Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11"

Transkript

1 1 Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 a) základní údaje o škole Základní škola, F. B. Zvěřiny 221, Hrotovice IČO , DIČ CZ , IZO (ZŠ , ŠD a ŠK ) Právní forma: příspěvková organizace od Zřizovatel školy: Město Hrotovice Ředitel školy: PaedDr. František Kašpárek, statutární orgán Zástupce ředitele: Mgr. Štěpán Florián, zástupce statutárního orgánu telefon: , web: Školská rada má 9 členů: byla dle zákona 561/2004 Sb. zřízena k , zvoleny nové orgány již 2. ŠR: předsedkyně Mgr. Hana Škodová, místopředseda Mgr. Petr Popelka, zapisovatelka Renata Albertová. Členové za zřizovatele: Ing. Aleš Veleba, Ing. František Branč, Mgr. Hana Škodová, členové za pedagogy: Mgr. Petr Popelka, Mgr. Lenka Bulová, Mgr. Marie Hlavničková, členové za rodiče: Stanislav Hadraba, Renata Albertová, Lada Šimánková. Charakteristika školy Areál školy dokončen stavbou sportovní haly a šatnami pro 2. stupeň v roce Je tvořen 4 budovami: B1: Budova z roku 1902 pro 2. stupeň (7 tříd, odborná učebna F-Ch s kabinety, Vv, cvičná kuchyň, tělocvična 7x11m, školní dílny, jazyková učebna). Její součástí je plynová kotelna z roku 1990 za Kč a topný kanál za Kč z roku 1992, kterým vytápíme mateřskou školu se školní jídelnou. Další součástí budovy 1 jsou šatny za Kč z roku 1995, které slouží současně jako spojovací chodba. Touto chodbou jsou již propojeny všechny 4 budovy školy. V roce 1997 byla provedena rekonstrukce čtyř WC v hodnotě Kč. Nyní jsou na špičkové úrovni: automatické osoušeče rukou, pisoáry na fotobuňku, velká zrcadla, nové podhledy a osvětlení. B2: Pavilon z roku 1985 pro 1. stupeň za Kč (4 třídy, žákovská knihovna, učebna počítačů, školní klub s klubovnou, kabinety, zasedačka, vedení školy). B3: Pavilon z roku 1989 pro 1. stupeň za Kč (4 třídy, učebna Hv, 2 školní družiny, herna na stolní tenis-současně spojovací chodba mezi B2, B3, B4, posilovna z roku 1995 za Kč). B4: Sportovní hala z roku 1995 za Kč (2 šatny, sprchy, kabinet Tv, hala 18x36m, nářaďovna, WC). Rozvoj školy Školní jídelna byla vyřešena v roce 1993 v uvolněné třídě MŠ nákladem Kč, nachází se 100m od školy. V roce 1995 byla dokončena etapa, která byla zahájena v roce 1981 a sledovala vybudování všech aktivit školy přímo v areálu školy. Do té doby byly třídy 1. stupně, školní dílny, školní pozemek, školní jídelna a výuka Tv roztroušeny po celém městě. V roce 1996 vyřešen pitný režim na škole nápojovým automatem na teplé nápoje, v roce 1997 doplněna učebna počítačů na celkový počet 15 ks za Kč, v roce 1998 byla zrekonstruována střecha na B1 za Kč, instalováno automatické odvzdušňování

