabulce odpovídají stavu k Přehled o chování žáků Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1.stupeň stupeň Celkem Údaje jsou shrnutím kázeňských trestů a odměn za celý školní rok 2013/

11 4.3 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň ,2 85 0,35 2. stupeň , ,15 Celkem , ,5 4.4 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení: Ročník Počet žáků (CH/D) Sluchové postižení 4., 4., 9. 1/2 Zrakové postižení S vadami řeči 4. 1/0 Tělesné postižení S kombinací postižení 8. 0/1 S vývojovými poruchami učení /8 S poruchami chování 3., 8 4/0 Autismus 1., 2., 3., 4. 4/0 4.5 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Škola poskytuje služby pro děti od tří let v oddělení MŠ. Dále zřizuje přípravnou třídu pro předškolní žáky sociálně znevýhodněné. Umožňuje též vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami se speciálními poruchami učení, žáci tělesně, zrakově a sluchově postižení, žáci s poruchou autistického spektra. Všichni jsou úspěšně integrováni do kolektivu žáků běžných tříd. Pro každého žáka s poruchou autistického spektra má škola k dispozici asistenta pedagoga. 8

12 Škola úspěšně zařazuje do výchovně-vzdělávacího procesu žáky-cizince. Na základě přezkoušení jim vyučující stanovují individuální plán výuky. Škola má také zřízené třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením, kde tito pracují v malém kolektivu pod vedením speciálního pedagoga. Je vypracována metodika vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Škola má vypracovaný školní řád vycházející z platných právních norem, jehož součástí je závazný klasifikační řád. Rozvrh hodin respektuje zásady psychohygieny a potřeby žáků. Rodiče a žáci jsou pravidelně informováni o výsledcích vzdělávání, mohou využít internetových stránek školy, kde najdou informace o akcích školy, aktuální rozvrhy, tiskopisy a informace o průběžném hodnocení. Škola úzce spolupracuje s odbornými pracovišti SPC Teplice, PPP Teplice. Na škole pracuje metodik prevence sociálně-patologických jevů a výchovný poradce Průběh a výsledky vzdělávání Výuka je v souladu s cíli předškolního a základního vzdělávání. Tyto cíle jsou stanoveny přiměřeně možnostem a potřebám žáků tak, aby každý žák dosahoval svého maxima. Důraz je kladen na návaznost mezi MŠ (přípravnou třídou) a I. stupněm ZŠ a I. stupněm a II. stupněm ZŠ Materiální podpora výuky Učebny jsou vyzdobeny podnětně a podporují práci žáků, jsou barevně vymalovány. Didaktická technika, učebnice a pomůcky jsou využívány pravidelně a účelně. Škola se snaží obměňovat didaktické pomůcky a rozšiřovat ICT techniku. Vhodnost vybavení a uspořádání učeben není optimální. Důvodem jsou stavebně-technické možnosti budov, které byly postaveny v předminulém století, nebo v 1. polovině století minulého. Citelně chybí zázemí tělocvičen, jejich vybavení a velikost neodpovídá současným požadavkům. Nově byly zřízeny šatny na budovách A a B Vyučovací formy a metody Děti jsou podporovány ve svém osobnostním a sociálním rozvoji, je kladen důraz na vzájemnou spolupráci mezi učitelem a žákem. Škola si klade za cíl být bezpečným místem. Ve výuce jsou aktivně využívány metody aktivního učení Interakce a komunikace Ve vzájemné komunikaci mezi učitelem a žákem i žáky navzájem se důsledně dbá na dodržování stanovených pravidel. Každý má právo slušnou formou prezentovat svůj názor a je veden k tomu, aby ho uměl obhájit argumenty, ale také k tomu, aby naslouchal argumentům jiných a dokázal akceptovat názor cizí. 9

