Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala: Bc. Helena Jarošová vedoucí učitelka Mgr. Jarmila Bučková ředitelka školy ŠVP PV byl vydán dne , č.j.: 61/2011 Platnost: na dobu neurčitou Aktualizace: září 2014

2 Obsah 1 Identifikační údaje Obecná charakteristika školy Podmínky vzdělávání Věcné podmínky Životospráva Psychosociální podmínky Organizace chodu školy Řízení mateřské školy Personální zajištění Spoluúčast rodičů Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Organizace vzdělávání Charakteristika vzdělávacího obsahu Filozofie školy, vzdělávací cíle a záměry Formy a metody vzdělávací práce Vzdělávací obsah Evaluační systém Vnitřní evaluace a hodnocení Vnější evaluace a hodnocení Předmět a nástroje evaluace Přílohy Provozní řád mateřské školy Provozní řád pro stanovení podmínek provozu hrací plochy s pískovišti Organizační řád školy Personální zajištění Rozvrh pracovní doby Delegování pracovních povinností zaměstnanců mimo přímou pedagogickou činnost Plán kontrolní činnosti Plán DVPP Plán samostudia Plán pedagogických a provozních porad Plán spolupráce se ZŠ Křížová Program k prevenci sociálně patologických jevů Kriteria pro hodnocení zaměstnanců Motivační program školy Plán evaluace

3 1 Identifikační údaje Název a sídlo školy: Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace Zřizovatel: Statutární město Jihlava Ředitelka školy: Mgr. Jarmila Bučková Tel.: Místo poskytovaného vzdělávání: Mateřská škola Mahenova 3, Jihlava Vedoucí učitelka: Bc. Helena Jarošová Tel.: , Zástupkyně vedoucí učitelky: Jana Kubů Tel.: , Vedoucí školní jídelny: Dana Munduchová Tel.: , Kapacita školy: 166 dětí Počet tříd: 6 Provoz školy: hod. 3

4 2 Obecná charakteristika školy Mateřská škola Mahenova 3, Jihlava, jedna z osmnácti odloučených pracovišť právního subjektu Mateřská škola Mozaika Jihlava, je sídlištní mateřská škola s dobrou dopravní obslužností, situovaná nedaleko Krajského úřadu Jihlava a Nemocnice Jihlava. Činnost v této škole byla zahájena Do byla MŠ čtyřtřídní s kapacitou 100 dětí. Přestavbou objektu bývalých jeslí, které byly do roku 1991 součástí mateřské školy se kapacita navýšila o 2 třídy na 166 dětí. V současné době je v mateřské škole 6 tříd s věkově heterogenními skupinami 3 6 letých dětí. Mateřská škola je koncipovaná jako dvoupodlažní budova, přičemž v každém podlaží jsou tři třídy. Škola má dva vstupní vchody (nový vstupní vchod vznikl při začlenění části budovy bývalých jeslí v roce 2008) a je volně průchozí. Spojovací chodbou je průchod do hospodářské budovy, kde se nachází školní kuchyně se zázemím, prádelna a dílna údržbáře. Prostorné a prosluněné třídy dávají dostatek možností pro pohybové, herní a vzdělávací aktivity dětí. Naše mateřská škola má název Školka u čtyř barviček proto mají třídy svůj barevný ráz ( žlutá, zelená, modrá, červená, žlutozelená a modročervená) a od barev se odvíjí i názvy tříd Žlutá, Zelená, Modrá, Červená, Kostičky a Proužky. Školu obklopuje velká zahrada, která je využívána k pohybovým aktivitám dětí a k akcím školy. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, využíváme prvky tvořivé dramatiky, programů Začít spolu a Zdravá mateřská škola. Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči, spolupracujeme také se Základní školou Křížová, Pedagogicko-psychologickou poradnou Jihlava, Speciálně pedagogickým centrem Jihlava a dalšími organizacemi. V mateřské škole pracuje 12 pedagogických pracovnic, 3 kuchařky, vedoucí stravovny a 5 provozních zaměstnanců. Součástí školy jsou školní jídelna, která má po rozsáhlé rekonstrukci kapacitu do 500 jídel a může zajišťovat rozvoz stravy pro jiná pracoviště a také prádelna, která zajišťuje praní prádla pro MŠ Mahenova a další odloučená pracoviště. Veškerá snaha všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby u nás děti byly maximálně šťastné a spokojené. 4

