Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19"

Transkript

1 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19

2 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A. Údaje o zařízení, charakteristika školy Předmět vymezení : Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Adresa školy : Kollárova 19, Karlovy Vary, PSČ Telefon / fax : / Typ školy : úplná základní Zřizovatel : Město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary Právní forma : příspěvková organizace od IČO : Kapacita : základní školy 650 žáků (naplněnost 82,9 %) školní družiny 150 dětí (naplněnost 100 %) školní jídelna 600 strávníků (naplněnost 94,2 %) Internetová adresa školy: Ředitelka školy : Mgr. Monika Preňková, telefon ová adresa : Zástupkyně : Ing. Alena Štěrbová statutární zástupkyně, 2. stupeň Mgr. Soňa Patrochová zástupkyně, 1. stupeň Telefon: Ekonomka školy : Anna Čermáková, telefon Ing. Ivana Sittová (do ) Výchovný poradce : Mgr. Barbora Dulavová konzultace s rodiči ve čtvrtek od hodin Telefon:

3 Součásti školy : školní jídelna a školní družina Vedoucí školní jídelny : Miloslava Bendová Telefon ŠJ : Vedoucí vychovatelka : Jitka Rentková Telefon ŠD : Údaje o škole ke dni : 1. Třídy : a) na 1. stupni je 14 tříd : v 1. až 4. ročníku po 3 třídách, v 5. ročníku po 2 třídách b) na 2. stupni je 8 tříd : v 6. až 9. ročníku po 2 třídách c) ve školní družině je 5 oddělení Škola má celkem : 22 tříd a 5 oddělení školní družiny 2. Žáci : 1. stupeň 338 žáků : z toho 176 dívek a 162 chlapců 2. stupeň 202 žáků : z toho 100 dívek a 101 chlapců školní družina : 150 žáků Celkem 539 žáků : 276 dívek a 263 chlapců Průměrný počet žáků na jednu třídu je 24,5. Školní rok 2005/2006 školní rok 2006/2007 Školní rok 2007/2008 počet žáků stupně počet žáků stupně počet žáků celkem počet tříd průměrný počet žáků ve třídě 23,4 23,4 24,5 Do školy dojíždějí žáci z : Bečova, Hájku, Pily, Žalmanova, Jenišova, Březové, Kyselky, Bochova, Chodova, Dalovic, Andělské Hory, Hroznětína, Kolové a Toužimi. Kapacita školy : 650 žáků Skutečné využití školy : 82,9 % 3

4 3. Areál školy : Areál školy tvoří tři budovy, vzájemně propojené, čtvrtá samostatná je budova školní jídelny a školní družiny. Pavilon prvního stupně s 11 učebnami, jedna z nich je odborná učebna hudební výchovy s interaktivní tabulí. Pavilon druhého stupně s 22 učebnami, z nich je 12 odborných pracoven (Ch, Př, Z, Hv, Fy, dvě dílny kovodílna a dřevodílna, učebna informatiky s 15 PC sestavami, učebna vaření, učebna výtvarné výchovy). Na 2. stupni byla nově zřízena učebna cizích jazyků s interaktivní tabulí. Odborná učebna zeměpisu a fyziky je vybavena dataprojektory s promítacím plátnem. Nejmodernější je multimediální ICT učebna s 25 PC sestavami s LCD monitory. Obě počítačové učebny jsou připojeny k internetu. Pavilon tělocvičen. Ve škole jsou žákům k dispozici dvě tělocvičny ( 229,4m 2, 306,5m 2 ). Tělocvičny jsou vybaveny standardně žebřiny, koše na košíkovou, kruhy, šplhadla, švédské bedny, kozy, žíněnky, lavičky. Nářadí je umístěno v uzamčených nářaďovnách. Samostatná je budova školní jídelny a školní družiny, v jejím prvním poschodí je umístěno 6 oddělení školní družiny. K areálu školy patří i školní hřiště s umělým povrchem - sportovní areál Amos, který byl dne 8. října 2004 slavnostně škole předán k užívání. V odpoledních hodinách je hřiště využíváno veřejností. V tomto školním roce celá škola oslavila 9. října třetí výročí otevření hříště Sportovním dnem. Ve sportovním areálu jsou k dispozici následující sportovní zařízení: a) atletický ovál (povrch POLYTAN) b) víceúčelová hřiště ve vnitřním oblouku atletického oválu (povrch POLYTAN) lze kombinovat sporty : 2x košíková, 3x odbíjená s využitím též pro nohejbal, 1x tenisový kurt,1x kopaná c) tenisový kurt (povrch POLYTAN) d) doskočiště pro skok daleký a trojskok e) technický sektor pro vrh koulí (povrch pískový), možnost využití pro petanque f) cvičná tenisová stěna (povrch POLYTAN) g) hřiště pro odbíjenou s využitím pro nohejbal. 3. Profilace školy : Ve školním roce 2007/2008 byly 1. a 6. třídy vyučovány podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání UČÍME SE S AMOSEM. Od školního roku 2003/2004 má škola profilaci na matematiku a přírodovědné předměty. Ve školním roce 2007/2008 jsme otevřeli další 6.A - třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Žáci do třídy byli vybíráni 4

