VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Střední škola knižní kultury, o.p.s. 30. září 2011 PhDr. Alice Krýžová, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Střední škola knižní kultury, o.p.s. 30. září 2011 PhDr. Alice Krýžová, Ph.D."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Střední škola knižní kultury, o.p.s. 30. září 2011 PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. ředitelka školy

2 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název školy dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT k Střední škola knižní kultury, o.p.s. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon Ředitelka: PhDr. Alice Krýžová, Ph.D., tel. do školy: , mob: Zástupkyně ředitelky: Martina Kulhánková, tel. do školy Webové stránky školy (současná adresa) 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) Střední škola knižní kultury; cílová kapacita 138 žáků 5. Obory vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku škola Střední škola knižní kultury Střední škola knižní kultury kód M/ M/01 název oboru / vzdělávacího programu Knihkupecké a nakladatelské činnosti Knihkupecké a nakladatelské činnosti cílová kapacita oboru / programu 138 poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) dobíhající dle nového švp 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2009/2010 : a. nové obory / programy M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti b. zrušené obory / programy Nejsou 2

3 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (včetně vlastníka objektu): a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku K Lučinám 18, Praha 3; (vlastník objektu: Městská část Praha 3) b. jiná Praxe žáků probíhá přímo na konkrétních pracovištích, tj. v knihkupectvích, nakladatelstvích, antikvariátech a knihovnách v Praze a okolí. 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Škola sídlí v pronajatých prostorách ZŠ Chmelnice. Budova je nově zrekonstruovaná (nová okna, zateplení, podlahy ve třídách). Pronajaty máme 4 kmenové učebny, 1 jazykovou učebnu, 1 počítačovou učebnu. Dále disponujeme ředitelnou, kanceláří hospodářky a ekonomické zástupkyně, knihovnou, sborovnou, sociálním zařízením a šatnami. Všechny učebny, kanceláře i sborovna jsou vysokorychlostně připojeny na internet. Ve 3 kmenových učebnách jsou instalovány interaktivní tabule. Ve všech ostatních učebnách, tj. v 1 kmenové učebně, v jazykové učebně i v počítačové učebně jsou k dispozici dataprojektory s projekčním plátnem. V počítačové učebně je 17 počítačů s odpovídajícím programovým vybavením a s připojením na internet. Všichni interní vyučující mají k dispozici vlastní počítač. Součástí vybavení školy jsou také 4 tiskárny a 4 kopírovací stroje. V šatnách mají žáci k dispozici uzamykatelné šatní skříňky. 9. Školská rada datum ustanovení, seznam členů Datum ustanovení: 7. listopadu 2005; v novém složení od 20. listopadu 2008 Seznam členů: PhDr. Věra Zaviačičová, předsedkyně Mgr. Veronika Trégnerová Gabriela Brabcová Ing. Karel Hejna Radovan Fiala František Vaculík 3

4 II. Pracovníci školské právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob (stav dle zahajovacích výkazů) škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Střední škola knižní kultury ,7 12 2,5 19 8,2 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků Střední škola knižní kvalifikovaných % kultury nekvalifikovaných 8 42 % Poznámka: Vysoký počet nekvalifikovaných pracovníků je dán především tím, že odborné předměty na naší škole vyučují odborníci z oboru přední knihkupci a nakladatelé, kteří jsou ovšem často bez pedagogického vzdělání. Poslední kontrola ČŠI, která u nás byla, konstatovala, že tato nekvalifikovanost nijak neovlivňuje kvalitu výuky. c. další vzdělávání pedagogických pracovníků počet hodin zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře 6 Hodnocení žáků SOŠ a SOU 1 VISK Praha Čtením a psaním ke kritickému myšlení Péče o žáky s autismem Výuka dějin 20. století / Jak učit poválečné dějiny 1 NIDV Praha 1 NIDV Praha 1 VISK Praha 12 Mediální výchova 1 NIDV Praha 8 Agrese a agresivita u dětí a mládeže 2 NIDV Praha 4