5 3 Podmínky vzdělávání Podmínky vzdělávání jsou zpracovány na základě předchozího období SWOT analýza, dotazníky pro rodiče, dotazníky pro učitelky, kontrolní činnost, výsledky evaluace. 3.1 Věcné podmínky Prostředí, ve kterém žijeme určitě ovlivňuje náš zdravotní i psychický stav, naše jednání a chování. Mateřská škola je pro dítě po rodině nejdůležitějším prostředím. Zde se setkává s dalšími dětmi, rozvíjí komunikaci, pohybové schopnosti, estetické cítění, kreativitu, empatii, sebevědomí, samostatnost. Všechno, co dítě ve školce obklopuje na něj působí (teplo, osvětlení, čistota, vybavení ). Ve školkách platí určité normy a hygienické předpisy, které musí školka dodržovat. Naše mateřská škola je šestitřídní s kapacitou 166 dětí, kapacita odpovídá hygienickým požadavkům. Je umístěná na sídlišti v okrajové části Jihlavy. Třídy jsou prosluněné a prostorné s vlastním sociálním zařízením, šatnou, kuchyňkou, kabinetem na pomůcky a zázemím pro zaměstnance. Všechny třídy jsou dostatečně vybaveny hračkami, pomůckami, tělocvičným nářadím, dětskými kuchyňkami, klavírem, audio a video technikou, počítači a jsou zařízeny novým nábytkem. Třídy jsou uspořádány do center aktivit pro různé činnosti dětí (pohybové aktivity, námětové hry, výtvarné a pracovní aktivity). Nábytek i zařízení školy odpovídá požadavkům bezpečnosti, hygieny i antropometrickým požadavkům. Ve dvou třídách jsou herní patra a ve třech třídách v přízemí mají děti k dispozici terasy, na kterých si mohou v případě dobrého počasí také hrát. Využíváme je například ke hře s pískem a vodou. Školu obklopuje velká zahrada, která je využívána nejen k pobytu venku, ale i k různým akcím školy. Jsou zde herní sestava s prolézačkami, klouzačkou, horolezeckou stěnou, houpačka Hnízdo, 5 pískovišť, zahradní domeček, houpadla, ohniště, zahradní nábytek, tabule na kreslení. Děti se učí, že mohou ovlivnit prostředí, ve kterém žijí. Ať už je to výzdobou třídy, či šatny, ale i tím, že se učí třídit odpad. Ve všech třídách a na chodbách jsou umístěny nádoby na papír a plasty poskytnuté zřizovatelem. Záměr: Na školní zahradě vybudovat ve spolupráci se zřizovatelem některé prvky přírodní zahrady Vybavit další třídy herními patry 5

6 3.2 Životospráva Stravování Nedílnou součástí zdravého životního stylu, je výživa. Ve školce dítě dostává pestrou stravu, která souhlasí s výživovou pyramidou, čerstvé ovoce a zelenina jsou stálým doplňkem jídelníčku. MŠ se podílí i na vytváření stravovacích návyků dítěte. U přesnídávek mají děti možnost výběru nápojů. Děti se obsluhují samy, samozřejmě pod dohledem učitelky a s pomocí provozních zaměstnanců. Pitný režim je zajišťován v dostatečném množství a kvalitě, nápoje jsou volně k dispozici. Každé dítě má svůj hrneček a učitelka má tak možnost připomenout těm dětem, které pít zapomínají. Samozřejmostí je zajištění pitného režimu při pobytu venku v letních měsících. Zdravá výživa ovlivňuje naše zdraví, kondici, pohodu. Příjem a výdej energie by měl být v rovnováze. Mnohdy je strava ve školce odlišná od stravy doma a dětem někdy trvá nějakou dobu, než si na stravu ve školce zvyknou. Je zapotřebí všechno řešit v klidu, s rozvahou, dítě do jídla nenutíme.v současné době čím dál více dětí trpí různými potravinovými alergiemi, ve spolupráci s rodiči a vedoucí stravovny se snažíme o přizpůsobení jídelníčku těmto dětem. Záměr: Ve spolupráci s rodiči a vedoucí stravovny zajistit přizpůsobení jídelníčku dětem, které trpí potravinovými alergiemi. Spolupracovat s vedoucí stravovny a kuchařkami při sestavování jídelníčků, obohacovat stravování dětí o nové receptury, omezit používání polotovarů. Odpočinek Odpočinek, spánek je zařazen v režimu dne od do hod. Přihlíží se k individuálním potřebám dětí. Ty, které neusnou mají možnost po krátkém odpočinku poslech či sledování pohádky na DVD, řízených činností nebo práce s výukovými programy na PC. Tuto dobu věnují učitelky také individuální práci s dětmi, které vyžadují zvláštní péči a s předškoláky k přípravě na úspěšný vstup do ZŠ. Záměr: Vést děti k respektování pravidla ohleduplnosti k dětem, které spí. 6

