UPRCHLÍCI V ČÍSLECH 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UPRCHLÍCI V ČÍSLECH 2005"

Transkript

1 UPRCHLÍCI V ČÍSLECH 2005 Ú V O D K začátku roku 2005 se počet osob, jimž UNHCR pomáhalo, zvýšil na 19.2 mil. osob, což je oproti roku předchozímu nárůst o cca 13%. Nárůst odráží pohyby nejrůznějších skupin osob, kterým tato agentura OSN pomáhá, tedy uprchlíky, civilisty, kteří se vrátili zpět domů, ale potřebují další pomoc, lidi, kteří před pronásledováním prchli do jiných částí své země, žadatele o azyl a osoby bez státní příslušnosti. Povzbudivě působí skutečnost, že v roce 2004 došlo k poklesu počtu uprchlíků na 9.2 miliony. Uprchlíci za něž pokládáme osoby prchající ze strachu z násilí do zahraničí přitom tvoří klíčovou klientelu. Jejich počet za rok 2004 je ale nejnižším počtem za posledních dvacet pět let. Celkem 1.5 milionu uprchlíků se vrátil dobrovolně domů, mezi nimi lidí, kteří se vrátili do Afghánistánu a lidí, kteří se vrátili do Iráku. Na druhé straně jsme se však stali svědky událostí, které naopak lidi z domovů vyháněly. Šlo především o nově zaregistrovaných uprchlíků v Sudánu. Výrazný nárůst zaznamenaly počty tzv. vnitřně přesídlených osob (IDPs). civilistů, kteří utíkají před násilím, ale nepřekročí přitom hranice své země. Nárůst ovšem zaznamenaly i počty osob bez státní příslušnosti. Rostoucí počty těchto dvou kategorií osob se také největší měrou podepsaly na celkovém nárůstu počtu lidí v mandátu UNHCR. UNHCR poskytlo ochranu z celkového počtu 1.8 mil. vnitřně přesídlených osob ve válkou zmítaném Darfuru v Sudánu. Prudce navíc vzrostly odhady počtu vnitřně přesídlených obyvatel Kolumbie z 1.2 na 2 miliony. Stejně tak se zvýšil počet osob bez státní příslušnosti, které spadají do mandátu UNHCR, z v roce 2003 na v roce Nárůst lze připisovat zejména pečlivější evidenci všech případů. Ačkoli se v minulém roce domů vrátil velký počet afghánských civilistů, Afghánci nadále tvoří nejpočetnější skupinu uprchlíků. V exilu jich žije asi 2,1 milionu, z toho celkem v Iránu a v Pakistánu. 1

2 TABULKA Č. 1 ODHADY POČTU OSOB, KTERÉ SPADAJÍ DO MANDÁTU UNHCR [podle kontinentu] Kontinent Celkový počet k Celkový počet k 1. lednu 2004* 1. lednu 2005 Asie 6,112,500 6,899,600 Afrika 4,285,100 4,861,400 Evropa 4,242,800 4,429,900 Severní Amerika 978, ,300 Jižní Amerika & Karibik 1,316,400 2,070,800 Oceánie 74,400 82,400 CELKEM 17,009,300 19,197,400 * Upraveno dle odhadů ke konci roku. 2

3 ODHADY POČTU UPRCHLÍKŮ A CELKOVÉHO POČTU OSOB, JIMŽ UNHCR POSKYTUJE POMOC (všechny údaje jsou k 31. prosinci daného roku) Rok Uprchlíci Celkový počet osob, jimž UNHCR poskytlo pomoc ,446, ,706, ,310, ,610, ,717, ,851, ,620, ,114, ,331, ,716, ,378, ,837, ,818, ,306, ,754, ,896, ,357, ,015, ,795, ,481, ,895, ,687, ,628, ,130, ,871, ,117, ,922, ,594, ,779, ,680, ,009, ,237, ,197,000 Upraveno dle odhadů ke konci roku. 3

4 Komu UNHCR pomáhá a jak? UNHCR poskytuje pomoc a ochranu nejenom uprchlíkům, ale i dalším přesídleným osobám a lidem v nouzi. Mezi ně tedy patří žadatelé o azyl, uprchlíci, kteří se navrátili domů, ale stále potřebují alespoň základní pomoc při zajišťování svých potřeb, místní civilisté, přes jejichž území procházejí masy uprchlíků, a zejména rostoucí počet vnitřně přesídlených osob (někdy označovaných zkratkou IDPs ). Jsou to lidé, kteří byli nuceni opustit své domovy, ale na útěku nepřekročili hranice svého státu, a proto nemohou být na rozdíl od uprchlíků chráněni mezinárodním právem a často se jim nedostává potřebné pomoci. Důvody, pro které lidé prchají, se v posledních desetiletích změnily. Občanské konflikty jsou stále častější než mezistátní válečné konflikty, a uvnitř jednotlivých zemí tak prchá více lidí. Tzv. vnitřně přesídlené osoby proto v současné době tvoří druhou nejpočetnější skupinu lidí, kterým UNHCR pomáhá. Odhady počtu vnitřně přesídlených se pohybují kolem 25 miliony, přičemž nejvíce z nich se nachází v Kolumbii, Súdánu, Angole, Libérii, na Srí Lance, v Bosně a Hercegovině a v některých zemích bývalého Sovětského svazu. UNHCR pomáhá asi 5,6 milionu vnitřně přesídlených osob. TABULKA Č. 2 OSOBY, JIMŽ UNHCR POMÁHÁ PODLE SKUPIN Žadatelé Navrátivší se Vnitřně Osoby CELKEM Kontinent Uprchlíci o azyl uprchlíci přesídlení* bez občanství k Asie Afrika Evropa Severní Amerika Jižní Amerika & Karibik Oceánie CELKEM *Včetně vnitřně přesídlených, kteří se vrátili v roce 2004 domů. 4

