Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11"

Transkript

1 1 Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 a) základní údaje o škole Základní škola, F. B. Zvěřiny 221, Hrotovice IČO , DIČ CZ , IZO (ZŠ , ŠD a ŠK ) Právní forma: příspěvková organizace od Zřizovatel školy: Město Hrotovice Ředitel školy: PaedDr. František Kašpárek, statutární orgán Zástupce ředitele: Mgr. Štěpán Florián, zástupce statutárního orgánu telefon: , web: Školská rada má 9 členů: byla dle zákona 561/2004 Sb. zřízena k , zvoleny nové orgány již 2. ŠR: předsedkyně Mgr. Hana Škodová, místopředseda Mgr. Petr Popelka, zapisovatelka Renata Albertová. Členové za zřizovatele: Ing. Aleš Veleba, Ing. František Branč, Mgr. Hana Škodová, členové za pedagogy: Mgr. Petr Popelka, Mgr. Lenka Bulová, Mgr. Marie Hlavničková, členové za rodiče: Stanislav Hadraba, Renata Albertová, Lada Šimánková. Charakteristika školy Areál školy dokončen stavbou sportovní haly a šatnami pro 2. stupeň v roce Je tvořen 4 budovami: B1: Budova z roku 1902 pro 2. stupeň (7 tříd, odborná učebna F-Ch s kabinety, Vv, cvičná kuchyň, tělocvična 7x11m, školní dílny, jazyková učebna). Její součástí je plynová kotelna z roku 1990 za Kč a topný kanál za Kč z roku 1992, kterým vytápíme mateřskou školu se školní jídelnou. Další součástí budovy 1 jsou šatny za Kč z roku 1995, které slouží současně jako spojovací chodba. Touto chodbou jsou již propojeny všechny 4 budovy školy. V roce 1997 byla provedena rekonstrukce čtyř WC v hodnotě Kč. Nyní jsou na špičkové úrovni: automatické osoušeče rukou, pisoáry na fotobuňku, velká zrcadla, nové podhledy a osvětlení. B2: Pavilon z roku 1985 pro 1. stupeň za Kč (4 třídy, žákovská knihovna, učebna počítačů, školní klub s klubovnou, kabinety, zasedačka, vedení školy). B3: Pavilon z roku 1989 pro 1. stupeň za Kč (4 třídy, učebna Hv, 2 školní družiny, herna na stolní tenis-současně spojovací chodba mezi B2, B3, B4, posilovna z roku 1995 za Kč). B4: Sportovní hala z roku 1995 za Kč (2 šatny, sprchy, kabinet Tv, hala 18x36m, nářaďovna, WC). Rozvoj školy Školní jídelna byla vyřešena v roce 1993 v uvolněné třídě MŠ nákladem Kč, nachází se 100m od školy. V roce 1995 byla dokončena etapa, která byla zahájena v roce 1981 a sledovala vybudování všech aktivit školy přímo v areálu školy. Do té doby byly třídy 1. stupně, školní dílny, školní pozemek, školní jídelna a výuka Tv roztroušeny po celém městě. V roce 1996 vyřešen pitný režim na škole nápojovým automatem na teplé nápoje, v roce 1997 doplněna učebna počítačů na celkový počet 15 ks za Kč, v roce 1998 byla zrekonstruována střecha na B1 za Kč, instalováno automatické odvzdušňování

2 2 topného systému za Kč, obnoveno lyžařské vybavení za Kč, za Kč instalován pro žáky telefonní mincový automat, na všechny chodby bylo instalováno 14 ks žebřin za Kč. V roce 1999 byla pořízena nová telefonní ústředna se 17 pobočkami za Kč, vybaven kabinet Tv nábytkem za Kč, provedena montáž 4 ks vysoušečů zdiva na B1 a B3 za Kč, pořízen prodejní automat na kusové zboží, namontována horizontální horolezecká stěna za Kč na B2. V roce 2000 byly pořízeny 2 počítačové sestavy s připojením na internet s laserovou tiskárnou a skenerem pro ZŘ a ŘŠ a posíleny paměti u počítačů v učebně za Kč. V roce 2001 byla provedena rekonstrukce rozvodů vody a odpadů na B1 za Kč (nová umyvadla a osoušeče), pátý vysoušeč zdiva na B3 za Kč. V roce 2002 byla z grantu MŠMT zrekonstruována počítačová učebna za Kč a následně zasíťováno 19 počítačů. V roce 2004 se podařilo uspět ve 100 % grantu z Ministerstva životního prostředí Slunce do škol ve výši Kč, který umožnil realizovat výrobu el. energie a ohřev vody s napojením na počítač, podařilo se realizovat novou fasádu na B1 za cenu Kč (z toho město Kč, Nadace energoregion Kč, ZŠ Kč), dále z rozpočtu školy na provoz bylo zrekonstruováno osvětlení v tělocvičně za ,50 Kč. V roce 2006 se podařilo realizovat rozsáhlou rekonstrukci školy, která výrazně změnila charakter školy a vnitřní tepelné podmínky: zateplení obvodového pláště a stropů na B2, 3, 4, zastřešení B2, 3 a napojení na kanalizaci, výměna 277 oken na B1, 2, 3, posílení radiátorů B2, 4, chodník před B2. Rekonstrukce stála Kč ( Kč státní dotace a Kč vlastní podíl Města Hrotovice). Díky státní dotaci a Městu Hrotovice byly postaveny kabiny na Městském stadionu, které škola využívá pro výuku Tv, nepovinných, volitelných předmětů. V roce 2007 jsme pořídili časomíru do sportovní haly za Kč (z toho Kč získáno od sponzorů). V roce 2008 byla zbudována letní třída-altán za Kč (z Nadace Veronica Kč, Město Hrotovice Kč), do PC investováno Kč (rozšířena počítačová síť do sboroven a učebny F, otevřena 2. počítačová učebna, na škole v provozu 60 počítačů), na B2 v patře vybudována ze sborovny jazyková učebna za Kč s první interaktivní tabulí na škole, současně s učebnou zbudována nová sborovna na B2 z dívčího WC, 2. interaktivní tabule zbudována ve ŠD 2 za Kč, zřízena teplá voda na WC na budovách B1, 2 a 3 a napojeno 17 osoušečů rukou za Kč. V roce 2009 dokončeno vybavení 16 tříd 16 ks televizorů Panasonic s úhlopříčkou 107 cm za Kč. Ve školním roce 2010/11 byla provedena nová izolace jezírka na školní zahradě za Kč, zhotoveno přes 100 ks krytů topení na B2,3 a 4 za Kč pro zlepšení bezpečnosti žáků, instalována interaktivní tabule do učebny F-Ch za Kč a do ŠD Kč, bílá tabule z učebny F-Ch byla přesunuta do učebny PC, nakoupeno 18 výškově stavitelných lavic a 36 židliček za Kč, 2 stoly na stolní tenis Tibhar Top 25 za Kč, 7 párů lyží za Kč, sklad lyží byl opraven a zvětšen za Kč, sborovna B3 byla vybavena kuchyňskou linkou a elektrospotřebiči za Kč, v plynové kotelně vyměněna 2 okna za plastová za Kč, na 1 kotli vyměněna ventilová baterie k hořáku za Kč, do kabinetu DT pořízeny 4 police za Kč, byla provedena oprava střechy spojovací chodby za Kč a komínu na kotelně za Kč, pořízen nový počítač hospodářce za Kč, provedena montáž svislých žaluzií do sborovny B3, ŠK, ŠD1 a 2 za Kč. Po 19 letech (topili jsme od roku 1992 i MŠ) bylo vybudováno z prostředků města samostatné topení MŠ. Tím se náš topný systém od MŠ oddělil a podstatně zjednodušil. Z prostředků města instalována do kanalizace v dílně zpětná klapka, která zabrání opětovnému vytopení dílen. b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem do školského rejstříku