5 Etika a její praktická aplikace do výuky Inspiromat pro angličtináře aneb nové nápady k výuce anglického jazyka Práce se stresem u učitelů studentů se SPUCH Tým a týmová spolupráce v prostředí SOŠ a SOU 9 Deutschlehrertag 1 15 kurzy 10 management 4 Výjezdní seminář školních metodiků prevence Periodické školení zdravotníků zotavovacích akcí 7 dní Kurz instruktor lyžování 1 1 NIDV Praha 1 NIDV Praha 1 Dys-centrum Praha 1 VISK Praha Goethe-Institut Praha 1 PPP pro Prahu 3 a 9 2 Český červený kříž oblast Praha 3, 6, 8 BP sport České Budějovice Seminář k zákonu č. 248/1995 Sb. o o.p.s. 1 VŠ obchodní Praha studium k zajištění státní maturity 6 Veřejnoprávní kontrola v praxi škol a školských zařízení 1 NIDV Praha 3 Zadavatel 5 Cermat 6 Zadavatel pro PUP 4 14,5 16 7,5 7,5 7,5 7,5 13,5 Hodnotitel písemné práce z českého jazyka a lit. Hodnotitel ústní zkoušky z českého jazyka a lit. Hodnotitel písemné práce z českého jazyka a lit. pro PUP Hodnotitel ústní zkoušky z českého jazyka a lit. pro PUP Hodnotitel písemné práce z cizího jazyka pro PUP Hodnotitel ústní zkoušky z cizího jazyka pro PUP Cermat 2 Cermat 2 Cermat 3 Cermat 3 Cermat 2 Cermat 2 Cermat Školní maturitní komisař 1 Cermat d. jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho celkem (fyzické osoby) počet učitelů cizích jazyků 3 s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 3 bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 rodilý mluvčí 0 5

6 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 2 1,25 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet hodin semináře 8 zaměření Inventarizace a BOZP na škole podle nových úprav ve vyhlášce počet účastníků vzdělávací instituce 1 NIDV Praha 6

7 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd a počty žáků (stav dle zahajovacích výkazů) a. denní vzdělávání škola Střední škola knižní kultury počet tříd počet žáků 4 99 Změny v počtech žáků v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 5 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 2 - sami ukončili vzdělávání: 4 - vyloučeni ze školy: 2 - nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 11 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny: 0 b. vzdělávání při zaměstnání škola Střední škola knižní kultury počet tříd počet žáků 0 0 Změny v počtech žáků v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 0 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 0 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 0 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny: 0 7

8 2. Průměrný počet žáků na třídu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání škola průměrný počet žáků na třídu průměrný počet žáků na učitele Střední škola knižní kultury 24,5 5,21 b. vzdělávání při zaměstnání škola průměrný počet žáků na třídu průměrný počet žáků na učitele Střední škola knižní kultury Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM Střední škola knižní kultury počet žáků celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a deklasifikaci) a. denní vzdělávání škola Střední škola knižní kultury z celkového počtu žáků 94 prospělo s vyznamenáním 5 neprospělo 3 opakovalo ročník 0 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů 86 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka 91,6 z toho neomluvených 3,5 8

9 b. vzdělávání při zaměstnání škola z celkového počtu žáků/studentů: 0 Střední škola knižní kultury prospělo s vyznamenáním 0 neprospělo 0 opakovalo ročník 0 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů 0 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta 0 z toho neomluvených 0 2. Výsledky maturitních zkoušek škola Střední škola knižní kultury maturitní zkoušky denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 17 0 z toho konali zkoušku opakovaně 3 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 3 0 prospěl s vyznamenáním 3 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni : 17 prospěl 12 0 neprospěl 2 0 9

