Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala: Bc. Helena Jarošová vedoucí učitelka Mgr. Jarmila Bučková ředitelka školy ŠVP PV byl vydán dne , č.j.: 61/2011 Platnost: na dobu neurčitou Aktualizace: září 2014

2 Obsah 1 Identifikační údaje Obecná charakteristika školy Podmínky vzdělávání Věcné podmínky Životospráva Psychosociální podmínky Organizace chodu školy Řízení mateřské školy Personální zajištění Spoluúčast rodičů Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Organizace vzdělávání Charakteristika vzdělávacího obsahu Filozofie školy, vzdělávací cíle a záměry Formy a metody vzdělávací práce Vzdělávací obsah Evaluační systém Vnitřní evaluace a hodnocení Vnější evaluace a hodnocení Předmět a nástroje evaluace Přílohy Provozní řád mateřské školy Provozní řád pro stanovení podmínek provozu hrací plochy s pískovišti Organizační řád školy Personální zajištění Rozvrh pracovní doby Delegování pracovních povinností zaměstnanců mimo přímou pedagogickou činnost Plán kontrolní činnosti Plán DVPP Plán samostudia Plán pedagogických a provozních porad Plán spolupráce se ZŠ Křížová Program k prevenci sociálně patologických jevů Kriteria pro hodnocení zaměstnanců Motivační program školy Plán evaluace

3 1 Identifikační údaje Název a sídlo školy: Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace Zřizovatel: Statutární město Jihlava Ředitelka školy: Mgr. Jarmila Bučková Tel.: Místo poskytovaného vzdělávání: Mateřská škola Mahenova 3, Jihlava Vedoucí učitelka: Bc. Helena Jarošová Tel.: , Zástupkyně vedoucí učitelky: Jana Kubů Tel.: , Vedoucí školní jídelny: Dana Munduchová Tel.: , Kapacita školy: 166 dětí Počet tříd: 6 Provoz školy: hod. 3

4 2 Obecná charakteristika školy Mateřská škola Mahenova 3, Jihlava, jedna z osmnácti odloučených pracovišť právního subjektu Mateřská škola Mozaika Jihlava, je sídlištní mateřská škola s dobrou dopravní obslužností, situovaná nedaleko Krajského úřadu Jihlava a Nemocnice Jihlava. Činnost v této škole byla zahájena Do byla MŠ čtyřtřídní s kapacitou 100 dětí. Přestavbou objektu bývalých jeslí, které byly do roku 1991 součástí mateřské školy se kapacita navýšila o 2 třídy na 166 dětí. V současné době je v mateřské škole 6 tříd s věkově heterogenními skupinami 3 6 letých dětí. Mateřská škola je koncipovaná jako dvoupodlažní budova, přičemž v každém podlaží jsou tři třídy. Škola má dva vstupní vchody (nový vstupní vchod vznikl při začlenění části budovy bývalých jeslí v roce 2008) a je volně průchozí. Spojovací chodbou je průchod do hospodářské budovy, kde se nachází školní kuchyně se zázemím, prádelna a dílna údržbáře. Prostorné a prosluněné třídy dávají dostatek možností pro pohybové, herní a vzdělávací aktivity dětí. Naše mateřská škola má název Školka u čtyř barviček proto mají třídy svůj barevný ráz ( žlutá, zelená, modrá, červená, žlutozelená a modročervená) a od barev se odvíjí i názvy tříd Žlutá, Zelená, Modrá, Červená, Kostičky a Proužky. Školu obklopuje velká zahrada, která je využívána k pohybovým aktivitám dětí a k akcím školy. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, využíváme prvky tvořivé dramatiky, programů Začít spolu a Zdravá mateřská škola. Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči, spolupracujeme také se Základní školou Křížová, Pedagogicko-psychologickou poradnou Jihlava, Speciálně pedagogickým centrem Jihlava a dalšími organizacemi. V mateřské škole pracuje 12 pedagogických pracovnic, 3 kuchařky, vedoucí stravovny a 5 provozních zaměstnanců. Součástí školy jsou školní jídelna, která má po rozsáhlé rekonstrukci kapacitu do 500 jídel a může zajišťovat rozvoz stravy pro jiná pracoviště a také prádelna, která zajišťuje praní prádla pro MŠ Mahenova a další odloučená pracoviště. Veškerá snaha všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby u nás děti byly maximálně šťastné a spokojené. 4