3 3 Na škole se učilo podle učebních plánů schválených MŠMT v 5. ročníku: č. j /96-2 Základní škola (dobíhající obor). Dva roky pedagogický sbor pracoval na vlastním školním vzdělávacím programu (ŠVP ZV Škola pro život, škola pro všechny). Dne byla s ŠVP seznámena Školská rada, dne byl ŠVP schválen pedagogickou radou. Podle tohoto vlastního ŠVP jsme začali od učit v 1. a v 6. ročníku, schválena PR úprava ŠVP, v letošním roce se podle něj učilo v a ročníku. Přidělené hodiny do jednotlivých ročníků: 1. 20h, 2. 22h, 3. 25h, 4. 25h, 5. 26h, 6. 29h, 7. 30h, 8. 31h, 9. 32h. Ve školském rejstříku je zařazen ještě školní klub a školní družina se 2 odděleními. Učební plán 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika Matematika Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Informační a komunikační technologie 1 1 Informatika Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 X X X 4 0 Přírodověda X Vlastivěda X Umění a kultura Výtvarná výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce 5 5 Pracovní činnosti Nepovinný předmět 0 X Pohybové hry - kopaná X X 0 X Pohybové hry - kopaná X X X Pohybové hry - volejbal 1.st X Sborový zpěv 1.st X Sborový zpěv 2.st. X X X X 2 0 X Náboženství 1.st X 0 X Náboženství 2.st. X X X X 1 0 X Logopedie X Celkem základní Celkem disponibilní Celkem v ročníku

4 4 Učební plán 2. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika Matematika Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Informační a komunikační technologie 1 1 Informatika Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie X X Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Výtvarná výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce 4 4 Pracovní činnosti Volitelný předmět X Informatika X Pohybové a sportovní aktivity X Psaní na počítači X X Konverzace v AJ X X Německý jazyk X X Anglický jazyk X X Nepovinný předmět 0 X Pohybové hry - volejbal 2.st X Sborový zpěv 2.st X Náboženství 2.st X Logopedie X Celkem základní Celkem disponibilní Celkem v ročníku