5 na základě výsledku testu, který proběhl na přelomu května a června. Třída 6.B bude od 7. ročníku zaměřena na informatiku nebo na tělesnou výchovu. V dalších ročnících je rozvoj individuálních zájmů žáků uskutečňován ve volitelných předmětech od 7. třídy. Nabídka zahrnuje : informatiku, sportovní aktivity, seminář z psychologie, osobnostní a sociální výchovu a základy ekologie. 5. Spádovost školy: Ulice a náměstí: Anglická Baarova Blahoslavova Boženy Němcové Čechova Drahomířino nábřeží Dalovická Foerstrova F.X. Šaldy Gagarinova Havlíčkova Hřbitovní Chodská I.P.Pavlova Jasmínová Jateční Jiráskova Jungmannova Karla Čapka Kollárova Koptova Krokova Kvapilova Květinová Kpt. Nálepky Lidická Lomená Maďarská Mánesova Mattoniho nábřeží Mozartova nábřeží Jana Palacha náměstí Emy Destinové náměstí Karla Sabiny náměstí Václava Řezáče Národní Na Výšině Ondříčkova Pod Tvrzí Polská Prašná Příkopní Rumunská S.K. Neumanna Sluneční Sportovní Stará Kysibelská Švermova Táborská Teplárenská - část U Trati -Dalovická Úvalská Viktora Huga Vítězná Vrchlického Východní Waldertova Zbrojnická 5. května 5

6 6. Spolupráce s rodiči žáků školy : Na škole pracuje výbor SRPdŠ, který se schází s ředitelkou školy minimálně dvakrát ročně a řeší aktuální otázky vzniklé provozem školy. SRPdŠ přispívá svým finančním fondem na dovybavení školy pomůckami, na kulturní akce, LVZ, vybavení ŠD, byly zakoupeny sportovní dresy s logem školy, rodiče zakoupili keramickou pec, ozvučovací aparaturu, nové dresy pro reprezentanty 1. stupně. Přispěli k vybudování multimediální učebny nákupem 5 počítačových sestav. V loňském roce rodiče umožnili škole zakoupit novou interaktivní tabuli od učebny cizích jazyků. Ve spolupráci s rodiči se uskutečnila Vánoční diskotéka. Den před předáním vysvědčení se konala tradiční Letní párty 9. ročníků v restauraci Poštovní dvůr. Rodiče spolupracovali na modernizaci školy i v letošním roce. Na konci školního roku bylo zakoupeno deset kusů mobilních otočných magnetických tabulí, které jsou umístěny ve třídách 1. stupně. Spolupráce s rodiči je velice dobrá, rodiče pomáhají škole v její modernizaci. 7. Spolupráce se školskou radou : Členové rady se scházejí k jednání dvakrát za školní rok, schvalují školní řád a pravidla hodnocení vzdělávání žáků. V říjnu 2005 došlo k volbě členů školské rady dle volebního řádu, který stanovil zřizovatel. Školská rada je tvořena 6 členy, dva byli zvoleni z pedagogického sboru, dva ze zákonných zástupců žáků školy a zbývající dva stanovil zřizovatel. Úvodní jednání rady, na kterém byl stanoven jednací řád a zvolen předseda, se uskutečnilo 7. ledna V letošním roce se školská rada zajímala např. o hmotnost školních tašek. B. Vzdělávací program, profilace školy Ve školním roce 2007/2008 byly 1. a 6. třídy vyučovány podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání UČÍME SE S AMOSEM. Zaměření školního vzdělávacího programu reaguje na výsledky autoevaluačního dotazníkového šetření. Dotazníkového šetření se účastnili žáci, učitelé, vedení školy a rodiče. Cílem výuky je podpora všestranného rozvoje žáka, motivace k celoživotnímu učení, výchova k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů. Prioritou je spokojený žák, kterému vzdělávací program nabídne individuální přístup a řešení podle okamžité situace v jednotlivých ročnících. Vzdělávání bude prohloubeno v těchto oblastech: 6

7 1) Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na aktivní dovednosti žáků. 2) Rozvíjet schopnosti matematicky nadaných žáků pokračovat v tradici matematických tříd. 3) Podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách. 4) Rozvíjet komunikační dovednosti žáků: - v mateřském jazyce, - v cizím jazyce, - v informačních a komunikačních technologiích, - v sociálních vztazích. Současně se v tomto školním roce vyučovalo v 2. 5., ročníku podle vzdělávacího programu: Základní škola (Čj.: 16847/96-2), ve třídách 6.A, 7.A, 8.A a 9.A podle vzdělávacího programu : Základní škola rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů (Čj. : 21968/96-22). školní rok 2006/2007 školní rok 2007/2008 vzdělávací program počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků ŠVP- Učíme se s Amosem ŠVP rozšířen. výuka matem základní škola ZŠ rozšířená výuka matem Rozdělení povinně volitelných předmětů pro jednotlivé ročníky : 6. ročník Osobnostní a sociální výchova (6.AB) 7. ročník Informatika (7.AB) Sportovní aktivity (7.B) 8.ročník - Informatika (8.B) Základy ekologie (9.B) 9. ročník Informatika (9.B) Základy ekologie (9.B) Seminář z psychologie (9.B) Škola nabízí svým žákům takové volitelné předměty, které rozvíjejí jejich klíčové kompetence, vědomosti a dovednosti, a proto jsou žáci na středních školách úspěšní. Přesto má škola zájem, aby žáci vycházející ze školy měli vědomosti srovnatelné se žáky víceletých gymnázií a aby ti nejschopnější neodcházeli v pátém ročníku. Snaží se, aby se talentovaní a studijně založení žáci plně rozvinuli a byli motivováni pro celoživotní vzdělávání, a proto 7

