UPRCHLÍCI V ČÍSLECH 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UPRCHLÍCI V ČÍSLECH 2005"

Transkript

1 UPRCHLÍCI V ČÍSLECH 2005 Ú V O D K začátku roku 2005 se počet osob, jimž UNHCR pomáhalo, zvýšil na 19.2 mil. osob, což je oproti roku předchozímu nárůst o cca 13%. Nárůst odráží pohyby nejrůznějších skupin osob, kterým tato agentura OSN pomáhá, tedy uprchlíky, civilisty, kteří se vrátili zpět domů, ale potřebují další pomoc, lidi, kteří před pronásledováním prchli do jiných částí své země, žadatele o azyl a osoby bez státní příslušnosti. Povzbudivě působí skutečnost, že v roce 2004 došlo k poklesu počtu uprchlíků na 9.2 miliony. Uprchlíci za něž pokládáme osoby prchající ze strachu z násilí do zahraničí přitom tvoří klíčovou klientelu. Jejich počet za rok 2004 je ale nejnižším počtem za posledních dvacet pět let. Celkem 1.5 milionu uprchlíků se vrátil dobrovolně domů, mezi nimi lidí, kteří se vrátili do Afghánistánu a lidí, kteří se vrátili do Iráku. Na druhé straně jsme se však stali svědky událostí, které naopak lidi z domovů vyháněly. Šlo především o nově zaregistrovaných uprchlíků v Sudánu. Výrazný nárůst zaznamenaly počty tzv. vnitřně přesídlených osob (IDPs). civilistů, kteří utíkají před násilím, ale nepřekročí přitom hranice své země. Nárůst ovšem zaznamenaly i počty osob bez státní příslušnosti. Rostoucí počty těchto dvou kategorií osob se také největší měrou podepsaly na celkovém nárůstu počtu lidí v mandátu UNHCR. UNHCR poskytlo ochranu z celkového počtu 1.8 mil. vnitřně přesídlených osob ve válkou zmítaném Darfuru v Sudánu. Prudce navíc vzrostly odhady počtu vnitřně přesídlených obyvatel Kolumbie z 1.2 na 2 miliony. Stejně tak se zvýšil počet osob bez státní příslušnosti, které spadají do mandátu UNHCR, z v roce 2003 na v roce Nárůst lze připisovat zejména pečlivější evidenci všech případů. Ačkoli se v minulém roce domů vrátil velký počet afghánských civilistů, Afghánci nadále tvoří nejpočetnější skupinu uprchlíků. V exilu jich žije asi 2,1 milionu, z toho celkem v Iránu a v Pakistánu. 1

2 TABULKA Č. 1 ODHADY POČTU OSOB, KTERÉ SPADAJÍ DO MANDÁTU UNHCR [podle kontinentu] Kontinent Celkový počet k Celkový počet k 1. lednu 2004* 1. lednu 2005 Asie 6,112,500 6,899,600 Afrika 4,285,100 4,861,400 Evropa 4,242,800 4,429,900 Severní Amerika 978, ,300 Jižní Amerika & Karibik 1,316,400 2,070,800 Oceánie 74,400 82,400 CELKEM 17,009,300 19,197,400 * Upraveno dle odhadů ke konci roku. 2

3 ODHADY POČTU UPRCHLÍKŮ A CELKOVÉHO POČTU OSOB, JIMŽ UNHCR POSKYTUJE POMOC (všechny údaje jsou k 31. prosinci daného roku) Rok Uprchlíci Celkový počet osob, jimž UNHCR poskytlo pomoc ,446, ,706, ,310, ,610, ,717, ,851, ,620, ,114, ,331, ,716, ,378, ,837, ,818, ,306, ,754, ,896, ,357, ,015, ,795, ,481, ,895, ,687, ,628, ,130, ,871, ,117, ,922, ,594, ,779, ,680, ,009, ,237, ,197,000 Upraveno dle odhadů ke konci roku. 3

4 Komu UNHCR pomáhá a jak? UNHCR poskytuje pomoc a ochranu nejenom uprchlíkům, ale i dalším přesídleným osobám a lidem v nouzi. Mezi ně tedy patří žadatelé o azyl, uprchlíci, kteří se navrátili domů, ale stále potřebují alespoň základní pomoc při zajišťování svých potřeb, místní civilisté, přes jejichž území procházejí masy uprchlíků, a zejména rostoucí počet vnitřně přesídlených osob (někdy označovaných zkratkou IDPs ). Jsou to lidé, kteří byli nuceni opustit své domovy, ale na útěku nepřekročili hranice svého státu, a proto nemohou být na rozdíl od uprchlíků chráněni mezinárodním právem a často se jim nedostává potřebné pomoci. Důvody, pro které lidé prchají, se v posledních desetiletích změnily. Občanské konflikty jsou stále častější než mezistátní válečné konflikty, a uvnitř jednotlivých zemí tak prchá více lidí. Tzv. vnitřně přesídlené osoby proto v současné době tvoří druhou nejpočetnější skupinu lidí, kterým UNHCR pomáhá. Odhady počtu vnitřně přesídlených se pohybují kolem 25 miliony, přičemž nejvíce z nich se nachází v Kolumbii, Súdánu, Angole, Libérii, na Srí Lance, v Bosně a Hercegovině a v některých zemích bývalého Sovětského svazu. UNHCR pomáhá asi 5,6 milionu vnitřně přesídlených osob. TABULKA Č. 2 OSOBY, JIMŽ UNHCR POMÁHÁ PODLE SKUPIN Žadatelé Navrátivší se Vnitřně Osoby CELKEM Kontinent Uprchlíci o azyl uprchlíci přesídlení* bez občanství k Asie Afrika Evropa Severní Amerika Jižní Amerika & Karibik Oceánie CELKEM *Včetně vnitřně přesídlených, kteří se vrátili v roce 2004 domů. 4