5 Uprchlíci: 9,2 milionu Podle Úmluvy o právních postavení uprchlíků se za uprchlíka poskládá osoba, která se nachází mimo území své země, do níž se nemůže navrátit pro důvodné obavy z pronásledování pro svoji rasu, náboženské vyznání, národní příslušnost, politické přesvědčení nebo příslušnost k určité sociální skupině. Další úmluvy, jakými je například Úmluva Organizace africké jednoty z roku 1969 nebo Cartagenská deklarace z roku 1984, tuto definici rozšířily o osoby, které prchají před válkou nebo jinými ozbrojenými konflikty. Úmluvu o právním postavení uprchlíků a její Protokol z roku 1967 dosud podepsalo 145 zemí, které se tak zavázaly dodržovat výše zmíněnou definici, popř. ještě širší vymezení dané regionálními úmluvami. Ve srovnání s předchozím rokem klesl v roce 2004 počet uznaných uprchlíků z 9,7 milionu na 9,2 milionu osob, což je nejnižší počet za posledních bezmála 25 let. V roce 2004 se totiž vrátil domů asi 1 mil. uprchlíků z Afghánistánu, v exilu jich ale i nadále zůstávají další 2 miliony. Mnozí uprchlíci se rovněž vrátili domů do Iráku, Burundi, Angoly a Libérie. Nově zaregistrovaných uprchlíků bylo v roce 2004 celkem , přičemž největší vlna byla zaznamenána v Sudánu ( lidí). Uznaní uprchlíci nyní tvoří 48% všech osob, jimž UNHCR poskytuje pomoc. 5

6 TABULKA Č. 3 ZEMĚ PŮVODU NEJPOČETNĚJŠÍCH SKUPIN UPRCHLÍKŮ V ROCE Země původu 2 Nejčastější země azylu Celkem Afghánistán 3 Pákistán / Írán / Německo / Nizozemí / Velká Británie Súdán Čad / Uganda / Etiopie / Keňa / D. r. Kongo / Středoafrická republika Burundi Tanzanie / D. r. Kongo/ Rwanda / JAR / Kanada Dem. republika Kongo Tanzanie / Zambie / Kongo / Burundi / Rwanda Somálsko Keňa / Jemen / Velká Británie / USA / Džibutí Palestina 4 Saudská Arábie / Egypt / Irák / Libye / Alžír Vietnam Čína / Německo / USA / Francie / Švýcarsko Libérie Guinea / Pob. slonoviny / Sierra Leone / Ghana / USA Irák Irán / Německo / Nizozemí / Velká Británie / Švédsko Ázerbajdžán Arménie / Německo / USA / Nizozemí TABULKA Č. 4 NEJPOČETNĚJŠÍ UPRCHLICKÉ VLNY V ROCE 2004 (Deset nejpočetnějších vln) Země původu Nejčastější země azylu Celkem Súdán Čad / Uganda / Keňa Dem. rep. Kongo Burundi / Rwanda / Zambie / Uganda Somálsko Jemen / Keňa Irák Sýrie Pobřeží slonoviny Libérie / Mali Burundi Rwanda / Tanzanie Libérie Sierra Leone / Pobřeží slonoviny / Guinea / Středoafrická rep. Čad 500 Rwanda Malawi / D.r.Kongo 500 Ruská federace Ázerbajdžán Deset nejpočetnějších skupin. 2 V této tabulce uvádíme odhady, při nichž UNHCR vychází z údajů o počtech žadatelů o azyl a uznaných uprchlíků v rozvinutých zemích. 3 Jde o odhad UNHCR. I přes velké počty osob, které se v roce 2004 vrátily domů, počty uprchlíků v Iránu stouply. Tento trend lze připsat zejména důkladnější evidenci všech uprchlíků. Údaje z Pákistánu zahrnují pouze uprchlíky žijící v táborech nezahrnují tedy asi 1,9 mil. Afghánců, kteří žijí jinde v zemi, ačkoli někteří z nich mohou být uprchlíky. První podrobnější údaje o této skupině přinesl až census ze začátku roku V tomto údaji nejsou započteny více než 4 miliony Palestinců, kteří spadají do mandátu zvláštní agentury OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém Východě, UNRWA. 6