2 2 topného systému za Kč, obnoveno lyžařské vybavení za Kč, za Kč instalován pro žáky telefonní mincový automat, na všechny chodby bylo instalováno 14 ks žebřin za Kč. V roce 1999 byla pořízena nová telefonní ústředna se 17 pobočkami za Kč, vybaven kabinet Tv nábytkem za Kč, provedena montáž 4 ks vysoušečů zdiva na B1 a B3 za Kč, pořízen prodejní automat na kusové zboží, namontována horizontální horolezecká stěna za Kč na B2. V roce 2000 byly pořízeny 2 počítačové sestavy s připojením na internet s laserovou tiskárnou a skenerem pro ZŘ a ŘŠ a posíleny paměti u počítačů v učebně za Kč. V roce 2001 byla provedena rekonstrukce rozvodů vody a odpadů na B1 za Kč (nová umyvadla a osoušeče), pátý vysoušeč zdiva na B3 za Kč. V roce 2002 byla z grantu MŠMT zrekonstruována počítačová učebna za Kč a následně zasíťováno 19 počítačů. V roce 2004 se podařilo uspět ve 100 % grantu z Ministerstva životního prostředí Slunce do škol ve výši Kč, který umožnil realizovat výrobu el. energie a ohřev vody s napojením na počítač, podařilo se realizovat novou fasádu na B1 za cenu Kč (z toho město Kč, Nadace energoregion Kč, ZŠ Kč), dále z rozpočtu školy na provoz bylo zrekonstruováno osvětlení v tělocvičně za ,50 Kč. V roce 2006 se podařilo realizovat rozsáhlou rekonstrukci školy, která výrazně změnila charakter školy a vnitřní tepelné podmínky: zateplení obvodového pláště a stropů na B2, 3, 4, zastřešení B2, 3 a napojení na kanalizaci, výměna 277 oken na B1, 2, 3, posílení radiátorů B2, 4, chodník před B2. Rekonstrukce stála Kč ( Kč státní dotace a Kč vlastní podíl Města Hrotovice). Díky státní dotaci a Městu Hrotovice byly postaveny kabiny na Městském stadionu, které škola využívá pro výuku Tv, nepovinných, volitelných předmětů. V roce 2007 jsme pořídili časomíru do sportovní haly za Kč (z toho Kč získáno od sponzorů). V roce 2008 byla zbudována letní třída-altán za Kč (z Nadace Veronica Kč, Město Hrotovice Kč), do PC investováno Kč (rozšířena počítačová síť do sboroven a učebny F, otevřena 2. počítačová učebna, na škole v provozu 60 počítačů), na B2 v patře vybudována ze sborovny jazyková učebna za Kč s první interaktivní tabulí na škole, současně s učebnou zbudována nová sborovna na B2 z dívčího WC, 2. interaktivní tabule zbudována ve ŠD 2 za Kč, zřízena teplá voda na WC na budovách B1, 2 a 3 a napojeno 17 osoušečů rukou za Kč. V roce 2009 dokončeno vybavení 16 tříd 16 ks televizorů Panasonic s úhlopříčkou 107 cm za Kč. Ve školním roce 2010/11 byla provedena nová izolace jezírka na školní zahradě za Kč, zhotoveno přes 100 ks krytů topení na B2,3 a 4 za Kč pro zlepšení bezpečnosti žáků, instalována interaktivní tabule do učebny F-Ch za Kč a do ŠD Kč, bílá tabule z učebny F-Ch byla přesunuta do učebny PC, nakoupeno 18 výškově stavitelných lavic a 36 židliček za Kč, 2 stoly na stolní tenis Tibhar Top 25 za Kč, 7 párů lyží za Kč, sklad lyží byl opraven a zvětšen za Kč, sborovna B3 byla vybavena kuchyňskou linkou a elektrospotřebiči za Kč, v plynové kotelně vyměněna 2 okna za plastová za Kč, na 1 kotli vyměněna ventilová baterie k hořáku za Kč, do kabinetu DT pořízeny 4 police za Kč, byla provedena oprava střechy spojovací chodby za Kč a komínu na kotelně za Kč, pořízen nový počítač hospodářce za Kč, provedena montáž svislých žaluzií do sborovny B3, ŠK, ŠD1 a 2 za Kč. Po 19 letech (topili jsme od roku 1992 i MŠ) bylo vybudováno z prostředků města samostatné topení MŠ. Tím se náš topný systém od MŠ oddělil a podstatně zjednodušil. Z prostředků města instalována do kanalizace v dílně zpětná klapka, která zabrání opětovnému vytopení dílen. b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem do školského rejstříku

3 3 Na škole se učilo podle učebních plánů schválených MŠMT v 5. ročníku: č. j /96-2 Základní škola (dobíhající obor). Dva roky pedagogický sbor pracoval na vlastním školním vzdělávacím programu (ŠVP ZV Škola pro život, škola pro všechny). Dne byla s ŠVP seznámena Školská rada, dne byl ŠVP schválen pedagogickou radou. Podle tohoto vlastního ŠVP jsme začali od učit v 1. a v 6. ročníku, schválena PR úprava ŠVP, v letošním roce se podle něj učilo v a ročníku. Přidělené hodiny do jednotlivých ročníků: 1. 20h, 2. 22h, 3. 25h, 4. 25h, 5. 26h, 6. 29h, 7. 30h, 8. 31h, 9. 32h. Ve školském rejstříku je zařazen ještě školní klub a školní družina se 2 odděleními. Učební plán 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika Matematika Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Informační a komunikační technologie 1 1 Informatika Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 X X X 4 0 Přírodověda X Vlastivěda X Umění a kultura Výtvarná výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce 5 5 Pracovní činnosti Nepovinný předmět 0 X Pohybové hry - kopaná X X 0 X Pohybové hry - kopaná X X X Pohybové hry - volejbal 1.st X Sborový zpěv 1.st X Sborový zpěv 2.st. X X X X 2 0 X Náboženství 1.st X 0 X Náboženství 2.st. X X X X 1 0 X Logopedie X Celkem základní Celkem disponibilní Celkem v ročníku

4 4 Učební plán 2. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika Matematika Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Informační a komunikační technologie 1 1 Informatika Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie X X Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Výtvarná výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce 4 4 Pracovní činnosti Volitelný předmět X Informatika X Pohybové a sportovní aktivity X Psaní na počítači X X Konverzace v AJ X X Německý jazyk X X Anglický jazyk X X Nepovinný předmět 0 X Pohybové hry - volejbal 2.st X Sborový zpěv 2.st X Náboženství 2.st X Logopedie X Celkem základní Celkem disponibilní Celkem v ročníku