8 každoročně otvírá třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Projekty : a ) Od února 2007 do 30. dubna 2008 jsme realizovali projekt s názvem Vytvoření e-learningového portálu, rozvoj klíčových kompetencí žáků, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cílem projektu je vytvořit e- learningové prostředí pro žáky školy a vybavit je dovedností samostudia, připravit je k celoživotnímu vzdělávání. E-learning je efektivní využívání informačních technologií v procesu výuky. Projekt byl zahájen vzděláváním učitelů 2. stupně v ovládání počítačového programu Moodle. Z prostředků projektu bylo zakoupeno 10 počítačových sestav, odborná literatura, digitální fotoaparát, kamera a užitečné propagační předměty. Učitelé se stali tvůrci vzdělávacích kurzů pro internetovou výuku. Základní škola je jedna z mála škol, která uplatňuje e-learning při výuce svých žáků. b ) Zdravé zuby do výukového programu péče o chrup je zapojen 1. stupeň. Program realizujeme šestým rokem. Každý žák obdrží kartičku, kterou nechá potvrdit u svého zubaře při preventivní prohlídce a zašle na uvedenou adresu. Tím se zařazuje do soutěže. Každá třída dostane výukový dvojlist, kde se zábavnou formou poučí o zubech. Učitelé témata mohou nastudovat v metodickém materiálu. Výuka probíhá ve vhodných kapitolách prvouky a přírodovědy. V celorepublikové soutěži v jednotlivcích se nejlépe umístila žákyně 3.C Zuzana Rubášová. c ) Žáci se zúčastnili čtenářské soutěže Kamarádi moudrosti, kterou pořádá Krajská knihovna. Dort za největší počet vypůjčených a přečtených knížek získaly třídy 2.B a 4.B d ) Třída 3.B vyhrála soutěž pořádanou k 650 výročí založení města Karlovy Vary Putování s velrybou Varybou. Jako cenu získala zájezd do Prahy s návštěvou 3D kina IMEX a Mořského světa, který se uskuteční v říjnu e ) V tomto školním roce jsme se zaměřili i na ekologii. Na 1. stupni nás navštívil Tonda obal, což byla beseda o třídění odpadu, v nižších třídách proběhl ekologický program Hrátky s Asíkem a Batem ( kam odkládat použité baterie). Jedna třída navštívila Ekocentrum v Ostrově a dalším dvěma byla zprostředkována exkurze do třídičky odpadu ve Svojšíně. 8

9 f ) V rámci evaluace vzdělávání jsme se již tradičně zapojili do projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd, který se uskutečnil ve spolupráci MŠMT s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Žáci obdrželi certifikát, ve kterém byly graficky a procentuálně zhodnoceny jejich studijní výsledky v rámci školy, kraje a republiky. Vyhodnocení obdržel každý žák formou grafu, v procentuelním porovnání byli naši žáci nad průměrem Karlovarského kraje. g ) Naše škola se zapojila do projektu Thermae Evropae, jehož cílem je zhodnotit a chránit lázeňské dědictví a prosadit kulturní význam lázeňských měst v Evropě. Garantem projektu byl Magistrát města Karlovy Vary. Projekt začal 1. října 2006 a bude zakončen dne 30. září Základní školy se zapojily pracemi žáků ve výtvarné soutěži, ve slohové práci v českém a také anglickém jazyce. Olga Kšírová z 9.A obsadila 1. místo v anglickém jazyce. h ) Také ve školního roce 2007/2008 pracovala na naší škole skupina Jakomáček, kterou tvořili žáci 9.A třídy. Mezi školou a Mateřským centrem - Karlovy Vary byla uzavřena v roce 2006 smlouva o spolupráci a vzájemném partnerství. Žáci pomáhali vyrábět didaktické pomůcky, zajišťovali některé víkendové akce Mateřského centra, navštěvovali malé děti v rámci kurzu,,poprvé bez mámy. V září žáci pomáhali při organizaci Karlovarských slavností, které se konaly před hotelem Thermál. V říjnu žáci absolvovali v Mateřském centru přednášku s psychologem a také se podíleli na Veřejné sbírce na podporu neziskových organizací v Karlovarském kraji. Do konce roku stihl Jakomáček pomoci při organizaci dětské burzy a Halloweenu. Nejvýznamnější akce proběhla v únoru 2008, kdy naši žáci opět zaštítili celostátně konanou akci pod názvem Křesadlo, kde se udílí cena lidem, kteří svou obětavou činností pomáhají druhým bez nároku na odměnu. Mezi nominované se zařadil již podruhé i náš Jakomáček. Byl to obrovský úspěch. Kromě mnoha akcí, které ještě proběhly do konce školního roku, se vrcholem stala Bambiriáda, rovněž probíhající celorepublikově. i ) Škola je členem sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. (= Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), která usiluje o zařazení environmentální výchovy do výuky a života školy. C. Údaje o zaměstnancích 1. Ve škole pracovalo 40 pedagogických pracovníků včetně asistenta pedagoga, z nichž 13 mělo zkrácený úvazek. Na 1. stupni vyučovalo celkem 18 učitelek, z tohoto počtu 15 včetně ZŘŠ zajišťovalo výuku ve třídách. 9

