VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok: 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Saláková

2 Část I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice, Míkova 64 Sídlo: Míkova 64, , Tábor Měšice Právní norma: od právní subjekt, příspěvková organizace Vznik: rok 1853 Zřizovatel: Město Tábor Žižkovo nám Tábor vedoucí OŠMaT: Ing. Radomír Kouba, tel.č.: Ředitelka školy: Mgr. Hana Saláková Kontakt: www stránky: Druh školy: škola s 1.stupněm, školní družina,mateřská škola,školní jídelna Datum zařazení do sítě: IČO: IZO: Identifikátor: Školská rada: zahájila svoji činnost Součásti školy Součásti školy Kapacita 2011/2012 Základní škola 100 Školní družina 50 Mateřská škola 56 Školní jídelna 160 Školní rok 2011/2012 Součást školy Počet tříd/oddělení Celkový počet žáků/dětí Počet žáků/dětí v 1 třídě/oddělení Základní škola ,4 Školní družina Mateřská škola Školní jídelna x 160 x

3 Materiálně technické zabezpečení Učebny školy jsou rozděleny ve třech školních budovách. Škola má celkem pět tříd ZŠ, dvě oddělení MŠ a hernu pro ŠD. Má jeden kabinet s žákovskou knihovnou. U budovy č.p. 64 je od roku 2002 v provozu moderní hřiště s doskočištěm, hřištěm pro volejbal, dvěma stoly pro stolní tenis a basketbalovým košem. Hřiště je využíváno v hodinách TV a k trávení přestávek. V květnu 2009 byla započata výstavba nové tělocvičny a výdejny jídla a v březnu 2010 byly uvedeny do provozu. Celá akce byla realizována v rámci projektu Modernizace ZŠ a MŠ Tábor-Měšice a od jara 2010 probíhá výuka tělesné výchovy v odpovídajících podmínkách. Tělocvičnu školy využívá v odpoledních hodinách školní družina a děti z mateřské školy. Od září 2010 budou prostory tělocvičny pronajaty sportovním klubům a organizacím. Nová výdejna jídla jistě přispěje ke zkvalitnění stravování v naší organizaci. Třídy jsou funkčně a esteticky zařízeny, svou velikostí vyhovují hygienickým podmínkám. Fond učebnic odpovídá zvolenému vzdělávacímu programu školy. Podle potřeby je aktualizován a doplňován vhodně i jinými učebnicemi a texty v souladu s učivem. Škola také v letošním roce doplnila nové tituly v žákovské a učitelské knihovně. Byla to především mimočítanková četba, která je využívána pro nové výukové metody v českém jazyce. V žákovské knihovně jsou dva počítače s výukovými programy a knihovním programem. Tyto počítače byly v říjnu 2007 připojeny k internetu. V roce 2006 byla do knihovny zakoupena barevná tiskárna se skenerem. Tím bylo dobudováno malé informační centrum v naší škole. Ve škole bylo do roku 2007 nainstalováno celkem 14 PC s připojením k Internetu a tři tiskárny. Nyní má škola 7 PC mimo počítačovou učebnu a 7 PC v počítačové učebně, které byly instalovány v době hlavních prázdnin v roce 2002 v rámci projektu Internet do škol.v roce 2005 byl zakoupen dataprojektor a notebook. Každá třída ve škole disponuje minimálně jedním počítačem připojeným k Internetu. Škola má od počátku roku 2006 zřízeny vlastní www stránky a mateřská škola má další propagaci na Učebny jsou vybaveny funkční audiovizuální technikou. Jsou zařízeny novým moderním nábytkem, který byl v roce 2005 vyměněn a během hlavních prázdnin 2011 doplněn. Do školní družiny byly nakoupeny nové stoly a židle s odpružením. V budově č.p. 43 byl v roce 2006 vyměněn nábytek ve školní knihovně. V srpnu 2009 v rámci projektu Modernizace ZŠ a MŠ Tábor-Měšice, který byl realizován ve spolupráci zřizovatele školy Města Tábora a ESF, došlo k další modernizaci výpočetní techniky, kdy byla ICT učebna vybavena novými počítači, multifunkční tiskárnou se skenerem, interaktivní tabulí. Dále byla vybavena novým nábytkem sborovna a do 2. třídy byla nainstalována nová školní tabule a nábytek. Také byly umístěny dva nové počítače ve školní knihovně. V 5. třídě byla zapojena další interaktivní tabule. V rámci projektu EU - peníze školám byly v listopadu 2011 zakoupeny nové tři interaktivní tabule s příslušenstvím a z investičního fondu školy byla v dubnu 2012 pořízena rovněž jedna nová interaktivní tabule s příslušenstvím do počítačové učebny. V současné době může probíhat interaktivní výuka ve všech třídách ZŠ. Mateřská škola sídlí v budově č.p Provoz byl zahájen v r Předškolní zařízení bylo k ZŠ připojeno k v souvislosti s přechodem organizace do právní subjektivity. V letošním školním roce docházelo do mateřské školy 56 dětí. V budově MŠ se nachází dvě třídy s hernami, sociálním zařízením a školní jídelna. Budova školky stojí v pěkném prostředí rozsáhlé školní zahrady, která byla zmodernizována v rámci ROP v roce Budova má vlastní plynovou kotelnu, která byla kompletně v měsících červenci a srpnu 2011 plně zmodernizována. V roce 1992 byla vybudována plynová přípojka, která je připojena na stávající plynovod v areálu školního statku. Mateřská škola od září 2002 pracuje podle