5 5 V 6. ročníku probíhala výuka 2 skupin volitelného předmětu informatiky, v 7. ročníku rovněž 2 skupin informatiky, 2 skupin konverzace v Aj, 2 skupin psaní na počítači a 1 skupiny německého jazyka. V 8. ročníku byly vyučovány 2 skupiny informatiky, 1 skupina PSA (pohybové a sportovní aktivity), 2 skupiny psaní na počítači a 2 skupiny konverzace v Aj. V 9. ročníku si z volitelných předmětů žáci vybrali 2 skupiny informatiky, 1 skupinu psaní na počítači, 1 skupinu konverzace Aj, 1 skupinu Nj a 1 skukpinu Aj. Z nepovinných předmětů, kterých jsme na škole v minulosti učili kolem 15, zůstaly jen 2 z důvodu nedostatku mzdových prostředků. A to na škole byly vyučovány: 1 skupina logopedie a 1 skupina římskokatolického náboženství po 1h/t. Ostatní tradiční nepovinné předměty jsme převedli na kroužky a žákům nabídli. c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Vedení školy Mail Aprobace Třída Funkce PaedDr. František Kašpárek M, F ředitel školy Mgr. Štěpán Florián 1. stupeň zástupce ředitele školy Mgr. Hana Kašparová ČJ, Ov (NJ) výchovný poradce Třídnictví Mgr. Věra Palátová 1. stupeň III.A učitel Mgr. Miluše Vodinská 1. stupeň III.B učitel Mgr. Lenka Bulová 1. stupeň IV. učitel Mgr. Jana Vodinská 1. stupeň I. učitel Mgr. Petr Popelka 1. stupeň II.A učitel Mgr. Jiří Slatinský 1. st.,tv,te.v VII.A učitel Mgr. Ivona Popelková 1. stupeň II.B učitel Mgr. Ivana Mašová Z, Př V. učitel Mgr. Zdeněk Illek M, F IX.A učitel Jitka Matějková Aj VIII.A učitel Mgr. Pavel Vitámvás ČJ, Ov VIII.B učitel Mgr. Marie Hlavničková M, Př VII.B učitel Mgr. Růžena Slatinská CH, Př IX.B učitel Mgr. Jiří Sigmund Vv, D VI. učitel Učitelé bez třídnictví Mgr. Kateřina Lohniská Př, Tv učitel Anna Žaloudková Nj, Hv učitel Th.D. Josef Beneš Vychovatelky učitel náboženství Renáta Holíková vychovatelství ŠK vychovatelka ŠK Marcela Seitlová vychovatelství ŠD I vychovatelka ŠD I Zdeňka Kašpárková vychovatelství ŠD II vychovatelka ŠD II

6 6 Správní zaměstnanci Miluše Hrůzová hospodářka školy Jaroslav Hambálek Lenka Hájková Jaroslava Hájková Drahomíra Palátová Jiřina Palátová školník, topič uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka Na škole pracovalo 29 zaměstnanců, z toho 20 učitelů, 2 vychovatelky ŠD, 1 vychovatelka ŠK a 6 správních zaměstnanců (školník a topič v jedné osobě, hospodářka a 4 uklízečky). Průměrný věk pedagogického sboru je 46,4 roku, jde o zkušený sbor. Od přijata 1 nekvalifikovaná síla na výuku Aj, splňuje však jazykovou úroveň. Od přijata studentka 5. ročníku PF aprobace Nj-Hv. Tím aprobovanost dočasně mírně o 3% klesla. Ze 396 hodin odučených týdně na škole bylo 316 hodin odučeno aprobovaně, tj. 80 %. Na 1. stupni je stále 100% aprobovanost. d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Ze 2 devátých tříd vyšlo 31 žáků, 20 bylo přijato na SŠ nebo SOU s maturitou, tj. 65 % (o 7% méně než loni, o 12% více než předloni). Z nich byli přijati 2 žáci na gymnázium, 11 žáků bylo přijato na SOU. Z 8. ročníku vyšli 2 žáci na SOU, z 5. ročníku byli přijati 2 žáci na gymnázium. Všichni žáci byli umístěni. Do 1. ročníku 2011/12 bylo zapsáno 30 žáků, rozhodnuto o 3 odkladech, do 1. ročníku nastoupilo k žáků (1 žák přestup na jinou školu). Školu navštěvovalo na začátku roku 262 žáků (stejně jako předloni) ve 14 třídách, počet tříd stejný, průměr na 1 třídu je 18,7. Aj se na škole učilo 190 žáků, Nj 14 žáků, volitelné předměty navštěvovalo 284 žáků a nepovinné předměty 8 žáků. Čtrnáctým rokem pracovaly na škole 2 oddělení ŠD, které navštěvoval plný počet 60 žáků, (úplata 60 Kč/měsíc), ranní ŠD navštěvovalo 31 žáků. e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP Na konci roku bylo klasifikováno 260 žáků. Spokojeni jsme s průměrným prospěchem 1,58, je o 0,02 lepší než v loňském roce, pouze 2 deváté třídy nedosáhly průměrného prospěchu pod 2,00. 6 žáků na škole neprospělo z Aj, 1 žák z Tv, 2 žáci vykonali neúspěšně opravné zkoušky a opakují ročník. Celkem bylo uděleno jedniček, 682 dvojek, 363 trojek, 187 čtyřek a pouze 2 nedostatečné. U 3 žáků řešeno uvolnění z některých předmětů. Počet vyznamenaných žáků letos 136, tj. 52% (stejně jako předloni). Průměrný prospěch na 1. stupni 1,27 zůstal stejný a na 2. stupni se zlepšil na 1, žáků obdrželo pochvalu ŘŠ na vysvědčení za výborné pracovní výsledky (tj. průměrný prospěch do 1,2), tj. stejně jako loni, 9 žáků obdrželo pochvalu ŘŠ na vysvědčení za výrazné zlepšení prospěchu (tj. minimálně o 0,2), 23 žáků obdrželo na vysvědčení pochvalu ředitele školy za vzornou reprezentaci školy. V chování nastal velký obrat k lepšímu. Uděleno celkem 11 snížených známek z chování (z toho 8 dvojek a 3 trojky). Tj. snížení na polovinu oproti minulým 2 letům, kdy se počet pohyboval na počtu 28 a 24. Úrazy na škole nenarůstají, o 2 nastal pokles, celkem evidováno za školní rok 19 úrazů, odškodněno pojišťovnou bylo 10 úrazů, loni o 6 více.