5 5 V 6. ročníku probíhala výuka 2 skupin volitelného předmětu informatiky, v 7. ročníku rovněž 2 skupin informatiky, 2 skupin konverzace v Aj, 2 skupin psaní na počítači a 1 skupiny německého jazyka. V 8. ročníku byly vyučovány 2 skupiny informatiky, 1 skupina PSA (pohybové a sportovní aktivity), 2 skupiny psaní na počítači a 2 skupiny konverzace v Aj. V 9. ročníku si z volitelných předmětů žáci vybrali 2 skupiny informatiky, 1 skupinu psaní na počítači, 1 skupinu konverzace Aj, 1 skupinu Nj a 1 skukpinu Aj. Z nepovinných předmětů, kterých jsme na škole v minulosti učili kolem 15, zůstaly jen 2 z důvodu nedostatku mzdových prostředků. A to na škole byly vyučovány: 1 skupina logopedie a 1 skupina římskokatolického náboženství po 1h/t. Ostatní tradiční nepovinné předměty jsme převedli na kroužky a žákům nabídli. c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Vedení školy Mail Aprobace Třída Funkce PaedDr. František Kašpárek M, F ředitel školy Mgr. Štěpán Florián 1. stupeň zástupce ředitele školy Mgr. Hana Kašparová ČJ, Ov (NJ) výchovný poradce Třídnictví Mgr. Věra Palátová 1. stupeň III.A učitel Mgr. Miluše Vodinská 1. stupeň III.B učitel Mgr. Lenka Bulová 1. stupeň IV. učitel Mgr. Jana Vodinská 1. stupeň I. učitel Mgr. Petr Popelka 1. stupeň II.A učitel Mgr. Jiří Slatinský 1. st.,tv,te.v VII.A učitel Mgr. Ivona Popelková 1. stupeň II.B učitel Mgr. Ivana Mašová Z, Př V. učitel Mgr. Zdeněk Illek M, F IX.A učitel Jitka Matějková Aj VIII.A učitel Mgr. Pavel Vitámvás ČJ, Ov VIII.B učitel Mgr. Marie Hlavničková M, Př VII.B učitel Mgr. Růžena Slatinská CH, Př IX.B učitel Mgr. Jiří Sigmund Vv, D VI. učitel Učitelé bez třídnictví Mgr. Kateřina Lohniská Př, Tv učitel Anna Žaloudková Nj, Hv učitel Th.D. Josef Beneš Vychovatelky učitel náboženství Renáta Holíková vychovatelství ŠK vychovatelka ŠK Marcela Seitlová vychovatelství ŠD I vychovatelka ŠD I Zdeňka Kašpárková vychovatelství ŠD II vychovatelka ŠD II

6 6 Správní zaměstnanci Miluše Hrůzová hospodářka školy Jaroslav Hambálek Lenka Hájková Jaroslava Hájková Drahomíra Palátová Jiřina Palátová školník, topič uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka Na škole pracovalo 29 zaměstnanců, z toho 20 učitelů, 2 vychovatelky ŠD, 1 vychovatelka ŠK a 6 správních zaměstnanců (školník a topič v jedné osobě, hospodářka a 4 uklízečky). Průměrný věk pedagogického sboru je 46,4 roku, jde o zkušený sbor. Od přijata 1 nekvalifikovaná síla na výuku Aj, splňuje však jazykovou úroveň. Od přijata studentka 5. ročníku PF aprobace Nj-Hv. Tím aprobovanost dočasně mírně o 3% klesla. Ze 396 hodin odučených týdně na škole bylo 316 hodin odučeno aprobovaně, tj. 80 %. Na 1. stupni je stále 100% aprobovanost. d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Ze 2 devátých tříd vyšlo 31 žáků, 20 bylo přijato na SŠ nebo SOU s maturitou, tj. 65 % (o 7% méně než loni, o 12% více než předloni). Z nich byli přijati 2 žáci na gymnázium, 11 žáků bylo přijato na SOU. Z 8. ročníku vyšli 2 žáci na SOU, z 5. ročníku byli přijati 2 žáci na gymnázium. Všichni žáci byli umístěni. Do 1. ročníku 2011/12 bylo zapsáno 30 žáků, rozhodnuto o 3 odkladech, do 1. ročníku nastoupilo k žáků (1 žák přestup na jinou školu). Školu navštěvovalo na začátku roku 262 žáků (stejně jako předloni) ve 14 třídách, počet tříd stejný, průměr na 1 třídu je 18,7. Aj se na škole učilo 190 žáků, Nj 14 žáků, volitelné předměty navštěvovalo 284 žáků a nepovinné předměty 8 žáků. Čtrnáctým rokem pracovaly na škole 2 oddělení ŠD, které navštěvoval plný počet 60 žáků, (úplata 60 Kč/měsíc), ranní ŠD navštěvovalo 31 žáků. e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP Na konci roku bylo klasifikováno 260 žáků. Spokojeni jsme s průměrným prospěchem 1,58, je o 0,02 lepší než v loňském roce, pouze 2 deváté třídy nedosáhly průměrného prospěchu pod 2,00. 6 žáků na škole neprospělo z Aj, 1 žák z Tv, 2 žáci vykonali neúspěšně opravné zkoušky a opakují ročník. Celkem bylo uděleno jedniček, 682 dvojek, 363 trojek, 187 čtyřek a pouze 2 nedostatečné. U 3 žáků řešeno uvolnění z některých předmětů. Počet vyznamenaných žáků letos 136, tj. 52% (stejně jako předloni). Průměrný prospěch na 1. stupni 1,27 zůstal stejný a na 2. stupni se zlepšil na 1, žáků obdrželo pochvalu ŘŠ na vysvědčení za výborné pracovní výsledky (tj. průměrný prospěch do 1,2), tj. stejně jako loni, 9 žáků obdrželo pochvalu ŘŠ na vysvědčení za výrazné zlepšení prospěchu (tj. minimálně o 0,2), 23 žáků obdrželo na vysvědčení pochvalu ředitele školy za vzornou reprezentaci školy. V chování nastal velký obrat k lepšímu. Uděleno celkem 11 snížených známek z chování (z toho 8 dvojek a 3 trojky). Tj. snížení na polovinu oproti minulým 2 letům, kdy se počet pohyboval na počtu 28 a 24. Úrazy na škole nenarůstají, o 2 nastal pokles, celkem evidováno za školní rok 19 úrazů, odškodněno pojišťovnou bylo 10 úrazů, loni o 6 více.