13 5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: Údaje jsou za školní rok 2013/2014 finanční prostředky za kalendářní rok 2013 a 1. pololetí roku Institucionální vzdělávání Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů pracovník instituce (VŠ/zařízen í pro další vzdělávání) název akce financování a) Studium v oblasti pedagogických věd Mísařová Mencl UJEP Akcent college Učitelství pro 1.stupeň Specializace v pedagogice Angličtina jako cizí jazyk vlastní vlastní b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol Vaník Oravec UK UJEP management vzdělávání vlastní e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky pracovník Komínková instituce (VŠ/zařízen í pro další vzdělávání) UJEP název akce školní management financování vlastní b) Studium pro výchovné poradce 10

14 c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti ICT g) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy Studium k prohlubování odborné kvalifikace pracovník instituce (VŠ/zařízen í pro další vzdělávání) název akce financován DVPP ve školním roce 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 se všichni pedagogové zúčastnili dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků z nabídky Národního institutu dalšího vzdělávání, Pedagogického centra v Teplicích, PPP Teplice, SEV Sever, SEV Divizna. Mgr. Michaela Damková - Poruchy autistického spektra se zaměřením na Aspergerův syndrom - Zkvalitnění čtenářské gramotnosti na 1. st. ZŠ - Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích Mgr. Naděžda Frolíková - Práce s žáky s poruchou autistického spektra 11

15 David Groh - Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích Ing. Milan Hlavín - Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích Mgr. Ivana Hlavínová - Nové cesty v environmentální výchově (Sedmihorky 3 dny) - Na hřebeny Krušných hor - Kapradí Ekologizace provozu školy - Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích - Jak chemici zkoumají okolní svět chemie potravin - Strážci Země (Sedmihorky 3 dny) Jitka Hrdličková - Confirmation of attendance - Poruchy autistického spektra se zaměřením na Aspergerův syndrom - Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích Naděžda Jaskevičová - Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích 12

16 Mgr. Lenka Jindrová - Aktuální stav drogové scény a problematika návykových látek ve škole - Kázeň a klima školy - Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích Charlota Kočí - Poruchy autistického spektra se zaměřením na Aspergerův syndrom - Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích Jarmila Lásková - Na hřebeny Krušných hor - Kapradí Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích Dušan Mencl - Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích Miroslava Mrázová - Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích Tomáš Oravec Nikol Pallerová - Zkvalitnění čtenářské gramotnosti na 2.stupni ZŠ 13

17 Mgr. Věra Pavková - Jak na projektovou výuku Petra Pešková - Poruchy autistického spektra se zaměřením na Aspergerův Mgr. Jana Pochobradská - Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích Mgr. Dita Procházková - Podpora čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ - Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích PhDr. Stanislava Sedláčková - Poruchy autistického spektra se zaměřením na Aspergerův syndrom - Klíčové kompetence, cíle a metody práce v oblasti matematické gramotnosti PV - Neklidné a nesoustředěné dítě Mgr. Venuše Schmidtová - Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání - Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích Stellnerová - Poruchy autistického spektra se zaměřením na Aspergerův syndrom Mgr. Bc. Jitka Svobodová - Poruchy autistického spektra se zaměřením na Aspergerův - Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika ve školství - Škola, místo, kde se spolupracuje 14

18 - Komunikace v obtížných situacích Mgr. Milena Tourková - Interetnický konflikt a tolerance odlišnosti - Poruchy autistického spektra se zaměřením na Aspergerův syndrom - Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích Mgr. Zdeněk Vítek - Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích Pavlína Vopatová - Poruchy autistického spektra se zaměřením na Aspergerův syndrom - Škola, místo, kde se spolupracuje - Komunikace v obtížných situacích MgA. Dalibor Worm Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastnili teambuildingu v Jiřetíně pod Jedlovou dubna Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastnili seminářů v oblasti počítačové gramotnosti. 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 6.1. Spolupráce školy a dalších subjektů Škola má titul Partnerská škola Pedagogické fakulty UJEP, Další spolupracující subjekty: MŠ Sluníčko, Knauf Insulation, DDM Krupka, RMK Krupka, PČR, MP Krupka, HS Krupka, HZS Teplice, Doly Bílina, Sport Krupka s.r.o., občanské sdružení Královské Horní město Krupka, ZS 15