7 7 Ve školním roce jsme se zúčastnili testování žáků s následujícími výsledky: 5. ročník v M 70% Čj 70%, Aj 48% a v oboru Člověk a jeho svět 72%. Ve 2 devátých třídách: v Čj 59%, M 43%, Aj 61%, Nj 38%, Ch 51%, F 69% a Př 67%. S výsledky jednotlivých žáků byli seznámeni zákonní zástupci. Na škole dobře pracovaly a koordinovaly činnost předmětové komise: metodické sdružení 1. stupně-předsedkyně Mgr. Lenka Bulová, přírodní vědy-mgr. Marie Hlavničková, jazyky-jitka Matějková, výchovy-mgr. Hana Kašparová. Pod vedením Mgr. Jiřího Slatinského dobře pracoval školní parlament a pod vedením Mgr. Pavla Vitámváse Klub čtenářů. Výchovné poradenství 10/11 Výchovný poradce (VP) Mgr. Hana Kašparová V rámci volby povolání se žáci 9. ročníků zúčastnili Veletrhu vzdělávání Didacta Třebíč 2010, prezentovala se Hotelová škola Třebíč, obě 9. třídy se zúčastnily exkurze na SPŠ stavební Třebíč a na SŠŘaS M. Budějovice, 3.5. proběhla exkurze na JEDU a VD Dalešice. V průběhu celého školního roku 2010/11 se řešily výchovné problémy žáků ve spolupráci s třídními učiteli (TU), aktualizovaly se seznamy žáků vyšetřených v Pedagogickopsychologické poradně ( PPP) v Třebíči. Během roku bylo odesláno 23 žádostí o vyšetření v PPP. K je v evidenci VP 48 žáků se SPU, z toho 3 žáci vedeni jako integrovaní s individuálními plány a 1 žák veden jako nadaný žák s individuálním plánem. Dále v evidenci 18 žáků se zdravotním znevýhodněním a 15 žáků se sociálním znevýhodněním. Informace ze všech školení a seminářů, které VP během roku absolvovala, předávala učitelům, vychovatelům a využívala je v hodinách Rv a Ov. Environmentální vzdělávání Koordinátorem EV byla jmenována učitelka 2. stupně Mgr. Marie Hlavničková, kombinace M-Př. Pracuje dle vypracovaného plánu činnosti a pracovní náplně pro koordinátora. EV bylo zařazeno do tématických plánů jednotlivých předmětů. V hodinách byly připomínány významné dny k životnímu prostředí. Sedmým rokem jsme pokračovali v třídění odpadu ve třídách, separujeme papír, od letošního roku také plasty. Plastové nádoby jsou na chodbách, jeden kontejner před školou. Žáci školy pečují o květiny, o školní pozemek, zelené plochy v okolí školy a o školní hřiště. V průběhu roku realizovány ekologické vycházky s následným zpracováním pozorování. Na jaře 2008 se začala používat venkovní učebna-altán pro výuku Př, Pč, Vv, Ov, Vl. V hodinách přírodopisu na 2. stupni žáci zpracovávají plán rozmístění kontejnerů na odpadky na městě Hrotovice. Byl proveden sběr kaštanů a pomerančové kůry. Účast v soutěžích 2010/11 V soutěžích jsme dosáhli nejlepšího výsledku za posledních 21 let. Největší podíl na tom mají úspěchy v atletice. Odborné soutěže: V okresním kole matematické soutěže Klokan zvítězil David Pečta ze 3.B,, v republikovém kole obsadil rovněž 1. místo, v okresním kole Pythágoriády obsadil Pavel Slavík 8.A 4. místo a Emil Pokorný 8.B 6. místo. V okresním kole literární soutěže Atlantida 2011 byla za svou práci Adéla a Lýdie řeší problém oceněna Kamila Dvořáková 9.B, Kamila obsadila také 10. místo v okresním kole olympiády v českém jazyce. V okresním