5 3 Podmínky vzdělávání Podmínky vzdělávání jsou zpracovány na základě předchozího období SWOT analýza, dotazníky pro rodiče, dotazníky pro učitelky, kontrolní činnost, výsledky evaluace. 3.1 Věcné podmínky Prostředí, ve kterém žijeme určitě ovlivňuje náš zdravotní i psychický stav, naše jednání a chování. Mateřská škola je pro dítě po rodině nejdůležitějším prostředím. Zde se setkává s dalšími dětmi, rozvíjí komunikaci, pohybové schopnosti, estetické cítění, kreativitu, empatii, sebevědomí, samostatnost. Všechno, co dítě ve školce obklopuje na něj působí (teplo, osvětlení, čistota, vybavení ). Ve školkách platí určité normy a hygienické předpisy, které musí školka dodržovat. Naše mateřská škola je šestitřídní s kapacitou 166 dětí, kapacita odpovídá hygienickým požadavkům. Je umístěná na sídlišti v okrajové části Jihlavy. Třídy jsou prosluněné a prostorné s vlastním sociálním zařízením, šatnou, kuchyňkou, kabinetem na pomůcky a zázemím pro zaměstnance. Všechny třídy jsou dostatečně vybaveny hračkami, pomůckami, tělocvičným nářadím, dětskými kuchyňkami, klavírem, audio a video technikou, počítači a jsou zařízeny novým nábytkem. Třídy jsou uspořádány do center aktivit pro různé činnosti dětí (pohybové aktivity, námětové hry, výtvarné a pracovní aktivity). Nábytek i zařízení školy odpovídá požadavkům bezpečnosti, hygieny i antropometrickým požadavkům. Ve dvou třídách jsou herní patra a ve třech třídách v přízemí mají děti k dispozici terasy, na kterých si mohou v případě dobrého počasí také hrát. Využíváme je například ke hře s pískem a vodou. Školu obklopuje velká zahrada, která je využívána nejen k pobytu venku, ale i k různým akcím školy. Jsou zde herní sestava s prolézačkami, klouzačkou, horolezeckou stěnou, houpačka Hnízdo, 5 pískovišť, zahradní domeček, houpadla, ohniště, zahradní nábytek, tabule na kreslení. Děti se učí, že mohou ovlivnit prostředí, ve kterém žijí. Ať už je to výzdobou třídy, či šatny, ale i tím, že se učí třídit odpad. Ve všech třídách a na chodbách jsou umístěny nádoby na papír a plasty poskytnuté zřizovatelem. Záměr: Na školní zahradě vybudovat ve spolupráci se zřizovatelem některé prvky přírodní zahrady Vybavit další třídy herními patry 5

6 3.2 Životospráva Stravování Nedílnou součástí zdravého životního stylu, je výživa. Ve školce dítě dostává pestrou stravu, která souhlasí s výživovou pyramidou, čerstvé ovoce a zelenina jsou stálým doplňkem jídelníčku. MŠ se podílí i na vytváření stravovacích návyků dítěte. U přesnídávek mají děti možnost výběru nápojů. Děti se obsluhují samy, samozřejmě pod dohledem učitelky a s pomocí provozních zaměstnanců. Pitný režim je zajišťován v dostatečném množství a kvalitě, nápoje jsou volně k dispozici. Každé dítě má svůj hrneček a učitelka má tak možnost připomenout těm dětem, které pít zapomínají. Samozřejmostí je zajištění pitného režimu při pobytu venku v letních měsících. Zdravá výživa ovlivňuje naše zdraví, kondici, pohodu. Příjem a výdej energie by měl být v rovnováze. Mnohdy je strava ve školce odlišná od stravy doma a dětem někdy trvá nějakou dobu, než si na stravu ve školce zvyknou. Je zapotřebí všechno řešit v klidu, s rozvahou, dítě do jídla nenutíme.v současné době čím dál více dětí trpí různými potravinovými alergiemi, ve spolupráci s rodiči a vedoucí stravovny se snažíme o přizpůsobení jídelníčku těmto dětem. Záměr: Ve spolupráci s rodiči a vedoucí stravovny zajistit přizpůsobení jídelníčku dětem, které trpí potravinovými alergiemi. Spolupracovat s vedoucí stravovny a kuchařkami při sestavování jídelníčků, obohacovat stravování dětí o nové receptury, omezit používání polotovarů. Odpočinek Odpočinek, spánek je zařazen v režimu dne od do hod. Přihlíží se k individuálním potřebám dětí. Ty, které neusnou mají možnost po krátkém odpočinku poslech či sledování pohádky na DVD, řízených činností nebo práce s výukovými programy na PC. Tuto dobu věnují učitelky také individuální práci s dětmi, které vyžadují zvláštní péči a s předškoláky k přípravě na úspěšný vstup do ZŠ. Záměr: Vést děti k respektování pravidla ohleduplnosti k dětem, které spí. 6