10 3. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2011/2012 počet přihlášek celkem 33 přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 (denní vzdělávání) počet kol přijímacího řízení celkem 2 počet přijatých celkem 23 z toho v 1. kole 22 z toho ve 2. kole 1 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 10 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: M01 7 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2011/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Na naší škole ve školním roce 2010/2011 nestudoval žádný cizinec ani příslušník národnostní menšiny. 5. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Ve školním roce 2010/2011 ve škole studovalo několik žáků s handicapem. Ve 2 případech se jednalo o tělesné postižení, v 5 případech o autismus, většinou o Aspergerův syndrom, 2 žáci měli psychické onemocnění, 1 žák sluchové postižení, 1 zrakovou vadu. Pro žáky s handicapem nezřizujeme speciální třídy, ale využíváme individuální integraci. Za hlavní pozitivum integrace pokládáme nejen fakt, že umožňuje žákům s postižením vystudovat obor, který je zajímá, ale i to, že intaktní žáci se zblízka setkávají s jinakostí handicapovaných spolužáků a učí se toleranci a nutnosti pomáhat. Negativem je vyšší zátěž kladená zejména na pedagogy, kterou navíc nelze vždy finančně ohodnotit. Ve školním roce 2010/2011 nám s prací se žáky se specifickými studijními potřebami pomáhaly 2 asistentky pedagoga, jedna na plný, druhá na poloviční úvazek. Obě pomáhaly s integrací žáků s autismem. Jedna z nich, po dobrém začlenění žáka prvního ročníku s Aspergerovým syndrom do třídního kolektivu, svoji práci na konci prvního pololetí ukončila. Zkušenosti s integrací žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí zatím nemáme i vzhledem k tomu, že se na naší škole platí školné, se žáci z tohoto prostředí u nás nevyskytují, resp. nebyli hlášeni. 6. Vzdělávání nadaných žáků 10

11 Při vzdělávání nadaných žáků má škola výhodu v početně menších třídách, kde se pedagog může více zaměřit na jednotlivé žáky a respektovat jejich individualitu a nadání. Všem zájemcům jsou také otevřené konzultační hodiny učitelů, kde je možné konzultovat odborné problémy do větší hloubky, než umožňuje běžná výuka. K rozvoji nadání přispívá i zařazování metod a forem výuky podporujících individualitu, nabídka mimoškolních aktivit, rozdělení žáků do skupin podle úrovně znalostí při výuce cizích jazyků. Žákům pravidelně předkládáme nabídku zapojení se do různých soutěží a olympiád. Ve školním roce 2010/2011 jsme nebyli pedagogicko-psychologickou poradnou upozorněni na žádného mimořádně nadaného žáka. 7. Ověřování výsledků vzdělávání Škola se tradičně zúčastňuje nejrůznějších projektů společnosti Scio, jako je Sonda maturant, Maturita nanečisto nebo Sonda maturant po 11 letech. Ve školním roce 2010/2011 na ně navázal projekt Mag Testovaly se písemné zkoušky z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky. Většina žáků zvolila základní úroveň českého jazyka a základní úroveň angličtiny, popř. němčiny. Až na ojedinělé případy (recesistní výběr matematiky ve vyšší úrovni u 2 žákyň, jeden případ anglického a jeden případ českého jazyka) žáci ve zkouškách uspěli. Mezi nejsledovanější výstupy ověřování výsledků vzdělávání ve školním roce 2010/2011 patří první rok státních maturitních zkoušek. Ze 17 žáků v nich uspělo 16. Společnou část maturitní zkoušky nesložila jediná studentka, a to z matematiky. Paradoxně z anglického jazyka, který si zvolila jako nepovinnou zkoušku, odmaturovala chvalitebně. Škola se také účastní evaluačního projektu Mapa školy společnosti Scio, která zjišťuje spokojenost žáků, rodičů i vyučujících se situací ve škole a její klima. Šetření dopadlo velmi dobře, všechny měřené faktory, tj. průběh a kvalita výuky, hodnocení, vzájemné vztahy mezi školou, žáky a rodiči, atmosféra a prostředí školy byly shledány nadprůměrně dobré. V následujícím školním roce poprvé proběhne testování Vektor, Modul 1, které měří přidanou hodnotu, kterou přináší škola žákovi ve srovnání prvního a čtvrtého ročníku v předmětech český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk a matematika. 8. Školní vzdělávací programy V průběhu školního roku 2009/2010 vypracovali pedagogičtí pracovníci školy školní vzdělávací program s názvem Knižní kultura. Tento program je vytvořen na základě rámcového vzdělávacího programu M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti schváleného Nový školní vzdělávací program klade důraz zejména na důslednější propojení předmětů dějepis dějiny umění dějiny knižní kultury dějiny filozofie česká literatura světová literatura, kdy jednotliví vyučující více kooperují, navazují na sebe, využívají poznatků nabytých v ostatních předmětech, učí v časově jednotné linii. Zároveň hodinově posílily cizí jazyky, hlavně 1. cizí jazyk, jímž je angličtina. Inovovala se i náplň odborných předmětů v závislosti na vývoji oboru. První ročník se podle nového školního vzdělávacího programu začal učit V průběhu školního roku probíhala setkání jednotlivých předmětových komisí, která sledovala zavádění školního vzdělávacího programu do výuky 1. ročníku. 11