7 7 Ve školním roce jsme se zúčastnili testování žáků s následujícími výsledky: 5. ročník v M 70% Čj 70%, Aj 48% a v oboru Člověk a jeho svět 72%. Ve 2 devátých třídách: v Čj 59%, M 43%, Aj 61%, Nj 38%, Ch 51%, F 69% a Př 67%. S výsledky jednotlivých žáků byli seznámeni zákonní zástupci. Na škole dobře pracovaly a koordinovaly činnost předmětové komise: metodické sdružení 1. stupně-předsedkyně Mgr. Lenka Bulová, přírodní vědy-mgr. Marie Hlavničková, jazyky-jitka Matějková, výchovy-mgr. Hana Kašparová. Pod vedením Mgr. Jiřího Slatinského dobře pracoval školní parlament a pod vedením Mgr. Pavla Vitámváse Klub čtenářů. Výchovné poradenství 10/11 Výchovný poradce (VP) Mgr. Hana Kašparová V rámci volby povolání se žáci 9. ročníků zúčastnili Veletrhu vzdělávání Didacta Třebíč 2010, prezentovala se Hotelová škola Třebíč, obě 9. třídy se zúčastnily exkurze na SPŠ stavební Třebíč a na SŠŘaS M. Budějovice, 3.5. proběhla exkurze na JEDU a VD Dalešice. V průběhu celého školního roku 2010/11 se řešily výchovné problémy žáků ve spolupráci s třídními učiteli (TU), aktualizovaly se seznamy žáků vyšetřených v Pedagogickopsychologické poradně ( PPP) v Třebíči. Během roku bylo odesláno 23 žádostí o vyšetření v PPP. K je v evidenci VP 48 žáků se SPU, z toho 3 žáci vedeni jako integrovaní s individuálními plány a 1 žák veden jako nadaný žák s individuálním plánem. Dále v evidenci 18 žáků se zdravotním znevýhodněním a 15 žáků se sociálním znevýhodněním. Informace ze všech školení a seminářů, které VP během roku absolvovala, předávala učitelům, vychovatelům a využívala je v hodinách Rv a Ov. Environmentální vzdělávání Koordinátorem EV byla jmenována učitelka 2. stupně Mgr. Marie Hlavničková, kombinace M-Př. Pracuje dle vypracovaného plánu činnosti a pracovní náplně pro koordinátora. EV bylo zařazeno do tématických plánů jednotlivých předmětů. V hodinách byly připomínány významné dny k životnímu prostředí. Sedmým rokem jsme pokračovali v třídění odpadu ve třídách, separujeme papír, od letošního roku také plasty. Plastové nádoby jsou na chodbách, jeden kontejner před školou. Žáci školy pečují o květiny, o školní pozemek, zelené plochy v okolí školy a o školní hřiště. V průběhu roku realizovány ekologické vycházky s následným zpracováním pozorování. Na jaře 2008 se začala používat venkovní učebna-altán pro výuku Př, Pč, Vv, Ov, Vl. V hodinách přírodopisu na 2. stupni žáci zpracovávají plán rozmístění kontejnerů na odpadky na městě Hrotovice. Byl proveden sběr kaštanů a pomerančové kůry. Účast v soutěžích 2010/11 V soutěžích jsme dosáhli nejlepšího výsledku za posledních 21 let. Největší podíl na tom mají úspěchy v atletice. Odborné soutěže: V okresním kole matematické soutěže Klokan zvítězil David Pečta ze 3.B,, v republikovém kole obsadil rovněž 1. místo, v okresním kole Pythágoriády obsadil Pavel Slavík 8.A 4. místo a Emil Pokorný 8.B 6. místo. V okresním kole literární soutěže Atlantida 2011 byla za svou práci Adéla a Lýdie řeší problém oceněna Kamila Dvořáková 9.B, Kamila obsadila také 10. místo v okresním kole olympiády v českém jazyce. V okresním