7 Pohybové aktivity v mateřské škole Pobyt na čerstvém vzduchu je pro děti velkým přínosem, takže pokud počasí dovolí, je každodenní pobyt venku samozřejmostí. Během celého dne jsou zařazovány různé pohybové aktivity. Podporujeme správné držení těla, zvyšujeme celkovou obratnost, fyzickou zdatnost. Snažíme se, aby cvičení bylo co nejpestřejší, při cvičení používáme hudbu, různé, pro děti lákavé, pomůcky, volíme také různé formy cvičení, dáváme prostor zejména spontánnímu pohybu dětí. Pohybové aktivity musí být všestranné. Ve školce zařazujeme různá zdravotní, dechová, relaxační, psychomotorická cvičení, využíváme spoustu sportovních pomůcek, náčiní. Cvičení s míči, šátky, overbaly, na trampolíně, využívání žebřin a gymnastické sestavy, je většinou běžnou součástí cvičení ve školce. Samozřejmě je důležité dbát na bezpečnost dětí, vhodně dětem poskytovat dopomoc, či záchranu. V naší mateřské škole nabízíme pro děti také bruslení a podle zájmu rodičů předplaveký výcvik. Dvakrát ročně jezdíme do školy v přírodě, několikrát za rok absolvujeme s dětmi polodenní a celodenní tematicky zaměřené výlety do přírody mimo město. Záměr: Důsledně dodržovat čas určený k pobytu dětí venku. Častěji zařazovat vycházky mimo areál MŠ delší vycházky do přírody. 7

8 Péče o zdraví dětí Děti vedeme k péči o své zdraví zejména v oblasti osobní hygieny, ve všech třídách si děti po obědě čistí zuby. Ve školce také nabízíme saunování dětí a ozdravně relaxační pobyty v solné jeskyni. Upozorňujeme děti na možnost nebezpečí úrazů a jejich prevence, zúčastňujeme se projektu dětského oddělení Nemocnice Jihlava Nebojte se nemocnice, děti mají možnost seznámit se s prostředím letecké záchranné služby, hasičského záchranného sboru. V rámci eliminace sociálně - patologických jevů spolupracujeme s Policií ČR, která v rámci preventivní činnosti připravuje pro děti různé aktivity. Program pro děti v Nemocnici Jihlava Nebojte se nemocnice 8

9 Děti jsou vedeny k otevřenému a odpovědnému postoji k životnímu prostředí. Mateřská škola je členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou/environmentální výchovu Mrkvička. Záměr: Vést děti ke zdravému životnímu stylu. 3.3 Psychosociální podmínky Naší snahou je aby se v MŠ cítili děti i dospělí dobře, spokojeně, jistě a bezpečně, snažíme se vytvořit prostředí duševní pohody pro všechny zúčastněné, nedávat prostor strachu a stresu. Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci, umožňujeme společný pobyt rodičů a dětí. Oddělení jsou spojována pouze v mimořádných případech. Pro děti je školka především místem, kde má možnost sejít se s ostatními dětmi. V mateřské škole má dítě velký prostor pro hru, v níž se rozvíjí spolupráce, komunikace, děti se učí konstruktivně řešit problémy, zažijí si určité věci,, nanečisto, děti mají příležitost získávat určité sociální zkušenosti ve skupině. Podporujeme prosociální a neformální vztahy mezi dětmi a učitelkami. Děti mohou (ale nemusí) oslovovat učitelku křestním jménem a používat tykání. Třídy naší mateřské školy jsou z věkově smíšených skupin dětí. Věkově smíšené třídy poskytují přirozený prostor pro spolupráci, mohou být spolu sourozenci, děti mají svojí paní učitelku od počátku docházky do jejího ukončení, nemusí měnit prostředí třídy. Při zařazování nových dětí do tříd zohledňujeme přání rodičů, děti jsou ve třídách se svými sourozenci, kamarády. Volnost a svoboda dětí je vyvážena nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat určitý řád. Ve třídách se děti podílí na vytváření Pravidel třídy, tím že si je spoluvytváří, nejsou pro ně tolik omezující. Děti mohou chodit bez dovolení na toaletu, pokud požádají o pomoc ochotně vyhovíme. Záměr: Snažit se o to, aby učitelka byla dětem partnerem, který respektuje jejich potřeby je empatická a přistupuje ke všem dětem stejně. Děti zbytečně nestresovat spěchem a chaosem, promýšlet organizaci dne v mimořádných situacích. 9