7 Pohybové aktivity v mateřské škole Pobyt na čerstvém vzduchu je pro děti velkým přínosem, takže pokud počasí dovolí, je každodenní pobyt venku samozřejmostí. Během celého dne jsou zařazovány různé pohybové aktivity. Podporujeme správné držení těla, zvyšujeme celkovou obratnost, fyzickou zdatnost. Snažíme se, aby cvičení bylo co nejpestřejší, při cvičení používáme hudbu, různé, pro děti lákavé, pomůcky, volíme také různé formy cvičení, dáváme prostor zejména spontánnímu pohybu dětí. Pohybové aktivity musí být všestranné. Ve školce zařazujeme různá zdravotní, dechová, relaxační, psychomotorická cvičení, využíváme spoustu sportovních pomůcek, náčiní. Cvičení s míči, šátky, overbaly, na trampolíně, využívání žebřin a gymnastické sestavy, je většinou běžnou součástí cvičení ve školce. Samozřejmě je důležité dbát na bezpečnost dětí, vhodně dětem poskytovat dopomoc, či záchranu. V naší mateřské škole nabízíme pro děti také bruslení a podle zájmu rodičů předplaveký výcvik. Dvakrát ročně jezdíme do školy v přírodě, několikrát za rok absolvujeme s dětmi polodenní a celodenní tematicky zaměřené výlety do přírody mimo město. Záměr: Důsledně dodržovat čas určený k pobytu dětí venku. Častěji zařazovat vycházky mimo areál MŠ delší vycházky do přírody. 7

8 Péče o zdraví dětí Děti vedeme k péči o své zdraví zejména v oblasti osobní hygieny, ve všech třídách si děti po obědě čistí zuby. Ve školce také nabízíme saunování dětí a ozdravně relaxační pobyty v solné jeskyni. Upozorňujeme děti na možnost nebezpečí úrazů a jejich prevence, zúčastňujeme se projektu dětského oddělení Nemocnice Jihlava Nebojte se nemocnice, děti mají možnost seznámit se s prostředím letecké záchranné služby, hasičského záchranného sboru. V rámci eliminace sociálně - patologických jevů spolupracujeme s Policií ČR, která v rámci preventivní činnosti připravuje pro děti různé aktivity. Program pro děti v Nemocnici Jihlava Nebojte se nemocnice 8

9 Děti jsou vedeny k otevřenému a odpovědnému postoji k životnímu prostředí. Mateřská škola je členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou/environmentální výchovu Mrkvička. Záměr: Vést děti ke zdravému životnímu stylu. 3.3 Psychosociální podmínky Naší snahou je aby se v MŠ cítili děti i dospělí dobře, spokojeně, jistě a bezpečně, snažíme se vytvořit prostředí duševní pohody pro všechny zúčastněné, nedávat prostor strachu a stresu. Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci, umožňujeme společný pobyt rodičů a dětí. Oddělení jsou spojována pouze v mimořádných případech. Pro děti je školka především místem, kde má možnost sejít se s ostatními dětmi. V mateřské škole má dítě velký prostor pro hru, v níž se rozvíjí spolupráce, komunikace, děti se učí konstruktivně řešit problémy, zažijí si určité věci,, nanečisto, děti mají příležitost získávat určité sociální zkušenosti ve skupině. Podporujeme prosociální a neformální vztahy mezi dětmi a učitelkami. Děti mohou (ale nemusí) oslovovat učitelku křestním jménem a používat tykání. Třídy naší mateřské školy jsou z věkově smíšených skupin dětí. Věkově smíšené třídy poskytují přirozený prostor pro spolupráci, mohou být spolu sourozenci, děti mají svojí paní učitelku od počátku docházky do jejího ukončení, nemusí měnit prostředí třídy. Při zařazování nových dětí do tříd zohledňujeme přání rodičů, děti jsou ve třídách se svými sourozenci, kamarády. Volnost a svoboda dětí je vyvážena nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat určitý řád. Ve třídách se děti podílí na vytváření Pravidel třídy, tím že si je spoluvytváří, nejsou pro ně tolik omezující. Děti mohou chodit bez dovolení na toaletu, pokud požádají o pomoc ochotně vyhovíme. Záměr: Snažit se o to, aby učitelka byla dětem partnerem, který respektuje jejich potřeby je empatická a přistupuje ke všem dětem stejně. Děti zbytečně nestresovat spěchem a chaosem, promýšlet organizaci dne v mimořádných situacích. 9