5 Uprchlíci: 9,2 milionu Podle Úmluvy o právních postavení uprchlíků se za uprchlíka poskládá osoba, která se nachází mimo území své země, do níž se nemůže navrátit pro důvodné obavy z pronásledování pro svoji rasu, náboženské vyznání, národní příslušnost, politické přesvědčení nebo příslušnost k určité sociální skupině. Další úmluvy, jakými je například Úmluva Organizace africké jednoty z roku 1969 nebo Cartagenská deklarace z roku 1984, tuto definici rozšířily o osoby, které prchají před válkou nebo jinými ozbrojenými konflikty. Úmluvu o právním postavení uprchlíků a její Protokol z roku 1967 dosud podepsalo 145 zemí, které se tak zavázaly dodržovat výše zmíněnou definici, popř. ještě širší vymezení dané regionálními úmluvami. Ve srovnání s předchozím rokem klesl v roce 2004 počet uznaných uprchlíků z 9,7 milionu na 9,2 milionu osob, což je nejnižší počet za posledních bezmála 25 let. V roce 2004 se totiž vrátil domů asi 1 mil. uprchlíků z Afghánistánu, v exilu jich ale i nadále zůstávají další 2 miliony. Mnozí uprchlíci se rovněž vrátili domů do Iráku, Burundi, Angoly a Libérie. Nově zaregistrovaných uprchlíků bylo v roce 2004 celkem , přičemž největší vlna byla zaznamenána v Sudánu ( lidí). Uznaní uprchlíci nyní tvoří 48% všech osob, jimž UNHCR poskytuje pomoc. 5

6 TABULKA Č. 3 ZEMĚ PŮVODU NEJPOČETNĚJŠÍCH SKUPIN UPRCHLÍKŮ V ROCE Země původu 2 Nejčastější země azylu Celkem Afghánistán 3 Pákistán / Írán / Německo / Nizozemí / Velká Británie Súdán Čad / Uganda / Etiopie / Keňa / D. r. Kongo / Středoafrická republika Burundi Tanzanie / D. r. Kongo/ Rwanda / JAR / Kanada Dem. republika Kongo Tanzanie / Zambie / Kongo / Burundi / Rwanda Somálsko Keňa / Jemen / Velká Británie / USA / Džibutí Palestina 4 Saudská Arábie / Egypt / Irák / Libye / Alžír Vietnam Čína / Německo / USA / Francie / Švýcarsko Libérie Guinea / Pob. slonoviny / Sierra Leone / Ghana / USA Irák Irán / Německo / Nizozemí / Velká Británie / Švédsko Ázerbajdžán Arménie / Německo / USA / Nizozemí TABULKA Č. 4 NEJPOČETNĚJŠÍ UPRCHLICKÉ VLNY V ROCE 2004 (Deset nejpočetnějších vln) Země původu Nejčastější země azylu Celkem Súdán Čad / Uganda / Keňa Dem. rep. Kongo Burundi / Rwanda / Zambie / Uganda Somálsko Jemen / Keňa Irák Sýrie Pobřeží slonoviny Libérie / Mali Burundi Rwanda / Tanzanie Libérie Sierra Leone / Pobřeží slonoviny / Guinea / Středoafrická rep. Čad 500 Rwanda Malawi / D.r.Kongo 500 Ruská federace Ázerbajdžán Deset nejpočetnějších skupin. 2 V této tabulce uvádíme odhady, při nichž UNHCR vychází z údajů o počtech žadatelů o azyl a uznaných uprchlíků v rozvinutých zemích. 3 Jde o odhad UNHCR. I přes velké počty osob, které se v roce 2004 vrátily domů, počty uprchlíků v Iránu stouply. Tento trend lze připsat zejména důkladnější evidenci všech uprchlíků. Údaje z Pákistánu zahrnují pouze uprchlíky žijící v táborech nezahrnují tedy asi 1,9 mil. Afghánců, kteří žijí jinde v zemi, ačkoli někteří z nich mohou být uprchlíky. První podrobnější údaje o této skupině přinesl až census ze začátku roku V tomto údaji nejsou započteny více než 4 miliony Palestinců, kteří spadají do mandátu zvláštní agentury OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém Východě, UNRWA. 6