4 školního vzdělávacího programu Je nám spolu dobře. Ten vychází z RVP a z dlouhodobé koncepce mateřské školy. Školní kuchyně prošla v roce 2002 a 2003 mnoha modernizacemi a rekonstrukcemi tak, aby splňovala náročné hygienické podmínky. V červenci 2005 byl pořízen konvektomat. V dubnu 2009 byla zakoupena nová myčka a robot. V roce 2009/2010 v rámci modernizace ZŠ a MŠ Tábor-Měšice byla v nové přístavbě tělocvičny otevřena nová výdejna jídla pro žáky a zaměstnance základní školy. V dubnu 2012 byl z příspěvku města Tábora do investičního fondu školy zakoupen nový konvektomat s větší kapacitou jídel, elektrický sporák, krouhač zeleniny a tabletový transportní vozík vyhřívaný. Organizace vyučování: Vyučování začíná v 8:00 hodin, škola je otevřena od 7:40 hodin. Pro děti ve školní družině je budova ráno otevřena od 6:10 do 7:30 hodin. Vyučovací hodiny 1. vyučovací hodina 8:00 8:45 2. vyučovací hodina 8:55 9:40 3. vyučovací hodina 10:00 10:45 4. vyučovací hodina 10:55 11:40 5. vyučovací hodina 11:50 12:35 6. vyučovací hodina 12:45 13:30 7. vyučovací hodina 13:40-14:25 začátek dopoledního vyučování: v 8 hodin začátek odpoledního vyučování: ve hodin délka přestávek: malá přestávka 10 minut velká přestávka 20 minut polední přestávka 50minut Zájmové kroužky: v rámci ŠD: sportovní kroužek zdravotnický kroužek kroužek dovedných rukou dramatický kroužek v rámci ZŠ: půlhodinky anglického jazyka půlhodinky s Internetem kroužek pro žáky s poruchami učení v rámci MŠ: kroužek hry na flétnu Veselé pískání kroužek anglického jazyka Nepovinný předmět: nebyl v letošním roce realizován

5 Část II. Zvolený vzdělávací program: 1.tř. až 5.tř.: Učíme se, žijeme vzájemně a spolu školní vzdělávací program pro základní vzdělávání podle RVP ZV schváleném 7. června 2007 Školskou radou při ZŠ a MŠ Tábor-Měšice, Míkova 64 Stav žáků: Třída Žáků Chlapců Děvčat Celkem Část III. Údaje o pracovnících škol: Základní škola Jméno Funkce Kvalifikace Úvazek Mgr. Hana Saláková ředitelka VŠ 100 % Mgr. Olga Jůzová učitelka VŠ 100 % Mgr. Miluše Borkovcová učitelka VŠ 100 % Mgr. Zdena Olivová učitelka VŠ 100 % Mgr. Eva Foralová učitelka VŠ 100 % Mgr. Renáta Stradová učitelka VŠ 100 % Helena Pěnková vedoucí vychovatelka asistentka ÚSO 78 % 33% pedagoga vychovatelka ŠD 79 % uklízečka 33% Ludmila Kuberová ÚSO asistentka 36 % pedagoga Lenka Maleninská školnice SOU 100 % Miloslava Benediktová asistentka pedagoga SŠ 66% Dis. Milena Galiová asistentka pedagoga VOŠ 66% Alena Kratochvílová asistentka pedagoga ÚSO 75%