19 Teplice, ČČK Teplice, Arkádie Krupka, Knihovna Krupka, NP České Švýcarsko, SEV Sever, ČSOP, ZOO Ústí nad Labem, SZŠ Ústí nad Labem, Schola humanitas Litvínov, Tereza o.p.s., PPP Teplice, SPC Teplice, Dobrovolní hasiči Krupka, VOŠZ Ústí n.l. - obor zdravotní dentista a obor zdravotnický záchranář, místní firmy 6.2 Významné akce školy Recertifikace CQS - ISO Obhájení mezinárodního titulu Ekoškola. Pořádání celoměstských soutěží Krupský permoník, Cínová stopa. Pokračování v projektu Poznej svůj kraj Krajánek. Účast v projektu Naše virtuální škola. Pořádání vernisáží v Minigalerii Vestibul. Pořádání letního dětského tábora. Den otevřených dveří na 1. stupni. Den otevřených dveří na 2. stupni. Den otevřené tabule. Finanční podpora dívky z Afriky. Pořádání okresního kola chemické olympiády. Pořádání městského kola recitační soutěže. Projekt Němčina nekouše 6.3 Akce k prevenci sociálně patologických jevů Beseda o mezilidských vztazích Beseda Vztahy, sex a AIDS Hudbou proti drogám Safety show Projekt PČR AJAX Beseda s Policií ČR k šikaně a kyberšikaně Beseda o první pomoci Beseda s MP Krupka Beseda Drogy, HIV 6.4 Akce k environmentální výchově Litvínovský choroš Projekt Škola v lese, les ve škole Sběr kaštanů a žaludů Projekt Energie domácnosti Projekt Obnovitelné zdroje energie Ekologická soutěž Život kolem nás Schola humanitas Adopce zvířátka v ZOO Ústí n.l. - majna Sběr druhotných surovin Projekt - Recyklohraní 6.5 Vystoupení pro veřejnost Adventní koncert v MÚ Krupka Bohosudovská nota 16

20 Veřejné vystoupení divadelního kroužku Pěvecká vystoupení při vernisážích v Minigalerii Vestibul Koncert pěveckého sboru Rozloučení s vycházejícími žáky na MÚ Krupka Školní akademie Kulturní program dětí pro seniory v Pečovatelském domě Krupka Slavnostní rozloučení s budoucími prvňáčky na závěr školního roku 6.6 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže Školní kolo Okresní kolo Národní kolo Matematická olympiáda 12 žáků 0 0 Předškoláci v dopravě 12 žáků 0 0 Chemická olympiáda 10 žáků 3 0 Olympiáda v českém jazyce 10 žáků 0 0 Litvínovský choroš 6 žáků 0 0 Krupský permoník 54 žáků 0 0 Výtvarné soutěže 291 žáků 8 0 Recitační soutěže 45 žáků 25 0 Zdravé zuby 262 žáků 2 žáci oceněni 0 Biologická olympiáda? 120 žáků 0 0 Přírodovědný Klokan? 53 žáků 0 0 Dopraváček 19 dětí 3 děti oceněny 0 Cínová stopa Abilympiáda Život kolem nás 130 žáků dvě třídy oceněny 0 Krupský dopraváček 12 žáků 0 0 Název sportovní soutěže Počet žáků Umístění Fotbalový turnaj 25 2x 2. místo Sportovní hry mládeže O pohár starosty 125 Vánoční turnaj ringo 14 2.místo Orion florbal 16 3.místo Klokánek pro MŠ 34 Přespolní běh 12 4.místo Velikonoční laťka 12 Celkový počet soutěží ve školním roce: 23?? 17