8 8 kole soutěže v komunikaci Mladý Demosthenes vyhrály Kamila Dvořáková s monologem Rodiče a my a Michaela Fialová 7.B s prací na téma Vánoce jedna báseň. V okresním kole fyzikální olympiády se stal úspěšným řešitelem a obsadil 5. místo Lukáš Remer 8.B a Lenka Pelánová 9.A, která obsadila 9. místo. V okresním kole zeměpisné olympiády obsadila Michaela Fialová z 7.B 7. místo. V okresním kole soutěže Sapere-vědět jak žít družstvo ve složení Ondřej Janda 8.A, Pavel Slavík 8.A a Monika Urbánková 7.B vyhrálo, v krajském kole obsadilo 4. místo. V celostátní výtvarné soutěži pořádané Centrem ekologické výchovy Ochrany fauny ČR na téma Ideální kocourkovský starosta obsadila Eliška Kurtinová 3.A 2. místo a Michal Vesecký 3.A 3. místo. V okresní výtvarné soutěži Policie ČR na téma bezpečnost silničního provozu byli oceněni žáci 2. B třídy. Tradičně úspěšní byli i naši letečtí modeláři v kategorii H-házedla. V mladších žácích Matyáš Loucký ze 4. ročníku okresní soutěž v Jihlavě vyhrál, Pavel Hadraba z 5. ročníku obsadil 3. místo, ve starších žácích obsadil Vojtěch Veleba ze 6. ročníku 2. místo. Po několikaletém tréninku se poprvé prosadili naši žáci na republikovém poli v soutěžích rádiem řízených automobilových modelů. Kategorický průlom předvedli naši žáci v nové disciplíně. V kategorii RC autíčka - Mini Z se výborně dařilo sourozencům Vítámvásovým. Na volném mistrovství ČR v Polné vyhrála Martkéta před Michalem, na mistrovství Slovenska v Púchově si pořadí vyměnili, Moravsko-Slovenský pohár v Zubří vyhrála opět Markéta před Michalem. Sportovní soutěže: Mladší přípravka oddílu kopané obsadila na okresním finále Mc Donald s Cupu 3. místo a na halovém turnaji škol v rámci soutěže Kluci, holky, pojďte hrát fotbal obsadila rovněž 3. místo. Starší přípravka oddílu kopané obsadila na okresním halovém turnaji OFS Třebíč 2. místo. Starší žáci oddílu kopané obsadili na okresní halové kopané 2. místo a I. třídu krajské soutěže vyhráli. Klub SPV obsadil v halové kopané 4. místo v republikovém finále. V krajském přeboru starších žáků ve volejbalu obsadili chlapci 5. místo. Na krajském kole v přehazované chlapci 4. a 5. ročníku vyhráli, dívky obsadily 2. místo, v kategorii ročník chlapci i děvčata obsadili 2. místa. Na okresním přeboru škol ve stolním tenisu mladší žákyně Iva Dobrovolná a Doubravka Lohniská obsadily 3. místo, starší žákyně Lucie Dobrovolná a Veronika Přepechalová obsadily 2. místo, starší žáci ve složení Josef Dvorský, Roman Novák, Emil Pokorný a Tomáš Vyletěl obsadili na okresním kole 3. místo. Nejvíce ocenění získali naši žáci jako tradičně v atletice. V okresním kole Poháru rozhlasu v atletice Jiří Pelán vyhrál hod kriketovým míčkem výkonem 70,80m. Na okresním kole v přespolním běhu Matyáše Žďárského v kategorii přípravky obsadil Matěj Lohniský 3. místo, v kategorii předžactvo obsadil Adam Bělík 2. místo a Dominik Hájek 3. místo, v kategorii mladší žactvo Jan Virgl 2. místo, v kategorii starší žactvo Lukáš Polida 1. místo a Josef Dvorský 2. místo. Na župním přeboru v přespolním běhu mladších žáků II. v Kněžicích obsadil Matěj Vala 3. místo, na téže soutěži v Dalešicích v kategorii mladší žáci I. obsadil Jiří Hlouch 5. místo, v kategorii mladší žáci II. Adam Bělík 2. místo, Matěj Vala 4. místo, Pavel Padělek 5. místo, v kategorii starší žákyně III. Iva Dobrovolná 6. místo, v kategorii starší žáci III. Jan Virgl 6. místo, v kategorii starší žákyně IV. Lucie Dobrovolná 2. místo, Nikola Kúřilová 5. místo, v kategorii starší žáci IV. Josef Dvorský 1. místo, Jiří Čtvrtníček 2. místo, Lukáš Polida 3. místo, Tomáš Hadraba 5. místo, Pavel Procházka 6. místo, v kategorii dorostenky Veronika Přepechalová 2. místo. Na okresním přeboru v atletickém čtyřboji obsadila v mladších žákyních I. 2. místo Ivana Pokorná, v mladších žácích II. Pavel Padělek vyhrál, Simon Melko obsadil 2. místo, ve starších žácích IV. Emil Pokorný vyhrál, Josef Dvorský obsadil 2. místo a Filip Horkel 3. místo, v dorostenecké kategorii Veronika Přepechalová a Lukáš Havelka obsadili 2. místa. Na přeboru Moravy byla Ivana Pokorná 1. v družstvech, Daniela Padělková 3. v jednotlivcích a

9 9 1. v družstvech, Pavel Padělek 3. v jednotlivcích a 1. v družstvech, Lukáš Havelka 3. v jednotlivcích a 1. v družstvech. Na župním přeboru v atletickém čtyřboji obsadili 3. místa Daniela Padělková, Veronika Přepechalová a Jiří Čtvrtníček. V zimním atletickém čtyřboji obsadil na kraji Libor Šabata 6. místo, Pavel Padělek 3. místo na okrese a 6. místo na kraji, Jiří Plaček 4. místo na kraji, Emil Pokorný vyhrál okres i kraj, Jiří Čtvrtníček byl 3. na kraji, Klaudie Mejzlíková byla 3. na okrese, Lukáš Havelka 3. na okrese a 4. na kraji.v prvním ročníku Náměšťské laťky ve skoku vysokém vyhrála Veronika Jasinecká a Jiří Loucký, 2. místa obsadili Veronika Přepechalová a Filip Horkel, 3. místa Klaudie Mejzlíková a Jiří Plaček. Na krajském kole atletické soutěže Kinderiáda pro 1. stupeň se nám podařil výborný výsledek. Vybojovali jsme 3. místo a postoupili podruhé na přebory republiky do Prahy. Štafeta na 4x60m ve složení Daniela Padělková, Pavel Padělek, Dominik Hájek a Pavel Hrobař kraj vyhrála, na republice obsadila 6. místo, ve sprintu na kraji obsadil Martin Eyer 6. místo, Claudie Melková 5. místo, Daniela Padělková 3. místo a Dominik Hájek 1. místo, v hodu plným míčem Claudie Melková a Pavel Hrobař 4.místa, v hodu kriketovým míčkem Simon Melko 2. místo a ve skoku dalekém Pavel Padělek 4. místo. Na přeboru republiky hod plným míčem Pavel Hrobař vyhrál, Claudie Melková obsadila 11. místo, v běhu na 60m byla Daniela Padělková 8., Pavel Hrobař 9. a Dominik Hájek 12. Hod kriketovým míčkem Simon Melko ze 4. třídy vyhrál výkonem 48,82m. Cenu ředitele školy získal a nejlepším reprezentantem školy za školní rok 2010/11 se stal žák 5. ročníku Pavel Padělek. f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program pro primární prevenci zneužívání návykových látek a jiných sociálně patologických jevů na ZŠ Hrotovice Název programu: Naše škola bez drog Od začátku školního roku 06/07 jmenována školním metodikem protidrogové prevence (MPP) na škole Mgr. Ivana Mašová. Navázala spolupráci s ostatními pracovníky na škole v této oblasti. Byla vytvořena školní knihovna s propagačními materiály-videokazety, dotazníky, brožury, letáky, knihy, byly shromážděny všechny informace o institucích a odbornících působících na okrese Třebíč. K tomuto tématu byly vytvořeny 2 stálé nástěnky na škole, v areálu školy vytvořeno několik relaxačních center pro žáky (3 stoly na stolní tenis, veřejná knihovna, posezení u posilovny, horolezecká stěna, žebřiny na všech chodbách, 2 učebny v přírodě, 3 posezení v areálu školy, k výuce je používán internet. Provádíme v této oblasti stálý monitoring. Vedeme žáky k dodržování zdravého životního stylu. Témata zařazena do výuky Rv, Př, Ov, Ch, Pč, Tv a Vv. Drogy u žáků během roku nezjištěny, v menší míře u některých žáků 7. až 9. ročníku pozorováno občasné požívání alkoholu mimo školu, ve škole požití alkoholu nezjištěno. Několikrát během roku informováni rodiče o kouření žáků na veřejnosti. Během školního roku byly uskutečněny preventivní akce k této tématice: Třída Název preventivního programu Organizace Datum realizace 8. A, B Drogy Obl.charita Třebíč