7 Žadatelé o azyl: Lidé, kteří prchají před pronásledováním a hledají útočiště v zahraničí, žádají o azyl. Jinými slovy o to, aby byli uznáni za uprchlíky ve smyslu Úmluvy o právním postavení uprchlíků a aby mohli požívat mezinárodní ochranu i materiální pomoc, která z tohoto postavení vyplývá. V roce 2004 bylo po celém světě zaregistrováno nových žádostí o azyl. Nejvíce z nich podali občané Ruské federace, Srbska a Černé Hory a Činy. Dvě třetiny nových žádostí byly podány v Evropě. Připočítáme-li nevyřízené žádosti z předchozích let, dosáhl počet žadatelů o azyl ke konci roku 2004 celkem osob. V posledních padesáti letech získaly azyl miliony lidí po celém světě. V posledních několika letech však počty žádostí o azyl stále klesají. V 38 tzv. rozvinutých zemích tak např. v roce 2004 o azyl požádalo vůbec nejméně lidí za posledních 16 let. V případech obrovských krizí se azylový systém mimořádným situacím přizpůsobí. Během konfliktu na Balkáně, který vypukl na začátku 90. let, se daly na útěk miliony osob. UNHCR se obávalo, že takový počet uprchlíků může rychle zahltit celý azylový systém zemí, které uprchlíky z Balkánu přijímaly. UNHCR proto navrhlo, aby se pro obdobné kategorie osob používal zvláštní typ ochrany tzv. dočasné útočiště který byl nepoměrně rychlejší a snazší než individuální posuzování jednotlivých žádostí. Azyl však nadále zůstává základním kamenem mandátu, který UNHCR využívá k účinné ochraně uprchlíků. TABULKA Č. 5 ŽÁDOSTI O AZYL PODANÉ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH 1 [ údaje za rok 2004 ] Země azylu Země původu žadatelů Počet žádostí o azyl Francie Turecko / Čína / Dem. rep. Kongo / Alžír / Srbsko-Černá Hora V. Británie Irán / Somálsko / Pákistán / Zimbabwe / Čína Německo Srbsko-Černá Hora / Turecko / Ruská fed. / Irán / Vietnam Spojené státy 2 Čína / Haiti / Kolumbie / Indonesie / Mexico Švýcarsko Srbsko-Černá Hora / Turecko / Gruzie / Bez st. přislušnosti / Irák Kanada Kolumbie / Mexico / Čína / Srí Lanka / Indie Rakousko Ruská fed. / Srbsko-Černá Hora / Indie / Nigérie / Gruzie Švédsko Srbsko-Černá Hora / Bez st. přislušnosti / Irák / Ruská f. / Ázerbajdžán Belgie Ruská fed. / Dem. rep. Kongo / Srbsko-Černá Hora / Írán / Turecko Slovensko Indie / Ruská fed. / Čína / Gruzie / Moldavsko Země, v nichž bylo podáno více než žádostí o azyl. 7

8 Vnitřně přesídlené osoby: lidí UNHCR někdy pomáhá i takovým skupinám osob, které původně v mandátu organizace zahrnuty nebyly. Činí to za předpokladu, že ji o pomoc těmto osobám výslovně požádá generální tajemník OSN nebo valné shromáždění OSN. Jedná se o skupiny osob, které prchají z obav před pronásledováním a jsou téměř ve stejném postavení jako uprchlíci liší se jen tím, že tito lidé nepřekročili státní hranici, nedostali se do sousedního státu, a setrvávají proto stále na území státu, z nějž pocházejí. Tzv. vnitřně přesídlené osoby nespadají pod žádný typ mezinárodní ochrany, a potřebná pomoc se k nim proto často nedostane. O způsobu pomoci této skupině i o organizaci, která by se dlouhodobě starala o jejich ochranu, se vedou již několik let diskuse. V roce 2004 se počet vnitřně přesídlených odhadoval na 25 milionů. UNHCR poskytovalo pomoc celkem 5,6 milionu z nich, což je celkem o 21% více než v roce předchozím, kdy agentura pomáhala 4,4 milionu vnitřně přesídlených. Nárůst způsobily zejména přesnější informace kolumbijských úřadů, které nově vyčíslily počty vnitřně přesídlených na 2 mil., tedy počet o vyšší než údaje za předcházející rok. Dalších vnitřně přesídlených bylo navíc zaregistrováno v sudánském Darfůru. Další početné skupiny vnitřně přesídlených se nacházely v Sudánu, Ázerbajdžánu, Libérii a na Srí Lance. Do posledních dvou jmenovaných zemích i do Ázerbajdžánu se ale v roce 2004 zároveň navrátily početné skupiny bývalých uprchlíků. TABULKA Č. 6 ODHADY NEJPOČETNĚJŠÍCH SKUPIN VNITŘNĚ PŘESÍDLENÝCH OSOB, KTERÝM POMÁHÁ UNHCR [k ] Země Počty vnitřně přesídlených Kolumbie* Sudán Ázerbajdžán Libérie Srí Lanka Ruská fed Bosna-Hercegovina Srbsko-Černá Hora Gruzie Afghánistán Pobřeží slonoviny * Odhad kolumbijských úřadů. Podle údajů nevládních organizací se celkový počet IDPs může pohybovat až kolem 3,3 mil. osob. 8