21 Počet účastí v soutěžích: 1 635?? 18

22 7. Další aktivity podporující výchovně-vzdělávací proces Důležitou součástí vzdělávacího procesu jsou výlety, exkurze a plavecký výcvik pro žáky od předškoláků po páté ročníky. Ve školním roce 2013/2014 byly pořádány tyto akce: 7.1 výlety a exkurze ZOO Ústí nad Labem Dravci ukázka drávých ptáků ZOO Děčín Zoopark Chomutov Planetárium Teplice Botanická zahrada Teplice Ekofarma Merboltice Statek Třebíz Indiánská vesnička Rosehill Pražský hrad Prohlídka Prahy Obora Mstišov Ozdravné pobyty v Chřibské Ozdravný pobyt Lhotsko Výlet - České Švýcarsko Exkurze - hrad Hněvín Exkurze v HZS Teplice Dům světla v Praze Modelářská škola RMK Podkrušnohorské technické muzeum Muzeum Krupka Hrad Kyšperk Výlety za pamětihodnostmi a krásami Čech Technické muzeum Praha Dopravní hřiště Teplice a Krupka 7.2 návštěvy divadel a muzeí Představení Perštejni na českém trůně Divadlo Rokoko - Praha Severočeská filharmonie Krušnohorské divadlo Teplice Divadlo ABC Divadlo Metro DK Olympie Krupka Kino Krupka Vánoční koncerty Výstavy v Minigalerii Vestibul Návštěva Úřadu práce v Teplicích 19

23 7.3 besedy Beseda v knihovně Beseda - Mudr. Radim Uzel Beseda BESIP dopravní výchova Beseda Kouzelná planeta Beseda J. Pabian Drogy a Já Beseda Kriminalita mládeže Beseda - Kyberšikana Beseda s MP Krupka a PČR Beseda Kriminalita na internetu Beseda s členy HZS Teplice a Krupka Beseda o zdravé výživě Beseda s myslivcem Finanční gramotnost Peníze nebo život Svět kolem nás Austrálie Přehlídka středních škol v Duchcově Exkurze na ÚP v Teplicích Den otevřených dveří na středních školách 7.4 projektové dny Tonda Obal na cestách třídění odpadů Vzájemné návštěvy s MŠ Sluníčko Celé Česko čte dětem Napříč školou Spaní ve škole Vánoce a vánoční zvyky Z pohádky do pohádky Den Země Květinový den Duhový den Zdravé zuby Masopust Dopravní výchova Den jazyků Ovoce do škol Ekoden na II.stupni Sportovní hry mládeže O pohár starosty města Krupky Mezi stěnami Bazar jazyků Pohlavně přenosné choroby 20

24 8. Činnost školní družiny Škola zřizuje čtyři oddělení ŠD, dvě na budově B a dvě na budově C. Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo ŠD 125 žáků. O žáky se starají čtyři zkušené vychovatelky. Činnost se řídí samostatným řádem ŠD. Její činnost je pestrá, je zapojena do environmentálních aktivit, během roku pořádá mnoho soutěží, organizuje pro žáky kulturní a sportovní akce. 9. Logopedie a náprava Na obou budovách I. stupně probíhá pod vedením kvalifikovaných logopedů po celý rok náprava řeči dle individuálních potřeb žáků. Se všemi žáky se specifickými poruchami učení pracují speciální pedagogové mimo běžný rozvrh žáků na tzv. nápravě. Tito pedagogové dále spolupracují s jednotlivými vyučujícími těchto žáků a společně naplňují individuální vzdělávací plán žáka. Všechny tyto služby poskytuje škola zdarma. 10. Mateřská škola MŠ navštěvuje 25 dětí od tří let. Z tohoto počtu bylo ve školním roce 2013/2014 devět předškoláků. MŠ pracuje podle svého ŠVP PV Barevné kamínky. Je nedílnou součástí naší školy, a proto se zúčastňuje i některých celoškolních akcí. Pravidelně spolupracuje s třídami 1. stupně. 11. Zájmová činnost Dopraváček Flétnička Výtvarný kroužek Kroužky jazyků Bonbónek divadelní kroužek Matematický kroužek Sportovní hry Pěvecký sbor Dětský aerobic Zumba Dramatický kroužek Multimediální kroužek 12. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 neproběhla žádná inspekce. Hygienické kontroly neshledaly žádné závažné závady. Škola získala recertifikaci ISO