10 10 9. A, B Drogy Obl.charita Třebíč Minimální preventivní program byl zaměřen na aktivizaci dětí a jejich volný čas s následující náplní: zdravý životní styl, podpora kulturního a sportovního vyžití žáků, nebezpečí zneužívání návykových látek. g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 2010 Zpráva o použití prostředků na DVPP 2010 Na DVPP na rok 2010 naše škola z běžného státního rozpočtu dostala částku na 262 žáků x 50Kč/žák, což dělalo směšných Kč. Na vzdělávání jsme však vynaložili Kč, z toho cestovné Kč a kurzovné Kč. Převyšující částku jsme museli ušetřit z prostředků na učebnice a pomůcky, i když i v této kapitole se prostředky snížily na polovinu. Vyhledávali jsme proto další vzdělávací akce, které byly hrazeny z jiných zdrojů, grantů, některé vzdělávací akce si učitelé hradili sami, proto jsme Plán DVPP na rok 2010 mohli splnit. Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili celkem 20 vzdělávacích akcí, z toho 13 v rámci grantových programů. Prostředky byly využity efektivně, získané poznatky byly uplatněny při výuce a byli s nimi seznámeni ostatní pedagogičtí pracovníci v předmětových komisích a na poradách. 1) vzdělávání vedoucích pracovníků školy Jméno Aprobace Obor vzdělávání h PaedDr.Fr. Kašpárek M-F Informační akomunikační technologie v pedagogické a řídicí práci 8 PaedDr.Fr. Kašpárek M-F Aspergerův syndrom 3 PaedDr.Fr. Kašpárek M-F Mgr. Štěpán Florián 1. stupeň Odborná způsobilost v elektrotechnice 4 PaedDr.Fr. Kašpárek M-F 7x o alergii a astmatu pro školu 7 PaedDr.Fr. Kašpárek M-F E-crime-bezpečný internet 3 PaedDr.Fr. Kašpárek M-F Jak na tvorbu vlastních výukových materiálů za 24 Mgr. Štěpán Florián 1. stupeň pomoci ICT PaedDr.Fr. Kašpárek M-F Mgr. Štěpán Florián 1. stupeň Interaktivní tabule 3 PaedDr.Fr. Kašpárek M-F Mgr. Štěpán Florián 1. stupeň Interaktivní tabule-activ inspire 2 PaedDr.Fr. Kašpárek M-F Větrné elektrárny-prezentace pro školní výuku 4 Mgr. Štěpán Florián 1.stupeň Realizace grantových projektů operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 4 Mgr. Štěpán Florián 1.stupeň Systém včasné intervence SVI 4 Mgr. Štěpán Florián 1.stupeň Doškolovací kurz instruktorů lyžování 28 2) vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Jméno Aprobace Obor vzdělávání h Jitka Matějková N Aj-jazyková konference 6 Jitka Matějková N Mgr. Marie Hlavničková M-Př Aj-metoda CLIL 11