6 Mateřská škola Jméno Funkce Kvalifikace Úvazek Ivana Bakešová vedoucí učitelka MŠ ÚSO 100% Alena Kubů učitelka ÚSO 100% Libuše Noháčová učitelka ÚSO 100% Dana Veřtátová učitelka ÚSO 100% Anna Sklenářová uklízečka SOU 100% Ivana Bakešová topička ÚSO 24% Školní jídelna Jméno Funkce Kvalifikace Úvazek Ladisl. Trepáčová vedoucí šk.jídelny SOŠ 50% Zuzana Kukačová vedoucí kuchařka SOU 100% Iveta Macounová vyučená kuchařka SOU 80% Jindřiška Navrátilová zaučená kuchařka SOU 90% Část IV. Údaje o prospěchu, chování a absenci žáků Prospěch žáků: prospělo s vyznamenáním: 89% žáků prospělo: 11% žáků neprospěla: 0% žáků výchovná opatření: 0 % žáků pochvaly: 24 žáků klasifikace v 1.až 5.r.: každý předmět zvlášť Průměrná známka v jednotlivých ročnících a předmětech roč. ČJ M AJ PRV PV TV HV VV 1 1,00 1,00-1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2 1,12 1,06-1,06 1,00 1,00 1,00 1,00 3 1,36 1,59 1,32 1,14 1,00 1,00 1,00 1,00 4 1,96 1,92 1,71 1,58 1,00 1,00 1,00 1,00 5 2,00 1,58 1,83 1,58 1,00 1,00 1,00 1,00 průměr 1,46 1,44 1,59 1,26 1,00 1,00 1,00 1,00

7 Průměrná známka tříd Docházka třída průměrná známka 1. 1, , , , ,33 průměr 1,19 třída počet žáků omluvené neomluvené omluvené neomluvené hod. hod. (průměr) , , , , ,38 0 Výsledky zápisu do první třídy pro školní rok 2012/2013 Počet tříd Počet žáků přijatých do 1. třídy ZŠ Počet žáků, kterým byla školní docházka odložena Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia Gymnázium Pierra de Coubertina Táborské soukromé gymnázium Počet podaných Počet přijatých žáků přihlášek

8 Část V. Rozbor úrazovosti žáků a dětí 1. Mateřská škola Popis položky Hodnota Počet úrazů dětí celkem ( s absencí i bez absence ) 3 Počet úrazů dětí s absencí 0 Z toho počet úrazů smrtelných 0 Počet odškodněných úrazů celkem 0 Celková částka vyplacená za odškodnění 0 2. Základní škola Popis položky Hodnota Počet úrazů dětí celkem (s absencí i bez absence) 7 Počet úrazů dětí s absencí 0 Z toho počet úrazů smrtelných 0 Počet odškodněných úrazů celkem 0 Celková částka vyplacená za odškodnění 2 400,00 Kč Část VI. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE: Školní družina: 2 oddělení, 2 vychovatelky činnost probíhá podle celoročního plánu práce počet zapsaných dětí během roku činil 50 Organizace další přípravy na vyučování: doučování možnost přípravy na výuku ve školní družině, pomoc s domácími úkoly, apod. konzultační hodiny kroužek pro děti s poruchami učení (2x týdně před vyučováním) příprava žáků ke zkouškám na osmiletá gymnázia

9 Granty a dotace podané ZŠ a MŠ Tábor-Měšice, Míkova 64 Projekt EU peníze školám, projekt schválen v celkové výši ,- Kč, zahájení projektu Podpora pravidelné zájmové činnosti a zájmového vzdělávání 2011 spolufinancována Jihočeským krajem ,-Kč a Městem Tábor ,- Kč S divadlem za pohádkou Podpora pravidelné zájmové činnosti a zájmového vzdělávání 2012 spolufinancována Jihočeským krajem ,-Kč a Městem Tábor ,- Kč Čtení nás baví Jihočeské krajské programy podpory sportu pro rok 2012 Obnova vybavení venkovního sportoviště ZŠ a MŠ Tábor-Měšice spolufinancována Jihočeským krajem ,-Kč a Městem Tábor ,- Kč Spolupráce s rodiči: Schůzky jsou organizovány 2x ročně klasickým způsobem a konzultační hodiny dle dohody a podle potřeby rodičů a žáků. Každý učitel má 1x v měsíci pevnou konzultační hodinu, zpravidla to bývá 1. úterý v měsíci. V prosinci roku 2000 vznikl Klub rodičů, který pracuje při Unii rodičů ČR. Rodiče se tímto způsobem podílí na chodu školy, pomáhají s realizací některých akcí a projektů, např.: nákup a příprava dárků k Mikuláši a Dni dětí, pomoc při trénování fotbalu, pomoc při sběrových akcích, školní výlety, nákup učebních pomůcek apod. Další informace lze získat prostřednictvím školního zpravodaje a www stránek ZŠ a MŠ Evaluace školy probíhá pravidelně (jednou ročně) formou dotazníků pro žáky, zaměstnance organizace, rodiče žáků ZŠ i dětí MŠ. Spolupráce s PPP a SPC: Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice, pracoviště Tábor: ul. Martina Koláře 2118, Tábor, tel.: , , vedoucí pracoviště: Mgr. Julie Bláhová, tel.: , , www: SPC při Základní škole logopedické, Sakařova 324, Týn nad Vltavou SPC Strakonice, Plánkova 430, Strakonice SPC České Budějovice, Husova 9, České Budějovice, Spolupráce se ZVaS České Budějovice: zpracování mzdové agendy, oddělení PAM další vzdělávání pedagogických pracovníků