12 IV. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Práci výchovného a kariérního poradce vykonává ředitelka školy, která je původním vzděláním speciální pedagožka. Výchovná poradkyně má pro žáky, popř. pro rodiče vypsané pravidelné konzultační hodiny, o možnostech dalšího studia informuje speciální nástěnka, žáci mají možnost navštěvovat dny otevřených dveří vybraných škol. Ve škole působí jako externí vyučující psycholožka z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9; spolupráce s poradnou je proto zajištěna na nadstandardní úrovni. Žáci mají možnost se na psycholožku obrátit v případě studijních i osobních problémů, ve třetím ročníku si mohou nechat otestovat své studijní/profesní předpoklady. Protože individuálně integrujeme několik žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracujeme i se SPC při Jedličkově ústavu, se SPC Štíbrova, se SPC pro zrakově postižené, se SPC pro sluchově postižené, se SPC Vertikála a s asociací Apla. Nejčastěji řešené výchovné problémy jsou pozdní příchody do vyučování a vysoká míra absencí u některých žáků. 2. Prevence sociálně patologických jevů Ve škole působí metodička prevence sociálně-patologických jevů. Škola pracuje podle minimálního preventivního programu. Má vypracován i školní krizový plán a preventivní plán proti šikanování. Metodička prevence i ostatní vyučující se pravidelně vzdělávají v dané problematice, prevence se promítá do učebních plánů několika předmětů. Aktivity související s problematikou prevence byly součástí mnohých akcí školy: seznamovacího workshopu pro první ročník, lyžařského kurzu, letního sportovního kurzu, Dne Země, Dne knihy nebo Listopadové akademie. V rámci třídnických hodin mají své místo oslavy narozenin, vánoční besídky, posvícení, ale také hry podporující pozitivní sebehodnocení a sebepojetí či nácvik asertivních technik jednání. Pro problematiku prevence je vyčleněna jedna celoškolní nástěnka a v každé kmenové třídě také po jedné nástěnce. Výroční zpráva metodičky za školní rok 2010/2011 tvoří přílohu této výroční zprávy. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Ekologická a environmentální výchova má svůj základ v předmětu základy přírodních věd, ale prorůstá celým učebním plánem školy (základy společenských věd, zeměpis, atd.). Sídlíme v budově ZŠ Chmelnice, která má udělen titul Ekoškola, a spolupracujeme s ní při aktivitách jako je třídění odpadu nebo šetření elektrickou energií. Zorganizovali jsme projektový den Den Země, který se tentokrát odehrával v pražské Šárce a byl zaměřen zejména na mineralogii, fytologii a ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. Environmentální témata žáci reflektují také během lyžařského kurzu a letního sportovního kurzu, při výletech a exkurzích. 4. Multikulturní výchova 12