10 3.4 Organizace chodu školy Organizace MŠ Mozaika je dána Organizačním řádem MŠ Mozaika Provozním řádem daného pracoviště Školním řádem Provozním řádem ŠJ daného pracoviště Provozním řádem pro stanovení podmínek hrací plochy s pískovišti daného pracoviště Režim dne je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich potřeby. Spojování tříd je co nejvíce omezeno, pokud k němu dojde, jsou informováni rodiče i děti. Záměr: Operativně reagovat na situace, které se vyskytnou v průběhu dne, nezatěžovat děti stresem a spěchem, přizpůsobit režim dne těmto situacím. 3.5 Řízení mateřské školy V MŠ jsou jasně vymezeny povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků. Jsou dány pracovními náplněmi, delegováním dalších pracovních povinností pracovníků.vedoucí odloučeného pracoviště kontroluje dodržování pracovních povinností pracovníků. Ve škole je vypracován informační systém. Zaměstnanci jsou informováni na pedagogických a provozních poradách, které se konají 1 x za měsíc, nebo operativně. Informace jsou dále poskytovány osobně, oběžníkem a ovou poštou. Kontrolní činnost pedagogických pracovníků provádí vedoucí pracoviště náhodnými vstupy nebo tematicky zaměřenými hospitacemi. Kontrolní činnost odloučeného pracoviště navazuje na kontrolní činnost MŠ Mozaika. Na základě analýzy naplňování potřeb dle Maslowova byl vypracován Motivační program mateřské školy (viz. příloha 8.14). Plánování probíhá na úrovni školy a třídy. Všechny pracovnice přispívají svými náměty k tvorbě ŠVP PV, podílí se na dlouhodobém plánování a strategii školy. Na úrovni třídy učitelky společně vypracovávají na základě Školního vzdělávacího programu svůj 10

11 Třídní vzdělávací program, ve kterém jsou již konkrétně rozpracované cíle a záměry vzdělávání. Vedoucí učitelka kontroluje, zda je TVP PV v souladu se ŠVP PV a RVP PV. Kvalita řízení je posuzována zejména z hlediska funkčnosti, účinnosti a efektivity. K tomuto nám slouží množství nástrojů: rozhovory s rodiči a zaměstnanci, 1 x ročně je vypracován a vyhodnocen dotazník pro rodiče. Vedoucí pracoviště provádí kontrolní činnost pedagogické práce náhodnými vstupy a záměrným pozorováním hospitacemi. Kvalitu řízení zjišťuje vedoucí formou anonymního dotazníku ze strany zaměstnanců 1x za rok. Záměr: Zlepšit komunikaci a informovanost mezi pedagogickými a provozními zaměstnanci. Ke kontrolní činnosti využívat videonahrávky, která bude v rámci pohospitačního pohovoru vyhodnocován. 3.6 Personální zajištění Všech dvanáct pedagogických pracovníků má předepsanou odbornou kvalifikaci. Zájemcům o zvyšování kvalifikace studiem na VŠ je toto umožněno a podporováno ze strany vedení MŠ a zaměstnavatele. Je zpracován dlouhodobý plán DVPP pedagogických pracovníků, plán samostudia a plán profesního rozvoje. Pracovnice získávají nové poznatky a zkušenosti také na základě vzájemných konzultací, předávání zkušeností z DVPP. Všechny pracovnice si vedou portfolio DVPP, které vedoucí školy 2x za rok kontroluje. Ve škole je kvalitně vybavená učitelská knihovna a pracovnice mohou využívat pedagogickou knihovnu na ředitelství MŠ. Záměr: Nadále podporovat odborný růst všech zaměstnanců. 3.7 Spoluúčast rodičů Je velice důležité, aby výchova ve školce i v rodině,,korespondovala. Hodně záleží na spolupráci mateřské školy a rodiny, je zapotřebí aby na dítě působily pokud možno jednotně. Rodiče chápeme jako své nejdůležitější partnery a na vztazích s nimi nám velmi záleží. Naše školka je rodičům otevřená. Do tříd mají kdykoliv přístup, pokud mají 11