10 využívání pedagogické knihovny Přijímání a zařazování dětí: Zápis do 1. třídy proběhl 9. února 2012 bylo zapsáno 25 žáků, rodiče dvou budoucích prvňáčků požádali o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Žádostem bylo na základě doporučení PPP Tábor a odborných lékařských posudků vyhověno. Do 1.tř. nastoupilo 23 žáků. Zápis do mateřské školy proběhl v květnu 2012, celkem bylo přijato 19 dětí. V letošním roce nebylo 13 dětí z kapacitních důvodů přijato. Z MŠ odchází do ZŠ 19 dětí. Podobným způsobem probíhá i zápis do školní družiny, který se uskutečňuje vždy v září daného školního roku. Úplatu za školské služby v současné době vybírá škola sama na svůj účet. Část VII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů (dále jen SPJ) Primární prevencí rozumíme veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům, které jsou spojeny se SPJ, případně minimalizovat jejich dopad na žáky a zamezit dalšímu šíření. Minimální preventivní program ( dále jen MPP ) byl ve školním roce 2011 / 2012 zaměřen na: 1. problematiku a řešení SPJ (různé formy násilného chování, šikanu, kyberšikanu) 2. podporu osobnostního vývoje (posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, sociálně komunikativních dovedností) 3. podporu zdravého životního stylu ( nabídka pozitivních aktivit pro trávení volného času ) 4. další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ - Mgr. Olga Jůzová Studium SPJ pro školní metodiky prevence - Mgr. Hana Saláková, Mgr. Olga Jůzová Rizikové chování dětí a mládeže - Mgr. Hana Saláková, Mgr. Eva Foralová První pomoc při šikanování - Pedagogičtí pracovníci Aspergerův syndrom ( APLA ) MPP byl začleněn do výuky všech ročníků (především do prvouky, vlastivědy, přírodovědy, českého jazyka, pracovních činností, informační technologie). Akce, které byly uskutečněny v rámci MPP : - Týden zdraví zaměřený na zdravý životní styl - Zdravá škola Normální je nekouřit, Řekni drogám ne - Den Země ochrana životního prostředí - Poznáváme národy multikulturní výchova - Na jedné lodi - Zdravá pětka - Školní aktivity bruslení, výlety, exkurze, vánoční vystoupení pro rodiče, divadelní představení školního dramatického kroužku - Výtvarné projekty, sportovní soutěže, environmentální programy a jiné výukové programy

11 Specifická prevence pro žáky, reagující na individuální situaci ve třídě - Tvorba Třídní charty ve třídách - Projekt Na jedné lodi (Cassiopeia ) - Sociometrický průzkum klimatu ve 4. třídě a vyhodnocení situace - Individuální jednání ředitelky školy, ŠMP a třídní učitelky s rodiči žáků (SPJ) Zájmové aktivity při škole: - Kroužek anglického jazyka - Keramický kroužek - Dramatický kroužek - Zdravotnický kroužek - Sportovní kroužek - Dovedné ruce - Půlhodinky s internetem Ve spolupráci s měšickou samosprávou byly uskutečněny různé mimoškolní akce: - Lampionový průvod - Rozsvěcení vánočního stromku - Putování za čarodějnicí - Velikonoční výstava - Den dětí V rámci MPP probíhá spolupráce i s rodiči, kteří jsou o dění ve škole pravidelně informováni prostřednictvím webových stránek školy, třídních schůzek a konzultačních hodin. Naše škola úzce spolupracuje s PPP Tábor, SPC České Budějovice, SPC Týn nad Vltavou, SPC Strakonice, Policií ČR, DDM, ZUŠ a různými sportovními kluby. Zpracovala: Mgr. Olga Jůzová, metodik prevence SPJ Část VIII. Účast na výtvarných a literárních soutěžích: V knize ukryté (Alšova galerie v Hluboké nad Vltavou) V jaké zvířátko bych se chtěl proměnit Voda podmínka života na zemi (Ochrana fauny) Malujeme NE válce Čím bych chtěl být Naše rodina Malovaný venkov Velikonoční zajíček výtvarná soutěž ŠD