7 Žadatelé o azyl: Lidé, kteří prchají před pronásledováním a hledají útočiště v zahraničí, žádají o azyl. Jinými slovy o to, aby byli uznáni za uprchlíky ve smyslu Úmluvy o právním postavení uprchlíků a aby mohli požívat mezinárodní ochranu i materiální pomoc, která z tohoto postavení vyplývá. V roce 2004 bylo po celém světě zaregistrováno nových žádostí o azyl. Nejvíce z nich podali občané Ruské federace, Srbska a Černé Hory a Činy. Dvě třetiny nových žádostí byly podány v Evropě. Připočítáme-li nevyřízené žádosti z předchozích let, dosáhl počet žadatelů o azyl ke konci roku 2004 celkem osob. V posledních padesáti letech získaly azyl miliony lidí po celém světě. V posledních několika letech však počty žádostí o azyl stále klesají. V 38 tzv. rozvinutých zemích tak např. v roce 2004 o azyl požádalo vůbec nejméně lidí za posledních 16 let. V případech obrovských krizí se azylový systém mimořádným situacím přizpůsobí. Během konfliktu na Balkáně, který vypukl na začátku 90. let, se daly na útěk miliony osob. UNHCR se obávalo, že takový počet uprchlíků může rychle zahltit celý azylový systém zemí, které uprchlíky z Balkánu přijímaly. UNHCR proto navrhlo, aby se pro obdobné kategorie osob používal zvláštní typ ochrany tzv. dočasné útočiště který byl nepoměrně rychlejší a snazší než individuální posuzování jednotlivých žádostí. Azyl však nadále zůstává základním kamenem mandátu, který UNHCR využívá k účinné ochraně uprchlíků. TABULKA Č. 5 ŽÁDOSTI O AZYL PODANÉ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH 1 [ údaje za rok 2004 ] Země azylu Země původu žadatelů Počet žádostí o azyl Francie Turecko / Čína / Dem. rep. Kongo / Alžír / Srbsko-Černá Hora V. Británie Irán / Somálsko / Pákistán / Zimbabwe / Čína Německo Srbsko-Černá Hora / Turecko / Ruská fed. / Irán / Vietnam Spojené státy 2 Čína / Haiti / Kolumbie / Indonesie / Mexico Švýcarsko Srbsko-Černá Hora / Turecko / Gruzie / Bez st. přislušnosti / Irák Kanada Kolumbie / Mexico / Čína / Srí Lanka / Indie Rakousko Ruská fed. / Srbsko-Černá Hora / Indie / Nigérie / Gruzie Švédsko Srbsko-Černá Hora / Bez st. přislušnosti / Irák / Ruská f. / Ázerbajdžán Belgie Ruská fed. / Dem. rep. Kongo / Srbsko-Černá Hora / Írán / Turecko Slovensko Indie / Ruská fed. / Čína / Gruzie / Moldavsko Země, v nichž bylo podáno více než žádostí o azyl. 7

8 Vnitřně přesídlené osoby: lidí UNHCR někdy pomáhá i takovým skupinám osob, které původně v mandátu organizace zahrnuty nebyly. Činí to za předpokladu, že ji o pomoc těmto osobám výslovně požádá generální tajemník OSN nebo valné shromáždění OSN. Jedná se o skupiny osob, které prchají z obav před pronásledováním a jsou téměř ve stejném postavení jako uprchlíci liší se jen tím, že tito lidé nepřekročili státní hranici, nedostali se do sousedního státu, a setrvávají proto stále na území státu, z nějž pocházejí. Tzv. vnitřně přesídlené osoby nespadají pod žádný typ mezinárodní ochrany, a potřebná pomoc se k nim proto často nedostane. O způsobu pomoci této skupině i o organizaci, která by se dlouhodobě starala o jejich ochranu, se vedou již několik let diskuse. V roce 2004 se počet vnitřně přesídlených odhadoval na 25 milionů. UNHCR poskytovalo pomoc celkem 5,6 milionu z nich, což je celkem o 21% více než v roce předchozím, kdy agentura pomáhala 4,4 milionu vnitřně přesídlených. Nárůst způsobily zejména přesnější informace kolumbijských úřadů, které nově vyčíslily počty vnitřně přesídlených na 2 mil., tedy počet o vyšší než údaje za předcházející rok. Dalších vnitřně přesídlených bylo navíc zaregistrováno v sudánském Darfůru. Další početné skupiny vnitřně přesídlených se nacházely v Sudánu, Ázerbajdžánu, Libérii a na Srí Lance. Do posledních dvou jmenovaných zemích i do Ázerbajdžánu se ale v roce 2004 zároveň navrátily početné skupiny bývalých uprchlíků. TABULKA Č. 6 ODHADY NEJPOČETNĚJŠÍCH SKUPIN VNITŘNĚ PŘESÍDLENÝCH OSOB, KTERÝM POMÁHÁ UNHCR [k ] Země Počty vnitřně přesídlených Kolumbie* Sudán Ázerbajdžán Libérie Srí Lanka Ruská fed Bosna-Hercegovina Srbsko-Černá Hora Gruzie Afghánistán Pobřeží slonoviny * Odhad kolumbijských úřadů. Podle údajů nevládních organizací se celkový počet IDPs může pohybovat až kolem 3,3 mil. osob. 8