13 Multikulturní výchovu chápeme jako nutnost seznamovat žáky s rozmanitostí kultur, prohlubovat jejich poznání vlastní identity, rozvíjet jejich smysl pro respekt a solidaritu, chápat odlišnosti a nacházet způsoby spolupráce s odlišnými kulturami. Multikulturní výchova má své místo v základech společenských věd, psychologii, právní nauce, dějepise, literaturách, ale zároveň prolíná prakticky všemi předměty. 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Výchova k udržitelnému rozvoji prolíná většinou vyučovacích předmětů. Nejvíce se jí věnují základy přírodních věd a společenské vědy, konkrétně kapitoly o etice. Téma udržitelného rozvoje bylo také jedním z hlavních témat projektového dne Den Země. Sídlíme v budově ZŠ Chmelnice, která má titul Ekoškola, ve shodě se ZŠ tedy třídíme odpad a vedeme žáky k odpovědné spotřebě. 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Akce Místo Zaměření Počet účastníků Polabské knižní trhy Lysá nad Labem Odborné zaměření 27 Lyžařský a turistický kurz Janské Lázně Zimní sport, turistika 27 Knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem Frankfurt nad Mohanem Odborné zaměření 15 Exkurze do Drážďan Drážďany Odborné a uměnovědné zaměření Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Klub filmového diváka v kině Aero 19 žáků, 10 filmových představení Klub mladých diváků 34 žáků, 6 divadelních představení Spolupráce s charitativními organizacemi (Píšťalka, Světluška, Labestra) při pouličním prodeji sbírkových předmětů na podporu handicapovaných a nemocných; osvěta v sexuální výchově 14 žáků Pomoc žáků při organizaci Mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy 44 žáků Pomoc žáků při prezentaci školy na veletrhu Schola Pragensis a dalších propagačních akcích 15 žáků Akademie školy v DDM Ulita 95 žáků 8. Soutěže Ve školním roce 2010/2011 se nevyskytlo žádné umístění školy ani jednotlivce do 3. místa. 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Navázali jsme spolupráci s berlínskou odbornou školou pro knihkupce Oberstufenzentrum Handel žáků této školy v doprovodu 3 pedagogů navštívilo 13

14 v červnu 2010 naši školu. Žáci obou škol si vyměnili zkušenosti a informace, které se týkaly zejména systému vzdělávání odborníků na knihy v obou zemích a postavení knihkupců a nakladatelů v České republice a SRN. Pro školní rok 2010/2011 jsme plánovali exkurzi v berlínské škole, ale pro malý zájem žáků se zatím neuskutečnila. 10. Spolupráce právnické osoby s partnery Škola spolupracuje s knihkupci, nakladateli, antikváři, knihovnami a knižními distribučními firmami a se společností Svět knihy, která pořádá Mezinárodní knižní veletrh Svět knihy. Žáci absolvují praxi na reálných pracovištích těchto firem. Podílejí se na organizaci knižního veletrhu. Tato odborná pracoviště se následně stávají potenciálními zaměstnavateli našich absolventů. Spolupráci s partnery hodnotíme jako velmi dobrou. Seznam partnerů tvoří přílohu číslo Další vzdělávání realizované právnickou osobou V předchozích letech se ve třech bězích uskutečnil rekvalifikační program Knihkupec. Dále máme připraven rekvalifikační program Redakční práce. Ve školním roce 2010/2011 však ani jednotlivci ani úřady práce neprojevili takový zájem, aby bylo rentabilní kurz otevřít. 12. Další aktivity přehled akcí školy ve školním roce 2010/ Seznamovací workshop (K1) Účast na charitativní sbírce Světluška (K3+K4) Návštěva Knižních trhů a Muzea B. Hrozného v Lysé nad Labem (K1) Exkurze do Národopisného muzea a Letohrádku Kinských (K3) Odborná exkurze do Paláce knih Neoluxor a knihkupectví Samsa (K1) Divadelní představení Král Lear v Divadle ABC (K2+K4) Naše Praha beseda s pražskými lídry politických stran (K4) Natáčení ankety České televize Jak to vidí děti (K1) Výstava Klasicismus a biedermeier ve Valdštejnské jízdárně (K3+K4) Návštěva knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem Divadelní představení KMD Jistě, pane ministře (Divadlo na Vinohradech) Maturitní generálka (K4) Návštěva pražské ZOO (K1) Výstava Hirošima Nagasaki na Novoměstské radnici (K2) Výstava Decadence Now! v galerii Rudolfinum (K4) Odborná exkurze do tiskárny Trico (K1) Návštěva knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, Muzea knihy ve Žďáru nad Sázavou a Santiniho Zelené Hory (K1 K4) Odborná exkurze do knihkupectví Letná NS Centrum (K1) Přednáška o.s. Rosa Násilí ve vztazích teenagerů (K3) Výstava Staré pověsti české v Národním muzeu (K2) ročník Listopadové akademie v Ulitě Odborná exkurze do tiskárny Europrint (K1) 14