11 11 Mgr. Ivana Mašová Jitka Matějková Mgr. Lenka Bulová Mgr. Věra Palátová Z-Př N 1. stupeň 1. stupeň Program pro zvýšení jazykových a metodickodidaktických kompetencí pedagogů Aj na ZŠ Metidický seminář pro učitele Aj ) vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti státní informační politiky Školení v rámci SIPVZ (počítačové vzdělávání) ukončeno na podzim roku 2005.Všichni pedagogičtí pracovníci splnili modul Z, P1, P. Jméno Aprobace Obor vzdělávání h všichni učitelé st. Bezpečný internet 1 8 učitelů st. Jak na tvorbu vlastních výukových materiálů za pomoci ICT 24 všichni učitelé st. Interaktivní tabule 3 6 učitelů st. Interaktivní tabule-activ inspire 2 4) vzdělávání pedagogických pracovníků v ostatních oblastech Jméno Aprobace Obor vzdělávání h 14 učitelů st. Aspergerův syndrom 3 Mgr. Zdeněk Illek M-F Odborná způsobilost v elektrotechnice 4 Mgr. Zdeněk Illek M-F M pro učitele 2. stupně 3 Mgr. Pavel Vitámvás Čj-Vo Přijímací řízení na SŠ 1 Anna Žaloudková Nj-Hv Jak pracovat v Hv na ZŠ podle RVP 20 Mgr. Věra Palátová 1.stupeň Zdravé zuby podle ŠVP 4 h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Školní klub uspořádal pro žáky diskotéku, drakiádu, soutěže ve stolních a deskových hrách, střelecké závody, Mikulášskou nadílku, hry na sněhu, soutěže v bruslení, taneční soutěž, soutěže v piškvorkách, cyklistické závody, Den dětí, vystoupení na školním plese, na akademii a na závěr školního roku, několik vystoupení Country tanců. Žáci školy během roku sbírali léčivé byliny, pomerančovou kůru, kaštany a starý papír, také si sami vymalovali klubovnu. Na škole pracovalo pod školním klubem 26 kroužků, které navštěvovalo celkem 342 žáků. Z 262 žáků školy bylo zapojeno 163 v kroužcích, tj. 62 %. To je vysoké číslo, i když poslední roky mírně klesá, 6. rokem jsme vybírali úplatu za kroužky, byla zvýšena o 50 Kč na 250 Kč. Kroužky: 4 kroužky kopané (přípravka ročník, základna ročník, mladší žáci ročník, starší žáci ročník), volejbal starší chlapci, volejbal 1. stupeň, stolní tenis, modelářský, pěvecký (Zpíváníčko), aerobic mladší a starší dívky, školní klubko, přírodovědný 2x, 4x počítače, střelecký, country-step, hip hop, RC autíčka, kytara, Hrotovčánek, vaření, historický šerm. Další uspořádané akce školy: Besip pro 4. ročník na dopravním hřišti v Třebíči, projekt Zdravé zuby pro ročník, týdenní LVZ 7. ročníků, poosmé jsme uskutečnili týdenní LVZ pro 4. ročníky, výuku plavání ročníků v Třebíči, výlety ve 14 třídách, vítání 1. tříd v obřadní síni MěÚ, rozloučení se žáky 9. ročníku, které podruhé proběhlo v novém sále ZUŠ,

12 12 vydávání školního časopisu Hrošík. Pro výuku Tv, ve ŠD a ŠK jsme využívali hotelový bazén, vydařil se 20. školní ples na téma Strašidelný hrad, školní akademie pro veřejnost podruhé v sokolovně, projekt Kraje Vysočina Čistá Vysočina, zájezd na MS v basketbalu žen do Brna, zájezd na Operu Čert a Káča do Národního divadla, exkurze ročníků na Ostrůvek do V. Meziříčí na pořad Na poli a na statku, zájezd na pohádku Popelka do Třebíče pro 1. stupeň, exkurze ročníků do Teplárny sever v Třebíči, exkurze ročníků do Brna na výstavu Terakotova armáda, zájezd na muzikál Trůn pro královny do Brna, pětidenní zájezd do Francie pro 49 dětí 2. stupně, Zpíváníčko vystoupilo s koncertem Vítání jara v Hrotovicích a v Dukovanech, exkurze ročníků na VÚ 5525 v Sedleci, exkurze 10 dětí v Praze v České televizi, exkurze školní družiny na zámku v Jaroměřicích, vystoupení šermířského kroužku v sále ZUŠ, exkurze 4. ročníku na Policii ČR Hrotovice, pro všechny děti uspořádán ve škole Den dětí. Výchovné akce pro děti: přednáška o Kamčatce pro ročník, přednáška Chování vůči spolužákům a integrovaným žákům pro 7.A, 2. stupeň výchovný adventní koncert v sále ZUŠ skupiny Musica da chiesa, beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou v Městské knihovně pro ročníky, koncert Dechových nástrojů v sále ZUŠ pro 1. stupeň, koncetr Bicí nástroje v sále ZUŠ pro 2. stupeň, ročník Kejklíř Půpa, beseda v Městské knihovně pro 3. ročníky na téma Literární stromy, beseda v Městské knihovně pro 8. ročníky o Oldřichu Mikuláškovi, pasování 1. ročníku na čtenáře v Městské knihovně. Naše škola uspořádala následující školní soutěže: okrskové kolo starších žáků v kopané, okrskové kolo v halové kopané mladších žáků, 2 okresní a 1 krajské kolo škol ve stolním tenisu, okresní turnaj mladších přípravek a starších přípravek v halové kopané a okrskové kolo v malé kopané Mc Donald s Cup pro obě kategorie. Práce školy byla pravidelně čtvrtletně prezentována v městském Zpravodaji, v okresním tisku a na webových stránkách školy. i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Vzhledem k inspekční činnosti na naší škole ve školním roce 2009/10 nebyla ve školním roce 2010/11 provedena inspekce ČŠI. Ve školním roce 2010/11 byly ve škole provedeny 2 další kontroly: 1) Kontrola VZP Třebíč Dne kontrolována mzdová agenda, oznamovací povinnost, přehledy o platbách pojistného, záznamy o pracovních úrazech, vyměřovací základy, odvody pojistného. Závěr: nezjištěny nedoplatky na pojistném. 2) Kontrola KHS Třebíč Dne provedena kontrola Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč. Předmět kontroly: hygienické podmínky v tělocvičně, ve sportovní hale a v posilovně, příslušná hygienická zařízení, odvětrání, protokoly o odborné technické kontrole tělovýchovného nářadí, pracovní náplně uklízeček, školní nábytek. Závěr: škola se výškově stavitelným nábytkem postupně vybavuje, pokuta 0 Kč, nápravná opatření žádná.