10 S integrovanými žáky pracovaly 3 vychovatelky, které jsou proškolené jako asistentky pro SPU. Z uvedeného celkového počtu učitelek měly 4 zkrácený úvazek. Požadovanou kvalifikaci neměly 3 učitelky. Na prvním stupni byla 83,3 % kvalifikovanost. Na 2. stupni pracovalo 20 učitelů včetně ŘŠ a ZŘŠ, z nichž 8 mělo úvazek zkrácený. Požadovanou kvalifikaci nemělo 5 učitelů, tj. kvalifikovanost byla 75 %. Ve školní družině pracovalo v pěti odděleních 5 vychovatelek s požadovanou kvalifikaci, tj. kvalifikovanost byla 100%. Kromě vedoucí vychovatelky všechny měly zkrácený úvazek. Přepočtený počet pedagogických pracovníků činil k ,3. Učitelé 30,4 a vychovatelky 4,9. Na škole pracoval na plný úvazek asistent pedagoga se žákem s Aspergerovým syndromem. pracovníci fyzické osoby k přepočtení pracovníci k fyzické osoby k přepočtení pracovníci k fyzické osoby k přepočtení pracovníci k pedagogičtí 40 36, , ,3 asistent pedagoga nepedagogičtí 17 15, , ,1 celkem 57 51, , ,4 2. Ekonomika školy je řízena ekonomkou školy, která vede celý provozní úsek. Pracuje s úvazkem 0,875. Zajišťuje celou účetní agendu školy, spravuje rozpočet školy - provozní příspěvek, hospodaření s fondy a mzdové prostředky, vede účetní agendu projektů realizovaných školou. Kromě zpracování účetní agendy hlavní činnosti školy zabezpečuje zúčtování doplňkové činnosti. 3. Mzdová agenda je zajišťována smluvně na živnostenský list v rozsahu dohodnutém mandátní smlouvou. 4. Ve školní jídelně pracuje 7 zaměstnanců včetně vedoucí školní jídelny. Přepočtený počet pracovníků ve ŠJ je 7,00. Dále na škole pracuje školník s plným úvazkem, který v objektu školy bydlí a v době mimo provoz školy zajišťuje její ostrahu. Dohlíží rovněž na práci 7 uklízeček. Od pracuje jako údržbář v rozsahu dohodnutém mandátní smlouvou. Uklizečky pracují na 0,75 úvazek, úvazek úseku úklidu tělocvičen je částečně hrazen z doplňkové činnosti. Přepočtený počet pracovnic úklidu je 5,25. 10

11 Servisní práce pro školu zajišťuje sekretářka hospodářka, pracující s úvazkem 1,00. D. Údaje o žácích Vycházející žáci, nově zařazení žáci do 1. třídy, žáci budoucích 1. tříd v dalším školním roce, nové třídy se specializací, integrovaní žáci, minimální preventivní program, výchovné poradenství 1) Vycházející žáci Z 9. tříd bylo přijato: Z 8. třídy bylo přijato: gymnázia. 12 žáků lycea. 3 žáci SŠ, SOŠ 26 žáků SOU, OU.. 6 žáků celkem 47 žáků SOU, OU.. 2 žáci Z 5. tříd přijato: gymnázium 20 žáků Celkem vychází 47 žáků z 9. tříd a 2 žáci z tříd. Do prim Prvního českého gymnázia v Karlových Varech bylo přijato celkem 20 žáků. počet žáků přijatých na školní rok 2005/ 2006 ( %) školní rok 2006/2007(%) školní rok 2007/2008 (%) gymnázia 18 (29) 18 (35) 12 (26) lycea 1 (2) 7 (14) 3 (6) SŠ a SOŠ 33 (52) 19 (37) 26 (55) SOU a SU 11 (17) 6 (12) 6 (13) Nezařazen 0 1 (2) 0 do prim na víceletá gymnázia ) Žáci 1. třídy ve školním roce 2007/2008 Otevřeli jsme 3 první třídy s počtem žáků 64. Ve třídách 1.B a 1.C probíhala výuka českého jazyka genetickou metodou. Dvěma žákům byl na žádost rodičů udělen dodatečný odklad. 11