9 Osoby bez státní příslušnosti a další osoby, kterým UNHCR pomáhá: osob UNHCR pomáhá osobám postiženým válečnými konflikty. V poslední době je stále častěji pověřováno i pomocí osobám, které nemají žádnou státní příslušnost. Přesný počet těchto osob je těžké odhadnout, rámcově se ale ve světě hovoří o několika milionech osob bez občanství. Už Všeobecná deklarace lidských práv přitom stanovila, že Každý má právo na státní příslušnost. Na půdě OSN navíc vznikly dvě smlouvy, které se této problematiky bezprostředně dotýkají: Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnost z roku 1954 a Úmluva o omezení případů bezdomovectví z roku Celosvětový výzkum o problematice ztráty státní příslušnosti provedený v 74 zemích ukázal, že počet osob bez státní příslušnosti a dalších osob, které potřebují okamžitou pomoc UNHCR, je mnohem vyšší než osob uváděných v minulém roce. Nové odhady totiž hovoří již o počtu lidí. 9

10 Uprchlíci, kteří se vrátili: Většina uprchlíků se chce vrátit domů, jakmile to okolnosti dovolí, tj. jakmile skončí konflikt, v jehož důsledku museli prchnout, země se opět stabilizuje a začíná se rozvíjet infrastruktura. UNHCR spatřuje v dobrovolném návratu nejvhodnější řešení. Často proto zajišťuje dopravu těchto lidí zpět domů, poskytuje jim malou pomoc do začátku. Takovou pomocí může být například vybavení farem hospodářskými stroji nebo sazenicemi. Někdy se UNHCR zapojuje i do oprav domů, škol, nemocnic nebo přístupových cest. Pracovníci UNHCR monitorují návrat a možné problémy, které se při něm mohou vyskytnout. Délka takových programů je různá, většinou však nepřesáhnou dva roky, po nichž se pomoci navrátilcům dlouhodobě věnují již další organizace. V posledních třech letech zaznamenalo UNHCR rekordní počet uprchlíků, kteří se vrátili. Z celkového počtu asi 5 milionů tvořili celé 3,5 milionu Afghánci. Jen v roce 2004 se v rámci 27 velkých repatriačních programů vrátilo bezmála 1,5 milionu lidí, mezi nimi Afghánců, Iráčanů a početné skupiny afrických uprchlíků, zejména obyvatel Burundi, Angoly, Libérie, Sierry Leone, Somálska a Rwandy. TABULKA Č. 7 NEJPOČETNĚJŠÍ SKUPINY UPRCHLÍKŮ, KTEŘÍ SE V ROCE 2001 DOBROVOLNĚ NAVRÁTILI DOMŮ [ za rok 2004 podle cílové země 5 ] Do Z (země/oblast původu) (Země azylu) Celkem Afghánistán Írán/Pákistán Irák různé / Irán / Libanon Burundi Tanzanie / Dem. rep. Kongo Angola Zambie / Dem. rep. Kongo / Namibie / Kongo Libérie Guinea / Pobř. slonoviny / Sierra Leone / Ghana / Nigerie Sierra Leone Liberie / Guinea Somálsko Etiopie / Džibuti Rwanda Dem. rep. Kongo / Uganda Dem. rep. Kongo Burundi / Středoafrická republika Srí Lanka Indie Počty vycházejí ze statistik zemí původu. 10

11 Přesídlení: Někteří uprchlíci se však domů nemohou vrátit, protože by stále byli vystaveni pronásledování. V takovém případě jim UNHCR pomáhá najít nový domov, a to buď přímo v zemi, která jim poskytla azyl, nebo ve třetí zemi, která umožní, aby se do ní odstěhovali. I když souhlas s přijímáním přesídlenců vyslovila celá řada zemí, ve skutečnosti s UNHCR na přesídlení pravidelně spolupracuje necelých 20 zemí světa. Zejména po útocích z 11. září 2001 začaly především ve Spojených státech amerických počty přesídlených uprchlíků prudce klesat. V roce 2004 však začaly opět pomalu stoupat a nakonec jejich celkový počet osob zaznamenal oproti předchozímu roku 50% nárůst. Významný nárůst přitom zaznamenaly i obě země, které v minulosti tvořily největší příjemce této skupiny uprchlíků Spojené státy a Austrálie. TABULKA Č. 8 HLAVNÍ ZEMĚ, KTERÉ SE ÚČASTNÍ PROGRAMU PŘESÍDLENÍ [V R. 2004] 1 USA Kanada Švédsko Norsko 842 Nový Zéland 825 Finsko 735 Dánsko 508 Nizozemí 323 Velká Británie 150 Irsko 63 Chile 26 Mexiko 11 1 Údaje zodpovědných orgánů daných zemí. 11

12 ZÁKLADNÍ ÚDAJE k 1. červenci 2005 Počet kanceláří UNHCR včetně ústředí: 263 ve 116 zemích Počet zaměstnanců UNHCR včetně krátkodobých smluv: 6540 Počet zaměstnanců, kteří se přímo podílejí na práci v terénu: 5515 (84% z celkového počtu) Poměr zaměstnanců UNHCR k počtu osob, jimž UNHCR pomáhá: 1 zaměstnanec na 2935 osob Celkový rozpočet UNHCR na rok 2005: 1.35 mld amerických dolarů Celkový rozpočet UNHCR na rok 2004: 1,23 mld amerických dolarů Počet nevládních organizací, které v červenci 2005 spolupracovaly s UNHCR při naplňování cílů této organizace: 578 Celkový počet nevládních organizací, které v roce 2004 spolupracovaly s UNHCR při naplňování cílů této organizace: 605 Počet smluvních stran Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a/nebo jejího Protokolu z roku 1967:

13 Několik číselných údajů Na začátku roku 2005 pomáhalo UNHCR asi 19,2 milionu osob. Celkem 9,2 milionů z nich tvořili uprchlíci (48%), dalších lidí tvořili žadatelé o azyl (4%), 1,5 mil. osob se s pomocí UNHCR vracelo domů (8%), celkem 5.6 milionu tvořily tzv. vnitřně přesídlené osoby (29%). UNHCR se zároveň angažovalo ve prospěch dalších 2 mil. osob, které spadají do jeho mandátu (11%). Oproti roku 2004 zaznamenalo UNHCR nárůst počtu osob ve svém mandátu o 13%, tj. ze 17 mil. na 19,2 mil. Nárůst lze přičíst dvěma hlavním důvodům: rostoucímu počtu tzv. vnitřně přesídlených osob a nárůstu počtu osob bez státního občanství z 5,3 na 7,6 milionu. Celkový počet uprchlíků v mandátu UNHCR klesl z 9,7 mil. na 9.2 mil. zejména proto, že se do Afghánistánu vrátilo ze sousedního Pákistánu a Iránu dalších asi uprchlíků. Počet lidí, kterým UNHCR pomáhalo po jejich návratu domů, se ustálil na čísle 1,5 mil., což je oproti 1,1 mil. v roce 2003 nárůst o lidí. Více než třetina osob, jimž UNHCR v roce 2004 pomáhalo (6,9 mil., resp. 36%), se nacházela v Asii, hned za ní následovala Afrika (4,9 mil, tj. 25%), Evropa (4,4 mil., tj. 23%), Severní Amerika ( , tj. 5%), Jižní Amerika (2 mil. osob, tj. 11%) a Tichomoří (82 400, tj. 0.4%). V roce 2004 požádalo na celém světě o azyl osob, z toho dvě třetiny v Evropě. Nejvíce žadatelů pochází z Ruské federace, Srbska a Černé Hory a Číny. Spolu s dosud nevyřízenými žádostmi z předchozích let tak celkový počet žadatelů dosáhl osob. Nejvíce uprchlíků se nachází na území těchto států: Irán (dle odhadů UNHCR celkem uprchlíků), Pákistán (dle odhadů UNHCR celkem uprchlíků), Německo ( ), Tanzanie ( ), Spojené státy americké (dle odhadů UNHCR ). Všechny tyto země zaznamenaly v roce 2004 pokles v počtech uprchlíků, a to v rozmezí od 7 do 8,7%. V roce 2004 UNHCR zaznamenalo nových uprchlíků. Největší počet osob prchal ze Sudánu ( ), Demokratické republiky Kongo (38 100). Somálska (19 100) a Iráku (12 000). 13

UPRCHLÍCI V ČÍSLECH 2006

UPRCHLÍCI V ČÍSLECH 2006 1 UPRCHLÍCI V ČÍSLECH 2006 Ú V O D K začátku roku 2006 se počet osob, jimž UNHCR pomáhalo, zvýšil na 20.8 mil. osob, což je oproti roku předchozímu nárůst o cca 6%. Nárůst odráží pohyby nejrůznějších skupin

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014 Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální stav k 1.4.2014 Země výkonu práce Přepočítací relace Stanovená měna Náhradní měna Přepočítací relace

Více

STATISTICKÁ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA

STATISTICKÁ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Odbor azylové a migrační politiky STATISTICKÁ ZPRÁVA Řízení o mezinárodní ochraně ČESKÁ REPUBLIKA Počet účastníků řízení k 1.1.* OAMP - Řízení o mezinárodní ochraně Počet nových žádostí Věc vrácena z vyšší

Více

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014 Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014 Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je důležitou součástí zahraniční politiky České republiky, která přispívá k odstraňování chudoby v kontextu

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán USD americký dolar 40,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko USD americký dolar 45,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 45,- Arménie USD americký dolar

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 40,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 40,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie a Oceánie

Více

Albánie 4 Alžírsko cca 50 Odhad Angola cca 20. Etiopie 5 Finsko cca 170 Odhad cca 20.- 30.000 Odhad Gambie 1 Ghana 16

Albánie 4 Alžírsko cca 50 Odhad Angola cca 20. Etiopie 5 Finsko cca 170 Odhad cca 20.- 30.000 Odhad Gambie 1 Ghana 16 ČEŠI V ZAHRANIČÍ 2007 Země Počet Poznámky Albánie 4 Alžírsko cca 50 Odhad Angola cca 20 Argentina cca 30.000 Odhad Austrálie 21.196 + 6.000 Sčítání lidu 2006 + odhad. Viz ad 8) Belgie cca 4.000 Odhad Belize

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK - PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 265,00 388,00 449,00 530,00 431,00 511,00 2 kg 280,00 418,00 490,00