9 Osoby bez státní příslušnosti a další osoby, kterým UNHCR pomáhá: osob UNHCR pomáhá osobám postiženým válečnými konflikty. V poslední době je stále častěji pověřováno i pomocí osobám, které nemají žádnou státní příslušnost. Přesný počet těchto osob je těžké odhadnout, rámcově se ale ve světě hovoří o několika milionech osob bez občanství. Už Všeobecná deklarace lidských práv přitom stanovila, že Každý má právo na státní příslušnost. Na půdě OSN navíc vznikly dvě smlouvy, které se této problematiky bezprostředně dotýkají: Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnost z roku 1954 a Úmluva o omezení případů bezdomovectví z roku Celosvětový výzkum o problematice ztráty státní příslušnosti provedený v 74 zemích ukázal, že počet osob bez státní příslušnosti a dalších osob, které potřebují okamžitou pomoc UNHCR, je mnohem vyšší než osob uváděných v minulém roce. Nové odhady totiž hovoří již o počtu lidí. 9

10 Uprchlíci, kteří se vrátili: Většina uprchlíků se chce vrátit domů, jakmile to okolnosti dovolí, tj. jakmile skončí konflikt, v jehož důsledku museli prchnout, země se opět stabilizuje a začíná se rozvíjet infrastruktura. UNHCR spatřuje v dobrovolném návratu nejvhodnější řešení. Často proto zajišťuje dopravu těchto lidí zpět domů, poskytuje jim malou pomoc do začátku. Takovou pomocí může být například vybavení farem hospodářskými stroji nebo sazenicemi. Někdy se UNHCR zapojuje i do oprav domů, škol, nemocnic nebo přístupových cest. Pracovníci UNHCR monitorují návrat a možné problémy, které se při něm mohou vyskytnout. Délka takových programů je různá, většinou však nepřesáhnou dva roky, po nichž se pomoci navrátilcům dlouhodobě věnují již další organizace. V posledních třech letech zaznamenalo UNHCR rekordní počet uprchlíků, kteří se vrátili. Z celkového počtu asi 5 milionů tvořili celé 3,5 milionu Afghánci. Jen v roce 2004 se v rámci 27 velkých repatriačních programů vrátilo bezmála 1,5 milionu lidí, mezi nimi Afghánců, Iráčanů a početné skupiny afrických uprchlíků, zejména obyvatel Burundi, Angoly, Libérie, Sierry Leone, Somálska a Rwandy. TABULKA Č. 7 NEJPOČETNĚJŠÍ SKUPINY UPRCHLÍKŮ, KTEŘÍ SE V ROCE 2001 DOBROVOLNĚ NAVRÁTILI DOMŮ [ za rok 2004 podle cílové země 5 ] Do Z (země/oblast původu) (Země azylu) Celkem Afghánistán Írán/Pákistán Irák různé / Irán / Libanon Burundi Tanzanie / Dem. rep. Kongo Angola Zambie / Dem. rep. Kongo / Namibie / Kongo Libérie Guinea / Pobř. slonoviny / Sierra Leone / Ghana / Nigerie Sierra Leone Liberie / Guinea Somálsko Etiopie / Džibuti Rwanda Dem. rep. Kongo / Uganda Dem. rep. Kongo Burundi / Středoafrická republika Srí Lanka Indie Počty vycházejí ze statistik zemí původu. 10

11 Přesídlení: Někteří uprchlíci se však domů nemohou vrátit, protože by stále byli vystaveni pronásledování. V takovém případě jim UNHCR pomáhá najít nový domov, a to buď přímo v zemi, která jim poskytla azyl, nebo ve třetí zemi, která umožní, aby se do ní odstěhovali. I když souhlas s přijímáním přesídlenců vyslovila celá řada zemí, ve skutečnosti s UNHCR na přesídlení pravidelně spolupracuje necelých 20 zemí světa. Zejména po útocích z 11. září 2001 začaly především ve Spojených státech amerických počty přesídlených uprchlíků prudce klesat. V roce 2004 však začaly opět pomalu stoupat a nakonec jejich celkový počet osob zaznamenal oproti předchozímu roku 50% nárůst. Významný nárůst přitom zaznamenaly i obě země, které v minulosti tvořily největší příjemce této skupiny uprchlíků Spojené státy a Austrálie. TABULKA Č. 8 HLAVNÍ ZEMĚ, KTERÉ SE ÚČASTNÍ PROGRAMU PŘESÍDLENÍ [V R. 2004] 1 USA Kanada Švédsko Norsko 842 Nový Zéland 825 Finsko 735 Dánsko 508 Nizozemí 323 Velká Británie 150 Irsko 63 Chile 26 Mexiko 11 1 Údaje zodpovědných orgánů daných zemí. 11