15 Příběhy bezpráví projekce filmu The Plastic People of the Universe a beseda s J. Janíčkem (K3+K4) Olympiáda z českého jazyka Účast na Schole Pragensia, přehlídce středních škol ve Veletržním paláci Den otevřených dveří Divadelní představení KMD Dogville ve Stavovském divadle Exkurze do Drážďan návštěva Zwingeru a Muzea hygieny (K2+K4) Výstava Sbírka odkazů Járy Cimrmana v Národním muzeu (K1) Výstava Karel Škréta ve Valdštejnské jízdárně a Jízdárně Pražského hradu (K2+K4) Den otevřených dveří Výstava Poklady Moravy v Národním muzeu (K2) Odborná exkurze do Národní technické knihovny (K1) Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus (K3+K4) Veletrh fiktivních firem (K2) Muzeum Alfonse Muchy (K4) Divadelní představení KMD: Havran spolku Veselé skoky (Divadlo v Celetné) Interaktivní přednáška Zdravotnictví není zadarmo (K2) Divadelní představení KMD: Naši furianti v Divadle v Dlouhé Odborná exkurze do Národní knihovny (K1) Maturitní a imatrikulační ples v hotelu Belvedere Osvětová kampaň Labestra (Láska beze strachu) účast dobrovolníků z řad našich studentů Lyžařsko-turistický kurz v Janských Lázních (K1) Beseda Islám, světový terorismus a kriminalita s JUDr. M. Dočekalem v Divadle U Hasičů (K3+K4) Návštěva Národního technického muzea (K2) Výstava Umění starého světa v paláci Kinských (K2) Odborná exkurze do Prvního pražského podzemního antikvariátu (K1) Filmový festival Jeden svět film Chci to zkusit (K2+K4) Filmový festival Jeden svět film Thembi (K1+K3) Odborná exkurze do Městské knihovny na Mariánském náměstí (K1) KMD: divadelní představení Kámen a bolest v divadle Litera Den knihy 2. ročník Veletrh fiktivních firem (K2) Beseda s hostem z Amerického velvyslanectví Přednáška Romana Pazderského na téma Smysl českých dějin (K4) Odborná exkurze do Archivu hl. města Prahy (K1) Odborná exkurze do nakladatelství Mladá fronta (K4) Návštěva Národního technického muzea expozice Tiskařství Cesty polygrafie od Gutenberga po digitální tisk (K1) Beseda s redaktorem ČT Jiřím Kalembou (K2) Den Země v Divoké Šárce (K1 K3) Exkurze do ZOO (K2) Účast na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy A guied tour from the Charles bridge to Nový Svět (K2) Exkurze do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (K1) 15