10 3.4 Organizace chodu školy Organizace MŠ Mozaika je dána Organizačním řádem MŠ Mozaika Provozním řádem daného pracoviště Školním řádem Provozním řádem ŠJ daného pracoviště Provozním řádem pro stanovení podmínek hrací plochy s pískovišti daného pracoviště Režim dne je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich potřeby. Spojování tříd je co nejvíce omezeno, pokud k němu dojde, jsou informováni rodiče i děti. Záměr: Operativně reagovat na situace, které se vyskytnou v průběhu dne, nezatěžovat děti stresem a spěchem, přizpůsobit režim dne těmto situacím. 3.5 Řízení mateřské školy V MŠ jsou jasně vymezeny povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků. Jsou dány pracovními náplněmi, delegováním dalších pracovních povinností pracovníků.vedoucí odloučeného pracoviště kontroluje dodržování pracovních povinností pracovníků. Ve škole je vypracován informační systém. Zaměstnanci jsou informováni na pedagogických a provozních poradách, které se konají 1 x za měsíc, nebo operativně. Informace jsou dále poskytovány osobně, oběžníkem a ovou poštou. Kontrolní činnost pedagogických pracovníků provádí vedoucí pracoviště náhodnými vstupy nebo tematicky zaměřenými hospitacemi. Kontrolní činnost odloučeného pracoviště navazuje na kontrolní činnost MŠ Mozaika. Na základě analýzy naplňování potřeb dle Maslowova byl vypracován Motivační program mateřské školy (viz. příloha 8.14). Plánování probíhá na úrovni školy a třídy. Všechny pracovnice přispívají svými náměty k tvorbě ŠVP PV, podílí se na dlouhodobém plánování a strategii školy. Na úrovni třídy učitelky společně vypracovávají na základě Školního vzdělávacího programu svůj 10

11 Třídní vzdělávací program, ve kterém jsou již konkrétně rozpracované cíle a záměry vzdělávání. Vedoucí učitelka kontroluje, zda je TVP PV v souladu se ŠVP PV a RVP PV. Kvalita řízení je posuzována zejména z hlediska funkčnosti, účinnosti a efektivity. K tomuto nám slouží množství nástrojů: rozhovory s rodiči a zaměstnanci, 1 x ročně je vypracován a vyhodnocen dotazník pro rodiče. Vedoucí pracoviště provádí kontrolní činnost pedagogické práce náhodnými vstupy a záměrným pozorováním hospitacemi. Kvalitu řízení zjišťuje vedoucí formou anonymního dotazníku ze strany zaměstnanců 1x za rok. Záměr: Zlepšit komunikaci a informovanost mezi pedagogickými a provozními zaměstnanci. Ke kontrolní činnosti využívat videonahrávky, která bude v rámci pohospitačního pohovoru vyhodnocován. 3.6 Personální zajištění Všech dvanáct pedagogických pracovníků má předepsanou odbornou kvalifikaci. Zájemcům o zvyšování kvalifikace studiem na VŠ je toto umožněno a podporováno ze strany vedení MŠ a zaměstnavatele. Je zpracován dlouhodobý plán DVPP pedagogických pracovníků, plán samostudia a plán profesního rozvoje. Pracovnice získávají nové poznatky a zkušenosti také na základě vzájemných konzultací, předávání zkušeností z DVPP. Všechny pracovnice si vedou portfolio DVPP, které vedoucí školy 2x za rok kontroluje. Ve škole je kvalitně vybavená učitelská knihovna a pracovnice mohou využívat pedagogickou knihovnu na ředitelství MŠ. Záměr: Nadále podporovat odborný růst všech zaměstnanců. 3.7 Spoluúčast rodičů Je velice důležité, aby výchova ve školce i v rodině,,korespondovala. Hodně záleží na spolupráci mateřské školy a rodiny, je zapotřebí aby na dítě působily pokud možno jednotně. Rodiče chápeme jako své nejdůležitější partnery a na vztazích s nimi nám velmi záleží. Naše školka je rodičům otevřená. Do tříd mají kdykoliv přístup, pokud mají 11