8 8 kole soutěže v komunikaci Mladý Demosthenes vyhrály Kamila Dvořáková s monologem Rodiče a my a Michaela Fialová 7.B s prací na téma Vánoce jedna báseň. V okresním kole fyzikální olympiády se stal úspěšným řešitelem a obsadil 5. místo Lukáš Remer 8.B a Lenka Pelánová 9.A, která obsadila 9. místo. V okresním kole zeměpisné olympiády obsadila Michaela Fialová z 7.B 7. místo. V okresním kole soutěže Sapere-vědět jak žít družstvo ve složení Ondřej Janda 8.A, Pavel Slavík 8.A a Monika Urbánková 7.B vyhrálo, v krajském kole obsadilo 4. místo. V celostátní výtvarné soutěži pořádané Centrem ekologické výchovy Ochrany fauny ČR na téma Ideální kocourkovský starosta obsadila Eliška Kurtinová 3.A 2. místo a Michal Vesecký 3.A 3. místo. V okresní výtvarné soutěži Policie ČR na téma bezpečnost silničního provozu byli oceněni žáci 2. B třídy. Tradičně úspěšní byli i naši letečtí modeláři v kategorii H-házedla. V mladších žácích Matyáš Loucký ze 4. ročníku okresní soutěž v Jihlavě vyhrál, Pavel Hadraba z 5. ročníku obsadil 3. místo, ve starších žácích obsadil Vojtěch Veleba ze 6. ročníku 2. místo. Po několikaletém tréninku se poprvé prosadili naši žáci na republikovém poli v soutěžích rádiem řízených automobilových modelů. Kategorický průlom předvedli naši žáci v nové disciplíně. V kategorii RC autíčka - Mini Z se výborně dařilo sourozencům Vítámvásovým. Na volném mistrovství ČR v Polné vyhrála Martkéta před Michalem, na mistrovství Slovenska v Púchově si pořadí vyměnili, Moravsko-Slovenský pohár v Zubří vyhrála opět Markéta před Michalem. Sportovní soutěže: Mladší přípravka oddílu kopané obsadila na okresním finále Mc Donald s Cupu 3. místo a na halovém turnaji škol v rámci soutěže Kluci, holky, pojďte hrát fotbal obsadila rovněž 3. místo. Starší přípravka oddílu kopané obsadila na okresním halovém turnaji OFS Třebíč 2. místo. Starší žáci oddílu kopané obsadili na okresní halové kopané 2. místo a I. třídu krajské soutěže vyhráli. Klub SPV obsadil v halové kopané 4. místo v republikovém finále. V krajském přeboru starších žáků ve volejbalu obsadili chlapci 5. místo. Na krajském kole v přehazované chlapci 4. a 5. ročníku vyhráli, dívky obsadily 2. místo, v kategorii ročník chlapci i děvčata obsadili 2. místa. Na okresním přeboru škol ve stolním tenisu mladší žákyně Iva Dobrovolná a Doubravka Lohniská obsadily 3. místo, starší žákyně Lucie Dobrovolná a Veronika Přepechalová obsadily 2. místo, starší žáci ve složení Josef Dvorský, Roman Novák, Emil Pokorný a Tomáš Vyletěl obsadili na okresním kole 3. místo. Nejvíce ocenění získali naši žáci jako tradičně v atletice. V okresním kole Poháru rozhlasu v atletice Jiří Pelán vyhrál hod kriketovým míčkem výkonem 70,80m. Na okresním kole v přespolním běhu Matyáše Žďárského v kategorii přípravky obsadil Matěj Lohniský 3. místo, v kategorii předžactvo obsadil Adam Bělík 2. místo a Dominik Hájek 3. místo, v kategorii mladší žactvo Jan Virgl 2. místo, v kategorii starší žactvo Lukáš Polida 1. místo a Josef Dvorský 2. místo. Na župním přeboru v přespolním běhu mladších žáků II. v Kněžicích obsadil Matěj Vala 3. místo, na téže soutěži v Dalešicích v kategorii mladší žáci I. obsadil Jiří Hlouch 5. místo, v kategorii mladší žáci II. Adam Bělík 2. místo, Matěj Vala 4. místo, Pavel Padělek 5. místo, v kategorii starší žákyně III. Iva Dobrovolná 6. místo, v kategorii starší žáci III. Jan Virgl 6. místo, v kategorii starší žákyně IV. Lucie Dobrovolná 2. místo, Nikola Kúřilová 5. místo, v kategorii starší žáci IV. Josef Dvorský 1. místo, Jiří Čtvrtníček 2. místo, Lukáš Polida 3. místo, Tomáš Hadraba 5. místo, Pavel Procházka 6. místo, v kategorii dorostenky Veronika Přepechalová 2. místo. Na okresním přeboru v atletickém čtyřboji obsadila v mladších žákyních I. 2. místo Ivana Pokorná, v mladších žácích II. Pavel Padělek vyhrál, Simon Melko obsadil 2. místo, ve starších žácích IV. Emil Pokorný vyhrál, Josef Dvorský obsadil 2. místo a Filip Horkel 3. místo, v dorostenecké kategorii Veronika Přepechalová a Lukáš Havelka obsadili 2. místa. Na přeboru Moravy byla Ivana Pokorná 1. v družstvech, Daniela Padělková 3. v jednotlivcích a

9 9 1. v družstvech, Pavel Padělek 3. v jednotlivcích a 1. v družstvech, Lukáš Havelka 3. v jednotlivcích a 1. v družstvech. Na župním přeboru v atletickém čtyřboji obsadili 3. místa Daniela Padělková, Veronika Přepechalová a Jiří Čtvrtníček. V zimním atletickém čtyřboji obsadil na kraji Libor Šabata 6. místo, Pavel Padělek 3. místo na okrese a 6. místo na kraji, Jiří Plaček 4. místo na kraji, Emil Pokorný vyhrál okres i kraj, Jiří Čtvrtníček byl 3. na kraji, Klaudie Mejzlíková byla 3. na okrese, Lukáš Havelka 3. na okrese a 4. na kraji.v prvním ročníku Náměšťské laťky ve skoku vysokém vyhrála Veronika Jasinecká a Jiří Loucký, 2. místa obsadili Veronika Přepechalová a Filip Horkel, 3. místa Klaudie Mejzlíková a Jiří Plaček. Na krajském kole atletické soutěže Kinderiáda pro 1. stupeň se nám podařil výborný výsledek. Vybojovali jsme 3. místo a postoupili podruhé na přebory republiky do Prahy. Štafeta na 4x60m ve složení Daniela Padělková, Pavel Padělek, Dominik Hájek a Pavel Hrobař kraj vyhrála, na republice obsadila 6. místo, ve sprintu na kraji obsadil Martin Eyer 6. místo, Claudie Melková 5. místo, Daniela Padělková 3. místo a Dominik Hájek 1. místo, v hodu plným míčem Claudie Melková a Pavel Hrobař 4.místa, v hodu kriketovým míčkem Simon Melko 2. místo a ve skoku dalekém Pavel Padělek 4. místo. Na přeboru republiky hod plným míčem Pavel Hrobař vyhrál, Claudie Melková obsadila 11. místo, v běhu na 60m byla Daniela Padělková 8., Pavel Hrobař 9. a Dominik Hájek 12. Hod kriketovým míčkem Simon Melko ze 4. třídy vyhrál výkonem 48,82m. Cenu ředitele školy získal a nejlepším reprezentantem školy za školní rok 2010/11 se stal žák 5. ročníku Pavel Padělek. f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program pro primární prevenci zneužívání návykových látek a jiných sociálně patologických jevů na ZŠ Hrotovice Název programu: Naše škola bez drog Od začátku školního roku 06/07 jmenována školním metodikem protidrogové prevence (MPP) na škole Mgr. Ivana Mašová. Navázala spolupráci s ostatními pracovníky na škole v této oblasti. Byla vytvořena školní knihovna s propagačními materiály-videokazety, dotazníky, brožury, letáky, knihy, byly shromážděny všechny informace o institucích a odbornících působících na okrese Třebíč. K tomuto tématu byly vytvořeny 2 stálé nástěnky na škole, v areálu školy vytvořeno několik relaxačních center pro žáky (3 stoly na stolní tenis, veřejná knihovna, posezení u posilovny, horolezecká stěna, žebřiny na všech chodbách, 2 učebny v přírodě, 3 posezení v areálu školy, k výuce je používán internet. Provádíme v této oblasti stálý monitoring. Vedeme žáky k dodržování zdravého životního stylu. Témata zařazena do výuky Rv, Př, Ov, Ch, Pč, Tv a Vv. Drogy u žáků během roku nezjištěny, v menší míře u některých žáků 7. až 9. ročníku pozorováno občasné požívání alkoholu mimo školu, ve škole požití alkoholu nezjištěno. Několikrát během roku informováni rodiče o kouření žáků na veřejnosti. Během školního roku byly uskutečněny preventivní akce k této tématice: Třída Název preventivního programu Organizace Datum realizace 8. A, B Drogy Obl.charita Třebíč