12 Účast na sportovních, vědomostních a jiných soutěžích: Soutěž Poznej a chraň Plavecká soutěž družstev v táborském bazénu ( dívky-2. místo, chlapci-4.místo, A.Holienková-2.místo, M.Syrovátka-3.místo) Stavba sněhových sloupů (akce ŠD) Turnaj ve vybíjené Preventan cup, družstva žáků 4.tř. a 5.tř. Školní kolo recitační soutěže (postupující do okresního kola: 2 žáci) Okresní kolo recitační soutěže (1. místo 1 žák, 4.tř. a postup do krajského kola) Matematická soutěž Klokánek pro 4. a 5.tř., Cvrček pro 2. a 3. tř. Testování žáků 5. ročníku, Kalibro Soutěž Kapky poznání ke Dni Země Den Země, soutěžní dopoledne pro žáky ZŠ (žáci 5.tř. pod vedením p.uč. Olivové) Soutěž městské policie Mladý strážník (1. místo žáci 1., 2.tř., 3. místo žáci 3.,2.místo žáci 4.tř.) Okresní kolo dopravní soutěže Mc Donald s cup (žáci tř.) Krajské kolo recitační soutěže (F.Dilmaghani čestné uznání) Jihočeský zvonek (zlaté pásmo 1x, stříbrné pásmo 1x) Lehkoatletická olympiáda Soutěž hlídek mladých zdravotníků (okresní kolo - 1. místo, krajské kolo 4. místo) Nebojte se silnice dopravní soutěž (DDM Tábor) Akce školy: Zájmové kroužky dovedné ruce, zdravotnický kroužek, sportovní kroužek, dramatický kroužek, půlhodinky s anglickým jazykem, půlhodinky s internetem, kroužek pro žáky s poruchami učení Plavecký výcvik Bruslení Návštěva Planetária v Českých Budějovicích Dopravní výchova - podzimní a jarní kurz (4.tř.) Sběr kaštanů pro místní myslivecké sdružení Sběr použitých baterií (ZŠ 1. místo, získali jsme 4 000,- Kč, MŠ také 1.místo, získali 3 000,- Kč od firmy Rumpold) Drakiáda (společná akce ZŠ a MŠ) Schůzka rodičů 1. tř. Burza dětského oblečení Divadelní představení: Čarodějka Jenifer, Opice Žofka, O Honzovi, Tři pohádky na Vánoce, Ronja, dcera loupežníka, Zimní příhody včelých medvídků Opékání špekáčků na školní zahradě (spol. akce s ŠD) Lampionový průvod (společná akce měšické samosprávy a ZŠ) Zdobení vánočního stromu na návsi v Měšicích (společná akce ZŠ, MŠ a místní samosprávy Mikulášská besídka Zdobení vánočního stromu v ZŠ (akce ŠD) Vánoční besídka pro rodiče žáků ZŠ

13 Den venkova Den sběratelů Pohádkový den Třídíme odpady ekologický pořad Velikonoční výstava (společná akce ZŠ, MŠ a měšické samosprávy) Bleší trh Vánoční besídka v ZŠ Návštěva předškoláků v 1.tř. ZŠ Den otevřených dveří Zápis do první třídy (všichni pedagogové a žáci 5.tř.) Karneval ve školní družině Velikonoční výstava v Táboře Čarodějnické veselí (akce ŠD) Společné focení Slavnost slabikáře (žáci 1.tř.) Návštěva RZS v Měšicích (akce ŠD) Kouzelná noc (1.tř.) Oslava Dne dětí v ZŠ, sportovní a zábavné dopoledne ZOO Dvorec u Borovan Exotická zvířata Záchranná stanice u Pelhřimova Návštěva vojenského útvaru v Táboře Poznáváme houby výukový program Beseda Policie ČR osobní bezpečí Čína země známá, neznámá, filmové představení Návštěva Městské knihovny v Táboře Veselé zoubky výchovný program Návštěva farmy Basík a syn a farmy na Smyslově Odemykání a slavnost Slabikáře Zvířecí šatník (pořad OF Tábor) Charitativní sbírka oděvů pro DD v Radeníně Saxana filmové představení (Den dětí) Společné focení v ZŠ Školní výlet Monínec a záchranná stanice Čapí hnízdo Projekty ZŠ Projekt Tvořivá škola pokračování v projektu Projekt Zdravá škola pokračování v projektu Projekt Zdravé zuby (1. až 5.tř.) Projekt Naše město Projekt Než půjdu do školy Projekt Týden Země (1.-5.tř., žáci 5.tř. a p.u. Olivová) Projekt Týden zdraví (zdravá výživa) Projekt Vánoce u nás a jinde (MKV) Projekt Modrý den (světový Den vody) Projekt Hody, hody, doprovody Projekt Školní časopis (mediální výchova)