12 čas, mohou si společně s dětmi pohrát, nebo jen být v roli pozorovatele, či se zúčastnit našich řízených činností. Adaptace na školku je pro nás samozřejmostí. Rodiče se mohou zapojovat do každodenních činností v MŠ, svými podněty a nápady spolupracují na přípravě Školního vzdělávacího programu. O dění a připravovaných akcích jsou informováni na nástěnkách, učitelkami, e- mailem nebo Každým rokem připravujeme pro rodiče množství mimoškolních a školních akcí. Dvakrát ročně organizujeme pro rodiče s dětmi Víkend plný her, několikrát ročně si každá třída připravuje společná setkání - Pohádková odpoledne, Tvořivé dílny. Rodiče tak získávají více informací o svém dítěti, vidí, jak se projevuje v kolektivu ostatních dětí, prožijí se svým dítětem více času. Při společných akcích se rodiče spolu seznamují a navazují nové kontakty. Záměr: Pokračovat v nastoleném trendu Školka otevřená veřejnosti, snažit se aktivně zapojit do dění v mateřské škole co nejvíce rodičů. Získávat z řad rodičů sponzory, dárce. 12

13 3.8 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných MŠ podle potřeb a zájmu rodičů zajišťuje integraci dětí se zdravotním postižením v běžných třídách. Vzdělávání je přizpůsobeno potřebám, které vyplývají ze zdravotního postižení dítěte. Ve spolupráci s SPC, PPP a případně dalšími odborníky je vypracován individuální vzdělávací program a je zajištěno proškolení a vzdělávání učitelek v příslušné třídě. Také jsou zajištěny speciální pomůcky k danému postižení. Škola vytváří podmínky pro vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním a pro děti mimořádně nadané. Ve spolupráci s odborníky přizpůsobuje vzdělávací metody a nabídku potřebám těchto dětí. Individuálně s nimi pracuje odpočinku. např. v době odpoledního Od září 2014 pracují ve školce 2 logopedické preventistky, které pracují s dětmi s vadami v řeči a spolupracují s klinickým logopedem. Záměr: V rámci DVPP se vzdělávat v oblasti speciální pedagogiky a problematiky vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním. 4 Organizace vzdělávání Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla po dovršení tří let věku. Zápis do mateřské školy vyhlašuje ředitelka po dohodě se zřizovatelem a koná se zpravidla v měsíci dubnu příslušného roku. Přesný termín a kriteria k přijetí bývají zveřejněny v místním tisku, na školy a na jednotlivých mateřských školách. Do mateřské školy jsou přednostně přijímány děti poslední rok před vstupem do základní školy. V mateřské škole Mahenova 3 je 6 tříd, které se naplňují do kapacity 28 dětí v pěti třídách a 26 dětí v jedné třídě. Třídy jsou věkově smíšené. Při umísťování dětí do tříd je zohledněno přání rodičů, pokud to kapacita dané třídy umožňuje. Názvy tříd vychází z našeho ŠVP PV Barevná školka. Jsou jimi názvy barev Žlutá, Zelená, Modrá, Červená, Kostičky a Proužky. Třídy Kostičky (žlutozelená) a Proužky (modročervená) vznikly po rozšíření mateřské školy v roce 2008 o dvě nové třídy podle nápadu dětí. Třídy mají svůj barevný ráz, který koresponduje s jejich názvem. V prvním podlaží jsou třídy Kostičky, Žlutá a Zelená, v druhém podlaží to jsou třídy 13