10 10 9. A, B Drogy Obl.charita Třebíč Minimální preventivní program byl zaměřen na aktivizaci dětí a jejich volný čas s následující náplní: zdravý životní styl, podpora kulturního a sportovního vyžití žáků, nebezpečí zneužívání návykových látek. g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 2010 Zpráva o použití prostředků na DVPP 2010 Na DVPP na rok 2010 naše škola z běžného státního rozpočtu dostala částku na 262 žáků x 50Kč/žák, což dělalo směšných Kč. Na vzdělávání jsme však vynaložili Kč, z toho cestovné Kč a kurzovné Kč. Převyšující částku jsme museli ušetřit z prostředků na učebnice a pomůcky, i když i v této kapitole se prostředky snížily na polovinu. Vyhledávali jsme proto další vzdělávací akce, které byly hrazeny z jiných zdrojů, grantů, některé vzdělávací akce si učitelé hradili sami, proto jsme Plán DVPP na rok 2010 mohli splnit. Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili celkem 20 vzdělávacích akcí, z toho 13 v rámci grantových programů. Prostředky byly využity efektivně, získané poznatky byly uplatněny při výuce a byli s nimi seznámeni ostatní pedagogičtí pracovníci v předmětových komisích a na poradách. 1) vzdělávání vedoucích pracovníků školy Jméno Aprobace Obor vzdělávání h PaedDr.Fr. Kašpárek M-F Informační akomunikační technologie v pedagogické a řídicí práci 8 PaedDr.Fr. Kašpárek M-F Aspergerův syndrom 3 PaedDr.Fr. Kašpárek M-F Mgr. Štěpán Florián 1. stupeň Odborná způsobilost v elektrotechnice 4 PaedDr.Fr. Kašpárek M-F 7x o alergii a astmatu pro školu 7 PaedDr.Fr. Kašpárek M-F E-crime-bezpečný internet 3 PaedDr.Fr. Kašpárek M-F Jak na tvorbu vlastních výukových materiálů za 24 Mgr. Štěpán Florián 1. stupeň pomoci ICT PaedDr.Fr. Kašpárek M-F Mgr. Štěpán Florián 1. stupeň Interaktivní tabule 3 PaedDr.Fr. Kašpárek M-F Mgr. Štěpán Florián 1. stupeň Interaktivní tabule-activ inspire 2 PaedDr.Fr. Kašpárek M-F Větrné elektrárny-prezentace pro školní výuku 4 Mgr. Štěpán Florián 1.stupeň Realizace grantových projektů operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 4 Mgr. Štěpán Florián 1.stupeň Systém včasné intervence SVI 4 Mgr. Štěpán Florián 1.stupeň Doškolovací kurz instruktorů lyžování 28 2) vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Jméno Aprobace Obor vzdělávání h Jitka Matějková N Aj-jazyková konference 6 Jitka Matějková N Mgr. Marie Hlavničková M-Př Aj-metoda CLIL 11