12 čas, mohou si společně s dětmi pohrát, nebo jen být v roli pozorovatele, či se zúčastnit našich řízených činností. Adaptace na školku je pro nás samozřejmostí. Rodiče se mohou zapojovat do každodenních činností v MŠ, svými podněty a nápady spolupracují na přípravě Školního vzdělávacího programu. O dění a připravovaných akcích jsou informováni na nástěnkách, učitelkami, e- mailem nebo Každým rokem připravujeme pro rodiče množství mimoškolních a školních akcí. Dvakrát ročně organizujeme pro rodiče s dětmi Víkend plný her, několikrát ročně si každá třída připravuje společná setkání - Pohádková odpoledne, Tvořivé dílny. Rodiče tak získávají více informací o svém dítěti, vidí, jak se projevuje v kolektivu ostatních dětí, prožijí se svým dítětem více času. Při společných akcích se rodiče spolu seznamují a navazují nové kontakty. Záměr: Pokračovat v nastoleném trendu Školka otevřená veřejnosti, snažit se aktivně zapojit do dění v mateřské škole co nejvíce rodičů. Získávat z řad rodičů sponzory, dárce. 12

13 3.8 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných MŠ podle potřeb a zájmu rodičů zajišťuje integraci dětí se zdravotním postižením v běžných třídách. Vzdělávání je přizpůsobeno potřebám, které vyplývají ze zdravotního postižení dítěte. Ve spolupráci s SPC, PPP a případně dalšími odborníky je vypracován individuální vzdělávací program a je zajištěno proškolení a vzdělávání učitelek v příslušné třídě. Také jsou zajištěny speciální pomůcky k danému postižení. Škola vytváří podmínky pro vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním a pro děti mimořádně nadané. Ve spolupráci s odborníky přizpůsobuje vzdělávací metody a nabídku potřebám těchto dětí. Individuálně s nimi pracuje odpočinku. např. v době odpoledního Od září 2014 pracují ve školce 2 logopedické preventistky, které pracují s dětmi s vadami v řeči a spolupracují s klinickým logopedem. Záměr: V rámci DVPP se vzdělávat v oblasti speciální pedagogiky a problematiky vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním. 4 Organizace vzdělávání Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla po dovršení tří let věku. Zápis do mateřské školy vyhlašuje ředitelka po dohodě se zřizovatelem a koná se zpravidla v měsíci dubnu příslušného roku. Přesný termín a kriteria k přijetí bývají zveřejněny v místním tisku, na školy a na jednotlivých mateřských školách. Do mateřské školy jsou přednostně přijímány děti poslední rok před vstupem do základní školy. V mateřské škole Mahenova 3 je 6 tříd, které se naplňují do kapacity 28 dětí v pěti třídách a 26 dětí v jedné třídě. Třídy jsou věkově smíšené. Při umísťování dětí do tříd je zohledněno přání rodičů, pokud to kapacita dané třídy umožňuje. Názvy tříd vychází z našeho ŠVP PV Barevná školka. Jsou jimi názvy barev Žlutá, Zelená, Modrá, Červená, Kostičky a Proužky. Třídy Kostičky (žlutozelená) a Proužky (modročervená) vznikly po rozšíření mateřské školy v roce 2008 o dvě nové třídy podle nápadu dětí. Třídy mají svůj barevný ráz, který koresponduje s jejich názvem. V prvním podlaží jsou třídy Kostičky, Žlutá a Zelená, v druhém podlaží to jsou třídy 13