12 ZÁKLADNÍ ÚDAJE k 1. červenci 2005 Počet kanceláří UNHCR včetně ústředí: 263 ve 116 zemích Počet zaměstnanců UNHCR včetně krátkodobých smluv: 6540 Počet zaměstnanců, kteří se přímo podílejí na práci v terénu: 5515 (84% z celkového počtu) Poměr zaměstnanců UNHCR k počtu osob, jimž UNHCR pomáhá: 1 zaměstnanec na 2935 osob Celkový rozpočet UNHCR na rok 2005: 1.35 mld amerických dolarů Celkový rozpočet UNHCR na rok 2004: 1,23 mld amerických dolarů Počet nevládních organizací, které v červenci 2005 spolupracovaly s UNHCR při naplňování cílů této organizace: 578 Celkový počet nevládních organizací, které v roce 2004 spolupracovaly s UNHCR při naplňování cílů této organizace: 605 Počet smluvních stran Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a/nebo jejího Protokolu z roku 1967:

13 Několik číselných údajů Na začátku roku 2005 pomáhalo UNHCR asi 19,2 milionu osob. Celkem 9,2 milionů z nich tvořili uprchlíci (48%), dalších lidí tvořili žadatelé o azyl (4%), 1,5 mil. osob se s pomocí UNHCR vracelo domů (8%), celkem 5.6 milionu tvořily tzv. vnitřně přesídlené osoby (29%). UNHCR se zároveň angažovalo ve prospěch dalších 2 mil. osob, které spadají do jeho mandátu (11%). Oproti roku 2004 zaznamenalo UNHCR nárůst počtu osob ve svém mandátu o 13%, tj. ze 17 mil. na 19,2 mil. Nárůst lze přičíst dvěma hlavním důvodům: rostoucímu počtu tzv. vnitřně přesídlených osob a nárůstu počtu osob bez státního občanství z 5,3 na 7,6 milionu. Celkový počet uprchlíků v mandátu UNHCR klesl z 9,7 mil. na 9.2 mil. zejména proto, že se do Afghánistánu vrátilo ze sousedního Pákistánu a Iránu dalších asi uprchlíků. Počet lidí, kterým UNHCR pomáhalo po jejich návratu domů, se ustálil na čísle 1,5 mil., což je oproti 1,1 mil. v roce 2003 nárůst o lidí. Více než třetina osob, jimž UNHCR v roce 2004 pomáhalo (6,9 mil., resp. 36%), se nacházela v Asii, hned za ní následovala Afrika (4,9 mil, tj. 25%), Evropa (4,4 mil., tj. 23%), Severní Amerika ( , tj. 5%), Jižní Amerika (2 mil. osob, tj. 11%) a Tichomoří (82 400, tj. 0.4%). V roce 2004 požádalo na celém světě o azyl osob, z toho dvě třetiny v Evropě. Nejvíce žadatelů pochází z Ruské federace, Srbska a Černé Hory a Číny. Spolu s dosud nevyřízenými žádostmi z předchozích let tak celkový počet žadatelů dosáhl osob. Nejvíce uprchlíků se nachází na území těchto států: Irán (dle odhadů UNHCR celkem uprchlíků), Pákistán (dle odhadů UNHCR celkem uprchlíků), Německo ( ), Tanzanie ( ), Spojené státy americké (dle odhadů UNHCR ). Všechny tyto země zaznamenaly v roce 2004 pokles v počtech uprchlíků, a to v rozmezí od 7 do 8,7%. V roce 2004 UNHCR zaznamenalo nových uprchlíků. Největší počet osob prchal ze Sudánu ( ), Demokratické republiky Kongo (38 100). Somálska (19 100) a Iráku (12 000). 13

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán 252

Více

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA 392/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2012 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2015 31.12.2014 I. O z n á m e n í 242 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 VÝHODNÉ TARIFY MOBIL2 1 TARIF 99 Kč TARIF 199 Kč TARIF 299 Volné minuty 100 minut 200 minut 200 minut Volné SMS 20 SMS 30 SMS Mobilní data - - 300 MB Uvedené ceny jsou včetně DPH

Více

Jaká jsou pravidla financování?

Jaká jsou pravidla financování? Jaká jsou pravidla financování? Rozpočet projektu musí být navržen podle následujících pravidel financování: A) Akce 2 EDS - Přehled pravidel financování Cestovní náklady Náklady spojené s vysláním Náklady

Více

Vysoká cena základních práv

Vysoká cena základních práv POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST Vysoká cena základních práv Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 Opatření č. 1/2010, o poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách V případě, že byl žadateli na základě písemné žádosti o cestovní

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz Ceník služby MOSES VoIP od 1.3.2013 Hovorné za odchozí hovory do pevných a mobilních sítí v ČR Zóna Cena (s DPH) Tarifikace VOIPEX a partnerské sítě zdarma 60+1 ČR - pevné sítě ve špičce 1,00 Kč 60+1 ČR

Více

Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014. Národní volání a krátké textové zprávy

Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014. Národní volání a krátké textové zprávy Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014 Národní volání a krátké textové zprávy Destinace jednotka cena bez DPH cena s DPH Volání do sítě