16 Projekce filmu Nickyho rodina v kině Světozor (K1 K3) Odborná exkurze do nakladatelství Albatros (K1) Exkurze Praha gotická výstava Středověké umění v Čechách (K2) Výstava Umění Asie a starověkého Středomoří v paláci Kinských (K1) Projekce filmu Lidice v kině Aero Výlet na zámek v Dobříši a do Staré Huti (památník K Čapka) (K2) Výlet do Českého ráje (K1) Výlet na Křivoklátsko (K3) Výstavy Příběh Pražského hradu a Porcelán na Pražském hradě (K2) 13. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin Škola sídlí v pronajatých prostorách ZŠ Chmelnice. Tyto prostory nejsou v průběhu školních prázdnin nijak využívány. 16

17 VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2010/2011 V tomto školním roce nebyla provedena žádná inspekce. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2010/2011 V tomto školním roce nebyla provedena žádná jiná inspekce ani kontrola. 17

18 VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Náklady Spotřebované nákupy 289 Služby 1620 Osobní náklady 3976 Z toho mzdové náklady 3047 Z toho sociální pojištění 914 Ostatní náklady 111 Odpisy dlouhodobého majetku 25 Náklady celkem 6021 Výnosy Tržby za vlastní výkony a zboží 2275 Ostatní výnosy celkem 7 Provozní dotace celkem 3729 Výnosy celkem 6011 Poznámka: všechny údaje jsou v tisících Kč. Podrobné údaje o hospodaření školy jsou obsaženy ve zprávě nezávislého auditora, která tvoří přílohu číslo 5 výroční zprávy. 18

19 Příloha č. 1: Učební plány Učební plán podle Školního vzdělávacího programu Knižní kultura platného od Název předmětu Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Povinné vyučovací předměty Český jazyk Česká literatura Světová literatura Anglický jazyk Německý jazyk Dějepis Společenské vědy Dějiny filozofie Dějiny umění Základy přírodních věd Zeměpis Matematika Tělesná výchova

20 Informatika Písemná a elektronická komunikace Knihkupectví Nakladatelství Dějiny knižní kultury Management a marketing Úvod do praxe Volitelné vyučovací předměty Seminář z anglického / německého jazyka Společenskovědní seminář / Seminář z managementu a marketingu Dějepisný seminář / Seminář z právní nauky Literární seminář / Seminář z informatiky Nepovinné vyučovací předměty Dějiny filmu Dějiny hudby předměty mohou být otevřeny dle aktuálních možností školy a zájmu žáků Dějiny divadla

21 Dobíhající učební plán pro pro obor M/002 Knihkupecké a nakladatelské činnosti Název předmětu Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Český jazyk 2 2 Česká literatura 2 2 Anglický jazyk 3 3 Německý jazyk 3 3 Společenské vědy 2 0 Dějepis 2 2 Matematika 2 1 Základy přírodních věd 0 0 Tělesná výchova 2 2 Ekonomika a provoz knihkupectví 2 0 Bibliografie a informatika 0 2 Nakladatelská činnost 0 2 Světová literatura 2 2 Dějiny knižní kultury 2 3 Dějiny umění 1 1

22 Administrativa provozu 0 0 Informační technologie 2 2 Management 0 2 Právní nauka 0 2 Praxe 5 0 Konverzace v anglickém / německém jazyce 0 1 Dějiny filozofie 1 1

23 Příloha č. 2: Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2010

24 Výroční zpráva Střední školy knižní kultury, o.p.s. o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2010 Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne v platném znění. A/ Celkový počet písemných žádostí o informace: 0 B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace:0 D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. ředitelka školy