14 Proužky, Modrá a Červená. Pro lepší orientaci ve školce vedou k jednotlivým třídám barevné pásy na zdech chodby a barevné ukazatele. Všechny třídy jsou uspořádány do center aktivit pro různé činnosti dětí ( pohybové aktivity, námětové hry, výtvarné a pracovní aktivity) učitelky pracují podle vzdělávacího obsahu ŠVP PV, integrované bloky si dále rozpracovávají ve svých třídách do tématických celků. Spontánní a řízené činnosti jsou v mateřské škole v rovnováze. Po ranních hrách ( hod.) jsou zařazovány řízené činnosti. Pro hru mají děti dostatek prostoru, pomůcek a hraček, které jsou pro děti dostupné a mohou si je samy brát. Při hře je učitelka pozorovatelem a partnerem. Děti mají možnost svačit v průběhu her (od 7.30 do 8.30 hod.), tak mohou využít čas k volné hře podle své volby. Spontánní činnosti jsou samozřejmostí při pobytu venku a po odpoledním odpočinku. Pokud to klimatické podmínky dovolí, využíváme k odpoledním činnostem zahradu. Učitelky nabízí dětem činnosti odpovídající jejich věku, k účasti v řízených činnostech zejména mladší děti nenutíme, předškolní děti motivujeme tak, aby se řízených činností účastnily, vzhledem k jejich úspěšnému vstupu do základní školy. Charakteristika jednotlivých tříd: Žlutá třída: Ve žluté třídě se snažíme o to, aby se děti cítily dobře, proto mohou oslovovat učitelky a pani školnici jménem. Ve třídě se zaměřujeme na výtvarné a hudební činnosti, děti se pravidelně účastní muziko-terapeutických aktivit pod odborným vedením, mají také možnost hrát na flétnu.v rámci zvyšování fyzické zdatnosti chodíme bruslit, plavat, navštěvujeme solnou jeskyni a rádi jezdíme na celodenní tématické výlety. Ve třídě působí logopedická preventistka která pracuje s dětmi s vadami řeči a spolupracuje s logopedem. 14

15 Zelená třída: V průběhu roku poznáváme lidové zvyky a tradice z Horácka formou písní, říkadel a tanečních her pro děti. Nabyté dovednosti předáváme dál při různých veřejných vystoupeních. Hravou formou se děti seznamují s hrou na zobcovou flétnu. Pravidelně bruslíme. Modrá třída: Klademe důraz na naplňování všech potřeb dětí, snažíme se rozvíjet jejich prosociální cítění, vzájemně se respektujeme (děti učitelkám tykají a oslovují je jménem). Pořádáme třídenní školu v přírodě (Čeřínek) a každý týden jdeme na výpravu mimo areál MŠ. V rámci vzdělávání se seznamujeme hravou formou se základy anglického jazyka a hrou na zobcovou flétnu. Podporujeme své zdraví návštěvami v sauně, v solné jeskyni a bruslením. Rádi navštěvujeme kulturní akce ( kino, divadlo, koncerty, zoo). Naší prioritou je, aby se děti do školky těšily, přicházely s úsměvem a odcházely spokojené a s novými poznatky. 15

16 Červená třída: Učíme se ekologickému chování každodenním životě. Radostná atmosféra ve třídě je podpořena o každodenní zpěv písniček, které skládá paní učitelka. Tělesné zdraví a kondici upevňujeme v pravidelných návštěvách bruslení. Kostičky: Chceme, aby se děti ve školce cítily jako doma. Vedeme je k rozvíjení prosociálního chování, ochotě spolupracovat, radovat se z úspěchů vlastních, ale i kamarádů. Při pravidelných výpravách (1 x týdně) zvyšujeme fyzickou zdatnost dětí a poznáváme přírodu a naše město. Pravidelně chodíme bruslit a hrajeme na flétnu. 16

17 Proužky: V úzké spolupráci s rodiči rozvíjíme prosociální chování dětí moje chování přináší užitek mně samému i ostatním, pomáhám a nečekám na odměnu, poznávám emoce své i druhých. V rámci projektu Pojďme do školky spolupracujeme s Charitou v Jihlavě Pravidelně chodíme bruslit, jezdíme na výlety a také na divadelní představení do Dukly. Ve třídě působí logopedická preventistka, která pracuje s dětmi s vadami řeči a spolupracuje s logopedem. 17