12 školní rok 2005/ 2006 školní rok 2006/2007 školní rok 2007/2008 počet žáků v 1.třídách počet žáků při zápisu počet odkladů dodatečný odklad ) Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2008/2009: K zápisu se dostavilo 92 dětí, na základě žádosti rodičů s doporučením PPP a lékaře bylo uděleno 17 odkladů. Dne 1. září 2008 budou otevřeny 3 první třídy se 72 žáky. 4) Třídy se zaměřením na matematiku, informatiku a cizí jazyky 6.A třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů 6.B třída se zaměřením na informatiku nebo sportovní aktivity (žáci jsou ve třídě rozděleni na dvě skupiny, jedna skupina má informatiku a druhá sportovní aktivity). 7.A třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů 7.B třída se zaměřením na informatiku nebo sportovní aktivity (žáci jsou ve třídě rozděleni na dvě skupiny, jedna skupina má informatiku a druhá sportovní aktivity). 8.A třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů 8.B třída se zaměřením na informatiku nebo na základy environmentální výuky (žáci jsou ve třídě rozděleni na dvě skupiny, jedna skupina má informatiku a druhá základy ekologie). 9.A třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů 9.B třída se zaměřením na informatiku nebo na základy environmentální výuky (žáci jsou ve třídě rozděleni na dvě skupiny, jedna skupina má informatiku a druhá základy ekologie). 5) Integrovaní žáci Veškerá činnost s žáky majícími vývojovou poruchu učení, zrakové nebo sluchové postižení, je realizována v těsné spolupráci s PPP v Karlových Varech. Všichni integrovaní žáci jsou zařazeni do běžných tříd. Žáků bylo na konci září 21 a v průběhu školního roku počet neklesl. Poprvé na škole pracoval asistent pedagoga se žákem s Aspergerovým syndromem. 12

13 Pro práci s nimi mají vyučující vypracovány individuální plány. V nápravných skupinách s těmito dětmi pracují vyškolené vychovatelky ŠD ve zvláštních samostatných hodinách. Je navázána úzká spolupráce s rodinou. Využíváno je slovní hodnocení žáků. V průběhu školního roku nepřestoupil žádný žák 1. stupně do Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení v Mozartově ulici. E. Výsledky vzdělávání (jsou společně s absencí žáků uvedeny v příloze výroční zprávy) 1. Hodnocení prospěchu a chování žáků za II. pololetí 1. stupeň a) celkový počet žáků 335 žáků prospělo s vyznamenáním 245 žáků prospělo 86 žáků neprospělo 4 žáci neklasifikováno 0 žáků b) hodnocení chování: NTU 24 žáků DTU 8 žáků DŘŠ 3 žáci Druhý stupeň z chování 0 žáků Třetí stupeň z chování 0 žáků Pochvaly 123 žáků, tj. 36,7 % 2.stupeň a) celkový počet žáků 205 žáků prospělo s vyznamenáním 43 žáků prospělo 159 žáků neprospěli 3 žáci neklasifikováno 0 žáků b) hodnocení chování: NTU 28 žáků DTU 20 žáků DŘŠ 15 žáků Druhý stupeň z chování 6 žáků Třetí stupeň z chování 5 žáků Pochvaly 25 žáků, tj. 12,2 % Výše uvedené hodnocení bylo uzavřeno ke dni

14 F. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Škola realizuje projekt financovaný z ESF, v rámci kterého se většina učitelů 2. stupně zapojila do školení MOODLE, což je e- learningové prostředí pro výuku žáků prostřednictvím internetu. Pedagogičtí pracovníci absolvovali další cyklus školení a vytvořili značné množství internetových e- learningových kurzů (v počtu cca 160) pro výuku žáků školy (14 účastníků). Kurzy jsou umístěny na hostitelských stránkách Vytvořené kurzy byly velmi pozitivně hodnoceny na konferenci Informační a komunikační technologie ve školách, která se uskutečnila v Chebu. ( účastníci 2 učitelé a ŘŠ) Studium koordinátorů ICT v rámci projektu ESF Studium ICT koordinátorů a Centrum E-Learningu úspěšné ukončila 1 učitelka. Celkem 6 učitelek 1. stupně úspěšně pracovalo na svých dovednostech v cizím jazyku a navštěvovalo vzdělávací program MŠMT ČR Klíč k jazykům MEJA = Rozvojový program metodické a jazykové přípravy pro učitele 1.stupně. Další vzdělávání pedagogických pracovníků obsahovalo následující témata, která byla nejčastěji zaměřena na ŠVP a nové vyučovací metody: Workshop pro koordinátory ŠVP v rámci národního projektu Koordinátor. (2 účastníci) Ekoateliér - Podzimní listí- Výtvarné proměny odpadových materiálů. (1 účastníce) Projekty z ESF. (4 účastníci) Svět energie. (1 účastník) Pracovní seminář systém agend pro školy SAS. (3 účastníci včetně 2 ZŘŠ) Workshop- Cross Curricular Activities. (1 účastník) Aspergerův syndrom a vysoce funkční autismus. (1 účastník) Motivace hrou ve vyučování pro 1. stupeň - Kooperativní vyučování. (1 účastnice) Vedení školy se zúčastnilo přednášek a seminářů, které jsou důležité nejen pro management školy : Autoevaluace školy. (ŘŠ a ZŘŠ) Činnostní učení ve výuce matematiky v 6. a 7. ročníku Tvořivá škola. (ZŘŠ) Pracovní seminář systém agend pro školy SAS. (3 účastníci včetně 2 ZŘŠ) Hodnocení pracovníků trénink tvorby hodnotících kritérií. (ŘŠ) ŘŠ v loňském roce ukončila 4. semestr Studia pro vedoucí pedagogické pracovníky PedF UK Praha obor školský management - FS II. 14

