Přehled a návrh meta description informačního portálu Alfabet

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled a návrh meta description informačního portálu Alfabet"

Transkript

1 Přehled a návrh meta description informačního portálu Alfabet Vrchní nabídka Home Informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením. Bude se hodit Kategorie bude zrušena Potřebuji vědět Kategorie bude zrušena ihandicap Informační zdroje O Alfabetu ipad umožňuje lidem s handicapem cílený trénink problémových oblastí, participaci v běžných denních činnostech, možnost být soběstačný, čímž podporuje zvýšení kvality života lidí s postižení v souladu s udržením jejich psychosociální pohody. ipad umožňuje lidem s handicapem trénink běžných domácích činností. Tablet lze použít pro dítě se zdravotním postižením pro zvýšení psychosociální pohody. Nabídka knižních a internetových zdrojů k problematice zdravotního postižení. Informační servis Alfabet nabízí poskytuje kvalitní informace rodičům dětí se zdravotním postižením při řešení jejich těžkých životních situacích. 1

2 Kategorie Bude se hodit Péče o sebe sama Sydrom vyhoření můžeme definovat jako extrémní nerovnováhu mezi příjmem a výdejem energie, kdy dochází k extrémnímu vyčerpání organismu Bydlení Jak má vypadat správné bydlení bez bariér? Co Zůstane stejný všechno se musí upravit, změnit a zlepšit, když potřebujete pomoc osobě se zdravotním postižením? Bydlení bez bariér vám na otázky odpoví. Volný čas dětí Kategorie zůstává nedostupná Životní příběhy Kategorie zůstává nedostupná Kategorie Potřebuji vědět Informace o typech ZP Portál Alfabet nabízí přehled informací o typech zdravotního postižení. Nabízí informace, poradenství a podporu handicapovaným osobám. Adrenoleukodystrofie Adrenoleukodystrofie je vzácné dědičné onemocnění, které vede k postupnému poškození mozku, selhání nadledvin a nakonec ke smrti. Alergie na zvířata Alergie na zvířata je způsobena alergeny jemného prašného aerosolu, který pak vdechujeme. Nejagresivněji působí alergeny koček, koní a hlodavců. Alportův syndrom kazuistika Alportův syndrom je geneticky podmíněné onemocnění, které je způsobené mutací v genech. Týká se zejména ledvin a smyslových orgánů. Artrogrypóza Artrogrypóza je etiologicky heterogenní afekce postihující pohybové ústrojí deformitami a anomáliemi různých kloubů. 2

3 Astma bronchiale Astma nealergické a alergické Astma bronchiale je nemoc, která může provázet každého z nás od dítěte přes dospělé až po starší lidi. Tato nemoc se sice nedá úplně celkově vyléčit, ale dá se ovládnout pomocí vhodných léků a spoluprácí pacienta s lékařem. Příloha 3 Závažné kongenitální formy postihující kontrakturami většinu kloubů. Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Jedná se o neléčitelnou nemoc, která se dá zmírnit za pomoci léků. Astma je onemocnění vedoucí k závažnému zúžení průdušek. Zúžení průdušek je vyvoláno stažením svalů přítomných v jejich stěně. To má za následek poruchu dýchání. Atopický exém je nemoc postihující kůži. Atopický ekzém se většinou projevuje vsezónně na podzim nebo na jaře v souvislosti s klimatickými změnami. Atopický ekzém Atopický exém je nemoc, takové postižení kůže, která je velice nepříjemná. Může trápit opět (stejně jako athma) každého z nás. Největší výskyt nemoci se objevuje u malých dětí (do dvou let). Autismus Autismus je jednou z nejzávažnější poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. BrownSéquardův syndrom BrownSéquardův syndrom má za následek ztrátu citlivosti a motorických funkcí, která je způsobena jednostranným poraněním míchy. CAN syndrom kazuistika Týrání, zneužívání a zanedbávání dětí označujeme jako CAN syndrom. Jde o soubor nepříznivých stavů a vývinu dítěte a jeho postavení ve společnosti. Charge syndrom Charge syndrom zahrnuje velké množství vrozených poruch. Může se jednat o srdeční vady, poruchy sluchu, zraku, rovnováhy. Crouzonův syndrom je genetická vada známá také jako syndrom žaberního oblouku. U dětí se vyskytuje předčasné Crouzonův syndrom uzavření lebečních švů, abnormální vývoj očnic a střední části obličeje Cystická fibróza základní Cystická fibróza je recesivní vrozené onemocnění. V těle se 3