18 5 Charakteristika vzdělávacího obsahu 5.1 Filozofie školy, vzdělávací cíle a záměry Vize školy Šťastné a spokojené dítě, připravené na vstup do základní školy Výborná spolupráce s rodiči Příznivé klima školy a její součinnost s okolím Podpora partnerství a kooperace mezi zaměstnanci školy i mezi rodiči Filozofie školy: Nástupem do mateřské školy opouští dítě bezpečí rodiny a stává se součástí nového společenství dětí a dospělých. Filosofií naší školy je vytvořit mateřskou školu s úzkými vazbami na rodiče. Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí, kde se budou cítit dobře, kde bude kamarádská nálada, pochopení a láska. Je nutné se zaměřit na zdravý vývoj dítěte, který je spojen s přiměřenou pohybovou aktivitou a vychovat samostatné a sebevědomé děti, schopné komunikovat a spolupracovat. Cíle mateřské školy: Otevřít školu veřejnosti, rodičům a aktivně s nimi spolupracovat Rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti, zvyšovat fyzickou zdatnost dětí Připravit děti na úspěšný vstup do základní školy Respektovat individuální potřeby dětí, podporovat jejich duševní pohodu Vést děti k poznání, že každý může přispět k tomu, aby se nám žilo lépe a zdravěji Záměr: Záměrem našeho výchovně vzdělávacího působení je dovést děti na konci jejich předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získaly věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání, naplnění rámcových cílů předškolního vzdělávání. 18

19 5.2 Formy a metody vzdělávací práce Abychom rozvíjeli osobnost dětí snažíme se, aby nám bylo dítě partnerem, přijímáme ho takové jaké je, uznáváme ho jako osobnost, empaticky mu nasloucháme, rozvíjíme jeho potenciality. Důraz je kladen na úctu k dítěti, respekt a důvěru, vlastní prožitky a zkušenosti, podporu jeho vlastních aktivit, respektování jeho vývojových zvláštností, jeho temperamentových vlastností. Tomu odpovídají formy a metody vzdělávací práce v naší mateřské škole. Naší snahou je, aby vzdělávání probíhalo přirozeným způsobem, který je dětem blízký a jeho mentalitě vlastní, aby učení bylo co nejnázornější, založené na vlastní činnosti, experimentování, jejich prožitcích. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. To, co děti zažijí si lépe pamatují a hlavně je to daleko zábavnější. Mají také možnost se v činnosti realizovat, mohou ovlivnit, co se dozvídají. To všechno vede k samostatnosti, ale také zodpovědnosti za výsledek, spolupráci, komunikaci. V mateřské škole využíváme také kooperativní učení, zejména při dětských hrách, pohybových hrách, konstruktivních činnostech a různých tvořivých činnostech, kdy děti spolu vzájemně komunikují, musí řešit různé náhodně vzniklé situace, konflikty, učí se vzájemně naslouchat, vyjadřují svůj souhlas či nesouhlas. Při těchto činnostech učitelka v roli pozorovatele, či facilitátora a zasahuje v situacích, které to nezbytně vyžadují a tak dává dětem prostor pro samostatné vyřešení situace, či problému. V naší mateřské škole hodně využíváme prvků tvořivé dramatiky. Děti si rády hrají na něco, na někoho, vyzkouší si různé situace nanečisto, podporujeme empatii a zjišťujeme, že každý je jiný a může reagovat jinak, než my. 19

20 6 Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah je uspořádán do integrovaných bloků, na jejichž tvorbě se podílely všechny učitelky, a které jsou společné pro všechny třídy. Časový rozsah těchto bloků je pouze orientační, učitelky si je přizpůsobují a rozpracovávají ve svých Třídních vzdělávacích programech do dílčích tématických celků podle svých potřeb a podmínek. Součástí vzdělávacího obsahu je školní preventivní program, který je zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů ( příloha č. 8.12) Barevné cesty a cestičky Cesty nikdo nedohoní, utíkají tam a zpět. Zvol si jednu a jdi po ní, poznáš celý širý svět Na cestách děti poznávají samy sebe, své kamarády, prostředí školy, ale i svého města, země, celého světa, orientují se v čase, ve světě dospělých lidí. Poznávají přírodu a její zákonitosti. Krůček za krokem barevnou školkou Charakteristika integrovaného bloku: Nově nastupující děti se adaptují na prostředí mateřské školy, na odloučení od rodičů, získávají, relativní citovou samostatnost, seznamují se s prostředím mateřské školy, s dětmi a dospělými v mateřské škole. Poznávají nové kamarády, navazují nové kontakty. V tom všem se jim snažíme co nejvíce pomoci, umožňujeme rodičům pobyt s dětmi v mateřské škole, v tomto období realizujeme společný víkend rodičů a dětí, kde děti poznávají učitelky v jiném prostředí než v mateřské škole. září Vzdělávací záměry seznamovat děti s prostředím MŠ, s ostatními dětmi, s dospělými rozvíjet a podporovat kamarádské vztahy 20