14 Proužky, Modrá a Červená. Pro lepší orientaci ve školce vedou k jednotlivým třídám barevné pásy na zdech chodby a barevné ukazatele. Všechny třídy jsou uspořádány do center aktivit pro různé činnosti dětí ( pohybové aktivity, námětové hry, výtvarné a pracovní aktivity) učitelky pracují podle vzdělávacího obsahu ŠVP PV, integrované bloky si dále rozpracovávají ve svých třídách do tématických celků. Spontánní a řízené činnosti jsou v mateřské škole v rovnováze. Po ranních hrách ( hod.) jsou zařazovány řízené činnosti. Pro hru mají děti dostatek prostoru, pomůcek a hraček, které jsou pro děti dostupné a mohou si je samy brát. Při hře je učitelka pozorovatelem a partnerem. Děti mají možnost svačit v průběhu her (od 7.30 do 8.30 hod.), tak mohou využít čas k volné hře podle své volby. Spontánní činnosti jsou samozřejmostí při pobytu venku a po odpoledním odpočinku. Pokud to klimatické podmínky dovolí, využíváme k odpoledním činnostem zahradu. Učitelky nabízí dětem činnosti odpovídající jejich věku, k účasti v řízených činnostech zejména mladší děti nenutíme, předškolní děti motivujeme tak, aby se řízených činností účastnily, vzhledem k jejich úspěšnému vstupu do základní školy. Charakteristika jednotlivých tříd: Žlutá třída: Ve žluté třídě se snažíme o to, aby se děti cítily dobře, proto mohou oslovovat učitelky a pani školnici jménem. Ve třídě se zaměřujeme na výtvarné a hudební činnosti, děti se pravidelně účastní muziko-terapeutických aktivit pod odborným vedením, mají také možnost hrát na flétnu.v rámci zvyšování fyzické zdatnosti chodíme bruslit, plavat, navštěvujeme solnou jeskyni a rádi jezdíme na celodenní tématické výlety. Ve třídě působí logopedická preventistka která pracuje s dětmi s vadami řeči a spolupracuje s logopedem. 14

15 Zelená třída: V průběhu roku poznáváme lidové zvyky a tradice z Horácka formou písní, říkadel a tanečních her pro děti. Nabyté dovednosti předáváme dál při různých veřejných vystoupeních. Hravou formou se děti seznamují s hrou na zobcovou flétnu. Pravidelně bruslíme. Modrá třída: Klademe důraz na naplňování všech potřeb dětí, snažíme se rozvíjet jejich prosociální cítění, vzájemně se respektujeme (děti učitelkám tykají a oslovují je jménem). Pořádáme třídenní školu v přírodě (Čeřínek) a každý týden jdeme na výpravu mimo areál MŠ. V rámci vzdělávání se seznamujeme hravou formou se základy anglického jazyka a hrou na zobcovou flétnu. Podporujeme své zdraví návštěvami v sauně, v solné jeskyni a bruslením. Rádi navštěvujeme kulturní akce ( kino, divadlo, koncerty, zoo). Naší prioritou je, aby se děti do školky těšily, přicházely s úsměvem a odcházely spokojené a s novými poznatky. 15

16 Červená třída: Učíme se ekologickému chování každodenním životě. Radostná atmosféra ve třídě je podpořena o každodenní zpěv písniček, které skládá paní učitelka. Tělesné zdraví a kondici upevňujeme v pravidelných návštěvách bruslení. Kostičky: Chceme, aby se děti ve školce cítily jako doma. Vedeme je k rozvíjení prosociálního chování, ochotě spolupracovat, radovat se z úspěchů vlastních, ale i kamarádů. Při pravidelných výpravách (1 x týdně) zvyšujeme fyzickou zdatnost dětí a poznáváme přírodu a naše město. Pravidelně chodíme bruslit a hrajeme na flétnu. 16

17 Proužky: V úzké spolupráci s rodiči rozvíjíme prosociální chování dětí moje chování přináší užitek mně samému i ostatním, pomáhám a nečekám na odměnu, poznávám emoce své i druhých. V rámci projektu Pojďme do školky spolupracujeme s Charitou v Jihlavě Pravidelně chodíme bruslit, jezdíme na výlety a také na divadelní představení do Dukly. Ve třídě působí logopedická preventistka, která pracuje s dětmi s vadami řeči a spolupracuje s logopedem. 17