Více

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar Vyhláška č. 459/2009 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2010, ze dne 14. prosince 2009 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.,zákoník práce: 1 zahraničního

Více

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného Afghánistán EUR euro 40 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR

Více

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA 392/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2012 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón +88299 Aeromobile 10. 6 +93 Afghánistán 8. 4 +355 Albánie 4. 3 +213 Alžírsko 5. 4 +376 Andorra 4. 3 +244 *55 244 Angola 8. IV 4 +1264 *55 1264 Anguilla 8. V 5

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán 252

Více

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2015 31.12.2014 I. O z n á m e n í 242 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH)

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH) Ceník vnitrostátního volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Internet** Druh volání Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz Ceny IP hovorů do zahraničí Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68 Kč Bílá linka - 840 1,92

Více

Seznam dvoustranných leteckých dohod

Seznam dvoustranných leteckých dohod Seznam dvoustranných leteckých dohod Seznam uvádí přehled všech dvoustranných dohod o leteckých službách/letecké dopravě sjednaných Českou republikou (včetně ČSR, ČSSR, ČSFR). Celkem jsou sjednány dohody

Více

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 VYHLÁŠKA č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 ze dne 16. listopadu 2015 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

Ceský telekomunikacní úrad

Ceský telekomunikacní úrad Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha dne :;-. cervence 2011 Cj. CTÚ-54 610/2011-611 Ceský telekomunikacní úrad jako príslušný orgán

Více

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 VÝHODNÉ TARIFY MOBIL2 1 TARIF 99 Kč TARIF 199 Kč TARIF 299 Volné minuty 100 minut 200 minut 200 minut Volné SMS 20 SMS 30 SMS Mobilní data - - 300 MB Uvedené ceny jsou včetně DPH

Více

VÝTAH ZE SITUAČNÍ ZPRÁVY EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ

VÝTAH ZE SITUAČNÍ ZPRÁVY EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ VÝTAH ZE SITUAČNÍ ZPRÁVY EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách Celkem si chřipka pandemic H1N1 2009 vyžádala ve světě 1688 obětí, onemocnělo

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma cenik IP telefonie ČR - cena/min. bez DPH špička mimo špičku ČR - EMERGENCY 0 Kč 0 Kč ČR 116XX, 199 NA ÚČET VOLANÉHO 0 Kč 0 Kč ČR 800, 822 0 Kč 0 Kč ČR 910 0,77 Kč 0,77 Kč ČR 8XX 0,79 Kč 0,79 Kč ČR PRIVATE

Více

Věc života a smrti REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ. Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008. Souhrn: g Významný pokrok d Mírný pokrok

Věc života a smrti REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ. Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008. Souhrn: g Významný pokrok d Mírný pokrok REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ Věc života a smrti Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné údaje

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min)

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) MB: 326 100 001 info@cerberos.cz Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč

Více

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH Interlan s.r.o. name setup_price skip for price for2 Afghánistán 0 Afghánistán 9,26 peak Afghánistán 9,26 offpeak Afgánistán - mobil 0 Afgánistán

Více

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016 Klíčová akce 2: Strategická partnerství Finanční pravidla Výzva 2016 ERASMUS + Základní principy Non retroaktivity - žádný grant nemůže být poskytnut na již ukončené aktivity Non cumulative funding - nemožnost

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o používání přílohy X služebního řádu (nařízení Rady č. 3019/1987 ze dne 5. října 1987) Rok 2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o používání přílohy X služebního řádu (nařízení Rady č. 3019/1987 ze dne 5. října 1987) Rok 2004 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.8.2005 KOM(2005)358 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o používání přílohy X služebního řádu (nařízení Rady č. 3019/1987 ze dne 5. října 1987) Rok 2004 es

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 Opatření č. 1/2010, o poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách V případě, že byl žadateli na základě písemné žádosti o cestovní

Více

Zpráva komise Radě. ZPRÁVA KOMISE RADĚ o použití přílohy X služebního řádu Rok 2006, 2007 a 2008. (nařízení Rady č. 3019/1987 ze dne 5.

Zpráva komise Radě. ZPRÁVA KOMISE RADĚ o použití přílohy X služebního řádu Rok 2006, 2007 a 2008. (nařízení Rady č. 3019/1987 ze dne 5. CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.1.2010 KOM(2010)2 v konečném znění Zpráva komise Radě ZPRÁVA KOMISE RADĚ o použití přílohy X služebního řádu Rok 2006, 2007 a 2008 (nařízení Rady č. 3019/1987

Více

Vysoká cena základních práv

Vysoká cena základních práv POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST Vysoká cena základních práv Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné

Více

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika Nedílnou součástí publikace je i její zpracování

Více

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Hlasové služby Tarify T30 / T80 / T160 / T300 včetně HIT T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00 Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Volné minuty 50 50 150 150 Extra volné

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o použití přílohy X služebního řádu (nařízení Rady č. 3019/1987 ze dne 5. října 1987) Rok 2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o použití přílohy X služebního řádu (nařízení Rady č. 3019/1987 ze dne 5. října 1987) Rok 2005 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 6.2.2007 KOM(2007) 45 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o použití přílohy X služebního řádu (nařízení Rady č. 3019/1987 ze dne 5. října 1987) Rok 2005 CS