15 ŘŠ se zúčastnila třídenního semináře Manažerské řízení procesu změn ve škole. Seminář byl realizován v rámci projektu Úspěšný ředitel, jednalo se o třetí část, která je nazvaná Funkční průběžné další vzdělávání. G. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 1) Školní družina 1. oddělení Jana Štípková 3.AC 2. oddělení Eva Merglová 1.BC 3. oddělení Jitka Rentková 2.B, 4.ABC 4. oddělení Květoslava Krásná 1.A, 3.AB 5. oddělení hudební výchova 6. oddělení - Lenka Špoulová 2.AC Školní družina je umístěna v samostatné budově školy spolu se školní jídelnou. Prostorové kapacity jsou dobré. ŠD navštěvovalo 150 dětí, což je 100% kapacity. ŠD pracuje podle celoročního plánu ŠD. Nejvýznamnějšími akcemi ŠD jsou: výtvarné soutěže, sportovní soutěže, olympiády dovedností, vánoční karneval, ples, Doremi, Hry bez hranic a práce v zájmových kroužcích: pěvecký, sportovní hry, pracovně-výtvarný, výtvarný a deskové hry. Vychovatelky ŠD se zapojily do zastupování za nemocné vyučující 1.stupně. 2) Zájmové kroužky ZŠ V rámci mimoškolních aktivit pracují na škole nejrůznější kroužky pro žáky školy. Jedná se o florbal pro 1. stupeň a zvlášť pro 2. stupeň, od loňského roku na škole funguje kroužek se zaměřením na basketbal. Letos na škole nově pracoval kroužek sálové kopané pro žáky 2. stupně. Sportovní aktivity žáků jsou podporovány během přestávek. Žáci mohou hrát ve vestibulu školy stolní tenis, po vyučování po dohodě s ŘŠ. Škola nezapomíná ani na jazykové dovednosti žáků. Na škole po vyučování probíhá výuka anglického a německého jazyka. Od školního roku 2005/2006 mohou žáci navštěvovat kroužek Duhové dílny práce s keramikou. Protože byl o něj veliký zájem, byli žáci rozděleni na dvě skupiny - mladší a starší žáci. V rámci dílny bylo nakoupeno technické, technologické a materiální vybavení pro potřeby žáků. Děti pracovaly se zájmem, prací bylo využito i k výzdobě školy. Stěna ve vestibulu školy je polepena keramickými kachličkami, které znázorňují Karlovy Vary. Obrázky našich žáků zdobí oddělení Základní školy při nemocnici v Karlových Varech. V učebně informatiky pracoval 1x týdně kroužek práce s internetem, ve kterém se žáci naučili využívat možnosti internetu k přípravě na vyučování. Mohli využívat scio-testy pro přípravu na přijímací zkoušky jak na střední školy, 15

16 tak na víceletá gymnázia, nově mohli pracovat v Moodle internetovém výukovém prostředí. Kroužek Moodle byl žákům nabídnut od ledna. Seznam kroužků : florbal 2 kategorie.. p. Egermaier a p. Kosec basketbal p. Sebera německý jazyk 2. stupeň...pí. Honalová Duhová dílna mladší žáci pí. Stará Duhová dílna starší žáci pí. Nováčková anglický jazyk 1. stupeň pí. Mihálová internet.. p. Švácha Moodle. p. Neumann sálová kopaná. p. Landrgott Kroužky ŠD : pěvecký Notička...pí. Krásná sportovní hry Zdatlík.. pí. Merglová deskové hry Logik......pí. Štípková výtvarný Paletka.....pí. Rentková pracovně-výtvarný Šikulka... pí. Špoulová flétničky... pí. Fajkusová hra na kytaru.... p. Fajkus 3) Reprezentace školy v soutěžích a olympiádách Všichni žáci školy se zapojili do nějaké soutěže, olympiády nebo akce školy. Probíhala školní kola soutěží, nejúspěšnější postupovali do okresních soutěží, regionálních, celostátních. Ve škole proběhla základní kola olympiád biologické, matematické, fyzikální, chemické, zeměpisné, z českého jazyka, z anglického a německého jazyka. Dále proběhly soutěže - Matematický klokan, Přírodovědný klokan, Helpík, Mladý historik, Kamarádi moudrosti, Pythagoriáda, dopravní soutěž, soutěž ČČK, soutěž v Sudoku, sportovní soutěže, O pohár Královské mincovny, výtvarná soutěž Krásné je žít, olympiáda AŠSK I. a II. stupně, pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek, recitační soutěž aj. Žáci školy obsadili v řadě soutěží přední místa. Přehled o jednotlivých akcí školy byl vytvořen ve spolupráci s vedoucími předmětových komisí a metodických sdružení a je součástí přílohy zprávy. V tomto školním roce třídy naší školy skončily na pěkném 2. místě v 9. ročníku Malé sportovní olympiády žáků tříd ZŠ školy na území města Karlovy Vary ( v loňském roce se umístili na 3. místě). 16