Více

Nové technologie a staré dluhy

Nové technologie a staré dluhy VZDĚLÁNÍ Nové technologie a staré dluhy Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné údaje

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Předplacené karty Název tarifu Startovní cena Paušál v síti v ČR v ČR v ČR Data HOME 200 0 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX 1 200 0 0,50 1,50 1,50 4,90

Více

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.8.2014

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.8.2014 Ceník služeb ha-loo mobil Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.8.2014 Národní volání a krátké textové zprávy -Cenyjsou platné pro volání a zprávy v

Více

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceny paušálů i ceny hovorného se liší v závislosti na tom, zda poskytujeme zákazníkovi pouze hlasové služby (pak platí základní ceny) a nebo má zákazník smlouvu

Více

GF LI Integrita Compliance/Integrity pro ELA. Tomáš Čejchan Právní oddělení ABB s.r.o.

GF LI Integrita Compliance/Integrity pro ELA. Tomáš Čejchan Právní oddělení ABB s.r.o. GF LI Integrita Compliance/Integrity pro ELA Tomáš Čejchan Právní oddělení ABB s.r.o. Práce s integritou Program Úvod Transparency International a Česká republika Korupce Ochrana hospodářské soutěže Boj

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Paušál Kredit (v ceně) v ČR SMS v ČR MMS v ČR (v ceně) HOME 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Ceník tarifního programu Tarif Super Top 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 státem uznané svátky 1.2 Ceny za volání na

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE A GRAFY. Odborné sociální poradenství pomoc při integraci na trh práce

STATISTICKÉ ÚDAJE A GRAFY. Odborné sociální poradenství pomoc při integraci na trh práce STATISTICKÉ ÚDAJE A GRAFY NÁZEV PROJEKTU: Odborné sociální poradenství pomoc při integraci na trh práce V tomto dokumentu se můžete seznámit s některými statistickými údaji, které se podařilo vysledovat

Více

Preambule Úmluvy o právním postavení uprchlíků

Preambule Úmluvy o právním postavení uprchlíků Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 Otázky a odpovědi Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 OSN usiluje "zajistit uprchlíkům co největší možnost užívat... základních práv a svobod".

Více

Ceník Služeb. Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 100 Kč Tarif 200 150 200 Kč Tarif 300 250 300 Kč

Ceník Služeb. Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 100 Kč Tarif 200 150 200 Kč Tarif 300 250 300 Kč Ceník Služeb Základní tarify Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 10 Tarif 200 150 20 Tarif 300 250 30 Využití 3G sítě zdarma v rámci paušálu. Využití LTE sítě za 20Kč měsíčně. Volné minuty

Více

JUDr. Marie Salačová LPG klub

JUDr. Marie Salačová LPG klub Změna náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2009 7.1.2009 Práce a mzda str. 19 Pracovní právo - změna náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2009 JUDr. Marie Salačová LPG klub Tak jako každoročně,

Více

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs.

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs. Balíčky CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015 TRUST-Mobil Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / Tarif 199 200 minut + 20 SMS do pevných a mobilních sítí v ČR * 199,-

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník společností BEI

Více

Erasmus+: GRUNDTVIG. Finanční pravidla. Výzva 2015

Erasmus+: GRUNDTVIG. Finanční pravidla. Výzva 2015 Erasmus+: GRUNDTVIG Finanční pravidla Výzva 2015 ERASMUS + Základní principy Non retroaktivity - žádný grant nemůže být poskytnut na již ukončené aktivity Non cumulative funding - nemožnost dvojího financování

Více

Jabok, ETF 2013 Michael Martinek

Jabok, ETF 2013 Michael Martinek Jabok, ETF 2013 Michael Martinek M. Martinek, 2013 2 M. Martinek, 2013 3 Strany Sýrie Syrské ozbrojené síly milice Šabiha Hizballáh Podpora: Írán Irák Rusko Čína Syrská opoziční koalice Syrská svobodná

Více

Export a konkurenceschopnost co dál?

Export a konkurenceschopnost co dál? Export a konkurenceschopnost co dál? 15.11.2012 Exportní konference Prof. Michal Mejstřík, předseda Mezinárodní obchodní komory ČR (ICC ČR) Jana Gutierrez Chvalkovská, zástupkyně předsedy ICC ČR POZICE

Více

(*) Zvýhodněné ceny platí pro zákazníky využívající pevného připojení k internetu (optického, mikrovlnného) od Dragon Internet.