Více

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz Ceník služby MOSES VoIP od 1.3.2013 Hovorné za odchozí hovory do pevných a mobilních sítí v ČR Zóna Cena (s DPH) Tarifikace VOIPEX a partnerské sítě zdarma 60+1 ČR - pevné sítě ve špičce 1,00 Kč 60+1 ČR

Více

Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX)

Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX) Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX) Nabídka telekomunikačních služeb platná pro firemní zákazníky společnosti SIPhone s.r.o. NÁRODNÍ VOLÁNÍ Kč / min Typ hovoru špička

Více

OBSAH PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI

OBSAH PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI OBSAH PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI Akce 1... 5 Akce 2... 9 Akce 3... 11 Akce 4... 13 Akce 5... 16 Mládež v akci je programem Evropské unie, který podporuje neformální vzdělávání 1 mladých lidí. Program byl spuštěn

Více

Jaká jsou pravidla financování?

Jaká jsou pravidla financování? Jaká jsou pravidla financování? Rozpočet projektu musí být navržen podle následujících pravidel financování: A) Akce 2 EDS - Přehled pravidel financování Cestovní náklady Náklady spojené s vysláním Náklady

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o.

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Platnost od 1.7.2014 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016 Ceník služeb ha-loo mobil Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016 Národní volání a krátké textové zprávy - Ceny jsou platné pro volání a zprávy

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého

Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého GENDEROVÁ SPRAVEDLNOST Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého Gender a vzdělání Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI

CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI Platnost od 1. 9. 2013 Veškeré ceny jsou vč. DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. MĚSÍČNÍ PAUŠÁL Měsíční paušál telefon samostatná služba Měsíční paušál balíček Internet

Více

Ceník hovorného a dalších fixních služeb pro domácnosti

Ceník hovorného a dalších fixních služeb pro domácnosti Ceník hovorného a dalších fixních služeb pro domácnosti Účtovací interval První impuls přepočtená minutová cena silný provoz slabý provoz Místní a meziměstské hovorné 1 s 120 s 0,83 0,48 Kč / min Hovorné

Více

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR Bulletin č. 6 Milada Horáková Ivana Macounová duben 2001 Zdroje statistických dat : Statistické údaje byly převzaty či napočteny z dat která poskytly: - Agenda mezinárodní

Více

Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014. Národní volání a krátké textové zprávy

Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014. Národní volání a krátké textové zprávy Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014 Národní volání a krátké textové zprávy Destinace jednotka cena bez DPH cena s DPH Volání do sítě

Více

cenové rozhodnutí č. CR/P/12.2005-1, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí. Článek 1 Způsob výpočtu

cenové rozhodnutí č. CR/P/12.2005-1, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí. Článek 1 Způsob výpočtu Praha dne 16. prosince 2005 Čj. 40587/2005-611 Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle 2b zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění

Více

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33 CENÍK SLUŽBA IP CALL Účinnost od 1.4.2003 Ceny uvedeny bez DPH 1. Ceny za provoz 1.1 Zařazení zemí do skupin s uvedením cen za minutu hovoru 1) ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko

Více

Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 2013

Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 2013 Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 201 Zelená linka pro export (dále jen ZLPE), jako součást exportní strategie pro léta 2012-2020, pokračuje ve své činnosti i nadále. ZLPE

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Předplacené karty Název tarifu Startovní cena Paušál v síti v ČR v ČR v ČR Data HOME 200 0 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX 1 200 0 0,50 1,50 1,50 4,90

Více

Ceník telefonních služeb VoIP

Ceník telefonních služeb VoIP Volání v ČR Ceník telefonních služeb VoIP Časová pásma Špička Mimo špičku (pracovní dny 7:00-19:00 hod) (19:00-7:00 hod, víkendy, svátky) Vlastní a partnerské sítě* zdarma zdarma ČR - pevné sítě 0,40 (0,48)

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 12. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 12. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 12. 2014 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Kredit v HOME 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX 1 200,00 0,00 200,00 0,50 1,50

Více

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR Bulletin č. 14 Milada Horáková Technická spolupráce: Ivana Macounová VÚPSV Praha březen 2005 Poznámka: Zaměstnavatelé nebo právnické či fyzické osoby, k nimž jsou vázáni

Více

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku Předběžný seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle 13b odst. 2 a 13g odst. 5 vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje

Více

27 Poštovní sazby od 1.1.2000 do 31.12.2001

27 Poštovní sazby od 1.1.2000 do 31.12.2001 27 Poštovní sazby od 1.1.2000 do 31.12.2001 Vnistrostátní styk: Listovní zásilky a balíky: Max. hmotnost do 20g 50g 500g 1kg 5kg 10kg 15kg Psaní (do 31.12.2000) 5,40 Kč 5,40 Kč 5,40 Kč 5,40 Kč Dopisnice

Více

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.12.2014

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.12.2014 Ceník služeb ha-loo mobil Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.12.2014 Národní volání a krátké textové zprávy - Ceny jsou platné pro volání a zprávy