14 Projekt Lesní pedagogika, Lesy ČR, vycházka do okolních lesů (2. a 5. tř.) Projekt Čertí škola (1. a 2. tř.) Projekt Poznáváme národy (5. tř.) Projekt Den domácích mazlíčků Projekt Březen Měsíc čtenářů Projekt Planeta Země 3000 (poznávací film Čína ) Projekt Na jedné lodi ( Cassiopeia ) Projekt Za pohádkou kolem světa Projekt Život bez drogy (Člověk a zdraví) Projekt Škola zdravé pětky Celoroční projekt Hravě žij zdravě Celoroční projekt IT ve škole Na jedné lodi multikulturní projekt Cassiopeia Projekt Jak se narodilo Československo Akce MŠ Schůzka rodičů nově přijatých dětí Návštěva Městské policie Tábor ukázka výcviku policejního psa Představení v MŠ Babička školnice Opékání špekáčků Uspáváme zahrádku Fotografování dětí Výstava drobného zvířectva Rozsvěcení stromečku na návsi v Měšicích Schůzka rodičů předškoláků Mikulášská besídka Divadelní představení Sněhurka Maminko, tatínku, pomoz mi ozdobit vánoční sromeček, akce pro děti a rodiče Vánoční besídka pro rodiče Plavecký výcvik Charitativní sbírka oděvů pro DD v Radeníně Hrátky na sněhu, akce pro rodiče a děti Návštěva 1. třídy v ZŠ Jak přezimují zvířátka výchovně vzdělávací program Příhody včelích medvídků divadelní představení Maškarní karneval Jarní tvoření - jarní výtvarná dílna pro rodiče a děti Jak pejsek onemocněl divadlo v MŠ ZOO Borovany Čarodějnice z kumbálu divadelní představení Sbírka pečiva pro Ochranu fauny 2. místo Zahájení plaveckého výcviku Návštěva u Hasičů v Měšicích Pochodové cvičení Cesta za pokladem Den Země, vědomostní soutěž v Táboře před SZŠ Společné fotografování Odpoledne s čarodějnicemi, akce pro rodiče a děti na zahradě MŠ

15 Cesta za pokladem branná vacházka Hugo a fugo divadlo v MŠ Jarní úklid zahrady v MŠ s opékáním buřtů Zápis dětí do MŠ Polisiáda, sportovní soutěž dětí z MŠ Odpoledne pro maminky na zahradě MŠ Hodina zpívání ve zvěřinci divadelní předdstavení Divadelní představení v MŠ Hugo a Fugo Hurá na prázdniny Oslava Dne dětí Schůzka rodičů nově přijatých dětí Výlet na Ranč Větrovy Kouzelná noc, přespání v MŠ děti, které byly přijaty do ZŠ Návštěva rodinné farmy Basík a syn Výtvarná soutěž Dům snů (ČSOB) Charitativní akce Děti pro děti výtvarné práce Kuky se vrací filmové představení (Den dětí) Zlatá husa a modrý kahanec divadlo v MŠ Loučení se školním rokem Piknik v trávě Část IX. Škola a veřejnost: Sběr kaštanů, sběr starého papíru, PET víček a sběr použitých baterií ve spolupráci s ostatními občany žijícími v blízkosti naší školy Schůzky Klubu rodičů, spoluúčast při nákupu některých výukových programů, dárečků pro děti, nových triček na sportovní soutěže Lampionový průvod Putování za čarodějnicí Divadelní představení pro rodiče a měšickou veřejnost Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče Zdobení vánočního stromku před školou Zpívání u vánočního stromku na návsi v Měšicích Pokračování činnosti Školské rady při naší škole, která od pracuje v novém složení Úklid veřejného prostranství před školou a v obci Poskytování místa pro konání burzy dětského oblečení Aktualizování www. stánek naší školy Každoroční vydávání školního zpravodaje Každoroční vydávání školního časopisu Měšičáček Velikonoční výstava (spolupráce ZŠ, MŠ a měšické veřejnosti) Vánoční výstava (spolupráce ZŠ, MŠ a měšické samosprávy) Pronájem tělocvičny ZŠ sportovní aktivity, soutěže a kulturní akce