4 4 Příloha 3 informace vytváří velké množství hlenu, což vede k těžkým poruchám plic, potních žláz a trávicího systému. Dětská mozková obrna Dětská mozková obrna označuje skupinu chronických onemocnění, které charakterizují poruchy hybnosti. Objevuje se v několika prvních letech života dítěte. Downův syndrom Downův syndrom je chromozomální vada. Lidé s Downovým syndromem dostali od přírody zvláštní nadílku každá buňka jejích těla obsahuje jeden chromozom navíc. Epidermolysis bullosa Epidermolysis bullosa je vrozené onemocnění způsobené mutací genů. Je způsobeno trvalým poškozením soudržnosti mezi pokožkou a škárou. Hydrocefalus Hydrocefalus znamená nahromadění mozkomíšního moku ve schránce lební. Tento stav vede ke zvýšení nitrolebního tlaku a útlaku mozkové tkáně. Lehká mozková dysfunkce Syndrom lehké mozkové dysfunkce vzniká většinou drobným, minimálním poškozením centrální nervové soustavy v raných vývojových obdobích. Paréza Paráze má za následek částečnou ztrátu hybnosti některých částí těla. Jedná se o neoplnou obrnu Poliomyelitis Infekční onemocnění způsobené virem který poškozuje oblasti páteřní míchy odpovědné za svalový pohyb. Rettův syndrom Rettův syndrom je neurologická porucha objevující se téměř výhradně u žen. Dítě s Rettovým syndromem se v počátečním období vyvíjí normálně. Reyeův syndrom a jeho příčiny Reyeův syndrom je nemoc, postihující orgány celého těla, největší, leckdy až smrtelný dopad má na játra a mozek. Spinální muskulární atrofie Pod názvem spinální muskulární atrofie skrývá nepříliš časté svalové onemocnění, při kterém postupně a nezadržitelně ubývá svalová hmota a které je progresivní a neléčitelné. Syndrom náhlého úmrtí kojenců Syndrom náhlého úmrtí kojenců se označuje zkratkou SIDS náhlá neočekávaná smrt kojence, který těsně před smrtí

5 PraderWilli syndrom PraderWilliho syndrom kazuistika Mentální postižení Fyzické postižení Lékařské zkratky Zdravotní péče Rehabilitace Pobyt v nemocnici Pomůcky a hračky Mentální postižení vzniká v době před narozením či až po něm například vlivem onemocnění či úrazu. Schopnosti mentálně zaostalého člověka jsou zpomaleny. Jeho schopnost vnímání je úplně jiná než u zdravého člověka. Druhy mentálního postižení: např. DMO, autismus, Aspergerův syndrom, Downův syndrom... atd. Popis a charakteristika fyzického postižení neboli poruchy pohybového ústrojí. Příčiny, důsledků postižení (neboli handicapu) a řešení otázky: "Co s tím?" Popis rehabilitace, její význam, hodnocení, informace a zajímavosti. Zdraví a zdravotní péče je důležitá. I děti v nemocnici mají svá práva a své potřeby. Pobyt dětí v nemocnici je pro ně velice strasujícím zážitkem, a proto potřebují podpořit od svých rodičů. 5 Příloha 3 nejevil žádné závažnější příznaky nemoci. PraderWilli syndrom je genetická porucha, která se objevuje u dětí. Porucha ovlivňuje řádný vývoj nervů. Kazuistika PraderWilli syndromu ukazuje, jakým způsobem se lze s PraderWilli syndromem vyrovnat. Mentální postižení vzniká v době před narozením či až po vlivem onemocnění či úrazu. Schopnosti mentálně zaostalého člověka jsou zpomaleny. Zůstává stejné Nabízíme kompletní seznam lékařský zkratek. Jistě se vám někdy stalo, že jste při čtení narazili na nějakou tu lékařskou zkratku, pod kterou jste si neuměli nic představit. Dítě se zdravotním postižením má stejný nárok na zdravotní péči jako všichni občané ČR, vyplývající ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách Popis rehabilitace, její význam, hodnocení, informace a zajímavosti. Rehabilitace je pro postižené dítě nezbytná. Zůstává stejné Pomůcky a hračky hrají v životě člověka se zdravotním postižením nezastupitelnou roli. V první fázi života je pro děti zejména důležitý, vhodných výběr hraček.