25 Škola obhájila mezinárodní titul Ekoškola. Získala statut Partnerská škola Pedagogické fakulty UJEP. 22

26 13. Přehled pracovníků školy 13.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 60 Počet pedagogických pracovníků 41 Z toho: Počet asistentů pedagoga 4 Počet vychovatelů ŠD 4 Počet učitelek MŠ 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ 19 Z toho: Zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Vaník Ctirad, Mgr., Bc. Svobodová Jitka, Mgr., Bc. Funkce Úvazek Roků pedagogické praxe Stupeň vzdělání ředitel 1,0 24 VŠ Čj Dě zástupce ředitele pro 1.stupeň Aprobace 1,0 24 VŠ 1. stupeň ZŠ Hlavínová Ivana, Mgr. zástupce ředitele pro 2. stupeň 1,0 29 VŠ Ma - Ch Sedláčková Stanislava, PaeDr. učitel pověřený vedením PV 1,0 29 VŠ speciální pedagog, logoped Bergnerová Kamila učitelka MŠ 1,0 11 SPgŠ MŠ Blažková Lada vychovatelka 1,0 25 SPgŠ vychovatelství Červenková Miloslava učitelka MŠ 1,0 38 SPgŠ MŠ 23

27 Pedagogičtí pracovníci Damková Michaela, Mgr. Eisnerová Michaela, Mgr. Frolíková Naděžda, Mgr. Funkce Úvazek Roků pedagogické praxe Stupeň vzdělání učitelka 1,0 22 VŠ učitelka 1,0 11 VŠ učitelka 0,5 41 VŠ Aprobace 1.stupeň ZŠ, speciální pedagog 1. stupeň ZŠ, speciální pedagog speciální pedagogika Groh David učitel 1,0 7 SŠ nekvalifikovaný Hallerová Petra učitelka 1,0 20 VOŠ 1.stupeň ZŠ Hejduková Vladimíra, Mgr. Hlavín Milan, Ing. učitelka 1,0 14 VŠ 1. stupeň ZŠ učitel 1,0 16 VŠ Ma Inf Hrdličková Jitka učitelka 1,0 38 SPgŠ nekvalifikovaná Huralová Raisa vychovatelka 1,0 22 SPgŠ vychovatelství Jaskevičová Naděžda Jíchová Petra, Mgr. Jindrová Lenka, Mgr. Klocková Věra, Mgr. Komínková Eva, Mgr. Kočí Charlota Kozemčáková Kateřina, Mgr. Krátká Jitka, Mgr. učitelka 1,0 38 Gymnázium nekvalifikovaná učitelka 1,0 14 VŠ 1.stupeň ZŠ učitelka 1,0 24 VŠ 1.stupeň ZŠ, TV učitelka 1,0 22 VŠ 1.stupeň ZŠ učitelka 0,4 21 VŠ 1.stupeň ZŠ asistent pedagoga 1,0 2 Gymnázium Učitelka 0,6 13 VŠ učitelka 1,0 10 VŠ Asistent pedagoga, Pečovatel (0-15) Čj OV, výchovné poradenství 1. stupeň ZŠ, speciální pedagog Lásková Jarmila učitelka 1,0 21 Gymnázium nekvalifikovaná Malinová Marcela vychovatelka 1,0 33 SOU nekvalifikovaná 24