16 Část X. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: DVPP základní škola 2011/2012 Název školení Organizátor Jméno účastníka Počet hodin Kurz AJ pro učitele ZVaS Č.Buděj., L. Kuberová 60 hod. pobočka Tábor Leadrem uvnitř kolektivu ZVaS Č. Buděj., pobočka Tábor H. Saláková AJ pro učitele 1. st. ZŠ PedF JU Č. Budějovice, CŽV R. Stradová 4 semestry, od CŽV-učitelství 1. stupně PedF UK Praha H.Saláková 6 semestrů, od Environmentální JČ sekce KEV Z. Olivová 6 hod. výchova Č. Budějovice Školení první RZS v Táboře- E. Foralová 2 a půl dne pomoci pro pedagogy Měšicích SVPP PedF UK, školský H. Saláková 4 semestry management Školení pro metodiky prevence PPP Tábor O. Jůzová Od do Seminář 7x o alergii KÚ JK L. Kuberová 6 hod. a astmatu Odborný seminář První pomoc při šikanování Novela školského zákona a zákoníku práce České Budějovice Cassipeia České Budějovice NIDV České Budějovice A. Kratochvílová H. Saláková, E. Foralová 6 hod. H. Saláková 6 hod. DUM,program Jan Míka Všechny učitelky ZŠ 16 hod. Activ Inspire Studium speciální pedagogiky UJAK Praha M. Galiová Zahájení studia Školení ČČK ZVaS Tábor H.Pěnková 4 hod. Setkání JČ sekce KEV a Koordinátorů EVVO JK Inspirace k environmentální výchově Aspergerův syndrom Forum zdraví - Praha JČ sekce KEV Z. Olivová 6 hod. Podaná ruka, CEGV Cassipopeia Č.B. Z.Olivová 8 hod. APLA jižní Čechy Z.Olivová, M.Borkovcová, 4 hod. A.Kratochvílová, O.Jůzová, E.Foralová, H.Pěnková MŠMT Praha H.Saláková, Z.Olivová 8 hod.

17 Školení BOZP pro vedoucí zaměstnance Odměňování pedagogických pracovníků Příprava projektů na ZŠ a využití ICT ve výuce pro ZŠ Jaroslav Kocián Comenius Agency H.Saláková Centrum vzdělanosti Libereckého kraje H.Saláková, I.Bakešová, L.Trepáčová H.Saláková 6 hod. 4 hod. 4 hod. DVPP mateřská škola 2011/2012 Název školení Organizátor Jméno účastníka Počet hodin Kurz AJ pro učitele SRP Montessori I.Bakešová 60 hod. pedagog. Ekoateliér podzimní listí Tábor A.Kubů 4 hod. Ekoateliér šablon dsot Praha A.Kubů 4 hod. pro radost Ekoateliér šablon dost Tábor L.Noháčová 4 hod. pro radost D.Veřtátová Tóny jara Tandem, D.Veřtátová 5 hod. Janeček Zimní hrátky s hudbou Tandem, Janeček D.Veřtátová 5 hod. Další vzdělávání nepedagogičtí pracovníci 2011/2012 Název školení Organizátor Jméno účastníka Počet hodin Školníci a údržbáři ZVaS Tábor L.Maleninská 4 hod. Školení požárních ZVaS Tábor L.Kuberová 4 hod. preventistů Epidemiologie v potravinářství a hygienické předpisy pro HACCP ZVaS Tábor L. Trepáčová 4 hod.

18 Část XI. Individuální péče o integrované žáky: V letošním školním roce byl individuálně integrován jeden žák s AS, pracoval za pomoci asistentky pedagoga. Ve 3. třídě byli integrováni dva žáci, žákyně s vadami řeči a žák ohrožený SPU. Oba využívali pomoci asistentky pedagoga z OPVK. Ve 4. třídě byli individuálně integrováni dva žáci s poruchami chování a učení, také oni využívali pomoci pedagogické asistentky. V 5. třídě byli individuálně integrováni dva žáci žák s těžší formou logopedické poruchy spojenou s pohybovým postižením a žák se SPU. Všichni využívali služeb asistentky pedagoga. Ostatní žáci se účastnili kroužku pro žáky se specifickými poruchami učení, který vede Mgr. Zdena Olivová. Pro příští rok plánujeme individuální integraci pro následující žáky: 1.tř. - žák s AS 3.tř. žák s AS 4.tř. žákyně s vadami řeči, žák s VPU 5.tř. dva žáci se SPUCH Všechny žádosti o asistenty pedagoga byly kladně vyřízeny, a tak v příštím školním roce 2012/2013 budou v naší organizaci pracovat 4 asistentky pedagoga, z toho jedna je z ESF v rámci OPVK. Individuální péče o mimořádně nadané žáky: Zájmem základní školy je podpora mimořádně nadaných žáků, k nimž vyučující přistupují individuálně. Umožňujeme jim účastnit se testování prostřednictvím testů: Kalibro, Scio,Matematický klokan. Škola se zapojila do projektu IT ve škole jsme aktivní škola. V rámci tohoto prostředí se mohou žáci testovat a zároveň zdokonalovat v rozličných vědomostních oblastech. Dále mohou využívat počítačových programů, navštěvovat kroužky ŠD, přispívat do školního časopisu. Část XII. Provedení kontrol a inspekce ČŠI: Ve školním roce 2011/2012 nebyla ve škole provedena kontrola ČŠI.