17 Třídy 2. stupně naší školy skončily na 15. místě v 11. ročníku Sportovní olympiády žáků tříd ZŠ školy na území města Karlovy Vary (v loňském ročníku se umístili na 9. místě). V souhrnné tabulce ve školních soutěžích MŠMT ČR typu A, B obsadili žáci 2. stupně krásné 8. místo ze 75 zúčastněných škol. 4 ) Významné aktivity a úspěchy školy Během školního roku se uskuteční řada exkurzí, filmových a divadelních představení, koncertů, besed, sportovních a společenských akcí, které organizují jednotlivé předmětové komise a vedení školy. Většina akcí je prezentována na internetových stránkách školy. a) Školní rok jsme zahájili již tradičně - Sportovním dnem ke 3. výročí otevření nového sportovního areálu - počasí se vydařilo, všechny sportovní disciplíny i ty doplňkové disciplíny proběhly úspěšně, hlavním bodem sportování byla štafeta 15 x 200m. b) Žáci školy se zapojili do výtvarné soutěže Kniha a já. Karolína Donátová z 8.A obsadila ve své kategorii 3. místo za dílo s názvem V zajetí četby. c) Vybraní žáci se zúčastnili v prosinci tzv. Mikulášského zájezdu do Prahy, který byl ukončen návštěvou muzikálu Angelika v divadle Brodway. d) Na konci kalendářního roku se uskutečnil tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise a tradiční vánoční besídky. e ) Od začátku školního roku 2006/2007 pracuje na naší škole skupina Jakomáček. Mezi školou a Mateřským centrem - Karlovy Vary byla uzavřena smlouva o spolupráci a vzájemném partnerství. Nejvýznamnější akce proběhla v březnu 2008, kdy naši žáci zaštítili celostátně konanou akci pod názvem Křesadlo, kde se udílí cena lidem, kteří svou obětavou činností pomáhají druhým bez nároku na odměnu. Mezi nominované se zařadil i náš Jakomáček. f ) V dubnu jsme celoškolní akcí oslavili Den Země. Žáci školy provedli společně se svými učiteli úklid v areálu školy a v jeho okolí. Nejnižší ročníky navštívily zahradnictví Lázní města a dalovický park s památným dubem. Žáci 2. stupně navštívili úpravnu vody v Březové. g) Ke dni dětí jsme dne 30. května 2008 jsme zorganizovali pro celou školu již tradiční akci Škola naruby. Žáci 9. ročníku si na vlastní kůži vyzkoušeli práci pedagogů ( ve dvojicích si připravili výuku v určené třídě základní školy). Pedagogům byla zřízena sborovna. Jeden žáky se stal na celý den ředitelem 17

18 školy. Jiný žák si vyzkoušel práci pana školníka nebo sekretářky. Akce se všem líbila. h) Na konci školního roku proběhl ve spolupráci s PPP screening žáků třetího ročníku, na základě kterého byli ve skupině 20 žáků určeni ti, kteří by patřili mezi nadané žáky. i) Tradiční Letní párty 9. ročníků, se uskutečnila v areálu Poštovního dvora den před vysvědčením 28. června 2007 za účasti rodičů. Každý absolvent školy obdržel Pamětní list školy. Žáci si pro své rodiče a učitele připravili bohatý program zakončený diskotékou. Den otevřených dveří se uskutečnil ve středu 16. ledna 2008 od do hodin. Rodiče týž den mohli navštívit libovolnou vyučovací hodinu na prvním stupni. Minimální preventivní program Minimální preventivní program je na škole úspěšně realizován v rámci výuky ve většině předmětů. Cílem minimálního preventivního programu je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je, s ohledem na svůj věk, schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. Po celý rok opět probíhala spolupráce s Městskou policií Karlovy Vary v rámci projektu Právo pro každého. Proškolení preventisté pořádají pro žáky besedy, kde s nimi řeší různé situace, které je mohou potkat v běžném životě. Besedy jsou zajímavé, doplňovány obrazovým materiálem. Žáci se aktivně zapojují, např. diskutují o trestní odpovědnosti, vztahu morálky, práva a účelu trestu, seznamují se s trestním zákonem, preventisté je varují před nebezpečností drog, mluví o sexuálním zneužívání, o šikaně, aby pochopili v čem spočívá nebezpečnost tohoto jednání, seznamují se s metodami řešení šikanování, jak se účinně bránit a kam se obracet se žádostí o pomoc atd. V říjnu umělecká agentura RAJCHA připravila pro žáky 8.a 9.tříd dramatizaci románu Radka Johna MEMENTO o narkomanech a tragickém konci uživatelů tvrdých drog. Jedná se o příběh podle skutečné události, který má vyznít jako memento pro ty, kteří by měli snahu drogu okusit. Sex, AIDS a vztahy na tyto otázky svou besedu zaměřila agentura ACET. Cílem je vést žáky k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě a viděli sex z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů. Zdůrazněn je negativní vliv drog na lidský organizmus. Cílem je motivovat ke změnám chování mládeže takovým směrem, který povede k omezení konzumace 18