28 Pedagogičtí pracovníci Matoušová Ivana, Mgr. Funkce Úvazek Roků pedagogické praxe Stupeň vzdělání učitelka 1,0 26 VŠ Aprobace 1. stupeň ZŠ, speciální pedagog Mencl Dušan učitel 1,0 8 SPŠ nekvalifikovaný Mísařová Marie učitelka 1,0 19 Gymnázium nekvalifikovaná Oravec Tomáš, Mgr. učitel 1,0 7 VŠ Čj - HV Pallerová Nikol učitelka 0,5 4 Gymnázium nekvalifikovaná Pavková Věra Mgr. Pelechová Ludmila Pešková Petra Pochobradská Jana, Mgr. Procházková Dita, Mgr. Stellnerová Michaela Tourková Milena, Mgr. Vítek Zdeněk, Mgr. Vopatová Pavlína Worm Dalibor, MgA. učitelka 1,0 28 VŠ 1. stupeň ZŠ vychovatelka 1,0 15 SPgŠ vychovatelství asistent pedagoga 1,0 6 SPgŠ vychovatelství učitelka 1,0 25 VŠ ČJ OV učitelka 1,0 21 VŠ 1. stupeň ZŠ asistent pedagoga 1,0 2 VOŠ Sociální pedagogika učitelka 1,0 23 VŠ 1. stupeň ZŠ učitel 1,0 35 VŠ Ma Ze asistent pedagoga 1,0 4 SŠ asistent pedagoga učitel 0,5 21 VŠ Vv Vyšohlíd Jiří Mgr. učitel 1,0 29 VŠ 1. stupeň ZŠ, AJ Zítka Pavel Mgr. učitel 1,0 2 VŠ NJ - D 25

29 13.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 70,59 Asistenti pedagoga 100 Učitelé 2. stupně 62,5 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 75 Ve školním roce 2013/2014 si zvyšovali kvalifikaci studiem magisterského programu VŠ tři pedagogové Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důchodového věku v důchodovém věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy V přehledu nejsou zahrnuti externí pracovníci a pracovníci na mateřské či další rodičovské dovolené Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Badi Karol pomocné práce 1,0 základní Deáková Petra kuchařka 1,0 SOU Hlavín Milan správce ICT 0,5 VŠ Hořánek Bořislav školník 1,0 SOU Hýlová Olga uklízečka 1,0 základní Kleinová Petra vedoucí ŠJ 1,0 SEŠ Kolegar Martin THP 1,0 SOŠT Kulíková Dana kuchařka 1,0 SOU Kuželová Věra kuchařka 1,0 základní 26

30 Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Lisnerová Jitka účetní 1,0 SEŠ Mišková Jana kuchařka 1,0 SOU Nováková Vladimíra kuchařka 1,0 SOU Podhorská Věra pomocné práce 1,0 SOU Schreitterová Lenka uklízečka 1,0 SOU Svatoňová Emílie kuchařka 1,0 SOU Tichovská Alena uklízečka 1,0 SOU Urbanová Alena uklízečka 1,0 SOU Vítů Hana uklízečka 1,0 SOU Watzková Jarmila uklízečka 1,0 SOU 27