19 Část XIII. Závěr: Také v příštím školním roce se zaměříme na zlepšení práce v oblasti individuální integrace prostřednictvím kvalitních individuálních plánů pro jednotlivé integrované žáky. Zároveň se chceme nadále věnovat i mimořádně nadaným žákům, především přípravou na zkoušky na osmiletá gymnázia. Škola se při své činnosti snaží o získávání dalších finančních prostředků. Pravidelně podává žádosti o granty, v letošním roce jsme získali grant na podporu zájmového vzdělávání a sportu v celkové výši ,- Kč. Celá částka bude použita na rozvoj činnosti čtenářského kroužku a sportovních aktivit v ZŠ. Dále je škola zapojena do projektu EU peníze školám, vlastní projekt byl zahájen Od září 2012 došlo k navýšení kapacity ZŠ ze 100 na 120 žáků (maximální možný počet), ŠD z 50 na 60 žáků, ŠJ ze 160 na 200 strávníků. V rámci přijetí nového školského zákona jsme vytvořili ŠVP ZV dle RVP pro ZV pod názvem Učíme se, žijeme vzájemně a spolu. ŠVP byl schválen Školskou radou při naší ZŠ 7.června Podle tohoto ŠVP se ve školním roce 2011/2012 učili všichni žáci naší školy. V rámci průřezových témat se budou všichni žáci školy podílet na projektech, které si během období pěti let škola zavázala plnit v rámci ŠVP i projektu Zdravá škola. Ve školním roce 2006/2007 jsme vstoupili do sdružení Tvořivá škola a jsme byli přijati do projektu Zdravá škola při SZÚ Praha. V prosinci 2011 škola vydala inovovaný projekt Zdravá škola, který byl rovněž schválen SZÚ Praha na následující 3 roky. Škola se snaží v rámci DVPP využívat programy dotované z ESF, p. ředitelka se účastní kurzu Leadrem uvnitř kolektivu, další p. učitelka se zúčastní kurzu pro primární preventisty, také pedagogové z MŠ se v rámci projektů dotovaných z ESF zapojili do vzdělávání, jedna p. učitelka se účastnila kurzu logopedie a EVVO, kurzů AJ. Škola považuje za prioritu kvalitní vyučování anglického jazyka, ve školním roce 2010/2011 pracovala na naší škole p. učitelka se státní zkouškou AJ na PedF JU v Č.Budějovicích a druhá p. učitelka nastoupila od školního roku 2011/2012 studium AJ taktéž na PedF JU v Českých Budějovicích. Většina učitelek se v letošním roce zúčastnila několika kurzů Tvořivé školy činnostního učení. Také v příštím roce chceme v této tradici pokračovat. Škola zakoupila celou řadu nových pomůcek pro tento typ učení, učitelky ZŠ vytváří v rámci projektu EU peníze školám digitální učební materiály, které jsou ověřovány na interaktivních tabulích zakoupených také v rámci tohoto projektu. Plánujeme, že v příštím školním roce rozšíříme skladbu multimediálních učebnic a počítačovou učebnu o šest nových počítačů, které chceme pořídit v rámci projektu EU peníze školám. Věříme, že v rámci činnostního učení a spoluprací se SZÚ Praha a ZÚ České Budějovice dojde k dalšímu zkvalitnění vzdělávání na naší škole. Přílohy: Rozbor hospodaření za rok 2011 V Táboře-Měšicích Projednáno a schváleno školskou radou dne Mgr. Hana Saláková ředitelka školy Mgr. Renáta Stradová v.z. školské rady

20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok: 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Hana Saláková ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Základní škola a Mateřská škola

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice, Míkova 64. Zpravodaj

Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice, Míkova 64. Zpravodaj Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice, Míkova 64 Zpravodaj 2014 2015 Organizace školního roku 2014/2015 Prázdniny: začátek školního roku 1.9.2014 podzimní prázdniny 27.10. a 29.10. 2014 vánoční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

P r o v á d ě c í p l á n

P r o v á d ě c í p l á n Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 P r o v á d ě c í p l á n 2015/2016 ZŠ a MŠ Tábor-Měšice, Míkova 64 Míkova 64 391 56 Tábor-Měšice Tel.: 381 253 340, 774 741 187 e-mail: zs.mesice@volny.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice, Míkova 64. Zpravodaj

Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice, Míkova 64. Zpravodaj Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice, Míkova 64 Zpravodaj 2016 2017 Organizace školního roku 2016/2017 Prázdniny: začátek školního roku 1.9.2016 podzimní prázdniny 26.10. a 27.10. 2016 vánoční

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok: 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Hana Saláková ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Charakteristika školy Základní škola Tábor-Měšice, Míkova 64 je zřízena jako škola s 1. až 5. ročníkem ZŠ. Vyučování probíhá v oddělených ročnících. Kapacita školy je 120 žáků. 1 Umístění Organizace je

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 5. 10. 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více