(*) Zvýhodněné ceny platí pro zákazníky využívající pevného připojení k internetu (optického, mikrovlnného) od Dragon Internet. Paušální tarify Neomezené volání platí pro národní provoz a nezahrnuje čísla a služby uvedená v oddílech Zvláštní telefonní čísla a Speciální služby Tarifikace 60 + 1 Tarify NoLimit volné minuty v tarifu

Více

Obsah. 13 Část I Světové žebříčky. 10 Poznámky 11 Zkratky

Obsah. 13 Část I Světové žebříčky. 10 Poznámky 11 Zkratky Obsah 5 10 Poznámky 11 Zkratky 13 Část I Světové žebříčky 14 Země: přírodní zajímavosti Největší země Nejvyšší hory Nejdelší řeky Největší pouště Největší jezera Největší ostrovy 16 Obyvatelstvo: počet

Více

5,48 Kč 6,63 Kč 66,42 Kč 80,37 Kč 319,75 Kč 386,90 Kč

5,48 Kč 6,63 Kč 66,42 Kč 80,37 Kč 319,75 Kč 386,90 Kč Mobilní volání a mobilní data - MobilCall /I Paušální tarify Nevyčerpané volné minuty a SMS se převádějí do dalšího zúčtovacího období Volné minuty platí pro národní provoz a nezahrnují čísla a služby

Více

Seznam oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem

Seznam oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem Oblasti uvedené v tomto výčtu jsou místa, kde je zhoršená bezpečnostní situace a naše pojišťovna Vám doporučuje zvážit okolnosti či nutnost cestování do těchto míst. Na cesty do těchto oblastí se buď pojistná

Více

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium)

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Definice Jako failed state se označuje stát, jehož ústřední vláda je tak slabá nebo neefektivní, že její

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více

Saharské Afriky (48 zemí)

Saharské Afriky (48 zemí) Světový populační vývoj II.11 Populační vývoj v sub-saharsk Saharské Africe RNDr. Jiřina ina Kocourková Ph.D. Rozdělen lení sub-saharsk Saharské Afriky (48 zemí) Západní Afrika (16 zemí) Středn ední Afrika

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD A ODMĚN V ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD A ODMĚN V ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD A ODMĚN V ČASQ 5.6.2013 Poskytování cestovních náhrad v ČASQ Stránka 1 z 5 POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD V ČASQ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1-3 II. ROZSAH NÁHRAD VÝDAJŮ SOUVÍSEJÍCH

Více

Cestovní náhrady ve 252 příkladech

Cestovní náhrady ve 252 příkladech Cestovní náhrady ve 252 příkladech 6. aktualizované a rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 1. 2014 Tam, kde jsou v publikaci uvedeny sazby cestovních náhrad platné pro rok 2013, použijte sazby platné pro

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

Ceník služeb, poplatky

Ceník služeb, poplatky Standardní tarify - bez limitu a FUP Tarif Rychlost Platnost od 23. 2. 2015 Ceník služeb, poplatky INTERNET - WMS CITY CITY Mini 100 Mbit/s FULL DUPLEX 340 Kč CITY Klasik 200 Mbit/s FULL DUPLEX 565 Kč

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ Účastník řízeni: Doručovaci adresa MTV NETWORKS s.r.o. JUDr. Antonín Hedrlin Zplnomocněnec Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/943/zem/MTV Č.j.: zem/ Š-ŽÝJ: Zasedáni Rady 16/poř.

Více

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ PORADNA PRO INTEGRACI Poradna pro integraci, občanské sdružení již 11 let pomáhá uprchlíkům s přiznaným azylem a dalším cizincům, kteří na území ČR dlouhodobě žijí, s

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

ASOCIACE ČESKOMORAVSKÉHO KROKETU SMĚRNICE AČMK 1/2007 O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

ASOCIACE ČESKOMORAVSKÉHO KROKETU SMĚRNICE AČMK 1/2007 O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ASOCIACE ČESKOMORAVSKÉHO KROKETU SMĚRNICE AČMK 1/2007 O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ a. Tato směrnice upravuje podmínky pro poskytování příspěvku na úhradu výdajů souvisejících

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

CENÍK GEMNET MOBIL 2014. TARIFY: Tarif zaplaťte pouze, co provoláte:

CENÍK GEMNET MOBIL 2014. TARIFY: Tarif zaplaťte pouze, co provoláte: CENÍK GEMNET MOBIL 2014 Služba je určena pro rezidentní zákazníky využívající připojení k internetu od naší společnosti. U zákazníků se špatnou platební historii, může být zřízení služby podmíněno složením

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu ve světě

Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu ve světě Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu ve světě Kromě zahrnutí široké palety zemí a jurisdikcí na různém stupni ekonomického vývoje a s různými kulturními tradicemi je celosvětový přehled

Více

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS KOMPLETNÍ CENÍK TARIFY BrnkačkaTEL Nebrnkám Občas brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Brnkačka 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS Volání

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 09. 03. 2015

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 09. 03. 2015 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 09. 03. 2015 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Paušál Kredit v síti 3ton SMS v MMS HOME* 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX* 200,00

Více

Ceník hovorného OXID Voice Mobile

Ceník hovorného OXID Voice Mobile OXID Mobile Start OXID Mobile 100 Měsíční paušál 60,- Kč Měsíční paušál 99,- Kč Volné minuty 10 Volné minuty 100 Volné SMS 10 Volné SMS 0 Volné data bez dat Volné data bez dat 1 Kč/min 1 Kč/min Ostatní

Více

Národní volání, SMS, MMS

Národní volání, SMS, MMS Ceník Služeb Platný od 1. 7. 2014 Národní volání, SMS, MMS Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS Volné minuty Volné SMS v síti datelmobil v síti datelmobil v síti datelmobil v síti datelmobil Klasik*

Více

SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH

SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH 2014 1 SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH. Praha, 2014 Brožura zahrnuje číselné a kartografické údaje o zásobách, těžbě, zpracování, spotřebě uhlovodíků a

Více

ČEB součást proexportní politiky ČR

ČEB součást proexportní politiky ČR ČEB součást proexportní politiky ČR Vznikla 1. 3. 1995 Akciová společnost ve vlastnictví českého státu Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky Zajišťuje zejména typy financování, které

Více

Ceník. Tento Ceník spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 01.03.2015.