6 Rehabilitační a kompenzační pomůcky Pomůcky ke komunikaci Hračky Legislativa Zákony k problematice zdravotního postižení Sociální dávky Vzdělání a integrace Rehabilitační a kompenzační pomůcky vhodné pro děti se zdravotním postižením (ZP, handicapem). Jejich popis, k čemu slouží, proč je pořizovat. Pomůcky ke komunikaci jsou nezbytnou součástí života osoby se zdravotním postižením (ZP). Způsobů alternativní komunikace je mnoho. Existuje však také mnoho příčin, proč vady v komunikace vznikají. Ale internet je plný informací o všem, co se komunikace týká. Hračky jsou pro rozvoj dítěte nesmírně důležité. Děti se potřebují rozvíjet a my musíme podporovat jejich vlastnosti a schopnosti. Díky hračkám, které splní svůj účel, to půjde. Přehled zákonů nebo legislativních opatření k problematice zdravotního postižení (ZP). I děti s poruchami učení mohou studovat Sociální péče Zůstane stejné Pomůcky ke komunikaci jsou nezbytnou součástí života osoby se zdravotním postižením. K alternativní komunikaci mohou handicapovaní využít internet či tablet. Hračky pro děti se zdravotním postižením mají veliký význam. Rozvíjejí je a podporují při boji s postižením. Nabízíme kvalitní přehled kompletní legislativy k problematice zdravotního postižení. Přehled zákonů nebo legislativních opatření k problematice zdravotního postižení. Přehled právních předpisů upravujících dávky státní sociální podpory pro osoby zdravotně postižené Děti se zdravotním postižením musí absolvovat povinnou školní docházku. Vzdělávání v případě handicapu se zajišťuje formou individuální integrace do běžných škol či speciálních zařízení. Dítě s poruchou učení má problémy ve vzdělávacích oblastech i v sociálních a organizačních dovednostech. Jak takovému žákovi pomoci? Rodiny v rámci péče o rodinného příslušníka využívají nějaký druh sociálních služeb, které jim péči v mnohých směrech usnadňují. 6

7 Kategorie Informační zdroje Knižní publikace Seznamy knižních publikací, které se zabývají problematikou Nabízíme knižní publikace, které se zabývají osob se zdravotním postižením. problematikou osob se zdravotním postižením. Internetové zdroje Seznam internetových zdrojů pro rodiče dětí se zdravotním Zůstane stejné postižením (ZP), které se zaměřují na problematiku zrakového postižení, sluchového postižení, mentálního postižení, tělesného postižení a na zdravý vývoj dítěte. Akce Nabídka akcí pro rodiče dětí se zdravotním postižením a sociální pracovníky Monitoring tisku Přehled článků s oblasti zdravotního postižení a sociálního znevýhodnění 7

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené

Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Petra

Více

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007 PRÁCE, SOCIÁLNÍ STATISTIKY Ročník 2008 Školství, kultura, zdravotnictví V Praze dne 30. dubna 2008 Kód publikace: 3309-08 Č.j.: 341/2008-63 Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice

Více

kapitoly ze speciální pedagogiky

kapitoly ze speciální pedagogiky kapitoly ze speciální pedagogiky PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení srpen 1993 Úvod Stejně jako zdraví patří i nemoc a zdravotní postižení k životu.

Více

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích Průvodce pro rodiče zrakově postižených dětí a mládeže sociálními službami, které jsou poskytovány v Českých Budějovicích. Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích (výtah z obhájené

Více

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb, reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého

Více

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. kolektiv autorů

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. kolektiv autorů Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními kolektiv autorů Studio Press, s.r.o. 2012 1 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

SEBEPOJETÍ U VOZÍČKÁŘŮ S VROZENÝM NEBO ZÍSKANÝM HENDIKEPEM

SEBEPOJETÍ U VOZÍČKÁŘŮ S VROZENÝM NEBO ZÍSKANÝM HENDIKEPEM Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie SEBEPOJETÍ U VOZÍČKÁŘŮ S VROZENÝM NEBO ZÍSKANÝM HENDIKEPEM SELF-CONCEPT OF WHEELCHAIR USERS WITH CONGENITAL OR ACQUIRED HANDICAP

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií VERONIKA WEIDINGEROVÁ III. ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a a matematika se

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr.

Více

PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ

PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ 0 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ Lenka Lašková Plzeň 2012 Prohlašuji,

Více

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Erika Sychrová, DiS. Katedra: Katedra sociální pedagogiky Vedoucí práce: Mgr.

Více

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Financováno z prostředků ESF prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Život se schizofrenií Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Obsah 1. Úvod do schizofrenie.......................................................... 3 Co je

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Diplomová práce 2010 (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem

Více

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR WHO Library Cataloguing-in-Publication Data International Classification of Functioning, Disability and Health : ICF 1. Human development, 2. Body constitution, 3. Health status, 4. Disability evaluation,

Více

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení Jana Kruntorádová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálního začleňování

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Magisterské/kombinované studium 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Hana Číšecká Grafomotorická příprava na výuku matematiky na základní škole speciální Praha 2011 Vedoucí

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Postoje žáků k integrované tělesné výchově

Více