25 Příloha č. 3: Výroční zpráva školního metodika prevence rizikového chování za rok 2010/2011 1) Schválení dokumentů, týkajících se prevence rizikového chování 2) Vzdělávání metodika prevence a ostatních pedagogických pracovníků 3) Prevence v učebních plánech 4) Akce pořádané školou 5) Akce probíhající mimo školu 6) Přímá práce s jednotlivci 7) Přímá práce se třídami 8) Nástěnky 9) Školní kluby 10) Distribuce tiskovin 1. Schválení dokumentů týkajících se prevence rizikového chování byl schválen Minimální preventivní program SŠKK na rok 2010/2011 a Výroční zpráva metodika prevence za školní rok 2009/ vstoupilo v platnost nové Metodické doporučení MŠMT č.j.: 21291/ k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. 2. Vzdělávání metodika prevence V průběhu 6. roku své činnosti na SŠKK (dříve SŠKNP) absolvovala školní metodička prevence tyto vzdělávací programy v celkovém rozsahu 25 hod. Pravidelně se zúčastňovala setkání pořádaných obvodním metodikem prevence pro školní metodiky prevence z Prahy 3 a Podpora školních metodiků prevence 2010 Výjezd školních metodiků prevence, akce organizovaná obvodním metodikem prevence Mgr. Pavlem Klímou, zajištěna o.s. Pyramidas, České Budějovice. 2.2 Nikotinismus Bc.Jarmila Greplová, Česká koalice proti tabáku, PPP pro Prahu 3 a Sekty a nová náboženská hnutí II. Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D., PPP pro Prahu 3 a Rizikové sexuální chování a onemocnění HIV/AIDS, Drogy představení společnosti Dům světla, PPP pro Prahu 3 a Představení projektu do škol s názvem Živá knihovna Organizace na podporu integrace menšin OPIM, PPP pro Prahu 3 a Netolismus Mgr. Martin Kalivoda, PPP pro Prahu 3 a 9 Tyto vzdělávací programy byly zajímavé a přínosné. Rádi budeme pokračovat ve spolupráci se zmíněnými pracovišti. Některé vzdělávací programy Národního institutu

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Střední škola knižní kultury, o.p.s. 1. 10. 2012 PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. ředitelka školy I. Základní údaje o škole 1. Přesný název školy dle platného zápisu v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky, o.p.s. 26. září 2007 PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. ředitelka školy 1 1. Přesný název školy podle

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005. Střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005. Střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky, o. p. s. 3. října 2005 PhDr. Věra Zaviačičová, ředitelka školy 1. Přesný název školy dle

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky, o.p.s. 6. října 2006 PhDr. Věra Zaviačičová, ředitelka školy Přesný název školy, školského

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola knižní kultury, o. p. s. 1. 10. 2013 PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. ředitelka školy I. Základní údaje o škole 1. Přesný název školy dle platného zápisu

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA, U PŮJČOVNY 4 Praha, U Půjčovny 4, telefon 4 4 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 5/6 I. Základní údaje o škole. Základní umělecká škola, Praha, U Půjčovny

Více

Modrý klíč základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Modrý klíč základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Modrý klíč základní speciální a mateřská speciální, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy: Modrý klíč základní speciální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2008 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby Mateřská škola a

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín Identifikátor: 600 019 683 Termín konání

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování Prevence rizikového chování Aktuality z MŠMT a ZK Zlín, 22. října 2015 Šárka Kostková Obsah prezentace Novinky - národní úroveň organizace legislativa certifikace dotace Web Novinky - krajská úroveň dokumenty

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY 4 110 00 Praha 1, U Půjčovny 4, telefon 224 234 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola knižní kultury, o. p. s. 30. 9. 2014 PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. ředitelka školy I. Základní údaje o škole 1. Přesný název školy dle platného zápisu

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. říjen 2014 ředitelka školy Mgr. Pavla Šarapatková I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola Dalovice Hlavní 27, 362 63 Dalovice Identifikátor školy: 600 009 181 Termín konání inspekce: 14. a 16. března 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více