21 posilovat prosociální chování seznamovat s pravidly chování ve vztahu k ostatním zdokonalovat se v sebeobsluze dbát na dodržování bezpečnosti při pobytu dětí venku učit děti bezpečnému chování ve skupině na ulici a v dopravních prostředcích zapojit rodiče do aktivit třídy, mateřské školy podporovat tvořivost, představivost a fantazii získávání praktické orientace ve městě vytváření zdravých životních návyků rozvíjení schopností získané dojmy a pocity vyjádřit podporovat u dětí kladný vztah k hudbě poznat základní barvy starší děti i doplňkové Vzdělávací nabídka, činnosti: seznamovací kontaktní hry, poznávací hry poznávání prostor MŠ po barevných stopách poznávat prostředí školky (třídy, kancelář, kuchyně, prádelna) při sebeobsluze vedeme starší děti k pomoci novým a mladším volná hra společné vytváření třídních pravidel a jejich dodržování hry a praktické činnosti pro rozvoj sebeobsluhy hra na Orfovy nástroje, zpívání písniček, hra Na tělo pohybové aktivity motivovaná cvičení, bruslení, vycházky, návštěva divadla výtvarné aktivity kreslení zážitků, mateřské školy, experimentování s barvami, grafomotorické cviky pohybové hry Na barevné domečky, Na jména sebeobsluha při stravování využití pracovních listů 21

22 Očekávané výstupy: dítě zná ostatní děti a učitelky jménem dítě se orientuje v mateřské škole odloučí se bez problémů od rodičů zná blízké okolí mateřské školy ví jak se bezpečné chovat v dopravním prostředku a na ulici zná pravidla třídy a snaží se je dodržovat ví co je prospěšné jeho zdraví čištění zubů, stravování recituje básničky, zpívá písničky Barevné podzimní létání Charakteristika integrovaného bloku: Podzim nám nabízí barevnou paletu a změny typické pro toto období.pěkného počasí využíváme k vycházkám do okolí mateřské školy, zařazujeme jednodenní výlet do přírody. Rozvíjíme estetické vnímání dětí při hře a práci s přírodninami. Zveme rodiče do mateřské školy na společné odpoledne kdy si mohou s dětmi pohrát, tvořit. říjen listopad Vzdělávací záměry vytváření povědomí o širším přírodním prostředí a jeho proměnách, pozorování změn v přírodě, poznávat a určovat listnaté a jehličnaté stromy rozvíjet psychickou a fyzickou zdatnost vytváření zdravých životních návyků rozvíjení schopností získané dojmy a pocity vyjádřit pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí poškozovat a ničit seznamovat s místem a prostředím ve kterém dítě žije rozvíjet poznatky o počasí, změny počasí Vzdělávací nabídka, činnosti: vycházky do přírody 22

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV I. Údaje o zařízení Základní škola a mateřská škola Tasov 675 79 Tasov 37 IČO : 70281793 Tel. : 566 547 127 Zřizovatel : Právní forma : Ředitelka

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace Fabian 1215, IĆ 70941777 Č.j. 105/2013 Provozní řád Provozní řád je zpracován na základě 7, odst.2, zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zařiďme věci tak, aby je dítě udělalo dobře, a my je za to mohli pochválit a nedopusťme,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školní družiny Zdravě, hravě, zábavně - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠD byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Provozní řád na Mateřské škole Pohádka

Provozní řád na Mateřské škole Pohádka Provozní řád na Mateřské škole Pohádka Adresa : Mateřská škola Pohádka, Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace, tel. 485151592 IČO 72741708 Odpovědná osoba: Najmanová Jana, ředitelka

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-684/11-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Paseky nad Jizerou Sídlo: 512 47 Paseky nad Jizerou 264 IČ:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

5.8.7. Školní projekty

5.8.7. Školní projekty 5.8.7. Školní projekty Školní projekty jsou připravovány napříč pedagogickým sborem a do výuky zařazovány během školního roku. Reflektují na aktuální otázky, potřeby a problémy, které si vyžadují řešení

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více