18 5 Charakteristika vzdělávacího obsahu 5.1 Filozofie školy, vzdělávací cíle a záměry Vize školy Šťastné a spokojené dítě, připravené na vstup do základní školy Výborná spolupráce s rodiči Příznivé klima školy a její součinnost s okolím Podpora partnerství a kooperace mezi zaměstnanci školy i mezi rodiči Filozofie školy: Nástupem do mateřské školy opouští dítě bezpečí rodiny a stává se součástí nového společenství dětí a dospělých. Filosofií naší školy je vytvořit mateřskou školu s úzkými vazbami na rodiče. Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí, kde se budou cítit dobře, kde bude kamarádská nálada, pochopení a láska. Je nutné se zaměřit na zdravý vývoj dítěte, který je spojen s přiměřenou pohybovou aktivitou a vychovat samostatné a sebevědomé děti, schopné komunikovat a spolupracovat. Cíle mateřské školy: Otevřít školu veřejnosti, rodičům a aktivně s nimi spolupracovat Rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti, zvyšovat fyzickou zdatnost dětí Připravit děti na úspěšný vstup do základní školy Respektovat individuální potřeby dětí, podporovat jejich duševní pohodu Vést děti k poznání, že každý může přispět k tomu, aby se nám žilo lépe a zdravěji Záměr: Záměrem našeho výchovně vzdělávacího působení je dovést děti na konci jejich předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získaly věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání, naplnění rámcových cílů předškolního vzdělávání. 18

19 5.2 Formy a metody vzdělávací práce Abychom rozvíjeli osobnost dětí snažíme se, aby nám bylo dítě partnerem, přijímáme ho takové jaké je, uznáváme ho jako osobnost, empaticky mu nasloucháme, rozvíjíme jeho potenciality. Důraz je kladen na úctu k dítěti, respekt a důvěru, vlastní prožitky a zkušenosti, podporu jeho vlastních aktivit, respektování jeho vývojových zvláštností, jeho temperamentových vlastností. Tomu odpovídají formy a metody vzdělávací práce v naší mateřské škole. Naší snahou je, aby vzdělávání probíhalo přirozeným způsobem, který je dětem blízký a jeho mentalitě vlastní, aby učení bylo co nejnázornější, založené na vlastní činnosti, experimentování, jejich prožitcích. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. To, co děti zažijí si lépe pamatují a hlavně je to daleko zábavnější. Mají také možnost se v činnosti realizovat, mohou ovlivnit, co se dozvídají. To všechno vede k samostatnosti, ale také zodpovědnosti za výsledek, spolupráci, komunikaci. V mateřské škole využíváme také kooperativní učení, zejména při dětských hrách, pohybových hrách, konstruktivních činnostech a různých tvořivých činnostech, kdy děti spolu vzájemně komunikují, musí řešit různé náhodně vzniklé situace, konflikty, učí se vzájemně naslouchat, vyjadřují svůj souhlas či nesouhlas. Při těchto činnostech učitelka v roli pozorovatele, či facilitátora a zasahuje v situacích, které to nezbytně vyžadují a tak dává dětem prostor pro samostatné vyřešení situace, či problému. V naší mateřské škole hodně využíváme prvků tvořivé dramatiky. Děti si rády hrají na něco, na někoho, vyzkouší si různé situace nanečisto, podporujeme empatii a zjišťujeme, že každý je jiný a může reagovat jinak, než my. 19

20 6 Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah je uspořádán do integrovaných bloků, na jejichž tvorbě se podílely všechny učitelky, a které jsou společné pro všechny třídy. Časový rozsah těchto bloků je pouze orientační, učitelky si je přizpůsobují a rozpracovávají ve svých Třídních vzdělávacích programech do dílčích tématických celků podle svých potřeb a podmínek. Součástí vzdělávacího obsahu je školní preventivní program, který je zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů ( příloha č. 8.12) Barevné cesty a cestičky Cesty nikdo nedohoní, utíkají tam a zpět. Zvol si jednu a jdi po ní, poznáš celý širý svět Na cestách děti poznávají samy sebe, své kamarády, prostředí školy, ale i svého města, země, celého světa, orientují se v čase, ve světě dospělých lidí. Poznávají přírodu a její zákonitosti. Krůček za krokem barevnou školkou Charakteristika integrovaného bloku: Nově nastupující děti se adaptují na prostředí mateřské školy, na odloučení od rodičů, získávají, relativní citovou samostatnost, seznamují se s prostředím mateřské školy, s dětmi a dospělými v mateřské škole. Poznávají nové kamarády, navazují nové kontakty. V tom všem se jim snažíme co nejvíce pomoci, umožňujeme rodičům pobyt s dětmi v mateřské škole, v tomto období realizujeme společný víkend rodičů a dětí, kde děti poznávají učitelky v jiném prostředí než v mateřské škole. září Vzdělávací záměry seznamovat děti s prostředím MŠ, s ostatními dětmi, s dospělými rozvíjet a podporovat kamarádské vztahy 20