11 11 Mgr. Ivana Mašová Jitka Matějková Mgr. Lenka Bulová Mgr. Věra Palátová Z-Př N 1. stupeň 1. stupeň Program pro zvýšení jazykových a metodickodidaktických kompetencí pedagogů Aj na ZŠ Metidický seminář pro učitele Aj ) vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti státní informační politiky Školení v rámci SIPVZ (počítačové vzdělávání) ukončeno na podzim roku 2005.Všichni pedagogičtí pracovníci splnili modul Z, P1, P. Jméno Aprobace Obor vzdělávání h všichni učitelé st. Bezpečný internet 1 8 učitelů st. Jak na tvorbu vlastních výukových materiálů za pomoci ICT 24 všichni učitelé st. Interaktivní tabule 3 6 učitelů st. Interaktivní tabule-activ inspire 2 4) vzdělávání pedagogických pracovníků v ostatních oblastech Jméno Aprobace Obor vzdělávání h 14 učitelů st. Aspergerův syndrom 3 Mgr. Zdeněk Illek M-F Odborná způsobilost v elektrotechnice 4 Mgr. Zdeněk Illek M-F M pro učitele 2. stupně 3 Mgr. Pavel Vitámvás Čj-Vo Přijímací řízení na SŠ 1 Anna Žaloudková Nj-Hv Jak pracovat v Hv na ZŠ podle RVP 20 Mgr. Věra Palátová 1.stupeň Zdravé zuby podle ŠVP 4 h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Školní klub uspořádal pro žáky diskotéku, drakiádu, soutěže ve stolních a deskových hrách, střelecké závody, Mikulášskou nadílku, hry na sněhu, soutěže v bruslení, taneční soutěž, soutěže v piškvorkách, cyklistické závody, Den dětí, vystoupení na školním plese, na akademii a na závěr školního roku, několik vystoupení Country tanců. Žáci školy během roku sbírali léčivé byliny, pomerančovou kůru, kaštany a starý papír, také si sami vymalovali klubovnu. Na škole pracovalo pod školním klubem 26 kroužků, které navštěvovalo celkem 342 žáků. Z 262 žáků školy bylo zapojeno 163 v kroužcích, tj. 62 %. To je vysoké číslo, i když poslední roky mírně klesá, 6. rokem jsme vybírali úplatu za kroužky, byla zvýšena o 50 Kč na 250 Kč. Kroužky: 4 kroužky kopané (přípravka ročník, základna ročník, mladší žáci ročník, starší žáci ročník), volejbal starší chlapci, volejbal 1. stupeň, stolní tenis, modelářský, pěvecký (Zpíváníčko), aerobic mladší a starší dívky, školní klubko, přírodovědný 2x, 4x počítače, střelecký, country-step, hip hop, RC autíčka, kytara, Hrotovčánek, vaření, historický šerm. Další uspořádané akce školy: Besip pro 4. ročník na dopravním hřišti v Třebíči, projekt Zdravé zuby pro ročník, týdenní LVZ 7. ročníků, poosmé jsme uskutečnili týdenní LVZ pro 4. ročníky, výuku plavání ročníků v Třebíči, výlety ve 14 třídách, vítání 1. tříd v obřadní síni MěÚ, rozloučení se žáky 9. ročníku, které podruhé proběhlo v novém sále ZUŠ,

12 12 vydávání školního časopisu Hrošík. Pro výuku Tv, ve ŠD a ŠK jsme využívali hotelový bazén, vydařil se 20. školní ples na téma Strašidelný hrad, školní akademie pro veřejnost podruhé v sokolovně, projekt Kraje Vysočina Čistá Vysočina, zájezd na MS v basketbalu žen do Brna, zájezd na Operu Čert a Káča do Národního divadla, exkurze ročníků na Ostrůvek do V. Meziříčí na pořad Na poli a na statku, zájezd na pohádku Popelka do Třebíče pro 1. stupeň, exkurze ročníků do Teplárny sever v Třebíči, exkurze ročníků do Brna na výstavu Terakotova armáda, zájezd na muzikál Trůn pro královny do Brna, pětidenní zájezd do Francie pro 49 dětí 2. stupně, Zpíváníčko vystoupilo s koncertem Vítání jara v Hrotovicích a v Dukovanech, exkurze ročníků na VÚ 5525 v Sedleci, exkurze 10 dětí v Praze v České televizi, exkurze školní družiny na zámku v Jaroměřicích, vystoupení šermířského kroužku v sále ZUŠ, exkurze 4. ročníku na Policii ČR Hrotovice, pro všechny děti uspořádán ve škole Den dětí. Výchovné akce pro děti: přednáška o Kamčatce pro ročník, přednáška Chování vůči spolužákům a integrovaným žákům pro 7.A, 2. stupeň výchovný adventní koncert v sále ZUŠ skupiny Musica da chiesa, beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou v Městské knihovně pro ročníky, koncert Dechových nástrojů v sále ZUŠ pro 1. stupeň, koncetr Bicí nástroje v sále ZUŠ pro 2. stupeň, ročník Kejklíř Půpa, beseda v Městské knihovně pro 3. ročníky na téma Literární stromy, beseda v Městské knihovně pro 8. ročníky o Oldřichu Mikuláškovi, pasování 1. ročníku na čtenáře v Městské knihovně. Naše škola uspořádala následující školní soutěže: okrskové kolo starších žáků v kopané, okrskové kolo v halové kopané mladších žáků, 2 okresní a 1 krajské kolo škol ve stolním tenisu, okresní turnaj mladších přípravek a starších přípravek v halové kopané a okrskové kolo v malé kopané Mc Donald s Cup pro obě kategorie. Práce školy byla pravidelně čtvrtletně prezentována v městském Zpravodaji, v okresním tisku a na webových stránkách školy. i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Vzhledem k inspekční činnosti na naší škole ve školním roce 2009/10 nebyla ve školním roce 2010/11 provedena inspekce ČŠI. Ve školním roce 2010/11 byly ve škole provedeny 2 další kontroly: 1) Kontrola VZP Třebíč Dne kontrolována mzdová agenda, oznamovací povinnost, přehledy o platbách pojistného, záznamy o pracovních úrazech, vyměřovací základy, odvody pojistného. Závěr: nezjištěny nedoplatky na pojistném. 2) Kontrola KHS Třebíč Dne provedena kontrola Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč. Předmět kontroly: hygienické podmínky v tělocvičně, ve sportovní hale a v posilovně, příslušná hygienická zařízení, odvětrání, protokoly o odborné technické kontrole tělovýchovného nářadí, pracovní náplně uklízeček, školní nábytek. Závěr: škola se výškově stavitelným nábytkem postupně vybavuje, pokuta 0 Kč, nápravná opatření žádná.