13 13 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Hrotovice v oblasti poskytování informací za rok 2010: Pořadí Druh informace Počet 1 Počet písemně podaných žádostí 0 2 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 3 Přezkoumání rozhodnutí soudem 0 4 Řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/99 Sb. 0 j) základní údaje o hospodaření školy Příjmy (v tis. Kč) pol celkové příjmy dotace poplatky od žáků hospodářská činnost ostatní příspěvek na investice 0 0 Výdaje (v tis. Kč) pol investice neinvestice celkem platy ostatní platby za provedenou práci zdravotní a sociální pojištění učební pomůcky stipendia ostatní provozní náklady Hospodářský výsledek Státní rozpočet (na mzdy, odvody z mezd, učebnice, pomůcky, vzdělávání) na rok 2010 ve výši Kč (2009 byl Kč, čili podstatně vyšší) vyčerpán na nulu. Rozpočet města 2010 na provoz: zisk + 577,85 Kč. Zisk převeden se souhlasem zřizovatele do rezervního fondu. ZŠ Hrotovice nemá žádné závazky z minulých let. k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 1) Z grantu EU na vzdělávání učitelů proškoleno na podzim 2010 osm učitelů na počítačích na téma Jak na tvorbu vlastních výukových materiálů za pomoci ICT. 2) Z grantu EU získáno Kč: účelová dotace na realizaci rozvojového programu Hustota a specifika. 3) Grant Kraje Vysočina z rozvojového programu MŠMT na vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením získáno Kč. Bylo využito na 4 výukové programy. 4) Grant Kraje Vysočina na pokrytí mzdových prostředků a odvodů na asistenta pedagoga a integrované žáky ve výši Kč. 5) Grant MŠMT na školní potřeby pro 1. ročník ve výši 800 Kč na žáka, celkem Kč.

14 14 6) Od března 2010 zapojeni žáci 1. stupně do projektu EU a ČR Ovoce do škol. Žáci dostávali 1x týdně ovocnou svačinku zdarma. 7) Grant Kraje Vysočina Zdraví 21 Program prevence dětských úrazů pro 3. ročníky ZŠ. Získány pro 3.A a B třídu pracovní sešity, pracovní listy, metodiky pro učitele. 8) Projekt Ministerstva dopravy ČR Besip. Získán pro 1. ročník kompletní výukový materiál. 9) Z Evropského sociálního fondu získán grant na Vzdělávání pro výchovné poradce ZŠ moderními metodami s využitím prvků e-learningu v počtu 160h v roce l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Jméno Aprobace Obor vzdělávání h zahájen 1. semestr dvouletého Mgr. Věra Palátová 1. stupeň rozšiřujícího studia aprobace Vv pro 2. stupeň 3x60 ZŠ na PF MU Brno, splněny 3 semestry Bc. Romana Kubíčková školní Ukončen 6. semestr na Fakultě sportovní studií klub MU Brno, studijní program Tv a sport, titul Bc 120 m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 1) V rámci organizace SPV (Sport pro všechny) získáno na sportovní činnost školy Kč, vyčerpáno na cestovné a startovné v soutěžích Kč. 2) Na příspěvcích od rodičů získáno Kč, na výlety, LVZ, exkurze, výchovné programy, materiál, atd. vyčerpáno ,19 Kč. 3) Na darech získáno Kč, vyčerpáno Kč. 4) Na reklamních pracích ve školním roce nezískáno nic. Kč. 5) Vlastní činností školy vyděláno Kč. 6) Grant Kraje Vysočina na pokrytí mzdových prostředků a odvodů na asistenta pedagoga a integrované žáky ve výši Kč. 7) Grant MŠMT na školní potřeby pro 1. ročník ve výši 800 Kč na žáka, celkem Kč. 8) Pro žáky se specifickými poruchami učení a pro postižené žáky získána výpůjčka v hodnotě Kč (speciální počítačové programy, notebook, PC sestava, terapeutická židle, schodolez). 9) Z grantu Kraje Vysočina získáno Kč pro zdravotně postižené žáky. Vlastní činností školy, z RC SPV, z OA ŠSK, od rodičů a od sponzorů se podařilo získat za školní rok mimo rozpočtové zdroje částku Kč, která byla čerpána na školní aktivity. Vyčerpáno bylo ,19 Kč. n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na škole od začátku 90. let odborová organizace zrušena. Výborně se dařila spolupráce s městem, s místními organizacemi, podniky, firmami, školskými zařízeními ve městě (ZUŠ, MŠ a DD), Školskou radou a Sdružením rodičů při ZŠ. Školská rada se sešla ve školním roce , schválila Výroční zprávu školy za školní rok 2009/10.

15 15 Rada Sdružení rodičů se sešla , třídní schůzky s rodiči 1. tříd proběhly , 5. tříd , všech tříd (účast 88,5%) a konzultace s rodiči (účast 81%). Schváleno školskou radou dne V Hrotovicích dne PaedDr. František Kašpárek ředitel školy

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10 1 Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10 a) základní údaje o škole Základní škola, F. B. Zvěřiny 221, 675 55 Hrotovice IČO 474 383 12, DIČ CZ-474 383 12, IZO 600 121 691 (ZŠ 047

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 V Boru 22.9.2008 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 2. Základní údaje o škole

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola v Kojeticích sídlí v přízemní

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Boru 3.10.2011 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 1. OBSAH : Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Schůzka rodičů dětí a žáků MŠ a ZŠ s vedením školy - středa 3. 12. 2008

Schůzka rodičů dětí a žáků MŠ a ZŠ s vedením školy - středa 3. 12. 2008 Schůzka rodičů dětí a žáků MŠ a ZŠ s vedením školy - středa 3. 12. 2008 Program: a) vyhodnocení minulého šk. roku b) plány na šk. rok 2008/09 c) diskuze Přítomni: - rodiče: 2 osoby - J. Vysloužil, M. Polášek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více