19 a experimentování s návykovými látkami a zabránění šíření pohlavně přenosných nemocí včetně HIV/AIDS. V únoru realizovala Všeobecná zdravotní pojišťovna ve spolupráci s Horskou službou ČR projekt Prevence úrazů dětí a mládeže. Na základě instruktážního výukového CD Bezpečný návrat z hor se žáci seznámili se záchranářskou organizací na konkrétních sedmi modelových příbězích. Film byl aktuálně přerušován a doplňován výkladem podle zájmu žáků. Jednalo se o velmi praktickou teoretickou přípravu budoucích návštěvníků hor. Výchovné poradenství Výchovná poradkyně úzce spolupracovala s vedením školy, TU, protidrogovým preventistou a PPP K.Vary, SPC Plzeň, SPC Karlovy Vary a koordinátorkou pro autistické žáky při řešení vzniklých úkolů.. Pro žáky se specifickými poruchami, jejichž počet se v uplynulém školním roce pohyboval okolo 21, zajišťovala termíny vyšetření, organizaci nápravné péče a informace pro vyučující i rodiče. Zajišťovala přijímací řízení na střední školy. Rodiče a žáci byli podrobně informováni o možnostech studia, žáci 8.a 9. ročníků upřesňovali svou volbu pomocí testů profesionální orientace, žáci 9. ročníku navštívili výstavu Škola 2008, středisko pro volbu povolání na Úřadu práce a využívali možnosti individuálních konzultací při volbě povolání. Výchovná poradkyně řešila s vedením školy aktuálně vzniklé problémy v chování a prospěchu problémových dětí ve škole. Velký důraz byl kladen ze strany vedení školy na prevenci šikany. Vzniklé situace byly řešeny ve spolupráci s výchovnou poradkyní a vyučujícími. H. Inspekce provedené ČŠI Ve školním roce 2006/2007 proběhla dne 19. září 2007 inspekční činnost podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů kontrola dodržování ustanovení 29 ( zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků při vzdělávání) a 30 ( školní řád a jeho obsah, zveřejnění školního řádu, seznámení žáků a zaměstnanců se školním řádem) školského zákona. Závěr šetření: Ve všech kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení právních předpisů. I. Základní údaje o hospodaření školy Od 1.ledna 2002 má škola právní subjektivitu, hospodaří šestým rokem samostatně. Ve školním roce 2007/2008 byla naplněna kapacita školní družiny i školní jídelny. Tržby za stravné od cizích strávníků, za pronájmy tělocvičen 19

20 a učeben a příspěvky do školní družiny překročily celoroční předpoklad o 2 5 %. Zvýšené výnosy kryjí náklady na mzdy správců a další náklady související s provozem hřiště, které je v odpoledních hodinách otevřeno veřejnosti. V rámci hodin tělesné výchovy využívají hřiště kromě žáků školy i žáci SOŠ stavební, SoA Podnikatel, žáci SOŠp a gymnázia. Dotace na provoz školy v kalendářním roce 2007 činila 4 mil. Kč. Základní údaje o hospodaření školy v kalendářním roce 2007: Hlavní ekonomické ukazatele Hospodaření organizace v roce 2007 (v tis. Kč) Hlavní činnost: náklady výnosy Doplňková činnost: náklady 638 výnosy 694 HV 56 Hospodářský výsledek hlavní činnosti je nulový, doplňková činnost vykazuje zisk. Škola obdržela účelovou dotaci na podporu internetu ve výši necelých 15 tis. Kč ( Kč) ze státního rozpočtu. SRPDŠ darovalo škole v roce 2007 interaktivní tabuli v částce Kč. V roce 2008 bylo zakoupeno deset kusů mobilních otočných magnetických tabulí v celkové ceně 85 tis. Kč. V únoru 2007 byla škole na základě žádosti poskytnuta dotace v rámci operačního programu Rozvoje lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a ESF v celkové výši Kč, a to na projekt Vytvoření e- learningového portálu, rozvoj klíčových kompetencí žáků. Finanční prostředky byly poskytovány zálohově na základě zpracování monitorovacích zpráv včetně vyúčtování poskytnutých finančních prostředků. Projekt byl ukončen k Z poskytnutých prostředků škola zakoupila digitální fotoaparát, videokameru, 10 počítačových sestav do nové učebny, odbornou literaturu a užitečné propagační předměty. Učitelé vytvořili e-learningový portál v internetovém prostředí Moodle, který slouží k výuce nejen ve škole, ale i v domácím prostředí. 20

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

o činnosti školy za školní rok

o činnosti školy za školní rok o činnosti školy za A. Základní údaje o škole,, charakteristika školy Předmět vymezení : Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace Adresa školy : Kollárova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za 2012/2013 Z á k l a d n í š k o l a J a n a A m o s e K o m e n s k é h o, K a r l o v y V a r y, K o l l á r o v a 1 9, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e A.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA AMOSE KOMENSKÉHO, KARLOVA VARY, KOLLÁROVA 19, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE A. Základní údaje o škole, charakteristika školy Předmět

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA (školní rok 2004-2005) Zpracovala: Mgr. Jana Hindlsová, ředitelka školy Praha 2005 OBSAH 1. Název školy 2. Zřizovatel 3. Charakteristika školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: 483 369 222, fax: 483 369 250, e-mail: kolar@zssumava.cz, PSČ 466 02, www.zssumava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více