Více

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.8.2014

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.8.2014 Ceník služeb ha-loo mobil Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.8.2014 Národní volání a krátké textové zprávy -Cenyjsou platné pro volání a zprávy v

Více

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.12.2013

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.12.2013 Ceník služeb ha-loo mobil Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.12.2013 Národní volání a krátké textové zprávy - Ceny jsou platné pro volání a zprávy

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Paušál Kredit (v ceně) v ČR SMS v ČR MMS v ČR (v ceně) HOME 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50

Více

Kjótská dohoda na konci, co dál? Výsledky a perspektivy mezinárodních dohod pro ochranu klimatu

Kjótská dohoda na konci, co dál? Výsledky a perspektivy mezinárodních dohod pro ochranu klimatu Kjótská dohoda na konci, co dál? Výsledky a perspektivy mezinárodních dohod pro ochranu klimatu Ing. Gabriela Fischerová, F.CON., s. r. o Globální změna klimatu fikce a fakta 4.5. 2010, Brno, Česká republika

Více

Preambule Úmluvy o právním postavení uprchlíků

Preambule Úmluvy o právním postavení uprchlíků Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 Otázky a odpovědi Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 OSN usiluje "zajistit uprchlíkům co největší možnost užívat... základních práv a svobod".

Více

Ceník platný od 26. 12. 2014

Ceník platný od 26. 12. 2014 Ceník platný od 26. 12. 2014 MOBILNÍ TARIFY TVOJE CITY TVOJE CITY 29 Kč SIM karta Účtování 60+1 Balíčky volných minut 10 volných minut 13 Kč 20 volných minut 25 Kč 50 volných minut 60 Kč 100 volných minut

Více

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 1. 2010

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 1. 2010 Volání po ČR NETBOX Telefon Home Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 1. 2010 Špička 7:00 19:00 hod, pracovní dny Mimo špičku 19:00 7:00 hod + víkendy a státní svátky Měsíční paušál - jako

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

O uznání vysokoškolských diplomů z oblasti vojenství rozhoduje Ministerstvo obrany, z oblasti bezpečnosti sil Ministerstvo vnitra.

O uznání vysokoškolských diplomů z oblasti vojenství rozhoduje Ministerstvo obrany, z oblasti bezpečnosti sil Ministerstvo vnitra. Orgány rozhodující v 1. stupni o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a požadované ověření vysokoškolských diplomů členěných podle států, v nichž bylo vzdělání získáno a vydán vysokoškolský diplom

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR KOMPLETNÍ CENÍK TARIFY BrnkačkaTEL Nebrnkám Občas brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Brnkačka 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS Volání

Více

NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK. TARIF 199 NA POHODU 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. 49 Kč 119 Kč 199 Kč 299 Kč 499 Kč

NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK. TARIF 199 NA POHODU 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. 49 Kč 119 Kč 199 Kč 299 Kč 499 Kč NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK Volné minuty VÝHODNÉ TARIFY TARIF 49 RELAX 20 minut do mobilních sítí TARIF 99 N KLIDU 100 minut do TARIF 199 NA POHODU 200 minut do TARIF 299 S DATY 150 minut do TARIF 499 NA

Více

Nové technologie a staré dluhy

Nové technologie a staré dluhy VZDĚLÁNÍ Nové technologie a staré dluhy Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné údaje

Více

Ceník služeb Cena s DPH

Ceník služeb Cena s DPH Ceník služeb Cena s DPH Aktivace účtu 168,06 Kč 200,00 Kč Aktivace dalšího čísla k účtu 42,01 Kč 50,00 Kč Aktivace hlasové schránky zdarma zdarma Aktivace faxové schránky 25,21 Kč 30,00 Kč Odeslání informační

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í Volume 60+1

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í Volume 60+1 Ceník vnitrostátního volání Druh volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Volání do neveřejných telefonních sítí Internet** Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Ceník tarifního programu Tarif Super Top 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 státem uznané svátky 1.2 Ceny za volání na

Více

EGAP a podpora exportu. Konference ekonomických radů Ing. Jan Procházka, 23. 6. 2014

EGAP a podpora exportu. Konference ekonomických radů Ing. Jan Procházka, 23. 6. 2014 EGAP a podpora exportu Konference ekonomických radů Ing. Jan Procházka, 23. 6. 2014 EGAP PARTNER ČESKÉHO EXPORTU Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. pomáhá českému exportu od roku 1992 100%

Více

Ceník - B2B telefonní služby

Ceník - B2B telefonní služby Ceník - B2B telefonní služby Popis Jurisdikce CZ Prefix Tarifikace Tarifikace Cena vetn DPH Cena bez DPH Zizovací poplatek Místní volání rzné 1 1 n/a 1,14 0,57-0,96 0,48 Mezimstské volání rzné 1 1 n/a

Více

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 8. 2010

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 8. 2010 Volání po ČR NETBOX Telefon Home Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 8. 2010 Špička 7:00 19:00 hod, pracovní dny Mimo špičku 19:00 7:00 hod + víkendy a státní svátky Měsíční paušál - jako

Více

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceny paušálů i ceny hovorného se liší v závislosti na tom, zda poskytujeme zákazníkovi pouze hlasové služby (pak platí základní ceny) a nebo má zákazník smlouvu

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 11. 6. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více