21 posilovat prosociální chování seznamovat s pravidly chování ve vztahu k ostatním zdokonalovat se v sebeobsluze dbát na dodržování bezpečnosti při pobytu dětí venku učit děti bezpečnému chování ve skupině na ulici a v dopravních prostředcích zapojit rodiče do aktivit třídy, mateřské školy podporovat tvořivost, představivost a fantazii získávání praktické orientace ve městě vytváření zdravých životních návyků rozvíjení schopností získané dojmy a pocity vyjádřit podporovat u dětí kladný vztah k hudbě poznat základní barvy starší děti i doplňkové Vzdělávací nabídka, činnosti: seznamovací kontaktní hry, poznávací hry poznávání prostor MŠ po barevných stopách poznávat prostředí školky (třídy, kancelář, kuchyně, prádelna) při sebeobsluze vedeme starší děti k pomoci novým a mladším volná hra společné vytváření třídních pravidel a jejich dodržování hry a praktické činnosti pro rozvoj sebeobsluhy hra na Orfovy nástroje, zpívání písniček, hra Na tělo pohybové aktivity motivovaná cvičení, bruslení, vycházky, návštěva divadla výtvarné aktivity kreslení zážitků, mateřské školy, experimentování s barvami, grafomotorické cviky pohybové hry Na barevné domečky, Na jména sebeobsluha při stravování využití pracovních listů 21

22 Očekávané výstupy: dítě zná ostatní děti a učitelky jménem dítě se orientuje v mateřské škole odloučí se bez problémů od rodičů zná blízké okolí mateřské školy ví jak se bezpečné chovat v dopravním prostředku a na ulici zná pravidla třídy a snaží se je dodržovat ví co je prospěšné jeho zdraví čištění zubů, stravování recituje básničky, zpívá písničky Barevné podzimní létání Charakteristika integrovaného bloku: Podzim nám nabízí barevnou paletu a změny typické pro toto období.pěkného počasí využíváme k vycházkám do okolí mateřské školy, zařazujeme jednodenní výlet do přírody. Rozvíjíme estetické vnímání dětí při hře a práci s přírodninami. Zveme rodiče do mateřské školy na společné odpoledne kdy si mohou s dětmi pohrát, tvořit. říjen listopad Vzdělávací záměry vytváření povědomí o širším přírodním prostředí a jeho proměnách, pozorování změn v přírodě, poznávat a určovat listnaté a jehličnaté stromy rozvíjet psychickou a fyzickou zdatnost vytváření zdravých životních návyků rozvíjení schopností získané dojmy a pocity vyjádřit pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí poškozovat a ničit seznamovat s místem a prostředím ve kterém dítě žije rozvíjet poznatky o počasí, změny počasí Vzdělávací nabídka, činnosti: vycházky do přírody 22

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web) VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: 17 / 2016 VŠ Platnost od : 1. 9. 2016 TYP: předškolní zařízení s celodenní péčí VYUŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRO JINÉ AKTIVITY: Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. tel: , ,

PROVOZNÍ ŘÁD. tel: , , PROVOZNÍ ŘÁD I. Údaje o zařízení Fakultní mateřská škola se speciální péčí Arabská 681/20 160 00 Praha 6 tel: 235 350 410, 246 024 322, 731 181 954 e-mail: www stránky: irena.holema@skolka.org www.skolka.org

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Inspektorát v kraji Vysočina oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory. Stříbrné Hory 65, Přibyslav

Inspektorát v kraji Vysočina oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory. Stříbrné Hory 65, Přibyslav Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Stříbrné Hory Stříbrné Hory 65, 582 22 Přibyslav Identifikátor školy: 600 086 062

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem 73949 Metylovice 620 Provozní řád mateřské školy Údaje o zařízení: Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Tel. 241 731 467 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48 13

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Provozní řád MŠ Oficiální název: Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II S úpravami k 1. 9. 2016 V Příbrami

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 12. mateřská škola. Jungmannova 91, Příbram III., PSČ 261 01. Identifikátor školy: 600 054 110

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 12. mateřská škola. Jungmannova 91, Příbram III., PSČ 261 01. Identifikátor školy: 600 054 110 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 12. mateřská škola Jungmannova 91, Příbram III., PSČ 261 01 Identifikátor školy: 600 054 110 Termín konání inspekce: 3. a 6. květen 2004 Čj.:

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více