Ceník. Tento Ceník spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 01.03.2015. Ceník 1. Obecná část Toto je ceník společnosti Private Mobile a. s., IČ 267 76 642, se sídlem Staroměstské nám. 11, 293 01 Mladá Boleslav, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

TELEFONOVÁNÍ PO INTERNETU

TELEFONOVÁNÍ PO INTERNETU Psohlavců 24/1668 CZ 147 00 Praha 4 Braník Tel.: 777 77 42 15 E mail: sys-data@sys-data.com http://www.sys-data.com TELEFONOVÁNÍ PO INTERNETU Národní volání Cena v Kč za minutu Národní volání 0,- Česká

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB Příloha č. 2 CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB A) Základní služby 1. Obyčejná zásilka (čl. 115 Poštovních podmínek - dále jen PP) hmotnost prioritní a) evropské země do 20 g včetně 17,- Kč do 50 g

Více

Program. Mládež v akci

Program. Mládež v akci Program Mládež v akci OBSAH Program Mládež v akci 3 Akce 1 Mládež pro Evropu 7 Akce 2 Evropská dobrovolná služba 1 Akce 3 Mládež ve světě 17 Akce 4 Systémy na podporu mládeže 21 Akce 5 Podpora evropské

Více

Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014

Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014 Ceník služeb Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014 Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Předplacená karta COOP Mobil Služba / Tarif Měsíční poplatek za tarif - Volné minuty -

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb

Kompletní ceník tarifů a služeb Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 29. 06. 2015 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Paušál Kredit v síti 3ton SMS v MMS HOME* 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX* 200,00

Více

Ceník a Pravidla Bonerix změny po úpravě provozního systému společnosti Bonerix

Ceník a Pravidla Bonerix změny po úpravě provozního systému společnosti Bonerix Ceník a Pravidla Bonerix změny po úpravě provozního systému společnosti Bonerix účinnost od 1. 7. 2014 Obsah 1. Volání na barevné linky... 3 1. O2 Eurotarif... 3 2. Mezinárodní volání, SMS a MMS... 4 Sazba

Více

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb.

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Základní ceník Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Volání ( za minutu) SMS Data ( za MB) MMS Přenos čísla 2,90 Kč 1,50 Kč 1,00 Kč 4,00 Kč Zdarma Balíčky Čerpání volných

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29.3.2005 6 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004 Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Souhrn Tato

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile 1. Hlasové tarify CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 11. 2013) Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však ve výši měsíčního nároku.

Více

KAPITOLA 5 HUMANITÁRNÍ ČINNOST HUMANITÁRNÍ ČINNOST

KAPITOLA 5 HUMANITÁRNÍ ČINNOST HUMANITÁRNÍ ČINNOST HUMANITÁRNÍ ČINNOST KAPITOLA 5 HUMANITÁRNÍ ČINNOST Organizace spojených národů poprvé koordinovala humanitární operace ve zdevastované Evropě po druhé světové válce, během níž bylo vysídleno obrovské množství

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Ceník Připojení k internetu

Ceník Připojení k internetu pro rodinné domy Ceník Připojení k internetu Zřízení přípojky bez závazku 2600 4500 Kč Download Upload Agregace Cena / měsíc Airmax N 10M/4M 10 Mbps 4 Mbps 1:10 300 Kč Airmax N 20M/8M 20 Mbps 8 Mbps 1:10

Více

DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU

DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU Používají se v rámci preferenčního systému EU na základě mezinárodních dohod, jednostranných opatření nebo NR č. 1207/01. Příslušné předpisy vymezují, jaký z důkazů

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE VYBRANÉ UKAZATELE SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY a MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Kapitoly: 1. Ekonomika 2. Zadluženost 3. Daně 4. Sociální systém 5. Zdravotnictví 6. Vzdělávání Plzeň únor 2011 zpracoval:

Více

PŘEHLED TARIFŮ A SLUŽEB

PŘEHLED TARIFŮ A SLUŽEB PŘEHLED TARIFŮ A SLUŽEB Platný od 3. 4. 2015 TARIF BEZ MĚSÍČNÍHO PAUŠÁLU FÉROVÁ LAMA Měsíční paušál 0,0 Od 351 min 1,0 Minuta volání do všech sítí od 151 do 350 min 2,0 do 150 min 2,5 Tarifikace 1+1 SMS

Více

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více