13 13 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Hrotovice v oblasti poskytování informací za rok 2010: Pořadí Druh informace Počet 1 Počet písemně podaných žádostí 0 2 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 3 Přezkoumání rozhodnutí soudem 0 4 Řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/99 Sb. 0 j) základní údaje o hospodaření školy Příjmy (v tis. Kč) pol celkové příjmy dotace poplatky od žáků hospodářská činnost ostatní příspěvek na investice 0 0 Výdaje (v tis. Kč) pol investice neinvestice celkem platy ostatní platby za provedenou práci zdravotní a sociální pojištění učební pomůcky stipendia ostatní provozní náklady Hospodářský výsledek Státní rozpočet (na mzdy, odvody z mezd, učebnice, pomůcky, vzdělávání) na rok 2010 ve výši Kč (2009 byl Kč, čili podstatně vyšší) vyčerpán na nulu. Rozpočet města 2010 na provoz: zisk + 577,85 Kč. Zisk převeden se souhlasem zřizovatele do rezervního fondu. ZŠ Hrotovice nemá žádné závazky z minulých let. k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 1) Z grantu EU na vzdělávání učitelů proškoleno na podzim 2010 osm učitelů na počítačích na téma Jak na tvorbu vlastních výukových materiálů za pomoci ICT. 2) Z grantu EU získáno Kč: účelová dotace na realizaci rozvojového programu Hustota a specifika. 3) Grant Kraje Vysočina z rozvojového programu MŠMT na vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením získáno Kč. Bylo využito na 4 výukové programy. 4) Grant Kraje Vysočina na pokrytí mzdových prostředků a odvodů na asistenta pedagoga a integrované žáky ve výši Kč. 5) Grant MŠMT na školní potřeby pro 1. ročník ve výši 800 Kč na žáka, celkem Kč.

14 14 6) Od března 2010 zapojeni žáci 1. stupně do projektu EU a ČR Ovoce do škol. Žáci dostávali 1x týdně ovocnou svačinku zdarma. 7) Grant Kraje Vysočina Zdraví 21 Program prevence dětských úrazů pro 3. ročníky ZŠ. Získány pro 3.A a B třídu pracovní sešity, pracovní listy, metodiky pro učitele. 8) Projekt Ministerstva dopravy ČR Besip. Získán pro 1. ročník kompletní výukový materiál. 9) Z Evropského sociálního fondu získán grant na Vzdělávání pro výchovné poradce ZŠ moderními metodami s využitím prvků e-learningu v počtu 160h v roce l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Jméno Aprobace Obor vzdělávání h zahájen 1. semestr dvouletého Mgr. Věra Palátová 1. stupeň rozšiřujícího studia aprobace Vv pro 2. stupeň 3x60 ZŠ na PF MU Brno, splněny 3 semestry Bc. Romana Kubíčková školní Ukončen 6. semestr na Fakultě sportovní studií klub MU Brno, studijní program Tv a sport, titul Bc 120 m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 1) V rámci organizace SPV (Sport pro všechny) získáno na sportovní činnost školy Kč, vyčerpáno na cestovné a startovné v soutěžích Kč. 2) Na příspěvcích od rodičů získáno Kč, na výlety, LVZ, exkurze, výchovné programy, materiál, atd. vyčerpáno ,19 Kč. 3) Na darech získáno Kč, vyčerpáno Kč. 4) Na reklamních pracích ve školním roce nezískáno nic. Kč. 5) Vlastní činností školy vyděláno Kč. 6) Grant Kraje Vysočina na pokrytí mzdových prostředků a odvodů na asistenta pedagoga a integrované žáky ve výši Kč. 7) Grant MŠMT na školní potřeby pro 1. ročník ve výši 800 Kč na žáka, celkem Kč. 8) Pro žáky se specifickými poruchami učení a pro postižené žáky získána výpůjčka v hodnotě Kč (speciální počítačové programy, notebook, PC sestava, terapeutická židle, schodolez). 9) Z grantu Kraje Vysočina získáno Kč pro zdravotně postižené žáky. Vlastní činností školy, z RC SPV, z OA ŠSK, od rodičů a od sponzorů se podařilo získat za školní rok mimo rozpočtové zdroje částku Kč, která byla čerpána na školní aktivity. Vyčerpáno bylo ,19 Kč. n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na škole od začátku 90. let odborová organizace zrušena. Výborně se dařila spolupráce s městem, s místními organizacemi, podniky, firmami, školskými zařízeními ve městě (ZUŠ, MŠ a DD), Školskou radou a Sdružením rodičů při ZŠ. Školská rada se sešla ve školním roce , schválila Výroční zprávu školy za školní rok 2009/10.

15 15 Rada Sdružení rodičů se sešla , třídní schůzky s rodiči 1. tříd proběhly , 5. tříd , všech tříd (účast 88,5%) a konzultace s rodiči (účast 81%). Schváleno školskou radou dne V Hrotovicích dne PaedDr. František Kašpárek ředitel školy

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Dolní Bojanovice září 2014 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana 2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Osnova: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 0 / 1 1

V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 0 / 1 1 V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 0 / 1 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola a Mateřská škola Hořepník adresa školy: nám. Prof. Bechyně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více