31 Příloha č.1 Hodnocení práce mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Kapacita MŠ: 25 Počet zapsaných dětí: 25 Dívky: 12 Chlapci: 13 Do školy odchází: 5 dětí Odklad školní docházky: 1 (dívka zůstává v MŠ) Průměrná docházka dětí ve školním roce: I. pololetí: 9/2012: 19,42 II. pololetí: 2/2013: 12,73 10/2012: 18,38 3/2013: 19,27 11/2012: 18,09 4/2013: 18,14 12/2012: 18,33 5/2013: 20,38 1/2013: 17,71 6/ ,85 7/2013: 18,80 8/2013: 8,00 Nadstandardní aktivity (kroužky): Hra na zobcovou flétnu p. Červenková, p. Bergnerová Hry a klikyháky s předškoláky - p. Červenková, p. Bergnerová Anglický jazyk p. Červenková Rozvíjení komunikativních dovedností dětí p. Červenková Akce pro děti: divadlo v budově C (Bonbónek školáci hráli pro děti), předplavecká příprava společně s 1. třídou budovy C, akce v rámci MŠ (Dýňový den, Zeleninový a ovocný den, Drakiáda s dětmi a rodiči, Hrátky s přírodninami, oslava Posvícení, Ať žijí duchové, Na návštěvě u skřítka Podzimníčka, Setkání s myslivcem, Mikulášská nadílka, Vánoční kouzlení, oslava Vánoc, Ptačí den, akce Zdravé zuby, Školní kolo v recitaci, Masopust maškarní bál, vynášení Morény a vítání jara, Sluníčkový den, Koloběh vody, Den s knihou, Barevný den před Velikonocemi, oslava Velikonoc, Koncert filharmoniků, Den Země, Rej čarodějnic, AniFest 2013, Rozsviťme se modře, odpoledne se zdravotnickými záchranáři, sportovní odpoledne dětí a rodičů, Kloboukový den, Dětský den v DK Olympie, Chvilka se slovenským jazykem, Den květů, výlet na Kyšperk po stopách lišky Bystroušky, výtvarné 28

32 soutěže v rámci MŠ pro rodiče a děti, návštěva dobrovolných hasičů v Krupce, beseda se strážníkem Městské policie Krupka, spolupráce s MŠ v Krupce (účast v soutěžích Tv, Lv), soutěže v rámci MŠ O nejzajímavější stavbu na písku, slavnostní zakončení školního roku rozloučení s budoucími prvňáčky výlety - obora Mstišov, Planetárium Teplice, farma ve Fojtovicích, ZOO park Chomutov Účast na soutěžích: - Předškoláci v dopravě dopravní soutěž pořadatel Základní škola a Praktická škola K. Čapka, Krupka - Klokánek Tv olympiáda pořadatel MŠ Sluníčko, Krupka - Sběr druhotných surovin (víčka od PET lahví, papír) - rodiče s dětmi sbírali kaštany (278 kg), papír (1.317,50 kg) a PET víčka (138 kg), - použité baterie (v průběhu roku posílány do budovy A) - Příroda kolem nás XIII. Ročník výtvarné soutěže pořadatel Správa národního parku Podyjí Ozdravný pobyt: nebyl Inspekce: nebyla Prezentace školy na veřejnosti: - MÚ Krupka - vystoupení před Velikonocemi Jaro v poezii březen v den zápisu nových dětí do MŠ ( ) Den otevřených dveří - kulturní program dětí pro rodiče (Vánoce, Velikonoce, Den matek) - kulturní program dětí pro babičky v Pečovatelském domě Krupka - Vánoce (prosinec 2012), Velikonoce, Den matek (duben, květen 2013) - vystoupení dětí na školní akademii - tablo budoucích školáků (červen červenec 2013) - slavnostní rozloučení s budoucími prvňáčky na závěr školního roku besídka v MŠ (červen 2013) Spolupráce s organizacemi: Pedagogicko-psychologická poradna Teplice - vyšetření dítěte (školní zralost) Magistrát města Teplice odbor sociální ochrany zpráva o dítěti Klinický psychiatr Mgr.Pavlišová Domesthenes Ústí n.l. dítě s psychickými problémy, Psychologické poradenství a diagnostika Mgr. Han Melzerová 29

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Krupce v říjnu 2012 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy Masarykova základní škola a Mateřská škola

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy

Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy V Krupce v říjnu 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2010/2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2007/2008-1 - Zpracovala. Mgr. Dana Petriková Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola v Kojeticích sídlí v přízemní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2010/2011 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více